Yeni Zelanda Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 08 Mayıs 1999)


(Alkış)

Herkese Merhaba!

Burada oturanların bazıları beni daha yeni Sidney konferansında gördü. Büyük çoğunluğunuz Yeni Zelandalı öğrencilersiniz, fakat diğer bölgelerden gelmiş olan kişiler de var. Xiulian uygulama sürecinizde, uygulamanız ile bağlantılı olan çok sayıda sorularınız olabilir. Benim buraya gelmemin ana amacı, hepiniz ile buluşmak ve aynı zamanda da, bu Fa konferansı sürecinde bazı sorularınızı cevaplamaktır. Bu konferans hepinizin gerçek anlamda gelişmesini ve Tamamlanmaya ulaşmasını sağlamak içindir. Aynı zamanda bir araya toplanmışken noksanlıklarınızı görmenizi de sağlayacak, çünkü diğer kişilerin kendilerini ne şekilde geliştirmiş olduklarını görecek ve kendi eksikliklerinizin farkına varacaksınız. Bence bizim Fa konferansımızın ulaşması gereken hedef, bu olmalıdır.

Bir kişinin, xiulian uygularken her türden soruya sahip olması kaçınılmazdır. İşin aslı, sizlere şunu söyleyebilirim ki, uzun bir zamandır Fa çalışmanızın ardından, artık o kadar da fazla sorunuzun olmadığı deneyimini yaşamış olabilirsiniz. Peki, niçin o kadar çok sorunuz yoktur? Beni görmenize rağmen soracak bir soru bile düşünemiyorsunuz gibi görünür. Aslında bunun gerçek sebebi, Fa'yı çalışarak, Fa hakkındaki anlayışınızı geliştirmeniz ve Fa temelinde gerçek anlamda gelişiyor olmanızdır. Eğer Fa'yı Fa temelinde anlamayı başarabilirseniz, her şey sizin açınızdan net bir hale gelecektir. Fakat Dafa hala sıradan insan toplumu içerisinde yayıldığı için, öğrenmek için gelecek yeni insanlar olacak, o yüzden durmaksızın soru soracak çok sayıda insanın olacağı da kaçınılmazdır. Fa konferanslarımızda sorulan soruların tekrar tekrar sorulan sorular olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Yani, her organizasyonda sorulan sorular, bir başka Fa konferansında da sorulmuştur. Peki, bunun sebebi nedir? Sebebi, öğrenmek için sürekli yeni öğrencilerin geliyor olmasıdır ve yeni öğrenciler Fa'yı öğrenmenin ilk aşamalarında karşılaşılan konular ile ilgili sorular sormaya meyilliler. Elbette, sorular arasında eski öğrencilerin sorduğu sorular da var; ya da belirli konular hakkında birazcık daha fazla bir şeyler öğrenmek isteyen kişilerin sorduğu sorular da bulunuyor. Fakat kitabı okuduğunuz ve Fa'ya çalıştığınız müddetçe her şeyi öğreneceksiniz şeklinde düşünüyorum. Kitabı okuduğunuz ve Fa'ya çalıştığınız müddetçe, farklı seviyelerde bulunan ve bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Elbette, uygulamanız esnasında bir cümlenin içsel anlamının farkına vardığınız zaman, aslında zaten o seviyedesiniz demektir. Durum sadece, insan olan kısmınızda hala sıradan insan düşüncelerine sahip olmanızdır. "Sıradan insan düşüncesi" ne demektir? Hala sıradan bir insana ait olan çeşitli duygulara ve arzulara sahip olduğunuz anlamına gelir; hala çeşitli anlamlardaki insan takıntılarına sahip olduğunuz ve bir şeyler düşünürken hala sıradan insan duygularına sahip olduğunuz anlamına gelir -ve bunların hepsi sıradan insan düşünceleridir- bir de doğduktan sonra biçimlendirmiş olduğunuz kavramlar vardır ve karma -düşünce karması- da bunun bir parçasıdır. Sizler xiulian uygulama süreci içerisinde olduğunuz için, bunlar kesinlikle var olacaklardır; sadece ne miktarda olacağı konusu vardır. Fakat xiulian yoluyla giderek azalabilirler. Uzun zamandır uygulama yapmayan ya da azimli olmayan bir kişinin insan düşünceleri daha fazla olacaktır. Yani herkes çok sayıda insan düşüncesine sahiptir; eğer konuları daha yüksek seviyeli düşünme standartları ile ele alamazsanız, sorularınızın fazla olması kaçınılmazdır. Aslında buna genellikle çok fazla insan kavramına sahip olmak neden olur. Fa'nın belirli bir seviyesinde var olan sayısız prensipleri -sanki Gong'un Açılması Konumuna ya da Aydınlanmaya ulaşmışsınız gibi- bir anda kavramanıza izin verilmez. Çünkü çok sayıda sıradan insan düşünceniz vardır ve insan zihninin, Budalar ile ilgili konuları bilmesine izin verilmez. Fa'nın gerçek prensipleri ve Tanrıların seviyelerinde var olan gerçek durumlar, insanlara gösterilemez. Yüzey seviye içerisinde xiulian uyguluyorken, Zhuan Falun'daki Fa prensiplerinin bir cümlesini ya da bir paragrafını anladığınız zaman, aslında o seviyedesiniz demektir. Çok fazla bilmenize izin verilmiyor olmasının sebebi, sıradan insan düşüncelerine sahip olmanızdır. Zihninizin, insan düşünceleri taşıyan kısmının ve henüz tam olarak geliştirilmemiş olan kısmının, Budalara ait konuları bilmesine izin verilmemektedir. Sebep budur. Fakat o satırın gerçek içsel anlamını fark ettiğiniz zaman ya da farklı seviyelerde onun farklı anlayışlarına ulaştığınız zaman, aslında o seviyedesinizdir.

Sıradan insanlar arasında xiulian uygulamaya devam etmeniz ve insan takıntılarını yok etmeyi sürdürmeniz gerekiyor. Uygulama yapıyorken, taşıyor olduğunuz sıradan insan düşünceleri bir anda yok edilemezler. Eğer tamamen kaldırılsalardı, xiulian uygulayabilmeniz mümkün olmazdı. Sıklıkla şunu söylerim: eğer bir kişi hiçbir insan düşüncesine sahip olmasaydı, diğer insanların düşündüğü her şeyi biliyor olurdu. Kişinin sadece tek bir hareketine ya da göz hareketine baktığı zaman bile, o kişinin ne düşündüğünü, ne istediğini ya da bir şeyin nasıl sonuçlanacağını bilirdi. Bu gibi şeyleri henüz niçin bilemiyorsunuz? Çünkü hala sıradan insan düşüncelerine sahipsiniz ve kendinizi hala sıradan insanlarla karıştırıyorsunuz. İnsanların seviyesinin üzerine çıktığınız zaman, sadece tek bir bakışla, insanlara ait her şeyin net bir şekilde görülebildiğini anlayacaksınız. Fakat hepiniz, sıradan insanlar arasında xiulian uyguluyorsunuz. Eğer insanlar arasında uygulama yapmasaydınız, gelişim gösteremezdiniz. Eğer bugün, çeşitli insan kavramlarınız da dâhil olmak üzere, sahip olduğunuz bütün insan düşüncelerini ve kötü faktörleri yok etseydiniz ve tamamen saf ve temizlenmiş bir varlık haline gelseydiniz, artık xiulian uygulayamayacağınızı anlardınız. Peki neden? Bildiğiniz gibi, bir Tanrı, Tamamlanmaya ulaştıktan sonra artık xiulian uygulayamaz, çünkü yanılsama artık onun açısından bitmiştir. Eğer o sıradan insan düşüncelerine sahip olmasaydınız, artık bir insanın hal ve durumu içerisinde kalamazdınız ve tüm yanılsama dağılıp yok olurdu. Kendi geçmişinizi ve geleceğinizi biliyor olurdunuz, ayrıca diğer kişilerin geçmiş ve geleceklerini de öyle. Hala xiulian uygulayacak olmanız işte bu sebepten dolayı zor olurdu. Fakat bu, geçmişinizi ve geleceğinizi biliyor olduğunuz an, artık uygulayama yapamayacağınız anlamına gelmiyor, çünkü bileceğiniz şeyler sınırlı olacaktır. Benim anlatmak istediğim şey tamamen Tamamlanma durumuna ulaşmış olduğunuz idi -her şeyi biliyor olduğunuz, bir bilgeye dönüştüğünüz durum idi. Dolayısıyla, arada farklılık vardır. Bir başka deyişle, sıradan insanlar arasında Dafa uyguluyorken, [Tamamlanmaya ulaşmadan önce] geride hiçbir insan düşünceniz kalmaz ise, bir işe yaramaz. Fakat sıradan düşüncelere sahip olduğunuz zaman da, farklı seviyelerdeki olayların gerçek durumlarını bilmenize izin verilmez.

Sıradan insan düşünceleri taşıdığınız için, xiulian uygulamasında ihtiyatlı olmadığınız zaman, Dafa'ya bir insan mantığı ile ve insani fikirler ile bakacağınız kesindir. Bu türden şeyler kesinlikle olacaktır. Bu aynı zamanda şunu da söylemek içindir: uygulama süreci esnasında anlaşmazlıklar ve testler olacaktır ve sıradan insan düşüncesini terk edememek gibi durumlar kendisini gösterecektir. Xiulian budur. Dafa xiulian uygulamasında insan düşünceleri katman katman yok edilmektedir. Biliyorsunuz, bu aynen tek tek soyulan soğan katmanları gibidir -ve en sonunda da, en içte bulunan göbek kısmına ulaşılır. Dafa xiulian uygulamasında, kişi her şeyi bir anda yok edemez. Eğer o şekilde yapılsaydı, artık insanlar arasında uygulama yapamazdınız, çünkü yüzey kısmınız artık bir insana ait olmaktan çıkardı.

Dafa uygulamanızda gerçekleşecek olan başka bir şey daha var. Şöyle ki, bazen xiulian'de çok iyi iş çıkardığınızı düşünürsünüz. Belirli problemlerle karşılaştığınızda, takıntınızdan aslında o anda kurtulmuş ve o durumu kazasız belasız bir biçimde atlatmışsınızdır. Fakat bir süre sonra, aynı takıntının benzer bir durum altında ve aynı problem ile tekrar baş gösterdiğini fark edersiniz. Sanki onu kökünden yok etmemiş olduğunuzu keşfetmenize neden olmuş gibidir -netice itibarı ile tekrar yüzeyde belirmiştir. Fakat aslında, bu doğru değildir. Söyleyeceğim ki, Dafa xiulian uygulaması farklı seviyelere bölünmüştür -aynen bir merdiven gibi. Tam olarak soğan örneğindeki gibi, soyulmuş olan kısım artık yoktur, fakat henüz soyulmamış olanlar vardır. Bir başka deyişle, onlar katman katman yok edilirler ve sadece tamamı bitirildiği zaman artık var olamayacaklardır.

Bazen xiulian içerisinde, bir testi geçmenin gerçekten çok zor olduğunu görürsünüz ve bu, Fa'yı yeterince iyi anlamamış olmanız yüzündendir. Fa'nın prensiplerine göre davranmak zorunda olduğunuzu bildiğiniz halde, bazen hala doğru şekilde davranamazsınız. Bazı kişiler: "Bu kadar sıkı şekilde xiulian uygulamama rağmen neden hala takıntılarım var? Acaba bu durum, benim Tamamlanmaya ulaşamayacağım anlamına mı geliyor?" şeklinde düşünüyor olabilir. Bu şekilde düşünen çok sayıda insan var. Aslında sizlere bu şekilde düşünmemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bir testi ister iyi bir şekilde geçmiş olun ister olmayın; ister tüm takıntılarınızı terk etmiş olun ister az bir kısmını terk etmiş olun -aslında uygulama yapmaya devam ediyorsunuz. Bu, xiulian'dir. Testi iyi geçmemiş olduğunuz için pişmanlıklar yaşayacaksınızdır. "Nasıl oldu da o testi iyi bir şekilde geçmedim? Bir dahaki sefere daha iyisini yapmayı deneyeceğim." Xiulian işte budur. Eğer her testi, her sıkıntıyı ve her zorluğu gerçekten çok güzel bir şekilde geçebilseydiniz, söyleyeceğim ki artık xiulian uygulamanıza gerek kalmazdı ve Tamamlanmaya ulaşmanız gerekirdi, çünkü hiçbir şey artık size engelleme yaratamazdı. Sadece Aydınlanmış bir kişi ya da Tamamlanmaya ulaşmış bir kişi öyle bir duruma ulaşabilir.

Fakat şuna dikkat etmelisiniz. Bazı insanlar duyduklarını anlıyormuş gibi görünürler, fakat besledikleri takıntılar o kişileri zıt anlamaya doğru sürükler: "Yani testleri iyi bir şekilde geçip geçemesem de, bu xiulian'dir. O yüzden bu konuda endişelenmemize gerek yok. Onları iyi bir şekilde geçemezsem bile gelecekte endişelenmem gerekmeyecek" şeklinde düşünürler. Bu, kabul edilemez bir şeydir. Eğer kendinizi geliştirmez ve azimle ilerleyemezseniz, bu durum xiulian uygulamıyor olmanız ile aynı anlama gelecektir. Bunlar, bu meselenin iki farklı yüzüdür. Bizim Fa prensiplerimiz, düşük seviyelerden daha yüksek seviyelere doğru, olayları değerlendirmek için bir yol sunar ve çeşitli seviyeler boyunca, Fa'nın prensiplerini anlama imkânı sağlar. Sahip olduğunuz anlayış o seviyede doğru olabilir, fakat daha farklı bir seviyeye gittiğiniz zaman ya da bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman, anlayışınızın eskisi gibi olmadığını keşfedeceksiniz. Gelişmeye ve xiulian uygulamaya devam ettikçe, Fa'yı işte bu şekilde aşamalı olarak anlayacaksınız.

Az önce konuştuğum şeyler, xiulian uygularken çok sayıda sorunuz olacağının kaçınılmaz olduğunu söylemek içindi. Fakat şöyle düşünüyorum: eğer hepiniz Fa temelinde gerçek anlamda gelişim gösterir ve Fa'yı Fa temelinde anlayabilirseniz, gelişiminiz muhtemelen inanılmaz derecede hızlı olacaktır. Dahası, anlayamadığınız tüm sorularınız ve sorduğunuz bütün sorular Fa'nın içerisinde cevaplanabilir. Dolayısıyla tek yol, kitabı daha çok okumaktır -sadece egzersizleri yapmaya odaklanmayın. Nispeten daha çok batılı öğrenciler ya da diğer ırklardan olan insanlar qigong uygulamanın sadece egzersizleri yapmak olduğu gibi bir fikir taşıyorlar. "Buna benzer başka bir şey var mı? Kitabı okumanın amacı ne?" şeklinde düşünüyorlar. İşte bu şekilde düşünmeye meyillisiniz. Aslında, anlayışınızdaki en büyük noksanlık, budur. Qigong egzersizleri ile jimnastik yapmak arasındaki farkın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yüzeyden bakıldığında, aradaki fark azdır. O zaman niçin qigong bir kişiyi yükseltebiliyor ve onu sağlıklı biri haline getirebiliyor iken jimnastik bunu yapamıyor? Sebebi tam olarak, onun bir xiulian uygulaması olmasıdır. Xiulian'in içsel anlamı kendisini egzersizlerde tam olarak göstermez. Ayrıca egzersizler, xiulian içerisindeki destekleyici unsurlardır. Gerçek anlamda gelişebilmenizin ve farklı seviyelere ulaşabilmenizin temel sebebi, Fa'dan edindiğiniz anlayıştır; yani, eğer o yükseklikte bir seviyeye ulaşacaksanız, size rehberlik edecek olan bir Fa'ya sahip olmalısınız. "Bir kişinin gong seviyesi, o kişinin xinxing'idir." ifadesini işte bu yüzden kullanmıştım. Bu, mutlak bir gerçektir.

Geçmişte insanlar: "Eğer ben Tao'yu uygulayacaksam ya da qigong egzersizleri yapacaksam, sadece bazı özel yetenekler ya da teknikler bulmam yeterlidir veya birtakım özel hareketleri benimseyeceğim; bu suretle de uygulamamda başarıya ulaşabilirim, öyle değil mi?" şeklinde düşünüyorlardı. İnsanların bu türden şeyleri bilmelerine izin veriliyordu, fakat xiulian'de yükselmek için gereken gerçek nedenleri bilmelerine izin verilmiyordu. Eğer olaylar öteki türlü olsaydı, herkes göksel varlıklar haline dönüşürdü. Yani, insanlara rehberlik etmesi için metotlar ve teoriler bulunuyordu ve kişiyi uygulama yoluyla yükseltebilecek yollar vardı. Bugün biz onları, sizlere rehberlik etmesi için daha açık bir şekilde ifade ediyoruz: Fa ve ilkeleri size rehberlik etmek için buradalar. Geçmişte Tao'yu geliştirmek için öğretilen tüm metotlar hariç, halka açıklananların çoğu, dünyasal yan yollara ait uygulamalar idi.

Sıradan insanlar tarafından yüce yollar olarak kabul edilen şeyler, Lao Zi'nın, İsa'nın ve Sakyamuni'nin öğretileridir, diğerleri çoğunlukla sadece dünyasal yan yollara ait uygulamalardır; diğerleri ise, daha az derinlikte olan şeylerdir, hareketleri karmaşıktır ve Fa prensiplerinin birçoğunu bilmezler; o yüzden onlarla xiulian uygulamak gerçekten çok zordur. O uygulamalar sadece zorluk çekmeye odaklanır ve uzun süren zorluklara dayanarak xiulian uygularlar. Zorluklara dayanmak kişiyi geliştirebilir ve karmasının bir bölümünü yok edebilir, fakat kişi Fa prensiplerini çok yavaş bir şekilde anlamaktadır; uygulamasında çok yavaş ilerlemesinin sebebi budur. Fakat ben bugün Dafa'yı öğretiyorum -tüm kozmosun yasasını. Böylesine devasa bir Fa öğretildiği için insanlar gelişim gösterebiliyorlar ve elbette gelişim çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Fa'nın bu prensipleri, sadece cehaleti ve yanlış kanıları ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda tüm insan düşüncelerini rektife etmekte ve tüm anormal durumları düzeltmektedir. O nedenle, Fa prensiplerini çalıştığınız müddetçe, okumayı sürdürdüğünüz müddetçe, gelişim süreci içerisindesiniz demektir. Bu sebepten dolayı kitabı okumak ve Fa'yı çalışmak inanılmaz derecede önemlidir.

Bazı insanlar: "Kitabı ne kadar iyi okuduğunuzun bir önemi yok; o sadece zihninizde bir şeyler elde etmek ve bir şeyler anlamaktan ibarettir. Bizim geliştirdiğimiz gong'dan ayrı bir şey değil mi bu?" şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Bu durum gong geliştirilmesi konusunu gündeme getiriyor. Şunu biliyoruz ki, xiulian uygulaması ilk önce qi'yi ardından da gong'u geliştirebilmektedir. Bunların her ikisi de bir madde biçimidir. Öte yandan, bir şeyler anlamak ise zadece zihinsel bir şeymiş gibi ve maddelerle bağlantılı değilmiş gibi görünür. Aslında sizlere düşünce ile maddenin bir bütün olduğunu ve onların aynı şeyler olduklarını söyleyebilirim! Xiulian içerisinde bunların aynı şeyler olduklarını düşünmüyor musunuz? Zihniniz belirli bir seviyede bulunan Fa prensiplerini anladığı zaman, siz de o seviyede değil misiniz? Bütün bunlar Zhuan Falun'da öğretilmiştir. Burada detaylara girmeyeceğim. Gidip kitabı okuyabilirsiniz. Dolayısıyla, kitabı okumak son derece önemlidir. Fa konferanslarımda ele aldığım ilk konu daima budur. Hepiniz öğrencilersiniz ve her biriniz gelişmek ve gerçek anlamda Tamamlanmaya ulaşmak istiyorsunuz -Fa'yı öğrenmek için buraya gelmenizin sebebi budur. Gelişiminizin ve Tamamlanmaya ulaşmanızın kilit noktası, Zhuan Falun kitabıdır. Hepiniz, onu mutlaka sıkça okumalısınız.

Birkaç gün önce bir öğrenci bana: "Kitabı 200 kereden fazla okudum, fakat gerçekten onu bir kenara bırakamıyorum. Hala okumaya devam ediyorum" dedi. Bunun sebebi, ne kadar okursa içinde bir o kadar şey buluyor olmasıdır. Kitabı farklı seviyelerde okurken, herhangi bir satırdaki anlamın, durumlara bağlı olarak ya da okuma sayınıza göre, tamamen farklı olabileceğini göreceksiniz. Belki de onu önceden belirli bir şekilde yorumluyordunuz. Gelişim göstermenizin ardından, anlamının değiştiğini ve daha derin içsel anlamlar taşıdığını fark edebilirsiniz. Xiulian uygulama süreciniz boyunca bu deneyimi yaşayacaksınız.

Biliyorsunuz, halka açıkladığım bu Fa ile sizlere sadece tedavi ve zindelik öğretmiyorum: vücudunuzu hastalıksız duruma gelene dek arındıracak, ardından da Tamamlanmaya ulaşıncaya dek seviyelerinizin yükselmesini sağlayacağım. Eğer size rehberlik eden böylesine yüksek seviyeli bir Fa'ya sahip olmasaydınız, yüksek seviyelere doğru nasıl xiulian uygulayacağınızı kesinlikle bilemeyecektiniz. Eğer o seviyelerdeki Fa prensiplerinin içsel anlamını bilmiyor olsaydınız, oraya ulaşamazdınız. Bu nedenle, kitabı okumak zorundasınız. Aynı zamanda da, düşüncelerinizi ve anlayışınızı yükseltirken seviyenizi de yükseltmelisiniz. Sıradan insanların ifadesiyle, bizler iyi insanlar olmaya çalışıyoruz. Fakat gerçekte ise, bunun ötesidir; sizler uygulamanızda sadece sağlıklı bir beden veya olağanüstü yetenekler edinmekle kalmayacaksınız; Tamamlanmaya ulaşacak ve daha yüksek seviyelere çıkacaksınız.

Eğer o seviyelere yükselmek istiyor, fakat o seviyelere ait Fa prensiplerini bilmiyorsanız, oraya nasıl yükselebileceksiniz? Daha yüksek seviyelere doğru çalışırken, durmaksızın xiulian uyguladıkça, her türden insan takıntısını terk etmeniz gerekiyor. Onlar aynen yolunuzu tıkayan kapı bloklarının -katman katman- kilitleri gibidirler. Fa'nın prensiplerini anladıkça, günlük anlamda, insanlara ait her ortam içerisinde daha da iyi davranmalısınız. En azından, bir uygulayıcı gibi davranmalısınız -daha yüksek bir seviyede ve daha yüksek bir standartta. Bir başka deyişle nerede olursanız olun, başkaları sizin iyi bir insan olduğunuzu düşünmelidir. Seviyeniz ve düşünsel âleminiz yükseldikçe, [uygulamanızın ilerlemesi ile birlikte] gong'unuz da yükselmeyecek mi? Bazı insanların qigong uygulayarak uzun zamandan bu yana yüksek seviyelere ulaşamaması, bu yüzdendir. Çok sayıda metot uygulamış, fakat hala yüksek seviyelere doğru gelişim gösterememişlerdir. Hatta hala sağlık problemleri vardır. Boş yere uygulama yapmamışlar mıdır?

Bu insanların uygulama yaparak yüksek seviyelere ulaşmayı başaramamalarının gerçek sebebi, kendilerine rehberlik eden Fa prensiplerine sahip olmamaları idi. Size öğretmiş olduğum Fa, kapsamlı ve sistematiktir -ve sizleri gerçekten Tamamlanmaya ulaştırabilir. O, olabilecek en iyisidir. Çok sayıda insanın ona değer veriyor olmasının sebebi budur. Gazeteler 100 milyondan fazla öğrencimiz olduğunu yazıyor. Peki, neden bu kadar çok öğrenci var? Hepiniz biliyorsunuz ki, Çin gibi bir toplum içerisinde, [özellikle de nispeten yaşlı olan insanlar] çok sayıda toplumsal harekete şahit oldular; bunların en belirgini de Kültür Devrimidir. Önceden inançlara sahiplerdi ve körü körüne inanıyorlardı; hatalar yaptılar ve öyle bir deneyim yaşadılar. Çeşitli toplumsal hareketler geçirdikten sonra, artık herhangi bir şeye körü körüne inanmaları nasıl olur da mümkün olabilirdi? Bu kesinlikle imkânsızdır! Dahası, niçin çok sayıda iyi eğitimli entelektüel ve çok sayıda derin düşünceye sahip kişiler bu Fa'yı öğrenmek için geliyorlar? Çünkü bu Fa, insanlara karşı gerçekten sorumlu olabiliyor. Onun öğrettiği şeyler genel prensiplerdir, Fa'nın prensipleridir. İnsanları, "nedenli" bir şekilde inandırmaktadır.

Burada, Yeni Zelanda'da çok sayıda öğrenci var. Ben Li Hongzhi daha önce burada hiç bulunmadım ya da herhangi bir şey yapmanızı istemedim. Sizlerden belirli bir biçimde davranmanızı istemedim ya da öğrenmenizi gözetlemedim, öyle bir şey yaptım mı? Peki, o zaman burada bulunan herkes uygulamasında niçin çok kararlı? Çünkü Fa prensiplerinin iyi olduğunu biliyorsunuz. İnsan yaşamının amacı nedir? Bir insan hayatını yaşarken kendisine karşı gerçek anlamda sorumlu olmak zorunda değil midir? Bir insan yaşamında olabilecek en önemli soru budur.

Az önce söylemiş olduğum şeyler, esasen, Fa çalışmayı ciddiye almanızı umut ettiğim içindi. Fa'yı çalışmayı çok ciddi bir şekilde ele alacağınızdan emin olun. Bazı insanların xiulian uygulamak için Tao'yu aramadıkları yer kalmadı, fakat seviyelerini yükseltemediler. Tao'yu elde edemediler. Elde edemedikleri şey egzersizler değildi -Fa idi. Hiç kimse, gerçek xiulian için gereken "Fa prensiplerini" bugüne dek öğretmedi. Hepiniz bir düşünün: kozmosun Fa'sı farklı seviyelerde bulunan canlılar için çeşitli şekillerde var oluş biçimleri ve farklı seviyelerde ortamlar yaratmıştır. Yani bir başka deyişle o, kozmosun yaradılışının temelidir; çünkü tüm yaşamı ve maddeleri "Fa" yaratmıştır. O durumda, insanların geçmişte bildikleri o önemsiz Fa'lar, o önemsiz yollar, önemsiz prensipler ve önemsiz xiulian yöntemleri, kozmosun bu Fa'sının sadece küçük birer parçası değil midir? Onlar sadece, Fa'nın insanoğluna açıklanabilecek olan en düşük seviyelerindeki küçük parçacıkları idi. Fakat sizin bugün edindiğiniz şey, kozmosun Dafa'sıdır -daha önce asla bilinmemiş olan hakikattir. Tarih boyunca hiç kimsenin öğretmemiş olduğu hakikattir.

Sanırım burada oturan herkes bunu biliyor. Sadece son zamanlarda bu yola girmiş olan ya da henüz bu yola adım atmamış veya henüz Fa'ya çalışmamış olan kişiler, abartıyor olduğumu düşünebilirler. Aslında, kitabı sistematik bir biçimde okumanızın ardından neden bahsediyor olduğumu anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bizim hiçbir yönetimsel biçimimiz yoktur. Onu öğrenebilirsiniz ya da onunla ilişkinizi kesebilirsiniz. Hiç kimse sizi denetlemiyor. Fakat eğer öğrenmeye karar vermişseniz, sorumluluğunuzu üstlenmek zorunda olacağım. Üstleneceğim sorumluluk, kendisini sıradan insanlar arasında göstermeyecektir. Bu türden bir durumdur.

Şu anda, Fa çalışmayı nasıl ciddi bir şekilde ele alacağınızdan bahsetmiş oldum. Şimdi de son zamanlarda toplum içerisinde gelişmiş olan bazı durumlar hakkında konuşacağım, özellikle de Çin'de. Bazı öğrenciler ülkenin liderlerine bazı problemleri anlatmak için Zhongnanhai'ya gittiler ve şimdi yeri gelmişken bu konudan bahsedeceğim. Şu anda Hong Kong gazetelerinin yayınladığı şeyler sadece çöplükten ibarettir; tamamen saçmalıktır. Diğer ülkelerin Çin gazeteleri de bu Hong Kong gazetelerinden alıntılar yapıyorlar. Dünya muhtemelen Hong Kong'un sadece altı milyon nüfusa sahip olduğunu biliyor, fakat orada çok sayıda gazete ve çok sayıda dergi bulunuyor ve hepsi kazanç uğruna haber için savaşıyor. Dolayısıyla zamanın geçmesiyle birlikte, korkunç derecede sorumsuzca haber yapma alışkanlığı geliştirdiler. Keyfi olarak söylentiler yayabiliyor, umarsızca hikâyeler icat edebiliyor ya da hayal güçlerini kullanarak diledikleri gibi spekülasyon yapabiliyorlar. Ve bunu da o şekilde yayınladılar. O nedenle, dünyanın en az ciddiyet taşıyan gazeteleri Hong Kong'daki Çince gazetelerdir. Kulaktan dolma şeyleri ve dedikoduları bile, resmi olarak yayınlama cesaretini gösteriyorlar.

Ben de kendi bakış açımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimizin Zhongnanhai'ya giderek ülkenin liderlerine bir şeyleri dile getirmesi bir protesto değildi, ayrıca bir oturma eylemi de değildi. Oturma eylemi yapmadılar. Bazı insanlar orada oturdu, çünkü meditasyon egzersizi yapıyorlardı. Herhangi bir slogan atmadılar, afişleri yoktu; ayrıca saldırgan bir harekette yapmadılar veya aşırı bir dil kullanmadılar. Hepsi oraya iyi niyetlerle gitti ve ülkenin liderlerine gerçekten düşündükleri şeyleri anlatmak istiyorlardı. Oradaki durum, Kamu Güvenliği Bürosunun uydurmuş olduğu ve etrafta dolaştırılan dedikodular gibi değildi. Zhongnanhai'ya gitmemizin üzerinde çok fazla duran bazı kişiler var. Zhongnanhai, halkın hükümetinin oturduğu yer değil midir? İnsanlar oraya gidemezler mi? Peki bizim öğrencilerimiz oraya neden gittiler? Hükümete karşı oldukları için miydi? Aksine, oraya, ülke liderlerine problemleri anlatmak ve onlardan insanlar için adaleti sağlamalarını istemek için gitmediler mi? Bu durumun organize edildiği gibi dedikoduları etrafta dolaştırmanın anlamı nedir? İnsanlar hükümetin işlerini desteklemek için organize olduklarında, hükümetin bu durumdan memnun olması gerekmez mi?

Elbette, bir düşünün, niçin oraya çok sayıda insan gitti? Bence oraya giden insan sayısı oldukça azdır! (Alkış) Ben şu anda herkesin oraya gitmesini teşvik etmiyorum. Peki, ne demek istiyorum? Bu Dafa'yı öğrenen 100 milyondan fazla insan var. Dolayısıyla, eğer bir düşünürseniz, açık konuşacak olursak, oraya giden insan sayısı az değil miydi? Ve bunun sebebi ise, öğrenci sayısının çok fazla olmasıdır, öyle değil mi? Peki oraya niçin çok sayıda insan gitti? Çünkü Tianjin'deki polisin öğrencilerimizi dövdüğünü ve tutukladığını biliyorduk ve bizi topluma ters gelen bir tarikat olmakla itham ediyorlardı. Biz hepimiz, nasıl daha iyi insanlar olacağımızı öğreniyoruz. Eğer biz gerçekten de kötü insanlar olsaydık, bizi kötü ya da herhangi bir şey olarak itham etmenizi umursamazdık, değil mi? Fakat bizler gerçekten iyi insanlarız. Bizi kötü olarak itham ettiğinizde duygularımızı incitmiyor musunuz? Siz bunun sebebini açıklayamadığınız ve biz de orada size durumu iyi bir şekilde açıklayamadığımız için, bunu Merkezi Hükümete anlatmak zorundaydık. Bunu yapmak yanlış bir şey değildi! (Alkış) Ve bunun sebebi, bizim bir tür hareket olmamamızdır ya da hükümete saldırmıyor olmamızdır; biz sadece Kamu Güvenliği Bürosunun durumu yanlış bir şekilde ele almış olduğunu söyledik. O yüzden, bizim hareketimizde yanlış olan bir şey yoktu.

Bazı haber yayıncıları oldukça sorumsuz davrandılar. Sansasyon yaratabilecekleri bir şey gördükleri an, aynen bir senaryo oluşturuyor gibiler. O halde, bizden istifade etmelerine izin vermeyeceğiz. İşte bu sebepten dolayı, benim durduğum pozisyon açıktır: biz hükümete karşı değildik, herhangi bir protesto ya da yürüyüş olmadı ve radikal hiçbir eylem yapmadık. Sadece durumu açıklamak içindi. Bir kişi gitmek istedi, ardından bir başka kişi gitmek istedi ve sayı çoğaldı. 100 milyon kişi arasından sadece 10 bin kişi oraya gitti -bir kısmı bile değil. Bu sayı aşırı derecede az değil midir? Eğer durum daha kötü veya daha şiddetli bir biçimde yaşansaydı, sanırım oraya giden insan sayısı 10 bin kişi ile sınırlı kalmazdı ve muhtemelen daha fazla kişi giderdi. Durumu anlatmak için sadece çok sayıda insan gitti diye, bunun yanlış olduğunu söyleyemezsiniz, öyle değil mi? Ülkenin problemlerini liderlere anlatmak her bir vatandaşın sorumluluğu, görevi ve hakkıdır. Bunun neresi yanlış olabilir? Yanlış değildir. Bizler hükümete karşı değiliz, ayrıca politikaya da müdahale etmiyoruz; ülkenin yasalarını gönüllü olarak destekliyoruz. Öyle değil mi? Bizler nerede olursak olalım iyi insanlarız. Durum hakkında düşündüklerim bunlardır.

Bizler xiulian uyguluyoruz -hepimiz bunu biliyoruz. Bu "xiulian" olduğu için, yolumuz üzerinde bulunan hiçbir şey tesadüf değildir. Sıklıkla şunu söylerim: ona karşı olanlar ile onu destekleyenler, ona inananlar ile ona inanmayanlar, iyi insanlar ile kötü insanlar, erdemli olanlarla şeytani olanlar aynı anda, eş zamanlı bir şekilde var olmaktadır. İnsan ırkı böyledir ve karşılıklı-üretim; karşılıklı-engelleme ilkesi böyledir. Eğer bir şeye karşı olan insanlar var ise, bu onun ille de kötü olduğu anlamına gelmez. Biliyorsunuz, eğer şeytanlar olmasaydı, sizler xiulian uygulayamazdınız. Size karşı oldukları zaman, bu bize, kalbinizi görmemiz, kararlı olup olmadığınızı ve xiulian uygulayıp uygulayamayacağınızı görmemiz için bir fırsat vermiyor mu? Xiulian ciddi bir konu olduğundan dolayı, eğer sıradan bir kişi Tamamlanma seviyesine ulaşsaydı bir düşünün, hiçbir gerçek test olmadan, nasıl olurdu da geçerli sayılabilirdi? O yüzden, bunun gibi testler ve bu gibi durumlar olacak.

Fakat bu, kötü şeyler yapan kişilerin aslında bize yardımcı oldukları anlamına gelmiyor. Onlar gerçekten kötü şeyler yapıyorlar. Fakat ben onların yaptıkları bu hataları, uygulayıcıların xiulian uygulamaları açısından fırsatlara dönüştürüyorum. Ona karşı olan insanlar olduğunda hala uygulama yapacak mısınız? Onun kötü olduğunu söyleyen insanlar olduğu zaman, onu hala iyi bir şey olarak görecek misiniz? Bu sizin zihniniz için bir test değil midir? Dolayısıyla, hepiniz xiulian'in ciddi bir şey olduğu konusunda ve hiçbir şeyin asla tesadüfen gerçekleşmediği konusunda net olmalısınız.

Hiç şunu düşündünüz mü: bu olay sayesinde tüm dünya Dafa'nın ortaya çıkışını öğrenmiş oldu! (Alkış) Bu olay, sizin Dafa'yı yaymak için yapabileceğiniz herhangi bir aktiviteye göre çok daha fazla sayıda insana ve çok daha büyük bir alana ulaşabildi. (Alkış) Aynı zamanda da, anakara Çin'de bulunan öğrenciler için gerçekten çok ciddi bir testtir. Elbette, bu sözler uygulayıcılar içindir. İnsan toplumunda, kendisini sıradan biçimlerle gösterecektir. Şu an kendi durduğum noktayı açıklamış oldum -işte böyledir. Biz hiçbir eyaletin liderlerine, hükümetlere, kanunlara vs. hiçbir müdahalede bulunmadık ya da bozmadık... Çünkü bizler iyi insanlarız. Biz oraya sadece durumu açıklamaya gitmiştik.

Bu konuda söylemem gerekenlerin hepsi bu. Bu bir Fa konferansı olduğu için paylaşacak deneyimleriniz bulunuyor ve bu yolla nerede eksikleriniz olduğunu sorgulayacak ve gerçek anlamda gelişim göstereceksiniz. Bugün bütün günü deneyim paylaşmaya ayıracağız. Yarın sabah sorularınızı cevaplayacağım. Bu konferans bir buçuk gün sürecek. Umuyorum ki, diğer insanların konuşmalarını dinlerken, hepiniz sessiz bir şekilde oturursunuz. Başkalarına değer vermek, kendinize değer vermek demektir. Çünkü Fa konferansı, Tanrısal ve kutsaldır ve sizler kozmosun Dafa'sını uyguluyorsunuz! Pekâlâ, tüm söyleyeceklerim bu kadar. (Alkış)

Dünkü Fa konferansı boyunca, yan taraftaki odada konuşmalarınızı izliyor ve dinliyordum. Bence bu konferans oldukça iyi geçti ve bir Fa konferansının gerçek amacına ulaşmayı başardı. Bir konferans, ondan faydalanmanızı ve kendinizi gerçek anlamda geliştirmenizi sağlar, dolayısıyla çok iyi bir şeydir. Bu sabah sorularınızı cevaplamaya odaklanacağım. Bu durum, Fa konferanslarımızın bir rutini haline geldi. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Zaman müsaade ettiği müddetçe, tüm sorularınızı cevaplamak için elimden geleni yapacağım.

Dünya meseleleri ile ilgili sorulara gelince, bence onları sormamanız daha iyi olur. Testleriniz içerisinde henüz tam aydınlanmamış olduğunuz durumlara gelince ise, [onları bana sormak istiyor olsanız da] o testler aslında sizin geçmeniz içindir. Eğer sizin için cevaplanırlarsa, size aydınlanacak bir şey kalmaz gibi olacaktır, öyle değil mi? Daha çok, uygulamamız ile ilgili sorular sorun. İlgisiz sorular sormamalısınız. En iyisi de hiç sormamanızdır. Pekâlâ, şimdi başlayalım.**********SORU - CEVAP**********

Soru: Bu konferans Yeni Zelanda'daki ilk Fa konferansı olduğundan ve hepimiz yeni öğrenciler olduğumuzdan dolayı, uygulamamıza rehberlik etmesi için Shifu bize Dafa konusunda daha fazla ders verir diye umuyorum.

Shifu: Sorularınızı cevaplayarak sizlere aslında Fa'yı öğretiyorum, çünkü sorulan soruların çoğu, uygulamamız ile ilgilidir. Bu gibi şeylere gelince, sizler için mümkün olduğunca net bir hale getireceğim.

Soru: Ben kiralık bir evde oturuyorum. Diğer odada bulunan kişinin çok sayıda qigong ve dini kitapları var ve futi tarafından ele geçirilmiş olabilir. Lütfen söyler misiniz, bu durumdan etkilenecek miyim?

Shifu: Şöyle ortaya koyalım: siz Dafa uyguluyorsunuz, gerçek bir xiulian yöntemi. Diğer qigong uygulamalarının yapabileceği tek şey, sizin erdemli uygulamanızın taşıdığı enerji tarafından bastırılmak olacaktır. Onlar size müdahale edemezler. Fakat belirtmek istediğim bir nokta var: eğer doğru şekilde davranamaz ve onları birbirine karıştırırsanız, her şeyi okur ve her şeyi uygularsanız, o zaman muhtemelen problemlere sürüklenirsiniz. Fakat xinxing'inizi koruyabilirseniz, hiçbir ortam sizi etkileyemez. Aslında çok sayıda insanın kötü şeyler uyguladığını söyleyebilirsiniz, fakat günümüzde hiçbir insan ortamının temiz olmadığını fark ettiniz mi? Dolayısıyla, bizim uygulayıcılarımız nerede olurlarsa olsunlar, zihninizde tetikte olduğunuz, içten ve ağırbaşlı bir şekilde xiulian uyguladığınız müddetçe, bu şeyler konusunda endişelenmemelisiniz. Hiç bir problem yaşamayacaksınız. Telaşlanmanızın kendisi başlı başına bir takıntı olduğu için, [bu takıntıya sahip olduğunuz an] onun yok edilmesi gerekmektedir. O nedenle, bu durum başkalarından gelen bir engelleme gibi görünüyor olsa da, aslında sizin zihninizden kaynaklanıyor da olabilir.

Soru: Şiirlerinizde "Ve Shifu bu insan dünyasında yolculuktayken yardımcılık yapın"; "Gelin ve Falun'u döndürmemde bana yardım edin." satırlarını yazarken, uygulayıcıları mı kastediyordunuz yoksa Budaları, Taoları ve Tanrıları mı?

Shifu: Her ikisini de. Bir düşünün: Fa'yı öğrettiğim dönemde, sınıflar açmıştım. Aslında, Dafa'nın elitlerini yetiştiriyordum. Bugün, sıradan insanlar arasında Dafa'yı onaylayanlar sizlersiniz -bunu yapanlar sizlersiniz. Yeni öğrencilerimiz bile tecrübeli öğrenciler haline geldiler ve hepsi Fa'nın yayılması için uğraşıyor; daha fazla sayıda insanın Fa'yı elde etmesi için yardım ediyorlar. Sizin uygulamanız ve Dafa içerisindeki kararlılığınız bir kaya gibi sert ve Dafa içerisinde güçlü bir şekilde sabitlenmiş durumda. Aynı zamanda da, sıradan insan toplumu içerisinde Fa'yı daha fazla sayıda insanın edinmesine yardım edebilmenin kendisi başlı başına Shifu'ya asistanlık yapmak demektir. Elbette bütün bunlar herhangi bir niyete sahip olmadan yapılıyor; bu sizin uygulamanızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Aynen bu şekildedir. Elbette, yüksek seviyelerde olanlar kendilerine has durumlara sahiplerdir ve durum orada da o şekildedir.

Soru: Şiirlerinizdeki "Fazla bilgeliğe sahip olduğunu iddia edenler, yeteneklerini hünerli bir şekilde kullanıyorlar, fakat hepsi duygular ile yapılıyor." satırlarını ne şekilde anlamam gerekiyor.

Shifu: Tarih boyunca çok sayıda ünlü kişi var olmuştur; birçoğu bilge olarak görülmüş ve birçoğu da sıradan insanlar tarafından övgüye layık figürler olarak kabul edilmişlerdir -buna günümüzdeki ünlü kişiler de dâhildir. Fakat onların hepsi sıradan insanlardır ve duyguların ötesine geçememişlerdir. Birtakım başarılar elde etmiş olduğunu hisseder ve ardından diğer insanlar da onun fevkalade, zeki ve bilgelik taşıyan biri olduğunu iddia ederler. Aslında, benim gördüğüme göre, bunların hepsi "duygu boyutu" içerisinde yapılmıştır. İşte bu anlama geliyor. Onların hiçbiri duygunun üzerine ve ötesine geçememiştir ve hepsi sıradan insanların ortamı içerisindedirler. Dolayısıyla, hala sıradan insanlardır.

Soru: Benim çocuğum iki yaşında ve Shifu'nun egzersiz videolarını izlemeyi çok seviyor. Fakat babası bu duruma çok karşı.

Shifu: Kişinin Dafa uygulayarak orijinal ve gerçek benliğine geri dönmesi, günümüzde insanların bu dünyaya gelmiş olmalarının asıl sebebidir. Size söylemiş olduğum şey kesinlikle, "hakikat"tir. İşin aslı, dünyada bulunan insanların hiçbiri, buraya insan olmak için gelmemiştir. Fakat bununla birlikte, hepsi mutlaka Fa'yı edinmek için de gelmemiştir. Az önce bahsettiğim gibi, insan toplumu içerisinde bulunmak bizim amacımız olmadığı için, herkes buraya mutlaka Fa'yı edinmek için gelmedi; fakat herkes buraya "Fa" sebebiyle gelmiştir. Bizim toplum içerisinde var olmamız sadece yaşantılarımızı sürdürmek için olmadığından ve bir insanın hayatının ve de varoluşunun asıl amacı geri dönmek olduğundan dolayı, bizim yaptığımız şey olabilecek en iyi şey değil midir? Belki de babası onun xiulian uygulamasına izin vermeyerek, ikinizin de bu testten geçmenize yardımcı oluyordur. Başka faktörler de olabilir tabii ki, örneğin ikinizi xiulian uygulamaktan men etmeye çalışıyor da olabilir. Peki, bütün bu konulara nasıl bakmanız gerekiyor? Nasıl hissediyor iseniz o doğrudur, sadece o şekilde yapın. Bunu değerlendirmek size kalmıştır.

Soru: İnsanlar farklı kişiliklere sahipler. Bir insan kendisini daha yüksek seviyelere doğru geliştirmiş ise, taşıyacağı kişilik özelliklerinin bir o kadar az olacağı doğru mudur?

Shifu: İnsanlar farklı kişilikler taşırlar, fakat onlar orijinal doğaları ile aynı değildir. İnsanların kişilikleri büyük oranda, terk etmek istemedikleri takıntılarının yansımasıdır. Bizim orijinal doğamız, uygulamamız için bir engel haline dönüşmeyecek, çünkü çok sayıda insan, köklü ve temel bir kaliteye sahip. Bunlar, onların varoluşlarına ait olan farklı kalitelerdir. Bazıları her şeyi hızlı yapmayı sever, bazıları ise her şeyi yavaş yapmaktan hoşlanır. Elbette onlar, kişinin sonradan geliştirmiş olduğu davranış biçimlerini kapsamazlar. Varlığınız ister hızlı olsun ister yavaş, uygulamanızı etkilemeyecektir.

Fakat Fa'yı çalışma konusunda azimli olmak zorundasınız, çünkü bir insanın hayatındaki süre, gerçekten sınırlıdır. Toplum içerisinde bulunan insanlar hayat içerisinde edindikleri şeylerin sonsuza dek sürmesini isteseler de, xiulian uygulamadıkları sürece hiçbir şey elde edemezler. Ne kadar paranız olursa olsun, konumunuz ne kadar yüksek olursa olsun, ya da hayatınız ne kadar rahat olursa olsun, kendinizle birlikte hiçbir şey götüremezsiniz. Buraya geldiğinizde vücudunuzdan başka bir şeye sahip değildiniz ve ayrıldığınız zaman da kendinizle birlikte hiçbir şey götüremeyeceksiniz. Götürebileceğiniz tek şey, xiulian yoluyla elde ettikleriniz olacaktır, çünkü o, kişinin "Gerçek Bedeni" tarafından doğrudan taşınmaktadır. Dolayısıyla o, en değerli şeydir ve kazanması en zor olan şeydir. İşte bu sebepten dolayı, her şeyden daha fazla değer görmeyi hak eder. Kişinin sonsuza dek kazanacağı şeyler, o kişinin farklı seviyelerde nasıl bir varoluşa sahip olacağını ve kendisi için nasıl bir ortam oluşturacağını belirlemektedir. İnsanların yaşadığı bu ortam çok kötüdür, fakat bir kişi burada xiulian uygulayabilir; cennetler ise çok güzeldir, fakat orada xiulian uygulamak kolay değildir. Bunun tam olarak sebebi, bu insan dünyasındaki ıstıraplardır ve insanlar bu sebepten dolayı burada xiulian uygulayabilmektedir.

Soru: Eğer bir kişi başlangıçta iyi bir kıvama gelmişse, bu durum onun xiulian uygulamasını kolaylaştırır mı? Kolayca sinirlenen bir kişi için uygulama yapmak daha mı zordur?

Shifu: Az önce bir canlının "benliğinin" bir karakteri olduğundan bahsetmiştim. Fakat konu sinirlenmeye gelince, sinir, kişinin doğuştan gelen doğasının bir parçası değildir. Sizlere şunu söyleyebilirim ki, bir kişi sinirlendiği zaman, bu kesinlikle onun şeytan doğası yüzündendir. Peki neden? Birileri: "İyi niyetler taşıyordum. Kendisini kontrol etmesini öğretmek için sinirlendim" ya da "işini iyi yapmasını öğretmek için sinirlerime hâkim olamadım" şeklinde düşünüyor olabilir. Buna şeytan doğası sebep olmaktadır ve bu "kötü ile savaşmak için kötülüğün kullanılması" olarak isimlendirilir, çünkü başkalarının iyi bir şeyler yapması için şeytan doğasını kullanıyorsunuzdur. Eğer ona iyilikle davranır ve iyi iş çıkarması gerektiğini kibarca söylerseniz, sanırım bundan etkilenecektir ve sizin onu zorlamanızdan çok, kendi isteği ile iyi bir iş çıkaracaktır. O durumda, işi daha da iyi bile yapacaktır. O yüzden xiulian'de sinirinize hâkim olamama eksikliğini yavaş yavaş yok etmeniz gerekiyor. Sürekli olarak sinirlerinizi kontrol etmenin oldukça zor olduğunu hissediyorsunuz, fakat aslında zor değildir. Birçok durumda mantığınızı kullanmış olsaydınız işleri daha iyi bir biçimde halledebilirdiniz. Dolayısıyla, sinirinizin kontrolünü kaybedemezsiniz.

Birine sinirlendiğiniz zaman, o kişiye erdem veriyordunuz. Kendinizi kaybetmek, karşı tarafın karmasını gerçekten azaltabilmektedir. Buna hiç şüphe yok. Çünkü [ister günlük yaşantınızda olsun ister xiulian anlamında] ona kötü davrandınız ve bu durum onun karmasının azalmasına sebep olur. Fakat sizin elde ettiğiniz şey ise, ondan size transfer olan karma olabilir. O yüzden, sanırım bir uygulayıcı olarak bu türden bir şey yapmamalısınız. Onun kendi uygulamasını yapmasına ve kendi karmasını dönüştürmesine olanak tanıyın.

Soru: Uygulamam içerisinde çok sayıda sıkıntıya ve derde sahibim o yüzden de kişisel kurtuluşa odaklandım ve Fa'yı yaymayı başaramadım. Sadece Luohan seviyesine kadar yükselebileceğim doğru mu?

Shifu: Durum öyle değildir. O, Budizm içerisindeki bir teoridir. Her bir Dafa öğrencisi, farklı bir uygulama durumu içerisindedir. Herkes Fa'yı yaymak zorundadır gibi bir şey yoktur. Şunu ya da bunu yapmanız gerektiğini söyleyen bir kural yoktur. Aslında, Fa'yı yayabilmeyi düşünmek ve günlük yaşantı içerisinde veya organize bir durumun içerisinde insanlarla karşılaştığınızda bunu yapıp yapamayacağınız, kişinin kendi uygulama durumunun göstergeleridir ve bu muhteşem bir şeydir. Aynen bugün burada bu Fa konferansına sahip olmamız gibi: bazı insanlar kendi deneyimleri hakkında konuşabiliyor iken bazıları [onlar da xiulian uyguluyor olmalarına rağmen] bunu yapamıyor. Bu sadece, herkesin farklı uygulama durumlarına sahip olmasıdır. Bununla ilgili bir durumdur ve bu bir problem değildir.

Soru: Kendim için yarattığım zorlukları nasıl değerlendirmeliyim? Eğer bunların üstesinden gelirsem onlar xiulian'de geçilmiş olan testler olarak kabul edilirler mi?

Shifu: Sizlere şunu söyleyeyim: kendiniz için yarattığınız sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz, fakat onlar sadece günlük hayatınızdaki sıkıntılardır? Peki neden? Çünkü onlar sizin uygulamanız için ayarlanmamışlardı; her bir adım sistematik olarak ayarlanmış olduğu için -yok edilmesi gereken takıntılar, belirli sıkıntıların üstesinden geldikten sonraki gelişim zamanınız, vücudunuzun zenginleştirilecek olan kısmı, bir problemin hangi kısmının çözüme kavuşturulacağı, uygulama yoluyla ne gibi şeylerin belireceği, hangi seviyeye ulaşacağınız…..bütün bunlar sistematik olarak ayarlanmaktadır. Eğer ekstra bir şeyleri işin içine katarsanız, bu durum sizin için sistematik olarak ayarlanmış bütün bu şeyleri bozmak ile aynı anlama gelecektir.

O yüzden bilerek zorluk peşinde olmamalısınız, ayrıca kasıtlı olarak bir şeyleri planlamanıza da gerek yoktur. Doğal bir şekilde xiulian uygulayın. Karşılaştığınız şey ne olursa olsun, onu iyi bir şekilde geçtiğiniz müddetçe çok iyi olacaktır. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda içinize bakabilir ve takıntılarınızı bulabilirseniz, bu durumda o kesinlikle xiulian'dir. Biliyorsunuz, dağlarda xiulian uygulayan insanlar var. Aslında onlar bu bölgedeki yüksek dağlarda bulunuyorlar, sadece, insanlar onlardan haberdar değiller. Dünyanın birçok yüksek dağında uygulayıcılar bulunuyor. Bazıları binlerce yıldan bu yana xiulian uyguluyor ve seviyeleri gerçekten çok yavaş yükseliyor. Onlar sadece zorluklara dayanarak xiulian uyguluyorlar. Zorluklar, insanların xiulian uygulamasını sağlayabilir ve bir miktar karmayı yok edebilir, fakat eğer Fa prensipleri doğrultusunda xiulian uygulamıyor iseler, uygulamalarının yavaş olacağı kaçınılmazdır ve o yükseklikteki Fa prensiplerini bilmiyor oldukları için, o yüksekliklere ulaşmayı başaramazlar.

Peki sizler bugün niçin çok hızlı bir şekilde gelişim gösterebiliyorsunuz? Şu anki durumunuz içerisinde ne denli hızla ilerlediğinizi hayal bile edemezsiniz. Fa'yı öğretmemden bu yana sadece birkaç kısa yıl geçti ve daha şimdiden Tamamlanma standardını karşılayabilen çok sayıda insan bulunuyor. Bu tek kelimeyle inanılmaz bir şey. Ve bunun sebebi, onların Dafa'yı öğreniyor olmalarıdır ve kozmosun Dafa'sının bir kişiyi asimile etmesi çok kolaydır. Şu örneği verdiğimi hatırlıyorum: eğer bir talaş tozu ya da bir kıymık, bir çelik döküm ocağına düşerse, bir anda ondan eser bile kalmadığını görürsünüz. Bir kişi aynen o kıymık parçacığı gibidir ve kozmosun Dafa'sı da aynen o çelik eritme ocağı gibidir. Bir kişiyi asimile etmek işte bu kadar kolaydır. Fakat ben bunu bu şekilde yapamam; kendi başınıza uygulama yapmanızı sağlamak zorundayım. Eğer bu şekilde yapsaydım, bu durum yeni bir canlı yaratmak ile aynı anlama gelirdi; orijinal görüntünüze ve karakteristik özelliklerinize sahipmiş gibi görünebilirdiniz -fakat en sonunda o artık siz olmayabilirdiniz. İşte bu yüzden, sizlere gerçek anlamda xiulian uygulamanızı, kendinizi gerçek anlamda yükseltmenizi ve kurtuluşu edinmenizi söylüyorum.

Soru: Egzersizleri yaparken egzersiz formüllerini arada bir tekrarlamamızda sorun var mı?

Shifu: Bunu yapmayın. Egzersizleri yapmak sadece egzersizleri yapmaktır. Egzersizler sakin bir durumu gerektirdiği için, kişi hiçbir şey düşünmemek konusunda elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Ve Fa'yı çalışmakta Fa'yı çalışmaktır. Dolayısıyla onlar birbirlerinden ayrı tutulmalıdırlar. Her bir egzersizin başındaki dört mısra bile sadece egzersiz yapılmadan önce söylenmelidir, egzersiz yapılırken değil. Bu yolla, sakin duruma daha kolay ulaşılır.

Soru: Yeni öğrencilerin egzersiz prensiplerini anlamaları gerekiyor, eski öğrencilerin bazıları bile hareketleri doğru yapmıyor.

Shifu: Eğer doğru değillerse, düzeltin. Fa'yı anlamamaya gelince, onların Fa'yı çalışmalarını sağlayın. Bu, egzersizlerin yapılmasından ayrı tutulması gereken bir konudur. Fa'yı çalışmayan kişilerden, çalışmalarını istemelisiniz; aksi takdirde egzersizleri başarısızlıkla son bulacaktır. Size şunu söyleyeceğim: en acınası şey nedir biliyor musunuz? Fa'ya girmiş, fakat onu kaçırmış olanlardır veya onlara verilmiş olmasına rağmen onu almayanlardır -o kişiler bundan dolayı sonsuza dek pişman olacaklar! Yaşayacakları acı dolu pişmanlığı hayal bile edemezler! Bunun sebebi ise, çok sayıda canlının buraya Fa'yı edinme kaderi ile gelmiş olmasıdır. Uzun çağların geçmesiyle birlikte, doğru düşüncelerini kaybeden canlılar ve burada niçin bulunduklarını giderek daha da az bilen canlılar da bulunuyor ve bu sebepten dolayı kolaylıkla yanlış yola sapıyorlar. Bir kez kaybolduğu zaman, bu gerçekten…..Elbette, ne şans ki, Fa'nın prensipleri bu gibi problemleri çözebilmektedir. Endişeleniyor olunmasının tek sebebi, onu okumuyor olmanızdır; endişelenilmesinin tek sebebi onu okumuyor olmanızdır. Ben, sizde var olan her şeyi uyandırabilir ve orijinal doğanızı sarıp sarmalamış olan her şeyi temizleyebilirim.

Soru: Meditasyon esnasında zihnimden egzersiz müziğini söyleyebilir miyim?

Shifu: Söylemeyin. Kişi egzersizleri yaparken niçin müzik dinliyor? Çünkü günümüz insanlarının içinde bulunduğu uygulama koşullarının, geçmişteki diğer bütün uygulayıcıların durumundan farklı olduğunu göz önünde bulundurmuştum. Sizin meslekleriniz var, toplum içerisinde yoğun şekilde çalışıyor ve okuyorsunuz ve bu durum zihinlerinizin sakinleşmesini zorlaştırıyor. Sizlere müziği dinletmenin amacı tam olarak sakinlik durumuna girebilmeniz içindir. Müziği dinleme, diğer şeyleri düşünmenizden alıkoymak için kullanılır. Tek bir düşünceyi, diğer binlerce düşüncenin yerini alması için kullanır. Fakat müziği dinlemek, kolaylıkla bir takıntı haline dönüşebilir. Ne şans ki bizim müziğimiz enerji ile güçlendirilmiştir ve Dafa'mızın içeriğine sahiptir. Dolayısıyla o, faydalanmanız ve uygulama içerisinde gelişmeniz için bir yönteme dönüştürülmüştür. Dafa müziğinin oynadığı rol budur. Melodinin yüzeydeki kısmına odaklanmayın; bir başka deyişle, buna takılıp kalmayın.

Soru: Dönen bir srivatsa gördüm. Bu, Shifu tarafından verilen bir işaret miydi?

Shifu: Genel anlamda konuşacak olursak, bu verilen işaret kişinin alnına konmuştur. Başka hallerde gördükleriniz sadece srivatsa sembolleridir ve o Buda okulunun işaretidir

Soru: Buda Sakyamuni insanları kurtarmak için buraya geldiğinde çok sayıda acıya katlandı. O hala Rulay seviyesinde mi bulunuyor?

Shifu: Buda Sakyamuni bir Rulay'dır ve bu kesinlikle doğrudur. Fakat hiç kimse onun hangi seviyede olduğu konusunda konuşmamıştı. Farklı seviyelerdeki Budaların ve Fa Krallarının hepsi Rulay olarak isimlendirilir. Kimse bu konu hakkında konuşmamıştır ve bunun bilinmesi de gerekmez.

Soru: Niçin Tao Okulunda da "Buda Amitofo ve "Pusa Guanyin"' isimleri zihinde tekrarlanıyor?

Shifu: Gerçek sistematik Taoizm, Ming Hanedanlığı dönemine dek şekillenmemiş idi. Ondan önceleri ise, Tao Okulunda hiçbir din bulunmuyordu. Sadece, bir Shifu'nun bir grup öğrenciye, uygulama esnasında rehberlik etmesi biçimi vardı. Ortada bir grup insan olsa da, tamamen dinsel bir biçime bürünmemişti. Ming Hanedanlığından sonra, temel anlamda, manastırlara ve dinlere benzeyen bir biçime büründü. Tao, saf bir zihin ile xiulian uygulamak zorunda olduğu, yalnız ve dingin bir durum içerisinde uygulama yapması gerektiği için, tüm yaşamlara kurtuluş sunma öğesine sahip değildi. Bir dinin, biçimlendikten sonraki amacı nedir? İlki, insanların Tamamlanmaya doğru uygulama yapmalarını sağlamaktır, diğeri ise şudur: dinler, toplumdaki insanları, bir bütün olarak, kalp ve zihin anlamında daha iyi insanlar haline getirebilir. Dolayısıyla Taoizm de bu gibi şeyler yapmaya başladı; dini ritüeller sergilemeye ve insanlara kurtuluş sunmaya başladı. Çok sayıda insan onun takipçisi haline dönüştüğü için onlara kurtuluş sunmak zorundaydı. İnsanlara kurtuluş sunmak demek sadece bir veya iki kişiyi kurtarmak demek değildir -bu, "insanlara kurtuluş sunmak" olarak isimlendirilmez, ondan ziyade uygulayıcıları eğitmek anlamına gelir. Dolayısıyla, o da Buda gibi, Pusa gibi, hatta Luohan gibi unvanları kullanmaya başladı. Şu anda bahsettiğim din, genel anlamdaki Tao'dur -"Yüce Tao" değil. Bu, yakın tarih içerisinde gerçekleşmiş olan bir olaydır.

Soru: Ben başka bir qigong yöntemi uyguladığım için vücudum futi tarafından ele geçirildi. Sonra da oğlumun vücuduna girdi ve ona da aynı qigong uygulamasını öğretti. Onun vücuduna giren futi benim tarafımdan mı yok edilecek?

Shifu: Eğer bir kişi Dafa'ya gerçekten çok yakın durmuş, fakat Dafa'ya gerçek anlamda girmemiş ise -eğer teğet geçmiş ya da sadece dışarıdan seyretmekle yetinmiş ise- bu durum olabilecek en üzücü şeydir! Benim burada sizlere öğrettiğim her şey, size nasıl bir uygulayıcı olduğunuzu anlatmak içindir. Eğer takıntılarınızı bırakamazsanız asla bir uygulayıcı olamayacaksınız. O berbat şeylere takılıp kalmış durumdayken, sadece ıstıraplar içerisinde tuzaklarla boğuşursunuz. Ben gerçek uygulayıcılar için bütün bu şeyleri düzenleyeceğim, fakat siz gerçek bir uygulayıcı olmak zorundasınız. Hatta sizinle ilgili olan her şeyi ayarlayacağım konusundaki şu an sarf ettiğim cümleleri bile aklınızdan çıkarmak zorundasınız. Shifu'nun sizler için neler yapabileceği konusunu dahi kesinlikle düşünmemelisiniz -sadece sizin için hiçbir şey yapmayacağımı düşünün. Sadece Fa'ya çalışmak ve kendinizi Dafa içerisinde geliştirmek zorundasınız. Çocuğunuz ile ilgili meseleye gelince, bunları kesinlikle düşünmemelisiniz. Eğer hayatınız boyunca buna takılıp kalsanız bile, onları çözebilmeniz mümkün olmaz. Artık o gibi şeyleri takıntı yapmadığınızda, onların üstesinden gerektiği şekilde geleceğim.

Bir kişi Tamamlanmaya ulaştığı zaman, nasıl olur da etrafında hala çok sayıda problem var olabilir? Buna nasıl izin verilebilir? Sizler için her şeyi çözüme kavuşturacağım -sadece geçmiş yaşamlarınız boyunca yaptığınız şeyleri değil, oluşturduğunuz karmik bağları da öyle. Bir kişinin Tamamlanmaya doğru xiulian uygulaması kolay bir şey değildir. Birçok hayatınız boyunca borçlu olduklarınız ve birçok hayatınız boyunca almak istediğiniz hınçlar [ve onlardan o kadar çok var ki] -hepsinin sizin için çözüme kavuşturulmaları gerekiyor. Tamamlanmaya ulaşmadan önce, içten dışa kadar, gerçek anlamda saf bir "Aydınlanmış Varlık" olmak zorundasınız. Kendinizle birlikte sürüklediğiniz bütün o şeyleri ve ödemeniz gereken çok miktardaki kin borcunu ve borçları ödemeden nasıl olur da Tamamlanmaya ulaşabilirsiniz? Fakat siz onların farkında değilsiniz, ayrıca onları çözüme kavuşturamazsınız. Siz sadece onlara hayatınız boyunca acı dolu bir biçimde takılıp kalabilirsiniz; onları çözüme kavuşturamazsınız. Şu an Dafa ile karşılaştınız, niçin kendinizi bu gibi şeylerle sıkıyorsunuz? Zihninizi sakin tutun. En azından hala tek bir nefes alma hakkınız daha var ve en azından tek bir doğru düşünceniz daha var, öyle değil mi? O zaman durmayın ve Dafa içerisinde xiulian uygulayın. Diyelim ki kendinizin diğer kısımlarını koruyamayacaksınız: o zaman en azından doğru düşüncelere sahip olan kısmı koruyamaz mısınız? Dahası, gelecekte Tamamlanmaya ulaştığınızda, o konuların üstesinden nasıl olur da gelinmemiş olur? Fakat bunlara çok güçlü şekilde takılıp kalmışsanız, sizinle ilgili konuları ben nasıl ele alabilirim? Her düşünce bir takıntıdır ve takıntılar sadece bir iki günde oluşmazlar. Bu kadar zamanın geçmesiyle, bu kadar takıntı ile ve bu kadar korku ile nasıl olur da bir uygulayıcı olabilirsiniz? Bu sert cümleleri duymanız sizin açınızdan iyidir.

Soru: Bazı düşüncelerim düşünce karmasından kaynaklanıyor ve bunun, karmamı dönüştürmek için bir fırsat olduğunu biliyorum. Shifu lütfen bu konu ile nasıl başa çıkmamız gerektiğini söyler misiniz?

Shifu: O takıntıyı bir kenara bırak; erdemli ve ağırbaşlı bir biçimde xiulian uygula -işte böyle olması gerekiyor! Eğer burada bulunan herhangi bir öğrenci zihninde terk edemediği bir takım şeyler barındırıyor ise, şu anda onları terk etmeyi başarabilir. Bugün bu salondan dışarı çıktığınız an, bu konular hakkında başka türden düşüncelere sahip olacağınızı garanti ederim. Xiulian, insan takıntılarını olabilecek en büyük oranda bırakma sürecidir. O konuda niçin çok fazla endişeleniyorsunuz? Çünkü zihninizde var olan o şey, takılıp kalmış olduğunuz o şey ve sizi fazlasıyla endişelendiren o şey, bir duvardır -insan olma durumunuzu geride bırakmayı engelleyen bir duvar. Her bir düşüncenizi yavaşça insanilikten uzaklaştırmanızı ve Tanrısal bir durumun içerisine girmenizi istiyorum. Fakat sahip olduğunuz her bir düşünce, insanların yaşadığı bu yere düğümlenmiş ve bağlanmıştır. Aynen demir almak üzere olan, fakat halatları rıhtıma bağlı bir gemi gibidir. Çok sayıda halat bağlanmıştır ve onları çözmeden limandan ayrılmayı başaramazsınız.

Soru: Bazı öğrenciler hastalık karması durumunu uzun zamandır yaşıyor. Bu durum onların aynı seviyede kalmış oldukları ve daha ileri doğru gidememiş oldukları anlamına mı geliyor?

Shifu: Gerçekten de o seviyede çok uzun bir zaman kaldılar; bir başka deyişle, takıntılar çok uzun zamandır korunuyor. Öğrenciler arasında genellikle iki tip durum var. Bazıları, sağlık problemlerine uzun zamandır takıntı yaptıklarını söylüyor. Bildiğiniz gibi, sizin uygulamanız sadece tek bir amaca ulaşmak için değildir. Kendinizi geliştirdiğiniz esnada, karmanızı da yok etmek zorundasınız. Eğer karmaya takıntı yaparsanız, kendinizi geliştirmeniz mümkün olmaz; xinxing'inizi geliştirmeniz de mümkün olmaz -ve iki durumda da testi geçememiş olursunuz. Bu sıkıntı uzun bir zaman devam eder. Yani, uygulamanız içerisinde ilerlemeniz mümkün olmaz ve o safhada kalırdınız. Eğer gerçekten azimli bir biçimde ilerleme kaydetseydiniz ve kendinizi o şekilde geliştirseydiniz, bu testi uzun zaman önce geçmiş olacaktınız. Fakat bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen, hala buna aydınlanamadınız. Aksine bir de, o sağlık problemi konusunda bir takıntı geliştirdiniz ve bu durum, Dafa içerisinde inançlı bir biçimde uygulama yapmanızı sarstı. Bunun sonucu olarak, bir sıkıntının üstesinden gelmeden önce, bir diğeri onun üzerine bindi ve testi ezici bir hale getirdi. Elbette, bazı öğrencilerin çok fazla karmaya sahip olduğu durumunu reddedemeyiz. Xiulian karmaşık bir konudur. Fakat benim düşüncem şu ki, çoğu seviyeleri çok yavaş bir şekilde tırmanmaktan kaynaklanıyor ve bu da, durumun uzamasına sebep oluyor.

Soru: Belirli öğrencilerle buluştuğunuz zamanlardaki ya da öğrencilerin durumları rapor ettiği veya sorular sorduğu toplantılarda anlattığınız Fa öğretilerini göstermemizde bir sakınca var mı?

Shifu: Bu iyi değildir! Kesinlikle iyi bir şey değildir! Bazı özel toplantılarda kimsenin ses kaydı veya video çekimi yapmasına izin vermiyorum, fakat bazı kişiler ceplerinde kayıt cihazı saklamak konusunda ısrarcı davranıyor. Bu kişi beni kandırmaya çalışıyor, fakat aslında sadece kendisini kandırmaktadır. Çünkü sizin bütün uygulamanız ve bütün ilerleyişiniz, aslında kendinizi geliştirme sürecinizdir. Bir şey saklamak çocukça bir davranıştır. Özel toplantılarda anlattıklarım, genel durumlar üzerinde uygulanamazlar. O yüzden, genel yaklaşımdan yoksun olan şeyleri başkalarına gösterdiğiniz zaman, bu durum o kişilere engelleme yaratmayacak mıdır? Sizlere şunu söyleyeceğim: Fa'nın prensipleri sınırsızdır. Ben Fa'yı [makroskobik ve bütünsel olanın] geniş bakış açısıyla öğretiyorum ve sizlere özel unsurları anlatmıyorum. Eğer bunu yapsaydım, xiulian uygulamak sizin açınızdan çok zor olurdu. Sizler Dafa içerisinde xiulian uygulayan kişilerdensiniz ve Dafa'ya karşı sorumlu olmanız, kendinize karşı sorumlu olmanız demektir. Eğer bu Dafa, yörüngesinden tek bir adım bile kaysaydı, geri dönebilmeniz mümkün olamazdı. Eğer bu Fa, erdemli olmasaydı Tamamlanmaya doğru xiulian uygulayamazdınız.

Soru: Ben kendi içime bakmayı öğrendim ve zihnimde bulunan kötü düşünceleri bilinçli bir biçimde yok ediyorum, fakat bazen başka birinin kötü düşüncelerini işaret ettiğim zaman, o kişi bana sinirleniyor. Karma yarattım mı acaba?

Shifu: Bu, karma yaratmak değildir. Sahip olduğumuz takıntılarımızın farkına varabiliyor olmamız güzel, fakat her küçük detaya dikkat eden kişiler haline de dönüşmememiz gerekiyor.

Diğer kişileri işaret etme konusuna gelince, eğer bunu iyi niyetler ile yaptıysanız, yapmanız gereken şey zaten budur. Xiulian uyguladığınız zaman diğer kişilerin iyiliğine dikkat etmeniz gerekiyor, değil mi? Sizler öncelikle başkalarını düşünmelisiniz. Bir kişinin noksanlıklarını gördüğünüzde, [o da xiulian uyguluyor olduğuna göre] neden söylemeyeceksiniz? Eğer bunu kendisine söylemek gerekiyorsa, -ne düşünürse düşünsün- durumu bilmesini sağlamalısınız. İyi bir niyetiniz vardı ve Shifu bunu görüyordu; bunu başkalarına göstermek zorunda değilsiniz. Söylediğiniz şeyi kabul etmediği olayda, bunu ister kabul etsin ister etmesin, siz onun yok etmek zorunda olduğu takıntılarına dokunmuş oldunuz ve bence bu, onun gelişiminde tetikleyici bir rol oynayacaktır. Hemen o anda buna aydınlanamayabilir, fakat daha sonra anlayabilir. Eğer sonra da buna aydınlanmaz ise, ben de onu uyarmak için diğer insanların ağızlarını kullanırım. Eğer hala anlamaz ise, kafasını çarpacak ve üzerinde büyük bir yumru oluşacak. (Shifu gülüyor) Şaka yapıyorum! Aslında, xiulian, takıntıları yok etmek içindir. Nasıl xiulian uygulamanız gerektiğini anlamak istiyorsanız Zhuan Falun kitabını okumalısınız ve onu defalarca arka arkaya okumalısınız. Eğer kendi problemlerinizi keşfetmiş, fakat onları yok etmek istememiş iseniz, bu sizin probleminiz olacaktır. Eğer siz onları kendi başınıza bulamıyorsanız ve başkaları size onları işaret ediyorsa ve siz de bu duruma kızıyorsanız, o zaman Zhuan Falun'a göz atabilirsiniz. Onu, zihninizde herhangi bir amaç taşıyarak okumamalısınız; ister Çince versiyon olsun ister İngilizce veya hangi dildeki olursa olsun, sadece elinize Zhuan Falun'u alın, onu rastgele açtığınız zaman, açtığınız bölümün doğrudan sizi işaret ettiğini göreceksiniz. Böyle olacağı garantidir. Fakat bunu bir deneymiş gibi yapmaya kalkışmayın. Bunu denemeye çalışma niyeti, aşırı derecede kötü bir şeydir; Fa konusunda çok ciddi olmamak demektir. Dolayısıyla, eğer onu test etmek isterseniz, bir işe yaramaz ya da size yardımcı olmaz.

Soru: Ben Fa'ya çalışmaya başlayalı iki sene oldu ve xinxing'im yükseliyor. Fakat şimdiye dek fiziksel anlamda herhangi büyük bir problem yaşamadım. Shifu hala benimle ilgileniyor mu?

Shifu: İki yıldan bu yana xiulian uyguluyorsun. Bir düşün: eğer seninle ilgilenmemiş olsaydım, bu uygulama yöntemini uzun bir zaman önce terk ederdin. Aslında, kendinizi başkaları ile mukayese etmemelisiniz. "Başkaları, araba çarpması gibi büyük sıkıntılar bile yaşıyor. Ve hatta araba zarar görmesine rağmen onlar fiziksel olarak bir zarar görmediler. Ben de bu gibi büyük sıkıntılardan geçmeliyim." şeklinde düşünceler taşıyor olabilirsiniz. Xiulian'de, herkes farklı durumlara sahiptir. Ben, sizin için öyle bir şey ayarlamamış olabilirim ve karmayı yok etmenize yardımcı olmak için başka yöntemler kullanıyor olabilirim. İşin aslı şudur ki, eğer bütün sıkıntılar aynı biçimde olsaydı, geliştirmeniz için size bir şey kalmazdı -geldiklerini görür görmez ne olduklarını hemen anlardınız. Eğer karşılaştığınız her şey diğer kişilerin yaşadıkları ile aynı olsaydı ve siz de sadece onu benzer şekilde takip etseydiniz, o bir xiulian uygulaması olmazdı. Dolayısıyla herkesin durumu çok farklılıklar gösterir.

Soru: Benim çocuğum Shifu'nun Fa konferanslarının kayıtlarını dinliyor. Ayrıca uyumaya gitmeden önce de kendisine onları dinletiyorum. Bu durum, büyüdükten sonra Fa'yı dinler dinlemez uykulu bir hale gelmesine sebep olacak mı?

Shifu: Hayır olmayacak. İyi yapmışsın. Çocuk onu dinlemekten keyif alıyor, çünkü kendisinin asıl, orijinal doğası, anlamaktadır. Bu ana unsurlar, çocuk üç yaşını geçtikten sonra yavaş yavaş azalır ve gizlenirler. Çocuklar üç yaşından sonra ve altı yaşına kadar hala oldukça masumlardır. Altı yaşından sonra ise kendi kavramlarını oluşturma eğilimine girerler.

Soru: Xiulian için gerekli olan karmik bağlantılar nasıl oluşturuldu?

Shifu: Bazıları farklı seviyelerde, bazıları da bu insan dünyasında oluşturuldu.

Soru: Bizim bölgemizde Dafa ile ilgili materyaller toplum içerisinde hala büyük miktarlarda dağıtılamadı. Bunun birtakım belirli nedenleri var mı?

Shifu: Hepiniz uygulamanızda iyi iş çıkarıyorsunuz. Biçime gelince, sizler temel olarak Dafa biçimine göre uygulama yapıyorsunuz ve bunda bir problem yoktur. Materyallere gelince, bazı bölgeler o materyallere sahip olabilir, bazıları ise olmayabilir. Anakara Çin'de, onlarca kişinin sadece tek bir kitabı paylaştığı yerler var ve materyal anlamında çok eksikleri bulunuyor. Kırsal bölgelerde, özellikle kitaplar, gerçekten çok zor temin ediliyor. Kitaplar aşırı derecede zor temin ediliyor. Bu problemler çözüme kavuşturulacak.

Soru: Fa'yı Fa temelinde anlamayı nasıl daha iyi başarabiliriz?

Shifu: Fa'yı Fa temelinde anlamayı başaramamanın en büyük sebebi, insanların Fa'ya sıradan insan kavramları ile bakıyor olmaları ve Dafa hakkında sıradan insan terimleri kullanarak konuşuyor olmalarıdır -sanki dışarıdan bakan biriymiş gibi. Eğer bir kişi Fa'yı gerçekten Fa temelinde anlayabilirse, söyleyeceği şeyler Fa olacaktır ve aynı zamanda davranışları da bir Dafa uygulayıcısının davranışları gibi olacaktır. Azimli bir şekilde xiulian uygulamak budur. O kişinin konuşmaları farklıdır. Xiulian'de azimli bir şekilde ilerlerken, nasıl daha da azimli olunacağından bahseder. Fakat Fa hakkında Fa temelinde konuşamayan kişiler ise, onu sadece algısal olarak anlarlar veya sadece, Dafa'nın iyi olduğu şeklinde sıradan insan zihniyetine sahiplerdir ve Fa'dan, sıradan insan terimleri ile bahsederler. Genellikle bu şekildedir. Aradaki farklılıklar oldukça belirgindir.

Soru: Son zamanlarda oldukça isteksizim ve işleri enerjik bir biçimde yapamıyorum. Bu tembellik midir?

Shifu: Azimli olun! Silkelenin! Sizlere şunu söyleyebilirim ki, bu durum şeytan doğasının bir başka tezahür biçimidir ve buna, düşünce karması sebep olmaktadır. Sizi tam olarak o durumun içerisine hapseder ve gelişiminizi engeller. Eğer Fa'yı Fa prensipleri temelinde anlarsanız ve gerçekten azimle ilerlerseniz, bunu aşarsınız.

Soru: Benim üç yaşındaki torunum Shifu'nun fotoğrafına ve Falun amblemine bakmayı çok seviyor. "Falun, cenneti ve dünyayı döndürüyor; Tamamlanmaya ulaşmak, eve geri dönmek demektir." gibi şeyler söylüyor. Fakat çocuğun babası sıklıkla onun Fa'yı öğrenmesini engelliyor. Direkt olarak müdahale edemediğim bunun gibi bazı şeyler oluyor.

Shifu: Öncelikle bunun sebebi için kendi içine bakman gerekiyor. Babası konuyu anlamadığı için ve çocuğun uygulama yapmasına izin vermediği için, onun olduğu yerlerde yapmayın. Bir düşünün: xiulian, yapılabilecek en doğru şeydir. Babası bunu anlamadığı için ve sen de bu durumu net olarak açıklayamadığın için, bir süre geçtikten sonra, çocukla bu konuyu konuşabilirsin. Biliyorsun, o sıradan bir çocuk değil. Sadece üç yaşında ve sarf ettiği cümleler sıradan bir insanın söyleyebileceği şeyler değil.

Soru: İnsanların sahip olduğu başarı isteği ile sizin bahsettiğiniz takıntılar arasında bir benzerlik var mıdır?

Shifu: Kozmosun Dafa'sı canlıların var olması için, farklı seviyelerde ortamlar yaratmış ve farklı seviyelerde, canlılar yaratmıştır. İnsanlar sadece en düşük seviyeli ortamın içerisinde var oluyorlar ve kozmosun Dafa'sı tarafından yaratılmışlardır. Bu seviyede, [insanlar için] insanların bilmesi gereken prensipleri yaratmıştır. Dafa ile olan benzerliğe gelince, seninle aynı fikirde olamayacağım. Başarı isteği insanlar açısından belki de iyi bir şeydir. Fakat bu, insanlar için geçerli bir durumdur. Ben burada uygulayıcılardan bahsediyorum. Uygulayıcılar, yapmaları gereken işlerde ve çalışmalarında başarılıdırlar, fakat onlara takıntılı değillerdir.

Soru: Okulda sınıf birincisi olmak için çok çalışmak, bir takıntı mıdır?

Shifu: Bu meseleyi çok net açıklamıştım. Bazı öğrenciler, Fa'yı iyi öğrenmekle kalmadılar aynı zamanda okuldaki çalışmalarında da birincilik ya da ikincilik dereceleri elde ediyorlar. Çoğu kişi böyle; bunun gibi çok sayıda insan bulunuyor. Bu durum onların ille de akademik başarılara takıntılı oldukları anlamına gelmiyor; sadece Dafa uygulaması yoluyla, yapmaları gereken şeyin ne olduğunu anlar bir hale geliyorlar. Okul çalışmaları ile Fa çalışmalarını iyi şekilde dengeleyebiliyorlar. Öğrenciler okul işlerini iyi yapmalıdır. Bu, Fa'dan gelen anlayıştan kaynaklanıyor; onlar, nerede olurlarsa olsunlar iyi insanlar olmaları gerektiğini biliyorlar. Öğrenci oldukları için çok çalışmaları gerektiğini biliyorlar. O zaman da doğal olarak başarılı oluyorlar. Çok çalıştıkları ve görevlerini yerine getirdikleri müddetçe iyi okullar tarafından ya da kolej tarafından kabul edileceklerdir. Bu sadece iyi okullara, yüksek puanlara ya da koleje takıntılı olmak ile başarılmaz. Sıklıkla şunu söylerim: insanlar bir şeyler yapma düşüncesini ya da bir şeyler elde etme isteğini bir saplantı haline getirdikleri zaman, sonuç genellikle tam tersi olur; sadece onun nasıl iyi bir şekilde yapılacağını düşündüğünüz zaman ise, sonuç kendiliğinden doğallıkla gelecektir.

Soru: Eğer bir kişi işinde uzun zaman harcar, büyük bir çaba sarf eder ve mükemmelliğin arayışında olursa, bu bir takıntı olur mu?

Shifu: Eğer işyerinde boş boş ortalarda dolaşır ve iyi bir iş çıkarmazsanız, sanırım maaşınızı aldığınız zaman kendinizi iyi hissetmezsiniz. Çünkü bir uygulayıcı, nerede olursa olsun, iyi bir insan olmak zorundadır. Bu sadece iyi bir insan olmak uğruna yapılan bir şey değildir. Siz bir uygulayıcısınız ve bu meseleleri gerektiği şekilde ele alabilmelisiniz. Böyle olmalıdır.

Soru: Uygulamamda başarılı olamayacağım konusunda endişeliyim. Eğer şu anki hayatımda başaramazsam, xiulian uygulamaya diğer yaşantımda devam edeceğim.

Shifu: Oldukça kararlı gibi görünüyorsun, fakat aslında hiçbir şekilde kararlı değilsin. Eğer şu anki durumun bir sonraki yaşantında da ortaya çıkarsa ne olacak peki? Xiulian uygulamaya ondan da sonraki yaşantında mı devam edeceksin? Kararlı olman gerekiyor; bu karmik fırsatı kaçırmaman gerekiyor ve o zaman bu yaşam süresinde kesinlikle başarılı olabileceksin.

Soru: Şu anda, Dafa'nın gelecekte insanoğlu arasında geniş çapta yayılmayacağını anladım. O zaman benim uygulamama gelecekte devam etme gibi bir zorunluluğum da olmayacak. Bu düşünce doğru mudur?

Shifu: Bu yaşantında başarılı olamayacağını ve uygulamana bir sonraki hayatında devam edeceğini söylemiştin, fakat gelecekte Falun Dafa'nın olmayacağını, dolayısıyla da, o zaman dilimi içerisinde uygulama yapmaya gerek olmayacağını söylüyorsun. Fakat bu soruyu sorduğuna göre, bu durum hala senin uygulama yapma iradesine sahip olduğunu gösteriyor. Azimli ol. Takıntılarını terk et ve gerçek anlamda xiulian uygula. Terk edemediğin şeyler ne? Biliyorsunuz ki, bu kozmostaki tek bir olay bile tesadüfen gerçekleşmez. İnsan toplumunda böylesine büyük bir olay gerçekleşiyor -bu hiç şans eseri olabilir mi? Geleceğin insan ırkı ile ilgili konuları ifşa edemem, çünkü o zaman takıntılar ile öğrenmeye gelirdiniz. Bu durum, takıntı ile öğrenmek olurdu. Bence şu anda azimli olamamanızın nedeni, Fa'dan henüz yeterli anlayışı edinmemiş olmanızdır. Bu problemi çözmenin yolu ise, sadece kitabı daha fazla okumaktır. Bu sizin sadece birazcık vaktinizi alacaktır, hatta fiziksel ve zihinsel anlamda zorluk yaşamanıza da sebep olmayacak. Kitabı daha fazla okuyun, problemlerinizi çözmeye çalışın ve azimle ilerleyip ilerleyemediğinizi ve uygulamanızda ısrarlı olup olamadığınızı görün.

Soru: Hong Kong'daki uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyorlar!

Hong Kong medyasının Shifu ve Falun Dafa hakkındaki haberlerinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Medyaya, bu yanlış ve çarpık haberleri düzeltmeleri için açık bir mektup yolladık. Shifu'nun Sidney ve Yeni Zelanda konferanslarını dinledikten sonra, Shifu'nun Falun Dafa'sının yolunda ilerlemek, gerçek anlamda xiulian uygulamak ve Fa'yı yaymak konusunda çok daha kararlı bir hale geldik.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim! (Alkış) Falun Dafa'nın dünya üzerindeki her bir insana kitabın bir kopyasını sağlaması mümkün değildir ve Çin'de bulunan bir milyarın üzerindeki insanın her birine de kitabın bir kopyasını sağlaması ve ardından, onların her birinin hangi konuma yerleştirileceğine karar verilmesi de imkân dâhilinde değildir. İnsanlar farkında olan bir tarafa sahiplerdir; aynı zamanda farkında olmayan bir tarafa da. Yüzey kısımda farkında olmamalarına rağmen, aslında hepsi farkında olan bir kısma da sahiptirler. Falun Dafa ve Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü kelimelerini insanların öğrenmesini sağladığınızda, zihinlerinde bazı düşünceler belirecektir. O anda düşündükleri şeylere bağlı olarak, onların geleceklerine ve hangi konuma yerleştirileceklerine karar verilebilir. O yüzden nasıl haber yapılmış olursa olsun ve konuyu nasıl ele almış olurlarsa olsunlar, neredeyse dünyanın dört bir yanındaki insanlar neler olup bittiğini duydu; herkes konu hakkında kendisine göre bir düşünceye sahip. Bu, basit bir şey değildir. Ortada bu denli ciddi bir Dafa varken, bir düşünün: o gazeteci her ne yazmış ise, yaptığı şeyin sorumluluğuna katlanmak zorunda kalacaktır. Ve sadece bununla da sınırlı değildir, çünkü sıradan insan toplumunda bulunan her bir birey ve her bir canlı, yapmış oldukları her şeyin sorumluluğuna gelecekte katlanmak zorundadır. Bu, mutlak bir hakikattir -bu kesinlikle gerçektir. Dafa'ya saldırmak basit bir mesele değildir, çünkü insanoğlu bu Fa tarafından yaratılmıştır. Eğer bir kişi buna bile karşı ise, sonu ne olacaktır?

Soru: Ben, sizin öğrenciniz olan ben, Hong Yin kitabını okuduktan sonra gözyaşlarına boğuldum ve ondan çok büyük faydalar sağladım. O, bizim uygulamamız için bir diğer emsalsiz kitap mıdır?

Shifu: O kitapta esas olarak xiulian uygulamasındaki unsurları ve Fa ile bağlantılı olan şeyleri yazdım. Onu okumanızın sizi geliştirme konusunda yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. O yüzden de kitap olarak yayınladık.

Soru: Pekin'de gerçekleşen olaylar konusunda, hepimiz dayanmalı ve Dafa içerisinde kararlı bir biçimde kalmalıyız.

Shifu: İnsanların kendilerini geliştirebilmeleri elbette ki doğru bir şeydir. Fakat başkaları sizi şeytani bir yolla itham ediyorsa ve siz de buna kayıtsız kalıyorsanız, bunun çok da doğru olmayacağını söyleyeceğim. Çünkü bizim her bir öğrencimiz Dafa içerisinde xiulian uyguluyor ve onlar, Dafa'nın değerini biliyorlar. Dafa'ya değer vermek, kendinize değer vermek demektir. Dafa'yı öğrenme sürecinizde, sıklıkla birtakım testler ile karşılaşacaksınız, rüyalarınızdaki testler de dâhil olmak üzere, günlük işlerinizde, günlük yaşantınızda testlerle karşılaşacaksınız. Onlar aynen belirli bir öğrenme sürecinin ardından kararlı olup olmadığınızı anlamak ve iyi öğrenip öğrenmediğinizi görmek için yapılan sınavlar gibidir. Ve sizlere şunu söyleyebilirim ki, Dafa içerisinde nihai olarak Tamamlanmaya ulaştığınız zaman da testler olacaktır.

Soru: Genetik hastalıklara sebep olan genler ortadan kaldırılırsa, onların etkilediği kişiler -örneğin laboratuar teknisyenleri ve bu durumun ardından doğmuş olan çocuklar [hem bu boyuttakiler hem de diğer boyuttakiler de buna dâhil] herhangi bir kayba veya kazanca sahip olurlar mı?

Shifu: Bunu nasıl dile getirmeliyim? Sizler diğer boyutlardaki unsurlara dokunamazsınız. İnsanlar sürekli olarak insan yaşamı bilimini araştırıyorlar, fakat bilebilecekleri şeyler sadece, insan vücudunun moleküllerden meydana gelen en dış yüzeyinin durumudur. Fakat insanlar, insan yaşamını meydana getiren en temel şeyin ne olduğunu asla öğrenemeyecekler. İnsanlar, insan hayatının özünü anlamaya çalışsa da ve hayatın gerçek anlamda ne olduğunu anlamaya çalışıyor olsalar da, bütün bu şeyler insanoğlu için sonsuza dek bir gizem olarak kalacak. Bu bilgiyi insanların öğrenmesine izin vermenin hiçbir yolu yoktur. Genetik hastalıklara sebep olan genlerin uzaklaştırılmasıyla, insanların hastalıktan muaf bir duruma gelmesi konusuna gelince, bu şekilde pek bir işe yaramaz. İnsan vücudu hastalığa sebep olan kendi faktörlerine sahiptir. Ayrıca patologlar, hastalıkların, bir zamanlar hastalığa sebep oldukları iddia edilen faktörler tarafından oluşmadığını da keşfettiler. Dolayısıyla, insanların hastalıktan muaf olması gibi bir durum olanaksızdır.

Xiulian perspektifinden bakıldığında ise, eğer bir insan hayatı boyunca hiç bir sağlık problemi yaşamaz ise, öldükten sonra cehenneme gideceği kesindir. Peki neden? Eğer kişi sadece karma biriktirir ve onu geri ödemez ise, biriken karma miktarı çok fazla olacaktır. İnsanların yaşam içerisinde sağlık problemleri yaşamasının, felaketler, problemler, sıkıntılar ve zor zamanlar geçirmelerinin sebebi budur. Bütün bunlar insanların karmalarını yok eder, karmalarını azaltır. Bir insan sağlık problemleri yaşadığında, önemli miktarda karma yok edilmektedir. Peki, o zaman sağlık problemlerine sahip olmak iyi bir şey midir? Elbette ki hayır! Eğer kişi eskiden o kötü şeyleri yapmamış olsaydı, hastalıkları da nadiren yaşayacaktı. Peki, bu, insanların hastalık yaratan genleri yok etmesine gerek olmadığı anlamına mı geliyor? Aslında insanlar, istedikleri şeyleri yapmaya devam edebilirler -bunlar insanları ilgilendiren meselelerdir. Ben sadece size prensibi anlatıyorum. İnsanlar daima araştırmak ve "ilerlemek" istiyorlar. İnsanlar daima bu çarpık düşüncelere sahiplerdir, dolayısıyla bunu yapmaya devam edebilirler. Modern bilim, hayatın her alanına nüfuz etmiş ve her bir küçük sahanın içerisine dahi yerleşmiş durumdadır. Sanki her şey onun için yaşıyor ve her şey onun için var oluyor gibi görünmektedir. Bu gibi araştırmalar yapma konusunda kendilerini özgür hissedebilirler, çünkü insanlar günümüzde tam olarak böyle bir durumun ortasında yaşıyorlar. Bu sizin mesleğiniz sadece. Bence onu iyi bir şekilde yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bunda herhangi bir problem yoktur.

Bahsettiğin kazanç ve kayıplara gelince, onların xiulian ile bir ilgisi yoktur. Siz sadece işinizi yapıyorsunuz. Mesleğiniz ile uygulamanız, birbirinden ayrılmıştır; onlar aynı şey değillerdir. İşiniz, uygulamanızın yerine geçemez. Fakat xinxing'iniz ve uygulama durumunuz, kendisini işinizde gösterecek, etrafınızdaki her şeye karşı olan davranışlarınızda kendisini yansıtacaktır.

Soru: Eğer kozmos düzenli bir sistem ise ve enerjinin limiti yok ise, nasıl oluyor da modern kaos teorisi, kozmosun dizaynına uyuyor?

Shifu: Aslında, bu insan seviyesi ne kadar kaotik olursa olsun, burada ne kadar düşünce okulu bulunursa bulunsun, -antik Çin'de yüzlerce felsefe okulu vardı ve ayrıca son dönemlerde de çeşitli felsefe teorileri ve dinler var; onların söyledikleri ya da yaptıkları şeyler, tamamen bu seviyeye ait olan şeylerdir. Onlar, kozmosu etkilemezler. Size bir örnek vereyim: bu kulağa başkalarını yerden yere vurmak gibi gelebilir, fakat aslında öyle değildir. Sadece bir örnek vereceğim: çöp bidonu durmaksızın çeşitli kokular yayıyor ve siz bunu durduramıyorsunuz. Bu sadece, insanların yaşadığı bu yerdeki kargaşanın bir göstergesidir. Dolayısıyla, bu durumun kozmos ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Biz, kargaşa yoluyla insanların zihinlerini görebiliyoruz ve kimlerin hala doğru düşünceler taşıdıklarını da öyle.

Soru: Bir keresinde 8 saat 20 dakika lotus pozisyonunda oturdum. O günden beri topallayarak yürüyordum. Şu anda daha iyi durumdayım. Bunu yaparak gerçekten bir hata mı işledim?

Shifu: Sekiz saat veya üzeri bir zaman, sadece öylesine deneyebileceğiniz bir şey değildir. [Yetenekleriniz dâhilinde] daha fazla egzersiz yapmanız iyi bir şeydir. Fakat eğer limitlerinizi aşıyorsa ve siz hala öylesine uzun bir zaman lotus pozisyonunda oturmakta ısrar ediyorsanız ya da bir şeyi belirli bir yolla yapma konusunda ısrar ediyorsanız, [elbette ki xiulian için atan bir kalp çok iyi bir şeydir] fakat bu da bir başka takıntı olmayacak mıdır? Eğer lotus pozisyonunda oturmak için gerçekten bir takıntınız varsa, bu durum, aydınlanmanızı ve fark etmenizi sağlayacak bir faktörün doğmasını sağlayabilir. O yüzden, uygulamanızda herhangi bir takıntıya sahip olmamanız gerektiğini düşünüyorum; belirli bir konuda bir numara olma düşüncesinde ısrarcı olmamanız gerektiğini veya en uzun meditasyon oturuşunu yaparak herkesi geride bırakmayı denememeniz gerektiğini veya diğer türden hiçbir takıntıya sahip olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun, tam tersi şekilde sonuçlanacağını garanti ederim. Dafa uygulamasında herhangi bir takıntı geliştirmenize kesinlikle izin verilmez -sadece takıntılarınızı yok etmenize izin verilir.

Uzun süre xiulian uyguladığınızda, o uzunlukta bir oturma süresine doğallıkla ulaşabilirsiniz; eğer evde hiçbir şey olmuyormuş gibi bir zamana sahipseniz ve o uzunlukta oturabiliyorsanız, o zaman bence bu iyidir. Fakat şöyle bir şey var: Dafa'mızın "uzun süreli dinginlik durumunda" xiulian uygulamayı savunmadığını daha önce söylemiştim. Kitabı daha fazla okumanız gerekiyor, Fa'yı daha çok çalışmanız gerekiyor. Zihninizi bilerek geliştirmeniz ve Fa içerisinde gelişim göstermeniz gerekiyor. Xiulian egzersizleri, Tamamlanmaya ulaşma konusunda destekleyici unsurlardır. Dolayısıyla, o sekiz saati Fa'yı öğrenmek için harcasaydın, sanırım çok fazla gelişim gösterirdin. İşin aslı şu ki, biz bu Fa'yı öğretmeye başladığımızda, insan toplumunda bulunan kişilerin, nasıl uygulama yapmasını sağlayacağımızı göz önünde bulundurmuştuk. Zamanları kısıtlı olduğundan dolayı, iş ile meşgul olan çok sayıda insanın, o uzunlukta bir meditasyon yapma zamanı kesinlikle olmayacaktır.

Aslında bu konudan daha önceleri bahsetmiştim. Eğer meditasyon yapmak için sadece yarım saatiniz bile varsa, sizin geride kalmamanızı sağlayacağım. Egzersizleri yaparak çözüme kavuşturulması gereken unsurlar anlamında, geride bırakılmayacaksınız -bizim uygulama formumuz tam olarak bu durumu sağlaması içindir. Eğer herkes her gün sekiz saat meditasyon yapsaydı, insan toplumundaki işlerimizi yapabilmemiz mümkün olmazdı ve diğer insanlar da bizi anlayamazlardı. Bu doğru bir şey olmazdı. Bahsettiğim şey bir prensiptir. Bir şeyleri yapmanıza ya da yapmamanıza izin vermemek anlamında değildir. Eğer yeteri kadar vaktiniz varsa ve uzun süreli meditasyon oturuşunu kendiliğinden doğallıkla yapabiliyorsanız, buna karşı olmam. Benim söylemek istediğim şey, bir şeyleri takıntılar ile yapmamanız gerektiğidir.

Benim düşünce biçimim daha çok Asyalı tarzındadır. Az önce her konunun iki tarafına da hitap eden bir şekilde konuşuyordum. Batılı öğrencilerin bunu anlayabilmiş olduklarından çok emin değilim. Peki, anladınız mı? (Alkış) Çok iyi. Fa'yı öğretirken benim taşıdığım düşünce biçimi genellikle Asyalı tarzındadır, o yüzden sormak istemiştim.

Soru: Eğer bir canlı Üç Diyar içerisinde yaratılmış ise, onun Üç Diyar ötesine doğru xiulian uygulaması çok mu zordur?

Shifu: İlle de öyle olması gerekmiyor. Geçmişteki uygulama yöntemlerinde çok zordu. Hatta imkânsız olduğunu bile söyleyebilirdiniz. Onlar her ne kadar tüm canlılara geniş çapta kurtuluş sunduklarını söylemiş olsalar da, işin aslı şudur ki, sundukları kurtuluş sadece kendi dünyalarından buraya gelmiş olanlar içindi. Aynen insanları kurtarmak için buraya gelmiş olan Buda Sakyamuni veya İsa gibi; onlar sadece kendi ırklarının bünyesinde olan kişilere kurtuluş sunmuşlardı. Fakat hala belirli bir sınırlamaları vardı. Şu anda, kozmostaki tüm canlılar kendilerini konumlandırıyorlar. Böylece bu konuda da fırsatlar muhtemelen var olmaktadır. Bu tamamen, bir canlının bütün bu meseleleri ne şekilde ele alacağına bağlıdır.

Soru: Bizim Dafa'mız Buda Okulu, Tao Okulu ve Qimen Okulu prensiplerini de içeriyor. Peki diğer Rulaylar tarafından doğrulanmış ve aydınlanılmış olan Fa prensipleri de bize rehberlik edebilir mi?

Shifu: Hayır. Dafa her şeyi kuşatmaktadır, fakat herhangi bir yan yolun, herhangi bir yan disiplinin ya da herhangi bir Rulay'ın prensiplerini ona ekleyemezsiniz. Onlar sadece sizin anlayışınızın sapmasına sebep olabilirler, çünkü onlar kozmosun Dafa'sı ile aynı kategoride konumlandırılamaz ya da adlandırılamazlar. Fa, farklı anlayış seviyeleri ve farklı "Meyve Konumları" yaratmıştır. Sizin Dafa içerisinde geliştirmiş olduğunuz her şey, kendi başınıza onayladığınız ve aydınlandığınız Fa'nın içerisindeki elementleri de taşımaktadır. Bu sizin kendi başınıza ulaşmış olduğunuz Meyve Konumudur.

Yeri gelmişken şundan bahsedeyim: Burada bulunan bazılarınız yeni katılmış olan ve henüz kitabımı okumamış olan kişilersiniz; ya da buraya öğrencilerimiz veya aileleriniz tarafından getirilmişsiniz. Burada oturuyor olmanızın nedeni, muhtemelen karmik ilişkinizin olmasıdır. Fakat sizlere şunu söylemeliyim ki, sizin sorularınızı cevaplayacak vaktim bulunmuyor. Peki neden? Benim için burada olmak kolay değil, yıllardan sonra öğrencilerim burada ilk kez bir Fa konferansı düzenliyorlar; uygulamaları ile ilgili olan ve benim cevaplamam gereken çok sayıda soruları bulunuyor. Dolayısıyla, zaman, uygulayıcılar açısından son derece önemlidir. Size vakit ayıramayacak olmamın sebebi budur. Lütfen anlayış gösterin. Niçin o halde? Sizin soracağınız sorular sıradan insanların soracağı sorular olmaya meyillidir ve ben insan toplumu ile ilgili meseleleri ele almıyorum. Birisi az önce: "Sizin Shifu'nuz çok yetenekli olduğuna göre niçin ülke ekonomisini kalkındırmıyor?" gibi bir soru sormuştu. Hepiniz biliyorsunuz ki, insan toplumunun gelişimi, birtakım yasalar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Belirli aşamalarda gerçekleşecek olan şeylere Tanrılar tarafından karar verilir. Bütün bu meseleleri Budalar, Taolar ve Tanrılar korumaktadır. Keyfe göre bütün bunları bozmaya kesinlikle izin verilmez. Eğer bütün o Tanrılar gidip canlarının istediklerini yapsalardı, değil daha gelişmiş bir ekonomi, bu dünya çoktan kargaşa içerisinde olacaktı.

Fakat bu kişinin sorduğu soruyu değerlendirecek olursak, birincisi, bu kişi bizim öğrencilerimizden biri değil; ikincisi, bu kışkırtıcı bir soru ve üçüncüsü de bu kişi olayları insani çıkış noktasından düşünmektedir. Tanrılar, insanların istedikleri şeyleri yapmak zorunda mıdır? Cennet, insanlar ne istiyorsa yapmak zorunda mıdır? Tanrılar insanlardan mı emir alacaklar? Bir ülkenin ekonomik gelişiminin iyi bir şey olduğunu düşünüyorsunuz, fakat şunu bilmelisiniz ki, Tanrılar başka şeyleri çok daha önemli olarak görmektedir! Biliyorsunuz, insanlar kutsamalardan yoksunlardır, çünkü ahlakları düşmüş ve zihinleri çok yozlaşmıştır. Eğer insanların zihinleri iyi bir hale gelirse, kutsamalara ve refaha sahip olacaklardır. Bu prensipleri anlıyor musunuz? İnsanlar bu noktaya dek yozlaşmış durumdalar, fakat hala şunu-bunu istiyorsunuz. Size onu kim verecek? Burada belirli bir ırkı ya da belirli bir ülkeyi kastetmiyorum. Sadece Fa'nın genel bir prensibinden bahsediyorum. Bu şekildedir. İnsanlar kutsama elde etmek için karmalarını azaltmak zorundadırlar. Sadece çok büyük bir erdem ile insanlar zengin ve güçlü olabilirler. En öncelikli şey, insanların iyi bir kalbe ve az miktarda karmaya sahip olmak zorunda olmalarıdır. Aksi takdirde, sadece ekonomi çökmez; her türden doğal afet ve insanların yarattığı musibetler de durmaksızın gerçekleşecektir. Fakat bir insan olarak bu konuyu anlamamış ve her şeyin kendisine ait bir düzenlemeye sahip olduğunu bilmiyor. Sadece, insanlar ne yapmak istiyorlarsa, gidip onu yapabilirler şeklinde düşünüyor.

Soru: Kendilerini kötü şeyler yapmaya adayan insanlar da karmik bir ilişkiye sahip olduğuna göre, onlar affedilebilirler mi?

Shifu: Hayır. Biz her şeyin belirlenmiş bir ilişkiye sahip olduğunu söylerken, insanların yaşantılarının, bir düzene göre ayarlanmış olduğundan bahsediyoruz. Fa öğretisi içerisinde, bir insanın kaderini değiştirebilecek, [o kişi ile ilgili düzenlemeyi değiştirebilecek] iki unsur olduğunu söylemiştim. Birincisi, kişinin xiulian yoluna adım atmasıdır. Daha önce, hayatınız içerisinde xiulian uygulamayı planlamamıştınız, dolayısıyla hayatınız yeniden düzenlenmiştir. İkincisi ise, kötü şeyler yapan bir insanın da kaderini değiştirebilmesidir; durmaksızın kötü şeyler yapmak kişinin tüm hayatının yazgısını bile değiştirebilir. Eğer bir insan kötü şeyler yapmazsa, karma yaratmaz. Dolayısıyla, kişi kötü şeyler yaptığı zaman, kaderini ve kendisi için oluşturulmuş orijinal düzenlemeyi değiştirebilmektedir. Fakat onu bekleyen şey, katman katman yok oluştur, yaptığı her şeyin bedelini geri ödemektir. Xiulian, bir kişinin hayatını gerçekten değiştirebilir. Başka bir yol yoktur

Soru: Zhuan Falun'u okurken, okumayı bitirmemin ardından, kitabın derin prensiplerinin birçoğunu sıklıkla unutuyorum. Bir Fa dersinin ses kayıtlarını dinledikten sonra ise hiçbir şey hatırlamıyorum.

Shifu: Bu normaldir. Bir yandan bunun sebebi, başlangıçta zihninizde çok sayıda kötü şeyin olmasıdır. Diğer yandan ise, Fa'yı edinen kısmınız onu hatırlamaktadır. O, sizin başarı ile geliştirdiğiniz kısımdır. Xiulian uygulamasında durmaksızın ilerledikçe, gelişiminiz daha hızlı olacak, uygulamanızı tamamlamış olan kısmınız sizden daha hızlı ayrılacaktır. Standardı karşıladığı an, sizden ayrılacaktır. Sizden ayrıldığı zaman, uygulamayı henüz tamamlamamış olan yüzey kısmınız ile artık iletişim kuramaz. Her şeyi unuttuğunu hissetmenin sebebi budur. O kısmın, senden ayrıldığı anlamına gelir. Çünkü o, nitelikli bir hale geldiği an, standardı karşıladığı ve Fa'nın gereksinimlerine uyduğu an, yükselir. Yükselen kısım, bir Tanrıdır ve insanlarla kesinlikle bir araya getirilip karıştırılamaz. Elbette bu mutlak değildir. Eskiden uzak dağlarda ve ormanların derinliklerinde uygulama yapan kişiler böyle değillerdi, çünkü onlar insan toplumu ile temas halinde değillerdi. Fakat Dafa uygulayıcıları, toplum içerisinde uygulama yapıyorlar. Eğer o Tanrısal kısım, bir insan olarak aynı şeyleri yapacak olsaydı, bu kesinlikle yasak olurdu; dolayısıyla, sizden ayrı tutulmak zorundadır. Siz bu yüzey kısımda ister iyi iş çıkarın ister zayıf, kendisini başarıyla geliştirmiş olan kısım pasif durumda kalır ve insan meselelerine karışmaz. Bu, kendisini başarı ile geliştirmiş olan kısmınızın düşmemesini ve durmaksızın gelişebilmesini garanti altına alır. En iyi yol budur.

İşte bu sebepten dolayı bazen tekrar unuttuğunuzu hissedersiniz veya bir testi geçtikten sonra, belirli bir zamanın geçmesiyle, o takıntının tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Olan sadece, kendisini başarı ile geliştiren kısmınızın, standardı karşılayan kısmınızın, sizden ayrılmış olmasıdır. Sebebi budur. Fakat tamamen de bu şekilde değildir. Siz gerçek anlamda xiulian uyguladıkça, en yüzeydeki insan kısmınızda gerçekleşen değişiklikler de giderek artar ve Fa'nın yavaş yavaş daha fazla kısmını hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla, belirli bir zaman sürecinde, bu gibi bir durum gerçekleşecektir ve bu normaldir.

Soru: Bugünlerde konuşma hevesim giderek azalıyor ve yaptığım her şeyi oldukça hafife alıyorum. Aynı zamanda unutma eğilimi yaşıyorum. Bu tür bir durum normal midir?

Shifu: Bir şeyleri unutma konusunda bir senaryo daha vardır. İnsanlar arasındaki yaşantınızda, [özellikle de Çin'de] çok sayıda insan, tüm düşüncelerini akıl oyunlarına ve diğer kişilerle rekabet etmeye odaklamış durumda. O nedenle düşünceleri ve düşünme biçimleri oldukça kötü ve uygulayıcıların sahip olduğu düşüncelere göre oldukça tuhaflar. İnsanlar buna alışmışlar. Bir problemi düşündüğünüz her defasında, aklınız oraya gidiyor ve kötü düşüncelere dönüşüyorlar. Peki, bu durum ile ilgili ne yapabiliriz? Ben öncelikle, sizin düşüncelerinizin o kısmını kapatıyorum, dolayısıyla o çok aktif olmuyor ve bu suretle de, iyi olan düşüncelerinizin daha aktif bir duruma geçmesi sağlanıyor. O zaman diliminde, kendinizi unutkanlık durumu içerisinde görecek olmanızın sebebi budur. Bu, iyiliğiniz içindir. Düşünmeye başladığınız her defasında, kötü fikirlerle ortaya çıkmanıza izin vermek kesinlikle olmazdı. Elbette bu onun tek kelimeyle berbat olduğu anlamına gelmiyor, sadece o düşünme biçimi doğru değildir. Düşünmeye başladığınızda, öyle bir düşünme durumuna giriyorsunuz; o yüzden değiştirilmesi gerekiyor. Belirli bir süre unutkanlık eğiliminde olacaksınız. Bu, uygulamanız için gerçekleştirilen bir şeydir. Fakat bu durum, işinizi ya da çalışmanızı etkilemeyecektir. Yapmış olduğunuz bir şeyin doğru olmadığını hissettiğinizde, muhtemelen, uygulamanız ile bağlantılı bir konuyu içermektedir. Bunun gerçekleşmesinin sebebi ise, Fa prensiplerinin durmaksızın yükseliyor olmasıdır. Şu an doğru olduğunu düşündüğünüz bir şeyin, gelişim gösterdikten sonra mutlak anlamda doğru olmadığını anlayacaksınız. Daha fazla gelişim gösterdiğinizde, sonradan anlamış olduğunuz o şeyin de çok doğru olmadığını göreceksiniz. Yaşadığınız durum böyle bir şey olabilir. O yüzden, daha yüksek bir seviyeye ulaştığınızda, o şey, daha da doğru olacaktır.

Soru: Xiulian, kişinin hayat kaynağından başlıyor ve Tamamlanmaya ulaşana dek devam ediyor; bu arada Gong Sütunu kişinin başının üzerinde gelişerek Tamamlanma anına kadar gelişmeye devam ediyor. Bu iki süreç arasındaki ilişki nasıldır?

Shifu: Vücudun yüksek enerji maddesi ile dönüştürülmesi, doğuştan gelen vücudunuzun (benti) dönüştürülmesidir. Yüce aydınlanmış varlıklar çok büyük miktarda enerjiye sahiplerdir. Bu enerji, xiulian uygulamasında kendisini Gong Sütunu olarak gösterir ve o, bir uygulayıcının sahip olduğu Fa'nın, kendisini görsel anlamda ortaya koymasıdır. Onların var oluşları iki farklı biçime bürünmüştür. Xiulian uygulamasında ihtiyaç duyulan her şey, buna o kişinin vücudundaki moleküllerin değişmesi de dâhil, o enerjiye dayanmak zorundadır. O, her şeyi değiştirebilir. Dafa uygulaması, yaşamın en mikroskobik seviyesinden başlar. Fakat kişi bir uygulayıcı olduğu için, dıştaki bedeni de değişmektedir; sadece değişim oranı oldukça küçüktür. Yaklaşık %1'i gibidir.

Soru: Xiulian, insan kısmında bulunan vücut tarafından tamamlanıyor. Fa'nın prensiplerini daha net anlamaya başlıyorum ve her şeyi onların peşine düşmeden doğallıkla elde ediyorum. Bu anlayış ve his doğru mudur?

Shifu: Evet! Bu çok iyi bir durumdur. Bu duruma ulaştığınızda kendinizi rahat hissedersiniz. Ve hayatınızın tatmin olduğu hissini yaşarsınız. Gelişmeye devam ettikçe, Fa prensipleri hakkında giderek daha da net bir hale geldikçe, xiulian'in giderek basitleşmeye başladığını göreceksiniz. Artık birçok konu, insan perspektifinden bakıldığı zamanki gibi karmaşık görünmeyecektir. Her şey, tek bir bakışta net olarak görünecektir. İnsanlar bir anlaşmazlığa düştükleri zaman tartışırlar ve birbirlerini ikna edemezler. Fakat siz onların tartışmasına müdahil olmadığınızda, onlara sadece dışarıdan bakan bir izleyici gibi sakince baktığınızda, kimin haklı olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer sıradan insanların hiç bir şekilde bir parçası olmaz ve onların tartışmalarını izlerseniz, çok fazla bir şey duymanıza gerek kalmaz; her şeyi anlarsınız. Ortada tartışmaya değer bir şey olmadığını hissedersiniz. Her şey sadece tek bir bakışta netleşir.

Soru: Yaşlılığımdan dolayı eklem yerlerim sertleşmiş ve meditasyon yapmam çok zor oluyor. Yarım lotus pozisyonunda oturmam bile neredeyse imkânsız. Sadece bacaklarımı gevşek bir şekilde katlayarak yapabiliyorum.

Shifu: Xiulian, her yaştan insan için problem teşkil etmez. İleri yaşın kendisi xiulian'deki zorluklardan sayılmaz, çünkü kişinin yaşı xiulian konusunun dışındadır. İster yaşlı olun ister genç, hepiniz Fa'yı anlayabilirsiniz. Lotus pozisyonunda oturmaya gelince, bu durumu, yaşlı insanlar için daha farklı bir biçimde ele alacağım. Eğer hayatınız boyunca hiç lotus pozisyonunda oturmadıysanız, eklem yerleriniz ve tendonlarınız hiç o kadar esnemedi ise, ne yapabilirsiniz? Bu konu üzerinde yavaş yavaş çalışın, endişe etmeyin ve sanırım en sonunda oturmayı başarabileceksiniz. 80 yaşında olan, hatta 90 yaşına yaklaşan kişiler ve hayatı boyunca hiç lotus pozisyonunda oturmamış olan kişiler bile bunu başarabiliyorlar. Bir deneyin ve kendinize tamamen güvenin. Geçmişte, uygulayıcıların büyük bölümü, 80 yâda 90 yaşına gelmeden Tao'yu elde edemiyorlardı, hatta 100 yaşını geçene kadar bile Tao'yu edinemiyorlardı.

Soru: Geleceğin insanları bu Fa'yı bilmeyecekler, fakat "Fa'nın Sarsılmazlığı" adlı makalede: "Binlerce yıl sonraki kuşaklar, eğer uygulamalarında Tamamlanmaya ulaşmak istiyorlarsa, benim kişisel olarak bıraktığım bu yolu takip etmek zorundalar." şeklinde bir ifade yer alıyor.

Shifu: Sizlerle konuşurken sadece insan lisanını kullanabiliyorum. Bu Fa, kozmosun hiçbir âleminde veya hiçbir seviyesinde asla değişmeyecektir. Bir daha asla değiştirilemeyecektir. Dolayısıyla, kozmosun bu Dafa'sı, sonsuza dek yenilmez bir biçimde kalacaktır. Dahası o, kendisini tamir etme yeteneğine sahiptir, sonsuza dek bozulmaz bir durumda kalmak için, kendisini durmaksızın uyumlandırmakta ve mükemmelleştirmektedir. Biliyorsunuz, insanlar böylesine sınırsız bir Fa'yı duymayı hak etmezler. Bu durum, Buda Sakyamuni gerçek Fa'yı öğretmedi ya da İsa onu insanlara baştan sona açıklamak istememişti anlamına gelmiyor. Sadece, insanların bu kadarını duymasına izin verilir, aksi takdirde, Budalara ve Tanrılara ait gerçekleri öğrenmiş olurlardı ki buna izin verilemez. Ben bugün sizlere cennetin çok sayıda sırrını anlatıyorum. Eğer Tamamlanmaya ulaşırsanız, anlatmış olduğum derslerin hepsi Tanrılara verilmiş olacak, insanlara değil.

Tamamlanmaya ulaşamayacak olan kişilerin zihinleri gelecekte silinecek -bunların hiçbirini bilmelerine izin verilmeyecek. Bu Dafa içerisinde, aslında Falun Cennetine gidecek kişiler vardır ve bu uygulama metoduna özgü iç anlamları kapsar. Dolayısıyla, bütün bu şeylerin insanlara verilip verilmeyeceğine gelecekte karar verilecek. Fakat gelecekteki insanlar Dafa'nın kendisini ya da beni bilmeyecekler. İnsanlar yılların geçmesiyle birlikte, bunu bir efsaneymiş gibi aktaracaklar, aynen çağlardan beri anlattıkları peri masalları gibi. Ayrıca, bu seviyedeki canlılar en nihayetinde yeniden konumlandırıldıklarında, insanlara bırakılan ciddi dersleri de hatırlamayı sürdürecekler.

Soru: Falun Gong, "Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü"yü öğretiyor. Dolayısıyla, Falun Gong uygulayıcılarının Tianjin'de yaşadıkları adaletsiz olay karşısında "Hoşgörü" uygulamaları gerekmiyor mu?

Shifu: Bu soru anlatıldı, o yüzden bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım. "Hoşgörü" bir uygulayıcının tüm davranışlarında tezahür eder, fakat bu hiç harekete geçmemek anlamına gelmez. İnsanlar böylesine sınırsız bir Fa'ya keyfi şekilde zarar verdiklerinde, bizim kendi düşüncelerimizi söylemeye gitmemiz gerekmez mi? Sizlere tekrar şunu söyleyeceğim: Pekin'e giden öğrenciler orada bir gösteri ya da yürüyüş yapmak için bulunmuyorlardı; bağırma olmadı, slogan yoktu ve kötü hiçbir niyet yoktu. Hepsi oraya, ülke liderlerine gerçek durumu anlatmak gibi iyi bir niyet taşıyarak gittiler. Bence bunların yapılması gerekiyordu. Bunu yaptılar, çünkü Dafa uygulayıcılarına karşı yapılan haksızlığın aynen kendilerine yapılmış olduğunu hissediyorlardı. "Eğer onu kötü olmakla itham ediyorsan, beni de aynı şekilde itham ediyorsun demektir" şeklinde hissediyorlardı. Hepsi böyle düşünüyordu. Hepsi, Dafa'nın itibarını onarmak ve ülkenin liderlerine durumu anlatmak istiyordu. Kesinlikle bu düşünce sebebiyle yapılan bir şeydi. Bu yanlış değildi! Peki, oraya çok insan gitti mi? Çok fazla sayıda insanın gitmediğini söyleyeceğim. Uygulama yapan 100 milyon kişi olduğuna göre, eğer herkes oraya gitseydi, bu hayal bile edilemeyecek bir şey olurdu -o sayıda insan Pekin'e sığmazdı bile. Tüm ülkedeki 100 milyon kişi arasından, sadece 10 bin kişi gitti. Nasıl çok olsun ki? Eğer onlar gerçekten onu kötü bir din olarak damgalayacaklarsa, bence o sadece on bin kişinin meselesi olmayacaktır. Merkezi hükümete gerçek durumu anlatmakta yanlış olan bir şey var mı? Bunda yanlış olan hiçbir şey yoktur! (Alkış)

Biz daha önce hükümete karşı olmadığımızı söylemiştik ve politikaya katılmayacağımızı da öyle. Onların hepsi sadece iyi insanlar olmaya çalışıyorlar. Bunda yanlış olan bir şey mi var? Yetkililer onları kötü olmakla suçlamaya devam etmeliler mi? Eğer onların hepsi sıradan insanlar olarak aynı şeyleri yapmış olsalardı, herhangi biri onlar hakkında dilediğini söyleyebilirdi ve muhtemelen onların da umurunda olmazdı. Fakat onlar gerçekten de iyi insanlar olmaya çalışıyorlar ve buna rağmen hala kötü olmakla itham ediliyorlar -nasıl olur da kendilerini sıkıntılı hissetmezler?

Soru: Bir kişinin ne kadar iyi kalpli olduğu, onun başlangıçta var olan hayatının seviyesi tarafından mı belirleniyor?

Shifu: İyi kalplilik aslında kişinin başlangıçta var olan doğasıdır. Bu fiziksel dünyada ise sadece, kişinin doğuştan gelen iyiliğinin yansıması olarak isimlendirilebilir. Bu durum hayvanlardan veya başka yaratıklardan insanoğluna reenkarne olan o tür insanlardan tamamen farklıdır. İnsanlar olarak herkes bir miktar iyi kalp taşımaktadır, çünkü her bir canlı, belirli bir seviyede yaratılırken, o seviyenin standartlarını karşılamıştı. Olan sadece, insanların doğduktan sonra, toplum içerisinde yer edinmek için çeşitli kavramlar biçimlendirmiş olmalarıdır. Onlar durmadan kendilerini koruyorlar; önemsiz çıkarlarını koruyor ve durmaksızın başkalarına zarar veriyorlar. Dolayısıyla, sahip oldukları iyilik giderek daha da fazla azalıyor.

Soru: Budalar en yüksek seviyede bulunuyorlar, insanlar ise en alt seviyede. Budalar ile insanlar arasında kaç adet seviye bulunuyor?

Shifu: Öyle görünüyor ki Fa'ya çalışmamışsın. Kozmosun yapısı hakkında öğrencilerime şu ana dek birçok defa dersler verdim. Kitaplarıma göz atabilirsin. Bu konu çok derin olduğundan, konuşması zaman alır ve şu anda tamamen cevaplanabilecek bir şey değildir. Düşündüğünün aksine, Budalar en yüksek seviyeli olanlar değillerdir. Geçmişte, en yüksek seviyelerde bulunan Tanrı, herhangi bir forma sahip değildi; bir vücuda sahip değildi. Tüm kozmosun perspektifinden konuşacak olursak, vücutlara sahip olan Tanrıların tamamı, orta seviyelerde ya da düşük seviyelerdedir. Daha yüksek seviyelerde, devasa Tanrıların hepsi, bir forma sahip değillerdir. Onlar biçimi olmayan ve süzülen maddeler gibidir, fakat düşüncelere ve yaşama sahiplerdir. Seviyeleri ne kadar yüksek ise, bir o kadar fazla enerjiye sahiplerdir ve bir o kadar güçlülerdir; seviyeleri ne kadar yüksek ise, sahip oldukları bilgelik bir o kadar sınırsızdır.

Soru: Ben sadece yarım senedir uygulama yapıyorum; şimdiye kadar hiçbir reaksiyon ya da uygulamamızdan kaynaklanan bir durum yaşamadım. Bunun sebebi, Shifu'nun benimle ilgilenmiyor olması mı? Bazen büyük bir doğuş kalitesine sahip olduğumu düşünüyorum. Böyle düşünceler taşımak doğru mudur?

Shifu: Çeşitli düşüncelere sahip olabilirsin ve bunda bir sorun yoktur. Fakat bu düşüncelerin, takıntılar haline dönüşmesine izin verme. Onları bırak. Herkesin uygulama yolu belirli düzenlemelere sahiptir, o yüzden sadece devam et ve xiulian uygula. Dafa, tüm canlılar tarafında elde edilebilir. Eğer bir öğrenci olarak benim tarafımdan gözetilmiyor olsaydın, bu durum bende bir problem olduğu anlamına gelirdi. Aslında Fa'nın prensiplerini görebiliyor ve onun içerisinde xiulian uygulayabiliyorsun; sadece, kendindeki değişimleri hissedemiyorsun. Bu senin xiulian uygulamadığın anlamına gelmiyor. Bazı kişiler gerçekten çok hassastır, bazıları ise değildir. O yüzden, insanların uygulama durumları birbirinden farklıdır. Kişi büyük bir doğuş kalitesine sahip olabilir de olmayabilir de. Dolayısıyla, her türden senaryo olabilir.

Soru: Eğer bir kişi sadece göksel bir varlık olma seviyesine kadar kendisini geliştirmiş ise, doğru konumunu elde etmeden önce, fiziksel vücudunun ölmesini beklemek zorunda mıdır?

Shifu: Üç Diyar içerisinde bulunan göksel bir canlının, molekül parçacıklarının en büyük katmanından oluşan bir vücudu yoktur. Onun vücudu, bu insan seviyesindeki parçacıklardan daha mikroskobik olan parçacıklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu katmandaki vücuda sahip olamaz. Fakat kişi için, Üç Diyarın içerisinde Tamamlanmaya ulaşmak gibi bir durumun olmadığını söylemiştim. Üç Diyarı aşmadan, hiç kimse Tamamlanmaya ulaşmış kabul edilemez. Aslında diğer insanlara nazaran daha iyi davranan insanlar vardır -yani, sıradan insanlar arasındayken iyi bir insan olarak kalmayı sürdürürler ve karma miktarları da azdır veya hayatları boyunca çok sayıda iyi şey yapmışlardır. Bu kişiler xiulian uygulamadıkları halde Üç Diyar içerisindeki çeşitli seviyelere yükselerek göksel canlılar haline gelirler. Bu durum, xiulian uygulamayı gerektirmez. Fakat yılların geçmesiyle birlikte tekrar aşağı inmek ve yeniden reenkarne olmak zorundadırlar. Yan yol uygulamalarına gelince, onların Üç Diyarı niçin aşamadıklarının başka sebepleri vardır. Bu onların meselesi ve biz onların meselelerine dikkatimizi vermiyoruz.

Soru: Olayları ele alma konusunda zayıf görüşlere sahip olduğumdan dolayı diğer insanlardan kolayca etkileniyorum. Bu durum benim yeteri kadar azimli olmamamdan mı kaynaklanıyor?

Shifu: Bu bir mantıklı olma sorunudur. Bir uygulayıcı olarak bir şeyler yaparken taşıyacağınız bakış açısı, doğru düşünceleriniz tarafından yönlendirilmelidir.

Soru: İşini iyi yapmak, xiulian uygulaması ile bağlantılı mıdır?

Shifu: İnsanlar arasında bir şeyler yapıyorken, eğer yaptığınız şey sadece teknik anlamda iyi yapılmayı gerektiren bir konu ise ve xinxing'inizi içermiyorsa, sanırım uygulamanız ile bir ilgisi yoktur. Eğer karşılaştığınız problem, xinxing'inizi gözeterek yapmanız gereken bir şey ise, yani yaptığınız şey, iyi veya kötü bir şeylerin olmasına sebep olabilecekse, bir uygulayıcının standartlarını takip ettiğiniz müddetçe, mümkün olduğunca doğru şeyleri yapacağınızı düşünüyorum.

Soru: Yüksek enerji maddesi tarafından dönüşüme uğramış olan ya da kısmen dönüşüme uğramış olan beden, hala bu fiziki boyuttaki yasalar tarafından mı dizginlenir?

Shifu: Tamamen dönüştürüldükten sonra, dizginlenmeyecektir. Henüz dönüştürülmemiş bir parça olduğu müddetçe, o parça insan boyutu tarafından etkilenebilir ve bu boyut tarafından dizginlenebilir.

Soru: Sıcak yemekler yemek aşırı derecede iç ısıya sebep oluyor ve bu da soğuk algınlığı ve öksürük yapıyor; aynı zamanda aşırı yemek tüketmekte kilo aldırıyor.

Shifu: Bu, sıradan bir insan tarafından sorulmuş bir soru gibi görünüyor -bir uygulayıcı ile ilgisi yok. Bir uygulayıcı olarak, sizin kendi vücudunuzdan yayılan enerji, [isteyin veya istemeyin] vücudunuzun durumunu değiştirebilir. Netice itibarı ile sizler sıradan insanlardan farklısınız. Eğer bir uygulayıcı sıcak yemek tüketmek konusunda endişeleniyorsa, vücudun iç ısısını yükselteceği konusunda endişeleniyorsa, o bir takıntıdır. Artı, kesinlikle o şekilde de değildir. Bir uygulayıcı olarak Fa'yı Fa temelinde anlamalı ve kendinizi yüksek prensiplerle değerlendirmelisiniz. Eğer kendiniz hakkında hala insan prensiplerini kullanıyorsanız, bunun çok da doğru olmadığını söylerim. Bu doğru değil midir? Bu, bir xinxing problemidir. Soğuk algınlığına ya da öksürüğe yakalanmaktan sıradan insanlar korkarlar. Biliyorum henüz uygulama yapmaya başlamamışsın. Uygulayıcılar olarak, vücutlarınız en nihayetinde Saf Beyaz Vücut durumuna dönüşecek, Üç Diyarı aşacak ve yüksek enerji maddesinden oluşan vücutlar haline dönüşecek. Uygulamamız sürecinde kendimizi yüksek standartlar doğrultusunda tutmamız gerekmiyor mu? Eğer "Ben oraya ulaşmadan önce kendim için hala insan kavramlarını kullanabilir ve kendim için gereksinimler belirleyebilirim." şeklinde bir savunma yapacaksanız, o zaman siz sonsuza dek bir insan olacaksınız. Ve üstelik standardı karşılayıp karşılamamış olduğunuzu bile bilmeyeceksiniz. Kendinizi sürekli olarak yüksek standartlarda tutmak zorundasınız.

Eğer xiulian uygulamak istiyorsanız, deneyebilirsiniz. Bazı uygulayıcılar geçmişte soğuk su içmeye cesaret edemiyorlardı, fakat şimdi böyle bir problemleri kalmadı. Şundan bundan, birçok şeyden korkuyorlardı ve şu anda hiçbiri herhangi bir probleme sahip değil. İnsanların inandıkları şeyler, sadece insan kavramlarıdır. Dün bir öğrenciyi örnek olarak göstermiştim; bu öğrenci bana, kendisine araba çarptığından bahsetmişti. Omuzları, vücudundaki kemikler ve leğen kemiği tamamen kırılmış. Bilinçsiz bir durumdayken, hastaneye kaldırılmış. Hastane onu tedavi etmenin çok zor olacağını söylemiş ve işte öyle kötü bir durumdaymış ve onlara cenaze hazırlıklarına başlamanın iyi olacağını söylemişler. Fakat ikinci gün yataktan kendi başına kalkmış ve yürüyüp gitmiş. Hastane personeli bunu anlayamamış. Doktorlar "Bu adam nasıl hayatta kalabildi?" şeklinde sorular soruyorlarmış. Ve o evine gitmiş. Daha sonra, hastane bunu nasıl başardığını öğrenmek istemiş ve "Hala yürüyebiliyor mu?" şeklinde sorular soruyorlarmış. Yani "Hala yürüyebiliyor mu?" demek istiyorlarmış. Doktora, onun artık yürüyemediğini söylemişler ve o an doktor da: "Gördünüz mü, size yürüyemeyeceğini söylemiştim." demiş. Onlar da hemen "Kendisi şu an koşabiliyor." diye cevap vermişler. (Alkış) Elbette bunu insan kavramları ile anlayamazsınız. Yani bir uygulayıcı olarak, yaptığınız şeyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kendinizi sürekli olarak sıradan insanlarla karıştıramazsınız.

Soru: İnsanlara kurtuluş sunulmasında Shifu böylesine büyük bir kapı açtı. Bu durum niçin çeşitli seviyelerde bulunan çok sayıdaki Tanrıları da etkiliyor?

Shifu: Çünkü ben Fa'yı yeniden düzenliyorum! Onların tamamı yeniden düzenleniyorlar. (Alkış) Tüm canlılar kendi yaşantılarını, gelecek için konumlandırıyor.

Soru: Bazı makalelerde Shifu'nun orijinal cümlelerinden alıntılar var. Onları nasıl düzenlememiz gerekiyor?

Shifu: Onları yakmanız yeterlidir. Sizler xiulian uygulayan öğrenciler olduğunuz için, saygısızlık yapmak gibi bir niyet taşımıyorsunuz ve onları saklayacak bir yeriniz de olmayabilir. Özellikle elle yazılmış kitaplara gelince, bazı kişiler içinde hata olan o kitapları ne yapmaları gerektiğini sormuştu. Onların hepsini yakabilirsiniz, bu problem değildir. Fa, kâğıtların diğer boyutlarında var olmaktadır ve insan dünyasındaki ateş ona dokunamaz. Yok edilen şey sadece, en büyük parçacık katmanından oluşan kağıt ve yüzeydeki mürekkeptir.

Soru: Meditasyon esnasında hareket etmemek daha iyi. Eğer vücudun duruşu yanlışlıkla değişirse ve gereksinimleri karşılamazsa, düzeltmekte sorun olur mu, böylece doğru duruma gelecektir?

Shifu: Sorun değil ve hiçbir şey etkilenmeyecektir. Yanlış olan bir şey fark edildiği zaman, düzeltilmelidir. Aksi takdirde, o şekilde yaparsanız, mekanizmalar bozulur; o nedenle de düzeltilmesi gerekir. Fakat bu, her bir insanın hareketlerinde en ufak bir değişiklik dahi olamayacağı anlamına gelmiyor. Herkesin hareketlerinin tam olarak aynı olması mümkün değildir, sanki aynı kalıptan çıkmış gibi olması imkân dâhilinde değildir. Bu kesinlikle olanaklı değildir. Herkesin hareketleri temel gereksinimleri karşıladığı müddetçe, sorun yoktur. Egzersizleri birlikte yapmak için elinizden geleni yapın. Egzersizleri yaparken hareketler bütünlük içerisinde olmalıdır.

Soru: Eğer iki saat meditasyon yaparsam, küresel ve çembersel güçlendirme hareketlerinin her birini yarımşar saat olarak, dinginlik durumundaki meditasyonu da aynı şekilde yarım saat şeklinde bölüştürüp yapabilir miyim?

Shifu: Eğer herhangi bir engellemeye maruz değilseniz, çok vaktiniz varsa ve o uzunlukta oturabiliyorsanız, buna karşı olmam. Fakat bunun normal yaşantınızı etkilemesine, işinizi ya da çalışmanızı etkilemesine izin vermeyin. Ayrıca, Fa'yı okumaya en büyük önceliği vermek zorundasınız. Bu konular üzerinde kendi başınıza çalışabilirsiniz. Hatalı olduğunuz söylenemez. Herkes farklı bir programa sahiptir. Fa çalışmaya öncelik vereceğinizden emin olun.

Soru: Ben 57 yaşında bir bayanım. İki seneden fazla bir zamandır Dafa'yı uyguluyorum. Fakat regli periyodum hala başlamadı.

Shifu: Herkesin durumu farklıdır ve ille de beklediğiniz gibi olmak zorunda değildir. Fakat genel konuşacak olursak, insanlar bahsetmiş olduğum durumları yaşarlar. Kişisel durumlar hakkında konuşamam. Eğer bugün bunu konuşursam, bir genelleme haline dönüşecektir. Herkes farklı durumlara sahiptir ve bir uygulayıcı olarak bu konuyu fazla önemli bir şey olarak görmemelisin. Eğer bunu düşünmeye devam edersen bir takıntıya dönüşür. Belki o durumu yaşaman gerekiyordu, fakat gerçekleşmeyecekte olabilir. Belki o durumu yaşıyorsundur, fakat görmene izin verilmiyor da olabilir, çünkü vücudunun içerisinde dönüştürülmüşte olabilir. O yüzden, bunu önemli bir mesele olarak görme. Netice itibarı ile herkesin durumu farklıdır. Eğer öyle bir şey yaşıyorsan xiulian uygulayabilir, aksi takdirde uygulayamazsın gibi bir şey yoktur. Düşünce bu değildir.

Soru: Yeni Zelanda'da yaşayan biri olarak devlet yardımı olmadan yaşamak bana zor geliyor. Bu durum benim erdem (de) kaybetmeme sebebiyet verir mi?

Shifu: Uygulamanızı nerede yapıyorsanız yapın, aynıdır. Ben bunu umursamıyorum. Geçim problemlerine gelince, eğer bunu kendi başına çözüme kavuşturabilirsen, en iyisidir. Eğer onları kendi başına çözme yeteneğine sahip değilsen, o zaman yardım almak senin açından yanlış sayılmaz, çünkü bu ülkede, netice itibari ile sosyal yardım sistemi bulunuyor. Bu problemi çözebiliyor olun veya olamayın ya da nerede xiulian uyguluyorsanız uygulayın, eğer durum seninki gibiyse, bunu çok da önemli bir mesele olarak görmemelisiniz. Nerede xiulian uyguluyor olursanız olun Tamamlanmaya ulaşabilirsiniz. Daha önce, insanların yaşamlarına mümkün olduğunca uyum sağlayarak uygulama yapmanız gerektiğini söylemiştim ve bununla ima ettiğim şey oldukça geniş içeriklidir. Eğer şu anda burada xiulian uygulamanın daha iyi olduğunu düşünüyorsan, o zaman öyle yap. Fakat eğer sağlıklı ve güçlüysen, bu problemi çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapmalısın diye düşünüyorum. Eğer yaşlı isen, bunu çok önemli bir mesele olarak görmemelisin. Yüzeyde göründükleri gibi olmayan çok sayıda konu vardır ve özel konuların özel bir şekilde ele alınması gerekir. Bu, çok geniş çaplı bir durum olmadığı için, bu meseleyle ilgili olarak çok da uzun uzadıya konuşmak istemiyorum.

Soru: "Kusursuz Uyum" adlı makalenizde "tam fedakârlık" ifadesi ile ne anlatmak isteniyor?

Shifu: Tüm takıntılarınızı tamamen terk etmeniz. Bir takıntıya sahip olduğunuz müddetçe, o aynen bir kilit gibidir, tüneli kapatan bir kapı gibi ya da denize açılmanızı engelleyen bir halat gibidir. Hepsini kırıp geçmeniz gerekiyor. Elbette, xiulian süreci esnasında kendinizi ne şekilde geliştireceğinizi ve takıntılarınızı nasıl geride bırakacağınızı sizlere anlattım. Takıntı, saplantı ve tutkuları bırakmak, maddi her şeyi bırakıp dilenciler haline gelmeniz demek değildir. Bu anlama gelmez. Bunu bir daha tekrarlamayacağım. Aranızda bulunan ve bu konuda net olmayan yeni öğrenciler kitabı okuyabilirler.

Soru: Fa-düzeltmesi esnasında, yüksek seviyelerde bulunan bazı yaşamlar Dafa'ya yardım etme niyeti ile esasen iyi bir şeyler yapmak istediler, fakat onun yerine ayak bağı oldular ve şu anda onlar da yok edilenler arasında bulunuyorlar.

Shifu: Herkese şunu söyleyeyim: Fa yeniden düzenleniyor, çünkü tüm canlılar Fa'dan saptılar. O zaman bir düşünün: o canlı iyi bir şey yapmaya çalışıyor olsaydı bile, hala eskiden sahip olduğu kavramları taşıyor olmayacak mıydı? O zaman taşıdığı kriterler hala eski kriterler olmayacak mıydı? Dolayısıyla, onun hiçbir şey yapmaması daha iyidir; aksi takdirde fazladan sorun eklenmesine sebep olabilecektir. Eğer bunu yapmakta diretirse, zarara sebep olacaktır. Konunun ardında yatan neden budur, o yüzden kimse ona yardım edemez. Fakat eğer benim onlardan yapmalarını istediğim şeyleri sıkı bir şekilde takip ederlerse, bu bir problem olmayacaktır -bu, en muhteşem şey olacaktır.

Soru: Hong Yin kitabında Shifu: "On yönü birden kuşatıyorum, küçükten büyüğe dek, Gök kubbe gözümün önünde beliriveriyor." diye bir ifade kullanıyor. Bu cümleleri, Shifu kozmik vücutları çok mikroskobik seviyelerde gözlemliyor şeklinde yorumlayabilir miyim?

Shifu: Evet anlamı budur. "Küçükten büyüğe" ifadesinde geçen "büyük" kelimesi ile sizin anladığınız parçacıklar kavramını aşan -en büyük parçacık- ima edilmektedir. Aslında, basit şekilde ortaya koyacak olursak, daha büyük çaptaki bir evren bile, büyük bir küre değil midir? O, bir parçacıktır. Benim kozmostaki canlılara ve canlıların durumlarına bakış şeklim, insanların nesnelere baktığından farklıdır -onlara aynı şekilde bakılmaz. Öte yandan "küçük" kelimesi, aşırı derecede mikroskobik olanı ima ediyor. "Küçükten büyüğe" ifadesi, aynı zamanda bir başka anlamı da kapsamaktadır ve bu da "en mikroskobik" demektir. "Büyük" kelimesinin kendisi ise, "devasa büyüklüğü" temsil ediyor. "On yönü birden kuşatıyorum, küçükten büyüğe dek." ifadesi, kişinin hem en büyük olanı hem de en küçük olanı aynı anda görmesi gerektiği anlamına gelir; aynı zamanda, kişi en büyük genişliği görmek zorundadır. Buda Okulunun "on yönlü dünya" kavramı, yukarı ve aşağı ve buna ek olarak sekiz yatay düzlemin tamamı anlamına gelir -böylece "on yön" tamamlanmış olur. Anlamı budur. Sadece tek bir bakış ile her yer görülebilmektedir. "On yönü birden kuşatıyorum, küçükten büyüğe dek, Gök kubbe gözümün önünde beliriveriyor." cümlesi, eğer kozmik vücudu net bir şekilde görmek istiyorsanız, ona işte bu şekilde bakmanız gerekiyor anlamındadır. Elbette, sadece anlayabileceğiniz kadarını anlayabilirsiniz. Daha fazla açıklamayacağım.

Soru: Bir kişi Fa'yı işyerindeki çalışma arkadaşlarına anlatmak istediğinde, eğer kendisinin hastalığını iyileştirdiğini ispat ederse, Dafa'yı öğreneceklerini söylemişler. O yüzden bu arkadaşımız da hastaneye giderek check-up yaptırmış, fakat sonuç çok da iyi çıkmamış. Kafası oldukça karışmış.

Shifu: Sebep için xinxing'inizi gözden geçirmelisiniz. Bu soruya göre değerlendirecek olursak, şu ana dek yeterince Fa'yı çalışmamış olduğunuzu söyleyebilirim. Sorduğunuz bu soru yüzeyde basitmiş gibi görünüyor -bu kişi uzun bir zamandır xiulian uyguluyor ve aslında iyi bir şey yapmaya çalışıyordu, peki o zaman niçin Fa'yı diğer kişilere onaylatmayı başaramadı? Bu o kadar basit bir konu değildir. Xiulian uygulamasında, sizin gelişiminiz ve sahip olduğunuz takıntılarınızın yok edilmesi, en büyük önceliğe sahiptir. Sizin başkalarının Fa'yı edinmesini sağlamanıza gelince, bu, o kişilerin meselesidir ve ikinci önceliğe sahiptir. Sizin gelişiminiz önceliğe sahiptir. Yaptığınız şey ne olursa olsun, o, sizin gelişiminizden ayrılamaz bir konudur. Dolayısıyla bu gibi şeylerle karşılaştığınızda, xinxing'inizi gözden geçirmek zorundasınız. Hastalık belirtisi taşımıyorsunuz, uzun yıllardır ilaç kullanmıyorsunuz ve şu an oldukça sağlıklı hissediyorsunuz. Fakat eğer hasta olsaydınız durum nasıl olacaktı? Hastalık işinizi, hayatınızı ve de çalışmalarınızı etkileyecekti ve çoğu zaman kendinizi iyi hissetmeyecektiniz. Bu, hastalık taşımak değil midir? Eğer sağlığınız konusunda emin değilseniz ya da bir şeyler yaparken güçlü bir takıntı taşıyorsanız, muhtemelen yanlış teşhisler alırsınız. Durum pekâlâ da bu olabilir. Xiulian gerçekten çok ciddi bir konudur -o, olabilecek en ciddi şeydir. Bir başka açıdan konuşacak olursak, o kişiler sadece hastalığınızın iyileştiğini gördükleri zaman öğrenmeye geleceklerdi. Peki, o durumda bu insanlar Dafa'yı öğrenmek için ne türden bir isteğe sahip olacaklardı? Biz, Dafa'yı öğrenmeye, xiulian uygulamak için gelecek insanları istiyoruz.

Soru: Çince ders verdiğim çocuklara Dafa'yı öğretmeyi düşünüyorum, fakat öte yandan biraz tehlikeli olacağı konusunda da kaygılıyım.

Shifu: Kesinlikle bir tehlike olmayacaktır; sadece faydalı olabilir. Çocukların, yetişkinler gibi karma problemleri ya da testlerden geçme gibi konuları olmayacaktır. Çocuklar kendilerine has durumlara sahiplerdir ve kesinlikle herhangi bir tehlike olmayacaktır

Soru: Uygulayıcılar dişlerine dolgu ya da takma diş yaptırabilirler mi?

Shifu: Evet, bunda herhangi bir sorun yoktur. Yüzeyde bulunan bu vücudunuz değişmeden önce, eğer dişinizin kötü göründüğünü düşünüyorsanız gidip dolgu yaptırabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yoktur. Bu aynen, hangi elbiseyi giymeye karar vereceğiniz ya da hangi elbiseyi temizlemeye çalışacağınız gibidir -bu, benzer bir düşüncedir.

Soru: Saygıdeğer Shifu, niyet taşımak (youwei) ve niyet taşımamak (wuwei) arasındaki farkı nasıl söyleyebiliriz?

Shifu: Bu konu hakkında daha önce konuşmuştum. Bizim Dafa uygulamamızdaki niyet taşımak ile niyet taşımamak, geçmişteki uygulamalara göre farklıdır. Geçmişte, tüm davranışlar niyet taşımak olarak kabul ediliyordu. İnsanlar, yemek yemeyi ve yürümeyi bile niyet taşımak olarak görüyorlardı; işte o yüzden trans durumuna giriyor, uzun zaman boyunca hareket etmiyor ve sadece oturup meditasyon yapıyorlardı. Onlar bunun "niyet taşımamak" olduğunu düşünüyorlardı. Benim öğretmekte olduğum niyet taşımamak ise, bugünkü Dafa xiulian uygulaması yoludur. Sizler, hepiniz, insan toplumu içerisinde yaşıyorsunuz ve hiçbir şey yapmamak, olası değildir. O yüzden bizler zihnimizi geliştirerek en hızlı şekilde gelişeceğimizi söylemiştik -bu, en temel şeydir. Aslında, ister niyet taşımamak olsun ister onların uyguladığı zorluklardan geçerek yapılan xiulian uygulaması olsun, en nihai hedefleri insan zihnini geliştirmek idi. Fakat bugün, ben doğrudan insan zihnini hedef alıyor ve zihninizi doğrudan geliştirmenizi sağlıyorum; dolayısıyla Dafa xiulian uygulaması, en hızlı olan yoldur.

Dafa içerisindeki niyet taşımamak, kendiniz için bilerek zorluk ayarlamamanız ya da ne şekilde xiulian uygulayacağınızı ayarlamamanızdır; iyi olduğunu düşündüğünüz bir şeyi yapma konusunda ısrarcı olmamanızdır ya da kendiniz için zorluk arayışında olmamanızdır; şunu ya da bunu yapma konusunda ısrarcı olmamanızdır. Bütün bunlar niyet taşımaktır. Bütün bu meselelere gelince, niyet taşımamak durumunda kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve doğal bir şekilde xiulian uygulayın. Çalışmanız gerektiğinde çalışın; kitabı okumanız gerektiğinde okuyun ve egzersizleri yapmanız gerektiğinde de yapın. Yüzeyde beliren herhangi bir problemde, şunu bilmelisiniz ki, onlar sizin gelişiminiz için olan şeylerdir. Kendinizi durmaksızın geliştirin ve kitabı durmaksızın okuyun -xiulian içerisinde azimle ilerlemek işte bu şekildedir. Aradığınız diğer şeylerin -iyi ve faydalı olduğunu düşünüyorsunuz ve buna benzer şeyler, bir mani olabilir. O yüzden bütün bu meselelere gelince, bence bir Dafa uygulayıcısı olarak niyet taşımamayı uygulamak, söylememeniz gereken şeyleri söylememek ya da yapmamanız gereken şeyleri yapmamaktır.

Soru: Bazen Fa'ya çalışırken Shifu'nun Fa'yı niçin bu şekilde öğretiyor olduğunu anlıyorum. Bu reaksiyon normal midir?

Shifu: Bu gibi bir şey, xiulian uygulamasındaki normal bir durumdur ve bunlar sıkça yaşanır. Fa'yı öğretirken özellikle yaptığım bir şey vardır. Şöyle ki, soruları cevaplarken, çoğu kişiyle ilgisi olmadığını ve sadece belirli sayıda kişi ile ilgili olduğunu hissettiğim zaman, ya da çok önemli olmadığını düşündüğüm zaman, verdiğim cevaplar genelde o sorunun yanıtı değildir. Ben Fa'yı öğretiyor olduğum için, faydasız şeyler hakkında konuşamam. Konuştuğum şeyler insanlara kalacak ve tüm canlılar konuşmalarımı dinliyor. İşte bu sebepten dolayı, insanların zaten anlamış olduğu soruların üzerinde çok duramam. Dolayısıyla, o kişinin sorduğu soruyu kullanarak onlara rehberlik ederken, başka şeyler hakkında konuşurum -daha fazla insan ya da daha fazla canlı tarafından bilinmesi gereken şeyler hakkında. Dahası, Fa'yı öğrettiğim esnada, bir önceki soruları cevaplarken notlarınızdaki soruları okumayı henüz bitirmemiş olduğumda ve konuyu anladığınızı fark ettiğimde, onları okumayı bitireceğim, çünkü zaten anlamıştınız. Ondan sonra da, diğer konulara girmek için, bir giriş olarak, bu soruyu kullanıyorum. Genellikle bu şekilde yaparım. O nedenle, Fa'yı öğretirken izlediğim yol, sıradan insanların soruları cevaplarken yaptığı şeylerden farklıdır.

Soru: Bazen var oluş yasaları hakkında ve kozmostaki yaşamlar ve madde için olan hareket yasaları hakkındaki prensipleri deneyimliyor ve onlara aydınlanıyorum. Bu gibi anlayışlar ile gelecekte Meyve Konumuna ulaştığımda sahip olacağım anlayışlar arasındaki temel farklar nelerdir?

Shifu: Bu durum kişinin zihninde yaşanan bir şeydir ve sıkça gerçekleşir. Çok sayıda öğrenci Fa'yı çalışırken, Fa tarafından farklı seviyelerde kendisini gösteren prensiplerin farkına varır. Fakat bu anlayışları kolayca ifade etmek zordur. Cümlelere döküldükleri an, artık o kadar da muhteşem değillerdir -aynen sıradan insan prensipleri gibi görünürler. Bunun sebebi, yüksek seviyelerdeki Fa'nın insan lisanı ile ifade edilemeyecek olmasıdır. Ben sizlere sadece genel anlamda öğretiyorum, fakat Fa prensiplerinin gerçek görünümleri farklıdır. Dolayısıyla, bir seviyenin Fa prensiplerine gerçek anlamda aydınlanabildiğiniz zaman ve her şey size bir anda çok net geldiğinde, bu sizin gerçek gelişiminiz, gerçek anlayışınız ve gerçek yükselişinizdir.

Fa prensipleri içerisinde aydınlandığınız çok sayıda şey, doğrudur. Takıntılara tutunmadan aydınlandığınız şeyler, doğrudur. Takıntılarınıza tutunduğunuz ve o takıntılarınıza uygunluk gösteren prensipleri bulma konusunda ısrarcı olduğunuz durumlar da var. O gibi durumlarda, takıntılarınızın, sahte şeyler hatırlatması ve göstermesi için düşünce karmanızı yönlendirmesi, çok muhtemeldir. Fakat onlar Fa prensiplerinin görünümleri değillerdir; dolayısıyla sahtedirler. Sadece herhangi bir takıntıya veya kavrama tutunmadığınız zaman Fa'nın gerçek prensiplerini görebilirsiniz. Örneğin, Dafa'yı takıntılar ile değerlendirmeye çalıştığınızda, bir şeylerin doğru bir şeylerin ise yanlış olduğunu düşündüğünüzde ya da belirli bir kısmına katıldığınızı, fakat başka bir kısım ile sorunlarınızın olduğunu düşündüğünüzde hiçbir şey görmeniz mümkün olmayacaktır. Bunun sebebi, Fa'nın kutsal olmasıdır. İnsanların Fa prensiplerini veya Buda prensiplerini yargılamasına izin verilmez. Hiçbir şey göremeyecek olmanızın sebebi budur. Spesifik durumlara ya da aydınlandığınız şeylere gelince, büyük ihtimalle onlar farklı seviyelerde yaşadığınız durumlar ile ilişkili olabilirler ve onlar en nihai Meyve Konumunuzdan hala geridedirler. Eğer durum öyle olmasaydı, bugün sorular soruyor olmazdınız, çünkü hepsini anlamış olurdunuz. O nedenle, anlar hale geldiğiniz şeyler, sadece Fa prensiplerinin farklı âlemler içerisindeki ve farklı seviyelerdeki belirli tezahürleridir.

Soru: Shifu'ya niçin yeni egzersiz müziğinin yapıldığını sorabilir miyim? Batılı öğrenciler ona uyum sağlamakta biraz zorlanıyorlar.

Shifu: Çünkü orijinal müziğin kaydı eskimişti ve yenilenmesi gerekiyordu. Kayıtların kalitesi etkilenecekti, çünkü bütün orijinal kayıtlar çok sayıda dublajın ardından artık eskimişti. Size ulaşıncaya kadar kalitesi belki de giderek daha da kötü bile oldu. Yaşadığımız problem buydu ve o yüzden biz de yenisini ürettik.

Eğer bazı insanlar yeni kaydı iyi kullanamıyorlarsa, sanırım hala eski kayıtları dinleyebilirler. Sorun değildir. Yeni kayıtları dinlemek istiyorsanız da sorun değildir. Fakat yeni kaydedilmiş oldukları için, öğrenciler yeni kayıtların daha temiz olduğunu hisseder. Orijinal kayıt bu sefer net olduğundan dolayı, ses kalitesi kesinlikle daha iyi olacaktır. Durum budur. Egzersizleri yaptığınızda, aslında xiulian uygulaması içerisinde -hissettiğiniz farklılık dışında- herhangi gerçek bir farklılık olmayacaktır.

Soru: Shifu, "süper maddenin" ne olduğunu açıklar mısınız lütfen?

Shifu: Bu konuşulamaz. Eğer size ondan bahsedersem, insanoğlunun gelecekte o boyutu açabilme ihtimali doğabilir. İnsanoğlunun o boyutu açmasına izin verilmemektedir; insanların onu bilmesine izin verilmez.

Soru: Ben Çince bilmediğim için, çevirilerin doğru olup olmadığı konusunda emin değilim.

Shifu: Eğer Çince bilmiyorsan, bilen öğrencilere anlamın ne olduğunu sorabilirsin. Fakat bu gerçekten çok zordur, çünkü dokuz konuşmanın hepsini diğer insanların sana çevirmesini sağlaman gerçekten zor olacaktır. İyi ki, derslerimin eşzamanlı çevrilmiş kayıtları ABD'de artık ulaşılabilir durumda ve bu da, sorunu çözecektir.

Soru: Ben bir hastanede çalışıyorum ve her gün hastalarla ilgileniyorum. Onların karmasının benim üzerimde herhangi bir etkisi olur mu?

Shifu: Bir hastanın karması [kendisini belirli bir bölgede çok güçlü bir şekilde gösterdiğinde] kişinin vücudunun o bölgesinde hastalık görülebilir. Aslında çok sayıda insan büyük miktarda karmaya sahip, sadece kendisini hastalık olarak göstermiyor. Kendisini, gündelik yaşam içerisinde mutsuzluk olarak ve insanların kendilerini huzursuz hissetmeleri şeklinde gösterir. Bu çok yaygın bir durumdur. Yani bir başka deyişle, karma aslında her yerdedir. Fakat senin uygulamanı etkilemeyecektir ve hastanedeki çalışma ortamı senin üzerinde bir etkiye sahip olmayacaktır. Siz gong geliştirdiğiniz için, o türden bir karma size müdahalede bulunamaz.

ABD'deki bir öğrenciyi hatırlıyorum; patojeni dalında uzmanlaşmıştı. Testler yapıyor ve bakteriler yetiştiriyordu. Fakat elinin dokunduğu deney tüplerindeki bakterilerin hepsinin öldüğünü fark etmiş. Bir başka deyişle, ellerinden yayılan enerji, bakterileri öldürüyormuş. Bu türden bir durum belirebilir. Bizim taşıdığımız enerji gong olduğundan dolayı, xiulian uygulamanız yoluyla elde edildiğinden dolayı, sizin görüntünüzü ve düşüncelerinizi taşıdığından dolayı, aklınızdan sadece bir deney yapıyor olduğunuzu ve onları öldürmek gibi bir niyetinizin olmadığını geçirmeniz yeterlidir -ve gong bunu yapmayacaktır. Bazı öğrenciler başka düşünceler taşıyorlar. Her gün: "Virüsler, geldiğiniz an sizi öldüreceğim." gibi şeyler düşünmemelisiniz. Bunu kesinlikle düşünmeyin, yoksa bir takıntı biçimlenecektir. Kendi haline bırakın. O sizi nasıl koruyacağını zaten kendiliğinden bilir, çünkü o sizin uygulamanızın bir ürünüdür.

Soru: Genellikle bir uygulayıcının standartlarının büyük bölümüne bağlı kalabiliyorum, fakat sıklıkla olayları zayıf bir xinxing ile yapıyorum ve diğer insanlarla ağız kavgası yaşıyorum.

Shifu: Günlük olaylar içerisinde aklı başında olduğumuz zaman, kendimizi disipline edebilir ve iyi bir iş çıkarabiliriz. Fakat bu türden bir disiplin, xinxing testlerini tamamen geçmiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunu başarmış olabilirdiniz, çünkü gururunuzu korumaya çalışıyordunuz ya da mantığınız o işi o şekilde yapmayı kafasına koymuştu, fakat gerçekte ise, zihniniz henüz o noktaya ulaşmamış olabilir. Yüzeydeki akıl, kendinizi mantıklı biçimde dizginlemenizi sağlayabilir. Fakat davranışlarınızda, gerçekten o denli sağlam bir hale gelmemişsinizdir ve işte bu sebepten dolayı, bu noktada, rüyalarınızda testler yaşamaya devam edersiniz. Aslında bu durum, o konu üzerinde daha fazla çalışmanız gerektiğinin açık bir belirtisidir. Anlamı tamamen budur. Rüyalar xiulian değildir, fakat onlar, sizler için olan testlerdir ve uygulamanız için olan bir tür değerlendirme sınavıdır.

Soru: İnsanlar genelde Budalara, Taolara, Tanrılara ve hortlaklara inanmanın batıl inanç olduğunu söylüyorlar. Fa'yı yayarken bu konuları onlara nasıl açıklamalıyız?

Shifu: Onlara bu gibi şeyleri anlatmanıza hiç gerek yok. Çünkü sizler, Fa'yı insanların elde etmesi için yayıyorsunuz, onları uzaklaştırmak için değil. Biliyorsunuz, böyle yüksek seviyeli şeylerden bahsettiğiniz zaman, bu durum onları uzaklaştırmanız ile aynıdır. Uygulama yapmaya başladığınız da, sizler de aynı şekilde Fa'nın en düşük seviyelerindeki prensipleri anlayarak başlamıştınız. Dafa kesinlikle, insanlara nasıl iyi bir insan olacaklarını öğreterek işe başladığı için, sizler de tam olarak aynı noktadan başlayarak konuşmalısınız. Bu Fa insanları sağlıklı kılabilir ve onları zinde tutabilir ve bir kişiyi yüksek ahlaklı birine de çevirebilir. Sadece prensipler hakkında konuşarak başlayabilirsiniz ve kişi gelişmeye başladıkça, gerisini kendiliğinden anlayacaktır. Eğer derhal çok yüksek seviyeli şeylerden bahsederseniz, bunu kabul etmesi zor bir şey olarak görecek ve netice itibarı ile de, uygulamayı öğrenmeyecektir.

Soru: Bir kişinin aydınlandığı şeyleri yapmayı başaramaması "bilerek hata yapmak" olarak mı kabul edilir?

Shifu: Bu durumun gerçekleşmesi, o kişinin kendisini bir uygulayıcı olarak görememesi yüzündendir. Çok sayıda kişi, bir testten geçerken, neler olup bittiği konusunda iyi bir anlayış taşımıyor; fakat sakinleştikten sonra neler olduğunun farkına varıyorlar. Bu da sizin bir şeyleri anlamanız olarak kabul edilir; sadece o an farkına varamamıştınız. Anladıktan sonra, hala doğru şekilde davranmayı başaramıyor iseniz, bu durum, uygulamanızın sağlam olmadığı anlamına gelir. Problem tekrar gerçekleştiğinde doğru şekilde davranabilirseniz, onu geçmiş kabul edilirsiniz. Her şeyin farkına vardıktan sonra bile, hala onu geçemiyorsanız, o durumda, gelişmek için gerçekten sağlam bir çaba sarf etmek zorundasınız demektir.

Soru: Ben yaklaşık 4-5 yıldır xiulian uyguluyorum. Uygulamamda hangi aşamada olduğumu nasıl anlayabilirim?

Shifu: Kesinlikle hiç bir şey hissedemeyen insanlar vardır. Buradaki kilit nokta, kendini bir uygulayıcı olarak görmendir. Önünde daha uzun yıllar olduğunu, zamanını istediğin gibi değerlendirebileceğini ve yavaş yavaş xiulian uygulayabileceğini düşünme. Xiulian uyguluyor ve Dafa'yı terk edemiyor olsan da, kendini gerçek anlamda adamamışsın. Bir başka deyişle, azimle gelişim göstermemişsin. Bu bir işe yaramaz! Dafa kutsal olduğu için, ona böyle bir zihniyet ile bakamazsınız. Bir insan, önemsiz bir Fa'ya ve önemsiz uygulama yollarına bile bu şekilde davranmamalıdır. Bu Dafa olduğu için, onun kıymetini bilmek zorundasınız. Onun sizlere vermiş olduğu şeyler, sıradan yöntemlerin asla veremeyeceği şeylerdir; o yüzden de gerektiği şekilde davranmak zorundasınız.

Soru: Benim şeytan doğam oldukça güçlü ve etrafımdaki ortam da iyi değil. Bununla nasıl baş etmem gerekiyor?

Shifu: Bence bütün bunlar senin uygulaman ile bağlantılı. Onlar aynı zamanda, karmanı yok etmen ya da xinxing'ini yükseltmen konusunda da sana yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, onlara doğru şekilde bakmalısın. Bazı kişiler gerçekten çok zor durumların içerisindeler, fakat sizler uygulayıcı olduğunuza göre, onların sizin açınızdan iyi şeyler oldukları kesindir. Sizin için iyi olmadıklarını düşünmenizin nedeni ise, insan olan kısmınızdan henüz sıyrılmamış olmanızdır. Size haksız davranıldığını ve size iyi davranması gerektiği halde, bir kişinin size kötü davrandığını düşünürsünüz. Fakat bir uygulayıcının perspektifinden bakıldığında, eğer herkes size karşı çok iyi davranışlar sergileseydi, nasıl xiulian uygulayacaktınız? Takıntılarınız nasıl açığa çıkarılacaktı? Nasıl gelişim gösterecektiniz? Karmayı nasıl yok edecektiniz? Mesele bu değil midir? Dolayısıyla, bu gibi zorluklarla karşılaştığınız zaman, dargın ya da karşı koyan tavırlar sergilememelisiniz. Onlara doğru şekilde bakmalısınız, çünkü siz bir uygulayıcısınız. Ben ise sizden farklıyım: eğer herhangi biri bana ya da Dafa'ya o şekilde davranırsa, o durum şeytanın Fa-düzeltmesine zarar veriyor olmasıdır.

Soru: Kocam 1997 yılının Haziran ayında karmasını yok ederken felç belirtileri yaşadı. Fakat Fa konferanslarının videolarını izlemeye devam etti. 21 gün sonra konferansları dinlemek için yataktan kalkabildi. 1998 yılının başlarında fiziksel zorlukların üstesinden gelebildi ve Fa okumalarına ve de egzersiz alanındaki uygulamalara katılabildi.

Shifu: Bütün o durumlar yaşandı, çünkü eşin Fa'yı öğrenmeye başladığında azimli değildi. Fakat xiulian yoluna adım attığı için, ben onu bir uygulayıcı olarak görmek zorundaydım. Yeterince azimli olmamasına rağmen, ben onun Shifu'su olarak, onu bir uygulayıcı olarak gördüm. Netice itibarı ile öğreniyor ve xiulian uyguluyordu. Felç durumunun sizde bıraktığı etki genelde çok ciddidir, çok sayıda insan yarı felçli bir şekilde kalmıştır. Fakat onun durumu oldukça hafifti. Eğer kendisine, sağlık problemi yaşayan biri gibi değil de, doğru düşüncelerle bakabilseydi, sanırım o olay yaşanmazdı. Eğer bunu yapmayı başarabilseydi, durumu çok daha iyi olurdu. Öte yandan, çok fazla karmasının olması da çok muhtemeldir ve onu bu şekilde yok etmesi gerekiyordur. Buna ek olarak, bütün bunlar, öyle bir durum içerisinde hala kararlı olup olmadığınızı görmek için de gerçekleşir. Yani böyle bir mesele de mevcut olabilir. Farklı durumlar farklı uygulama durumlarına sebep olur ve herkes farklıdır. Fakat benim en büyük endişem, sizin bir uygulayıcı gibi davranıp davranamayacağınızdır. Bu durum vasıtası ile hala öğreniyor ve uygulama yapıyor olduğunu görebiliyoruz ve hala yok etmesi gereken takıntılara sahip olduğunu görebiliyoruz.

Bir diğer şey de şudur; eğer o kişinin aile üyeleri de uygulayıcı ise ve bu meseleleri büyük bir sorun olarak görüyorlar ise, o bir takıntıdır ve yaşananların uzamasına bu da sebep olur. Xiulian, sizin Tamamlanmanızı göz önünde bulundurduğu için ve sizin gelişiminizden sorumlu olduğu için, sadece ona karşı sorumlu değildir ve sadece onun karmasını yok etmez, aynı zamanda sizin takıntılarınızı da yok etmek zorundadır. Gerçek bir uygulayıcı olmak zorundasınız, gerçek anlamda azimli olmalısınız ve her şeyi terk edebilmelisiniz. O zaman neler olduğunu görün. Eğer birtakım şeyleri çok fazla önemserseniz büyük bir takıntı haline dönüşür ve ardından da diğer insanları etkiler. Bu meselelere dikkat göstermeniz gerekiyor. Elbette bütün bu bahsettiklerim sizin üzerinizde uygulanmayabilir; sizin durumunuz farklı olabilir. Yani söylediğim şeye takılıp kalmamalısınız. Ben, Fa'nın prensipleri hakkında konuşuyorum. Yani takıntı yapmamalısınız, çünkü söylediğim şeyler Fa'nın prensipleridir.

Soru: Xiulian uygulaması esnasında, Dafa'nın bizler için farklı seviyelerde oluşturduğu farklı gereksinimlerin neler olduğunu nasıl anlayabilirim?

Shifu: Çok sayıda öğrenci aynı düşünceyi taşıyor. Belirli bir durumun içerisindeyken, gereksinimleri karşılamanız zordur, ya da o âlemin standartlarını karşılamanız zordur. Çünkü bu, sıradan insanlar arasında uygulama yapmaya devam edebilmeniz için, benim sizlere insan olmanız için bırakmış olduğum şeydir. Biz işe en kötü takıntılardan başlar ve onları birer birer yok ederiz. Bazı şeyler aşamalı olarak, katman katman yok edilirler. Bir katman yok edildikten sonra bir diğer katman gelir ve yüzeye ulaşana dek bu şekilde devam eder. Her şey yok edildikten sonra, Tamamlanmaya ulaşmış olacaksınız. Her şey yok edilmeden önce ise, hala insan davranışlarına ve insan durumlarına sahip olacaksınız. Benim sağlayabileceğim tek ve en iyi yaklaşım tarzı budur -insanlar arasında yaşayabilmeniz ve onların arasında uygulama yapabilmeniz- en iyi yaklaşım budur. Peki, bu, hala insan unsurlarına sahip olduğunuz için rahatlayabileceğiniz anlamına mı geliyor? Hayır, o anlama gelmiyor! Söylediğim şey, konuyla ilgili bir prensiptir ve sizler durmaksızın azimli olmak zorundasınız ve kendiniz için katı standartlar koymalısınız -xiulian budur. Eğer gevşerseniz, xiulian uyguluyor olarak görülmezsiniz. Ya da en azından, ileri doğru azimle ilerlemiyor olursunuz. İşte bu şekildedir. İnsan unsurlarının her bir katmanının yok edilmesi için, xiulian uygulamalı ve çaba sarf etmelisiniz.

Soru: Dafa'yı yayarken ona insani şeyler katmamak için neler yapmalıyız?

Shifu: İnsan takıntılarına sahip olduğunuz müddetçe, onlar kendilerini gösterebileceklerdir. Buradaki kilit nokta, bir takıntınızın ya da bir insani kavramınızın olduğunu fark ettiğiniz zaman onu nasıl yok edeceğinizdir. Bu, en önemli şeydir. Eğer bir problem olduğunu keşfeder ve onu yok edebilirseniz, yaptığınız şeyler sadece o zaman en iyisi ve en kutsalı olacaktır.

Soru: Kozmostaki canlılar yaratıldıktan sonra, hangi seviyelerde bulunan canlılar aşağılara doğru düşmediler? Onlar hangi göksel krallığa aitler?

Shifu: Bu kozmos uçsuz bucaksızdır ve Fa, onun tamamını kuşatmaktadır; Fa, tüm dünyaları yaratmıştır. Onlar, gözlerimizle görebildiğimiz toz zerreciklerinden veya kum taneciklerinden bile daha fazla sayıdalar, bundan çok daha sınırsız sayıdalar ve sayılamayacak oranda daha fazladırlar. Sadece tek bir kum taneciğinin içerisinde bile, onlardan sayısız miktarda var olmaktadır. Tüm kozmik vücutlar canlı yaratabilirler -yaşamın yaratılması bir seviyeye ya da tek bir göksel krallığa tabi değildir. Benim, canlıların aşağı seviyelere düşmesi ile kastettiğim şey, çok nadir gerçekleşen bir durumdur; 100 milyarda 1'den bile daha az oranda gerçekleşir ve dahası, çok çok uzun bir zamanın geçmesiyle gerçekleşen bir durumdur. Cennetlerde sayısız canlı vardır, peki yeryüzündeki canlı sayısı ne kadardır? Bu, insan düşünceleri ile anlaşılabilecek bir şey değildir.

Soru: Budalar var olduğu müddetçe şeytanlar da var oluyorlar. Kişi sadece şeytanlar varken Budalığı geliştirebiliyor. Bir şeytandan bir insana reenkarne olmuş birisi, hiçbir kötülük yapmazsa bile yok edilecek midir?

Shifu: Bu kozmosta, hem "Şeytanların Kralları" hem de "Budaların Kralları" vardır. Rulay, bir Fa Kralıdır. Dolayısıyla, belirli seviyelerde karşılıklı-üretim karşılıklı-engelleme prensibi anlamında, birlikte var olurlar. Fakat aslında, o kadar da çok sayıda şeytan yoktur. Erdemli Tanrılar ise her yerdeler. Çünkü negatif var olsa bile, pozitifi yenemez. Dolayısıyla, şeytanlar kozmosun bir ürünüdür ve şeytanlar olmasaydı gerçekten xiulian uygulayamazdınız. Biliyorsunuz, sıradan insanlar arasındaki xiulian uygulamanızda, insanlar, taşıdıkları şeytan doğaları ile size çok sayıda sorun çıkarabiliyorlar ve sizler de durmaksızın gelişiyor ve ilerliyorsunuz. Daha yüksek seviyelere ulaştığınız zaman, artık insanlar sizler için herhangi bir sorun yaratamazlar. Çünkü insanlar sizi gördüklerinde, taşıdıkları küçük ve önemsiz unsurlar artık sizin üzerinizde bir etki yaratmaz, çünkü onlar oldukça güçsüzlerdir; ve sizler de belirli bir seviyeye kadar gelişmişsinizdir. Size engelleme yaratanlar insanlarmış gibi görünür, fakat onlar aslında şeytanlar tarafından kontrol edilmektedir. Uygulamanızda sorunlar yaratmak için ya da sizi uygulamadan men etmek için, değişik seviyelerde bulunan ve insanları kontrol eden şeytanlar olacaktır. Fakat sizi uygulamanızdan men etmek niyetiyle kendisini gösteren bu engeller, karmayı yok etmeniz ve gelişim göstermeniz için en iyi fırsatlardır. Biz olaya bu şekilde bakıyoruz.

Onların evrende reenkarne olmaları ve hala her türden kötülük yapıyor olmaları konusuna gelince, belki biliyor olabilirsiniz: Lama Tantrik uygulamasında, şeytanlığı geliştirme elementleri bulunmaktadır. Bir uygulama yöntemi, kişiden niçin şeytan olmasını ister? Şeytan Kral olmaya doğru xiulian uygulamak için, onlar da uygulamaları içerisinde farklı insan duygularını, çeşitli saplantılarını ve de insan takıntılarını terk etmek zorundadırlar; sadece bunun ardından o seviyeye ulaşabilirler. Peki, o zaman niçin şeytanlar haline geliyorlar? Onlar Merhamet (shan) uygulamazlar, dolayısıyla da Şeytan Kraldırlar. O standardı karşılamış ve o seviyeye yükselmişlerdir, fakat onlar Şeytan Kraldır. Eğer bir kişi sıradan insanlar arasında her türden kötülüğü yaparsa, orijinalinde ister bir Tanrı olsun ister bir şeytan -yok oluş ile yüzleşecektir. Durum budur. Eğer bir şeytan, bir insan olarak reenkarne olur, fakat insanlara zarar vermezse, yok edilemez. Eğer Fa'yı edinebilirse, aynı şekilde xiulian uygulayabilir, hatta Tamamlanmaya bile ulaşabilir.

Soru: "Kişi 'Gong Kilidinin Açılması' durumuna ulaştığında artık xiulian uygulayamaz." Bu cümle, kişinin o andan itibaren artık egzersizleri yapmasına ve xinxing'ini yükseltmesine gerek olmadığı anlamına mı geliyor?

Shifu: Bu durum, kendi Meyve Konumunuzu onaylamış ve ona aydınlanmış olduğunuz için gerçekleşir. Tamamlanmaya ulaştığınızda, artık insan düşüncelerine sahip olmayacaksınız. Ondan ziyade, tamamen farklı bir düşünme biçimine sahip olacak ve tamamen farklı bir durumun içerisinde olacaksınız. Bulunduğunuz seviyenin altındaki her şeyi görebileceksiniz; o seviyelerin her birini görebileceksiniz. Bu, şu anda bir insan olarak hayal edebileceğinizden tamamen farklıdır. Kendi Meyve Konumunuzu onayladığınız ve ona aydınlandığınız anda, xiulian uygulama süreci bitecektir. Bir canlı sonsuza dek xiulian süreci içerisinde kalmaz. O, insanların yaşadığı bu yerden, kişinin kendi orijinal pozisyonuna geri dönme sürecidir ve bu süreç bir canlının sonsuza dek yaşayacağı bir süreç değildir.

Soru: Bir kişi düşük bir seviyede Gong Kilidinin Açılması durumuna ulaşırsa, o seviyede kalmayı nasıl sürdürebilir? Ve o kişi aynı yaşam süresi içerisinde, daha yüksek seviyelere doğru hala xiulian uygulayabilir mi?

Shifu: Gong Kilidinin Açılması durumuna niçin düşük bir seviyede ulaşacaksınız? Üç Diyar içerisinde herhangi bir "Doğru Meyve Konumu" yoktur. Fakat ben hepinizin gerçek anlamda Tamamlanmaya ulaşmasını istiyorum; dolayısıyla çoğunuz Tamamlanmaya ulaşmış olduğunuz halde, hiçbirinizin kilidini açmadım, çünkü bunun için kapsamlı bir planım var. Uygulamanız için yapılan ayarlamalar, temel olarak, sistematik bir biçimde yapıldı; ne kadar dayanabileceğinize ve kendinizle birlikte getirdiniz şeylere göre yapıldı. Oldukça kusursuzdur ve insan düşünceleri ile anlaşılabilecek bir şey değildir. Eğer siz bir parça çelik iseniz, bir parça demir olmanıza kesinlikle izin vermeyeceğim.

Soru: Zen Budizm'inin altıncı Patriği, Pusa konumuna ulaştı mı? Shen Xiu ile olan münakaşası, onun bir takıntısı mıydı?

Shifu: O, Luohan'ın başlangıç seviyesi konumundadır. Bunun bizim uygulamamız ile bir ilgisi yoktur. Ben size Yüce Fa'yı, Yüce Tao'yu öğretiyorum, fakat siz hala önemsiz yollar ile ilgili sorular yöneltmekte ısrar ediyorsunuz. Boddhidharma bir Buda olmadığı, sadece Luohan'ın Doğru Meyve Konumunda olduğu için, onun öğrencilerinden en yüksek seviyeli olanı, elbette ki sadece Luohan seviyesine kadar ulaşabilirdi. O bir Buda olmadığı için, öğrettiği prensipler nasıl olur da bir Buda'nın prensipleri olabilirdi ki? Elbette olamazlardı. Aslında ister Boddhidharma olsun ister onun ardında gelen diğer beş kişi, onların hepsine Budalar göz kulak oluyorlardı. Eğer öyle olmasaydı, onun Luohan seviyesine ulaşması dahi mümkün olamazdı. Boddhidharma'nın öğrettiği şey "Buda Fa" değildi, sadece kendi seviyesinde aydınlanmış olduğu "Luohan Meyve Konumunun" prensipleri idi.

Shen Xiu ile olan münakaşalarına gelince, o durum, uygulamalarındaki insan takıntılarının kendisini gösteriyor olmasıydı. Bence aşamalı aydınlanma veya ani aydınlanma -her iki uygulama yaklaşımı da iyidir. Sanırım bu sadece, onların zihinsel durumları yüzündendi. Daha açık bir şekilde söyleyecek olursak, bu konu, her şeyi aşamalı olarak ya da aniden anlamaktan ibaret değil midir? Dolayısıyla, ani aydınlanma veya aşamalı aydınlanmaya gelince, kendinizi Tamamlanmaya doğru geliştirebilirseniz, doğru ve erdemli bir xiulian uyguladığınız yol ne olursa olsun, iyidir. Bu, aynı düşünce değil midir? O sadece, xiulian yaklaşımı üzerine olan bir tartışma idi. Aynen dinleri savunan insanlar gibi: insan perspektifinden baktığınız zaman doğrudur, fakat bir Tanrının ya da Buda'nın bakış açısı ile baktığınızda, tamamı takıntıdır. Bir dini savunmanın kendisi, kişiyi Tamamlanmaya ulaştırabilir mi? Bunu yapmak hangi takıntınızı yok edilebilir? Tek birini bile yok edemez. Aksine bir başka takıntıya daha sebep olur -o şeyin kendisini savunmak takıntısını. Sakyamuni, "Niyet içeren her yol aynen hava kabarcıkları kadar sahtedir, çünkü onlar niyet taşımaktadır." ifadesini işte bu yüzden kullanmıştı. Sizin bir dini savunuyor olmanız bir Buda'ya inanıyor olmanız anlamına gelmiyor. Kesinlikle bu türden bir düşünce değildir. Bu sadece, insanların insani düşünme biçimini kullanarak ortaya atmış olduğu bir şeydir.

Soru: Aramızdan Gong Kilidinin Yarısının Açılması durumuna ulaşmış olanlar var mı?

Shifu: Evet, aşamalı aydınlanma durumunda olan kişilerde var ve aslında bu Gong Kilidinin Yarısının Açılması durumudur. Sadece dereceler farklılık gösteriyor. Bu durumda olan oldukça fazla insan vardır.

Soru: Ben Falun Dafa hakkında çok az şey bilen bir insanım. Eğer gelecekte bir Buda olma niyeti ile xiulian uygularsam, bu bir takıntı mıdır?

Shifu: Elbette takıntıdır. Bir öğrencinin görevi, çalışmaktır. Güzel bir şekilde çalıştığınız müddetçe iyi neticeleri doğallıkla elde eder ve koleje gidebilmeyi kendiliğinden başarabilirsiniz. Eğer işinizde iyi olursanız, başarıları doğallıkla elde edersiniz. Xiulian uygulama isteği bir hata olarak görülemez. Buda olma isteğinin kendisi, kişinin kendi orijinal, gerçek benliğine dönmesi anlamına gelir ve bu, kozmosta bulunan bir canlının en nihai kaderidir. Bu nasıl olur da yanlış olabilir? Bu aynen, insanların eve gitmek istiyor olmaları gibidir -bu nasıl yanlış olabilir? Bu yanlış bir şey değildir. Fakat zihninizde sürekli olarak: "Ben bir Buda olmak için xiulian uygulamak istiyorum. Ne zaman bir Buda olabilirim? Sadece Buda olmak için xiulian uygulamalıyım." şeklinde düşünceler geçiriyorsanız, bu denli güçlü şekilde düşünceler taşımak bir takıntıdır.

Şu an Budizm'de, insanlar çok sayıda şeyden bihaber durumdalar. Yaşlı olan Budist keşişler öldüler ve Kültür Devrimi esnasında uzun bir zaman boyunca gündelik yaşama dönmüş olan daha yeni keşişler, Kültür Devrimi bittikten sonra geri dönerek keşişler ve başrahipler oldular. Arada büyük bir boşluk vardı ve geçmişte yapılan gerçek xiulian uygulamaları hakkındaki her şeyi bilmiyorlardı. Ve özellikle de Budizm birçok Fa çilesinden geçmiş olduğu için, en orijinal unsurlar tamamen yok olmuş ya da anlaşılmamışlardı. Aslında, Zen Budizm'inin her bir nesli, çıkmaz noktaya kadar düşmüş olarak kabul ediliyordu ve Boddhidharma'nın kendisi bile sadece altı kuşak olacağını -ve ardından da Fa'nın kalmayacağını- söylemişti. Ona ait olan Fa daha fazla aktarılamayacaktı ve ayrıca insanlar üzerinde herhangi bir etkiye de sahip olmayacaktı. Fakat günümüzde insanlar onu inatla savunmaya devam ediyorlar. Altıncı Patrik Huineng, sükûnete kavuşalı neredeyse bin yıl oldu ve ondan sonra aktarılmaya devam etse bile kabul edilmemiştir. Şu anda 60 kuşak bile geride kaldı ve insanlar ona inatla kancayı takmış durumdalar. Boddhidarma, Luohan Fa'yı öğretmişti. "Luohan Fa" Üç Diyara en yakın olandır, dolayısıyla da en düşük seviyelisidir. Fa'nın en düşük seviyeli prensipleri, insanların felsefe teorilerine en yakın olanlardır, dolayısıyla, insanların onları kabul etmesi kolaydır. İşte bu sebepten dolayı, çok sayıda insan felsefenin en yüksek seviyeli hakikatlerine ulaştığını düşünür ve onlara sıradan insanların prensipleriymiş gibi yaklaşır ve onları o şekilde anlarlar. Şu anki durum budur.

Soru: Canlıların kozmosun en temel Fa'sını bilmelerine niçin izin veriliyor?

Shifu: Çünkü Tamamlanmaya ulaştıktan sonra onların hepsi Tanrılar haline gelecekler. Tamamlanmaya ulaşamayanlar ise yeniden konumlandırılmak, yenilenmek ya da yeni tarihe girilmeden önce, eski tarih tarafından yok edilmek zorunda olacaklar. Sizlere şunu söyleyeceğim, ben sizlere cennetin çok sayıda sırrını açıklıyor olsam da ve sizlere böylesine sınırsız bir Fa'yı öğretiyor olsam da, aslında sadece, insan lisanını kullanarak genel anlamda konuşuyorum ve gerçek Fa prensiplerinin özü sizler tarafından hala bilinmiyor. Sizin farkında olduğunuz ve gerçekten bildiğiniz şeyler -onlar sizin sadece başarı ile tamamlanmış olan o kısmınızdır. O aynı zamanda Fa'nın, sizin kendi seviyenizde bilmeniz gereken kısmıdır. O seviyedeki her şeyin size kesinlikle gösteriliyor olması gibi bir durum yoktur. Çünkü bu dünyada yaşayan insanların gerçeği bilmelerine izin verilmez. Kozmosun tarihinden bu yana bu böyledir. Dolayısıyla onlar sadece bilmeleri gerektiği kadarını bilebilirler.

Soru: Bir yaşam düştüğünde, o seviyenin gereksinimlerini [uygulamasında karşılayamadığı] için mi düşüyor?

Shifu: Hayır, durum o şekilde değildir. Eğer siz xiulian uygulayarak o Meyve Konumuna kadar yükselemezseniz, oraya kesinlikle ulaşamazsınız. O âlemin içerisinde yaratılmış olan canlılar, o seviyenin kriterlerine doğallıkla uyum sağlarlar. Eğer bir yaşam, [kendi bulunduğu seviye içerisinde] o seviyede olmaması gereken belirli düşünceler üretir veya yapmaması gereken davranışlar sergilerse, bu durum onun düşmesine sebep olabilir. Fakat o kadar da basit değildir. İnsan düşünme biçimi çok aktiftir ve her türden düşünceyi üretebilir. Bunun sebebi, doğduktan sonra biçimlendirmiş olduğunuz kavramlar kargaşasının ve her türden karmanın etkide bulunuyor olmasıdır. Bütün o şeyler olmasaydı, insan zihninin temiz ve saf olduğunu görürdünüz. Kişi, bir Buda'nın seviyesine ulaştığında, o gibi düşük seviyeli unsurlara sahip olmayacaktır; aksine hepsi mükemmel şeyler olacaktır. Kişi her şeyi bilecektir -sığırların ve atların düşüncelerini bile. Fakat onlardan etkilenmeyecek ve onları düşünmek dahi istemeyecektir. Tek bir düşünce üretmeye bile ihtiyaç duymaksızın, her şeyi biliyor olacaktır.

Soru: Eğer belirli bir seviyede durursak, bunu nasıl bilebiliriz? Eğer böyle birşey yaşarsam bunu nasıl kırıp geçebilirim?

Shifu: Aslında, uygulamanızın yavaşlamasının asıl sebebi, Fa'ya çalışmak konusunda yeteri kadar çaba göstermemeniz ve kendinize karşı katı olmamanızdır. Sebep genellikle budur. Xiulian uygulaması içerisinde, azminizi düşüremezsiniz. Bunu aklınızda tutun! Sonuna varana kadar xiulian uygulayacağınızdan emin olun! İnsanların xiulian uygulayabilmesini sağlayan böylesine sınırsız bir Fa, çok da uzun bir süre devam etmeyecek. O yüzden azimle ilerlemek zorundasınız.

Soru: Falun Gong, "Buda Fa"dan daha yüksek olduğuna göre, niçin "Falun Buda Fa" olarak isimlendiriliyor?

Shifu: Senin durumunu biliyorum. Aslında, anlamamışsın. Bu konuyu net bir şekilde açıklamıştım. "Buda Fa'dan daha yüksek" -Buda Fa nedir? Sakyamuni tarafından öğretilen Fa, "Buda Fa"dır. Ve Sakyamuni, kendisinden önce altı Buda olduğunu söylemişti, dolayısıyla o altı Buda tarafından öğretilen Fa, "Buda Fa" mıydı? Gelecek Buda, Buda Mile tarafından öğretilen Fa, "Buda Fa" mıydı? Peki, o zaman Ganj nehrindeki kumlar kadar çok olan Rulayların öğrettiği Fa, "Buda Fa" mıdır? Netice itibarı ile Buda Fa nedir? Buda Sakyamuni bütün Rulayları temsil edebilir mi? Hayır, bunu yapamaz. Buda Sakyamuni, "Buda Fa"nın tamamını temsil edebilir mi? Hayır, yapamaz. Bu soru notunu veren kişi bu konu hakkında net bir anlayışa sahip değil.

Peki o niçin Falun Dafa olarak da bilinen "Falun Buda Fa" olarak isimlendiriliyor? "Falun Buda Fa" olarak isimlendirmek onu günümüz Budizm'inden ayırmayı kolaylaştırıyor. Bu sadece ayrım için olan bir isimdir. Aslında bu isimler -buna Falun Dafa da dâhil- sadece sıradan insanların arasındaki isimlerdir; onlar sadece insan toplumunda, insanlara gösterilmiş isimlerdir. Falun Dafa aslında kozmosun temelidir. O, kozmostaki tüm canlıları yaratan ve aynı zamanda her şeyi ve de tüm maddeleri yaratan temeldir.

Soru: Buda Fa xiulian uygulamasında çok sayıda disiplin bulunuyor. Farklı insanlar için farklı disiplinler var mıdır?

Shifu: Böyle bir kavram yoktur. Yani farklı insanlar için özellikle farklı disiplinler yaratmak zorunda olduklarını mı söylemek istiyorsun? Buda Fa'nın bu kadar önemsiz olduğunu mu söylemek istiyorsun? Buda Fa insanlar için yaratılmadı; ya da insanları yaratmak için yaratılmadı. Budalar insanları kurtarırlar, çünkü onlar merhametlidirler. Buda Sakyamuni bile, Rulayların sayısının Ganj nehrindeki kumlar kadar fazla olduğunu söylemiştir, fakat Buda Sakyamuni buraya gelmiş olanlardan sadece birisidir. Eğer bir Buda sizi kurtarmazsa bundan rahatsızlık duyacağını veya kendisini geri çektiği için acı çekeceğini mi düşünüyorsunuz? Budalar insanlar için yaratılmamışlardır. Durum o değildir.

Soru: Sadece tek bir Falun Gong kitabı uygulayıcıları Tamamlanmaya ulaştırabilir mi?

Shifu: Buraya ne amaçla geldiğini biliyorum, fakat yine de sana açıklayacağım. Buda Sakyamuni bu dünyada Fa'yı öğretirken herhangi bir kutsal yazıt yoktu. Daha sonra, [Sakyamuni, artık bu dünyada değilken] insanlar onun öğrettiği şeyleri ezberlerinden derlediler. Aralarındaki farklılık çok büyüktü -o zamana, o yere ve o koşullara özgü nitelikleri artık taşımıyorlardı. Buna karşın, bu gibi yazıtları takip ederek uygulamayı başarmış olan çok sayıda insan da bulunuyordu. Kim onu inkâr edebilir? Sahip oldukları tek şey, o kutsal yazıtlardı. İnsanların başka hangi şekilde xiulian uygulayabileceğini düşünüyorsunuz?

Soru: Falun Dafa, kozmosun yüce Fa'sıdır; o zaman neden aynı zamanda 84 bin uygulama yönteminden bir tanesidir?

Shifu: İnsanların anlayabilecekleri bu kadardır. Eğer onlara daha yüksek seviyeli şeyler söylerseniz, hiçbir şekilde anlamayacaklardır. Aslında, hiç şunu düşündünüz mü: tüm kozmostaki Buda Fa'yı göz önünde bulundurursak, sayı sadece 84 bin uygulama yöntemi ile sınırlı kalamaz. Rulayların sayısı Ganj nehrindeki kumlar kadardır ve her bir Rulay, onaylamış ve aydınlanmış olduğu kendi Fa prensiplerine sahiptir. Fakat onların hepsi, aynı seviyeye aitlerdir. 84 bin -sadece bu rakamla sınırlı kalabilir mi? 840 milyon bile yeterli rakam değildir -onlardan o kadar çok vardır ki! Çok sayıda xiulian sistemi vardır. Peki, o halde, o seviyelerde bulunan canlıların, [o farklı seviyelerde], Dafa içerisindeki bir parçayı onaylamaları ve aydınlanmaları için olan bütün o farklı xiulian sistemleri, kozmosun yüce Fa'sı olan Dafa'mız tarafından yaratılmamış mıdır? Ve bu, benim bugün insanlara anlattığım Fa'nın parçasını -insanların sadece kendi seviyelerinde anlayabilecekleri parçasını da kapsamıyor mu? Öyle değil midir? Ben insanlara birşeyler anlatmak için, sadece onların anlayabilecekleri yöntemleri ve kavramları kullanabilirim. Aslında 84 binden çok daha fazlası vardır; 8 milyardan ya da 80 milyardan, hatta 8 trilyondan fazla disiplin vardır. Çok fazla sayıda disiplin var olmaktadır, fakat hepsi Dafa'dan onaylanmıştır ve onlara Dafa'dan aydınlanılmıştır. Bizim Dafa'mız aynı zamanda sıradan insanlar için en düşük seviyedeki tezahürlerine de sahiptir. Dolayısıyla, bütün bunları içermiyor mu? Ben sadece, insanların anlayabileceği bir prensibi açıklamak için, [Buda Sakyamuni'nin insanlara bırakmış olduğu] 84 bin uygulama yönteminin olduğu ve insanların muhtemelen biliyor olduğu bu kavramı kullanıyorum ve bunu insanların doğru düşüncelerini uyandırmak için yapıyorum.

Soru: Bu Fa-düzeltmesinin ardından kozmosta tekrar bir sapma olacak mı?

Shifu: Bunlar sormanız gereken şeyler değildir; bunları insan düşünme biçimini kullanarak anlayamazsınız. Sizlere sadece şunu söyleyebilirim: bu defa Dafa her şeyi kusursuzlaştırma, uyumlandırma ve tamir etme yeteneği ile donatılmıştır. Dolayısıyla bu, asla bozulmayacak olan Fa'dır. (Alkış)

Soru: Sıkça zihnimin bomboş olduğunu hissediyorum ve insanların konuştuklarından bir şey anlamıyorum. Bu tam olarak nedir?

Shifu: Bu aslında çok iyi bir durumdur. Bazen insanlar arasındayken zihinlerimiz oldukça kurnazlaşır. Birileri sizi birazcık bile gücendirdiğinde ya da sevmediğiniz bir şeyleri çok az bile olsa telaffuz ettiğinde derhal alarma geçiyor ve zihninizde, kendinizi korumak ve de karşı atağa geçmek için bir şeylerin arayışına düşüyorsunuz. Bu kesinlikle bir uygulayıcının durumu değildir. Peki, bu konuda ne yapılmalıdır? Uygulamanız esnasında, bu düşüncelerinizin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu düzeltme süreci esnasında, kendinizi korumak ve başkalarını incitmek için olan her zamanki düşüncelerinizi kullanmanıza artık izin verilmez. Dolayısıyla, [o düşünce tekrar aynı şekilde kullanılacağı zaman] onun artık var olmadığını ve zihninizin tertemiz olduğunu göreceksiniz. İşte bu şekilde olma eğilimi vardır. Dolayısıyla bu, bir uygulayıcının faydasınadır. Bu sizin erdemli düşüncelerinizi güçlendirmek içindir ve böylece doğru bir şekilde davranabilirsiniz. Bu, xiulian uygulaması içerisindeki iyi bir olgudur.

Soru: Yok oluş, kozmosta şu ana dek birçok defalar gerçekleşti. Yok edilmiş olan yüksek seviyeli varlıklar ve canlılar nasıldı? Bedenin ve ruhun yok oluşu tam olarak nasıldır?

Shifu: Hangi kozmos kavram hakkında konuşuyorsun? Sizin zihniniz, bu kozmosun gerçek anlamda ne kadar büyük olduğunu kavrayamaz, dolayısıyla bahsettiğin kozmosun ne kadar büyük olduğunu bilemezsin. Yani zihninizi ne kadar genişletirseniz genişletin, hayal edebileceğiniz en büyük sınırsızlık bile hala son derece mikroskobik olacaktır. Fakat ne kadar büyük olursa olsun, eğer kozmosun belirli bir sahasında yok oluş gerçekleşirse, o seviyede bulunan tüm yaşamlar yok olur ve geriye hiçbir şey kalmaz. Bu durum, bireysel olarak yok edilen yozlaşmış canlıların durumundan farklıdır. Bireysel olarak yok edilen canlılar, karmalarını ödemeleri için katman katman yok edilirler. Dolayısıyla, öldükleri zaman bile karmalarını ve borçlu oldukları şeyleri geri ödemek zorundadırlar. Fakat kozmosta gerçekleşen böyle bir patlama bir anda gerçekleşir, her şey yok olup dağılır ve geriye hiçbir şey kalmaz. Bu da elbette çok korkunç bir şeydir. Çok ama çok korkutucudur.

Soru: Sahip olduğum tüm düşüncelerin Fa içerisinde kökleşmesini ve aynı zamanda da, aşırıya kaçmadan, orta yoldan gidebilmeyi nasıl sağlayabilirim?

Shifu: Aslında sizlere şunu söylemek istiyorum: bunu bu şekilde anlamamalısınız. Xiulian uyguladığınız süreç içerisinde, kendi noksanlıklarınızı bulabildiğiniz sürece ya da günlük yaşantınızda problemlerle veya sıkıntılarla karşılaştığınızda, aslında xiulian uygulamaktasınız. Noksanlıklarınızın farkına varabilmeniz ve daha sonraki bir zamanda daha iyisini yapmanız -xiulian budur. Söylediklerinizin Fa'ya uyduğundan nasıl emin olabileceğinize gelince ve her bir düşünce ve de davranışınızın Fa standartlarına uyup uymadığından nasıl emin olacağınıza gelince, bu şeyler siz kendinizi geliştirdikçe kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Sahip olduğunuz xinxing seviyesi, cümlelerinizde ve davranışlarınızda kendisini doğal bir biçimde gösterecektir. Eğer Fa çalışmasına özen göstermez ve bunu niyet taşıyarak yapmaya çalışırsanız, bu gayeye ulaşamazsınız.

Size sadece şunu söylüyorum: yaptığınız şey ne olursa olsun [veya düşündüğünüz her şeyde] kendinizi geliştirebilmelisiniz ve bir anlaşmazlık ortaya çıktığı zaman ya da kendi probleminizi gördüğünüzde, iyi bir şekilde davranmalısınız. Ben sizden bunu yapmanızı istiyorum ve bu, Dafa uygulayıcıları için olan en temel uygulama metodudur. İş, xiulian değildir, fakat insanlar arasında kendisini gösteren her şey, bir uygulayıcının zihinsel durumunun bir yansımasıdır -kişinin uygulama davranışı, o kişinin mesleğinde kendisini yansıtacaktır. Bir başka deyişle, sizin hayatınız xiulian değildir, fakat uygulama durumunuz, cümlelerinizde, davranışlarınızda ve yaşama biçiminizde kendisini gösterecektir. Orta yoldan gitmeye gelince, bu, Fa prensiplerini öğretirken özel durumlar altında sizden istediğim bir şeydir. Örneğin, bir şeyleri yapmanın yanlış olduğunu, çünkü Dafa'ya zarar verdiğini söylediğimizde, bazı insanlar derhal aşırı uçlara kaçarlar. Bunun da doğru olmadığını söylersiniz ve o zaman da bir başka aşırı uca giderler. Ben bu durumu kastediyordum.

Soru: Bazen asistanlara birtakım önerilerde bulunuyorum, fakat onları kabul etmiyor ve her türlü bahaneyi öne sürüyorlar.

Shifu: Bunun iki sebebi olabilir. Biri, kendisinin haklı olduğunu düşünmektedir. Diğeri de takıntı yapmış olduğu şeyler tarafından engelleniyor olabilir. Fakat o kişinin sadece bu sebepten dolayı iyi olmadığını söyleyemezsiniz. Muhtemelen çok sayıda takıntısını yok etmiştir, sadece hala xiulian uygulamaktadır ve hala geride kalmış olan insan takıntılarına sahiptir; o yüzden hala takıntıları vardır ve hala sıradan insan kavramları taşımaktadır. Bu yüzden bir şeyler yaparken, -Dafa işleri yaparken bile- insan takıntıları sergileyebilir -bu kesindir. Dafa için olan çalışmalarının da aynı zamanda xiulian olduğunu ve Dafa için yaptıkları işleri uygulamaları ile birleştirmeleri gerektiğini bu yüzden söylemiştim, çünkü onlar da hala xiulian uyguluyorlar. Öte yandan herhangi bir kavram biçimlendirmemelisiniz. Bir kişi ne yapıyor olursa olsun, eğer o şey Dafa'nın yararına ise, iyi bir şekilde yapılabilir. Ayrıca herhangi bir takıntınızın olup olmadığını anlamak için, önce kendinize bakmalısınız. Eğer öneriniz kabul edilmemiş ise önce diğerlerinin problemlerini mi düşünüyorsunuz yoksa kendinize mi bakıyorsunuz?

Soru: Hong Yin'de bahsedilen üç din hangileridir?

Shifu: Çin'de genel olarak Konfüçyanizm, Budizm ve Taoizm olarak ifade edilir. O cümle genel anlamda Çin'deki ortamı ima etmektedir.

Soru: Eğer bütün uygulayıcılar kendileriyle birlikte bir Falun taşıyarak Tamamlanmaya ulaşırlarsa, o zaman tüm kozmostaki farklı Budaların ve Tanrıların dünyalarının hepsinin Falun'a sahip olduğu bu olguyu ne şekilde anlamamız gerekiyor?

Shifu: Bu soruyu uzun bir zaman önce ele almıştım. Sadece bu öğrenci okumamış ya da duymamış. Çok sayıda insan Falun Dünyasına gidecek gibi bir şey yoktur. Benim sizlere vermiş olduğum Falun, sadece sizlere ait olan en temel unsurları, kozmostaki en iyi şeylere asimile ettirmek içindir. Fa-düzeltmesinden sonra, gelmiş olduğunuz yerlere geri döneceksiniz ve bir Buda, bir Tao ya da bir Tanrı -her kim iseniz, olduğunuz o kişi haline geleceksiniz. Falun Dünyasına gidecek olan insan sayısı oldukça azdır. Benim yaptığım her şey sizi kozmosun Fa'sına asimile etmek içindir.

Soru: Dinler kendilerinin haklı olduğunu düşünüyor, fakat bunu kanıtlayamıyorlar. Falun Gong da sizin haklı olduğunuzu ispatlayacak bir delile sahip değil, fakat siz insanlardan sizin öğretinize inanmalarını ve diğerlerine inanmamalarını istiyorsunuz.

Shifu: Bu doğru değil. Sen benim öğrencim olmasan da böyle bir soru sormana karşı değilim. Çünkü herkes, Fa'yı anlamadığı zaman farklı düşüncelere sahip olacaktır. İşin aslı, ben insanların bana inanmaları gerektiğini söylemiyorum. Ben insanlara Fa'nın prensiplerini ve genel anlamdaki prensipleri öğretiyorum. Bugün bu kapıdan dışarı çıktığınız zaman istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ve kimse sizi durdurmayacaktır. Herhangi birini öğrenmeye zorluyorum gibi bir durum söz konusu değildir. Ben sadece insanlara gerçek xiulian'in asıl çerçevesini anlatıyorum. Kimin hangi disiplin içerisinde kendisini geliştireceğine gelince, bu o kişinin kendi meselesidir. Ben sadece sizin Fa prensiplerine bile göz atmamış olmanızdan korkuyorum; bu gibi bir fırsatın gelmesi zordur -binlerce, hatta on binlerce yılda bir bile gelmesi zordur. Geçmişte kimse, size öğretmiş olduğum bu şeyleri öğretmedi; eskiden cennete ait sırların insanlara anlatılması yasaktı. O yüzden, ben sadece insanların bunu bilmesini sağlıyorum. Ne uygulamak istediğiniz sizin kendi işinizdir. Ayrıca artık hiçbir dinin insanlar ile ilgilenmediğini de insanlara söyledim. Eskiden bir kişi günah çıkarırken Tanrının kendisini gerçekten dinlediğini hissederdi, hatta bazıları kişinin zihnini cevapla doldururdu. Şu anda hiçbiri orada değil. Dolayısıyla, umuyorum ki, bu soruyu her kim sormuş ise kitabı okur ve onun ne olduğunu anlamaya çalışır. Biz insanlar düşüncelere sahibiz ve hepiniz bilgili, okumuş insanlarsınız. Kitabı okuduktan sonra, onun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlayacaksınızdır.

Soru: Egzersizleri öğretme konusunda yardım etmeli miyim? Yoksa sadece kendi Fa çalışmama ve egzersizlerime mi odaklanmalıyım? Veya her ikisini de yapmam gerekiyor mu?

Shifu: Sizin gelişiminiz ve uygulamanız, en önemli şeydir. Elbette, eğer zamanınız varsa, diğerlerinin Fa'yı edinmesine yardımcı olabilirsiniz -bu, olabilecek en muhteşem şeydir. İnsanlar, şu anda insanoğlunun ulaşmış olduğu aşamanın ne denli korkunç olduğunun farkında değiller. İnsanların bunu bilmesini sağlamanın ve onların iyi insanlar haline gelmelerine yardımcı olmanın kötü bir şey olmadığını söyleyeceğim; xiulian uygulamasalar bile yok olma noktasına ulaşmayacaklardır. Tabii ki, eğer xiulian uygulayabilirlerse bu daha iyidir, çünkü insan olmanın en temel amacı budur.

Soru: Bir kişinin zihni daha basit ve daha saf olduğunda, bu kabuğu kırmasının daha kolay olacağı doğru değil midir? Ve bir kişi kozmosun doğasından daha uzak ise, bu insan kabuğunu kırması onun açısından daha zordur öyle değil mi?

Shifu: Evet doğru. Çok sayıda batılı insanın oldukça temiz olduklarını gördüm özellikle de uzak kırsal bölgelerde yaşayanların. Gerçekten çok saf ve basitler. Herhangi bir kavram taşımıyorlar. Ya da olsalar bile, çok azlar ve o yüzden de Fa'yı edinme konusundaki engelleri çok az. Xiulian uygulamaya başlar başlamaz Göksel Gözleri hemen açılan Batılıların olmasının sebebi budur.

Soru: Bazen bu insan dünyasında yaşamanın ne anlama geldiğini gerçekten anlamıyorum.

Shifu: Bu insan dünyasındaki uygulamanızın üzerine titremelisiniz ve Fa prensiplerini anlama konusunda sürekli ve azimli bir şekilde ilerlemelisiniz. Sıradan insan toplumundaki hiçbir şeyin uygulayıcılara cazip gelmemesinin sebebi, bir uygulayıcının âleminin, sıradan bir insana göre yüksek olmasıdır. Bu insan yerinde yaşamak istemediğinizi hissediyor olabilirsiniz ve bunun anlamsız olduğunu da düşünebilirsiniz -bu gerçekleşebilir. Eğer bu zaman diliminin, xiulian uygulamak ve geldiğiniz yere geri dönmek için çok değerli bir fırsat olduğunun farkına varır ve Dafa uygulamasına daha fazla değer verirseniz, o durumda böyle bir hissiniz kalmayacaktır.

Cevaplayacağım bütün sorular bunlar. Normalde bu konferans bir buçuk gün sürecekti. Öğleden sonra biraz daha vakit eklediler ve böylece sorularınızı daha fazla cevaplayabildim. Genel olarak konferansın oldukça başarılı geçtiğini düşünüyorum. Bu konferans yoluyla hepiniz farklı biçimlerde kesinlikle gelişim gösterdiniz ve konferansın ardından daha azimli olmak için ve daha iyi iş çıkarmak için bu konferansı bir itici güç olarak kullanabileceksiniz. Bu konferansın amacı budur -bizim bu konferanslarımızın asıl amacı, gelişim göstermesi için herkese yardımcı olmaktır. Aksi takdirde, sadece bir formaliteye dönüşürler. Formalitelere dönüşmeyeceği konusunda emin olmalı ve buna kesinlikle izin vermemeliyiz. Hiçbir formalite kişinin xiulian uygulamasını ya da zihnini geliştirmesini sağlayamaz.

Birlikte Fa çalışarak, her biriniz, kendi eksikliklerinizi bulabilir ve kendinizle kıyasladığınızda, başkalarının ne şekilde gelişim gösterdiğini görebilirsiniz. Umuyorum ki, bu momentum ile birlikte daha azimli olabilir ve daha hızlı bir şekilde Tamamlanmaya ulaşabilirsiniz.

Burada cevapladığım soruların hepsi çeşitli seviyelerdeki xiulian uygulaması ile bağlantılı olduğu için, sıradan bir insan açısından oldukça yüksek seviyelidir. Elbette sizin kavrayışınız da sınırlıdır. Tamamen kabul edemeyeceğiniz bazı şeyler olabilir. Fakat ne olursa olsun, bu konferansa gelmeniz büyük olasılıkla karmik bir bağdan dolayıdır. Kitaba bakmanın size bir zararı olmaz. Eğer herhangi bir kavram taşımadan onu okursanız, çok sayıda şeyi görebilir ve anlayabilirsiniz. Niçin xiulian uygulayan çok sayıda insan var? Sadece bu sebepten dolayı bile ona bir göz atabilir ve gerçek sebebin ne olduğunu anlayabilirsiniz. İnsanlar mantık için gereken zihinlere ve kabiliyete sahipler. Üstelik günümüz insanları çok daha bilgililer. Bir göz atabilir ve analiz edebilirsiniz ve onun iyi mi yoksa kötü mü; gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu kendi başınıza anlayabilirsiniz. Hiç kimse burada oturan uygulayıcıları öğrenmeleri konusunda yönlendirmedi ya da zorlamadı. Hepsi kendi iradeleri ile xiulian uyguluyor ve Dafa içerisinde kendilerini gerçek anlamda geliştirebiliyorlar. Bizim bu Dafa konferansımız bugün işte bu yüzden gerçekleşebildi. Bu konferansın oldukça başarılı geçtiğini düşünüyorum ve eve geri döndükten sonra daha da azimli olacağınızı umut ediyorum. Hepinize teşekkür ederim! (Alkış)


StatCounter - Free Web Tracker and Counter