2003 Fener Bayramı Sırasındaki Batı Amerika Fa Konferansında
Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 15 Şubat 2003)


(Uzun Alkış) Lütfen oturun!

Son buluşmamızdan bu yana uzun zaman geçti. Bu Fa konferansına geleceğimi çok kişi biliyormuş gibi görünüyor. Hepiniz oldukça haberdarsınız! Xiulian uyguladıkça giderek daha da inanılmaz bir hale geliyorsunuz. (Alkış) Bugün sizlere ilk olarak hem Fa-düzeltmesinin durumundan hem de kendi durumumdan bahsedeceğim ve ardından birazcık da Fa-düzeltmesi ilerledikçe, uygulayıcılarımız arasında ve xiulian uygulamanızda ortaya çıkan bazı konular hakkında konuşacağım.

Tüm kozmosun Fa-düzeltmesinin sınırsız gücü ile ilgili olarak, farklı vesilelerde ve farklı bakış açılarından daha önce konuşmuştum. Bugün sizlere Fa-düzeltmesinin biçimini bir başka bakış açısından açıklayacağım. Bildiğiniz gibi, bu kozmos çok aşırı derecede büyüktür, o kadar büyüktür ki, ölçülebilir değildir -ve sadece insanların bir şeyleri ölçme yollarını kastetmiyorum, aynı zamanda Tanrıların ölçme yollarını da kastediyorum. Daha önce, sayılamayacak kadar çok canlı varlık olduğunu söylemiştim. Onların hiçbiri dünyayı tam olarak kaç tane molekülün oluşturduğunu anlayıp, çözemez ve her bir parçacık bir varlıktır. Peki, o zaman kozmosta çok fazla sayıda gezegenler bulunmaktadır, sayılamayacak kadar çok. Peki, kozmik bir vücut ne kadar büyüktür? Hayal gücünüzün çalışmasına izin verseniz dahi, o sadece hala küçük bir kozmik vücudun bir parçacığının alanı içerisindedir. İnanılmaz büyüklükteki kozmosun içerisinde, sayılamayacak kadar çok olan şey sadece canlılar değildir, aynı zamanda seviyeler de öyledir. Tanrılara göre bile onlar sayılamazdır ve hatta aşırı derecede yüksek seviyelerdeki Krallara ve Lordlara dahi bu şekilde görünmektedir. Fa'yı öğretişimin son aşamalarında kozmosun ne kadar büyük olduğunu öğretmeyi durdurmamın nedeni budur -onu insan dili ile tarif etmek artık tamamen imkânsızdır. Fakat seviye ne kadar yüksek ise, o canlılar ve boyutlar da daha büyük bir hale gelir ve o kadar büyük bir hale gelirler ki, tarihin ötesindedirler. Orada bulunan bir canlının hacmi, kendi altında bulunan kozmosların tamamını aşar. İşte bu büyüklüktedir. Fa-düzeltmesi ile birlikte, eski kozmosa ait varlıkların %20'si buna iştirak etti ve Fa-düzeltmesinde istedikleri şeyleri ayarladılar; tüm farklı seviyelerde bir grup canlı bu Fa-düzeltmesine doğrudan iştirak etti. Bu işe karışmalarının, Fa-düzeltmesi için tam anlamıyla gerçek bir şeytani engel haline geleceğini asla hayal bile edemezlerdi. Fakat bu işe karışmaları, Fa-düzeltmesinin tamamı için devasa bir engel yarattı ve sayılamayacak kadar çok canlının yok edilmesiyle sonuçlandı. "Shifu merhametli değil mi?" "Onları sadece affedin ve o zaman her şey tamam olur." Eski güçler benim büyük merhametimi tam anlamıyla suiistimal ettiler ve oyunlar oynuyorlar. Fa, tüm canlılara karşı merhametlidir, fakat aynı zamanda da o, kutsal ve asildir. Ve Fa standartlara sahiptir, canlı varlıkların önünde o değiştirilemez ve kırılıp geçilemezdir ve o keyfi olarak tesir edilebilecek bir şey değildir. Ben canlı varlıklara karşı merhametli olabilirim, fakat bir canlı bir şeyleri o noktaya kadar bozup, çiğnemiş ise, onu yargılamak için Fa orada olacaktır ve artık daha fazla herhangi bir merhamet olmayacaktır, onun kendisini yok etmesi ile aynı olacaktır, bu yüzden o gibi canlılar yok ediliş için işaretlenmiştir.

Fa-düzeltmesi esnasında eski güçlerin işe karışması nedeniyle kozmosta ayıklanmış olan canlıların sayısı, sayılamayacak kadar çoktur. Bu işe katılmalarının kendisine özgü nitelikleri, bunu yapma yolları -ki onlara göre amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak en iyi yol- ve kullandıkları en tipik yol -kocaman ve devasa kozmik vücutların tamamının, kozmosun en düşük seviyesi olan Üç Diyar içine, bir ayak uzatmasıdır. Bu sadece mecazi bir tanımlamadır. Yani bir başka deyişle, onların hepsi, Üç Diyarın içine sıkıştırılmış kendilerine ait bir parçaya sahiptir. Bir düşünün, böylesine devasa kozmik vücutlar ve devasa canlılar Üç Diyara girdiğinde, bu Üç Diyar içerisinde ne gibi bir duruma sebep olurdu? Günümüz insanı öyle bir noktaya kadar yozlaşmıştır ki, geçmiştekilerin hiçbirine benzetilemez. Dünyasal Tanrılar bile muazzam bir baskı hissettiler. Onlara bu değişiklik ile ilgili sordum ve dediler ki: "Bunun bizim xiulian durumumuzdan kaynaklandığını düşünmüştük." Bu yüzden, dünya Tanrılarının güçleri bile artık daha fazla çalışmıyor, çünkü o devasa varlıklar kozmosun bu en düşük seviyesindeki her şey üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sahipler. Ve buraya gelmelerinin ardından, Üç Diyar içerisindeki canlılardaki ve maddelerdeki çarpık değişimler anlamında, hayal bile edilemeyecek bir zarara sebep oldular. Eğer, en nihayetinde her şeyi tamamen rektife edecek olan Fa'nın, dünyayı yeniden düzenlemesi olmasaydı, bu yer artık kurtarılmanın ötesinde bir yer haline gelecekti, hiç kimse onun için bir şey yapamayacaktı ve o, dönüşü olmayan bir nokta ile karşılaşacaktı.

Onların genelde kullandıkları metot ise devasa kozmik vücutları ve sayısız gök kubbeleri bir araya getirip Üç Diyar içine sıkıştırmaktır. O büyük varlıkların seviyesi ne kadar yüksek ise, hacimleri de bir o kadar büyüktür, fakat onları oluşturan parçacıklar, elementler daha ince ve daha yoğun bir hal alır, yani, daha mikro kozmik bir hal alır. O yüzden, o devasalıkta canlılar tamamen sıkıştırılır ve bir araya bastırıldığında, bir düşünün, kozmosun bu en alt seviyesi ne gibi bir hale gelir? Büyük ve güçlü bir bölme biçimlendirmiştir. Asında, kozmosun Fa-düzeltmesi tek bir el hareketi ile yapıldı. Sadece, bu el sallama sürecinde, kozmosun birçok zaman alanında bulunan canlılar tarafından hissedilen farklılıklar çok büyüktür. Sınırsız, ölçülemez boyutların hepsi, kendilerine ait zamana sahiptir ve zamanlar arasındaki farklılıklar ve de zamanların sayısı da sınırsız ve ölçülemezdir ve farklı boyutlardaki zamanlar arasında büyük farklılıklara sebep olan şey budur. Elin sallanması gerçekleşirken, bazı yerlerde neredeyse senkronize iken, bazı yerlerde onlarca, yüzlerce, binlerce veya on binlerce yıl geçmiştir ve başka yerlerde de yüz milyonlarca yıl, hatta milyonlarca milyon yıl veya birtakım sınırsız ve ölçülemez zamanlar geçmiştir. Burada, insanoğlunun bulunduğu bu yerde, o kadar kötü değil, sadece on yıldan biraz daha fazla oldu. Bu şu anlama geliyor ki, farklılıklara sebep olan şey zamandır.

Bir düşünelim, boyutlar ve zamanlar arasında bu kadar farklılık vardır, o yüzden Üç Diyarın içine sıkıştırılmış olan o devasa kozmik vücutlar bu insan yerine her ne kadar girmiş olsalar bile, onlar sıkıştırılmışlardır. Eğer bunu insan düşünce kavramı ile anlayacak olursanız [keşfedersiniz ki] vücutlarının toplam hacmi daralıp çekmiştir, fakat bu, onların içlerindeki yapıların değişmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Ve onların sahip olduğu içsel yapılar değişmemişse, o zaman bir düşünün, eğer içlerine girseydiniz, onların hala eskiden olduğu kadar büyük boyutlar olduğunu keşfederdiniz. Ben Fa-düzeltmesini yapmaya başladığımda, olayları Üç Diyarın dışında yaptım -Üç Diyarın etrafında dolaştım. Peki, neden onun etrafında dolaştım? Eğer onu Üç Diyarın içinde yapsaydım, o zaman Üç Diyar -insan terimleri ile ortaya koyacak olursak- kozmosun Fa-düzeltmesinin odak noktası haline gelmiş olacaktı -burası daha mikro kozmik parçacıkların nükleer patlamalarının ve bölünmelerinin gerçekleştiği yer olacak, Fa-düzeltmesinin ana savaş alanı olacaktı ve devasa varlıklar ve kozmik vücutlar içerisindeki çok büyük değişimler tam burada gerçekleşecekti. O zaman bir düşünün, Üç Diyar ardında hiçbir şeyin bulunmadığı, geride hiçbir şeyin kalmadığı bir noktaya kadar yok edilmiş olacaktı. Üç Diyarın etrafında dolaşmış olmamın sebebi budur.

Fa-düzeltmesini yapmaya Üç Diyarın dışından başladım, dosdoğru yukarı giderek sadece bir yön boyunca değil, tüm yönlerde; mikro kozmosa ve de makro kozmosa doğru eş zamanlı bir biçimde genişleyerek ve yayılarak, hem yukarı, hem aşağı doğru giderek, çünkü daha mikro kozmik ve daha makro kozmik olan şey aynı kavramdır. Her nereye gittiysem, yaptığım şeyi, tüm zaman sınırlarını aşan bir şekilde yaptım. Ona yukarıdan bakıldığında, genişlemenin inanılmaz büyüklükteki hızı, onu gören Tanrılar için bile şok edicidir, çünkü daha önce böyle bir şey yoktu. Nereye ulaşmışsam, tüm kozmik vücutlar patlayıp, yarılıyor ve yeniden biçimlendiriliyor, büyük çoğunluğu iyiliksever bir çözüm ile karşılaşıyor ve bazıları da yok ediliyor. Son zamanlarda, Amerika'da astronomi dalında, farklı galaksilerin ve gezegenlerin yeniden oluştuğu olgusu ile ilgili keşifleri görüyorsunuz. Onlar insanoğlunun gözlemleyebildiği alan içerisindeki yeniden biçimlendirmenin görüntüleridir. Günümüzde insanoğlu hala şunu bilmiyor, farklı uzaklıklarda bulunan boyutlar arasındaki zamanlar içindeki farklılıklar çok büyük olsa da, onlar aslında hala aynı bir büyük zamanın içerisindedirler ve sadece, boyutların kısımları farklı zaman alanları biçimlendirmiştir. Buna karşın, aslında olaylar aynı anda gerçekleşir. Her şey, bu olağanüstü yolla gerçekleşmektedir. O büyüklükteki bir enerjinin patlaması, yeniden yaratmak...bu tür bir yeniden yaratma süreci aşırı derecede mikro kozmik ve aşırı derecede makro kozmiktir ve onun mükemmel detaylarının mucizesine, mikro kozmik kapsamının karışıklığına, karmaşıklığının büyüklüğüne, gök kubbenin inanılmaz büyüklüğüne, devasa Tanrılar dahi hayret etmektedir. Bütün bunlara karşın, Fa-düzeltmesinin akıntısı çok hızlı gerçekleşiyor ve çok hızlı bitiyor, sadece tek bir an içerisinde yapılıyor ve her şey yapılmış oluyor -olabileceği en mükemmel, olabileceği en kusursuz şekilde yapılmış oluyor. Fakat Üç Diyarın içerisine sıkıştırılmış olan kısmın bir bütün olarak, yukarıdaki ile ilgisi bulunmaktadır, onlar birbirlerine bağlıdır, onların devasa vücutlarının içindeki alan, aşırı derecede büyüktür. Daha önce söylemiştim, devasa bir varlığı oluşturan yüzeyinden, onun en mikro kozmik olan kısmına, diğer bir deyişle, onun vücudun içindeki mesafe, devasa bir Tanrının yaşamı sürecinde bile bir ucundan diğer ucuna geçemeyeceği bir şeydir. Ve bir Tanrının yaşamının ne kadar uzun olduğunu bir düşünün -işte o devasa varlıklar böyledir. Fakat Fa-düzeltmesinde bu sadece tek bir an içerisinde yapılmaktadır. Çok ama çok hızlıdır. Buna rağmen, Üç Diyarın içinde, insan perspektifinden anlayacak olursak, bir araya sıkıştırılmışlardır ve şu anda o kadar dar ve küçüklerdir ki, tarif edilemezdir, fakat kendilerine ait olan zamanları, boyutları ve yapıları o yukarıdakiler ile aynıdır. Yukarıda devasa bir katman geçildiğinde, aşağıda bulunan da buna tekabül etmektedir ve aynı zaman süresi içerisinde, çok küçük bir katmandan geçilmiş olur. Üç Diyarın içerisine çok fazla sayıda gök kubbeler ve kozmik vücutlar sıkıştırıldı ve onlarla birlikte Üç Diyara girmiş olan canlılar sayısızdır. Bu yüzden, Fa-düzeltmesi, kozmosun üstünde ve onun mikro kozmosunda aşırı derecede hızlı ilerliyor görünür. Bu seviyedeki anlayıştan kaynaklanan bir benzerlik kullanacak olursak, hız, o seviyedeki lazer patlamasından bile daha hızlıdır. Bunu sadece insanların en hızlı şekilde anlayacağı cümleleri kullanarak açıklamaktayım. O yüzden, yukarıda emsalsiz bir kozmik vücut Fa tarafından rektife edilmiş olduğunda, insan dünyasında bu sanki çok ince bir ten katmanının çizilmesi gibidir. Ne söylemek istediğimi anlıyor musunuz?

Peki, Fa-düzeltmesi esnasında Üç Diyar içerisindeki yüzeye doğru olan kırıp geçmeler niçin çok yavaş? İşte sebep budur. Fa-düzeltmesi insan dünyasına geri döndüğünde, yukarıda bulunan kozmoslardaki tüm kozmik elementlere ve canlılara tamamen gözetilip bakılmış olacak. Onlar paralel bir biçimde gerçekleşirler ve aynı zamanda biterler. Fa-düzeltmesi orada tamamlandığında, Üç Diyar burada kırılıp geçiliyor. Şu anda bu konu hakkında başka bir açıdan konuşuyorum ki, aslında sizlere Fa-düzeltmesi başladığında bunu niçin Üç Diyarın içerisinde yapmamış olduğumu açıklıyorum. Bazı uygulayıcılar düşünüyor: "Shifu, eski güçlerin düzenlemelerini kabul etmiyor. Peki, Shifu eski güçleri niçin bir anda yok etmiyor?" Shifu bunu yapabilir ve ne kadar büyük olurlara olsunlar, Shifu bunu hala yapabilir. Fakat hiç şunu düşündünüz mü: Fa-düzeltmesinde olayları gerçekleştirmek için muazzam, devasa enerjinin yönünü geri buraya, Üç Diyarın içerisine doğru değiştirseydim, o, bir sivrisineği atom bombası ile vurmak gibi olurdu, o durum, gücü beceriksiz bir şekilde kullanmak olurdu. Eğer büyük enerjimi geriye, buraya doğru yönlendirseydim, bu, burada, Üç Diyar içerisinde bir savaş alanı yaratmak gibi olurdu. Onlar her ne kadar Üç Diyara girmiş olsalar da, devasa vücutları hala yukarıda. Buraya sıkıştırılmış olan şey sadece bir parçadır. Bu yüzden, onları burada parçalayıp yeniden biçimlendirdiğimde, birleşmiş, yukarıdaki daha büyük parçalar burada onları durmaksızın dolduracaktı, ben onları durmaksızın parçaladıkça, onlar durmaksızın buranın içerisine doğru bastırılacaktı ve diğer kozmik vücutlar da aynı şeyi yapacaklardı -buraya sıkıştırılmış olan kozmik vücutlar nöbetleşe çalışan vardiyalar gibi, buraya gelmeyi sürdürecekti. O zaman bir düşünün, eğer devasa, sayılamayacak kadar çok kozmik vücut ve canlı durmaksızın buraya gelseydi, bu yer, tüm parçacıkların bölünmesi için olan bir mekân haline dönüşecek ve kozmosun odak noktası haline gelecekti. Benim gücüm de aynı zamanda devasa bir kütledir, o yüzden eğer o miktardaki bir güç bu tek bir noktada kullanılsaydı, kullanılması etkisiz olurdu ve onun yanı sıra, uzun bir zaman boyunca sürüp giderdi. En sonunda onların tamamını kırıp geçebilseydim ve her şeyi tamamlayabilseydim bile, bir düşünün, biz insanların bulunduğu bu yerde, burada Üç Diyarın içerisinde, geriye hiçbir şey kalmayacaktı. O devasalıktaki bir etkinin ardından, geride hiçbir şey var olamayacaktı. Onu neden direkt olarak burada yapmamış olmamın sebeplerinden biri budur. Ve neden ben Üç Diyar içerisinde ortaya çıkan durumların üstesinden doğrudan ve derhal, istisnai bir yol ile gelmedim? Çünkü onları temizlediğimde beni engellemek için hiç durmadan gelmeyi sürdüreceklerdi ve yukarıda bahsetmiş olduğum senaryo gerçekleşecekti. Bu yüzden, Üç Diyar içerisinde çok hayati problemler ortaya çıkmadıkça, olayları bu yerin içerisinde yapamam. Fa-düzeltmesi, bir bütün olarak, geniş kapsamlı bir biçimde yapılıyor ve sadece insanların yaşadığı bu yerin üzerine odaklanamazsınız. Eğer bu sebepten dolayı, devasa gök kubbelerin, final elementlerinin tamamının kurtuluşu gecikseydi, bu çok daha korkunç olurdu.

Fakat şunu daha önceden duymuştunuz ve Shifu size bunu söylemişti: Fa-düzeltmesinin bütünü için, sıradan insanlar arasına aynı zamanda büyük bir gong kütlesi de bıraktım. Uygulayıcıların uygulamasına ve Fa'yı onaylamasına koruma olmakta bir sorunu yoktur, onu kesinlikle kontrol altında tutabilir. Fakat bir başka şey var: neden eski güçler olaylara etki edebiliyor? Sebep şudur, Üç Diyarın içine sıkıştırılmış olan tüm canlılar eski güçlerdir ve bir perde oluşturmuşlardır ve ben ne zaman özel bir yolla bir şeyler yapmak istesem, bir araya toplanıyor ve ona engel oluyorlar. Ve eğer ben onu yapmakta ısrarcı olursam, o durumda da, onu engellemek, durdurmak için sahip oldukları gücün tamamına odaklanıyorlar.

Eskiden, Çin Doğu Sağlık Fuarındayken, daha fazla insanın Dafa'yı öğrenmesini sağlamak açısından, insanlar için kişisel olarak hastalık iyileştirmeyi kullandım. Bazı insanlar hakikaten çok fazla karmaya sahipti ve ben onları tedavi ederken, eski güçler onları tedavi etmeme izin vermeyecekti. Eski güçlerin beni engellemek için kullandığı metot, hastalığın kökünün olduğu yerde derhal durdurması için sayısız, sayılamayacak kadar çok Tanrı ayarlamak idi. Çok küçük bir hale geldiler. Bazen bir Dafa uygulayıcısı gözlerinin önünde sıkça parlak, altın rengi bir ışık zerreciği görür ve o, onlardır. Küçücük bir hale geldiler, fakat yoğunlukları oldukça yüksekti, yoğun bir şekilde bir araya toplandılar ve hastalığın kökünün olduğu yeri durdurdular. Fakat gerçekte, beni durduramazlardı. Onları kavrayabilir ve fırlatıp atabilirdim ve onları aciz bırakabilirdim. Fa-düzeltmesinde bir prensip vardır: ben bir şeyi nasıl ele alıp, değerlendiriyorsam, o doğru ve erdemlidir. Shifu'dan gelen bu sözleri hatırlayın: ben bir şey nasıl ele alıp değerlendiriyorsam, o doğru ve erdemlidir ve o üstesinden gelinenler daima yanlıştır. (Alkış) Bundaki sebep şudur; o kozmosun seçimi, geleceğin seçimidir. Fakat sıradan bir insanı iyileştirmek için, o Tanrıları devirmeli, aciz bırakmalıydım ve benim tarafımdan devrilmelerinin ardından, derhal Meyve Konumlarından men edilecek ve aşağı indirileceklerdi. Fakat kozmosun eski yasalarını korumak için -yeni kozmosun yasalarını göremediler- orada inatla durdurmaya devam ettiler ve onların bir kısmını yok ettikten sonra, eskisinin yerini hiç durmadan doldurarak, bir başka takım gelecekti. Shifu bunu yapacak kalbe sahip değildi, sadece bir insana karşı merhametli olarak, çok sayıdaki Tanrıyı yok edemezdim, Fa-düzeltmesini anlamamış olsalar dahi.

Bunu sizlere şunu anlatmak için konuştum, Fa-düzeltmesinde birçok şeyin istediğimiz gibi olmamasının sebebi, hem düşük seviyeli eski güçler hem de yüksek seviyeli eski güçler bütün bu şeyleri birlikte yapıyorlar ve olayları engellemek için, sahip oldukları devasa yoğunluğu kullanıyorlar. Henüz söylemiş olduğum gibi, ben onu kırıp geçecek yeteneğe sahibim, fakat eğer onu yıkıp geçmek isteseydim, onları baştan sona tamamen yok etmek için, sahip olduğum inanılmaz enerjiyi buraya geri yönlendirmek zorundaydım, fakat sonra, kozmostaki devasa maddeyi, tüm maddeleri, burada bir araya toplarlardı ve bu derhal çözülmesi zor olan problemlere sebep olurdu. Tabii ki, bu Fa-düzeltmesinde bizim uygulayıcılarımız doğru ve erdemli bir biçimde davrandığında, o zaman bu problemler var olmayacaktır. Kozmostaki bu yere, Üç Diyara bırakmış olduğum gong ve enerji bir şeyler yaparken, eğer uygulayıcılarımız doğru bir şekilde davranmaz ise, o zaman eski güçler direnir ve bir engelleme durumu ortaya çıkar. Uygulayıcılarımıza doğru bir yolda yürümelerini ve onların bir bahane bulmalarına izin vermemelerini söylememin nedeni budur. Büyük bir tanesini buldukları an, sizi mahvedeceklerdir. Özellikle sona yaklaşıldığında, son çırpınışlarını gösteriyorlar. Bir bahane bulamadıklarında size zulmetmeye cesaret edemezler, çünkü o zaman onlar da yasaları çiğnemiş olurlar ve bunu anlıyorlar, bu yüzden benim için onları yok etme zorunluluğu kalmazdı -eski kozmosun yasaları onları yok ederdi. Çünkü onlar, eski yasaları katı bir biçimde korumayı en önemli şey olarak ele alan eski canlılardır.

Bu kadar çok şey söylemişken, bir başka konu hakkında konuşacağım: Shifu'nun durumundan. Daha önceden sizlere, ben Üç Diyarın etrafında dolaşırken, kozmosun kozmik vücutlarının final elementlerinin bunu suiistimal ettiğini ve içeri girdiğini söylemiştim. O yüzden, Fa tarafından rektife edilmemiş o dev gibi ve sayılamayacak kadar çok canlı, bir duvar yarattı, hatta bunu, benim burada, yüzeydeki fiziksel vücudum ile öteki taraftaki Tanrısal bedenim ve de muazzam gong arasında dahi yarattı. Bu duvar, onları birbirinden ayırmak için objelerin arasına bir şey koyma düşüncesinden farklıdır, öyle değildir. Ondan ziyade, o her şeyin mikro kozmosundan kaynaklanmaktadır ve her ne kadar aradaki tüm alanların içine asimile olmuş gibi görünse de, onların kendilerine ait seviyeleri ve alanları vardır ve kendi seviyelerinden düşük olan parçacıklardan farklılardır. Fakat parçacıklar arasındaki mesafeler, boyutların ve de zamanların varlığına bağlıdır ve o, en yüksek seviyeli, sayısız kozmik vücutlar Üç Diyar içindeki tüm parçacıkların arasındaki alanlara girdiğinde, aynı zamanda, boyutlardaki orijinal genişliği ve zaman uzunluklarını da değiştirdiler. Zamanlar ve boyutlar sayılamayacak kadar çoğaldı, bu yüzden de, çok uzak boyutlardan meydana gelmiş olan büyük uzaklıklardan bir siper oluşturdular ve bu durum, uzaklıklardan oluşan bu siperin koruması altında, eski güçlere yapmak istedikleri şeyleri yapma olanağı tanıdı.

Sizlere söyleyebilirim ki, insanlara engellemede bulunuyorlar ve insanların düşüncelerine engellemede bulunuyorlar, sadece dışarıdan değil, aynı zamanda da insan bedenine de nüfuz edebiliyorlar. Yüksek seviyeli faktörler, bir insan bedeninin yüzeyini dizginlediğinde, eski güçlere ait olan o Tanrılar, koruma altında, sıradan insanların bedenine nüfuz edebilmektedir. Başka bir perspektiften konuşursak, bizim sahip olduğumuz insan bedeninin yüzeyine insan gözleri ile baktığınızda, insan biçimi ve teni ve de dokusu çok ince ve sıkıdır; fakat insan bedenine, büyük, yüksek büyütme özelliğine sahip olan bir mikroskop ile baktığınız zaman, bir kişinin parçacıklarının ve o parçacıklardan oluşmuş olan vücudunun, kum tanecikleri kadar kaba olduğunu görürsünüz ve çok fazla sayıda boşluklar bulunmaktadır. Ve eğer insanlar nesneleri daha da fazla büyüten bir teknolojiye sahip olsalardı, bu boşluklar şok edici derecede büyük olacaktı. Daha mikro kozmik bir seviyenin kavramından konuşursak, parçacıklar arasındaki boşluklar o kadar büyüktür ki, aynen moleküller ile gezegenler arasındaki uzaysal mesafeler gibidir. Bu denli büyük mesafeler ile daha mikro kozmik parçacıklardan oluşmuş canlılar ve maddeler için, istedikleri gibi rahatça içine nüfuz etmeleri kolay değil midir? Bu yüzden bazen kişinin yüzeyine yuvalanırlar ve yüzeyde o kişi gibi görünmektedir ve mikro kozmosta o hala o kişidir, fakat bir başka varlık kendisini orada sıkıştırmıştır.

Bütün bunları söylemişken, sizlere söylemek istiyorum ki, sizin böyle bir probleminiz yok ve tam olarak tamamlanmış olan parçanızı sizin için tamamen mühürleyip kapattım. Eğer bir Dafa uygulayıcısı doğru ve erdemli bir biçimde davranırsa, o zaman hiçbir şey, henüz tam olarak tamamlanmamış olan yüzey kısmına girmeye cesaret edemez. Birincisi, eski varlıklar, eski kozmosun Fa'sını bozmaya cesaret edemezler ve bir diğeri de, siz bir Shifu'ya sahipsiniz ve de Fa'nın koruyucu Tanrılarına. Eğer insan kısmınızda bulunan takıntı, saplantı ve bağımlılıklar terk edilmemiş ise, o durumda Shifu ve Fa'nın koruyucu Tanrıları zor bir duruma düşüyorlar. Fakat eğer doğru düşünceleriniz doğru ise, o durumda Shifu ve Fa'nın koruyucu Tanrıları sizin için her şeyi yapabilirler.

Benim durumum, sıradan canlıların düşünebileceği bir şey değildir. Fa-düzeltmesi esnasında Shifu, kozmostaki tüm canlıları ve farklı tüm elementlerin yaşamlarını kendi vücudunun içerisine aldı. Birincisi, bu Fa-düzeltmesindeki güvenlik sebeplerinden dolayıdır -tüm canlıların yaşamları burada benimle birlikte, bu yüzden hiç kimse kozmosu tehlikeye atacak bir şey yapamaz. İkincisi, hiçbir canlının veya kozmosta bulunan çeşitli elementlerin hiçbirinin Fa-düzeltmesinden kurtulmamasını sağlamak içindir. Shifu'un bedeninin tamamının, kozmosun çeşitli seviyelerindeki değişik büyüklüklerdeki ve değişik biçimlerdeki canlıların imgeleri olmasının yanı sıra, Taoların, Tanrıların ve Budaların imgeleri olmasının -ve buna insanlarınki de dâhildir- sebebi budur; bazıları küçük, bazıları büyüktür. Fakat onlar Shifu'ya engelleme yaratamazlar ve herhangi bir etki yaratamazlar, çünkü olan şey tüm canlıların yaşamlarını içeri almış olmamdır. Bazıları insan gözleri ile görülebilir ve uygulayıcıların göksel gözleri onların hepsini görebilir. Bundan daha önce bahsetmemiştim. Xinxing problemi olan bazı uygulayıcılar onları gördüğünde, hayal güçleri kontrolden çıkıyor.

Daha önce, farklı xiulian durumlarınız, farklı seviyeleri ve xiulian durumlarının farklı vaziyetlerini yaratıyor demiştim. Göksel gözleri kapalı olan kişiler, Fa gerçekliklerinden aydınlanırken, göksel gözleri açık olanlar, sahte görüş gücünden kaynaklanan engellemeler ile karşılaşıyor. Görebilen uygulayıcıları test etmek için, henüz Fa tarafından rektife edilmemiş olan o en yüksek seviyeli, son kalan eski güçler, geçmişte düşük seviyeli eski güçleri kötü şeyler yapmaları için, alanın ve zamanın büyütülmüş olan mesafelerinde yönlendiriyorlardı. Fa-düzeltmesi esnasında bunu yapıyor olmaları bir günahtır -Dafa uygulayıcılarının doğru inançlarını ve doğru düşüncelerini şiddetli bir biçimde sarsmıştır.

Fakat daima tek bir şeyi hatırlamak zorundasınız: kim engelleme yaratırsa yaratsın, tamamı geçicidir, hepsi yanılsamadır, esas beden değildir ve tamamen bir hava akımının gelip geçmesi gibidir. Boyutların içerisinde her yerde, her türden maddi element ve varlık bulunmaktadır, onlardan o kadar çok vardır ki, sayılamayacak kadar çoklardır. Onlar orada, bir görünüme sahip olarak veya olmayarak var oluyorlar ve onlar mikro kozmik boyutlardaki ve farklı boyutlardaki varlıklardır. Fa-düzeltmesi yapılmadan önce, kozmostaki mikro kozmik Tanrıların hepsi, aynı zamanda ve aynı yerde var olan kendi boyutları içerisindeler. Burada olmaları ya da burada olmamaları sadece bir kavramdır. O elementler, form ve formsuz, orada doğal bir biçimde var olmaktadır ve sizler üzerinde hiçbir etkiye sahip değillerdir. Hiç kimse doğru düşüncelere ve doğru davranışlara sahip olan Dafa uygulayıcılarını yönlendiremez.

Ayrıca sizlere şunu da söyleyeceğim, her ne kadar eski güçlerin devasa yüksek seviyeli canlıları ve elementleri benim yüzeyimi bölmüş gibi görünse de, onlar beni asla daha mikro kozmik olan kısmımdan ayıramazlar, çünkü hiç bir canlı bana baskın çıkamaz. (Alkış) Bu onların asla göremeyeceği bir şeydir ve bu, kozmostaki hiçbir canlının asla göremeyeceği bir şeydir -onu sadece ben, kendim, kontrol edebilirim. Yani bir başka deyişle, yukarıda bahsetmiş olduğum olgu, insanlarda yanlış bir etki yaratmış ve birtakım yanlış anlamalara yol açmıştır. Şu anda sizlere durumun tamamen ne olduğunu anlatmış oldum.

Sizlere şunu söyleyebilirim: şu insan gözleriniz ile görmekte olduğunuz ben, -en yüzeydeki ben- gerçek benim, Li Hongzhi'yım. Öteki tarafta gördüğünüz benim Buda bedenimdir. Sizin görmekte olduğunuz, en dıştaki yüzeyde bulunan ben, benim Ana Bedenimdir, Li Hongzhi'dır. (Alkış) Peki neden? Çünkü bunu yapmak için, tüm canlıları kurtarmak için, en alt seviyeye geldim. (Alkış) O yüzden görmüş olduğunuz hiçbir şey için endişelenmeyin. Fa bedenimi, Gong bedenimi veya vücudumun yüksek seviyelerdeki bazı kısımlarını görmüş olsanız dahi, hiçbir takıntı geliştirmeyin. Bu yüzeydeki ben ile var olan her şey Ana Beden'dir. Ana Beden, benim en dış yüzeyde bulunan insan tenimdir. (Alkış) Fakat Shifu sıradan insanlar arasında bulunduğu için, burada yaşamak için, bu dünyadaki insanlar için olan kurallara uyum sağlamak zorundayım. Eğer bunu yapmasaydım, insanlar benim az çok tuhaf olduğumu düşüneceklerdi. Eski güçler benim üzerimde sinsi oyunlar oynamak istiyor ve birtakım kötü şeyler yapmayı sürdürüyorlar. Dafa uygulayıcılarının doğru düşüncelerini etkilememek için, benimle birlikte buraya almış olduğum kozmostaki o bütün canlıların yaşamlarının dışında, hiç bir yabancı element kullanmıyorum. Kozmostaki bütün sahte 'ben'ler, eski güçler tarafından maksatlı bir biçimde yaratılmıştır. Bunu yapmak, pozitif veya negatif bir etki yaratmak için yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, bir günahtır. Şu anda size bu konuyu ayrıntıları ile açıklamış olduğumu düşünüyorum.

Ben buraya gelmiş olsam da, benim eninde sonunda ne kadar mikro kozmik olduğumu hiç kimse göremez. Onlar sadece benim insan vücudumun en yüzey parçacıklarının kısmını görebilirler. Kozmosta bulunan her bir obje ve her bir şey, ta ki yüzeye ulaşıncaya kadar, farklı mikro kozmik parçacıkların katmanlarından oluşmuştur. Tanrılar bütün bunları görebilir, onları sahip oldukları köke kadar takip edebilir ve onların orijinine kadar inebilir. Aynen bir yol gibi, azar azar aşağı doğru uzarlar, ta ki geldikleri yere kadar. Ben, içerden geliyorum ve ben dışarıdan geliyorum; ben hiçbir şeyden geldim, bir şey haline dönüştüm, devasa gök kubbenin doruk noktasında belirdim ve sonra oradan en aşağı kadar, Üç Diyara kadar adım adım düştüm. Hiçbir canlı benim kim olduğumu bilmemektedir.

Başka bir durum daha vardı. Benim Fa-düzeltmem ile eski güçler çok sayıda hileye başvurdu ve çok sayıda şey yaptı. Sadece o şeyleri düzenlemediler, bir de aynı zamanda, kendi yaptıkları şeylere karışmayan kozmostaki o devasa varlıklara da gösteriş yapmak istediler ve bu yüzden de olayları çok daha kurnaz şekilde gerçekleştirmek için, ellerinden gelenin en iyisini denediler. Kendi etkilerini içine katarak, bana ait olan maddelerin veya bana ait olan gong'un bir kısmını kullandılar ve Shifu'nun görüntülerini, Buda imgelerini yarattılar. Kafanızı karıştırmamak için size bunu daha önce söylemedim. Bir başka sebep daha vardı ki, bu da niyetleri zarara sebebiyet vermek değildi, onların kendi ifadeleri ile pozitif bir rol oynayarak bana yardım etmek istiyorlardı. Bunlar eski güçler tarafından düzenlemiş olan iki kısımdır: birinci kısım negatif bir rol oynamak ve diğeri de pozitif bir rol oynamaktır. İçlerinden bazıları, belirli şeyler yapmak için uygulayıcıların vücuduna girdi -bunun gibi çok az sayıda izole durumlar oldu. O yüzden, bunu görebilen bazı kişiler: "Vay canına! Sen Shifu'sun!" diyecekti. Ve ardından da onu Shifu olarak kabul edeceklerdi. Fakat o benim tarafımdan düzenlenmedi ve açıkçası, o ben değilim ve de onları kabul etmiyorum, çünkü onlar eski güçler tarafından düzenlendi. Bunun kendisi de kozmosun yozlaştığını açıkça göstermektedir. İnsanlar onu bir kez gördüğünde, uygulayıcıların doğru düşünceleri açısından yanlış izlenimlere sebep oldu ve uygulayıcıların doğru inançlarına ve doğru düşüncelerine şiddetli bir biçimde zarar verdi, bu yüzden onlar yok edilmek zorundaydı. Şu anda onların hepsi cehenneme gönderildi. Bu konuyu bugün gündeme getirerek, aynı zamanda, hepinize şunu söylemekteyim: bizim çok az sayıdaki bu uygulayıcılarımız, bu sebep yüzünden düşmeyeceğinize kesinlikle emin olun! Bu şakası olan bir konu değildir. Bazı kişilerin bir ayağı boşlukta ve biraz mantıksız durumda bulunmaktalar. Bunun gibi az sayıda olay vardır. Buna dikkat etmek zorundasınız.

Şu anda kendi durumum hakkında birazcık konuşmuş oldum. Bir başka konu daha var. Son zamanlarda az sayıda uygulayıcı birtakım doğru olmayan durumlara sahip oldu. Bu da çok ciddi bir problemdir. Bu durum, çok sayıdaki farklı şeylerin bir sonucudur. En önemli sebeplerden birisi, seviyeniz yükselmiş olduğu ve Shifu size Doğru Meyve Konumuna ulaşacağınızı söylediği için, şu anda kendinizden daha emin ve daha cesursunuz ve kendinize oldukça fazla güveniyorsunuz -bunu sadece insanoğlunun bu düşük seviyeli cümleleri ile açıklayabiliyorum, çünkü buna uyan başka cümleler yok. Bu yüzden bazı insanlar şöyle söyledi: "Artık Shifu'ya saygı gösterme zorunluluğumuz yok." Sadece Fa'yı takip etmek ve Shifu olarak da Fa'yı almak zorundayız."

Elbette, sizlere Fa'yı Shifu olarak ele almanızı söylemiştim -bunda yanlış bir şey yoktur. Size Fa'yı Shifu olarak alın dememin sebebi bu değildi. Peki, neydi o zaman? Bildiğiniz gibi, benim 100 milyon Dafa uygulayıcım var. Eğer benim Ana Bedenim her bir uygulayıcıya kişisel olarak nasıl xiulian uygulayacağını söyleseydi, sizinle kişisel olarak ilgilenseydi, eğer tek tek her biriniz sorulara sahip olduğunuzda sormak için doğrudan bana gelseydiniz ve eğer her bir kişinin gong'unun dönüşümü, cennetlerinizin Tamamlanması, karmanızın yok edilmesi ve her bir şey ve de her şey bu ana vücut tarafından yapılsaydı, bir düşünün, bunları ele almak imkânsız olurdu. Yapılamazdı, Fa Dünyayı yeniden düzenlemeden ve son engelleri temizlemeden önce yapılıp, bitirilemezdi. Bu yüzden, birçok uygulayıcı beni göremediğinde, nasıl xiulian uygulayacak? Onlar için Fa oradadır ve sizlere Shifu olarak Fa'yı alın dememin sebebi budur. Asıl amaç buydu. Ben sizlere aynı zamanda, bu Fa'nın çok güçlü olduğunu ve sınırsız, sonu olmayan yeteneklerimi bu Fa'nın içine karıştırdığımı, bu yüzden de bu Fa'nın sizin için her şeyi yapabileceğini de söylemiştim. (Durgunluk, Alkış) Aynı zamanda bazı uygulayıcılar da var...önceden benim durumum ile ilgili konuştuğum çok az sayıda uygulayıcı, o durumun farkına varamıyor ve bunun bir sonucu olarak, Shifu'ya karşı saygısız bir hale geliyorlar ve bu Fa'nın seviyesinin ne kadar yüksek olduğu üzerinde yorumlarda bulunmaya ve benimle -Shifuları ile- ilgili farklı konular üzerinde yorumlarda bulunmaya cesaret etmeye başladılar. Bu Fa, büyük, devasa tüm gök kubbelerin sayısız Krallarını ve Lordlarını oluşturmaktadır. O, kozmostaki tüm canlıların var oluşuna ve farklı elementlere işte bunu sağlamaktadır ki, buna küçücük olan sen de dâhilsin. Elbette bu, siz uygulayıcıların bu konular hakkında konuşmanıza izin vermiyorum anlamına gelmiyor. Fakat sözlerinizde takıntılarınızı ve içinde bulunduğunuz korkutucu rotayı görebiliyorum. Bunun yanı sıra, görmüş olduğunuz şeyler, sadece çok düşük seviyeli, kesinlikle sizin olduklarını düşündüğünüz şeyler olmayan bir takım şeylerdir, onların çoğu, düşüncelerinizin doğru ve erdemli olmamasından kaynaklanan sahte görünümlerdir.

Daha önce söylemiş olduğum bir şey var, kozmos sayısız ve sınırsız seviyelere sahiptir. Fakat en yüksek seviyenin tesiri altında, onun altında bulunan tüm sayısız ve sınırsız seviyeler, baştan aşağı ta ki, bu insan seviyesine kadar, farklı seviyelerde tezahürlere sahiptir. Bu tezahürlerin ne kadar karmaşık ve ne kadar fazla olabileceğini bir düşünün. Herhangi bir seviyedeki tezahürler, o seviyenin doğrularıdır ve o seviyenin doğrularının ifadesidir. Fakat herhangi bir seviyede gördüğünüz görüntülerin hiçbiri mutlak değildir.

Fa-düzeltmesine olan güvenini arttırması için, Fa'yı iyi çalışmanıza yardımcı olması, kararlı ve azimli gelişiminizde kendinize olan güveninizi arttırması, gerçekleri açıklamanızda ve doğru düşünceler yollarken kendinize olan güveninizi arttırması için, Fa-düzeltmesinde farklı seviyelerde tezahür eden bazı olayları çok sayıda uygulayıcının görmesine izin veriyorum. Çok düşük seviyelerde gördüğünüz, sayısız ve sınırsız seviyelerin en düşük birkaç seviyesinde gördüğünüz olayları, Fa-düzeltmesinin mutlak durumu olarak ele almayacağınızdan kesinlikle emin olun, çünkü Fa-düzeltmesini ile ilgili her şey, her bir seviyede kendisine ait farklı, somut tezahürlere sahiptir.

Biliyor musunuz? Sadece xiulian konusu bile kozmosun düşük seviyelerinde oldukça karmaşıktır. Fakat artık xiulian kavramının olmadığı, sadece karmanın yok edilmesi kavramının olduğu daha yüksek seviyelerde, basit bir hale gelir. Daha yüksek seviyelerde, tüm sıkıntılar Cennete yükselmenin yolunu açmak içindir. Ve daha da yüksek seviyelerde, karmayı yok etme gibi, zorluklara dayanma gibi ve xiulian gibi kavramlar artık var olmamaktadır ve o sadece bir seçimdir! Bu, yüksek seviyelerdeki kozmosun bir prensibidir: birinin yeterince iyi olduğunu düşünüyorsun, o yüzden onu seç -prensip budur. "Xiulian?" Biz onun için xiulian uygulaması düzenlemedik. "Xiulian nedir? Biz sadece onu temizlemek istiyoruz, onu adım adım temizlemek istiyoruz. Onu temizlemek -işte bu kadar basittir." Fakat kendisini farklı seviyelerde gösterdiğinde, yolu açıyor olmak, sıkıntılara sahip olmak, zorluklara dayanmak, karmayı yok etmek, xiulian uygulamak vs. haline gelir, bir yolla kendini geliştirmek, bir başka yolu uygulamak…

Bu konu hakkında konuşuyorken, asıl bir gerçekliği ifşa etmiş oldum. Bu kozmosta, canlıların benim kim olduğumu biliyor olmaları veya bilmiyor olmaları, aslında önemli değildir. Fakat bir nokta açıklığa kavuşturulmalıdır ki, bu da Fa-düzeltmesini benim yapıyor olmamdır -benim kim olduğum önemli değildir, ben Fa-düzeltmesini yapmaktayım. Daha önceden eski güçlere şöyle demiştim: "Benim kim olduğumu bilmemeniz sorun değil ve benim kim olduğuma inanmamanız da önemli değil, bu sebepten dolayı günah işlemiyorsunuz." Fakat sizin bilmediğiniz şey, benim nereye gittiğim -sizin kavramanızda ben de kendimi geliştiriyorum- veya ne elde edeceğimdir. O yüzden geriye dönün ve ne yapmakta olduğunuza bakın -günah işlemiyor muydunuz? Bir de aynı zamanda, daha da yüksek seviyelerde, bir şeylere ulaşma isteği kavramı da var olmamaktadır. Bu sadece kozmosun tercihi meselesidir. Fa-düzeltmesi esnasında benim yapmakta olduğum her şey ve istediğim her şey, açıkça söylemek gerekirse, geleceğin kozmosunun tercihleridir ve geleceğin kozmosunun gereksinimleridir. (Alkış) Bu yüzden, eski kozmosun canlıları için ve buna canlıların tüm elementleri de dâhildir, Fa-düzeltmesi işine ve benim tercih etmiş olduklarıma gelince, tüm varlıkların tercihlerime uyum sağlaması, en iyi fikirlerle katkıda bulunmaları ve yaklaşım tarzları, isteklerimi değiştirmek için değil, söylediklerim doğrultusunda olayları uyumlandırmak ve olayları tamamlamaları -işte bu kozmostaki bir varlığın sahip olabileceği en iyi düşüncedir. Fakat eski güçler bunu o şekilde yapmadılar. Onlar kendi tercihlerini en önemli şeyler olarak göz önünde tuttular ve benim yaptığım her şeyin, onların istedikleri şeyler ile uyum içerisinde olması gerektiğini düşündüler -bunu tamamen tersine çevirdiler. Onların suçlarını çok sert bir şekilde ifade etmek istemiyorum, şu anda, onların işlemiş olduğu suçları isimlendirmek istemiyorum. Fakat kesinlikle yanlıştır, bunu kesinlikle o şekilde yapamazlar.

Henüz konuşmuş olduğum Fa'nın tamamı, sizlere bir şeyi anlatmak içindi: bana saygı gösterin veya göstermeyin, sizin Shifu'nuz olarak, ben gerçekten, hakikaten önemsemiyorum. Önceleri, ben sizleri kurtarırken, içinizden çok sayıda kişi bana sövüyordu. Benim derslerimdeyken bile, bana söven insanlar vardı. Buna aldırmıyorum. Ben sadece sizi kurtarmak istiyorum. (Alkış) Söylemeye çalıştığım şey, Shifu'ya nasıl davrandığınızı ben kişisel olarak hiçbir şekilde önemsemem. Ben kozmosun herhangi bir seviyesinde bulunan hiç bir faktörden etkilenmem. Fakat bir sorun vardır, bu da şudur ki, eğer Shifu'ya saygı göstermiyorsanız, bu durum kozmosu prensiplerine göre yanlıştır ve eski güçler bu boşluğu suiistimal eder ve bu sebepten dolayı sizi yok eder. Sizi yok etmek için, en büyük bahaneyi yakalamış olurlar, çünkü benim sizi kurtarma sürecimin tamamını görmektedirler.

İşin gerçeği şudur ki, eğer Fa-düzeltmesi olmasaydı, bugünün insan ırkı, uzun bir zaman önce yok edilecekti. İnsan ırkının düşünme standardı, cehennemden daha düşük bir seviyededir. Üç Diyar içerisinde bulunan tüm canlı varlıkların günahlarını, Fa-düzeltmesi yüzünden telafi ettim. (Alkış) O yüzden bir düşünün: bizim uygulayıcılarımıza gelince, o zamanlar bu sanki sizleri bir kepçe ile cehennemden çıkarmak gibiydi. (Alkış) Ben, yüzlerce ve binlerce yıldır işlemiş olduğunuz günahlara sizler için gerçek anlamda dayandım. Ve sadece bununla da bitmiyor. Bu sebepten dolayı, sizleri kurtaracak ve sizleri Tanrılar haline dönüştüreceğim. Bu süreçte, sizler için elimden geleni esirgemedim. Bununla birlikte, sizler o yüksekliklerdeki Tanrılar haline geleceğiniz için, sizlere o yükseklikteki Tanrıların sahip olduğu onur nişanlarını ve o yükseklikteki seviyelerde sahip olmaya ihtiyacınız olan tüm kutsamaları vermek zorundayım. (Alkış) Asla, zamanın başlangıcından bu yana, hiçbir Tanrı bunu yapmaya cesaret edememiştir. Bunun gibi bir şey, daha önce asla gerçekleşmemiştir.

Eski güçler her ne kadar bu olaya tesir edip, etkide bulunsa da ve olayları kendi istedikleri gibi yapmak istese de, şunu biliyor muydunuz? Eski güç varlıkların tamamı bana mutlak bir şekilde saygı göstermektedir! (Alkış) Her ne kadar benim Fa-düzeltmem için birtakım engeller yaratmış olsalar da, bana saygı duyduklarından dolayı, hiçbir zaman beni doğrudan hedef alan kötü bir şey yapmadılar. (Alkış, tekrar tekrar alkış) Bu yüzden, anlık durumlarda kafası bulanık olan ve zihinsel durumları doğru olmayan bizim o uygulayıcılarımıza gelince, bir düşünün; bana saygısızlık gösterdiğiniz an, eski güçler sizin için merhametsiz şeyler yapacaktır ve bu kişinin sadece çok kötü olduğunu düşüneceklerdir. Elbette ki, sizi derhal o anda yok etmezler. Size rehberlik ederler, giderek daha da fazla sahte görüntüler görmenizi sağlarlar, zihninizi giderek daha da az doğru bir hale getirirler, Shifu'ya karşı kalbinizi şeytani bir yolda değiştirirler, sizi şeytani bir yola sürüklerler ve bunu yaparak büyük günahlar işlemenizi sağlarlar.

Fa-düzeltmesinde hangi prensibe göre hareket ettiğimi biliyor musunuz? Canlıların geçmişte işlemiş olduğu tüm günahları önemsemiyorum! (Alkış) Bu Fa-düzeltmesi esnasında, ben sadece, canlıların Fa-düzeltmesine karşı olan tutum ve davranışlarına bakıyorum. (Alkış) Tüm kapıları ardına kadar açık bıraktım. Size daha önce söylemiş olduğum gibi, eğer Fa-düzeltmesine karşı olan tutum ve davranışa dahi bakmasaydım, o zaman yeni Fa ve yeni kozmos var olmayacaktı. Fa-düzeltmesine karşı olan tutumun çok kritik olmasının sebebi budur. Bunda gerçekten bir hata yapmış olduğunuzda, eski güçler sizi yok ederken, tek bir kelime dahi söyleyemiyorum.

Shifu'nuza karşı saygısız olduğunuzda, ne düşündüğümü biliyor musunuz? En ufak bir şekilde dahi önemsemiyorum. Şu anda, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Sizler sadece, benim kendini gösteren insan biçimimi biliyorsunuz. Önünüzde tezahür eden şeyler de aynı zamanda öteki tarafta kozmosun içindeki görüntülerdir. Gelecekte, benim tam olarak kim olduğumu bilemeyeceksiniz. Kozmostaki hiçbir canlı benim tam olarak kim olduğumu bilmeyecek. Bana ister iyi davranın ister kötü, en ufak bir biçimde umursamam, fakat eski güçler sizi sıkıntılar içerisinde yok eder. Dikkatli olun!

Şimdi bu kadar çok konuşmuşken, sizden Fa-düzeltmesinde ne yapmanızı istediğim hakkında konuşayım. Görmüş olduğunuz gibi, sizler gerçekleri açıklıyorsunuz, doğru düşünceler yolluyorsunuz ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Şu anda bu üç iş, Dafa uygulayıcıları için yapılması en önemli olan üç iştir. Gerçekleri açıklamak, buna yüzeyden, bu insan seviyesindeki gerçeklerin ışığı altında bakıldığında, bu şeytani zulmü açığa çıkarmaktır. Ve doğru düşünceler yollamak, ümitsiz, en kirli olan varlıkların Dafa uygulayıcılarına yaptığı zulmü yok etmektir. Birazcık daha yüksek seviyelerin gerçekliklerinin ışığı altında bakıldığında, o durumda, gerçekleri açıklamanın gerçek ana fikri, canlıları kurtarmak ve insan ırkını yok oluştan alıkoymak içindir. Birincisi testler yaratmak, ikincisi de kozmostan o çöpü temizlemem için, eski güçler, şeytani varlıkları Dafa uygulayıcılarına çok kötü şeyler yapması için kullandı. Dafa uygulayıcılarının doğru düşünceler yollaması aslen eski güçlerin yapmış olduğu düzenlemeleri reddetmek ve şeytanın yaptığı zulmü yok etmektir. Sizlere söyleyebilirim ki, yapmakta olduğunuz bütün bu şeyleri, aslında kendiniz için yapıyorsunuz -tek bir şey dahi benim için yapılmıyor. Aynı zamanda da, sizlere şunu da söyleyebilirim, xiulian'e başladığınız günden beri ve bugüne kadar ki zaman boyunca, size söylemiş olduklarımın ve sizden istemiş olduklarımın hiçbiri başkaları için değildi. Sizin xiulian uygulamanız, insanoğluna ve topluma fayda sağlayabilir. Dafa uygulayıcıları xiulian'de birbiri ardına giderek olgunlaşabiliyor ve zulme maruz kalırken baskıyı ve bu şeytani zulümden kaynaklanan kayıpları da azaltabiliyor. Fakat bütün bunlar yan ürünlerdir. Yaptığınız bütün bu şeylerin asıl amacı sizin başarıya ulaşmanız içindir. Gelecekte, dönüp geriye buna bakabileceksiniz. Şu anda hiçbirinizin benim ne kadar göz kamaştırıcı olduğumu söylemenize veya benim için, Shifu'nuz için, şunu veya bunu söylemenize gerek yok. Gelecekte, geriye dönüp bakacak ve göreceksiniz ki, yapmış olduğum her şey sizin içindi. (Alkış)

Yapmanız gerekenleri iyi yapın. Önceden belirlenmiş olan bu fırsatın bir daha gelmesi zordur. Bütün bunların kıymetini bilin, bir sonraki sefer olmayacak. Herhangi bir takıntı biçimlendirmek, sizi yarı yolda mahvedecektir! Aklınızda herhangi bir insan düşüncesi bulundurmayın veya herhangi bir insan düşüncesine takıntılı hale gelmeyin ve sadece bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyi yapın. Muhteşem olan, en büyük göz kamaştırıcılığa sahip olan ve en görkemli olan her şey, sizleri beklemektedir! (Alkış) Bu sabah söyleyeceklerimin hepsi bu kadar! Eğer ayrılmazsam, sanırım öğleden sonra sizin için bazı soruları cevaplayabilirim. (Alkış)

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar! Teşekkür ederim. (Alkış)**********************************

Shifu: Şu anda düşünüyorum da, 20 Temmuz 1999 tarihinden sonra, sizlerin sorularınızı yanıtlamak için bir Fa konferansında oturmadım gibi görünüyor, öyle değil mi? (Kuvvetli Alkış, Herkes cevap veriyor: Evet) O zaman bu zamanı sorularınızı cevaplandırmak için özellikle kullanacağım. (Alkış) Kişisel uygulamanızda, Dafa'yı onaylama sürecinde veya karşılaştığınız meselelerde uzun zamandır çözemediğiniz şeyleri -tamamını sorabilirsiniz. Zaman hala sınırlı, o yüzden herkesin sorusu cevaplanmayacaktır, fakat Shifu onları mümkün olduğunca cevaplayacak. (Alkış)

Soru: Merhaba Shifu. Uygulayıcılarının tamamı adına Shifu'ya saygılarımızı iletiyorum.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış) Çin'deki uygulayıcıların durumunu tamamen biliyorum.

Soru: Chengdu'dan olan Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Pekin'de bulunan Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyorlar. (Alkış) Shanghai'dan Dafa uygulayıcıları adına, onların saygılarını iletmeme izin verin lütfen.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış) Saygı iletme bölümünü geçelim, çünkü Shifu'ya gönderilen o saygıların hepsini Minghui web sayfasında okuyorum. (Alkış)

Soru: Yaptığımız meslekte, Çin hükümetinin yüksek seviyeli memurları ile ilişki içerisinde oluyoruz. Onlara gerçeği açıklama işini nasıl daha da iyi bir biçimde yapabiliriz?

Shifu: Aslında, olayları nasıl yapacağınız gibi çok özel konulara gelince, onları zaten yapıyorsunuz, hepiniz onları oldukça iyi bir biçimde yapıyorsunuz. Olayların iyi bir biçimde yapılması ya da yapılmaması, Dafa uygulayıcılarına bağlıdır. Ve bir dünya insanının seçiminin ne olduğu ise, o kişinin kendisine bağlıdır. Fakat yaşamları kurtarma meselesinde, siz ne yaparsanız yapın, kurtarılamayacak olan yaşamlar hala olacaktır. Gerçekleri açıklama işinde, Çin ile yapılan telefon konuşmalarında ve internette, hiçbir şekilde kurtarılamayacak olan insanlar ile karşılaşacaksınız. Fakat bu durumdan kesinlikle etkilenmeyin ve kurtarılabilecek olan kişileri mümkün olduğunca fazla kurtarın.

Gerçekleri açıklama işinde, karşınızdaki insanların sosyal statüsüne dikkat göstermeyin ve bu konuda birtakım kavramlara sahip olmayın -en büyük önceliğe sahip olan şey, onların insan olmasıdır ve onların hepsi kendi geleceklerini seçme şansına sahiplerdir. O kişinin mesleğinin ne olduğu önemli değildir, en büyük önceliğe sahip olan şey, o kişinin bir geleceğe sahip olmak zorunda olmasıdır. Ve bu durum herkes için en öncelikli şeydir. Gerçeği açıklama işinde, bir kişinin en temel meselelerini yakalayabildiğinizde ve o kişi Dafa uygulayıcılarının kendisini kurtardığını hissettiğinde, o zaman, o kişinin olaylar hakkında net olan kısmı kendisini gösterecektir diye düşünüyorum.

Yurtdışında yaşayan Çinli insanların anakara Çin ile çok sayıda bağlantıları bulunuyor, çünkü akrabaları ve arkadaşları Çin'de ve oraya sıklıkla gidip gelen çok sayıda insan var. Dafa'nın dünyanın dört bir yanındaki durumunu gördüklerinde, [Çin'de bulundukları zaman] bu konuyu konuşuyorlar; bunu aileleri ve arkadaşları ile konuşuyorlar -onlar, ağızdan ağza işleyen bir medya formudur. Dafa'yı ne kadar anlamış olurlarsa olsunlar, onu anlayabilsinler veya anlayamasınlar, geri döner ve insanlara durumu anlatırlar. Ve o devlet memurlarına gelince, kişinin memuriyet derecesine bakmayın. Shifu, bu Dafa'yı yaydığı dönemde -ben de sadece kişinin kendisine baktım ve kişinin sosyal statüsüne bakmadım, nasıl bir organizasyon olduğuna bakmadım ve onların iyi mesleklere sahip olup olmadıklarına bakmadım -kişinin zihninden başka hiçbir şeye bakmadım. O kişiye "yüksek rütbeli memur" olarak bakmamalısınız, çünkü siz onun yaşamını kurtarıyorsunuz. O sadece, sıradan insanlara ait olan bu düzlemdeki bir iştir. Bugün onlara bunu yapma izni verilmiştir, o yüzden memurdurlar, fakat yarın bunu yapmalarına izin verilmez ise, o durumda bir hiç olacaklardır. O yüzden insanlara sunulan kurtuluşta ve yaşamları kurtarma konusunda, bakılan şeyler bunlar değildir.

Soru: Kozmostaki eski güçler niçin dünyada tamamen iki farklı sistem ayarladılar?

Shifu: Bu gerçekten de büyük bir tartışma başlığı. Bu konuda sadece tek bir bakış açısından, kısaca konuşacağım. Bildiğiniz gibi 2000 yıl önceki Roma İmparatoru çok güçlü idi. Aslında, herhangi bir kişi bu dünyada hüküm sürdüğünde, bu durum, Tanrıların o kişilere vermiş olduğu bir onurdur. Fakat bununla birlikte, onlar bundan vazgeçip Tanrılara zulüm etmeye başlarsa, o zaman Tanrılar o onuru geri alır ve onları şiddetli bir biçimde cezalandırır. Eski güçler, geleceğin doğru Fa'sı için, geride bir kanıt bırakmak istiyorlardı; aynı zamanda o dönemde, Tanrıların kudretli erdemini oluşturmaları ve geride o mirası bırakmak için, Hıristiyanların, zorluklar arasında karmalarını ödemelerini de istiyorlardı, o yüzden Roma'nın kralı olması için Nero adında birini seçtiler. Nero, insanların ahlakına yavaş yavaş zarar verdi, çok sayıda aptalca ve saçma şey yaptı ve Hıristiyanlara yapılan zulümde en şeytani şeyleri yaptı. Ve bu yüzden, güçlü ve de gelişen Roma İmparatorluğu o noktaya kadar düştü.

Eski güçler, bugünün Fa-düzeltmesinde Nero'nun yeterli olmayacağına inanıyorlardı, o yüzden de çok daha adi, çok daha aptal ve utanmaz bir hain bulmaları gerekiyordu ve aynı zamanda da Dafa'nın geniş çaplı yayılmasından önce, [gelecekte Dafa için olan] bir şeyler yaratmaları gerekiyordu ve o şeyin bu noktaya kadar kullanılma kapasitesinin olması gerekiyordu, dolayısıyla o şey **** Partisidir. Onu yarattılar ve onun [tarihteki bir süreç yolu ile] demir bir yumruk ile yönetmesinde deneyim kazanması ve durmaksızın devam eden krizlerin ortasındaki hayatta kalma mücadelesinde, her türden şiddet kullanma taktiğini geliştirmesi gerekiyordu. Tanrılara olan inancın ateizm temelinde yok olması sağlandı, çünkü Tanrılara inanan dünya insanları hiçbir zaman için arzu edilen seviyeye, [insanların Tanrıdan veya cennetin otoritesinden korkmadığı, insanın cennete, dünyaya ve insanlara karşı savaştığı seviyeye] gelemezdi. Bu süreç neredeyse 100 yıl sürdü ve onlar bu iş üzerinde çalışırlarken, zaten nasıl son bulacağını da biliyorlardı, dolayısıyla bu işin başlangıcı da parlak değildi. Aslında, hepimiz 1871 Paris Komününün toplumda isyan çıkaran bir haydut çetesi olduğunu biliyoruz.

Bu, benim **** Partisini yerden yere vuruyor olduğum anlamına gelmiyor, çünkü onlar da kendilerine "haydut devrimciler" diyorlar. Kültür Devrimi esnasında, politik çalışmalara sahip oldukları dönem, ortada bu konu tartışılıyordu -insanlar, bu "haydutlar" ile çatışmanın düşmanla çatışmak anlamına mı geldiğini, yoksa insanlar arasındaki bir çatışma mı olduğunu tartışıyordu. Bunu tartışırlarken, bazı insanlar o "haydutlar" ile ilgili meselenin düşmanla savaşıyor olmak seviyesine yükseltilebileceğini söylüyor ve diğerleri de bunu kabul etmiyor, görüş ayrılığına düşüyorlardı. Bu görüş ayrılığının sebebi şuydu ki, 1871 Paris Komününün "haydutların yükselişi" olduğunu ve **** Partisinin atası olduğunu söylüyor olmaları idi. Bu şaka değildir, çünkü onlar "haydut devrimciler" terimini gerçekten de kabul etmişlerdi. Fakat şimdi ise bunun kulağa çok da hoş gelmediğini düşünüyorlar, o yüzden de "haydut" kelimesini çıkardılar ve sadece "devrimci" diyorlar.

O, kozmosa karşıdır veya bir başka şekilde ortaya koymak gerekirse, kozmosta bulunan iki tipte element [pozitif ve negatifin] her ikisi de ona karşıdır. Aslında, kozmos iki tür yaşam elementinden oluşmuştur; negatif ve pozitif. Dolayısıyla bu, kozmosun bile ona karşı olduğu anlamına gelir. O yüzden kozmosun Budaları, Taoları, Tanrıları ve de Şeytanlarının hepsi ondan kurtulmak istemektedir, o yüzden de sürekli olarak bir katmandan diğerine kuşatılmak ve yok edilmek tehlikesi ile yüz yüze gelmektedirler. Fakat onun ilk baştaki ortaya çıkış nedeni basit bir mesele değildir; ayrıca onun kendisini yaklaşık 100 yıl boyunca yaşatmasına olanak sağlanması konusu da, o kadar basit bir mesele değildir. Bunun sebebi şuydu, kozmosun eski güçleri, onu [bugünün Dafa'sı için] olgunluğa eriştirdikten sonra, ona hazır bir şekilde sahip olacaklardı. Ve ayrıca dünyadaki başka hiçbir politik güç, bu gibi şeyler yapamazdı. Fakat niçin bu kadar uzun bir zamana ihtiyaç duyuldu? Onun bu noktaya ulaşana dek olgunlaştırılması gerektiğini söylemiştim, dolayısıyla bir süreçten geçmesi gerekiyordu ve bu süreç onun açısından tehlikeli idi, çünkü kozmosun tamamı ona karşıdır. Dünya üzerindeki canlılar cennetlerdeki canlılara tekabül etmektedir. Netice itibarı ile bu sebepten dolayı, dünyadan cennetlere kadar, kozmostaki bütün canlılar, onun için bir tehdit oluşturmaktadır. O yüzden eski güçler onun yaşamasını sağlamak için yollar bulmak zorundaydı. Sıradan insan seviyesindeki bir olgu, cennetlerde var olan bir olguyu yansıtabilir. Cennetlerde bulunan eski güçler, olayları doğrudan yönetiyordu; dünya üzerindeki insanlar da çok önemliydi ve yüzey kısımda yok edilemezlerdi. O yüzden askeri denge durumuna ulaşılması ve büyük bir engel biçimlendirilmesi sağlandı.

Normal toplumlar içerisinde, insanlar ve hükümetler, insanlara kozmosun Tanrıları tarafından verilmiş olan normal yaşam biçimini sürdürmektedir. O yüzden, bu elementi -Partiyi- yok etmek için, kozmosun birçok Tanrısı dünya üzerindeki birçok normal toplumun askeri anlamda güçlü olmasını sağladı. Fakat bu güçlendirme onun için tehlike yaratıyordu, o yüzden eski güçler onu da güçlü bir hale getirdi. Dolayısıyla, son yüzyıl içerisindeki 60'lı yıllarda silahlanma yarışının ortaya çıkmasının sebebi budur -insanoğlu Soğuk Savaş krizi içerisindeydi, birbirleriyle askeri anlamda mücadele içerisindeydi, askeri endüstriyi büyük çapta geliştiriyordu ve ileri teknoloji silahlar araştırıyor ve üretiyordu. Eski güçlerin amacı, onun yıkılmasını durdurmak veya kullanılmasından önce kapasitesini kaybetmesini durdurmak idi, o yüzden ne olursa olsun yaşatılması gerekiyordu ve tarihin bu sürecinden geçirilmesi gerekiyordu ve aynı zamanda da krizler içerisinde daha da otoriter bir hale getirildi. Şu ana kadar hayatta kalması onun açısından hakikaten zordu. Fakat kullanılma vakti geldiğinde, onun haddinden fazla güçlü olmasına [koalisyonunun çok büyük olduğu zamandaki kadar güçlü olmasına] müsaade edilmedi.

Ben şu anda bu partiyi kasten eleştirmiyorum -Tam anlamıyla kozmosun nasıl meydana getirildiği hakkında konuşuyorum. Bizler politikaya bulaşmıyoruz, fakat ben her şeyi biliyorum ve tabii ki, sadece Dafa uygulayıcılarına zulüm ettiğinizde, bunun ardındaki sebepler hakkında konuşuyorum. Şu an sorulmuş soru ile ilgili biraz daha fazla şey söyleyeyim. O yüzden onun artık kullanılma zamanı geldiğinde, o kadar da büyük olamazdı. Tüm dünyadaki insanlar kurtarılacaktı, dolayısıyla dünyada o sisteme sahip olan çok fazla sayıda ülke olsaydı, oralarda bulunan insanlar nasıl kurtarılacaklardı? Bunun ardından eski güçler normal toplumların ekonomilerinin şiddetli bir biçimde gerilemesini sağladı ve aynı zamanda da, yüzyıldan bu yana zahmetli bir biçimde yaşatılan o muazzam sistemi de parçalara ayırdılar. Bu türden bir parçalara ayırma bir misillemeye veya çatışmaya sebep olmadı -bu, tutarlı, sorunsuz bir çözülme idi. Geride sadece burası, Çin kaldı, çünkü Dafa orada yayılacaktı -o parti tatmin edici bir kıvama kadar ulaşmıştı ve orada kullanılmak içindi, o yüzden başka her yerde çökmüş iken, kaldığı tek yer orası idi. Ortaya çıkmasının ardından geçen 100 sene sonra -bizim zamanımızda- bir anda çökmesinin sebebi budur -bu, dünya insanlarının hayal bile edemeyeceği bir şeydir. İnsan ırkına ait olan her şeyi mutlak bir biçimde Tanrılar yönetmektedir ve insanoğlu kendi kaderini asla kontrol edememişlerdir; hepsi tamamen yukarıdan kontrol edilmiştir. O durumda Çin çok izole görünmekteydi, o yüzden de birkaç ufak tefek olanlar da geride bırakıldı -Kuzey Kore gibi; geride sadece [birazcık yaşama umudu bırakması için] ekonomik ve de askeri kapasite anlamında hiçbir şey yapamayacak olup sadece yoldaş vazifesi üstlenecekler bırakıldı.

O yüzden görüyorsunuz, son birkaç on yıldır Amerika askeri anlamda çok güçlü, ayrıca ekonomik olarak da çok güçlü. Ve Amerika sürekli olarak çok sayıda meseleye el atıyor -insan hakları ihlali gibi, inanç özgürlüğünün ihlali gibi vb. ve uluslararası toplumda belirli bir miktarda adaleti sağlıyor. Bunlar insanların net bir biçimde açıklayabileceği konular değildir. Dafa uygulayıcılarına zulmeden alçak çete, Amerika'nın uluslararası polis olduğunu söylüyor. Aslında, Amerika gerçekten de uluslararası polistir, çünkü eski güçler bunu bu şekilde ayarlamıştır. Çin, bu tarihi oyunun sergilenmesi için olan sahnedir ve dünyanın dört bir tarafında bulunan ülkeler izleyici oldukları kadar aktörlerdir de. Fakat bu toplumdaki düzenin birileri tarafından sağlanması gerekmektedir -başıboş bırakılmasına müsaade edilemez. Eskiden buranın prensibi şuydu; ülkeyi fethedenler yönetirdi, dünya askeri güç ile fethedilir ve kahramanlar güçlüler olurdu. Bu, kozmosun prensiplerinin tersidir. Fakat sizin bunu yapabilmenizin sebebi, Tanrıların bunu yapmanıza izin veriyor olmasıdır -eğer bunu layıkıyla yapabilirseniz, Tanrılar size ihtişam vereceklerdir; sizin güçlü ve başarılı olmanızı sağlayacaklardır. Bu, insanoğlunun geçmişteki yasası idi. Eğer bütün insan ırkı barışçıl bir hale gelirse, Amerika tarihi rolünden kendi rızası ile çekilecektir. Konuşmakta olduğum şey, eski güçlerin bu konu ile ilgili yapmış olduğu ayarlamadır, buradan kaynaklanmıştır.

Soru: Son zamanlarda ilişkim içerisinde birtakım zorluklar ve kafa karışıklığı yaşıyorum (herkes gülüyor) ve bu anlamda çok sayıda zorluklar yaşıyorum.

Shifu: Şu şekilde cevaplayabilirim. Sizler sıradan insanların bu sosyal ortamı içerisinde var olduğunuz müddetçe, ister bir insan olun, ister bir kaya, ister bir bitki olun ister bir hayvan -hepiniz duyguların içerisine tamamen batmış bir durumdasınız; hatta parçacıklar arasındaki boşluklar bile duygulara batmış durumdadır. Dolayısıyla, sıradan bir insanın duygudan kaçabilmesinin herhangi bir yolu yoktur. Bu, sadece xiulian uygulayarak başarılabilir. Fakat bizim uygulamamızın bugün almış olduğu forma gelince, bunun ne türde bir form olduğunu size zaten daha önce de söylemiştim: Burada bırakılan ve sıradan insanlara ait olan az miktardaki unsurlara sahip olmanız yoluyla, şu anda Fa'yı onaylayabiliyorsunuz. Sizlere şunu söyleyeyim ki, sıradan insanlara ait olan o unsurlara sahip olmasaydınız, burada Fa'yı onaylayamazdınız -değil ki yaşamları kurtarmak. Burada Fa'yı onaylamaları için Tanrıların olması; yaşamları kurtarmak için buraya Tanrıların gelmesi gibi şeyler söz konusu bile olamaz -aradaki fark çok büyüktür. Tanrıların insanları o kadar ciddiye almaları mümkün değildir. Sadece burada insanların arasında bulunarak buradaki canlıları önemli görebilmeniz mümkün olabilir ve bunu yapabilmenizin tek nedeni ise, insanlara ait olan insani unsurların yüzeyde sizler için bırakılmış olmasıdır.

Biliyorsunuz ki, insanlık kozmosun seviyelerinden birisidir ve ihmal edilemeyecek olan seviyelerinden birisidir, o yüzden de kurtarılmalı ve Fa'sı da doğru olmalıdır. O yüzden, sizler bu bir miktar insan unsuruna sahip olduğunuz zaman Dafa işi yapabilir ve xiulian uygulayabilirsiniz. Fakat buna yeterince dikkat göstermezseniz, size engelleme yaratır -kaynaklandığı yer burasıdır. Son zamanlarda uygulayıcıların yazdığı birkaç makaleyi okudum. Ve bu makalelerden birisi, evsiz ve ortalıkta dolaşan biri tarafından yazılmıştı. Karısının nasıl bir Dafa uygulayıcısı olduğundan ve onun ne kadar iyi olduğundan bahsediyordu, fakat o sözlerde onun duygularını gördüm. Ve kocasının ne kadar harika olduğunu anlatan bir başkası daha vardı ve orada da o kişinin duygularını gördüm. Sizin yanlış bir şey yaptığınızı söylemiyorum. O makaleleri bazı sıradan insanlar da okuyor ve Fa-düzeltmesi süreci esnasında, sıradan insanlar onları okuduğunda etki yaratırlar; o yüzden bunun kötü olduğunu söyleyemem. Aslında bu sadece hala sahip olduğunuz bir miktar insan unsurundan kaynaklanmaktadır.

Fakat ben şunu düşünüyorum, sizler uygulayıcılar olarak, duygular tarafından bu şekilde etkilenmemelisiniz. Fakat: "eğer ben kendimi bu anlamda gerçekten iyi geliştirirsem, eğer duygulardan gerçekten de etkilenmezsem, sadece büyük bir kaya parçası haline dönüşürüm" şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, hiçbir şekilde öyle değildir -uygulayıcılar merhametlidir ve eğer canlılara doğru düşünceleriniz gerçek anlamda güçlü olduğunda bakarsanız, o durumda bir düşünün: bu türde bir şey hala var olur mu? Elbette bazen bunun için çok uğraştığınızı, fakat bunu hala yapamadığınızı söylüyorsunuz. Peki, o durumda ortaya koyduğunuz bu çabada, sadece bu özel problemi mi çözmeye çalışıyordunuz? Xiulian uygulamanızın durumu hakikaten o noktaya ulaşmış mıydı? Tabii ki, burada sadece bu soruyu soran kişiden bahsetmiyorum. Ne olursa olsun, uygulayıcılar olarak bu konunun üstesinden doğru bir biçimde gelmelisiniz; aksi takdirde eski güçler sizler için sorun yaratır. Daha yeni uygulayıcılar hariç, 20 Temmuz 1999'dan bu yana Shifu sizler için herhangi bir kişisel uygulama testi hazırlamadı ve bunun sebebi kişisel uygulamanızın tamamının her anlamda değişmesi idi, böylece o, yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylama doğrultusundadır.

Soru: Gerçekleri açıklarken karşı karşıya kaldığımız insanların hepsi bizimle önceden belirlenmiş ilişkilere mi sahipler? Onlar bizim dünyalarımızdaki canlılar mıdır?

Shifu: Fa bedenlerim bunu o şekilde ayarlayacaktır ve eski güçler de bunu o şekilde ayarlayacaktır. Elbette, belki de gerçekleri açıklamak konusunda çok beceriklisinizdir ve gerçeği açıklama yönteminiz ile daha fazla sayıda insanın kalbine dokunmayı da başarabiliyorsunuzdur, dolayısıyla sizinle doğrudan bir ilişkisi olmayan varlıkları kurtarmanız da sizden istenebilir. "Merhamet" ile onları değiştirmek için yollara sahip olursunuz. Bu tür bir durum muhtemeldir. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor: konu yaşamları kurtarmaya gelince, bu benim sorumluluğumdur veya değildir gibi bir ayırım söz konusu değildir. Onları ayırt edemezsiniz. Bu durum, ayrımcılık düşüncesine sahip olmak anlamına gelir ve bu da, aydınlanmış yüce bir varlığın merhameti değildir. Bu durum kendi aile üyelerime karşı iyi olup, diğer insanlara karşı iyi olmamak düşüncesine sahip olan sıradan insanların durumu gibi değildir. Bu nasıl olur da işe yarayabilirdi? Merhamet........Merhamet.....O bir insan duygusu değildir.

Soru: Sichuan Eyaletinden Dafa uygulayıcıları ve aileleri Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Sichuan Eyaletinin çeşitli bölgelerindeki hapishanelerde, zorunlu çalışma kamplarında, gözaltı merkezlerinde ve akıl hastanelerinde zulüm gören Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış) Sichuan'daki durumun da tamamen farkındayım. Shifu çok farkında.

Soru: Eski güçlerin yaptığı zulüm karşısında, Dafa uygulayıcıları arasındaki uyum çok önemli. Bir bütün olarak nasıl hızlı bir biçimde gelişim gösterebiliriz?

Shifu: Biliyorsunuz, ben daha önce "dayanışma" kavramı hakkında hiç konuşmadım, bunun sebebi onun, sıradan insanların bir şeyleri zorlaması ile ilgili bir şey olmasıdır -bir form, bir biçim olmasıdır. Uygulayıcıların bahsettiği şey, xinxing gelişimidir; temel gelişimdir. Bir uygulayıcı bütün bunların yapılması gerektiğini bilmelidir ve eğer kişi yaptıklarını iyi biçimde yapamıyorsa, söyleyeceğim ki bunun sebebi, o kişinin Fa'yı iyi çalışmıyor olmasıdır, öyle değil mi? Ne yapılacağı veya ne yapılmayacağı -bütün bunlar kendi başımıza bilmemiz gereken şeyler değil midir? İşin aslı, net olmak zorundayız. Fakat her bölgede, kontak kurulan kişiler bulunmaktadır; Dafa Dernekleri ve Dafa Asistan Merkezleri bulunmaktadır, bir başka deyişle, genel olarak, koordinasyona gereksinim vardır. Dolayısıyla, birinin bugün ne yapmamız gerektiğini, ardından da ne yapılması gerektiğini düşündüğü ve herkesin de bunu derhal öğrendiği gibi bir durum, şu an için hala ulaşamamış olduğumuz bir durumdur, o yüzden koordinasyon ve iletişim sağlamak için öne doğru adım atan, bu türden şeyler yapacak kişilere sahip olmamız gerekiyordu. Şu anda, ister Dafa uygulayıcılarının Fa'yı grup olarak onaylamaları olsun, ister gerçekleri bireysel olarak açıklamaları olsun, bütün bunlar Dafa'nın gereksinimleridir. Konu, Fa-düzeltmesinin gerektirdiği bir şey olduğu müddetçe, onu iyi bir biçimde yapmak zorundasınız ve bunda tartışacak bir nokta yoktur. Ve sizler, sahip olduğunuz roller yüzünden kendinizi beğenmiş bir duruma girmeyin ve diğerlerinden farklı olduğunuzu da düşünmeyin. Her biriniz bir parçacıksınız. Ve benim gözümde hiç kimse bir diğerinden daha iyi değildir, çünkü ben hepinizi aynı anda çekip çıkardım. (Alkış) Bir kişi bir konuda daha yetenekli iken, bir başkası da bir başka konuda öyledir -buna dayanarak düşüncelerinizin galeyana gelmesine kesinlikle izin vermemelisiniz. Mükemmel yeteneklere sahip olduğunuzu vs. söylüyorsunuz, fakat onların hepsi size Fa tarafından bahşedilmiştir! Aslında, eğer o yeteneklerin seviyesine ulaşmamış olsaydınız, hiçbir işe yaramazdı. Fa-düzeltmesi sizin bilgeliğinizin o noktaya ulaşmasını gerektirmişti; dolayısıyla çok yetenekli olduğunuzu kesinlikle düşünmemelisiniz. Bazı uygulayıcılar benden yeteneklerini ve kabiliyetlerini kontrol etmemi istiyor. Fakat aslında, benim düşüncem şudur: onların hepsi size benim tarafımdan verilmiştir, dolayısıyla da bakmaya gerek yoktur. (Herkes gülüyor, Alkış)

Soru: Bazen hakikaten kafamın çok karışık olduğunu fazlasıyla hissediyorum. Xiulian uygulaması sürecinde, duyguyu terk etmek hakikaten çok zor ve sanki uygulamamın daha en başından itibaren karşılaştığım her bir test, duygu testi. Sanki yaşamdaki en zor test duygu testiymiş gibi geliyor.

Shifu: Zannediyorum ki, hepiniz bunu net bir biçimde duydunuz, öyle değil mi? Duyguyu bir test olarak ele alıyorsunuz ve işte bu yüzden onu terk edemiyorsunuz, dolayısıyla da onu durmadan geçmek zorundasınız. (Herkes gülüyor) Fakat ben hepsini hemen bugün terk etmeniz konusunda sizi zorlamıyorum; ben sadece buna net bir şekilde dikkatinizi çekiyorum. Bunu derhal şu anda yapabilirsiniz demiyorum. Ben size neler olup bittiğini söylediğim zaman, sizler sadece Fa'ya daha çok çalışmalısınız. Doğru düşünceler giderek artan bir biçimde güçlendiğinde, canlı varlıklara karşı gerçek anlamda merhamete sahip olduğunuzda, o zaman size sorun yaratan duygu artık daha fazla olmayacaktır ve duygu konusunda, aile üyelerinizin hiçbiri onlara karşı duygusuz olduğunuzu artık bir daha söylemeyecek ve duygu konusu yüzünden artık herhangi bir anlaşmazlık olmayacaktır. Bunun hakkında ne kadar konuşursanız konuşun, sizin gelişim göstermeniz gerekmektedir.

Düşünme biçiminizin nasıl bir durumda olduğunu hissedebiliyorum -"Zor, gerçekten çok zor" şeklinde. Fakat sizler binlerce yıldır sadece bugün için beklemediniz mi? Gelecekteki Tamamlanmanız, bugün çektiğiniz bu önemsiz şey ile mukayese edilebilir mi? (Alkış) Bazen şöyle düşünüyorum, eğer sizi kurtarmak için bugün burada olmasaydım ve sizlerden biri olsaydım, söylemek zorundayım ki, o önemsiz şeyleri terk etmek benim için çok kolay olurdu! (Alkış) Bunu komik bulmamın tek sebebi, muhtemelen Shifu'nun bunu tamamen görüyor olmasıdır. (Shifu gülüyor)

Soru: Takıntılar yüzünden uzun bir zamandan bu yana kötü bir durumdayım. Dafa işlerini iyi yapmak istiyor, fakat kötü uygulama durumumun diğer uygulayıcıları etkilemesinden korkuyorum. İşi bir kenara bırakıp, kendimi bir süreliğine kişisel geliştirmeye mi adamalıyım?

Shifu: Dafa işi yaparken, eğer Fa'yı çalışırsanız, hiçbir şeyi etkilemeyecektir. Shifu'nun buna hiçbir itirazı yoktur. Ayrıca burada bulunanlarınız, ister bir uygulayıcı olun ister bir iş sahibi, hiçbiriniz sıradan insan toplumunda oynadığınız rolü savsaklayamazsınız. Hepiniz, yapmanız gereken şeyleri iyi bir biçimde yapmak zorundasınız. Ayrıca bu durum, Dafa'yı onaylama ve gerçekleri açıklama işinizdeki olayları sizler için daha da kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde, maddi olarak bile istikrarlı bir durumda değilseniz, günlük barınak ve yiyecek konusunda endişelenmek zorundaysanız, yaşamın en temel ihtiyaçları bile temin edilemiyorsa, Fa'yı onaylamak için olan ekstra enerjiye nasıl sahip olabileceksiniz? Bu bir engelleme değil midir? Kendiniz için gereksiz sorunlar yaratmayın ve artık daha fazla düşünmeden hareket etmeyin. Eğer daha iyi bir gelir kaynağına sahipseniz ve yaşam biçiminizi değiştirmek istiyorsanız, ben buna karşı değilim. Benim söylediğim şey şudur; eğer hepiniz çalışmayı bırakırsanız, bu tamamen kabul edilemez bir şeydir.

Bugünkü Dafa uygulayıcılarına ait olan bu xiulian uygulama biçiminin ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Zamanı geldiğinde, burada [insanlara ait olan bu yerde] bir insanın bir Tanrı haline dönüşecek olması artık bir efsane olmaktan çıkacak. Eskiden, insanoğlunun yaşadığı bu düzlemde, insanlar herhangi bir uygulama formu hakkında konuştuklarında, onların hepsi tamamen yardımcı ruhun geliştirilmesi ile ilgiliydi -insanoğlu hiçbir şekilde xiulian uygulayamıyordu. Gelecekte, [sizin yaratıyor olduğunuz gelecekte] insanların yaşadığı bu boyutta, insanoğlunun Tanrılara dönüşeceği yolu bırakacaksınız! Sizin bugün yapmakta olduğunuz her şey, gelecekte bir örnek olarak kullanılacak olan şeyin gerçek uygulamasıdır -buna sıradan insanlara ait olan işleri yaparken xiulian uygulayabilmek konusu da dâhildir. Eğer aşırıya kaçarsanız, bu yolu bozarsınız. Dolayısıyla aşırı uçlara kaçamazsınız. Toplum içerisinde yapmanız gereken şeyleri sadece dürüst ve asil bir biçimde yapmalı ve de xiulian uygulamalısınız. O durumda uygulayıcıların ulaşması gereken standarda ulaşabilmeniz, Tamamlanma standardına ulaşabilmeniz, kesinlikle mümkün olacaktır. Çünkü bu form, geleceğin insanlarının uygulayacağı formdur.

Geleceğin insan toplumu dinin olmayacağı bir toplum olacak ve herkes toplumun bir parçası olacak, insanlar topluma ait olan her şeye iştirak edecekler ve muhtemelen insanoğlunun yaşadığı bu seviyeye ait olan Fa gerçeklikleri ve onların daha yüksek seviyelerdeki içsel anlamları, uygulayıcıların okuduğu ders kitapları ile bütünleşecek. O yüzden bu Fa-düzeltmesinde, insanoğlunun Tanrılara dönüşmesi mümkün kılındı. Bu durum, insanların yaşadığı bu seviyedeki bir değişim değildir -tüm kozmik sistemin, sistematik bir şekilde uyumlandırılmasını ve mükemmelleştirilmesini içermektedir. Bu, Fa'nın uyumlandırılması ve mükemmelleştirilmesidir. Buraya insanları kurtarmak için gelmiş olan bir Tanrıya insanların zulmetmesi türünden bir olay bir daha asla gerçekleşmeyecek. İsa'nın çarmıha gerilmesi gibi olayların bir daha gerçekleşmesine kesinlikle izin verilmeyecek. O yüzden, xiulian yolunda nasıl iyi bir biçimde yürüyeceğimiz, en önemli konu haline gelmektedir.

Soru: Fa-düzeltmesinde kendimize düşen kısmı tam anlamıyla nasıl gerçekleştirebiliriz?

Shifu: Birbirinizle işbirliği yapın ve birbirinizle koordine olun. Olayları bir grup olarak, bireysel olarak veya birkaç insan ile birlikte yaparken, iyi bir şekilde işbirliği yapmaya ve iyi şekilde koordine olmaya ihtiyacınız vardır. Fa'nın burada olmasıyla, gerçekten hata yapmayacaksınız, çünkü olgunluk kıvamına getirildiniz ve ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Son dönemde sizin yapmakta olduğunuz hiçbir şeye karışmadım, fakat gözlemliyordum. Dikkatimi çeken tüm problemleri gözlemliyordum. Çünkü sonsuza dek bana bel bağlamanıza izin veremem ve sizi kendi kudretli erdeminizi oluşturmaktan mahrum bırakamam. Kendi yolunuzu kendiniz yürümek zorundasınız ve sendelemeniz doğaldır, kendinizi nasıl toparlamanız gerektiğini biliyorsunuz; yaptığınız şeylerin üzerine nasıl titreyeceğinizi ve ardından nasıl daha iyi yapacağınızı da biliyorsunuz. Bu yüzden artık elinizden tutmayacağım ve bu da size fırsatlar verildiği anlamına geliyor; size yolunuzu kendi başınıza yürümeniz için fırsatlar verildiği anlamına geliyor. Tüm vücutta genel problemler baş gösterdiğinde konuşacağım, fakat çok sayıdaki özel meseleye gelince, normal koşullar altında konuşmayacağım.

Soru: Doğru düşünceler yollarken ellerin duruşu sonucu etkiler mi?

Shifu: Prensip olarak, mantıklı ve aklı başında olduğunuz müddetçe el hareketleri yapmak veya yapmamak herhangi bir şeyi etkilemez. Fakat yaptığınız el işaretinden, dinginlik durumuna girip girememiş olduğunuz, ya da bulanık bir durum içerisine girmiş olup olmadığınız bariz bir biçimde görülmektedir. (Shifu gülüyor) O yüzden doğru düşünceler yollarken, tetikte olmak zorundasınız. Peki, bu nasıl bir durumdur? Çok güzel bir durumdur, sanki her şey durgun ve sessizmiş gibidir ve vücudun tamamı enerji ile kuşatılmış gibidir.

Soru: Fa-düzeltmesinin bu özel döneminde, Amerika'daki bazı uygulayıcılar, ekonomiden dolayı işlerini kaybettiler...

Shifu: Bunlar, eski güçlerin marifetleridir. Şunu daima aklınızda tutmalısınız: Ben, bugün Dafa uygulayıcıları arasında meydana gelen engellemelerin hiçbirini kabul etmiyorum; meydana gelmemesi gereken her şey eski güçlere ait olan düzenlemelerdir. Onlar sizin kişisel uygulamanızı en öncelikli şey olarak kabul ediyorlar. Elbette kişisel Tamamlanma en öncelikli şeydir, çünkü Tamamlanmaya ulaşmayı başaramazsanız, geriye konuşacak bir şey kalmaz. Fakat günümüzdeki Dafa uygulayıcıları geçmişteki tüm zaman dönemlerindeki uygulama yollarındakilerden farklı bir şey yapmaktadır ve çünkü sizler, kişisel Tamamlanmanızı aşan daha büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylamak. Bunlar, sizin kişisel uygulamanızı fazlasıyla aşmaktadır, çok daha büyük konulardır. Ve bu konu, eski güçlerin doğru bir şekilde ele alamayacağı bir konudur ve sizin için engellemeler yaratıyorlar. Bunları reddedin ve hepsiyle doğru düşünceler ile yüzleşin.

Soru: Fa'yı onaylama sürecinde sarsılmaz bir biçimde kalmayı başarabiliyor ve çok sayıdaki zorluk ve testler ile yüzleştiğimde yoluma devam edebiliyordum. Çin'den ayrıldıktan sonra, özellikle de son birkaç ay boyunca, sahip olduğum düşünce karması oldukça şiddetlendi. Bunun içerisinde, bana uygulamayı bıraktıran Shifu'ya saygısızlık elementleri ve benzeri şeyler de var.

Shifu: Fa'yı daha fazla çalıştığın müddetçe, doğru düşüncelerinin daha da güçlü olacağını düşünüyorum. Bazı uygulayıcılar için konuşacak olursam, bazen gerçekleri açıklama işine takılıp kalıyor ve Fa'yı çalışmaya yeteri kadar önem vermiyorsunuz. Dafa uygulayıcılarına ait unsurlar -[şu anki Fa'yı onaylamamız, gerçeği açıklamamız ve yaşamları kurtarmamız gibi unsurlar] kişisel uygulamayı aşmaktadır. Fakat bütün bunlar aslında kişisel Tamamlanma temeli üzerindedir. O yüzden, eğer kişisel Tamamlanmaya ulaşamazsanız, o durumda her şey boşa olacaktır. Fa'yı onaylamak sıradan insanların yaptığı bir şey değildir; sadece Dafa uygulayıcıları bunu yapmaya layıklardır. O yüzden şu anda Fa'yı daha çok ve daha çok çalışın; Fa'yı daha çok çalışın. Aynı zamanda da, bizler ne yaparsak onu doğru bir biçimde yapmak zorundayız, onu gerçekten bir uygulayıcı gibi yapmak zorundayız. Eski güçlerin herhangi bir boşluktan istifade etmesine müsaade etmeyin. Boşluklarınızdan istifade ettikleri zaman, bahsettiğin türde şeyler yapacaklardır.

Şunu biliyor muydunuz? Yüksek seviyeli eski güçler bu sıkıntıyı ayarlarken, bundaki en büyük sebep, bu zaman sürecinde Dafa uygulayıcılarını güya "kıvama getirirlerken" kozmostaki o kadar da iyi olmayan canlıları bir çırpıda temizlemek idi; aynı zamanda da evreni temizlemek istiyorlardı. Benim Fa-düzeltmesindeki amacımı öncelikli ihtiyaç olarak görecekleri yerde, kendi istedikleri şeyleri en öncelikli sıraya koydular. Dolayısıyla, zorluklar ile karşılaştığınızda, kendi kısmınızdaki şeyleri daha fazla gözden geçirin; her şeyi daha doğru bir biçimde yapın ve eski güçlerin herhangi bir boşluktan istifade etmesine izin vermeyin. Eski güçler tarafından kontrol edilen o adi varlıklar gerçekleşmesi yakın olan korkunç sonlarını gördüler, o yüzden de bir kargaşa durumu içindeler. Dolayısıyla köşeye sıkışmış fareler gibi umutsuzca davranıyorlar -ne kadar kötü olursa olsun, her şeyi yapabilirler. Bu şeylere dikkat edin ve herhangi bir boşluktan istifade etmelerine izin vermeyin.

Soru: Shandong Eyaletinin Weifang Şehrinden uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Beyni şiddetli biçimde yıkanan bir Falun Gong uygulayıcısı hala xiulian uygulamak istiyor, fakat artık Shifu'nun ona bakıp onu gözetmediğini söylüyor. Shifu, onu koruyup onu gözetmeye devam edecek misiniz?

Shifu: Bu şekilde düşünmesinin sebebi, Shifu'yu ve Dafa'yı hayal kırıklığına uğrattığını hissediyor olmasıdır ve bu düşünceler yeni takıntılar oluşturmuştur. Ve yapmış olduğu şeyi gerçekleştirmiş olarak, olaylar hakkında hala sıradan bir insan zihni ile düşünüyor -bunu söylemesinin sebebi budur. Bu mesele hala bitmedi, dolayısıyla bu konu son bulmadan önce, yaptıklarınızı iyi veya kötü yapmış olmanız xiulian uygulama sürecinin bir parçası değil midir? Evet öyledir! Evet! Biliyorsunuz, Tao'yu uygulamak zor idi. Bir test ile karşılaştığında, bir kişi kötü bir düşünceye sahip olduğu an, Tao'yu geliştirmek şansından sonsuza dek mahrum olurdu ve bu kesindi. Eski güçler benim de olaya bu şekilde baktığımı düşünüyorlar. "Pekâlâ, şimdi onu birtakım kâğıtlar imzalaması için zorladık, sen, Li Hongzhi, artık onu tutamazsın, çünkü sana ihanet etti. Onu kurtarmak için çok fazla şey yaptın, fakat o sana ihanet etti. Onu kesinlikle tutamazsın. Ve o elde tutulamayacak ise, ne yapılması gerekiyor? Yok et onu."

Eski güçler işte bu şekilde düşünüyorlar ve olayları bu şekilde düzenlediler. Fakat ben olayları, o şekilde yapmıyorum; ben onu kurtaracağım. O yaptığı şeyi bugün iyi bir biçimde yapmadı, fakat insanlara zulüm edenler, siz eski güçler değil misiniz? Yarın onun her şeyi bir daha yapmasını sağlayacak ve kesinlikle iyi biçimde yapmasını sağlayacağım! (Alkış) Gerçekleşmiş olan şeyler, Dafa uygulayıcılarının giderek artan biçimde olgunlaştığını, giderek daha mantıklı hale geldiklerini ve yaptıklarını giderek daha da iyi yaptıklarını ispatlamıyor mu? Onlar daha da azimli değiller mi? (Alkış) En sonunda gerçek anlamda azimli bir hale geldiğinizde, geçmişte yapmış olduğunuz her şey sadece rol oynamış olan bir uygulama süreci olabilir. Gerçekten de böyledir. Shifu bu meseleyi en büyük merhamet ile ele almaktadır. (Alkış)

Fakat beni gerçekten de hayal kırıklığına uğratan bazı insanlar var ve aslında bütün bunlara bu düşünme şekli sebep olmuştur. Clearwisdom sitesinde Çin'den bize gönderilen haberlerde bunu görüyorsunuz: Bazı insanlar olayları açık ve erdemli bir yolla yaptılar -korkmaksızın. Ve zulme uğramadılar ve zorunlu çalışma kampına yollandıkları zaman diğer boyutlarda bulunan şeytanlar onu orada tutamadılar ve onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Bazı insanlar kendilerinde her türden korkuyu barındırıyorlar ve çok sayıda insani düşüncelere sahipler, o yüzden de şiddetli biçimde zulme uğruyorlar. Hatta ölümün kıyısına ulaşana kadar zulüm gördüklerinde bile, insan takıntılarını kırıp geçmeyi hala başaramıyorlar. Fa'nın koruyucu Tanrıları, bu konuda endişeleniyor, fakat bir şey yapamıyorlar. Sahip oldukları korku takıntısına yapışıp kalmışken ölenler, sizi Tamamlanmaya ulaştıracak mıyım, yoksa ulaştırmayacak mıyım? Gerçek şudur ki, bunların hepsi insan takıntılarının sergilenmesidir. Elbette ki, bunu burada ve şu anda konuşmak kolay, fakat o tip bir şeytani durumda kolay değildir. Bu bir insanın Tanrılığa doğru olan yoludur -zor olmasının sebebi budur.

Soru: Ben Kore'den bir uygulayıcıyım. Fa-düzeltmesi işleri esnasında ve uygulayıcı arkadaşlarımla koordinasyon konusunda sıklıkla kavga ediyor ve çatışmalar yaşıyorum. Bunun sebebinin, sahip olduğum takıntılarım olduğuna hiç şüphe yok. Ne yapmalıyım?

Shifu: Bu sadece Kore'de olan bir durum değil, çünkü çatışmalar diğer bölgelerde de baş gösteriyor ve bu problemler anakara Çinli uygulayıcılar arasında da gerçekleşiyor. Eğer her bir kişi, kendisinin birtakım yetenekleri olduğunu düşünüyorsa, hepsi yetenekli olduğunu düşünüyorsa, eğer her biri kendisinin haklı olduğunu düşünüyor ve de kendilerine önerilen şeyi reddediyorsa, [aslında o durumda] buna zemin hazırlayan kişilerde bir sorun var demektir. Onların akıllarından geçen şey: "Benim bu fikrim Fa'ya daha iyi hizmet edebilir" şeklinde oluyor ve asla: "Ben gösteriş yapıyorum" şeklinde düşünmüyorlar. Fakat eski güçler, o kişinin zemin hazırlamamasını anlıyor ve onu durmaksızın güçlendiriyorlar -"Sen haklısın, sen haklısın, senin yaptığın şey kesinlikle doğru!" O yüzden, o kişi o anlarda mantıklı değildir. Kendi fikrinizi gerçekten mantıklı bir şekilde düşünün ve ardından da diğer kişilerin fikirlerini düşünün ve sanıyorum ki, o zaman işler daha iyi bir şekilde yapılacaktır. Niçin hiç kimse o anlarda kendi içine bakmıyor? Kendi fikrinizi uygulama şansını kaybetmekten korkmayın ve diğer insanların fikirlerinin daha iyi olduğuna razı olmamak gibi bir şeyi ise hiç yapmayın.

Bir Tanrı -o fikrinizin uygulanıp uygulanmadığına bakmaz. O anlarda sizin takıntınızın gidip gitmediğine bakar. Eğer onu terk ederseniz -ve sizin fikriniz uygulanmamış ise- bu konu ile ilgili olarak onu terk etmeyi başarmışsınız demektir ve hatta onun daha iyi yapılmasına yardım edebilmişsinizdir. O durumda gelişmiş ve seviyenizi yükseltebilmişsiniz demektir. Xiulian nedir? Xiulian budur. Eğer kendi zemininize tutunmak ve kendi fikirlerinizin üzerinde durmak konusunda ısrar ediyorsanız, o durumda o şey Fa içinmiş gibi görünüyor olsa da, aslında mantıksız olmaktır. Ve bunun üzerinde gerçekten derinlemesine düşünmemiş ve konuları tüm açılardan göz önünde bulundurmamışsınızdır. Ama elbette ki, başkalarının, problemleri tam anlamıyla göz önünde bulundurmadığını gördüğünüz zaman bunu konuşmuyor ve Dafa için kayıplara sebep oluyorsanız, bu da bir işe yaramaz; Takıntıları ve saf olmayan düşünceleri işaret etmiyorsanız, bu da gerçekten bir işe yaramaz. O yüzden Fa içerisinde daha da olgun bir hale gelmeniz gerekiyor.

Philadelphia Şehrinde Fa'yı öğretirken bu konu hakkında konuşmuştum. Dolayısıyla ne zaman bu mesele ile karşılaşırsanız, uygulayıcılarımız onu tekrar okuyabilir. Bu mesele çok göze çarpan bir mesele olduğundan dolayı, ortaya çıktığında, gardınızı hazır tutmalısınız. Elbette, sizler münakaşa ettiğiniz zaman daima gereğinden fazla sebep oluyor, ortam ve koşul her defasında farklılık gösteriyor ve özel durumlar birbirinden farklı oluyor. Bu meselenin üstesinden özellikle nasıl geleceğiniz konusuna gelince, bu hala sizin uygulamanızı ne kadar iyi yaptığınız meselesine geri döner.

Soru: Eski güçlerin Avrupa'yı sıkı bir şekilde kontrol altında tuttukları doğru mu?

Shifu: Benim gördüğüm kadarıyla, sadece Çin'i sıkı bir biçimde kontrol altında tutuyorlar. (Salon gülüyor) Tıpkı, 20 Temmuz 1999 tarihi civarlarında, cennetler harap olurken ve tüm katmanların şeytan ile dolup taştığı zaman ki gibi -insanlar sadece bunu göremiyorlardı ve tüm boyutsal katmanlar [eski güçlerin Dafa için hazırlamış olduğu] şeytan ile dolup taşıyordu. Daha önce sizlere bunu iki aşamada yapacağımı söylemiştim -"Fa-düzeltmesi" ve "Fa'nın insan dünyasını rektife etmesi." Eğer onları birleştirseydim ve tek bir aşamada yapsaydım, o durumda tüm dünya Dafa uygulayıcılarına karşı bir saldırı başlatacaktı. Elbette, bunu bir aşamada yapmak daha fazla sayıda Dafa uygulayıcısının olacağı anlamına gelecekti ve 3,5 milyar Dafa uygulayıcısı olacaktı. Bunu iki aşamaya ayırdım: İlk grup, Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarını, ikinci grup da Dünyanın Fa-düzeltmesine ait olanları oluşturmaktadır. Başlangıçta, şeytan geldiği zaman, gökyüzünü bir anda bozdu ve dünyayı kapladı; fakat kendisini Çin'in dışında kullanamıyordu. O yüzden, o adi şeyleri, tüm Dafa uygulayıcılarına karşı harekete geçirdiler ve o zamanlar durum sizin açınızdan gerçekten de korkunçtu. Bu nedenle, Dafa uygulayıcılarına yapılan baskıyı ve zulmü azaltmak için, Dafa uygulayıcıları ile o şeyleri birbirlerinden ayırdım. O şeytani şeylerin benim üzerime gelmesini sağladım. Ve aynı zamanda da, onları hızlı bir biçimde yok ediyordum. Bu sebepten dolayı, o zamanlar benim yüzeyde bulunan fiziksel vücudumda çok sayıda hasar oluştu. Sonra o şeylerin neredeyse tamamını yok ettim. Bunu yapmak bir yılımı aldı, aksi takdirde benim Dafa uygulayıcılarım ona dayanamayacaktı. Hepsini engelledim. Aslında, Dafa uygulayıcılarının dayandığı şeyler, o inanılmaz sayıdaki şeylerle ve onların adilikleri ile kıyaslanamazdı bile. (Alkış) Nostradamus, birkaç yüzyıl önce 1999 yılında gökyüzünden Terörün Büyük Kralının ineceğini söylememiş miydi? Eğer bu iş tek bir aşamada yapılsaydı, dünya çapında büyük bir sıkıntı gerçekleşecekti ve herkes onun geldiğini görecekti. O yüzden aslında eski güçler bunu iki aşamada yapmamdan dolayı mutluydular, çünkü bu şekilde Çin'in dışında bulunan insanlar bunu fark edemeyeceklerdi; böylece zulüm esnasında şeytan çok büyük ve çok fazla yalan yayıyor, fakat dünya insanları sadece bu duruma kayıtsız kalıyordu.

Soru: Fa'nın yayılması ve Fa-düzeltmesi sürecinin Amerika'da olmasının ne gibi özel bir anlamı bulunuyor?

Shifu: Ben hiçbir zaman birtakım özel anlamlar olduğunu söylemedim. Herhangi bir yere gitmeyi tercih edebilirim ve Amerika'da kalmayı tercih ettiğim doğrudur. İlk başlarda eski güçler benim Fransa'ya gitmemi ayarlamışlardı ve hatta kehanetler bile bundan bahsetmişti. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı, ben Amerika'ya geldim. Fakat Amerika için birtakım özel tercihlere sahip olduğum gibi bir şey yoktur. Sizlere şunu söyleyeyim, dünyanın tamamında bulunan her bir kişi, zamanın bir noktasında benim ailemin bir parçası idi. (Alkış) Buna en kötü insanlar da dâhildir. Aksi takdirde, bu zaman dönemi esnasında burada insan olmak için bir şansa sahip olamazlardı. Tarihte gerçekleşmiş olan şeyler, onların yaşamış oldukları ve kendileri için seçmiş oldukları şeylerdir. En aşağılık olanları, eski güçlerdir. Onlara ait olmadıkları için benim insanlarımı istedikleri gibi katletmeye cesaret ediyorlar. Shifu'nun kalbinde barındırdıkları, var olan tüm insanlardır. (Alkış)

Soru: Shifu bir keresinde güçlü karmik ilişkilere sahip olup Fa'yı edinememiş olan insanların hala var olduğunu söylemişti? Saygıdeğer Shifu'ya şu anda durumun nasıl olduğunu sorabilir miyim?

Shifu: Şu andaki durumun temelinde, bunu söylemek zor. Sizlere onları kurtarmanızı niçin söylüyorum? Bu dünyada, geçmişinizden gelen kaç tane yakınınızın olduğunu bilmiyorsunuz. Onları kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

Soru: Karmik ilişkilere sahip olan daha kaç kişi var?

Shifu: Sizlere söyleyebilirim ki, önceden belirlenmiş bir ilişkiye sahip olmasaydınız, bugün dünyada bir insan olamazdınız. Önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olmadan, tek bir kişi bile bu dünyada bulunmayı başaramazdı. (Alkış) Sadece, tarih süreci esnasında, kendileri için farklı roller düzenlediler. Sizin bir Dafa uygulayıcısı olabilmeyi başarmanız, sizin tarihte kendiniz için ayarlamış olduğunuz bir şeydir. Bir canlı saptığında, kötü şeyler yapmayı sürdürdüğünde, o denli kötü bir hale geldiğinde ve yavaş yavaş o noktaya kadar ilerlediğinde, o gerçekten de bir seçimdir.

Soru: Eski güçlerin ayarlamalarını reddetmek ile takıntıları terk etmek, xiulian uygulayarak durmaksızın gelişim göstermek ve eski güçlere kullanacakları boşluklar vermemek arasındaki ilişki nedir?

Shifu: Doğru ve erdemli bir yolda yürümeyi başarabildiğiniz zaman, bu durum, doğru düşüncelerinizin güçlü olduğu anlamına gelir; her şeyi Dafa'nın ve Shifu'nun gereksinimleri doğrultusunda yapıyor olduğunuz anlamına gelir. O durumda eski güçleri reddediyor ve yolunuzda doğru bir şekilde yürüyor olursunuz. Fa'yı bozmak isteyen o çürümüş şeytanlar, siz bir karışıklık içerisinde olduğunuz zaman, bundan gerçekten de hoşlanıyorlar, çünkü eski güçlerin tüm amacı, bütün bu meselenin kendi ayarlamaları doğrultusunda bitmesini sağlamak. Sizlere şunu söyleyeceğim, bugün yapıyor olduğunuz her şey, sizlere öğrettiğim şeyler ile paralellik gösterdiğinde, boşluklarınızı sömürmelerine ve size zulmetmeleri için bahaneler bulmalarına izin vermediğiniz anlamına gelir. Ben bugün Çin'de gerçekleşen zulmü tanımıyorum ve bu sebepten dolayı da, eski güçler giderek korkuya kapılıyorlar. Çünkü bunu kesinlikle kabul edemeyeceğimi biliyorlar. Şu anda bununla, büyük bir korku ve endişe ile yüzleşiyorlar. Eski güçlerin yüksek seviyeli olanları, Fa-düzeltmesinde zaten yok edilmiş bulunuyor, fakat Üç Diyarın içerisinde ilk günlerden kalmış olanlar şimdilik hala gerçek durumu [en yüksek seviyelerinin yok olduğunu] göremiyorlar ve olaylar bu durumdadır.

Soru: Fa-düzeltmesi dönemi başladığından bu yana, içinde bulunduğum durumlar hep inişli çıkışlı oldu. Bütün bu zaman boyunca rahatlık takıntımı terk edemedim. Bu sebepten dolayı çok rahatsızım.

Shifu: Shifu sana yardım edebilir -fakat sadece sen kendin çabaladığını bildiğin müddetçe [sadece o zaman]. (Alkış)

Soru: Fa insan dünyasını rektife ettiğinde Dafa uygulayıcılarının büyük bir çoğunluğu kendi orijinal konumlarına geri dönecek ve Tamamlanmaya ulaşacaklar. Dolayısıyla Fa-düzeltmesindeki diğer on yılda, Shifu'ya kimler yardım edecek?

Shifu: Bu konuya gelince, (Shifu gülüyor) hala bir insan zihniyeti ile düşünüyorsun. Sizler Fa'yı yayarken çok sayıda insan Fa'yı ediniyor, fakat Fa'yı derin bir şekilde anlayamıyorlar, çünkü Fa'yı bir kez anladıkları an, Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcıları haline gelirler. Burada bir çizgi vardır, dolayısıyla eski güçler onların Fa'yı elde etmelerine izin vermeye cesaret edemiyorlar. Ben de bu konuyu fazla ileri götürmedim, çünkü Fa-düzeltmesinin genel durumuna odaklanmam ve Fa-düzeltmesindeki meseleleri çözüme kavuşturmam gerekiyordu. Buna ek olarak, onlar gelecekte hala şanslara sahip olacaklar. Fakat yapmakta olduğunuz bu şeyler başarısızlıkla son bulmayacak. Hepsi olağanüstü ve fevkalade, çünkü sizler geleceğin uygulayıcıları için temeller yaratıyor, geleceğin uygulayıcılarını seçiyorsunuz. O yüzden, yapılanlar çok iyi bir biçimde yapılıyor.

Gerçekleri açıklarken, şu problemin farkına vardınız mı? İnsanların zulme uğraması hakkında konuşurken her şeyi kabul edebiliyorlar. İnanç özgürlüğünün ayaklar altına alınması, insan haklarının ihlali vs. gibi konular hakkında konuşulduğunda hepsini kabul edebiliyorlar, fakat Fa prensipleri hakkında konuştuğunuz an engel oluyorlar. Muhtemelen hepiniz bunun farkındasınız. Bunun olmasındaki sebep şudur: bir kişi sizi Fa temelinde anlayabildiğinde, o kişi zaten Fa'yı edinmiştir ve uygulama yapmaktadır. Dolayısıyla konu onun Fa'yı edinmesine gelince, eski güçler bunu kesinlikle engelleyeceklerdir. Bu durum o kişi için bir testtir. Eğer onu gerçekten edinmek isterse ve ne olursa olsun onu hala edinmek istiyorsa, o durumda edinmeyi başarabilir. Dolayısıyla, bir başka şekilde söylemek gerekirse, şu anda, gelip Fa'yı edinmek isteyen ve Dafa uygulayıcılarından biri olmak isteyen insanlar için gerçekten de büyük bir engel var olmaktadır. Fakat girebilmeyi başaracak olan özel kişiler vardır. Eğer her şeyi bırakmayı başarabilirlerse girebilirler, aksi takdirde şu anda girmeyi başaramazlar. Fakat [o kişi her ne kadar Dafa uygulayıcılarından biri haline gelmemiş olsa da] Dafa'nın zulme uğradığı bu dönemde egzersizleri öğrenmesi onun gelecekteki uygulaması için bir temel hazırlamıştır. İşte böyledir.

Soru: Tanrılar ve Budalar görkemli bir biçimde belirdiğinde ve insanlar bunun gerçek olduğunu gördükten sonra xiulian uygulamaya başladığında, o hala xiulian olarak kabul edilir mi?

Shifu: Sizin gerçekleri açıklama işiniz, geleceğin uygulayıcılarını belirlemektedir; dolayısıyla bir kişinin şu anda onu öğrenip öğrenememesi aşırı derecede önemlidir. Tüm insanlar açısından konuşacak olursak, eğer xiulian uygulayamazlar ise hepsi yok edilecekler diye bir şey yoktur, çünkü insan ırkı kozmosun önemli bir seviyesi haline gelecek ve Dafa'nın kapsadığı şeylerin bir parçası olacaktır. O yüzden gelecekte bu dünya üzerinde hala insanlar var olmaya devam edecek. Elbette, sadece kötü olanlar ve tamamen kabul edilemez olanlar ayıklanacaklar.

Soru: Shijiazhuang ve Pekin'deki uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim!

Soru: "Tanrıların aptallığına gülümseyerek bakmak" ne anlama geliyor?

Shifu: O eski güçlerin ne yaptığını biliyor musunuz? İlk başlarda benimle dalga geçiyorlardı, özellikle de düşük seviyede olanları. Şimdi ise gülmeye cesaret edemiyorlar, çünkü tüm gerçekliği gördüler ve her şey hakkında net bir durumdalar. O yüzden ben onların aptallıklarına gülüyorum. (Salon gülüyor)

Soru: Zhuan Falun'un geleceğe bırakılacağı, diğer makalelerin (jingwen) hepsinin Zhuan Falun'un açıklaması olduğu ve Zhuan Falun doğrultusunda katı bir biçimde xiulian uygulamamız gerektiği faktörünü ne şekilde anlamamız gerekiyor?

Shifu: Gerçekten de Zhuan Falun doğrultusunda katı bir biçimde xiulian uygulamalısınız ve diğer kitaplar destekleyici nitelikte okunabilir, onların hepsi Fa'dır. Geleceğin insanları bugünün Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları kadar büyük bir kudretli erdeme sahip olmayacaklar, çünkü bugünün Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarının yüzleştiği kadar büyük bir sıkıntıdan geçmeyecekler ve bunda elbette ki, tarihi sebepler de bulunmaktadır. Dolayısıyla Fa'nın kendisini gösterme biçimi bugünkü kadar görkemli olmayacak. Zhuan Falun'un her bir cümlesinin ardında sayısız Budalar, Taolar ve Tanrılar bulunmaktadır. Belki gelecekte bu şekilde tezahür etmeyecektir. Bu, Fa'nın artık iyi olmayacağı anlamına gelmiyor, sadece bu denli fazla görünmeyecektir. Dafa uygulayıcıları, ben sizler için herhangi bir sınır koymadım, çünkü sizler kudretli erdem oluşturmanın ortasında bulunuyorsunuz. (Shifu gülüyor, Alkış)

Soru: Eski güçleri kabul etmemek çok önemli, peki saygıdeğer Shifu'muzdan bu konunun üstesinden nasıl iyi bir şekilde geleceğimizi anlatmasını isteyebilir miyiz? Teşekkür ederim.

Shifu: Az önce konuşmuş olduğum konuların hepsi bu şeyler hakkındaydı. Eski güçlerin düzenlemelerini kabul etmeyin ve ayarlamış oldukları bütün bu zulmü reddedin. Bu zulüm yoluyla Dafa uygulayıcılarını olgunlaştırmak istiyorlar -bu durum, konunun insanların gözleri önünde sergilenen yönüdür. Konunun kendisini göstermeyen yönü de şudur, eğer onların yapmak istedikleri şeylerin tamamı başarıya ulaşsaydı, bu durumda o, geleceğin kabul edemeyeceği bir şey olacaktı. Kendisini burada, insan dünyasında gösteren şey çok basittir. Sizin uygulamanızı tamamlamış olan kısmınız neler olup bittiğini bilmektedir ve ben eski güçlerin hiçbir düzenlemesini veya şu anki zulmü kabul etmiyorum.

Kozmostaki aşırı derecede mikro kozmik bir canlıyı, hiçbir Tanrının bilemediği bir canlıyı ele alalım. O, kozmik göksel vücutların belirli bir zaman periyodunda parçalanmaya doğru gideceğini gördü. Ve bir canlının yok olmaya doğru gitmek istememesi içgüdüsel düşüncesi sebebiyle, hem katman katman seviyeleri, hem de o katman katman seviyeler içerisinde bulunan kozmik vücutların tabaka tabaka seviyelerini harekete geçirdi -ta ki sayılamayacak kadar çok kozmik vücutların içerisindeki seviye seviye evrenlere ve o sayısız evrenlerin içerisindeki katman katman varlıklara ulaşana dek. Ve bu durum, çeşitli gök kubbelerde bulunan devasa Tanrıların kendilerini kurtarmaları için yollar ayarlamalarına sebep oldu. En tepeden en aşağı kadar, ardı ardına seviyelerde, bu işe iştirak etmiş olan ve çok daha detaylı düzenlemeler yapmış olan daha da fazla sayıda Tanrılar bulunuyordu, ta ki Üç Diyara ulaşana dek. O tek bir düşünce aşırı derecede yüksek bir seviyeden gelmiş olduğu için, kozmosta bulunan tüm canlılar onun cennetin iradesi olduğunu düşündüler, bu görkemli gök kubbeyi ve kozmik vücudu kurtarmak konusunda mutlak başarıya ulaşacakları konusunda hiçbir şüphe bulunmuyordu. Kozmik vücutların çok sayıdaki seviyelerinde bulunan Tanrılar tarafından yapılan düzenlemelerin titizliğinden dolayı, ayarlamalar o kadar kusursuz görünüyordu ki, kalabalık sayıdaki Tanrıları heyecanlandırdı; büyük bir güven duymalarını ve en sonunda kurtulmak için bir şansa sahip olduklarını düşünmelerini sağladı. O dönem, katman katman seviyelerde bulunan Tanrıların yüzde yirmisi bu meseleye iştirak etti ve eski güçler işte böyle vücut buldu.

Canlılar yok olmak istemezler, bu da doğaldır. Fakat katman katman seviyelerdeki canlıların tamamı, bu görkemli gök kubbenin içerisinde var olmaktadır ve uzun bir tarihin geçmesiyle birlikte her şey Fa'nın oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş prensibi doğrultusunda, nihai sona doğru ilerliyordu ve hiçbir canlı veya hiçbir element bundan kaçmayı başaramazdı. Canlılar açısından, her şey yok olup dağıldığında ve yaşamın var olması için artık gereken hiçbir koşul kalmadığında, tek bir şey bile var olmayı başaramaz. Bu durum kozmosun kozmik vücutlarının yeniden yaratılmasından çok daha korkunçtur. Eski kozmostaki tüm elementleri, maddeyi ve yaşamı Fa'nın oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş yasası yaratmış ve aynı zamanda her şeyin yozlaşacağını da oluşturmuştur. Bu durum, kozmosu oluşturan tüm elementlerden başlayarak gerçekleşen bir çürümedir. Kendisini canlılar arasında düşünce ve davranış standartlarının yozlaşması olarak gösterir ve belirli bir noktaya kadar düştüklerinde kurtarılamaz bir hale gelirler -ve oradan da yok oluşun son aşamasına doğru ilerlerler. Eski güçler en mükemmel gelecek olarak düşündükleri ayarlamalar içerisinde, Tanrıların gücünü ve bilgeliğini en son sınıra kadar kullandılar. Ve o kadar heyecanlandılar ki, kilit bir noktayı unuttular: Şöyle ki, kozmos yozlaşma sürecine doğru ilerlerken, kozmosun içerisinde bulunan [istisnasız] tüm yaşamlar ve de tüm elementler yozlaşma süreci içerisindeler -yaşamlar, düşünme biçimleri, elementler ve standartların tamamı saf olmayan bir durumdadır- standartların ve de yaşamlara ait olan hiçbir şeyin artık iyi olmadığı döneme, inanılmaz uzunluktaki bir tarihi sürecin ardından yavaş yavaş gelindi. Tarihin uzun sürecinin geçmesiyle birlikte, Fa ilkeleri ve standartlarının tamamı, ilk baştaki orijinal görkemini ve erdemli saflığını yitirdi; dolayısıyla da yaşamlar, bu tipteki bir değişimi sezmek için çok daha güçsüz bir durumdalar. Çünkü çok yüksek seviyelerde bulunan Tanrılar, kendi altlarında bulunan canlıların davranışları ile asla ilgilenmezlerdi, ayrıca Fa-düzeltmesi esnasında benim yaptığım uyarıları da hiç dikkate almadılar. Yani bir başka deyişle, kozmos o noktaya ulaşmış olduğunda, kozmosta bulunan canlıların kendilerini kurtarmak için ortaya attıkları fikirler ne kadar iyi olursa olsun, o hala "yozlaşma" ve "yok oluş" aşamasındaki canlıların davranışıdır. Kozmosun başlangıcındaki ve ortasındaki oluşum-istikrar aşamasının standardını yakalayamaz ve eski kozmostan sayılamayacak kadar yüksek seviyeli olan yeni kozmosun standardını da yakalayamaz. O yüzden sayısız Tanrıların yapmış olduğu şeylerin hiçbiri, kozmosun dışındaki hiçbir şey tarafından kabul edilmez. Fa-düzeltmesi esnasında tüm gök kubbelerin üzerinden geçtim ve yaptıkları en nihai ayarlamaların boşluklarla dolu olduğunu gördüm; onların başarılamayacağını ve de uyumlandırılamayacağını gördüm. Ayrıca Fa-düzeltmesi sürecinde, eski güçlerle bağlantılı olan en final parçacıkların üzerinden de geçtim, fakat gerçek Fa-düzeltmesine büyük zararlar veren o tek bir düşüncenin sahibi devasa canlının en son yaşam olmadığını, ondan daha yüksek seviyeli olan çok sayıda elementlerin olduğunu da gördüm. Orada, eski güçlerin ayarlamalarının tamamı bir anda yok oldu -yaptıkları düzenlemelerin tamamı temelsiz idi, hiçbir şeyi çözememişlerdi ve hiçbir sonuç vermeksizin ortadan kayboldular. Fakat eski güçlerin yapmış olduğu tüm ayarlamalar, Fa-düzeltmesi açısından gerçek zararlar ve şeytani engellemeler yarattı ve Fa-düzeltmesinde devasa büyüklükteki sıkıntılar haline geldiler. Bu durum Fa-düzeltmesinde, tüm Lordları, Kralları ve canlıları yanılttı ve Fa-düzeltmesi esnasında yaşanan baskı aynı zamanda tüm bu canlıların ve eski güçlerin doğrudan kullanılmasından kaynaklandı. Tüm bunlar geçip gittiğinde ise, canlılar bütün bunlara şahit olduğunda, sanki aniden "düşünemiyorlarmış" gibi oluyorlardı. Benim esasen söylemiş olduğum şeylerin doğru olduğunu ve yaptığım uyarıların doğru olduğunu görüyorlardı; hepsi şok içerisindeydi ve dillerini yutmuş gibiydiler -o anda derhal, tüm canlıların Fa-düzeltmesine karşı günahlar işlemiş olduğunun farkına varıyorlardı. Onlar sürekli olarak benim bir uygulama yapıyor olduğumu, hatta beni bir uygulayıcı olarak getirdiklerini bile düşünmüşlerdi, Sanıyorum ki, bu noktadan itibaren artık aynı şekilde düşünmeye cesaret edemeyecekler.

Eski güçlerin insan dünyasında ayarlamış olduğu bu sıkıntıya yüzeyden bakıldığında, sanki uygulayıcılara, Fa-düzeltmesine ve bana karşı bir sorumlulukmuş gibi görünüyor, fakat aslında ayarladıkları şeyin amacı, kendi yapmak istedikleri şeylere karşı sorumluluk taşıyor olmaları idi. Ve ayarlamış oldukları bütün bu şeyler geleceğin yeni kozmosunun istediği şeyler değildi. Ve aynı zamanda da, gerçek Fa-düzeltmesine büyük zararlar verdi. Yapmak istediğim şeylerin büyük bir bölümü onlar tarafından zorla yok edildi. Tarih akıp gitti, yok olan şeyi tekrar telafi etmek zor. Bütün bunların sorumluluğuna katlanmak onlar için nasıl mümkün olacak?

Şu an uygulayıcılar olarak, eğer bu sıkıntı içerisinde eski güçlerin yapmış olduğu ayarlamaları kabul etmemeyi başarabilirseniz, o durumda bunu başarabilirsiniz. Ve yaptıklarını iyi bir biçimde yapmamış olan sizler, en kötü ihtimalle, eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmiş olmuyor musunuz? Onları kabul ettiğiniz an, onlardan biriymiş gibi olmuyor musunuz? Zulmün ortasında doğru şekilde davranamamış olduğunuz için, bu durum uygulayıcılar arasında istikrarsızlığa sebep oluyor ve zulmü de şiddetlendiriyor, dolayısıyla, siz de ateşe benzin atmıyor musunuz ve şeytana yardım etmiyor musunuz? Onları reddedin, eski güçlere ait olan her şeyi tamamen reddedin!

Soru: Eski güçlerin bu zulümde, Dafa uygulayıcılarını öldürmeye cesaret etmelerinin sebebi nedir?

Shifu: Burada iki durum söz konusu. Bunlardan birisi, eski güçlerin geçmiş dönemde Dafa uygulayıcıları arasında bir tür zihniyetin yükselmekte olduğunu hissetmiş olmalarıdır. Şöyle ki, Dafa'da uygulama yapmaya başladığınız an, artık bir güvenceye sahip olduğunuzu ve artık korkacak bir şey olmadığını düşünüyorsunuz; artık hiçbir hastalık olmadığını, artık ölüm olmadığını veya başınıza herhangi birşey gelmeyeceğini düşünüyor ve herkesin sadece ve sadece iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorsunuz. Fakat bu zihniyet ortaya çıktığında sorunlar baş gösterecektir. Eski güçler, kendi yapmak istedikleri şeyleri yapacaklardır. Onların ayarlamalarını farkında olmadan kabul ettiğinizde, sizi kontrol etmek için bahanelere sahip olurlar ve sizler için çeşitli tehlikeler yaratırlar. Elbette ki, Dafa uygulayıcıları sıradan insanlar gibi ölmeyecekler, hatta zamanından önce ölen kişileri bile en mükemmel şeyler beklemektedir -buna hiç şüphe yok. (Alkış) Dolayısıyla bu süreç esnasında yaptıkları şey, ilk önce bir miktar kişiyi alıp götürmektir. Tabii ki ölenler arasında, geçmiş yaşamlarda ayarlamış oldukları da var. Peki, amaçları nedir? Dafa'yı çalışıyor olmanın bir tür güvenceye sahip olmak gibi bir şey olmadığını görmenizi ve yaptıklarınızı hala iyi bir şekilde yapmanız gerektiğini ve doğru şekilde davranmamanın bir problem olduğunu görmenizi sağlamaktır. O yüzden bu türde bir şey yapıyorlar. Bunun sebebi kişisel uygulamayı, Fa'yı onaylamaktan daha önemli bir şey olarak görüyor olmalarıdır. Ayrıca bunu, bu dönemde, [Dafa uygulayıcılarının canlıları acilen kurtarmaları gerektiği dönemde] yapıyorlar. Ciddi bir soruna neden olmuyorlar mı? Tek bir Dafa uygulayıcısı, bu dünyadayken kaç yaşamı kurtarabilir, öyle değil mi? Bu, kötü bir şey yapıyor olmak değil midir?

Eski güçler zaman zaman uygulayıcılara engelleme yaratacaklar, fakat yaşamları kurtarmanın ne kadar da önemli olduğunu bir düşünün! Bütün bu engellemelere niçin sebep olmak zorundalar ki? Bunu kabul etmeyin! Onların hiçbiri iştirak etmeye layık olmadığı için, benim isteğim, hiçbir canlının engelleme yaratmaması ve oldukları yerde kalmaları idi ve ben her şeyi rektife etmeyi sürdürecektim, en kötü canlıları bile [ne kadar kötü olabilirlerse olsunlar ve tarihte ne türden hatalar yapmış olurlarsa olsunlar] hepsi, yerlerinden bile kıpırdamadan Tamamlanmaya ulaşacaktı. Bu muhteşem olmaz mıydı? (Alkış) Elbette ki, bu bir prensip olmadan yapılamazdı, bir Dafa uygulayıcısının borcunu, yaşamlar için merhametli bir geri ödemeye dönüştürecektim ve herkese en mükemmel karşılık ödenecekti. Eğer o kişi bunu yapmayı başaramasaydı, bunu yapması konusunda Shifu ona yardım edecekti. Kozmos standardı karşılayamadığında, bunun sebebi, tüm canlıların standardı karşılayamıyor olmasıdır ve ben tüm canlılara bunu yapmaları konusunda yardımcı olacaktım, bunu yapmanızda size yardım edecektim ve o kişiye bunu yapmasında yardım edecektim. O durumda her şey merhametli bir biçimde çözüme kavuşturulmayacak mıydı? (Alkış) Tüm canlılar artık iyi olmadığı için ve artık hiçbiri temiz olmadığı için, bunu yapmanızda hepinize yardım edecektim. Dolayısıyla bu adil olmayacak mıydı? Buradaki mantığı görüyorsunuz, öyle değil mi? Fakat her şeyi kendi yöntemleri ile yapmak konusunda ısrar ettiler. Elbette o türden bir durum içerisinde bile, Fa-düzeltmesinden etkilenen canlıların reaksiyon göstermesi hala kaçınılmaz olacaktı ve bundan dolayı sorunlar ve engellemeler baş gösterecekti. Bu doğaldır. Ve bu, Fa-düzeltmesinde benim için birtakım acılar ve sorunlar yaratacaktı -ve bu da doğaldır. Yani, bunu kabul edebilir ve tanıyabilirdim. Fakat bu şeyleri sistematik bir biçimde yapmak, Fa-düzeltmesine şiddetli biçimde engelleme yaratıyordu ve bu da benim kabul edemeyeceğim bir şeydir. Her şey birbiriyle işte bu şekilde bağlantılıdır.

Bir başka açıdan konuşmak gerekirse, uygulayıcılarım, eski güçler yapmak istediklerini yapmayı başardığında, bunun sebebi, onların yapmak istedikleri şeylere sessizce rıza göstermeniz değil midir? Gitmenizi söylediklerinde gidiyorsunuz, bir şeyler yazmanızı istediklerinde yazıyorsunuz, bir şeyler yapmanızı söylediklerinde tereddütsüz yapıyor ve sizi tutuklayıp hapsettiklerinde tek kelimeyle çaresiz bir durumda oluyor, buna sessizce rıza gösteriyorsunuz. Tabii ki, buna sizin derinlerinizde takıntılara sahip olmanız ve onları terk etmeyi başaramamanız sebep oluyor. Fakat siz onları terk edemedikçe, bir o kadar şiddetli zulüm görürsünüz. Çünkü Dafa uygulayıcılarını kontrol eden ve mahveden kötü ruhlu yaratıklar, takıntılarınızı ve sıkı sıkıya yapışıp kalmış olduğunuz şeyleri görebiliyorlar. Aksine, yaşam ve ölüm düşüncesini bir kenara bırakmış olan uygulayıcılar, hiçbir şeyden korkmuyorlar ve şeytani varlıklar onlar karşısında korkuya kapılıyor. Fakat onların bu düşünceyi bir kenara bırakabilmiş olmalarının sebebi, kendilerini iyi geliştirmiş olmalarıdır.

Soru: Ailemin ve arkadaşlarımın Dafa ile uygulama yapmasını gerçekten çok istiyorum. Fakat Fa-düzeltmesi son aşamalarında bulunuyor, dolayısıyla onların bizimle birlikte cennete geri dönmeleri için düzenlemeler yapacak mısınız? Yoksa onlar, Fa insan dünyasını düzenlediği zaman mı xiulian uygulayacaklar?

Shifu: Bu konuda size gerçekten de bir şey söyleyemem. Çünkü birincisi, bunun söylenemeyecek bir şey olmasıdır; ikincisi de takıntılara sahip olmanızdır. Bazı insanlar şöyle diyor: "Eğer Tamamlanmaya ulaşırsam, ilgilenmem gereken şeylere ne olacak?" Bu sözleri sarf ettiğinde, Tanrıların o uygulayıcıya nasıl baktığını biliyor musunuz? (Herkes gülüyor) Ve hala Tamamlanmaya ulaşmayı mı istiyorsunuz? Fakat biliyor musunuz? Zihinlerinde Tamamlanma düşüncesi olanlar Tamamlanmaya ulaşmayı başaramayacak. Tamamlanmaya ulaşmayı isteyip, arzu ve zenginlik takıntısı olanlardan ise, söz etmeye bile gerek yok. Hiçbir şeyin peşinde olmayın ve her şeyi doğallıkla elde edin! Dafa uygulayıcılarının bugün yapmakta olduğu her şey, aslında, sizlere tarih tarafından bahşedilmiş olan şeylerdir. Yapmanız gereken şeyleri sadece içtenlikle ve ciddiyetle yapın ve bu her şeyi kuşatacaktır. (Alkış) Tamamlanmaya ulaşmayı istemeyi düşündüğünüz sürece, Tamamlanmaya ulaşamayacaksınız. Ve ardından da şöyle diyorsunuz: "Çaresine bakmamış olduğum bu şey varken nasıl ayrılabilirim veya yapılması gereken şeyler varken nasıl ayrılabilirim......" Bu sizin henüz gitmek istemediğiniz anlamına gelir. O cümlelerin içerisinde ne denli miktarda insan düşünceleri ve insan takıntıları olduğuna sadece şöyle bir bakın.

Soru: Şiir insan kültürüne ait bir form. Shifu bize öğretmek için ve Fa'nın bir parçası olarak kullanmak için, neden bu özel biçimi, şiiri seçti?

Shifu: Bu şeyler Çin kültüründen gelmektedir, dünyadaki diğer kültürlere ait olan unsurlar da insanların Fa'yı elde etmeleri için tutulmuşlardır. Kültürün belirli bir parçasını kullanıyor olmama gelince, benim kişisel tercihimdir -bunda herhangi özel bir düşünce biçimi yoktu, sadece istediğim için o biçimi kullandım. Bazen bir şeyler yazmak için klasik Çince kullanıyorum ve bazen şiir, bazen kısa yazı veya edebi beyitler kullanıyorum; ayrıca konuşma dili ile yazılmış düzyazılar kullandığım zamanlar da var ki şu anda bu yazı formu çok yaygın durumda. Aslında, klasik formlar ile yazmayı tercih ediyorum, çünkü onlar konuları hakikaten net ve tam anlamıyla açıklayabiliyorlar. Fakat tabii ki, günümüzde uygulayıcılar konuşma dili kullanıyorlar ve eğer o şekilde yazsaydım anlayamazlardı. O yüzden de sadece çok nadiren kullanıyorum ya da hiç kullanmıyorum. Eski güçler günümüz insan ırkını bu noktaya kadar getirdi. Aslında onlar kozmosun Fa-düzeltmesi için ve gelecek için büyük zorluklar yarattılar. Sizlere öğretmekte olduğum Fa, bilime ait şeyler ile bütünleşmiştir ve o, insan kültürüne ait bir şey değildir. Dolayısıyla o geleceğe bırakılırsa ne olacak? Biliyorsunuz, öğretmek için neden daima eski Çince deyimleri kullanmak istiyorum? Çünkü onlar içlerinde o gibi unsurları barındırmıyorlar. Fakat olaylar şu anda olduğu durumda ve insanlar bu prensipleri sadece bu gibi bir kültürün içerisine öğrenebilirler, dolayısıyla sadece bu şekilde öğretebilirim. Daha sonraki olaylara gelince, onları ele almak için geleceği beklemek zorundayız.

Soru: Günümüz toplumundaki her şeyin Dafa uygulayıcılarının düşünceleri sonucu oluştuğunu söylemiştiniz. Sıklıkla şunu görüyorum, benim kendi takıntılarım olayları çok daha kötü bir hale getiriyor. Saygıdeğer Shifu'ya şunu sormak istiyorum, bunu nasıl aşabilirim?

Shifu: Eğer olayları iyi bir şekilde ele alamamışsan, bu çok büyük bir mesele değildir. Sadece, bir dahaki sefere daha iyi yap ve problemin nerede yattığını bulmaya çalış. Siz uygulayıcıların uygulamasında göze çarpan bir konu var. Bir şeyleri iyi yapamadıktan sonra çok pişman oluyor ve yeniden denemiyorsunuz. Eğer o konuda çok fazla pişmanlık duyarsanız, o durumda o da bir başka takıntıdır. Yanlış bir şeyler yaptığınız an, yanlışı nerede yaptığınızı görün ve onun farkına varın, sonra da bir dahaki sefere iyi bir şekilde yapın ve yeniden deneyin. Eğer sendeliyor ve ayağa kalkacağınıza yerde orada öylece yatmaya devam ediyorsanız, o durumda bu iyi bir şey değildir. (Herkes gülüyor)

Soru: Shifu'nun sabah Fa'yı öğretişini duyduktan sonra kendimi çok üzgün hissettim. Shifu'ya şunu sormak istiyorum, bizlere o Fa gerçekliklerini, ortaya çıkmalarının öncesinde mi öğretiyordunuz?

Shifu: Hayır, öyle değil. Şu anda benim karışmadığım çok sayıda şey var, çünkü sizler kendi yolunuzu kendi başınıza iyi bir biçimde yürümelisiniz. Durum herkes için budur. Gelecekte Tamamlanmaya ulaşmanızın ardından geriye bırakacağınız şey odur. Ayrıca bu, "kudretli erdem" oluşturmanız için de bir şanstır. Onaylamış ve aydınlatmış olduğunuz her şey, iyi yaptığınız şeylerdir. O parçayı derleyip, istenilmeyen tortuyu çıkarmak ve kalan öz ise sizi başarıya ulaştıracak olan yoldur. Bu sabah öğretmiş olduğum Fa gerçekliklerine gelince, aslında onları orada sapmalar yaşamak üzere olan bir grup olduğundan dolayı öğrettim. Eğer onlar sadece izole olaylar ise ve fazla bir etkiye sahip değillerse, onlardan bahsetmeyeceğim ve uygulayıcılar çabucak onu iyi bir şekilde halledecekler. Hatta bu sabah söz ettiğim konuya gelince, en sonunda meseleyi iyice kavrayacağınızı biliyorum, fakat yaşanacak kayıplar büyük olacaktı ve ben birkaç Dafa uygulayıcısını kaybedecektim. O yüzden, o konu hakkında konuşmak istemiştim. (Alkış)

Soru: Saygıdeğer Shifu, uygulayıcılar anlayışlarını ve deneyimlerini paylaşmak için interneti kullanıyorlar. Bu format iyi midir yoksa kötü mü?

Shifu: Çin'in dışında, bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum, fakat Fa'yı onaylamak için yapacağınız belirli konular ile ilgili konuşmayın. Eğer bu Çin'de ise, güvenliğinize öncelik vermeniz ve eski güçlerin boşluklardan istifade etmesine izin vermemeniz en iyisidir. Bu, korkmak veya korkmamak ile ilgili bir mesele değildir; şeytanın boşluklardan istifade etmesine izin vermemek ile ilgili bir meseledir.

Soru: Eğer düşüncelerimiz çok saf ve çok doğru ise, eski güçler engelleme yaratmak için hiçbir yol bulamazlar. Dolayısıyla eğer ortada bir engelleme var ise, bu bizim uygulama durumumuzun bir yansıması mıdır?

Shifu: Bir engelleme gerçekleştiğinde, bu genellikle eski güçler yüzünden meydana gelmektedir. O durumda, her şeyi doğru bir şekilde yaptığımızda, orada hiçbir engelleme olmaması gerektiğini mi ummalıyız? Bu durum sadece büyük bir kaybı azaltabilir. Bunun sebebi, sizler hala fark edemediğiniz elementlere sahip olduğunuz için, boşluklarınızdan istifade edecek olmalarıdır ve eski güçler kendi yapmak istedikleri şeyleri yapmak konusunda ısrar etmektedir. Aynı zamanda şu da var, hala belirli bir miktarda karmaya sahip olan bazı uygulayıcılar var -özellikle de üçüncü gruba ait olan uygulayıcılar. Dolayısıyla, boşlukları sömürmek için, bu şeyleri kullanacaklardır. Fakat aynı şekilde, Shifu bunları da kabul etmemektedir. Ve ayrıca sizler de bunları kabul etmemelisiniz. Olayları iyi bir şekilde yapın -doğru ve ciddi bir biçimde. Onları reddedin ve doğru düşüncelerinizi birazcık güçlendirin. "Ben Li Hongzhi'nın uygulayıcısıyım, diğer ayarlamaları kabul etmiyorum veya onları tanımıyorum" -o durumda bunu yapmaya cesaret edemezler. Dolayısıyla bütün bunlar çözüme kavuşturulabilir. Bunu yapmayı gerçek anlamda başardığınızda [sadece sözde bırakmayıp bunu hayata geçirebildiğinizde] Shifu sizler için kesinlikle ona karşı koyacaktır. Dahası, Shifu'nun etrafında çok sayıda Fa'nın koruyucu Tanrıları bulunmaktadır, çok sayıda Budalar, Taolar ve Tanrılar bulunmaktadır ve çok daha yüce canlılar dahi bulunmaktadır ve onların tamamı buna iştirak ederler, çünkü kabul edilmeyen zorlama bir zulüm, suçtur. Ve kozmosun eski yasaları da buna müsaade etmemektedir -mantıksız bir zulme kesinlikle müsaade edilmez ve eğer durum bu ise eski güçler bunu yapmaya cesaret edemezler. O yüzden her şeyi, yapabileceğiniz kadar doğru yapmalısınız.

Bazı kişiler şöyle düşünebilir: "Madem ki her şeyi doğru ve iyi bir biçimde yaptım, şu andan itibaren artık hiçbir şekilde sıkıntılar olamaz." Belki de sahip olduğunuz bu düşünce, onların sizin için sıkıntılar yaratmasına sebep olacaktır, çünkü eski güçler, onları kabul etmiyor olmanın bir başka biçiminin de bu olduğuna inanıyorlar. "Şuraya da bakın! Bunun var olmasını istemiyor ve kaygısız olmak istiyor. Bu bir işe yaramaz. Sahip olduğu bu düşünce yok edilmeli." O durumda bu, boşluklarınızın sömürülüyor olması değil midir? Aslında, günlük yaşantınız içerisinde çok doğru bir zihinsel durumu sürdürebildiğiniz müddetçe, çoğunlukla iyi olursunuz.

Soru: Fa-düzeltmesinin ardından Shifu'yu hala biliyor olacak mıyız?

Shifu:Shifu bağımsız bir sisteme sahiptir. Sizler hepiniz kozmosun içerisinde bulunan canlılarsınız ve kozmos ne kadar büyük olursa olsun Shifu onun içerisinde değildir. Ben bütün bu şeylerin bir parçası değilim, fakat benim kendime ait olan bağımsız bir sistemim vardır. Benim bu kozmosun içerisindeki hiçbir şeye ihtiyacım yoktur ve onun içerisine hiçbir şey koymaya da ihtiyacım yoktur; ben bağımsız, kendi devamlılığını sağlayan bir sisteme sahibim. Yani bir başka deyişle, kozmosta bulunan hiçbir canlı beni görmeyi başaramaz, hiçbir canlı benim kim olduğumu bilemez. Aslında ben bir forma sahip değilim ve herhangi bir içsel ve de dışsal element açısından, ben var olmamaktayım. Bu var olmamaya benzer, fakat herhangi bir kozmik seviyede kendi görüntümü gösterebilirim ki, bu da sizin şu anda görebildiğiniz bu görüntümün farklı seviyelerdeki yükselme durumudur. Elbette burada, insanlar arasında iken böyle ve gelecekte belki çok genç olabilir -benim asıl bedenim çok gençtir. İnsan terimleri ile ortaya koyacak olursak, her bir seviyede, bu temel üzerine kurulmuş olan yükselmiş bir görüntü var olmaktadır, onların hepsi benim gibi görünür, sadece onu oluşturan elementler ne kadar mikro kozmik ise hacmi bir o kadar büyür. Elbette ben aynı zamanda her bir seviyeyi tek bir beden haline getirebilir ve eş zamanlı olarak büyüyüp küçülebilirim, aynı zamanda vücudu sayısız bir biçimde ayrıştırabilirim. Bu, genel bir düşüncedir. (Alkış)

Soru: Fa-düzeltmesinin ardından ve uygulayıcılar Tamamlanmaya ulaştığında, gelişmek için hala fırsatlar olacak mı?

Shifu: Tüm uygulayıcıların Tamamlanmaya ulaştığı Fa-düzeltmesinin ardındaki zamanda -hala fırsatlar olup olmayacağından mı bahsediyorsun? Aslında, bütün bu konular hakkında konuşmuştum. Meyve konumunuzu xiulian uygulama sürecinde onaylarsınız ve ona o süreçte aydınlanılır, yani bir başka deyişle, hangi Meyve Konumuna ulaşabileceğiniz xiulian uygulama süreci yoluyla elde edilir. Şunu sormak istiyorsun: "Cennetlerin içerisindeyken xiulian uygulamaya ve gelişim göstermeye devam edebilir miyim?" Bu amaç için elementler ve mekanizmalar bulunmaktadır, fakat azıcık bir gelişim göstermek oldukça uzun ve büyük bir projedir. Dünyadaki kadar kolay değildir. Fakat hiç kimse bu dünyaya gelmeye cesaret edemez, çünkü buraya geldikten sonra, bu dünyaya insanları kurtarmak için gelmiş olan bir Tanrı veya bir Buda ile karşılaşamayabilirsiniz. Geldikten sonra, hafızanız tamamen silinir ve hiçbir şey bilmezsiniz -xiulian uygulamasına karşı olmak gibi bir ihtimal dahi vardır. Dolayısıyla hiç kimse buraya gelmeye cesaret edemez.

Soru: Dafa uygulayıcıları açısından, bir bütün olarak gelişim göstermemiz gereken alanlar hangileridir ve eksikliklerimiz nelerdir?

Shifu: Bir bütün olarak Dafa uygulayıcıları açısından, Fa'yı onaylama süreci içerisinde, birlikte bir uyum içerisinde çalıştığınızda, Fa'nın gücü çok büyüktür. Olayları ister bir grup olarak ister bireysel olarak yapın aynı türden şeyi yapmaktasınız ve bizim tek bir varlık ile kastettiğimiz şey budur. Hepiniz gerçeği açıklıyorsunuz, doğru düşünceler yolluyorsunuz ve Fa'ya çalışıyorsunuz, o yüzden yapmakta olduğunuz şeylerin özel yanları birbirlerinden farklıdır, fakat rollerin dağıtımı bir düzen içerisindedir -hep birlikte iken bir form oluştururlar ve ayrıyken parçacıklar olurlar. Bir vücut olarak çeşitli problemleriniz olduğunda, Shifu kesinlikle onunla ilgili olarak konuşacak. Çok göze çarpan bir problem olmadığı zaman ise, Shifu hiçbir şey söylemeyecek. Dolayısıyla genel vücudun durumunu etkilemeyen bir şey olduğunda, hiçbir şey söylemem.

Soru: Saygıdeğer ve aziz Shifu, lütfen beni kurtarın. Benim büyük günahlarım var, o yüzden de akıl hastası bir çocuğum var.

Shifu: Shifu bu dünyadaki tüm yaşamları kesinlikle kurtaracak. (Alkış) Farklı zaman dilimlerinde, farklı türlerde ve farklı yöntemlerde kurtuluş sunma formları kullanacağım.

Soru: Rüyalarımda düşüncelerim çok doğru değildi; bir canlıya zarar vermiş olabileceğimden korkuyorum.

Shifu: Endişelenme, bir rüya sadece bir rüyadır. Rüya, xiulian değildir ve düşündüğünüz gibi olmayabilir. Xiulian'i tamamlamayı başarabildiğiniz müddetçe, Shifu yapmış olduğunuz hataları mükemmel şekilde çözüme kavuşturmak için yollar düşünecektir. (Alkış) Bu şeyleri düşünmeyin. Bunları gereğinden fazla düşünürseniz, bir takıntı haline gelir ve kendinizi geliştirmeniz mümkün olmaz.

Soru: Saygıdeğer Shifu'ya şunu sorabilir miyim: İşleri yaparken konuların önemi ve aciliyeti arasında denge sağlamak meselesi var mıdır? Ve bu meseleyi nasıl doğru bir biçimde ele alabiliriz?

Shifu: Pekâlâ, bu durum çok özel meseleler ile ilgilidir. Ve özel meselelere gelince, onların hepsi kendinize ait kudretli erdeminizi oluşturmanızın ve kendi başınıza yürümek zorunda olduğunuz yolun ve kendi başınıza yapmak zorunda olduğunuz şeylerin parçalarıdır. Elbette ki, olayların önemini ve aciliyetini zihninizde ölçüp tartmalı ve olayların önceliğini kendi başınıza belirlemelisiniz. Eğer olaylara öncelik vermeyi gerektiği şekilde yapmazsanız, o durumda yapmanız gereken şeyleri etkileyebilir. Çünkü sizlere şunu söyleyeceğim ki, yaptığınız her şey kendiniz için yaptığınız şeylerdir. Olaylara iyi bir şekilde öncelik vermek, özünde fevkaladedir. Yolunuzu doğru yürümeniz ile sonuçlanacaktır ve bu da kudretli erdemdir. Sizlerle çok özel meseleleri konuşmak benim açımdan zor. Shifu, sizleri kendi yollarınızı tamamlamaktan mahrum bırakamaz.

Soru: Ben kendimi sürekli olarak merhametli bir kalp geliştirememek ile ilgili suçluyorum; özellikle, etrafımda bulunan ve Dafa materyallerini reddeden arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma karşı cesaretimi kaybetmiş ve kayıtsızmış gibi hissediyorum.

Shifu: Sizlere şunu söyleyebilirim, bizler uygulayıcılarız, dolayısıyla, etrafınızda bulunan yaşamlara elinizden geldiğince merhametle davranmanız gerekmektedir. Belki de bazı insanların karmik fırsatları henüz olgunlaşmamıştır. Belki bazı insanlar gerçekten de çok derinden zehirlenmiş, fakat hala kurtarılabilecek olan kişilerdir. Elbette kurtarılamayacak kişiler de var, fakat büyük çoğunluk kurtarılabilir. Şu anda onları birbirlerinden ayıramazsınız. Kesinlikle cesaretini yitirmiş veya kayıtsız bir duruma girmemelisiniz diye düşünüyorum. Kim olursa olsun, bunu merhametle yapın ve [çeliği bile eritebilecek olan bir merhamet ile] yaptıklarınızı iyi bir şekilde yapmayı başarırsınız. (Alkış)

Soru: Birçok ülke şu an Çin ekonomisinin dış görünüşü tarafından kandırılmış durumda. Bu durum, çeşitli ülkelerin hükümetlerine ve iş dünyasına gerçekleri açıklamamız konusunda en büyük engeli oluşturuyor. Saygıdeğer Shifu'nun bize bu konuda birtakım tavsiyeler vermesini umut ediyoruz.

Shifu: Evet, Çin hükümeti ülke ve insan kaynaklarının %25'ini Falun Gong'a zulmetmek için harcadı. Eğer ekonomik olarak güçlü olmasaydı Falun Gong'a zulmedebilir miydi? O toplumda yaşayan insanlar onun emirlerini dinler miydi? Bir insan, sırf birileri kendisine bir şey söylediği için, vicdanına karşı gelerek bir şeyler yapar mıydı? Bunun tek sebebi onun para ile yaşatılıyor olmasıdır. Peki, uluslararası toplumda çok sayıdaki medya kuruluşunun ve hükümetin bu konuda bu denli sessiz kalmalarının sebebi nedir? Bu felaketin karşısında öteki tarafa bakabilmelerinin sebebi nedir? Onların gizlenmiş çok sayıda çıkar ve kazançları bulunmaktadır.

Bu şeytani zulüm esnasında, Çin'de bulunan her şey -bu ister hükümetteki bir ilerleme olsun ister teşebbüslerin finansal geri dönüşümü- hepsi Falun Gong ile ilişkilidir. Ve buna uygulayıcıların giriş sınavları ile mezuniyetteki akademik dereceleri de dâhildir; her şey Falun Gong ile bağlantılıdır. Falun Gong'a zulmetmek için kamu güvenliğine, politik yasaya, adli sisteme, dışişlerine, adi 610 Ofisine ve gizli güvenlik ajanlarına çok büyük para aktarıldı. Ve insanları kandırmak için, çok büyük miktarda para, radyo, televizyon, gazete, sanat ve edebiyat, kültürel olaylar gibi çeşitli propaganda makinelerine ve hatta televizyonları, radyoları ve internet ağını engelleme gibi şeylere yatırım yapıldı. Falun Gong'a zulmetmesi için çok fazla sayıda ajan uluslararası kamuoyuna yollandı. Fakat o insanlar parayı yurtdışına götürüyor ve para kişisel hesaplarına geçtiği an, derhal göçmenlik işlemlerine başlıyorlardı: "Normal zamanlarda eğer ayrılmak isteseydim buna izin vermezlerdi, fakat şimdi bunu yapmam için bana para veriyorlar. Bu gerçekten de harika. Fakat böyle bir toplumda nasıl olur da gidip suç işleyebilirim? En iyisi arka kapıdan sıvışayım." Bu zulümde çevrilen numaralar en aptal numaralardır, fakat onlar insanların alın terleriyle kazanmış oldukları paraları, insanlara zulmetmek için kullanmaktan utanmıyorlar ve harcadıkları para oldukça büyüktür.

Öyle görünüyor ki, Falun Gong konusu çözüme kavuşturulmadığı müddetçe o toplum değişmek için herhangi bir şansa sahip olmayacak ve hiçbir şey istikrara kavuşturulamayacak, çünkü tamamen Falun Gong konusuna odaklanmıştır ve başka bir şeye endişelenecek vakti yoktur. Tamamen Falun Gong uğruna var olmaktadır. Bu değersiz makine tamamen Falun Gong için yaşatılıyor -daha başka ne yapabilir ki?

Bütün bunlar dış yatırım ile gerçekleştirilebilirdi ve eski güçler de bunu yaptı. Şeytanı beslemek için sadece parayı kullanıyorlar. Şeytanın Dafa'ya zulmettiği bu dönemde oraya para yatırımı yapıyorsunuz. Bu durum bol miktarda parası olan insanların geleceklerini seçiyor olmaları durumudur, paralarını bilerek fırlatıp atıyor olmaları durumudur. Bu zulümde, paranızı oraya yatırmanız şeytanın yaptığı zulmü destekliyor olmak ile aynıdır ve bir günah işlemektesiniz. Eğer Çin'de Dafa'ya karşı yapılan bir zulüm olmasaydı, oraya ne kadar para yatırdığınızın bir önemi olmazdı. Yüzeyde, insanlar bu durumu bilmiyorlar, fakat tüm insanlar bilen bir kısma sahiptir. Bilmediğinizi gerçekten de söyleyemezsiniz.

Soru: Asistan Merkezlerinde veya Falun Dafa Derneklerinde görevli olan kişiler eğer Fa-düzeltmesinin ilerleyişi ile uyum sağlayamıyor ve kendilerine yapılan eleştirileri kabul edemiyorlarsa...

Shifu: Asistan Merkezlerimizdeki ve Dafa Derneklerimizdeki durum bu mu? Elinizi kalbinize koyarak içinize derinlemesine bakmanız ve uygulayıcıların önerilerini doğru bir tutum ile dinlemeniz gerekiyor. Fakat duruma diğer açıdan bakarsak, uygulayıcıların konuları ele alış şekillerinde de bazı eksikliklerin olduğu doğru değil mi? Eğer o rolde siz olsaydınız, konuyu nasıl sonlandırırdınız? Bu bir eleştiri değil, gelin her şeyi bir tarafa bırakalım ve şöyle bir bakalım -onların gerçekten de problemleri mi var? Veya bizim problemleri ele alma biçimimiz mi yeterince kapsamlı değil? Veya onların gerçekten de büyük problemleri varsa, o durumda, onlar Asistan Merkezlerinden sorumlu kişiler oldukları için, burada düşünülmesi gereken bir şey var. Onların sorumlulukları daha da büyüktür, çünkü eğer bir Dafa uygulayıcısı onların hataları yüzünden ayıklanırsa, o durumda sanırım o günah devasa büyüklükte olacaktır. Elbette, o kadar da şiddetli olmayacaktır, çünkü Shifu olaylara hala göz kulak olacaktır. Fakat hepiniz xiulian uyguluyorsunuz ve ne olursa olsun, kendi noksanlıklarınızı, takıntı ve saplantılarınızı ve terk etmeyi başaramadığınız unsurlarınızı kendinizle birlikte Tamamlanmaya götüremezsiniz. Dolayısıyla yaptığınız şey ne olursa olsun, ilk önce ve en öncelikli olarak Dafa'yı düşünmeli ve kendinize ait olan şeylere fazla önem vermemelisiniz.

Aklıma gelmişken şu gerçekten de söz edeceğim, çeşitli bölgelerde bulunan ve sorumluluk almış olan kişiler de uygulayıcıdır ve onları Shifu olarak görmemeli veya onlardan çok yüksek beklentiler talep etmemelisiniz. Birtakım konularda hatalar yapmak kolaydır, o yüzden bu olay gerçekleştiğinde, sadece birbirinizle düşüncelerinizi paylaşın ve birazcık görüş alışverişinde bulunun. Olaylara Fa'ya karşı sorumlu olma perspektifinden bakmayı gerçek anlamda başardığınızda ve gerçekten de çeliği eritebilecek bir kalbe sahip olduğunuzda, olayların iyi bir şekilde ele alınamayacağını sanmıyorum. Ve kendinizde barındırdığınız sabit kavramlar temelinde, diğer uygulayıcının iyi olmadığı konusunda ısrarcı olmayın -ben, sizin Shifu'nuz onun iyi olduğuna inanıyorum. Ve iletişim kurmanın zor olduğunu düşünmeyin. Bir şeyler yaparken her iki tarafta "büyük bir merhamete" sahip oldukları duruma ulaşmalıdır. Eğer gerçekten kendinizde büyük bir merhamet barındırabilirseniz, doğru olmayan bu şeylerin derhal rektife olacağını düşünüyorum.

Soru: Yurtdışında yaşayan Çinlilere gerçekleri açıklamak için gösterdiğimiz çaba gerçekten de yetersiz mi? Özellikle de Batı Amerika'da çok sayıda Çin kökenli organizasyon bulunuyor ve anakara Çin'den olan çok sayıda insan var. Onların yurtdışında bulunabiliyor olması sahip oldukları karmik ilişkinin bir parçası mı?

Shifu: Bunun karmik ilişki ile ilgili olduğunu söyleyebilirsiniz, fakat pozitif bir etkiye sahip olanlar ile negatif bir etkiye sahip olan kişilere gelince, her iki grupta bulunmaktadır ve eski güçler bunu tam olarak bu şekilde ayarlamışlardır. Daha bir dakika önce, bu dünyada bulunan herkesin bir zamanlar benim ailemin bir parçası olduğunu söylemiştim. Eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmeyin ve gerçekleri açıklamak için elinizden ne geliyorsa yapın. İster batı Amerika olsun ister doğu Amerika, bunu yapabileceğimiz en iyi şekilde yapmalıyız. Fakat Shifu sizlere her şeyi bir kenara bırakmanızı söylemiyor, her şeyi reddetmeniz bir işe yaramaz. Ondan ziyade, sadece zamanınızı iyi bir şekilde değerlendirin ve insanları kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bir diğer şey de şu ki, kurtardığınız o Çinli insan gidip bunu diğer insanlara da anlatacaktır, dolayısıyla bu durum ona bir miktar erdem edinme şansını da verecektir. Bu zulüm esnasında insanlar günahlar işledi, bu zulmün devam etmesinde onlara el verdiler ve şeytanın öfkesini yakıtla beslediler, dolayısıyla da onlara bu günahlarını telafi etme şansı verilmektedir. O yüzden elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız.

Soru: Yaşadığım bölgede seçimler yapıldığı dönem, Dafa'yı destekleyen birkaç kongre adayını desteklemeye giden bazı kişiler oldu. Fakat bazı insanlar politikaya bulaşmamamız ve Dafa için bir şeyler yapmaları için sıradan insanlara bel bağlamamamız gerektiğini düşündüler. Bu anlayış doğru bir anlayış mıdır?

Shifu: Prensip olarak doğrudur, fakat bu özel meselede olaya şöyle bakmalısınız. Eğer Dafa uygulayıcılarının politikaya giremeyeceğini söylüyorsanız, bunun %100 doğru olduğunu söylemeyeceğim. Benim size söylediğim şey, Dafa'nın politikaya girmeyeceği idi. Ve bizim çok sayıdaki uygulayıcımız politik arenada çalışıyor, onların işi bu. Dolayısıyla eğer hükümetsel bir seçim var ise, sizler buna iştirak etmeli misiniz? Eğer buna iştirak ederseniz ve oyunuzu verirseniz, o durumda politik bir meselenin içine girmiş olursunuz. Bir Dafa uygulayıcısının sıradan insan toplumunda kendisini geliştiriyor olmasının anlamı sıradan insan toplumuna uyum sağlarken kendinizi geliştirmeniz için elinizden gelenin en iyisini yapıyor olmanız demektir ve dolayısıyla da, bu bir problem olmayacaktır. Sizler de sıradan insan toplumunun bir üyesisiniz. Ve sıradan insan toplumunun varlığı Dafa için, kozmos için ve yaşamlar için gereklidir. Bizler sadece onun devamlılığını sağlayabilir ve ona zarar veremeyiz. Eğer oy vermeniz gerekiyorsa gidip oyunuzu verin, bunda bir sorun yoktur. Eğer bir kongre üyesinin arkadaşınız olduğunu söylüyorsanız ve ona yardım etmek istediğinizi söylüyorsanız, elbette ki, bu durum seçimlerle ilgili konuları içerecektir ve siz de gönüllü olarak çalışacaksınızdır -bunda bir sorun yoktur. Fakat bizim Dafa'mız bir bütün olarak politikaya iştirak etmez ve bizler Dafa'nın ismi altında hiçbir politik iş yapamayız. Bununla birlikte, Dafa uygulayıcıları açısından Fa'yı onaylamak en öncelikli konudur.

En son defasında Tayvan'da bir seçim varken Tayvan Falun Dafa Derneği başkanı olan deneyimli bir uygulayıcı vardı ve Dafa Derneğinin seçimlerde hiçbir duruşa sahip olmadığını kamuoyuna açıklamıştı. Eğer bir uygulayıcı kişisel olarak birini desteklemek istiyorsa, bu onun şahsi meselesidir ve Dafa'yı temsil etmemektedir. Her iki partiyi de destekleyen uygulayıcılar vardı. Falun Dafa Derneğinin, herhangi bir partinin seçilmesi konusunda hiçbir düşüncesi yoktur ve iştirak etmez. Bireysel olarak kimi istiyorsanız destekleyebilirsiniz. İşte bu şekildedir.

Soru: Son zamanlarda Fa-düzeltmesi işleri yaparken çok fazla baskı var. Sanki görünmez bir baskı gibi. Bu durumun Fa-düzeltmesinin genel durumu ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum.

Shifu: Sanıyorum ki, Fa tarafından rektife edilmemiş olan eski güçler baskıyı gerçekten de giderek artan bir biçimde hissediyorlar ve sona doğru daha fazla yaklaştıkça, işleyen kısımda daha fazla baskı var. O yüzden bu durum bazen bizler açısından karmaşık bir durum yaratıyor, hepsi bu. Engellemeyi uzaklaştırmak için daha fazla doğru düşünceler yollayın ve bunu çok da önemli bir şeymiş gibi görmeyin. Aslında şu anda bir şeyi çok net biçimde görüyorum ve bunu sizler de görüyorsunuz ve bu da Dafa'ya hiç kimsenin zarar veremeyecek olmasıdır. Ona zarar verme ümitlerinin tamamı başarısızlıkla son buldu ve hiç kimse ona dokunmayı başaramadı -hatta ben Li Hongzhi etrafta yokken bile. Her biriniz bir asistan gibisiniz, her biriniz Dafa'nın bir parçacığısınız, her biriniz Fa'nın içine batmış durumdasınız ve Fa tarafından kıvama getiriliyorsunuz ve her biriniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları [sergiledikleri hareketlerde ve Shifu'nun etrafta olmasından faydalanmaları gibi bir durum olmadan] Dafa'nın yok edilemez olduğunu kanıtladılar. Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yaptığınız müddetçe her şey çözüme kavuşturulabilir.

Soru: Shifu bizlere sınırsız bir hoşgörüye sahip olmamız gerektiğini söyledi, fakat ben en ufak şeylere bile kızıyorum.

Shifu: O zaman sadece değiş. Merhamet ve hoşgörü sergilemeli ve diğer insanları daha fazla düşünmelisin ve burada, insanlar arasında, bu bir davranış biçimi haline gelecektir. Kendinizi suçladığınızda, bundan hoşlanmıyorum, bu tamamen faydasızdır. Söylemiş olduğum şeyi tekrarlıyorum: eğer düşmüşseniz sadece orada öylece yatıp kalmayın, derhal ayağa kalkın!

Soru: Bir kişi Falun Gong'u değil de Zhen-Shan-Ren'i destekliyorsa, o kişi için en nihai sonuç ne olacak?

Shifu: Aslında sizlere şunu söyleyeceğim, sıradan insanların söylediği şeylere gereğinden fazla değer vermeyin. Çünkü çok sayıda sıradan insan mantıktan yoksundur. Bildiğiniz gibi, insanoğlu, sıradan insan toplumunda var olan çok sayıdaki kavramların etkisi altında kalır ve sürekli olarak farklı kavramlar biçimlendirirler ki, bunlar onların orijinal doğalarını ve gerçek düşüncelerini etkilemektedir. O yüzden bazı insanların söylediği şeyler doğruymuş gibi görünebilirken aslında yanlıştır, samimi değildir veya zayıf bir düşünceden türemiştir. Sıradan insanların sizin kadar mantıklı olduklarını düşünmeyin. Şu anda çok ama çok fazla sayıda insan oldukça mantıktan yoksun bir durumda ve aslında sizler de başlangıçta öyleydiniz. (Herkes gülüyor) Sadece olgunlaşmanızın ve de kötü unsurların vücudunuzdan çıkmasının ardından daha mantıklı bir hale geldiniz. Sıradan bir insan bir şeyleri anladığı zaman veya bir şeylerin iyi veya kötü olduğuna karar verdiği zaman bunu çok yüzeysel bir seviyede gerçekleştirir. Kendi ailesine veya kendisine büyük iyilikler yapmış olan kişilere söylediği şeyler bile doğruymuş gibi görünürken aslında yanlıştır, içten değildir, sözlerini yerine getirmemekte ve herhangi bir sonucun sorumluluğundan kaçınmaktadır. Dolayısıyla, onun önemli olduğunu düşünmeyin. Eğer o kişiyi kurtarmak istiyorsanız, o zaman o kişinin mantıklı hale gelmesinde ona yardım etmelisiniz.

Soru: Çin'de gerçekleri açıklarken, sıradan insanların yöntemlerine uyum sağlaması açısından, materyalleri sıradan insan takıntıları ile bağdaşan içeriklerle birleştiriyoruz. Bu konuyu nasıl doğru biçimde ele alabiliriz? Her ne kadar sağlıklı olmayan bazı içerikler sıradan insanların takıntılarına uygunluk gösteriyor olsa da, bunlar hala kullanılmamalı....

Shifu: Aslında bazı uygulayıcılar bana şundan bahsetmişti: Önceden ileri doğru adım atmamış olan veya yaptıkları şeyleri iyi bir şekilde yapmamış olan uygulayıcılarımız ileri doğru adım attıklarında, derhal daha fazla sayıda iyi şeyler yapmak ve yaptıkları hatayı erdem ile telafi etmek istiyorlar. Fakat daha önceden seviyeleri düşmüştü, o yüzden de, en başından beri Fa-düzeltmesinin parçası olan uygulayıcılar ile onlar arasında boşluklar bulunuyor. Fakat bu boşluk kişinin görebileceği bir boşluk değilken, diğer uygulayıcıların görebileceği bir şeydir ve o kendisini özellikle birtakım belirli Fa-düzeltmesi işlerinde veya anlayışlarda gösterir. Dolayısıyla, bu kişi birtakım Fa-düzeltmesi işleri yaptığında veya belirli şeyler söylediğinde, diğer Dafa uygulayıcıları bunu anlayabilmelidir. Şu anda o uygulayıcıların artık iyi olmadığını söylemiyorum. Şunu söylüyorum: eğer düştüyseniz kendinizi toparlayın ve ileri doğru yol almayı sürdürün -Shifu sizi yüzüstü bırakmayacak ve kendinize olan güveninizi de kaybetmemelisiniz. Hala fırsatlar bulunuyor ve ne olursa olsuz sizi kurtaracağım. (Alkış) Bu durumda, yaptıklarını daima iyi şekilde yapan uygulayıcılar olarak, onlara iyi kalplilikle yardım etmelisiniz ve sarf ettiğiniz cümlelerde [diğer uygulayıcılarla birlikteyken olduğu gibi] çok sert olmayın. Eğer sözcükleriniz herhangi bir niyet taşımıyor olsa bile, onları farklı bir biçimde anlayabilir; dolayısıyla onunla kibarca konuşmalı ve işleri nasıl yapacağını söylemelisiniz. Elbette, bunu fark etmemesi gerekir, çünkü bunu fark ederse, ona farklı şekilde davrandığınızı hisseder ve bunun ardından da zihninde engeller biçimlenir ve düşüncelerinde problemler oluşmasına sebep olur. Son zamanlarda ileri doğru adım atmış olan uygulayıcılarımızın bazıları bu probleme birazcık dikkat göstermelidir -diğerlerinin tavsiyelerini dinlemekte fayda vardır, netice itibarı ile bu xiulian uygulamasıdır ve dürüst laf kulağa hoş gelmez.

Soru: Gerçekleri açıklayan çok sayıdaki filme ek olarak, sıradan insanların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için az sayıda film de yapabilir miyiz?

Shifu: Sizlere şunu söylemek zorundayım ki, şu anda bunun için gerçekten de vaktimiz yok, çünkü Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylamak için her şeylerini veriyorlar. Eğer bunlar yapılırsa, sıradan insanlar açısından faydalı olacaktır -buna hiç şüphe yok. Sıradan insanların kültürü tepetaklak aşağı inmektedir. Fakat bu, bugün sizlerin yapması için değildir. Bu, gelecekteki bir aşamada yapılacak. O yüzden Dafa uygulayıcıları şu anda gerçekleri açıklama alanında daha fazlasını vermeli ve daha fazla şey yapmalıdır.

Soru: İnternete daha fazla sayıda gerçekleri açıklayan program koymalı mıyız? Böylece Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları onları video CD yapmak için kullanabilirler.

Shifu: Elbette, bu iyi olur. Ve sadece bunu yapmakla yetinmemeli, eğer yapabiliyorsanız, geniş çapta yapmalısınız. Çinli insanların düşünceleri çok derinlerden zehirlendi ve onların gerçekleri öğrenmeleri için yardımcı olmanız gerekiyor. Bizim birtakım politik güçler peşinde olmadığımızı ve suçsuz olduğumuz halde zulme uğradığımızı öğrenmelerini sağlayın. Konuya sıradan insanların perspektifinden baktığımız zaman, bizler gerçekten de insanlara kim olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ve Fa perspektifinden bakıldığında, bizler onları gerçekten kurtarıyoruz; onları bu sebepten dolayı yok edilecek olmaları yazgısından kurtarıyoruz.

Soru: Fa-düzeltmesi uygulayıcıları Fa'yı onayladıkları zaman, bu durum kendi Tamamlanmaları dışında, diğer canlılar için Fa'yı onaylıyor oldukları anlamına da mı geliyor?

Shifu: Diğer canlılar...…şu anda onlar için kaygılanmanıza gerek yok. (Shifu Gülüyor) Fakat size şunu söyleyebilirim ki, 20 Temmuz 1999 civarlarında, o şeytan sürüsü bastırırken, doğrusunu söylemek gerekirse dünya üzerindeki tüm kötü insanları kontrol ediyorlardı. Ayrıca sıradan insanların tamamı da kontrol ediliyordu. Ve sadece insanlar da değil, hayvanlar ve bitkiler dahi kontrol ediliyordu. Her bir ot parçasının ve her bir ağacın bize karşı kötü niyet besliyor olduğu görülebiliyordu. İkinci yıl olaylar daha iyi bir durumdaydı, çünkü bastıran şeytanın tamamı temizlendi ve o dönem sadece Çin kısmındaki parça geriye kaldı, parça parça hızla temizleniyordu. Şu anda dünya insanları en büyük öneme sahipler, çünkü dünya üzerinde bulunan hiç kimse önemli bir sebep olmaksızın burada değil.

Soru: Benim iki sorum var. Kendimi her gün çok meşgulmüşüm gibi ve olaylardan geri kalıyormuşum gibi hissediyorum, fakat sonuçlar iyi olmuyor. Ve bazen de birtakım Dafa işlerine ve uygulayıcı arkadaşlarımızın kurtarılması durumuna karşı kendimi kayıtsız hissediyorum. Bu durumu nasıl değiştirmeliyim?

Shifu: Sizlere sadece zamanınızı iyi bir şekilde planlamanızı söyleyebilirim. Herkesin zamanı sınırlı ve Shifu bunu biliyor. O yüzden zamanınızı mantıklı bir biçimde nasıl düzenleyeceğinizi anlamaya çalışmalısınız. Uygulayıcı arkadaşlarınızı ve Dafa uygulayıcılarını kurtarmalısınız -şeytanın onlara vahşice ve dizginlerini koparmış bir şekilde zulmetmesine izin veremeyiz. Aslında, sizlere şunu söyleyeceğim, Dafa uygulayıcılarına zulmetmek için kullandıkları yöntemler olabilecek en aptalca şeylerdir ve geriye dönüp baktığınızda bunun doğru olduğunu görebilirsiniz, çünkü bunu eski güçler bu şekilde ayarlamıştır. Diğer ülkelerin vatandaşlarını nasıl olur da tutuklayabilirler? Ne olacağını biliyor musunuz? Gerçekleri öğrendiğiniz zaman ve Amerikan kamuoyu bunu öğrendiği zaman oldukça öfkeleniyorlar. Reformlardan ve Batıya açılma durumundan bu yana, Çin hükümeti, insanların parti hükümeti ile birlikte hareket etmesi için kendisinin ne kadar muhteşem olduğunu dünyaya göstermek konusunda kafa patlatıyor. Bu doğru değil mi? Fakat Batı toplumu, özellikle de Amerikan kamuoyu içerisinde, insanlar partiye karşı zaten bir iğrenme duygusu besliyorlar. Onlar bütün bu şeyleri yapınca, bu durum Amerikalı insanların daha da negatif duygular beslemelerine sebep oluyor ve dünyanın dört bir yanındaki diğer tüm ulusların onlara karşı son derece negatif şeyler hissetmesine neden oluyor. Bu aptalca şeyleri durmaksızın yaptıkça, şu anda, diğer ülkelerdeki insanların bile kalplerini kaybetmiş durumdalar.

Soru: Bizler hala tek vücut olarak gücümüzü iyice ortaya koymadık ve ben bazen ana koordinatörlerin veya Falun Dafa Derneğinde sorumluluk almış olan kişilerin olayları Fa doğrultusunda yapmadıklarını hissediyorum. Dizginleri ellerinden bırakmak istemiyorlar ve diğer insanların bir şeyler yapmalarına izin vermiyorlar ve görüşmeler sırasında ortak anlayışa varma konusunda problemlerimiz var. Ardından da, onların Shifu tarafından kişisel olarak seçilmiş olduğunu duyuyoruz, o yüzden bazen onların yanlış yaptıklarını biliyor olmamıza rağmen, hala onları desteklemek zorunda kalıyoruz. (Herkes gülüyor)

Shifu: Geçen senenin hemen başında, her bir Falun Dafa Derneğindeki uygulayıcılara, kişilerin bireysel olarak Fa'yı onaylama işi söz konusu olduğunda, dizginleri ellerinden bırakmalarını ve her bir kişinin Fa'yı onaylama konusunda kendi yolunda yürümesi gerektiğini söylemiştim. Uygulayıcılarımız her zaman %100 haklı olmayabilirler, fakat koordinatörlerimiz bunu duydunuz mu? Uygulayıcılar işte böyle düşünüyor -hepsini duydunuz mu? Elbette ki, sizler de kendinizi geliştiriyorsunuz ve Shifu sizden işleri hiçbir hata yapmadan yapmanızı bekleyemez, fakat şimdi uygulayıcılar bu gibi düşüncelere sahipler diye geri dönüp onları suçlamayın -onlar bunu Fa için yapıyorlar; her bir cümlede ve her bir satırda onların mesajlarını görebiliyorum. Bu kendileri için değil, Fa için. (Alkış)

Soru: Yatırım yapmak para kazanmayı sağlayabiliyor. Fakat bazı uygulayıcılar iki veya üç yıl içerisinde kazanacağımız paranın kullanmak için çok geç olacağını ve eğer şu anda paramız varsa insanları kurtarmak için onu da aynı şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorlar.

Shifu: Yüzeyden bakıldığında az çok mantıklıymış gibi görünüyor, fakat gerçekte ise bu hala aşırı uca kaçmaktır. Hayatlarınızı savsaklayamayacağınızı ve her şeyi reddedemeyeceğinizi düşünüyorum. Sizlere şunu söylüyorum ki, şu anda arkanızda bıraktığınız şey geleceğin insanları için olan uygulama yoludur. Eğer gelecekteki insanlar da aynı bu şekilde aşırıya kaçar, işlerini ve mesleklerini umursamazlar hatta Dafa'yı onaylarken gidip yemek için dilenirlerse, bu kesinlikle bir işe yaramayacaktır.

Hayatınızın bir düzen içerisinde olmasını sağlamalı ve işinizi layıkıyla yapmalısınız. Sizlere şunu söyleyeyim ki, sizler toplumun bir üyesisiniz ve toplum içerisinde ne türden bir mesleğe sahip olursanız olun, yapmanız gereken şeyleri layıkıyla yapmak için, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Nerede olursanız olun iyi bir insan olmalı ve toplumda yaşayan herkesin sizlerin iyi insanlar olduğunuzu söylemelerini sağlamalısınız. (Alkış) Olayları yaparken aşırı uçlara kaçmayın. Bizim almakta olduğumuz yol, her açıdan doğru olmalıdır.

Bazı insanlar şöyle diyorlar: "Büyük para kazanmak için planlar yapıyorum, böylece daha sonradan o para Dafa için kullanılabilir" Uzaklardaki sular sizin acil giderilmesi gereken susuzluğunuzu dindirmeyebilir, fakat sıradan insanlarla ilgili olan birtakım şeyleri planlamanız sizin açınızdan yanlış değildir. Dafa için kullanmak üzere bir miktar para kazanmak hakkında konuşmak zorunda değilsiniz -onu Dafa'ya vermeyi düşünmek zorunda da değilsiniz. Eğer büyük bir iş yapmak ve o büyük işten para kazanmak üzerine konuşmak istiyorsanız, bu şekilde söyleyebilirsiniz (herkes gülüyor) ve Dafa'dan bahsetmek zorunda değilsiniz. Bu son kısım beni daima geriyor. (Herkes gülüyor) Çünkü sizlere daha önce Dafa uygulayıcılarının büyük para kazanmalarında bir sorun olmadığını söylemiştim ve herhangi türden bir iş yapabilirsiniz -bunda bir sorun yoktur. Mesele sadece yaptığınız her şeyde vicdanınızı takip etmek zorunda olmanız ve iyi bir insan olmanızdır.

Soru: Üzerime kötü enerji geldiğinde bunu hissedebiliyorum ve şeytani gücü engellemek için doğru düşünceler yollamayı deniyorum. Fakat ardından uykulu ve mahmur bir durumun içerisine giriyor ve hastalık karması kendisini gösteriyor. Bu kötü enerjiyi nasıl durdurabilirim?

Shifu: O kötü enerjiden fazlasıyla korkuyorsun. Eğer gelirse, onu yok etmeyi başarabilirsin; onu faydalanabileceğin en ilkel qi haline dönüştürebilirsin. Size bir şey söyleyeceğim: Ben Fa'yı yaymaya başlamadan önce ve o yüksek seviyeli elementler buraya gelmeden önce, ortada eski güçlerden herhangi biri yoktu ve o zamanlar "soğukluk" ile baş edebilmek için başka yöntemlerim vardı. Şöyle düşünmüştüm: "Sen soğuksun ve beni üşütmeye çalışıyorsun -beni dondurmaya mı çalışıyorsun? Ben senden daha soğuğum, seni üşütebilirim." (Herkes gülüyor, Alkış) Veya: "Beni 'ısıtmaya' çalışıyorsun. Durumu tersine çevirecek ve seni ısıtacağım -o kadar ısıtacağım ki, dayanamayacaksın." Size sadece bunun ardında yatan düşünceyi söylüyorum. Bunu yapmayı başaramayabilirsiniz, fakat meseleyi doğru düşünceler ile ele almalı ve korkmamalısınız. Sadece bir şeyleri açıklıyordum; şimdi de gidip mantıksız bir biçimde davranmayın! Nispeten yeni olan uygulayıcılara gelince, eğer aslında birisi sizin üzerinize iyi olmayan bir şeyler gönderiyorsa bundan korkmayın. Sizler Dafa uygulayıcılarısınız -sizin Shifu'nuz var ve sizler Fa'ya sahipsiniz. Belki de ona geçmiş yaşantınızdan gelen bir borcunuz -[aynı şekilde geri ödenen bir borcunuz] vardır. Fakat sizler uygulayıcılarsınız, dolayısıyla, endişelerinizi bir kenara bırakmalısınız ve Shifu sizinle kesinlikle ilgilenecek [sizi koruyacak.] Hatta size birtakım şeyler vermeyi başarabilse bile, Shifu o şeyi sizin faydanıza olan bir şeye dönüştürecek. (Alkış) Shifu sizinle ilgilenecek, çünkü sizler uygulayıcılarsınız. Fakat ona yapışıp kalırsanız, eğer takıntılarınız gelişirse: "Şu anda korkmuyorum. Benim, onunla ilgilenen bir Shifum var. Durma devam et!" (Herkes gülüyor) -o zaman, bana tamamen bel bağlamış olduğunuz bu durum da bir takıntıdır. Ve Shifu bu takıntıyı gördüğü zaman sizinle ilgilenmez ve önce, siz o takıntıyı terk edene kadar bekler. Size sadece düşünceyi anlatıyorum. Xiulian……xiulian zihin ile ilgilidir, öyle değil mi? Gevşeyemezsiniz ve kendinizi iyi bir şekilde idare etmezlik yapamazsınız. Her şeye doğru düşünceler ile yaklaşın ve hiçbir şeyden korkmayın: "Ben doğru bir Fa'nın içerisinde uygulama yapıyorum, o halde korkacak neyim var ki?"

Çok sayıda uygulayıcının çalışma kamplarında şiddetli bir biçimde zulüm görmesinin sebebi, sahip oldukları korkudur. Bu konu hakkında konuşmak kolaydır, fakat öylesine şeytani bir ortam içerisinde ve o türden bir baskı altında olduğunuzda, her şey farklıdır. Fakat ne olursa olsun, sizler Tanrısallığa doğru yürüyen kişilersiniz, dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Elbette, orada yaşamını yitirenler, aynı zamanda eski güçlerin tarih içerisinde ayarlamış olduğu durumlardı. Örneğin, o uygulayıcıların en son yaşamlarında eski güçler şöyle demiş olabilir: "Eğer Dafa'yı elde etmek istiyorsan, Dafa'nın öğretildiği dönemde, o şekilde öleceksin. Aksi takdirde senin girmene izin vermeyeceğiz." Uygulayıcılar o anlarda, hiç kuşku dahi duymadan, zamanı geldiğinde, ölünceye kadar dayak yiyeceklerini kabul ettiler. Elbette burada sadece bir örnek veriyorum. Tarih içerisinde, bunun gibi çok sayıda boşluklardan istifade ettiler ve çok sayıda düzenlemeler yaptılar.

Bir başka sebep daha var. Tarih çok uzundur. Bu zulüm esnasında, çalışma kamplarında bulunan polislerin bazılarının bizim birçok Dafa uygulayıcımızı öldürdüğünü gördünüz. Eğer bu durum Fa-düzeltmesi dönemi esnasında olmasaydı ve zulüm görmüş olan kişi sıradan bir kişi olsaydı ve bu kötü polis öldükten sonra tekrar reenkarne olduğunda eğer bu döneme rastlamış, Fa'yı elde etmiş ve bir Dafa uygulayıcısı olmuşsa, o durumda onun döverek öldürdüğü kişi ondan hayatının bedelini geri ödemesini istemeyecek miydi? Eğer o canlı: "Ben artık başka herhangi bir bedel ödemek istemiyorum, sadece o kişiden hayatımı aynen geri ödemesini istiyorum" deseydi -o zaman bu zor bir durum olurdu. Sizlere şunu söyleyebilirim ki, Shifu her şeyi merhametli yollarla çözüme kavuşturabilir. Uygulayıcı ona ne borçlu olursa olsun, tazminatını olabilecek en iyi şekilde geri ödemesi konusunda, o uygulayıcıya yardım edebilirim. Ve eğer uygulayıcı buna sahip değilse, ben, onun Shifu'su bunu ona verebilirim -"Sana iyi bir gelecek vereceğim. Ölümün sebebiyle, şu anda Cennete yükselme ödülünü alabileceksin, dolayısıyla, o zaman bu çok daha iyi bir sonuç olmayacak mı?" Fakat o canlı içinde çok fazla kin taşımaktadır ve onu bir kenara bırakamamaktadır -"Benim cennete yükselmemi mi sağlayacaksın? Beni bir Tanrı haline bile getirsen, bunu yapmayacağım. Ben sadece intikam istiyorum." İşte meselenin zorlaştığı yer burasıdır. Düşündüğünüz kadar basit değildir! Söyleyin bana, o durumda ne yapabiliriz? Geçmişte bir yaşam borcu olan uygulayıcıların sayısı az değildir, fakat Shifu sizler için, onların hepsine en iyi çözümleri bahşetmektedir.

Fakat durum ne olursa olsun -eğer gerçekten peşinen ölmüş olsanız bile sizi bekleyen şey Tamamlanmadır. (Alkış) Meseleyi, bu perspektiften işte böyle ortaya koyuyorum. Bunu söylememe rağmen, sizler doğru bir yolda yürüdüğünüz müddetçe, aslında her şeye merhametli çözümler sunabilirim. O aşırı uçlarda düşünenleri iyi bir hale getirebilirim; buna hiç şüphe yok. Ve ardından da onu, hayatını geri ödemeyi istemediği bir hale de getirebilirim, çünkü zihnindeki o düğümü Fa ile açabilirim -her şeyi yapabilirim. Fakat takıntı ve saplantılara sahip olduğunuzda ve onları bırakamadığınızda, [o durumda] çözülemiyorlar ve Shifu zor bir durumda kalıyor.

Soru: Şöyle bir olay var: bazı yerlerde bir grup olarak Fa'ya çalıştıklarında Shifu'nun son yayınlamış olduğu makaleleri okumak gibi bir eğilimleri oluyor ve Zhuan Falun'u çok da fazla arka arkaya okumuyorlar. Ve sorumluluk almış olan bazı uygulayıcılar, büyük bir grup olarak Fa'yı çalışırlarken, Shifu'nun küçük bir gruba öğretmiş olduğu Fa'dan bahsediyorlar.

Shifu: Burada iki konu var. Birincisi şu; son zamanlarda farklı dönemlerde söylemiş olduğum şeyler Zhuan Falun'u destekleyici niteliktedir. Sadece onların arasındaki ilişkiyi hatırlayın ve sıklıkla çalışmanız gereken şey Zhuan Falun'dur. İkinci konu da şu; bazı uygulayıcılarımız özel koşullar altında söylemiş olduğum şeyleri duyduktan sonra gidip bunu etrafta bir söylenti vasıtası ile yayıyorlar. Bu konu hakkında defalarca konuşmuştum. Özel koşullar altında söylemiş olduğum şeyler evrensel nitelikte değildir ve muhtemelen orada bulunan insanları hedefliyordu. Eğer dönüp bunları başkalarına anlatırsanız, bunu onlara anlattığınızda benim cümlelerimi barındıran içsel anlamlara sahip olmayacaklardır ve onlar hedeflenmiş olan kişiler değillerdir. Dolayısıyla etkilerini kaybedecektir ve diğer insanlar duyduğunda kendilerini rahatsız hissedeceklerdir. Aynı zamanda da, o şeyleri anlattığınızda içerisine takıntı, saplantı ve bağımlılıklarınızı da eklemektesiniz. Büyük çoğunlukla birazcık gösteriş düşkünlüğü de işbaşındadır, güç algılanır, bilinçaltıdır. Artık bu gibi şeyleri yaymayı durdurmanız gerektiğini düşünüyorum. Söylediğim şeyi duymanızın ardından, sadece oluruna bırakın. Biliyorsunuz, binlerce yıldır uygulama yapan kişiler gerçeğin küçücük bir kısmını öğrenmelerinin ardından bunu kendilerine saklardı. Onu yüzlerce yıl veya bin yıl boyunca kendilerinde saklar ve kimseye anlatmazlardı. (Herkes gülüyor) -"Eğer bir kişi benim bildiğim bu kadarcık şeyi öğrenmek istiyorsa, onu bir şeylerle değiş tokuş etmek zorunda kalacak." Fakat siz uygulayıcılar... (Shifu koşma efekti yapıyor) gidip herkese anlatıyorsunuz! (Shifu gülüyor) Kendinizde bir şey saklayamıyorsunuz. (Herkes gülüyor)

Soru: Anakara Çin'de bulunan uygulayıcılar Tamamlanmaya ne şekilde ulaşacaklar?

Shifu: Aynı şekilde olacak, tüm biçim aynıdır. Fakat tek bir şey var: Eğer kişi benim tarafımdan kabul edilmemiş ve benim tarafımdan yollanmamış ise, bir işe yaramaz. Dolayısıyla, erkenden ölenler -her ne kadar onların Tamamlanmaya ulaşmalarına karar vermiş olsam da, aslında onlar belirli bir yerde bekliyorlar. Onları kabul etmem gerekmektedir. Benim tarafımdan kabul edilmeyenler, tanınmayacaktır. O yüzden hepsi en son karar için beklemektedir. Elbette, şu anda beklerlerken herhangi bir zorluğa sahip değiller. Bilinçleri son derece net bir durumdadır ve bir Tanrının vaziyeti içerisindeler ve tek mesele sadece konumlarına geri dönmeleridir.

Soru: Fa-düzeltmesinin bu kritik döneminde, bazı eski uygulayıcı arkadaşlar çeşitli zaman aralıklarında çeşitlilik gösteren derecelerde sıkıntılar yaşıyorlar. Sıkıntılar yaşayan bu uygulayıcı arkadaşlarımıza ne şekilde yardım etmeliyiz?

Shifu: Xiulian uygulamasında, kişinin önce veya sonra başlamış olmasının önemi yoktur. Ve ayrıca, kişinin kendisini iyi geliştirip geliştirmediği, o kişinin xiulian uygulamasına erken veya geç başlayıp başlamadığı tarafından belirlenmez. Eğer bir kişi doğru düşüncelere ve doğru davranışlara sahip olmayı başarabiliyorsa ve takıntılarından vazgeçebiliyorsa, o durumda o kişi farklıdır. Dafa uygulayıcılarına zulmeden anakara Çin'deki o alçak çete şöyle düşünüyordu: Evet, o eski bir uygulayıcı. Eğer bir şeyler yazdırmak için onu alırsak diğerleri de onu takip edecektir." Fakat bu nasıl mümkün olabilir? Sıradan insanlar xiulian uygulayıcılarına zulmettiğinde, onları anlamayı asla başaramazlar. Herkes kendisini geliştirmekte ve herkes kendi yolunda yürümektedir ve hiç kimse bir diğer kişiye bakmaz, kişinin yaşlı veya genç olduğuna bakmaz veya kişinin uygulamaya erken ya da geç başlamış olmasına bakmaz. Ben Shifu olarak, tüm uygulayıcılara aynı şekilde rehberlik ediyorum. Dolayısıyla, o kişiye ne şekilde yardım edeceğinize gelince, yapabileceğiniz şey, öncelikle, olayları Fa'dan anlaması ve gelişmesi konusunda yardım etmenizdir. Ve bir diğer şey de hepinizin birlikte doğru düşünceler yollamanız ve bir Dafa uygulayıcısının yaşamları kurtarmak için yapması gereken şeyleri daha fazla yapmanızdır. Bütün bu şeyler kişiye yardım edebilir.

Soru: Fa-düzeltmesinde, her ne zaman önemli bir ilerleme kaydetsek, aniden birtakım güncel olaylar engelleme yaratmak için beliriveriyor. Mesela 11 Eylül olayı, uçak kazası, Irak meselesi, Kuzey Kore meselesi ve bunun gibi şeyler. Bu gibi engellemelere nasıl bakmalıyız?

Shifu: Evet, doğru. Adaleti savunan bütün o ülkeler, Çin hükümetinin toplumun bir parçası olan ve bu denli büyük sayıdaki tabana ait insana yaptığı zulüm karşısında niçin kör bir hale geliyor? Niçin sessiz bir şekilde kalmayı sürdürüyorlar? Onlar açısından, bunun sebepleri vardır; fakat aynı zamanda eski güçlerin, [onların teröristlerle meşgul olmalarını sağlayan] düzenlemeleri de vardır. Teröristlerin arada bir ortaya çıkmalarının, onların dikkatini başka yönlere çekmelerinin ve onları, var oluşlarının asıl amacına odaklanmalarından alıkoymalarının sebebi işte budur.

Soru: İngiltere'deki uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Teşekkür ederim!

Soru: Çin'de reenkarne olmuş olan aile üyelerimizi kurtarmak için birtakım skeçler hazırladık ve onları sokakta sergiliyoruz. İçimizden bazıları kötü insanı canlandırmak zorunda. Shifu, bir Dafa uygulayıcısından bu rolü oynamasını istemek uygun mudur?

Shifu: Önemli değil. O rolü oynaması onun açısından bir sorun teşkil etmez. Fakat kötü insan rolünü oynayan Dafa uygulayıcılarımızı görünce kendimi rahatsız hissediyorum. Eğer gerekiyorsa, o zaman yapın önemli değil ve aslında herhangi bir şeyi etkilemeyecektir. Netice itibarı ile başka ne yapabilirsiniz ki; Fa'yı Dafa uygulayıcılarının onaylaması gerekiyor. Birtakım fikirler ortaya atarak onlara yardımcı olmuş ve televizyon programları yaptığımızda, kötü rolleri oynamaları için arkadaşlarımızı çağırabiliriz demiştim. (Herkes gülüyor) Sadece aktör olmalarını isteyin. Şu anda paramız yok, fakat gelecekte karlı bir duruma geldiğimizde bu iş için onlara para verebilirsiniz. (Herkes gülüyor) Sadece şaka yapıyorum! Yine de, gerçekten önemli değil.

Soru: İnsan ırkı ile diğer canlılar gelecekte eş zamanlı olarak var olacaklar mı? Uygulayıcılar bu konuya nasıl bakmalılar?

Shifu: Gelecekte insanoğlu ile diğer canlılar eş zamanlı biçimde var olacaklar mı? İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi gerçekleştiği an, ilk etapta o kadar da fazla bir değişiklik olmayacak. Sonraki zamanlarda dünya üzerinde nelerin var olacağı konusuna gelince bu, insan ırkının ihtiyaçlarına bağlı olacak. Cennetteki her şey muhteşemdir, o kadar muhteşemdir ki, tanımlanamaz. Tanrılar bile, yani şöyle ki, merhametli bir çözümün ardından yeni kozmosa girmiş olan bir Tanrı bile şok olmaktadır. (Alkış) İnsanoğlu Tanrıların muhteşem olduklarını düşünür, Tanrılara ait dünyaların muhteşem olduğunu düşünürler, fakat eğer oraya gitseler ve şöyle bir baksalar, eski yerlerin artık o kadar da muhteşem olmadığını görürler -fark işte bu kadar büyüktür. Şeytanlara gelince, onlar da kozmosun bireyleridir. Kozmosta pozitif ile negatif arasındaki uygunluk göz ardı edilemez.

Saat kaç? (Alkış) Burada bitirelim mi? Tüm söyleyeceklerim bu kadar. (Shifu'nun kalması için alkışlar susmuyor) Peki, o zaman sorularınızı birazcık daha cevaplayacağım. (Alkış)

Soru: Bize o alçağın, Çin'deki şeytanın başının yargılanması hakkında neler düşündüğünüzü söyleyebilir misiniz? (Herkes gülüyor)

Shifu: Çin'de herkesin olayları bilmesi ve bu suretle de Falun Gong'u pozitif bir bakış açısı ile öğrenmesi olanaklı değildir, fakat herkes o zavallı adamı lanetlemektedir -işte bu kadar kötü. (Alkış) O durumda mahkemeye yollanması gerekmiyor mu? (Alkış) (Shifu gülüyor, Alkış)

Soru: Saygıdeğer Shifu, lütfen şu konuyu benim için açıklığa kavuşturur musunuz: Çin konsolosluğu önünde gösteri yaptığımızda, şeytan bize sorun yaratması için polisi kullanıyor. Saygıdeğer Shifu'nun bize söylemiş olduğu şeyler doğrultusunda şunu düşünüyorum ki, bizler üç işi iyi bir biçimde yapmalıyız, ilki de gerçekleri açıklamak. Ve siz bizlere, sorunlarla karşılaştığımız zaman dolambaçlı yollara sapmamamızı, ondan ziyade onunla yüzleşmemizi söylemiştiniz...

Shifu: Evet doğru. Bu türden bir durumla karşılaştığımızda onu çözüme kavuşturmalıyız. Şunu hatırlayın: Her nerede bir problem baş gösterirse, orası sizin gerçekleri açıklamanız gereken yerdir. (Alkış) Sonucun iyi mi yoksa kötü mü olduğuna gelince, karşı tarafa bakmayın o sizin zihninizden gelmektedir. Eğer iyi olmasını isterseniz, o zaman iyi olacaktır. Ve eğer onu iyi olmasını istemiyorsanız veya zihniniz sarsılmaz değilse, o durumda bir şeyleri rektife etmek kolay olmayacaktır. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, güçlü doğru düşüncelere sahip olmanız gerekiyor. Eğer: "Ben seni gerçekten kurtarıyorum. Sana hakikaten gerçekleri anlatıyorum" şeklinde düşünürseniz, o durumda sonuç iyi olacaktır. Ayrıca, Çin'in dışında bulunan insanlara kibarlıkla yaklaşmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Elbette, umutsuz durumda olan insanlar Çin'in dışında da var. Belki onlarla karşılaşırsınız, belki de karşılaşmazsınız. Fakat ne olursa olsun, bizler doğru biçimde davranmalıyız. En azından, onların düşmelerine, yaşamların düşmelerine sebep olmamalıyız. Çok sayıda şeyin sonuçları, insanların onları ne şekilde ele alacağına bağlıdır. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve olayları zorlaştırmayın.

Soru: Karım Fa'yı onayladığı için özgürlüğünü kaybetti. Yaşı çok küçük olan bir çocuğum olduğu için, karımın şimdiye kadar yapmış olduğu gibi Fa'yı onaylayamam, ondan ziyade kendimi koruyacak şeyler yapıyorum. Bu doğru mudur? Aynı zamanda da Zhengzhou Dafa uygulayıcılarının selamını iletiyorum.

Shifu: Teşekkür ederim. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, yaptığın şeyin doğru olduğunu düşünüyorsan, o zaman öyle yap. Xiulian uygulamasında insanlar farklı anlayışlar taşırlar ve farklı durumlar içerisindeler. Bunlar sorun değildir. Uygulaman içerisinde anlamayı başarabildiğin şeyler ile olayları yapabilme kapasitenin her ikisi de senin uygulamanın ulaşmış olduğu seviyenin tezahürleridir. Bir başka deyişle, eğer yaptıklarını fevkalade iyi yapabilirsen elbette ki, bu daha iyidir, fakat böyle bir zorlama yapılamaz. Benim sizler için başka hiçbir gereksinimim yoktur. Ben sizlere asla, yaptıklarınızı hangi derecelerde iyi yapacağınızı söylemedim. Olayları her zaman siz kendiniz ele alıyorsunuz. Fa gerçekleri temelindeki anlayışınızın ulaşmış olduğu seviye ne kadar yüksek ise olayları yapabilme kapasiteniz de o kadardır. Yapmakta olduğunuz her şeyi kendiniz için yapıyorsunuz, kesinlikle benim için değil. (Shifu gülüyor) Şu şekilde söyleyeyim: Sadece Shifu size yardım ediyor, asla siz Shifu'ya değil. (Alkış) Gelecekte, gerçek durumu gördüğünüz zaman: "Vay canına demek ki böyleymiş!" diyeceksiniz.

Soru: Bugün Fener Bayramı. Bize Fa'yı öğrettiği, bizi kurtardığı ve Fener Bayramını bizimle birlikte geçirdiği için saygıdeğer Shifu'ya teşekkür ediyoruz. (Alkış)

Shifu: Ah evet. Aslında, bunu düşünmemiştim. Bayramlara ve tatillere gelince, eğer bana onları hatırlatmazsanız unuturum, ben böyleyim işte. Bugün Fener Bayramı, o zaman burada büyük bir buluşma içerisinde değil miyiz? (Uzun Alkış)

Soru: Çin'e gerçekleri açıklama materyalleri gönderdiğimiz zaman, onlara aynı zamanda sizin şiirlerinizi, makalelerinizi ve Dafa kitaplarını da yollayabilir miyiz?

Shifu: Problem değil, kesinlikle problem değil. Onları sıradan insanlara yollayabilirsiniz. Kişi onları okumak istediği müddetçe, bu bir problem değildir. Bu zulüm bayağı bir zamandır devam ediyor. Falun Gong hakkındaki gerçeği hakikaten öğrenmek isteyen çok fazla sayıda insan var, fakat kitapları bulamıyorlar. Şeytan o zamanlar kitapları yakarken, eski güçlerin kullandığı bahanenin ne olduğunu biliyor musunuz? Kitapları niçin yakmışlardı? O zamanlar anakara Çin'de Zhuan Falun kitabının o kadar fazla sayıda kopyası vardı ki, tek kelimeyle her yer dolup taşıyordu. Fakat çok sayıda uygulayıcımız kitaba saygı göstermeleri gerektiğinin farkına varmadı ve sıradan insanlar çok daha az saygı gösterdiler. Tanrılar buna tahammül edemediler, çünkü o Cennetin Yasasıdır, kozmosu yaratan şeydir! O yüzden eski güçler şiddetli bir kitap kıtlığı yaratmak istediler ve insanların Fa'nın peşine düşmesini sağladılar, ona saygı duymalarını sağladılar ve o andan itibaren bu Fa'nın ne kadar değerli olduğunu anlamalarını sağladılar. Bunu yapmak için o dönemde kullandıkları bahane bu idi.

Soru: Bizim bölgemizdeki bazı uygulayıcı arkadaşlarımız hala Fa-düzeltmesini anlamamış gibi görünüyor. Ayrıca diğer konulardaki anlayışları da iyi değil. Onların gelişimine nasıl katkıda bulunabilirim?

Shifu: Hiçbir şey zorlanamaz. Bir kişinin xiulian uygulamayı isteyip istememesi tamamen o kişinin kendisine bağlıdır. Biz sadece ona iyi olan şeyleri yapmasını tavsiye edebiliriz ve ona hatırlatmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız, onlara belirli şeyler söyleriz ve onlara prensipleri açık bir şekilde söyleriz. Zorlama hiçbir işe yaramaz. Düşüncelerinizi belirttiğinizde belki de mesele çözümlenir, ya da o kişinin takıntıları vardır.

Soru: Yaptığımız Dafa işlerinde sorumluluk almış olan kişiler doğru söylemiyor ve her şeyin yolunda gitmesi için olayları sıradan insanların yöntemleri ile ele alıyorlar. Bunun sebebi, o kişilerin Fa'ya iyi çalışmamış olmaları mı? Yoksa kişisel menfaatlerinin olması veya birtakım gizli güdülere sahip olmaları mı?

Shifu: Güdülere mi? Bunu bu şekilde ortaya koyamazsınız. Burada oturanlar arasında birazcık tuhaf olanlar var, fakat sizlere şunu söyleyeceğim, Shifu hala sizi terk etmek istemiyor ve bunu başarıp başaramayacağınızı görmek zorundayım. (Alkış) Eğer başarabilirseniz, sizinle ilgileneceğim. Bu size bağlı. Diğerlerine gelince, burada oturan kişiler arasında birilerinin Fa'ya zarar vermek istediğini söylüyorsanız veya başka türlü şeyler yapmak isteyen kişilerin olduğunu söylüyorsanız, bu imkânsızdır. Sorumluluk üstlenmiş olan kişiler de uygulayıcıdır ve onlar da sahip oldukları insan düşüncelerini sergileyeceklerdir -buna hiç şüphe yok. Onlardan çok büyük beklentiler içerisinde olmayın. Fakat onlar sorumluluk almış olan kişilerdir ve yaptıkları şeyler belirli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla, problemler gördüğünüz zaman, onları belirtmelisiniz. Eğer dinlemezlerse, bunu Dafa Derneğine rapor edebilirsiniz.

Soru: Ben sizin bir uygulayıcınızım, fakat başım borç ile dertte. Fa-düzeltmesi formu yolu ile bu işleri düzeltebilir miyim?

Shifu: Dafa'yı kişisel meseleleriniz için kullanmak... Bu türden bir düşünme biçiminin doğru olduğunu sanmıyorum. Bir Dafa uygulayıcısı olarak yaptıklarınızı gerçekten iyi bir biçimde yaptığınız zaman, sanıyorum ki sorunlarınız size göründüğü kadar mutlak olmayacaktır. Çünkü olaylara Fa perspektifinden bakamadığınızda, sıradan insanların sorunları sadece onların sorunlarıdır. İnsanoğlunun gözünde olaylar değişmez, fakat Tanrıların gözünde bütün bunlar değişir. Sen sıkıntılısın ve Shifu'da senin için sıkıntılı -takıntı ve saplantılarını terk etmemiş olduğun ve Fa'nın yüksek bir anlayış seviyesine ulaşmamış olduğun için sıkıntılıyım ve bir problemi çözdüğünüzde yeni problemler yaratmanızdan dolayı sıkıntılıyım. (Shifu iç çekiyor) Bu bir eleştiri değil. Shifu'nun söylediği her şey Fa'dır.

Soru: Sürekli olarak bir şaşkınlık durumu içerisindeyim, Belki de internet engellini kıracak bir alet bulmak için büyük miktarda insan kaynağı ve maddi kaynak kullanmamalıyız. Acaba, kısa zaman alacak ve daha yüksek verim sağlayacak bir şeyler mi kullanmamız gerekiyor?

Shifu: Bu konuda farklı anlayışlar var. Sadece farklı anlayışların olduğunu söyleyebilirim. Yüksek bir etkiye sahip olan şeyler elbette ki yapılmalıdır, bunda tartışacak hiçbir yan yok. Fakat konu internet engelini kırmaya gelince, bir düşünün: şeytan bize zulüm ediyor ve büyük çaplı yalanlar yayıyor -onları teşhir etmememiz nasıl mümkün olabilir? Dünya insanlarının onun kötü doğasını, şeytani davranışlarını ve gerçeği görmesini sağlamalıyız! Dolayısıyla, kırmamız gerekiyor. Dafa uygulayıcıları arasında dünya çapında bilim adamları var. Onu kırma yeteneğine sahibiz. Minghui web sayfasını bloke etmeyi asla başaramadılar. (Coşkulu alkış) Fakat şurası doğru ki, insan kaynaklarını çok fazla kullanmamalıyız. Bununla birlikte, bu işe bulaşmış olan çok fazla kişi de yok zaten, öyle değil mi?

Soru: Fa insan dünyasını rektife ettiğinde hiçbir engel olmayacak. Bütün bunların farkına varış, uygulayıcıların insan dünyasındaki yöntemleri ile mi olmalı?

Shifu: Bizler bu ablukayı kırdığımızda eski güçlerin ayarlamalarını reddetmekteyiz. Bizler bu zulmü ve ablukayı, -tek kelimeyle- kabul etmeyeceğiz. Fa insan dünyasını rektife ettiğinde ve Tanrılar ve de Budalar görkemli şekilde boy gösterdiğinde, insanların dinlemekten başka bir şansları olmayacak! Farklı bir durum olacak.

Soru: Fa insan dünyasını rektife etmeden önce uygulayıcılar bunu bilecekler mi? (Herkes gülüyor)

Shifu: Kendinizi ne derece geliştirmiş olduğunuz ve uygulama durumlarınız birbirlerinden farklıdır. Bazı uygulayıcılar gerçekleşmeden önce bilebilecektir ve bazı uygulayıcılar da bilmeyecektir. Bilip bilmeyeceğinizin bir önemi yok ve bu durum, Tamamlanmaya doğru olan ilerlemenizi veya seviyenizi etkilememektedir. Hiçbir şekilde etkilememektedir. Niçin bunu çok fazla düşünüyorsunuz? Basit bir şekilde ortaya koyacak olursak, insan dünyasının Fa-düzeltmesinin sizinle pek bir ilgisi yoktur. Sizler Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcılarısınız! (Alkış)

Soru: Şu anda bazı uygulayıcılar hasta olma belirtileri gösteriyor -hem de çok ciddi bir şekilde. Kitabı zorla okuyor, egzersizleri ve doğru düşünceler yollamayı zorla yapıyorlar.

Shifu: Bunların ciddi problemler olduğunu söyleyeceğim. Bazı uygulayıcılar takıntılarını sergiliyor, bazıları ise sergilemiyor. Onları içlerinde saklıyor ve buna akıl almaz derecede yapışıp kalıyorlar. En sonunda da onlardan kendi başlarına kurtulamıyorlar. Şeytan sizi giderek daha da anormal bir duruma sokacak ve çok şiddetli bir biçimde düşmenize neden olacaktır -o kadar ki, hayatınız boyunca unutamayacağınız kadar sert bir şekilde. İşte bu şekilde yaparlar, o yüzden çok fazla takıntılı bir hale gelmeyin. O durumda problemler baş gösterdiğinde, ne yapmanız gerektiğini Shifu'ya soruyorsunuz, fakat aslında buna sizin takıntı ve saplantılarınız sebep olmuştur. Shifu bu konuda bir şeyler yapacaktır.

Ayrıca kulağında sahte sesler duyan bazı kişiler de oluyor. Benim söyleyebileceğim tek şey, onun sahte olduğudur. Aslında hakikaten bir şeyler duydunuz, fakat duyduğunuz şey Shifu değildi -Shifu'nun sesini taklit ediyorlar! Ve hatta görüntümü bile taklit ediyorlar; sizi kandırmak için takıntılarınızdan istifade ediyorlar. Dafa uygulayıcıları olarak, her şeyi Fa'dan anlamalısınız. Sizler erdemli ve asil olan Dafa uygulayıcılarısınız. Bir şeylerin Fa ile bağdaşıp bağdaşmadığını, mantıklı bir biçimde düşünmelisiniz. Ve bir de sürekli olarak olağanüstü yetenekler ile ilgilenen uygulayıcılar var. Bazı uygulayıcıların, Fa-düzeltmesi ile ilgili durumları farklı boyutlarda görmelerine izin verdim; amacım onların Fa'yı onaylamaları konusunda kendilerine olan güvenlerini arttırmak idi, fakat bazı uygulayıcılar bunu hala doğru bir şekilde ele alamıyor. Fa temelinde xiulian uygulamıyor ve bir şeyler olduğunda, [olaylara bakmaları için] olağanüstü yeteneklere sahip olan uygulayıcılara sormaya bile gidiyorlar. Ardından da, Dafa ile ilgili konuların nasıl yapılması ve nasıl xiulian uygulanması gerektiği konusunda, o görülen şeyi kendilerine rehber alıyorlar. Bu çok tehlikelidir. Kimin Fa-düzeltmesinin özünü görebilmesi olanaklı olabilir? Ve Dafa içerisinde uygulama yapan kişilerin durumlarını açıklamayı kim başarabilir? Son derece düşük seviyelerdeki tezahürler, nihai, gerçek durum değildir. Eğer Fa temelinde uygulama yapmıyorsanız, eğer Fa doğrultusunda davranmıyorsanız, o zaman siz hala bir Dafa uygulayıcısı mısınız? Ne zaman bir şey olsa, ne olduğunu görmesi için gidip bir başka kişiye soruyorsunuz, fakat o ne görüyor ki? Sizin en mutlak durumunuzun ne olduğunu kimin görebilmesi mümkün olabilir? Sizin kendi çocuğunuz bile göremez. Sizlere Dafa uygulayıcıları arasında dahi görülmesine izin verilmediğini söylemiştim. Eğer uygulamanızın gerçek durumu görülebilseydi, o zaman kendinizi geliştirmeniz için size ne kalırdı? Eğer size söylenseydi, o durumda her şey hallolmuş olurdu. Görülemez! Bundaki sebep şudur; farklı seviyelerde farklı tezahürler var olmaktadır ve herhangi bir seviyede bulunan bir canlı için gerçeklik, o seviyedeki tezahürdür. Dolayısıyla her bir seviyede, [katman katman seviyelerde] gerçeklikler bulunmaktadır. Fakat onlar, sadece tek bir şeyin faklı seviyelerdeki farklı tezahürleri iken, en mutlak olan şeyin tezahürü, en zirvede bulunmaktadır. Ve en son noktaya ulaştığında, [sadece o zaman] en mutlak olan görülebilir. Dolayısıyla, sizin en nihai gerçek durumu, bir Dafa uygulayıcısının gerçek durumunu, Fa-düzeltmesinin gerçek durumunu veya Shifu'nun gerçek durumunu hangi seviyeden görebilmeniz olanaklı olabilir ki? Eğer bugün Dafa uygulayıcılarının ve Shifu'nun en mutlak gerçekliğini görebilseydiniz, o zaman bugün bu sınırsız kozmosun Lordu olurdunuz! Bütün bunları görüyor musunuz? Her şey gözlerinizin önünde mi? Nasıl bu kadar akılsız olabilirsiniz? Fa'nın içerisinde, bundan defalarca bahsettim. Niçin sadece engelleme yaratmak zorundasınız ki? (Shifu gülüyor)

Soru: Eğer uygulayıcılar insanlara Zhen-Shan-Ren, Fa gerçekliklerini anlatmak için mesleklerini kullanır ve onları zekice yollarla daha fazla sayıda insana aktarırlarsa…

Shifu: Bunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapabilirsiniz.

Soru: Bir kişi kendisini Dafa'ya eskiden olduğu gibi doğrudan veremiyor. Lütfen söyler misiniz, o hala Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcısı tanımını karşılayabiliyor mu?

Shifu: Sen bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken her şeyi iyi bir şekilde yaptın mı? Eğer öyleyse, o zaman senin yaptığın şey doğrudur. (Shifu gülüyor) Endişelenmeyin ve buna tökezleyen kişiler de dâhildir. Sadece acele edin ve ayağa kalkın.

Soru: Bir doktora öğrencisi olarak, bilimsel araştırmamı iyi bir şekilde yapabilmek için ona tamamen zaman ayırmam gerekiyor. Fakat benim aynı zamanda Fa'ya çalışmam, gerçekleri açıklamam ve egzersizleri yapmam da gerekiyor. Sürekli olarak sanki zamanım yokmuş gibi hissediyorum.

Shifu: Hala bu soruyu soran kişiler var. Shifu bu soruyu sizler için defalarca cevapladı. Öyle düşünüyorum ki, uygulayıcılar olarak, Dafa'yı en öncelikli sıraya koymalısınız. Fakat aynı zamanda işinizi de çok iyi yapmalısınız. Her şeyi iyi bir şekilde yapmak için elinizden gelenin en iyisini denemelisiniz. Bunu ne şekilde dengeleyeceğiniz konusunda, bu gibi çok özel meselelere gelince, olayları önem sırasına göre ne şekilde sıralayacağınızı siz kendiniz düşünmelisiniz. Eğer: "Çok meşgulüm, o yüzden okumayacağım" diyorsanız, o zaman bu durum sizin xiulian uygulamıyor olduğunuz anlamına gelir. Eğer: "Kendimi sadece işime adayacağım" diyorsanız, o zaman siz sadece sıradan bir insan olacaksınız demektir. Bu işleri sadece iyice dengeleyemiyorsunuz, öyle değil mi? O halde sadece onları önceden ayarlayıp iyice planlayın. Gerçekten basittir. Aslında Zhuan Falun'da bu konuyu çok net bir şekilde ele almıştım. Fa'yı iyi bir şekilde çalışmak, uygulamanızda size ait olan hiçbir şeyi kesinlikle etkilemeyecektir; aksine, işinizde veya okul eğitiminizde yarı yarıya bir çaba ile iki kat daha fazla netice almanızı sağlayacaktır.

Bilime gelince, bilim zaten bu aşamaya kadar gelmiş durumda. İnsanoğlu onsuz yapamaz ve toplum, bilimi geliştirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Fakat bilim, geleceğin insanlarının toplumunda var olmayacak. Gelecekte herhangi bir bilim olmayacak. Fakat yine de, bilim kozmosun bir mahsulüdür ve benim onu hiçbir zaman reddetmememin sebebi de budur. Ben sadece onun insan ırkı ile bağdaşmadığını ve insan ırkına verilemeyeceğini söylüyorum, özellikle de gelecekte [insanların Tanrısallık yolunda yürüyeceği gelecekte verilemeyeceğini söylüyorum]. Bu durum, bilim olgusunun insanlara hiç verilemeyeceği durumunu daha da fazla yaratıyor. Aslında bilim Tanrılara küfrediyor; maddeyi bozmak ve çevreyi yok etmek rolünü oynuyor. Sadece maddeyi mahvetmek ile kalmıyor, aynı zamanda insan kavramlarını de mahvediyor. Dünyada var olan maddenin birçok elementini mahvediyor ve kozmosa da belirli bir oranda zarar veriyor. O yüzden gelecekte, insanların yaşadığı bu yerde bilim var olmayacak. Şu anda olduğu durumda. Bunun sebebi de şudur: insan dünyasının Fa-düzeltmesi yetişmeden önce, [dünya ne kadar kaotik bir durumda olursa olsun] biz onu sadece oluruna bırakmış durumdayız. Eğer sen bilimsel bir çalışma yapmazsan, sırf sen yapmıyorsun diye bilim iyi bir şey olmayacak. Eğer yapıyorsan, bunda da bir sorun yoktur, yapıyor olman kötü bir şey olarak görülmez, çünkü olaylar genel anlamda şu anki durumundadır. Dolayısıyla, ilişki budur.

Soru: Ben sizin uygulayıcınızım ve çok fazla Dafa işi ile meşgulüm. Egzersizleri zorla yapıyor ve Fa'yı çalışmayı da her zaman için garanti edemiyorum. İçimde bunun acısını yaşıyorum.

Shifu: Fa'yı çalışmak için zaman bulmak zorunda olduğunu düşünüyorum -Dafa'yı tercüme ettiğinde hariç, (Herkes gülüyor) aksi takdirde senin hala Fa'yı çalışmak zorunda olduğunu düşünüyorum- Dafa'yı tercüme etmediğin müddetçe, (Herkes gülüyor) her iki durumda da çalışmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Fa'yı hala çalışmak zorundasınız.

Soru: Bence insan dünyasının Fa-düzeltmesi zaten sessiz sedasız bir biçimde ilerliyor ve gelişmiş bilim, günümüzde ekonomik durgunluğun oluşmasına sebep oldu. Bu, yeni bir ekonomik duruma girmenin bir başlangıcı mıdır? Eğer Dafa uygulayıcıları yeni şirketler kurarlarsa, onları iyi şeyler mi bekliyor olacak? (Herkes gülüyor)

Shifu: Düşündüğün gibi değil! İnsan dünyasının Fa-düzeltmesinin bilim ile bir ilgisi yoktur. Kendilerini gösterme biçimlerinde, aralarında herhangi bir çatışma da olmayacak. Fakat o, bilimin gelişimini de yönlendirmeyecektir. Yeni firmalar kurmaya gelince, bu sizin işinizdir ve eğer imkânınız varsa, o zaman sadece yapın.

Soru: Ben şuna aydınlandım: benim engellemeye maruz kalmak gibi bir sorunum yok. Benim tek sorunum, kendi yapmam gereken şeyleri iyi bir şekilde yapmıyor olmam. Bu anlayış doğru mu?

Shifu: Bu şekilde düşünmekte bir sakınca yok. Herhangi bir engelleme yaşıyor olmaman çok iyi. Yaptıklarını iyi yapmadığının ve noksanlıklarının farkına varabilmiş olman ise, xiulian'dir.

Soru: Shifu, bize bu sabah öğrettiğiniz Fa'nın içeriği çok önemliydi. Bir uygulayıcı olarak şunu merak ediyorum: bu gerçekleşmiş bir olay mıydı yoksa gelecekte yaşanması muhtemel bir olay mıydı?

Shifu: Gerçekten kötü olan birtakım belirtiler gördüm ve bazı uygulayıcılar mahvolacaklardı. Durum işte bu kadar ciddiydi, o konu hakkında konuşmamın sebebi buydu. O durumun gelecekte gerçekleşeceğini söyleyebilirsiniz, fakat olayın başlangıcı filizlenmişti. İşte bununla ilgiliydi.

Soru: Ben sizin bir uygulayıcınızım ve şuna aydınlandım: Shifu, Fa'nın insan dünyasındaki tezahürüdür; dolayısıyla da Shifu, Fa'dır. Bu, bir seviyede "Fa'yı Shifu olarak ele alın" ile ima edilen şeydir.

Shifu: Size sadece basit bir dil ile söyleyeceğim: Fa, benim tarafımdan yaratıldı. (Coşkulu Alkış) Devasa gök kubbe içerisinde [sizler kozmosun içerisinde var olduğunuz müddetçe] dolayısıyla buna her şey dâhildir -ister bir biçime sahip olun ister olmayın, ister boşluk olsun, ister var olmak veya her ne olursa olsun, [bir şey olduğunuz müddetçe] Fa tarafından yaratıldınız. Ve sizler Fa tarafından yaratılmış olan bu ortamın içerisinde yaşamaktasınız. Fa, canlılar için standartlar taşır. Tüm canlıları Fa yaratmıştır. Onun Fa'yı yenilemesi, tüm canlıları asimile etmekte ve de aynı zamanda kurtarmaktadır. Dafa uygulayıcıları Fa'ya çalıştıkları için, aktif olarak Fa'ya asimile oluyorlar. Kozmik vücut içerisinde bulunan hiçbir şey artık yeterince iyi değildir. Onun şu anda hala elde tutuluyor olmasının nedeni, kozmostaki tüm yaşamları asimile etmek ve tüm canlıların kurtarılmasına olanak sağlamaktır. Aksi takdirde uzun bir zaman önce yok olacaktı. Devasa gök kubbe yeniden inşa edilecek ve Fa, tüm seviyeleri ve tüm canlıları yeniden yaratacaktı. Fakat ben bunu bu şekilde yapmadım. Ben, kozmik vücut içerisinde bulunan tüm canlıların Fa'yı öğrenmesini ve doğru düşüncelerle onu özümsemelerini sağladım. En merhametli çözüm budur ve bu yaklaşım tarzı tüm canlılara karşı olan merhameti sergilemektedir. Tarih önündeki tüm canlılar Fa tarafından yaratılmıştır ve istisnai durumda olan hiç kimse yoktur, buna herkes dâhildir. Eğer bir kişi Zhuan Falun'un seviyesi hakkında ileri geri konuşuyorsa, o zaman şeytanların cümlelerini konuşuyor demektir. Sayısız ve sınırsız devasa gök kubbeler içerisinde, kozmik vücut içerisindeki sınırsız ve sayısız boyutlarda, her bir boyut içerisinde sayısız ve sınırsız sayıda canlı bulunmaktadır! Onların hepsi Fa tarafından yaratılmıştır. Hiçbir canlı Fa'yı yorumlayamaz (Alkış) ve Fa'ya ait olan her şey Zhuan Falun kitabı içerisinde tezahür etmektedir. Bu Fa, işte bu büyüklüktedir.

Soru: Shifu bu sabah, şu anda eski güçlerin, Shifu'nun sahte görüntülerini oluşturmak için birtakım maddeleri kullanarak, Dafa uygulayıcılarının doğru inançlarını ve doğru düşüncelerini sarsma girişiminde bulunduklarından bahsetti. Lütfen bize onları nasıl ayırt edeceğimizi söyler misiniz?

Shifu: Onları ayırt etmeye çalışmak zorunda değilsiniz. Şu anda uygulayıcıların gördükleri veya bilebildikleri, kendi seviyeleri ile sınırlıdır. Eski güçler Tanrıdır ve şu anda onlar sizin için sanki sayısız şekilde değişebilirler gibidir. Eğer uygulayıcılar Fa'yı kendilerine Shifu olarak almaz ve dikkatlerini bu gibi şeylerin üzerine odaklarlarsa, o durumda eski güçler sizlere istedikleri sahte görüntüyü anımsatabilir. Bugün size bu konuyu tamamen net bir hale getiriyorum: Görmekte olduğunuz şey [insan gözleriniz ile gördüğünüz şey] Shifu'nun asıl bedenidir. İşte tam burada. Bu, benim. (Alkış) Diğer "ben"ler, [seviyeleri ne kadar yüksek olursa olsun] onlar sadece benim diğer seviyelerde bulunan bedenlerimdir. Ben her ne kadar en düşük seviyede bulunuyor olsam da, bunun sebebi, benim en düşük seviyeye gelmiş olmamdır ve her ne kadar bana ait olan o diğer vücutlar yüksek seviyelerde bulunuyor olsalar da, bunun sebebi, benim onları o seviyelere yerleştirmiş olmamdır. Tüm seviyelerde bulunan farklı "ben"leri tekrar geri alabilir ve onları tek bir vücut haline getirebilirim, böylece onların hepsi benimle burada aynı anda var olur. Ve aynı zamanda kendimi öyle bir şekilde gösterebilirim ki, kozmosun tamamında var olan her bir ve de tüm seviyeler "ben" olur. (Alkış) Fakat bazen eski güçler engelleme yaratıyor ve bir uygulayıcının gerçekten yoldan saptığını gördükleri zaman ona sahte görüntüler gösteriyorlar; görüşünü engelliyor ve diğer tarafta bulunan Shifu'yu görmelerine izin vermiyorlar; zihinsel bir bakış açısı perspektifinde, burada Shifu'ya karşı doğru bir inanca sahip olmasına izin vermiyorlar. Sahte bir tane yaratıyor ve onu oradaki o boyutun içerisinde dolaştırıyorlar veya burada tutuyorlar. Bu durum sizin sapmanıza sebep oluyor. Dolayısıyla o şeylere bakmamalısınız. Onları sadece reddedin. Fa'nın ve Shifu'nun burada olması yeterli değil mi? (Alkış)

Fa, şu anda burada bulunan ben tarafından öğretilmiyor mu? O, işte bu ağızdan [Shifu ağzını gösteriyor] görüyor musunuz? (Herkes gülüyor, alkış) Hepsi benim tarafımdan öğretiliyor. Beni hiç kimse kontrol edemez. Endişelenmeyin. Eski güçler öğretmekte olduğum Fa'nın kaynağını kesinlikle görememektedir. Hiçbir canlı öğretmekte olduğum bu Fa'nın kaynağını göremez. Hatta bir canlı maddenin ve yaşamın içerisinden katman katman geçse bile, onun kaynağının izini süremez. Sizlerden, kendinize Fa'yı Shifu olarak almanızı istememin nedenlerinden birisi de, bu şekilde engellemeye maruz kalmanızı istemiyor olmamdır. Sizlerden kendinize Fa'yı Shifu olarak almanızı istemiştim; bu Fa işte orada, o yüzden sadece Fa doğrultusunda davranın. Kendinizi içtenlikle ve ağırbaşlı bir şekilde geliştirin. Eğer Fa'ya sahip olmasaydınız -o zaman bir düşünün- sadece görebildiğiniz o küçücük şeyler ile kendinizi geliştirebilmeniz mümkün olabilir miydi? Olamazdı, öyle değil mi? Peki o halde niçin Fa'nın gereksinimlerine göre davranmıyorsunuz? Aslında gerçek şu ki, bütün o sahte olanlar şu anda yok edildi.

Soru: Yurtdışında yaşayan birkaç uygulayıcı Çin'e gitti ve tutuklandı. Onların, Shifu'nun gereksinimleri doğrultusunda davranmamış oldukları doğru mudur?

Shifu: Bunu söyleyemezsiniz. Bütün Dafa uygulayıcıları, kendi yetenekleri doğrultusunda, Dafa için bir şeyler yapmak açısından çareler bulmaya çalışıyor, bunun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Uygulayıcıların olayları belirli bir şekilde yapmasının yanlış, bir diğer şekilde yapmalarının ise doğru olduğunu söyleyemezsiniz. Herkes kendi yolunda yürümektedir ve kendi kavramlarımızı başkalarına zorla dayatamayız. Bir problem gerçekleştiğinde kimin haklı ve kimin haksız olduğu ile ilgili konuşmayın. Bir problem belirdiğinde, hepiniz birbirinize yardım etmeli ve onu çözmek için bir yol düşünmelisiniz.

Soru: Ben, iyiliğin sadece dış görünüş olarak yumuşak ve kibar olmak anlamına gelmediğini düşünüyorum. Şeytanı durdurmanın da "iyiliği sergilemek" olduğunu hissediyorum. Örneğin Hong Kong polisinin emirlerine ve Alman polisinin mantık dışı taleplerine itaat etmemek de bir tür iyilik idi ve Dafa uygulayıcılarının kudretli erdeminin gözler önüne serilmesiydi.

Shifu: Konu insanoğluna gelince iyi olmalısınız. Konu şeytani varlıklara gelince ise onları temizlemelisiniz. O polislere gelince, farkında değillerdi ve kontrol ediliyorlardı. Eğer konuyu iyi bir şekilde ele almıyorsanız, o durumda, size çok kötü davrandıklarında mantıklı değillerdir ve aradaki anlaşmazlıklar şiddetlendiğinde kayıplar yaşarsınız. O yüzden kayıplardan sakınmalısınız. İnsanlara karşı olabildiğince iyi olun, fakat öteki tarafta bulunan canlılar ile baş etme konusunda çok ciddi şekilde davranmalısınız. Ayrıca bir şeyler Dafa'yı negatif şekilde etkilediğinde veya Dafa'ya zarar verdiğinde, bu durumu, sıradan insanların kanunlarını kullanarak ciddi bir şekilde çözmelisiniz. Şeytan, Alman polisine çok sayıda kötü şeyler aşıladı ve bize o zamanlar oldukça mantıksız davrandılar. Bir ulusun Dafa'ya karşı olan tutumu ve kötü olan ile erdemli olan gözlerinin önündeyken ne olmalıdır? Onların geleceği ile ilgili olarak ne yapmalıyım? Bu gibi şeyler gerçekleştiğinde, konuyu hızlı şekilde ele almalı ve yasal sisteme başvurmalısınız. Onların ülkesi demokratik bir ülkedir, hatta başkanları dahi suç işlerse mahkemeye çıkarılır, çünkü oy ile seçilmiştir. Elbette, bu mevzu geçip gitti, dolayısıyla bu konu hakkında çok fazla şey yapmak zordur.

Soru: Bazen kendimi sizin tarafınızdan kurtarılmaya layık görmüyorum. Bencilliğimi nasıl kontrol altına alabilir ve standarda nasıl ulaşabilirim?

Shifu: Çok karamsar olma. Herkesin alışkanlıkları farklıdır ve her ulusun gelenekleri de öyle. Farklı ortamlar içerisinde, insanlar, farklı kültürel altyapılara sahiplerdir ve bunlar da farklı alışkanlıklara sebebiyet verir. Ve farklı kültürlerin negatif yanları, farklı etnik gruplardan olan uygulayıcılarımızı etki altında bırakıyor. Fakat sorun değil. Shifu bu şeylere bakmıyor. Kendinizi geliştirdiğiniz müddetçe, gerekli anlayışa erişecek ve her şeyi giderek iyi bir şekilde yapabileceksiniz. Her şeyi hemen şu anda iyi bir şekilde yapabileceğinizi düşünmek çok da gerçekçi değil. Fa çalışmanızı derinleştirdikçe ve anlayışınız giderek daha da iyi oldukça, yaptıklarınızı daha iyi yapabileceksiniz.

Soru: Amerika hükümetine gerçekleri nasıl daha iyi bir şekilde açıklayabiliriz?

Shifu: Bu şeyleri en başından beridir yapıyorsunuz ve bu zamana kadar da oldukça iyi bir şekilde yapıyorsunuz. Daha da iyisini yapmak, bunu daha derin bir seviyede ve daha geniş bir çapta yapmaktır.

Soru: Birçok uygulayıcı arkadaşıma bir mail attım. Aslında iyi bir şey söylemek istemiştim, fakat yaklaşım tarzım birazcık negatifti. Uygulayıcı arkadaşlarım bu olayın ardından benimle bir şeyler paylaşmayı kestiler. Yaptığım şey yanlış mıydı?

Shifu: Yaklaşım tarzının birazcık negatif olduğunun farkına varmışsın ve onların bunu kabul etmemiş olmalarının sebebi de budur. Bunu kabul etmediler, çünkü onlar da hala insan düşüncelerine sahipler. Belki de sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için, her iki tarafında olaylara doğru bir şekilde bakması gerekiyordur. Dafa uygulayıcıları her şeyi pozitif bir şekilde ele almalıdır. Diğer insanların negatif taraflarına bakmayın. Daima, onların pozitif yanlarına bakmalısınız. Aslında, eskiden sizlere Dafa'yı öğrettiğim dönemde, dersler esnasında orada salonda bulunanlardan çok fazla miktarda insan düşünceleri yayıldığını biliyor muydunuz? Bazı insanlarda yayılan düşünceler hakikaten çok kötüydü, fakat ben bunların hiçbirine bakmadım. Ben sadece sizin pozitif tarafınıza bakıyorum ve işte bu yüzden sizleri kurtarabiliyorum. Eğer sürekli olarak sizin negatif kısmınıza baksaydım, sizi nasıl kurtarabilirdim? (Alkış) Dolayısıyla, herhangi bir durum içerisinde, insan tipi davranışlardan etkilenmeyin, insan düşüncelerinden etkilenmeyin ve ayrıca bu dünyadaki duygulardan ve arzulardan etkilenmeyin. Diğer insanlarda var olan pozitife daha fazla, negatife daha az bakın.

Soru: Bir grup olarak Fa'yı çalışırken ve deneyimlerimizi paylaşırken, söyleyecek hiçbir şeyim olmuyor ve kendime ait hiçbir düşüncem olmuyor. Bu bir sorun mudur?

Shifu: Belki bu senin uygulama durumundan kaynaklanıyordur. Eğer konuşmak istemiyorsan, o zaman konuşma. Eğer başka insanlar konuşurken, konuşacak bir şeyin olmadığı için utanıyorsan, o durumda eğer yapamıyorsan, konuşma. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Eğer konuşmak istersen bu kendiliğinden olacaktır; sen de o zaman konuşursun. Fakat konuşmama alışkanlığının sana engelleme yaratmasına izin verme.

Soru: Shifu, kozmosun bu seviyesinde yaşayacak olan "geleceğin insanlarının" ilerde çok önemli bir rol oynayacağını söylemişti. Bu rol tam olarak nedir? Açıklayabilir misiniz?

Shifu: Gelecekte, insanların yaşadığı bu yer son derece önemli bir yer olacak. Peki, bunu neden söylüyorum? İnsanoğlunun tarihi ne kadar uzun olursa olsun, insan ırkı tüm yaşamları kurtarmak ve Fa-düzeltmesi için yaratıldı. İnsanoğlunun içinde yaşadığı bu boyutun yaratılma sebebi budur. Geçmişte, insan ırkı diye bir şey yoktu. Dünyanın şu an bulunduğu yerde başka gezegenler vardı ve o gezegenler günümüzdeki Dünya gezegeninden farklı yapılara sahiplerdi. Su gibi, bitkiler gibi, hayvanlar gibi ve buna benzer şeyler, insanoğlunun var oluşu için yaratıldı. Burada daha önceden var olan gezegenlerdeki canlılar ve ortam, kötüydü. Buralarda bulunan en yüksek seviyeli canlılar "uzaylı" biçimindeki canlılardı. Bir başka deyişle, burada herhangi bir insan yoktu. Burada var olan gezegenler kaç defa patlatılmış olurlarsa olsun, burada herhangi bir insan yoktu. Tüm tarih boyunca sadece iki gezegende insanoğlu vardı: bir önceki Dünyada ve şu anki Dünyada. Bir önceki Dünya, eski güçler tarafından deneme amaçlı olarak [günümüzde Fa'nın öğretilmesi amacıyla] ayarlanmış Dünya idi. Şu andaki ise gerçek olandır, Fa-düzeltmesi başlamıştır. Bu süreci düzenleyenler ise eski güçlerdir.

Ben buraya gelmeden önce, eski güçlerin bütün bunları ayarlamış olduğunu biliyordum ve yapılan düzenlemeler içerisinde kendi istediklerimi seçtim. Fakat çok sayıda temel konuya gelince, eski güçler onları değiştiremez. Olaylar o zamanlar belirli bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, Fa-düzeltmesinin başlamasının ardından, eski güçler, tarih öncesinde kararlaştırılmış şeylerin %80'ininden fazlasını değiştirmeyi sürdürdüler. Ben bu türden bir davranışı kabul edemem. Beni, kendi bencilliklerini tatmin etmeleri için kullanmaları türünden bir davranışı ve gök kubbenin ve de tüm canlıların güvenliğini umursamadıkları türden bir davranışı kabul edemem. Onları temizlemiş olma sebeplerimden birisi de budur. Bir diğer sebepte şudur: Ben Fa-düzeltmesini yapmaya koyuldum, çünkü bütün bunların artık yeterince iyi olmadığını biliyordum. Kozmosun içerisinde yaşayan canlılar ne denli bilgeliğe sahip olurlarsa olsunlar, yok oluş yazgısını değiştiremeyeceklerini biliyordum. Ve sadece olaylar temelinden değiştirildiğinde onların kurtarılabileceğini biliyordum. Fakat eskiye ait olanların hepsi benim olayları yapış şeklimi anlamadılar. Fakat ben bunu başarabilirdim ve onlar ister anlasınlar ister anlamasınlar, en kritik şey, yaşamları kurtarmaktır. O yüzden tüm engelleri kırıp geçiyor ve sayısız problemlerin hepsini çözüme kavuşturuyordum. Süreç içerisinde, değişik seviyelerde bulunan canlılar, yapmakta olduğum şeylerin tümünün, her şeyi gerçekten kurtarmak için gereken tek ümit olduğunu görüyorlardı. Ayrıca, yapılanların şu anki aşamaya kadar gelmesi ile birlikte, tüm canlılar, [eski güçlerin tüm yapmak istediklerinin] hiçbir şeyi çözüme kavuşturamadığını da gördüler, çünkü bütün o şeyler hiçbir temele sahip değildi.

Fa-düzeltmesi sürecinin daha da ilerlemesi ile birlikte, artık geriye eski güçler diye bir şey kalmıyor ve eski güçlerin ayarlamaları ile bağlantılı faktörler de kalmıyor -hiçbir çözüm olmaksızın sona eriyorlar. Eski güçler, canlıları yenileme ve kurtarma konusunda en büyük, temizlenmesi en güç engel gibiler; bir kişinin yanlış yola sapmasına en fazla onlar olanak sağlıyorlar, kişinin yanlış ile doğrunun ne olduğunu kolayca anlayamamasına sebep oluyorlar ve üstesinden gelinmesi en zor olanlar onlardır; onlar yeni gök kubbenin doğuşunun eşiğindeki çok hayati, ölüm-kalım kilididir ve yenilemenin önündeki devasa bir engeldir. Fakat o zamanlar ben bu yeri seçtim, çünkü kozmosta düşmüş olan canlılara geri dönüş için bir şans vermek istedim ve kozmosun bu kısmının sahip olduğu yeteneğin, canlılara uyumlandırma, her şeyi kapsama ve yok edilememe mekanizmalarına girme olanağını tanımasını istedim. Dolayısıyla, geleceğin insanlarının Tanrılara dönüşecekleri yol hakikaten ışıldatılmıştır. İnsanlar şöyle der: "Öldükten sonra Tanrıyı görmeye gideceğim." Tanrıyı görmeye gideceğinizi söylüyorsunuz, fakat Tanrı sizi görecek mi? Aslında, İncil'de, sadece final zamanı olan Kıyamet Günü geldiğinde [sadece o zaman] Lord, cennete gitmek için gereken kriterleri gerçek anlamda karşılayan insanları kabul edecek ve kurtaracak ifadesi açık bir şekilde belirtilmiştir. Günümüzde, tüm canlılar, bir yaşamdan diğerine, durmaksızın devam eden reenkarnasyonları boyunca bekliyor. Bu süreç esnasında, günahkârlar cehenneme gidiyorlar. Bununla birlikte, cehenneme gitmek, onların yok edildiği anlamına gelmiyor. Orada işledikleri günahların bedellerini ödemek ve acı çekmek zorundalar ve ödedikleri bedelin ardından geriye döner ve tekrar reenkarne olmaya başlarlar. Fakat özellikle çok büyük günahlar işlemiş olanlar, cehenneme gittikten sonra doğrudan yok edilir ve "Sonsuz Cehenneme" gönderilirler. Ve bir kişi yaşamın olmadığı kapıdan bir kez içeri girdiği an, bir daha asla yaşayamaz. Geçmişte işte böyleydi.

İnsan ırkının yaratılmasının ardından, Tanrılar da insanoğlunun bulunduğu bu yerde belirdiler. Xiulian ve doğru inanç bu yüzden ortaya çıktı. Fakat xiulian uygulayan, hiçbir zaman için kişinin kendisi değildi, xiulian uygulayan kişi yardımcı ruh idi. Yardımcı ruhun xiulian uygulayabilmesinin sebebi, onun Üç Diyar içerisindeki bir alana girebiliyor olması idi, fakat aslında giremiyordu. Peki neden? Örneğin, daha önce de söylemiş olduğum gibi, birtakım canlılar insan bedenine girdiği zaman, aslında bir insanın içerisine gerçek anlamda girmemiştir, çünkü o sadece bir boyuttur. Ben Dafa uygulayıcılarının kendisini tamamen geliştirmiş oldukları kısımlarının tüm boyutlarını mühürledim. Hiç kimse içeri giremez. Kendisini henüz tam olarak geliştirmemiş olan kısmın içinden herkes geçebilir, fakat Fa'nın koruyucu Tanrıları ve Shifu, onu gözlemekte ve içinden geçip gitmelerine izin vermemektedir. Elbette, hiçbir element orada, o öteki tarafta, benim içimden geçip gidemez. Shifu'nun buradaki durumu şudur: benim vücudumun en dış yüzeyi, tüm Tanrıların hayatlarını, tüm yaşamları ve kozmosun içerisindeki sınırsız göksel vücutlarda bulunan tüm elementleri içinde tutmaktadır. İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi buraya yetişmeden önceki durum budur. Fakat yaşamların hayatta kalmasını sağlayan uzaysal boşluklar da, aynı zamanda Tanrıdır. Ve onlar bu zaman süreci esnasında sıradan insanların vücutlarının içinden geçip gidebiliyorlar. Üstelik bu sanki canlıların onun içerisine batmış olması gibidir -aynen nefes aldığınız zaman gibi, nefes aldığınızda onları içinize çekmektesiniz. Mikro kozmosta bulunan canlılar, [parçacıkların arasındaki boşluklarda] sıradan bir insanın vücudunun içerisinden istediği gibi geçip gitmektedir. Ve onlar futi değillerdir. Kozmos işte böyledir. Çok sayıda insan şunu veya bunu gördüğünden bahseder, fakat aslında görmüş oldukları şeylerin büyük bölümü farklı boyutların çakışması ile biçimlenmiş olan sahte görünümlerdir. Aslında gerçekten içeri girmemiş ve o kişinin parçacıkları ile gerçek anlamda karışmamışlardır. Dolayısıyla, geçmişte xiulian uygulayan o yardımcı ruhlar, kendi orijinal, mikro kozmik seviyelerinde ve olmaları gereken yerlerindeydiler. Sizin vücudunuzun gerçek parçacıklarının içine işlememişlerdi. Eğer işleselerdi, düşmüş olacaklar ve bir daha asla geri dönemeyeceklerdi. Eskiden, cennetten düşmüş olan tek bir canlı dahi geri dönmeyi başaramazdı. Ve insanlar arasında, antik Yunan kâhini Sokrates'te cennetten düşen hiç kimsenin geri dönemeyeceğini söylemişti. O gerçekten de bir kâhin idi, fakat insanlar onu filozof olarak kabul etmişlerdir.

Soru: Bizim bölgemizde bulunan bir uygulayıcı, ciddi bir hastalık belirtisi gösterdi. Bazı uygulayıcılar onun için doğru düşünceler yollamamızı tavsiye ederken, bir diğer grup uygulayıcı da Shifu'nun bizden asla böyle bir şey yapmamızı istemediğini ortaya koydu. Bu, Dafa'ya zarar verir mi?

Shifu: Birbirinize yardım ediyorsunuz ve bu Dafa'ya zarar vermek demek değildir. Eğer hepiniz o kişiye karşı kitap okuyorsanız veya ona Fa'yı okuyorsanız, ona karşı doğru düşünceler yolluyorsanız ve bir grup olarak onun etrafını sarıyorsanız, o durumda bu gibi şeyler bir etkiye sahip olabilir, çünkü yakın olmak da bir faktördür. Peki, niçin bir faktördür? Çünkü bu boyut yüksek seviyelere ait olan nihai parçacıklar tarafından kısımlara bölünmüştür ve bu boyut içerisinde hala farklılıklar bulunmaktadır. Fakat eğer bir kişinin doğru düşünceleri güçlü ise, bu farklılıklar yok edilebilir. Eğer davranışlarınız çok doğru ise sizi durdurmayı başaramaz, çünkü eğer sizi durdurmaya çalışırsa Fa'ya zarar vermiş olacaktır. İşte böyledir.

Soru: Shifu bir keresinde kozmosun gök kubbelerindeki canlıların Üç Diyara adım adım girdikleri şeklinde bir Fa öğretmişti. Shifu aynı zamanda Sakyamuni'nin evrenin altıncı seviyesinden Üç Diyara doğrudan reenkarne olduğunu da söylemişti. Bu iki şey birbirleri ile nasıl ilişkilidir?

Shifu: Shifu aynı zamanda Fa'nın gücünün sınırsız olduğunu da söylemişti. Evrenin altıncı seviyesinden Üç Diyara doğrudan reenkarne olmak, bir süreç içermektedir. Süreç şu idi: evrenin altıncı seviyesine nüfuz etmek ve Üç Diyara ulaşmak zorundaydı ve ortada bulunan evrenlerin her birinin bir katmanı tarafından kaplanmak ve ayriyeten onun içerisindeki çeşitli boyutların her biri tarafından da kaplanmak zorundaydı. Veya bir başka deyişle, her ne zaman bir seviye aşağı gelse, yüzey parçacıklarının bir diğer katmanı onun üzerine ekleniyordu. Bir kişi cennetten sürüldüğünde, o da işte bu şekilde düşmüyor mu? Bu ve adım adım aşağıya geliş, sadece durma ve birden bire içinden geçip gitmenin tanımlanmasıdır. Elbette ki, bir Tanrı aşağı indiğinde ve bir seviye reenkarne olduğunda, bunun anlamı ve amacı tamamen farklıdır. Bir canlı reenkarne olduğunda karmik ilişkiler biçimlendirir. Sadece o seviyede anne babaya ve kardeşlere sahip olmaz, sayısız aile üyesine de sahip olur ve hepsinin onunla karmik ilişkileri vardır.

Soru: Fa-düzeltmesi işleri yaparken işler düzgün gitmediğinde, bu durumun eski güçlerden mi kaynaklandığını, yoksa yapılması istenmeyen bir iş olduğu için Shifu'dan gelen bir ipucu mu olduğunu anlayamıyoruz. Bunları nasıl daha iyi şekilde ayırt edebiliriz?

Shifu: Değerlendirme yapmak için Fa'yı kullanmalısınız. Hepinize Fa'yı çalışın dememin ve her şeyi değerlendirmek için Fa'yı kullanmalısınız dememin sebebi budur. Kitapta yazılana göre bir sonraki adımda ne yapacağınızı mukayese etmek için kitabı her gittiğiniz yere yanınızda götürmeniz gerekmiyor. Eğer o, yapmanız gereken bir şey ise, Fa'ya çalıştıktan sonra bir Dafa uygulayıcısı olarak mantıklı düşünme biçiminizi kullanmalısınız. Eğer onu yapmanız gerektiğini hissediyorsanız, o durumda onu yapmanızda bir sorun yoktur. Hatta sonuç kötü olsa bile, bunun tek sebebi, anlayışınızın henüz o derinlikte olmamasından dolayıdır. Ve bu durum sizin büyük bir hatanız olarak görülemez, çünkü siz olayları Fa'ya göre yaptığınızı düşünüyordunuz. Bu şekilde değil midir? Fakat o durumda bunu bir bahane olarak kullanmayın. Fa'ya karşı sorumlu olmak, kendinize karşı sorumlu olmanız demektir.

Soru: Çok sayıda uygulayıcı şu anda: "Bir uygulayıcı eski güçlerden kaynaklanan sıkıntılar yaşadığında, [o kişi takıntılara sahip olsa bile] zulmün gerçekleşmesine izin verilmemeli ve herkes doğru düşünceler yollamalıdır" gibi bir düşünce taşıyor. Sorum şu: eğer uygulayıcının kendisi bir gelişim göstermemiş ise, bu hala bir işe yarar mı?

Shifu: Bu ciddi bir engeldir. Eğer o kişinin kendisi mantıklı değilse, bizim yaptığımız her şey boş yere olacaktır. Doğru düşünceler yollamak o kişinin dışında bulunan şeyleri yok edebilir, fakat zihninin içerisindekileri değil. Bir kişinin yapmak istediği şeyler, onun tek bir düşüncesinden gelir -bir şeyi isteyip istemediğine o kişinin kendisi karar vermektedir. Bu gibi bir durum gerçekleştiğinde, sanırım o kişinin zihninde, takıntılarından kaynaklanan bir kördüğüm vardır. Eğer bunu gerçekten başaramıyorsa, gidip ona yardım edebilirsiniz. Bunu yapmakta herhangi bir sorun yoktur. Onun olayları Fa gerçeklikleri temelinde anlamasını ve Fa'ya daha çok çalışarak anlamasını sağlayın.

Soru: Şöyle bir anlayış var: İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi buraya yetişmeden önce, eski güçlerin düzenlemelerini reddetmeli, huzurlu bir süreç yaratmalı ve Çinli insanların gerçekleri öğrenmelerini sağlamalıyız.

Shifu: Zulmü durdurmayı istemek, şimdi, bu bakış açısı yanlış değildir. Çinli insanların gerçekleri öğrenmesine yardımcı olmak ve yaşamları kurtarmak, Dafa uygulayıcılarının yapmak zorunda oldukları şeylerdir. Fakat "huzur dolu bir zaman süreci" gibi bir şey yoktur. Şeytan giderek azalacak ve giderek daha az destekçiye sahip olacak ve büyük çaplı bir karmik geri ödeme gerçekleşecek.

Soru: Eğer hapishanede bulunan bir uygulayıcı Dafa'yı bırakacağına hayatını bırakırsa, bu Dafa'ya zarar veren bir intihar mıdır?

Shifu: İntihar etmek yanlıştır. Eğer gerçek anlamda o kadar sarsılmaz iseniz ve hatta ölümden bile korkmuyorsanız, o zaman niçin intihar edeceksiniz? Gerçekten de, sarsılmaz bir durumda olmanız göz önünde bulundurulmalıdır, fakat intihar etmenize ne şekilde bakmak gerekiyor? Elbette ben, bir Dafa uygulayıcısı için her şeyi göz önünde bulunduran eksiksiz bir değerlendirme yapacağım; sadece tek bir olaya değil, o kişinin tüm tarihine bakacağım. Fakat bu gibi bir davranış, [çok özel bir neticeye sahip olmasa dahi] hala bir leke değil midir? Bundaki sebep şudur: Shifu, Fa içerisinde, intihar etmenin bir günah olduğunu öğretmişti. Niçin Fa'nın gereksinimleri doğrultusunda davranmadınız? Bu sadece sıradan bir anlayış problemi değildir, öyle değil mi? O türden şeytani bir ortam içerisinde, hissedilen baskının çok büyük olduğunu daha önce söylemiştim. Fakat siz bu dünyaya neden geldiniz? Sadece sıradan zorluklara katlanmak için mi geldiniz? O durumda, sizi bekleyen şey nedir?

Soru: Shifu, bir keresinde bize "yardımcı ruhunuzun" olmadığını söylemiştiniz. Daha önceden yardımcı ruhunuz var mıydı? Eğer var idiyseler, şu andaki durumları nedir?

Shifu: (Shifu gülüyor) Şu anda benim herhangi bir yardımcı ruhum yok. Ben doğduğum zaman, sizlerle aynıydım ve sıradan bir insanın sahip olması gereken her şeye sahiptim. Daha sonra, xiulian uyguladığım süreç esnasında giderek yok oldular ve hepsinin Tamamlanmaya ulaşması için ayarlamalar yaptım. Eğer Tamamlanmaya ulaşır ve çok yüksek seviyelere erişirseniz, yardımcı ruhlarınızın hepsi Tanrılar olacaklar ve bazıları çok yüksek seviyeli Tanrılar dahi olacaklar. Dolayısıyla hepsinin Tamamlanmaya ulaşması gerekmektedir.

Soru: Saygıdeğer Shifu daha önce: "Eski güçler kendi istedikleri şeylere ulaşmak istiyor" demişti. Bu ne anlama geliyor?

Shifu: Onların ulaşmak istedikleri amaç, Fa-düzeltmesinde kozmosu eski yöntemler ile düzelterek, Fa-düzeltmesinden önceki haline geri getirmek, kendi eski sistemleri haline getirmek -yine kendi dağlarına, kendi sularına, kendi Tanrılarına sahip olmak ve eskiden içinde bulundukları hal ve duruma getirmektir. Onlar meseleleri bu şekilde hallediyorlardı, o yüzden de değişiklikler yapmak istemiyorlar. İstedikleri değişiklik, dış yüzeyin daha iyi bir hale gelmesidir; aynen çamura bulanmış bir elbiseyi yıkamak gibi. O hala, o eski elbisedir. Yani, anlamı budur; fakat buradaki benzetme tamamen doğru değildir. Açıklamanın tek yolu budur. Onlar sadece, yapmış oldukları titiz ayarlamalar yoluyla -[esasen kendi özlerinde sahip oldukları şeyleri kaybetmemek düşüncesine dayanarak] bu felaketten sıyrılmak istiyorlar. Fakat bu asla gerçekleşmeyecek. Arzu etmiş oldukları şey bu idi. Onları daha en başından itibaren reddettim, aksi takdirde, her ne kadar bütün bu şeyleri yok etmek istemiyor olsalar da, edeceklerdi.

Soru: Zamanın yeniden hızlandığını çok net bir şekilde hissediyorum. Dünya insanlarına gerçekleri açıklamak konusunda...

Shifu: Evet doğru... Öyle görünüyor ki, sadece birkaç soru cevapladım ve hemen hava karardı. (Herkes Gülüyor)

Soru: Fa'yı çalışma ve Fa-düzeltmesi işleri yapma konusunda zaman sanki özellikle bastırıyormuş gibi geliyor. Bu konuda birazcık detaya girebilmeniz mümkün mü?

Shifu: Şu anda zaman durmaksızın hızlanıyor. Sizlere şunu söyleyebilirim ki, ben olayları ne kadar hızlı yaparsam, zaman da bir o kadar hızlanır, çünkü kozmosun en yüksek seviyesinde bulunan elementler, bana ait olan bu Fa-düzeltmesine "zaman" ile bağlantılandırılmıştır. Bundaki sebep şudur: "Zaman" da eski kozmostan olan bir Tanrıdır. Onlar, Fa-düzeltmesinde her şeyi birbirine bağladılar. Ben hızlıyken onlar da hızlıdır. Ben yavaşken onlar da yavaşlar. Dolayısıyla, ben işleri ne kadar hızlı yaparsam, zaman da bir o kadar hızlanır. Fakat benim, sizin Shifunuzun, her şeyi hızlı bir şekilde yapmaktan başka bir seçeneğim yok. Eğer zamanında yetişemezsem, en sonunda her şeyi kurtarmak için çok geç olmuş olacak. Biliyorsunuz, evren hızla genişliyor. Ve ayrıca insanoğlu da bu alan içerisindeki evrenin şu anda genişlediğini görüyor. Günümüzde bilim adamları bunu biliyor, öyle değil mi? Bu genişlemenin hızı giderek büyüyor. Bu genişlemenin sonunda ne olur peki? Bir balona ne olacağını biliyorsunuz, öyle değil mi? Üflersiniz, üflersiniz, üflersiniz ve en maksimum noktasına kadar üflediğinizde "Bam!" -patlar. Bilim adamları bunu anladılar ve bu genişlemenin korkutucu olduğunu biliyorlar. Eğer onu kovalamazsam, en azından Fa-düzeltmesinin henüz bitmemiş olduğu yerler, yok olacaktır.

Ben, hızlı bir şekilde davranmak zorundayım. Aslında mesafe çok uzak -hayal edilemeyecek kadar uzak. Şu an, bir şey daha belirir belirmez, onun bir kısmını yakalayabiliyorum. Mesela örnek verecek olursak, bu şey 100 parçaya sahip diyelim ve o şey ortaya çıkar çıkmaz onu derhal yakalayabiliyor ve onu bir an içerisinde çözüme kavuşturabiliyorum. Olaylar bu noktaya ulaşmanın en final aşamasının da en final aşamasındadır. Ben Fa-düzeltmesini tamamlasam da tamamlamasam da olgular aynıdır, çünkü her şey onları zaten aşmış durumdadır ve Fa-düzeltmesi esnasında orijinal zamanın ve alanın artık gerçek anlamda beni engelleyebilecek herhangi bir anlamı kalmamıştır.

Soru: Bizimle üç saatten fazla bir zamandır konuşuyorsunuz... (Shifu Gülüyor) (Uygulayıcılar alkışlıyor)

Shifu: İçinde daha az cümleler olan soru kâğıtçıklarını seçiyor ve o soruları cevaplıyorum.

Soru: Li Bai büyük bir şair ve bir Tao uygulayıcısı idi. Onun Dafa ile ne türden bir karmik ilişkisi bulunuyor?

Shifu: Tarihsel figürlere gelince, onları çok fazla düşünmeyin. Onların birçoğu sizlerdiniz, birçokları da bendim. (Alkış) Fakat buna çok sevinmeyin! Sizin yetenek ve kabiliyetleriniz oradan kaynaklanmıyor. Yetenek ve kabiliyetleriniz, bu dönemde size Fa tarafından verilmiştir. (Alkış) ve onlar bununla bağlantılı değillerdir.

Soru: Sıradan insan toplumundan olan kişiler, özellikle de elit kesimden olan insanlar, en başından beridir Dafa'ya ve Zhen-Shan-Ren'e karşı negatif duygular beslemiyorlar. Aksine pozitif duygular besliyorlar. Fakat birçok uygulayıcının iş yapma biçimlerinden hoşlanmıyorlar; bunun aşırıya kaçmak olduğunu ve kibarlıktan yoksun olduğunu düşünüyorlar.

Shifu: Dafa uygulayıcıları buna dikkat etmelidir. Öte yandan, bu durumun sıradan insanların geliştirmiş olduğu sözüm ona kibarlık, sözüm ona dengeli bir zihne sahip olmak ve sözüm ona sakin şekilde yapmak gibi kavramlardan kaynaklanıyor olabilmesi mümkün müdür? Onlara göre işlerin fazla hızlı yapılması, iyi olmamasına bir sebep midir? Şeytan bize zulmediyor ve insanlar ölüyor. Biz, işlerimizi böyle acelesiz bir şekilde yapma durumunda değiliz. Fakat aynı zamanda, sosyal etik kurallara uymak için de elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bizim Dafa uygulayıcılarımız canlıları kurtarmak için acele ediyor, fakat o insanlar hala mızmızlık yapıyorlar. Dafa uygulayıcıları, her durumda, daha fazla uyum sağlamak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız! Bizler yukarı doğru gelişim gösterirken, insanlar aşağı doğru kayıyorlar; dolayısıyla eğer onları kurtaracak isek, işleri bu şekilde yapmamız gerekiyor.

Soru: Saygılar Shifu! Bizlere bu sabah Fa'yı öğretirken, eski güçlerin, birtakım durumlar sergileyen az sayıda uygulayıcıyı sömürdüğünden bahsettiniz. Bu durum, Zhuan Falun'un altıncı konuşmasında bahsedilen "qigong deliliği" ile aynı şey mi?

Shifu: Aslında onlar çeşitli konularda engellemeye sebebiyet veriyorlar. Sabah anlatmış olduğum şey Zhuan Falun tarafından kapsanmaktadır ve Zhuan Falun'u destekleyici niteliktedir. Zhuan Falun olaylar hakkında genel anlamda konuşur, fakat çok derin içsel anlamlar taşır. Eğer Fa'ya sıklıkla çalışmazsanız, o durumda şu anda öğretmekte olduğum Fa'yı anlamak zormuş gibi görünecektir. Kozmosun Dafa'sının Fa-gerçekliklerinin derinliği düşük seviyelerde tamamen kavranabilecek bir şey değildir. Fa kendisini farklı seviyelerde gösterebilir ve kendisini aynı seviyede bile geniş ve çok özel biçimlerde gösterebilir. O, her şeyi kapsamaktadır.

Soru: Özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi şeyler, insan dünyasında doğru prensiplermiş gibi görünüyorlar. Onlar da [bugünkü Fa-düzeltmesi için] eski güçler tarafından mı düzenlendi?

Shifu: Bu ifadenin ikinci kısmı doğrudur, fakat ilk kısmı yanlış. Bunlar insan prensipleri değildir. Ondan ziyade, eski güçler tarafından düzenlenmişlerdir. İnsan prensipleri oldukça basittir ve aslında "demokrasi" insanoğluna ait bir prensip değildir. Geçmiş milyonlarca yıllık insanlık tarihi boyunca, insanlar daima krallar tarafından yönetildi. En zirve noktasındayken, Dünya üzerinde on binden fazla ülke bulunuyordu ve on binin üzerinde krallar, prensler, prensesler ve kraliçeler vardı. Geçmişteki medeniyet işte bu şekilde idi ve: "ülkeyi Kral yönetir"; "dünyayı askeri güç ile fethetmek"; "güçlüler kahraman olur" gibi ifadeler kullanılmasının sebebi buydu. Fakat Tanrıların gözünde güçlü olan kişi, hayduttur. Ve insanların o kişinin erdemli olduğunu düşünmesi pek de önemli değildir; Tanrılar onu bir eşkıya olarak görür. Peki, o zaman niçin Tanrılar onun savaşmasına ve bir kahraman olmasına izin verdiler? Çünkü Tanrılar dünya üzerinde bir şeyler oluşturmak istiyor ve insanlar arasında belirli birtakım durumların belirmesini istiyorlardı. Ve bu işi yapacak birilerini seçmeleri gerekiyordu. O durumda, seçilmiş olan o kişi, Tanrıların gereksinimleri doğrultusunda bir şeyler yapmayı sürdürüyordu. Bunu her ne kadar güç kullanarak gerçekleştiriyor olsa da, [bu durum Tanrıların iradesi olduğundan dolayı] başarmasının ardından Tanrılar ona "unvan" veriyorlardı. Peki, ne türden unvanlar? Onu, herkesin takdir ettiği büyük bir kahraman yapıyor ve onu bir ülkeyi yöneten kişi unvanı ile onurlandırıyorlardı -hepsi bu. (Shifu gülüyor) İnsanoğlunun prensipleri, Üç Diyarın dışında, doğru olarak kabul edilmez. Fakat burada, [insanoğlunun arasında] doğru prensipler haline getirilmişlerdir. Geçmişteki insanoğlu prensipleri işte bu şekildeydi.

Bu son zaman süreci esnasında, Fa-düzeltmesi gerçekleşirken, çok sayıda kral Çin'e reenkarne oldu ve artık hiç kimse kendisinin kral olduğunu ilan edemiyordu. Ve bir başka şey daha var. Çok sayıda yüksek seviyelerden gelen ve farklı seviyelere sahip olan canlılar da aşağı geldiler ve insan olarak reenkarne oldular ve bu durum farklı etnik grupların yapısını bozdu. Peki, o durumda kim Kral yapılacaktı? Bu bile ele alınması zor olan bir konuydu. Bu nedenle, eski güçler insanların kendi başlarına seçmesini sağladılar ve bu da "demokrasi"dir. Konunun özüne cennetlerden baktığınız zaman, demokrasi bu iki unsur sebebiyle ortaya çıkmıştır.

İnsan haklarına gelince, sadece insan hakları ile de bitmiyor -aynı zamanda hayvan hakları da var. İnsan teni bitti. Dolayısıyla, birçok reenkarnasyon "hayvan" ve "bitki" olarak gerçekleşti. Bütün bu şeyler son dönemlerde gerçekleşti ve bunlar Fa-düzeltmesi ile bağlantılıdır. Fa-düzeltmesinin gerçekleşme durumu ile birlikte, her şey Dafa için geldi, Dafa için doğdu ve Dafa için yaratıldı. Fakat her şey pozitif bir rol oynayacak anlamına gelmiyordu. Durum budur.

Soru: Shifu, uygulamamız esnasında kendisini tamamen geliştirmiş kısmımızın ayrıldığını söylemişti. Şu anda Fa-düzeltmesinin final aşamasındayız. Bu bölünmeyi nasıl kırıp geçebiliriz?

Shifu: Geriye kalmış olan en nihai elementler aynı zamanda en büyük elementler olduğu için, aralarındaki boşluklar büyüktür ve onlar sadece Shifu'nun Fa-düzeltmesinin büyük gücü, buraya ulaştığında [Fa insan dünyasını rektife ederken] tamamen yok edilebilirler. Bu gibi şeyler, sadece devasa büyüklükteki bu güç buraya ulaştığında çözümlenebilir. Buraya ulaştığı an ve bu kırıp geçme işlemi sonuçlandığı an, bu durum insan dünyasının Fa-düzeltmesinin başladığı andır. Veya olaya başka bir açıdan bakacak olursak, sizin bugün yapmakta olduğunuz şeyler uygulayıcı arkadaşlarınız ve Dafa uygulayıcıları arasında daha az kayıp ile sonuçlanabilir, fakat onlar problemi temelden çözmeyi başaramazlar. Fakat hala, Fa'yı onaylama süreci içerisinde, dünya insanlarının bir kısmının iyi insanlar haline gelmelerini sağlayabilirsiniz ki, bu da daha fazla insanı kurtarabilir ve şeytanın çok acımasızca davranmasını durdurabilir, fakat bununla bitmemektedir.

Soru: Shifu, bizlere olayları anlatırken tarih öncesi çağlara ait Tanrılardan mı bahsediyordu? Fa-düzeltmesi esnasında...

Shifu: Sizlere anlatmakta olduğum eski güçler tarih öncesi döneme ait Tanrılardır. Bahsetmiş olduğum Tanrıların tamamı tarih öncesi Tanrılarıdır. Sizlere söyleyebilirim ki, o eski güçler her bir seviyedeki en seçkin canlılardı ve yok edildiler. En yetenekli olanları, o en nihai seviyedeki eski güç tarafından yapılan ayarlamaların sonucu, yok edildiler. Onun amacı, o kısmın yok olmasını göze alarak, kendi istediği şeye ulaşmak idi. Bu kozmos o kadar büyüktür ki sınırları ve sonu yoktur. Dolayısıyla, onun sınırsızlığı ve sonsuzluğu göz önüne alındığında, yok oluş ile yüzleştiği zaman kendisini kurtarmak ister, çünkü o bir Tanrıdır. Ve aslında, eski güçlerin yapmış olduğu düzenlemeler, kendilerini kurtarmak için bulmuş oldukları yöntemlerdir. Çok dikkatli ve titiz düzenlemeler yaptılar. Fakat kendilerini kurtarmak için yapmış oldukları bu tip bir düzenlemenin, en sonunda kendi yok oluşları ile sonuçlanacağını anlamadılar. Eğer işleri o şekilde yapmasalardı, bu zaman diliminde, gerçek anlamda kurtarılacaklardı. Fakat her şeyi o şekilde yaptılar ve benim istediğimden daha fazlasını yok ettiler. Ve işledikleri günahlar devasa bir hale geldi, çünkü bütün o canlılar onlar tarafından yok edildi.

Soru: Bizlere daha önce Amerika'nın eski Ming Hanedanlığı olduğunu söylemiştiniz. Ming Hanedanlığı döneminde çok sayıda insan Taoist uygulayıcılar idi. Shifu bizlere, şu anda Amerika'da bulunan Dafa uygulayıcılarının hükümete gerçekleri açıklaması konusunda tavsiyelerde bulunabilir mi? Amerika'da bulunan Dafa uygulayıcıları o kadar meşguller ki, bu duruma birazcık kayıtsız gibi görünüyorlar. Cenneti ve dünyayı sarsacak bu türden bir merhameti canlandırmak için ne yapmamız gerekiyor?

Shifu: Böyle konuşmamalıyız. Sizlere şunu söyleyeceğim, olayları mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Gerçekleri açıklarken, insan prensiplerini birazcık bile aşarsanız, insanlar bunu kabul edemeyeceklerdir. Dolayısıyla, gerçekleri açıklarken yüksek seviyeli şeyler hakkında konuşmamalısınız. Sizin bildiğiniz şeyler Tanrıların bilmesi gereken şeylerdir. Benim sizlere öğrettiğim şeyler, dünya insanları için değildir. O yüzden, sıradan insanlara bu şeyleri anlatmamalısınız. Onlara sadece bizim zulüm gördüğümüzü anlatabilirsiniz; sadece gerçek durumumuzu, bizim iyi insanlar olduğumuzu ve boş yere zulme uğradığımızı, inanç özgürlüğümüzün ayaklar altına alındığını ve insan haklarımızın çiğnendiğini anlatabilirsiniz. Bütün bu şeyleri kabul edebilirler ve sizi derhal destekleyecek ve sizlere sempati göstereceklerdir. Bu yeterli değil midir? Onların bu denli yüksek seviyeli prensipleri anlamaları konusunda niçin ısrar ediyorsunuz? Dünya insanları gerçekleri öğrendiği zaman, Falun Gong'un zulme uğradığını ve bu zulmü yapan kişilerin çok kötü olduğunu söyleyeceklerdir. Bu gibi şeyleri söyleyeceklerdir ve bu yeterli değil midir? Elbette, sizin niyetiniz onun bir Dafa uygulayıcısı olmasını sağlamak. Fakat bunu yapmak zor, çünkü eski güçler engel yaratıyorlar. Shifu, özel olanları ile ilgilenecektir. Fakat sizin konuştuğunuz kişi onu kabul etmek gibi bir niyete sahip değil ve üstelik eski güçler mani olmaktadır. Bizim şu andaki bir numaralı görevimiz, gerçeği öğrenmeleri konusunda insanlara yardım etmektir. Sıra dışı şekilde iyi olan ve ne türden yüksek seviyeli şeyler söylerseniz söyleyin kabul edebilecek olan birtakım insanlar ile karşılaşabilirsiniz; o durumda o kişiye bu gibi şeylerden bahsedebilirsiniz. Bir problem olmayacaktır ve orada bir sorun yaşanmayacaktır. Fakat söylemiş olduğum şeye ilaveten, bu durum, bazı devlet memurları için özellikle geçerlidir, çünkü netice itibarı ile, onlar politikacıdır ve kafalarında politikadan başka bir şey bulunmamaktadır. Dolayısıyla onlara bu şeylerden bahsettiğinizde buna hiçbir şekilde inanmayacaklardır. O zaman bu durum, onu sadece kurtaramamak değil, aynı zamanda onu aşağıya doğru itmek değil midir? Böyle değil midir?

Soru: Şu anda gerçekleri açıklama konusunda çok çaba gösteren, fakat Fa'yı az çalışan ve egzersizleri de nadiren yapan bazı insanlar var.

Shifu: Bu çok ciddi bir problemdir. Dafa uygulayıcılarımız kişisel gelişimlerini savsaklamamalıdır. Yaşamları kurtarmak, Dafa uygulayıcılarının sahip olduğu görkemli bir vazifedir. Fakat Fa'yı çalışmadığınız için gerçeği açıklama işlerinizin kalitesi kötü oluyor ve siz kendiniz de bunun tarafından sınırlanıyorsunuz. Bu iyi değildir.

Soru: Sadece 2002 yılından önce Fa'yı elde edenlerin Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcıları olduğu doğru mu?

Shifu: Ben asla böyle bir şey söylemedim. O iyi olanlar…...bazıları farklı zaman dönemlerinde girmediler mi? Aslında hala girmek isteyen, fakat henüz girmemiş olan kişiler var -ve elbette ki düşenler de.

Soru: Bizler Çinli insanlara gerçekleri açıklamak zorundayız. Fakat Çin'de bulunan ailem Dafa hakkındaki gerçekleri telefonda açıklamama izin vermiyor. Sanki yolunda olmayan bir şeyler var ve sanki ben onları aşamıyorum.

Shifu: Bunu bilgeliğini kullanarak yap. Gerçekten çok çaba sarf etsen bile hala işe yaramaması olasılığı vardır. Ve Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarının bunu yapacak olması da imkân dâhilindedir. Eğer sen bunu başaramazsan, onlar yapacaklardır. Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları bu işi her yerde açan çiçekler gibi yapıyorlar. Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarının ana vücudu Çin'dedir. Sizlere şunu söyleyebilirim ki, bahsetmiş olduğum 100 milyon kişi, sizin bugün bahsettiğiniz Çin'in içinde ve dışında bulunan 100 milyon kişi ile aynı değildir. Eskiden gerçekten de anakara Çin'de Zhuan Falun'u okuyan 100 milyon kişi vardı. O zamanlar Fa'yı edinmişlerdi ve onlara göz kulak oluyordum. Onların Dafa uygulayıcıları olmadığını söyleyemezsiniz. Gerçek anlamda xiulian uygulayan 70 milyon kişi vardı ve aslında o zamanlar, toplamda 100 milyon Dafa uygulayıcısı vardı.

Soru: Bir arkadaşıma Shifu'nun yeni makalelerini verdiğim zaman reddetmiyor ve alıyor. Fakat Fa'yı yaymak için düzenlediğimiz aktivitelerin hiçbirine katılmıyor. Bu gibi uygulayıcılar için bir umut var mı?

Shifu: Muhtemelen hala birtakım noktalarda takılıp kalmıştır. Onları hala alıyor olduğuna göre, bu durum onun hala doğru düşüncelere sahip olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla, böyle bir durumda, aklının nerede takılıp kalmış olduğuna ve eksik olanın ne olduğuna bir bakın. Sen bir Dafa uygulayıcısısın, o yüzden gidip birazcık nedenini anlamaya ve ona yardım etmeye çalış.

Soru: Falun Dafa Derneğinin bir üyesinin kişisel görüşü, [mesela bir uygulayıcı hakkındaki görüşü veya kanısı] Dafa Derneğinin görüşünü hatta Shifu'nun görüşünü temsil eder mi?

Shifu: Hiç kimse beni temsil edemez -bunu söylemeye bile gerek yok. Ve sizler arasındaki hiç kimse, bir diğerinizi temsil edemez. Dafa Derneklerine gelince, daha önce koordinasyonun çok önemli olduğunu söylemiştim. Farklı bakış açılarından dile getirilemeyecek olan çok sayıda konu var ve onları söylemeleri gerekiyor. Fakat elbette ki, düzgün şekilde yapmadıkları şeyler var ve Shifu o şeylerin farkında. Fakat öte yandan, çok sayıda şeyi kendi içinizde aramalı ve bu karışıklığın gerçek sebebinin farkına varmalısınız. Bir Tanrı hiçbir şeyden etkilenmez. Eğer yapılması gereken bir şey varsa, sadece yapın -doğru ve ağırbaşlı bir biçimde yapın.

Soru: Bir Dafa uygulayıcısının ailesi Dafa'yı karaladı. Fa insan dünyasını rektife ettiğinde, o kişiler yok edilmek için bir hedef haline gelecekler mi? Veya bu durum o uygulayıcının davranışı ile mi ilişkilendirilecek?

Shifu: Bu, onların kendileri için yapacağı seçime bağlı olacak. Bir kişi Fa'ya zarar verdiğinde ve çok kötü bir hale geldiğinde, onun Tamamlanmaya ulaşması ve bir Buda'nın dünyasına götürülmesi mümkün olabilir mi? Bu kesinlikle yapılamazdı. Gerçekten de çok ciddi günahlar işlemiş olan kişilerin geriye kalmasına izin verilmeyecek. Siz Dafa uyguluyor olduğunuz için, onlar kesinlikle kutsamalara sahip olacaklar. Onlara şanslar verilecek, daha fazla şanslar verilecek ve çok daha fazla şanslar verilecek. Fakat aynı zamanda, onlara gerçekleri açıklamak ve onları kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız ve bu durum onlar için kutsamalar yaratacak.

Soru: Shifu, Shandong Eyaleti Heze Şehrindeki tüm gerçek Dafa uygulayıcıları adına sizlere saygılarımızı sunuyorum.

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış)

Soru: Heze Şehrinde çok sayıda Dafa uygulayıcısı tutuklandı ve dövüldü. Heze'de tutuklanan bu uygulayıcıların tamamı beyin yıkama işlemini reddetti ve Jinan'daki çalışma kamplarına gönderildiler. Bu durum eski güçlerin bir düzenlemesi mi?

Shifu: Ben "dönüştürülmek" veya "dönüştürülmemek" gibi şeyleri kabul etmiyorum. Bakılması gereken şeyler, kişinin zihnindeki şeylerdir. Hala şöyle düşünüyorum… Dönüştürülmeleri için, eski güçlerin onları şiddetli bir zihinsel zulümden geçirdiğini biliyor musunuz? Onlar, benim bunu kabul etmediğimi biliyorlar, peki o zaman ne tür bir yöntem kullanıyorlar? Sahip oldukları doğru düşünceler kısmını onlardan ayırıyorlar veya başka bir deyişle, tam olarak geliştirilmiş olan kısmı ayırıyorlar. Ve o kısmın, zihinleri ile herhangi bir temas kurmasını engelliyorlar. Ardından, onların insan-yüzeyi kısımlarına sorular soruyorlar. Fakat insan-yüzey kısımları, çok sayıda insani unsur ve doğum sonrası biçimlenmiş kavramlar taşıyor. Ve kendisini tamamen geliştirmiş olan kısımlarının etkide bulunmasına kesinlikle izin vermiyorlar. Onlara bu gibi durumlar altında zulmettiğiniz için, onlara ne yazdırmış olursanız olun, ben onu kabul etmeyeceğim. Eski güçler, bunu kabul etmediğimi biliyorlar. Peki, o zaman niçin bunu hala yapıyorlar? Çünkü hala başarabilecekleri bir şey var ve istedikleri şey, uygulayıcıların iradesini kırmak. Hata yapan uygulayıcı şöyle düşünecektir: "Hayır olamaz! Ben o şeyi yazdım! Benim için her şey bitti. Shifu artık benimle ilgilenemeyecek. Dafa'yı hayal kırıklığına uğrattım." O andan itibaren depresif bir duruma girerler ve kalpleri ağırlaşır. Kullandıkları teknik bu idi ve ben bunu kabul etmiyorum. Düşüp düşmediğiniz fark etmez! Hemen ayağa kalkın! (Alkış)

Soru: Harbin şehrindeki Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyorlar!

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış)

Soru: Çalışma kampında yasadışı şekilde tutulan Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyor!

Shifu: Karanlık in çok şeytani, biliyorum! Gerçekten de, uygulayıcıların giderek daha da iyi bir hale geldiği doğru ve onlar giderek daha mantıklı bir hale geliyorlar. Şu anda Çin'de olanlar hakkında konuşmayalım. (Alkış) Konuşmaya başladığımız an, uzun bir hikâye olacaktır. Ne olursa olsun, o şeytani kişileri, bedelini asla geri ödeyemeyecekleri günahlar beklemektedir! Ve Dafa uygulayıcılarını bekleyen şey ise, görkemli ve muhteşem bir Tamamlanmadır! (Alkış)

Soru: Son zamanlarda şunu anladım: Dafa uygulayıcıları arasında her ne zaman Dafa işi konusunda tartışmalar çıksa, öncelikle, uygulayıcıların takıntılarını kullanan ve Dafa'ya bir bütün olarak zulmetmek için kötü kavramları kullanan şeytani güçleri yok etmek için doğru düşünceler yollamalıyız ve bunun ardından işimizle ilgili olan özel problemler hakkında konuşmalıyız. İşleri bu şekilde yapmak doğru mudur?

Shifu: Dafa uygulayıcıları anlaşmazlıklar ile karşılaştığında bunun ille de şeytanlar tarafından kontrol edilebilen bir şeylerin sonucu olması gerekmiyor. Engelleme yaratacaklardır ve doğru düşünceler yollamanızda da bir sorun yoktur, fakat Fa'ya çok çalışmak zorundasınız. Bir şeyler yapmadan önce doğru düşünceler yollarsanız, bunun birtakım engellemeleri yok edebileceği doğrudur.

Soru: Ben, Fa'yı 20 Temmuz 1999 tarihinden sonra edindim. Xiulian uygulama sürecinde, diğer boyutlardan çok sayıda engellemeye maruz kaldım, hatta şeytani güçlerden gelen ve tamamen temelsiz olan zulme bile uğradım. Zulmü yok etmek için doğru düşünceleri kullanırken niçin tamamen cesur olamıyorum ve niçin hala geliştirmem gereken şeyler varmış gibi geliyor?

Shifu: Bunu nasıl söylemeliyim... Bu oluyor, çünkü Fa'yı 20 Temmuz 1999 yılından sonra edinmiş olan kişiler: sizin xiulian uygulama süreciniz ile Fa'yı onaylamanız birbirine kaynaştırılmıştır. Fa'yı daha önceki dönemde edinmiş olanların kişisel uygulamaları için olan süre zaten geçmiştir ve şu anda onların asıl görevi yaşamları kurtarmaktır, odak nokta Fa'yı onaylamaya kaymıştır. Fa'yı daha sonra edinen ve Fa'yı onaylamak zorunda olan kişiler de bunu yapmak zorundadırlar ve aynı zamanda kişisel xiulian uygulaması ile bağlantılı olan bazı konular da olayın içerisine katılmıştır. Dolayısıyla, birtakım şeylerin oldukça karmaşık bir şekilde belirdiğini hissedeceksiniz, fakat bu sorun değildir, çünkü Shifu'nun gözünde olaylar çok düzenli bir şekilde sıralanmıştır ve eğer doğru düşünceleriniz güçlü ise, bir sorun olmayacaktır.

Soru: Şu anki aşamada, doğru düşünceler yollamak, egzersizleri yapmanın yerine geçebilir mi?

Shifu: Onlar ayrı şeylerdir. (Shifu gülüyor) Egzersizleri yapmak egzersizleri yapmaktır. Egzersizleri yapmak mekanizmaları güçlendirmek ve doğumla gelen vücudu Tanrısal bir vücuda dönüştürmek içindir. Doğru düşünceler yollamak ise, Tanrısal güçleri kullanmak içindir veya basit bir şekilde ortaya koyacak olursak, yeteneklerinizi kullanmanız içindir. Amaç, çürümüş şeytani hortlakları yok etmektir.

Soru: Değerli Shifum, saygılar! En önemsiz şeylerde şeytanı yok etmek için bile doğru düşünceleri kullanan uygulayıcılar var. En ufacık bir hastalıktan dolayı rahatsız olduklarında bile doğru düşünceler yolluyorlar.

Shifu: Acaba sen kendin Fa'yı birazcık az mı çalıştın? Eğer bir şeyleri gerçekten yanlış yaptıysanız ve bunun neticesinde de bir problem baş gösterdiyse ve gidip doğru düşünceler yolluyorsanız, o durumda bu doğruymuş gibi görünmez -ve eski güçler sorun yaratacaktır. Yaptığınız şeyi iyi bir biçimde yapmadığınızı düşünmekle kalmayacak, bir de üstüne onları yok etmek istediğinizi düşüneceklerdir. Bu şekilde görünecektir, öyle değil mi? Dolayısıyla, yaptığınız şeyleri iyi yapıp yapmadığınızı anlamak için, hala elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Eğer yaptığınız şeyleri iyi yapmıyorsanız, onları iyi şekilde yapmaya başlayın. Fakat sorduğun soruda: "en ufak bir hastalıkta dahi doğru düşünceler yolluyorlar" gibi bir ifade var. "Önemsiz hastalık" veya "önemsiz bir sağlık problemi" ile ne demek istiyorsun? Bunlar karmanın yok edildiğinin belirtileridir, öyle değil mi?

Soru: Doğru düşünceler yollamaya başladığım ilk ay, göksel gözümle net bir şekilde şunu görüyordum: ilk beş dakika içerisinde, kırmızı-mor bir ışık bir an içerisinde, insan gibi görünmesine rağmen aslında bir insan olmayan Çin'deki büyük kafalı şeytana ait her şeyi yok ediyordu. Güç tarif edilemeyecek büyüklükteydi. Yok edilmiş olan şey bizim boyutumuzda temsil ettiği şey miydi? Onun her bir boyutta kendisini gösteren kısmı var mı?

Shifu: Çok karmaşıktır. Siz uygulayıcılar bazen, o büyük kafalı şeytanın vücudunun içerisinde bulunan çürümüş hortlakları doğrudan yok edebiliyorsunuz. O anlarda, sanki ölüyormuş gibi görünüyor, fakat ardından onu yeniden canlandırıyorlar ve bir başka çürümüş şeytan takımı onun içine tekrar doluyor. Dolayısıyla da tekrar kendisine geliyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ayrıca, onun tüm çürümüş hortlakları kontrol edebilmesi için, eski güçler, onun insan bedenini oluşturan [yüzey kısmının altındaki] tüm hücre parçacıklarını destekliyorlardı -ta ki o parçacıklar Üç Diyar kadar geniş olana dek. Hücrelerinin içerisinde bulunan tüm insan unsurları, eski güçler tarafından çıkarıldı ve cehenneme gönderildi ve hücreler tekrar o şeytani hortlaklar tarafından dolduruldu. Bir insanın parçacıkları onun kendi görünümünü taşıdığından, Üç Diyar içerisindeki tüm boyutlar, şeytanın başının hücrelerini barındırıyordu. Ve tüm hücrelerin içerisinde büyük sayıda çürümüş hortlaklar vardı. Dolayısıyla, siz uygulayıcılar doğru düşünceler yollarken, Üç Diyar içerisinde, şeytan başının çok sayıdaki parçacıklarını ve çürümüş hortlakları yok edebiliyordunuz. Yok ettiğiniz ve patlattığınız an, onun yok edildiğini görüyordunuz ve o gerçekti. Peki, şu anda onu nasıl bir durumun içerisine soktunuz? İnsan yüzeyini oluşturan parçacıklarının dışında, her şey yok edilmiş durumdadır ve şu anda boştur. Geriye hiçbir şey kalmadı. Geriye kalmış olan şey, [iç organları da dâhil olmak üzere] sadece yüzey hücrelerinden meydana gelmiş olan insan tenidir. Bunun sebebi şudur: şeytanın başının Üç Diyar içerisinde bulunan ve eski güçler tarafından sürekli olarak yeniden doldurulan tüm hücre parçacıkları yok edildi; [yukarıda veya aşağıda] ondan geriye bir şey kalmadı ve tamamı temizlendi. Şu anda, bu insan teni, geriye kalmış olan en son, en kötü şeytanlar tarafından dolduruluyor. Dolayısıyla, o artık bir insanın sahip olduğu herhangi bir normal mantığa sahip değildir. Her şey, o çürümüş hortlakların onun insan tenini kullanmasından kaynaklanan sonuçlardır, sanki resmedilmiş olan gerçek bir ten tabakası gibi. Yaşamı boyunca oluşturduğu en dıştaki insan yüzey katmanında barındırdığı tüm kötü insan kavramları ve karmaşa, şu anda çok korkuyormuş gibi görünüyor. Sergilediği şey, tek kelimeyle korkudur. Gücünü kaybetmenin korkusunu yaşıyor, Falun Gong'un isminin temizlenmesinden korkuyor, öldürülmekten korkuyor, ailesinin zimmetine geçirmiş olduğu büyük servete ve mala haciz konulacağından korkuyor -her şeyden korkuyor. Fakat diğer tarafında bulunan şeytan nefretten başka bir şey hissetmiyor. Durumun ümitsiz olduğunu görebiliyor ve nefret duyuyor; fakat bununla birlikte çok fazla miktarda enerji toplayamıyor. Kendisi için her şeyin bittiğini biliyor. Nefret besliyor, fakat aynı zamanda korkuyor da. Enerjik davranmak ve insanların görmesi için kendisini zorlamak zorunda ve şovu devam ettirme umudunu yitirmemeye çalışıyor. Şu anda, içinde bulunduğu durum budur. Eskiden, hücrelerinin parçacıkları fazlasıyla doldurulurken ve içi çürümüş hortlaklarla dolarken, o şeytani enerji hakikaten artan bir şekilde büyüyordu ve vücudu o kadar fazla dolmuştu ki, giderek daha da genişlediğini hissediyordu. Sağlıklı bir vücuda ve güçlü bir enerjiye sahip olduğunu hissediyordu. Aynı zamanda cesur bir hale gelmişti ve öylesine vahşi bir bakışa sahip olmuştu ki, etrafındaki insanlar ondan gerçekten de korkuyordu. Şimdi de aynen kırağı çalmış patlıcana benziyor, tamamen kuruyup buruşmuş ve içinde barındırdığı her şey tasfiye edilmiş. Dafa uygulayıcıları ne kadar çok doğru düşünceler yollarsa, vücudunun içerisinde bulunan çürümüş şeytanların sayısı da bir o kadar azalıyor; bir o kadar kuruyup küçülüyor ve vücudu bir o kadar küçülüyor, çünkü insan teninin haricinde, geriye hiçbir mikro kozmik parçacığı kalmadı gibi.

Soru: İkinci Askeri Yönetim Üniversitesi, Toronto, Jiangxi Eyaleti Pingxiang Şehri, Chongqing Şehri, Peru, Çin, Macao, Amerika, Harbin Şehri, Shandong Eyaleti, Jinan Şehri, Kunming Şehri, Avustralya, Dalian Şehri, Jiamusi Şehrinde hapishaneden serbest bırakılan uygulayıcılar, Almanya'dan uygulayıcılar, Shijiazhuang Şehrindeki **** Çalışma Kampındaki uygulayıcılar, Shandong Eyaleti, Hezhe Şehri, Tianjin, Sincan Eyaleti, Hengyang Şehri ve Changchun Şehrinden uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyor!

Shifu: Teşekkür ederim!

Soru: Son zamanlarda Zhuan Falun'u okurken, kitabı her bitirişimde, sanki yeni anlayışlar elde edemiyor ve gelişim gösteremiyor gibi hissediyorum.

Shifu: Bir kişinin xinxing'i ne kadar yüksek ise, gong'u da o yüksekliktedir. Bunda sebepler olmalıdır. Bunun sebebi zihninin sakin olmaması mı? Sebepleri olmalı diye düşünüyorum. Daha yüksek seviyelerde gereksinimler de daha yüksektir.

Soru: Fa-düzeltmesi döneminde, Fa'nın insan dünyasını rektife ettiği döneme geçiş esnasındaki en temel sürecin ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

Shifu: Sizlere, hayal ettiğiniz gibi bir sürecin olmadığını söyleyebilirim, hiçbir şekilde böyle bir süreç yoktur. Sizlere şunu söyleyebilirim, Fa'nın yeniden düzenlenmesinin sınırsız gücü, eski güçlerin eskiden görmeyi başaramadığı bir şeydi. Şu anda gördüklerinde, korkudan ödleri patlıyor. O yüzden, belirli birtakım şeyler yapmaları için eski güçler tarafından ayarlanmış olan o Tanrılar, şu anda onları yapmaya cesaret edemiyorlar. Olayların şu anki durumunda tezahür eden şey, çürümüş şeytanların kötü şeyler yapmaya devam ediyor olmasıdır. İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi buraya yetiştiğinde, bütün bu şeyler bitecek. Herhangi bir süreç yoktur. Fa-düzeltmesi zamanı geldiğinde, gong buraya ulaştığında, bir olay gerçekleşecek. Ne gibi bir olay? Sizlere daha önce, insanların gözleri ile gördüğü şeylerin tamamının moleküllerden oluştuğunu söylemiştim. Dolayısıyla, eğer bu moleküler katmanda -nerede olursa olsun-bir delik açılsaydı veya bir yer yırtılarak açılsaydı, ne görürdünüz? Cennetleri görürdünüz, aynen sahnedeki bir perdenin yırtılarak açılması gibi olurdu, fakat bu boyut mahvedilemez, çünkü hala insan dünyasının Fa-düzeltmesinin yapılma zorunluluğu vardır. Veya o bütün mikro kozmik seviyelerden içeri sızabilir.

Soru: Kendi yaptıkları düzenlemelere yapışıp kalmış olmalarının dışında, eski güçlerin noksan kaldığı başka konular da var mı?

Shifu: Gerçekleşmesini istedikleri şeylere yapışıp kalmalarının dışında, istedikleri hiçbir şey yok. Onlar sadece ilk başlarda sahip oldukları şeyleri korumak istiyorlar ve tek amaçları da bu.

Soru: Herhangi bir Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcısı geride bırakılacak mı?

Shifu: Hayır. (Uzun Alkış) Eğer sizi geride bıraksaydım mahvolurdunuz, gerçekten mahvolurdunuz. Bunun sebebi şudur: eğer bir kişi ileri doğru gitmiyorsa, geriye gidiyor demektir. Bu ortam içerisinde bir anda o duruma ulaştığınızda, burada insanların arasında bulunduğunuz müddetçe ve bir şeyler yaparken insanlarla iç içe olduğunuz müddetçe seviyeniz düşer ve insanlar tarafından yavaş yavaş kirletilirdiniz. Sizlere daha önce, cennetlerdeki Budaların ve belirli boyutlarda bulunan Budaların, Taoların ve Tanrıların belirli zaman aralıklarında değiştirilmeleri gerektiğini söylememiş miydim? Bunun sebebi, Üç Diyar tarafından kolayca kirletilebilecek olmalarıdır, o yüzden değiştirilmeleri gerekmektedir.

Soru: Saygıdeğer Shifu, Minghui çocuk yuvasının izlemesi gereken yolun ne olması gerektiğini bizlere anlatır mısınız lütfen?

Shifu: Mükemmel bir iş yapıyorsunuz! Biliyorsunuz o koca kafalı şeytan, Çin çocuk yuvalarında çocukları zehirliyor -o, çok adi! İnsan ırkını gerçekten de yok etmek istiyor! Olayları bu şekilde yaptığımızı gördüğünde öfkeleniyor. Aslında bir önceki Çin hükümetinde, lider pozisyonundaki kişiler arasında, daimi komisyonun 7 üyesinden 6'sı Falun Gong'a zulmetmeye karşıydı. Ayrıca, Falun Gong'a zulmeden 610 Ofisinin başındaki kişi de ilk başlarda zulme karşıydı. Merkezi devlet dairelerinin ve hükümete bağlı bakanlıkların neredeyse tamamı Falun Gong'a zulmetmeye karşıydı.

Soru: Eski güçler Fa-düzeltmesine iştirak ederken iki dünya zamanında ayarlamalar yaptılar. Niçin cüceler, devler ve orta-boy insanlarla ikinci dünyada deneme yapılması zorunluluğu vardı? Birinci Dünyada ne türden insanlar ayarladıklarını sorabilir miyim?

Shifu: Şu anda bizim bulunduğumuz bu yerde deneme yapılırken, ayarlamalar üç tipte insan ile yapıldı. Birinci dünyada ise beş tipte insan ayarlanmıştı. O dünya son bulduğunda, geriye üç tip insan kaldı. Bu zaman döngüsünde ise, [en başından itibaren] sadece üç tip insan vardı. Ne istediklerini sürekli olarak araştırıyorlardı ve en son kararlarını Fa-düzeltmesi başlamadan önce verdiler.

Soru: Benim sorum şu: Bizler doğru düşünceler yollarken yok ettiğimiz o düşük seviyeli şeytanlar, yine sürekli olarak ikame ediliyorlar mı?

Shifu: Dışarıdan gelen kozmik vücutlar yüzünden, boyutlar çok karmaşık bir hale geldi. Parçacıkları bile farklı bölümlere ayırdılar. Onları gerçekten de yok ediyorsunuz. Fakat yok edilen kısım bölünmüş olan o kısımdır. Fa-düzeltmesi esnasında devasa canlıların bir katmanını yok ettiğim zaman, bir diğer çürümüş hortlak takımı beliriyordu ve onların tamamen yok edilemiyor gibi görünmelerinin sebebi budur. Fakat aslında, bizim onları yok edişimiz büyük çapta ve büyük bir hızladır. Ve dahası, temizlenmiş olan şeylerin toplam sayısı oldukça büyüktür. Fa-düzeltmesinin genel durumuna baktığımızda şunu görebiliriz: Geçmişte, her bir çim yaprağı ve her bir ağaç şeytani canlıların kontrolü altındaydı -ta ki, havanın her bir parçacığının bile onların kontrolü altında olduğu noktaya ulaşana dek. Sizin için nefes almak bile zordu. Şu anda ise durum farklı. İnsanlar uyanıyorlar, insanları kontrol eden çok da fazla çürümüş hortlak kalmadı. Ne büyük bir değişim!

Soru: Amerikan vatandaşı olan bir uygulayıcı 22 Ocak'ta, Guangzhou Havalimanında tutuklandı…

Shifu: Sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için, problem yaşandığı yerde, herkes tek bir vücut olarak birlikte çalışmalıdır. Onlar yaptıkları kötü şeylerin ortaya çıkmasından korkmadıkları için, bizler bunları tüm dünyaya ifşa etmeliyiz ve bir Amerikan vatandaşının tutuklandığını tüm Amerikalıların bilmesini sağlamalıyız. Yaptıkları kötü şeylerin duyulmasından korkmadıklarından, devam etmeli ve bunu yapmalıyız. Onu salıvermedikleri her bir gün, bizim bunu ifşa etmemiz için gereken bir gündür. (Coşkulu alkış)

Soru: Bazen eski güçlerin kim oldukları konusunda net oluyorum, fakat bazen de net bir fikre sahip olamıyorum.

Shifu: Onlar kozmosta bulunan canlıların sadece yüzde yirmisidir ve benim olayıma iştirak etmeyi ayarlamışlardır. Tarih içerisinde çok sayıda sistematik ayarlamalar yaptılar ve ben tarih içerisinde onların yapmış olduğu ayarlamaların birçoğuna iştirak ettim. Eğer o zamanlar iştirak etmeseydim bir başka kişiyi seçeceklerdi ve Fa-düzeltmesi esnasında çok daha fazla sayıda problem meydana gelecekti. Fa'yı rektife etmesi için bir başka kişiyi seçeceklerdi. O zaman, Fa'yı rektife etme zamanı geldiğinde, ben olayları gerçekleştirmeye başlayacak, onlar da kozmostaki tüm canlıları beni kovalamaları için kullanacaklardı. Eğer onları yok etseydim, o zaman onları nasıl kurtarabilecektim? Fa-düzeltmesinin gerçekten neye benzediği hiçbir canlının bilemeyeceği bir şeydir. Kim bilseydi kaçardı ve bu durum kozmosun izin veremeyeceği bir şeydir. Kozmosta bulunan canlıların Fa-düzeltmesinin ne şekilde olacağına karar vermeleri ise hiç izin verilemeyecek bir şeydir.

Soru: Son zamanlarda her ikisi de Dafa uygulayıcısı olan bir çift, bir bebek dünyaya getirdi. Öyle görünüyor ki, çok sayıda zorlukları var ve özürlü bir şekilde doğdu. Bu durumu nasıl ele almalıyız?

Shifu: Şu dönem içerisinde olaylar oldukça karmaşıktır. O sizin çocuğunuz olduğu için ona sevgiyle bakmalı ve onunla en iyi şekilde ilgilenmek için elinizden geleni yapmalısınız. Fakat içiniz rahat olsun. Tamamlanmaya doğru xiulian uygulayabildiğiniz müddetçe, her şey en mükemmel olan şey ile sonuçlanacak -bu, uygulayıcılar ve Dafa uygulayıcıları için yaratıldı. Fakat eğer Tamamlanmaya ulaşamazsanız her şey boşa olacaktır.

Soru: Shifu bize Dafa'nın ana bedeninin Çin'de olduğunu söyledi. Çin'de birçok yerde Dafa uygulayıcıları bulunuyor. Birlikte gelişim göstermemiz için nasıl daha iyisini yapabiliriz?

Shifu: Bu konuda endişelenmeyin. Onların hepsi Minghui web sitesini öğrenebiliyorlar. Uzak bölgelerde bulunan bütün Dafa uygulayıcıları, birbirleriyle iletişim içerisindeler ve aralarında bilgi alışverişi yapıyorlar.

Soru: Saygıdeğer Shifu daha önce, artık mantıklı bir halde olmadıkları noktaya geldikleri ana kadar zulüm gördüklerinden dolayı pişmanlık dilekçesi yazan kişilerin hala şansları olduğunu söylemişti. Fakat ne olursa olsun, ben Shifu'ya ihanet etmiş olan Çin'deki o kişileri affedemiyorum. Zulme dayanamadıkları için yapmamaları gereken şeyler yaptılar gibi bir şey yok. Onlar aslında şeytanın tarafında durdular ve zulmü şiddetlendirdiler.

Shifu: O kadar ileri gittiklerinde onların akıbetlerinin ne olacağını söylemek zor. Ben herkesi kurtarmak istediğimi söyledim. Fakat eğer çok büyük bir günah işlediyseniz, o durumda sizi yargılamak için Fa kullanılacaktır ve sizin için yapılabilecek daha fazla bir şey yoktur. Merhamet ve kutsal saygınlık Fa'yı korumak için bir arada var olmaktadır. Fakat eski güçler bazı insanları buraya gelmesi ve olayları bu şekilde yapması için özellikle ayarladılar, o yüzden çok karmaşıktır. 20 Temmuz 1999 tarihinden önce, bazı kişiler oldukça aktif görünüyorlardı, fakat zulüm başladıktan sonra bu zulme herkesten bile daha hevesli biçimde iştirak ettiler. Bu olay, genel durumu uygulayıcılar için karmaşık hale getirmek için gerçekleşti.

Soru: Shifu, sizin Fa imgesindeki resminizin içinden de geçilebilme durumları olup olmadığını lütfen bize söyler misiniz?

Shifu: Söyleyebilirim ki, bana bir şey yapmaya çalışmıyorlar. Uygulayıcıların takıntılarını hedefliyorlar. Eğer gerçekten doğru şekilde davranmayı başarabilirseniz bu gibi şeyleri keyfi olarak yapmaya kesinlikle cesaret edemezler, çünkü üzerinde Fa bedenim bulunmaktadır. Ve özellikle eski güçlere gelince şunu biliyor muydunuz: onların Fa-düzeltmesi tamamen bana bağlıdır, bana saygı gösterirler ve sorunlar sizler için yaratılmaktadır, benim için değil. Fakat siz bu şeyleri doğru düşünceler ile ele alabilirseniz, o durumda engellenmeye maruz kalmayacaksınız. Aslında, birçok durumda, olayın ardında yatan sebep, takıntılarınızın iş başında olmasıdır.

Az önce, eski güçlerin kozmosu nasıl yok etmek istemediğinden bahsettim. Onlar sadece her şeyin orijinal formu içerisinde kalmasını istiyorlardı. O yüzden, benim Fa bedenlerimin perspektifinden bakıldığında, onların eski güçler veya erdemli Tanrılar olması bir önem teşkil etmiyor, Fa bedenlerim her şeyi izlemektedir. Sadece siz, Dafa uygulayıcıları, doğru şekilde davranmadığınız zaman bir şeyler yapmaya cesaret ederler. Yani, sizi hedef almak için bahaneye sahip oldukları anlar, işte o zamanlardır. Normal koşullar altında bu gibi şeyler yapmaya cesaret edemezler. Daha önceden anlatmış olduğum durum var olsa da, o izole, çok izole bir durumdur. O olay sadece bir kez veya iki kez gerçekleşse bile sonuçlar oldukça büyüktür. Görüldükleri an yok edilirler dememin sebebi işte budur. Bunu ister bilinçli yapmış olsunlar ister bilinçsiz, görüldükleri an yok edilirler, çünkü Dafa uygulayıcılarının doğru düşüncelerine ve doğru inançlarına zulmetme günahını işlemişlerdir. Dolayısıyla, bunu telafi etseler bile, o şeyleri yaparlarken hala çok çekingenlerdir. Aslında, bu türden bir şeyi zaten yok ettim ve buna bir son verdim.

Bazı uygulayıcılar eski güçlerin birtakım kötü davranışlarda bulunduklarını ve benim vücudumun üzerine birtakım kötü şeyler gönderdiklerini görüyorlar. Bazı uygulayıcılar bunu görebiliyor. Fakat beni daha çok endişelendiren şey sizin bundan etkilenebilecek olmanızdır! Çünkü Shifu'nun vücudunun üzerinde sanki kötü bir şeyler varmış gibi görürsünüz. Fakat o şeylerin size ait olduğunu fark ettiniz mi? Ben onlara sizin yerinize katlanıyorum. (Coşkulu Alkış) Yoksa bu şeyleri benim üzerime getirmeye kim cesaret edebilir ki? Sizi koruyor olduğum için bu gerçekleşiyor ve birinin onu yok etmesi gerekiyor.

Soru: Gerçekleri açıklamayı ve yaşamları kurtarmayı daha etkin bir biçimde nasıl yapabiliriz? Gazetelerimizin ve televizyonumuzun daha büyük bir etkiye sahip olmasını nasıl sağlayabiliriz?

Shifu: Bütün bunlar çok özel meselelerdir. Gerçek şu ki, gayet iyi yapıyorsunuz. Bütün bu şeyleri yapmaya devam etmeli ve onları etkin bir hale getirmek için çeşitli yollar geliştirmelisiniz. Bu olayın kendisi de Dafa uygulayıcılarının kendi yolunda yürümesi ve dünya insanlarını kurtararak kendi kudretli erdemini oluşturmasıdır.

Soru: Bizler içimizdeki problemleri yok etmek için doğru düşünceler yollarken, aynı zamanda içimizden geçip giden eski güçleri de yok ediyor muyuz?

Shifu: Sizler doğru düşünceler yollarken, sadece vücudunuzun içerisinde olanları durdurmakla sınırlı değildir, size ait olan alanın içerisinde bulunan her şeyi korkutup kaçırır. Dolayısıyla sadece onların gelmesini durdurmak için durmadan doğru düşünceler yollamak ve başka bir şey yapmamak doğru mudur? Benim söylemekte olduğum şey şudur, normal koşullar altında artık daha fazla gelmeye cesaret edemezler, fakat bunun hakkında çok düşünürseniz bir takıntı haline dönüşür. Diğer boyutlar eş zamanlı bir biçimde var olmaktadır. Diğer boyutlarda bulunan canlılar size doğru yürüdüğünde ve içinizden geçip gittiklerinde hiçbir şey hissetmezsiniz. Boyutlar işte bu şekilde var olmaktadır. Kozmos tam olarak bu şekilde inşa edilmiştir ve bu durum sizi etkilemeyecektir. Kozmosun yapısı konusu açılmışken, sizlere duymaktan hoşlanacağınız bir şeyler anlatayım. (Coşkulu Alkış)

Bildiğiniz gibi, dünyada çok sayıda bitkiler, hayvanlar ve değişik türlerde şeyler vardır. Spesifik olarak konuşacak olursak, bildiğiniz gibi elmalar, muzlar, portakallar ve üzümler vardır; bildiğiniz gibi kaplanlar, aslanlar, tavşanlar ve keçiler vardır ve biliyorsunuz ki, çok ama çok sayıda farklı türde ağaçlar, bitkiler ve çiçekler vardır. Diğer boyutlarda da bu şeyler bulunmaktadır. Dünya ile aynı seviyede bulunan uzak kozmik vücutlar ile Dünyaya benzer olanlar da bu gibi şeylere sahiptir. Düşük seviyeli parçacıklar, bir yüksek seviyeli parçacıkları oluşturur. Daha büyük olan o parçacıklar da üzerlerinde o hayvanları, bitkileri ve değişik türlerdeki şeyleri barındırır. Cennetlerde bulunan bir elma o kadar büyüktür ki, bir gezegenden bile daha büyük olabilir. Düşük seviyeli gezegenden olan bir elma, daha yüksek seviyeli parçacıklara ait olan o büyük elmanın içindeki bir parçacık mıdır? Cevap, evettir. Dünyada aslanlar vardır, cennetlerde de aslanlar vardır ve daha yüksek seviyelerde de aslanlar vardır. Dünyada insanlar vardır, cennetlerde de insanlar vardır ve çok daha büyük insanlar da vardır -o kadar büyüklerdir ki, emsali olmayan bir büyüklükteler. Ve canlıların kralları vardır veya bir başka deyişle söylemek gerekirse, her canlının bir kralı vardır. Bir canlının kralı, o parçacığın en geniş katmanıdır ve onun altında bulunan her şey değişik büyüklüklerdeki parçacıklar olarak dağılmıştır -bazıları büyük ve bazıları da küçüktür. En büyük parçacık katmanı sahasında bulunan canlı, tüm canlıların kralıdır ve ona ait olan parçacıklar, kendi altında bulunan tüm seviyelerde kendilerini göstermektedir.

Peki, bu kozmos ne türden bir varlıktır? Sayılamayacak kadar çok şey birbirine karışmış ve birlikte harmanlanmıştır. Dünya üzerinde çok sayıda varlık bulunmaktadır, fakat bu varlıkların hiçbiri aynı Krala ait değillerdir. Ve onlar aynı türdeki canlıların sistemlerine de ait değillerdir. Fakat onların hepsi burada yaşamaktadır ve hepsi birbirine harmanlanmıştır. Fakat canlılar kendi krallarına bağlantılı durumdadır ve diğer canlılar ile bağlantılı değillerdir. Yani, onlar her ne kadar kozmosun sahası boyunca kesişseler de, kendilerine ait bağımsız sistemlere sahiplerdir ve kendi kralları tarafından yönetilirler. O yüzden aslanların kendi kralları vardır, muzların kendi kralları vardır, ağaçların kendi kralları vardır; bitkiler, ot, çiçekler -her şeyin kendisine ait kralları bulunmaktadır. Aynı seviyede bulunan boyutlarda yaşayan tüm canlılar bu şekilde kesişir ve bu şekilde harmanlanır. İnsanlar devasa büyüklükteki canlıların içinden geçmektedir. Her an ve her bir dakika, son derece mikroskobik olan ve havada süzülen canlı elementler sıradan insanların vücudunun içerisinden geçip gitmektedir. Sizin yüzeyiniz Fa bedenlerim ve Fa'nın koruyucu Tanrıları tarafından gözetilmektedir. Ve sizin kendisini tamamen geliştirmiş olan kısmınız kapatılmış durumdadır. Bir katman tamamlandığında kapatılır. Bir başka katman tamamlandığında o da kapatılır. Ve hiçbir şey onun içerisinden geçemez. O nedenle, bu kozmos gerçekten de çok karmaşıktır. Bununla birlikte, sizlere kozmosun bir başka yapı biçimini anlatmış oldum. (Coşkulu alkış)

Soru: Shifu'nun her şeyden ötede olduğunu ve bizim yolumuzu zaten ayarlamış olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, Shifu eski güçlerin yapmış olduğu ayarlamaları bizim gelişimimiz için kullanıyormuş gibi görünüyor. O nedenle eski güçlerin yapmış olduğu ayarlamalar aslında çok da gerçek değil. Bu anlayış doğru mudur?

Shifu: Yarısı doğrudur, çünkü onları kabul etmiyorum. Fakat olayları bu şekilde yapacaklarını biliyordum, o yüzden bana onların taktiklerini uygulamaktan ve o taktikleri kendilerine karşı döndürmekten başka bir yol bırakmadılar. Durum budur.

Soru: Liaoning Eyaleti, Tayvan Minghui Okulu, İsveç Central Park ve Chengdu Şehrindeki Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış)

Soru: Bizler, kendimizdeki problemleri yok etmek için doğru düşünceler yollarken, aynı zamanda uygulayıcıların vücutlarının içerisinden geçip giden eski güçleri de yok ediyor muyuz? Ayrıca, Shifu'nun merhametini taklit etmemizde ve onlara gerçekleri açıklamamızda bir sakınca var mı?

Shifu: Bu sende büyük bir etki yaratmış. Sizlere bunun sadece, kozmik yapıdan kaynaklandığını söyleyebilirim ve bu konuda endişelenmemelisiniz. Eğer içinizden geçip gitmelerini istemiyorsanız sadece ağzınızı kapatın ve bugün nefes almayın. (Herkes gülüyor) Çünkü "hava" da canlıdır ve o da henüz Fa tarafından rektife edilmemiş olan bir canlıdır. O yüzden, bu gibi şeyler hakkında endişelenmeyin. İnsanoğlu binlerce ve on binlerce yıldır bu şekilde yaşamaktadır. Bir insanın xiulian uygulaması neden zordur? Bir insanın bir Tanrı haline dönüşmesi neden zordur? Bunun sebebi, eski kozmosun bilgeliğe sahip olmaması ve bu problemleri çözemiyor olmasıdır. Bu problemlerin çözüme kavuşturulması için kozmosun baştan aşağı kusursuz bir hale getirilmesi gerekmektedir. Geleceğin insanlarının Tanrılar haline dönüşmeleri için gereken yol ışıldatılmaktadır ve bunun gerçekleşmesinin sebebi, bu sorumluluğun buradan başlayarak en tepeye kadar yapılıyor olmasıdır. (Coşkulu alkış) Dolayısıyla bir insan açısından konuşacak olursak, doğum sonrası edindiği kavramların oluşumu, bu tip bir elementin engelleme yaratması ile birlikte olayları oldukça karmaşık bir hale sokar. İnsanları kurtarmak gerçekten çok zordur! Geçmişteki Tanrısal varlıklar insanları kurtarmanın gerçekten çok zor bir şey olduğunu gördü, çünkü bu olguyu görmüşlerdi. Dafa uygulayıcıları bundan korkmalı mıdır? Her şeye doğru düşünceler ile yaklaşın! Sizlere sadece böyle bir durumun var olduğunu söylüyordum, bu gibi şeylerin yaşandığını söylüyordum. Bu, kozmosun yapısının bir parçasıdır, işte böyledir.

Soru: Son zamanlarda doğru düşünceler yollarken vücudum aşırı derecede ısınıyor.

Shifu: Bu iyi bir şey. Isı hissetmek fazla enerjiye sahip olmaktan kaynaklanır. Bazı insanlar bunu hissedebilir, bazıları ise hissetmez.

Soru: Kafamda dalga dalga baskı hissediyorum. Bu normal midir yoksa bu şeytani bir engelleme midir?

Shifu: Genel anlamda konuşacak olursak, normaldir. Vücudunuzdaki değişimler, gong'unuzun yansımaları ve seviyenizin yükselmesi durumlarının hepsi, bu tipte reaksiyonlar ile sonuçlanabilir.

Soru: Anakara Çin'den gelen bir bayan vardı. Üç yıl önce bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı kolları ve bacakları kesildi. Fakat hala keskin bir zekâsı var. Bir Dafa uygulayıcısı onun evinin aşağısında oturuyor. Bu Dafa uygulayıcısı ona nasıl yardım etmeli?

Shifu: Dafa uygulayıcıları, sizin bugün yapmak zorunda olduğunuz en önemli şey gerçekleri açıklamak ve yaşamları kurtarmaktır. Onun zehirlenip zehirlenmediğini anlamalısınız, eğer zehirlenmişse gidip onunla konuşmalısınız. Eğer zehirlenmemiş ise o zaman ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmalısınız. Netice itibarı ile devlet özürlü insanlar için bakım olanakları sağlıyor. O yüzden bu konuyu çok da fazla düşünmemelisiniz. Eğer bu gibi şeylere takılıp kalırsanız, o zaman sizlere söyleyebilirim ki, xiulian'i unutabilirsiniz. İnsan dünyasındaki şanssızlıklar ve adaletsizlikler çok amansızdır. Ve insan dünyasında çok adaletsizlik var. Bütün bunlara takılıp kalabilir misiniz? Bir kişiyi kurtarmanın tek yolu onu temel bir seviyede kurtarmaktır. (Alkış)

Soru: Bazı kişiler, Dafa uygulayıcılarının para biriktirmesine gerek olmadığını söylüyor.

Shifu: Bu yine aşırıya kaçmaktır. (Herkes gülüyor) Ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız onu yapın. Eğer para biriktirmek ve mal-mülk almak istediğinizi söylüyorsanız o zaman yapın, çünkü gelecekte insanlar o şekilde uygulama yapacaklar. Veya hiçbir şey yapmak istemediğinizi, sadece burada kımıldamadan durmak istediğinizi de söyleyebilirsiniz, (Herkes gülüyor) o durumda ise Tamamlanmaya ulaşamazsınız. Bu, çok güçlü bir takıntı olacaktır! Fakat Tamamlanma vakti gerçekten geldiğinde bütün bu şeyleri terk edebilir miydiniz, edebilecek miydiniz? Eğer terk edebiliyorsanız, o durumda önemli değillerdir. Kişinin o anki düşüncesi, bir Tanrının düşüncesidir. Peki, o zaman bu şeyleri niçin düşüneceksiniz ki? Hiçbir şey için endişelenmeyin. Aslında sizlere şunu söyleyebilirim ki, insan dünyasının Fa-düzeltmesinin son anında, her şey yıldırım hızıyla parçalanacak. Ne parası? Tek bir kâğıt parçası bile geriye kalmayacak. (Alkış) Fakat bu durumun sizinle bir ilgisi yoktur.

Soru: Para biriktirmek ve çocukların gelecekteki eğitimleri için finansal anlamda plan yapmak endişelenmememiz gereken bir konu, çünkü bizler gelecekte Tamamlanmaya ulaşacağız ve bu konuda endişelenmemize gerek yok. (Herkes gülüyor) Hatta geçmişteki düşmanlarımız olma ihtimalleri olduğu için, anne babamızı bile çok önemsemememizi söyleyen uygulayıcılar var. (Herkes gülüyor)

Shifu: Bu kulağa sanki bir Dafa uygulayıcısının söylediği bir şeymiş gibi gelmiyor. Bu takıntı çok güçlenmiş! Dafa uygulayıcılarının Tamamlanmaya ulaşmasının ne denli görkemli bir şey olduğunu biliyor musunuz? Shifu etrafınızdaki her şey ile ilgilenmek zorundadır. Herhangi bir şey için endişelenmenize gerek var mıdır? Sizler bu şeylerin üstesinden gelecek yeteneğe sahip misiniz? Olaylar sizin istekleriniz doğrultusunda ilerler mi? Hepinize bu prensibi zaten açıklamamış mıydım? Eğer onların gelecekleri o kadar da iyi değilse, ne kadar plan yaparsanız yapın tamamen boşunadır. Fakat Shifu olayları sizler için düzenleyebilir. Onların iyi bir geleceğe sahip olduklarına veya olmadıklarına bakılmaksızın, ben düzenlemeler yapabilirim. Ne için endişeleniyorsunuz ki? Siz sadece xiulian uygulamalısınız ve ben sizler için her şey ile ilgileneceğim. Bu zaten sizlere söylenmemiş miydi? Fakat kendinizi iyi bir şekilde geliştirmezseniz, o zaman yapabileceğim hiçbir şey yok. Sözlerin bir Dafa uygulayıcısının söylediği sözler gibi gelmiyor, işte bu şekilde düşünüyorum!

Soru: Sabahleyin, yoktan gelip bir şeye dönüştüğünüzü ve gelecekte hiç kimsenin sizi bilmeyeceğini söylemiştiniz. Şunu bilmek istiyorum, bizler gelecekte Tamamlanmaya ulaştıktan sonra hala Fa'yı öğretmeniz gibi bir şansa sahip olabilecek miyiz? Eğer hala sormak istediğim sorular olursa, bizler için onları cevaplama şansına sahip olacak mıyız? (Herkes gülüyor)

Shifu: Sonsuza dek xiulian uygulayamazsın. (Herkes gülüyor) Olayları değerlendirmek için hala insan düşünme biçimini kullanıyorsun. Tanrılar olayları bu şekilde düşünmez. İlgilenmeniz gereken sayısız yaşam olduğunda, aklınız çok dolu olacak. O zaman belki de Shifu'yu bu kadar çok sık düşünemeyeceksiniz! (Shifu Gülüyor) Sadece şaka yapıyorum. Elbette, belki gelecekte Fa'yı daha geniş bir çapta öğretirim, belki de öğretmem. Bunların hepsi gelecek ile ilgili meseleler. Gerçek şu ki, gelecekte Shifu'yu görüp göremeyeceğinizi düşünürken hala, olayları şu anda düşünürken kullandığınız hâlihazırdaki insani düşünme biçimini kullanıyorsunuz. O gün geldiğinde, farklı bir durumun içerisinde olacaksınız. Fakat bana gerçek anlamda ihtiyacınız olduğunda, Buda'nın her yerde var olan merhametini göreceksiniz. Bunun sebebi, sizlerin özel olmanızdır. Sizler Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcılarısınız. (Coşkulu alkış) Sizler bir zamanlar Fa-düzeltmesi ile birlikte var olanlarsınız! (Coşkulu Alkış)

Önceden belirlenmiş olan bu şansın kıymetini bilin. Bir sonraki sefer gerçekten de olmayacak. Gelecekte, tarihin geçmişinde yatan Fa-düzeltmesinin korkutucu imgesini göreceksiniz. Bazı Dafa uygulayıcıları gerçekten de çok zayıf bir biçimde davranıyor -bazen oldukça iyiler, bazen ise değiller. Aslında, devasa büyüklükteki kozmik bir canlı bile Fa-düzeltmesinin gücüne şahit olduğunda, gerçek anlamda şok oluyordu.

Bugün, 20 Temmuz 1999'dan bu yana Dafa uygulayıcılarının sorularını böylesine büyük çaplı bir konferansta ve bu denli uzun bir süre boyunca ilk kez cevaplayışım. (Uzun alkış)

Bu sefer uzattığınız soru kâğıtçıklarından eskiye göre çok farklı olduğunuzu görebiliyorum. Cümleler aynıymış gibi görünebilirler, fakat içlerinde barındırdıkları şeylerin farklı olduğunu görebiliyorum. Üstelik en büyük fark, ilgi ve merak zihniyetinin yerini doğru düşüncelerin almış olması. Mantıklı bir hale geliyor ve bilgi edinmek için etrafta dolanıp durmuyorsunuz. Elbette, kozmosun yapısı hakkında konuştuğumda hepiniz bununla ilgileniyordunuz. Fakat sadece siz değil -Tanrılar bile dikkatle dinliyorlardı, çünkü onlar bile bilmiyorlardı. (Alkış) O yüzden bu zulüm esnasında, çok büyük şeylere katlanmış olsak da ve Dafa uygulayıcıları temelsiz bir biçimde zulüm görüyor olsa da, sizlere gerçekten de bu zulüm esnasında olgunlaştığınızı söyleyebilirim ve şu anda sakin ve mantıklısınız. Önce bir şey söyleyip ardından başka bir şey düşündüğünüz ve Fa'ya karşı dikkatsiz olduğunuz o eski tutum artık geçti. Bu zulüm esnasında, herkes hangi yolda yürümesi ve ne yapması gerektiğini ciddi biçimde düşündü. Aslında, eski güçler çok sayıda insanın buraya gelmesini ve negatif bir rol oynamasını düzenlemişti. Bu insanların bazıları zulmün başlamasından önce bundan vazgeçtiler ve bazıları da zulüm esnasında vazgeçti. Bunun sebebi, onların bilen kısımları, farkında idi. O yüzden, negatif rol oynayan birçok kişi bıraktı ve şu anda doğru ve ağırbaşlı bir biçimde xiulian uyguluyorlar. Çünkü ben negatif rol oynayanları kesinlikle kabul etmiyorum. Eski güçler hem kendi düzenlemelerinin [benim için yapmışlar gibi görünen, fakat aslında kendileri için yapmış oldukları böylesi karmaşık düzenlemelerin] hem de yaptıkları her şeyin Fa-düzeltmesi için gerçek bir engel haline dönüşeceğini ummuyorlardı. Ve kendilerinin de Fa-düzeltmesindeki gerçek şeytani engeller haline dönüşeceklerini beklemiyorlardı.

Ve şeytanlardan bahsederken, kozmostaki normal şeytanları ima etmiyordum. Aslında, kozmosun Şeytan Kralı yaşamların başka bir tezahürüdür. O aynı zamanda kozmosun bir gardiyanıdır, sadece kötü yöntemler kullanır. O yüzden onları ima etmiyordum. Fa-düzeltmesine zarar veren canlılardan bahsediyordum -onlar Dafa'ya zarar veren gerçek şeytanlardır. Çok fazla şey deneyimledik. Çoğu zaman laflar dilimin ucuna geliyor, fakat onları bastırmak zorundayım, çünkü bir kez bahsettiğimde anlatmam gereken çok şey olacak. Bizler çok fazla şey deneyimledik ve hepiniz olgunlaştınız. Önünüzde sizi bekleyen yolcuğunuz ile çok daha mantıklı bir biçimde yüzleşmeli ve bugün yapmakta olduğunuz her şeyi çok daha mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Artık duyguların içerisine sıkışıp kalmayın ve çok güçlü bir şekilde hissettiğiniz o "benlik" duygusuna artık saplanıp kalmayın. Hepiniz yeteneklere ve hünerlere sahipsiniz. Shifu sizi onaylıyor ve kendiniz ile ilgili şeyleri artık Shifu'ya göstermek zorunda değilsiniz. (Alkış)

Nasıl yaparız... Aynen soru kâğıtçığını yollayan uygulayıcının sorduğu gibi, birbirimizle nasıl iyi bir şekilde işbirliği ve koordinasyon sağlayabiliriz diye sorduğu soru kâğıtçığı gibi -bu, Fa-düzeltmesinin Dafa uygulayıcılarından en fazla istediği ve Fa-düzeltmesinin en ihtiyaç duyduğu şeydir. Biz, yüzeysel formların üzerinde çok durmuyoruz. Fa'yı iyi bir şekilde çalıştığınız müddetçe, bunu yapmayı başarabilirsiniz. Biliyorsunuz, eski günlerde bir grup, uygulama yapmadan önce herkesle konuşuyor ve her türden şeyi yapıyordu ve gerçekten de çok karışık görünüyordu. Fakat müzik daha başlar başlamaz -"Whoosh!" herkes birlikte ayağa kalkıyor ve bir grup askerden bile daha düzenli bir oluşum haline geliyorlardı. Sizi eğiten veya size ne yapmanız gerektiğini söyleyen kimse yoktu. Ondan ziyade, o sizin kendi içinizden geliyordu. Bu işbirliği ve koordinasyondur ve Dafa uygulayıcılarının uyumudur. Bunu sadece belirli şeyler içerisinde sergilememeli, Fa-düzeltmesinin tüm alanlarında bu türden bir işbirliğini sergilemelisiniz.

Elbette, burada gündeme getirmeyeceğim birtakım problemler de var. Ve onlara odaklanmak istemiyorum, çünkü ağzımdan çıkan cümleler büyük bir güç taşıyor. Çünkü çok sayıda problem yüzleşmek zorunda olduğunuz şeylerdir ve aynı zamanda onlar -siz takılıp düştükçe- olgunlaşmanız için gereken şeylerdir, sizi dikkatli kılan ve onların farkına varmanızı sağlayan şeylerdir. Böylece önünüzde duran yolu iyi yürüyebilirsiniz.

Aynı zamanda, "Fa-düzeltmesi bu noktaya kadar ulaştı, o yüzden yakında bitecek gibi görünüyor ve gelecek için plan yapmalıyız" gibi bir şey düşünmeyin. Sizlere şunu söyleyebilirim ki, herhangi bir takıntı çok büyük sorunlar getirebilir. Kesinlikle ama kesinlikle hiçbir takıntı biçimlendirmemek zorundasınız! Doğru ve ağırbaşlı bir biçimde xiulian uygulamalısınız; önünüzde duran ve yapmanız gereken her şeyi doğru bir şekilde ele almalısınız. Eğer Tamamlanmaya yarın ulaşacaksanız, bugün yapmanız gereken şeyi hala iyi bir şekilde yapmanız ve düzenli bir biçimde yapmanız gerekmektedir. Çünkü Dafa uygulayıcılarının bugün yaptığı şeyler geleceğin insanlarına kalacak ve geleceğin insanlarının xiulian uygulama yolu budur. Bu, son derece önemlidir. Çarpık bir yolda yürümeyin. Dafa her bir seviyede en iyi olandır ve bu insan seviyesinde onu sadece çok daha bütünsel ve kusursuz yapmalı ve onu hiçbir kayba uğratmamalıdır.

Tüm söylemek istediğim bu kadar. Umuyorum ki, yapmanız gerekenleri iyi bir şekilde yaparsınız. Fa'yı onaylamak için olan üç işin, biri Fa'yı iyi çalışmak, biri gerçekleri açıklamak ve diğeri de doğru düşünceler yollama konusunu ciddiye almaktır. Bir araya getirildiğinde, bütün bunlar Fa'yı onaylamak ve tüm yaşamları kurtarmaktır ve bunlar Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeylerdir. Yani bir başka deyişle, Tamamlanmanız, geleceğiniz ve kudretli erdeminizin tamamı bunların içerisinde yaratılmaktadır. Katkınızı kendi bireysel yetenekleriniz temelinde ve farklı alanlardaki özel yetenekleriniz ile gerçekleştirin. Örneğin, gerçekleri açıklama konusunda, bazılarınız TV programları yapıyorsunuz, bazılarınız gazete basıyorsunuz, çok sayıda farklı yöntem kullanılıyor ve bazıları caddelerde gerçeği açıklayan materyalleri doğrudan dağıtıyor, bazıları Çin konsolosluklarına gidiyor ve bazıları da hükümet ile çalışıyor. Bu farklı yaklaşımların tek bir tanesine dahi aldırmazlık edilmemelidir. Sizlere şunu söyleyebilirim ki, Dafa'nın şu anda bu şeytani zulmü kırıp geçebilmesi ve daha fazla sayıda insanın Dafa'yı öğrenmesi gerçeği, sizin bugün yaptığınız şeyler ile bağlantısız değildir. Şu anki durumu siz oluşturdunuz. (Coşkulu alkış) Eğer yaptıklarınızı iyi yapmadıysanız, zamanınızı iyi değerlendirin. Birinin sizi onaylamasına ihtiyacınız yok, yaptıklarınızı birilerine göstermek zorunda da değilsiniz. O bilince ulaşabildiğinizde, Shifu bunu görmektedir.

Sanırım bugün çok şey söyledim. Daha fazla konuşmayacağım. Buradan ayrılma konusunda birazcık gönülsüzüm -sizlerle birlikte olmaktan dolayı gerçekten mutluluk duyuyorum. (Uzun alkış)