2004 Chicago Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 23 Mayıs 2004)


İyi öğlenler..... (Herkes cevap veriyor: "Size de Shifu!")

Sizlere daha önce, Fa-düzeltmesi ileri doğru yol aldıkça ve şeytanı yok ettikçe ve sizler insanlara gerçekleri açıklayarak bizim ne olduğumuzu daha iyi anlamaları konusunda yardım ettikçe, o anlar, kötü varlıkların giderek daha da azaldığı anlardır, demiştim. Artık her ne kadar eski güçler var olmuyor olsalar da, önceden ayarlamış oldukları şeyler hala bir etkiye sahip. Yani bir başka deyişle, şu anda geriye kalmış olan kötü ruhlu varlıklar az sayıda olsalar da ve dünya insanları bir bütün olarak hızlı bir biçimde uykudan uyanıyor olsalar da, şeytan bu şekilde sessiz kalmayı sürdürmeyecek. O yüzden, bu süreç esnasında, şeytani varlıklar eninde sonunda ve tam anlamıyla yok edilmeden önce, hala bir etkiye sahipler ve hala bir o kadar kötüler -sadece şu anda güçleri azalıyor ve kötü şeyler yapmayı başarabildikleri daha az sayıda yer var.

Şu anda, bir Dafa uygulayıcısının kişisel uygulamasına ek olarak, gerçekleri açıklamak için çok sayıda şey yapması gerekiyor. O yüzden, Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklıyor olması, siz bugünün uygulayıcıları için, emsalsiz bir xiulian uygulama yolu haline geldi. Bu daha önce hiçbir zaman ama hiçbir zaman olmamıştı. Ve bu durum Dafa uygulayıcılarının Fa-düzeltmesi dönemi esnasında Fa'yı onaylamalarının ve yaşamları kurtarmalarının olağanüstü başarısı olarak isimlendirilebilir. Bildiğiniz gibi, geçmişte insanlar xiulian uygularken, sadece kendi Tamamlanmalarını hedeflediler. Fakat Dafa uygulayıcılarının önünde duran şey, çok önemli bir şeydir. Biliyorsunuz, sizlere daha önce defalarca, günümüz dünyasında yaşayan kimsenin basit bir geçmişe sahip olmadığını söylemiştim. Eğer onların hiçbiri basit bir geçmişe sahip değilse, o zaman kurtarıyor olduğunuz insanlar, kurtardığınız yaşamlar, kurtardığınız varlıklar sıradan varlıklar değillerdir ve bu da sıradan uygulayıcıların yapabileceği bir şey değildir. Sadece bugünün Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylarken bunu yapmayı başarabilir, sadece onlar bunu yapmaya layıktır ve sadece onların bunu yapmasına izin verilir. O yüzden söylediğim şudur ki, üstlenmiş olduğunuz tarihi sorumluluk çok büyüktür ve sizler gelecek için bir temel oluşturmaktasınız.

Sizler de biliyorsunuz ki, Fa-düzeltmesi tarafından kozmosta yapılan her şey artık final aşamasında. Fakat bu Üç Diyar içerisinde en ama en son, yüksek seviyeli yaşamlar hala varlıklarını sürdürüyorlar ve onların varlığı ayırıcı etkisi yaratıyor. O yüzden de şeytani varlıklar dünyada kötü şeyler yapabilmeyi başarıyorlar. Üç Diyar her ne kadar devasa kozmos ile mukayese edildiğinde bir toz zerreciği olsa da, ona benzemektedir, kozmosun odak noktası olması ile benzerlik gösterir. Bu dünya her ne kadar bir toz zerreciği olsa da ve her ne kadar uğraştıklarımız kozmosun en alt seviyesinde bulunan canlı varlıklar olsa da -Tanrılar ile benzeşen ve Tanrıların dış görünümüne sahip olan insanoğlu olsa da- ve hatta kendinizi geliştirdiğiniz yöntem kozmostaki en düşük xiulian metodundan başlayan bir uygulama yöntemi olsa da, muazzam önemde görevleriniz var.

Dafa uygulayıcıları olarak gerçekleri açıkladıkça, kurtarılması gereken çok sayıda yaşamı kurtarıyorsunuz, fakat bu yeterli değildir. Aslında, şimdiye kadar, başarmış olduğunuz şeyler hala sınırlıdır ve oran anlamında, hala oldukça azdır. Özellikle de, anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları en büyük sorumluluğu taşımaktadır. Dafa uygulayıcılarının ana vücudu Çin'dedir, o yüzden orada bulunan Dafa uygulayıcıları yapmaları gerekenleri çok daha iyi bir biçimde yapmalıdır; yaşananlardan dersler çıkararak daha mantıklı ve daha aklı başında bir hale gelmeli ve her şeyi daha doğru [daha erdemli] bir biçimde yapmalılar; daha fazla sayıda yaşamın kurtarılmasını sağlamalılar; ve Dafa uygulayıcılarının ana vücudu olma etkisine sahip olmalılar. Diğer bölgelerde bulunan Dafa uygulayıcılarının yaptığı her şey, Dafa'nın anakara Çin'deki ana vücudu etrafında dönmekte ve şeytanın yaptığı zulmü dizginlemekte, anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarının üzerindeki baskıyı azaltmakta ve anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarına gerçekleri açıklama konusunda yardımcı olmaktadır. Genel anlamda bakacak olursak, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamasına bütünsel olarak bakıldığı zaman, Dafa uygulayıcıları, Fa-düzeltmesi dönemindeki Dafa uygulayıcılarının rolünü temel anlamda oynuyorlar.

Elbette, az sayıda istisna insanlar bulunuyor; azimli olmayan insanlar her zaman var, çünkü netice itibarı ile Dafa uygulayıcılarının üç farklı durumu vardır. Bunlardan birisi, buraya gelmek için, Shifu ile önceden bir anlaşma yapmış olmalarıdır. İkincisi ise, tarih içerisinde karmik bir ilişki oluşturmuş olmalarıdır -farklı tarihi dönemlerde benimle karmik bir ilişki oluşturmuş olan insanlardır. Üçüncü grup ise, Fa'yı bugün aktarırken ve kapı sonuna kadar açık iken gelen kişilerdir -iyi bir temele sahip olan, oldukça iyi görünen ve başarabilecek gibi görünen kişilerdir. Fakat aslında şu ana kadar ki davranış biçimleri, o kadar da tatmin edici olmadı. Hatta bugün bile, günlük yaşamları içerisinde davranışları kesinlikle bir uygulayıcı ile bağdaşmayan insanlar var. Bu gibi insanlara gelince, yaptığınız şey ne kadar fazla olursa olsun, Tamamlanmaya ulaşamayacaksınız. Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklarken, bazı kişiler Dafa uygulayıcılarının materyaller hazırlamak için zorla bir kenara attığı ve sakladığı paraları boş yere harcayıp, ziyan ediyor. Ben sizlere daima yaptığınız her şeyde ilk önce başkalarını düşünmenizi öğretiyorum, fakat Dafa uygulayıcılarının parasını ve malını harcarken bu bile aklınıza gelmiyor mu? Şeytan en ufak bir boşluğunuzdan bile istifade ediyor. Ağzınızdan çıkan her bir sözcüğe ve her bir davranışınıza gözünü dikmiş tehditkâr bir şekilde bakıyor. Yapışıp kalmış olduğunuz şeyler, o kötü varlıkları güçlendiren şeylerdir; ve zihniniz bozuk olduğunda sizi mantıksız bir hale getiriyorlar. Herkes bu Dafa için çabalıyor, fakat bazı kişiler utanmadan diğer uygulayıcılardan bir karşılık istiyor. Siz xiulian mi uyguluyorsunuz? Kiminle pazarlık ediyorsunuz? Niçin bir uygulayıcı ile hiç bir şekilde bağdaşmayan biri gibi görünüyorsunuz? Bir uygulayıcının kudretli erdemini nasıl oluşturacaksınız? Shifu'nun sizi birtakım sıradan insan politik meselelerine yönlendirdiğini mi düşünüyorsunuz? Ayrıca, mantıklı ve sakin olmayan insanlar da var; güvenlik meselelerine önem vermiyorlar ve hatta diğer insanların güvenlikleri konusunda da duyarsızlar. Bu üçüncü gruba ait uygulayıcılar, Dafa uygulayıcılarının arasına katıldığında, zorluklar yaşadıkları, sıkıntılar deneyimledikleri ve devasa miktardaki karmaları azaltılıp yok edilirken, yaşayacakları testlerin şiddetli olacağı biliniyordu, fakat onların bunun üstesinden gelip gelemeyecekleri o zamanlar bilinmiyordu. Tabii ki, mantıksız davranan bu insan grubu, sayı olarak azdır.

Şu anki duruma bakıldığında, büyük çoğunluğunun temel anlamda iyi olduğunu düşünüyorum, fakat Fa'ya insani bir biçimde bakan, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulme insani düşüncelerle bakan ve Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç işe insani düşünme şekliyle bakan insanlar hala var. Ve özellikle, konu insanları gerçekler konusunda bilgilendirmeye geldiğinde, buna hala öncelik vermeyen çok sayıda kişi var. Ben burada esasen anakara Çin'de bulunan uygulayıcılar hakkında konuşuyorum. Bazı kişilerin doğru düşünceleri hala yetersiz ve insanlara gerçekleri açıklama konusuna öncelik vermeyi başaramıyorlar. Ve bu zulüm esnasında çok kötü bir etki yaratan insanlar dahi oldu; bazen kendilerine geliyorlar fakat bir süre sonra zihinleri tekrar bulanıyor. İnsanoğlu......nereden gelmiş olursanız olun ve ne türde bir temele sahip olursanız olun, insanların yaşadığı bu yere geldiğiniz an, bir yanılgılar dünyasına girmiş olursunuz ve bir kişi için, insan toplumunun bu sahte durumundan ve eski güçler tarafından yaratılmış olan bu sahte kültürden dışarı doğru adım atmak hakikaten çok zordur. Fakat aynı zamanda da, her bir canlı tamamıyla kaybolmuş bir durumda değildir, çünkü o kendisinde hala farkında olan bir kısım taşımaktadır ve kendisinde hala kendi benliği temelinde olan, doğuştan ve de orijinal varlığının temeli üzerine kurulmuş olan varoluşunun asıl temelini barındırmaktadır. Bütün bunlar pozitif bir etki yaratabilir ve çok iyi bir etki yaratmalıdır. Yani bir başka deyişle, doğru düşüncelere sahip olmalısınız. Aslında insanların nasıl davrandıkları konusunda konuşacak olursak, bazı kişilerin çok yetersiz davrandıklarını görüyorum. Fakat biliyorsunuz, Shifu buraya niçin geldi? Fa-düzeltmesi anlamında, benim amacım, yaşamları kurtarmaktan başka bir şey değildir. Ve bu, dünya insanlarını, dünya üzerinde bulunan insanları da içerir. (Alkış) O yüzden, kurtarılabilecek olanları kurtarmak zorundayım. Benim olaylara bakış şeklim, sizinkinden veya dünya insanlarınkinden farklıdır. Bir insan, bir başka kişiyi hata yaparken gördüğünde, bunu neredeyse affedilmez bulur. Fakat ben olaylara bu şekilde bakmıyorum. Ben, bir canlının varlığının bütününe bakıyorum ve en ufak bir umut bile varsa, ona bir ümit vereceğim. (Alkış)

Bazı sıradan insanlar, "Sizin Shifu'nuz büyük yetenekler taşımıyor mu? Niçin şunu-şunu yapmıyor?" diyor. Olaylar onların düşündüğü gibi değildir. İnsanların "Gerçek Düşünceleri" hangilerinin ayıklanacağını belirlemektedir ve evet, onlar tek bir el hareketi ile yok edilebilirler. Peki, ben buraya niçin geldim? Niçin tüm canlılar için bu kadar şeye katlanıyorum? Eğer olayları o şekilde yapsaydım, bütün bunlar başarısızlıkla son bulmaz mıydı? Dünya üzerindeki bir canlı, kozmosa ve de önemli şeylere tekabül eder. O yüzden burası odak noktasıdır ve bir kişi günah işlediğinde, bu sadece tek bir kişinin günah işlemesi durumu değildir -bir düşünün, bu durum pekâlâ devasa büyüklükteki bir kozmik vücudu içeriyor olabilir. Eğer durum bu ise, o durumda sadece tek bir canlı yok edildiği zaman, muhtemelen devasa büyüklükteki bir kozmik-sistem yok edilmiş olacaktır. Ve bazı durumlarda bunun da ötesine uzanır. Çünkü dünya üzerinde bulunan bir canlı günahlar işlediğinde, onu kullananlara, bunun düzenlemesini yapanlara, onu kontrol edenlere, onu teşvik edenlere, bunda kimlere ait faktörlerin rol oynadığına ne olacak?.… Bu sadece 1 veya 2 kozmik vücut ile sınırlı bir şey değildir, bundan sorumlu olan devasa kozmik vücutlardır. Bu, kozmosun yasasıdır! Ve bu, kozmosun Fa-düzeltmesinin tüm canlıları konumlandırdığı temel standarttır. Bir kişi, bu insan yerinde kötü bir şey yaptığında -eğer sadece insanı ele alırsanız- o insan tüm sorumluluğu üstlenemez ve onu hangi dereceye kadar yok ederseniz edin, bütün sorumluluğu üstlenemez, çünkü bu durum, bir insanın sadece günah işlemiş olması gibi basit bir mesele değildir -yüksek-seviyeli canlıları içeren faktörlerin dâhil olmasının bir sonucudur.

Fakat öte yandan, eğer bir kişinin doğru düşünceleri gerçekten de ortaya çıkarsa ve sağlıklı düşünebilen bir kişi haline gelirse, o zaman bir şeyler yapmak istediğinde, yüksek-seviyeli canlılar o kişinin sahip olduğu o kısma da bakarlar. Eğer bir kişi hakikaten iyi şeyler yapmak isterse, o zaman hiç kimsenin ona günah işletme gibi bir hakkı yoktur ve kim bunu yaparsa aşağılara gönderilir. Bir canlının ana vücudu pozitif bir etkiye sahip olmayı başarabilirse, o durumda, o canlı tarihte kötü bir yaşam haline bile gelmiş olsa, işlemiş olduğu günahlar azaltılabilir, çünkü Fa-düzeltmesinin tüm kozmos için olan kriteri, bir canlının Fa-düzeltmesine karşı olan duruşudur. Dünya üzerinde bulunan insanların içinde bulundukları durum, tamamen yüksek boyutlar tarafından kontrol edilmektedir, dolayısıyla insanların tutumu da, sırasıyla, o yüksek seviyeleri hatta daha da yüksek seviyeleri etkilemektedir.

Birçok uygulayıcı birtakım görüntüleri ve durumları görebilme yeteneğine sahip, fakat aslında sizlere şunu söyleyeceğim, onların tamamı, bu devasa kozmos içerisinde bulunan farklı seviyelerdeki belirli canlıların çok özel tezahürleridir -onların hepsi, o farklı yaşamların ve farklı Tanrıların şahsi varlıklarına ait tezahürlerdir. Fakat en büyük öneme sahip olan şey, onların Ana Vücut Krallarına ait olan tezahürleridir ki, onlar genellikle gerçek durumu daha fazla bilirler ve onların tezahürleri kendilerine ait olan o belirli canlılardan daha farklıdır. Bazı uygulayıcıların gördüğü şeylerin, Ana Vücutların tezahürü olmamasının sebebi budur. O yüzden bizim Dafa uygulayıcılarımızın gerçekleri açıklıyor olması, aslında sizin kişisel uygulamanızı aşmaktadır. Sizin kişisel uygulamanız sadece tek bir canlının Tamamlanmasının yerine getirilmesini sağlar, fakat yaşamları kurtarma konusunda oynadığınız rol, inanılmaz sayıdaki Ana-Vücut canlısının, sınırsız sayıdaki canlının ve daha da büyük kozmik vücutların Tamamlanmasına neden olmaktadır -işte siz bu büyüklükte bir şeyi üstlenmiş durumdasınız!

Biz, eski güçlerin ayarlamış olduğu şeylerin hiçbirini tabii ki kabul etmiyoruz. Shifu'nuz olarak ben o şeyleri kabul etmiyorum ve tabii ki Dafa uygulayıcıları da kabul etmiyor. (Alkış) Fakat netice itibarı ile yapmak istedikleri şeyleri yaptılar. O yüzden, Dafa uygulayıcıları açısından, tüm yaşamları kurtarma sürecinde, yapmaları gereken şeyleri iyi yapmaları ve kendilerini iyi bir biçimde geliştirmeleri için daha fazla sebep bulunmaktadır. Uygulamanız esnasında zorluklar ile karşılaştığınızda kendinizi geliştirmek ve kendi içinize bakmak zorundasınız. Bu durum, eski güçler tarafından ayarlanmış olan zorlukları kabul ediyor ve onların düzenlemiş olduğu zorlukların ortasında doğru davranmaya çalışıyorsunuz anlamına gelmemektedir, öyle değildir. Biz, eski güçler ile ilgili en temel şeyi ve düzenlemesini onların yaptığı her şeyi reddediyoruz; onların varlıklarını bile tanımıyoruz. Onlara ait olan her şeyi, en temelden reddediyoruz; onları reddederken ve onları yok ederken yaptığınız şeylerin tamamı -ve sadece o şeyler- kudretli erdemdir. Onların yaratmış olduğu şeylerin ortasında xiulian uyguluyorsunuz diye bir şey yoktur. Ondan ziyade, sizler -onların zorluklarının tezahürlerinin yok edilmesini bile tanımaz bir durumda- kendi yolunuzda iyi bir biçimde yürümektesiniz. (Alkış) Dolayısıyla, olaya bu açıdan bakıldığında, bizim yapmamız gereken şey, eski güçleri tamamen reddetmektir. Dafa uygulayıcıları ve ben, onların en son gayretlerini bile tanımıyor, kabul etmiyoruz.

Kozmosta bir yasa vardır ve hepiniz bunu biliyorsunuz. Bu, tüm canlıların tarih boyunca sebep oldukları tüm iyi ve kötü sonuçların sorumluluğuna katlanmak zorunda olmalarıdır. Eski güçler tarafından düzenlenmiş olan bütün bu zulmün yok edilmesi sürecinde, Dafa uygulayıcılarının ortaya koymuş olduğu çabanın miktarı onların ne kadar kazanacaklarıdır. Ortalama düzey, sıradan bir canlı bile, iyi ve kötü şeyler için sorumluluğa katlandıktan sonra, gelecekte, biriktirmiş olduğu şeyler doğrultusunda dönüştürülecektir. Bu zulüm esnasında, Dafa uygulayıcılarının maruz kaldığı bütün bu zulüm ve acı, Dafa uygulayıcılarına gelecekte bahşedilecek olan büyük bir şeref ile sonuçlanacaktır. Bu türde bir şeref kozmosta bulunan herhangi bir canlı için, zamanın başlangıcından bu yana hiçbir zaman var olmamış bir şeydir. Çünkü Dafa uygulayıcıları, Fa-düzeltmesi döneminde Dafa tarafından oluşturulmuş olan uygulayıcılardır ve onlar Fa-düzeltmesinin bir parçasıdır. Bu olayın kendisi, Dafa uygulayıcılarını çok yüksek bir pozisyona yükseltmektedir. Dahası, onlar doğrudan Shifu tarafından kurtarılan Dafa uygulayıcılarıdır.

Bu olayın kendisi başlı başına çok büyük bir onura sebebiyet vermektedir. O yüzden, Dafa uygulayıcıları böylesi bir onura layık olmalıdır. Fakat şimdi Shifu bunu söyledi diye gidip sanki yeniden bir şeylerin farkına varmışsınız gibi davranmayın ve ardından bazılarınız diğer başka her şeyi yapmayı derhal bırakabilir, sadece buna odaklanıp Dafa ile ilgili işlerden başka hiçbir şey yapmayabilir. Öyle bir durumda, eski güçler tarafından kullanılabilirsiniz çünkü onların yaptığı şey, sizin boşluklarınızdan istifade etmektir. Bugün benim Dafa uygulayıcılarına söylediğim şey, kendilerini sıradan insanların arasında, onlara mümkün olduğunca fazla uyum sağlayarak geliştirmeleridir. Aşırı uçlara kaçamazsınız. Olayları aynen bu şekilde sakin bir biçimde ele alın ve Fa'yı onaylarken bir Dafa uygulayıcısının rolünü tam anlamıyla oynayın. Birçok ama birçok zorluklara sahipsiniz. Dafa'yı onaylama konusundaki işleri iyi yapmanın yanı sıra, bu dünyada, diğer insanlarla, ailenizle ve toplumla olan ilişkilerinizi de dengelemelisiniz. Bu zordur. Zordur, fakat bir Dafa uygulayıcısının alması gereken yol budur.

Uzun bir zaman önce, bu işi iki aşamada yapıyor olduğumu söylemiştim. Eğer bu işi sadece tek bir adımda tamamlasaydım, o zaman sıkıntı global bir boyutta olacaktı. Fa'yı elde eden milyarlarca Dafa uygulayıcısı olacaktı, fakat aynı zamanda, negatif bir rol oynayacak olan çok sayıda kişi de olacaktı -en azından yüz milyonlarca kişi olacaktı. Ve bu durum, sıkıntının global olmasına neden olacaktı. Eğer bu iş o şekilde yapılsaydı, o durumda tüm dünya buna yakalanacak ve hiç kimse bundan kaçmayı başaramayacaktı. Her bir insan, her bir canlı, kendisini tek bir seferde konumlandırmak zorunda kalacaktı -xiulian uygulayabilecek olanlar, ileri doğru adım atabilecek olanlar, ona karşı olanlar, farklı görüşlere sahip olanlar......hepsi kendisini konumlandıracaktı. O durumda, Dafa ile xiulian uygulamak için bir anda gelen milyarlarca insana sahip olsaydınız, eğer uygulamanın bu formu [bu yaklaşım tarzı] kullanılmasaydı, o durumda, kendilerini xiulian uygulamaya adamak için maddi dünyayı terk edecek olan milyarlarca insanınız olacaktı. Bu durum insan toplumu için bir felaket olacak, insanoğluna ve bu seviyede var olan Fa'ya karşı sorumsuz olmak anlamına gelecekti. Ben bu olayı her ne kadar iki aşamaya bölmüş olsam da ve bu olay gerçekleşmemiş olsa da, gelecekte Dafa uygulayacak olan çok fazla sayıda insan grubu olmayacak mı? Bu xiulian uygulama yaklaşımı, büyük sayıdaki uygulayıcı grubu için geriye bırakılacak olan uygulama yolu olabilir.

Dafa uygulayıcılarının sorumlulukları anlamında, hala daha derinlemesine yapılması gereken birçok şey bulunuyor, özellikle de gerçekleri açıklamak. İnsanları gerçekler hakkında daha derinlemesine bilgilendirmek konusunda iyi bir iş çıkarmak, gelecekte Fa'yı elde edecek olan insanlar ile, kurtarılacak olan tüm canlılar ile, eski güçleri reddetmek ile, şeytanı yok etmek ile, bu zulmü sonlandırmak ve sizin Tamamlanmanız ile bağlantılandırılmıştır. Aslında, bazı uygulayıcılar daha en başından beri yaptıkları şeyleri gerçekten çok iyi bir biçimde yapmadılar. Anakara Çin'de bulunan birçok uygulayıcı, ileri adım atmamak için hala her türlü bahaneye sığınıyor ve "dönüştürülmüş" olanlar da var. Bundan utanç duyuyorlar, fakat sonra mahcup oluyor, kafalarını yerden kaldıramıyor ve ileri doğru adım atmıyorlar ve de cesaretleri kırılmış. Ve sonra şöyle insanlar da var: onlar da en başından beridir ileri doğru adım atmadılar. Evlerinde saklanıyor, Dafa kitapları okuyor ve bunu yapmak için bile bahaneler yaratıyorlar. Fakat bu durum aslında onların taşıdığı korkunun iş başında olmasıdır. Anakara Çin'de bulunan diğer uygulayıcıların onlara yardım etmesini, onlardan ileri doğru adım atmalarını ve bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyi yapmalarını istemelerini umuyorum. Bu olay henüz son bulmadı, o yüzden bu durum her canlıya bir fırsat vermekte ve onlara bir şans sunmaktadır.

Tanrıların görüşüne göre, yaşamları kurtarmak, kesinlikle bir kişi bir hata yaptığında onu düzeltmek için insan yöntemlerinin kullanıldığı sıradan insan toplumunda yapılan anlamda bir şey değildir. Tanrılar merhametlidir ve bağışlama konusunda sahip olunabilecek en büyük kapasiteye sahiplerdir ve onlar, kişinin belirli bir andaki davranışlarına odaklanmaktan ziyade, canlılara karşı gerçek anlamda sorumluluk taşırlar. Çünkü Tanrılar, bir canlıyı en temel seviyede uyandırırlar ve bir canlının Buda doğasını en temel seviyede canlandırırlar. Dolayısıyla olaylara bu perspektiften baktığımızda, gerçekleri açıklama işini birazcık daha arttırmak, bunu biraz daha derinlemesine yapmak, daha iyi yapmak ve daha azimli bir biçimde yapmak zorundasınız; kesinlikle baştan savma bir biçimde yapamazsınız. Bunu ciddi ve ağırbaşlı bir biçimde yaptığınızda, sadece o zaman, o kadar çok sayıda yaşamı kurtarabilirsiniz. O yüzden Çin'de bulunan küçük sayıdaki bir insan grubunun veya gizli amaçları olanların, Dafa uygulayıcılarının insanları gerçekler konusunda bilgilendirmelerini durdurmak için kullandıkları bahane ne olursa olsun, engellemede bulunmaktadırlar ve bu durum size engelleme yaratmak için şeytanın insanları kullanmasıdır. Bunu yapan insanlar ya çarpık bir anlayışa sahipler ya da şeytan tarafından kullanılıyorlar. Veya kötü niyetli insanların negatif bir rol oynadıkları bir durumdur. Gerçekleri açıklamak sizin "yapmak zorunda olduğunuz" bir şeydir ve bunu en son ana kadar yapmak zorundasınız. Bu, bizim eski güçlerin ayarlamaları doğrultusunda yaptığımız bir şey değildir; biz, eski güçlere ait her şeyi tamamen reddediyoruz.

Konuşmak istediğim bir başka şey daha var. Sizin de bildiğiniz gibi, Dafa uygulayıcıları, Fa'yı onaylayıp, kendilerini durmaksızın geliştirdikçe, sıradan insanlar arasında biçimlenmiş olan birçok kötü olgu -uygulama sürecinizde- yavaş yavaş yok oluyor, fakat bazı şeyler sadece azaltılıyorken, birçok şey de gerçekten yok ediliyor. Dolayısıyla, azaltılmış olan şeyler tamamen yok edilmemiş durumda. Henüz onları tamamen yok edemiyor olmanızın bir nedeni vardır. Bu durum -Tamamlanmaya ulaşmanızın öncesinde- sıradan insan toplumu içerisinde yaşamanıza, insan toplumu içerisinde yaşamları kurtarmanıza ve bugün Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapmanıza olanak tanımaktadır. Fakat uygulamanız içerisinde ve günlük hayatınızda bu takıntılar sıklıkla ortaya çıktığı için, farklı yerlerde sarf ettiğiniz cümlelerde ve davranışlarınızda kendilerini gösterirler ve hatta günlük yaşantınız içerisinde her bir düşüncenizde bile belirirler. Bir insan takıntısından etkilendiğiniz zaman, o anda veya o tür bir anda veya o konu ile ilgili olarak, davranışlarınız sıradan bir insanın davranışı ile aynı olur. Eğer bir Dafa uygulayıcısı için, bir uygulayıcı için olan gereksinimleri takip etme konusunda sıklıkla başarısızlığa uğrarsanız, o zaman siz sıradan bir insan değil misiniz?

Eğer davranışlarınızda, onları dizginlemeyi başarabiliyor, azminizi güçlendirebiliyor, doğru düşüncelerinizi sağlamlaştırabiliyor ve doğru bir biçimde davranmayı başarabiliyorsanız, o insani şeylere sahip olmakta bir sorun yoktur; o durumda o xiulian'dir. O şeyler olmadan, o bir uygulama olarak kabul edilmezdi. Tam olarak o küçük şeylere sahip olduğunuzdan dolayı kendinizi geliştirebiliyor ve süreç içerisinde azminizi güçlendirebiliyorsunuz ve kendinizi bu karmaşık ortamın içerisinde ve bu zulmün ortasında geliştirmeyi başarabildiğinizde, Dafa uygulayıcılarının muhteşemliğini çok daha fazla kanıtlıyorsunuz. İşte olaylar bu şekilde işlemektedir. Fakat eğer dikkatli olmazsanız, o durumda çoğu zaman sizde çok takıntılıymış gibi bir izlenim yaratırlar.

Aslında, Dafa uygulayıcıları olarak Fa'yı onaylarken, insanları gerçekler konusunda iyi bir biçimde bilgilendirmek konusunda ve Dafa uygulayıcıları ile ilgili diğer şeyler konusunda, kendi aralarında çoğu kez tartışıyorlar. Bazı uygulayıcıların nasıl davrandığını görüyorsunuz, taşıdıkları insani takıntılar çok güçlü ve bazı uygulayıcılar kendilerinde barındırdıkları insan takıntılarından kolayca etkileniyorlar. Uzun zamandır bir durumu fark ediyorum, fakat bunu sizinle konuşmadım çünkü gerçekler konusunda insanları bilgilendirmek için yapmakta olduğunuz şeyler ve Fa'yı onaylamak için yaptığınız diğer işlerin hepsi, çok büyük bir önem taşıyor. O yüzden onları bu konu ile sulandırmak istemedim ve bütün bu zaman boyunca bunu sizlerle konuşmamış olmamın sebebi budur. Çok fazla sayıda uygulayıcımızın diğerlerinden gelen eleştirileri kaldıramadığını fark ettiniz mi? Eleştirildikleri an çok sinirleniyor ve bunu kaldıramıyorlar. Bu şeyler şu an için çok bariz belli. Hepiniz dikkatlice bir düşünün. Benden -Shifu'nuzdan- gelen eleştirileri bile kaldıramıyorsunuz. Bugün hepiniz Shifu'nun her şeyi gerçekten sizin için yapıyor olduğunu ve sizlerle Fa'yı merhamet ile konuştuğunu biliyorsunuz. Eğer tavrımı değiştirseydim ve sizlerle açık açık konuşsaydım, bunu -gerçekten- derhal kaldıramazdınız. Bazı insanlar: "Shifu bana ne söylerse söylesin ben onu kaldırabilirim" diyor. Bu sizin düşünceniz. Uygulamanız katî olmak zorundadır, o yüzden, standardı gerçek anlamda karşılamalısınız.

Biliyorsunuz, birçok şey, birçok takıntı, niçin aynen bu şekilde terk edilemiyor? Niçin çok zor? Sizlere daima, parçacıkların parçacıkları mikro kozmostan başlayarak en yüzey kısma ulaşana kadar seviye seviye oluşturduğunu söylüyorum. Aşırı derecedeki mikroskobik bir seviyede, zihninizin yapışıp kalarak biçimlendirdiği maddeye baksaydınız, onların dağlar, büyük dağlar olduğunu, sert, granit kadar sert kayalardan oluşmuş olduğunu görürdünüz ve onlar bir kez oluştuklarında, bir insanın onları kıpırdatmasının hiçbir yolu yoktur. Biliyorsunuz, geçmişteki çok sayıda uygulayıcı açısından, xiulian uygulayanlar onların yardımcı ruhları idi. Onların Ustalarının bütün bu şeyler konusunda yapabilecekleri hiçbir şey yoktu ve yaptıkları uygulamada, bu vücudu tutabilmelerinin hiçbir yolunun olmamasının sebebi buydu. Çünkü o büyük dağları yok edemiyorlardı -o büyük dağları yıkamıyorlardı. Onları sadece dizginlemeye çalışıyorlardı -onları, konsantre durumundayken veya hiçbir düşüncenin olmadığı bir durumun içerisindeyken dizginlemeye çalışıyorlardı- o anda devam eden yaşamları içerisinde, onların bir etkiye sahip olmalarına izin vermiyorlardı ve uygulamaları boyunca, o düşüncelerin ortaya çıkmasına izin vermiyorlardı. Yapabildikleri tek şey buydu. Xiulian uygulama yolu ile Aydınlanmaya ulaşabilecek olan kısımlarının etkilenmemesini sağlamak için, ellerinden gelenin en iyisini deniyorlardı. Çok kötü olmaktan kaçınmaya çalışıyorlardı -ki onlar o takıntıları kışkırtıyordu, çünkü o kötü etkiler, onların uygulamalarının başarısız olmasına ve onların düşmesine neden olabilirdi- olayların o kadar kötü bir hale gelmesini önlemeye çalışıyorlardı. Tamamlanmaya ulaşmayı başardıkları an, bu bedeni aceleyle terk etmelerinin sebebi işte buydu. Tek bir saniye bile erteleyemezlerdi.

Bir uygulayıcı sahip olduğu takıntıdan kurtulmak istemediğinde, bahanesi sıklıkla: "Diğer kişiler beni eleştirdikleri zaman duymak istemiyorum, fakat eğer Shifu bana bir şeyler söylerse, onu duymak isterim" şeklinde oluyor. Fakat eğer Shifu size bir şeyler söylerse size ait olan o dağlar kendi kendine gidecek mi? O denli sert kayalar xiulian uygulamaksızın eriyip gidecek mi? Eğer bunu sizin için ben yapsaydım, o zaman siz xiulian uyguluyor kabul edilmezdiniz; o yüzden bunu yapamam ve onu, xiulian uygulayarak siz yok etmek zorundasınız. Sizin yapmayı başaramayacağınız fakat Shifu'nun yapabileceği pek çok şey var. Peki, Shifu onları nasıl yapıyor? Biz daha temasa geçer geçmez sizin için onları yok edeceğim gibi bir şey yoktur. Doğru düşünceleriniz sağlam olduğunda ve o şeyleri püskürttüğünüzde, sizin için onları ufak ufak yok edeceğim; siz bunu ne kadar yapabilirseniz, ben de sizin için onu bir o kadar yok edecek, onu bir o kadar azaltacağım. (Alkış) Fakat sizler xiulian uygulayıcıları olduğunuz için, kendinizi gerçek anlamda bir uygulayıcının gereksinimleri doğrultusunda tutmalısınız. Her ne kadar bazen hala o noktada olmayı başaramıyor olsanız da, en azından doğru düşüncelere sahip olmak ve kendinizi geliştirmek zorundasınız.

Şu anda çok sayıda uygulayıcı [hiçbir şekilde] bu problemlerin farkında değil. Shifu bir süredir bu türdeki bir meseleye dikkat çekmediği için, çok sayıda insan hakikaten bunu yapıyor. Uzun zaman önce, Zhuan Falun'da bu konular hakkında konuşmuştum. Bunlar, bir uygulayıcının daha en başında dikkat etmesi gereken konulardır. "Size vurulduğunda karşılık vermemek, aşağılandığınız zaman cevap vermemek" sadece sarf ettiğiniz bir söz değildir, ondan ziyade, tamamen etkilenmez bir durumda olmalısınız ve bu, Fa'dan anladığınız bir şeydir. Sizlere Fa'yı çok çalışmanızı söyledim; Fa'ya çalışın, Fa'ya çalışın, Fa'ya çalışın.....dedim. Fa'yı çalışmaya ağırlık vermediğiniz zaman bunların olması kaçınılmazdır. Rahatsız eden şeyler duymak istemiyorsunuz, sadece memnun eden şeyler duymak istiyorsunuz ve: "biri beni kızdırdığında buna dayanamıyorum" şeklinde konuşuyor veya davranıyorsunuz. Hepiniz bir düşünün: insanı mutlu eden şeylerden zevk alanlar ve mutlu eden cümleler duymaktan zevk alanlar, bu sıradan insan dünyasında yaşayan sıradan insanlar değil midir? Siz bir uygulayıcısınız, dolayısıyla bu sıradan şeyleri mi istiyorsunuz? Sizlere şunu söyleyeceğim, sizler uygulayıcı olduğunuz için ve sıradan insanların arasında bulunduğunuz için, o rahatsız edici kelimeleri duymak zorundasınız ve rahatsız edici o cümleleri dinleyebilmek zorundasınız. (Alkış) Aksi takdirde, bu en temel xiulian meselesini bile çözememiş iseniz, kendinizi bir Dafa uygulayıcısı olarak nasıl isimlendirebilirsiniz?

Siz bir uygulayıcısınız, dolayısıyla geri adım atmayı reddettiğiniz anlarda, niçin tartışmayı uzatıyorsunuz? Niçin sürekli olarak bunun sebebinin diğer insanların davranışları yüzünden olduğunu söylüyorsunuz? Bir kişi ne zaman bir şey söylerse, bundan niçin etkileniyorsunuz? Bir kişi size sözlü tacizde bulunduğunda dahi etkilenmemiş biçimde kalmanız gerekmiyor mu? Bir çatışma durumuna katkıda bulunan birçok faktör, o şeyin iş başında olmasına sebep olmaktadır. Bir kişi size ne zaman onu yöneltse düşüncesiz bir hale geliyor ve tahrik oluyorsunuz, hatta kalbiniz çarpmaya başlıyor. Ve o anlarda, Fa'ya karşı sorumlu olmayı düşünmüyorsunuz; sadece sinirleniyor ve bunun üstesinden gelemiyorsunuz. Bazı kişiler sürekli olarak: "Bu kişi nasıl oluyor da sürekli bu şekilde davranıyor? Niçin herkese karşı böyle?" şeklindeki ısrarcı tutumunu sürdürüyor. Ve şöyle söyleyen insanlar da var: "Zaten kimse ona fazla saygı göstermiyor." Fakat eğer bana, Shifu'nuza soracak olursanız, hepiniz yanılıyorsunuz. Hiçbiriniz güzel şeyler duyma isteğine takıntılı bir durumda olmadığınızda; içinizden hiç kimse aşağılandığı zaman bundan etkilenmediğinde bir bakın bakalım o kişi hala o şekilde olacak mı? Siz insanlar tam olarak bu takıntılara sahip olduğunuzdan dolayı takıntılarınıza çarpan bu faktörler var olmaktadır ve kesinlikle sahip olduğunuz bu takıntılar tahrik olduğu için sinirleniyorsunuz; hepiniz o takıntılara sahip olduğunuz sürece, herkesin, takıntılarına dokunan bir kişi tarafından sinirlendirildiği bir durum meydana gelecektir. Eğer hepiniz, güçlü kelimeler ile aşağılandığınız esnada sakin ve sarsılmaz bir zihinsel durumu korumayı başarabilirseniz ve hiçbir şekilde etkilenmezseniz, o zaman o faktörlerin hala var olup var olmadıklarına bir bakın bakalım.

Sizlere daha önce bir uygulayıcının başına gelen hiçbir şeyin tesadüf olmadığını söylememiş miydim? Sizlere defalarca, bir uygulayıcının etkilenmeden kalması gerektiğini söylemedim mi? Shifu bugün bu insan dünyasında sadece bu fiziksel vücut görünümü ile bulunuyor, fakat Shifu çok ama çok sayıda yeteneğe sahiptir ve benim sayısız Fa bedenlerim bulunmaktadır. Onların hepsi, Dafa uygulayıcıları için çözüme kavuşturulması gereken şeyleri çözmektedir. Onlar, Fa-düzeltmesi süreci esnasında, Fa-düzeltmesi ile ilgili meseleleri çözüme kavuşturmakta ve çok ama çok sayıda şey yapmaktadır. Fakat bunların hiçbiri kendisini burada göstermez. Fakat bununla birlikte, benim burada anlatmakta olduğum şeyler erdemli prensipler, kozmosun Fa gerçeklikleri ve Yüce Aydınlanmış Varlıkları yaratan Fa'dır. Sizler Dafa uygulayıcılarısınız, dolayısıyla neyin peşinde olmanız ve ne amaçla xiulian uygulamanız gerekiyor? Daha bu en temel, en basit şeyleri dahi unutamıyor musunuz?

Evet, şu anda gerçekleri açıklıyorsunuz, çok fazla şey ile meşgulsünüz ve yaptığınız çok sayıda şey var ve bu da Dafa uygulayıcılarının olağanüstü olan kısmını gösteriyor. Fakat en temel şeyleri geliştirmeyi unutmayın! "Kritik bir anda yeterince iyi olacağım" gibi bir şey yoktur -bunun doğru olması gibi bir zorunluluk yoktur. Bir tartışma daima ummadığınız bir anda patlak verir. O yüzden kritik bir an içerisinde yeterince iyi olmayı başaramayabilirsiniz, çünkü bu, düşündüğünüz gibi değildir veya sadece sözde var olabilecek bir şey de değildir. Aynen xiulian uygulayıp Budalığı geliştiriyorken: "Oraya gerçekten ulaştığım zaman, size yeterince iyi olacağımın garantisini vereceğim" diyebileceğiniz gibi. Fakat size ait olan o faktörler hala oradayken, yeterince iyi olmayı nasıl başarabileceksiniz? Başaramayacaksınız ve bunun sebebi bir canlının bu şekilde oluşturulmuş olmasıdır. Bir taş, nereye koyarsanız koyun, sadece bir taştır ve bir altın parçası da, nereye koyarsanız koyun, sadece bir altın parçasıdır.

Hepiniz biliyorsunuz ki, uygulamanız esnasında, bir şeyler hakkında özellikle düşünmediğiniz zaman bile, kötü düşünceler kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Peki, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi, o şeyin orada olması değil midir? Herhangi bir çatışma durumu belirdiğinde veya herhangi bir şey olduğunda, sizlere sadece çatışma içerisinde bulunan iki tarafın sebepler için kendi içine bakmalarını değil, üçüncü kişilerin dahi kendi kendilerine düşünmeleri gerektiğini defalarca söylemiştim -buna şahit olan kişi neden sizsiniz? Çatışma içerisinde olan kişi doğrudan siz iseniz, bu durum çok daha geçerlidir, fakat kendinizi niçin geliştirmeyeceksiniz?

Bugün bu konuyu gündeme getirdim, çünkü bunu konuşmak için doğru zaman olduğunu hissettim, o yüzden bu fırsatı değerlendirmeyi düşündüm. Şu anda bu konu hakkında konuşmuş oldum, bu konuda dikkatli olmalı ve bunu ciddiye almalısınız. Dafa uygulayıcıları olarak Fa'yı onaylama işinizdeki davranışlarınızı daha kutsal bir hale getirin ve sıradan insanlar gibi davranmayın. Sıradan bir insan Dafa ile ilgili bir şey yaptığında sadece kutsama elde eder, fakat Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamak için yaptıkları şeyler, değerli katkılardır, o yüzden kendinizi iyi bir biçimde tamamlamalısınız.

Bir başka konu hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki, Dafa uygulayıcılarına ait çok sayıda şey, geleceğe bırakılacak. Onların ille de insanoğluna bırakılacağı gibi bir zorunluluk durumu yoktur -belki de kozmostaki herhangi bir yer için bırakılacaklar. Sizler Fa'yı onaylıyor olduğunuz için, birtakım şeyleri belirli yöntemler ile yapıp yapamayacağınızı araştırıyorsunuz ve gelecek için olan bir yolu ışıldatıyorsunuz. Bu şeyler her ne kadar burada, dünya üzerinde, insanların yaşadığı bu yerde tezahür ediyor olsa da, eğer onları büyütürseniz, farklı boyutlarda başka şekillerde tezahür ettiklerini görürsünüz. Her bir Dafa uygulayıcısı kendi yolunu oluşturmak ve tamamlamak zorundadır. Sizlerin xiulian uygulaması içerisindeki yollarınız birbirlerinden farklıdır. Yani bir başka deyişle, her bir kişinin xiulian de takip ettiği patika farklıdır. Kozmosun farklı seviyelerinde bulunan çeşitli türlerdeki canlıların gelecekteki durumlarının tamamı, belirli bir oranda sizde yansıyor olabilir, o yüzden bu tamamen, Fa'yı onaylama konusunda sizin kendi başınıza yürüyor olduğunuz yolun doğru ve iyi olup olmadığına ve de bir işe yarayıp yaramayacağına bağlıdır.

Bazılarınız uygulama yapıyor iken olağanüstü yetenekler taşıyorsunuz; bazı insanlar bir şeyleri görebiliyor ve bazı kişiler de belirli olağanüstü yetenekleri kullanabiliyorlar. Daha önce söylemiş olduğum gibi, herkes farklı bir yolda yürüyor -bir Dafa uygulayıcısının yürümesi gereken yolda. Oluşturduğunuz ve de tamamladığınız yol, geleceğin kozmosu üzerinde bir etkiye sahip olacak. O yüzden, bazı Dafa uygulayıcılarının xiulian uyguladıkları süreç içerisinde olağanüstü yeteneklere sahip olmalarına izin verilmesinin ardında bir sebep olmalıdır; geleceğin canlıları için bir şeylerin temelini oluşturmak amacı olmalıdır. Dafa uygulayıcılarının taşıdığı sorumluluk işte böylesine inanılmaz bir büyüklüktedir; yani, omuzlarınızın üzerinde işte bu denli önemli sorumluluklar bulunmaktadır! Her türden takıntı ve saplantıyı geliştirmemeniz için size anlatmadığım veya tam olarak anlatmak istemediğim çok sayıda şey bulunuyor.

Xiulian uyguladıkları süreç içerisinde, olağanüstü yeteneklere sahip olan bu kişiler eğer yollarında iyi yürümezler ise, eğer bir gün engellemeye maruz kalır bir başka gün çarpık bir anlayış geliştirirler ise ve bazı şeyler onları tamamen çılgına çevirip sağlarını sollarını bile ayıramaz bir duruma gelirlerse, o durumda, sizin için düzenlenmiş olan yolu iyi bir biçimde yürüyemediğinizi söyleyeceğim. Sizin için öyle bir yol ayarlanmıştır, çünkü kozmosta size verilmiş olan bu gibi faktörler bulunmaktadır ve o yolda yürümeniz konusu size emanet edilmiştir. Ne söylemek istediğimi anlıyor musunuz? (Alkış) Fakat süper normal yeteneklere sahip olan az sayıdaki uygulayıcı taşıdıkları büyük görevleri yerine getirme konusunda başarısız oldu ve doğru bir biçimde davranmadı. Sahip oldukları ufak tefek yeteneklerden hoşnut oldular ve problemleri gösteriş düşkünlüğünün sınırlarını bile aştı, hatta uzun bir dolambaçlı yoldan gittiler, hatta bazıları çarpık bir anlayış bile geliştirdi ve hala bunun farkında değiller! Kozmos tarafından size bahşedilmiş olan büyük güveni karşılamak konusunda başarısızlığa uğradınız ve bu önemsiz bir şey değildir. O yüzden bir Dafa uygulayıcısı olarak olaylara her açıdan bakma konusunda dikkatli olmalısınız. Dafa uygulayıcıları almış oldukları yola dönüp baktıkları zaman, farklı ortamlarda her bir kişinin kendi yolunda yürüyor olduğunu göreceklerdir. Ve hatta insan dünyasında sahip olduğunuz meslek tipinin ve yaşam stilinizin ardında bile bir sebep bulunmaktadır.

Bugün burada öğretmekte olduğum Fa tüm uygulayıcılar için geçerlidir ve buna anakara Çin'de bulunan uygulayıcılar ile Çin'in dışında bulunan uygulayıcılar da dâhildir. Bunlar tüm vücutta belirmekte olan problemlerdir. Dafa uygulayıcıları bu zaman sürecinde Fa'yı onaylıyorken gerçekten de iyi iş çıkarıyorlar ve konuşmak istemediğim birçok özel konu var, çünkü bekleyecek ve o muhteşem, inanılmaz ve kutsal şeyleri sizin kendinizin görmesini sağlayacağım. Bu zaman içerisinde, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç işi iyi bir biçimde yaptığınız müddetçe, bunu başarabileceksiniz -kesinlikle başarabileceksiniz. (Alkış)

Şunu tekrar söyleyeceğim: Tek bir kişiyi bile arkada bırakmak istemiyorum. Shifu'nun düşünme biçiminin sizinkinden genellikle farklı olmasının sebebi budur. Bazen bazı kişilerin durumunun şüpheli, bazılarının kurtarılamaz, bazı kişilerin şöyle veya böyle olduğunu düşünüyorsunuz.... Fakat benim düşünme biçimim sizinkinden farklıdır. Biliyorsunuz, ben bugün insanları kurtarmak için çok geniş bir kapı açtım; insan toplumunda bulunan canlıların meslekleri konusunda olaylar, insanların her türden mesleğe sahip olduğu bir durum içerisindedir ve ben her bir kişiyi kurtarmak istiyorum. Bir kişi Fa'yı öğrendiği müddetçe onu kurtarmak istiyorum, o insanları bırakmak istemiyorum. (Alkış) Siz Dafa uygulayıcıları kendi aranızda daha da güçlü doğru düşünceler geliştirdiğinizde, bu, olabilecek en muhteşem şey olacaktır. Her bir kişiden başlayarak, hadi sahip olduğumuz ortamı gerçek anlamda çok erdemli bir ortam haline getirelim ve o durumda erdemli olmayan tüm faktörler yok olacaktır ve düzgün bir biçimde davranmayı başaramayan uygulayıcılar eksikliklerinin nerede olduğunu göreceklerdir ve bu da onların daha iyi davranmasını sağlayacaktır.

İnsanoğluna gelince........bir kişi tarihte bugün Fa'yı edinmeyi başarabilirse, bu önemsiz bir durum değildir -o kişi çok şanslıdır. Fakat Fa'yı kaybettiği anda, ne ile yüzleşeceğini biliyor musunuz? Bu, gerçekten çok korkutucudur, çünkü ana sorumluluklarını ve ona bahşedilmiş olan çok önemli görevleri yerine getirme konusunda başarısız olduğunda, o durumda, buna bağlı olarak, bu aynen o canlının Tamamlanmasının tersine çevrilmiş gibi bir durumdur ve o kişi gerçekten de, yaşamın olmadığı kapıdan içeri girmek zorunda kalacaktır. Sizler gerçekten yeterince denemeden sadece arkanızı dönüp gidemez ve bir kişiyi yüz-üstü bırakıp terk edemezsiniz. Bir kişi ne türde bir hata yapmış olursa olsun veya ne türde bir insan olursa olsun hala ona bir şans vermek istiyorum. Netice itibarı ile insan toplumunda artık yeterince iyi olmayan insanlar elbette var, dolayısıyla onları kendi haline bırakın. Bugün esasen şunu söylüyorum, bizim Dafa uygulayıcılarımız yaptıklarını daha iyi bir biçimde yapmalıdır ve bizler Fa'yı edinmiş olanlara değer vermeliyiz.

Yaptıklarını iyi bir biçimde yapmamış olanlar bu konuları dikkatlice düşünmeli ve Shifu'nun merhametini hafife almayacaklarından emin olmalılardır. Bana inanmak zorunda değilsiniz; kendi bildiğiniz yoldan gidebilirsiniz. Fakat sürekli olarak, böylesine önemli bir şeyin insan toplumunda ortaya çıkmasının, bu denli fazla sayıda insanın toplumda yaptıklarını bu şekilde yapıyor olmasının ve benim, Li Hongzhi'nın öğrettiği ve insanların çağlar boyunca öğrenmek istediği fakat bunu başaramadığı Fa'nın öğretilmesinin, (Alkış) bunların hiçbirinin şans eseri olmadığını söylüyorum. Şunu sakince bir düşünün. Yaptıklarını iyi bir biçimde yapmamış olanlar, mantıksızlığınız ve insani takıntı, saplantı ve tutkularınız yüzünden ebedi hayatınızı yok etmeyeceğinizden emin olun.

Bugün söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. (Uzun, coşkulu alkış)