2009 Washington Uluslararası Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi,18 Temmuz 2009)


Çok çalışıyorsunuz!

Daha yeni New York Fa Konferansında buluşmuştuk ve sizleri orada görmüştüm. Bu kez çok fazla konuşmak istemiyorum, o yüzden de birazcık geç geldim. (Gülüşmeler). (Alkış). Fa-düzeltmesinin, bütünsel anlamda, hızla ilerleyişine bağlı olarak; ve ayrıca Dafa öğrencilerinin yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylatmak için birlikte gerçekleştirdikleri işlere bağlı olarak, olayların durumu, insan dünyasında hızla değişiyor. Bunu görüyorsunuz ve dünya insanları da öyle. Zulmün başladığı 20 Temmuz 1999 döneminde, çok sayıda insan Falun Gong'un birkaç günden fazla dayanamayacağını söylüyordu. Bu görüş sebebiyle, Falun Gong'u desteklemek istemiş olan bazı insanlar, o duruşu sergilememişlerdi. ÇKP'nin, Tianenman meydanında öğrencilere karşı gerçekleştirmiş olduğu bastırma hareketi, birçok insanın Çin için olan ümitlerinin solmasına neden olmuştu. Falun Gong'un herhangi bir endişe yaratmadığını, çünkü onun da aynı şekilde, baskı karşısında birkaç günden fazla dayanamayacağını açıkça söyleyen insanlar vardı. Gelgelelim ki, onlara bunu söyleten mantalite ne olursa olsun, Falun Gong onların düşündüğü gibi son bulmadı. Falun Gong bunun üstesinden geldi (coşkulu alkış) ve bunu, dışarıdan kimsenin yardımı olmadan başardı. (Coşkulu Alkış) Bu durum gerçekten de dünya insanlarının bize yeni bir ışık altında bakmasına ve Dafa uygulayıcılarının - Falun Gong uygulayan xiulan uygulayıcılarının - ne kadar olağanüstü olduklarının görünmesine sebep oldu. Aslında bazı insanlar, kayıtsız kalma durumundan sıyrılıp, dikkatlice izleme durumuna; neler olup bittiğini ciddiye almadan izleme durumundan sıyrılıp, takdir ve beğeni ile izleme durumuna girdi.

Fakat bu kadarla da değil: Fa düzenlemesi hala ilerliyor; Dafa uygulayıcıları vazgeçmeden Fa'yı onaylatmaya ve canlıları kurtarmaya devam ediyorlar; ve durum değişmeye devam ediyor - ve de hızlı bir biçimde. Şeytana ait olan diğer boyutlardaki faktörler büyük oranlarda yok olmayı sürdürdükçe, insanlar giderek daha da mantıklı bir hale geliyorlar. Ve insanların düşüncelerini kontrol eden o kötü faktörlerin azalması ile birlikte, şu anda insanlar bu zulüm hakkında ve Dafa uygulayıcıları hakkında mantıklı bir biçimde düşünmeyi başarabiliyorlar. Fakat aslında, dünya insanlarının bizi ne şekilde gördüğü kritik bir konu değildir, hatta önemli bile değildir. En önemli şey, bizim yapmamız gereken şeyleri iyi yapmamızdır. Bizler, zulme maruz kalırken insanların bize karşı ne tür bir tutum sergilediklerine pek odaklanmıyor ve umutlarımızı sıradan insanların Dafa için birşeyler yapmasına bağlamıyoruz; ayrıca dünya insanlarını veya yaşamları kurtarmayı da bırakmıyoruz. İnsanları kurtarmak sadece Dafa uygulayıcılarının yapabileceği bir şeydir-bu abidevi (devasa, görkemli) bir sorumluluktur. Bu zulüm, doruk noktasına ulaştığında bile, Dafa uygulayıcıları olarak, sahip olduğunuz bu sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadınız. Ve zulüm en şiddetli noktasında iken, en başından sonuna dek, sağlam bir uygulamayı en temel şey olarak görmeyi daima hatırladıınız, böylece, Fa'yı onaylatma ve canlıları kurtarma işini aklıbaşında bir yolla gerçekleştirdiniz.

Hakikaten, zulüm ilk başladığında, insanlar yaptıkları şeyleri iyi bir biçimde yapamıyorlardı (yetersiz kalıyorlardı). Fakat bununla birlikte, bu durum kaçınılmaz bir şey idi, çünkü birçok insan, ilk olarak ne yapacağını bilmiyordu. Bir anda, dünya çapındaki bir karalama ile, aniden ortaya çıkan bu zulümle yüz yüze kaldılar. Ve tüm dünya yanlış bilgilendirilmişti, çünkü Falun Gong, kendisine ait bir medyaya veya düşüncelerini söyleyeceği bir foruma sahip değildi. Tüm dünyadaki medya kuruluşları, ÇKP medyası tarafından ortaya konmuş olan propagandaları tekrarlayıp duruyordu; ve bu durum, Falun Gong'a ve Dafa uygulayıcılarına ÇKP adına ezici bir şekilde zulmetmek ile aynı anlama geliyordu -tek kelimeyle, dünyanın her köşesine sıçramıştı. Biz o zamanlar bile korkmadık. Netice itibarı ile, uygulayıcılar sıradan meselelere önem vermezler. Xiulian, kişinin kendisini ayırması (kurtarması) meselesidir ve kişinin geliştirdiği şey kendisidir; [kişi başkalarının neler diyebileceğini umursamadan kendisini geliştirir.] Sadece Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarma vazifesine sahiplerdir; dolayısıyla da, canlılar için endişeleniyorlar. Olaylar, eskiden uygulanan xiulian biçimlerindeki gibi değildir, farklıdır. Dahası, bu durumu gerektiren bu tür bir sorumluluk, çok görkemli (abidevi) bir sorumluluktur. Önünüzde duran canlılar, günümüz dünyasında yaşayan insanlar, tarihin herhangi bir döneminde yaşamış olan insanlardan farklıdır. Onlar her ne kadar insanmış gibi görünüyorlarsa da, birçoğu yüksek seviyelerden geldiler ve aslında onlar reankarne olmuş tanrılardır. Bu durum, onları kurtarmak ile ilgili olan sorumluluğu ve yapmakta olduğunuz şeyleri çok daha önemli ve sıradışı kılmakla birlikte, mutlak bir şekilde gerekli de kılmaktadır. Eğer durum bu olmasaydı, bu zulüm bu kadar uzun sürmeyecekti; ayrıca bu denli varolmaya da devam edemeyecekti. Sonuç olarak durum sadece bir grup insanın kişisel anlamda xiulian uygulaması olsaydı, eski güçler için hiçbir tehlike yaratmayacaktı. Bilakis, eski güçleri ve kötü faktörleri kışkırtan şey, kozmosun, Fa-düzeltmesinden geçme zorunluluğunun olması idi. İnsanların yaşadığı bu boyutta görünen zulüm, sadece bu boyuttaki tezahür şeklidir. Kötü faktörler ayaklandılar çünkü [kolaylıkla görülebileceği üzere], Dafa öğrencilerinin uyguladığı xiulian biçimi, onları sıradan insan toplumu içerisinde tutmaktadır ve geçmişteki uygulama biçimlerinden farklıdır; çünkü bu denli fazla sayıda bir insan tarafından uygulanmaktadır; çünkü yarattığı pozitif etki, "erdemli" ile "adi" olanın, "iyi" ile "kötü" olanın arasındaki dengeyi alt üst etmiştir. Fakat herşeye rağmen, bütün bunlar, böyle büyük çaplı bir zulme sebebiyet vermek için yeterli sebepler değildir. Bu duruma, eski kozmosa ait faktörlerin yaptığı düzenlemeler ile diğer boyutlardaki kötü yaşamların birleşmesi ve Fa düzeltmesinde, onların giderek birikip aşağılara doğru düşmeleri neden oldu. Ve bu dünyadaki boyutsal alanın son derece kötü bir hale gelmiş olmasının nedeni de budur. Bu durum, toplumun ahlakının birden bire düşmesine ve insanların kalplerinin korkunç bir biçimde değişmesine sebep oldu; bu dünyayı eskisine göre çok daha kaotik (kötü) bir dünya haline getirdi; yaşamları kurtarmayı hala çok zor bir hale getirdi; ve buradaki şeytani görünümleri (tezahürleri) çok daha kötü bir hale getirdi. Dafa uygulayıcılarının böyle bir koşulun üstesinden gelmiş olması olgusu bile, başlı başına olağanüstü birşeydir - değil ki böylesine berbat bir durum içerisinde canlıları kurtarıyor olmaları.

İlk başlarda, hakikaten ne yapacağınızı bilmiyordunuz ve bazı insanlar gerektiği şekilde sakin ve sogukkanlı kalamamıştı. O baskı ile birlikte, Dafa uygulayıcılarının içinde bulunduğu uygulama durumları büyük farklılıklar gösteriyordu ve bu durum, yapmakta olduğumuz şeyleri koordine edemememize sebep oluyordu. Bu sadece xiulian ile ilgili bir faktördür. Daima azimli kişiler olacağı kadar, olmayacak kişiler de vardır ve çeşitli insan düşünceleri de işin içine karışır ki, bütün bunlar her şeyi daha da karmaşık bir hale sokar. Daha önce sizlere, hiç kimsenin bu Fa'ya zulmedemeyeceğinden bahsetmiş, negatif bir etkinin sadece Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyleri iyi yapmamasından dolayı gerçekleşebileceğini söylemiştim. Bu zulmün Falun Gong'a ne kadar zarar verebildiğini görebiliyorsunuz, öyle değil mi? Hiç - onun hiçbir gücü yoktur. Bu zulüm sadece, uygulayıcıların kudretli erdemini arttırmaya hizmet edebilir. Bunun dışında hiçbir önem teşkil etmemektedir. Ve zulüm devam ettikçe, bu durum, şeytanın yok olmasını sağlamaktan başka bir etki yaratmayacaktır. "İyi" ile "kötü" arasındaki bu savaş sırasında, Dafa uygulayıcıları, ilk başlardaki birlikte iyi çalışamadıkları durumu geride bırakarak, yavaş yavaş birlikte çalışabilmeye başladılar ve giderek daha mantıklı bir hale geldiler. Şu anki noktada, birçok anlamda ve birçok bölgede zayıf koordinasyon ve işbirliği konusu hala devam ediyor olsa da, olaylara bir bütün olarak bakıldığında, Dafa uygulayıcıları bir vücut olarak, bütün bu yıllar esnasında xiulian yoluyla ve Fa'yı onaylatma yoluyla geliştiriliyorlar - giderek daha da olgun ve mantıklı bir hale geliyor olmaları gibi. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir noktadan, mantıklı olduğunuz bir noktaya kadar ulaştınız. Ne yaptığınızı bildiğiniz noktaya adım adım ulaştınız ve mantıklı bir hale geldiniz.

Eskiden, xiulian uygulama konusu sadece bir kişinin kendisini kişisel olarak Tamalanma'ya ulaştırması meselesi idi. Kişinin yaptıklarını ne kadar iyi veya ne kadar zayıf bir şekilde yaptığı, sadece kişinin kendisi ile ilgili bir konu idi. Şu anda sizler ise, yaşamları kurtarıyorsunuz; ve bu da, birbirinizle koordine olmanız ve işbirliği yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Birlikte çalışırken, insan takıntılarınız ortaya çıkacaktır. Bundaki en sevindirici nokta ise, [ortaya çıkan takıntılar ne olursa olsun], uygulayıcılarımızın büyük çoğunluğunun daima iyi olması ve sizi harekete geçiren güdünüzün doğru olmasıdır. Hatta içine insan takıntıları veya eski güçler tarafından düzenlenmiş olan föktörler bulaşmış olsa bile, çıkış noktanız Fa'yı onaylatmak idi; ve bu da, hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir şeydir. Ve bu sebepten dolayı, Fa'yı onaylatmak ve canlıları kurtarmak için gösterdiğiniz çaba, asla hız kesmedi. Aranızdaki koordinasyon zayıf oldugunda, kendi başınıza aktif olarak hareket ettiniz; aranızdaki koordinasyon daha büyük bir anlamda zayıf iken, daha küçük çaplı olaylar gerçekleştirdiniz; ve aranızdaki koordinasyon iyiyken, işleri birlikte yaptınız. O yüzden, o anlardaki durum ne olursa olsun, üstesinden geldiniz. İlerledikçe, yapmanız gereken şeyler ne olurlarsa olsunlar, onları iyi bir şekilde yapacağınızı ve çok daha akılcı (mantıklı) şekilde yapacağınızı umuyorum.

Fa'yı onaylatmanızın ve kişisel uygulamanızın bugün ulaşmış olduğu noktada olması, tek kelimeyle muhteşem. Olgunluk seviyesine ulaştınız, ve bunun bu noktaya gelmesini sağlayan süreç, insan takıntılarından kurtulma süreci idi. Biraz daha ileri gidecek olursam, yaptığınız herşey, sizin kişisel uygulamanız ile birleştirilmiş, iç içe geçirilmiştir ve yaptığınız hiçbir şey, sadece o işe yönelik bir amaç için değildir; yaptığınız şeyler kesinlikle izole değildir. Herşey Fa düzeltmesi ile bağlantılandırılmıştır; herşey Dafa uygulayıcılarını sorumlulukları ile bağlantılandırılmıştır ve herşey sizin kişisel-uygulamanız ile bağlantılandırılmıştır. Bütün bunlar birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Dolayısıyla davranışlarınız, uygulamanızın ne durumda olduğunun bir yansıması olacaktır. Birlikte çalışırken, kendinizi haksızlığa uğramış veya sinirli hissettiğinizde, konu içerisindeki rolünüzü ifade etmeniz veya durumunuzu irdeleyip farkına varmanız veya hangi takıntının açığa çıktığını anlamanız o an için kolay değildir. O anlar genellikle ortaya sürmüş olduğunuz fikirlerin benimsenmediği (kabul görmediği) veya birinin sizi hor gördüğü anlardır. Bu iki takıntının kendisini göstermesi, en şiddetli olma eğilimindedir. Şu anda bile, bu şeylerin hala varolduğunu görüyorum. Fakat durum ne olursa olsun, netice itibarı ile bu xiulian uygulamasıdır. Kendinizi çok daha olgun ve mantıklı bir noktaya kadar geliştirebilmenizi ve giderek bir uygulayıcı gibi davranmanızı ümit ediyorum.

Eskiden, Fa Düzeltmesi için geriye kalmış olan zamanın çok da uzun olmadığını söylediğim doğrudur, aslında oldukça kısa. Hızla olgunlaşmanızı ve mantıklı bir hale gelmenizi ve o suretle de bu olayı kısa bir zamanda neticelendireceğinizi gerçekten ummuştum. Eğer Dafa uygulayıcıları mantıklı ve olgun bir hale gelemiyorlar, bundan ziyade, sıklıkla insani düşünce yapısı içerisinde hareket ediyorlarsa - ve bu çok şiddetli bir şekilde ortaya konuyorsa - o zaman bu olay nasıl neticelendirilebilir? Dafa öğrencilerinin uygulamalarını tamamlamış olduğu nasıl söylenebilir?

Bir başka konu da şu. Bazı kişiler, yaşamları kurtarma işinin ne kadar acil bir öneme sahip olduğunu bir türlü anlayamıyor. Ve şu anda sadece belirli sayıda Dafa uygulayıcısı bu konu üzerinde çalışıyor. Bazı insanlar ileri doğru adım atmıyorlar ve bu işi (görevi) pek ciddiye almıyorlar. Ve bu kişiler yaşamları kurtarmanın o kadar da önemli olmadığını düşünüyorlar. Gerçekte ise, Dafa uygulayıcıları olarak sizin sorumluluğunuz, tamamen bu noktadadır. Eğer yaşamları (canlıları) kurtarmak için bir şeyler yapmıyorsanız, bir Dafa uygulayıcısı olarak sorumluluğunuzu yerine getirmemiş olacaksınız ve uygulamanız hiçbir işe yaramayacak. Çünkü sizin bir Dafa uygulayıcısı olmanız, sadece kendinizi Tamamlanmaya ulaştırmanız için değildir. Yani bu, sizin görkemli bir görev üstlenmiş olduğunuz anlamına gelmektedir.

Umuyorum ki önümüzdeki zamanlarda daha fazla Dafa uygulayıcıları gibi davranır ve çok daha koordineli çalışırsınız. Birşeyleri yaparken diğerlerini gözönünde bulundurun ve anlaşmazlıklara düştüğünüz zaman kendi içinize bakın. Muhtemelen hepiniz bunu nasıl konuşacağınızı ve bu cümlelerin ne anlama geldiğini biliyorsunuz, fakat önemli anlarda bu davranışı ortaya koymuyorsunuz. Bu cümleleri her Fa konferansında tekrarlıyor ve size bunu anlatıyorum. Eğer hepiniz anlatmakta olduğum şeyleri yapmayı başarabilirseniz, o zaman aranızda bu sorunlar da gerçekleşmeyecektir. Eğer hepiniz bunu yapmayı başarabilirseniz, her şey çözüme kavuşabilir ve birbirinizle doğru dürüst çalışmayı başarabilirsiniz.

İnanıyorum ki, Anakara Çin'den gelmiş olan ve dış toplumlara fazla alışkın olmayan kişiler bütün bunları anlayacak ve topluma çabucak adapte olacaklardır. Dolayısyla, en büyük öneme sahip olan konu bu değildir. En büyük sorun, haddinden fazla insani düşünme biçimine sahip olmaktır. Tabii ki şu anda insan zihni konusu üzerinde olduğumuz için, Fa'yı onaylatırken, yaşamları kurtarırken ve xiulian uygularken, güçlü doğru düşüncelere sahip olmanız gerektiğini söyleyeceğim. Fakat günlük yaşam içerisindeyken ve toplumun bir parçasıyken sergilediğiniz davranışlar, anormal olamaz. Eğer hayatımızı tanrısal varlıklar gibi yaşamamız gerektiğini düşünüyorsanız, tuhaf davranışlar sergiliyorsanız veya gündelik davranışlarınız başka türlü bir hale gelmişse, bu durumda o aşırıya kaçmaktır. Sizler uygulamanızı, sıradan insan toplumuna olabildiğince uyum sağlarken yapmaktasınız ve ben sizlere bunu yapmanızı söyledim. O yüzden, kendinizi mantıklı ve saygın bir biçimde geliştirmelisiniz. Bu şeyleri dengelemenin sizler açısından zor olacağını sanmıyorum. Netice itibarı ile, şu andan itibaren herşeyin nasıl olması gerektiğini anladınız. Mantıksız bir biçimde davranan o kadar da fazla kişi kalmadı.

Dafa uygulayıcıları arasında -ne biçimde olabilirse olsun - anormal davranışlar sergileyen kişileri bekleyen gelecek konusunda, hakikaten endişeliyim. Buna, mantıklı düşünmeyen, abuk sabuk konuşan, özellikle birşeylerin arayışında olup negatif bir rol oynayan ve azimli olmayan kişilerle birarada olmak (yakınlaşmak) isteyen, çok fazla insani düşüncelere sahip olan ya da bir uygulayıcı gibi davranmayan, gizli ajan olarak çalışan veya öğrenciler arasında mantıksız davranarak kasten sorun çıkaran kişiler dahildir. Fakat aynı zamanda, bir problem baş gösterdiğinde kendi uygulama durumu üzerinde düşünmeyip, şu veya bu kişinin ne kadar kötü olduğuna veya olabileceğine odaklanan kişiler için de aynı şeyi düşünüyorum. Fakat o anlar esnasında hiç şunu düşündünüz mü: Dafa uygulayıcıları arasında neden bu gibi bir kişi var? Neden böyle bir olay meydana geliyor? O kişinin varolması, belirli kişilerin veya belirli takıntıların hedeflendiği anlamına gelmiyor mu? Tabi ki öyle, buna hiç şüphe yok! Xiulian uygulamasında hiçbir şey boş yere olmaz. Aramızda, doğru olmayan durumlar veya insan davranışları belirdiğinde, o şeyler insan takıntılarını hedeflemektedir. Bizler eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmiyoruz fakat iyi yapmamız gereken şeyleri gerektiği şekilde yapamadığımızda, boşluklarımızdan istifade edeceklerdir. O yüzden, belki de bu anlamda, belirli bir şeyin hedeflenmesi gerekiyordu ve o olayın gerçekleşme sebebi buydu. Böyle bir olay gerçekleştiğinde herkes endişeyle: "Niçin böyle birşey oldu ve Dafa uygulayıcılarının kötü görünmesine neden oldu. Etrafta niçin böyle insanlar var?" şeklinde düşünüyor. Fakat hiç kendinize: "Acaba biz birşeyi yanlış yapmış olabilir miyiz?" diye sordunuz mu? Aslında gerçek şudur ki, bu konu ile ilgili anlayışınız doğru olduğunda ve olayları doğru şekilde ele almayı başardığınızda, o insanlar ve o olaylar bitecektir, çünkü Dafa uygulayıcıları arasında hiçbir şey tesadüfen meydana gelmemektedir - buna izin verilmez ve bu kuralı bozmaya da kimse cesaret edemez. Şeytan ne kadar kötü olursa olsun, buna cesaret edemez. Eski güçlerin faktörleri, Dafa uygulayıcıları arasında oynadıkları rolü oynayabilecek kadar cesurlar. Bunun tam olarak sebebi, bahsetmiş olduğum gibi, sizin insani düşünceler taşımanız ve bu gibi insanların belirmesi gerektiğindendir. Bu konuda net olmalısınız.

Daha önceleri anlatmak istemediğim veya anlatamayacak olduğum birçok konu var. O türden bir konuyu konuştuğum an, o test (zorluk, çile) büyüyecek ve ele alması daha da zorlaşacaktı. Çünkü eski güçlere ait olan faktörler, bir konuya açıklık getirdiğim an, o konudaki insan takıntılarınızın yok olmayacağını düşünüyorlardı. [Eski güçlere ait faktörler], bu sebepten dolayı, o [problemli] insanların ters yöne sapmalarına bile neden oldular - çok daha büyük sorunlara neden oldular. O yüzden, bunu kendi başınıza halletmek zorundasınız, çünkü Fa sizlere öğretildi ve sizler xiulian uyguluyorsunuz. Xiulian ile herşey çözüme kavuşturulabilir. Mesele sadece, sizin azimli bir biçimde uygulama yapıp yapmadığınızdır [kendinizi azimle geliştirip geliştirmediğinizdir]. Eğer gerçekten azimli bir biçimde xiulian uyguluyorsanız, çözümlenemeyecek hiçbir şey yoktur.

Az önce bahsettiğim şey sizlere şunu anlatmak içindi: Dafa uygulayıcıları arasında hangi problem ortaya çıkabilirse çıksın, o problemler şüphesiz ki, belirli kişileri veya belirli bir grup insanın takıntılarını hedeflemiştir. Durum kesinlikle bundan ibarettir. Eski güçler Fa düzeltmesine zarar vermeye cesaret edemezler, çünkü eğer üstlenilmiş olan bu sorumluluğa zarar verilseydi, kozmos yok olacaktı. Dafa uygulayıcıları, [Fa'yı düzenlemesinde] Shifu'ya yardım etmektedir ve onların bunu yapması belirleyici bir rol oynamaktadır. Ve hakikaten hiç kimse bu çabaya gerçek anlamda zarar vermeye cesaret edemez. Mesele sadece, eski güçlerin, bu olayın kendi istekleri doğrultusunda ilerlemesini istiyor olmalarıdır. O zaman sizler xiulian uygularken, sahip olduğunuz insan takıntılarınız nasıl ortadan kaldırılacaktı? Onların kendi yolları varken, Shifu'nun da kendisine ait yöntemleri (yolları) vardır. Fakat durum ne olursa olsun, boşluklarınızdan istifade etmelerine izin vermeyin ve xiulian uygularken içinize sıklıkla baktığınızdan emin olun. Ne türden bir problem baş gösterirse göstersin, hatayı önce kendinizde ve çalıştığınız grupta bulun ve problemin kaynağını bulacağınız kesin gibidir.

Bir uygulayıcı için, kendi içine bakması sihirli bir araçtır. Keşişler ve birtakım uygulayıcılar eskiden: " Buda zihinde bulunur" derlerdi. Bu söz, kişinin zihnini geliştirmesi gerektiğini işaret ederdi - gerçek anlamı bu idi. Ve bu gerçekten de böyledir. İnsan toplumu, kozmosun neredeyse tam ortasına - maddenin daha büyük ve daha küçük olan formları arasına - yerleştirilmiştir. Dışarıya doğru bakıldığında, en dıştaki sınırı görünmez gibidir; barındırdığı çok büyük şeyler ile, neredeyse sınırsız gibidir. Sizlerle kozmosun sınırsız büyüklüğü hakkında konuşmuştum. Bunu yaparken, uzun uzun konuşmuş, ondan sonra da susmuştum, çünkü daha fazla ilerleyebilmemin bir yolu kalmamıştı. Onu tanımlamak için gereken insan lisanı tükenmişti ve insan düşünceleri artık o konsepti daha fazla anlayamazdı. O artık sadece tanrısal bir düşünme yetisi (yeteneği) ile anlaşılabilirdi. İçe doğru bakıldığında da, kozmosun aynı derecede sınırsız olduğu görülürdü. Hatırladığım kadarıyla, bir zamanlar, düşen bir su damlasını gösteren bir film vardı. Sonra bu su damlası inanılmaz bir büyüklüğe ulaşana dek ardı ardına büyütüldü ve içerisinde çok sayıda su molekülü olduğu belirdi. Sonra o su molekülü de büyütülmeye başlandı ve o su molekülünün kendisinin de çok ama çok sayıda parçacıklardan oluştuğu ortaya çıktı, ve o parçacıkların düzenleniş biçimi (tertibi, dizilimi) aynen kozmosdaki göksel vücutlarınkine benziyordu. Sonra, bu gibi bir göksel vücut da giderek büyütüldü ve o vücut içerisindeki bir su molekülünü biçimlendirmiş olan bir parçacığa bakıldı. Onun içerisinde, şehirlerin, dağların ve okyanusların bulunduğu bir dünya vardı. Sonra, o dünyaya düşen bir yağmur damlası büyütülüyor ve onun içerisinde de devasa bir evren olduğu görünüyordu. İşte bu şekilde ilerliyordu, sonu olmaksızın. Elbette bu senaryonun yazarı bunu birtakım bilimsel teoriler temelinde yazmıştı, fakat kavramsallaştırma çalışması kesinlikle sadece insanoğlundan kaynaklanamazdı. Aslında o olayların gerçek durumu, o senaryo yazarının düşündüğünden çok daha karmaşık ve sınırsızdır. Bir parçacığın ne kadar küçülebileceği neredeyse kavranılamazdır. Sadece tek bir kum taneciğinin içerisinde, sınırsız, limitsiz ve devasa büyüklükte boyutlar bulunduğu kadar, sınırsız ve limitsiz canlılar da bulunmaktadır. Tao okulu kozmosun daha büyük bir evren, insan vücudunun ise daha küçük bir evren olduğunu öğretir. Fakat nasıl sadece bununla sınırlı olabilir? İnsan vücudunu, kendi dışında bulunan birşeyle mukayese ettiğiniz zaman, orada küçük olan ile büyük olan arasında bir zıtlık görünür. Fakat aslında, o doğru konsept değildir. Kişinin baktığı şey ister dış olsun ister iç, her iki durumda da büyüklük sınırsız ve limitsizdir. Maddenin küçülebilme derecesi, insanoğlunun düşüncelerinin kökenine biçim veren faktörler, tüm olayların ardında yatan nedenler, ve herşeyin en ama en temel kaynağının ne olduğu - bir gün gelecek, bütün bunların ne olduğunu kendi başınıza göreceksiniz. Onlar kolayca açıklanamayacak kadar karmaşıklardır. (Shifu gülüyor)

Sadece, xiulian uygulamasının, kişiden kendisini içsel olarak nasıl geliştirmesini istediğinden bahsediyordum. Bu konuda daha da derinlemesine konuşacak olursak, Dafa uygulayıcıları gerçekten de dünyada çok sayıda yeri ve dünyanın çok fazla bölgesini kaplıyorlar. Yani bir başka deyişle, sizler burada, bu insan dünyasındayken, sadece kendisini geliştirmekte olan basit bir insan gibi görünüyor olabilirsiniz fakat [konuyu çok basit ve sade terimler ile ortaya koyacak olursak] sizin alanınız, ortamınızı etkileyebilme gücüne sahiptir. Aslında tüm dünya, her bir Dafa uygulayıcısı tarafından paylaşılmıştır. Olaylar dünyada işte bu şekilde görünüyor ve bu dünyada bulunan insanlar, kozmosa tekabül etmektedir. Bir kişi buraya Fa'yı edinmek için geldiyse, o zaman o kişi, gelmiş olduğu o sistemdeki yaşamların temsilcisidir ve ardında devasa bir sistem yatmaktadır. Ve o sistem aynen parçacıklar gibi biçimlendirilmiştir. Ve elbette orada bitmiyor; bu sistemler çok daha mikrokozmik bir seviyedeki daha küçük ve sınırsız sistemleri de içerir. Bir tanrıyı biçimlendirmek için, acaba kaç adet parçacık gerekir? Bütün o parçacıkların kendileri, muazzam ve devasa sistemlerdir. Daha da yüksek bir seviyede, aynı senaryo sürekli, sürekli ve sürekli olarak kendisini yeniler - aynıdır. Fakat burada, dünyada, kişi sadece bu dünyadaki tek bir kişidir. Fakat bir Dafa uygulayıcısı için bundan fazlası vardır. Her biri, çok geniş bir alanı kuşatmaktadır (kaplamaktadır) ve içinde çok sayıda insan bulunmaktadır. Eğer bir Dafa uygulayıcısının kalbi çalkantılı ise, içinde bulunduğu ortamın değişmesine sebep olacaktır. Örneğin korku taşıdığınızda, etrafınızda bulunan canlıların yeterince düzgün olmadığını göreceksiniz. Bu durumu değiştirdiğinizde, varlığınız insanları tazeler ve canlandırır; zihniniz genişler ve tamamen iyimserlik ile dolar; etrafınızdaki şeylerin buna bağlı olarak değiştiğini görürsünüz. Gerçekleri açıklarken, Fa'yı onaylatırken ve birşeyler yaparken zorluklar ile karşılaştığınızda, kendinizi düzeltin ve olaylara doğru düşünceler ile bakın. Etkili olduğunu kesinlikle kanıtlayacaktır.

Fa düzenlemesi durmaksızın ilerlerken, bu konu giderek daha da belirgin bir hal alacaktır çünkü şeytanın gücü azalırken sizin gücünüz artacaktır. Fakat bununla birlikte, insani takıntılarınızın güçlü olduğu, şeytandan ve kötü faktörlerden kaynaklanan engellemelerin var olduğu anlarda siz güçlü olduğunuzda, o daha da zayılayacak; siz zayıf olduğunuzda ise, o daha güçlü hale gelecektir. Fa düzenlemesi ilerledikçe ve kötü faktörler daha büyük oranda [sizinle artık kıyaslanamayacakları noktaya kadar] yok edildikçe ve zayıfladıkça, gücünüz kendisini giderek artan biçimde gösterecek. Gelecekte, belirli bir noktaya gelindiğinde, Dafa uygulayıcılarının git gide güçlerini sergilediklerine şahit olacaksınız ki o noktaya ulaşmış olmak, sona gelinmiş olduğu anlamına gelecek - en nihai sona. O yüzden, Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylatmaya ve canlıları kurtarmaya giderken, davranışları, zihinsel durumları, olayları gerçekleştirme tavırları - bunların hepsi kritik bir öneme sahiptir. Çünkü bu gibi şeyler, bu dünyada ne gibi değişiklikler olacağını belirleme gücüne sahiptir. Sadece tek bir kişi belirli bir alan içerisindeki olayların akıbetini belirleyebilir ve çok daha fazla Dafa uygulayıcısından bahsettiğimizde [çok fazla, onmilyonlarca Dafa uygulayıcısı olduğu için] - onlar zihinlerini bir şeye odakladıkları an, o şey dikkate alınması gereken bir şeydir.

Eskiden, Dafa uygulayıcıları, Çin toplumunun büyük değişimler yaşamasına neden olmuştu. Çok sayıda uygulayıcı varken, iyi insanlar ve gösterdikleri olumlu tavırlar birbiri ardına beliriyordu. Gazeteler her yerde Dafa uygulayıcılarının davranışlarını ve onların ne kadar iyi insanlar olduklarını yazıyorlardı. Radyo istasyonları, haber yayıncıları ve televizyonlar bu gibi yayınlar (haberler) yapıyorlardı. Fakat, bütün bu şeylerin pozitif etkisi, negatif faktörleri tetikledi. Üç Diyar içerisinde, "karşılıklı-yükselme" ve "karşılıklı-dizginleme" varolmaktadır çünkü insan toplumu tanrısal bir toplum değildir, ondan ziyade, "iyi" ile "kötü"nün birarada ve eş-zamanlı olarak varolduğu bir toplumdur. Bir insanın vücudu bile eş-zamanlı varolan iki faktörden [iyi ve kötüden] meydana gelmiştir. Bu durum, dünyadaki tüm maddi elementler için de geçerlidir; buna yediğiniz en temel yiyecekler de dahildir. Size biçim veren faktörler - o faktörlerin kendileri - bu boyuta ait maddelerdir. Mantıklı olduğunuzda ve hareketleriniz kibar (iyi) olduğunda, merhamet olan "Buda Doğasını" sergilemektesiniz. Bir kişi mantıksız olduğunda, düşüncesizce davrandığında, kızgınlıkla bir yumruk salladığında veya mantıksız herhangi bir görüntü sergilediğinde, bütün bunlar "Şeytan Doğasıdır." Sadece, her biri farklı derecelerde sergilenmektedir. O yüzden, sizler bu dünyasal ortam içerisinde yaşamları kurtarıp Fa'yı onaylatırken, o yaşamlar da, az önce anlattığım durumları sergileyeceklerdir. Sizler gerçekleri açıklarken, karşı karşıya kalacağınız insanlar, kendilerinde çeşitli derecelerde "iyi ve kötü" barındıran kişiler olacaklar. Fakat "iyi ve kötü" bu dünyada aynı anda var oluyor olsalar da, korunması gereken ve insan toplumunu emniyet altına alan [onun devamlılığını sağlayan] şey "merhamettir". İnsan ırkı mutlak anlamda doğru prensiplere sahip olmayabilir, fakat evrensel bir varoluş-durumuna sahiptir -ki herkes merhamet ile ele alınmasında hem fikirdir. O yüzden gerçekleri açıklarken bunu farkındalıkla ve mantıklı biçimde yapmalısınız. Eğer Dafa uygulayıcıları olarak, gerçekleri açıklarken kişide değişme etkisi yaratmak ve onu kurtarmak istiyorsanız, o kişideki negatif elementleri harekete geçirmemek zorundasınız. Merhametli olma durumunu sürdürmek zorundasınız ve sadece bunun ardından ortaya çıkabilecek olan bir problemi çözüme kavuşturabilir ve o kişiyi kurtarabilirsiniz.

Sizlerle merhametin ne olduğunu anlatmıştım. Bazı kişiler: merhamet birine gülümsemeniz, iyi kalpli ve cana yakın bir etki bırakmanızdır, diyecektir. Fakat bu sadece, bir insanoğlunun arkadaşça bir yaklaşım sergilemesidir. Gerçek merhamet, bir uygulayıcının xiulian uygulama ve iyilik geliştirme sürecinde edindiği birşeydir ve xiulian yoluyla kazanılan gerçek merhamet budur. Yaşamlar ile temas halindeyken, başarıyla geliştirmiş olduğunuz tanrısal kısmı tam olarak sergilemeniz sizin açınızdan olanaklı değildir çünkü sizler hala, xiulian'ı tamamlaması gereken insan kısmına sahipsiniz. Gerektiğinde, bir uygulayıcı gibi mantıklı ve aklı-başında olmalı, sorumluluklarınızın ve doğru düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz; sadece o zaman sahip olduğunuz gerçek merhamet gözler önüne serilebilir. Bir uygulayıcı ile tanrısal bir varlık arasındaki fark budur. Ve merhamet bu anlama gelmektedir -merhamet, bilerek (kasten) sergilenen bir şey değildir, insani ayrıcalıklar ile gösteriş yapmak değildir veya "Eğer sen bana karşı iyisen, o zaman ben de sana karşı merhamet besleyeceğim" gibi birşeyleri kanıtlamak anlamına da gelmemektedir. O, hiçbir karşılık beklenmeden sergilenir ve içinde ödüllendirilme düşüncesi barındırmaz - o sadece canlılar uğruna olan bir şeydir. Bu merhamet dolu iyilik belirdiğinde, sahip olduğu gücün bir eşi benzeri yoktur ve tüm kötü faktörleri yok eder. Merhamet ne kadar büyük ise, sahip olduğu güç bir o kadar fazladır. İnsan toplumu eskiden hiçbir zaman için izleyebileceği gerçek prensiplere sahip olmadı, o yüzden insanoğlu problemini hiçbir zaman merhamet yoluyla çözmedi. Aksine, insanoğlu olayları her zaman için kavga (savaş) ve fethetme yoluyla çözdü ve bu yüzden de bu, insanoğlu için bir kural, bir örnek haline geldi. Eğer insanoğlu tanrısal bir varlık olmak ve içinde bulunduğu insani durumu aşmak istiyorsa, o durumda zihinsel durumunu terk etmek ve herşeyi merhamet ile çözmek zorundadır.

Merhamet çok büyük bir enerjidir - erdemli tanrıların enerjisidir. Ortaya konan merhamet ne kadar büyük ise, bu enerji bir o kadar büyür ve kötü olan her şeyi yok eder. İster Sakyamuni olsun ister geçmişteki uygulayıcılar, bu daha önce asla öğretilmemiş olan bir şeydir. İyiliğin en yüce tezahürü merhamettir ve o devasa büyüklükteki bir enerjinin ifadesidir. O, doğru ve erdemli olmayan her şeyi yok edebilir. Ve doğal olarak, sahip olduğunuz merhametin gücü, seviyenizin yükselmesi ile artar, yani bu sizin uygulama seviyeniz tarafından belirlenir. Güç, kişinin en nihai seviyesinin yüksekliği tarafından belirlenir, buna hiç şüphe yoktur.

Anlatmakta olduğum şeyler sizlere bu zaman içerisinde gerçekleri açıklarken ve yaşamları kurtarırken yaptıklarınızı çok daha iyi yapmanızı söylemek içindi, ve yapacaklarınızı nasıl daha iyi yapacağınızı ele aldım. Konuşmam bu konular etrafında dolaştı. Bu seferlik çok fazla konuşmak istememiştim, çünkü en son Fa konferansında sorularınızı cevaplamıştım. Ne kadar şey söyleyebilirsem söyleyeyim, bu Zhuan Falun'u açıklamak ile aynı anlama gelecektir; benden gelecek daha fazla cümle ile ve sizin kendi başınıza daha az düşünmeniz ile aynı anlama gelecektir. O yüzden çok fazla konuşmak istemedim. Son yıllarda Fa'yı öğretmek için çok fazla zaman harcamıyor oluşumun sebebi de budur. Geliştirmeniz ve olgunlaşmanız için size bırakılması gereken şeyler var. Eğer herşeyi Shifu öğretseydi, herşeyi tek tek açıklasaydı, yaptığınız hiçbir şey artık sizin uygulamanız olarak kabul edilmezdi. Eğer büyük bir problem başgösterirse - ve başgösterdiğinde - konuşacağım. Fakat, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylatma ve yaşamları kurtarma çabalarını engelleyen herhangi bir şey olmaz ise, konuşma yapmak için ortaya çıkmayacağım. Ortada tüm vücudu ilgilendiren mühim, geniş çaplı problemler yok iken, herhangi bir şey söylemeyeceğim. Benim sizlerden istediğim şey, sizin kendi yolunuzu ışıldatmanızdır.

Sanırım söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Fa konferansınıza devam etmelisiniz. Bu defa sizleri görmek için gelmiştim. Bazılarının başka ülkelerden gelmiş olduğunu ve uzun bir yol katetmiş olduklarını biliyorum. Bir Fa konferansı düzenlemenin amaçlarından birisi sizsiniz, sizin katılmanızdır. Diğerlerinden birşeyler öğrenmeniz ve bir başkasının güçlü bir biçimde dikkat çektiği bir konu ile kendi eksikliğinizi dengelemektir. Size yolunuzu daha iyi yürümenizde yardım etmesi içindir; uygulamanızda ve Fa'yı onaylatmanızda, yaptıklarınızı daha iyi yapmanızda yardım etmesi içindir. Ve tabii ki, benim burada olmamın bir diğer sebebi de, çok sayıda insanın Shifu'yu görmek istiyor olmasıdır. Bunu biliyorum. (Coşkulu Alkış)Ben de sizleri görmek istiyordum, o yüzden geldim (Coşkulu alkış) Tamam, burada bitireceğim. Hepinize teşekkür ediyorum (Coşkulu alkış)