Minghui Websitesinin Kuruluşunun 10. Yılını Vurgulayan Toplantıda Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 2009 ~ Amerika)


Tüm Dafa uygulayıcıları ayağa kalkıyor ve coşkulu bir biçimde alkışlıyorlar. Shifu gülümsüyor ve herkese oturması için işaret veriyor.

Bu, Minghui çalışanları açısından bir araya gelmeleri anlamında ender bir fırsat; kişisel olarak fikirleri paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak için fazla fırsatınız olmuyor. O yüzden ben de sizlere katılmayı düşündüm. Ve henüz söylemiş olduğum şey özellikle doğrudur, çünkü bazı Dafa uygulayıcılarının Minghui sayfası için tüm enerjilerini sarf ettiklerini ve çok sıkı çalıştıklarını biliyorum. Bunun farkındayım.

Dafa uygulayıcılarının yürüttüğü web sayfaları arasında, Minghui'nin kritik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Kurulduğu günden itibaren, Dafa uygulayıcılarının uygulamaları, deneyimlerini paylaşmaları ve Dafa uygulayıcılarına yapılan zulmü rapor etmek için [bir araç olarak] sağlam bir biçimde, vakitlice oluşturuldu. Dolayısıyla Minghui sayfasının üstlendiği rol özellikle belirleyici olmuş ve şeytan açısından bir diken haline gelmiştir. Bu durum, Minghui'nin güvenliğe, diğer sayfalara nazaran daha fazla önem vermesi ve şeytanın herhangi bir boşluktan istifade etmesine izin verilmemesi gerektiği anlamına geliyordu. Çünkü bu site Dafa uygulayıcılarının yaşadığı zulmü doğrudan -tam zamanında- rapor edebilme yeteneğine sahiptir. [Minghui kaynaklı haberler] üçüncü elden gelen bilgiler temelinde değildir, ondan ziyade, direkt olarak öğrenilmiş birinci el materyallerdir. Minghui, anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları ile bağlantı anlamında, kendisine ait yöntemlere sahiptir ve yıllardır yaptıkları işlerde oldukça sarsılmaz bir biçimde kalmayı başarmıştır. Bu durum, Minghui'de görev almış kişilerin, özellikle de ön plandaki Dafa uygulayıcılarının uygulama durumları ve taşıdıkları sorumluluk duyguları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu, şeytanı engellemiştir. Minghui'nin kendisine has benzersiz doğası, sayfada görev alan bazı Dafa uygulayıcılarının nispeten daha izole kalmaları ve diğer uygulayıcılarla birazcık daha az paylaşım yapmaları anlamına geliyordu. Bu durum, her şeyi onlar için daha da zor bir hale getiriyor. Durum ne olursa olsun, Minghui'nin bugüne kadar gelmiş olması, tek kelimeyle olağanüstüdür. Oynamakta olduğu role gelince, şeytanın yaptığı zulmü -özellikle de son yıllarda- çok güçlü bir şekilde ifşa etmektedir. Dahası, zulmün başladığı andan itibaren, Dafa uygulayıcılarının içinde bulundukları uygulama durumlarının gerçek resmini zamanında görmemizi sağlamış ve uygulayıcılar arasında bir nokta vazifesi görmüştür. Her yerde bulunan uygulayıcılar, [ister anakara Çin'deki uygulayıcılar olsun, ister Çin'in dışındaki uygulayıcılar veya nerede olursa olsunlar] Minghui aracılığı ile deneyimlerini paylaşabildiler. Dafa uygulayıcılarına, uygulamalarında böyle bir kanalın verilmesi ile herkes, Dafa uygulayıcılarının, uygulamalarının bütünsel durumunu derhal öğrenebilmektedir. Ve sayfa, iletişim açısından, dolaylı iletişim aracı olarak da hizmet veriyor. Bu mükemmel.

Minghui ve farklı bakış açısından yayın yapan birkaç sitenin dışında, kurmuş olduğunuz ve Dafa uygulayıcılarının durumunu açıklayan bütün siteler, toplum içerisindeki normal medya aygıtlarıdır. Fakat Minghui, Dafa uygulayıcılarının bakış açısını üstlenmiş olarak, daha doğrudandır; hem Dafa uygulayıcılarının uygulamalarının nasıl gittiğini göstermekte, hem de zulmün durumunu yansıtmaktadır. Özellikle göze çarpan faktör, Minghui'nin bilgileri ilk elden alabilmesidir. Bu, diğer web sayfalarının yapabileceği bir şey değildir ve bu durum, Minghui'nin oynadığı belirleyici rolü ayriyeten akla getirmeye devam ediyor. O yüzden, ne olursa olsun, sayfayı devam ettirmek için daha da iyi iş çıkarmalısınız. Güvenliğe ve birtakım şeyleri şeytandan saklamayı sürdürmeye, özellikle önem vermelisiniz.

Bir xiulian uygulama formu olarak, Falun Gong'un saklayacak hiçbir şeyi yoktur. Fakat bu kötü ÇKP'nin bize şu andaki gibi zulmetmesi ile birlikte, gardımızı almak zorundayız. O, hem Çinlileri, hem de tüm dünyayı durmaksızın kandırıyor; dünya insanlarını, geçmişte işlediği suçları bilmekten ve Dafa uygulayıcılarına yaptığı zulmün gerçeklerini öğrenmekten alıkoyuyor. Bu zulümde, şeytani yöntemler kullanırken, kötü niyetli yüzünün gerçek görüntüsünü saklıyor. O yüzden ona karşı gardımızı korumak ve işlediği kötü suçları gözler önüne sermek istiyoruz. Bu aracı [yani Minghui'yi] daha da öteye taşımalı ve onunla daha iyi işler çıkarmalısınız. Aynı zamanda da, kişisel uygulamanızda gevşememek zorundasınız, çünkü sadece siz kişisel olarak ve uygulamanız içerisinde yapmanız gerekenleri daha iyi bir şekilde yapmayı başardığınızda, [sadece o zaman] Minghui daha iyi işler başaracak ve çok daha fevkalade olacaktır.

Minghui sitesi, şeytanı ifşa ederek, yaşamları kurtararak ve Shifu'ya Fa-düzeltmesinde yardım ederek, kendi kudretli erdemini oluşturuyor ve bu gerçekten de olağanüstü. Belki de gelecekte, yaşamlar ondan bahsederken, onlar da Minghui'den göz kamaştırıcı bir şey olarak bahsedecekler. Çünkü Minghui, farklı bakış açılarından yayın yapmaktadır ve Dafa uygulayıcılarının yürüttüğü [toplum içerisinde normal medya aygıtı olarak işleyen] diğer medya aygıtlarından farklıdır. Bir diğer şey de, bu sayfanın zorlu koşullara rağmen, anakara Çin'de bulunan uygulayıcılarla iletişim kurmayı durmaksızın sürdürüyor olması ve böylelikle de ilk elden haber elde etmeyi başarıyor olmasıdır. Bu, diğer medya kuruluşlarının yapmayı başaramadığı bir şeydir; buna büyük, uluslararası medya kuruluşları da dâhildir. Şu anda bu sayfanın ne denli büyük bir etki alanına sahip olduğuna bakmayın: gelecekte, insanlar onun önemini bilecek. Aslında şu anda bile, birçok ana medya kuruluşu, her ülkenin çoğu haber ajansı ve Çin'deki insan hakları konusu ile ilgilenen tüm ülkelerdeki organizasyonlar ve bireyler, hepsi, Minghui sayfasını ziyaret ediyor ve ilgiyle takip ediyorlar. Onlar, Minghui'nin yazdığı şeylerin doğru olduğunu biliyor. Sadece, ekonomik ve ulusal çıkarlar veya birtakım uluslararası durumlar yüzünden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar ve bu kötü ruhlu ÇKP'yi kışkırtmak niyetinde değiller, bu cesarete sahip değiller ve de bu isteği taşımıyorlar. Fakat bununla birlikte, yakın bir gelecekte, tüm insanlar bütün bu olaya karşı koymak zorunda kalacaklar. Gerçek giderek daha fazla gün ışığına çıkıyor; dolayısıyla kim buna karşı koymazsa, kim bu gerçekliğe karşı koymayı başaramazsa, bir geleceğe sahip olmayacak.

Şu anda toplumun normal şekildeki [her zamanki gibi yoğun] işleyişi, her şeyin normal bir şekilde işliyormuş gibi görünmesi, sizi yanıltmasın. Elbette insan meselelerinin işleme şekli budur, fakat insanoğlunun burada bulunma amacı bu değildir. İnsan ırkı için bir uygarlık yaratma süreci esnasında gerçekleşen tarihi dönem artık geride kaldı. İnsanların bu final zamanında Dafa'yı anlamasına olanak tanıyan bir kültür deposunun tam anlamıyla oluşturulma süreci, şu an olduğu gibi önümüzdedir. Dolayısıyla, insanlar için şu anki zaman, bu final hadisesi ile mantıklı bir şekilde yüzleşmeleri için, tarih sürecinde öğrenmiş oldukları her şeyi kullanmaları içindir. Kişinin ne şekilde tercih yapacağı veya neyi tercih edeceği -hepsi şu anda başlamıştır. Fakat insanoğlu, tarih süreci içerisinde durmadan günahlar işlemiştir, bu yüzden de, insanlar tercihlerini yaparlarken, onları engellemek için şeytanları kullanan Tanrılar bulunmaktadır ve bu da insanlar ve yaşamlar için büyük bir sıkıntı olmuştur. Fakat kendisinde hala iyi düşünceler taşıyanları kurtarmaya olanak sağlamak için bir yol sunuldu: Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklamaya başladılar. Şu anda, Dafa uygulayıcıları, her bir bölgede bulunan insanlar için kurtuluş umududur.

İnsanoğlunun tarihi, bugün ulaşmış olduğu aşama ile zirve noktasına ulaşmış durumdadır. Olayların en son aşamasında, Dafa uygulayıcılarını test etmek için var olan faktörler de bulunmaktadır, çünkü her bir Dafa uygulayıcısı, Tamamlanmaya doğru xiulian uygulamak istemektedir. Dafa uygulayıcıları, aynı zamanda da devasa bir sorumluluğa sahiptir: kişinin şahsi Tamamlanmasından çok daha fazlasına: her biri, dünya insanlarını ve yaşamları kurtarma görevini üstlenmek zorundadır. Tarihte hiçbir zaman böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Geçmişte bir kişi Fa'yı aktardığında veya yaşamları kurtarmak hakkında konuştuğunda, bu durum sadece, insan ırkının tarihindeki kültürü güçlendirmek ve zenginleştirmek idi. Hıristiyanlık ve Budizm, tarih süreci içerisinde kendilerine ait bir alan içerisinde yayılmış olabilir, fakat bu aslında, kültürel bir parça oluşturmak içindi; insanoğlu böylelikle Tanrısallığı anlayabilecekti. Fakat Dafa'nın dünyanın dört bir yanına yayılması farklıdır. Bu olaydaki durum, tüm insan ırkı açısından, [en sonunda] herkesin kurtuluşu elde edip edemeyeceği konusu ile yüz yüze gelmesidir. Bugün önümüzde duran bu büyük sahne, [insanoğlu sahnesi] Dafa ve onun uygulayıcıları için hazırlanmıştır. İştirak ettiğiniz proje veya girişim her ne olursa olsun veya yaşamları kurtarmak için yaptığınız şey ne olursa olsun, onu yapma konusunda kararlı olmalı ve onu iyi bir şekilde neticelendirmelisiniz. Bu, özellikle, faaliyet gösterdiği bu kısa dönem içerisinde, kendi kudretli erdemini oluşturan Minghui sayfası için geçerlidir. Dafa uygulayıcıları bunun farkındalar ve Shifu bunun çok fazla farkında; dünya insanları bile -hatta şeytani olanlar bile- hayranlık duyuyorlar. Bu final safhasında, Minghui çok daha iyi şeyler yapmalı, onu daha da güçlendirmelisiniz. Gevşeyemezsiniz. Durumlar gevşedikçe, siz de gevşeyemezsiniz. Her şey daha rahat bir hale geldiğinde, düşüncelerinizde gevşemeniz ve rahatlamanız da daha kolaydır. O bir işe yaramayacaktır. Onu iyi bir şekilde yapmanız kaçınılmazdır. Ve aslında sizin bugün burada buluşmanızın amacı da budur: düşüncelerinizi Fa perspektifinden paylaşmak ve Fa temelinde gelişim göstermek. Geçmişte düzenlediğimiz Fa konferansları ile [nerelerde eksik kaldığınızı tespit edebildiğiniz, ileri doğru adım atabildiğiniz ve ardından da katıldığınız projelerdeki veya takımlardaki rolünüzü daha iyi yerine getirdiğiniz Fa konferansları ile] benzerlik gösteriyor. Aynı şey bugünkü toplantı için de geçerlidir. Bugünkü paylaşımlarınız yoluyla, bunu başarabileceksiniz, ileriye doğru adım atabilecek, yapmanız gereken konuda daha iyi bir iş çıkarabileceksiniz.

Shifu bütün bunları sadece kulağa hoş geliyor diye söylemiyor. Minghui, gerçekten de devasa bir rol oynuyor. Elbette uygulayıcılar bazen bir şeyleri insani düşünme biçimi ile yapabiliyor veya olayları insani düşünme biçimi ile değerlendirebiliyorlar. Bu bazen olur. Eğer herkes, her şeyi doğru düşünceler ile değerlendirseydi, söyleyeceğim ki, o zaman onların xiulian uygulamalarına gerek kalmazdı. (Gülüşmeler) Ve insani düşünme biçimi varken, problemler ve yetersiz kalan konular vardır; birlikte çalışabilme konusunda problemler vardır; korkunun sonucu olarak, olaylara gelen engellemeler vardır. Bütün bunlar olmaktadır. Fakat durum her ne olursa olsun, olayların genel durumu sağlıklı bir biçimde gelişiyor ve ana beden yaptıklarını son derece iyi bir biçimde yapıyor.

Sabahki toplantınızda çok sayıda şeyden bahsettiniz, dolayısıyla belki bana sormak istediğiniz sorularınız vardır. Bizler için bir araya gelmek kolay değil. Bana sormak istediğiniz bütün soruları hep birlikte irdeleyebiliriz ve cevaplayabileceğim soruları cevaplayacağım. (Kısa bir duraklama, coşkulu alkış)


Editörün Notu: Konferansa ait tercüme devam etmektedir.