20. Yıldönümünde Fa Öğretisi

(Li Hongzhi, 13 Mayıs 2012 ~ New York)


(Herkes ayakta sıcak bir şekilde alkışlıyor. Shifu herkesin oturması için birçok defa işaret ediyor.)

Günaydın! (Uygulayıcılar, "Günaydın Shifu!" ) Çok çalışıyorsunuz! (Uygulayıcılar: "Shifu'muz çok çalışıyor!" Alkış) Sanırım beni daha iyi görebilmeniz için ayakta dursam daha iyi olacak. (Herkes alkışlıyor) Birbirimizi bayağı bir zamandır görmedik ve beni iyice görmek istediğinizi biliyorum, bu yüzden ayakta duracağım. (Uygulayıcılar gülüyor ve alkışlıyor. Shifu da cevap olarak Heshi yapıyor. )

Birçok insan yıllık New York Fa konferansına geldi. Bu salonun koltuk kapasitesi sınırlı olduğu için herkesi almaya yetmiyor. Bu yüzden [organizatörlere] bir daha ki sefere bir konferans düzenlediğimiz zaman bir stadyum bulmamız gerektiğini söyledim. (Uygulayıcılar gülüyor ve alkışlıyor.)

Sizlere çok çalıştığınızı söyledim ve durum gerçekten de budur. Daha önce Fa-düzeltmesi kadar önemli bir şey hiçbir zaman olmamıştır. Aslında, geçmişte, kültürel anlamda öne çıkan veya farklı dönemlerdeki uygulayıcılar ya da aydınlanmış olanlar tarafından ortaya konan her şey, Dafa uygulayıcılarına referans olması ve Dafa'nın geniş çapta yayılmasına bir temel kurmak içindi. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, antik zamanlardan bugüne kadar yaşanan her şeyin sebebi buydu. Daha da belirgin bir şekilde söylemek istenirse, beş bin yıllık Çin uygarlığı aslında her şeyin, bu son olay için hazırlanmasıydı. O zaman bu kadar önemli olan bu şey ile birlikte bu olay, bir düşünün, bütün kozmosun yaşamlarının kurtarılıp kurtarılamayacağı ve artık hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığı bir zamanda her şeyin kurtarılıp kurtarılamayacağı ile temelden ilgiliydi. Kozmosun Fa-düzeltmesi başlamadan önce, hiç kimse bu girişilen işin başarılıp başarılamayacağı konusunda her hangi bir şey söylemeye cüret edemedi. İlk olarak ben bu işe koyulduğumda birçok ilahi varlığın düşüncesi böyle idi. Bana sıklıkla "Size başarılar dileriz" diyorlardı. Söyledikleri içerisinde oldukça fazla ima taşıyordu. Ve daha önce böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığını söyleyen başka Tanrılar da vardı. Onlar da zorluğun inanılmaz bir derecede olduğunu gördüler.

Son tahlilde, Dafa uygulayıcılarının uygulamalarında karşılaştıkları zulüm, kozmosun yeniden oluşumu sırasında pozitif ve negatif varlıkların aşırı tepkilerinin insan toplumunda açığa çıkmasıdır; başka bir deyişle, şeytanın, zulmü sırasında Dafa uygulayıcıları üzerinde estirdiği terör ve Dafa uygulayıcılarının zulme karşı koyarken ve yaşamları kurtarırken doğru inançları konusunda gösterdikleri kararlılık, aslında, devasa kozmik Fa-düzeltmesi içerisinde meydana gelen şeylerin insan dünyasındaki minik, küçük bir yansımasıdır. Bu aslında inanılmaz derecede büyük bir girişimdir ve muhteşemliği sözcüklerin açıklayabilme yetisinin ötesindedir. Kozmos yeniden oluşturulurken ve her boyut ve bütün boyutlar üzerinde bir çalışma sürerken, her boyut kendine ait olan bir görünüm sergileyecektir. İnsan dünyası bu olayın sadece bir boyuttaki görünümüdür ve yeni ve eskinin çarpışması, iyi ve kötünün çarpışması, yaşamların Fa-düzeltmesine karşı farklı tavırlarını yansıtmaktadır. Size daha önce bir Dafa uygulayıcısının kendisini iyi geliştirip geliştirememesinin, o uygulayıcının yaşamları kurtarma gücü ile birlikte bu dünyada diğerleriyle Fa-düzeltmesi konusunda başarılı bir şekilde iş birliği yapma yeteneğini gösterdiğini söylemiştim. Aslında, Fa-düzeltmesi sırasında bütün boyutlar Fa-düzeltmesi ile işbirliği içerisindedir ve her şey orada aynı anda yapılmaktadır -Fa-düzeltmesinin ilerleyişi eş zamanlıdır. İnsanlar yalnızca Dafa uygulayıcılarının bu dünyada ortaya koyduğu şeyleri görebilmektedir. Ama diğer boyutlarda meydana gelen şeyler, sanki çözülmenin veya yaşamların hayatta kalmalarının veya ölümlerinin ve aynı zamanda kozmosun ve kozmik vücudun yenilenmesi sürecinin doğrudan görünümüdür. Bu görünüm ruhu gerçekten çok heyecanlandırır. Ama her şeyden sonra, sadece bir insan uygulama yapabildiği için ve Dafa uygulayıcılarının omuzladıkları görevler ne kadar büyük olursa olsun onlar hala uygulama yapan insanlar oldukları için ve burada her şeyi gerçekleştiren varlıklar insanlar olduğu için, insanların büyük çoğunluğu o [muhteşem] şeylerin büyük bir bölümünü göremezler ve sadece bu kişilerin küçük bir kısmı bunun yalnızca küçük bir parçasını anlayabilecektir. Sadece, bu karmaşık insani durumda ve şeytandan gelen bir baskı altında ve bu şartlar altında olduğunuz için, zorluklardan geçip yapmanız gerekeni yapabilirsiniz.

Eğer tarihsel bir açıdan bakılırsa bu aslında ana öneme sahip bir konudur, o zaman bunun için nasıl bir hazırlık yapıldığını bir düşünün. Yapılan ayarlamalar aslında, her Dafa uygulayıcısının kendi yolunu nasıl yürüyeceğine, her birinin nasıl bir durum ile karşı karşıya kalacağına, her birinin nasıl ilerleme gösterip geriye düşeceğine, uygunsuz durumların ortaya çıkması ile olayların nasıl ele alınacağına kadar oldukça detaylıdır ve hepsi titizlikle ayarlanmıştır. Ama nasıl olursa olsun, sizin, bir canlı olarak ne isteyip istemediğiniz, nihai olarak her şeyi belirleyen şeydir. Uygulama yapmak isteyip istemediğiniz, bir şeyi isteyip istemediğiniz, bir şeyi yapmak isteyip istemediğiniz, bir şeyi yapmamak isteyip istemediğiniz, bir şeyi arzu edip etmediğiniz -bunların hepsine kişinin kendisi tarafından karar verilir ve güçlük burada yatar. Bu aynı zamanda bir Dafa uygulayıcısının iyi veya kötü bir şekilde uygulama yapıp yapmadığı ve tarih öncesi yeminini yerine getirip getiremeyeceği ile de ilgilidir. Ve sıradan insanlara gelince, Dafa uygulayıcılarının karşılaştıkları zulüm ile ve bunun karşısında bütün devlet organlarının bütün gücü ile baskı yaptığı ve aynı zamanda medyanın tamamının Dafa'yı ve Dafa uygulayıcılarını karalamak için kullanıldığı bir durum ile karşılaşınca, bu şartlar altında, doğal olarak hükümete inanmaları gerektiğini düşünmektedirler. Özellikle ÇKP yaptığı iğrençlikleri saklamak için her zaman yalanları kullandığında ve her şeyin yolunda gittiğini göstermek için aldatmacalara başvurduğunda ve şeytani rejiminin bir parçası olarak sahte kahramanlar yaratıp insanlara bu kadar uzun bir süredir yalan söyleyip insanları aldattığında, Çinliler insanlar için gerçeği yanlıştan ayırt etmek çok zor olmaktadır. Aynı zamanda bunun başka bir görünüşü daha vardır ki, eski güçler artık kozmosun ve insanların yeterince iyi olmamasına dayanarak, çok fazla miktarda karma biriktirmiş olan insanların değerli olabilmeleri için illüzyonlar ve yalanlardan geçerek başarılı olmaları gerektiğini düşünüyorlar; insanlar kötü niyetli Parti ile aynı doğrultuda hareket ettiklerinde ve her şeyi daha kötü bir hale getirdiklerinde de bundan sorumlu olmaları gerektiklerini ve sonuçlarına katlanmaları gerektiğini düşünüyorlar. Bu düşünce ile eğer başarabilirseniz başarırsınız, eğer başaramazsanız ayıklanırsınız. Ama bütün bunlarla beraber, bu dünyada her şey ne kadar şeytani ve korkunç olursa olsun veya insanlar onları ne kadar önemli olduğunu görürlerse görsün, gerçekte, Fa-düzeltmesi sırasında kozmostaki yalnızca küçük bir boyutta meydana gelen şeylerdir -tamamen devasa kozmik vücutların yeniden oluşumu sırasında sadece küçük, ufak bir olaydır. Bunun anlamı da ciddi, kutsal Fa-düzeltmesi sırasında "ağın üzerinde bir delik bırakmak"tır: insanları kurtarma sürecinde, standartları karşılayabilenler başarılı olacak, karşılayamayanlar ise geride bırakılacaktır.

Bu yüzden, Dafa uygulayıcıları olarak durumun hızlı bir şekilde değişmekte olduğunu görmektesiniz ve bu kozmosun Fa-düzeltmesi sırasında bu insan dünyasındaki yansımadır. Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm 20 Temmuz 1999 tarihinde başladığında, değişik boyutlardan ve her evrenden ayıklamak istedikleri şeytani şeyleri yukarıdaki âlemlerin boyutlarından aşağı doğru bastırılmış ve sizden bunları yok etmeniz beklenmişti. Bu Dafa uygulayıcılarına inanılmaz bir baskı getirmişti. Gerçekten bu son derece kötü ve korkunçtu ama siz bundan geçmeyi başardınız. Olaylar geride kaldı ve hepiniz şu anda bunu biliyorsunuz. Shifu'nun bunu size tekrar açıklamasına gerek yok. Buna eğer, bu şeylerle bir bütün haline gelen şeytani ÇKP'nin şeytani faktörlerini de eklediğinizde, gerçekten daha önce hiç görülmemiş bir baskıya maruz kaldınız. Ama Fa-düzeltmesi sırasında uygulama için olan standartlar ve kozmosun yenilenmesinin ardından Tanrıların karşılaması gereken standartlar sıkıdır, çünkü bunlar yeni kozmosun standartları ve gereksinimleridir. Diğer taraftan Fa tarafından düzeltilmeyen varlıklar, olayları gerçekleştirmek ve Dafa uygulayıcılarını değerlendirmek için eski kozmosun prensiplerini kullanacaklardır. Onlar sadece kendi kabul ettikleri standartları karşıladığınızda tatmin olacaklardır; sadece o zaman herhangi bir müdahalede bulunmadan yukarı doğru ilerlemenize izin vereceklerdir; ve yalnızca o zaman yaşamları kurtarmak için yeterli olduğunuzu düşüneceklerdir. Ve aslında, değişik düzlemeleri yöneten Krallar da aynı şekilde Fa-düzeltmesini engellemek için eski standartları kullanmaktadırlar. Onlar yalnızca kendi zihinlerinde kendi koydukları standartları karşıladığınıza inandıkları zaman başarılı olmanıza izin verecekler; bu varlıkların bazıları kendilerinin de Fa-düzeltmesine maruz kaldıklarının farkında; bazıları kendilerinin varoluştaki en yüksek hükümdar olduklarını düşünmekte; ve bazıları da Fa-düzeltmesinin gerekliliklerine katılmıyor. Onlar ister Fa-düzeltmesinin gerekliliklerine katılsın ya da katılmasınlar, hiç biri Fa-düzeltmesinden sonra her şeyin nasıl olacağı ile ilgili herhangi bir fikre sahip değiller. Her biri diğerinin üzerinde bulunan katmanlardaki Tanrılar kalabalığının durumu budur ve her bir düzlem bu farklı düşünce şekillerinden birinde düşünmektedir. Eğer bir kişinin veya herhangi bir şeyin "yeteri kadar iyi olmadığını, standartların altında olduğunu" düşünürlerse, o zaman Fa-düzeltmesi ile bağlantılı olan şeyler de dâhil olmak üzere, kendi yetenekleri dâhilinde standartlara uymayan her şeyi direkt olarak yok etmek için harekete geçeceklerdir. Fa-düzeltmesine gerçekten müdahale edecek güçleri olmamasına rağmen, bir engel teşkil edeceklerdir. Aslında gerçekten herhangi bir şey yapamasalar da, yok etme girişiminde bulunacaklardır. Bu tip olaylar çoğu kere meydana geldi ama Fa-düzeltmesini veya Dafa uygulayıcılarını yok etmeyi ya da insanlığı yok etmeyi veya Fa-düzeltmesini engellemeyi başaramadılar. Ama çok büyük sorunlara sebep oldular. Bu dünyada meydana gelen sorunlar, engelleme biçimini aldılar. Bu olaylar sürekli meydana gelmektedir.

Eğer Dafa uygulayıcıları yeterince iyi olamazlarsa ve xuilian için olan standartlarını düşürürlerse ve o eski, yüksek yaşamlar -katman üstü katmanlardaki gerçekten sayısızı Tanrılar ve sayısız Krallar- benim biraz önce anlattığım gibi davranırlarsa, o zaman bir düşünün, bu durum Fa-düzeltmesine ne kadar zorluk getirecektir? Aynı zamanda eğer bu Tanrılar ve Krallar temizlenme sırasında çözünürlerse, onların hükmü altında bulunan alanlardaki sayısız yaşam da kurtuluşa ulaşamayacaktır. Eğer bütün kozmik vücut için durum bu ise, onların hiçbiri kurtuluşa ulaşamayacaktır. Fa-düzeltmesinin ve Dafa uygulayıcılarının kesinlikle karşılaştıkları zorluk budur ve kendisini bu dünyada her türde sorun olarak göstermektedir. Siz, sizin Shifu'nuzun sınırsız gücü olduğunu ve Fa-düzeltmesi sırasında olayları istediği şekilde ele alabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bütün bu yaşamları kurtarmak söz konusu olsaydı, bir düşünün; kurtarılacak olanların [kurtarılmak için] istekli olması gerekirdi, aksi takdirde bu geçerli sayılamazdı. Eğer kurtarılma onların iradelerine karşı yapılsaydı, o zaman temel doğaları değişmezdi, böyle bir değişimi zorlamakta bir varlığı tekrar yaratmak anlamına gelirdi. Bir varlığı tekrar yaratmak çok kolaydır. Bir varlığı kurtarmak ise en zor olanıdır. Yeniden yaratmak en kolay olandır.

Bildiğimiz gibi Sakyamuni, bir Buda'nın içerisinde sayısız yaşamlar ile beraber bir dünyayı, sadece onu bir kere düşünerek yaratabileceğini söylememiş miydi? Bu doğrudur, çünkü kendi hüküm sürdükleri alan dâhilinde o kadar büyük bir güce ve bulundukları seviyede en küçüğünden en geniş parçacıklara kadar çok büyük bir yoğunlukta olan bütün parçacıkların enerjisine sahiplerdir ve her şey en küçükten en büyüğe doğru [yayılan parçacıklarla] bir kerede yapılır. Kendi dünyalarında, sadece onları düşünerek yaratabilecekleri yaşamlar da bunların arasında olmak üzere, yaratabilecekleri her şey için gerekli yeteneklere sahiplerdir. Eğer Fa-düzeltmesinde olaylar bu şekilde gerçekleştirilseydi, bu her şeyi tekrar yaratmak anlamına gelirdi ve orijinal olarak orada var olan şeyler artık orada olmazlardı ve bu bir Fa-düzeltmesinin yaşamları kurtarma olayı olmazdı. O zaman eğer onları kurtarmak isteseydiniz, bunun bir kurtarma olabilmesi için, kurtarılmayı onların istemeleri gerekirdi. Bu yüzden eğer kozmosu ve dünyayı, yani her şeyi, bütün her şeyin artık iyi olmadığı bir zamanda kurtarmak istiyorsanız, bu ne kadar zor olacaktır.

Bu yüzden, bazı zamanlarda zorluklar ile karşılaştığınızda, "Neden çalkantılar bu kadar büyük? Neden Shifu onları bizim için öylece temizlemiyor?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben Dafa uygulayıcılarının şiddetli bir şekilde zulüm gördüklerine ve doğru düşüncelerinin yeterince kuvvetli olmadıklarına tanık olduğumda, bu zorluğu sizin için gerçekten ortadan kaldırmayı düşündüm. Ama eğer zorluğu ortadan kaldırsaydım, bu sizin testi geçmediğiniz, dayanmanız gerekene dayanmadığınız ve xiulian uygulamasında ilerleyemediğiniz anlamına gelirdi. Eğer sizin için her şeyi ortadan kaldırsaydım, o zaman bunların hiçbiri sizin için geçerli sayılmazdı ve bu sonunda hiç kimsenin xiulian'i tamamlayamaması ile sonuçlanırdı ve ne bir xiulian uygulayıcı olarak ne de bir Dafa uygulayıcısı olarak kabul edilirdiniz. Dahası, her kişi, bir hayattan ötekine yaşadığı reenkarnasyonları boyunca edindiği vücudunun içine nüfuz eden karmayı kendi ile birlikte getirmiştir. Bütün o yaşamlar boyunca Shifu'nun ona bakmasına rağmen, o kişi gerçekten hala çok fazla karmaya sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde herhangi bir şekilde bir yemin etmişseniz ya da herhangi bir şekilde borçlanmışsanız veya bir çeşit belaya bulaşmışsanız, bu durumda bu şeyleri çözmek ne kadar zor olsa da bu şeyler çözülmelidir ve ele alınmalıdırlar. Bu yüzden, bu tür şeyleri ele almak son derece zordur ve xiulian uygulamasında karşılaştığınız zorlukların büyük bir çoğunluğunun sebepleri bunlardır. Bir kişiyi kurtarmak asla bir kişinin düşünebileceği gibi basit bir şey değildir.

Bu bahsettiklerime rağmen, ne kadar zor olursa olsun, bir kişiyi kurtarmadan önce ne kadar engelleme veya zorluk ortaya çıkarsa çıksın, Dafa uygulayıcılarının ileri doğru adım atmaları için yine de yollar vardır. Her zaman söylediğim gibi, Dafa uygulayıcıları olarak sizin tarihi görevleriniz, yaşamları kurtarma sorumluluğu omuzlarınıza yüklenmiş olarak, gerçekten çok büyüktür. Bu yüzden, sonuna kadar yürüyebileceğiniz bir yol mutlaka vardır. Bu yol gereklilikleri karşılaması gereken bir yoldur ve sadece bu yolla kozmosun yaşamları size saygı gösterecek ve size engelleme yaratamayacaklardır; o zaman yolunuz problemlerden uzak olur ve yolculuğunuz sorunsuz devam eder. Aksi takdirde, her türlü takıntılara ve insan fikirlerine sahipseniz, çok büyük miktarda sorun yaşayacaksınız demektir ve bu sorunlar sizin yolunuzu tıkayacaktır. Doğru yolu yürümenizi engelleyen sebeplerden biri karmik sebeplerdir. Bunların arasında bir kişiyi arka plandan etkileyen bazı sorunlar bulunur; geçmişte başkaları için yapılan iyilikler veya dengelenmesi gereken hesaplar vardır; geçmişte verilen sözler vardır; bir varlığın başka bir varlık ile sahip olduğu değişik türde bağlantıların bütünü vardır vs. Diğer bir sebepte bir kişinin insani zihninden gelen takıntılardır. Özellikle bunların arasında göze çarpanlar, bir kişinin insani düşünüşünün bilinçaltı bir şekilde iş başındayken insanın fark etmesinin son derece zor olduğu, oluşmuş fikirler veya düşünce kalıplarıdır. Ve eğer bir kişi bunu fark edemiyorsa, kişi bundan nasıl kurtulacaktır? Bu durum özellikle, geleneksel Çin kültürünü yok etmiş ve bunun yerine kendi şeytani Parti malzemesini insanların kafasına doldurmuş olan şeytani Parti, Çin'de yaratmış olduğu ortamda zor koşullar yaratmaktadır -ki biz buna "Parti kültürü" demekteyiz. Aslında bir kişi bu kültür tarafından beslenmiş düşünce kalıplarını kullandığı zaman kozmosun "Gerçeğini" fark etmek daha da zor olur. Bir kişi, bu belirli kötü düşüncelerin ve davranışların evrensel değerler ile zıtlık gösterdiğini bile fark edemeyecektir. Eğer bir kişi kötü bir düşünceyi fark edemezse, o zaman ne yapılabilir? Dafa'ya göre davranmaktan başka seçenek yoktur.

Size daha önce bugünün Çinli insanlarının bir zamanlar tarihte bilinen birçok etnik grubun, her bir çağın Kralları olduğunu söylemiştim; onlar dünyaya gelen ve Çin'de reenkarne olan kozmostaki daha yüksek düzlemlerin Krallarıdır. Onların kurtuluşu arkalarında bulunan ve temsil ettikleri sayısız varlığın kurtulması ile sonuçlanacaktır. Bu yüzden o kadar da basit değildir. Başka birçok varlığın kurtulması ile ilgili olan böyle bir kişi kurtuluşa erdiğinde, bütün karmayı yok edecek olan kimdir? Bu zorluğun üstesinden nasıl gelecektir? Eski güçlerin sahip olduğu boşluklardan daha az istifade edebilmelerini sağlamak için ne yapmalıdır? Eski Fa prensipleri ve eski fikirlerin etkisi altında hareket eden kozmosun değişik seviyelerindeki birçok canlı varlığın ve birçok Tanrının kendisini kabul edilebilir bulmaları için ne yapılmalıdır?

Bu konuda kendilerini tatmin olmuş hissetmek isteyen varlıkların, kendilerini tatmin olmuş hissetmelerini ve sizin [zorluğun] üstesinden gelmenizi sağlamak neye mal olacaktır? Bu gerçekten zordur. Ama Shifu'nuz size, "Uygulayıcılar yeterli doğru düşünceye sahip olduklarında, Shifu'nuz sizin için olayların akışını bütünüyle tersine çevirebilir" dedi. Eğer sizin doğru düşünceleriniz yeterince güçlü ise, size kim bir şey yapmaya kalkışabilir? Bu yüzden eğer siz doğru yerdeyseniz, Shifu'nuz sizin için her şeyi çözebilir. Ama doğru olarak davranmazsanız, Shifu'nuz sizin için ne yapabilir? Söyleyin bana eğer siz doğru bir şekilde davranmadıysanız ve Shifu bu [eski güç] varlıkları temizlerse, bu kabul edilebilir mi? Eğer siz iyi olamadıysanız ve ne zaman bir çalkantı yaşasanız biz sizin için o varlıkları temizlersek, o zaman biz kimi kurtaracağız? Bu olamaz.

Ama durum ne olursa olsun, biraz önce söylediğim gibi, bunlar içerisinde dünya üzerindeki insanların "evrensel değerler" dedikleri genel prensipleri kapsayan eski prensipler olsa da, tamamen bozulmuşlardır ve artık yeterince iyi değillerdir; cennetlerde her şeyi değerlendirmek için bütün kozmosu boydan boya kaplayan ve her şeyi doğru kılan evrensel standartlar bulunmaktadır. Eğer [ bu standartlar üzerine kurulu] bu varlıklar herhangi bir şeyi onaylamazlarsa ve Shifu'nuz gider onları temizlerse, o zaman biz kimi kurtarıyor olacağız? Güçlük burada yatar. Ben olayları, bu eski şeyleri bir kenara koyarak, kendi standartlarım ve gereksinimlerim doğrultusunda halledebilirim ve tamamen bu doğrultuda hareket edebilirim. Ama bu durum da büyük bir olasılıkla hiçbir canlıyı kurtaramam, çünkü bu durumda onların tamamı temizlenir veya patlardı. Bu yüzden, Dafa uygulayıcılarının katlandıkları şeyler kesinlikle onları kurtarmak adınadır ve bu sebeple Dafa uygulayıcılarının yolu çok zordur. Karşılaştığımız her zorluk bizim yaşamları kurtarmamız için oradadır. Eğer Dafa uygulayıcıları onları memnun etmeye çalışırlarsa, o varlıklar sadece Dafa uygulayıcılarının başardıklarını onaylamayacak ama aynı zamanda, Dafa uygulayıcıları onları kurtarabileceklerdir. Siz olaylara nasıl bakarsanız bakın, kozmosun katman üstü katmanlarda bulunan varlıkları olaylara bu şekilde bakarlar. Her bir düzlem kendi Kralına sahiptir ve her bir katman kendi Tanrısına sahiptir. Bu inanılmaz devasa kozmosun içerisindeki yaşamlar sayılamayacak kadar çoktur ve hayal gücünüzün ötesinde sınırsız sayıdadır. Ve onlara ait her bir katman bu etkiye sahiptir ve her bir katman olaylara bu şekilde bakar. O zaman bir düşünün: eğer onları kurtaracaksanız, ne yapılmalıdır? Shifu'nuz onları kesinlikle ortadan kaldırabilir. Onlar temizlendikten sonra geriye hiçbir şey kalmadığında, bu noktayı bir tane bile canlı kurtarmadan geçerdiniz ve bu süreci bir sonraki durakta tekrar ederdiniz: size karşı gelen kim olursa olsun temizlenirdi ve siz başarmış olurdunuz ve…bir tane bile canlı geride kalmazdı. Eğer tüm yolculuk boyunca her seferinde bunu yapsaydık, her şey bittiğinde her şeyi yok etmiş olmaz mıydık? Bu yüzden Dafa uygulayıcıları yalnızca yollarını doğru bir şekilde yürüdüklerinde yaşamaları kurtarabilirler. Ve sadece o zaman, yaşamları kurtarırken, başarılı olabilirsiniz. Bu kadar zordur. Yaşamları kurtarmayı bu kadar zor yapan şey budur. Ne söylediklerini bilmeyen bazı insanlar "yaşamları kurtarmak istiyorum" diyebilirler ama aslında yaşamları kurtarmanın ne demek olduğunu hiçbir şekilde bilmezler.

Durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarmayı başardılar ve bu sebeple sizler olağanüstüsünüz. Aslında, Dafa uygulayıcıları ilk günden başarılı oldular ve Fa-düzeltmesinde 100 milyonun üzerinde dünya insanını kurtardılar. Bu takdire şayandır. Shifu'nuz bu durumdan oldukça memnun. Birçok Dafa uygulayıcısının omuzladığı yük gerçekten çok muazzamdır ve kudretli erdem aynı şekilde çok büyüktür. Ama neden bu kadar yük taşıyasınız ki? Ve bazı insanlar bana neden çok şiddetli bir şekilde zulme maruz kaldıklarını soruyorlar. Belki bu kişi kendinin ardında bulunan birçok yaşam için bir takım şeylere katlanıyordur. Korunması gereken yaşamlar ve kurtarılması gereken yaşamlar gerçekten çok fazladır ve bir o kadar sayısızdır. Belki bunlar hem kendi faktörleri hem de kurtarılması gereken yaşamlar ile ilgili faktörler sebebiyle meydana gelmiştir; karmanın miktarı veya geçmişten gelen omuzladığı faktörlerin sayısı da muazzam olabilir; aynı zamanda kendisinin çözemeyeceği birikmiş eski hesaplar ile birlikte uzun zamandır süren ve çözülemeyen öfke ve kin konuları olabilir -ki bunların bazıları yalnızca karşılığında hayatını vererek çözülebilir. İşte bu sebeplerden dolayı zulüm sırasındaki olaylar son derece karmaşıktır. Eski güçler bazı şeyler yapmışlardır ama onların müdahaleleri ortasında Shifu'nuz çarkı onlara doğru çevirmektedir. Durum ne olursa olsun, Shifu'nun kendi standartları var ve eski güçler yaptıkları her şeyin bedelini ödemelidirler.

Size daha önce Üç Diyar içerisindeki her şeyin Fa-düzeltmesi için var olduğunu söylemiştim. Bu hem Dafa'nın iyi olduğunu fark eden canlılar hem de fark edemeyen canlılar için geçerlidir. Hepsi Fa-düzeltmesinin gerçekleşmekte olduğunu bilmektedir ama kimse bu girişilen sorumluluğun ne kadar muazzam olduğunu bilmemektedir. Bu özellikle Krallar ve Tanrılar için böyledir -onlar muazzam olduklarını düşünürler fakat arkalarında var olan daha sayısız evrenler olduğunun farkına varamamışlardır. Kendilerini kıyaslanamaz olarak görürler ve bu durum da şu anda davranmaya cesaret ettikleri şekilde davranmalarına sebep olmuştur. Bu da çok büyük zorlukların nasıl meydana geldiğini açıklamaktadır. Ama durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları çok büyük sayıda yaşamı kurtarmaktadır ve Fa-düzeltmesi sonuna gelmiştir. Hepiniz, durum ilerledikçe, şeytanın artık kullanabileceği fazla bir gücünün kalmadığını görmüşsünüzdür. Yavaş yavaş, eski güçlerin Dafa uygulayıcılarını test etmek için kullanmakta oldukları şeytani atmosfer ve yaşamları şeytani baskının altında kurtardığınız çevre yok olmaktadır. Bunun sebebi artık şeytanın bunları kullanmak konusunda yetersizleşmiş olmasıdır. Eski güçler artık güçlerinin Dafa uygulayıcılarını ve dünya insanlarını test etmek için yetersiz olduğuna ve yaptıkları şeyin artık [Dafa uygulayıcılarını] test etmek olarak ele alınamayacağına inanıyorlar. Bu durumda, Shifu'nuzun Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarırken eski güçlerin müdahalelerinden istifade etmesi de sona eriyor. Kurtarılamayanlar, bu dönem boyunca Dafa uygulayıcıları kendilerine gerçekleri açıkladıklarında dinlemeyenler veya gerçekler kendilerine açıklandığı halde anlamayanlar, kendi önceden belirlenmiş kader şanslarını kaybedeceklerdir. Geçmişte kalan geçmişte kalmıştır. Bir sonraki aşama yakında başlayacaktır.

Hangi gün tarih sona ererse ersin, ne olursa olsun o gün ertelenemez. Belirli şeylerle ve süreç boyunca ortaya çıkan bir takım şeylerle ilgili bazı değişiklikler yapılabilir. İyi bir şekilde yapılmayan bazı şeyler olayları daha sonra etkileyecektir ama bu zaman dönemi bir bütün olarak uzatılamaz. Bu Shifu'nuzun merhametli olup olmama meselesi değildir. Gerçekte, sonunda kurtarılan veya yeniden yaratılan herhangi bir şey benim istediğim şey değilse ya da benim standardıma uymuyorsa, sonunda yok edileceği için boş yere olacaktır. Bu zaman uzatılamaz. Bu yüzden, kurtarılamayacak olan yaşamlar için durum budur.

Tabii ki, bu kadar şeyi söylemem ile birlikte, Dafa uygulayıcıları iyi yapamadıkları ve hakkında pişmanlık duydukları bir takım şeyler olduğunu hissedebilirler. Bu böyle olmak zorundadır. Aslında ben, girişilen bu işin başlangıcından beri insanlığın bu noktaya gelmesi ve bununla birlikte şeytandan gelen muazzam müdahale ile birlikte, zulüm başladığında Dafa uygulayıcılarının uydurulan yalanlarla kandırılan insanlara gerçeği açıklamalarının gerçekten çok zor olacağını biliyordum. O zamandan bütün insanları kurtarmanın ve aynı şekilde kozmosun tüm yaşamlarını kurtarmanın imkânsız olacağını görmüştüm. Ama onların daha fazlasını, daha hızlı bir şekilde kurtarabilmek için hala elimizden gelenin en iyisini yapacak ve zaman sona ermeden daha fazla yaşamı kurtarmak için acele edeceğiz.

Bu başlığı tartışırken, size uygulama konuları ile ilgili biraz daha bir şeyler söyleyeceğim. Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyler konusunda, ileri doğru hareketi sağlayan bir süreç vardır. Bu zaman dilimi bittiğinde, her şey bitmiştir. O zaman, önemini sonradan kavradığınız bazı şeyleri yapamadığınızı göreceksiniz ve bunları telafi etmek için de başka bir şansınız olmayacaktır. Tabii ki xiulian henüz bitmemiştir ve hala Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyleri yapmaya devam edebilirsiniz ve önünüzde ne varsa onu iyi yapmalısınız. Bu bağlamda, hala olayları gerçekleştirebilmek için birçok fırsat ve zaman bulunmaktadır. Yine de, eğer layıkıyla yapamadığınız birçok şey varsa, o zaman çok büyük miktarda pişmanlık yaşayacaksınız. Örneğin, biraz önce Shen Yun ile ilgili yaptığım konuşma. Olayları biraz daha net olarak açıklayayım. Shen Yun insanları kurtarmak için meydana getirilmiştir. Hepiniz bunu bilmenize rağmen, şunu fark ettiniz mi: Shifu'nuz size bir arada çalışmanız ve ileri adım atmayanların, ileri adım atabilmesi için fırsatlar vermektedir. Shen Yun'ün etkisi arttıkça insanların hepsi onun diğerlerinden daha üstün bir gösteri olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bugün insanlar tarafından ortaya konulan hiçbir gösteri onunla mukayese edilemez. Tabii ki mukayese edilemez, çünkü bildiğiniz gibi sahnede gösteriyi sunan sanatçılara yardım eden Tanrılar vardır ve o insanlara kurtuluşu getirebilir. Kim bunu kıyaslayabilir? Hiç kimse? Ve dahası, gösteriyi sunan Dafa uygulayıcılarıdır ve sanatçıların becerileri dünya çapında birinci sınıftır. Bu eşi benzeri olmayan bir şeydir. Ama her bölgedeki uygulayıcılar Shen Yun'e destek olmaya çalıştığında, ne zaman bir zorluk ile karşılaşsanız -hepiniz olayların halledilmesini istersiniz, aksi takdirde olaylar hakkında tartışmazdınız- hepiniz olayların halledilmesini isteseniz de, bir kişi olayların bir şekilde yapılmasını isterken, bir diğeri başka bir şekilde yapılmasını istemektedir ya da bir kişi olayın hemen halledilmesi gerektiğini düşünürken bir diğeri ise beklenmesi gerektiğini söylemektedir ve hiç kimse bir diğerine destek olmamaktadır. Bu gergin insani zihinler insanların işbirliği yapmalarını engellemektedir. Ve tartışmalarınız sırasında, bazı insanların insani zihinleri gerçekten güçlüdür ve bazı insanlar bu takıntılar yüzünden başkaları ile münakaşa bile etmektedir. Bu insanlar olayları diğer şekilde yapmak konusunda ikna olsalar bile, bu kişiler bu işte oldukça pasif kalmaktadırlar.

Size söylemeliyim ki, yıllardır size durmadan Dafa uygulayıcılarının yeteneklerinin inanılmaz olduğunu söylüyorum ama bu yeteneklerin görünmesine izin verilmediği için birçok insan buna inanmıyor. Doğru düşüncelerin etkisi altında, etrafınızdaki her şey ile birlikte siz de değişimlerden geçiyorsunuz. Ama buna bir fırsat tanımayı hiç düşünmediniz. Eski güçler ile birlikte şeytani elementlerden gelen engelleme kesinlikle düşüncenizdeki boşlukları hedeflemektedir. Bütün bu yıllar boyunca yaptıkları şey budur. Bu yıllar boyunca eski güçler yozlaşmış ruhları ve şeytani Partinin faktörlerini bunları yapmak için yönlendiriyor ve sizin insanları kurtarmak konusundaki çabalarınızı başarısızlığa uğratıyorlar. Bunu yapıyorlar, çünkü sizi direkt bir kavgada yenebilecek yetenekleri yok. Hangi kudretli gücü kullanırlarsa kullansınlar, doğru düşünceler yollamaya başladığınız anda hepsi küllere dönüşecek, tamamen yok olacak ve herhangi bir şey yapma konusunda bir hiç haline geleceklerdir. Eğer böyle bir kavga devam ederse, yozlaşmış ruhlar ve şeytani Parti tarafından ortaya konulan engelleme yok edilecek ve ortadan yok olacaktır. Dafa uygulayıcıları iyi bir konsantrasyon ve güçlü doğru düşünceler ile doğru düşünceler yollayabildiğinde -bir deneyin- eğer bugün bunu yapabilirseniz, bugün var olan şeytanın yarısı süpürülecektir. Kesinlikle her türde insan takıntıları ile beraber işbirliği yapmak konusunda sahip olduğunuz problemler yüzünden sizin boşluklarınızı açığa çıkarıp, sizi yapmanız gerekenden alıkoymak konusunda başarılı oluyorlar ve yaşamları kurtarırken sizin gücünüzü zayıflatıyorlar. Şeytanın ortadan kaldırılmadan önce başka yolu yoktur. Bu dünyadaki kötü insanlar şeytani olarak görünmeye başladıklarında ve son derece gaddarca davranabilmeye başladıklarında bunun sebebi arkalarında onları güçlendiren şeytani varlıkların bulunmasıdır. Bu şeytani varlıkları yok edin ve o kişi artık böylesine gaddarca ve canavarca davranamayacaktır. Eğer Dafa uygulayıcıları güçlerini hep beraber uyum içerisinde bir çaba ile bir araya getirebilirlerse ve son derece güçlü doğru düşünceler ile davranabilirlerse, bir düşünün, bu, bu dünyada Tanrıların bulunması demek olacaktır. Bu şeytan için son derece korkutucu olacaktır!

Şeytani insanların davrandıkları şekilde davranmalarının sebebi, onların arkasında bulunan şeytanın onları güçlendirmesidir. Ama siz sürekli olarak o insanın yüzeyde ne kadar kötü olduğuna, ne kadar şeytani olduğuna, o şeytani polisin ne kadar şöyle ya da böyle olduğuna ya da bir kişinin davranışının ne kadar mantıksız olduğuna bakarsınız. Her zaman bakışınızı yüzeye sabitlersiniz. Ben size her zaman burada bulunan insan bedeninin her zaman bir parça giysi gibi olduğunu söyledim ve bir insanı gerçekten kontrol eden şeyin de ruhu -ister ana ruhu ister yardımcı ruhu olsun- olduğunu söyledim. Ve insanı kontrol edebilen sadece ruhu değildir. İnsanı kontrol edebilen çok çeşitli canlı varlıklar vardır. Dafa uygulayıcılarına şeytanice şeyleri yapan yüzeydeki varlıklar değildir. Sahnenin arkasındaki faktörleri işaret ettiğiniz zaman, tekrar bir bakın ve ne olacağını görün. Sahnenin arkasında hiçbir faktör ya da işleyiş olmadığı zaman, bir insan ona ne söylerseniz onu yapacaktır. Siz yetenekleri olan uygulayıcılarsınız ve sizler Tanrısallığa doğru giden yolu yürüyen bir varlıksınız. Buna karşılık o yaşam sıradan bir insandır ve güçsüzdür. Bu yüzden her zaman gözünüzü yüzeydeki o insana sabitlememelisiniz. Sadece sahnenin ardındaki faktörleri hallettiğinizde problemi kökünde çözebilirsiniz. Sadece o zaman, bir durumu veya o kişiyi değiştirebilirsiniz.

Hepimiz daha önceleri [Shen Yun] biletlerini satmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama ne kadar zor olursa olsun, hala sizin yürüyebileceğiniz bir yol vardı. Sorun onu arayıp aramadığınızdı. Bazı insanlar doğru düşünceler yollamanın yeterli olduğunu iddia etti. Ama sadece doğru düşünceler yollayıp, hiçbir şey yapmazsanız, buna nasıl xiulian denebilir? Bu bazı insanların kitap okumayı ele aldıkları gibidir. Sadece okurlar ve Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyleri yapmazlar. Bu durumda bir Dafa uygulayıcısı olarak kabul edilebilir misiniz? Bu Dafa uygulaması değildir. Eğer her şey doğru düşünceler yollayarak halledilebilseydi, bunu yapmanıza bile gerek kalmazdı -Ben bu durumda New York'ta bir grup Dafa uygulayıcısını doğru düşünceler yollamaları için bir araya getirirdim ve o zaman her şeyi hallederdik ve her şeyin icabına bakılmış olurdu. Sizin kişisel olarak olaya el atmanız, kendinizi geliştirmeniz ve gidip olayları başlatmanız gerekir. Çok çalışmak sizin uygulamanızın bir parçasıdır. Kurtarmanız gereken insanları gidip bulmak için yollar düşünmelisiniz. Bunların hepsi Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeylerdir. Birlikte çalışmak için çaba gösterin. Eğer bir kişinin bir işi yeterince iyi yapmadığını görürseniz ya da toplantılardaki konuşmalarınız sırasında bazı şeyler yeterince iyi ele alınmaz ise ya da sizin düşünceniz benimsenmezse ama yine de siz olayların düşündüğünüz şekilde ele alınması gerektiğini hissediyorsanız, bu durumda, sizin fikriniz kabul edilmediği halde işlerin iyi gittiğini sessizce görmeye çalışırsanız, bir Dafa uygulayıcısı olmak işte budur.

Bildiğiniz gibi Shen Yun zaman içerisinde daha da iyiye gidiyor ve etkisi büyüyor. Bu sene Amerika'daki gösterilerin sonuna doğru, sahnelediğimiz her gösterinin biletleri tamamen satıldı. Bir sonraki yıl biletler oldukça kolay bir şekilde satılabilir. Eğer sadece bir reklam kampanyası yaparak herkesi çekebilmek mümkün olsaydı, o zaman size söyleyeyim ki, size gidip bilet satmanızı söylemezdim. Bazı insanlar, "Oh, süper! Endişelenmemiz gereken bir şey daha azaldı." diye düşünürlerdi. Ama eğer hiçbir şey yapmazsanız, bu xiulian olarak kabul edilebilir mi? Shifu'nuz size bu yolda ilerlemenizi söylüyor ve size bu şansı tanıyor ama siz bu yolda yürüdünüz mü? Tabii ki, eğer siz Shen Yun ile ilgilenemediğinizi, çünkü başka projeler yapmakta olduğunuzu söylerseniz bunda yanlış olan bir şey yoktur. Bu çok iyi! Eğer gerçekten başka projelere kendinizi adamışsanız ve bu konuda azimli ve kararlı olmuşsanız ve orada harika bir iş çıkarmışsanız, o zaman herhangi bir problem yoktur ve Shen Yun için çalışmasanız bile hala bundan mutluluk duyarım. Ama bazı insanlar gerçekten çok fazla şey yapmıyor ve yaptıklarını da yeteri kadar iyi yapmıyorlar. Kısaca söylemek istersek, siz kendinize dert yaratmak istemiyorsunuz ve istediğinize kolay bir şekilde ulaşmak istiyorsunuz. Ya da başka bir deyişle, yaptığınız şeyi iyi yapmak konusunda istekli değilsiniz. Bu işe yaramaz ve aynı zamanda tehlikelidir. Dafa uygulayıcıları için, Dafa uygulayıcılarının standartları vardır ve siz sadece xiulian uygulayan insanlar olarak görünseniz bile, bazen doğru düşünceleriniz güçlü olduğunda bir cümleniz yeterli olur ve karşıdaki kişiyi kurtarırsınız. Ama o sıradan bir insandır ve kurtuluşu elde edebilmek için kendi standartları vardır; o kişi kurtulacağı yere gidecektir. Diğer taraftan ise siz, size uygulanan standartlara sahipsiniz.

Başka bir konu da, artık bir sonraki aşamada olduğumuz için, birçok uygulayıcının diğer boyutlara girebilmeleri ya da diğer boyutları görebilmeleri konusudur -bazıları Fa-düzeltmesi sırasında yaptıkları şeylerin sahnelerini görebilmektedirler. Bununla ilgili olarak doğası gereği anormal bir durum yoktur. Her kişinin durumu farklıdır ve Fa-düzeltmesi sırasında her kişinin deneyimlediği durumlar farklıdır, bu yüzden bir takım şeyleri görebilen insanlar vardır. Size anımsatmak istediğim şey, daha önce olayları yeterince iyi ele alamayan ve böylece mahvolan böyle uygulayıcıların olduğudur. Bir şey gördükten sonra, insani düşünüşünüzün takıntılar ve her türde heyecan dolu düşünceler oluşturmasına ve mahvolmanıza izin vermeyin. Bu satırlar hakkında ders alınması gereken hali hazırda birçok şey vardır. Bu dikkat etmeniz gereken bir konudur.

Her zaman bir Dafa uygulayıcısının sorumlu olduğu kozmosun kapsadığı alanın çok geniş olduğunu sizlere söyledim. Bir evrenin Kralı olabilirsiniz hatta çok çok daha yüksek bir düzeyin Aydınlanmış Varlığı olabilirsiniz: o zaman bir düşünün: böyle bir evren ne kadar geniştir? Sakyamuni bir kum taneciğinde üç bin tane dünya olduğundan bahsetti. O zaman o kumun kumunun içerisinde üç bin tane daha üç bin dünya yok mudur? O zaman o dünyalarda yine kum yok mudur? O zaman o kumun kumunun içerisindeki dünyalar içerisinde kum yok mudur ve orada nehirler, göller ve denizler yok mudur? Ve yine o kumda halen üç bin tane dünya yok mudur? Kumun içerisindeki üç bin dünyada denizler yok mudur? Ve hala daha çok kum yok mudur? Ve yine o kumun içerisinde hala üç bin tane dünya yok mudur? Kozmosta, insan bedeni geniş olarak ele alınır, çünkü insan vücudu kaba parçacıklardan oluşmuştur. Tabii ki insandan daha geniş şeyler de vardır. Eğer durum buysa, kozmosta bulunan en büyükten en küçük olana doğru gidilirse, bir kum taneciğinin içerisinde birçok dünya barındırdığı görülür ve aslında havada, parçacıklardan oluşmuştur -ve onun parçacıkları da aynı şekilde daha küçük maddeden oluşmuştur. Bu kadar küçük madde elbette ki burada insanın algıladığı toprak ya da taş gibi bir şey değildir; kesinlikle kendi boyutundaki maddenin durumunda olacaktır. Bu yüzden, hava da aynı şekilde moleküler parçacıklardan oluşmuştur, moleküller de aynı şekilde atomlardan oluşmuştur ve atomlarda daha küçük parçacıklardan oluşmuştur. Böyle mikro kozmik olana doğru gidilmeye devam edildikçe, çok yüksek Tanrılara göre sonsuzmuş gibi gözükür. O zaman havayı kaç adet parçacık oluşturur? Havayı meydana getiren çok sayıda değişik tipte gaz bulunmaktadır. Bu yüzden aslında, içerisinde insanın algılayamayacağı çok ama çok sayıda element barındırır. Bugünün biliminin sahip olduğu bilginin son derece sığ olduğuna siz de katılmaz mısınız?

Bir kişinin bu dünya üzerinde bastığı herhangi bir yerin yer ve insanın ayağının basamadığı açık bir boşluğun yer olmadığı sadece bir insan fikridir. Ama Tanrılar bu durumu böyle görmezler. Onlara göre, moleküllerden oluşan her şey yerdir veya topraktır. Yukarıdaki Tanrılar eğer atomlardan veya atomik çekirdeklerden oluşmuşlarsa, o zaman o parçacık düzlemi de kozmosun her alanına nüfuz eder. Tanrılar ve insanlar olaylara farklı bakarlar ve kavramları da farklıdır. İnsan gözü moleküllerden oluşmuştur ve sadece bu küçük, birkaç şeyi görebilir. Bir Tanrı için durum tamamen farklıdır. Kendi etki alanında onun gücü her şeye yeter ve her şeyi görebilir. Bu evren çok engindir -makro kozmostan mikro kozmosa gidilirse orada ne kadar canlı vardır? Ve her canlıyı ne kadar parçacık meydana getirir? Her parçacığın içerisinde dünyalar vardır ve o düzlem gerçekten sayısız evrenden oluşur. Ve onların içerisinde kaç tane Tanrının dünyası bulunmaktadır? Bu gibi Tanrıların dünyalarının tarihleri ne uzunluktadır? Orada kaç adet yaşam öyküsü bulunmaktadır? Ben her varlığa baktığım zaman, bu sanki her yaşam süresinin içerisinde var olduğu ve hepsinin hala gelişmekte olduğu, canlı ve yaşayan bir biyografi ya da tarihi bir roman okumak gibidir. Daha büyük evrendeki yaşamlar o kadar çoktur ki, sayılamazlar ve çok farklı büyüklüktedirler ve her kişi, her Tanrı ve her yaşam kendi tarihine sahiptir -tıpkı bir hikâye gibi. Her canlı için yaşamın gidişatı bir tarih cildi gibidir. O zaman bu evrenin ne kadar şaşırtıcı bir şekilde zengin ve karmaşık olduğunu bir düşünün. Xiulian uygulamasında karşılaştığınız ya da gördüğünüz şeylerin nereden kaynaklandığını söylemek zordur ama gözlerinizin önünde belirdiklerinde veya bu şeylerden herhangi biri ile karşılaştığınızda, ne kadar küçük görünürse görünsün, onun görünümü elbette ki devasa bir evrenmiş gibi olacaktır. Bunun sebebi ise, o âleme girebilmek için oradaki yaşamlar ile aynı büyüklüğe sahip olmanız gereğidir ve bu durumda da o dünyanın kıyaslanamayacak kadar engin olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde zihinsel durumunuz, o dünyanın düşünüş şekli ile aynı hizada olacaktır. Bu herhangi bir ortama girmeniz için de aynıdır, o dünyaya o boyut ile tutarlı bir şekilde bakarsınız.

Bazı insanlar artık daha küçüğü olamayacak kadar küçücük mikro kozmik bir dünya bile gördüler ama yine de o küçücük yer, -ister [o küçücük dünyadaki] Tanrılar ya da varlıkların tezahürü olsun ister oradaki mucizevî görüntüler olsun, insanların sahip olduğu küçük ve büyük kavramları ile karşılaştırıldığında büyük bir boyuttan ya da daha büyük bir varlıktan farklı görünmüyordu. Canlı varlıklar eşittir. Bu onların fiziksel ebatları ile alakalı bir şey değildir. Ama aynı şekilde, [onları görmek] aşırılık takıntınızı tetikleyebilir. "Vay, bu gerçekten inanılmaz!" diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekte: evrenin devasa kozmik vücudunda, böyle şeyler bahsetmeye değmeyecek kadar önemsiz şeylerdi. Size anlatmaya çalıştığım şeyi anlayabildiniz mi? (Alkış)

Yani, bu kozmos kısacası son derece devasadır ve yaşamlar gerçekten de o kadar sayısızdır ki, sayılamazlar ve büyüklük olarak da çok çeşitlidirler. Hangi varoluş durumuna girerseniz girin, olaylara veya yaşamlara o varoluş durumuna uygun bir şekilde bakarsınız. Dahası, xiulian uygulama sebeplerine bağlı olarak, siz de orada ilahi bir duruma gelirsiniz -belki de oradaki varlıklardan daha ilahi ve güçlü olurdunuz. Yine de siz hala bir insan bedenine sahipsiniz, bu yüzden gardınızı düşürürseniz takıntılarınız şişecektir: "Vay, ben çok göz kamaştırıcıyım" O zaman, insanların bu sözde "gerçeklik" durumuna döndüğünüzde, şöyle düşünürdünüz, "Vay, ben gerçekten bir şeyim!" Aslında, biraz bir şeyler ya da bazı şeylerin bir parçasını ya da evrende meydana gelen şeyleri gördükleri zaman zihinleri çalkantılı hale gelen birçok insan var. Benim geçmişte Fa'yı öğrettiğim zamanda, antik dönemlere kadar giden bazı bilgileri algıladılar ve kendilerinin bir Buda'ya benzediğini düşündüler. Ardından kendilerini Buda olarak görmeye başladılar ve bu konu hakkında çok sevindiler. Derslerimize de gelmeyi bıraktılar. İlk zamanlarda kendilerinin Buda olduğunu ve uygulama yapmaya ihtiyaçlarının olmadığını ilan ederek ortada dolaşmaya başladılar. Xiulian de uygulayamıyorlardı, çünkü bu insani takıntıları gerçekten şişmişti. Eğer xiulian uygulamasında insani düşünüş şeklinizden kurtulmazsanız, herhangi bir şey sizin takıntınızı tetikleyebilir ya da uygulamanızda size bir engel çıkarabilir. Hiçbir takıntının gelişmesine izin vermeyin. Shifu'nuzun söylediği gibi, evrenin gerçek, tam resmini görmenizin hiçbir yolu yoktur ve düşük seviyelerin Tanrıları bile bunu göremezken, bir insan bedeni tarafından kaplanmış olan sizler hiç göremezsiniz. O âlemlerdeki herhangi bir varlığın sizin ne kadar sıra dışı olduğunuz hakkında söylediklerine rağmen, Tamamlanmaya ulaşmadan önce sizler birer hiçsiniz. Belki çok önce, siz orada bir varlıktınız ya da onların Kralıydınız ama hepsi budur, çünkü siz şu anda bir insansınız ve geri gidemezsiniz. Bir kişi bütün xiulian uygulama sürecini tamamlamazsa ya da tamamlamada başarısız olursa geri dönemez. Bu yüzden herhangi bir anlamda hiç bir şekilde bir şeye takıntılı olmayın. Güçlü doğru düşünceler ve sakin bir kalp ile yapmanız gereken şeyi yapın. Kozmos gerçekten devasadır.

Bazı kelimeler dilimin ucunda olmasına rağmen, onları söylemeye pek istekli değilim. Çünkü bu sözlerin zihinlerinizi bir telaş içine sokacağından ve şu neden, bu neden diye daha fazla sorgulamaya başlayacağınızdan endişeleniyorum. Bu sözler bazı takıntıları tetikleyebilir. Ama Shifu'nuz size şunu söylüyor, bizim kozmosumuz -yani, bizim hayatlarımız ile ilgili olan- bu devasa kıyaslanamaz kozmos benim çok önce ele alıp tamamladığım bir evrendir. Daha yüksek düzlemlerde bulunan Shifu'nuz [un parçaları] kendi doğru yerlerine döndüler. Bizim kozmosumuz hâlihazırda kıyaslamanın ötesinde güzeldir. Ben bütün bunları tamamladığımda, bir sonraki aşamaya geçmek istedim ama insan boyutunun, kozmosun yüzeyi olarak henüz kurtulamayacağını gördüm. Bunun sebebi neydi? Bu kozmos baştan sona o kadar devasadır ki, gerçekten algılanamaz. İçerisindeki hayatlar o kadar sayısızdır ki, küçük bir büyüklük içerisinde olanlar bile sayılamayacak kadar çokken, uçsuz bucaksız kozmik vücutlar gerçekten tarifin ötesindedir. Bu yüzden, daha sonraları Fa'yı öğretirken, kozmosun ne kadar büyük olduğundan hiç bahsetmedim, çünkü daha sonraları bunu yaptığımda o daha da büyümüştü ve onu açıklamak insan düşüncesinin ve dilinin gücünü aşar hale gelmişti. Fa-düzeltmesi son aşamasına ulaştığında, hiçbir şey ile bağları bulunmayan diğer kozmik vücutların varlıklarının bizim kozmosumuzun, yapılanların ardından, tıpkı kozmosta parlayan bir mücevher, bir elmas gibi nasıl iyi bir şekilde sonlandığını fark ettiler. Hepsi bunun iyi bir şey olduğunu gördüler ve bu Fa'yı dilediler. Hepsi bu Fa'yı elde etmek istediler. (Alkış)

Daha önce size evren kavramını ve çok sayıda Samanyolu'nun onun bir genişlik alanını nasıl oluşturduğunu açıklamıştım. Bu alan ise bahsettiğimiz küçük bir evrendir. Bunun gibi yüz milyonlarca evren, evrenin ikinci katmanını oluşturur. Kozmosun ne kadar devasa olduğuna gelince, böyle bir trilyon tabakadan oluşan devasa bir evrenin bir alan olduğunu varsayalım ve ardından bu bir trilyon tabakadan oluşan bir trilyon alanı gruplayalım -işte şimdi bu bir trilyon alandan oluşan bir trilyonluk alanı bir hava parçacığı olarak kabul edebiliriz. Bu tip parçacıklar buradaki konferans salonunu doldurur. Bu çok fazla sayıda evrene tekabül etse de, bu hala evrenin bir boyutundaki küçük ve önemsiz bir parçadır. Ben Fa-düzeltmesi yaparken sona ulaştığımda, varlıkların biçimlerinin daha aşağıda bulunan varlıkların artık anlayamayacağı bir şey olduğunu gördüm; Fa prensipleri yükseldikçe, daha aşağı düzlemlerdeki Tanrıların onları anlamalarının hiçbir yolu olmadığını gördüm. O âleme ve o âlemin durumuna ulaştığımda, nihai olarak onun kozmosta bir toz zerreciği olduğunu keşfettim.

Varlıkların, hangi âlemde olurlarsa olsunlar, aynı olduklarını tam anlamıyla biliyorum: hepsi yaşamın ne kadar güzel olduğunu takdir eder. Tabii ki, Üç Diyar bir istisnadır. Dafa uygulayıcıları olarak, eğer görevlerinizi tamamlayabilirseniz: eğer xiulian uygulamanızda hangi âleme erişmiş olursanız olun, kurtarmanız gereken yaşamları kurtarabilirseniz; eğer insanların arasından kurtarmanız gereken kişileri özgür bırakabilirseniz ve eğer bir Dafa uygulayıcısının sorumluluklarını yerine getirebilirseniz, o zaman, geri döndüğünüzde, anlatılamaz bir onuru deneyimleyecek ve kozmik alanınızın inanılmaz ihtişamını hissedeceksiniz. Bütün bunlarla birlikte, bir Tanrı bir insanın sahip olabileceği gibi tatmin olmamış bir arzu hissetmeyecektir. Tanrılar bir insanın sahip olduğu duruma sahip değillerdir. Bir Tanrıya, o Tanrı hangi âlemde olursa olsun, sahip olduğu yerini daha yüksek bir âlemle yer değiştirmeyi teklif etseniz bile mutlu olmayacaktır. O Tanrı, o yerin kendisi ile hiçbir alakası olmadığını düşünecektir. O insani bir şekilde düşünmeyecektir. Size açıklıyor olduğum hayal gücünün ötesinde büyük olan devasa kozmik vücut, size sadece büyüklüğü ile ilgili bir sezgi vermek içindi. Onun hakkında düşünürken kendinizden geçmeyin, çünkü bunun hiçbir faydası olmaz. O sadece devasadır.

Bazen bireysel bir varlığın oldukça önemsiz görünürken, hepsinin kendi yaşam hikâyesine sahip olduklarını düşünürüm. Bazıları vakur ve heyecan vericidir, bazıları karmaşıktır ve sürekli yol değiştirir, bazıları neşe doludur, bazıları acı içindedir ve bazıları merhametli ve naziktir, her biri kendi varlığının özelliklerine sahiptir. Onlara gerçekten değer veririm. Ama bu tür düşük yaşamlar kozmosun değişik düzlemlerindeki Krallar veya daha yüce Tanrılar tarafından değer görmezler. Bu onların varlıklarının durumları ile belirlenen bir şeydir. Onlar sadece baştan sona geçerli olan standartları önemli olarak görürler. Belirli bir varlık ya da daha geniş alanlardaki varlıklar grubu onlara çok fazla bir şey ifade etmez, çünkü [o Tanrılar] çok büyüklerdir. Bu noktada ben Fa-düzeltmesinin tamamını bitirmiş durumdayım, her şey tamamlandı ve diğer kozmik vücutlarda aynı adımları izleyecek. Yine de, Fa-düzeltmesinin baştan sona zamanı uzatılamaz. Bitmesi gereken zamanda bitecektir.

Bir süre önce, bazı Dafa uygulayıcıları öne adım atmamışlardı, bu yüzden bekleyip onların öne çıkmalarını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Ama bunun için zaman sona ermekte. Çin'den gelen uygulayıcıları gördüğüm zaman, onları öne adım atmamış uygulayıcılara bunu çabuk bir şekilde yapmalarını söylemeleri için yüreklendirdim -onlara o kaybolmuş uygulayıcıları bulup onlara olayları açıklamalarını yoksa o uygulayıcıların karşılaşacakları şeyin en trajik son olduğunu söyledim. Xiulian uygulaması basit bir konu değildir. Bu özellikle, çok önemli tarihi görevler üstlenen Dafa uygulayıcıları için böyledir. Bu görev basitçe sayısız varlığın, hayatta kalması, yaşamı ya da ölümü ile ilişkilidir. Buna başlıca bir konu olarak bakmaz mısınız? Bu çok büyük bir şeydir. Bu dünyada, yüzeyde, bu basitçe gerçeği açıklamak ve şeytani zulmü durdurmaktır. Ve siz olayları yeterince iyi olarak ele almadığınızda, bu olayları insani düşünce şekilleri ile değerlendiriyorsunuz. Bu dünyadaki olaylar yanılsamadır, yine de, kişinin uygulama yaptığı yol kesinlikle inanç ve şüphe arasında kendisini geliştirmesidir. Eğer kendinizi gerçekten bir uygulayıcı gibi ele almayı başarabilir ve gerçekten, sağlam bir şekilde, güçlü doğru düşünceler ile olaylarınızı ele alırsanız, bu olağanüstüdür.

Bu dünyanın işleyişi ile belirlenen bir şeydir ve bu yüzden olayları ilahi bir varlığın yaptığı şekilde yaparsanız bu sayılmaz. Eğer buna izin verilseydi, o zaman o dünyasal ölümsüzleri dağlardan çıkarıp, olayları onlara yaptırırdık. Ya da Dafa uygulayıcılarının gong'larını hemen ilk başta açardık ve her şey bir an içinde hallolurdu. Ama bu şekilde olmaz ve bu şekilde yapılanlar sayılmaz. Biz insanları illüzyonun ortasında kurtarıyoruz. İnsan dünyası yanılsamaların yeridir, bu yüzden insanları, insan toplumuna uygun bir şekilde kurtarmalıyız. O yaratıldığında, amaçlı olarak bu şekilde yaratılmıştır.

Shifu'nuzun bu kadar şey söylemesine rağmen, hala her şeyi anlayıp anlamadığınızdan emin değilim. (Doğrulayıcı bir alkış) Bazı şeyler gerçekten insanların onları düşündüğü şekilde değildir. Şeytandan gelen karalamalardan bir tanesi, "Eğer Shifu'nuz bu kadar güçlü ise, neden olayları şu veya bu şekilde yapmıyor?" oldu. Yapabilirim. Ama yapmam. Ben yaşamları kurtarmaya geldim ve bir canlı ne kadar kötü olursa olsun, ona bir şans vereceğim. Siz kötüleşmiş ve böyle bir söz söylemeye cesaret etmiş olabilirsiniz ama bu, dünyanın çökmekte olan ahlaki değerleri ile beraber sahnenin arkasındaki şeytani faktörlerin oynadığı rol yüzündendir. Size bir canlı olarak merhamet ediyorum ve size karşı şefkat besliyorum. Size bir şans vermek istiyorum. Sizden vazgeçmek istemiyorum. Ama bu gerekli bir hale gelirse, bu kesinlikle yapacağım şeydir. Aslında bunu yapacak olan Tanrılardır. Onlar kontrolden çıkmış bir şeytanı görürlerse, bunu artık benim yapmama gerek kalmaz.

Shifu'nuz bu yıllarda Dafa uygulayıcılarının aldığı yoldan gerçekten memnun. Tabii ki, yollarını iyi yürüyemeyen ya da hala ileri adım atmamış olanlar bu noktada Dafa uygulayıcısı olarak sayılamazlar. İleri adım atanlar ve eyleme geçmeye çalışanlar gerçekten olağanüstüdür. Bunun yanında, onlar eski güçlerin müdahalelerini bertaraf etmişlerdir. Onlar ne kendilerini şeytana teslim ettiler, ne de Dafa uygulayıcılarına onları sözde "test etmek" için ortaya konan, bu görülmemiş ve şiddetli zulüm karşısında yıkıldılar, aynı zamanda bu durum, bu Dafa uygulayıcılarını olgunlaştırma rolü oynamıştır. İster zorluklar olsun, ister şeytanın zulmü, ne olursa olsun, bundan başarı ile çıktınız -gerçekten başarı ile çıktınız. [Şeytandan] geriye kalan, artık Dafa uygulayıcılarına bir bütün olarak zarar verebilecek kadar değildir. Geriye kalan sadece, yollarını yeterince iyi yürüyememiş olan uygulayıcıları veya belirli yerleri "test etmek" işlevini görebilir. Şeytan [Dafa uygulayıcılarının] insani düşündüğünü gördüğünde, bunu kötü şeyler yapmak için bir fırsat olarak kullanır, çünkü eski güçler olayların bu şekilde yapılması gerektiğini düşünür. Yaşamları kurtarırken, biz hala eski güçlerden gelen bütün müdahaleleri reddetmeliyiz. Bununla birlikte, bu bizim olayların nasıl üstesinden geldiğimizdir. Dafa uygulayıcıları kendileri için başarıya ulaşırken aynı zamanda zulmü reddedip yaşamları kurtarıyorlar ve yolculuklarının son ayağını iyi bir şekilde yürüyorlar.

Size bir şey söyleyeyim: aldığınız yolu ve yaptıklarınıza değer verin, Fa'yı onaylamak için kullandığınız zamana değer verin. Geçmişte kalan hiçbir zaman geri gelmeyecek. Eğer bir kişi Dafa uygulayıcılarını olgunlaştırmak için tekrar bir terör havası yaratmaya çalışsaydı, bu artık mümkün olmazdı, çünkü artık geriye çok fazla şeytan kalmadı. Fa-düzeltmesi ile doğru yol alırken, seviye seviye, durmadan, geniş çaplı olarak, şeytani elementleri yok ediyor ve yeni kozmos sürekli olarak oluşumuna devam ediyor. İyi iş yapan Dafa uygulayıcıları [kozmosun] ve kendilerinin sorumluluğu altında olan genişlikte baştan sona şeytanı yok ediyorlar. Bu yüzden bir kişi o şeytani elementlerin başlıca bir rol oynamalarını isterse, bu artık mümkün değildir.

Bildiğiniz gibi, bugünlerde Çin toplumundaki herkes şeytani Partiye lanet ediyor. Bunun neden olduğunu biliyorsunuz. Bizim gibi biraz daha yaşlı olanlar geçmişte şeytani Partiyi kimsenin eleştirmeye cesaret edemediğini bilir. Ama bugünlerde herkes bunu yapıyor, çünkü şimdi neredeyse kirli Parti'nin şeytani faktörlerinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Zulüm ilk başladığında, her şeyi kapladıkları yoğunluk çok büyüktü. İnsanları izliyorlar hatta onları ele geçiriyorlardı, böyle olunca kim şeytani Partinin kötü olduğunu söylemeye cesaret edebilirdi ki? Siz kapı kapalı olarak banyodayken bile hala şeytani Parti hakkında herhangi bir şikâyeti fısıldamaya bile cesaret edemezdiniz ve hala korku içinde olurdunuz. Bunun sebebi, o şeytani varlıkların iş başında olmasıydı. Ama şimdi bu şeytani faktörlerin geniş çaplı olarak yok edilip ortadan kaldırılmalarının ardından, hala içlerinde bir adalet duygusu olanlar ayağa kalkıp, konuşuyorlar. Ve hatta insanları şeytani Partinin insanlara zulüm ettiğini gördüğünde, bunu reddetmeye cesaret ediyorlar, çünkü geriye çok fazla şeytani faktör kalmadı. Başka bir değişle, terör havası artık eskisi gibi değil ve uygulayıcılara zulüm etmek ya da uygulayıcıları olgunlaştırmak için eski güçler tarafından yaratılmış olan ortam yok oluyor. Artık Dafa uygulayıcılarını test etmek için bu ortam yeterli olmadığında veya Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarırken bu ortam artık bir baskı oluşturmazsa, bu artık olayların sona ermek üzere olduğu zamandır. Benim size bunu söylememe ihtiyacınız olmayacak. Bunu kendiniz görebilirsiniz. Durum hızla değişiyor. Ama durum ne olursa olsun, uygulayıcılar, uygulayıcılardır ve biz sıradan insanların politik çabaları ile uğraşmayız. Dafa için iyi şeyler yapmış olanlar Tanrılar tarafından onaylanırlar. Ve tabii ki, Dafa uygulayıcıları buna tanıklık edeceklerdir. O insanlar için bu, kendileri için bir gelecek yaratmak anlamına gelmektedir.

Bugünlük de bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. (Uzun, coşkulu alkış)

Birkaç şey daha ekleyeceğim. Shifu'nuzu içinde gördüğünüz biçim bir insan biçimidir. Bu tamamıyla, insan uzuvlarından oluşan, bir insan görünümüdür -tıpkı bir insan gibi. Ama kozmosun her bir seviyesinde Shifu'nuzun vücudu, biçim olarak, kozmosun o seviyesinin varlıklarının vücudu ile aynıdır. Bu, burada da geçerlidir. Size söylediğim gibi, burası insanlar için olan bir yer olmasına rağmen, Shifu'nuzun ana parçası burada olduğundan, bu nokta bütün evrenin Fa-düzeltmesinin kalbi haline gelmiştir. İster eski güçler olsun, isterse bizim kurtarmaya çalıştığımız yaşamlar, kozmostaki kurtarılmak isteyen bütün devasa vücutlar buraya gelmek istiyorlar. Güvenlik sebebiyle, henüz Fa ile düzeltilmeyen bütün varlıkların gerçek yaşamları, benimle birlikte bulunuyor. Benim kat kat parçalarımdan yüzeysel hücrelere kadar hepsinde onların yaşamları mühürlendi. Böyle olmasına rağmen, size söyleyeyim ki, Shifu'nuz bir insandan daha farklı görünmeyecektir. Fa-düzeltmesi tamamlanmadan hemen önce, hiç kimseye bir Tanrı gibi görünmeyeceğim. Eğer şimdi bir Tanrı gibi gözükseydim, bu sizin uygulama yapmak için durumlarınızı mahvederdi, olaylara aydınlanmanız gereken, altında bulunduğunuz illüzyonu dağıtırdı. Bu andan sonra bütün yaptıklarınız ve uygulamanız bir hiç uğruna olurdu, her şey mahvolurdu ve yaşamlar kurtarılamazdı. Bu yüzden, Fa'yı insani düşünüş ile değerlendirmeyin ve Shifu'nuzu insani bir bakış açısı ile düşünmeyin. Shifu'nuzun size öğrettiği Fa, sizin uygulama yapmanızı sağlayabilir ve sizler Fa temelinde uygulama yapmalı ve olayları değerlendirmelisiniz. Fa'nın içinde yanlışlar yoktur. Fa, en yüzeysel, insan dilinin yapısı kullanılarak, insan dili ile yazılmıştır ama o bu yüzeysel seviye ile sınırlı değildir: içinde, her seviyeyi içeren Fa anlamları vardır.

Hepinize teşekkürler! (Bütün salon boyunca uzun, coşkulu alkış)