2012 A.B.D. Başkentindeki Uluslararası Fa Konferansı

(Li Hongzhi, 14 Temmuz 2012 ~ Washington DC.)


(Tüm konferans katılımcıları ayakta ve sıcak bir şekilde alkışlıyorlar.)

Günaydın! (Uygulayıcılar "Günaydın Shifu!" diyorlar.) (Uygulayıcılar uzunca bir süre kesintisiz alkışlıyorlar.) Yerlerimizi alalım.

Yılda iki kere Fa konferansımız oluyor ve her ikisi de Amerika'da gerçekleşiyor -daha da spesifik olmak gerekirse Doğu Yakasında. (Shifu gülüyor) Bazen eğer bir Fa konferansından yeterince faydalanamazsanız, buna değmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü biletleriniz ve seyahatiniz için oldukça harcama yapıyorsunuz. Benim çok fazla sayıda Fa konferansı yapmak istemememin sebebi, kesinlikle mali yükünüzü olabildiğince hafifletmeye çalışmak istememden dolayıdır. Ama durum nasıl olursa olsun, Fa konferansları aracılığıyla bazı şeyler işaret edilebilir, sonuçta konferansların ardından proje toplantıları yapılıyor ve bu durum bu projeler için bir araya gelmek üzere iyi bir fırsattır. Beraberce bir araya gelerek olayların çözümü için pratik yollar bulabilirsiniz ve bu gerçekten harikadır.

Mevcut durumdan yola çıkarsak, sizin de farkında olduğunuz gibi, tüm dünyanın Falun Gong'a karşı tavrı tamamen değişiyor. Zulüm ilk başladığı zaman, dünya medyası ÇKP'nin şeytani, baskıcı propagandalarını tekrarlıyordu. Bu durum ÇKP'nin propaganda yapma çabalarına yaradı ve tüm dünyanın Falun Gong'u Partinin dayattığı yalanlar doğrultusunda görmesine yol açtı. O zaman Çin'in dışındaki birçok uygulayıcı öğrenciydi ve çok fazla dünyevi deneyimleri yoktu ve bu yüzden olayları nasıl ele alacaklarını bilmeden de olsa harekete geçtiler ve bu süreç içerisinde aynı zamanda olayları nasıl ele almaları gerektiğini öğrendiler. Kendi başlarına gerçeği açıklamak için bir medya oluşturdular, bu amaçla bir takım projeler başlattılar ve gerçeği ortaya çıkarmak için uğraştılar ve ÇKP'nin baskısının bir parçası olarak yarattığı art niyetli yalanları tersine çevirmeye çalıştılar. Tek kelimeyle olağanüstü. Böyle olmasına rağmen, olaylara baştan sona baktığımızda, eğer dünya insanlarının gerçekten Falun Gong'un ne olduğunu anlamalarını istiyorsak, bu durumda kat edecek daha yolumuz var. Bir düşünün: aksi takdirde, bütün o insanlar şu anda uygulama yapıyor olmayacaklar mıydı? Aslında, birçok insan bizi hala zulüm gören bir inanç; politik sıkıntıları olan bir grup veya kötü ÇKP'nin ideolojisi ile ters düşen bir topluluk sanıyorlar. İnsanlar, her şeye rağmen, insan düşünüş şekline sahiptir. Durum ne olursa olsun, insanlar sonunda Falun Gong'un ne olduğunu anlayacaklardır. Dafa uygulayıcılarına insan toplumunda yaptıkları her şey, attıkları her adım ve çaldıkları her kapının açılması çok zormuş gibi geldi. Ama bu durum Fa-düzeltmesinin ileri doğru ilerleyişi ile alakalıdır, bu dünyada yüzeyde olaylar atlayış ve sıçrayışlar ile meydana gelmez. Çünkü bu kadar sınırlı bir ebatta olan dünyada, eğer her şey çok çabuk bir şekilde ilerleseydi, Fa-düzeltmesi bitmeden [burada her şey sona ererdi.] Bütünsel süreç bu şekilde karşılıklı bir ilişkiye sahiptir. Bu yüzden, insanlar gerçekten [Falun Gong hakkında] böyle net bir anlayışa ulaştığında, bu her şeyin son noktasına geldiği anlamına gelir. Aslında, bu o kadar da uzakta değildir. Bu, olayların şu anki durumundan çıkarabileceğiniz bir şeydir. Ne şeytan ne de zulüm daha fazla ayakta kalamaz.

Yüzey seviyedeki bir insan kendisine ebeveynleri tarafından verilmiş bir vücuda sahiptir ve bu vücut yiyecek tüketerek büyür. O, bundan ibarettir. Bir insan, yüzeyde, tıpkı bir giyecek parçası gibidir. Aslında iş başında olan kişinin içinde bulunan parçasıdır, yani, diğer boyutta olandır. Bunların hiçbiri yüzeydeki insanlar tarafından algılanamaz. Onlar sadece olayları kişinin eylemlerine bakarak yargılarlar. Öte yandan, bir kişinin çeşitli düşüncelerinin kaynağı, diğer taraftan, çok karmaşıktır ve yüzeyde görünen şey, işe karışan birçok varlığın etkisini taşır. İşte böyledir ve bu gerçekten çok karmaşıktır. Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm ise daha da karmaşıktır. Bir insan aslında çok fazla bir şey yapamaz. [Olan biten] diğer boyutlardaki şeytanın başlıca bir rol oynamasından dolayıdır. Şu anda, o şeytani varlıklar yok edilmiştir ve etkin bir şekilde temizlenmişlerdir. Bunları kendiniz gördünüz. Daha önce, dünyanın her bir köşesinde son derece küstah bir şekilde şeytani şeyler yaparken, benim düşünceme göre birçok ülke onlardan korkuyordu. Eğer [ÇKP] şu anda terörünü tüm dünyaya yaymaya kalksa bile, artık bunu yapacak gücü yoktur. Hatta bunu yapmayı düşünemez bile. Çünkü Fa-düzeltmesi durmadan ileri doğru yol alırken, [şeytan] çok hızlı bir şekilde her boyuttan boyuta, tabaka tabaka yok edilmektedir. Bu bir varlığın durumuna benzer: o her bir düzlemde bir varoluş biçimine sahiptir. Bir varlığın güçlü olabilmesi için, kökleri derinlere uzanmalı ve orijini harikulade olmalıdır veya başka bir deyişle, onun seviyesi yüksek olmalıdır. Bu yüzden, o şeyler seviye seviye yok edildiklerinde ve gittikçe yüzeye ulaştığında, kökleri daha da sığ bir hale gelir ve en sonunda geriye bir insandan başka hiçbir şey kalmaz, çok küçük bir şeye tekabül eder. Şeytan için de durum budur. O, diğer boyutlarda yüzeye ulaşana dek hiç durmadan yok edilir. Bu da olayların neden şu anda bu durumda olduğunu açıklıyor. Şeytanın artık dünyada daha önce yapmakta olduğu şeye artık gücü yetmemektedir.

Bu yalnızca dünya için de geçerli değildir. Şu anda Çin'de bile bir zamanlar yarattığı Kızıl Terörü artık ortaya koyamıyor. Ama onun kurumları, organizasyonları ve bütün meydana getirdiği şeyler yok oldu mu? Hayır; onlar hala varlar ya da hala orada varoluyor gibi görünüyorlar. Yine de, bu şeyler sahnenin arkasındaki etkenler tarafından kontrol ediliyorlar. Eğer perdenin arkasındaki pozitif güçler galip gelirse, o zaman şeytan yüzeyde daha fazla şeytanilik sergileyemeyecektir; eğer sahnenin arkasında şeytani faktörler galip gelirse, yüzeyde de olaylar şeytanileşecektir. Başka bir deyişle, Fa-düzeltmesinin ileri doğru ilerleyişindeki bütün süreç boyunca, şeytan çok büyük miktarlarda yok ediliyor ve yüzeydeki insanlar değişiyorlar. Ben her zaman bir şey söyledim, o da Falun Gong'a yapılan zulüm en kötü durumundayken, bütün dünyanın şeytan ile kaplanmış olduğu idi. Yoğunluk inanılmazdı ve yaşayan her canlı onun elindeydi -hatta otlar bile. Siz yürüdüğünüz zaman ot size tuzak kuruyordu sanki. Her şey size zarar vermeye çalışıyordu. Bu çok şeytanca idi. Ama şimdi her şey, bütün o şeyler temizlendiği ve artık var olmadığı için değişti. Dolayısıyla ortam da değişti ve şimdi insanlar mantıklı hale geliyorlar. İnsanlar her şeyin farkında oldukları bir tarafa sahip oldukları ve bununla beraber, insanlar çok geriye uzanan bir şeye - derine kök salmış, doğuştan gelen temellere (genji) sahip oldukları için ve insanların büyük çoğunluğu buraya Fa'yı elde etmek için ve de Fa için geldiklerinden dolayı; ve her şeyin farkında olan tarafları daha da güçlü bir hale geldiği için, bu yüzden, gerçeği açıkladığınız sürece siz bir kişinin oldukça yüksek bir anlayışı ifade ettiğine tanık oluyor olabilirsiniz. Onların söyledikleri ortalama bir insanın söyleyebileceği bir şey değildir. Ve özellikle, bir kişinin Dafa ile ilgili gerçeği kabul ettiği zaman söylediği şeyler -hiçbir zaman tipik sıradan bir insanın ifade edebileceği şeyler değildir. Onlar sanki uygulayıcılar gibi konuşurlar. Bu durum, o kişinin bilen tarafının rol oynadığını göstermektedir. Şeytani faktörler şu anda giderek azaldılar ve insanları kontrol edemiyorlar. Sadece birkaçı geriye kaldı ve bazı stratejik yerlerin etrafında yoğunlaşmış ve konuşlanmış durumda ve hala şeytani şeyler yapıyor ve varlığını sürdürüyor. Başlangıçta tüm dünya çapında vahşice hareket ediyorlardı, fakat daha sonra ise sadece [Çin'in içerisindeki] politik ve hukuk sistemi içerisinde yani, hapishaneler, Kamu Güvenliği Büroları, Devlet Güvenlik Ofisleri, zorunlu çalışma kampları içerisinde -sadece sistem içerisinde yaptıklarını sürdürebildiler. Şimdi, o sistemin kendisini bile kontrol edemez haldeler. [Bu faktörler] şu anda hapishaneler ve beyin yıkama merkezleri etrafında toplanmış durumda ve geriye çok fazla güçleri kalmadı. Şu anda Pekin'de bile tutunmaları onlar için zor.

Bildiğiniz gibi, şu anda şeytani Parti her an parçalanabileceğini hissediyor. Bunu söyleyen sadece ben değilim. Bunu kendileri de başkaları da söylüyor. Pekâlâ, asker, polis ve bütün otoriteler -onlar hala Parti'nin elinde değiller mi? Ve hala koca bir ordu yok mu? Peki, o zaman neden bu şekilde hissediyorlar? Yüzeyde biçimi ve organizasyonel yapısı hala güçlü gibi görünse de, o şeylerin ardında yatan şeytani faktörler artık yoklar. Rejimin hala var olmaya devam etmesinin sebebi ise o en şeytani faktörlerdir. Onlar sürekli olarak yok edildikçe ve daha da azaldıkça, [Parti] daha fazla ortalıklarda olamayacağını ve sona ereceğini biliyor. Hissettiği şey budur.

Falun Gong zulmü başladığı zaman, Shifu ÇKP'nin Falun Gong'a yaptığı zulmün kendi sonunu getireceğini sizlere söylemişti. Gördüğünüz gibi, onlar doğrudan oraya doğru gidiyorlar. Fakat durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları olarak şartlar değişmekte olmasına rağmen yılmamalıyız. Bunu yapmayın. Bir uygulayıcı olduğunuzu unutmayacağınızdan emin olun. Sadece temeliniz xiulian olduğu için gidip insanları kurtarmaya çalışabilirsiniz. Sadece xiulian uygulamasında oluşturulmuş bir temel ile ve güçlenmiş doğru düşünceleriniz ile insanları kurtarmak konusunda başarılı olabilir ve başladığınız işi sona erdirebilirsiniz. Bu yüzden uygulamanızı göz ardı edemezsiniz. Bu her zaman için böyledir.

O kadar da azimli olmayan ya da "Oh, yani şeytani parti artık düşmek üzere ve Falun Gong'un hükmetme zamanı geliyor." diye düşünen bazı yeni uygulayıcılar var. Size şunu söyleyebilirim ki, politik güç anlamında, durum bu olmayacaktır. Biz politik güç istemiyoruz. İlk olarak xiulian uygulamaya başladıkları zaman, "Ben Fa'yı edindim. Tao'yu gün doğumunda duyan biri olarak, gün batımında ölebilirim." diye düşünen birçok uygulayıcı vardı. Onlar, "Artık Dafa'yı öğrendiğim için, bana şans verilse bile bir Başkan olmayı düşünmemeliyim. Ben uygulama yapmak istiyorum." diyorlardı. Başka bir deyişle, uygulayıcılar olarak bizler dünyevi kazancı bir kenara bırakmak isteriz. Uygulayıcılar bu tür şeylerin peşinde olmazlar. Bizim peşinde olduğumuz şey dünyevi takıntılardan kurtulmaktır. Bireysel seviyede xiulian bağlamında bizler sadece kendimizi geliştirmeye ve kendi gerçek evlerimize dönmeye odaklanmalıyız. İnsan dünyası kozmosun son saatinde sadece Fa-düzeltmesi için özellikle yaratılmış bir yerdir ve o kozmosun orijinal olarak sahip olduğu bir şey değildir ya da kozmos için gerekli bir şey değildir. Ben geçmiş anlamında konuşuyorum. Eğer gelecekte burası var olacaksa, bunun sebebi, burasının Fa-düzeltmesi sırasında kudretli erdem oluşturmasıdır. Ve belki de geleceğin kozmosunda bir varoluş düzlemi görevi görecektir. Yani bir kişinin gerçek evi burası değildir. Bu yüzden buraya Fa'yı elde etmek için gelen canlı varlıkların büyük çoğunluğunun buraya gelmelerinin nihai sebebi, bu dünyada ne kadar kaybolmuş olurlarsa olsunlar, Fa'yı elde etmek idi.

Ne kozmos ne de canlı varlıklar artık yeterince uygun değildir ve her şey berbat bir durumdadır. Yani, herkes bunun içerisindedir ve bir canlının kozmostaki seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, o da ateşe odun eklemekte ve her şeyi daha da uygunsuz bir hale getirmektedir. O halde bunun anlamı, kozmostaki bütün canlıların suçlu oldukları ve bu sebeple aşağı düşmeleri gerektiğidir. Eğer bu durum Fa-düzeltmesi için olmasaydı, durum kesinlikle bu olacaktı. O halde, bu varlıklar kurtarılacaksa, zorlukların ortasında ve bu en zor ortamda orijinal benliklerine geri dönmek ve kendilerini kurtarabilecek olan Dafa'yı elde etmek zorundaydılar. Ama bu gerçekten zordur. Bildiğiniz gibi, bizler sokaklar boyunca el ilanları dağıtarak insanlara seslenirken ve insanları xiulian uygulamak için davet ederken birçok insan hiç ilgilenmiyor. Ve dahası, insanlar ÇKP'nin propagandası ile yaydığı yalanlar yüzünden korkutuldular ve bu da bazı şeyleri çeşitli biçimlerde sabote etti. Ve olaylar bunlarla da sınırlı değildir. Dünya çapında bir gerçek daha vardır ki, o da birçok insanın, gerçekten xiulian uygulamaya başlamak isterlerse, doğdukları andan itibaren oluşturdukları fikirler tarafından engellenecek olmalarıdır. Bu kesinlikle doğrudur ve bu yüzden uygulamaya giremeyeceklerdir. Bu yüzden bu çevrede insanları kurtarmak aynı şekilde zordur. Böyle olmasına rağmen, [nihai olarak] bu zorluklar insanların kendi zorluklarıdır ve eğer Dafa uygulayıcıları onları kurtarmaya çalışırlarsa, sadece bununla bile, uygulayıcılar olağanüstüdür. Çünkü o yaşamlar Fa'yı edinmek için ciddi zorluklarla karşılaşmak zorundadır ve sadece bunun ardından, onu bu koşullar altında elde edebilirlerse geçerli sayılır. Bir insan, hiçbir şeyin artık uygun olmadığı bir durumda bunu yapabilirse olağanüstü sayılır. O, zorluklar ve acı ortasında ve birçok yaşam boyunca oluşan ve o kişiyi gömmeye çalışan karma ve fikirler topluluğunun etkisi altında, Fa'nın farkına varmaya çalışmalı, uygulama yapmalı ve geriye dönmeli ve Dafa kendisini kurtarırken neler olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Bu gerçekten zordur. Bunlar bizim karşılaştığımız durumlardır. Bu yüzden Dafa uygulayıcıları sadece kendilerini iyi geliştirmemeli, aynı zamanda yaşamları kurtarmak ile ilgili tarihi görevlerini de yerine getirmelidirler.

Geçmişteki xiulian uygulama formlarının hiçbiri Dafa ile aynı değildi; Fa-düzeltmesi, kozmosta daha önce asla görülmemiş olan bir sorumluluktur. Hepinizin bildiği gibi, ben, eski güçler tarafından düzenlenmiş hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Onların yarattığı engellemeleri gündeme getirdiğimde ve en nihayetinde de tartışabilecekleri zemini kaybettiklerinde bana: "Nasıl olduğunu anlamamızın tek yolu bu" diyorlar. Peki, bununla neyi kastediyorlar? Bizim durumumuz, Hıristiyanların 300 yıl zulümden geçmeleri ile benzerlikler taşıyor -onlar sadece bunun ardından, sadece kendilerini kanıtlamalarının ardından kabul edilmişlerdi; Budizm de aynı şekilde kendi Dharma'sı için sayısız sıkıntılardan geçmek ve birtakım başlıca eziyetleri yaşamak zorunda kalmıştı. Yani her biri, bu gibi şeylerden geçmek zorundaydı ve dolayısıyla da, eski güçler anlamalarının tek yolunun bu olduğunu iddia ediyorlar. Onlar sadece ama sadece eski canlılardır ve hiçbir noktada, kendilerinin üstesinden gelindiği ana dek, Dafa'yı anlayamıyorlar. Fa-düzeltmesini hakikaten iyi bir şey olarak ve onları kurtarabilecek bir şey olarak görüyorlar; o nedenle de, kendi fikir ve kanıları temelinde olaya iştirak ediyorlar ve kesinlikle geri adım atmayacaklar -ne kadar mantık yoluyla ikna etmeye çalışılırsa çalışılsın. Ve bu sebepten dolayı, Fa-düzeltmesi için bir engel haline geldiler. Dahası, kendilerini dahi muaf tutamadıkları bir sistem düzenlediler. Sonunda da her şeyi hissizce ele almaya başladılar, sadece düzenlemiş oldukları şeyleri yapıyorlar. Her neyse, canlılar açısından bütün bunlar son derece zordu. Ve bu durum Tanrılar için de geçerlidir. Onlar açısından da geride kalmak çok zordur, çünkü onlar da bütün bunlarla karşı karşıyalar ve hepsi Fa'yı kendi seviyelerine göre anlıyorlar. Onlar açısından esas zorluk budur. Hepsi bu olayı biliyor, fakat hiç biri bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağını bilemiyor -ya da ne kadar büyük çaplı bir şey olduğunu. Böylece herkes yapabileceğini yaptı ve benim için çok büyük engeller yarattılar.

Neyse, bizim yürümekte olduğumuz yolun nasıl olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Eğer Fa-düzeltmesi başarıya ulaşmasaydı, eğer standartlar doğrultusunda iyi bir şekilde yapılmasaydı ve canlılar tarafından kabul edilmeseydi, ya da Shifu bundan memnun olmasaydı, o durumda Shifu'nun ne kadar güçlü olup olmadığı bir önem taşımazdı: eğer canlı varlıkları Fa-düzeltmesi yoluyla gereken saflık derecesine ulaştırmayı başaramasaydı veya birtakım şeyler en başından beri yanlış gitseydi, size söyleyeceğim ki, bu dünya yok edilecekti. Fa-düzeltmesi diye bir şey artık olmayacak ve yaşamları kurtarmak diye bir konu da artık olmayacaktı. Tehlike dolu olacaktı. Fakat bu gerçekleşmedi. Fakat aslında, bu gibi şeyler kendisini göstermişti. Farkındasınızdır, birtakım göksel vücutlar dünya ile çarpışma sürecinde idi, fakat olay tersine dönüp ıskaladı. Ve dünyanın başına gelmesi gereken daha başka birçok büyük felaket de vardı fakat hiçbiri gerçekleşmedi. Bir başka deyişle, Fa-düzeltmesi günümüzdeki bu noktaya kadar ulaştı -gerçekleşen yakın tehlikelere ya da geçtiğimiz zorluklara rağmen, ne olursa olsun, olayları doğru şekilde ele aldık ve şu anda final noktasındayız. (Uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor.) Bir başka deyişle, bizim yürüdüğümüz yol doğrudur -ve bu kısım Dafa uygulayıcılarının ne kadar muhteşem olduklarını da içeriyor. Fa konferanslarınızda, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygularken birçok olayın üstesinden nasıl geldiğini, yaşamları nasıl kurtardıklarını ve Fa'yı nasıl onayladıklarını anlatıyorsunuz. Aslında bu, milyonlarca Dafa uygulayıcısının, bu denli muhteşem sayıdaki Dafa uygulayıcısının yürümekte olduğu yoldur. Karşılaştığınız zorluklar, xinxing testleri ve xiulian'in zorlukları, [bunların hepsi] kendi yollarınızı yürümenizin ve kendinizi başarıyla oluşturuyor olmanızın bir parçasıdır. Elbette, Dafa uygulayıcıları açısından başarı sadece kişisel bir kurtuluş meselesi değildir ve onlar kendileri için buraya gelmediler. Ondan ziyade, yaşamları kurtarma görevini üstlenmişlerdir. Bununla birlikte, Fa'yı elde etmek isteyen dünya insanları bile, bir göreve sahiplerdir -o da sadece kendileri için olan bir durum değildir. Ondan ziyade, onlar, kendilerine ait olan canlıların hayatta kalmalarından sorumludurlar. Kendilerine ait yaşamları kurtarmak için bu dünyaya indiler ve gelmelerinin sebebi bu idi.

Bu, tek kelimeyle muhteşem bir şeydir. İnsanlar şu anda ne düşünürlerse düşünsünler, az önce de söylediğim gibi, tüm insanların bazı noktalarda net bir hale gelmeleri gerekiyor. Net olmak zorunda olmalarının dışında başka bir şey daha var -gelecekte yaşayacakları ve yüz yüze gelecekleri şeyler tek kelimeyle şok edici olacak. Ben "hakikat" hakkında konuşuyorken, bu terim çok geniş bir kapsamı içeriyordu. Biz bunu günümüzde kullanırken, kötü ÇKP'nin Falun Gong'a zulmetmek için uydurma yalanlar söylediğini insanlara nasıl anlatacağımızı ima ediyoruz; o kötü ÇKP'nin aslında ne olduğunu ima ediyoruz; Falun Gong'un niçin zulme uğradığını ima ediyoruz ve ardından da [insanların hakkında konuşmakta olduğu] Falun Gong'un tam olarak ne olduğu konusu bulunuyor ve insanların bu hakikati anlaması zordur. Fakat durum ne olursa olsun, gelecekte, insanların bilmediği ya da bilmek istediği veya "doğru" olarak inandıkları halde aslında "yanlış" olan birçok ama birçok şey ve birçok hakikat, insanlara tam olarak ifşa edilecek. İnsanların inanmadıkları şeyler, onlara gösterilecek. İnsanlar gerçekten de tüm tarih boyunca asla görülmemiş olan unutulmaz, devasa bir değişim yaşayacaklar.

Tarih ilerledikçe ve bir yol ilerlemeye devam ettikçe, hiç kimse cennetlerin vermiş olduğu kararları engelleyemez. Bu süreç esnasında, daha fazla insanı kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapmak ve onların hayatta kalmalarını sağlamak zorundasınız. Gerçekten, sizlere söylüyorum ki, Dafa uygulayıcıları olarak hala daha fazla insanı kurtarmanız gerekiyor, çünkü ben şunun gerçekleşmesini düzenledim: gelecekte Dafa'ya borcunu ödeyecek olan insanlara sahip olacağım -yani, hayatta kalacak olan insanlar- ve onlar Dafa için en ihtişamlı olan çağı yaratacaklar; eşi benzeri olmayan muhteşemlikteki bir zamanı. Dolayısıyla bu, insanlar tarafından gerçekleştirilecek olan bir şeydir. Fakat onlardan geriye sadece bir avuç kişi kalırsa ne başarılabilir ki? Çok sönük kalacaktır. (Herkes gülüyor; Shifu gülüyor) O yüzden, daha fazla insanı kurtarmak zorundayız.

Şu anda durum nasıl olursa olsun ve bütün o çok sayıdaki canlılar ne diyor olurlarsa olsunlar, Shifu burada gerçekleşmekte olan her şey için dizgini sıkı bir şekilde elinde tutmaktadır -ve hiçbir şey yoldan sapmayacaktır. Az sayıdaki birtakım insanlar Fa'yı anlayışlarında problemler sergilediklerinde, bunlar xiulian'deki kişisel meselelerdir ve olayların büyük kapsamlı durumu değişmez şekilde kalmayı sürdürecektir. Sizin açınızdan durum sadece yaşamları kurtarmak ve tarihi görevinizi yerinize getirmenizdir -tamamen bundan ibarettir. Bu şekilde Dafa uygulayıcıları kudretli erdemlerini koruyacak ve xiulian'de başarıya ulaşacaklardır. Elbette, problemli olan çok sayıda konu da bulunuyor, fakat Shifu bugün bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyor. Fakat bazen cümleler dilimin ucuna geldiğinde, bir iki şey söylemek istiyorum. (Tüm uygulayıcılar alkışlıyor)

Çin'de ve Çin'in dışında bulunan Dafa uygulayıcıları açısından, xiulian farklıdır. Ve aslında, ister Çin'de olun ister dışında, nerede olursanız olun, her bir Dafa uygulayıcısı için xiulian farklıdır. Size daha önce hiçbir rol modelin ve hiçbir örneğin olmadığını söylemiştim; kişi en fazla diğer insanların deneyimlerinden faydalanabilir ve onlar doğru düşüncelere sahiplerken olayları nasıl ele aldıklarını görebilir. Eğer her şeyi onların yaptıklarını taklit ederek yapmaya çalışırsanız ya da onların her yaptığını siz de körlemesine yaparsanız, o durumda hatalısınızdır. Her bir kişi kendi yolunu yürümektedir ve her bir kişi, Dafa'dan aydınlanma elde etmektedir -ve o, bir gün, o kişiye ait olan Fa olacaktır. Anakara Çin'deki uygulayıcıların yaptığı uygulama ve gerçekleri açıklama işi, zorlukların ve korkutucu bir baskının ortasında gerçekleşiyor. Buna sizler tarih içerisinde karar verdiniz ve o zamanlar yapmak istediğiniz şey bu idi. Buna ek olarak, bu duruma, önceden tayin edilmiş olan birçok elementte sebep olmuş olabilir. Dolayısıyla da bu şekilde yapılmak zorunda kalınmıştır. Bu durumda, konu Çin'in dışında yaşayan Dafa uygulayıcılarına gelince, onların durumu da karmik elementlerden kaynaklanıyor. Nerede xiulian uygulayacakları ve olayları nerede gerçekleştirecekleri -onlar açısından farklıdır. Çin'de yaşayan uygulayıcılara gelince, Kızıl Terörün altında gerçekleşen baskı gerçekten de muazzam büyüklüktedir. Olaylar Çin'in dışında nasıl görünüyor olabilirse olsun, baskı, anakara Çin'de olduğundan çok daha azdır. Amerika'dan gördüğüm kadarı ile anakara Çin'den gelen uygulayıcıların düzelebilmesi altı ay gibi bir zaman alıyor. Sokakta yürümeye bile korkuyorlar. (Herkes gülüyor) Bunun sebebi Kızıl Terörden kaynaklanan psikolojik baskıdır (Shifu gülüyor) -ve bu madde henüz yok ediliyor. İnsanlarla buluştuklarında fazla bir şey söylemeye gerçekten de cesaret edemiyorlar, sanki hala bir başka ortamda yaşıyor gibiler. Fakat gerçekte ise, her şey tamamen farklıdır.

Yani bir başka deyişle, bu ortamda işler daha farklı bir şekilde yapılıyor. Ayrıca, Çin'in dışındaki Dafa uygulayıcılarının yaşam koşulları daha iyi gibi bir eğilime sahip. Tabii ki şimdi, yaşam koşullarından bahsederken, eğer Dafa uygulayıcıları tahsis edilen o servete sahipler ise, o durumda ondan keyif almak konusunda özgürlerdir. Shifu sizi aynen o kötü ÇKP'nin yaptığı gibi fakir olmaya yönlendirmiyor. Yani, yaşam ve koşullar Çin'in dışında yaşayan Dafa uygulayıcıları açısından genellikle daha iyi. Gerçek budur. O yüzden karşılaştıracak olursak, Çin'de bulunan uygulayıcıların büyük çoğunluğu, bir şeylere birazcık daha zor sahip olabiliyorlar. Fakat bir karşılaştırma yapmamalı ve orada [Çin'in dışında] yaşamın ne kadar kolay olduğu, Çin'de ise kişinin ne kadar acı çektiği gibi bir konu hakkında konuşmamalısınız. Bu, sizin yolunuzdur, (Shifu gülüyor) diğeri de bir başka kişinin yoludur. Çin'in dışında yaşayan uygulayıcılar da olağanüstüler. Olayları uluslararası anlamda tersine çevirebildiler; ayrıca şeytanı etkin bir şekilde dizginleyebildiler ve Çin'de yaşayan Dafa uygulayıcılarının üzerindeki baskıyı azalttılar. Eğer başka türlü olsaydı, bir düşünün: şeytan en zalim olduğu dönemde, en kudurmuş olduğu dönemde, her şeyi yapabilecek cesarete sahip olacaktı, öyle değil mi?

Yani, bununla birlikte, Çin'deki bu terör ortamı sebebiyle, bazı uygulayıcılar [bu baskıyla karşılaşınca] Fa'yı iyi bir şekilde çalışmayı başaramıyor ve azimli olamıyorlar. Bu durumda da, şeytanın baskısı altında birtakım hatalar yapmış olmaları ve ardından da yollarından sapmış olmaları muhtemeldir. Fakat bu olay bitmediği müddetçe, bütün bunlar sizin uygulama yolunuzun bir parçasıdır. Xiulian'de kaçınılmaz olarak, belirli testlerden düzgün şekilde geçemez ve onlardan yeniden geçmek zorunda kalırsınız; ya da belirli zorlukların üstesinden iyi gelmez ve onlarla tekrar karşılaşmak zorunda kalırsınız. Xiulian budur. Yolunuzda hiçbir engel olmadan ilerlemeniz, hiçbir şeyin sizi kesinlikle engelleyemeden ilerlemeniz -bu şekilde gerçekleştiğini görmedim. O gibi bir durum, sizin için düzenlenmiş olan testlerin başarısız bir şekilde ayarlanmış olduğu anlamına gelirdi; bir insan değil de sanki Tanrısal bir varlık xiulian uyguluyor gibi olurdu. O yüzden herkes uygulamasında farklı sıkıntılara sahip olacaktır [buna hiç şüphe yok] -ve herkes farklı şeylerle karşılaşacaktır. Ve hatta bazı konular çok zayıf bir şekilde ele alınacaktır. Son zamanlarda tekrar şöyle bir şey duydum: birtakım konularla internette beliren kötü kişiler var; yoldan sapan, yanlış yapan veya yapmamaları gereken şeyler yapan kişilerin, web sitelerine para verebileceklerini, bir miktar para bağışlamalarının ardından ise günahlarının affedileceğini ve o kişilerin hatalarının artık geçerli olmayacağını söylüyorlarmış. Ve insanlar gerçekten de onlara para ödemişler. Hatta parayı ödeyebilmek için arabasını satan bir kişi olduğunu duydum ve bazı kişilerin hakikaten çok para ödediğini duydum. Bu kadar sersem bir durumdalar. Bu durum, o kişilerin yaşadığı zihinsel baskının kafalarını bu denli karıştırmış olması mıdır? Bu durum baskının çok büyük olmasından dolayı, bu kişilerin mantıklarını kaybetmiş olması mıdır?

Dafa uygulayıcıları Fa temelinde xiulian uygulamak zorundadır ve Dafa uygulayıcılarına ait olan üç işi iyi yapmalıdır; sadece bunun ardından kişi kendi yolunu doğru bir şekilde yürüyebilir ve geride kaldığı zamanlarda kendisini temizleyebilir. Aslında, bizler "kişinin kendisini temizlemesi" gibi bir konu hakkında düşünmek zorunda değiliz. Xiulian'de bir testi iyi bir şekilde geçemediğiniz zaman, sadece, onun ardında yatan nedenleri iyi bir şekilde ele alacağınızdan emin olun ve o test ile bir daha karşılaştığınızda iyi bir iş çıkarın, hepsi bu. Bazı insanlar [o testten kalmanın] üzerlerine yapışan bir leke olduğunu düşünüyor ve hakikaten bu konuyla ilgili olarak korkunç derecede büyük bir yük altına girdiklerini hissediyorlar. Fakat bu da bir başka takıntı değil midir? Şeytani faktörler tam olarak o takıntıyı sömürmektedir. O kötü web sitesi, o gizli ajan, sizi dolandırmak için tam olarak o insani zihniyetinizden faydalanıyor, biraz para kaybetmenizi sağlıyor ve sizi tekrar yanıltıyor. Fakat siz hala buna uyanmış değilsiniz. Bu gibi kötü insanların böyle şeyler yapabiliyor olması -kötü niyetli online işler yapabilmesi- eski güçler tarafından kullanılmanız yüzündendir ve onların finansal anlamda kayıplar yaşamanızı istemeleri yüzündendir. Ve eğer bu duruma hala uyanmazsanız, sizi tamamen iflasın eşiğine getirecek ve aklınızın başınıza gelip gelmediğini göreceklerdir. Daha önce de söylediğim gibi, [Shifu bunlardan ister faydalansın ister faydalanmasın; ya da onları kabul etsin veya etmesin] eski güçler bu gibi şeyler yapacaklardır. Fa-düzeltmesi buraya varmadan önce, bu zaman aralığı içerisinde, kötü şeyler yapıyorlar. Fa-düzeltmesinin silip geçtiği yerlerde, onlar ve diğerleri birlikte yok edilecekler.

Kozmosun Fa-düzeltmesine gelince, benim açımdan süreç kısadır. Bir benzetme yapayım. Kozmos büyük ve kapsamlı bir zamandır ve Fa-düzeltmesinin bir şeyi tamamen temizlemesi gerektiğinde, bu durum sadece bir el hareketi kadar kısa sürecektir. Gerçekten de böyledir. Fakat devasa kozmik vücudun içerisinde sayılamayacak kadar çok evren bulunmaktadır, ayrıca içerisinde her büyüklükte ve sayılamayacak miktarda kozmik vücutlar var olmaktadır, ayrıca sonsuz sayıda "gezegen parçacıkları" da var olmaktadır ve bunlardan her biri -ister büyük ister küçük olsunlar - kendisine ait bir zamana sahiptir. Ben burada büyük kozmosun üstesinden sadece tek bir el hareketi ile gelindiğini söylediğim esnada, aşırı derecede yavaş olan bazı boyutlarda, bu durum, yüz milyonlarca yıl öncesi gibi bir sürece denk olabilir; bazı gezegenlerde yüzlerce yıl gibi bir sürece denktir. Burada, dünyada, insan dünyasında ise, kendisini sadece birkaç on yıl uzunluğunda gösteriyor. Aslında, sadece tek bir "an" almıştır. Fakat o "an" içerisinde, eski güçler bu zaman farklılıkları konusunu sömürüyorlar ve farklı boyutlarda yapmak istedikleri şeyleri yapıyorlar. Fakat tam tersine Shifu ise, onların yaptığı her şeyi Dafa uygulayıcılarına "başarı" getirsin diye kullanıyor -eğer başka türlü olsaydı, ben de başka yöntemleri kullanırdım. Zaten yaptıklarını artık yapmış bulunuyorlar, o yüzden ben de onları kendi oyunları içerisinde yeniyorum. Onlar eski güçler haline geldiler ve bu eski güçler kozmosun Fa-düzeltmesi için, bir şeytan olarak davranıyorlar. Bununla birlikte, eğer Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken şeyleri iyi bir şekilde yapmazlar ise, zarar büyük olmaktadır. O yüzden, eski güçler, kabul ediliyor olsunlar ya da olmasınlar -eğer gerçekten tökezliyorsanız- o zaman gerçekten tökezliyorsunuzdur; eğer gerçekten iyi iş çıkarıyorsanız hakikaten iyi iş çıkarıyorsunuzdur.

Dolayısıyla durum ne olursa olsun, sizlere güven içerisinde ve onurlu bir biçimde xiulian uygulamanızı, birazcık daha mantıklı olmanızı ve her şeyi Fa ile değerlendireceğinizden emin olmanızı söylüyorum. Dafa uygulayıcıları, işler sizin için nasıl gidebiliyor olursa olsun ve durum nasıl olabiliyorsa olsun, ister zayıf ister iyi iş çıkarmış olun, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç işi iyi yapmaya çalışın -önünüzdeki zaman içerisinde bu üç işi iyi yapın- ve bunu yaparken sürekli olarak kedinizi geliştiriyor olacaksınız, ilerliyor olacak ve kendinizi başarılı kılıyor olacaksınız. Ve durmaksızın ilerleyen bu xiulian süreci yoluyla, konuştuğum şeyleri sizler kendiniz biliyor olacak ve gelecekte nasıl iyi iş çıkaracağınıza odaklanabiliyor olacaksınız. Geçmişten gelen yükleri üzerinizde taşımayın. Bu gibi şeyler insani düşünme biçiminin ürünleridir ve şeytan tarafından sömürüleceklerdir.

Elbette, konuşmak istediğim çok sayıda şey bulunuyor. Fakat son iki Fa konferansı birbirine yakın zamanlarda düzenlendi, o yüzden daha fazla konuşmak olmaz. Çok açık bir şekilde ortaya koyamayacağım bazı şeyler hala var. Sizler xiulian uyguluyorken bütün bunları ortadan kaldırsaydım, uygulayacağınız bir şey kalmazdı. Ve yürüyeceğiniz bir yol da olmazdı, öyle değil mi? Durum bu olduğundan dolayı, hala yolunuzda kendi başınıza yürümeniz gerekiyor ve kendi başınıza xiulian uygulamanız gerekiyor. Shifu sadece bu konular hakkında genel anlamda konuşabilir. Neyse, sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Dafa uygulayıcıları olarak sıkıntıların üstesinden geldiniz ve bugün geldiğiniz noktaya ulaştınız. Ve gelecekte sizleri nelerin beklediğini biliyorum. Teşekkür ederim! (Uygulayıcılar uzunca ve coşkuyla alkışlıyor.)