2015 Batı Yakası Fa Konferansı'nda Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi ~ 16 Ekim 2015, Los Angeles)


(Katılımcıların hepsi ayağa kalkıyor ve coşku ile alkışlıyor.)

Yılda iki konferansımız oluyor [ABD'de]. Her seferinde birçok yerden ev sahibi şehre, çok sayıda uygulayıcımız geliyor. Yapılan masraflar çok ciddi boyutta. Hatta, bazen bu paranın hepsi onun yerine Fa düzeltmesi işlerinde kullanılsaydı önemli meseleleri çözebilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla düşündüğüm şey, Fa konferanslarımızın yalnızca birer formaliteye dönüşmesine kesinlikle izin vermemeliyiz. Konferans yoluyla, gerçekten birbirinizden öğrenmelisiniz ve nerede eksik kaldığınızı görmelisiniz, böylece bu, gerçekten Dafa öğrencilerinin beraberce ciddi uygulama yapmasına ve daha çok çaba göstermesine yardımcı olacak bir Fa konferansına dönüşsün.

Bildiğiniz gibi, Fa konferansının olduğu her seferde herkes Shifu'nun birşeyler öğretmesini istiyor ve büyük çaplı olaylarda bir takım değişimler umuyor. Fakat, uygulayıcılar olarak, eğer biraz zihinlerinizi sakinleştirebilirseniz ve yapmanız gereken şeyleri iyi yapabilirseniz, her şey sizin için aslında mümkün olacak. Üç şeyi iyi yapmayı başarabilirseniz eğer, dünyanın bir uzak köşesinde bile olsanız tanrısal varlıklar ve aynı zamanda Shifu'nun Fa bedenleri sizinle ilgilenecek. Sahip olduğunuz, herhangi bir insani düşünce veya takıntı, gelişmenizi ve yükselmenizi güçleştirecek ve aynı zamanda, eski güçler ve şeytani unsurlar tarafından kullanılacak, burası kesin. Bir yüksek seviyenin perspektifinden, eski güçler sadece bu olaylar için kendi tasarımlarına göre işlerini tamamlamaya bakarlar. Gayretli olup olmadığınıza, şeytanların nasıl bir engel yarattığına veya dünya insanlarına verilen sıkıntının etkisinin uygun olup olmadığına bakmazlar. [Eski güçlerin tasarımı olan] detayları gerçekleştiren bir de orta-seviyeli varlıklar vardır, sadece şeytan ve Dafa öğrencileri arasındaki dengeyi sağlayarak mekanik olarak görevlerini yaparlar. Doğrudan meseleye karışanlar ve negatif bir rol oynayanlar uygulama yapmanızı istemezler. Test esnasında, her bir insan düşüncesi durumu, her bir yetersiz doğru düşünce durumu, ve bir uygulayıcının sahip olduğu her bir takıntı, onlar tarafından sizi aşağı çekmek ve uygulama yapan Dafa öğrencileri arasından sizi çekip çıkarmak için bir bahane olarak kullanılacak. Bu, uygulama yolumuzda çok sayıda sıkıntı ve aynı zamanda tehlike ile karşılaşmamıza sebep olur.

Her bir takıntınız uygulamanızın başarısızlığa uğramasına sebep olabilir. Her bir takıntınız fiziksel sorunlara sebep olabilir ve bir zamanlar sağlam olan Dafa inancınızın sarsılmasına yol açabilir. Bir başka deyişle, gerçeği söylemek gerekirse, kimse sizin uygulamanızın başarılı olmasını istemez ve kimse uygulamanızın nasıl gittiğini düşünmez. Eski güçler neyin tamamlandığını görmek istiyorlarsa sadece onu tamamlamayı isterler, o kadar. Ve detayları gerçekleştirenlere gelince, zarar vererek, ve negatif rol oynayarak sizi aşağı çekmek ve bu ilişkiyi mahvetmek isterler, çünkü bu ilişkinin nasıl sonuçlanacağını bilmezler. Şeytan sonuçta şeytandır. Uygulamanızın tamamlanmaya doğru gitmesini sağlayan tek kişi Shifu'dur; bunu gerçekten yapan tek Shifu'dur. Shifu'nun yaptıkları sadece insanlara değil aynı zamanda tanrısal varlıklara da gizemli gelir. Kimse ne yaptığımı bilmiyor. Özellikle başta bu şekildeydi. Dolaysıyla engel yaratmaya ve yerine kendi ayarlamalarını koymaya bu kadar cesaret edebildiler. Ve tam da böyle bir ortamda siz uygulama yapıyorsunuz. Bunu tüm gereken ciddiyetle ele alamazsanız, bu çok tehlikelidir. Ve bazı durumlarda, bir bölgedeki uygulayıcıları test etmek amacıyla bir uygulayıcıyı seçecek kadar ileri giderler, o kişinin takıntıları olup olmadığına bakmaksızın, böylece insanların xinxing'ini yükseltir ve inançlarını test ederler. O uygulayıcının ölmesine, o Dafa öğrencisinin erken ayrılmasına ve diğerlerinin sarsılmasına sebep olurlar. Bu yöntem doğru gözükmese de daha geniş bir seviyede bunun için haklı nedenleri vardır, yani bu kadar büyük bir uygulayıcı grubu nasıl test edilmez - en temel seviyeye kadar test edilmez? O yüzden bunun için sebepleri vardır, ve nitekim tüm bunlar sizin için son derece ciddidir.

Uygulama süreniz boyunca, çok fazla şeyden geçtiniz ve hala birçok insan gerçekten iyi davranamıyor. Sürekli her türlü hatayı yaparlar ve hatta bunu alışkanlık haline getirmişler, ve hiç önemsemezler; ciddi sıkıntılar yaşarken bile problemin nerede olduğunu anlamazlar, çünkü ona alışmışlardır ve [takıntılarını] sadece küçük şeyler olarak görürler. Fakat bu uygulamadır - "boşluklardan muaf" (wu-lou) olma durumuna ne oldu? Hiç küçük diye bir şey yoktur. Ayrıca, bu son yıllarda uygulayıcıların arasında birçok korkunç şey olmuştur ve bunlar uygulayıcılarımıza türlü engeller yaratmıştır. Bu, eski güçlerin [sadece] aramızda problem yaratmak için sizi kullanması ve bu sayede insan takıntılarının ortaya çıkmasını sağlaması [problemiymiş] gibi gözükebilir, ve bu eski güçlerin hedefidir. Fakat bu şeyleri yaptığınız zaman, tüm sonuçları düşündünüz mü? Sizi gelecekte ne bekliyor? Gerçekten rasyonel olamıyorsunuz. Bazı insanlar durmadan Dafa öğrencilerimizi kandırarak paralarını çalıyor. Her türlü sözde nedenler adına fon topluyorlar ve Dafa öğrencilerini dolandırıyorlar. Herkes buraya Fa için geldi. Şimdi, bu şeyleri yaptığınız için, size birkaç sözüm var. Shifu buraya tüm canlıları kurtarmaya geldi. Kurtulmanız için çok küçük de olsa bir umut olduğu sürece, sizi kurtarmaya çalışacağım. Ne kadar kötü davranmış olursanız olun, size aynı iyi uygulayıcılara davrandığım gibi davranacağım. Yani kurtarılabileceğinize göre, size nasıl muamele ettiğim konusunda bir ayırım görmeyeceksiniz. Ve bu ajanlar için bile geçerli - size farklı muamele ettiğimi veya size karşı olağandışı davrandığımı görmeyeceksiniz.

İnsanları kurtarmak muazzam bir çabadır. Shifu her Fa konferansında, sizin Fa'yı gerçekten anlamanıza yardımcı olmak ve onun doğrultusunda kendinizi geliştirmenizi sağlamak amacıyla belirli insanların sahip olduğu bazı meselelere işaret etmektedir. Ve her Fa konferansında Shifu Zhuan Falun'u açıklamaktadır; hiçbir zaman bunun ötesine geçmemektedir. Eğer Fa çalışmak konusunda ısrarlı davranabilirseniz, ve Fa'yı okurken gerçekten insani düşüncelerinizi ve takıntılarınızı bir kenara bırakabilirseniz ve Zhuan Falun'u yolun her adımında içtenlikle okuyabilirseniz, o zaman ilahi varlıkların takdirini kazanırsınız. Problem yaratanlar ve karşı bir rol oynayanlar bile şöyle düşüneceklerdir, "Vay, bu insan gerçekten olağanüstü." Onlar böyle düşüneceklerdir.

Eski kozmos sona erdi ve yeni olan başladı. Bu basit bir kavram değildir. Bunu örneklersek, sürekli metabolik bir sürece maruz kalan vücudunuzdaki hücrelerin her zaman nasıl yenilendiğini ve yenileri ile yer değiştirdiğini bir düşünün. Gözlemleyebildiğimiz gezegenler de aynı şekilde sürekli olarak yenileniyor ve yenileri ile yer değiştiriyor. Oradaki yaşamlar için bu bir felakettir; orada yaşadıkları sürece bundan kaçamazlar. Bu yüzden, bu tip felaketler kozmosta sürekli olarak meydana gelir. Bir kişi öldüğünde, vücudundaki bütün hücreler ölmelidir ve o kişi daha fazla var olmaz. Bu yüzden daha önceleri eski kozmos yok olduğunda, yeni evrenin bir parçası olmak isteyenler bunu hiçbir zaman başaramamıştır. Neden ilahi varlıklar bile farkında değildir [yaptığım şeylerin]? Çünkü bu daha önce hiç olmamıştır. Daha önce kendini iyi bir şekilde geliştiren insanların direk olarak yeni dünyaya aktarılmaları ve eski evrenin canlı varlıklarının yenilenmelerinin ardından yeni evrene getirilmeleri gibi bir olay asla meydana gelmemiştir. Peki, bu zor bir girişim değil midir? Geçmişte örnek gösterilebilecek hiçbir olay yoktur. Zaman zaman eski güçler ile konuştuğumda ve bana hiçbir cevap veremediklerinde, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz" dediler. Onlar, "Senin bahsettiğin şeyi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz" dediler. Bugün ben Dafa uygulayıcılarına konuşuyorum ve eski uygulayıcıların tamamı benim sözlerimi anlayabiliyorlar. Bu yüzden bu şeyleri size söyledim. Uygulama yapmayanlar ya da azimli olmayanlar benim söylediğim şeye asla inanamazlar ya da onu anlayamazlar.

Bizim uygulayıcılarımızın saflarında meydana gelen bütün engellemeler aslında bir bütün olarak Dafa uygulayıcılarının sahip olduğu problemleri ortaya çıkardı. Problem çıkaranlar bunu hala düzenli olarak yapıyorlar ve başından beri engellemeler olmuştur. Sonunda kaç tane insan ileri adım atmayı başarmış olacak ve kaç tane insan bir Dafa uygulayıcısının tamamlanma standardını gerçekten karşılayabilecek? Bazen gerçekten bu konuda iyimser olamıyorum. Fa-düzeltmesi başarılı olmak zorundadır; bu kesin. Elbette tamamlanmaya ulaşan Dafa uygulayıcıları olacak. Ama kaç tane? Şu anda gerçekten iyimser değilim.

Uygulama yapmamız gereken zaman, bildiğiniz gibi, bizim için gerçekten çok kısa. Fa-düzeltmesinin ilerleyişi artarak hızlanıyor ve bu kısa zaman diliminde bizim Dafa uygulayıcıları olarak görevlerimizi tamamlamamız gerekiyor! Bir Dafa öğrencisi nedir? Kozmosun Yüce Yolu'nun (Dafa) öğrencisi. Bu sizin kendi, bireysel tamamlanmanız için yeterli mi? Durum böyle olsaydı kim Dafa uygulayıcısı olmak istemezdi ki? Dafa'nın insanları kurtarma gücü gerçekten muazzamdır: bunu başarmak gerçekten kolay olurdu. Dafa uygulayıcılarının bir görevi vardır ve bu hem çetin hem de zor bir yoldur. Ve bir de üstüne eski güçler vardır. Ama aslında, size yaptığınız şeyin doğası itibariyle zor bir şey olduğunu söyleyebilirim, bu yüzden eski güçler bu işe karışmasaydı, başka bir güç mutlaka bunu yapacaktı. Onlar size aynı şekilde müdahalelerde bulunacaktı; yapacakları şey bu olurdu. Dafa çok saf, doğru ve görkemli olduğu için, böyle bir kudretli erdemi ve gücü ve yaşamları kurtarırken parıldayan pozitif niteliklerini görmeleri üzerine, tanrılar bile hayran olur ve hiç kimse ona karşı böyle olumsuz bir şey yapacak kadar cesur olamazdı. Pozitif bir cephe kurarlardı fakat hala kendi istediklerine ulaşmaya çalışırlardı - hatta kendi amaçlarına ulaşmak için bu kadar büyük bir şey meydana getirirlerdi. Bu da eski güçlerin nasıl olduklarıdır ve yaptıkları şey müdahale etmek ve zarar vermektir. Bu olayın ne kadar zorlayıcı olacağını biliyordum bu yüzden Dafa uygulayıcıları için tarih boyunca pek çok şeyi hallettim ve bu yüzden sizi yaşamdan yaşama korudum, bütün yol boyunca sizi kolladım. Yine de tarihin bu anında, bu her şeyi belirleyen kısa ama kritik anda sizden beklenenler ciddidir.

İyi bir iş çıkaramayan uygulayıcılara ne olacak? Hepiniz benim size gülümsediğimi görmek istiyorsunuz ama şunu bilemelisiniz ki ben bunu sizi cesaretlendirmek ve sizin için beslediğim umudu ifade etmek için yapıyorum. Zaman son derece daralırken, kendilerini iyi bir şekilde geliştirememiş olanlara ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bazı insanların hala şansı var ama bazılarının artık yok. Bazıları için hala zaman var ve bazı insanlar için tek umut hızlı olmaları. Ama eğer kişi sağlam bir temel yaratamamışsa ve Fa hakkındaki anlayışı sınırlı ise, o kişi uygulamayı sürdürmek için bir güdüye nasıl sahip olacak? Azimli oldunuz mu? Eğer Fa üzerine kurulu sağlam bir temel inşa edememişseniz, bunu yapamayacaksınız. Bu şekildeki bir kararlılık ve sağlam bir inanç Fa'dan gelir. Zaman daralıyor, bu yüzden sadece sizi mutlu edecek şeyler söylemek istemiyorum; zaten cesaretlendirici pek çok söz söyledim. (Shifu başı ile onaylıyor, duruyor ve konferans salonunu süzüyor). Eğer pek çok insan geriye düştüyse, ya da sürdüremediyse - ve ben Dafa uygulayıcılarından bahsediyorum - o zaman gerçekten bunu görmekten daha acı bir şey yok.

Hepiniz durumun nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Size her zaman cennetlerdeki durumun, kozmosun Fa-düzeltmesinin durumunun ve dünyadaki durumun birbirine karşılık geldiğini söyledim. Bunu ilk günlerden beri işaret ettim. Dünyada meydana gelen her şey Tanrılar tarafından izlenir ve onların elindedir ve Dünyada meydana gelen değişiklikler tamamen cennetlerde meydana gelenlere karşılık gelir. Falun Gong'a zulüm edenlerin hepsi şimdi geri ödeme ile karşılaşıyor. Hala tamamlanma standardına kadar kendini geliştirememiş bir kısım Dafa uygulayıcısı var, bunun yanında kötü iş çıkarmış bir kısım daha var ama hala onlara fırsat verilmektedir. O zalimlerin cezalandırılma ile karşılaşmasını sağlayan bu olayın sonu olmamasının sebebi budur. Eğer Dafa uygulayıcılarına zulüm eden o kişilerin tamamı tutuklanıp adalete teslim edilmiş olsaydı, bu olay son bulurdu ve uygulama yapmamış olanlar veya iyi uygulama yapmamış olanlar için daha fazla fırsat kalmazdı. Bu yüzden, Dafa uygulayıcılarına zulüm edenlerin hakkından, politik ya da güç mücadeleleri veya rüşvet davaları ile geliniyor. Şu anda mahkum edilenlerin tamamı bu kategoriye düşüyor ve hiçbiri bundan kaçamadı. Ve bu hala sürüyor. Onların hiçbirinin bundan kaçamayacağına eminim, mevkileri ne olursa olsun. Bu sıradan insanların "geri ödeme" dediği şeydir.

Bu olay sona yaklaştığı için, şeytan, büyük bir kuvveti bir araya getirme ve bir kere daha 20 Temmuz 1999 tarihinde başladığı şeyi yapma aracına sahip değil. Dafa uygulayıcılarının testi final aşamasına ulaştı. Bu da bazı insanların sadece olayların "yakında sona ermesini" dilemesine yol açtı. Ama neden bunu isteyesiniz ki? Böylece mutlu bir hayat yaşamaya başlamak için mi? Stressiz bir yaşam? Bu mu? Bir Dafa uygulayıcısı için, ya da birçok yaşamlar için, aslında, siz karmanızdan kurtulmak ve tamamlanmaya doğru ilerlemek için şansınızı kaybederdiniz. Ben zulme karşıyım, çünkü eski güçleri tamamen reddediyorum. Siz Budizm'in geçmişte maruz kaldığı baskının veya Hristiyanların maruz kaldığı üç yüz yıllık zulmün şeytanın iyiliğin gücünü bastırdığı için mi olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır, bunun olmasının sebebi bu değildir. Bunlar ilahi varlıkların öğrencilerini mükemmelleştirmek için dizginsiz şeytanı kullandıkları durumlardı! Bu şeyler şimdi ne kadar ilerlerse, son o kadar yaklaşır. O aşağılık despot bir kere adaletin karşısına çıkarılırsa, bütün bu şeyler son bulmayacak mı ve diğer safha başlamayacak mı? (Shifu ciddi bir bakışla başını sallıyor). Pek çoğumuz bu zaman dilimini en iyi şekilde kullanamadı.

Biraz önce belirttiğim gibi, ben zulmü kabul etmiyorum, çünkü kendi ayarlamalarım var. Yine de, zulüm meydana geldiği için, bu zaman diliminde, canlı varlıkları kurtararak ve Dafa uygulayıcılarının tamamlanmaya ulaşmalarına yardım ederek, onları kendi oyunlarında yeniyorum. Biraz önce söylediğim gibi, bu kadar büyük bir şey karşısında, eğer eski güçler durmasaydı başka güçler devreye girmiş olacaktı. Bunun gibi bir şey kesinlikle meydana gelecekti. Bu yüzden, olaylara farklı bir açıdan baktığımızda, onlar size uygulama yapmanızı sağlamak için bir fırsat yaratmadılar mı ve canlı varlıklara kurtuluşu seçmek için bir fırsat sunmadılar mı? Her insanın kurtuluşu elde etmesi ya da uygulama yapması mümkün değildir. Ama her insan kaçınılmaz olarak, bu iyinin ve kötünün savaşı sırasında, kendi tavrını sergiler ve gelecekte nereye gideceğini belirlemek için her biri hatta kendi duruşunu sergilemelidir. Geçmişte ne zaman bir uygarlık yok edilecek olduysa, hiçbir zaman bugünkü kadar kötü olmamıştı. Eğer Dafa'nın öğretilmesi için olmasaydı, insanlık 1999'un son gününden sonrasına geçemeyecekti. Neden insanlar 2000 yılının başını o şekilde kutladı? Neden bu kadar mutlulardı? Bu yüzeysel bir sebep için görünse de - yeni bir yüzyıl başladı- aslında her şey tanrısal varlıklar tarafından ayarlandı ve insanların bilen bir tarafı vardır. Ama o gerçek kurtuluş değildi. İnsanlar şu anda duruşunu sergilemek zorunda. Dafa uygulayıcıları olayları açıklarken ve insanları kurtarırken, bir varlığın nasıl davrandığı onun geleceğini belirler.

Tabi ki, birkaç yıl önce gerçeği açıklamak hala zordu. Bazı insanlar tamamen mantıksızlardı, çünkü o zamanlar insanları kontrol altında tutan çok sayıda şeytani faktör vardı. Fa-düzeltmesi ilerledikçe o şeytani faktörler kademeli olarak yok edildi ve kozmostaki kötü şeyler temizlendi, yıkıldı ve büyük tutarda yok edildi. Ve bu değişimler burada sıradan insanlar arasında paralel yürüdü. Şimdi insanlar temiz bir zihinle tekrardan her şeyi gözden geçirebiliyorlar ve zulüm ve Dafa öğrencileri ve şeytani parti hakkında iyi bir anlayışa sahipler ve böylece bir pozisyon almaları isteniyor. Dolayısıyla durum şimdi doğal olarak farklı. Durumlar çok şeytani olduğu sırada, biri pozitif duruş sergileme cesaretinde bulunmuşsa, o kişi tek kelimeyle olağanüstüdür. Varlıklar farklıdır; kozmos farklı düzlemlere sahiptir, ve farklı seviyelere ait varlıklar kozmosun farklı düzlemlerinde bulunurlar. Bir varlığın zulmün başlangıcında yani her şeyin son derece şiddetli olduğu sırada pozitif bir tutum sergilemesi, durumlar sakinleştikten sonra pozitif bir tutum sergilemesinden farklıdır.

Yolculukları esnasında Dafa öğrencileri arasında benzer bir senaryoyu görmedik mi? Sonuç olarak sonuna kadar son derece iyi yapanların seviyesi ile çok sık hata yapanların, bir gün bazı ["pişmanlık"] beyanları yazıp sonra ertesi gün iptal edenlerin, yine de sonunda toparlayanların seviyeleri arasında bir fark vardır. Bugüne kadar hala rasyonel olmayanlar bugün uyanabilirlerse, hızla koşmaya başlarlarsa ve diğerlerini yakalamaya çalışırlarsa, ve iyi yapmayı başarabilirlerse, o zaman tamamlanma onlar için mümkün olur. Ancak, onların çok önünde olanları yakalayamazlar. Uygulamada çok farklı alemler vardır. Bu konu hakkında gerçekten çok kaygılıyım. Zaman ilerledikçe daha da kaygılanıyorum. Geçmişte şeytanın azdığı ve en deli olduğu sırada da kaygılıydım - dayanamayacaksınız diye endişe duyuyordum. Fakat zamanla Dafa uygulayıcılarının her türlü şeytana karşı dayanabileceğini gördüm, ve bu beni gerçekten rahatlattı. Fakat şimdi, zulmün sonu yaklaştıkça, geçmişe göre daha fazla endişe hissediyorum. Rasyonel olmayan bazı insanlarımız var ve Dafa öğrencileri arasında gönülsüzce sadece sürükleniyorlar. Öyleyse sizinle ilgili ne yapacağız?

Tabi ki bazı uygulayıcılarımız oldukça iyi yaptılar. Fakat iyi yapanlar bile tamamlanma için gerekli dereceye ulaşmadılar. Geçmişte, uygulayıcılar takıntıları bir bir yok ederlerdi. Fakat sizin durumunuzda, tüm takıntılarınız duruyor olmasına rağmen, onlar seviye seviye zayıflatıldı ve azaltıldı, sürekli daha fazla zayıflatıldı ve azaltıldı. Sizinle izlediğim metot bu oldu, ve bu Dafa öğrencilerimizin tamamlanmaya ulaşmadan önce sıradan insanlar arasında normal şekilde yaşamalarını ve onlardan biri olarak normal bir şekilde insanları kurtarmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, insani düşünceleriniz tamamıyla kaldırılmadığı için, onların engellerine karşı uygulama yapmanızı sağlıyor ve eğer her zaman tetikte olabilirseniz ve uygulama yaparsanız ve Dafa öğrencisi olarak sorumluluklarınızı yerine getirirseniz, bu kudretli erdemdir ve basitçe olağanüstüdür. Ve bu sizin yolunuzdur.

Sizler için hala soruları cevaplandırmak istiyorum (Alkış) Soru kağıtlarınızı gönderebilirsiniz. Fa değişmeyecektir ve Shifu da değişmemiştir. Bazı insanlar uygulamada kötüye doğru gittiler ve başlarda olduğu kadar iyi değiller. Gerçekte çok uzun zaman olmadı, gerçi. Geçmişte insanlar belirli uygulayıcıların duvara karşı 9 yıl veya tüm hayatları boyunca meditasyon yaptıklarından ve yapayalnız acıya katlandıklarından bahsederdi. Manastırda, dağlarda veya ormanlarda uygulama yapmak, sıradan dünyadan kopmak ve sıkıntılı ve acılı yıllardan geçmek - bu ne kadar da büyük yalnızlık olurdu? Fakat izleyeceğiniz yol bu değil. Ve bazı insanlar hala ne kadar uzun sürdüğünden yakınıyor. Fakat tüm tarih boyunca, kimse hiç bu kadar kısa bir süreliğine uygulama yapmadı. Fakat bu insanlar kendilerine gevşek davranma konusunda göz yumdular ve biraz küçük bir engel ile karşılaştıklarında bile, Dafa öğrencileri olduklarını unuttular. Ne için uygulama yapıyorsunuz? Kendi şöhretiniz için mi? Kin için mi? İçinizde beslediğiniz takıntılarınız için mi? Sevdikleriniz için mi? Takıntılı olduğunuz şeyler için mi? Terk edemediğiniz şeyler için mi? Bunların hepsi tam anlamıyla terk etmeniz gereken şeyler değiller mi?**********SORU - CEVAP**********

Öğrenci: Ustaya şu soruyu sormak istiyorum, tüm canlıların yüzde seksenini kurtarmamız mümkün mü? Bu hedefe ulaşabilir miyiz?

Shifu:Hayır, mümkün değil; çok fazla canlı kurtarılamayacak. Birçok Dafa uygulayıcısının sahip olduğu kudretli erdemin gücü yeteri kadar iyi değil ve doğru düşünceleri yetersiz. Zaten birçok imkânı ve birçok canlıyı kaybettik. (Shifu duraksıyor) Artık kurtaramayız, kesinlikle, bunu biliyorum. Bu tamamıyla Dafa uygulayıcılarımızın hatası değil, tabi ki. Eski güçlerin bu mesele ile ilgili ayarlaması bu dünyanın berbat olmasına sebep oldu. İnsanların sahip olduğu modern düşüncüler var, modern sanat, modern trendler ve modern kültür ve bunun üstüne bir de kötü partinin kültüre verdiği zarar var. Böyle bir ortamda büyüyen genç nesil için özellikle zor. Bu şeylerin gerçek yüzünü göremiyorlar.

Öğrenci: Eski güçler dünyanın dikkatini nasıl Çin'de olanların üzerinden hala uzaklaştırabiliyorlar?

Shifu: Eski güçler bunu bu şekilde ayarladılar. Çin, dünyadaki her şeyin etrafında döndüğü sahnedir. Bir düşünürseniz eğer - ve size birkaç basit örnek vereceğim - Çin'de ne zaman bir şey olsa, ne zaman pozitif bir gelişme olsa ve diğer milletler Çin üzerinde biraz baskı kursalar, dünyanın bir yerlerinde problem çıkıyor, teröristler, kökten dinciler veya Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma gibi. Fakat sadece bir düşünün: hiçbirşey şans eseri olmuyor. Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm en uç noktasına geldiğinde, eğer bu başka olaylar olmasaydı tüm dünyanın dikkati Çin'e çevrilmiş olurdu. Ve ABD'de ikiz kulelerin yıkılması bu zamana denk geldi. Teröristler kontrolden çıktılar ve dünyanın dikkatini dağıttılar. Hiçbirşey şans eseri olmuyor.

Öğrenci: Eski güçleri zapt etmek için doğru düşünceleri kullanabilir miyiz?

Shifu: Yapabileceğiniz şey eski güçleri reddetmek. Onların ayarladığı bu sistemi gerçekte değiştiremezsiniz. Shifu bunu yapabilir fakat bunu yapmamalıyım, çünkü şu noktada yapacak olsaydım, onların şeylerini yıkmam her şeyi yıkardı; her bir şey mahvolurdu. Dolayısıyla onları kendi oyunlarında yenmeye çalışıyorum - olması gereken yöntem budur. Temel şeyleri etkileyemezler. Dolayısıyla Dafa öğrencileri olarak, doğru düşüncelerinizi sadece güçlendirmelisiniz ve yapmanız gereken şeyleri iyi yapmalısınız. Eğer üç şeyi gerçekten iyi yapmayı başarabilirseniz, kimse size dokunmaya cesaret edemez.

Öğrenci: Çin'de kötü Parti'den çekilme talebinde bulunmuş olanlar, ÇKP'den istifa ettiklerini hala websitesinde ilan etmeliler mi?

Shifu: Kesinlikle. Parti'den istifa etme insiyatifini gösterebildiler, bu kötü ÇKP'den çekilmek olarak sayılır, fakat istifa gerekçeleri bilinmemektedir. Bu, [Parti'den] umdukları kadar faydalanamadıkları için mi oldu? Veya belki bir şeye kızmak gibi bazı başka insani nedenler de olabilir? O zaman sayılmaz, çünkü iyi ve kötü bu kadar dramatik şekilde savaşırken lekenin yok edilmesi için, bir kişi kendi duruşunu belirlemek zorundadır.

Öğrenci: Şunu sormak istiyorum, Lunyu'nun eski versiyonunu Shifu'nun düzenli makalelerinden (jingwen) biri olarak görebilir miyiz?

Shifu: Hayır, bunu yapmayın. Eski Lunyu ile ilgili bir problem yoktu fakat yerine yenisi yayınladığı için, değiştirilmesi gerekir. Herkes kendisindekini imha ediyor. Sebebi, düzenli bir makale olarak görülmesine rağmen, bilimi hala öne çıkarıyor olmasıdır. Geçmişte ilk yıllarda yoğun bir şekilde, bilimsel nosyonlar ile aşılanmış olan modern toplum insanlarını kurtarmak için kullanıldı ve bu kadar yüksek bir önem verilmesi hedeflenmiyordu. Fakat zamanla insanlar ona bu denli yüksek önem verdiler ve onu çok yücelttiler. Fakat benim - sahip olduğumuz bu kadar muazzam bir Fa karşısında, bu küçücük dünyadaki şeyleri toplasanız hiçbirşey etmez. Dolayısıyla bu kadar yüceltilmesi uygun değildi.

Öğrenci: Çince Epoch Times gazetesinde yakın tarihte yayınlanan iki özel raporu Çin'de bastırıp geniş çapta dağıtabilir miyiz?

Shifu: Hayır, bunu yapmayın. Onları ben de okudum ve mevcut rejimdekilere hitaben yazılmış görünüyorlar. İnsanları kurtarmak için yazılmadılar veya o amaca uygun değiller

Öğrenci: Çin'den ABD'ye gelen bazı uygulayıcılar bir zamanlar hapishanlerde ve tutuklama merkezlerinde "yardımcı" olarak hizmet ettiler - yani uygulayıcıları dönüştürmeye çalışmak için şeytana yardımcı olan insanlar - ve bazıları uzun zamandır anlayış bakımından son derece yoldan çıkmış durumdalar. ABD'de Dafa aktivitelerine katılmış olsalar da ve kendilerini Dafa uygulayıcıları olarak görseler de, artık yaptıkları hataları ve hatta yaptıklarını örtmek için kullandıkları bahaneleri gerçekten derinden kabul etmek zorundalar. Örneğin, bazıları uygulayıcıları "korumak" için "yardımcı" olarak hizmet ettiğini söylüyor, fakat her ne kadar [baskı altında yaptıklarını geri çekmek için] resmi bildiriler yazmış olsalar da, hala içlerinde çok derinlerde barındırdıkları takıntılarını gizliyorlar.

Shifu: Uygulayıcılar aslında sıradan insanlar değiller. Aslında sıradan insanlar da sıradan değiller. Bugün buradaki sıradan insanlar tarihtekilerden farklıdır. Hepsinin bilen bir tarafı vardır. Eğer gerçek veya yalan söylerseniz bilirler aslında, ve onlar için bu çok nettir.

Dolayısıyla, eğer hatalar yaptıysanız ne yapabilirsiniz? Evet, zulüm bitmeden önce, uygulama yapmak ve düzeltmek için hala şansınız var demiştim. Ve bunu söylemiş olmama rağmen, ne demek istediğimi gerçekten anlıyorsanız eğer, bazı şeyleri sürekli kendi zevkinize göre yorumlamamayı bilmelisiniz. Söylediğim, zulüm bitmeden önce hala bir imkanınız olduğudur. Evet, hala bir şansınız var, fakat size sağlanan bu şansı kullanmazsanız veya hala kendinizi şımartıyorsanız, o zaman kendinizi mahvediyorsunuz demektir.

Eğer hatalar yaptıysanız, Dafa uygulayıcıları için bunun sorun olmadığını daha önce söylemiştim. Sadece açık ve dürüstçe hatalarınızı kabul edin ve tekrar yola girdiğinizi ve iyi olmak istediğinizi gösterin ve herkes bunun için sizi takdir edecektir. Fakat bu şeyleri saklamaya çalışırsanız ve kapatırsanız eğer, bu insani düşünceler daha da karmaşık ve güçlü bir şekilde artacaktır. Ve bir de üstüne üstlük uygulamanız tamamıyla berbat ise, uygulayıcılar sizin hakkınızda ne düşünürler? Bunu nasıl yorumlarlar? Ve tanrılar bunu nasıl karşılarlar? Ve gelecekte ben sizinle ne yapacağım? İnsanları kurtarmak, canlıları kurtarmak bir merhamet eylemidir. Fakat sonunda kurtarılamayacak olanlar her zaman olacaktır. Ve bunlar kimdir? Onlar kendi hayatlarının kıymetini bilmeyenlerdir. Onlar kurtarılamayacak olanlardır.

Öğrenci: 20 Temmuz 1999'dan sonra bir yıldan fazla bir süre, Shifu Fa'yı öğretmedi, ancak o zaman sürecinde Minghui.org sitesi tarafından sağlanan genel açıklamalar oldukça netti. Fakat şimdi Minghui.org daha çok duyuruları yayınlama veya bilgi sağlama platformuna dönüştü ve Fa'nın prensipleri hakkında derin paylaşımlar pek sunmuyor ve.

Shifu: Dafa öğrencilerimizin olaylar hakkındaki farklı düşüncelerine burada ağırlık vermek istemiyorum. Medyayı yürütenler, medyayı yürütme konusunda kendi fikir ve düşüncelerine sahipler. Bu onların yoludur, onların uygulamasıdır ve bu şeyler hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. Her insanın nosyonuna ve düşüncesine uydurmak gerçekten zor. Bahsettiğiniz insanlar sizin gibi uygulama yapıyorlar ve kesinlikle kusurları olacaktır. Ve bu, o pozisyondaki herkes için geçerlidir. Sorunları birlikte tartışabilir ve irdeleyebilirsiniz ve endişenizi yapıcı bir şekilde dile getirebilirsiniz.

Öğrenci: Eski ve yeni kozmos aynı tanrı tarafından mı yaratıldı?

Shifu: Yeni bir öğrencinin sorusu bu. Kozmosu yaratan Zhen, Shan, Ren'dir.

Öğrenci: Fei Tian Okulu'nun inşası projesinde yüksek miktarda fona ihtiyaç var. İsteyen ve finansal anlamda iyi olanlar biraz katkıda bulunabilirler mi?

Shifu: Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için, hiç kimsenin benim iznim olmadan para istemesine veya toplamasına izin verilmediğini söylemek istiyorum. Uygulayıcılar arasında para toplanmayacağını, Fei Tian Okulunun inşaat projesi ile uğraşan uygulayıcılara sıkı bir şekilde tembih etmiştim! Bazı uygulayıcılarımız başka uygulayıcıların paralarını kabul ediyor veya Dafa projeleri adı altında uygulayıcılardan para istiyor, fakat finansal ve muhasebe yönetimi olmadan bunu yapıyorlar ve parayı düşüncesizce kullanıyorlar. Bazı insanlar diğerlerini dolandırıyor. Bazıları iyi niyetle başladı, fakat çok para görmeye başlayınca kendileri için toplamaya başladılar. Veya bazı durumlarda insanlar bir kısmını kendilerine ayırdılar ve geri kalanını uygulayıcılara veya Dafa projelerine verdiler. Bu problemler. Gelecekte size ne olacağını merak ediyorum?

Bu, tüm Dafa uygulayıcıları için geçerli: eğer bir Dafa öğrencisi olmasaydınız, yüklüce paraya sahip, dünyanın en zenginlerinden biri olurdunuz. Çünkü Dafa öğrencisi olmasaydınız, kudretli erdeminiz - birlikte getirdiğiniz büyük erdem - çok büyük bir zenginlikle değiş tokuş olabilirdi. Bu hepiniz için geçerli. Fakat Dafa öğrencisi olmak için bilinçli bir karar verdiğiniz zaman o zenginlikten vazgeçtiniz. Bir Dafa öğrencisi olmak istediniz ve o şeylerden vazgeçtiniz. Bu kararı aktif bir şekilde kendi iradeniz ile verdiniz. Ve şimdi karşınıza çıkan o azıcık parayı kendinize ayırıyorsunuz. Onu nasıl geri ödeyeceksiniz? Bugün tarihteki bu kritik anda, her kuruş ve küçük [şey], size görünen sizin gerçeğiniz, sizin zihin durumunuz ve bir uygulayıcı olarak sizin takıntılarınızdır ve ayrıca tamamlanmayı başarıp başaramayacağınızdır (Shifu duraksar). Size ne olacak?

Sayısız büyük ve uzak kozmik vücutlardaki canlı varlıklar sizin tarafınızdan kurtarılmayı bekliyor. Onlar sizin varlıklarınız ve yine de siz bu insan dünyasında bu denli hayal kırıklığı yaratacak şekilde davranıyorsunuz. Orada kozmosta size ait olan varlıklar sizi izliyor. Onların hepsi görebiliyor - her hareketinizi ve davranışınızı, size ait olan her düşünceyi ve fikri - onların hepsini biliyorlar. Burada insanlar arasında bu çok karmaşıktır. İnsan dünyasında hem tanrıya inanış, hem de ateizm vardır ve tüm kültür pozitif elementlere karşı bir şeytani güç olarak kullanılır! İnsanoğlunun bugünkü hali, Fa-düzeltmesi döneminde, eski güçler tarafından bu şekilde düzenlenmiştir. [Sizin varlıklarınız] sizi izliyor ve size ait bu şeylerin ne kadar zihninizi kapladığını, takıntılarınızı, neyin peşinde olduğunuzu ve nereye doğru gittiğinizi biliyorlar. Ve buna rağmen, bazen bazılarınız gerçekten saçma davranıyor! Hakkında konuştuğum bu tür insanlardır; birçok Dafa öğrencisi aslında çok iyi.

Öğrenci: Shifu'yu oturmaya davet etmek istiyorum.

Shifu: Ayakta olursam herkes beni daha iyi görür. (Öğrenciler coşkuyla alkışlayarak teşekkür ediyor.) Bildiğim kadarıyla, Dağdaki inşaat ve Shen Yun az sayıda uygulayıcının finansal desteğini kabul etti, fakat az tutarda. Shen Yun, uygulayıcılardan çok nadir bağış kabul ediyor; sponsorlukların çoğu sıradan toplumdan geliyor, fakat tutar orada da az. Başka projelerde, insanların uygulayıcılardan bağış istemesine izin vermedim. Onun yerine, uygulayıcılardan finansal destek almaya izinleri olmadığını bile söyledim. Hepiniz bunu duydunuz mu? Eve döndüğünüzde bunu diğerlerine de duyurun. Özetle Dağ'daki inşaat dışında hiçbir projenin uygulayıcılardan finansal destek almasına izin verilmemiştir. Fa-düzeltmesi işlerinizde hepinizin ödemeleri cebinizden yaptığınızın ve kendi insiyatifinizle yaptığınızın farkındayım. Çin'de, uygulayıcılar aktif olarak [gerçeği açıklayan] materyalleri kendi paraları ile yaptırıyorlar, bunun yanında diğer yerlerde uygulayıcılar aktif olarak kendi yaptıkları projelerin [finansal] yükünü omuzluyorlar, bu sizin kudretli erdeminizdir. Bazı insanlar, özellikle bazı Dafa öğrencileri, büyük bir servete sahip kral olmalarına rağmen, Dafa öğrencisi oldular ve paraya, özellikle çok miktarda paraya, asla göz dikmediler ve ona gözlerini diktikleri zaman, psikolojik olarak nasıl ele alacakları konusunda biraz zorluk yaşarlar. Bunun için dikkatli olmanız gerekiyor.

Öğrenci: Saygılar, Shifu. Shifu'ya bir şey sormak istiyorum. 1999'dan önce yaklaşık 100 milyon Falun Gong uygulayıcısı vardı. Şimdi, zulüm başladıktan sonra, bu kadar çok insan uygulama yapmıyormuş gibi gözükmesine rağmen, Mayıs ile Ekim arasında sadece yüz doksan binden az insanın Jiang'a dava açmasını inanılması güç bir şey olarak görüyoruz. Bu [az rakamın] arkasındaki neden nedir?

Shifu: Shifu gülüyor) Düşündüğün gibi bir şey değil, aslında. Bazı uygulayıcılarımız bunu gerçekten yapmaları gereken, Dafa öğrencilerinin yapması gereken bir şeymiş gibi hissediyor. Bazıları, yaptıkları işler için kimliklerini açıklamamanın daha faydalı olduğunu düşünüyor. Bazıları hala kimliklerini açıklarlarsa bir gün tutuklanabileceklerinden endişe ediyor. Ve bazı insanlar sadece buna hiç kafa yormamışlar. Uygulamada herkes aynı durumda değil, olaylar hakkında farklı anlayışlara sahip ve tabi ki düşünceleri farklı. Aslında kilit uygulayıcıların, önemli etkiye sahip uygulayıcıların, kimliklerini açıklamama yaklaşımlarını destekliyorum.

Öğrenci: Grup Fa calışmasında "2.500 yıl önce" ile ilgili parçaya geldiğimizde bazı insanlar onu Çince "liang-qian" olarak telafuz ederken diğerleri "er-qian" olarak telafuz ediyor - iki farklı şekilde. Shifu'ya, hangi şekilde telafuz etmenin doğru olduğunu sorabilir miyim?

Shifu: Aslında onu "liang-qian-wu" olarak telafuz etmeye alışık olduğumuzu düşünüyorum; kimse onu "er-qian-wu" olarak okumuyor. Fakat Tayvanlı uygulayıcılar "er" telafuzunu tercih ediyor. Her şekilde telafuz bence uygun. Eğer onu grup Fa çalışmalarında tutarlı yapmak isterseniz, nasıl söylüyorsam o şekilde okuyalım o zaman. "Liang-qian-wu" olarak telafuz ettiğimi söylediğim için o şekilde yapalım, tamam mı? (Öğrenciler alkışlıyor) Bu tür şeylerin uygulamamız üzerinde bir etkisi yoktur. Farklı ülkeler farklı dillere ve telafuzlara sahiptir, ve bu şeylerin etkisi yoktur.

Dafa öğrencilerim, birşeyin farkında mısınız? Fa ile ilgili sizden ne beklediğim konusunda, dışa dönük çok fazla kurallarım veya gereksinimlerim yoktur. Fakat diğer dinler ve uygulama formları bu şeyler hakkında oldukça sıkıdır. Öyleyse neden fark var? Sizden sadece Dafa'nın özüne odaklanmanızı istiyorum, çünkü Dafa öğrencileri olarak şu anda bununla uygulama yapıyorsunuz. Yüzeysel şeylere gelince, onlara pek odaklanmanızı istemedim çünkü onlar Fa'nın insan dünyasını düzeltmesi dönemi esnasında ele alınacak. Onlar sizi ilgilendirmeyecek kadar çok düşük bir seviyededir - düşünce budur. Ancak Fa'nın insan dünyasını düzeltmesi döneminde, gereksinimler yüksek olacak ve o zaman Fa'yı Çince okumazsanız, kaynağından anlamını anlayamazsanız bir işe yaramayacak.

Öğrenci: Şu anda Jiang'a dava açıyoruz. Bir sonraki adımda kötü Parti'ye de dava açacak mıyız?

Shifu: Kötü Parti'ye dava açmak mı? Parti yok edildikten sonra artık olmayacak. Dava açmak isteseniz de, fiziksel formu olmadığı zaman nasıl dava açacaksınız? Mahkemede bunu deneyemezdiniz. Kötü elementler yok ediliyor, fakat gelecekte insanlar kötü Parti'nin [varlığı] üzerine pişmanlık duyacaklar. İnsanlar ne olduğunu derinlemesine düşünüyor olacak ve tarih bundan ders çıkaracak.

Öğrenci: Kötü Parti'nin kültürü anakara Çin'deki Dafa öğrencilerini kötü bir şekilde zehirledi ve şu anda bu bizim üç işi yapma kabiliyetimizi ciddi şekilde etkiliyor. Benim bölgemdeki bazı uygulayıcılar, doğru düşünceler göndermek için belirlenen dört standart zamana ek olarak, özellikle kötü hayaleti temizlemek için ayarlanmış ek zamanlarda doğru düşünceler göndererek Parti kültürünü temizlemeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyor. Bazılarımız kendi takıntılarımız için içimize dönüp bakıyoruz ve "Gökler Tekrar Temizleniyor" şiirindeki "tanrıların şimşekleri patlıyor" dizesindeki "patlıyor" kelimesini tekrarlıyoruz. Fakat bazı uygulayıcılar bunun Fa'dan yıkıcı bir şekilde kopmak olduğunu düşünüyor ve bu konuda çok ciddi anlaşmazlıklar var.

Shifu: Dafa uygulayıcıları için doğru düşünceler göndermek, eğer belirlenmiş saatlerde doğru düşünceler gönderebiliyorsanız ve eğer engel ile karşılaştığınızda onu temizlemek için doğru düşünceler gönderebiliyorsanız, o zaman bu oldukça yeterlidir. Bariz engel ile karşılaştığınızda doğru düşünceler gönderebilir ve onu temizleyebilirsiniz. Fakat bunu çok sık yapmayın veya çok sayıda insanı dahil etmeyin. Çünkü Dafa uygulayıcılarının hepsi insanları kurtarmaya ve gerçeği açıklamaya çalışıyor ve bu yüzden başka şeyler yapmak engel yaratmaz mı? Ve bazı yeni yöntemler veya işleri yaparken başka formatlar kullanırsanız eğer, o zaman bu da bir problemdir. Bu durumda tabi ki Dafa öğrencileri buna karşı çıkacaktır. Bu şeyleri sadece rasyonel şekilde ele almalısınız aslında ve temiz zihne sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

Öğrenci: [Çin'de] geçen ay farkındalığı artırmak için yaptığım telefon konuşmalarından birinde, birlikte çalışan yirmi veya otuz kişiye gerçeği açıkladım ve Parti'nin üç organizasyonundan hepsi istifa etti. Bir sonraki görüşümde Shifu'ya saygılarını iletmemi tekrar tekrar istediler. Bugün bu vesile ile telefon ile farkındalığı artırmaya çalışırken yıllar boyunca iyi kalpli insanların Shifu'ya ilettiği tüm selamları merhametli ve muhteşem Shifumuz'a iletmek istiyorum. Saygılarımla, Shifu! Teşekkürler, Shifu! (Öğrenciler alkışlar)

Shifu: Bu basit bir selam bile olsa, şeytan Falun Gong'a zulmederken bu zamanda bunu dile getirmeyi başardılar ve bunu her türlü iftira, yalan ve karalamanın ortasında yaptılar. Bu da bize gerçekten ne kadar düzgün olduklarını anlatıyor. Tabi ki, bu oldu çünkü Dafa öğrencileri gerçekleri iyi açıkladı. Bu sizin onlara gerçekleri iyi açıklamayı başarmanız ile ilgili bir durum.

Dafa öğrencilerimizin yaptığı uygulama, bu hayatta yaptığınız uygulama, aslında, sadece tamamlanmaya ermeniz için değildir. Bir başka deyişle, eğer canlı varlıkları kurtarma sorumluluğunuz olmasaydı, bu yaşamda uygulama yapmasanız bile tamamlanmaya varmanızı sağlardım. Ve bunun sebebi, bazılarınızın geçmişte çok kez uygulama yapmış olması ve temellerinizin ortalama bir uygulayıcınınkini çoktan aşıyor olmasıdır. Dolayısıyla kişisel uygulama açısından bu böyledir. O zaman "Dafa öğrencisi" ünvanı ne ifade ediyor? Kim buraya Dafa öğrencisi olmak için geldi? [Bu ünvanı kazandınız] çünkü tüm canlı varlıkları kurtarma misyonunu üstlendiniz. Bir temel olarak yaptığınız uygulama ve uygulama yoluyla geliştirdiğiniz doğru düşünceler tüm yaşamları kurtarmak amacı içindi. Daha açık bir şekilde ortaya koyacağım: bu hayatta yaptığınız uygulama varlığınızın yüzeyde sahip olduğu doğru düşüncelerinizi kuvvetlendirmek içindir ve böylece tüm canlı varlıkları kurtarabilirsiniz.

Bunu duyduktan sonra, bazı insanlar şimdi şöyle düşünüyor, "Anlıyorum, bu şeyler üzerine çalışmasak bile tamamlanmaya ulaşabiliriz." Fakat söylemek istediğim şey, eğer bu kişisel uygulama meselesi olsaydı, evet, tamamlanmaya erişebilirdiniz. Fakat Dafa öğrencileri misyonlara sahip varlıklardır ve bu yüzden Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulaması farklıdır. Kişisel uygulamaya bağlanırsanız, o zaman bu bir takıntı olarak görülür! Bu, diğer dinler veya uygulama yollarındaki yöntemlerden farklıdır. Canlıları kurtarmak uygulamanızın amacıdır ve yeminlerinizin en doruk noktasıdır, o halde nasıl bunu yapamazsınız?

Öğrenci: [Çin'deki] belirli bir materyaller alanındaki koordinatör, materyaller hazırlarken sadece PureInsight.org sitesindeki içeriklere yer veriyor ve iyi makaleler olsa bile Minghui.org sitesindeki içerikleri kullanmak istemiyor.

Shifu: O zaman takıntı haline gelmiş, aşamadığı birşeyler yok mu? Bazı şeylerin haksız olduğunu mu hissediyor? Veya Minghui.org sitesi kendi düşüncesine ters mi geliyor? Sorun ne olursa olsun, bir kişi [hazırladığı materyaller ile] insanları kurtarabiliyorsa o zaman bu da uygundur. Fakat o takıntıyı beraberinde götüremez. O takıntı gitmek zorunda.

Öğrenci: Yakın zamanda benim bölgemdeki insanlar grup Fa çalışmasında yeni bir yöntem benimsediler, şöyle ki Zhuan Falun'dan bir paragraf okuduktan sonra duruyoruz ve o paragraftan ne anladığımızı, Shifu tarafından öğretilen Fa'nın o kısmında bizi en çok etkileyenin ne olduğunu veya ne tür bir anlayış elde ettiğimizi aramızda tartışıyoruz. Fa çalışmasında böyle bir yöntemin doğru olup olmadığından emin değilim.

Shifu: Hayır, hayır, bu uygun değil. Bir çeşit garip yöntemler üretmeyin. Sadece normal şekilde okuyun ve Fa'yı anlamaya çalışın. Fa'yı anlayışınız okurken değişecektir, sohbet ve paylaşım yoluyla değil. Fakat buna ek olarak, Dafa öğrencilerinin yaptığı sohbet ve paylaşım, uygulamada birbirinizin doğru düşüncelerini kuvvetlendirmeye yarayabilir veya başkalarının konuları nasıl anladığını görmenize yardımcı olabilir. Yani, bir şekilde uygulamaya karşı doğru düşünceler edinmenize yardımcı olur. Bir başka Dafa uygulayıcısının söylediği birşey, sahip olduğunuz takıntınız veya hatanız hakkında size bir ipucu verebilir. Fakat sizin gerçek gelişiminiz kesinlikle Fa'dan gelir. Yeni çıkmış yöntemler denemek yerine, Fa'yı ciddiyetle okumalısınız.

Öğrenci: Küçük yaştan beri ailem ile Fa çalışıyorum ve şimdi genç biriyim. Yaşlı uygulayıcılara kıyasla genç uygulayıcılar arasında nasıl bir fark vardır?

Shifu: Bir canlı varlık olarak, her yaşamın kendi sorumlulukları vardır. Her biri bireysel yaşamdır ve kendi canlı gruplarını temsil eder. Genç çocuklar ebeveynlerini takip ederler ve ebeveynlerinin nasıl uygulama yaptıklarının onlar üzerinde bir etkisi olur - özellikle çocuk anne ve babasına oldukça bağlı ise. Fei Tian okulundaki çocuklara veya Shen Yun'un stajyer sanatçılarına gelince, kişinin davranışından, ebeveynlerinin uygulamasının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Eğer öğrenci çok bağımsız ise ve kendisine ait görüşleri var ise, o zaman durum farklıdır. O durumda kendi başına hareket ediyordur.

Öğrenci: Uzun bir süredir kendi bölgemizde büyük grup halinde Zhuan Falun'u okumadık. Sadece farklı bölgelerde verilen Fa konferanslarını okuduk. Bu uygun mu?

Shifu: Hayır, değil. Farklı bölgelerde verilen Fa konferanslarını arada bir okumak uygun. Onları evde kendi başınıza okumanız daha iyi. Grup okumalarında veya büyük toplantılarda sadece Zhuan Falun'u okuyun. Farklı bölgelerde verilen Fa konferanslarında öğretilen herşey Zhuan Falun'u açıklıyor.

Öğrenci: Çin'e telefon açan uygulaycılar bazen "Zimmetimize çok fazla para geçirdik. Çin'deki yolsuzluğa karşı başlatılan kampanyalar bizi endişelendiriyor ve elimizdeki kanunsuz para ile ne yapacağımızı bilmiyoruz" gibi şeyler söyleyen yolsuzluğa karışmış devlet memurlarına rastlıyorlar. Ve bazıları "Falun Gong'a bu paraları bağışlasam nasıl olur? Böylece ben de Amerika'ya gider orada yaşarım" gibi şeyler söylüyorlar. Bazı uygulayıcılar temiz olmadığı için onların paralarını kabul etmememiz gerektiğini söylüyor. Böyle bir şey tekrar meydana gelirse, nasıl cevaplayacağımızı bilmiyoruz.

Shifu: Modern toplumda, özellikle de anakara Çin'de gelinen nokta budur. [Kim bilir] neyin temiz olduğunu ve olmadığını? Ve size temiz gözüken para bile dolaylı olarak temiz olmayabilir. Sonuçta, bu toplumun geldiği nokta budur. Fakat biz olayların yüzeyde görünen şekline bakmıyoruz. Baktığımız şey insanların kalbidir. Bu durumda, zimmetlerine geçirdikleri parayı, yani ona sahip olmak için bu kadar ileriye gidip kendilerini riske attıkları parayı, Falun Gong'a bağışlamayı düşündüklerinde o insanlar doğru kalbe sahiplerdir (herkes gülüyor). O zaman şöyle bir düşünelim, içinde oldukları baskı sonucu bunu yaptıkları doğruyken, ne olursa olsun onu başkası yerine Falun Gong'a vermeyi düşünüyorlardı. O halde hala bu insanları kurtarmak için bir zemin bulunuyor, öyle denemez mi? Dafa öğrencileri tarafından yönetilen gerçeği açıklama projelerinin eğer paraya ihtiyacı varsa ve bu insanlar biraz bağışta bulunmak isterlerse, tabi ki o zaman izin verin yapsınlar. O para ile başka ne yapabilirler ki, zaten? Para "temiz" olmamasına rağmen, eğer insanları kurtarmak için kullanılırsa o zaman hala "temiz" değil diyebilir misiniz? O zaman durum farklı, öyle değil mi? Kim bağışta bulunursa, onun için karmayı yok edecektir. (Herkes alkışlıyor)

Öğrenci: Kuzey Çin'deki öğrenciler, gerçeği açıklama işlerinde güney Çin'deki öğrencilere yardım etmek istiyorlar. Birlikte daha gayretli olmak ve birbirimize daha iyi yardımcı olmak için ne yapabiliriz?

Shifu: Güney'de bazı bölgeler iyi iken, bazı bölgeler zayıf kaldı. Çin'de olaylar çabuk değişiyor. İşleri hepiniz gönülden yaptığınız sürece, nerede olursanız olun kendi kendinize yetebilirsiniz, çünkü sonuçta sizler Dafa öğrencilerisiniz. Tabi ki, birbirinize yardım etmenizde bir sakınca yok, fakat yardım ederken güvenliğinizi unutmayın.

Öğrenci: Çin'in farklı bölgelerindeki koordinatörler eski uygulayıcıları bulmak için şu an ciddi bir çaba göstermeliler mi? Ve daha fazla Fa-okuma grupları kurmak ve Fa'yı daha çok çalışmak için çaba göstermemiş uygulayıcılara yardım etmeli ve öne adım atmaya ve gerçeği açıklamaya ve insanları kurtarmaya yönlendirmeliler mi?

Shifu: Yapılmalı, olmalı, ama güvenliğinizi unutmayın. Fakat şöyle de bir durum var - güvenliğinizi unutmayın dediğimde, "Ama bazı şeyler sakinleşti" diye düşünebilirsiniz. Ve evet, bu genelde Çin'de böyle, çünkü kötülük azalıyor. Fakat Falun Gong'a zulmetmek için önceden kurulmuş mekanizmalar hala çalışıyor. İnsanlara zulmü durdurmalarını ve mekanizmaları kaldırmalarını açıkça söylemediler. Dolayısıyla, 6-10 Ofisi ve polis gibi asıl işi yapan alt pozisyondaki insanlar, hala mevcut sisteme göre hareket ediyorlar. Fakat, yine de, bu noktada mekanizmalar şu an oldukça yıpranmış durumda. Birçok polis şu an gerçek hakkında çok net ve [bize karşı] birşey yapmıyor. Ve Falun Gong'a zulmedenlerin çoğu, akıntı terse dönüyormuş gibi hissederek, şu an korkmuş durumda. Gemiden atlıyorlar. Dolayısıyla bu, bazı bölgelerde şu an durumun nispeten kolaylaşmış gibi gözükmesine yol açıyor ve bazı insanlar veya bazı yerlerde insanlar şu an egzersizleri yapmak için parka gidiyorlar - hatta müziğin çaldığını bile duyabilirsiniz. Fakat bazı bölgelerde olaylar hala oldukça şeytani. Bu işler böyle.

Öğrenci: Çin'in bazı bölgelerinde uzun zamandır konuşmalar yaparak Fa'yı baltalayan insanlar var. Buna nasıl son verebiliriz?

Shifu: Zulüm başlamadan önce bu konuya değinmiştim ve buna izin verilmemesi gerektiğini dile getirmiştim. Kim bunu yapıyorsa insani düşünceler, takıntılar ve gösteriş arzusu ile davranıyor demektir. Ve bu hala devam ediyorsa şu an, bu ciddi bir meseledir. O bahsedilen bölgede durumlar gerçekten problemli olsaydı ve bu uygulayıcı diğerleri ile tartışmak ve paylaşım yapmak isteseydi eğer, durum farklı olurdu. Fakat bahsettiğin gibi büyük çaplı yapılıyorsa eğer, o zaman şeytanların işlerini yapıyorlar diyebilirim.

Öğrenci: Birkaç yıl boyunca bizim medyada çalıştım ve giderek daha da kafam karışmış gibi hissettim. Yönetimin ağır bir işi var, ve şirketi iyi yönetmek için, günlük eğitimler veriyorlar. Fakat bana göre, sanki uygulamadan daha da uzaklaşılıyormuş gibi geliyor. Toplantılara gitmek istemiyorum, ve o şeyleri dinlemek istemiyorum fakat insanların yönetimle uyumlu olmadığımı söyleyeceğinden endişe ediyorum. Her gün, doğru düşünceler ile bunu itmeye çalışmak zorundayım, çünkü öbür türlü her geçen gün sıradan insana dönüşmekten korkuyorum. Toplantılar için harcadığımız zamanı, Fa çalışarak geçirebilir miyiz bunu bilmek istiyorum.

Shifu: Bunun gibi özel konuları koordinatörler ile birebir görüşeceğim. Fakat bir konu hakkında yeri gelmişken birkaç şey söylemek istiyorum. İşte burada. Medyamızda çalışan bazılarınız gerçekten ne yaptığınızın farkında değilsiniz, ve hatta bazı insanlar sıradan insanlara benziyor. Bazı insanlar artık Dafa öğrencilerinin medyalarının ne için varolduğunu bile düşünmüyor. Fakat siz kimsiniz? Siz bir Dafa öğrencisisiniz ve insanları kurtarmak için buradasınız. Medyanızın amacı gerçeği açıklamak, insanları kurtarmak, zulmü durdurmak ve şeytanı ifşa etmektir. Ve yaptığınız herşey medyanızın profilini yükseltmek içindir ve bu sayede onlar bu hedeflerde başarılı olurlar. Dolayısıyla ne yaptığınızı bilmek zorundasınız. Büyük medyadan sorumlu insanlara Fa çalışmanın önemi hakkında konuştum ve bu konuda ve durumu iyileştirmek için çaba sarfediyorlar. Diğer medyalar da aynı şeyi yapıyor.

Fakat durum ne olursa olsun, bazen [yayınladığınız] makaleleri gördüğüm zaman, okumaya dayanamıyorum, çünkü kötü ÇKP adına konuşuyormuş gibi görünüyorlar. Ve bazılarınız sıradan insanalara ait şeyler hakkında kritik görüşler yayınlıyor ve hatta o şeyleri bazen duygusallaştırıyor. İnsanları kurtarmak zorunda olduğunuzun farkında değil misiniz? Kendinize düşman yaratmamalısınız. Diğer medyaların yaptığı gibi haber yapmalısınız, çünkü siz medyasınız. Neden sıradan insanlara ait şeyler hakkında gidip görüş beyan etmek istiyorsunuz? Birşey iyi mi veya kötü mü diye fikir beyan etmek zorunda bile hissediyorsunuz ve öfkeleniyorsunuz. Fakat siz bir uygulayıcısınız. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Söylediğiniz bir şey, insanların sizin medyanızın onlar hakkında negatif bir düşünceye sahip olduğunu düşünmesine yol açarsa eğer, ve kin güderlerse veya Falun Gong'a karşı kin güderlerse, o zaman onları nasıl kurtarırız? O zaman nasıl bir rol oynamış olursunuz? Ve bazı durumlarda hatta Çin'de olan olaylar hakkında tamamen öfkeleniyorsunuz. Birileri tutuklandığı zaman, sadece güçsüzleri tutukladılar vs. diye öfkelenip patlıyorsunuz. Artık kim olduğunuzu bile bilmiyorsunuz. O kötü Parti'nin bir üyesi misiniz?

Şu an Çin'de meydana gelen tutuklamalar hakkında, büyük veya küçük rakamlar hakkında konuşalım, hiçbiri - hiçbir tutuklama- yanlış değil çünkü mevcut şartlar altında olaylar sadece bu şekilde oluyor diyebilirim. Ve Falun Gong'a saldıran, artistler gibi fazla siyasi gücü olmayan fakat halk üzerinde çok etkisi olan insanlar bile, şu an ceza ile karşı karşıya kalıyor. Daha önce söylediğim gibi, kimse bundan kaçamıyor. Birkaç yıl önce, çalan polis arabası sireni Çin'deki Dafa uygulayıcıları için son derece stresli iken, Dafa öğrencilerine zulmedenler şimdi aynı deneyimi yaşıyorlar. Ne ekersen, onu biçersin. (Herkes alkışlıyor.) Ve hatta bu insanlar Dafa uygulayıcılarının o zamanlar korktuğundan daha fazla korkuyorlar. Dafa öğrencilerimizin saklayacağı hiçbir şey yoktu, ve o kadar büyük psikolojik baskıya dayanırken, onları aşağı çeken gerçekten hiçbir şey yoktu. Öbür tarafta, milyon, hatta yüzlerce milyon toplayan bu yozlaşmış devlet yetkilileri, varlıklarına el konulduğunu görüyor ve soruşturmaya alınıyor, tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Dolayısıyla kaybettikleri şey muazzamdır. Bu bedel ödemedir. Falun Gong'a zulmederken neden o kadar şeytani davranmak zorunda kaldılar? Ve bir başka şey ise, medyamız düşüncesizce Çin hakkında haber yapmamalı veya Çin'den gelen makaleleri yeniden yayınlamamalıdır - bu makalalerin kimin adına konuştuğuna bakmanız ve kontrol etmeniz gerekir!

Yurtdışından yayın yapan Çin medya şirketleri arasında etnik Çin kökenli insanlar tarafından Güney Asya'dan yönetilen bazı gazeteler var. Çin dışında dağıtılan gazeteler, ilk yıllarda Çin anlamlarına ve gramere özen göstermiyorlardı. Baştan, geleneksel Çin kültürü temeline dayanmakdıkları için bu tür şeylere çok az dikkat ediyorlardı. Bu tür bir uygulama devam etti ancak birçok başka Çin medyası da bunu takip etti. Bazen attığınız başlıkların gerçekten çok kafa karıştırdığını düşünüyorum ve ne anlatmaya veya ne ifade etmeye çalıştığınızı söyleyemiyorum. Ve bazen kelime seçimleri büsbütün tuhaf, sanki bir anda eğitimsiz kalmış gibisiniz. Bu şeyler ile başkalarını taklit etmeyin. Kendi yönteminizi bulun ve onu kullanın; kendi yolunuzu yürüyün.

Öğrenci: Avrupa'daki birçok uygulayıcı ne zaman "Fa'yı öğretmenleri olarak alacakları" ve ne zaman "baştaki koordinatör ile koşulsuz çalışacakları" sorusunu bağdaştırmak konusunda zorluk yaşıyor.

Shifu: İkisi arasında herhangi bir çelişki görmüyorum. Bu, koordinatör kendi Fa'sı ile size gelip onu takip etmenizi istiyor gibi bir durum değildir. Siz Fa'ya göre uygulamanızı yapar ve hareketlerinizi ona dayandırırsınız, koordinatör ise sizin işlerinizi koordine eder. Bunlar iki ayrı şeydir.

Öğrenci: Her bölgedeki koordinatörler tüm uygulayıcıların en üstün bilgeliğini bir araya getirerek bunu gerçeği açıklamada kullanabilirler mi? Uygulayıcılar sadece gözleri kapalı takip ederlerse, bunun insanları kurtarmada iyi olmayacağı konusunda endişeliyim.

Shifu: Tabi ki, belli bölgelerdeki bazı asistanların gerçekten yeterli olmadıklarını, bu yüzden insanlar ile açık ve samimi bir şekilde paylaşmak yerine bazı şeyleri zorladıklarının farkındayım. Eğer gerçekten bilgelikten yoksun iseniz, o zaman başkalarına danışabilir, onaylar ve iyi ve pozitif olanı kullanır ve üzerinde çalıştığınız projelerde insanları yönetebilirsiniz. Hatasız uygulayıcı yoktur. Koordinatör olduğunuzda sanki Shifu oldunuz anlamına gelmez. Sizler hata yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Bazen fikirleriniz zayıf tasarlanıyor ve kapsamlı değil. O zaman, işleri iyi yapan kimse onları onaylamalı ve sonra insanlar için işleri koordine etmelisiniz. Siz bir koordinatörsünüz. Sizleri dinlemediklerinde, kendi yönteminizi empoze etmeye çalışırsanız eğer, haklı oldukları zamanlarda bile ve bu bir işe yaramadığı zaman onlara zorluk yaşatırsanız eğer, o zaman bir Parti yetkilisinden ne farkınız olur? Bunu değiştirmek zorundasınız ve size emanet ettiğim işleri iyi yapmalısınız.

Öğrenci: [Hebei eyaleti] Handan şehrindeki Dafa öğrencileri adına Shifu'ya saygılarımı iletiyorum.

Shifu: Teşekkürler. (Alkış)

Öğrenci:Shandong eyeleti, Jining şehri, Jin kasabasında kendini Dafa öğrencisi olarak tanıtan biri var ve her yere seyahet ederek özel bir görevde olduğunu iddia ediyor ve olağanüstü güçlerini kullanarak uygulayıcıların karmalarını yok edebileceğini ve onlara zor testleri geçme konusunda yardımcı olabileceğini söylüyor.

Shifu: O zaman o şeytana dönüşmüş biridir. Bu kesinlikle şeytana dönüşmüş birinin davranışıdır. Fakat öyle bir insanın nasıl bir dinleyeci kitlesi olabilir? O bölgedeki Dafa öğrencileri bu kişiye bunu yapma cesareti vermiyorlar mı? Dolayısıyla o bölgede bunun olması tesadüfi değil. Orada problemleriniz var demektir. Sadece bu problemler sizin bölgenizde oldukça yaygın olduğu için, ona böyle bir imkan verilmiş demektir, öyle değil mi? Tabi ki, bu meselerden bağımsız insanlar, durumu daha net görebilirler ve çözebilirler. Fakat problemlere sahip veya benzer takıntıları olanlar meseleyi göremezler.

Öğrenci: Eğer çok büyük sayıda Dafa öğrencisi tamamlanmaya erişemez ise ve Fa-düzeltmesi süreci sona ererse, o zaman o Dafa öğrencilerine ne olacak? Onlar burada kalıp uygulama yapmaya devam mı edecekler?

Shifu: Size nasıl olacağını söyleyemem. Durumdan duruma değişiklik gösterecek. Genel konuşursak eğer, her insanının verdiği yeminlere göre ele alınacak ve ikinci bir şans olmayacak - hiçbir şekilde.

Öğrenci: Şirketimizin iş operasyonları yeteri kadar karlı olmadığı halde birçok yönetim elemanını işe almak zorunda mıyız? Maaşları o kadar da az değil, ve birçok insan onların ne yaptığını bilmiyor ve medyamıza nasıl bir katkıları olduğunu da göremiyoruz.

Shifu: Hangi medya bunu yapıyor? Bazı uygulayıcıların bazen zihni açık olmuyor.

Öğrenci: Ben NTD'de bir editörüm. Oldukça önemli bir problem gördüm, şöyle ki, iş arkadaşları arasında ve yönetim ve elemanlar arasında çok fazla iletişim yok ve bilgi veya düşüncelerini birbirleriyle paylaşmak onlar için zor. Herkes kendi işini yapıyor. Bize görev verirken text mesajları ile iletişim kuruyorlar ve çok nadir birebir görüşüyorlar. Editoryal bölüm düzenli toplantılar yapmıyor ve bölüm toplantıları çok az ve araları çok açık, dolayısıyla çalışanlar televizyonun hedefini ve genel gidişatını bilmiyorlar. Ve daha fazla iş yapmaya gönüllü kişiler de yardım edecek bir yol bulamıyor.

Shifu: Olayın detaylarını bilmeden bir şey söyleyebilmem zor. Fakat bir probleme değindiniz, insanlar birbirlerini gördükleri halde doğrudan birbirleriyle iletişim kurmuyorlar ve onun yerine text mesajları gönderiyorlar. Bunun uzaylıların yaptığı şey olduğunu söyleyebilirim. İnsanların birbirleriyle etkileşime girmesi gerekiyor. Binlerce yıllık insan toplumu, varolan geleneksel ve tanrı-vergisi kültür ile, asla insan etkileşimi olmadan yürümedi.

O zaman ne tür varlıklar birbirleriyle etkileşim kurmaz? Biliyor olabilirsiniz, uzaylı varlıkların bulunduğu gezegenlerde duygular yoktur. Fakat Dünyanın bu hale geldiğini düşünmek ne kadar korkutucu! Fakat uygulayıcılar için duygular birer takıntıdır. Duygulardan bağımsızlaşmak uygulayıcılar için yaratılmış bir mücadeledir ve uygulama yaptıkça karmayı ve insani düşünceleri ve takıntıları yok etmenize yardımcı olur. Duyguların varlığı insani yaşam şeklinin sürdürülmesine de hizmet eder. Bunun yanında, uzaylılar uygulama yapamaz ve insanların sahip oldukları bu özel ortama sahip değillerdir. Fakat 'uzaylılar' dünyadaki insanlar tarafından o şekilde adlandırılır. Onlar sadece tuhaf yaratıklar, garip varlıklardır. Açıkçası, insan tanrılar tarafından çamurdan yaratılmıştır. Tanrılar Üç Diyarın temel parçacıklarını toprak veya kozmostaki toz parçası olarak görürler. Benim gördüğüm ise, uzaylılar çöp tenekesinin içinden dışarı tırmandılar, çünkü onlar insanlardan daha düşüklerdir.

Onlar duygulara sahip değiller, öyleyse onların toplumunu bir arada tutan şey nedir? Teknoloji. Kimin teknolojisi daha üstün ise onun konumu orada daha yüksektir. Ve kimin teknolojisi daha da yüksek ise o lider olur. Teknoloji için yaşarlar. Başlangıçta onlar gerçek bir amacı olmayan sadece düşük yaşam formuydu. Varlıklarını korumak için zamanla teknolojiyi kullanmaya başladıklarında, teknoloji onların en yüksek önceliği oldu. Onların durumu budur. İnsanoğlunun düşüncesini anlamazlar, ve tabi ki siz de onlarınkini anlamazsınız, çünkü tamamen farklıdır. Çünkü şu an teknolojileri oldukça gelişmiştir, neyin iletişimini kurmak istediğinizi oldukça iyi söyleyebilirler. Onu bilirler. Dolayısıyla onlar böyledir.

Öğrenci: Doğru düşünceler gönderirken hangi koşullar altında hoşgörü ile çözüm aramamız gerektiği konusu bende net değil.

Shifu: Ben size hiçbir zaman doğru düşünceler gönderirken "konuları hoşgörü ile çözmeye" çalışın demedim. Doğru düşünceler bazı şeyleri temizlemek ve yoketmek içindir, öyle değil mi? Eğer doğru düşünceler gönderirken "hoşgörü ile çözmeye çalışıyorsanız" o zaman neden doğru düşünceler gönderiyorsunuz ki? Kötü şeyleri yoketmek için yapılmıyor mu? Bu kötü şeyler için neden "hoşgörülü çözümler" aramaya çalışıyorsunuz? Size zehirin zehirleyici olduğunu söylemiştim ve onu zehirleyici olmayana çeviremezsiniz, değil mi? Bunu yapamazsınız, çünkü bu doğal olarak zehirleyicidir. Ona gerçeği açıklayarak o zehiri, zehirli olmayan birşeye çevirmeye çalışırsanız eğer, bu pek mümkün gözükmez, öyle değil mi?

Öğrenci: Çin'de bulunan bazı uygulayıcılar, Jiang'a dava açma girişimine katılmadılar.

Shifu: Bu daha önce hakkında konuşmuş olduğum bir şeydi. Eğer bazı insanlar iyi bir etkiye sahip oldukları için ve kimliklerini bilinir hale getirmek istemedikleri için Jiang'a dava açma çabalarına dahil olmuyorlarsa, onları davaya katılmaya teşvik etmezdim. Fakat herkes bu kategoriye dahil değildir. Bazı uygulayıcılar uygulamalarında bulundukları yerden dolayı bu insiyatifi hiç ciddiye almadılar. Ve sadece korkan insanlar da var, ve bu da kişinin uygulamasının bulunduğu yer ile alakalıdır. Bu nedenle durum budur.

Öğrenci: Son dönemlerde bazı Amerikan doları banknotlarının üzerinde Çince veya İngilizce yazılı Dafa web sitelerinin adreslerini görüyoruz. Bunu Amerika'da yapmak uygun mu?

Shifu: Hayır, değil. Zannediyorum ki bu Çin'den henüz yeni gelmiş kişiler tarafından yapılıyor. Bunu Amerika'da yapmanıza gerek yok. Uluslararası topluluk, şeytani Çin Komünist Partisi'ni bir canavar olarak görüyor. Bunu söylemeyebilirler, fakat bunu biliyorlar. Bu nedenle bunu onlara söylemeniz veya bu şeyleri yapmanız gerekmiyor.

Çin'den gelen bazı uygulayıcılar, buradaki işleri Çin'de bulunan insanların zihniyetine göre, çoğunlukla tuhaf bir şekilde yapıyorlar. Dış dünyadaki insanlar sizi anlamayacaklardır. Belirli projeler sizin çalışmanıza izin vermiyor, fakat bu her zaman böyle olmayacak. Artık şu anda normal bir toplumda yaşadığınız için düşüncenizi değiştirmeniz gerekiyor. Parti kültürü altında ve anormalleşmiş insan ilişkilerinin ortasında yaşadığınız dönemde geliştirdiğiniz o alışkanlıklardan kurtulmanız gerekiyor. Ben de Amerika'ya ilk geldiğimde böyleydim fakat hemen olayların farkına vardım. Olayları uç noktalara çekiyorsunuz. Örneğin, bir makale yazarken, kelime seçimleriniz uç noktada, ve bir şey yazarken olayları gerçekten aşırı yöntemlerle anlatıyorsunuz. Bu gibi şeyler, insanların gerçeğe odaklı olduğu ve bir şeyleri abartmadığı bu toplumda iyi algılanmıyor.

Öğrenci: Değiştirdiğimiz eski Lunyu'ları ne yapmalıyız - saklayalım mı yoksa yakalım mı?

Shifu: Yakın, durmayın ve yakın. Eğer size onları yakmanızı söylüyorsam, yakın.

Öğrenci: Shifu Shen Yun Senfoni Orkestrası'nın önemi hakkında biraz daha fazla şey söyleyebilir mi lütfen? Bu yıl ilk kez tanıtım yaptık ve onu efektif bir şekilde yaymak konusunda zorluklar yaşadık; bu Shen Yun'dan daha zor.

Shifu: Shen Yun'un kalitesi ve teknik becerisi arttıkça, gösterilerin etkisi de daha iyi bir duruma geldi. Teknik beceri iki yönde gelişti. Birincisi gösteri sanatçılarının, sahneye çıkan gösteri sanatçılarının beceri düzeylerindeki artış. Diğeri ise, sahnedeki dansçılar müzik eşliğinde gösteri yaptıkları için, müzik kulağa iyi gelmezse bu durum gösterinin genel izlenimini de düşürür. Bir başka şey de, ürettikleri sesler ilahi varlıklar tarafından insanların vücutlarını kötü şeylerden temizlemek için kullanılmakta ve onlar derin tabakalara nüfuz edebilmekte ve çok önemli, pozitif bir etkiye sahip olabilmektedir. Shen Yun'un bir parçası olan herşey insanları kurtarmak konusunda bir rol oynamakta. Becerikli sanatçılar müzikleri ile insanlara ilham vermekte, tanrılar tarafından getirilen kültürü yaymakta ve geleneksel kültürün yeniden inşa edilmesine yardım etmektedir. Orkestra anında insanları kurtaramayacağı için, kısa bir süreliğine onların gezmelerini ve insanların Shen Yun'un ne kadar yüksek kaliteli bir müzik yaptığının farkına varmalarını istedim; deneyim aynı zamanda müzisyenlerin kendilerini de geliştiriyor. Mükemmel müzisyenlerimiz var, böylece onların yüksek yeteneklerini de ortaya koymak istedim. Dansçılarımız becerilerini göstermek için pek çok şansa sahipken, müzisyenlerimiz buna sahip değil.

Mükemmel bir orkestraya sahip olmak Shen Yun'un bütünsel kalitesini arttırıyor. Bazı bölgeler[deki uygulayıcılar] Orkestra'nın insanlar üzerinde ne kadar büyük bir etki bıraktığını görüyorlar, ve insanlara bunu sunmak istiyorlar, bazı bölgeler ise orkestranın etkisini duyuyor ve aynı şekilde konserleri yapmak istiyorlar ama bunu yapabilecek şartları yok. Ve bazıları da konserleri yapmak istiyorlar ama bölgedeki uygulayıcıların taşınması gibi şartlardaki bazı değişiklikler tarafından zorluklarla karşılaşıyorlar ve biletleri satmak da zor. Bunun gibi her bölge kendi zorluklarına sahip. Ama pek çok durumda iyi yapmak için çabalamazsanız, insanların düşünceleri ve fikirlerinin doğru olmaması gibi şeyler az ya da çok sizin tarafınızla ilgilidir.

Benim Dafa uygulayıcılarım, eğer bir şey yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız, gidin ve onu iyi bir şekilde yapın. Herkes elbette ki meşgul ve ben de bunu görüyorum. Sizi eleştirmiyorum. Ama durumunuz ne olursa olsun, eğer siz, bir Dafa uygulayıcısı olarak, yaptığınız şeyleri iyi yaparsanız, ilahi varlıklar gerçekten sizi takdir edeceklerdir. Ama eğer kalbinizi hiçbir şeye vermezseniz ve zihninizi vermezseniz ve insanları kurtarmak konusunda çalışmaya istekli değilseniz, o zaman ne yapacaksınız? Bildiğiniz gibi Dafa öğrencileri üç şeyi iyi yapmak zorundalar ama ne yaparsanız yapın, onu yeterince ciddiye almıyorsunuz. Bir kere zaman geçerse, fırsat kaçar. Eğer hiçbir şeyi iyi yapmazsanız ve hiçbir zaman kendinizi iyi bir şekilde geliştirmezseniz, durumunuz ne olacak?

Öğrenci: Ateizm Çinli insanların zihnine derin bir şekilde kök salmış. Onu yok etmek için doğru düşünceleri nasıl kullanabiliriz?

Shifu: O sizin şu andaki durumda yok edebileceğiniz bir şey değil. İnsanları kurtarırken onun hakkında konuşmak için elinizden geleni yapın. Elbette ki, insanların paylaştığı ateizm görüşünün, o bütün sistemin - kültür de dahil olmak üzere - olumsuz bir rol oynaması için tasarlandığı söylenebilir. Geçmişteki herkes ilahi olana inandı ve sadece son zamanlarda olaylar bu hale geldi. Geçmişteki anlaşmazlıklar farklı dinler arasındaydı, her iki taraf da kendi inandıkları tanrı(lar) hakkında tartışırdı. Ama şu anda konu bir tanrının var olup olmadığı ile ilgili. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bu yalnızca modern bir fenomendir. Bu da aynı zamanda sizin için oraya koyulmadı mı, insanları kurtarmayı bu kadar zorlaştırmak için? Bu yüzden, bütün bunlar insanlar için felakettir. İnsanların kurtarılması konusunda en büyük engeldir.

Şeytani ÇKP hakkındaki gerçekleri ortaya koyamadıysanız bile, insanlar yavaş yavaş onun şeytaniliğini görecektir. Ama ateizme gelince, o kültürün içerisinde büyüyenler onun gerçekten ne olduğunu göremezler. Bunu yapmak onlar için gerçekten zordur.

Öğrenci: Bizim bölgemizde ve diğer bazı bölgelerde[uygulayıcılar arasında] mantıksız davranan ve turist alanlarında veya Çin mahallesinde bağırıp çağıran ve polisin ya da yerel yetkililerin onaylamadığı bu gibi şeyleri yapan bazı kişiler var.

Shifu: Size her bölgede bu gibi insanların olduğunu söyleyebilirim ve bu olay sona ermediği sürece de olacaktır. Eski güçler onların böyle davranmalarını ve olumsuz bir etki yaratmalarını sağlıyor. Aksi takdirde, onlar, eğer her Dafa öğrencisi o kadar iyi ve olumlu olsaydı, herkes kısa sürede [gerçeği] anlardı çünkü işin içerisinde hiç olumsuz element olmazdı diye düşünüyorlar. Başka birşey ise, eğer öbür türlü olsaydı, onlar sizin zihninizi nasıl test edebilirlerdi? Bazılarınız gerçekten o anormal davranan insanların söylediklerine takıntılısınız, ve bu bırakmanız gereken bir endişe değil mi? Eski güçler böyle düşünüyor. Onlar bunun bir boşluk olduğunu düşünüyorlar ve bu insanların böyle aşırılıklar yapmasına sebep oluyorlar ve bunu nasıl ele alacağınızı, zihinsel durumunuzun ne olduğunu ve engellenip engellenmediğinizi görmek istiyorlar. Eski güçler bu tür şeylerin sıradan insanlar üzerindeki etkilerini umursamıyorlar. Onlar sadece yapıldığını görmek istedikleri şeyi tamamlamayı umursuyorlar. O insanlar buraya engelleme yaratmak için geldiler, yüzeyde Dafa uygulayıcıları gibi görünseler de. Onların hepsinin engelleme yaratmak için geldiklerini söyleyebilirim ve sizin saflarınıza katılmaları da eski güçler tarafından ayarlandı.

Shifu yine de herkesi kurtarıyor. Gizli ajanları bile. Bunu geçmişte belirtmiştim, öyle değil mi? Bu konu ile ilgili zaman ve yer olduğunda, bu insanları işaret etmiş ve başarılı olmaları için samimi bir çaba göstermelerini ve bu fırsatın zor elde edildiğini söylemiştim. Ama şu anda artık böyle şeyler söylemiyorum. Bu kategoriye düşen bazı insanlar bana tamamlanmaya ulaşmalarının mümkün olup olmadığını sordular. Onlara tamamlanmaya ulaşamazsanız, tamamlanmaya ulaşamazsınız dedim. Bu nasıl olur da olabilir? Onlar Dafa'yı baltalayacak şeyler yapıyorlar, ve doğru düzgün uygulama bile yapmıyorlar, bu yüzden nasıl olur da tamamlanmaya ulaşabilirler? Onlar sıradan insanlardan bile kötüler, bu yüzden nasıl tamamlanmaya ulaşabilirler? Onlar için çok az şans var şimdi ve şu anda yapabileceklerinin en iyisini yapsalar bile diğerlerini yakalayamayacaklar. Eğer gerçekten iyi olmaya çalışırlarsa, tamamlanma mümkün olabilir ama şu anda son derece az şans kaldı.

Öğrenci: Bu insanlar turist alanlarına gitmek konusunda çok heyecanlılar ve her gün gidiyorlar.

Shifu: Doğru, bu insanlar gerçekten heyecanlılar.

Öğrenci: Bazı Çinliler ve yerel halk onlardan kaçmalarına rağmen bazı uygulayıcılar onları hala destekliyor.

Shifu: Aslında, bazı uygulayıcılar onların yardımcı olmak için dışarı çıkmalarının iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar ve elbette insanlar onlara destek olmalılar. Bu uygulayıcılar kimin engelleme yaratıp yaratmadığı konusunda kararsızlar. Kesinlikle böyle kişilere bir alan ve bunu yapmak için gereken şartları sağlayan böyle uygulayıcılar olduğu için, bu kişiler istediklerini yapabiliyorlar. [Bazı insanlar] tolerans göstermemiz gerektiğini düşünüyor olabilirler. Ama onlara neden tolerans göstereceksiniz? İnsanları kurtarmanızı etkiliyorlarsa buna tolerans göstermeli misiniz? Elbette ki, ben de bir zamanlar onlara mümkün olduğunca katlanmamız gerektiğini düşünüyordum. Ama şu anda öyle görünüyor ki bu insanların bazıları asla pişmanlık duymayacak veya değişmeyecek, bu yüzden onlara artık daha fazla şans vermeyelim.

Öğrenci: Toplam seksen-sekiz ülkeden, bölgeden ve şehirden Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Herkese teşekkürler. (Alkış) Sanırım konuşmak istediğim bir şey var. (Alkış)

Şu an [ABD'de] her yıl iki Fa konferansımız oluyor, bu daha önce yaptıklarımızdan çok daha az. Fakat yine de, birlikte olmanızdan kaynaklanan etki, paylaşım ve tartışma ve birbirinizi teşvik etme gerçekten mükemmel. Ve bizim Fa konferanslarımızın amacı budur - uygulamamız üzerinde pozitif etki yaratmak. Fa konferanslarımız yıllar boyunca uygulayıcılarımızın güçlükleri yenmesine de çok yardımcı olmuştur. Zor zamanlarda birbirinizi cesaretlendirerek toparlanmanıza yardım edebiliyorsunuz ve Fa konferanslarının tam olarak yapmaya çalıştığı da budur. Dolayısıyla buraya seyahatiniz verimli geçmiştir diye umuyorum. Başta bahsettiğim gibi, buraya çok uzaklardan geldiniz ve yekun olarak, ulaşım, yemek ve konaklama ve diğer masrafların büyüklüğü muazzam. Dolayısıyla tüm bu paranın faydalı şekilde harcanması önemli. Sadece aktivitelere ve eğlenceye katılma amacı için olamaz. Konferanstan sonra, imkan bulduğunuzda, gayretli olmayanlara "Zaman kaybediyorsun. Ne yapacaksın?" diye sorun. Hata yapan kişilere "Hataların hakkında ne yapacaksın?" diye sorun. Ve uygulayıcıların parasını kendi menfaati için alanlara "Ne yapacaksın?" diye sorun.

Bazı uygulayıcılarımız hastalık karması testlerini geçmekte zorlanıyor. İlla ki önemli bir meselenin ona [sebep olduğunu] düşünmeyin. Önemli bir hata yapmadığınızı ve Fa'ya inancınızın çok sağlam olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, sahip olduğunuz küçük meseleleri önemsiz gibi görmemelisiniz. Şeytan hiçbir boşluğu kaçırmayacaktır. Hatta küçük şeyler yüzünden birçok uygulayıcı öldü; gerçekten çok küçük şey yüzünden oldu. Bunu sebebi uygulama önemli birşeydir ve hiçbir boşluğun olmamasını gerektirir. Uygulama yoluyla bu şeyleri uzun süre çözemediyseniz eğer, ne kadar küçük olursa olsun, uzun süreli onları ciddiye almadıysanız eğer, o zaman o büyük bir meseledir. Birçok insan bu şeyler yüzünden öldü. Eski güçler şu anda doğrudan Dafa öğrencilerine zulmetmeye cesaret edemezler - belli bir forma sahip büyük varlıkların hiçbiri bunu yapmaya cesaret edemez. Öyleyse ne tür şeyler şu an bunu yapıyor? Solucanlar, böcekler, bakteriler ve buna benzer her türlü pis şeyler. Bu olaylarda doğru düşünceler göndermek son derece etkilidir! Toplu halde yok edilirler. Fakat bu kozmozun ne kadar büyük olduğuna ve kozmosun birçok tabakadan oluştuğuna bakılırsa, onlardan çok sayıda vardır. Öyleyse bu şeyleri temizledikten sonra, kısa süre sonra, çok geçmeden tekrar sızabilirler ve onları tekrar yok etmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bu şekilde doğru düşünceler göndermeye devam etmelisiniz ve çok net sonuçlar görmeye başlamadan önce bir süre inatla sürdürmelisiniz. Doğru düşünceler göndermenizin ardından bir süre iyi hissettikten sonra olaylar tekrar iyi gitmiyormuş gibi gözüktüğü için güveninizi kaybetmeyin. Sizi tüketmek - kuvvetli inanç duygunuzu yavaş yavaş yoketmek - için bu yöntemi kullanıyorlar diyebilirim. Dolayısıyla bu şeylere karşı gözünüz açık olmalı.

Bahsettiğim "üç şeyin" hepsi önemli. Yolculuğunuzun son bacağında daha da iyi yapacağınızı ümit ediyorum. İyi yapmış olanlar bırakmamalı. Bırakmamalısınız. Tüm bu yıllar boyu azmetmeniz sizin için kolay olmadı. Size değer veriyorum ve teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürler! (Öğrenciler alkışlıyor ve saygı ile ayağa kalkıyor.)