2016 New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 15 Mayıs, Brooklyn, New York)


Herkese günaydın!(Tüm uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor ve cevap veriyor: "Günaydın Shifu!")

Çok çalıştınız!(Uygulayıcılar cevap veriyor: "Çok çalışan Shifu idi!")

Dafa uygulayıcıları daha önceden hiç yapılmamış bir şeyi yapıyorlar-tüm yaşamları kurtarıyorlar - ve tabii ki bu, çok çalışmayı gerektirir. Normalde, her konu için yararlanılacak bir referans vardır. Peki insanlar tarih boyunca "tüm yaşamları kurtarmak"tan bahsetmiş olsalar da, bunu gerçekten kimse yaptı mı? Onlar sadece, tanrısal varlıkların ve uygulama kültürünün anlaşılması için bir alt yapı oluşturdular; aslında hiç kimse büyük sayıda yaşamı kurtarmadı. Yaptıkları sadece,arkalarında bir kültür bırakmak, bir din oluşturmak veya toplumda belirli organizasyonel bir biçim oluşturmaktı.Tüm yaşamların kurtarılmasının gerçek anlamda üstlenilmesi, bugünün Dafa uygulayıcılarını bekliyordu. Sizler gerçekten geçmişte örneği olmayan bir şey yapıyorsunuz, çünkü bu daha önce hiç yapılmadı. Karşılaştığınız birçok problemin,aynı şekilde, bir örneğinin olmamasının sebebi budur ve buna, bu felaket de dahildir- ve hiçbir zaman için bu derece şeytani olmamıştı. Sizin farkında olduğunuz şeytani davranışlar açığa çıkarılıp ifşa edildi fakat aslında çok daha zalimce (acımasız) şeyler oldu. Yine de, Dafa uygulayıcıları bu eşi görülmemiş zulmün ve yaşamları kurtarmanın üstesinden geldiler ve şimdi, son yaklaşıyor. Yani bir başka deyişle, durum ne olursa olsun, bu mesele sona yaklaşıyor.

Dafa, uzun bir zamandır var olmaktadır ve o, kimsenin zarar verebileceği bir şey değildir. Bu zulüm, sadece uygulayıcıları, Dafa uygulayıcılarını ve bu dünyaya Fa'yı elde etmek için gelmiş olan birçok yaşamı etkilemektedir. Ve son bahsettiklerim, uygulama yapmıyor olsalar da, aslında onlar da zulüm görmektedir. Onların buraya gelme amacı, Fa'yı elde etmekti, kurtuluşu elde etmekti çünkü onların kurtuluşu, bir zamanlar hükmettikleri cennetsel dünyaların geleceğini, aynı zamanda orijinal olarak (esasen) sahip oldukları canlıları güvenceye alacaktı. Bu zulmü gerçekleştirenlerin veya [zulme] katkıda bulunanların yalanlarına inandıklarında ise, Fa'yı elde etme şanslarını kaybettiler. O halde bu, yaşamların yok olmasıyla sonuçlanabilecek bir zulüm değil midir? - hem insanların kendi yaşamlarının, hem de temsil ettikleri canlıların yaşamlarının. Tüm insanlık zulme maruz kalmıştır, zulmün ana hedefi ise Dafa uygulayıcılardır, onlar Dafa uygulayıcıları olduğundan ve diğerlerini kurtarma sorumluluğunu üstlenmiş olduklarından dolayı. Eski güçlerin deyişiyle, Çin, yüksek seviyeden gelen yaşamlar ile oldukça yoğunlaşmıştır, bazıları aşırı derecede yüksek seviyelere ait canlılardır ve hepsi oraya Fa'yı elde etmek için gitmiştir.Ve bu nedenle orası, bir Daoist maden eritme fırını gibidir, ateşin yoğun ve kuvvetli olması gerektiği bir yer gibi. O zaman, eğer bir kişi gerçekten bu şiddetli yangın testinin üstesinden gelirse- eğer bu vahşi zulme rağmen sonuna kadar direnebilirseniz -o durumda bir uygulayıcı sayılacak, yukarıdaki cennetler tarafından tanınacak ve tamamlanmaya ulaşabileceksiniz.Fakat yapamayanlar (başaramayanlar) ne olacak? Eski güçlerin amacı tamamen budur-tortulardan kurtulmak için eritme işlemini kullanmak ve gerçek altını seçip çıkarmak. Dolayısıyla, yaşanmış olan süreç budur.Düzensiz gibi görünüyor olabilir fakat aslında oldukça düzenlidir.Düzensiz görünen şey, aslında o ateşin şiddetli alevlerinin somut bir yansımasıdır. Aslında her şey çok düzenlidir ve farklı yollarla değişik insan takıntılarını hedeflemiştir; diğer yandan, farklı insan takıntıları, insanların, şu anki duruma gelmelerine sebep oldular. Fakat durum ne olursa olsun, hem eski güçlerin müdahil olması ve sorun çıkarması, hem de Dafa uygulayıcılarının bir bütün olarak üzerine çalıştıkları şeyler, sona yaklaşıyor.

Cennetlerdeki meselelerin durumu, dünyadakiyle aynıdır. Fakat görmüş olduğunuz gibi, Dafa uygulayıcılarının yaşadığı şiddetli "testler" ve canlı varlıkların testleri, tamamlanmayı elde etmek için gelmemiş midir? Öyleyse, bir kişinin tamamlanmaya ulaşacak kadar değerli olup olmadığını belirlemek için gelen bir test, belirli derecede bir kötülük gerektirmez mi? Veya yeterince yoğun bir ateş gerektirmez mi? Alev yakında sönecek. Kötülük tarafından kullanılan kötü insanlar tutuklanıyorlar, temizleniyorlar. Hepsi ele geçirildiğinde ise, tahmin edebileceğiniz gibi, bu durum, Dafa uygulayıcılarının testinin sonu anlamına gelecek, öyle değil mi? O zaman kimin testi geçip geçemediği belli olmayacak mı? O zaman, bu olay sonlanacak. Ve kozmosun Fa düzeltmesi de. Olan şey, budur.

Bir sonraki aşama, Fa'nın insan dünyasını düzeltmesini içerecek. Dün bir uygulayıcı bana, henüz Fa'yı elde etmemiş bazı insanlarla ilgili bir soru sordu ve ona şöyle cevap verdim; bu, Fa'nın insan dünyasını düzeltmesi sırasında ele alınacaktır. Sizin Dafa uygulayıcıları olarak yapıyor olduklarınız, sadece bu dönemde, yani Fa düzeltmesinde yapılmak içindir ve bu da, bu zaman diliminin uygulayıcıları olarak, sorumluluklarınızı tek kelimeyle muazzam yapmaktadır. Peki bu hangi sorumluluktur? Bildiğiniz gibi, daha önce kozmosun uçsuz bucaksız olmasıyla ilgili konuşmuştum. Öyleyse onun içinde var olan canlıların sayısı ne denli sonsuzdur? Tek kelimeyle sınırsız, sayısızdır. Moleküller büyütüldüğünde ve floresan mikroskobu ile incelendiğinde görülen şey, evrene yayılmış gezegenlere ve yıldızlara benzer; moleküllerin büyütüldükten sonraki yapısı, gökyüzü gibi görünür. Fakat moleküller, parçacıkların en küçüğü değildir. Onların altında atomlar vardır. Ve onlar büyütüldüğünde, parçacıkların varolma şekli de yine gökyüzündeki yıldızların var olma şekline benzer ve onlar da gökyüzünde bir düzlem oluştururlar. Fakat atomlar da en küçük parçacık değillerdir, onların altında atom altı olan parçacıklar vardır, daha atom altı, hala daha da atom altı, ve hatta daha da atom altı. Her parçacık düzlemi, bir gökyüzü düzlemi oluşturur veya cennetleri; ve parçacıklar ne kadar küçükse, güçleri o kadar fazladır. Fizikçiler; daha ince, veya daha minik bir parçacığın radyoaktivitesinin, gücünün ve enerjisinin daha fazla olduğunu kabul ederler. Gerçekten öyledir. Dolayısıyla, eğer bu parçacıklar gezegenler gibi görünüyorsa, onların üzerinde ne vardır? Dünyadaki herkes burada insanların olduğunu biliyor, fakat onların diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırmaları, insanoğluyla aynı düzlemde olan boyutun yüzeyiyle sınırlıdır; bazı gezegenlerde yaşam olabileceğini, bazılarında ise olmayabileceğini varsayıyorlar. Fakat gerçekte ise, diğer yaşamların çoğu, yüzey boyutta var olmazlar. Boyutlarda var olan birçok yaşam formu, başka biçimler almışlardır ve o yüzden siz onların farkına varamazsınız. İnsanoğlunun bilimi oldukça sınırlıdır. Her gezegende yaşam vardır, kendi şahsi sosyal düzenleriyle birlikte- hatta bunların çoğu hareketli ve gelişen dünyalardır. Öyleyse orada kaç tane yaşam vardır? Söylemiş olduğum gibi, tek bir parçacık büyütüldüğünde, bir gezegen gibi görünür, bu nedenle onun üzerinde kaç adet canlı hayal edebilirsiniz? Daha derinlemesine incelersek, her bir parçacık düzleminin bir gökyüzü düzlemi olduğu söyleniyorsa, bu kozmosun ne denli devasa olduğunu söylersiniz? Ve parçacıklar arasında aynı zamanda görünmez, mikroskobik parçacıklardan oluşan boyutlar var ise, ve bu gibi boyutların düzlemi orada "zemini" oluşturuyorsa, o durumda onların ne kadar büyük olduğunu söylersiniz? Orada bu düzlemlerden kaç tane vardır? İnanılamayacak kadar karmaşıktır. Düzlem üstüne düzlem-işte bu şekildedir. Tanrılar bile orada hangi sayıda yaşam olduğunu, [insanoğlunun tanrısal olarak kabul ettiği] yaşamların olduğunu tam olarak sayamazlar; işte bu denli büyük sayıdalardır.

Dafa uygulayıcıları, tüm yaşamları kurtarmak için Shifu'ya yardım etme sorumluluğu ile dünyaya inmiş olan tanrısal varlıklardır. Sizler, buraya inmiş canlıları kurtarma sorumluluğunu omuzluyorsunuz. Eğer uygulamanızda iyi iş çıkarmamış iseniz, bunun büyük bir sorun olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz, geçmişteki uygulama formlarında olduğu gibi. Ve bu nedenle bazı insanlar çok çabalı olmadılar, veya uygulama konusunda istekli değillerdi. Fakat şu, sizin için geçerli değil midir? Siz bu dünyaya geldiğinize, benimle bir yemin imzaladınız, tüm canlıları kurtaracağınızı vadeden bir yemin. Ve sizler bu temel ile bir Dafa uygulayıcısı olabildiniz ve bu olayda yer alabildiniz. Fakat sözünüzde durmadınız. Eğer sözünüzü tutmaz ve o sınırsız sayıda yaşamı,o devasa çaptaki grup yaşamları, ardınızda bulunan ve size tahsis edilmiş o yaşamları kurtarmayı başaramazsanız, bunun sonuçlarını bir düşünün! Bu sadece, uygulamanızda çabalı olmamanız gibi bir problem midir? Bu muazzam, muazzam bir günahtır! Çok büyük bir günahtır! O noktada ismimi çağırıp: "Shifu, ben uygulamamı iyi yapamadım ve sonu böyle mi olacak?" diyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? O zor durumdan kurtulmanıza kim izin verecek? Eski güçler mi? Ve böyle kocaman (hayati, önemli) bir şey ile, öyle mi?!

Fakat bazı insanlar gerçekten çabalı olmadılar ve taşıdıkları insan düşünceleri çok güçlü. Karşılaştıkları her şeye insan düşünceleriyle bakıyorlar-öyle bir noktaya kadar ki, bazıları düşüncelerini asla Fa'ya dayandırmıyor veya kendilerinin bir Dafa uygulayıcısı olduğunu düşünmüyorlar veya muazzam bir sorumluluğa sahip olduklarını düşünmüyorlar -yaşamları kurtarmayı öncelik haline getirmiyor ve bunun yerine her şeye insan yöntemleriyle bakıyorlar. Eğer her şeyi, sevip sevmediğiniz şeylere göre, dargınlıktan kaynaklanan hislerinize göre veya kişisel olarak yapmak istediklerinize göre değerlendirirseniz, işe yaraması nasıl mümkün olabilir? Tanrısal bir varlık böyle mi olacaktır? Eğer herkes tüm yaşamları, sizin gibi kurtarmaya çalışsaydı, bu nasıl sonuçlanacaktı? Eğer sadece hoşunuza gidenleri kurtarmaya istekli olursanız, tüm yaşamları kurtarmak nasıl başarılabilir?

Geçmişte dünya hiçbir zaman günümüzdeki kadar dinamik, çeşitli ve gelişkin değildi. Böyle olmasının bir nedeni, etrafınızda, takıntılarınızı harekete geçiren her türden ilgi çekici ve heyecan verici şeylerin olduğu bir ortamda,canlıların Fa'yı elde etmesini zorlaştırmaktır.Takıntılarınızı bu yolla kışkırtan herşey ile birlikte, Fa'yı hala elde edip edemeyeceğinizi görmek için izliyorlar. Eğer yaparsanız, bu şartlara rağmen, sizi tanıyacaklar. Eğer yapmazsanız, bunun nedeni, yeterince iyi olmamanızdır. [Dünyanın] bu şekilde olmasının ikinci sebebi de şudur: kozmosun yok edilmesi gerekiyordu ve ona ait canlıların öncelikle ayıklanması gerekiyordu. Olayların böyle olması gerekiyordu. Bu nedenle, yukarıdaki varlıkların sizi tanıması için, yolunuzu fark etmeniz gerekiyor. Fakat burada herhangi birisi yolunu bulabilir mi? Evet, kesinlikle! Büyük Yasa - kozmosun Büyük Yasası burada öğretilmedi mi? Başkaları öğrendi ve bundan yararlandı, öyleyse siz neden yapamıyorsunuz? Başkaları kendilerini iyi bir şekilde geliştirdiler, peki siz neden geliştiremiyorsunuz? O zaman, bu kişiyle alakalı (kişisel) bir problem değil midir? Cennetlerdeki varlıklara göre, bu oldukça adildir. Buradaki yaşamların yok edilmesi gerekiyordu; o yüzden, onları kurtarmak istiyorsanız, her şey bu şekilde olmak zorundadır. Onlar kurtarılmayı niçin hak edeceklerdi? Ve nasıl o kadar kolay olabilirdi? Dolayısıyla, bu kaçınılmaz şekilde ciddi ve önemli bir şeydir. Fakat bırakın bize karşı zülmün gerçekleştirildiği bir dünyayı, böyle bir ortamda, böyle maceralı ve heyecan verici bir dünyada, kim xiulian uygulamak isteyecekti? Xiulian'deki en büyük engel, insan düşünceleridir. İnsanların çok sayıda sıradan düşünceleri ve takıntıları vardır, ve hatta çabalı olmayan Dafa uygulayıcılarının da aklını çelmişlerdir. Etmiş olduğunuz yeminizi unuttunuz ve Fa'yı ilk elde ettiğinizdeki heyecan hissiniz ortadan kayboldu. Fakat bu zulmü kimin yaptığını düşünmeyi bir an durdurun. Onlar, insanlar değiller mi? Göksel kişiliklerin takipçileri, tarihin akışında aynı şeyi deneyimlemediler mi? Ve sizler neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu, ölümsüzlük yolunda yürüyerek, ruhani bir tamamamlanma değil midir? Zulüm, tanrısallık yolunda olan birini nasıl sarsabilir? Bu, taşıdığınız insan düşüncelerinizin sonucu değil midir? Ya da kişisel çıkarınızın, itibar takıntınızın ve hislerinize dokunulmasının bir sonucu değil midir?

Şunu bir düşünün, bu zulüm, almış olduğu biçimler açısından veya şiddetiyle, şans eseri gerçekleşmiş olabilir mi? Antik çağlardan günümüze dek kozmostaki her şey - sadece insanoğlu değil, tüm kozmos-önceden ayarlanmış yasalar ve düzenlemelere göre gelişim göstermiştir. Ve bu, insanoğlu için çok daha fazla geçerlidir. İnsanoğlu her beş bin yılda bir, kaçınılmaz bir sona gelir ve her beş bin yılın uygarlığı, bir oyun metnini takip eder. Size söyleyebilirim ki, bu gerçekten bir oyun metnidir. Yaklaşık olarak her beş bin yılın ardından, insanoğlunun tarihi sona ulaşır ve insan ırkı yok edilir çünkü oluşum istikrar, yozlaşma, yok oluş döngüsü, evrenin bir kalıbıdır. En son noktaya gelindiğinde, yani, artık hiçbir şeyin(hem insan ahlakının hem de fiziksel maddelerin) artık yeterince iyi olmadığı durumda, yok edilirdi. Yok ediş; ahlaki değerler artık standartları karşılamadığında, bir gerekliliktir. İyi insanların kalmasına izin verilir (tıpkı tohumlar gibi) ve uygarlık yeniden geliştirilirdi. Oyun metni yeniden gözden geçirilir ve yenilenirdi, beş bin yıllık dramanın hangi kısımları tatminkâr değilse, tekrar tekrar değiştirilirdi. Dünya üzerindeki birçok kutsal figürün, azizlerin ve xiulian uygulayıcılarının, insanoğlunun veya insan tarihinin kendisini tekrar ettiğini ifade etmesi bu yüzdendir. Bu husustaki kelimeler, xiulian dünyasında sıklıkla söylenir veya duyulur, nedeni de budur.

Bu Dünya'nın tarihi, 100 milyon yıl önceye dayanır. Bazı insanlar, bilim adamları 2-4 milyar yıl gibi bir zaman koymuşken, nasıl olur da 100 milyon yıl olabileceğine şaşırırlar. Bu dünya, yoktan yaratılmadı. Evrenin her tarafından toplanan parçalar bir araya getirildi, her taraftan çeşitli zerre ve parçalar bir araya getirildi. İşe yarayacak ne varsa veya Dünya'nın ihtiyacı olan ne varsa, kullanıldı. Fakat onlar, bu Dünya üzerinde birleştirilmeden önce de varlardı. Dolayısıyla, onları analiz ederek Dünya'nın yaşına karar verebilir misiniz? Onun bir parçasını analiz etmeye çalıştığınızda elde edeceğiniz veri, dünya tarihinin öncesindeki bir zamana ait olabilir. İnsanlar sadece budur, onlar sadece insandır ve onlar kendi insan düşünce modu ile sınırlılardır. Bu dünyanın gerçek yaşı 100 milyon yıldır ve bunu aşamaz. Eğer aşabilseydi, doğal kaynakları yeterli olamazdı.

Fakat 100 milyon yıl, az bir zaman değildir. Sadece bir düşünün, 100 milyon yıl içerisinde kaç tane beş bin yıl döngüsü olmuştur, ve onunla birlikte kaç uygarlık var olmuş, kaç oyun metni düzeltilmiş ve insanlığın kaç yok ediliş vakası gerçekleşmiştir? Dün Shen Yun toplantısında insanlara, o zamanlar, şu an bizim sahip olduğumuz gibi bir Shen Yun Gösteri Sanatları olup olmadığını durup düşünmelerini söyledim ve şaka yapmıyor olduğumu da belirttim. Pekâlâ, klasik Çin dansı vardı, fakat orada Çin'in veya klasik dansın rolünü sergileyenlerin Asyalı olmaları şart değildi. Bunun nedeni, Çin'in rolünü (tarafını, parçasını) her zaman Çinli insanların oynamamasıydı. Bu rolü -belirli bir dönemdeki Çinli insanların rollerini - farklı etnik gruplar üstlendi- Merkez Krallık halkı. Son döngüde, bu rolü oynayanlar beyaz insanlar idi, fakat bu sefer, final döneminde, sarı ırkın insanları oynamaktadır.

Sıklıkla, insanoğlu sanki bir oyunda rol alıyor gibidir, derim. Fakat insanların en sonunda kurtarılıp kurtarılamayacağına veya Fa-düzeltmesi sırasında tüm yaşamların kurtarılıp kurtarılamayacağına gelince, bu bilinmiyor çünkü metinde ayrıntılarıyla açıklanmamıştır.İnsanoğlunun kültürü, düşüncesi, davranışı..bütün bunlar, en sondaki büyük soru için oluşturulmuştur: sonunda geriye aslında kaç canlı kalacak? Bu, önceden belirlenmemiştir. Tüm bunların alt yapısının oluşturulması çok uzun bir zaman aldı- iki Dünya'nın zaman uzunluğu kadar veya 200 milyon yıl -ve ayarlamalar, bu olay için yapıldı. Öyleyse, Dafa uygulayıcıları olarak, görevlerinizi yerine getirmemeniz için gerçekten hiçbir bahaneniz yoktur. Bugün burada, bir Dafa uygulayıcısı olarak adlandırılarak otururken,azimli olmuş ya da olmamış olsanız da, eski ya da yeni bir uygulayıcı olsanız da, bu sorumluluğa sahipsiniz.Eğer bu sizin kaderinizde olmasaydı, hiçbir şekilde burada oturamazdınız.

Bazı insanların dikkatini çekmiş olabilir, burada birkaç gizli ajan da var [komünist Çin'den]. Gerçekten! Bu durum, o ajanların gelebilmesi ve Fa'yı duyabilmesi için bir vesiledir! - bu konu benim için nettir; ve bu aynı zamanda göksel şekilde ayarlanmıştır! Bir kişinin mesleğinin ne olduğunun bir önemi yoktur. Bu konu, Dafa geniş çapta öğretilirken değerlendirilmeye alınan bir şey değildi- bir kişin hangi gruba dahil olduğu da öyle. Sadece, kalp önemlidir! Bir kişi ne iş yapıyor olursa olsun, düşünceleri veya zihni kendisine aittir ve kendi geleceğini seçmek, her bireyin kendisine bağlıdır. Ben tüm canlılara şans veriyorum. "Merhamet" ile ne kastediliyor? Veya "tüm yaşamları kurtarmak" ile? Fa'nın Son Dönemi sırasında mutlaka bu meslekten insanlar olacakken, sadece bir casus olduğu için, o kişiyi kurtarmayacak mısınız? Bu yaşam süresince bir gizli ajan olabilir, fakat belki de önceki yaşamında fevkalade bir kişilikti ve belki de bir zamanlar muhteşem bir tanrıydı! Eğer o kişi size doğru görünmüyorsa ve bu nedenle de Dafa projelerinin belirli detaylarına erişimi olmasını istemiyorsanız sorun değil, fakat onun hala xiulian uygulaması için izin vardır. Onun insanlara yüz-yüze gerçekleri açıklamasını ve diğer şeyler üzerine çalışmasını sağlayabilirsiniz. O kişiyi, kendi projelerinize dahil etmemeniz ve birtakım şeylere erişim vermemeniz konusunda bir sorun yoktur.

Mantıklı bir şekilde göz önünde bulundurmayı başaramadığınız bazı şeyler var. Karşılaştığınız (yüzleştiğiniz) görevler konusunda bile, diğerleriyle savaşıp mücadele etmek için, insan düşüncelerini kullanıyor, bir Dafa uygulayıcısı olduğunuzu asla düşünmüyorsunuz! Ya da üstlenmiş olduğunuz sorumluluğun ne denli muazzam olduğunu! Olayları, asla canlıları kurtarmak temelinde değerlendirmiyor, ondan ziyade, insan düşünme biçimini kullanıyorsunuz! Ve üstesinden gelinmesi gereken somut bir şey ortaya çıkar çıkmaz, sahip olduğunuz insan düşünceleriniz derhal ayaklanıyor! Üstesinden gelinmesi gereken bir şey olduğunda, insan düşünceleriniz ortaya çıkıyor. Dafa'yı hafife almanızı sağlayan şey nedir? Eğer olaylara (durumlara, konulara) doğru yaklaşamazsanız, gerçekten problemler olacaktır ve onlar küçük problemler olmayacaklardır. Yaşamınız, hatta varoluşunuzun sonsuzluğu, eski güçler tarafından sonlandırılabilir.

Bu dünyaya gelirken, Shifu ile bir yemin imzalayanlar, sadece Dafa uygulayıcıları değildir: bu dünyaya gelmiş tüm insanlar, tüm yaşamlar, yukarıdan gelmiş bütün tanrılar, benimle bir yemin gerçekleştirdiler. Kozmos tek kelimeyle devasadır ve yaşamların sayısı inanılmaz büyüklüktedir -fakat dünya küçüktür ve onların birçoğunu barındıramaz. Seçilmiş olanların hepsi, Fa düzeltmesinde bana yardım etmek ve canlıları kurtarmak için yemin ettiler ve bu koşullar altında dünyaya reenkarne olmalarına izin verildi. Sadece şudur ki, ben Dafa uygulayıcılarının gelmesi ve bütün o işleri yapmaları için, geçmişte, zaten ayarlamalar yapmıştım. Fakat onların her biri, Fa'nın yayılmasına yardım etmek ve başkalarına aktarmak konusunda bir sorumluluğa sahiplerdir. Dolayısıyla, sıradan insanlarla ilgili olan durum budur.

Kritik olan şey ise, Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyler konusunda iyi iş çıkarmalarıdır. Fakat bazılarınız, uygulamanız konusunda bile azimli değilsiniz, kendinizi fazla geliştirmiyor ya da düzensiz (gelişigüzel) xiulian uyguluyorsunuz - ya da yarım bir kalple. İnsanları kurtarmak için olan Dafa projelerinde çalışırken, insan düşüncelerinizin yönlendirdiği takıntılar ile, sıklıkla dargın (kızgın) hissediyorsunuz - fakat bunda adaletsiz bulduğunuz şey nedir?! Burada neden bulunduğunuzu bilmiyor musunuz? Sorumluluğunuzun ne denli büyük olduğunu bilmiyor musunuz?! Sayılamayacak kadar çok canlının, onları kurtarmanız için sizi beklediğini bilmiyor musunuz?! Sizin sorumluluğunuz budur! Sizin arzunuz budur! İnsanları kurtarmak üzerine olan birlikte çalışmanız, sizin için bir fırsattır ve insanları kurtarmak için vesileler oluşturmaktadır. Fakat siz bundan iyi bir şekilde istifade etmiyorsunuz. Eğer bir Dafa uygulayıcısının layıkıyla yapması gereken bir şeyi yapmıyorsanız, işlediğiniz günahın ne denli büyük olduğunu fark ediyor musunuz?

Birçok Dafa uygulayıcısı, gerçekleri açıklarken, insanların Fa'yı elde edebilecekleri ve onların uygulayıcı olabilecekleri konusunda umut taşıyorlar. Bu arzu, iyidir. Fakat, insanlara bu kötü ÇKP'nin şeytaniliği konusundaki gerçekleri açıkladığınızda, ya da Dafa uygulayıcılarının ne kadar iyi ve dürüst (asil) olduklarını anlattığınızda ve insanlar sıklıkla bunu kabul edip anladıklarında, onları uygulayıcı olmaları konusunda teşvik ederseniz, bu bir işe yaramayacaktır. Peki sebebi nedir? Elbette, onların bahaneleri genellikle, para kazanmak için meşgul oldukları, bir aile yetiştiriyor oldukları ya da bazı şeyler yapıyor olduklarıdır. Gelip hiçbir şekilde uygulayıcı olamazlar. Belki xiulian uygulamak istemiyor gibi görünüyor olabilirler, fakat bunun sebebi, tanrıların buna izin vermiyor olmasıdır -bunu fark ediyor musunuz? Tanrılar, onların çeşitli bahanelere sahip olmalarını sağlıyorlar ve onların çeşitli takıntılarını kullanıyorlar ve böylece xiulian uygulamaktan kaçınmalarını sağlıyorlar, çünkü onlar Dafa uygulayıcısı olmaya layık değillerdir. Bunun sebebi, ise bu grup Dafa uygulayıcılarının çok eski bir çağda belirlenmiş olmalarıdır ve Fa'yı ister daha önceden ister daha sonradan edinmiş olsunlar, onların hepsi Dafa uygulayıcılarıdır. Halbuki bazı insanlar bütün bunların bir parçası kesinlikle olamazlar çünkü bu muazzam görevi üstlenmeye layık değillerdir.

Örneğin, Shen Yun performans sanatları, yüksek düzeyde bir sanatçıyı işe aldığında, o kişi xiulian uygulamıyor gibi bir duruma dönüşebilir. Öyle bir durumda, bir şeyleri zorlar ve onu içeri alsanız bile, birtakım bahaneler ya da başka şeyler yüzünden ayrılacaktır. Kişinin xiulian uygulamadığı fakat firmada kalmak istediği durumlarda, tanrılar onun ayrılması için yollar bulacaklardır. Ayrıca eski güçler de, kalmasına izin vermezler çünkü onun layık olmadığını düşüneceklerdir. Shen Yun canlıları kurtarıyor ve bunu da, Dafa uygulayıcıları yapıyor. Fakat netice itibarı ile, Shen Yun, yüksek gereksinimlere sahip bir gösteri sanatları firması olduğundan dolayı, yetenekli olan ve xiulian uygulamak isteyen bir kişi gerçekten uygulamaya adım atar ve uygunluğunu ispatlarsa, kalmasına izin verilir; fakat bunu yapamazsa, bunun bir parçası olmasına izin verilmez. Hatta kişi katıldıktan sonra bile -bilen kısmında - yapmayı kabul ettiği şeyleri yapmaz ise -ayrılmak zorunda olacaktır çünkü burası xiulian uygulayıcıları için olan bir yerdir ve insanları kurtarmak amacı taşıyan bir organizasyondur. Orkestra alanında ya da sahnede, insanoğlundan öte şeyler vardır - orada tanrısal canlılar da bulunmaktadır. O yüzden, vücudu karma dolu ve xiulian uygulamayan sıradan bir insan, nasıl olur da bu firmada kalabilir? Aslında olan biten budur. Bir başka deyişle, Dafa uygulayıcılarının o firmasına, öyle herhangi biri iştirak edemez. Bildiğiniz gibi, tanrısal canlılar ona yardım ediyor, Shen Yun sanatçılarının yeteneklerine ve tekniklerine, sahne içinde ve dışında, mucizevi etkilerde bulunuyorlar. Orkestradan gelen ses ve insanların gördüğü görsel etki, tanrısal canlılar tarafından güçlendirilmektedir ve bu, tek kelimeyle, emsalsizdir. İnsanların gördüğü ve duyduğu şeyler, insan boyutunu aşmaktadır. Ayrıca, bir sanatçı yetenek anlamında ne kadar donanımlı ise, yarattığı etki de daha iyi olacaktır, ona şüphe yok.

Dafa uygulayıcılarının iştirak ettiği diğer projeler de farklı değildir. Belirli yeteneklerde ya da uzmanlıkta olan insan sıkıntısı çektiğiniz zaman, uygulayıcı olmayan uygun bir kişiyi işe almanın neredeyse imkânsız olduğunu sıkça görüyorsunuz -ve durumun bizim kendi insanlarımızla o işi yapmak zorunda kalarak sonlandığını da. Bu gibi şeyler sizin tarafınızdan yapılmak zorundadır, çünkü sizler Dafa uygulayıcılarısınız. Niçin sıradan insanlara bel bağlayacaksınız? Bunu kendi başınıza nasıl çözümleyeceğinizi ve ihtiyaç duyulan yeteneği nasıl geliştireceğinizi neden anlamıyorsunuz? Hepiniz kestirme bir çözüm bulmak niyetindesiniz, öyle değil mi? Anlık çözümler arayışındasınız. Bu düşünme biçimi, o kötü ÇKP kültürünün bir ürünüdür. Yaptığınız şey ne ise, onu iyi bir şekilde yapın. O işi yaparken hesaba katılacak olan şey, başarınızdan ziyade, kalbiniz ve zihninizdir. Siz o iş üzerinde çalışırken, insanları kurtarmaktasınız! Bütün bu şeyleri yapma süreci, aynı zamanda kendinizi xiulian içerisinde geliştirme sürecidir ve aynı zamanda da sayısız miktarda canlının kurtarılmasına yardım etmektesiniz! Sanki sadece kendi görevinizde ya da inisiyatifinizde başarıya ulaştığınızda canlıların kurtulmasına yardım etmiş olursunuz gibi bir şey yoktur.

Bahsedilecek bir şey daha var. Bazı uygulayıcılar - ve her tür işten olan kişiler mevcut - çok küçük (saçma) detaylara odaklanmak gibi bir alışkanlık geliştirmişler. Mesela, bir kişinin egzersiz hareketlerini nasıl yaptığının detayları, nasıl bir hızda yapıldığı veya bir kişinin hareketlerinin nasıl azıcık kaydığı gibi. Bundan kurtulamıyorlar. Burada oturanlarınız arasında, buraya gelmeden önce ve insan olmadan önce, bazılarınız Budist sistemden bazılarınız Daoist sistemdendiniz ve birçoğunuz da farklı tipte tanrısal varlıkların türündendiniz. Size söyleyebilirim ki, bana ait bu egzersizler, sizleri mükemmelleştirmektedir; bu suretle orijinal yerlerinize ve pozisyonlarınıza geri dönebileceksiniz. Sahip olduğunuz orjinal yerlerinize ve pozisyonlarınıza. Ben, hareketlerinizin nasıl olması gerektiğini asla aşırı detayla- sanki hepiniz tornadan çıkmış olmalısınız gibi bir detayla vurgulamadım. Size bu şekilde öğretmedim. Egzersizler, genel anlamda doğru olduğu müddetçe işe yarayacaklardır. Zihninizi genişletin, düşüncelerinizi bu gibi önemsiz şeylere odaklamayın ve konuları her türden insani düşünce eğilimiyle görmeyin. Aynı zamanda, Fa çalışması ile ilgili önemsiz konularda ısrarcı olan insanlar da var -insanların ne okudukları, hangi saatte okudukları, ne kadar okudukları ya da bir şey okuyup ta diğerini nasıl okumadığı gibi. Yapmanız gereken şey, sadece Fa çalışmaktır. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, zamanınız olduğunda Fa çalışmalısınız çünkü siz bir uygulayıcısınız. Fa çalışması dışında başka ne yapacaksınız ki? Arta kalan zamanınızda yapılacak en iyi şey ise, daha fazla insanı kurtarmaktır!

Grup olarak yaptığınız Fa okuması, benim sizlere vermiş olduğum bir formattır, aynı şey grup egzersizi için de geçerlidir. Dolayısıyla, şiddetli bir şekilde zulüm görme riski altında olmayan herkes, özellikle de Çin dışındaki herhangi bir yerde yaşayan insanlar, bu formatları sürdürmelidir. Yapmamak için hiçbir sebebiniz yoktur. Bu, gelecekte insanların Fa'yı nasıl elde edecekleri ve xiulian uygulayacakları ile ilişkilendirilmiştir, o yüzden grup egzersizlerinden ya da grup okumalarından vazgeçmemelisiniz. Fa okumasının ana metninin Zhuan Falun olmasını sağlayın. Eğer zamanınız varsa, diğer Fa metinlerini okumak ta sorun değildir fakat Zhuan Falun'un ana metin olmasını sağlayın. Eğer grubunuzun zamanı gerçekten kısıtlıysa ve diğer Fa metinlerini okumak için zamanınız yoksa, o zaman onları kendi başınıza okumak için zaman bulun. Bu kadar basittir; ben bunu belirli bir şekilde yapmanız gerektiğini tasarlamadım ya da bunun için birtakım katı kurallar oluşturmadım. Fakat siz, her nasılsa, insanlara böylesi kurallar dayatmakta ısrar ediyorsunuz!

Fakat bir şey var, o da şu ki, biz sizler için belirli kurallar koymamış olsak ta, sizler kendinizi bir uygulayıcı olarak görmek zorundasınız! Fa çalışması konusunda aktif olun. Fa'yı çalışmadan yaptığımız işleri nasıl yapabilirdiniz? Yapabileceğinizi söylüyor olabilirsiniz. Fakat kurnazlığa, insan düşüncelerine veya zekânıza bel bağlıyorsanız, size garanti ederim ki, bunu yapmayı başaramayacaksınız. Peki, hangi açıdan? Kendi işinizi yaparken ya da sıradan insan ortamında kendi mesleğinizi icra ederken belki işe yarayabilir, fakat bizim üstlendiğimiz görevde işe yaramaz çünkü söylediğiniz cümleler bir enerjiye sahip olmayacak veya Fa doğrultusunda olmayacaktır. Eğer cümleleriniz bir kişinin karmasını azaltacak ya da takıntılarını uzaklaştıracak güce sahip değilse, onu nasıl kurtarabilirsiniz? Birini kurtaracaksanız, siz bir uygulayıcı olmak zorundasınız; cümleleriniz enerjiye sahip olacak, o kişinin önyargılarını ve takıntılarını yok edebilecektir. Bu etkiye sahip olabilir ve o kişinin zihninde taşıdığı kötü şeyleri bastırabilirler, aksi takdirde zamanı geldiğinde, herşeyi karmakarışık hale getirebilirler. Sadece bu şekilde bir kişiyi kurtarabilirsiniz! Bu, gerçekleri açıkladığınız her türden ortam için geçerlidir, öyle değil mi? Eski öğrenci oldukları için, bir süre Fa çalışmadan devam etmelerinin sorun olmayacağını düşünen bazı insanlar da var. Pekâlâ, bu da bir problemdir, ne kadar eski olursanız olun. Çünkü,xiulian'ı tamamlamış olan kısmınız sizden ayrılıp bölünmüştür ve ayrıca, olması gereken yere önceden itilmiş gong'unuz, Fa yoluyla geliştirdiğiniz doğru düşünceler olmadan işe yaramaz. Eğer Fa çalışmaz veya Fa'dan uzaklaşırsanız, onu kontrol edemezsiniz, çünkü bunu yapma gücü, Fa'dan gelmektedir.

Sahip olduğunuz insan düşünceleriyle ve işbaşındaki korkularınızla gong'u aktive etmeyi nasıl başarabilirsiniz? Bir kişi Dafa'yı terk ettiğinde gong'u düşer ve artık var olmaz. Ben size daima şunu söyledim, eğer Dafa'yı terk ederseniz, artık uygulama yapmıyorsunuz demektir. Eğer Dafa'yı terk etmişseniz, yaptığınız hiçbir şey, bir Dafa uygulayıcısının yaptığı şey olmaz, sadece sıradan bir insanın yaptığı iyi davranışlar olur. Ve Tamamlanmaya ulaşamazsınız- sadece erdem biriktirirsiniz. Eğer sadece erdem biriktirir ve gong'unuzu yükseltmezseniz, o durumda sadece insanların yaşadığı bu boyutta kalırsınız. Bir Dafa uygulayıcısı olarak kendinize ait canlıları kurtarmıyorsunuzdur. Sayısız canlı, kendilerini kurtarmanızı bekliyor ve siz bunu yapmayı başaramıyorsunuz; bazen hiçbir şeye önem vermiyorsunuz, aynen sıradan bir insan gibi. Bazı şeylerin çok da önemli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ya da düşüncelerinizin veya davranışlarınızın doğal olduğunu ve fazla önemi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. ''Ne önemi var?'' ''Bu kadar abartacak ne var?'' şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. ''Ne önemi var?'' demekle ne kastediyorsunuz? Sizin sorumluluğunuz çok çok büyük! Ne önemi var şeklinde nasıl düşünebilirsiniz? Eğer hayatınızı sadece sıradan bir insan gibi yaşar ve xiulian uygulamazsanız, çok büyük bir günah işliyorsunuz! Çünkü kurtarmanız gereken canlıları kurtarmıyorsunuz! Ve çok eski geçmişte verdiğiniz yemini tutmuyorsunuz!! Bu, böyle bir anlama gelmiyor mu?! Daha önce Fa'yı öğretirken sizinle bu tonda asla konuşmadım. Endişeli hissediyorum, çünkü son yaklaşıyor. Fakat bazı insanlar endişeli değiller. Ne yapacağız? Sizin insan düşünceleriniz yüzünden uzaklaşan insanlar oldu, (evet kabul ediyorum onlar da iyi iş çıkarmadılar) ve yakınarak (kinle) gittiler. Fakat eğer onları bulmaz ve geri getirmezseniz, o zaman bu, sizin günahınız olarak kabul edilecektir. Siz bunu diğer sıradan şeylerden biri gibi ve bitmişse bitmiştir gibi mi düşünüyorsunuz? Bunun bu kadar basit olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Bu kozmosta sınırsız sayıda canlı var olmaktadır ve her biri buraya bir göz uzatmıştır, sanki ipe dizilmiş gibi ve önünde bir gözbebeği ile. Sınırsız kozmostaki yaşamlar buraya bir göz uzatmış durumdadırlar ve her bir Dafa uygulayıcısını izliyorlar! Ve bu gözler, her bir ve de tüm boyutlarda (düzlemlerde) var olmaktadır! Ve göz düzlemlerinin içerisinde hala başka gözler vardır. Daha mikro düzlemlerin içerisinde bulunan tanrılar, daha düşük düzlemlerde bulunan tanrılar, daha mikro-düzlemlerin gözleri içerisinde, daha mikro düzlemlerden uzanıp gelen daha fazla gözler olduğunu da bilmiyorlar, öyle ki dünyayı kaplıyor ve etraflarında tek bir boş alan bile bırakmıyorlar ve hepsi, bu insan dünyasındaki her şeyi dikkatle izliyor. Her bir davranışınızı ve hareketinizi, her bir düşüncenizi ve fikrinizi izliyorlar çünkü siz onların varlığının kaderini belirliyorsunuz. Onlar nasıl olur da endişeli olamazlar? Fakat siz bunun önemli olmadığını düşünüyorsunuz, ister iyi ister zayıf davranın, fark etmez diye düşünüyorsunuz. Fakat durum öyle değildir. Sizler, sorumluluğunuzun ne kadar büyük olduğunun farkında mısınız? Bir ''Dafa uygulayıcısı'' ne demektir? O, hafife alınacak bir unvan mıdır? O, unvanların en görkemlisi ve en kutsalıdır!

Elbette, çok sayıda Dafa uygulayıcısı oldukça iyi iş çıkardı - her ne kadar yol boyunca büyük veya küçük tökezlemeler yaşamış olsalar da. Çok dert edilecek bir şey değil. Bazı sıkıntıların insani olarak dayanılamaz olduğunu gördüm ve onlar sayılmaz. En görkemli şey, düştükten sonra yeniden ayağa kalkmanız ve yeniden iyi iş çıkarıyor olmanızdır! Yolculuk boyunca net fikirli olmayı sürdürdüğünüz, xiulian uygulamayı ve Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapmayı sürdürdüğünüz müddetçe, bu sıra dışıdır ve Shifu sizi kabul etmektedir! Umuyorum ki hepiniz kendinizi yeniden canlandırabilirsiniz, günü iyi değerlendirebilir ve iyi iş çıkarabilirsiniz. Lütfen şu an söylediklerimi Çin'deki uygulayıcılara iletin. İnsan düşüncelerinize, önemsiz şeylere veya sonu gelmeyen tartışmalara yakalanmayın. Bizim durumumuz gittikçe değişiyor. Çok sayıda insan düşüncesine sahip olmamalısınız.

Şu an bazı bölgelerde insanların egzersiz alanlarına geldiklerini ve bazı uygulayıcıların yerel polis istasyonlarında, halk güvenliği bürolarında ya da hükümet binalarında gerçekleri doğrudan açıklıyor olduklarını ve bazı kişilerin de gerçekten çok iyi iş çıkardıklarını duyuyorum. Bazı bölgelerde şeytan, Dafa uygulayıcılarına o denli şiddetli zulmetmeye gerçekten cesaret edemiyor. Durum değişiyor ve şeytanın miktarı gittikçe azalıyor. Ne olursa olsun, insanlar onları kurtarmanız için sizi bekliyor -hatta bu zulme iştirak eden kişilerden bazıları bile. Elbette bazıları öylesine büyük günahlar işlediler ki, anlattığınız gerçekleri anlayamayabilirler. Fakat anlamayacaklar diye bir şey de yoktur; ondan ziyade, tanrısal varlıklar, onların dinlemesine izin vermeyeceklerdir. Fakat durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları seçici olamazlar- önünüzde duran (karşınızdaki) tüm canlıları kurtarmalısınız.

Ben doğduğum zaman, çok sayıda göksel canlı benimle birlikte doğdu. Ve o zamandan beri durum böyleydi, yıllar geçtikçe, göksel (kutsal) canlılar durmaksızın geliyordu. Fa'yı öğretmeye başladığım zaman, o kadar çoklardı ki, sanki gökten düşen karlar gibi görünüyorlardı. O kadar çoklardı. Bu insanların yaşını düşünüyordum, ben Fa'yı öğretmeye başladığımdan bu yana ne kadar zaman geçtiğini, ve yaklaşık 25 yaş civarlarında olan ve henüz kurtarılmış olan genç insanlar var. Onlar, bu dünyaya inmiş olan göksel canlılardır, ve dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır. Çok fazla sayıda insan vücudu olmadığı için, onların bazıları insan olmayı başaramadılar, ve bu yüzden de hayvan ya da bitki oldular. Son yıllarda hayvanları veya çevreyi koruyan düzenlemelerin oldukça sıkı düzenlenmesinin (uyulması zorunlu şekilde düzenlenmesinin) bir sebebi vardır; Bu konu, bu olayların teşvik ettiği bu gibi göksel canlılar tarafından ayarlandı. Fakat bunlar basit meseleler değildir.

İnsan dünyası, bir yanılsama dünyasıdır. Bir kişi buraya indiği anda, bu kaybolmuşluğa tabi olur ve bir zamanlar biliyor olduğu her şeyi unutur. Dünyanın dört bir yanında bulunan birçok insan, ve aynı zamanda birçok hükümet ve bilim adamı, insanlığın artık sona geldiğinin farkında ve şu andan itibaren herhangi bir zaman içerisinde bitebileceğini biliyor. Bunu çok iyi biliyorlar. İnsanlığın bel bağlamış olduğu doğal kaynaklar, artık yeterli değil, ve dünya, alarm veren bir hızla yok ediliyor. Gidecek ilk şey su olacaktır. Fakat insanlar, sakin ve kaygısız bir yaşamın arayışındalar, mutlu bir hayatın. Ben burada, sıradan insanlardan bahsediyorum. Fakat durum ne olursa olsun, insanoğlu sadece insanoğludur. Geldikleri seviye ne kadar yüksek olursa olsun, bu insan seviyesine (boyutuna) geldikleri an, bir aldanmanın içerisine girerler; ve bir zamanlar bildikleri şeyleri hatırlamayarak, bloklanırlar. Peki, ne yapılması gerekiyor? Onları kurtarmaktan sizler sorumlusunuz. Onlarla, Fa temelinde, doğru prensipler hakkında ve bizim neden zulüm görüyor olduğumuz hakkında konuşmak zorundasınız ve onların doğru düşünceler oluşturmasına yardım etmelisiniz ve sadece o zaman göksel canlılar sizin yaptığınız şeyin insanları kurtarmak olduğunu kabul edeceklerdir. Eğer insanlara gözle görünür bir şekilde mucizeler gösterseydiniz, bu durum sadece insanların bu gibi güçlere olan takıntısını güçlendirirdi ve bu gibi şeyler için xiulian uygulamasına adım atarlardı- ruhlarının kurtulması için değil. Ve dolayısıyla, kabul edilmeyecektir. O, kurtuluş olarak kabul edilmeyecektir, çünkü o gibi şeyler görülebilseydi, en kötü yaşamlar bile xiulian uygulamak isterlerdi. Eğer bu türden bir yaklaşım gösterilseydi, bu gibi şeyleri insanlara göstermek, sizden ziyade, Yaratıcıya daha anlamlı gelmez miydi?

Bazı insanlar daima şunu düşünmüşlerdir; İsa tekrar geri geldiğinde, ya da tanrısal (göksel) bir canlı geldiğinde, mucizevi bir şekilde gökyüzünde görülecek. Ve kendisini tamamen görkemli bir şekilde ifşa edecek, insanları hayretler içerisinde bırakacak. Fakat sizlere temin ederim ki, o gibi bir durumda, söz konusu olan, şeytan olacaktır. Yaşamlar, günahlara sahiplerdir, oluşum, istikrar, yozlaşma yok oluş döngüsünde, yok edilişe yazgılanmışlardır ve işte bu sebepten dolayı bu yanılsama dünyasına gelmişler, kurtuluş arayışına girmişlerdir. Eğer kurtarılacaklar ise, bu kaybolmuşluk içerisinde iyi düşünceler biçimlendirmek ve onları güçlendirmek zorundalardır. Bir tanrı buraya geldiğinde kendisini büyük bir görkem içerisinde gösterseydi, tahmin edebileceğiniz gibi, en kötü insanlar bile xiulian uygulamaya gelirlerdi. O zaman tanrısal canlıların buraya, insan dünyasına reenkarne olmalarının ne anlamı kalırdı? Yaratıcı sadece cennetlerde durup, ''Siz, hepiniz hemen iyiye dönün'' derdi ve bu yeterli olurdu. Herkese standartı söylerdi ve sadece tek bir söz ile hepsi ayarlanırdı. Ve onun bu insan diyarına gelmesine gerek olmazdı. Bu mantıklı geliyor, öyle değil mi? Bu şekildedir çünkü artık hiçbir şey standartı karşılamıyordu ve çünkü kozmosun yaşamları günahlar işlemiş oldukları için, bu yanılsama ve acı dünyasına gelmek zorundalardı. Ve buradaki acıların ve de zorlukların ortasında, eğer hala xiulian'ın değerini anlamayı başarabilirseniz, ve hala iyi düşünceleri oluşturabilir ve güçlendirebilirseniz, o zaman tanrılar sizin olağanüstü olduğunuzu düşünür, xiulian uygulamanıza ve kurtarılmanıza izin verirler. Bu mantıklı geliyor, öyle değil mi?

Ve bazı göksel canlılar buraya gerçekten aceleyle geldiler ve Üç Diyara girdiler. Cennetlerde oldukları esnada, Dünya'ya inmiş kendi göksel krallıklarının Kralı'nın, kendi kozmoslarının Lord'unun, iyi iş çıkaramadığını gördüler ve bu durum, onları aşırı derecede endişelendirdi. Dafa, dünya üzerinde öğretiliyor olmasına rağmen, Lord'ları bunu hala anlayamıyor, kötü şeyler yapıyordu. Onun artık kurtarılamaz olduğunu görebiliyorlardı ve bu nedenle bazıları, doğrudan, aceleyle buraya geldiler, onu uyandırmak istiyorlardı. Fakat Üç Diyar'a girmek yasaktı ve eğer kişi bunu yaparsa, bir daha buradan ayrılamazdı; girdikten sonra, artık bir insan ile aynı olurdu. Aslında bunu başarabilenlerden bazıları hala kanatlara sahiplerdi ve uçabiliyorlardı, fakat giderek işlevleri durdu ve uçma yeteneklerini kaybettiler; en sonunda da insanlar arasında öldüler. Buraya bu şekilde gelen birçokları oldu. Farklı formlarda gerçekleşenler de oldu fakat her durumda, buraya gelmelerinin ardından, buradan bir daha ayrılamadılar ve insan gibi olmak zorunda kaldılar, sonunda da burada öldüler. İnsan dünyasındaki bu büyü, Fa düzeltmesi süresince yok edilmemek zorundadır çünkü insanların bu gibi şeyleri görmelerini sağlamak, bir günah olarak kabul edilir; bunun sebebi buradaki bu büyüyü yok etmiş (bozmuş) olmanızdır. Dolayısıyla, buna izin verilmez. Fakat elbette, bazıları, insanlar tarafından görüldüler; çok az sayıda insan neler olduğunu gördü, fakat sayı oldukça azdır.

Fakat durum ne olursa olsun, ben sizlere Fa'nın prensiplerini öğretiyorum ve sizlere gücün görkemli şovlarını veremem. Elbette, bazı insanlar birtakım şeyler gördüler ve bunda bir sorun yoktur. O gibi durumlarda, görmüş oldukları şeyler, insan boyutunun ötesinde olan şeylerdi. Bu, sahip olduğunuz yeteneklerden kaynaklanmıştır ve yüzeyde olmadığı için, yanılgı büyüsünü bozmak olarak kabul edilmez. Onlar, görmeniz için olan şeylerdi. Birşeyler insan boyutunda tamamen görmeniz için ifşa edildiğinde, bu yanılgı durumu, ortadan kalkmış olur. Fakat bildiğiniz bir şey var, o da şu ki, benim öğretmekte olduğum şey daha önce asla öğretilmedi ve bu, herhangi birinin insanlara anlatabileceği bir şey değildir. Benim zihnimdeki (hafızamdaki) şeyler, kozmosun sayısız boyutlarındaki yaşamları içeren her şey ile sınırlı değildir; insanlığın geleceğini de aşmaktadır, aynen geçmişini aştığı gibi - her şey burada benimledir ve bana bilinirdir, sadece size bunu gösterip ifşa edemem. Pekala, aslında, küçük bir kısmını ifşa ettim. İnsanlara nasıl şarkı söylendiğini öğrettiğimi duymuş olabilirsiniz. (Alkış) Ve bizim profesyonel dansçılarımız, dans uzmanlarının bile benim kadar bilgisi olmadığını biliyorlar. Bunun sebebi şudur; bu tarihten (çağdan) önce varolan dans formları, bizzat benim geliştirmiş olduğum bir şeydir. (Coşkulu alkış) Ve elbette bunlar sadece birkaç örnektir sadece. Benim nasıl bu kadar bilgili olduğum, birçok şeyde nasıl o kadar hızlı olduğum konusunda hayrete düşüyorlar. Maalesef bazı insanlar beklentilere uygun yaşayamadılar ve ileri doğru adım atmak (ortaya çıkmak) konusunda ve çok eski çağlarda yapmak için ettikleri yeminleri gerçekleştirme konusunda başarısızlığa uğradılar. O şeyleri gerçekleştirmek için kimse orada olmadığı için, durumu ben ele almıştım.

Aynı şekilde, sizlere şunu da söylemek istiyordum: Dafa uygulayıcıları olarak, sahip olduğunuz sorumluluğun ne denli muazzam olduğunun farkına varmak zorundasınız. Bu, hafife alınacak bir şey değildir. Bu olay, sona doğru yaklaşıyor ve ben son derece endişeliyim, fakat siz bunu ciddiye almıyorsunuz. En sonunda, gözyaşları için geç kalınmış olacak! Bu dünyadaki her şey, bu gibi bir amaç için dizayn edildi, ve takıntılara sürüklemek için dizayn edildi; sizi kurtarılmaktan alıkoymaya çalışan çok sayıda şey var. Ve siz bir uygulayıcı olduğunuzu unuttunuz ve bu şekilde mi devam edeceksiniz?! Sizler, sayısız canlının umudusunuz- kendi alanınızdaki canlıların umudusunuz!

Bu zulüm çok şeytani bir noktaya gitti; eski güçlerin ayarlamış olduğu şeyler, gerçekten çok ileri gitti. Benim oluşturmak için 200 milyon yıl gibi bir zaman harcadığım bir şeyi enkaz haline getirdiler ve olayları günümüzdeki haline getirdiler. Ben her şeyin merhamet ile çözüme kavuşturulmasını istiyordum, fakat şu anda her şey bu durumda. Fakat bizim yapabileceğimiz şey ise, onları kendi oyunlarında yenilgiye uğratmaktır. Fakat başkaları yapabiliyorken, neden siz iyi iş çıkarmayı başaramıyorsunuz? Bu da gerçekten göz önünde bulundurulması gereken bir şeydir. Olağandışı bir konu hiç işbaşında olmadığında, iyi bir iş çıkarabilmeniz gerekiyor.

Konferansta görev alan Dafa uygulayıcıları, Çin'den gelen kişilerin kimler olduklarını henüz teyit edemediler. Her yıl Çin'den birçok insan geldiği için oldukça endişeleniyorlar ve dolayısıyla, olması muhtemel konulardan dolayı endişelerini dile getiriyorlar. Sonunda, Çin'den olan uygulayıcıların fazla olduğunu ve onlar açısından yolculuk etmenin kolay olmadığını, o yüzden de içeri alınmalarını söyledim (alkış) ve içlerine sızacak olanlar konusunda da endişelenmemelerini söyledim.. Eğer bir kişi bizi burada duyuyor ise, bu bir kader meselesidir; netice itibarı ile, o kişi, dünyaya Fa'yı duymak için gelmiştir. Eğer siz bir Dafa uygulayıcısı olamıyor iseniz, zihninizde iyi düşüncelere sahip olmaya çalışmalısınız; iyi iş çıkarmaya başlamaya hazır olmalı ve temsil ettiğiniz canlılara karşı sorumlu olmak zorundasınız. Pekala, kalan zamanda sorularınızı cevaplayacağım, (coşkulu alkış) Kağıtlara sorularınızı yazabilir ve konferans çalışanlarına verebilirsiniz.

Lütfen soru kağıtçıklarını uzatın.**********SORU - CEVAP**********

Öğrenci: Son yıllarda çok sayıda uygulayıcı Çin'i terk etti ve yurtdışına gitti. Onların çoğu, Çin'de oldukları esnada, gerçek anlamda ileri doğru adım atmamışlardı ve hatta Fa'yı yurtdışında daha sakin bir ortamda onaylatmalarını, Shifu'nun ayarlamış olduğunu dahi iddia etmişlerdi. Buraya geldiler fakat buradaki lisanı konuşmuyorlar; ayrıca bu toplumu anlamıyor, Batı toplumunun nasıl işlediğinin farkına varmıyorlar. Bunların yanısıra, parti kültüründen uzun zamandır etkilenmiş oldukları için, buradaki projelerde sorunlar oluşmasına sebep oluyor ve hatta onlara engelleme yaratıyorlar. Ve dahası, bazı bölgelerde, insanlar kullanacakları insan konusunda hiçbir prensibe de sahip değiller ve ..

Shifu: Koordinatörler, bir süredir burada bulunan eski uygulayıcıların, işbirliği yapmayan kimseler olduğunu ve daha çok söz dinledikleri için (daha itaatkâr oldukları için) Çin'den olan uygulayıcılardan faydalanmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar. Bu, sizin insanlarla çalışma yeteneğinizin zayıf olduğunu gösteriyor!

Burada eleştirel olmak istemiyorum, fakat buraya Çin'den gelmiş uygulayıcıların büyük kısmı Çin'de bulundukları süre içerisinde gerçekten iyi iş çıkaramadılar ve burada da çok iyi değillerdi. Ve bazı durumlarda, Çin'de bulundukları süre içerisinde güçlü bir korku hissiyatı geliştirmişlerdi ve şu anda, Çin'in dışında bulunuyor olmalarına rağmen, hala diğer uygulayıcılarla bir araya gelmekten korkuyor ve uzak yerlerde (eylatlerde) saklanıyorlar. Kimse ne yaptıklarını bilmiyor. Ve bir diğer şey de şu ki, parti kültüründen bu denli uzun süre etkilenmiş olmak, ciddi bir şeydir ve bu durum, bu insanların düşünce biçimlerini ve davranışlarının dünyadaki diğer insanlardan daha garip olmasına sebep olur.

Siz Çin'den gelmiş olanlar, yaptığınız şeylerin oldukça normal olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat durum öyle değildir. Bu kötü ÇKP, Çin kültürünü neden yok etti? Çünkü çok uzun yıllar içerisinde inşa edilen o kültür, en sonunda, insanların Fa'yı edinmelerini sağlaması içindi! Eski güçlerin gördüğü kadarıyla, insanların Fa'yı edinmeleri çok kolay olacaktı ve dolayısıyla, büyük bir zarar verdiler, kültürü yok ettiler. Çin'deki bütün bu politik hareketler, bu kötü partinin muhaliflerini hedef alıyormuş gibi görünüyor olabilir fakat gerçekte ise, bütün o hareketlerin yok ettiği şeyler, Çin'in kültürel eliti idi! Daha sonra bunu Çin kültür devriminde, tarihi kalıntıların yok edilmesi takip etti. 5 bin yıllık görkem, o mirasın parçalarını her bir tarafa yaymıştı. Yerden alınan bir tuğla parçasının tarihi binlerce yıla dayanıyor olabilirdi. İnsanların içinde yaşadığı evler, tuğlaları, fayansları ve mobilyaları ile birlikte, rahatlıkla yüzlerce yıllık ya da daha da eski dönemlerin miraslarıydı. Fakat bütün bunlar ülkenin tamamında, bu kötü parti tarafından mahvedildi. Bu parti, bir ''mücadele''etiği geliştirdi, insanları durmaksızın birbirleriyle çekişir bir hale getirdiler ve en medeni olmayan ve en rezil şekilde şeyler yapan bir şey oluşturdular. Fakat Çin'de yaşayan her bir birey buna alıştı ve oradaki insanlar, herkesin bu şekilde olduğunu sanıyor. Ve genç insanlar herkesin zaten bu şekilde olması gerektiğini dahi düşünüyorlar; Parti kültürü ile yetişmiş olan yeni kuşak, toplumun bu şekilde olmasında herhangi bir sorun olmadığını düşünüyor.

Yurtdışına çıktıklarında, insanlar kendilerine az ya da çok benziyor gibi görünüyor olabilir, onların da kafaları, kolları bacakları var - fakat onlar aynı değiller. Bu kötü parti gelmeden önce, Çin de dahil olmak üzere, insanlar her yerde benzer evrensel değerlere sahiplerdi. İnsanlar farklı ten renklerine, farklı görünümlere ve tarzlara sahip olsalar da, uygarlık anlamında temel standartlar taşıyorlardı, kötülüğe karşı iyiliğin ne olduğu konusunda benzer standartlara sahiplerdi. Arada herhangi bir fark yoktu, çünkü onlar aynı Tanrı tarafından gözetleniyor, denetleniyorlardı. Fakat şu anda Çinli insanlar nereye giderlerse, diğer insanları kızdırıyor, rahatsız ediyorlar. İsviçre'deki Çinli turistler o kadar sinir bozucularmış ki, sadece Çinlilerin seyahat etmeleri için bir tren oluşturmuşlar diye duydum.

Dafa uygulayıcıları bu konularda da dikkatli olmalıdır. Şöyle bir şey duydum: bazı uygulayıcılarımız, materyal dağıtmak için zengin bölgelere gitmişler. Güzel bir çim alan gördüklerinde, hemen oraya oturmuş ve meditasyon yapmaya başlamışlar (herkes gülüyor) -orada hemen meditasyona oturmuşlar. Oradaki insanlar buna nasıl dayanabilirler? Bu toplumdaki insanların değerleri farklıdır ve onlar asla böyle bir şey görmemişlerdir. Medeni olmayan başka davranışların olduğunu da duydum. Çin'den gelmiş olan kişilere tavsiyem şudur ki, buradaki insanlarla iletişim kurmanın doğru (uygun) yollarının ne olduğunu anlamaları için Batılılardan bir şeyler öğrenmek için ya da ABD'de bir süredir yaşayan Çinlilere danışmak için birazcık çaba göstersinler ve birşeyler öğrenmeye çalışsınlar. Emin olmadığınız şeyleri onlara sorun ve mantalitenizi hızla değiştirin, aksi takdirde burada hiçbir şey yapmayı başaramazsınız. Ya da kötü bir etki yaratabilirsiniz, ve bu da zaten zarar vermekir. Zulüm başladığında, dünya genelinde (Çin dışında) çok fazla sayıda Dafa uygulayıcısı yoktu, fakat onların çabaları sayesinde o uygulayıcılar durumu tersine çevirmeyi başardılar. Ve ardından da siz geliyorsunuz ve negatif bir etki yaratıyorsunuz. Kendinizi derhal düzeltin. Sürekli olarak aşırı davranışlarda bulunmak (aşırı şeyler yapmak) bir Dafa uygulayıcısına yakışmamaktadır.

O kötü ÇKP toplumunda yapılan her şey aşırıdır! Bu toplumda ise insanlar bir şeyler yaparlarken, genellikle durumlar konusunda anlayış gösterirler ve aslında durum ne ise, o doğrultuda bir şeyler yaparlar. Buna dayanamayabilirsiniz, fakat zorundasınız ve işleri bu şekilde yapmanız gerekmektedir. Çin'de her şeyin aşırı yollar ile yapılması gibi bir durum vardır. Hatta oradaki restaurantlarda ''Zirvedeki İmparator'' ''Zirvedeki Kral'' ya da ''En Yüksek Cennet'' gibi isimler kullanılıyor. (herkes gülüyor) (Shifu gülüyor) Dediğim şu ki, eğer Çin'in dışındaki insanları kurtarmak konusunda başarıya ulaşmak istiyorsanız, mantalitenizi hızlıca değiştirmek zorundasınız.

Öğrenci: Birçok bölgeden uygulayıcı, son 1 veya 2 yıldır, dağın yakınından ev aldı. Birçoğu, bunu yapmak için onay almadı ya da talimat; ayrıca önceden söyledikleri gibi 9 yorum masasına yardım etmeye de gitmediler. Bununla birlikte, bu bölge New York tan uzakta, gerçekleri açıklamak için katılabilecekleri bir proje yok ve az sayıda ulaşım seçeneği var. Dolayısıyla, İngilizce iletişim kuramayanlar ve araba kullanamayanlar, orada hiçbir şey yapamıyorlar.

Shifu: Bu doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal bir statütünün olması gerekir. Orada bir ev satın almak için, belli bir süre Amerikan toplumunda yaşamanız gerekir ve bu durum diğer projelere etki etmez, artı olarak araba kullanabilmelisin. Anakara Çin'den geldiyseniz, kendinizi oraya sıkıştırırsanız bu ne işe yarayacak? Shifu'ya ulaşamadığınız gibi dağa girmenize de izin verilmez. Shifu bu iş konularıyla ilgilenmez, bu konuda özellikle yönetimden sorumlu kişiler vardır. Dışarıya çıkabildiniz, ama hala yapmanız gereken şeyleri iyi yapmıyorsunuz.

Öğrenci: Bazı bölgelerdeki görevliler ve proje koordinatörleri uygulayıcılarla çok az iletişim kuruyor, hatta hiç kurmuyorlar. Bazıları, diğerlerinin fikirlerine veya önerilerine açık değil. Onlar sadece kendilerini takip etmediklerini düşündükleri kişilerin yerine yenisini koyuyorlar.

Shifu: Size şunu söyleyebilirim: eğer siz, liderlik görevinde bir kişi veya bir proje koordinatörü olarak, biriyle iyi bir şekilde çalışmıyorsanız, o zaman uygulamanızda ele almanız gereken bir eksiklik vardır. Eğer bunu ele alamıyorsanız (üzerine gitmediyseniz), bu bir eksikliktir ve tamamlanmaya ulaşmaya çalışmanıza ait bir konudur. Buna inanmıyor musunuz? Her zaman birlikte iyi çalışmanızın önemini vurguladım. Nasıl olur da, liderlik görevindeki olan siz, bu kadar yetersiz olabilirsiniz? İnsanları çıkarmaya devam ediyorsunuz, sanki olayları sakince tartışmak gerçekten çok zormuş gibi, ve diğer kişiyi alıyorsunuz öyle mi? Bu olayın kendisi, bir uygulama süreci değil midir? Eğer sadece kolay yolu seçiyorsanız, bu nasıl xiulian olabilir? Gerçekten de insanlarla sakince akıl yürütmek ve uygulayıcı arkadaşlarınızla geçinmek bu kadar zor mu? O kadar işin ehli değilsiniz ve birçok şeyi iyi yapamadınız, ve hala gösteriş yapmak ve kendinizin ne kadar iyi olduğunu göstermek için bir ihtiyaç hissediyorsunuz. Bunu yapmanın sebebi nedir? Tanrılar size yüzeysel olarak bakmaz, kalbinizi ne kadar koyduğunuza bakarlar! Ve işin ne kadar ehli olduğunuza da bakmazlar, daha çok, ona kalbinizi yeteri kadar koyup koymadığınıza bakarlar, ve zihninizin Fa'da olup olmadığına. Eğer zihniniz Fa'da ise, tanrılar sizin diğerleriyle birlikte çalışmanıza yardım edeceklerdir. Eğer Fa'da değilse, daha çok sadece işlerin yapılmasındaysa, ve sadece ne söylenirse yapan kişilerden faydalanıyorsanız; o zaman daha sonra keşfedeceksiniz ki, şu anda sadece söylenenleri yapanlar, daha sonra yapmayacaklar çünkü testi geçemediniz. Ve eğer dediklerinizi takip etmeyenleri uzaklaştırırsanız ve sadece ne söylenirse yapanları tutarsanız, en sonunda yola devam edecek kimse kalmayacaktır, kendinizi geliştirmenize olanak veren hiçbir şey orada olmayacaktır, ve en sonunda sadece tek başınıza kalırsınız. Nasıl bu kadar yetersiz olabilirsiniz? Daha önce, Dafa uygulayıcılarının cennetlerde Krallar olduklarını söylemiştim. Öyleyse tüm o yeteneklerinize ne oldu? Yüksek seviyelerden geldiğiniz söylendi, o zaman bir şekilde o elementleri ve o bilgeliğin birazını kendinizde taşıyor olmalısınız, peki öyleyse o nitelikler nereye gitti?

Öğrenci: Shen Yun'un tanıtımını yapmak konusunda, İtalyan uygulayıcıların uygulaması standartlara uymuyor ve henüz tek beden haline gelemediler.

Shifu: İtalya'da kötü iş çıkardıkları söylenemez. Fakat şöyle düşünüyorum, bizim yaptığımız Dafa işleri, ister Shen Yun olsun ister diğer çalışmalar, sadece birkaç kişiyle yapılacak işler değil. Pekala, eğer belirli bir bölgede sadece bir kişi varsa, o zaman tanrısal varlıklar onun çabalarında başarılı olmasına yardım edeceklerdir. Fakat bunun yerine eğer daha çok insan varsa ve yardım etmek için işe girişmiyorlarsa, o zaman tanrısal varlıklar bunu hoş görmeyeceklerdir. Bu yüzden, çabalarınıza tüm grubu dahil etmeniz çok önemlidir. Görev başındaki kişi; işleri koordine eden birisidir, ve insanları iyi bir şekilde koordine etmeli ve harekete geçirmelidir, ve tüm grubun görev almasını sağlamalıdır - bu, liderlik pozisyonundaki bir kişinin yaptığı şeydir! Şöyle düşünüyor olabilirsiniz, "Koordinatör benim. Bunu kendi başıma yapmalıyım." Fakat bu rol, o belirli görevleri yerine getirmekte tek sorumlu sizsiniz anlamına gelmemektedir. Bu doğru bir düşünce değildir. Başından beri size öğretiyor olduğum şey şudur, görev başındaki kişi, o bölgedeki herkese rehberlik ve liderlik etmek konusunda iyi iş çıkarmalıdır. Onlarla problemler doğacağından endişe etmeyin. O sırada az deneyim sahibi olabilirler, fakat zaman geçtikçe ve işleri yaptıkça deneyim kazanacaklardır. Önemli olan onlara sık sık Fa çalışmaları için önderlik etmek ve görevlerinin ne kadar büyük olduğunu fark etmelerine yardım etmektir, ve yavaş yavaş iyi yapar bir hale geleceklerdir.

Öğrenci: Hastalık karması sebebiyle vefat eden bazı uygulayıcıların mezar taşlarında Dafa ile ilgili yazıtlar var, ve bunun uygun olup olmadığı konusunda endişeliyim. Bu hem Çin'de hem de denizaşırı ülkelerde yapıldı. Ve bazıları tabutlarının içine Dafa kitaplarını yerleştirdi.

Shifu: Bir Dafa uygulayıcısının bakış açısından bakıldığında, eğer bir şey Dafa'yı lekeliyorsa, o yapılmamalıdır. Dafa uygulayıcılarının kalbinde, Dafa kutsaldır. Öyleyse, ölmüş kişilerin tabutlarına, çürüyen cesetlerin yanına kitapları koymak nasıl uygun olabilir? Tabutun içinde kalmış olan şey, sadece kişinin fiziksel bedenidir, başarı ile uygulamasını tamamlayan Gerçek Beden ayrılmıştır. Eğer Dafa'yı bu şekilde lekelerseniz, bu; ölmüş kişi adına suç işlemek ve ardında muazzam bir günah bırakmakla eş değerde olacaktır, ve siz de suçlu olacaksınız. Sadece durumları Dafa'nın bakış açısından değerlendirmeyi başarabildiğiniz zaman, gerçekten "Shifu'ya yardım" ediyor olursunuz.

Öğrenci: Turistik bölgelerde "üç geri çekilme"yi teşvik ederken şöyle bir senaryo ile karşı karşıya gelebiliyoruz; kişiye Parti üyesi olup olmadığını soruyoruz ve o olmadığını söylüyor. Ve sonra, daha önce hiç Genç Öncülere katılıp katılmadığını sorduğumuzda onaylayarak başını sallıyor. Onun için takma bir ad seçiyoruz ve geri çekilmekte kullandığı ismi unutmamasını söyleyerek Öncülerden çekilmesini sağlıyoruz. Cevabı şu oluyor, "Hı, hı," veya "Teşekkürler," veya "Anladım." Sormak istediğim, bu geri çekilmek olarak sayılır mı?

Shifu: Bana göre; turistik bölgelerdeki çalışmanız, insanları Partiden ve Öncülerden geri çekilmesini sağlamak, veya "üç geri çekilme"yi amacınız haline getirmek hakkında değil. Unutmayın: amacınız gerçekleri açıklamak ve insanları kurtarmak! (Çoşkulu alkış) Sadece o kişinin kurtarıldığını hissetiğinizde, işinizi yapmışsınız demektir. Onun yerine, kişinin sadece sizi samimiyetsiz bir şekilde desteklediğini hissederseniz, o zaman sizi kandırmış olmasından daha iyi bir durum değildir. Tabii ki, eğer ilk önce geri çekilmeyi kabul ederse, o zaman bu ilk adımdır. Ona gerçekleri daha fazla açıklayın. Eğer gerçekten anlayabilirse, o zaman bu yeterince iyi olacaktır.

Öğrenci: Uygulayıcıların Kanada'da işlettiği bir medya şirketi, büyük miktarda para gerektiren bir projede kullanmak üzere, uygulayıcıların ailelerinden uzun süredir borç para alıyor. Geçen yıl Shifu'nun Fa öğretisi verdiği Bati Yakası Fa Konferansı'ndan sonra, bazı uygulayıcılar, bu uygulamanın "para toplamak" anlamına gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Koordinatör ise parayı yalnızca "borç" olarak aldıklarını ve "toplamadıklarını" söyleyerek yanıt verdi ve de karşı olan sesleri bir sorun olarak saydı.

Shifu: Gerçekten. Dafa uygulayıcılarının projeleri ya da Dafa uygulayıcılarının yaptığı her şey, temelinden kutsal olmalıdır. En azından doğru bir yaklaşım almalı ve insanları kurtarabilmelisiniz, o, ancak o zaman bir Dafa uygulayıcısının projesi olur. Ama eğer yaptığınız şey temelinden aldatıcıysa, o durumda başlangıç noktanız yanlış demektir, hatta gerekçeniz gerçekleri açıklamak ya da bir Dafa projesini yürütmek olsa bile ki bunlar iyi şeylerdir, dolayısıyla, böyle bir durumda nasıl işe yarayabilir? Bu durum, daha baştan itibaren, yaklaşımınızın geçersiz olduğu anlamına gelmektedir.

Bu kötü ÇKP'nin neden daha en başından bu yana hain bir grup olarak kurulduğunu biliyor musunuz? Onun, daha temelden yanlış olduğuna temelden kötü olduğuna ve uzun ömürlü olmayacağını insanların bilmesini sağlamak için.

Yaptığınız bazı şeyleri, gerçekten iyice düşünmeniz gerekiyor. Bir şey yapmanız gerektiği zaman beni görmeye geliyor ve bana belli bir açıklama yapıyorsunuz ve ayrıldıktan sonra da gidip uygulayıcılardan para almaya çalışıyorsunuz. Onlardan para istediğinizde, devlet fonunun daha sonra bağışta bulunacağını söylüyorsunuz. Eğer daha sonra onlara geri ödeme yaparsanız, tamam bunda bir sorun yoktur. Fakat bu olmuyor ve hikâyeniz değişiyor. Peki, o zaman bunun ardından ne yapmayı planlıyorsunuz? Muhtemelen, farklı bir hikâye ile ortaya çıkacaksınız, öyle mi? Bu işe katılmış (iştirak etmiş) olan kişiler, bir girişim başlatmak için bir araya gelmek istediklerinde, sadece kendi sermayelerini kullansalardı, o zaman farklı bir konu olurdu.

Öğrenci: Ödüllü bir belgesel olan ''İnsan Hasadı'' sayesinde, on binlerce kişi, Çin'de meydana gelen canlı organ toplama suçlarını öğrendi. Yüksek kaliteli yapımlar yapmak, bir medya şirketi için çok maliyetli. Ancak başvurduğumuz [ve hak kazandığımız] devlet fonunun bir kısmı, sadece yapım tamamlandıktan sonra ödeniyor. Biz, maddi imkanları olan az sayıdaki uygulayıcıdan ve aynı zamanda da bize destek olan sıradan insanlardan para ödünç aldık, piyasa değerlerinde ve kredi koşullarının net olduğu, kredilerin geri ödenmesi ile ilgili ayrıntılı şartlar ve teminatlar ile birlikte. Buna rağmen bazı uygulayıcılar hala bizim "para topladığımızı" düşünüyor.

Shifu: Bu konudaki kâğıdı şimdi okudum ve az önce bir diğerini de okudum. İki soru bu konuda karşıt görüşleri temsil ediyor gibi görünüyor. Madem ki Dafa uygulayıcılarının sorumlulukları hakkında burada, bu ortamda konuştum, bu konular üzerinde daha fazla düşünmenizi istiyorum. Eğer yaptığınızın doğru olduğunu kararlaştırırsanız, o zaman yapın, ve ben karşı çıkmayacağım. Ama eğer değilse, o zaman hatalarınızı düzeltmeniz gerekir.

Öğrenci: Shifu, bir soru sorabilir miyim? Bazı şeyler, Dağ'da belirli bir usulde ele alınıyor. Örneğin, brokoli tüketilmiyor ve süt her zaman tüketilmeden önce kaynatılıyor. Biz de aynı şeyleri yapmalı mıyız?

Shifu: Kim söyledi bunu? (İzleyiciler gülüyor) Bu tür söylentilerin yayılması durumu gerçekten her türlü takıntıları yansıtmaktadır. Dağ'da hiç böyle şeyler hakkında herhangi bir kural koyulmamıştır ve öyle söylenmemiştir.

Öğrenci: Tarihteki yirmi dört önemli kişi hakkında bir yazı dizisi yayımlama amacı hakkında Shifu'dan bir şeyler söylemesini isteyebilir miyim? [Epoch Times Çince baskısında yayınlandı]

Shifu: Ben, bu gibi şeylerin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi, bildiğiniz gibi, ÇKP'nin yok etmek istediği geleneksel Çin kültürüdür. Bizim yaptığımız ise, onu kurtarmak, yeniden canlandırmak ve Parti kültüründen arındırmaktır. Bu, geleneksel kültürü canlandırmak için bir olanak tanımıyor mu? Oynadığı rol aslında budur, bu yüzden onun iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim.

Öğrenci: Çin'den yeni gelen uygulayıcılar buradaki Çin Mahallesi'ne gerçekleri açıklamak için gittiğinde, birkaç gün içinde, bizim medyamız tarafından adeta kapışılıyorlar. Bu arada, gerçekleri açıklamak ve üç istifayı teşvik etmek için olan mekânlarımızda ise, sadece bir ya da iki uygulayıcı kalıyor ve bu mekânlar kapatılmak zorunda kaldı.

Shifu: Projelerinizin insan gücü yetersiz olduğunda, insanlar yeni elemanlar (kişiler) için sağa sola bakınıyorlar ve o uygulayıcının nasıl olduğuna, yapıp yapamayacağına veya bu toplum hakkında çok şey bilip bilmediğine bakmadan onu götürüyorlar. Ve sonra sonunda da o kişinin Parti kültürü ile dolu olduğunu, bundan kaynaklanan kötü eğilimlere sahip olduğunu ve Çin'de sıklıkla devam eden bütün bu kötü kişiler arası sorunlara yatkın olduğunu ve o kişinin bunlarla dolup taştığını fark ediyorlar. Doğru değil mi? Durum her zaman böyle. Sonra da şikayet etmek için bana geliyorsunuz.

Öğrenci: Biz hala Hong Kong'daki kötü durumu tersine çevirmeyi başaramadık çünkü yukarıdan aşağıya doğru bir gövde oluşturamadık ve...

Shifu: Hong Kong'un durumu oradaki uygulayıcıların iyi iş çıkaramadıklarını yansıtmaz. Hong Kong uygulayıcıları, canavarın dişleri arasında olduğunuz dikkate alındığında, olağanüstü bir iş yapmıştır! (Uygulayıcılar alkışlıyor) Fakat Çin'deki genel durum değiştikçe oradaki durum da değişecektir; gidişat değişecektir. Meydana gelen reformlar, henüz oraya ulaşmış değil. Bir defa ulaştıktan sonra, değişiklik gerçekleşecektir. (Alkış) Çok yakında olacak. (Coşkulu alkış)

Öğrenci: Shifu 2002 yılında, zulmün 10 yıldan fazla sürmeyeceğini söylemişti ve bu konuda Minghui sitesinde paylaşılan iki yorum var. Yorumlardan biri, çok büyük baskı ile karşılaşan öğrenciler arasındaki umudu canlı tutmak için Shifu'nun bunu söylemiş olduğu. Diğeri ise, Shifu'nun süreyi uzatmış olduğu şeklinde.

Shifu: O zamanki düzenleme, 10 yıl içindi. Fa-düzeltmesi 10 yıl ve insan dünyasının Fa-düzeltmesi de aynı şekilde 10 yıl sürecekti, toplamda yirmi yıl. Shifu tüm bunları sistematik bir biçimde düzenlemişti. Ancak eski güçler işin içine karıştığında, hepsi bozuldu. Ben 10 yılın ardından, bu işi sona erdirebilirdim. Durması için karar verseydim, dururdu. Fakat bir sorun ortaya çıkacaktı. Nasıl bir sorun? Eski güçler de bunu gördüler, dolayısıyla artık dayanamayacakları noktaya dek onlara zulmederek, büyük sayıda uygulayıcı grubunun geride kalmasını sağladılar. Ayrıca, kurtarılmış olması gereken büyük sayıda canlıyı artık kurtarılamaz hale getirdiler. Yaptıkları şeyler bunlardı. Dolayısıyla, sona erdirmem gerektiğini mi yoksa gerekmediğini mi söylerdiniz? Eğer bitti deseydim, bitecekti ve rektife edilmek (yenilenmek) için geride kalmış olan evren, doğal olarak, patlayacaktı. Eski güçlerin hedefi, kendi yaklaşımlarını kullanmak, kozmik bedendeki yaşamların en sonuncusu bile Fa-düzeltmesinden geçmeden, durmamaktı; ve bu zaman zarfında, işleri tamamen bitirmeme izin vermeyeceklerdi. O durumda, bitirmeli miydim yoksa bitirmemeli miydim? Yapamazdım çünkü çok sayıda Dafa uygulayıcısı geride kalmıştı, çok sayıda yaşam kaybedilecekti, çok sayıda canlı kurtarılamayacaktı; evren küçük bir şey haline dönüşecek, eksik ve hasarlı bir durumda olacaktı. Öyle bir durumda, sona erdirmeli miydim? Onları kendi oyunlarında yenme yöntemini uyguluyorum diye her zaman söylüyor olmamın nedeni işte budur.

Böyle söylesem de, olayların şu anki temelinde, olayların şu anki değerlendirmesine göre ya da benim tarafımdaki ilerlemeye göre bakılırsa, eski güçlerin düzenlemeleri neredeyse bitmek üzere gibi görünüyor, öyle değil mi? Herkes Despot Jiang'ın tutuklanması için çağrıda bulunuyor, fakat bu gerçekleştiği an, bütün bu meseleler bitecek; o kadar hızlı olacak. (Alkış) Şu anda hızla yaklaşıyor, şu an gerçekten hızlı, fakat çok sayıda pişmanlıklar da olacak.

Dafa uygulayıcıları sürekli olarak zamana takıntılı olmamalıdır ve yapmaları gereken şeyleri tamamlamayı ihmal etmemelidir. Ben zamanı sizin için uzatıyorum, bütün bunları hızlıca yapmanız konusunda size bir şans vermek için!

Öğrenci: Nanjing şehrinden olan Dafa uygulayıcıları haftalık Minghui'nin (Minghui Weekly) gerçeği açıklayan bir materyal olarak dağıtılıp dağıtılamayacağını, ya da sadece uygulayıcılar tarafından okunan bir şey olarak kalıp kalmaması gerektiğini sormak istiyor?

Shifu: Haftalık Minghui mi? (Minghui Weekly) Bu, benim özellikle dikkat etiğim bir şey değil. Eğer, Dafa uygulayıcıları için olan deneyim paylaşım makalelerinden oluşuyorsa, o zaman uygulayıcıların okuması için olan bir şey demektir. Eğer içeriği, gerçekleri açıklamak ve insanları kurtarmak içinse, o zaman devam edin, dağıtabilirsiniz. Dün birisi bana Dafa uygulayıcılarının deneyim paylaşım makalelerini sıradan insanlara ait web sitelerine gönderilmesinin uygun olup olmayacağını sordu? Ben de uygun olmadığını söyledim, çünkü uygulayıcı olmayanlar buna açık değillerdir, bu uygun olmaz ve ters etki yaratacaktır.

Onlar uygulayıcılar içindir ve sıradan insanlar tarafından anlaşılabilecek şeyler değillerdir; buna inanmayı zor bulacaklardır. Neden böyle? Her zaman söylediğim gibi, bir Dafa uygulayıcısı sadece kısa bir zaman dilimi içinde uygulama yaptıktan sonra bile, kendisi ile uygulayıcı olmayanlar arasında farklar olacaktır ve olayları anlama biçimleri farklı olacaktır -kesinlikle farklı olacaktır! Siz bunu hissetmiyorsunuz çünkü yükselişiniz yavaş yavaş gerçekleşmektedir. Fakat uygulayıcı olmayan birisi sizin konuşmanızı duyduğunda, ondan farklı olduğunuzu hissedecektir. Gerçek budur! Xiulian uygulamaya başladığınızda, eve dönüp aile üyeleriniz ile sohbet ettiğinizde, sizin değiştiğinizi neden hissediyorlar? Bu yaygın bir deneyim değil midir? Bunun sebebi, artık farklı olmanızdır! O zaman uygulama deneyimleriniz hakkında internet üzerinden makale gönderdiğinizde, insanların ne dediğinizi anlamalarını nasıl sağlayacaksınız? Uygulayıcı olmayanlar eğer anlayamazlarsa, olumsuz bir şekilde yorumlayacaktır. Durum böyle değil midir? Ancak gerçeği açıklayan materyallere gelince, bunlar uygulayıcı olmayanlara verilebilir.

Öğrenci: Bir zamanlar televizyon kanalında olan bazı yetenekli kişiler, özellikle gerçekten teknik yönden yetenekli olanlar kovuldu. Shifu onların geri getirilmesi gerektiğini belirtti. Biz bu son vakitte katkıda bulunabilmeyi gerçekten umuyoruz.

Shifu: Eğer TV istasyonuna geri dönmek istiyorsanız, kendiniz bunun üstesinden gelebilirsiniz. Benim dediğim geride kalan ve ayrılan Dafa uygulayıcılarını geri getirmemiz gerektiği idi. [Eğer istasyona geri dönmek isterseniz] bırakmanıza neden olan her ne ise, bunun üstesinden gelmeli ve geri dönmelisiniz. Eğer iyi iş çıkarabilirseniz, ben istasyonun sizi görmekten memnun olacağına eminim.

Öğrenci: Çin'deki bazı insan hakları avukatları, uygulayıcılar tarafından işletilen medya raporları hakkında biraz şüpheciler çünkü mevcut liderlik Çin'de göreve geldiğinden bu yana Dafa uygulayıcılarına karşı olan zulmün sadece daha da kötüye gittiğine inanıyorlar. Oysa medya raporlarımız bahsetti ki...

Shifu: Burada duracağım. Genel fikri aldınız. Şu anki mevcut rejime gelince, takip edilmesi gereken ilke şu: "Övme. Eleştirme." Bunun sebebi, onlar Falun Gong'a zulüm etmediler ve etmeyi de arzu etmiyorlar. Biz, tüm yaşamları kurtarmak niyetindeyiz, dolayısıyla neden onlara belirli bir şekilde muamele etmek zorunda olalım ki? O yüzden, "Övme. Eleştirme." Ve bize zulmetmelerinin aksine, onlar aslında Dafa uygulayıcılarına zulmeden yozlaşmış yetkilileri hapsediyorlar. Bundan dolayı, onlar hakkında olumsuz raporlar yayınlamanız için hiçbir gerekçe yok. Dafa uygulayıcılarının yaptığı şey, insanları kurtarmaktır, politik oyunlar oynamak değil.

Bir diğer şey de şudur, 610 Ofisinin liderini ve o kötü insanları tutukladıkları zaman sizler ne türden bir ton kullanacaksınız? Onları bunun için kesinlikle överdiniz, doğru değil mi? Bunu yapmak sorun değildir. Aslında, bilmeniz gerektiği gibi, şu anki mevcut liderlik, tüm kontrol gücünü ele geçirmeden önce, yapması mümkün olmayan belirli şeyler var. Falun Gong zulmünde yer alan kişilerin hepsi, şeytan Jiang'ın adamları ve tabii ki hala devam ediyorlar. Çin'in dışındaki insanlar bunu açıkça görebilmektedir.

Şu anda açık zihinli ve mantıklı kalmak zorundasınız; kötülük, kafanızı karıştırmasın, veya onun şu andaki çamurlu sulardan yararlanıp karışıklık yaratmasına izin vermeyin. Bizim Dafa uygulayıcıları tarafından işletilen medyanın alacağı yaklaşım budur. Ve bizim medyamıza söylemiş olduğum şey şudur: Çin'de gerçekleşmiş kötü olayları rapor ederken bile, bu sorunların, o kötü ÇKP'nin faktörlerinden dolayı olduğu ve bir önceki rejimin kötü insanlarının yaptıklarının bir sonucu olduğu konusunda -onların ekmiş olduğu bela tohumlarının bir sonucu olduğu konusunda net olmalısınız. Bu olaylar hakkındaki medya raporlarınıza böyle veya bu anlamda bir şeyler eklemek zorundasınız - ve mevcut rejime saldırmayın. O, hala kötü ÇKP rejimi de olsa, biz, insanları kurtarmanın peşindeyiz.

Biz kesinlikle kötü ÇKP'yi tanımıyor veya kabul etmiyoruz. (Uygulayıcılar alkışlıyor) O sadece Falun Gong'a zulmetmek için yaratıldı, dolayısıyla, onu açıkça tanımıyoruz! Kötü ÇKP'yi ifşa etmek, sadece şimdi değil, gelecekte de bir süre daha devam etmesi gereken bir şeydir. Zulüm bittikten sonra bile, paçayı sıyıramayacaktır. İnsanların değerlerine verdiği zarar, derine inmekte ve onları temizlememek, bir seçenek değildir.

Öğrenci: Koreli Dafa uygulayıcıları saygıdeğer Shifu'ya saygılarını gönderiyor. Çin'den Kore'ye gelen bazı Dafa uygulayıcıları, sığınma taleplerinde güçlükle karşılaştı ve birkaç yıldır yasal bir statüye sahip olamadılar. Birbiri ardına, ondan fazla sayıda kişi Çin'e iade edildi. Bazısı Göçmenlik İşlem Merkezi'ne götürüldü ve aniden Çin'e gönderilmek ile karşı karşıya geldi. Bu durum, öğrencilerin uygulamasında problemler olmasından mı kaynaklanıyor yoksa Kore'nin bu kötü ÇKP'ye coğrafi anlamda yakınlığı nedeniyle, eski güçlerin zulmü şiddetlendirmesinden dolayı mıdır?

Shifu: "Dafa uygulayıcısı" unvanı muhteşem bir unvandır; hem tanrılar hem de cennetlerdeki varlıkların tamamı size imrenmektedir. İnsanlar sizin ne olduğunuzu göremiyor olabilir fakat tanrılar görüyorlar. Tanrısal varlıklar insanların burada yaptığı her şeyi yönetiyor, öyle değil mi? Bu yüzden, ne zaman Dafa uygulayıcılarımız açıkladığınız tipte sorunlarla karşılaşırsa, neden başkalarının sınır dışı edilmediğini dikkate almaları gerekir. Kişinin kendisinde eksiklikler olmalıdır ve eski güçler tutacak (istismar edecek) bir şeyi olup onu sınır dışı ettiğine göre, o kişi iyi iş çıkarmamış demektir. Kuşkusuz.

Tabii ki, başka sebepler de olabilir, tek tük birkaç kişi için, mesela o kişinin Çin'de bitmemiş veya yerine getirilmemiş görevleri olabilir ya da kurtarması gerektiği ama henüz kurtarmadığı insanlar olabilir. Böyle durumlar da vardır. Ama Çin'den gelmiş ve geri iade edilmiş olanların çoğunluğuna gelince, sebebi için kendi içinize bakmanız gerekir. İyi iş çıkarmadınız ve Dafa Derneği bu işe karışmak zorunda kaldı ve herkes sizin için endişelendi.

Öğrenci: Bizim medya şirketlerinin birindeki bir uygulayıcı, eğer paylaşacak bir şey yoksa, haftalık Fa çalışması esnasında sadece Fa çalışmanın uygun olup olmadığını soruyor. Bu günlerde Fa çalışması biter bitmez insanların büyük çoğunluğu hızla ayrılıyor ve insanlar sonradan bazı şeyleri kürsüde paylaştığı zaman gerçekten.

Shifu: Bu düzenlemelerin ayrıntılarını kendiniz halletmeli ve bana sormamalısınız diye düşünüyorum. Her yerin, kendine has durumları vardır. Eğer zaman müsaade ediyorsa, deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Eğer zaman buna müsaade etmiyorsa ve bazı insanlar oldukça meşgul ise, okuduktan sonra derhal terk etmek zorunda ise ve başlangıçta zamanları olmadığı halde Fa çalışmasını garanti etmek için zaman bulabilmiş ise, Fa çalışmasının ardından terk edebilirler. Her türlü senaryo vardır ve bu yüzden genelleme yapamam. Bu belirli durumları kendiniz halletmek zorundasınız. Ve tabii ki, sadece yapmış olmak için Fa'yı çalışan bazı insanlar da var, bitince ayrılan ve ciddiye almadan. Böyle insanlar da var.

Öğrenci: Bu yıl hastalık karmasından ölen öğrenciler oldu, aralarında 20 yıldır uygulama yapan bir öğrenci de vardı.

Shifu: Şu şekilde açıklayayım. Fa öğretilerimde Falun Dafa uygulayıcıları tamamlanmayı başardıklarında, 'gün ışığında göğe yükselecekler' dememiş miydim? Fakat eski güçler 'Bizi tamamen yok etsen bile, öğrencilerinin şu zamanda gün ışığında yükselmelerini kabul edemeyiz'' dediler. Yani hepsini yok edecek olsam bile, bunu kabul etmeyeceklerdi. Peki, neden? Sadece tek bir Dafa öğrencim bile gün ışığında yükselse gerçeklere kendi başına aydınlanma konusu ortadan yok olur. 'Vay demek ki hepsi gerçekmiş' tüm insanlık haykıracak, gelip Falun Dafa'yı öğreneceklerdir.

Bir kişi 'gün ışığında göğe yükseldiğinde' ne olur biliyor musunuz? Cennetsel müzik çınlar, muhteşem bir ışık tüm evrene ışıldar, tanrılar kutsal bir araba gönderirler aşağıya, bunun yanı sıra bir cennetten bir alay bu kişiye eşlik etmek için gönderilir. (Alkış) Fakat eski güçler buna izin vermediler. Fakat ben yine de önceleri, insanoğlu sona erdiğinde ve Dafa uygulayıcıları tamamlanmaya vardığında, o şekilde olmasını planlamıştım.

Ve o anda gerçeklere kendi başına aydınlanma konusunun olup olmaması sorun olmayacaktı çünkü ben her şeyi merhametli bir şekilde sonuçlandırmak niyetindeydim. Ve 'merhametli bir çözümden' bahsederken ne demek istiyoruz? Şöyle ki, herkes kötüleştiği için kozmos da kötüleşti, bu da yok oluşa bir çağrıdır, öyle değil mi? Herkes birbiriyle birçok ve eskiden kalma borçlar biriktirmişti. Bu yüzden ben de herkesin bu borçları unutmasını ve hiç kimsenin hiç kimseden artık hiç bir ödeme beklememesine karar vermiştim. Ve eğer bazı kişilerin illaki ödenmesi gereken bazı borçlar olursa da, onları ben kendim ödeyecektim. Eğer herkes geri ödeme talep etmezse, ve kimse kimseye borçlu kalmasaydı, en iyisi bu olurdu, değil mi? Fakat eski güçler bu planlarımı alt üst ettiler, "Bu senin söylediğini nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim tek bildiğimiz yol bu." dediler. Fakat eğer bilmiyorlarsa, işime karışmamaları gerekiyordu fakat karıştılar. Karıştılar ve amaçlarının bana yardım etmek ve Fa Düzeltmesinin başarılması olduğunu iddia ettiler, çünkü bütün bu şeyler kendi evrenlerindeki canlıları da ilgilendiriyordu. Yaptıkları kendilerince bana yardım etmekti. Detaylara girmeyeceğim.

Eğer hiç bir Dafa öğrencisi ölmeseydi, bu mucizevi olurdu, öyle değil mi? Bir düşünün, eğer hiçbir Dafa öğrencisi ölmeseydi ne olurdu. Herkes Dafa'yı öğrenmeye gelirdi ve gerçeklere kendi başına aydınlanma konusu ortadan kalkardı. "Falun Dafa öğrenen hiç kimse ölmüyor!" Bu insanlar için tam bir korunma kalkanı olur ve herkes onu öğrenmeye gelirdi. Bu yüzden eski güçler böyle bir şeyi kabul etmediler. Bu yüzden sizi sıradan insanlar gibi yapıyorlar; sizi yaşlandırıyor ve hastalık karması yaşamanızı sağlıyorlar.

Uygulayıcı olmayanlar bu söylediğime inanmayacaklardır, benim zihnim ve içimdeki tüm sistemler inanılmaz bir şekilde gençtir. (Alkış) Fakat eski güçler kendi başına aydınlanmayı bozmamak adına, yüzeysel vücuduma ciddi bir şekilde gölge düşürdüler/ bozdular.

Bunları yapabilmeleri mümkün olabildi çünkü eski güçler, benim Gerçek Vücudumu, insan bedenimden ayırdılar (blokladılar). Daha önce de söylediğim gibi, beni ayırmayı becerdiler. Fakat bunu yapmaya güçleri nasıl yetti diye merak ediyor olabilirsiniz. Buradaki düşünceyi daha önce de açıklamıştım. Kozmosun Fa düzeltmesi ilerledikçe, zaman almaktadır ve zamanlardaki farklılıklar ile, tüm kozmos, insanların olduğu bu yere sıkıştırılmıştır çünkü bu Dünya, kozmosun merkezindedir. Tüm kozmosun canlıları kendilerinin bir bölümünü, tanrısal bedenin yüzeyinden ayırarak, buraya sıkıştırmayı becerdiler. Ben bütün bunları hallettiğimde Fa Düzenlemesi'nin sonu gelecek, değil mi? ( Bazılarınız belki de şöyle düşünüyor,) " ama her şey bir el hareketiyle halledilebilir dememiş miydiniz?" Demiştim, fakat o da zaman alır. Tüm yapılması gerekenler yapıldığında, her şey yeniden düzelecek. Fakat, ben bütün her şeyi hallettiğim anda, tüm kozmos kendi parçasının bir kısmını buraya sıkıştırdığından o an aynı zamanda Fa-düzenlemesinin de sonu olacak.

Bazı kişiler inanmayabilir ve her şey nasıl bu kadarcık bir yere sığabilir diye düşünebilir. Fakat sizin düşündüğünüz gibi değildir. İnsanları ve insan vücudunu oluşturan parçalar, oldukça büyüktür. Bir çok tanrısal varlık, minicik parçacıklardan oluşmuştur, fakat güçleri muazzamdır. Fakat gerçekten miniciklerdir. Sakyamuni ; "O kadar küçüktür ki içinde hiç bir şey yoktur." diye öğretmedi mi? Bu tür varlıklar kendilerini çok büyük bir şeye de dönüştürebilirler, tıpkı minik bir hale dönüşebildikleri gibi. Kozmos içinde sayısız varlıklar barındırır, basitçe söylemek gerekirse sayılamayacak kadar limitsiz, fakat bir yere sığmak isterlerse bir kağıt kadar ince bir yere sığabilirler - yani, içinde sayısız dünyalar vardır. Bu konsepti anlamak biraz zor, öyle değil mi? İnsanlar moleküller ve atomlar arasındaki uzaklığı merak ederler. Bu, insanların uzay gemisiyle, (dünyadan) başka bir gezene gitmesine benzer. Sıkıştırılmış kozmik vücutların tüm fiziksel maddeleri ve zaman alanları buraya sıkışmış olmasına rağmen, zamanları ve uzaklıkları aslında değişmeden kalır. Yani kozmosun Fa-düzenlemesi tüm zamanları aşan bir hızda yapılmaktadır- inanılmaz bir hızda- kozmosun en büyük zamanını aşan bir zamana göre yapılmaktadır. Bu olağanüstü bir hıza denktir.

İnsan hayatı çok kısadır. Tüm kozmosu içine alan bu işi sadece bir kaç on yıl da tamamlamak için gereken hız, gerçekten akla hayale sığmazdır. Daha önce Dafa uygulayıcıları olarak sizlere daha önce bir dakika olan zaman içerisinde bir yılın geçtiğini söylemiştim. Zaman hızlandırıldı. Bir yıllık zamanın kısaltılmasına rağmen, içindeki objeler - her şey- aynı şekilde sıkıştırıldı, bu yüzden farkı hissedemiyorsunuz. Sadece bazen fiziksel olarak vücudunuzun zamana karşı yenik düştüğünü, veya günün hiç bir şey yapmadan çabucak bittiğini hissedebilirsiniz. Bu duyguya kapılabilirsiniz.

Öğrenci:Ben Shen-Yun'u tanıtırken veya hükümet bürolarına gerçeği açıklarken görüntümüze önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Buna karşın bazı yaşlı uygulayıcılar pasaklı görünüyor ve görünümleri itici. Bu uygun mu?

Shifu:Evet, size söylediğim gibi Shen Yun, ana akım toplumu hedeflemektedir. "Ana akım toplum" ile ne denmek istendiğini biliyor musunuz? O, toplumun elitidir; orta sınıf üyeleri ve üstüdür. Onlar kültürlü, eğitimli ve terbiyeli kişilerdir ve de daha yüksek kalibreye sahiplerdir -bir toplumun kültürünün omurgasıdırlar. Ve siz, bu insanlarla iletişime geçtiğinizde, sanki bir öğrenci grubu veya mavi yakalı işçi sınıfı ile bir aradaymış gibi -hemen hemen her şeyi söyleyip, ince davranışta bulunmadan- gelişi güzel davranamazsınız. Bu ana akım toplumu için bir işe yaramaz. Onlarlayken daha uygun davranmalı, uygun bir şekilde konuşmalı ve terbiyeli olmalısınız. Aslında, bunu bizim Çin'den gelen uygulayıcılarımızın duyması için söylüyorum. Bu konular hakkında daha çok şey öğrenmelisiniz.

Öğrenci:Medyamızda çalışan Amerikalı bir uygulayıcı Shifu'nun beraber yüz yüze Fa çalışmamızı söylediğini belirtti ve o günden sonraki aylar içerisinde biz haftasonu bir gün her şeyi bırakarak Zhuan Falun'un dokuz konuşmasını okuyoruz.

Shifu:Aşırı uçlara gitmeyin. Sizden yüzyüze Fa çalışmanızı istedim ama size bunun için bütün bir gününüzü harcayın demedim. Fazla zamanınız olduğunda onu insanları kurtaracak projelere harcayın. Size bıraktığım bu grup Fa çalışması şekliyle, zamanınızı iyi idare etmeli ve çalışmayı bitirdiğinizde diğer işlerinizi yapmaya devam etmelisiniz. Sadece Fa çalışması yapıyorsanız, bu bir problemdir.

Öğrenci:Eğer insanlar gerçeği internet üzerinden açıklarken Shifu'nun sözlerini kendi sözleri gibi kullanırlarsa bu izinsiz alıntı yapmak sayılır mı?

Shifu:Eğer benden bir alıntı yapıyorsanız, o durumda sadece o sözleri söyleyip orada bırakamazsınız. Uygulayıcılar ile konuşurken o sözleri Shifu'nun söylediğini belirtmelisiniz. Uygulayıcı olmayan kişilere gerçeği açıklarken, Fa'nın size verdiği bilgeliği kullanabilirsiniz ve kendi sözlerinizle açıklama yapabilirsiniz. Bu ikisini her zaman birbirinden ayırt etmelisiniz, öyle değil mi?

Öğrenci:Bazı Tayvanlı insanlar, bizim turistik bölgelerde yaptığımız şeyleri yanlışlıkla politik faaliyet olarak görüyor.

Shifu:Kötü ÇKP'nin, arka planda payı var. Yani bir kişinin "apolitik" olarak değerlendirilmesi için, bir kütüğün iskeleti gibi orada durup, insanların ona ne isterlerse yapmasına izin vermesi ve onun hiçbir şey söylememesi mi gerekiyor? Bu, kötülük dolu ÇKP'nin mantığıdır. Eğer Parti'ye karşı çıkarsanız, "politik" olarak etiketlenirsiniz. O sıradan insanlara ne yapıyor olduğunuzu anlatabilirsiniz; iyi insanlarsa durumları bir nebze anlatabilirsiniz. Fakat eğer art niyetleri varsa, onları görmezden gelebilirsiniz.

Öğrenci:Bu bir Rus uygulayıcının sorusu. Sevgili Shifu, Rusya'da Zhuan Falun'un yayınlanması yasaklandı, bu durum şimdi bizim oradaki insanları nasıl kurtaracağımızı karmaşık bir hale getirdi.

Shifu:Dün birisi din konusunu gündeme getirdi ve ben de şöyle söylemiştim: diğer dinleri kışkırtacak hiçbir şey yapmamalıyız. Peki neden? Çünkü bunlar insan dünyasının Fa düzeltmesi sırasında ele alınacak şeylerdir. Bazı dindarlar radikaller coşkunlar ve duyguları akıllarını gölgede bıraktığı için, mantıklı bir biçimde gerçekleri dinleyemiyorlar. Öyleyse ne yapılabilir? Eğer onları kurtarmak istiyorsanız, onlara gerçekten gerçeği sergilemelisiniz, onlara göstermelisiniz ve sadece o zaman onu kabul edeceklerdir. Fakat şu anda kozmosun Fa düzeltmesi gerçekleşiyorken, bu yapılamaz. Fakat, insan dünyasının Fa düzeltmesi sırasında yapılabiliyor olacak. Onların uygulaması o kadar yükseğe gitmediği için, onlarla bağlantılı çoğu şey kozmik meseleler değildir.

Öğrenci:Bazı uygulayıcılar boşandıktan sonra başka uygulayıcılarla evleniyorlar, diğer yandan bazıları boşanmış durumdayken tekrar bir araya geliyorlar. Bunu yapmanın uygulayıcılar için uygun olup olmadığı konusu benim için net değil.

Shifu:Eğer bir uygulayıcı duygularındaki değişim nedeniyle boşanır ve tekrar evlenirse, bu taşıdığınız "Dafa uygulayıcısı" ünvanını zedeleyecektir ve eski güçlerin sizi bu tuzaktan kolayca salıvereceğini mi düşünüyorsunuz? Bir kadın ve erkek arasındaki evlilik, göksel varlıklar tarafından ayarlanmıştır ve bu insan ırkının nasıl yaşayacağı ve yaşam biçimini kapsar. Eğer evli olmayan bir çift birlikte yaşıyorsa, bu tabii ki ahlaka uymaz veya bir uygulayıcının duruşunu oluşturmaz, o bir uygulayıcının standartına uymamaktadır.

Öğrenci:Saygıdeğer Shifu, projemizin tamamlaması gereken bazı kritik şeyler var. Onları kendimiz yapabilecek yeteneklere ve deneyimlere sahip olduğumuza inanıyoruz, fakat yöneticimiz bizim yaklaşımımızdan pek hoşlanmıyor ve işi halletmek için başka uygulayıcılar veya sıradan insanlar bulmaya çalışıyor. İşi yapmak için kim seçilmiş olursa olsun, buna takıntılı değilim, fakat projenin yıllardır gecikmiş olması ve Fa düzeltmesine ayak uyduramaması beni endişelendiriyor.

Shifu:Evet, bunun gibi somut şeylerde, eğer üstesinden gelemiyorsanız üzerine daha fazla tartışmalısınız. Ve eğer bu gerçekten işe yaramazsa, ne yapılması gerektiğini Dafa Derneğinin başına sorabilirsiniz. Bazı sabit (dar) fikirli, pek işin ehli olmayan ve herkesi bir araya getirmekte başarılı olamayan proje koordinatörleri var. Gruptaki herkes farklı düşüncede gibi görünseler de, koordinatörler Shifu'dan bir şeyler öğrenebilirler çünkü Shen Yun büyük bir firmadır ve Shen Yun üyeleri arasında birçok farklı bakış açısına sahipler, ve ben çok değişken birçok bakış açısı ve fikirler duyuyorum, fakat yine de onlara başarılı bir şekilde liderlik edebilmeyi başarabildim, öyle değil mi? (Uygulayıcılar alkışlıyor)

Öğrenci:Egzersiz müziğini düzenlemek telif hakkı ihlali midir?

Shifu:Eğer bu insanları kurtarmak içinse, öyleyse yaptığınız şey sorun değildir. Fakat eğer değilse, veya pek bir etkisi olmayacak bir şey içinse, o zaman en iyisi bunu yapmaktan kaçınmaktır. Bana göre, konu Dafa uygulayıcıları olunca, telif hakkı konusu diye bir şey yoktur. Fakat yine de, her şeyi bir uygulayıcının bakış açısıyla düşünmeli, Fa'yı korumalı ve aktif bir şekilde muhafaza etmelisiniz (savunmalısınız). Fakat sıradan insanların müziklerine gelince, onları gelişigüzel kullanmayın. O karmaya sahiptir ve telif hakkı konusu var, bu yüzden insanları kurtarmak için uygun değildir

Öğrenci:İnsanların üzerinde anlaşamadığı iki konu var. Bir tanesi, insanları "üç geriçekilme"yi yapmaları konusunda cesaretlendirmek hakkında. Bazı uygulayıcılar, kişi için sadece geri çekilmenin yeterli olduğunu ve ondan sonra daha fazlasını söylemeye gerek olmadığını söylüyorlar.

Shifu:Bu az önce söylediğim gibi - üç geri çekilme olayının kendisi amaç değildir, bundan çok, kişiye gerçekleri açıklayarak onu kurtarmaktır.

Öğrenci:İkincisi, doğru düşünceler göndermeye başlarken, formülleri söylemeden önce ne düşünmemiz gerektiği ile ilgili. İnsanlar bu konuda farklı düşüncelere sahip, bazıları şöyle diyor...

Shifu:Her zaman bir şeyler hakkında karışıklık yaratan insanlar var. Bu benim için şaşırtıcı bir durum. Bu aslında insan düşüncelerinin, takıntılarının ve bazı kişilerin zihinlerinde oluşturduğu kötü alışkanlıkların bir ürünüdür. Kendi içinize bakın! Doğru düşünceler gönderme konusundaki yönlendirme, açıkça ifade edilmedi mi?

Önce, kendinizdeki kötü şeyleri yok edin ve bu, tümünü kapsamaktadır. Zihninizde yer alan tüm kötü şeyleri içermektedir- ve onlardan çok var; büyük sayıda kötü varlıklar insan vücudunun alanı içerisinde kendisine yer edinmektedir. Çok sayıda kötü şey, oraya sızmış durumdadır! Bir insanın vücudu oldukça açıktır. Eğer güçlü bir mikroskop altında onu inceleyebilseydiniz, görecektiniz ki, bir parçacık ve diğeri arasındaki boşluk, tıpkı kum taneleri arasındaki gibidir ve eğer büyütme oranını artırabilseydiniz, onların arasındaki uzaklık, bizim evrenimizdeki gezegenlerin arasındaki uzaklık gibi olacaktır. Mikroskobik ve hatta daha mikroskobik maddeler, vücudun içinden geçebilirler; o seviyedeki varlıklar, serbestçe içinden geçebilirler. Ve aslında, Daoist okulu, insan vücudunun küçük bir evren olduğunu öğretmiştir. Bu nedenle, insan bedeninizden doğru düşünceler gönderdiğinize ve o kötü şeyleri yok ettiğinizde, bu çok ta basit bir şey değildir, öyle değil mi?

Bir diğer şey ise şu, çok miktarda kötü şey var; o yüzden normal şartlar altında, belirli bir hedefe odaklanmamalısınız, sadece özel şartlar altında, kötü şeyleri yok etmeniz belirli (spesifik) bir şeyi hedeflemelidir. Hepsi bu kadar. Peki, neden böyle? Çünkü Dafa, kendi standartlarına sahiptir ve yollanan güç, Zhen, Shan, Ren'den oluşmaktadır ve o, neyin standartları karşıladığını veya neyin karşılamadığını bilmektedir. Dolayısıyla, dışa doğru hedeflediğinde, dış çevreyi temizler. Dış evreni temizlemek, içerisini temizlemek ile aynıdır.

Öğrenci:Arkada kalan eski uygulayıcılar diğerlerinden gelen eleştiri kabul etmediklerinin ve etmeyeceklerinin farkına varmıyorlar. Fa-düzeltmesi uygulamasını da anlamıyorlar. Ne yapmalıyız?

Shifu:Eğer bir kişi uygulama yapmıyorsa, ne yapılabilir ki? Uygulama yapmalıdır! Gerçekten uygulama yapması için bir yol bulması konusunda onu cesaretlendirin. Shifu'nun size bir çeşit sihirli mermi vermesini istiyorsunuz, öyle değil mi? (Shifu gülüyor) Karşılaştığınız şeyler, tam olarak, uygulama yoluyla sizin çözmeniz için gereken şeylerdir.

Öğrenci:Bu sene Çin'den birçok uygulayıcı Shen Yun gösterisini görmek için Tayvan'a geldi ve uygulayıcıların kendi biletlerini onlara vermesiyle ilgili birçok durum yaşandı. Bunu yapmış olmanın doğru olup olmadığını sormak istiyorum.

Shifu:Tayvan uygulayıcılarını biraz takdir etmemi istiyorsunuz, Pekala, bu iyi bir şeydir. (Uygulayıcılar alkışlıyor)

Öğrenci:53 ülkeden ve bölgeden yaklaşık olarak on bin uygulayıcı, görkemli Shifu'muza saygılarını gönderiyorlar.

Shifu:Hepinize teşekkür ederim. (Candan alkış)

Shifu:Bu soru kağıtçığı Minghui.org grubu tarafından iletildi. Çin'deki uygulayıcılardan sorular var.

Öğrenci:Biz Çin'de koordinatörleriz. Birkaçımızın sorusu şu; 2015'teki Fa'yı öğretme konferansında, grup Fa çalışması hakkında söylediklerinizden sonra, orijinal olarak yaptığımız haftalık koordinatörler grup Fa çalışması ve paylaşımı toplantısı, son yıllarda dünya çapında verilen Fa öğretilerini çalışma şeklinde değiştirildi ve...

Shifu:Kısacası, [grup] Fa çalışması için şunu yapmalısınız: Eğer zaman izin verirse daha fazla şey çalışabilirsiniz; Zhuan Falun'u çalıştıktan sonra diğer şeyleri çalışabilirsiniz. Eğer zaman izin verirse, diğer Fa öğretilerini çalışabilirsiniz. Ve eğer zamanınız yoksa, Zhuan Falun'un ana metniniz olmasını sürdürün ve sonra farklı bölgelerde verdiğim Fa öğretilerini çalışmak için kendi başınıza zaman bulabilirsiniz. Bunun için belirli kurallar yoktur, bu nedenle söylediklerimi saptırmak için insan düşüncelerinin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.

Öğrenci:Çin'deki birçok genç Dafa uygulayıcısı cep telefonları ile oynayarak çok zaman harcıyorlar, WeChat kullanıyor ve videolar izliyorlar, özellikle de bayıldıkları şirin hayvanların videoları. Bunun iyi bir fikir olmadığını onlara hatırlattığımızda, dinlemiyorlar ve bu yüzden gerçekten endişeliyiz.

Shifu:Az önce söylediğim gibi, bu dünyadaki her şey, sizin aklınızı çelmeye Fa'yı elde etmenizi engellemeye çalışıyor. Ve yalnız değilsiniz - çoğunlukla bu dünyadaki her aile, hatta her devlet bile bu problemin farkında, fakat bu konuda kimsenin elinden bir şey gelmiyor! Ve sadece insanların Fa'yı elde etmesini engelleme problemi de yok: insanların işlerini kötü yapmasına sebep oluyor, çalıştıkları şeyi iyi bir şekilde öğrenmesini engelliyor, bilgisayar başında ya da elektronik eşyalar ile çokça vakit geçirmelerine neden oluyorlar. Bu şeyler onları izlemeniz ve oynamanız için sizi cezbediyor. [İnsanların davranışları] artık insanoğlunun davranışlarıyla uyuşmuyor. Tarih boyunca insanlar hiçbir zaman böyle olmadılar. Bu şeyler uzaylı teknolojileridir ve bunlar, insanları ayartmak için şeytanlar tarafından kullanılmaktadır, sahip oldukları her şeyi bırakarak sadece bu şeylere saplantılı hale gelmelerini sağlıyorlar. Hayatınızı boş yere onlarla harcıyorsunuz ve hala onları bırakmak konusunda isteksizsiniz! Bu, sıradan bir insana bile uymuyor, değil ki bir uygulayıcıya.

Öğrenci:Mayıs 2015'te baş faili dava etmeye başladığımızdan beri; Yüksek Halk Savcılığı, Dafa uygulayıcılarının hayatlarını riske atarak dosyaladıkları şikayetler konusunda hiçbir faaliyette bulunmadı. Şiddetli bir biçimde zulüm görmüş uygulayıcılar tarafından, Jiang'a karşı dosyalanmış bu şikayetleri yerel olarak halka duyurmamız bizim için uygun olur mu?

Shifu:Eğer insanları kurtarmak adına yardımcı olacaksa, bu yaklaşımı izleyebilirsiniz. Fakat bunu misilleme yapmak veya biriyle kavga etmek niyetiyle yapmayın - hiçbir şekilde. Eğer doğru düşünceleriniz güçlüyse, göksel varlıklar size yardım edecektir. Fakat eğer doğru düşünceleriniz zayıfsa, başarılı olmanız pek mümkün olmayacaktır.

Öğrenci:Zulüm başladığından beri, Çin'deki uygulayıcılar olarak insanları kurtarmak amacıyla, DVD'leri ve CD'leri, bunun yanısıra insanların Dafa ile ilgili gerçekleri öğrenmesine yardımcı olacak broşürleri ve birçok çeşitli dökümanı sessizce yapıyor ve onları dağıtıyoruz. Bazı uygulayıcılar son zamanda Minghui.org'dan Jiang'ı dava etmekle ilgili ve Dafa'nın nasıl dünya çapında yayıldığına dair ekran panolarını indirdiler veya Falun Dafa'nın iyi olduğunu gösteren veya Jiang'a karşı davaların halka duyurulduğu kendi bannerlarını yaptılar veya farkındalığı artıracak diğer şeyler. Bazı yerlerde ürettikleri gerçeği açıklama dökümanlarının dağıtılmasına ek olarak halk içinde afişler astılar, böylece o bölgelerde kötülüğü korkuttular... Çin'deki uygulayıcılar bu projeye daha fazla odaklanmalılar mı?

Shifu:(Shifu gülüyor) Dafa öğrencileri her ne yapması gerekiyorsa onu yapın. Eğer bir şey kötülüğü korkutabiliyorsa, kötülüğü yok ediyorsa ve insanları aydınlatıyorsa, o zaman gidin ve onu yapın; bu iyidir. Ve farkındalığı artırmak için astıkları afişlerin aslında bir etkisi olmuştur.

Öğrenci:Şu anda bazı uygulayıcılar iş Fa'yı onaylatmaya gelince, zamanın bastırdığının çok farkındalar ve insanları kurtarmak konusunda aktif ve gayretliler. Fakat diğerleri; aileye, kariyere veya işlerine kapılmış durumda ve bazıları itibara, statüye, maddi şeylere, kişisel çıkarlara ve duygulara düşmüş ve de kendilerini bundan kurtaramıyorlar, hatta bazıları uygulamayı bile unuttu.

Shifu:Buna az önce de işaret ettim; konuşmuş olduğum durumla aynı. Onların etrafında olan uygulayıcılarımız, kendilerini toparlamaları için onlara yardım etmelidir.

Öğrenci:Chifeng şehrinden Dafa öğrencilerinin Shifu'ya bir sorusu var. Bölgemizde, Shifu'nun bir sonraki halka açık dersinde ne öğreteceğinin bir bölümünü önceden söyleyen üçüncü gözü açık bir uygulayıcı var. Bazı uygulayıcılar gerçekten onu üstün görüyorlar ve ona adeta tapmaya başladılar ve önünde saygıyla eğiliyorlar - hatta Shifu'nun resminin yanına onunkini koyacak kadar ileri gidiyorlar.

Shifu:Her nerede bu tür şeylere takıntılı olan insanlar varsa, Fa'yı bozan bu tür şeyler ortaya çıkacaktır. Yıllar içinde bunun gibi birçok şey meydana geldi. Ve bunlar hiçbir zaman uzaklaşmadı, hatta zulmün çok şiddetli olduğu o yıllarda bile. Neden böyle? Bunun sebebi, uygulayıcıların arasında bu tip takıntılara sahip insanların olması değil midir? Bu şeylere takıntılı ve düşkün olan insanların olması değil midir? Kesinlikle o takıntıların varlığından dolayı, eski güçler takıntılarınızın kökünü kazımak amacıyla ve herkesin onları görmesi için açığa çıkararak insanları böyle kışkırtıyor.

Bugün bile bu gibi takıntılar hala var. Bu gibi meseleleri olan insanların olduğu her yerde, sizin bu yaşadığınıza benzer durumlar olacaktır. Ve gerçek şu ki; bu türde takıntıları olan uygulayıcılar kendi başlarına dert açmaktadırlar! Kendi başlarına çıkarılmış sorunlar. Eğer bu takıntılar için olmasaydı, o kötü insanlar da ortaya çıkmayacaktı, ayrıca eski güçler de bu şeylerin olmasını ayarlamayacaklardı. Bu, olabileceği kadar nettir. Eğer o takıntıya sahip olmasaydınız, neden bu şeyleri ayarlayacaklardı ki? Bu durumda tamamen gereksiz bir şey yapmış olacaklardı ve bu da bana onları düzeltmem (yoluna koymam) için bir fırsat verecekti.

Öğrenci:Uygulama sona yaklaşıyor fakat ben hala bencil olmama alanına doğru kendimi geliştiremedim ve her bir düşüncemin bencillik içinde kökleşmiş olduğunun giderek artan bir şekilde daha fazla farkına varıyorum.

Shifu:Sadece bunun farkına varmış olmak bile fevkalade -bunun kendisinin farkında olmanın kendisi bile fevkalade. Uygulayıcı olmayan birisi bu tür şeyleri derinlemesine düşünmez ve bazıları bunun hiç farkında bile olmaz. Sadece bir uygulayıcı bu tür şeyleri algılayabilir. Bu nedenle, bunu görmüş olarak, iyi iş çıkarmak için elinizden geleni yapın. Bu ilk adımdır. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Tabii ki, diğer anlamlarda kendinizi iyi geliştirmiş olmanız mümkündür, sadece bu [sorunlu] durum gün yüzüne çıkmıştır. O zaman o konuda daha dikkatli olmalı, xiulian uygulayıp onu yok etmeye çalışarak, bu konuda daha sıkı çalışmalısınız.

Öğrenci:Bunca yıl sonra ancak farkına vardım ki; Shifu'yu, veya Fa'yı doğru şekilde ele almadım ve uygulayıcı arkadaşlarıma uygun bir biçimde saygı göstermedim. Bundan son derece utanç duyuyorum, fakat bunu nasıl kırıp geçeceğimi de bilmiyorum.

Shifu:Aslında, şimdi bunun farkına vardın ve hatalı olduğunu görmeyi başardın, dolayısıyla kendini geliştirmedin mi? Bunu doğru şekilde ele almak için elinden gelenin en iyisini yap, Fa'yı daha çok çalış ve doğal olarak daha iyi yapacaksın. Yavaş yavaş o senin ikinci doğan haline gelecek ve iyi olacaksın.

Öğrenci:Japonya'da Jiang'ı dava etmeyi desteklemek için imza toplarken, dil zorluklarına ve zaman kısıtlarına bağlı olarak, sıklıkla insanların gerçekleri tamamıyla anlamasını sağlayamıyordum. Fakat bazen imza almaktan bahseder etmez, kişi imzalamaya istekli oluyordu. Ve bazen de İngilizce konuşmayan yabancılar vardı ve onlarla konuştuktan sonra imzalamak istiyorlardı.

Shifu:Birçok insan iyi kalplidir - şu anda o zehirli Parti'nin kültüründen dolayı çok fazla egoist hale gelmiş Çinli insanların aksine. Anakara Çin'den olan insanlardan bir şey yapmalarını istediğinizde, farklı bir tepki alıyorsunuz. Fakat Çin dışındaki insanlar, öyle değiller. Birçok iyi kalpli insan sizin haklı olduğunuzu hissediyor ve o yüzden de yapıyorlar. Fakat imza toplama işinin, insanların bizim ne yapıyor olduğumuzu anlamaları için elinizden geleni yapmanız gerektiği ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar sadece kendi önsezilerine güveniyor ve imzalıyorlar ve aslında bu durumda, o kişilerin bilen tarafları bunu yapmalarını sağlıyor.

Öğrenci:Birçok uygulayıcı Minghui.org'a Dafa kitaplarının e-kitap formatını soruyor ve neden e-kitapların sağlanmadığını anlamıyorlar.

Shifu:Bilgisayarlar geleceğin insan toplumunda var olmayacaklar ve geçmiş toplumlarda da asla var olmadılar. O, son zamanlara ait bir olgudur ve bu zamanların bir ürünüdür. Gelecekte hiç olmayacak, çünkü insanların davranışlarını ve düşüncelerini bozdular; her şey değişti. Biliyorsunuz, geçmişte, bir bölge ne kadar bozulursa bozulsun, oraya uzak bölgeler bundan etkilenmezlerdi. Fakat bugünün bilgisayarları ve televizyonları ile dünyanın her köşesindeki insanlar aynı haberleri okuyor ve görüyorlar. Eğer birisi oraya kötü bir şey koyarsa, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından okunacak ve görülecektir. Tüm insanlık onunla beraber bozuldu. Bu nedenle, insanlar bu teknolojilerin çok kullanışlı olduklarını düşünürken, aslında onlara çöküş getirdiler. Buna karşın, göksel varlıkların ayarlamış olduğu geleneksel hayat şeklinde, her şey en erdemli periyodun (dönemin) bir parçası idi.

Aslında, insanların güzellik, iyilik ve rahatlık gibi şeylerden aldıkları memnuniyet hissi aynıdır, bu şeylerin ortaya çıktığı toplum ne çeşit bir toplum olursa olsun. Çok eski dönemdeki bir toplumda, eğer bir kişi iyi bir ata sahipse, hoş, uyumlu bir eyer ile ona biner, kendisini çok iyi hisseder ve diğer insanları muhteşem atını görmeleri için çağırırdı! Ve insanlar onu gördüklerinde "Vay canına! Ne kadar da iyi bir at." derlerdi. İnsanlar onun için iltifat eder ve o da kendisini hoşnut hissederdi. Bugünlerde eğer birisi bir BMW kullanıyorsa, [3] o şöyle düşünecektir, "Vay, bu benim BMW gerçek bir spor arabası. Ve 5 serisi - gerçekten harika." Bu deneyimlenen his, bu memnuniyet hissi, aynıdır. Ve bu memnuniyet hissi tüm yaşam şekillerinde aynıdır. Fakat belli bir yaşam biçimi içerisinde, insanların daha fazlası için rekabet ve gayret etmesinin bir sonu yoktur ve insanoğlunu hangi noktaya kadar iterse itsin, insanlar asla memnun olmayacak, her zaman daha iyi olduğunu düşündükleri şeyin arayışı içerisinde olacaklardır. Fakat eğer insanoğlu göksel varlıkların ayarlamalarından ayrılırlarsa, bu tehlikelidir, çünkü insan arzuları dipsiz bir kuyudur! Ve bunlar, insanların, insanoğluna uymayan bir şeye dönüşmelerini sağlayacaktır.

Antik zaman toplumları gerçek insan toplumlarıydı ve gerçekten muhteşem zamanlardı. Tarihi ve geleneksel kültürü sergileyen Shen Yun gösterilerini görüyorsunuz. Günümüz insanları onları gördüğünde, harika olduklarını hissediyorlar. Fakat insanlar, bugün oldukları hale getirildiler. Onların takıntıları ve arzuları değişmezken -hala aynılar- insanoğlunun değerleri, geri dönüşü olmayacak noktaya dek kaydı. Ve dünyada çözülmesi çok büyük problemler ortaya çıktı; tamamen çığrından çıktılar. Tanrılar ve de evren için ortaya konan (sergilenen) yasalar ve insanoğlu için de kurallar (ana esaslar) vardır. Fakat insanoğlu bu kuralların (esasların) dışına çıkarsa, karşılaşacağı şey, tanrılar tarafından yok edilmektir, çünkü onlar yozlaşmış insan ırkını yok ederler - kesinlikle böyledir. Daha önce insan tarihinin bir oyun metnine göre nasıl geliştiği ve yok edilişinin nasıl defalarca gerçekleştiği hakkında konuşmuştum. Arkeologlar on binlerce yıl önce motorlu taşıtların olduğunu, bunun yanısıra makinelerin ve - aşağı yukarı bugünküne benzer- hava taşıtlarının olduğunu keşfetmediler mi? İnsanoğlu gruplar halinde gelip gittiler; ahlaki değerlerin artık yeterli olmadığı ve oyun metninden ayrıldıkları her defasında, yok edildiler. İnsanoğlu; yaşam biçimlerinin insanlar için harika olduğunu düşünüyorlar fakat tanrılar öyle düşünmüyor.

Öğrenci:Shifu, 20 Temmuz 1999 öncesi uygulayıcılarının hepsinin kendi pozisyonlarına itildiğini öğretmişti. Fakat bu uygulayıcılardan bazıları kişisel-gelişim fırsatını değerlendiremediler ve o özel onura değer olmadıklarını düşünüyorlar. Ve o zamandan bugüne dek gelenlerin bazıları, gevşek bir hale geldiler.

Shifu:Aslında ben, her uygulayıcıyı kendi pozisyonlarına ittim. Bu doğru. İnsanlar o zaman bunu hissedebiliyorlardı ve bazıları görebiliyordu. Peki neden bunu yaptım? Eğer pozisyonlarınıza itilmeseydiniz ve Shifu'ya yardım ederken üzerinize almanız gereken şeyleri alabilmek için ihtiyacınız olan enerjiye sahip olmasaydınız, kötülüğe (şeytana) karşı duramazdınız. Dünyadaki tüm Dafa öğrencilerine yapıldığı gibi, sizi pozisyonlarınıza itmenin amacı, çok yüksek seviyelerden gelmiş olan insanları kurtarabilmenizi sağlayabilmekti. Yeterli miktarda doğru düşünceler ile birlikte, sarf edeceğiniz cümleler onların üstesinden gelecek güce sahip olacaktı, çünkü sözleriniz yüksek seviyelerin ''Hakikatini'' taşıyacaktı. O yüksek seviyelerde, Shifu'nun sizi o zamanlar geri ittiği seviyedeki gong'unuz, etkiye sahip olabilir. Ve gerçekleri açıklarken söyledikleriniz insan lisanında olsa bile, açıklamalarınız, insan seviyesinin ötesinde, farklı seviyelerdeki (düzlemlerdeki) kelimeler haline gelir - seviye seviye. Eğer pozisyonlarınıza geri itilmeseydiniz, sarf ettiğiniz kelimeler insanları kurtaramazdı. Fakat xinxing'iniz aynı şekilde oraya ulaşmamış ise, ben sizi o pozisyona itmiş olsam dahi, gong'unuzu harekete geçiremezsiniz.

Dolayısıyla, farklı durumlarla karşılaştıkça, gong'unuz, erdeminiz ve xinxing'iniz tamamlanmaya doğru ilerledikçe, bir şeylerin işe yaraması için, xinxing'inizin gerçekten, hakikaten geliştiğine emin olmalısınız; Xiulian uygularken bırakmanız gereken çok fazla sayıda takıntınız var, bu nedenle yeminlerinizi yerine getirirken ve zulme karşı koyarken, kendinizde var olan bu kötü şeyleri temizlemek için bir şansa sahipsiniz; ve sadece, gerçekleri açıklamak ve Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapmak konusunda hala başarılı olabilirseniz, hatta bu gibi yorucu durumlarda çalışırsanız, gong'unuz düşmez, gong'unuz, erdeminiz ve xinxing'iniz aksine yükselir. Eğer bu konuların üzerinde çalışmaz veya onları iyi bir şekilde yapmaya çalışmazsanız, o durumda gong'unuz düşmeye başlayacaktır. Eğer tekrar iyi yapmaya başlarsanız, biraz yükselecektir ve iyi yapmadığınızda, biraz düşecektir. Sizin uygulamanız, xinxing'i geliştirmek ile ilgilidir.

Uygulayıcıları terk ettikten sonra geri dönen Dafa uygulayıcılarına eski uygulayıcılarmış gibi davranmayın - bunu kesinlikle yapmayın! Çünkü döndüklerinde mutlaka sıradan insanlar gibi olacak, önceden çalışmış oldukları Fa'yı kesinlikle hatırlamayacak ve bir Dafa uygulayıcısının nasıl olması gerektiğini kesinlikle bilmeyeceklerdir. Her halükarda, böyle bir kişiyi, eski bir uygulayıcı gibi kabul etmeyin. Ona yeni bir uygulayıcı gibi davranmalısınız ve o kişinin, kendi zorluklarının üstesinden gelebilmesinin tek yolu, budur. Aksi takdirde, ona eski bir uygulayıcı gibi davranırsanız, onu tekrar uzaklaştırırsınız çünkü yaptığınız ya da söylediğiniz şeylere katlanamaz veya kabul edemez. O sadece, yeni bir uygulayıcıdır.

Öğrenci:Hong Yin III ve Hong Yin IV, Shifu'nun yayınlanmış bir çok sözünü içeriyor. Onları, akrabalarıma ve arkadaşlarıma WeChat yoluyla gönderebilir miyim?

Shifu:Onları akrabalara ve arkadaşlara göndermekte problem yoktur, fakat sıradan insanların internet sitelerini kullanmamanız daha iyidir.

Bundan söz etmişken, size bazı insanların Shen Yun gösterilerini ve Fei Tian Koleji'nin dans sınıflarını izinsiz olarak videoya kaydettiğini ve onları online olarak yayınladığını söyleyeyim. Shen Yun DVDlerini neden toplum içinde dağıttırmadığımı ve online olarak koydurtmadığımı biliyor musunuz? Bu toplum halihazırda bir karışıklık içinde, ve internette tüm kötü şeyler içine karışmış durumda, tıpkı şeytanlar gibi dolaşıyorlar. İçine giren her şey oraya karışmış veya karıştırılmış, toplumu, insan zihnini, ve ahlakı bozuyor, ve insanların yaşam durumlarını değiştiriyor-iyi ve kötünün hepsi birbirine karışmış durumda. Bu kutsal şeyi, o şeytanın inine koymak istemiyorum. Bunu kim yaptıysa, onu aşağılamaktadır. Tabii ki, bu Shen Yun'un reklamlarını ve Fei Tian Koleji'nin özellikle oraya koymuş olduğu şeyleri kapsamamaktadır. Gelecekte, onlar gösterilmek üzere ortaya çıkarılacaklar ve bu en iyisidir.

Öğrenci:Ben Almanya'dan bir uygulayıcıyım. İki sorum var. İlki, Shen Yun Kuzey Kore'de gösteri yapmak için gelmedi, bu nedenle; bu Shen Yun ile kurtarılması gereken yaşamların kurtarılamadığı anlamına mı geliyor?

Shifu:Bazı şeyler Dafa uygulayıcılarının yapabileceği şeylerdir, diğer yandan başka şeyler Dafa uygulayıcılarının yapabileceği şeyler değillerdir. Bunun sebebi insanların niyetlerinin öncelikli gelmesidir, ve kendileri kurtarılmak istemelidirler, sadece o zaman siz onları kurtarabileceksiniz. Eğer onu bilmiyorlarsa, siz onlara doğruyu söyleyebilirsiniz, ve ondan sonra ne yapmak istediklerini görebilirsiniz, ve işler bu şekilde yürür. Hepiniz, yine de, birçok tarihi dersler olduğunu biliyorsunuz.

Uzak örneklerden bahsetmeyelim, daha yakın olanlardan bahsedelim. Shen Yun Gösteri Sanatları böyle bir deneyimi Yunanistan'da yaşamıştı: Shen Yun, gelişi üzerine, sahneleneceği yere giriş yapmasına izin verilmemişti, orada gösteri yapmasına izin verilmedi. Hem devlet hem de sahneleneceği yer böyle bir karara vardı, bu sözleşmenin aleni bir ihlaliydi. Sonraki yıl, Yunanistan'daki ulusal ekonomi çöktü. Bu doğru, öyle değil mi? Geçen sene, Shen Yun gösteri yapmak için Ekvator'a gitti, fakat ülke izin vermedi ve hatta kargolarının gönderimi için de sorun çıkardılar, neredeyse turlarının sonraki ayağını etkiliyordu, bu çok kötüydü. Kötü ÇKP'nin perde arkasından sorun yaratmasına rağmen, tüm bu kararların hepsi devletler tarafından verildi. Sonraki sene, hepinizin bu yıl gördüğü gibi, tüm ülkeyi bir deprem sarstı, neredeyse tüm ülkeyi yıkıyordu. Birçok insan öldü! Ve biliyorsunuz daha birçok olay var, öyle değil mi? Neden bu şekildeydi?

Biliyor musunuz? Tanrılar uzun zaman önce insanoğlunun artık daha fazla iyi olmadığına ve yok edilmesi gerektiğine inanıyorlardı ve insanoğlu aslında 1999 yılında yaşıyor olmamalıydı. Bunun sebebi Dafa'nın insanları kurtarması adına insanoğlu için zamanın daha uzatılmış olmasıydı. Bir başka deyişle; insanoğlunu muhafaza etmenin amacı, onun hala kurtarılıp kurtarılamayacağını görmekti ve kurtarılması gereken kısmı kurtarmaktı. Eski güçler de aynı şeyi yapmak istedi, fakat aynı şey için kendi metotlarını kullanarak, daha fazla insanı kurtaramayacak olmalarına rağmen. Shifu hiçkimseyi yok etmeyi ayarlamayacaktı, fakat eski güçler bunu ayarladı. Eğer kurtarılmak istemiyorsanız, iyi talih iptal edilecek, ve o bölgeler kurtarılacak bölgeler olmayacak. Bir kez iptal edildiğinde, her şey olabilir, gökyüzünün çökmesi ve yerin batması. Ekonomi bitti ve bundan sonra her şey olabilir. Bu onun nasıl karar verildiğidir.

Ben dramatik olaylardan bahsetmiyorum, fakat neden böyle bir tesadüf vardı? İnsanları kurtarmayı engelleyen her yer problemler deneyimlediler. Bu demektir ki, "Biz senin tarafından kurtarılmak istemiyoruz." Bu basit bir konu değildir. İnsanlar kurtarılmak için muhafaza edildi, fakat siz kurtarılmak istemiyorsunuz, öyle değil mi? Öyleyse, eğer kurtarılmak istemiyorsanız, daha fazla sayılmazsınız-onun anlamı bu değil midir? Bahsetmek istemediğim bazı başka bölgeler de var ve hepsi bu tür şeyler yaşadılar.

Öğrenci:Acımasız zulüm hala devam ediyor, ve Çin'deki insanların yüzde sekseninden fazlası kurtarılmadı. Fakat, birçok Dafa öğrencisi kendilerini kişisel yaşamları ve rahatlıklarıyla meşgul etmeye başladılar ve gevşediler.

Shifu:Bu doğru. Henüz konuşmuş olduğum konu tam olarak budur ve bu çok ciddi bir hale gelmiştir. Eğer bir Dafa uygulayıcısının yapması gerekeni gerçekten yapmazsanız, bu kabul edilebilir olmayacaktır, çünkü siz bir Dafa uygulayıcısısınız ve sizin yaşamınız Dafa için şekillendirilmiştir.

Öğrenci:Ben Alman bir Dafa uygulayıcısıyım. Bazı Batılı uygulayıcılar Epoch Times tarafından yapılan haberleri anlamıyorlar, şu andaki Çin liderinin yaptığı bazı şeylerin övüldüğü haberler gibi.

Shifu:Eğer bu, yozlaşmış yetkilileri tutukladığı için övmekse, bu bir problem olmamalıdır. İşlerin yapıldığı diğer yollara gelince, eğer bunlar sıradan insanların konularıysa, onları gelişigüzel övmemelisiniz ve aynı şekilde onları gelişigüzel hedef almamalısınız.

Öğrenci:Bazı Batılı öğrenciler bu nedenle Epoch Times'ın doğruluğu hakkında şüphelere sahipler.

Shifu:Az önce söylediğim gibi, biz burada insanları kurtarmak için buradayız ve politikaya dahil olmak için değil. Çin liderleri veya diğer insanlar olsun ya da olmasın, onların hepsine saldırmak doğru değildir, biz insanları kurtarmak için burada olduğumuz için. Falun Gong'a zulmetmemiş olanlar, ve bunun yerine, çalışma kamplarında yeniden-eğitilmeyi yürürlükten kaldıranlar-çalışma kampı ne türde bir yerdir? O, özellikle Dafa öğrencilerine zulmetmek içindir. 610 ofisinin başındakileri tutuklamış olanlar, tabii ki, yozlaşmış elementler olarak-kullanılan yollar ne olursa olsun, bunların hepsi iyi şeylerdir, onlar Falun Gong için yapılmamış olmasına rağmen. Eski güçler şöyle dedi, eğer bunlar Falun Gong adına yapılmış olsaydı, bu şey sona ermeyecek miydi? O durdurulmuş olmayacak mıydı? Durdurulduğunda, onun sonu olmayacak mıydı? Evet. Onu bu şekilde yapmak insanları uyandırabilir ve aynı zamanda insanlara bunun Falun Gong'a yapılan zulüme karşı bir cezalandırma olduğunu hissettirir, ve Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklamalarına yardımı olur. Bu şeyleri Dafa için ve insanları kurtarmak için yararlı yapanlar, insanlardır. Dafa öğrencilerine zulmetmemiş olanlara saldırmamalıyız. (Dinleyiciler alkışlar)

Öğrenci:Şimdiye kadar dört yıldır, Taylandca dilindeki websitesi nadiren güncellendi, buna yeni Lunyu'da dahil, hala online olarak yayınlanmadı, hatta Tayland'daki öğrencilerin düzenli olarak yeni jingwenleri zamanında çeviriyor olmalarına rağmen. İlgili taraflar buna dikkat edip, daha iyi koordine olabilirler mi?

Shifu: Evet. Dafa öğrencileri yaptıkları şeylere dikkat etmeliler. Eğer bunu siz yapacaksanız, o zaman nasıl yapılması gerekiyorsa yapın.

Öğrenci:Son zamanda bir Tayvanlı öğrenci Tayland'a geldi, ve Taylandlı öğrencilerin gerçekleri açıklarken Yaratıcı hakkında konuşmaları gerektiğini öne sürdü.

Shifu:İşte yine başlıyoruz. Gerçekleri açıklamada hiçbir şey değişmedi

Öğrenci:Ben Fa'yı Almanya'da elde ettim ve Türkiye'ye geldim. Türkiye'de, Fa çalışmasından sonra bir paylaşım yok ve kişinin kendi kendine aydınlanması gerektiği söyleniyor. Onların tek beden haline gelmediklerini hissediyorum. Almanya'da, herkes açıkça paylaşım yapıyor.

Shifu:Tamam, sorunları görür görmez onlarla konuşun. Dafa öğrencileri, dünyada nerede olurlarsa olsunlar, tek beden olmalıdırlar ve birbirinizle bazı paylaşımlar yapmalısınız. Shifu sizden ne yapmanızı istiyorsa yapın ve Fa sizden ne istiyorsa, ve olması gereken budur. Kendi kendinize bir şeyleri farklı şekilde yapmayın.

Öğrenci:Tayvan'da online olarak gerçekleri açıklayan gittikçe daha az öğrenci var, Çin'de internet kullanıcı popülasyonu artmasına rağmen, neredeyse 700 milyon. Bir atılım yapmak için ne yapılabilir?

Shifu:Doğru, projeleri yapmakta, Tayvanlı öğrenciler hala çok sayıda kaynağa sahip olanlardır. Herkes onu iyi yapmalıdır ve hatta daha iyi yapmalıdır. Size şunu söyleyebilirim, bu zulüm sırasında, Tayvanlı öğrenciler çok iyi rol oynadılar, gerçekten iyi bir rol. (Dinleyiciler hevesle alkışlıyor) Tayvan Boğazının iki tarafındaki Çinlilerin karşılaştığı durumlar arasındaki tezatlık, çok ikna edici bir açıklama getiriyor.

Öğrenci:Dafa öğrencileri arasında yaygın bir fenomen var, ve bu; Dafa'yı kendilerini incelemek yerine, başkalarını ve toplumu incelemek için kullanıyorlar.

Shifu:Kendini geliştirmek, bir kişinin kendini geliştirmesiyle ilgilidir. Bazı insanlar her zaman sadece dıştan bakıyorlar. "Bu açıdan Fa ile aynı çizgide değilsin." Ve "O, Fa ile bu açıdan aynı çizgide değil." Bir kişinin doğru bir şey yapmadığını gördüğünüzde, ona içtenlikle, "Onu bu şekilde yapmamalı mıyız, uygulayıcı olduğumuz için." diyebilirsiniz. Sanıyorum ki bunu kabul edebilecektir. Fakat her zaman başkalarına, "Burada bunu doğru yapmıyorsun." dememelisiniz. Doğru olmayan bir şey gördüğünüzde, önce kendiniz düşünmelisiniz ve kendinize bunu neden görmüş olabileceğinizi ve bir probleminizin olup olmadığını sormalısınız, kendinizi geliştiriyor olduğunuz için. Doğru olmayan şeyler gördüğünüzde, eğer fikriniz duyulmuyorsa, o zaman sorumlu kişilere söyleyin, sorumlu olan kişilere söyleyin. Kendini geliştirmek önceliklidir. Eğer başkalarının hepsi kendini iyi geliştirseydi ve diğerlerinin kendilerini iyi geliştirmelerine yardım etseydi ve hala siz kendinizi iyi geliştirmeseydiniz, bu ne işe yarar?

Öğrenci:Birçok eski uygulayıcı, Shifu'ya Fa-düzelmesinde yardım eden Dafa uygulayıcıları ve eski güçlerin Fa-düzelmesine dahil olması arasındaki ayrımı bilmiyor.

Shifu:Az önce söylediğim gibi, ayrım şudur: Shifu iyiliksever çözümler isterken, onlar bunun eski yolla yapılmasını istemektedirler. Ve aynı zamanda bu zulüm, eski güçler tarafından ayarlanmıştır, ve hepsi budur.

Öğrenci:Son zamanda anakara Çin'den internet gruplarında gerçekleri açıklarken, bazı insanlar grupta Shifu'nun egzersizleri öğretme videosunu oynatabileceğimiz ve onların ücretsiz indirebilmelerini sağlayabileceğimiz konusunda bize umutlarını ifade ettiler.

Shifu:Buna izin yoktur. Hiç kimse benim derslerimi internet üzerine koymaya izinli değildir. Her kim bunu yaptıysa onu geri almalıdır! Bir günah işliyorsunuz ve Dafa'yı lekeliyorsunuz! Dafa'nın hiçbir şeyi benim iznim olmadan internete koyulamaz. Az önce söylediğim gibi, insan girdabını kışkırtıp dünyayı karıştıran şeytanlardır ve o tüm insanoğlunu kışkırtıp yok etmeyi amaçlamaktadır!

Öğrenci:Fa-düzeltmesi süreci ilerlerken, Falun Gong uygulamak isteyen dünya insanlarının sayısı da sürekli artıyor, fakat egzersizleri öğreten öğrenciler arasında, hareketleri doğru olmayan bazıları var...

Shifu:Eğer egzersizleri öğretirken hareketler tamamen yanlışsa, buna daha fazla dikkat etmelisiniz. Fakat genel olarak konuşuyorum, eğer aşağı yukarı doğruysa sorun olmayacaktır.

Öğrenci:Shifu'dan cep telefonu kullanımında güvenlik konusu hakkında daha fazla konuşmasını isteyebilir miyim?

Shifu:Burada çok konuşacak bir şey yok. Yanınızda bir dinleme cihazı taşıyorsunuz. Casusların ve devletin yanında, herhangi biri istediğinde sizi gözleyebilir ve bu çok kolaydır. Hepsi budur ve açık tutsanız da tutmasanız da, bir şey farketmeyecektir. Ben burada konuşuyorum ve biliyorsunuz, kötü ÇKP de orada dinliyor.

Öğrenci:Fa'yı elde ettikten sonraki yıllarda ve gerçekleri açıkladığımda bir sorun keşfettim, ve bu, her zaman Epoch Times ve NTD internet sitelerinin makalelerinde anakara Çin'den olan turistleri eleştirdiklerini ve aşağıladıklarını görmemdi.

Shifu:Haberler iyi niyetle yapılmalıdır, ulusal topluluğun neden onu onaylamadığına dikkat çekerek.

Anakara Çin'den insanlar-kötü ÇKP tarafından gelenekleri yıkılmış olanlar-denizaşırı ülkelere gittiler ve Çin dışında negatif etkilere sebep oldular, gerçekten çok kötü olan İnternette, Londra'da lüks bir mağaza zinciri olan Burberry'nin girişini gösteren bir fotoğraf gördüm, etrafında çok temiz caddelerle birlikte. Çinli bir kadın turist, çocuğunu tutmuş ve girişte onun büyük tuvaletini yapmasına yardım ediyordu. Çinliler her yerde yüksek sesle konuşurlar ve seslerinin son noktasına kadar bağırırlar ve anakara Çin'deki insanlar buna alışıktır, fakat ulusal toplum bunu kabul etmeyecektir. Bu değişmelidir. Fakat, anakara Çin'den insanların imajı gerçekten de dünyada böyle bir etki bırakmıştır, ve denizaşırı ülkelerdeki Çinlilerin hepsi rezil olmuş ve utanmış hissederler. Fakat, biliyor muydunuz? Kötü ÇKP, bu şeyleri insanlara söylemiyor ve insanlara doğru şeyleri öğretmiyor. O, kasıtlı olarak dünya insanlarının, Çinlilerin böyle olduklarını görmesine izin veriyor ve o sadece sizin imajınıza zarar vermek ve itibarınızı zedelemek istiyor. Ve insanlar bunu kendi kendilerine fark etmeyi zor buluyorlar. İnsanlar dışarıya çıkmak için daha fazla fırsatlara sahip olduklarında, düşünüyorum ki, onlar yavaş yavaş bu toplumun farklı olduğunu hissedecekler ve yavaş yavaş dikkat edecekler, ve her şey yoluna girecek. Oturmuş alışkanlıklardan kurtulmak gerçekten zordur ve insanlara mücadele etmeyi öğreten Parti kültürü; insanların karakterlerini, eğer sadece bir anda hepsini bırakırlarsa, insanların mutlu hissedeceklerini düşünen bir karakter ile çarpıttı. Eğer bu kötü ÇKP tarafından öğretilen şeyler düzeltilmezse, gerçekten işe yaramayacaktır.

Öğrenci:Oldukça çok sayıda Çinli uygulayıcı, her gün NTD'deki programları izliyor ve birbirlerini gördükleri zaman, izledikleri şeyler hakkında konuşuyorlar. Bunun, "güncel olaylara ve gelişmelere ayak uydurmak" için olduğunu söylüyorlar. Ben Dafa uygulayıcılarının koşulları izin verirse Minghui.org'u okumalarına daha fazla zaman harcamaları gerektiği görüşündeyim ve NTD öncelikle sıradan izleyiciler için. Benim bu düşüncem doğru mudur?

Shifu:Evet. NTD'yi dünyada neler olup bittiği hakkında ve güncel olaylarla ilgili bilgi edinmek için izlemek sorun değildir. Dafa uygulayıcılarının paylaşımlarına gelince.... Ben Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama paylaşımlarını içeren web sitelerini daha fazla okumanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bazı kişilerin Minghui.org'a o kadar değer vermediği doğrudur. Eski uygulayıcıların buna zamanı olmayabilir ama yeni uygulayıcıların Minghui'yi düzenli bir şekilde okumayı gerçekten son derece yararlı bulacaklarını düşünüyorum! Orada sizin öğrenmeniz için Dafa ile ilgili konular ve tecrübe paylaşım makaleleri var. Oraya gidip bir göz atın. O, en kapsamlı sitedir.

Öğrenci:Bazı uygulayıcılar günlük yüzde bir faiz oranı sunan sözde "karşılıklı mali destek ağı"na katıldı. Gerçekte ise bu, insanları dolandırmayı amaçlayan bir aldatmacadır. Onlar sürekli olarak katılıp...

Shifu:İnsanları her türlü şey cezbediyor. Bütün bu toplum, baştan çıkarıcıdır! İnsanları cezbetmenin amacı, sadece onların Fa'yı elde etmelerini önlemek değil, ayrıca insanlığı da yok etmektir. Günümüzde, toplumdaki insanlar pek düzgün değiller ve hiçbir şey normal şekilde işlemiyor. Bilgisayar oyunları şu an çok sayıdaki büyük şirket için büyük bir baş ağrısı haline gelmiş durumda ve bu, pek çok okul için de geçerli. Böyle devam ederlerse, insanların sonu ne olacak? Fakat kimse bu konuda bir şey yapamaz. Uygulayıcılar olarak aklı-selim, bilinçli, disiplinli olmalı ve bu gibi şeylerden kurtulmanız gerektiğini aklınızda tutmalısınız ve dahası, uygulayıcı olmayanlara yardım edip, sizden onları kurtarmanız bekleniyor. Fakat bunun yerine eğer siz kendinizi bu gibi şeylere kaptırırsanız, ne olacak? Bu gibi şeyler, gerçekten bir insanı kontrolü altına alabilir. Bunun, bir çok örneği vardır.

Bugünlük bu kadar. Konferansı organize etmeye yardımcı olan Dafa uygulayıcıları, biraz uzun konuştuğum için soru kâğıtlarını vermeyi durdurdu. (Seyirciler gülüyor) Ben sunulan tüm soruları yanıtladım, bu yüzden bugünlük bu kadar. (Katılımcıların tümü ayağa kalkıp durmaksızın alkışlıyor.) Dafa uygulayıcıları bugün oldukça sertçe konuşmuş olsam da bu, sizi canlandırmak içindir, çünkü insanlığın umudu sizsiniz! Kozmos'taki varlıkların umudu! Ve sizler Shifu'nun umudusunuz!

Sadece Dafa uygulayıcıları değil, aynı zamanda bugünkü insan ırkı da, şu anki bu topluluk ta, bir sonraki aşamayı görecek. Yakında her şey ayrılacak. Gelinen bu nokta göz önüne alındığında, hiçbir hükümet, insanlığı kurtarmak için bir şey yapamaz. Ben, bir şeyin onların kafalarını kurcaladığını düşünüyorum. Ve bu tam olarak nedir? Kaos ve karmaşa olmadan insanların son günlerini geçirmelerine yardımcı olabilirlerse bunun, yeterince iyi olacağını düşünüyorlar. Sorunları çözecek bir güce sahip olmadıkları için, akıllarında bunun olduğunu düşünüyorum.

Bilimin şu anda keşfettiği ve evren hakkında anladığı şeyler, düpedüz şok edicidir. Ancak bu arada, modern düşünceler ve de davranışlar ile yaşayan (yönlenen) günümüz insanları, bunları görmüyor veya önemsemiyor. İnsanlık şu an büyük bir tehlike içerisindedir. Ben burada panik yaratmaya çalışmıyorum. Böyle şeyler hakkında daha önce konuşmadım. Dafa uygulayıcıları aciliyet hissine sahip olmalıdır. Unvanınıza layık olduğunuzu kanıtlamalısınız. İmzalamış olduğunuz yemininizi aklınızda tutmalısınız. Yalnızca Dafa uygulayıcıları değil, bu dünyaya gelmiş olan herkes imzalı ant içti. Diğer boyutlarda da görüldüğü gibi, devasa değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Fakat burada, insanların yaşadığı bu boyut içerisinde, sanki herkes bir uykudaymış gibi.

Onları uyandırın - bu, sizin sorumluluğunuzdur. Onları kurtarın -bu, sizin sorumluluğunuzdur. Shen Yun'un yaptığı budur ve bizim Dafa uygulayıcılarımızın projelerinin yapmakta olduğu şey, budur. Herhangi bir projede yer almayan her bir Dafa uygulayıcısı, bunu yapmalıdır, insanları kurtarmak üzere çalışmaya zaman ayırmak için elinizden geleni yapın. Yapmanız gereken neyse onu iyi bir şekilde yapın ve bununla birlikte, iyi bir şekilde xiulian uygulamak için zaman bulun.

Fa'dan ayrılmamalısınız, eğer bunu yaparsanız, sıradan bir insan haline gelirsiniz. Ve o zaman da, Dafa için çalışıyor olsanız bile, sıradan bir insan olarak bunu yapıyor olursunuz ve bu da, bir Dafa uygulayıcısının çıkardığı bir iş olmayacaktır. O yüzden, sadece ama sadece (tek kelimeyle) xiulian uygulamak zorundasınız. Sadece xiulian uyguladığınız zaman, karşılaşacağınız zorlukları aşmak için gereken yeteneğe ve enerjiye sahip olacaksınız. Gerçeği açıklamak, insanları sadece ikna etmek demek değildir. Şunu fark ettiniz mi, sıradan insanlar birbirlerini ikna ettiklerinde, bu, çoğunlukla kişinin mantık yoluyla diğerini ikna edip çözümlemesinden dolayı değildir. Aksine, aralarından birisi konuşurken, bu kişi diğer kişiye bir şeyler gönderir ve bu da, diğer kişinin düşünüşünü (fikrini) bastırır. Bu nedenle, diğer kişi onu dinler ve dediklerine inanır. Birçok kişi bu maddeyi görebilmektedir. Bu yüzden gerçeği sıradan insanlara açıkladığınızda, enerjiniz, onların önyargılarını parçalayıp, kafalarındaki o kötü şeyleri yok edebilir. O zaman bu olayın kendisi, onları kurtarmak değil midir? Fakat xiulian uygulamazsanız, bunu yapacak güce nasıl sahip olabilirsiniz? Xiulian söz konusu olduğunda, bazı insanlar şöyle söyleyebilir: "O benim arkadaşım. Onu kolaylıkla ikna edeceğim." Ancak o kişiyle konuşmaya çalışınca, hiç bir işe yaramaz. Mesele küçük şeyler ya da insani olaylar olursa, belki bir işe yarayabilir. Fakat bu konu, bir insanın varoluşunun esası ile ilgilidir, dolayısıyla insani yöntemler kullanmak bir işe yaramaz. Kendinizi geliştirmek için Dafa uygulayıcıları olarak daha fazla çaba göstermek zorunda olmanız, işte bu yüzdendir. Çaba göstermeniz gerekiyor.

Sizler, insanlığın umudusunuz. Kesinlikle iyi iş çıkarmak zorundasınız. Sorumluluklarınızı kesinlikle üstlenmelisiniz. Kesinlikle tüm yaşamları kurtarmaya çalışmalısınız. Ve sadece bunu yaparak kendinizi mükemmelleştirecek ve bütün bunların boşa gitmemesini sağlayacaksınız! Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ederim! (Katılımcıların tümü uzun bir şekilde alkışlıyor; Shifu bir çiçek buketini kabul ettikten sonra kürsüye geri dönüyor.)

Her Fa konferansının ardından, konferans sonrasında yaptığınız gelişmeleri görmek ve haber almak için bekliyorum. (Katılımcıların hepsi coşkuyla alkışlıyor.)Editörün Notu:Tercüme takım sarı tarafından yapılmıştır. Yeni düzeltmelere tabidir. Son güncellenme tarihi 14 Haziran 2016.