Devasa Gök Kubbeyi Düzeltme

(Li Hongzhi, 10 Şubat 2001)
Birinci ayın on sekizinci günü, ay takviminin Xin Si yılıKötülük, daha ne kadar kontrol dışı büyüyebilir
Her varlığın iradesi tamamen göstermekte
Kim bu felaketin dışında kalabilir
Ben, aptal olan tanrılara gülerek bakıyorum