Hiçlik

(Li Hongzhi, 22 Şubat 2001)


Hiçlik değil, boşluk değil, bir şey değil
İyilik yok, kötülük yok, en ötede
İleriye doğru gidince, yüz milyonlarca şey oluşabilir
Geriye doğru gidince, tamamen hiçbir şey kalmaz, sonsuz bir gizem