Şaşkınlıktan Muaf Olmak

(Li Hongzhi, 14 Mart 2001)


Cennetin Lordu kimdir?
Bir alemden diğerine, canlılar Fa'dan sapmış.
Her biri gökkubbenin kuralına sahip çıkıyor
Geri dönüş zamanı şu an yaklaşıyor
Bir bakalım hala sersem olan kim?