Alın Yazısı Biçimlendi ve Lotuslar Açtı

(Li Hongzhi, 19 Haziran 2001)


Nerede şimdi eski zamanlardaki yürekli kahramanlar
Dafa yayılmaya başladığından beri birbiri ardına gelmekteler
Çok, çok uzun yıllar-onların ölçüsü yüzlerce, binlerce yıl
Meyve Konumunuyla birlikte alın Yazısı Biçimlendi ve birçok lotus çiçeği açtı