Tanrılığa Giden Zor Yol

(Li Hongzhi, 30 Mayıs 2002)


Önceden belirlenmiş karmik ilişkiler sayısız yaşam sürelerini kapsıyor,
Her biri birbirine Dafa'nın ipliği ile bağlı.
Zorluklardan geçerek, altından yapılmış vücut kıvama getiriliyor.
Bu denli yavaş ve rahat (acelesiz) adımlar niye?