Şaşkın Olan Kim

(Li Hongzhi, 5 Eylül 2002)


Çok ince, çok küçük-bir toz parçası
Tüm yaratılan varlıklar kir içinde gömülü
Yanılgılar içinde, dünyevi insanlar elde edebilir Fa'yı
Ama aptal ve çılgın olanlar, dünyevi diyarın dışında