Tanrısal Güç

(Li Hongzhi, 28 Aralık 2002)
On birinci ayın yirmi beşinci günü, ay takviminin Ren Wu yılıToz durulur, sis kalkar, hava yavaş yavaş temizlenir
Dünya insanları yanılgıdan uyanır, ve şaşkınlık gözlerini doldurur
Dafa'nın engin gücü, bütün insan dünyasını sel gibi basar
Bir göz at: Tanrı'lar ve Buda'lar dünyada yürümekte