Bir Düşüncede

(Li Hongzhi)
Beşinci ayın on üçüncü günü, ay takviminin Gui Wei yılıAçıkça ve asil ruhlu, ben engin gök kubbeyi düzeltiyorum
Gökleri ve yerleri yolculuk ederken bana büyük zorluk eşlik ediyor
İtibar ve erdem kazanmak umurumda değil
Semayı düzeltiyorum, dünyayı düzeltiyorum, tüm varlıkları düzeltiyorum
Doğru düşünce, büyük bir dilek ve elmas gibi irade ile
Büyük enginliği bir düşüncede tekrar oluşturuyorum