Dikkatle Seyret

(19 Haziran 2003 Li Hongzhi)


Dünya küçük olsa da
Engin gök kubbeyi tamamen yansıtır
Gökler gözlerle dolu
Tüm tanrılar burada odaklı
Gök kubbe tekrar oluşturuldu
Gökler ve yerler tekrar yaratıldı
Sen bunu istiyorsun, o şunu istiyor
Üzücü ve gülünç
Fa'nın Lord'u gök kubbeyi düzeltmekte
Ne kaçabilir