Fa-Düzeltmesini Göz Önünde Bulundurmak

(Li Hongzhi, 15 Ağustos 2003)


Han Xin* Han Hanedanlığı için toprak kazandı
Büyük Tang Hanedanlığı'nın Taizong'u** bölgeyi genişletti
Yue Fei*** ve Altıncı Oğul**** Çin'i savundu
Ne için-
Tüm varlıklar Fa'yı elde etmek için buraya gelmekte


Açıklamalar:*Han Xin, Han Hanedanlığı'nın (İÖ 206 - İS 220) kurulmasına yardımcı olmuş iyi tanınan bir generaldir. Çin'in askeri tarihinde bir deha olarak kabul edilir.

**"Taizong" Tang Hanedanlığı'nın (İS 618 - İS 907) Tang Taizong'unu kastetmektedir, İS 626 ve İS 649 yılları arasında hüküm sürmüş bir imparatordur. Taizong, en saygı duyulan imparatorlardan biridir, Çin tarihindeki en refah, etkili ve kültürel açıdan çeşitlilik gösteren hanedanı kurduğu için bilinir.

***Yue Fei (İS 1103 - İS 1142), Güney Song Hanedanlığı'nın (İS 960 - İS 1279) iyi bilinen ve büyük saygı duyulan bir milli kahramanıdır. Çin'i kuzeyli milletlerin istilalarına karşı savunmuştur.

****"Altıncı Oğul", Yang Yanzhao'yu (İS 958 - İS 1014) kastetmektedir. Kuzeyden gelen istilalara karşı duran savaşların birinde ölen ulusal bir kahraman ve Kuzey Song Hanedanlığı'nın büyük bir generalidir.