Engin Gök Kubbeyi Kurtar

(Li Hongzhi, 12 Ekim 2003)


Geçmişten bugüne, böyle bir şey hiç olmadı
Gelecekte, Cennet ve Dünya sonsuza dek sürecek
Antik ve ebedi büyük semalara bak
Kim tekrar inmeye hala cesaret edebilir