Zorluk

(Li Hongzhi, 22 Ocak 2004)


Anlatılmamış olan zorluklardır, yaklaşık on beş yıldır
Fa-düzeltmesinin acılarını ve kaygılarını kimse bilemez
Eğer canlılar kurtarılamazsa, hepsi boş
Ben, makro ve mikro alemleri kapsayana kadar durmayacağım