Cennet'in Kapısı Açıldı

(Li Hongzhi, 28 Şubat 2004)


Engin ve güçlü olan Buda'nın lütfudur, herkese kurtuluş getirir
Evreni tekrar yapmak için, Dafa geldi
Ulu dilek: kozmik vücut, Cennet ve Dünya, her biri sağlamlaştırıldı ve de kalıcı
Ben, mikro ve makro alemleri ve Üç Diyarları düzeltiyorum
Dünya insanları uyandığında, doğru düşünceler ortaya çıkar
Cennet'in ebedi kapısı bu günden sonra açıldı