Yüce Kalpa

(Li Hongzhi, 8 Mart 2004)


Fa, engin gökkubbeyi doğru hale getiriyor,
eski tozları temizleyerek.
Cennet ve Dünya, sınırsız ve engin,
Bahar ile birlikte hayat dolu.
Tüm çağların en büyük gücü geçip gittiğinde
Yeni kozmosa bir daha bak -
Buda'lar, Tao'lar ve Tanrı'lar.