ÜÇÜNCÜ DERS


TÜM UYGULAYICILARI ÖĞRENCİLERİM OLARAK GÖRÜRÜM

Herkes ne yapmakta olduğumu biliyor mu? Kendi başına çalışarak gerçek anlamda kendisini geliştirebilenler de dahil olmak üzere, tüm uygulayıcıları öğrencilerim olarak görür ve bu yüzden de onlara rehberlik ederim. Sizlere xiulian sistemini öğreterek yüksek boyutlara doğru rehberlik etmek için, bu şekilde yol göstermekten başka bir seçeneğim yok. Aksi takdirde bu, sorumsuz olmak ile aynı anlama gelir ve sorunlara yol açar. Sizlere birçok şey verdik ve sıradan insanların bilmemesi gereken çok sayıda ilkeyi öğrenmenize izin verdik. Sizlere birçok şey vermemin yanı sıra, bu Dafa'yı öğretiyorum. Vücutlarınızı temizliyor ve başka birtakım meselelerin de üstesinden geliyorum. O yüzden sizleri öğrencilerim olarak görmemek, benim için kesinlikle kabul edilemez bir şeydir. Cennete ait olan bu kadar çok sırrın, sıradan insanlara keyfi olarak öğretilmesine izin verilmez. Fakat bir konu var. Artık zaman değişti. Biz sorgusuz sualsiz itaat etme veya yerlere kadar eğilip selamlama seremonileri uygulamıyoruz. Bu tip seremoniler bir işe yaramaz. Bu, dinsel davranışlara benzer, biz ise dinle uğraşmıyoruz. Kapıdan dışarı adımınızı attığınız an, sıradan insanlar arasında şöhret ve menfaat için mücadele edip savaşarak her zamanki gibi davranmaya devam eder ve canınızın istediği her şeyi yaparsanız, Shifu'ya sorgusuz sualsiz boyun eğmenin ve ona tapınmanın faydası nedir? Benim adımın altındaki Falun Dafa'nın itibarını bile zedeleyebilirsiniz!

Gerçek xiulian, tamamen kalbinize bağlıdır. Xiulian uygulayabildiğiniz, uygulamanızda emin adımlarla ve kararlılıkla devam ettiğiniz sürece, sizleri öğrencilerim olarak kabul edeceğim. Bu şekilde davranmamak benim için olası değildir. Fakat kendisini gerçek bir uygulayıcı olarak göremeyen ve xiulian'e devam edemeyecek olan bazı insanlar vardır. Herkesin bunu yapabilmesi olanaksızdır. Fakat birçoğunuz uygulamaya gerçekten devam edebilecek. Uygulamaya devam edebildiğiniz takdirde, sizleri öğrencilerim olarak kabul edeceğim.

Her gün sadece bu birkaç set egzersizi yaparak bir Falun Dafa öğrencisi olarak kabul edilebilir misiniz? Muhakkak ki değil. Çünkü gerçek bir xiulian uygulamasında, bizim belirlemiş olduğumuz xinxing standartlarını takip etmelisiniz ve xinxing'inizi gerçek anlamda yükseltmek zorundasınız -sadece bunun ardından o gerçek bir xiulian uygulaması olur. Eğer xinxing'inizi yükseltmeden ve her şeyi kuvvetlendiren güçlü bir enerjiye sahip olmadan sadece egzersizleri yapıyorsanız, buna xiulian denmez -ne de biz sizleri bir Falun Dafa öğrencisi olarak kabul edebiliriz. Eğer Falun Dafa'mızın gerekliliklerini takip etmeden bu şekilde davranmaya devam eder ve sıradan insanlar arasında xinxing'inizi geliştirmeden her zamanki gibi hareket ederseniz, egzersizleri yapıyor olmanıza rağmen başka problemlerle karşılaşmaya devam edersiniz. Hatta sizi yanlış yola sevk eden şeyin Falun Dafa olduğunu bile iddia edebilirsiniz. Bunların hepsi mümkündür. O yüzden, xinxing gereksinimlerimize gerçekten uymak zorundasınız -sadece o zaman gerçek bir uygulayıcı olursunuz. İşte böylece her şeyi açık ve net olarak hepinize anlatmış bulunuyorum. Bu yüzden lütfen bana öğrenciliğe kabul edilme seremonisi için gelmeyin. Siz gerçek anlamda xiulian uyguladığınız sürece, ben sizi o şekilde kabul edeceğim. Fa Bedenlerimin sayısı o kadar fazladır ki, sayılamayacak kadar çoktur. Buradaki uygulayıcıların yanı sıra, daha ne kadar sayıda insan olursa olsun, onlarla hala ilgilenebilirim.


BUDA OKULU QİGONG'U VE BUDİZM

Buda Okulu qigong'u Budizm değildir. Size bunu açık bir şekilde söylemeliyim. Aslında Tao Okulu qigong'u da Taoizm değildir. İçinizden bazıları sürekli olarak bunları birbirine karıştırıyor. Tapınaklardaki bazı keşişler ve rahip sınıfından olmayan bazı Budist öğrenciler, Budizm'i biraz daha fazla bildiklerini düşünüyorlar, o yüzden de öğrencilerimizin arasında büyük bir heves ile Budizm'i anlatıyorlar. Sizlere bu tip şeyler yapmamanız gerektiğini söyleyeyim çünkü onlar aynı uygulama okuluna ait değillerdir. Dinin dinsel bir formu vardır. Biz ise burada okulumuzun sadece uygulama kısmını öğretiyoruz. Falun Dafa öğrencisi olan keşiş ve rahibelerin dışında hiç kimse, dinsel biçime göre davranmamalıdır. O yüzden bizim okulumuz, Dharma'nın Son Dönemindeki Budizm değildir.

Budizm'deki Dharma, Buda Fa'nın sadece küçük bir parçasıdır. Daha hala birçok türde muazzam yüksek-seviye Fa mevcuttur. Ayrıca farklı seviyeler farklı Fa'ya sahiptir. Sakyamuni 84.000 uygulama yönteminin var olduğunu söylemiştir. Budizm ise Tiantai, Huayan, Zen, Jingtu, Mi gibi sadece birkaç yöntem içerir. Sayıları son derece kısıtlıdır! Bu yüzden Budizm, Buda Fa'nın tamamını temsil edemez ve Buda Fa'nın sadece çok küçük bir parçasıdır. Aynı zamanda, Falun Dafa'mız, Buda Okulundaki 84 bin uygulama yönteminden biridir. Fakat bizim ne Budizm ile ne Dharma'nın Son Dönemindeki orijinal Budizm ile, ne de günümüzdeki dinler ile hiçbir ilgimiz yoktur.

Budizm, antik Hindistan'da 2,500 yıl önce Sakyamuni tarafından kurulmuştur. Sakyamuni, gong'unun kilidi açılarak Aydınlanma'ya ulaştığında, daha önceden geliştirmiş olduğu şeyleri tekrar hatırladı ve insanları kurtarmak için bunu herkese açıkladı. Bu okula ait kaç bin tane kutsal yazıt olursa olsun aslında o sadece üç kelimeden oluşur: "Temel Prensipler, Transta Meditasyon ve Bilgelik." Bu okulun karakteristik özellikleri bunlardır. "Temel Prensipler" kişiyi sıradan insanlara özgü bütün arzularından ve kişisel çıkarlarının peşinde koşmaktan vazgeçmeye zorlar, dünyasal olan her şey ile bağını koparır ve böyle devam eder. Bu yolla kişinin zihni hiçbir şey düşünmeden boşalmış olur ve bu da konsantrasyona girmeyi sağlayabilir. Bu iki şey birbirini tamamlar. Konsantrasyona girebilme durumu elde edilince, kişi gerçek uygulaması için meditasyona oturabilir ve uygulamasında ilerleme kaydetme konusunda transa bel bağlar. Bu okuldaki gerçek uygulama kısmı budur. Ne egzersizleri öğretmeyi ne de bedeni dönüştürmeyi önemser; sadece, kişinin seviyesini belirleyen gong geliştirir. Bu nedenle, yalnızca xinxing'ini geliştirir. Vücudunu geliştirmez, bu yüzden gong'un dönüşümüyle ilgilenmez. Bu arada meditasyon yolu ile transta kalma yeteneğini de geliştirir; acı çekmek ve karmasını yok etmek için meditasyonda oturur. "Bilgelik" ile bahsedilen ise, kişinin yüce bir bilgelik ile aydınlanması ve evrenin farklı boyutlarının gerçeklikleri kadar, evrenin tüm gerçekliklerini görebilmesidir. Tüm Tanrısal güçler ortaya çıkar. Bilgeliğe uyanış veya aydınlanma "gong kilidinin açılması" olarak da isimlendirilir.

Sakyamuni bu uygulama yöntemini öğrettiği sırada Hindistan'da sekiz ayrı din hüküm sürüyordu. Bunlardan biri de Brahmanizm adında çok köklü bir dindi. Sakyamuni bütün hayatı boyunca diğer dinler ile ideolojik mücadele içerisinde oldu. Sakyamuni'nin öğretisi doğru ve gerçek bir öğretiydi ve öğretmekte olduğu bu Budist Dharma, gün geçtikçe güçlenerek diğer dinlerin zayıflamasına neden oldu. Hatta çok köklü bir din olan Brahmanizm bile yok olmanın eşiğine geldi. Fakat Sakyamuni'nin Nirvana'sının ardından diğer dinler, özellikle de Brahmanizm, yeniden canlanmaya başladı. Bu arada Budizm'de ne gibi durumlar meydana geldi? Bazı keşişler, gong kilitlerinin açılması konumuna ulaştılar ve farklı seviyelerde aydınlandılar fakat aydınlanma seviyeleri çok düşüktü. Sakyamuni, Rulay seviyesine ulaşmıştı fakat çok sayıda keşiş bu seviyeye ulaşamadı.

Buda Fa, farklı seviyelerde farklı tezahür eder. Bununla birlikte, seviye ne kadar yüksekse kişi gerçeğe o kadar yakın, ne kadar düşükse, gerçekten bir o kadar uzaktır. Bu keşişler, gong kilitleri alt seviyelerde açılıp aydınlanmaya ulaştılar. Sakyamuni'nin söylediği şeyleri tercüme etmek için, kendi seviyelerinde görmüş oldukları evrenin tezahürünü ve aynı şekilde kendi anladıkları durum ve prensipleri kullandılar. Yani bazı keşişler Sakyamuni'nin Dharma'sını şu veya bu şekilde yorumladılar. Bazı keşişler, Sakyamuni'nin orijinal kelimelerini kullanmak yerine, kendi anlamış oldukları şeyleri, sanki Sakyamuni'nin kelimeleriymiş gibi anlatarak vaazlar bile verdiler. Bu durum, Budist Dharma'yı tanınmaz hale getirecek şekilde bozdu ve o artık Sakyamuni'nin öğretmiş olduğu Dharma olmaktan çıktı ve bu da en sonunda, Budist Dharma'nın Hindistan'dan yok olmasına neden oldu. Bu çok önemli bir tarihi derstir. Böylece sonradan, Hindistan'da Budizm diye bir şey kalmadı. Budizm tamamen yok olmadan önce, birçok reformdan geçti. En sonunda da bünyesine Brahmanizm'den birtakım şeyler kattı ve günümüz Hindistan'ındaki Hinduizm dini haline geldi. Bu dinde artık Buda'lara inanılmıyor. Sakyamuni'ye değil başka şeylere inanılıyor. Durum budur.

Budizm, gelişimi esnasında birkaç kez çok önemli reformdan geçti. Bunlardan biri, Sakyamuni'nin ölümünden hemen sonra gerçekleşti. Bazı kişiler, Sakyamuni'nin öğretmiş olduğu yüksek seviyeli prensiplerin ışığında Mahayana'yı veya diğer adıyla "Büyük Vasıta Budizm"ini kurdular. Onlar, Sakyamuni'nin halka öğretmiş olduğu Dharma'nın, sıradan insanların kişisel kurtuluşunu ve Arhat seviyesine ulaşmayı amaçladığına inanıyorlardı. O Dharma, tüm yaşamlara kurtuluş sunmuyordu, o yüzden ona Hinayana veya "Küçük Vasıta Budizm"i dediler. Güneydoğu Asya'daki keşişler, Sakyamuni zamanındaki orijinal uygulama yöntemini izlemeye devam ediyorlar. Çin'de biz ona Hinayana diyoruz. Elbette onlar bunun böyle olduğunu düşünmüyor. Onlar, Sakyamuni'nin orijinal yöntemini sürdürdüklerine inanıyorlar. Gerçekten de öyle; çünkü onlar temel anlamda, Sakyamuni zamanındaki uygulama yöntemini sürdürmektedir.

Reformdan geçmiş olan bu Mahayana Çin'de ortaya çıktıktan sonra ülkemizde kök salmış ve bugün Çin'de öğretilen Budizm haline gelmiştir. Aslında o, Sakyamuni zamanındaki Budizm'den çok daha farklı bir hale gelmiştir. Giyiniş tarzından tutun, aydınlanma durumuna ve tüm uygulama periyoduna kadar her şey değişmiştir. Orijinal Budizm'de sadece kurucu olan Sakyamuni'ye inanılıyordu. Fakat şimdi Budizm'de birçok Buda ve Büyük Pusa mevcut. Buna ek olarak, inanç kendisini birçok Buda'ya adamış durumda. Birçok Rulay'a inanılıyor ve Budizm, Buda Amitofo, Buda Yaoshifo, Buda Dari Rulay dahil, birçok Buda'ya inanılan bir din haline gelmiş. Ayrıca, inanılan birçok Büyük Pusa da var. Böylece günümüzdeki Budizm, Sakyamuni'nin kurduğu halinden tamamen farklı bir hale gelmiştir.

Bu dönemde, Longşu Pusa gizli bir uygulama yöntemi öğrettiği esnada, bir başka reform daha gerçekleşti. Bu uygulamanın kökeni Hindistan idi. Afganistan üzerinden Çin'e girmiş, daha sonra da Sincan bölgesine yayılmıştı. O dönemde Tang Hanedanlığı hüküm sürdüğünden, bu uygulama Tang Tantrizm'i olarak adlandırıldı. Konfüçyüs akımından doğrudan etkilenen Çin'in ahlaki değerleri, genel anlamda, diğer milletlerden farklıydı. Bu gizli uygulama yöntemi, kadın ve erkeğin birlikte uygulama yapmasını içeriyordu ve o dönemdeki toplum bunu kabul edemezdi. Bu yüzden Tang Hanedanının Huichang döneminde -Budizm bastırıldığı sırada- Çin'den silinip yok oldu. Şu anda Japonya'da, kökeni o zamanki Çin olan bir Doğu Tantrizm'i mevcuttur fakat guanding uygulaması içermez. Tantrizm'e göre kişi guanding olmadan Tantrizm uygularsa, Dharma'yı çalmış sayılır ve bire bir öğretilmiş olarak kabul edilmezdi. Tibet Tantrizm'i olarak adlandırılan bir diğer uygulama metodu da, Hindistan ve Nepal'den Tibet'e geldi ve günümüze kadar ulaştı. Aslında Budizm'in durumu budur. Böylece Budizm'in oluşum ve gelişim evrelerini çok kısa bir şekilde özetlemiş oldum. Budizm'in gelişim süreci boyunca, Bodhidharma tarafından kurulan Zen Budizm'i gibi veya Jingtu gibi ya da Huayan gibi birtakım uygulamalar da ortaya çıkmıştır. Bunların hepsi, Sakyamuni'nin o zamanlar söylemiş olduğu şeylerden algılananlar üzerine kurulmuştur. Bunların hepsi, reforma uğramış Budizm'e aittir. Budizm'de 10'dan fazla bu tip uygulama vardır ve bunların hepsi, din şeklini almıştır. Bu yüzden onların hepsi Budizm'e aittir.

Bu yüzyılda ortaya çıkan, sadece bu yüzyılda da değil, son birkaç yüzyılda dünyanın değişik bölgelerinde ortaya çıkan birçok yeni dine gelince, çoğu sahtedir. Bütün aydınlanmış yüce varlıkların insanları kurtardıkları kendi cennetleri vardır. Sakyamuni, Buda Amitofo ve Buda Dari Rulay gibi Rulay'ların her birinin, insanları kurtarıp götürecekleri kendilerine ait dünyaları vardır. Samanyolu Galaksimizde bunun gibi 100'den fazla dünya vardır ve Falun Dafa'mız da bir Falun Dünyası'na sahiptir.

Kurtuluşa gelince, bütün bu sahte uygulamalar öğrencilerini nereye götürebilir? Öğrettikleri Fa olmadığı için, onlar insanları kurtaramazlar. Bazı kişiler dinleri ilk oluşturduklarında, tabii ki geleneksel dinleri yıkmaya çalışan şeytanlar haline gelmeyi istememişlerdi. Bu kişilerin gong kilitleri açıldı ve değişik seviyelerde aydınlandılar. Bazı ilkeleri gördüler fakat insanları kurtarabilecek aydınların seviyesinden çok uzaklardı. Bu kişiler çok düşük seviyelerdeydiler ve bazı ilkelerin farkına vardılar. Sıradan insanlar arasındaki birtakım şeylerin yanlış olduğunu fark ettiler ve insanlara nasıl iyi şeyler yapacaklarını da anlattılar. Başlangıçta diğer dinlere karşı değillerdi fakat insanlar onların söyledikleri şeylerin mantıklı olduğunu düşünerek, zamanla onlara inandılar ve gün geçtikçe onlara daha fazla güvendiler. Sonuç olarak kendilerini dinlerin yerine onlara adadılar. Bu kişiler şöhret ve menfaate bağımlılık geliştirerek, halktan kendilerine ünvan vermelerini istediler. Bunun ardından da yeni dinler kurdular. Size bunların tamamının şeytani dinler olduğunu söyleyeyim. Hatta insanlara zarar vermemiş olsalar dahi yine de şeytani uygulamalardır, çünkü insanların gerçek dinlere olan inançlarına engellemeler yaratmışlardır. Gerçek dinler insanları kurtarabilir fakat onlar kurtaramazlar. Zamanla sinsi bir şekilde kötü şeyler yapmaya başladılar. Son zamanlarda, bunların birkaçı Çin'de de ortaya çıktı. Bunlardan biri de Guanyin adındaki tarikattır. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Doğu Asya'daki ülkelerden birinde, buna benzer 2.000'in üzerinde uygulama olduğu söyleniyor. Güneydoğu Asya'da ve diğer batı ülkelerinde de her türlü inanış mevcut. Bir ülkede açık bir şekilde şeytana tapma uygulaması var. Bunların hepsi Dharma'nın Son Döneminde ortaya çıkan şeytanlardır. Dharma'nın Son Dönemi sadece Budizm'e ait değildir, aynı zamanda çok yüksek seviyeli bir boyutun altındaki birçok boyutun bozulması ile ilgilidir. Dharma'nın sonu yalnızca Budizm'i kapsamaz. Bu aynı zamanda, insan toplumunda, insan ahlakını koruyacak hiçbir manevi sorumluluğun kalmadığı anlamına gelmektedir.


SADECE TEK BİR XİULİAN METODUNU UYGULAMAK GEREKİR

Biz, kişinin sadece tek bir uygulamaya bağlı kalması gerektiğini öğretiyoruz. Hangi yol ile xiulian uyguluyor olursanız olun, başka şeyler ekleyerek uygulamanızı karmakarışık bir hale sokmamalısınız. Keşiş statüsünde olmayan bazı Budistler, Budizm'i ve Falun Dafa'mızı aynı anda uyguluyorlar. Size, sonunda hiçbir şey elde edemeyeceğinizi söyleyeyim çünkü kimse size bir şey vermeyecek. Her iki uygulama sistemi de Buda Okuluna ait olmasına rağmen, bir xinxing konusu vardır ve aynı zamanda da sadece tek bir uygulamaya sadık kalma konusu vardır. Sadece tek bir vücudunuz var. Bedeniniz hangi okulun gong'unu geliştirecek? Vücudunuz nasıl dönüştürülecek? Nereye gitmek istiyorsunuz? Uygulamanız nereye götürüyorsa oraya gidersiniz. Eğer uygulamanızda Saf Toprak Buda Okulu'nu takip ediyorsanız, Buda Amitofo'nın "Sonsuz Mutluluk Dünyası"na gidersiniz. Buda Yaoshifo'nın okulunu takip ediyorsanız, "Renkli Mineli Dünya"ya gidersiniz. Dinlerde böyle söylerler ve buna "aynı anda iki uygulama yapılamaz" derler.

Bizim burada söylemek istediğimiz olgu şudur: Herhangi bir xiulian okulunda uygulanan gong'un evrim süreci, sadece o okulun kurallarına göre oluşur. Peki bu durumda nereye gitmek istediğinizi söylüyorsunuz? Aynı anda iki kayığa birden binerseniz, hiçbir şey elde edemezsiniz. Qigong ile tapınaklardaki Budist uygulama sistemleri birbirlerine karıştırılamayacağı gibi, farklı xiulian yöntemleri, farklı qigong uygulamaları ve farklı dinler de birbirleriyle karıştırılamazlar. Aynı din içerisindeki farklı mezhepler bile birbirlerine karıştırılamaz. Kişi sadece tek bir uygulama yöntemini seçmek zorundadır. Eğer Saf Toprak Budizm'ini uyguluyorsanız, sadece Saf Toprak Budizm'ini uygulamalısınız. Eğer Tantrizm uyguluyorsanız sadece Tantrizm uygulamalısınız. Eğer Zen Budizm'i uyguluyorsanız, o zaman sadece Zen Budizm'ine sadık kalmalısınız. Aynı anda iki kayığa birden adım atar, bir o sistemi bir bu sistemi uygularsanız, hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani bir başka deyişle, Budizm'de bile "bir başka sistem uygulanmaz" ilkesi öğretilir ve uygulama yöntemlerini karıştırmanıza izin verilmez. Budizm'de de hem uygulama hem gong geliştirme vardır. Kişinin gong'unun dönüşüm süreci, o okulun xiulian ve dönüşüm sürecini takip eder. Başka boyutlarda, gong'un bir oluşum süreci vardır ve bu süreç o kadar karmaşık ve ayrıntılıdır ki, uygulamanıza keyfi olarak başka şeyleri karıştıramazsınız.

Keşiş sınıfından olmayan bazı Budistler, Buda Okulu'ndan gelen bir xiulian uyguladığımızı duyar duymaz, öğrencilerimizi tapınaklara götürerek onları Budist yapmaya çalışıyor. Burada oturan herkese söylüyorum, sakın böyle bir şey yapmayın. Böyle davranmakla hem Falun Dafa'yı hem de Budizm yasalarını ihlal ediyorsunuz. Aynı zamanda, hiçbir şey elde edememelerine sebep olarak, uygulayıcılara engeller yaratıyorsunuz. Buna izin verilemez. Xiulian uygulamak ciddi bir konudur. Kişi sadece tek bir uygulamaya sadık kalmak zorundadır. Bizim burada sıradan insanlar arasında öğrettiğimiz bu kısmı din olmamasına rağmen, xiulian'daki amacı aynıdır. İkisi de Gong Kilidinin Açılmasını, Aydınlanmayı ve xiulian uygulamasında Tamamlanmaya ulaşmayı hedefler.

Sakyamuni, "Dharma'nın Son Döneminde, tapınaklardaki keşişlerin bile kendilerini kurtarmaları çok zor olacak" demişti; kimse tarafından ilgilenilmeyen ve keşiş sınıfına ait olmayan Budistlerden bahsetmeye bile gerek yok. Bir ustanız olsa bile, o sözüm-ona ustanın kendisi de bir uygulayıcıdır. Eğer o usta da gerektiği gibi xiulian uygulamıyorsa, her şey boşa olacaktır. Zihin geliştirilmeden kimse başarılı olamaz. Budist dinine geçerken düzenlenen tören, sıradan insanların formalitesidir. Bu törenden sonra Buda Okulunun bir üyesi mi olmuş oluyorsunuz? Ve artık Buda'nın koruması altındasınız öyle mi? Böyle bir şey yoktur. Her gün kafanız kanayana kadar secde etseniz, paket paket tütsü yaksanız bile bir işe yaramaz. İşe yaraması için, gerçekten zihninizi geliştirmek zorundasınız. Dharma'nın Son Dönemi ile evren çok büyük değişikliklerden geçti. İbadet edilen dini mekanlar bile artık iyi bir durumda değiller. Olağanüstü yeteneklere sahip olanlar, (buna keşişler de dahil) durumun böyle olduğunun farkına vardılar. Günümüzde dünya üzerinde gerçek ve doğru Fa'yı açıkça öğreten tek kişi benim. Eşi benzeri olmayan bir şey yapmaktayım. Dharma'nın Son Döneminde çok büyük bir kapı açtım. Aslında böyle bir fırsat 1.000 yılda hatta 10.000 yılda dahi gelmez. Fakat kişinin kurtarılıp kurtarılamayacağı, başka bir ifadeyle, xiulian uygulayıp uygulayamayacağı, kişinin kendisine bağlıdır. Size söylediklerim, bu uçsuz bucaksız evrenin ilkeleridir.

Sizlere benim Falun Dafa'mı öğrenmelisiniz demiyorum. Söylediğim şey bir ilkedir. Eğer xiulian uygulamak istiyorsanız, sadece tek bir yöntemi uygulamak zorundasınız. Aksi takdirde, kesinlikle xiulian uygulayamazsınız. Elbette xiulian uygulamak istemiyorsanız sizi kendi halinize bırakırız. Bu Fa yalnızca gerçek uygulayıcılara öğretilir. Bu nedenle sadece tek bir uygulamayı takip etmek gerekir. Başka uygulamalardaki düşünceler bile karıştırılmamalıdır. Ben burada zihin faaliyetleri öğretmiyorum. Bizim Falun Dafa'mızda hiçbir zihin faaliyeti yoktur. Bu yüzden hiç kimse Falun Dafa'ya bir zihin faaliyeti eklememelidir. Şunu unutmamaya özen gösterin; neredeyse hiçbir zihin faaliyeti yoktur. Bununla ilgili olarak, Buda Okulu "Boşluğu", Tao Okulu ise "Hiçliği" öğretir.

Bir keresinde, düşüncelerimi aşırı derecede yüksek seviyelerde bulunan dört veya beş yüce aydınlanmış varlık ve büyük Taoist ile birleştirdim. Yüksek seviyelerden bahsederken, onların seviyelerinin yüksekliğini sıradan insanların anlaması tek kelimeyle imkansızdır. Aklımda neler olduğunu öğrenmek istediler. Ben çok uzun yıllar xiulian uyguladım. Başka kişilerin benim zihnimi okuması tamamıyla imkansızdır ve başkalarının olağanüstü yetenekleri de bana hiçbir şekilde ulaşamaz. Hiç kimsenin beni anlaması ve aklımda neler olduğunu bilmesi mümkün değildir. Neler düşündüğümü bilmek istediler. Bu yüzden, iznimi alarak, bir süre için kendi düşüncelerini benimkiler ile birleştirdiler. Bu bağlantı sonrası benim için biraz zor oldu. Çünkü seviyem ne kadar yüksek ya da düşük olursa olsun sıradan insanlar arasındayım ve hala bir amaç için uğraşıyorum -bu da insanları kurtarmaktır- ve kalbim insanları kurtarmaya adanmış durumdadır. Fakat onların zihinleri ne kadar da huzur doluydu. Zihinleri korkutucu derecede sakindi. Sadece biri bu sakinlikte olsa yine iyi! Fakat dört ya da beş kişinin aynı sakinlik ile orada oturması, adeta içinde hiçbir kıpırtı olmayan durgun bir gölü andırıyordu. Onların yaşadıklarını boş yere deneyimlemeye çalıştım. O birkaç gün, zihinsel olarak gerçekten çok rahatsız oldum ve oldukça benzersiz hisler yaşadım. Sıradan insanların bunu hayal edebilmesinin ya da anlayabilmesinin herhangi bir yolu yoktur. O tamamen bağımlılıklardan yoksun ve boştu.

Çok yüksek seviyelerdeki uygulama içerisinde hiçbir zaman için zihinsel faaliyet yoktur. Çünkü sahip olduğunuz temel, siz daha sıradan insanlara özgü temel oluşturma seviyesindeyken inşa edilmişti. Yüksek seviyeli uygulamaya eriştikten sonra, özellikle de bizim yöntemimiz, otomatik olarak işler ve uygulama tamamen otomatikleşir. Xinxing'inizi yükselttiğiniz sürece gong'unuz yükselir. Hatta beden hareketleri bile yapmanız gerekmez. Bizim beden hareketlerimiz otomatik mekanizmaları güçlendirmek içindir. Kişi neden hala meditasyonda oturur? Kişi tamamen wuwei (eylemsizlik) durumundadır. Tao Okulunun, zihinsel faaliyetler veya düşünceleri yönlendirme gibi çeşitli teknikler öğrettiğini görmüş olabilirsiniz. Sizlere şunu söyleyeyim: Tao Okulu, qi seviyesinin ötesine ulaşır ulaşmaz, hiçbir şey içermez, herhangi bir zihinsel faaliyet kullanmaz. Bu yüzden diğer qigong yöntemlerini uygulamış olan kişiler, nefes alma tekniklerini, zihinsel faaliyetleri ve bu gibi şeyleri asla terk edemiyorlar. Ben onlara üniversite eğitimi veriyorum onlar ise hala "zihin nasıl yönlendirilir?" veya "zihinsel faaliyetler nasıl kullanılır?" gibi ilkokul öğrencisi seviyesinde sorular yöneltiyorlar. Onlar bu tip şeyler yapmaya alışmışlar ve qigong'un böyle olması gerektiğini düşünüyorlar. Gerçekte ise öyle değildir.


OLAĞANÜSTÜ YETENEKLER VE GONG GÜCÜ

Birçoğunuz qigong terminolojisi hakkında net bir bilgiye sahip değil. Bazıları da sürekli olarak karıştırıyor. Olağanüstü yetenekleri "gong gücü" veya tam tersi, gong gücünü "olağanüstü yetenek" sanıyorlar. Bizim elde ettiğimiz gong, uygulamamız boyunca xinxing'imizi geliştirerek ve evrenin karakteristik özelliklerine asimile olarak, De maddemizin dönüştürülmesi sonucu elde edilir. Bu, kişinin seviyesinin yüksekliğini, gong gücünün ne kadar etkili olduğunu ve kişinin uygulamasının Meyve Konumunu belirler. Bu, en kritik gong'dur. Uygulama sürecinde kişi için ne gibi durumlar ortaya çıkar? Kişi alışılmamış olağanüstü yetenekler geliştirebilir ki, biz bunlara "süper normal yetenekler" diyoruz. Kişinin seviyesini yükselten gong, az önce de belirtmiş olduğum gibi gong gücü olarak isimlendirilir. Kişinin seviyesi ne kadar yüksek ise, gong gücü o kadar fazla ve olağanüstü yetenekleri de bir o kadar güçlüdür.

Olağanüstü yetenekler, sadece, kişinin uygulama sürecindeki yan ürünlerdir. Kişinin seviyesinin yüksekliğini veya gong gücünün kuvvetini temsil etmezler. Bazı insanlar onlardan fazlaca geliştirirken, bazıları da daha az geliştirir. Bununla birlikte, olağanüstü yetenekler xiulian uygulamasının asıl amacı olarak görülmemelidir. Olağanüstü yetenekler bir insanda sadece gerçekten xiulian uygulamaya karar verdiği zaman oluşabilir, fakat bunları xiulian uygulamanın asıl amacı olarak görmemek gerekir. Onları neden geliştireceksiniz? Onları, insanların arasında kullanmak mı istiyorsunuz? Onları insanların arasında istediğiniz gibi kullanmanıza imkân tanımak olanaksızdır. Bu yüzden, ne kadar ısrarla peşinde olursanız, onları elde etme imkânınız da bir o kadar az olur. Bunun sebebi, bir şeylerin peşinden koşuyor olmanızdır. Bir şeylerin peşine düşmenin kendisi bir takıntıdır. Takıntılar ise, uygulama sürecinde yok edilmesi gereken şeylerdir.

Birçok kişi olağanüstü yeteneklere sahip olmaksızın, uygulamasında çok yüksek seviyelere ulaştı. Usta, öğrencisinin istemeden yanlış bir şey yapmasını engellemek için, onun bu yeteneklerini kilitler. Dolayısıyla bu kişilerin olağanüstü yeteneklerini kullanmalarına izin verilmez. Bu durumda olan çok sayıda insan vardır. Olağanüstü yetenekler, insanın zihni tarafından yönlendirilirler. Kişi uyurken kendisini kontrol edemeyebilir ve rüyasında cenneti ve dünyayı tepe taklak edebilir. Buna izin verilmez. Xiulian süreci normal hayat akışı içerisinde gerçekleştiği için, çok güçlü olağanüstü yeteneklere sahip olan kişilerin bunları kullanmaları genelde yasaktır. Onların çoğu kilitlenir fakat bu mutlak değildir. Uygulamalarını mükemmel bir şekilde yapan ve kendilerini kontrol altında tutabilen kişiler de vardır. Onların bazı olağanüstü yetenekler edinmelerine izin verilir. Bu kişilere nedensiz yere olağanüstü yeteneklerini göstermeleri konusunda ısrar etseniz bile bunu kesinlikle yapmazlar. Bu kişiler kendilerini kontrol edebilirler.


TERS XİULİAN UYGULAMASI VE ÖDÜNÇ GONG ALMAK

Bazı kişiler daha önce qigong ile hiç uğraşmamış olabilir veya bir qigong kursunda birtakım şeyler öğrenmiş olabilir. Fakat bütün bunlar, hastalıkları tedavi etmek ve vücudu sağlıklı tutmak içindir. Bunlar xiulian değildir. Başka bir deyişle, bu insanlar hiçbir zaman gerçek bir öğreti almamış fakat bir gece aniden gong elde etmişlerdir. Şimdi bu çeşit bir gong'un nereden geldiği hakkında konuşacağız. Birkaç çeşidi vardır.

Bir tanesi ters xiulian'dir. Ters xiulian ne demektir? Çok yaşlı olan fakat hala uygulama yapmak isteyen bazı insanlar vardır. En baştan başlayarak uygulama yapmak için çok gecikmişlerdir. Qigong'un en popüler olduğu dönemlerde onlar da uygulama yapmak istediler. Qigong sayesinde başkalarına faydalı olabileceklerini ve aynı zamanda kendilerini geliştirebileceklerini de anladılar. Böyle bir niyet taşıyorlardı. Kendilerini geliştirmek ve xiulian uygulamak istiyorlardı. Fakat birkaç yıl önce, qigong popülerken, qigong ustaları sadece qigong'u tanıtmak ile meşgullerdi ve hiç kimse gerçek anlamda yüksek seviyelere ait şeyler öğretmiyordu. Hatta bugün bile halka gerçek anlamda yüksek seviyelerde qigong öğretmeye gelince, bunu yapan tek kişi benim. Bunu yapan ikinci bir kişi yok. Ters xiulian uygulayan kişilerin hemen hemen hepsi 50 yaşın üzerindeydi. Bu kişiler çok iyi bir doğuş kalitesine sahiplerdi ve vücutlarında çok güzel şeyler taşıyorlardı. Neredeyse hepsi, qigong ustalarının öğrencisi olmayı hak edecek kadar iyiydi. Fakat bu insanlar çok yaşlılardı ve onlar için xiulian, söylemesi kolay uygulaması ise çok zor bir şeydi. Bunu yapabilecek ustayı nereden bulabileceklerdi? Fakat xiulian uygulamayı ister istemez, kalplerindeki bu istek tıpkı altın gibi parlayarak On-Yönlü Dünyayı sarsar. İnsanlar sıkça Buda doğasından bahsederler ve işte bu, Buda doğasının ortaya çıkmasıdır.

Üst seviyelerin görüşüne göre insan, insan olmak için yaratılmamıştır. Kişinin yaşamı evrensel bir alanda yaratıldığı için, evrenin karakteristik özellikleri olan "Zhen Shan Ren"i özümsemiştir. Doğası iyi ve merhametlidir. Fakat canlıların çoğalmasıyla birlikte, toplumsal bir ilişki biçimlenir. Sonuç olarak bazı insanlar bencilleşmeye veya kötüleşmeye başlarlar ve çok yüksek seviyelerde kalamazlar. Tekrar kötüleştikleri zaman, adım adım bir aşağı seviyeye düşmek zorundadırlar. Bu en sonunda, onların bu sıradan insan seviyesine düşmelerine kadar devam eder. Bu seviyeye düşmeleri üzerine tamamen yok edilmeleri gerekiyordu fakat yüce aydınlanmış yaşamlar, merhametlerinden dolayı, insan ırkına en zor şartlar altında bir fırsat daha vermeye karar verdiler, bu yüzden de böyle bir boyutu yarattılar.

Başka boyutlarda kişiler böyle bedenlere sahip değillerdir. Onlar havada durabilir, genişleyip küçülebilirler. Fakat bu boyutta, insanlara bu tip bir beden, yani fiziksel bedenimiz verilmiştir. İnsan bu beden ile ne soğuğa ne sıcağa ne açlığa ne de yorgunluğa dayanabiliyor. Nereden bakarsanız bakın bu acı çekmektir. Hasta olduğunuzda acı çekersiniz. Kişi doğumdan, yaşlılıktan, hastalıktan ve ölümden geçmek zorundadır ve böylece acı çekme yoluyla karmik borcunu ödeyebilir. Orijininize geri dönüp dönemeyeceğinizi görmek için size bir fırsat daha verilmiştir. Bu nedenle, insanoğlu bir labirentin içine düşmüştür. Bu boyuta düştükten sonra, sizin için bu bir çift göz yaratılmıştır, o yüzden de diğer boyutları ve maddelerin aslını göremezsiniz. Eğer orijininize geri dönebilirseniz, çekilen en şiddetli acılar, aynı zamanda en değerli olanlardır. Kişinin bazı şeylere uyanması ve bu labirent içerisinde xiulian uygulayarak orijinine geri dönmesi için, sayısız sıkıntılar vardır; böylece kişi bunu çabucak gerçekleştirebilir. Eğer daha da kötüleşirseniz hayatınız yok edilir. O yüzden, diğer yaşamlara göre kişinin hayatı insan olmak için değildir. Hayatın anlamı, gerçek benliğe ve orijine geri dönmektir. Sıradan bir insan bunun farkına varamaz. Toplum içerisinde yaşayan sıradan bir insan, sadece sıradan bir insandır. O sadece, kendisini ne şekilde kalkındıracağını ve nasıl daha iyi bir hayat süreceğini düşünür. Daha iyi yaşadıkça da daha bencil ve daha açgözlü bir hale gelir ve evrenin karakteristik özelliklerinden daha fazla uzaklaşır. Sonuçta da kendi yok oluşuna yaklaşır.

Yüksek seviyeden bakıldığında, sizler kendinizi ilerliyor zannediyorken aslında geriye doğru gitmektesiniz. İnsanoğlu bilimi geliştirerek ilerlediğini sanıyor. Aslında sadece evrenin yasasını takip ediyorlar. Sekiz Taoist Ölümsüzden biri olan Usta Zhang Guo eşeğine ters binerdi. Eşeğine neden ters bindiğini aslında pek çok kimse anlamamıştır. O, ileriye gitmenin aslında geriye gitmek olduğunu keşfetmişti. Bu yüzden eşeğine ters binerdi. Bu nedenle, insanlarda xiulian uygulama isteği ortaya çıktığında, yüce aydınlanmış varlıklar bu kalbi çok değerli bulurlar ve koşulsuz yardım ederler. Aynen bugün burada oturan öğrenciler gibi. Eğer xiulian uygulamak istiyorsanız, size koşulsuz bir şekilde yardım edebilirim. Fakat hastalıklarınızı iyileştirmek istiyor ve sıradan bir insan olarak şunun veya bunun peşinden koşuyorsanız, bu yapılamaz ve size yardım edebilmem de mümkün olamaz. Peki neden? Çünkü siz sıradan bir insan olmak istiyorsunuz ve sıradan insanlar doğumdan, yaşlılıktan, hastalıktan ve ölümden geçmek zorundadır; böyle olmak zorundadır. Her şey, müdahale edilemeyecek olan kendi karmik ilişkisine sahiptir. Hayatınız başlangıçta xiulian uygulaması içermiyordu fakat şimdi uygulama yapmak istiyorsunuz. O yüzden, önünüzdeki yaşam yeniden düzenlenmelidir ve böylece vücudunuzun ayarlanmasına izin verilir.

Bir kişi xiulian uygulamak ister istemez ve onda bu istek gelişir gelişmez, yüce aydınlanmış varlıklar bunu görür ve "çok değerli bulurlar." Fakat ona nasıl yardım edebilirler? Bu kişi dünyanın neresinde bir usta bulabilir? Üstelik bu kişi 50 yaşın üzerinde. Yüce aydınlanmış varlıklar onu bizzat kendileri eğitemezler. Çünkü eğer kendilerini gösterir ve ona Fa'yı ve de egzersizleri öğretirlerse, cennetsel sırlar ele verilmiş olur ve böyle bir şey yaptıkları için onlar da bulundukları seviyeden düşmek zorunda kalırlar. İnsanlar, yaptıkları kötü şeylerin neticesinde bir labirentin içine düştüler ve bu labirent içerisinde kendi başlarına aydınlanarak xiulian uygulamak zorundalar. O yüzden yüce aydınlanmış varlıklar o kişiye öğretemezler. Eğer bir Buda gerçek hayatta kendisini gösterir hem Fa'yı hem de egzersizleri onlara öğretirse, affedilemeyecek günahları olanlar bile öğrenmek için gelir. Herkes ona inanır. O zaman geriye aydınlanacak ne kalır? Aydınlanma diye bir konu kalmaz. İnsanlar bu labirentin içine kendileri düştükleri için, yok edilmeleri gerekiyordu. Bu labirentten orijininize geri dönmeniz için size bir fırsat daha verildi. Eğer orijininize geri dönebilirseniz başarmış olursunuz. Eğer yapamazsanız, reenkarnasyon döngüsüne tâbi olmaya devam eder veya yok edilirsiniz.

Kişi kendi yolunu kendisi seçer. Peki eğer bir kişi xiulian uygulamak isterse ne olacaktı? Bir yöntem buldular. O dönemlerde qigong çok popülerdi ve bu durum, kozmik olgulardaki bir değişiklikten kaynaklanıyordu. Kozmik olgulardaki bu değişime uymak için, yüce aydınlanmış varlıklar, kişinin sahip olduğu xinxing seviyesine göre, bir kanal aracılığıyla gong sağladılar. Bir musluk gibi, açıldığında enerji geliyordu. Kişi gong göndermek istediğinde gong geliyordu. Kişi kendi başına gong gönderemiyordu çünkü kendisine ait gong'u yoktu. Durum sadece buydu. Buna ters xiulian denir ve kişi Tamamlanmaya yukarıdan aşağı doğru ulaşır.

Biz, Gong Kilidinin Açılmasına ve Tamamlanmaya ulaşana kadar, aşağıdan yukarıya doğru normal bir şekilde xiulian uyguluyoruz. Bu ters xiulian uygulaması, aşağıdan yukarıya xiulian uygulamak için yeterli zamana sahip olmayan yaşlı insanlar içindi. Bu yüzden, yukarıdan aşağıya doğru xiulian uygulamaları onlar için daha hızlı olacaktı. Bu, o dönemde yaratılan bir olguydu. Böyle bir kişinin, çok yüksek bir xinxing seviyesine sahip olması gerekiyordu ve kendisine verilen enerjiyi, xinxing seviyesine göre hak ediyordu. Peki bundaki amaç neydi? Amaçlardan biri, o günlerdeki kozmik değişimlere uymaktı. Bu kişi iyi bir şey yaparken, aynı zamanda zorluklara da maruz kalabiliyordu çünkü sıradan insanlar arasındayken, çeşitli insan takıntıları ona zorluklar yaratabiliyordu. Bir hastayı iyileştirirken, hasta bunun değerini anlayamayabiliyordu. Hastayı iyileştirirken, hastanın vücudundan çok sayıda kötü şeyi çıkarabiliyordu. Hastayı bu denli iyileştirmesine rağmen, hemen o anda belirgin bir değişiklik meydana gelmeyebiliyordu. Dolayısıyla hasta mutlu olmuyordu. Minnettarlığını dile getireceği yerde, onu dolandırıcılıkla suçluyordu. O ortamda, bu gibi problemlerle psikolojik baskılardan geçiyordu. Oysa sahip olduğu enerjinin kendisine verilme amacı, xiulian uygulayabilmesini ve kendisini geliştirebilmesini sağlamaktı. İyi şeyler yaparken olağanüstü yeteneklerini geliştirebilir ve kendi gong'unu oluşturabilirdi fakat bazı insanlar bu prensibi bilmiyordu. Sizlere, kimsenin ona Fa'yı öğretemeyeceğini söylememiş miydim? Eğer kişi bunu kendi başına anlayabilirse anlayacaktı. Bu bir anlama konusudur. Eğer kişi bunu anlayamazsa, yapılabilecek hiçbir şey yoktu.

Bazı kişiler gece uyku esnasında enerji edindiklerinde, kendilerinde aniden büyük bir sıcaklık hissettiler ve üstlerini örtmekte dahi zorlandılar. Sabah uyandıktan sonra, ellerini nereye dokundururlarsa, elektrik çarpıyordu. Enerji elde ettiklerini anladılar. Bir kişi vücudunun herhangi bir yerinde ağrı hissediyorsa, elleriyle problemi çözebiliyorlardı ve bu oldukça da işe yarıyordu. O andan itibaren enerjileri olduğunu anladılar. "Qigong ustası" haline geldiler ve tabelalarını astılar. Kendilerini qigong ustası olarak etiketlediler ve kendi uygulamalarını oluşturdular. Başlangıçta bu kişi gerçekten çok iyiydi. Hastaları iyileştirdiğinde, kendisine teklif edilen bütün para ve hediyeleri reddediyordu. Fakat bu kişi, sıradan insanların büyük bir boya kazanını andıran yozlaşmışlığına direnemedi. Ters xiulian uygulayan insanlar hiçbir zaman gerçek bir xinxing gelişiminden geçmediği için, xinxing'lerini kontrol altında tutmaları onlar için çok zordur. Bu kişi önce küçük hediyeleri, zamanla da büyük hediyeleri kabul etmeye başladı. Sonunda hediyeler az gelince gücenmeye dahi başladı. En sonunda da "Neden bana bir sürü şey verip duruyorsunuz? Bana para verin." dedi. Eğer az para verilirse memnun kalmıyordu. İnsanların, kendisinin ne kadar yetenekli olduğuna dair yaptıkları pohpohlamaları duydukça, erdemli okulların qigong ustalarına dahi saygı göstermedi. Eğer biri onun hakkında kötü bir şey söylerse çok kızıyordu. Bu kişinin şöhrete ve kişisel çıkarlara olan bütün takıntıları gelişmiş oldu. Kendisinin diğerlerinden daha iyi ve sıra dışı olduğunu düşündü. Kendisine verilen enerjinin, bir qigong ustası olması ve zenginleşmesi için verildiği yanılgısına düştü; aslında bu, onun xiulian uygulaması içindi. Şöhret ve çıkara olan takıntısı gelişir gelişmez, bu kişinin xinxing seviyesi gerçekten de düştü.

Bir kişinin gong seviyesinin, onun xinxing seviyesi kadar olabileceğini söylemiştim. Kişinin xinxing seviyesi düştüğü zaman, ona artık fazla miktarda gong verilmez çünkü gong, xinxing seviyesine göre verilmek zorundadır. Gong seviyesi, xinxing seviyesi kadardır. Kişi ün ve kazanca ne kadar bağımlı bir hale gelirse, seviyesi de sıradan insanların arasında bir o kadar düşer. Kişinin gong'u da bu sebepten dolayı düşer. Düşebileceği en alt seviyeye kadar düştüğünde ise, bu kişiye artık daha fazla gong verilmez. Bu kişi artık gong'a sahip olmaz. Birkaç yıl önce, çok sayıda bu tip insan vardı ve onların çoğu 50 yaşın üzerinde olan kadınlardı. Daha önce hiçbir gerçek öğreti almamış olmasına karşın, yaşlı bir kadını qigong uygularken görebiliyordunuz. Belki bir qigong kursunda hastalık tedavisi ve vücudun zinde tutulmasına yönelik birkaç hareket öğrenmiştir. Bir gün aniden gong edinir. Xinxing'i acınacak bir hale geldiğinde ya da ün ve kişisel çıkarlara olan takıntıları ortaya çıktığında, seviyesi düşer. En sonunda da sahip olduğu gong'un tamamını kaybederek bir hiç durumuna düşer. Günümüzde ters xiulian uygulayıp seviyeleri düşmüş olan çok sayıda insan var. Onlardan sadece birkaçı hala etrafta. Peki neden? Çünkü o kadın, gong'un kendisine xiulian uygulaması için verildiğini anlamamıştı; zenginleşmesi, isim yapması ve bir qigong ustası haline gelmesi için verildiği yanılgısına düşmüştü. Aslında ona xiulian uygulaması için verilmişti.

Gong ödünç almak ne demektir? Bunda yaş sınırı yoktur fakat bir şart vardır: Kişi çok iyi bir xinxing'e sahip olmak zorundadır. Bu kişi, qigong'un bir insanın xiulian uygulamasını mümkün kılabildiğini bilir ve aynı zamanda, xiulian uygulamak da ister. Kalbi xiulian uygulamak için atar fakat nerede bir usta bulabilir? Birkaç yıl önce, qigong öğreten gerçek ustalar vardı. Fakat öğrettikleri şeyler tamamen hastalık tedavisi ve zinde kalmaya ilişkin şeylerdi. Hiçbiri ne yüksek seviyeli bir qigong öğretti, ne de bunu yapabilirdi.

Ödünç olarak gong almak konusuna değinirken, başka bir konudan daha bahsedeceğim: Kişi ana ruha (ana bilinç) ek olarak, bir de yardımcı ruha (bilinçaltı) sahiptir. Bazı kişiler bir, iki, üç, dört veya beş yardımcı ruha sahiplerdir. Kişinin yardımcı ruhunun cinsiyeti ile kişinin cinsiyeti aynı olmayabilir. İçlerinden bazıları erkek, bazıları ise dişidir. Hepsi birbirinden farklıdır. Aslında ana ruhun cinsiyetinin de fiziksel beden ile aynı olma zorunluluğu yoktur, çünkü günümüzde birçok erkeğin dişi ana ruha sahipken, birçok kadının da erkek ana ruha sahip olduğunu keşfettik. Bu durum, Tao Okulu'nun tanımladığı kozmik olguya tamamen uymaktadır -yani yin ve yang tersine dönmüştür, yin yükselişteyken yang düşüştedir.

Kişinin yardımcı ruhu genellikle ana ruhtan daha yüksek bir seviyeden gelir. Özellikle bazı insanların yardımcı ruhu, çok yüksek bir seviyeden gelir. Yardımcı ruh, futi değildir çünkü sizinle eş zamanlı olarak annenizin karnından doğar. Sizinle aynı ismi paylaşır çünkü bedeninizin bir parçasıdır. İnsanlar genellikle bir şey hakkında düşünürken veya bir şey yaparken, karar ana ruh tarafından verilir. Yardımcı ruh çoğunlukla ana ruhu elinden geldiğince kötülük yapmaktan alıkoymaya çalışır. Fakat ana ruh çok inatçı olduğunda, yardımcı ruhun yardım etmesi mümkün olmaz. Yardımcı ruh, insan toplumu tarafından aldatılamazken, ana ruh kolayca kandırılır.

Bazı yardımcı ruhlar çok yüksek seviyelerden gelirler ve muhtemelen uygulamalarında Doğru Meyve Konumuna ulaşmanın kıyısındadırlar. Yardımcı ruh xiulian uygulamak ister fakat ana ruh istemezse, hiçbir şey yapılamaz. Bir gün qigong çok popülerken, ana ruh da qigong uygulamak istedi. Yüksek seviyelere doğru xiulian uygulama düşüncesi elbette çok saf ve yalın idi; kişi ün veya kişisel çıkar sağlamak için bir istek taşımıyordu. Bununla birlikte, yardımcı ruh çok sevindi: "Ben xiulian uygulamak istiyorum, fakat kararları ben veremiyorum. Şimdi sen de uygulama yapmak istiyorsun ve bu, tam olarak benim istediğim şey" diye düşündü. Fakat insan bir ustayı nerede bulabilir? Yardımcı ruh çok yetenekliydi ve daha önceki yaşamlarından tanıdığı aydınlanmış yüce varlığı bulmak için bedeni terk edebilirdi. Bazı yardımcı ruhlar çok yüksek seviyelerden geldikleri için, bedeni terk edebilirler. Oraya ulaştıktan sonra, xiulian uygulamak ve gong ödünç almak için olan isteğini dile getirdi. Yüce aydınlanmış varlıklar bunu çok iyi buldular ve onun xiulian uygulaması için ellerinden gelen yardımı esirgemediler. Bundan dolayı yardımcı ruh bir miktar ödünç gong aldı. Bir kanal aracılığı ile ulaştırılan bu gong genelde enerji yayar. Ödünç alınmış bazı enerjiler belirli biçimlerde gelirler ve genellikle olağanüstü yetenekler taşırlar.

Kişi aynı zamanda bu yolla olağanüstü yeteneklere de sahip olabilir. Daha önce anlatmış olduğum gibi, o da gece uyurken kendisini çok sıcak hissetti. Sabah uyandığında enerjiye sahipti. Elini nereye dokundurursa dokundursun elektrik çarpıyordu. Başkalarını tedavi edebiliyordu ve enerji elde ettiğinin farkına varmıştı. Peki bu enerji nereden geldi? Bununla ilgili net bir fikri yoktu. Sadece, evrensel bir alandan geldiği şeklinde kabaca bir fikre sahipti. Fakat nasıl gelmiş olduğunu tam anlamıyla kestiremiyordu. Yardımcı ruh ona söylemedi, çünkü uygulamayı yapan yardımcı ruh idi. Kişi sadece enerji elde ettiğini biliyordu.

Ödünç enerji alan kişiler için genelde yaş sınırlaması yoktu ve yaşlılara oranla nispeten daha fazla genç vardı. Bu yüzden, geçtiğimiz yıllarda yirmili, otuzlu, kırklı yaşlarda ortaya çıkan bu gibi birtakım insanlar oldu. Bazı yaşlı insanlar da vardı. Bir gencin kendisini iyi bir şekilde kontrol etmesi daha zordur. Sıradan insan toplumu içerisinde birtakım yeteneklere sahip değilken, ün ve kişisel çıkarları ile fazla ilgilenmeyen bu kişiyi genelde çok iyi bulabilirdiniz. Ünlü olur olmaz, şöhret ve kazanç ona kolaylıkla engelleme yaratır. Önünde daha yaşanacak uzun bir hayat olduğunu düşünür ve sıradan insanların birtakım amaçlarına ulaşmak için hala her türlü çabayı sarf etmek ister. Bu yüzden olağanüstü yetenekler ve bazı yetenekler ortaya çıkar çıkmaz, onları sıradan insan toplumu içindeki kişisel kazançlarına ulaşmak için kullanır. Bu durumda bir işe yaramazlar ve onların bu şekilde kullanılmaları da yasaktır. Onları ne kadar kullanırsa, enerjisi de bir o kadar azalır. En sonunda da elinde hiçbir şey kalmaz. Bu şekilde seviyesi düşmüş olan çok kişi var. Günümüzde geriye kimsenin kalmadığını gördüm.

Şu anda bahsettiğim bu iki durum da xinxing'leri çok iyi olan insanların elde ettiği enerji ile ilgiliydi. Bu enerji onların kendi uygulamaları yoluyla geliştirilmemişti. Yüce aydınlanmış varlıklardan gelmişti ve dolayısıyla da enerjinin kendisi iyiydi.


FUTİ

Birçoğunuz, xiulian uygulayanlar toplumundaki, tilkiler, sansarlar, ruhlar ve yılanlar gibi hayvanlar tarafından ele geçirilme konusu hakkında bir şeyler duymuş olabilir. Bütün bunlar nedir? Bazı insanlar, qigong uygulayarak olağanüstü yetenekler geliştirilmesinden bahseder. Aslında "olağanüstü yetenekler" geliştirilmezler; aksine onlar insanlarda doğuştan var olan yeteneklerdir. Sadece, insan toplumunun gelişimi ile birlikte, insanlar fiziksel dünyamızdaki somut ve dokunulabilir şeylere daha fazla odaklandılar ve bu yüzden de modern cihazlara giderek daha fazla bağımlı bir hale geldiler. Sonuç olarak, doğuştan gelen yeteneklerimiz fazlasıyla yozlaştı. En sonunda da tamamen ortadan kayboldular.

Bir kişi olağanüstü yeteneklere sahip olmak için, uygulama yolu ile onları geliştirmek ve orijinal, gerçek benliğine geri dönmek zorundadır. Fakat bir hayvan, bu gelişmiş zihne sahip değildir; o nedenle de evrenin karakteristik özelliklerine ana içgüdüleri ile bağlıdır. Bazı insanlar, hayvanların nasıl xiulian uygulanacağını bildiğini söyler. Tilkilerin dan (enerji kümesi) oluşturabildikleri, yılanların ve diğer hayvanların da xiulian uygulayabildikleri söylenir. Aslında onlar xiulian uygulayamazlar. Ayrıca, başlangıçta xiulian uygulamasının ne demek olduğunu da hiçbir şekilde bilmezler. Sadece o ana içgüdüye sahiplerdir. Fakat özel durumlar ve şartlar altında ve de uzun bir zaman döneminin geçmesiyle birlikte, bazı etkilere sahip olabilirler; dolayısıyla enerji elde edebilir hatta birtakım olağanüstü yetenekler bile geliştirebilirler.

Bir hayvan bu yolla bazı yetenekler edinir. Geçmişte bu hayvanın birtakım "gizli güçler elde ettiğini" veya "özel yetenekler kazandığını" söylerdik. Sıradan insanlara göre hayvanlar insanları rahatlıkla kullanabilecek kadar korkunçtur. Aslında korkunç değillerdir ve gerçek bir uygulayıcının karşısında bir hiçtirler. 1.000 yıla yakın uygulama yapmış olan bir tanesini bulsanız dahi, ufacık bir parmak hareketi onu ezmek için fazlasıyla yeterlidir. Hayvanların bir ana içgüdüye sahip olduklarını ve birtakım yetenekler elde edebildiklerini söylemiştik. Fakat evrenimizde bir ilke vardır: Hayvanların xiulian uygulamasında başarıya ulaşmaları yasaktır. Bu yüzden hepiniz antik kitaplarda hayvanların her birkaç yüzyılda bir, büyük bir afet ya da küçük bir felaket ile öldürüldüğünü okuyabilirsiniz. Belirli bir zamanın geçmesiyle birlikte hayvanların enerjilerinde bir artış olur. O durumda da yıldırım çarptırılarak veya bunun gibi şeylerle yok edilirler. Onlar xiulian uygulamasından menedilmişlerdir, çünkü insanın doğuştan getirdiği doğaya sahip değillerdir; insan vasıflarına sahip olmadıkları için, insanlar gibi uygulama yapamazlar. Eğer xiulian uygulamasında başarılı olurlarsa, şeytanlar olmaları kaçınılmazdır. Uygulamada başarıya ulaşmaları bu yüzden yasaktır. Aksi takdirde, cennet tarafından öldürülürler. Ayrıca onlar da bunu bilirler. Fakat daha önce de söylediğim gibi, insan toplumu şu anda çok büyük bir çöküş içerisinde ve bazı insanlar her türlü günahı işliyor. Bu safhada, insan toplumu tehlike içerisinde değil midir?

Bir şey ulaşabileceği en had safhaya ulaştıktan sonra, geriye dönüş kaçınılmazdır! Biz, tarih öncesi insan toplumları periyodik olarak gerçekleşen yok oluşu ne zaman deneyimlediyse, bunun daima, insan ahlakının aşırı derecede bozulduğu zaman meydana geldiğini keşfettik. Şu anda biz insanların içinde bulunduğu bu boyut ile çok sayıdaki diğer boyutlar, aşırı derecede tehlikeli bir durumun içerisindedir. Aynı şey, bu seviye içerisindeki diğer boyutlar için de geçerlidir. Kötü ruhlar veya hayvanlar da kaçmak için acele ediyor ve daha yüksek seviyelere gitmek istiyorlar. Daha yüksek seviyelere tırmanarak kaçabileceklerini düşünüyorlar. Fakat nasıl bu kadar kolay olabilir? Xiulian uygulamak istiyorsanız, insan bedenine sahip olmanız gerekir. Bu doğrultuda, bazı qigong uygulayıcılarının futi edinmiş olmalarının sebeplerinden birisi de budur.

Bazı insanlar, "Madem o kadar çok aydınlanmış yüce varlık ve yüksek seviyeli ustalar var, neden bunun bir çaresine bakmıyorlar" diye merak edebilir. Evrenimizde başka bir ilke daha vardır: Eğer bir şeyin peşine düşer veya isterseniz, başkaları buna müdahale etmek istemez. Biz burada sizlere doğru bir yolda nasıl yürüyeceğinizi öğretiyor ve Fa'yı size eksiksiz bir şekilde anlatıyoruz. Fakat onu hala sizin kendi başınıza anlamanız gerekmektedir. Onu öğrenmeyi isteyip istemediğiniz size kalmış bir şeydir. "Shifu sizi kapıdan içeri alır ve uygulama yapmak size bağlıdır." Kimse sizi xiulian uygulamaya zorlamaz. Xiulian uygulayıp uygulayamayacağınız sizin kendi işinizdir. Başka bir deyişle, hangi yoldan gideceğinize ne istediğinize veya ne elde etmeye çalıştığınıza kimse karışmaz. Sadece iyi olmanız tavsiye edilir.

Qigong egzersizleri yapan bazı insanlar görmenize karşın, aslında onların sahip oldukları şeylerin tamamı futi vasıtasıyla elde edilmiştir. Peki onlar futi'yi kendilerine nasıl çektiler? Ülkenin tamamında, vücudunda futi taşıyan ne kadar sayıda qigong uygulayıcısı var? Eğer sayıyı açıklarsam, çok sayıda insan qigong uygulamaktan fazlasıyla korkacaktır. Sayı ürkütücü derecede fazladır! Peki neden bu durum var? Bu şeyler, sıradan insan toplumunu feci bir şekilde karışıklığa sürüklemektedir. Peki bu denli korkunç bir olayın gerçekleşmesi nasıl mümkün olabildi? Buna, insanların kendisi sebep olmuştur çünkü insanlık yozlaşıyor ve şeytanlar her yerdeler. Özellikle bu sahte qigong ustalarının tamamı, vücutlarında futi taşımaktadır ve qigong öğretirken bulaştırdıkları şeyler de sadece bunlardan ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca, hayvanların insan bedenini ele geçirmesine izin verilmedi. Bunu yapmaya kalkıştıkları an öldürülürlerdi. Hiç kimse böyle bir şeyin gerçekleşmesine izin vermezdi. Fakat günümüz toplumunda, yardım etmesi için onlara dua eden, onları isteyen ve onlara tapan insanlar var. Bazı kişiler "Ben onu bile bile çağırmadım" şeklinde düşünebilir. Evet onu çağırmadınız fakat olağanüstü yetenekler peşinde koşuyordunuz. Doğru bir uygulamadan gelen yüce aydınlanmış varlıklar onları size verir mi? Bir şeylerin peşinden koşmak, sıradan insanların takıntısıdır ve bu takıntı terk edilmek zorundadır. Peki onları size kimler verebilir? Sadece diğer boyutlardaki şeytanlar ve farklı hayvanlar verebilir. Bu durum, sizin onları çağırmanız ile aynı şey değil midir? O halde gelirler.

Kaç kişi qigong egzersizlerini doğru düşünceler ile uyguluyor? Qigong uygulamaları kişiden erdeme önem vermesini, başkaları için iyi şeyler yapmasını ve iyi kalpli olmasını ister. Kişi her zaman ve tüm şartlar altında bu şekilde davranmalıdır. İster parklarda ister evlerinde qigong egzersizlerini yapanlar olsun, kaç kişi bu şekilde düşünüyor? Dürüst olmak gerekirse, bazı insanlar, yaptıkları qigong'un bile ne olduğunu bilmiyor; egzersizleri yaparlarken etrafta vücutlarını sallıyor ve bir de üstüne üstlük "Gelinim bana hiç saygı göstermiyor", "Kaynanam nasıl bu kadar kötü olabilir?" diye mırıldanıyorlar. Bazı insanların, işyerlerinden tutun da devlet meselelerine kadar hakkında konuşmadıkları şey yok ve eğer bir şey onların düşüncelerine uymuyorsa, çok sinirleniyorlar. Buna qigong uygulaması diyebilir misiniz? Dahası, böyle bir kişi, orada bacakları titreyerek ayakta yapılan bir egzersizi uyguluyor fakat zihni bir an için bile boş değil: "Günümüzde her şey çok pahalı ve fiyatlar yükseliyor. İşyerim maaşımı ödeyemiyor. Neden qigong uygulaması ile birtakım olağanüstü yetenekler geliştiremiyorum ki? Olağanüstü yetenekler geliştirebilirsem, ben de bir qigong ustası olur ve servet yapabilirim. Hastaları tedavi edip, para kazanabilirim" şeklinde düşünür. Diğer insanların olağanüstü yetenekler geliştirdiğini gördüğünde daha da endişelenir. Olağanüstü yeteneklerin, göksel gözün açılmasının ve hastalık tedavi edebilme yeteneğinin peşinden koşar. Hepiniz bir düşünün, bunlar evrenimizin karakteristik özellikleri olan Zhen Shan Ren ilkelerinden ne kadar da uzak şeyler! Tam anlamıyla zıttır. Ciddi bir şekilde ortaya koymak gerekirse, bu kişi şeytani bir uygulama yapmaktadır! Fakat bunu bilinçsiz olarak yapmaktadır. Bu şekilde düşündükçe, zihni daha da kötüleşir. Bu kişi Fa'yı edinmemiştir ve erdeme değer vermeyi bilmez. Bu durumda, sadece egzersizleri yaparak enerji geliştirebileceğini ve istediği şeyleri peşinden koşarak elde edebileceğini düşünür. Bu kişi böyle sanmaktadır.

Tam olarak bu tür kötü niyetlerinden dolayı kişi kendisine kötü şeyler çeker. Fakat hayvan bunu net bir şekilde görebilmektedir: "Bu kişi qigong uygulaması yoluyla servet yapmak istiyor. Bir diğer kişi ünlü olmak ve olağanüstü yetenekler elde etmek istiyor. Vücudu hiç de fena değil ve aynı zamanda çok da güzel şeyler taşıyor fakat zihni gerçekten kötü ve olağanüstü yetenekler peşinde koşuyor. Bir ustası olabilir fakat bir ustaya sahip olsa bile korkmuyorum." Hayvan, erdemli bir uygulamadan gelen bir ustanın, onların peşinden bu şekilde koşan birine olağanüstü yetenekler vermeyeceğini bilir. Tam anlamıyla vazgeçilmesi gereken bir takıntı olduğundan dolayı, kişi onları ne kadar çok isterse, ustası da olağanüstü yetenekleri bir o kadar vermez. O da buna daha az aydınlanır. Bunların peşinden daha fazla koştukça, zihni bir o kadar kötüleşir. En sonunda, ustası onun ümitsiz bir uygulayıcı olduğunu anladıktan sonra, istemeden de olsa onu terk eder ve artık onunla ilgilenmez. Bazı insanların ustası yoktur ve muhtemelen oradan geçen bir usta tarafından gözetilirler, çünkü farklı boyutlarda çok sayıda aydınlanmış varlık vardır. Aydınlanmış yüce bir varlık bu kişiye bakar ve onu bir gün boyunca izler. Ardından yeterince iyi olmadığını gördükten sonra, onu bırakıp gider. Ertesi gün başka bir aydınlanmış yüce varlık daha gelir ve o da bu kişinin yeterince iyi olmadığını keşfeder ve onu bırakır.

Hayvan, kişi bir ustaya veya oradan geçen bir ustaya sahip olsun ya da olmasın, peşinden koştuğu şeyi ustasının ona vermeyeceğini bilir. Hayvanlar, yüce aydınlanmış varlıkların bulundukları boyutları göremediklerinden dolayı korkmazlar ve bu boşluktan istifade ederler. Evrenimizde bir ilke vardır, normal olarak kişinin peşinde koştuğu şeye veya kendisi için ne istediğine başka insanlar karışamaz. Hayvan bu boşluktan istifade eder. "Eğer bir şey istiyorsa ben ona temin edebilirim, ona yardım etmek benim için yanlış değil, öyle değil mi?" Hayvan bu kişiye istediğini verir. Başlangıçta bu kişiyi ele geçirmeye cesaret edemez ve ilk olarak, denemesi için ona birazcık enerji verir. Kişi bir gün aniden aramakta olduğu enerjinin kendisinde olduğunu görür ve ayrıca, hastalıkları da tedavi edebilmektedir. İşe yaradığını görmesi üzerine, hayvan bunu müzikal bir başlangıç gibi kullanır. "Bunu istediği için onun vücuduna bağlanabilirim. Bu yolla ona daha fazla şey verebilir ve bunu daha kolay bir şekilde yapabilirim. Göksel Göz istemiyor mu? Şimdi ona her şeyi vereceğim" diye düşünür. Ardından da onu ele geçirir.

Bu kişinin bir şeylerin peşinden koşan zihni bunları düşünürken, Göksel Gözü açılır ve aynı zamanda bazı küçük olağanüstü yetenekler ile enerji de verebilmektedir. Çok heyecanlanır ve en sonunda uygulama yoluyla aradığı şeyi elde ettiğini düşünür. Aslında, uygulaması yoluyla hiçbir şey elde etmemiştir. İnsan vücudunu baştanbaşa görebileceğini ve kişinin vücudundaki hastalığın nerede olduğunu bulabileceğini düşünür. Aslında, Göksel Gözü hiç açılmamıştır -bu durum hayvanın onun zihnini kontrol etmesidir. Hayvan kendi gözleriyle gördüklerini onun beynine yansıtır ve o da bu şekilde kendi Göksel Gözünün açıldığını düşünür. "Gong'u gönder. Durma devam et." Gong'u göndermek için ellerini uzattığında, hayvan da kişinin arkasından pençesini olabildiğince uzatır. Gong yolladığında, yılanın çatallı dili hastanın hastalıklı veya şişmiş olan bölgesini yalamak için dışarı çıkar. Bunun gibi durumlar çok fazladır ve bu kişilerin hepsi, peşinde koşmaları sebebiyle futi edinmişlerdir.

Bu kişi bir şeylerin peşinde olduğu için -zenginliğin ve şöhretin peşinde koştuğu için- olağanüstü yeteneklere sahip olmuştur. Hastalıkları tedavi edebilmekte ve Göksel Gözü de görebilmektedir. Bu durum onu çok mutlu eder. Hayvan bunu görerek: "Zengin olmak istemiyor muydun? Harika, zengin olmanı sağlayacağım" der. Sıradan insanların zihinlerini kontrol etmek çok kolaydır. Hayvan birçok kişiyi kontrol ederek, tedavi için ona gelmelerini sağlar. Çok güzel! O burada hastalıkları iyileştirirken, hayvan da diğer yandan gazete muhabirlerinin gazetelerde onun reklamını yapmasını sağlar. Sıradan insanları kontrol eder ve onların bütün bu şeyleri yapmalarını sağlar. Tedavi için kendisine gelen bir kişi ona yeterince para ödemezse, o kişinin baş ağrısı çekmesine neden olur, böylelikle kişi ona daha fazla ödeme yapar. Bu sayede kişi ün ve zenginliğin her ikisine birden kavuşmuştur. Zenginliğe ve şöhrete kavuşmuş olduğu için, artık bir qigong ustası gibi davranır. Genelde böyle bir kişi xinxing'e önem vermez ve her şeyi söylemeye cesaret eder. Cenneti birinci, kendisini ise ikinci sıraya koyar. Kendisinin Tanrısal İmparatoriçe veya Yeşim İmparator gibi ilahi varlıkların reenkarnasyonu olduğunu, hatta bir Buda olduğunu bile söylemeye cesaret eder. Gerçek bir xinxing uygulamasından geçmediğinden dolayı, egzersizlerini yaparken olağanüstü yeteneklerin peşinden koşar ve sonunda da futi tarafından ele geçirilir.

Bazı kişiler şöyle düşünebilir: "Bunun neresi kötü ki? Hem para kazanıp servet yapar hem de meşhur olurum." Birçok kişi bu şekilde düşünüyor. Herkese şunu söyleyeyim: hayvanın aslında kendi amacı vardır ve bir sebep olmadan size bir şey vermez. Bu evrende bir ilke vardır: "Kayıp yoksa, kazanç yoktur." Peki o ne kazanır? Bu konudan az önce bahsetmedim mi? Uygulama yaparak insan formuna geçebilmek için vücudunuzdaki özü elde etmek ister ve kişinin vücudundan insan özü toplar. Bir insan bedeni sadece bu bir parça öze sahiptir. Eğer kişi uygulama yapmak isterse, sadece bu bir parça vardır. Eğer onu hayvanın ele geçirmesine izin verirseniz, uygulama yapmayı unutmak zorundasınız. Nasıl xiulian uygulayacaksınız? Geriye bir şeyiniz kalmadı ve hiçbir şekilde xiulian uygulayamazsınız. Bazı kişiler şöyle iddia edebilir: "Ben xiulian uygulamak istemiyorum, sadece para kazanmak istiyorum. Param olduğu sürece sorun yok, gerisi kimin umurunda!" Servet yapmak isteyebilirsiniz fakat sebebini söyledikten sonra böyle düşünmeyeceğinizi söyleyeyim. Peki neden? Eğer vücudunuzu erken terk ederse, kol ve bacaklarınız tutmaz. Daha sonra hayatınız boyunca bu şekilde kalırsınız çünkü sahip olduğunuz özden çok fazla miktarda almıştır. Eğer bedeninizi geç terk ederse, bitkisel hayata girersiniz ve son nefesinize kadar yatağa mahkûm olursunuz. Paranız olmasına karşın harcayabiliyor musunuz? Ünlü olmanıza rağmen keyfini sürebiliyor musunuz? Bu korkutucu değil midir?

Bu durumlar, özellikle günümüzde qigong uygulayan insanlar arasında sık sık meydana gelmektedir ve sayıları oldukça fazladır. Bir hayvan sadece insan bedenine yerleşmekle kalmaz, aynı zamanda insanın ana ruhunu da öldürür ve kişinin Niwan Sarayını ele geçirerek oraya yerleşir. Bu kişi, bir insan gibi görünüyor olsa da bir insan değildir. Günümüzde bu tip şeyler bile olabiliyor. Bunun sebebi, insanların ahlak değerlerinin değişmiş olmasıdır. Birisi yanlış bir şey yaptığında, ona kötü bir şey yapıyor olduğunu söylerseniz, size inanmaz. Para kazanmanın ve zenginliğe ulaşma çabalarının, servet yapmanın doğru ve olağan olduğunu düşünür. Bundan dolayı başkalarını incitir ve zarar verir. Para kazanmak için her günahı işler ve her şeyi yapmaya cesaret eder. Hayvan bir şey kaybetmeden bir şey kazanamaz. Size nasıl olur da karşılıksız bir şeyler verir? O sizin vücudunuzdaki şeyleri istemektedir. Biz, insanların bütün bu sıkıntıları, kesinlikle doğru olmayan ve uygunsuz düşünceleri yüzünden davet ettiklerini söylüyoruz.

Biz Falun Dafa'yı öğretiyoruz. Bizim uygulamamızda xinxing'inizi iyi bir şekilde koruyabildiğiniz müddetçe, hiçbir sorun ile karşılaşmazsınız, çünkü tek bir doğru düşünce 100 şeytanı bastırır. Eğer xinxing'inizi iyi bir şekilde koruyamıyor, şunun veya bunun peşinden koşuyorsanız, kendinizi sorunların içerisinde bulmanız kesindir. Bazı insanlar bir zamanlar uygulamış oldukları şeylerden hiçbir şekilde vazgeçemiyorlar. Hepinize, qigong uygularken sadece tek bir metodu uygulamak zorunda olduğunuzu söylüyoruz -gerçek xiulian, sadece tek bir metoda odaklanmayı gerektirir. Bazı qigong ustaları kitaplar yazıyor olsalar da sizlere bu kitapların, onların uyguladığı bu tür şeyleri içerdiğini söyleyeyim; tüm bunlar yılanlar, tilkiler ve sansarlardır. Bu kitapları okuduğunuzda, bu şeyler kelimelerden dışarı çıkarlar. Size sahte qigong ustalarının sayısının, gerçeklerinden çok daha fazla olduğunu söylemiştim ve onları ayırt etmeniz de mümkün değildir. O yüzden, düzgün davranmak zorundasınız. Ben burada sizlerin Falun Dafa uygulamak zorunda olduğunuzu söylemiyorum; istediğiniz herhangi bir okulda uygulama yapabilirsiniz. Fakat geçmişte şöyle bir deyiş vardı: "Kişi vahşi bir tilkinin uygulamasını tek bir gün için uygulayacağına, erdemli bir uygulamayı bin yıl beklesin." Bu yüzden kişi doğru şekilde davranmalı ve erdemli bir yolda içtenlikle xiulian uygulamalıdır. Uygulama esnasında onu herhangi bir şey ile -herhangi bir zihinsel niyetle bile karıştırmayın. Bazı insanların Falun'ları deforme oldu. Peki neden deforme oldular? Başka bir qigong uygulamadıklarını iddia ediyorlar. Fakat ne zaman uygulama yapsalar, düşüncelerine, önceki uygulamalarından bir şeyler ilave ediyorlar. O durumda bu şeyler uygulamaya getirilmiş olmuyor mu? Futi konusunda söylemek istediklerimin hepsi bu kadar.


KOZMİK DİL

"Kozmik dil" nedir? Sözü edilen şey, kişinin aniden bilinmeyen bir dilde konuşabilmesidir. Ağzında kendisinin de anlayamadığı birtakım şeyler geveler. Telepati yeteneği olan bir kişi, bunun genel anlamını yakalayabilir fakat bu kişinin ne hakkında konuştuğunu kesin ve açık bir biçimde söyleyemez. Bir de bazı insanlar birçok farklı dil konuşabilirler. Bazıları bunu çok olağanüstü bulur, hatta buna bir yetenek veya olağanüstü bir yetenek gözü ile bakar. Bu ne bir olağanüstü yetenektir ne de bir uygulayıcının yeteneğidir; ayrıca kişinin seviyesini de göstermez. Peki nedir o zaman? Bu, zihninizin yabancı bir ruh tarafından kontrol edilmesidir. Fakat bundan mutluluk duyarak hala bunu çok iyi bulabilir ve bunu isteyebilirsiniz. Siz ne kadar memnun olursanız, o da sizi bir o kadar daha iyi kontrol eder. Gerçek bir uygulayıcı olarak sizi kontrol etmesine nasıl izin verebilirsiniz? Üstelik o çok düşük bir seviyeden gelir. Bu yüzden, bizler gerçek uygulayıcılar olarak bu sorunlara davetiye çıkarmamalıyız.

İnsanoğlu en değerli olandır ve tüm varlıkların en akıllısıdır. Nasıl olur da bu şeyler tarafından kontrol edilebilirsiniz? Kendi bedeninizi bile istemiyorsunuz, ne kadar acı! Bu şeylerin bazıları insan bedenlerine yapışmıştır. Bazıları ise yapışmamıştır ve kişiden belirli bir mesafede dururlar. Fakat sizi yönlendirir ve kontrol ederler. Konuşmak istediğiniz zaman konuşmanıza ve ağzınızda bir şeyler gevelemenize izin verirler. Eğer kişi onu öğrenmek isterse, lisan başka bir insana da geçirilebilir. Kişi bunu deneyecek kadar gözü pek olduğunda konuşabilir de. Aslında bu şeyler gruplar halinde de gelirler. Eğer konuşmak isterseniz biri gelir ve onu konuşmanıza izin verir.

Peki bu durum niçin meydana gelebiliyor? Söylediğim gibi, onlar da seviyelerini yükseltmek istiyorlar. Fakat orada hiçbir zorluk yok; dolayısıyla xiulian uygulayamıyor ve kendilerini geliştiremiyorlar. Bu yüzden, insanlar için iyi şeyler yaparak kendilerini geliştirmeye çalışıyor fakat bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Ancak yaydıkları enerjinin, hastaları iyileştiremese bile rahatsızlıklarını bastırabildiğini ve hastanın acısını bir süreliğine azalttığını biliyorlar. Sonuç olarak, bir kişinin ağzını kullanarak yolladıkları enerjinin, bir etkiye sahip olduğunu biliyorlar. İşte olan budur. Bazı insanlar bunu Cennetsel dil olarak adlandırıyor ve buna Buda'nın dili diyenler de var. Bu, Buda'yı karalamaktır! Ben buna düpedüz saçmalık diyorum.

Bir Buda'nın nedensiz yere ağzını açıp konuşmadığı bilinir. Eğer bir Buda ağzını açar ve bizim boyutumuzda konuşursa, insanoğlu için bir depreme sebep olur! Öylesine yüksek bir ses ile -buna nasıl izin verilebilir? Bazı insanlar: "Göksel Gözüm ile, benimle konuşan bir Buda gördüm" der. O sizinle konuşmuyordu. Bazı insanlar da benim Fa bedenimin aynı şeyi yaptığını görmüş. O da sizinle konuşmuyordu. Size yolladığı düşünce, stereo sestir; bu yüzden onu duyduğunuzda size sanki konuşuyormuş gibi geldi. O genellikle kendi boyutunda konuşur. Fakat ses buraya gönderildikten sonra, ne söylediğini net bir şekilde duyamazsınız çünkü iki boyut arasındaki zaman-alanı kavramı farklıdır. Bizim bu boyutumuzdaki iki saatlik zaman dilimi, daha büyük bir boyutun içerisinde onların bir senesine denk gelmektedir. Bizim zamanımız, oradaki zamandan daha yavaştır.

Geçmişte şöyle bir söz vardı: "Cennette bir gün geçtiğinde, yeryüzünde bin yıl geçer." Bununla bahsedilen, zaman ve alan kavramı olmayan birimsel cennetlerdir. Yani, Sonsuz Mutluluk Cenneti, Renkli Mineli Dünya, Falun Cenneti, Lotus Cenneti gibi yüce aydınlanmış varlıkların bulundukları cennetlerdir. Bu cennetlerden söz edilmektedir. Bununla birlikte, o büyük boyutta, zaman bizimkinden daha hızlıdır. Bazı insanlar uzağı duyabilme yeteneğine sahiplerdir ve kulakları açıktır. Eğer yakalayabilirseniz, birinin konuşmalarını duyabilirsiniz; fakat net olarak değil. Duyduklarınız bir kuş cıvıltısını veya çok hızlı çalan bir plak sesini andırır. Tek bir kelimeyi bile anlayamazsınız. Elbette bazı insanlar müzik ve konuşmalar duyabilirler. Fakat aradaki zaman farkı, taşıyıcı görevi yapan olağanüstü bir yetenek yoluyla ortadan kaldırılmalıdır. Ses, bunun ardından kulaklarınıza ulaşabilir ve böylece onu net bir şekilde duyabilirsiniz. İşte tam olarak böyledir. Bazı kişiler buna Buda'nın dili derler fakat hiçbir şekilde öyle değildir.

Aydınlanmış iki yüce varlık birbiriyle karşılaştıklarında, sadece tek bir gülümseme ile her şeyi anlayabilirler. Bu durum, sessiz, zihinsel telepatiden dolayıdır ve algılanan şey stereodur. Güldükleri an, düşünceleri zaten iletilmiştir. Kullandıkları tek metot bu değildir, bazen başka bir yöntem de kullanırlar. Bildiğiniz gibi Tantrizm'de, Tibetli Lamalar el işaretlerini kullanma konusunda çok titizlerdir. Fakat bir Lama'ya el işaretlerinin ne olduğunu sorduğunuzda, size "yüce bir yoga" olduğunu söyler. Fakat tam olarak ne olduğunu o da bilmez. Aslında onlar yüce aydınlanmış varlıkların dilidir. Çok fazla sayıda insan olduğunda, kişi büyük el işaretlerini kullanır; onlar muhteşemdir ve çeşitli büyük el işaretleri vardır. Sadece az sayıda kişi olduğunda ise, kişi küçük el işaretlerini kullanır -onlar da muhteşemdir ve çeşitli küçük el işaretlerinden oluşurlar. Onlar bir dil olduğundan dolayı, çok karışık ve zenginlerdir. Geçmişte bu cennetsel bir sır idi ve biz şu anda bunu açıklamış olduk. Tibet'te kullanılanlar ise, sadece egzersizleri yapmak için birkaç hareketten ibarettir ve insanlar onları sınıflandırmış ve de sistemleştirmişlerdir. Bunlar uygulamada sadece bir dil vazifesi görürler ve uygulama için yalnızca birkaç şekildirler. Gerçek el işaretleri ise çok karışıktır.


SHİFU UYGULAYICILARA NELER VERMİŞTİR

Bazı kişiler beni gördüklerinde elimi sıkıyor ve bırakmıyorlar. Diğerleri de bu insanları elimi sıkarken görünce, onlar da gelip elimi sıkıyorlar. Ne düşündüklerini biliyorum. Bazı insanlar Shifu ile tokalaşmaktan çok mutlu oluyor. Bazı insanlar birtakım mesajlar almak istiyorlar ve elimi bırakmıyorlar. Gerçek xiulian uygulamasının sizin işiniz olduğunu söylemiştik. Biz tedavi ve zindelik için burada değiliz veya size bazı mesajlar vermek ve hastalıklarınızı iyileştirmek için de burada değiliz, ne de bunlarla ilgileniyoruz. Hastalıklarınız, doğrudan benim tarafımdan iyileştirilir. Egzersiz alanlarında uygulama yapanların hastalıklarını, Fa Bedenlerim iyileştirir. Kitabı okuyarak kendi başına uygulama yapan kişilerin hastalıklarını da Fa Bedenlerim iyileştirir. Elime dokunarak gong'unuzu arttıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu bir şaka değil midir?

Gong, kişinin xinxing'ini geliştirmesine bağlıdır. Eğer gerçekten xiulian uygulamıyorsanız gong'unuz yükselmez. Bunun sebebi, bir xinxing standardının olmasıdır. Gong'unuz yükselirken, yüksek seviyelerde bulunan bir kişi, aynı zamanda bir madde olan takıntınızın terk edilmesi anında kafanızın üzerinden bir ölçü çubuğunun yükseldiğini görebilir. Buna ek olarak bu ölçü çubuğu, gong sütunu biçiminde var olmaktadır. Ölçü çubuğu, gong sütununuzun yüksekliği kadardır. O, geliştirmiş olduğunuz gong'u ve aynı zamanda xinxing seviyenizin yüksekliğini temsil eder. Diğer insanlar size ne kadar gong eklerse eklesin, azıcık bile eklese, hiçbir işe yaramaz çünkü orada kalamaz ve hepsi ayrılır. Sizi derhal "Üç Çiçeğin Başın Üzerinde Toplanması" konumuna getirebilirim. Fakat bu kapıdan dışarı adımınızı atar atmaz gong hemen ayrılır çünkü o sizin değildir ve kendi uygulamanızdan gelmemiştir. Sizin xinxing standardınız henüz oraya ulaşmadığı için, orada kalamaz. Her kim onu size eklemek isterse, bunu yapamaz çünkü o tamamen kişinin kendi uygulamasından ve zihnini geliştirmesinden gelir. Sadece gong'unuzu azimle geliştirerek, kendinizi durmaksızın geliştirerek ve evrenin karakteristik özelliklerini özümseyerek yükselebilirsiniz. Bazı insanlar benden imza istiyor fakat ben imza vermek istemiyorum. Bazıları Shifu'nun imzasını aldıkları için övünüyor. Onunla gösteriş yapmak istiyorlar veya Shifu'nun mesajının kendilerini korumasını istiyorlar. Bu da bir başka takıntı değil midir? Kendi başınıza xiulian uygulamak zorundasınız. Ne mesajından bahsediyorsunuz? Yüksek seviyeli bir uygulama yaparken bunu istemeli misiniz? Onun tek bir kuruş kadar bile değeri yoktur. O sadece, insanların hastalık tedavisi ve zinde kalmak için önemsediği bir şeydir.

Çok mikroskobik bir seviyede, geliştirdiğiniz gong veya bu gong'un her bir mikroskobik parçacığı tıpkı size benzer. "Üç Diyar İçindeki Fa"yı aştıktan sonra, Buda bedeninin geliştirilmesini uygulayacaksınız. Gong'unuz bir Buda bedeni görünümündedir, inanılmaz güzelliktedir ve bir lotus çiçeğinin üzerinde oturmaktadır, onun her bir küçük parçacığı bu şekildedir. Fakat bir hayvanın gong'u, küçük tilkiler veya yılanlar görünümündedir. Çok mikroskobik bir seviyede, en küçük parçalarının tamamı böyledir. "Mesaj" olarak adlandırılan birtakım şeyler de var: Bazı kişiler çayı karıştırır ve sizden içmenizi isterler çünkü onun gong olduğunu düşünürler. Sıradan bir insan sadece erteleme yoluyla geçici olarak acılarını azaltmak ve hastalıklarını bastırmak ister. Netice itibarı ile sıradan bir insan, sadece sıradan bir insandır. Vücudunu nasıl mahvettiği bizi ilgilendirmiyor. Fakat sizler uygulayıcılarsınız. Sizlere bu şeyleri anlatmamın sebebi budur. Şu andan itibaren böyle şeyler yapmamalısınız. Hiçbir zaman için "mesaj" veya buna benzer şeylerin arayışında olmayın. Bazı qigong ustaları: "Sizlere mesajlar yollarım ve onları ülkenin dört bir tarafından alabilirsiniz." diye iddia ediyor. Aldığınız şey nedir? Bu şeylerin, üzerinizde büyük bir etki yaratamayacağını söyleyeceğim. Faydalı olduklarını farz etsek bile, hastalıklarınızdan kurtulmanız veya sağlığınızı geliştirmeniz konusunda size yardımcı olmalarının dışında bir şey yapamazlar. Fakat uygulayıcılar olarak bizim gong'umuz kendi uygulamamızdan gelir. Başka insanlardan gelen "mesajlar" kişinin seviyesini yükseltemez, yalnızca sıradan insanların hastalıklarını iyileştirir. Kişi zihnini doğru tutmak zorundadır; hiç kimse bir başkasının yerine xiulian uygulayamaz. Sadece kendi başınıza gerçekten xiulian uygularsanız, seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Peki o zaman ben sizlere neler verdim? Herkesin bildiği gibi, bizim uygulayıcılarımızın birçoğu daha önce hiç qigong uygulamamış ve vücutları hastalıklar taşıyor. Çok sayıda insan da yıllardan beri qigong uyguluyor olmasına karşın, hiç gong elde etmemiş bir biçimde qi seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Elbette bazı kişiler nasıl yaptıklarını bilmeden insanları tedavi ettiler. Futi konusu hakkında konuşurken, gerçek Dafa uygulayıcılarının vücutlarından -ne olursa olsunlar- tüm futileri temizledim. Vücutlarının içindeki ya da dışındaki bu şeylerin tamamını ortadan kaldırdım. Kendi başlarına gerçek anlamda xiulian uygulayabilen kişiler bu Dafa'yı okuduğunda, onların vücutlarını da temizleyeceğim. Buna ilaveten, evinizin çevresi de temizlenmelidir. Tilki ve sansarlar için kullandığınız -önceden sizin için çok saygın bir yeri olan ruh tabletini mümkün olduğunca çabuk atmalısınız. Onların tamamı yok edildi ve artık yoklar. Siz xiulian uygulamak istediğinizden dolayı, sizler için en elverişli kapıyı açabiliyoruz ve o yüzden sizin için bunlar yapılabiliyor. Fakat bunlar sadece gerçek uygulayıcılar için yapılır. Elbette xiulian uygulamak gibi bir niyeti olmayan bazı insanlar da var, hatta şu ana kadar neden bahsettiğimi bile anlamadılar. Bu nedenle de onlarla ilgilenemiyoruz. Biz sadece gerçek uygulayıcılar ile ilgilenebiliriz.

Başka bir insan tipi daha vardır. Geçmişte biri ona vücudunda futi olduğunu söylemiştir. Kendisi de bu şekilde hissetmiştir. Fakat bu onun için temizlenmiş olmasına rağmen zihni hala endişelidir. Sürekli olarak durumun hala var olduğunu düşünür. Hala onun orada olduğunu düşünür ve bu da şüphe takıntısıdır. Bu kişi zamanla onu yeniden kendisine çekebilir. Kişi bu takıntıyı terk etmelidir çünkü vücudunda artık futi diye bir şey kesinlikle yoktur. Önceki derslerimizde bazı insanlar bu şeylerden temizlendi. Onlar için bütün bunları zaten yaptım ve tüm futileri temizledim.

Tao Okulunda, xiulian uygulamasının başlangıç aşamasında birtakım temeller oluşturulmak istenir. Kozmik dolaşım, dantian (enerji kümesi alanı) ve birtakım başka şeylerde geliştirilmek zorundadır. Biz burada sizlere Falun, qiji gibi enerji mekanizmaları da dahil olmak üzere, sayıları 10.000'i aşan ve xiulian için gerekli olan tüm mekanizmaları vereceğiz. Bunların tamamı vücudunuza tohum ekilirmiş gibi verilecek. Sağlık problemlerinizi iyileştirdikten sonra, yapılması gereken her şeyi yapacak ve verilmesi gereken her şeyi vereceğim. O zaman bizim sistemimize ait uygulama metodunu gerçek anlamda uygulayabileceksiniz. Aksi takdirde, sizlere hiçbir şey verilmezse, bu sadece hastalıkları iyileştirmek ve zinde kalmak için olur. Açıkçası bazı kişiler xinxing'e önem vermiyor ve onların jimnastik yapmaları daha faydalı olur.

Eğer gerçekten xiulian uyguluyorsanız, sizlere karşı sorumlu olmak zorundayız. Kendi başına öğrenen kişiler de aynı şeyleri elde edecekler fakat gerçek uygulayıcılar olmak zorundalar. Biz tüm bu şeyleri gerçek uygulayıcılara veririz. Sizleri öğrencilerim olarak kabul etmek zorunda olduğumu söylemiştim. Ayrıca yüksek seviyeli Fa'yı tam anlamıyla çalışmak ve nasıl uygulama yapacağınızı bilmek zorundasınız. Beş takım egzersiz sizlere aynı anda öğretilecek ve tamamını öğreneceksiniz. Zamanı geldiğinde çok yüksek bir seviyeye erişebileceksiniz, hayal gücünüzün ötesinde bir seviyeye. Xiulian uyguladığınız sürece, uygulamada Doğru Meyve Konumuna ulaşmanızda hiçbir problem olmayacak. Ben bu Fa'yı öğretirken aynı zamanda farklı seviyeleri birleştirdim. Gelecekte farklı seviyelerde uygulama yaptığınız zaman, size daima rehberlik ettiğini göreceksiniz.

Bir uygulayıcı olarak, bugünden itibaren hayat yolunuz değiştirilecektir. Fa Bedenlerim onu yeniden düzenleyecek. Peki o nasıl düzenlenir? Bir insanın hayatında yaşayacak daha kaç yılı vardır? Kişinin kendisi bunu bilmez. Bazı insanlar bir yıl veya altı ay sonra çok ciddi bir hastalığa yakalanabilir ya da yıllarca hasta kalabilir. Bazı kişiler beyin kanaması veya başka hastalıklar geçirebilir ve hiç hareket edemeyebilir. Hayatınızın geri kalan kısmında nasıl uygulama yapacaksınız? Sizin için hepsini düzenlemek zorundayız ve bu gibi şeylerin olmasını önlemeliyiz. Fakat şimdiden açıkça ortaya koymalıyız ki, bu şeyleri sadece gerçek uygulayıcılar için yapabiliriz. Sıradan bir insan için keyfi olarak bunların yapılmasına izin verilmez. Aksi takdirde bu, kötü bir şey yapmakla aynı anlama gelir. Sıradan insanlar için olan doğum, yaşlılık, hastalık ve ölüm gibi şeylerin hepsi, karmik ilişkilere sahiptir ve onlar hiçbir şekilde ihlal edilemezler.

Biz uygulayıcıları en değerli insanlar olarak görürüz. Bu yüzden sadece uygulayıcılar için bir şeyler yapabiliriz. Peki bunları nasıl yapabiliyoruz? Eğer bir usta çok yüce bir erdeme sahipse, yani çok güçlü gong potansiyeline sahipse, bu usta karmanızı yok edebilir. Eğer ustanın enerji seviyesi yüksekse, karmanızın büyük bir bölümünü yok edebilir. Eğer ustanın enerji seviyesi düşükse, karmanızın sadece küçük bir bölümünü yok edebilir. Bir örnek verelim. Gelecek yaşamınızdaki değişik türlerdeki karmaları bir araya getirir ve bir kısmını ya da yarısını ortadan kaldırırız. Kalan yarısı hala bir dağdan daha yüksektir ve siz onun üstesinden gelemezsiniz. O zaman biz bunu nasıl yaparız? Tao'ya ulaştığınızda, gelecekteki birçok insan bundan yararlanacak. Bu yolla birçok insan sizin için bir paylaşım üstlenecek. Tabii ki bu, onlar için önemsizdir. Aynı zamanda xiulian uygulama yoluyla vücudunuzda birçok canlı gelişir. Ana ruhunuzun ve yardımcı ruhunuzun yanı sıra birçok siz varsınız ve hepsi sizin için bir pay üstlenir. Zorluklardan geçildiğinde, geriye sizin için neredeyse bir şey kalmaz. Geriye hiçbir şey kalmamasına rağmen, yine de çok fazladır ve onunla başa çıkabilmeniz hala mümkün değildir. Peki ne yapacağız? Onu uygulamanızın farklı evreleri için sayısız parçalara böleceğiz ve xinxing'inizi yükseltmek, karmanızı dönüştürmek ve gong'unuzu geliştirmek için kullanacağız.

Dahası, eğer bir kişi xiulian uygulamak isterse, bu kolay bir şey değildir. Bunun çok ciddi bir konu olduğunu söylemiştim. O, sıradan insanların ötesinde olan bir şeydir ve sıradan insanların yaptığı her şeyden daha zordur. O, olağanüstü değil midir? Dolayısıyla sizden beklenenler, sıradan insanlardan beklenen herhangi bir şeyden daha fazladır. Biz insanlar ana ruha sahibiz ve ana ruh yok olmaz. Eğer ana ruh yok olmuyorsa bir düşünün; geçmiş yaşantınızdaki sosyal ilişkilerinizde ana ruhunuz kötülük yapmadı mı? Çok muhtemeldir. Canlıları öldürmek, birine borçlu kalmak, birine zorbalık etmek veya birine zarar vermek gibi şeyler yapmış olabilirsiniz. Eğer bu doğru ise, siz burada uygulama yaparken onlar sizi oradan net bir şekilde görürler. Eğer hastalıkları tedavi ediyor ve sağlığınızı koruyorsanız, bu durumda borcunuzu sadece geleceğe ertelediğinizi bildikleri için, aldırış etmezler. Şayet onu şimdi ödemezseniz daha sonra ödeyeceksiniz ve gelecekte fazlasıyla ödeyeceksiniz. Bu yüzden, şu anda geri ödememenizi umursamazlar.

Xiulian uygulayacağınızı söylediğinizde ise, bunu yapmanıza izin vermezler. "Uygulama yapmak ve gitmek istiyorsun. Gong geliştirdiğin zaman sana ulaşmamız veya sana dokunmamız mümkün olmayacak." Böyle bir şeyin olmasına izin vermezler ve sizi uygulamadan menetmek için her şeyi denerler. O yüzden sizi engellemek için her türlü değişik metot kullanılır. Sizi gerçekten öldürmek için bile gelirler. Elbette meditasyonda oturduğunuz sırada kafanız kesilmez. Sıradan insan toplumuna uyum sağlamak zorunda olunduğu için, bu imkansızdır. Belki kapıdan dışarı adım atar atmaz bir araba size çarpabilir veya bir binadan aşağı düşebilirsiniz veya başka tehlikelere maruz kalabilirsiniz. Bunlar gerçekleşebilir ve çok tehlikelidir. Gerçek xiulian uygulaması düşündüğünüz kadar kolay değildir. Xiulian uygulamayı istemenize rağmen bunu yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Gerçek anlamda xiulian uygulamak istediğiniz an, hayatınız tehlikededir ve bu mesele ile derhal yüz yüze gelirsiniz. Çok sayıda qigong ustası insanlara yüksek seviyelere doğru rehberlik etmeye cesaret edemez. Neden? Çünkü onlar tam olarak bu sorunun üstesinden gelemezler ve sizi koruyamazlar.

Geçmişte Tao'yu öğreten birçok kişi vardı. Onlar sadece tek bir uygulayıcıya öğretebilirlerdi ve yapabildikleri tek şey, sadece bir öğrenciyi gözetmekti. Fakat bunu böyle geniş çapta yapmaya gelince, sıradan bir kişi buna cesaret edemez. Fakat burada sizlere benim bunu yapabileceğimden bahsediyoruz, çünkü sahip olduğum Fa'nın kudretli güçlerini taşımakta olan sayısız Fa Bedenlerim bulunmaktadır. Onlar Fa'nın olağanüstü yüce güçlerini -kudretli güçlerini gösterebilirler. Buna ek olarak, bugün yapmakta olduğumuz şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ben de bir anlık heyecana kapılarak bu işi yapmaya gelmedim. Size söyleyebilirim ki, çok sayıda aydınlanmış yüce varlık bu olayı dikkatle izliyor. Bu, Dharma'nın Son Döneminde, doğru bir öğretiyi son kez aktarışımız. Bunu yaptığımıza göre de herhangi bir aksiliğin meydana gelmesine izin vermeyiz. Eğer xiulian uygulamasında gerçekten doğru yolu takip ederseniz, hiç kimse size istediği gibi bir şey yapmaya cesaret edemez. Buna ek olarak, Fa Bedenlerimin koruması altındasınız ve herhangi bir tehlike içerisinde olmayacaksınız.

Ne borçlanılmış ise geri ödenmek zorundadır. Bu yüzden, uygulama sürecinde, bazı tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Fakat bu tür şeyler meydana geldiğinde ne korkacaksınız ne de gerçek tehlikelerin başınıza gelmesine izin verilecek. Size birkaç örnek verebilirim. Pekin'de ders verirken kadın bir uygulayıcı bisikletiyle yolun karşısına geçiyormuş. Caddeyi dönerken lüks bir araba gelmiş ve elli yaşındaki bu kadın öğrenciye aniden ve çok sert bir şekilde çarpmış. "Bam" diye bir ses ile, kadının kafası arabanın tavan kısmına vurmuş. O anda bu öğrencinin ayakları hala bisikletin pedalındaymış. Kafasını çarpmasına rağmen, herhangi bir acı hissetmemiş. Sadece acı hissetmemekle de kalmamış -kafası ne kanamış ne de şişmiş. Şoför neredeyse korkudan ölecekmiş ve arabadan dışarı fırlamış. Ona telaşla yaralanıp yaralanmadığını sormuş ve hastaneye gitmelerini önermiş. O ise, iyi olduğunu söylemiş. Tabii ki bu öğrenci çok yüksek bir xinxing seviyesine sahipmiş ve şoförün başına bela açmak istememiş. Her şeyin yolunda olduğunu söylemiş, fakat çarpışma ile arabada büyük bir ezik oluşmuş.

Bu gibi şeylerin tamamı, yaşamınızı almak için gelir ancak herhangi bir tehlike olmayacaktır. Geçen defa Jilin Üniversitesi'nde ders verirken, bir öğrenci bisikletiyle üniversitenin ana kapısından çıkmış. Caddenin ortasına geldiğinde, aniden iki arabanın arasında kalmış. Arabalar neredeyse onu ezecekmiş fakat o hiç korkmamış. Genelde bu tip şeylerle karşılaşmamız durumunda hiç korkmayız. İşte tam o anda arabalar durmuş ve hiçbir şey olmamış.

Bunun gibi bir örnek Pekin'de de vardı. Kışın hava çok erken kararır ve insanlar erken uyurlar. Sokaklarda in cin top oynuyormuş. Bir öğrencimiz bisikletiyle aceleyle evine gidiyormuş. Önünde ise sadece bir cip ilerliyormuş. Cip yolda ilerlerken aniden frene basmış. Öğrenci ise bunu fark etmemiş ve başı önünde bisikletini sürmeye devam etmiş. Fakat bu cip aniden, geriye doğru hızla gelmeye başlamış. Eğer bu iki güç çarpışmış olsaydı, uygulayıcının hayatı sona ermiş olurdu. Çarpışmalarına ramak kala, bir güç bisikleti aniden yarım metreden fazla geriye çekmiş ve cip, bisikletin tekerine dokunur dokunmaz durmuş. Belki de cipin şoförü arkasında birinin olduğunu fark etti. Bu öğrenci o anda hiç korkmamış. Bu durumlarla karşılaşanların hiçbiri -sonradan korkmuş olabilmelerine karşın- korkmamıştır. Bu öğrencinin aklına ilk gelen şey: "Vay! Beni arkamdan kim çekti? Teşekkür etmeliyim." olmuş. Minnetini göstermek için arkasına baktığında, caddenin sessiz ve bomboş olduğunu görmüş. Derhal anlamış: "Beni koruyan Shifu idi!"

Bir başka olay da Changchun'da meydana gelmiş. Bir öğrencinin evinin yakınlarında bir bina inşa ediliyormuş. Günümüzde binalar çok yüksek inşa ediliyor ve yapı iskelesi malzemeleri iki inç çapında ve dört metre uzunluğunda çelik direkler. Bu öğrenci evinden çıkıp kısa bir mesafe yürüdükten sonra, binanın en tepesinden demir bir çubuk dikey bir şekilde kafasına doğru düşmeye başlamış. Sokaktaki insanlar şaşkınlıktan donakalmışlar fakat o ise sadece, "Bana kim dokundu" demiş. Birinin onun kafasına dokunduğunu sanmış. Tam o anda kafasını kaldırmış ve kafasının üzerinde dönen büyük bir Falun görmüş. Demir çubuk öğrencinin kafasını sıyırıp geçmiş ve dik bir şekilde yere saplanmış. Eğer o gerçekten bir insanın vücuduna saplanmış olsaydı -herkes bir düşünsün- çok ağır olduğu için, şişe takılmış şekerli alıç meyvesi misali adeta vücudu delip geçerdi. Bu çok tehlikeliydi.

Bunun gibi sayılamayacak kadar çok örnek mevcuttur fakat kimse herhangi bir tehlike yaşamamıştır. Herkes bu tür olaylarla karşılaşmaz fakat bazı insanlar karşılaşırlar. Bunlarla karşılaşın veya karşılaşmayın, sizi temin ederim ki, herhangi bir tehlike içerisinde olmayacaksınız -bunu garanti edebilirim. Bazı öğrenciler xinxing gerekliliklerini takip etmiyorlar; xinxing'lerini geliştirmeden sadece egzersizleri yapıyorlar, bu yüzden onlar uygulayıcı olarak adlandırılamazlar.

Shifu'nun size neler vermiş olduğuna gelince, bunlar sizlere neler vermiş olduğumdur. Fa Bedenlerim, kendi kendinizi korumanız mümkün oluncaya kadar sizi koruyacaktır. O zaman da siz Üç Diyar Ötesindeki Fa uygulamasının eşiğinde olacak ve Tao'ya ulaşmış olacaksınız. Fakat kendinizi gerçek bir uygulayıcı olarak görmelisiniz -ancak o zaman başarabilirsiniz. Elinde kitabımla sokaklarda yürüyerek, "Ben Shifu Li'nin koruması altındayım, o yüzden arabanın altında kalmaktan korkmuyorum" diye bağırıp çağıran biri vardı. Bu, Dafa'ya zarar vermektir. Böyle bir kişi korunmaz. Aslında, gerçek bir uygulayıcı böyle bir şey yapmaz.


ENERJİ ALANI

Uygulama yaptığımız esnada, etrafımızda bir alan vardır. Bu ne tür bir alandır? Bazı insanlar onun qi alanı, manyetik alan veya elektrik alanı olduğunu söyler. Aslında bu alanı nasıl adlandırırsanız adlandırın yanlış olacaktır çünkü bu alanda bulunan maddeler aşırı derecede zengindir. Bu gong'un içerisinde, neredeyse evrenimizin her bir alanını oluşturan tüm maddeler bulunabilir. Onu bir enerji alanı olarak adlandırmak bizim için daha uygundur. Bu yüzden onu genellikle enerji alanı olarak adlandırıyoruz.

Peki bu alan ne tür bir etkiye sahip olabilir? Hepinizin bildiği gibi, bu erdemli uygulama yöntemini uygulayan öğrencilerimiz şöyle hissetmektedir: Doğru bir uygulama yönteminden geldiğinden dolayı merhametlidir ve evrenin karakteristik özellikleri olan Zhen-Shan-Ren'i özümsemiştir. O yüzden bu alanın içerisinde otururken, bütün öğrencilerimiz bunu hissedebilmektedir ve zihinlerinde kötü düşünceler yoktur. Buna ek olarak, birçok uygulayıcı burada otururken sigara içmeyi dahi düşünmüyor. Çok rahat olan, sükûnetli ve barışçıl bir atmosfer hissediyorlar. Bu, doğru ve erdemli bir uygulamanın öğrencisi tarafından taşınan enerjidir ve bu alanın sınırları içerisinde, bu enerjinin yaptığı budur. Bu dersin ardından uygulayıcılarımızın çoğu gong'a sahip olacaktır -gerçek anlamda geliştirilmiş enerjiye. Size öğretmekte olduğum şeyler erdemli bir uygulamaya ait olduğundan dolayı, siz de kendiniz için bu xinxing standartlarını uygulamak zorundasınız. Xiulian uygulamaya devam ettiğiniz ve xinxing gerekliliklerimizi takip ettiğiniz sürece, enerjiniz yavaş yavaş daha da güçlü bir hale gelecektir.

Biz hem kendimizin hem başkalarının hem de tüm yaşamların kurtuluşunu öğretiyoruz. Bu yüzden Falun içe doğru dönerek kişinin kendisini, dışarı doğru dönerek ise başkalarını kurtarır. Dışa doğru dönerken enerjiyi bırakır ve diğerlerine fayda sağlar. Bu yolla, başkaları sizin enerjinizin kapladığı alan içinde fayda sağlar ve kendilerini çok rahat hissedebilirler. İster caddede yürürken olsun ister işyerinde veya evde, başkaları üzerinde bu etkiye sahip olabilirsiniz. Bu alan bütün anormal durumları düzeltebildiği için, alanınızın içindeki insanların hastalıkları farkında olmadan iyileşebilir. Bir insan vücudu hasta olmamalıdır ve hastalanması anormal bir durumdur. O, bu anormal durumu düzeltebilir. Kötü şeyler düşünen bir kişi, alanınızın güçlü etkisi altında düşüncesini değiştirebilir ve daha fazla kötü bir şey yapmak istemeyebilir. Belki de bir kişi, bir diğer kişiye küfretmek istiyor. Aniden fikrini değiştirebilir ve küfretmekten vazgeçer. Sadece erdemli bir yolun xiulian uygulamasından gelen bir enerji bu etkiyi yaratabilir. Bu yüzden eskiden Budizm'de bir deyiş vardı: "Buda'nın ışığı her yeri aydınlatır ve tüm anormallikleri düzeltir." İşte anlamı budur.


FALUN DAFA UYGULAYICILARI UYGULAMAYI NASIL YAYMALIDIR

Öğrencilerimizin birçoğu evine döndükten sonra, bu uygulamanın çok güzel olduğunu düşünür ve bunu akrabaları veya arkadaşları ile paylaşmak ister. Evet bunu yapabilir ve herhangi birine onu aktarabilirsiniz. Fakat herkese açıklamak zorunda olduğumuz bir şey var. Herkese para ile ölçülemeyecek ve değer biçilemeyecek olan çok sayıda şey verdik. Peki ben onları neden herkese verdim? Onlar sizin xiulian uygulamanız içindir. Eğer sadece xiulian uygularsanız bu şeyler size verilir. Başka bir deyişle, gelecekte uygulamayı yayarken, bu şeyleri ün veya kişisel çıkar aramak için kullanamazsınız. O yüzden, benim yaptığım gibi bir sınıf açıp giriş ücreti toplayamazsınız. Kitap ve materyalleri bastırmak ve de uygulamayı öğretmek için seyahat etmek zorunda olduğumuzdan, maliyetleri karşılamak ihtiyacındayız. Giriş ücretimiz ülkedeki en düşük ücret olmasına karşın, verdiğimiz şeyler rakamlar ile ölçülemez. Biz insanları gerçekten yüksek seviyelere doğru götürüyoruz; herkes zaten bunu bizzat kendisi biliyor. Bir Falun Dafa öğrencisi olarak gelecekte uygulamayı yayarken uymanız gereken iki şartımız vardır.

İlki, herhangi bir ücret talep edemezsiniz. Sizlere çok şey verdik fakat bunlar sizin ün peşinde koşmanız veya servet yapmanız için değildir. Aksine, sizi kurtarmak ve uygulama yapmanızı sağlamak içindir. Eğer bir ücret toplarsanız, Fa Bedenlerim size verilmiş olan her şeyi geri alır ve siz artık bizim Falun Dafa'mızın bir öğrencisi olmazsınız. Yaydığınız şeyler bizim Falun Dafa'mız olmaz. Yayarken, ün ve kişisel çıkar peşinde olmamalısınız ve diğer insanlara gönüllü olarak hizmet etmelisiniz. Bütün uygulayıcılar bunu ülke çapında bu şekilde yapıyor ve farklı bölgelerdeki asistanlar da kendilerine bunu örnek aldılar. Eğer uygulamamızı öğrenmek isterseniz, öğrenmek istediğiniz sürece gelebilirsiniz. Sorumluluğunuzu alabilir ve sizden tek bir kuruş bile istemeyiz.

İkinci şart, Dafa'ya kişisel şeyler eklememek zorundasınız. Başka bir deyişle, egzersizleri öğretme sürecinde, Göksel Göz'ünüzün açılmasına, bir şeyler görmenize veya bazı olağanüstü yetenekler geliştirmiş olmanıza aldırmayarak, görmüş olduğunuz şeyleri Falun Dafa'mızı açıklamak için kullanamazsınız. Kendi seviyenizde gördüğünüz o küçücük şeyler, önemsiz ve öğrettiğimiz Fa'nın gerçek anlamından uzaktır. Bu yüzden, gelecekte uygulamayı yayarken bu konuya çok dikkat etmelisiniz. Sadece bu şekilde Falun Dafa'mızın orijinal özelliklerinin değişmemesini garanti altına alabiliriz.

Buna ek olarak, kimsenin uygulamayı benim öğrettiğim şekilde öğretmesine izin verilmez; ayrıca hiç kimsenin benim kullandığım bu geniş-çaplı konferans verme formatında Fa'yı öğretmesine de izin verilmez. Sizin Fa'yı öğretmeniz mümkün değildir, çünkü öğrettiğim şeyler çok derin anlamlara sahiptir ve yüksek seviyelerden şeyler içermektedir. Sizler çeşitli seviyelerde xiulian uyguluyorsunuz. Gelecekte ilerleme kaydetmenizin ardından bu kaydı tekrar dinlediğinizde, gelişmeye devam edeceksiniz. Onu sürekli dinledikçe, daima yeni anlayışlar ve yeni neticeler elde edeceksiniz. Bu, kitabı okuyarak daha fazla böyledir. Benim bu öğretim, yüksek seviyelerdeki çok derin şeylerin birleştirilmesi yoluyla öğretilmektedir. O yüzden, siz bu Fa'yı öğretemezsiniz. Benim orijinal cümlelerimi sizin kendi cümlelerinizmiş gibi kullanarak onu anlatmanıza izin verilmez, aksi takdirde bu, Fa'yı çalma eylemidir. Anlatmak için, sadece, Shifu böyle diyor veya kitapta böyle yazılmış diye eklemeler yaparak benim orijinal cümlelerimi kullanabilirsiniz. Sadece bu yolla anlatabilirsiniz. Peki neden? Çünkü bu yolla söylediğinizde, Dafa'nın gücünü taşır. Kendi bildiğiniz şeyleri Falun Dafa diye yayamazsınız. Aksi takdirde, aktardığınız şey Falun Dafa olmaz ve yaptığınız şey Falun Dafa'mıza zarar vermekle aynı şeydir. Eğer kendi fikirleriniz ve düşünceleriniz doğrultusunda bir şeyler söylerseniz, o Fa değildir ve insanları kurtaramaz; ayrıca herhangi bir etkiye de sahip olamaz. Bu yüzden, hiç kimse bu Fa'yı öğretemez.

Bu uygulamayı egzersiz ve eğitim alanlarında öğrencilere aktarma şekli, ses veya video-kasetlerini dinletmek yoluyladır ve ardından asistanlar onlara egzersizleri öğretebilirler. Herkesin birbiriyle iletişim sağlaması için, grup paylaşım biçimini kullanabilir ve konuları birbirinizle görüşüp paylaşabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapmanızı istiyoruz. Diğer bir konu da şudur: Falun Dafa'yı aktaran bir uygulayıcıya "öğretmen" veya "Shifu" olarak hitap edemezsiniz. Dafa'da sadece tek bir Shifu vardır. Kişinin uygulamaya ne kadar önce başladığı bir önem taşımaz, o kişi hala bir uygulayıcıdır.

Uygulamayı yayarken bazı kişiler; "Shifu, Falun yerleştirebilir ve kişinin vücudunu ayarlayabilir fakat biz bunu yapamayız" gibi bir düşünce taşıyabilir. Önemli değil. Sizlere daha önce her öğrencimin yanında Fa Bedenlerimin olduğunu söylemiştim ve sadece tek bir tane de değil. Dolayısıyla, Fa Bedenlerim bu işlerin çaresine bakarlar. Siz uygulamayı bir kişiye öğretirken, eğer önceden belirlenmiş ilişkiye sahip ise, hemen o anda Falun edinir. Eğer önceden belirlenmiş ilişkiye sahip değilse, belirli bir uygulama sürecinin ve vücudunun ayarlanmasının ardından yavaş yavaş edinir. Vücudunun ayarlanması için Fa Bedenlerim ona yardımcı olur. Bunlara ilaveten sizlere şunu da söyleyeyim: Eğer bir kişi kitaplarımı okuyarak, videolarımı izleyerek veya ses kayıtlarımı dinleyerek Fa'yı ve uygulamayı öğrenir ve kendisini gerçekten bir uygulayıcı olarak görürse, o da hak ettiği şeyleri elde edecektir.

Öğrencilerimizin insanları tedavi etmesine de izin vermiyoruz. Falun Dafa öğrencilerinin insanları tedavi etmelerine kesinlikle izin verilmemektedir. Biz sizlere herhangi bir takıntı geliştirmenizi veya vücudunuzu mahvetmenizi değil, xiulian uygulamasında yükselmenizi öğretiyoruz. Bizim egzersiz alanlarımız, diğer uygulama alanlarından daha iyidir. Uygulama yapmak için egzersiz alanlarımıza gitmeniz, hastalığınızı kendi başınıza tedavi etmenizden çok daha iyidir. Fa Bedenlerim bir daire içinde oturmaktadır. Egzersiz alanının üzerinde bir siper ve onun üzerinde de büyük bir Falun vardır ve büyük bir Fa Bedeni bu alanın üstünü korumaktadır. Bu alan, sıradan bir alan değildir ayrıca sıradan bir qigong uygulaması alanı da değildir. Bu alan, xiulian uygulaması içindir. Olağanüstü yeteneklere sahip olan uygulayıcılarımızın birçoğu, bu Falun Dafa alanının kırmızı bir ışık ile kaplandığını görmüştür, her şey kırmızıdır.

Fa Bedenlerim bir öğrencinin vücuduna doğrudan Falun yerleştirebilirler fakat biz sizin takıntılar geliştirmenizi istemiyoruz. Birine egzersizleri öğretirken o kişi; "Vay! Bir Falun'a sahip oldum" diyebilir. O an, bunun sizin tarafınızdan yerleştirildiğini düşünebilirsiniz, ancak öyle değildir. Bunu size bu takıntıyı geliştirmemeniz için söylüyorum. Hepsi benim Fa Bedenlerim tarafından yapılır. Falun Dafa uygulayıcıları, uygulamayı bu şekilde yaymalıdır.

Falun Dafa egzersizlerini değiştirmeye yeltenen bir kişi Dafa'ya ve bu uygulamaya zarar vermektedir. Bazı kişiler egzersiz komutlarını kafiyeli bir hale dönüştürmüş; buna kesinlikle izin verilemez. Gerçek bir xiulian uygulaması daima tarih öncesi bir dönemden aktarılır. O, çağlar boyunca korunmuş ve başarıyla sayısız aydınlanmış varlık geliştirmiştir. Hiç kimse onun azıcık bir kısmını bile değiştirmeye cesaret edemez. Böyle bir şey, sadece, Dharma'nın bu Son Döneminde gerçekleşebilmektedir. Bu gibi şeyler tarih boyunca asla meydana gelmemiştir. Herkes bu konuda çok dikkatli olmak zorundadır.