Sıradan İnsan Dünyasında Falun Dafa'nın Sınıflandırılması Üzerine


Hiçbir din kendi ustası tarafından ilk olarak aktarıldığında asla bir din olarak tanımlanmamıştır. Fakat her defasında toplumun geri kalanı tarafından bu şekilde sınıflandırılmıştır. O yüzden, insanların bizi bir dini organizasyon olarak adlandırmalarını ve bu şekilde kayıt etmelerini kabul etmek, toplumun yasal standartlarına ve kurallarına bağlı kalmak açısından sorun değildir.

Li Hongzhi

23 Nisan 2018