Avrupa Fa Konferansına


Avrupa'daki Dafa uygulayıcıları, hepinize selamlar!

Dafa uygulayıcıları, insanoğlunun kurtuluşu için tek umuttur. Avrupa'daki Dafa uygulayıcıları, görevlerinizi iyi yapın çünkü onlar sizin sorumluluğunuz ve aynı zamanda da güçlü erdeminiz ve onurunuzdur.

Li Hongzhi

29 Eylül 2018