Kuzey Amerika Turunda Fa'yı Öğretme

(Li Hongzhi, Mart 2002)


Herkese Merhaba! (Alkış)

Sizi uzun zamandır görmedim. Sizinle birkaç konu hakkında konuşmak istiyorum. Bitirdiğimde eğer herhangi bir sorunuz varsa onları sorabilirsiniz ve ben bu fırsatı sizlerin sorularını cevaplamak için kullanacağım.

Esas olarak üç konuda konuşacağım. İlki şudur; Herkes Fa'yı okumaya öncelik vermelidir. Bunu size sıklıkla söyledim. Fakat bugün konuşacağım şeyler farklı. Sizlere daha geniş sebepler hakkında konuşacağım. Her bir Dafa uygulayıcısı için Fa'yı iyi çalışmak çok aşırı derecede önemlidir. Bunun sebebi, sizler geçmişteki herhangi bir xiulian uygulama metodundan ve geçmişteki uygulayıcılardan çok farklısınız, çünkü sizin göreviniz çok büyük. Kozmosun Fa'sı burada öğretilmekte -buraya Fa'yı dinlemek için kimler geldi? Ve Fa'yı dinlemeye gelen varlıklar ne yapmalılar. Tüm bunlar, daha da büyük öneme sahiptir. Daha önce, Dafa uygulayıcılarının muhteşem olduklarını söylemiştim. Aslında sizlerin yüklenmiş olduğu sorumluluklar fazlasıyla büyük. Sizin bildiğiniz şey sadece şu; uygulayıcıların bazıları geçmişte benimle bir sözleşme imzaladılar. Aslında gerçek şu ki, aşırı derecede uzak ve çok çok büyük başka devasa kozmik gök kubbelerden gelmiş olan çok fazla sayıda başka uygulayıcılar de var ve onlar da bir karmik ilişki kurmak için geldiler. Ve aynı zamanda bu zaman diliminde Dafa'ya burada yayılırken girmiş olan bazı başka kişiler de var, çünkü kapı sonuna kadar açık ve böylece çok iyi doğuş kalitesine sahip olan çok sayıda insan da Dafa'ya girdi. Böylece bunlar, bizim Falun Dafa uygulayıcılarımızın esasen dâhil olduğu üç kategoridir.

Bir düşünün, çok uzak kozmik vücutlardan olan varlıklar neden buraya geldi? Çünkü kozmosta Fa-düzeltmesi gerçekleşmekte olduğu için ve onlar, uzak kozmik vücutların ve devasa gök kubbelerin sayısız canlı gruplarının temsilcileri oldukları için Fa-düzeltmesinde, tüm kozmosun yeniden inşa edilmesinde dışarıda kalmamalarını sağlamak için, Shifu ile karmik bir ilişki kurmak için buraya geldiler, amaçları oradaki canlı varlıkların kurtarılmasını sağlamaktı. Muazzam, sayılamayacak kadar çok varlıklar gruplar halinde oradalar. Benimle antlaşma imzalamış olan insanlar da öyle küçümsenecek bir altyapıya sahip değiller -onlar da çok büyük kozmik vücutlardan geldiler. Eğer onların da seviyeleri gerçekten yüksek ise bir düşünün, onlar da muazzam kozmik vücutları temsil etmiyorlar mı? Fa burada öğretilirken Fa'yı edinen bazı uygulayıcılar da var ve onların büyük bir çoğunluğu da gerçekten yüksek seviyelerden geldiler.

Şu an konuştuğum şey Fa'yı dinlemeye kimlerin geldiğidir. Eğer bu gibi insanlar Fa'yı dinlemek için geldiyse, o zaman bir düşünün, her bir Dafa uygulayıcısı farklı bir devasa kozmik vücudu temsil etmiyor mu? Eğer durum bu ise, bir Dafa uygulayıcısının uygulamasını iyi veya kötü yapması, o kozmik vücutların canlılarının kurtarılıp kurtarılamayacağını belirlemiyor mu? Size söyleyeyim ki, durum kesinlikle budur. Bunun sebebi, sizin geldiğiniz o devasa kozmik vücut neredeyse sizin kendi vücudunuz gibidir, çünkü sizde bir o kadar devasasınız. O kozmik vücudun içerisinde sayısız canlılar ve sayısız göksel cennetler var. Sizin xiulian uygulamanız o sayısız canlı guruplarının iyi mi yoksa kötü mü olduklarını ve geride tutulup tutulamayacaklarını belirliyor. Ayrıca mikro kozmik bir seviyeden bakıldığında, sizin dünyada tezahür eden insan vücudunuz aslında devasa bir sistemdir. Siz kendinizi geliştirdikçe, ilk önce vücudunuzun bu kısmı sağlığına kavuşur ve sağlıklı kalır ve ardından da yavaş yavaş yüksek enerji maddesine dönüşür. Yüzeydeki değişimler çok büyük olmayabilir. Fa-düzeltmesi esnasında kozmos mikro kozmikten yüzeye doğru ilerleme kaydediyor ve Dafa uygulayıcıları de, uygulamaları esnasında mikro kozmikten yüzeye doğru değişiyor. Kendinizi geliştirdikçe, mikro kozmikteki vücutlarınız seviyelerde çok çabuk ilerlemekler kaydediyor. Ve büyük bir çoğunluktaki uygulayıcılarımın xiulian uygulamaları sonucunda yüzey vücutları da pek kalmadı. Seviyeniz ne kadar yüksekse, o kadar fazla sorumluluğunuz var. Seviyeniz ne kadar yüksekse, temsil ettiğiniz kozmik vücut o kadar devasa ve temsil ettiğiniz canlılar o kadar fazladır ve siz, o sahadan sorumlu olacaksınız. Bir başka deyişle, xiulian uygulamaya devam ettikçe insan vücudunuz gelişmeyi sürdürüyor ve gittikçe daha iyi bir duruma geliyor ve de aynı zamanda bir Tanrı vücuduna dönüşmüş oluyor. Eğer kendinizi iyi geliştirmezseniz, sizin de tanık olduğunuz gibi, yüzey vücuttaki değişimler bilakis azdır. Başka bir deyişle, -sizin temsil ettiğiniz kozmik vücutlar vücudunuz ile aynıdır- o sizin vücudunuza tekabül eder. O durumda muhtemelen, siz iyi xiulian uygulamadığınız için çok sayıda canlı kurtulmayacak -çünkü siz iyi xiulian uygulayamadığınız için, onlar iyi bir hale dönüşmüş olamazlar. Terk edemediğiniz çok sayıda takıntınız onlara engellemeler yaratırken, onlar da karşılıklı olarak size engeller yaratıyorlar.

Sizlere sık sık, Fa'yı iyi bir şekilde çalışmalısınız diyorum. Her ne zaman Fa konferanslarında veya başka ortamlarda uygulayıcılarla buluşsam daima Fa'yı çalışmayı en önemli sıraya koymanız gerektiğini söyledim ve ne kadar meşgul olursanız olun Fa'yı okumak zorundasınız. O zamanlar, olayları bu kadar derin bir seviyede söyleyemedim ve açıklayamadım. Fakat bu şiddetli sıkıntının ardından şimdi artık Fa'yı daha derinden anlayabiliyorsunuz ve uygulamanızda ve de Fa'yı kabul ettirmede daha fazla olgunlaştınız. Bugün size şunu söyleyebilirim: sizin uygulamanız kesinlikle kişisel, basit bir Tamamlanmaya ulaşma meselesi değildir. Sizin uygulamanız, size tekabül eden kozmik vücutlardaki sayısız canlıyı ve size sonsuz bir ümit bağlamış olan canlıları kurtarmaktır. Sizlerin xiulian'i tamamıyla her bir devasa kozmik gök kubbedeki canlı varlıkları kurtarmaktır.

Neden Dafa uygulayıcılarının geçmişteki uygulayıcılardan farklı olduklarını söylüyorum? Dafa uygulayıcılarının muhteşem olduklarını söylüyorum, fakat sadece kendinizi gerçekten iyi geliştirirseniz Tamamlanmanız gerçek anlamda görkemli olur. Bir Dafa uygulayıcısının varacağı Tamamlanma, sadece sıradan bir canlının Üç Diyardan çıkması durumu değildir. Bir düşünün, siz uygulamanızı iyi yaptığınızda o devasa kozmosta sadece bir kaç canlı kötü olacak ve sadece bir kaç tanesi ayıklanacak. Ve onları kurtardığınız, onlar için fedakârlıklar yaptığınız ve sahip oldukları her şeyi onlara siz verdiğiniz için, geri döndüğünüz zaman sizi gerçekten Lordları, Kralları olarak kabul edecek ve size sonsuz bir saygı gösterecekler. Fakat iyi bir şekilde xiulian uygulayamazsanız, çok sayıda varlık ayıklanacak, çünkü kurtarılması mümkün olmayanları ayıklamamak olmaz. Bunun sebebi nedir? Bu zulüm esnasında, farklı boyutlardaki canlıların tamamı ister iyi olsunlar ister kötü, bir rol oynadı. Kötü canlılar Fa-düzeltmesine engelleme yaratıyor, uygulayıcılarımıza zulüm ediyor ve aynı zamanda sizlere de engellemeler yaratıyorlar. Bu yüzden onları mutlak bir ciddiyetle yok etmelisiniz. Eğer kendinizi iyi geliştirmezseniz, çok sayıda canlı ayıklanacak ve Tamamlanmaya ulaştığınız, kendi yerinize döndüğünüz zaman, bir zamanlar size sonsuz umutlar bağlamış olan çok fazla sayıda canlının ayıklanmış olduğunu göreceksiniz. O durumda bu muazzam kozmik cennette sizin temsil ettiğiniz kozmik vücutların parçalanmış ve Tamamlanmamış bir durumda olacağı çok muhtemeldir ve sayılamayacak kadar çok canlı varlık ayıklanmış olacaktır.

Biliyorsunuz ki, çok sayıda uygulayıcı bu zulüm esnasında olayları net bir şekilde anlamadı ve bunun insanların insanlara yaptığı sıradan bir zulüm olduğunu düşündü. İşin gerçeği, bu zulüm tamamen Dafa uygulayıcılarının eski güçler tarafından ayarlanmış eşi benzeri olmayan testidir. Ve onlar kullandıkları şeytani varlıkların gerçek durumu bilmelerine izin vermediler -gerçekten de büyük zararlar veriyorlar. Ben bu düzenlemelerin hiçbirini kabul etmesem de, onlar bunu yaptılar. Bununla birlikte, onların tarih içerisinde düzenlemiş olduğu hiçbir şeyi kabul etmiyorum ve Fa-düzeltmesi esnasında onların tamamen karşısındayım. Bu yüzden, canlılara yapılan bu zulmün ortasında insanlara gerçekleri açıklamak zorundayız ve aynı zamanda da kendimizi iyi bir şekilde geliştirmek zorundayız ve doğru düşünceler ile şeytani kötülüleri yok etmeliyiz. Biz onlara ait olan hiçbir şeyi kabul etmesek de onların zulüm esnasında yaptığı kötü niyetli iftiralar sayılamayacak kadar çok canlı varlığın düşüncelerini zehirledi. Eğer bu dünyadaki insanların büyük çoğunluğu hakikaten Fa'yı elde etmek için yüksek boyutlardan geldiyse bir düşünün -o zaman onlar sadece birtakım basit canlılar değiller. Bir Rulay bile muazzam büyüklükte bir varlık gurubunu temsil eder. Fakat dünyaya gelmiş olanların hepsi muazzam yeteneklere sahipler -onlar sadece Rulaylar ile sınırlı değiller. Birçok kozmik vücudun Kralları ve Lordları buraya geldi ve onlar muazzam büyüklükteki kozmik vücutları temsil ediyorlar. Fakat sıradan insan toplumuna geldikten sonra insanlar arasında kayboldular ve Dafa'ya yapılan zulme dahi iştirak ettiler. O zaman bu gibi bir kişi yok edilirse -bir düşünün- sadece o yok edilmeyecek, yok edilecek olan şey muazzam büyüklükteki bir kozmik vücuttur.

Dafa uygulayıcılarının göz kamaştırıcı olduklarını söylemiştim. Bu şiddetteki bir zulmün ortasında hala dünya insanlarına gerçekleri açıklıyor ve canlıları kurtarıyorsunuz. Bir düşünün, -kurtardığınız canlılar- onlar sadece sıradan insanlar mıdır? Eğer onlar gerçekten de muazzam kozmik vücutlara tekabül ediyorlarsa, o zaman siz onlardan birine gerçeği açıkladığınızda muazzam bir kozmik vücudu, muazzam sayıda bir canlı grubunu kurtarıyorsunuz. Dafa uygulayıcıları gerçekten de muhteşem değiller mi? Dafa uygulayıcılarının karşılaştığı her durum, gerçekten kayda değer ve çok önemli. İnsanlar eskiden beri canlıları kurtarmaktan bahsederler; fakat o kurtarılmış olanlar sadece önemsiz insanoğluydu, sıradan insanlardı. Onlar Dafa uygulayıcıları tarafından kurtarılmaya değer değillerdi -o işin benim Dafa uygulayıcılarım tarafından yapılmasına gerek yoktu. Sizin yaptığınız şeylerin tamamı çok önemli. Bugünkü zulüm esnasında, eğer sıradan bir insan başka bir kişiye: "Falun Gong'a zulüm etmeyin, Falun Gong iyi" diyebilirse ve bunun bir neticesi olarak o kişi Dafa uygulayıcılarına zulüm etmezse, geleceğe girmeyi, hatta Fa'yı edinme şansını elde edebilecek, eğer bir de yüksek bir seviyeden gelmiş ise, uygulaması da çok hızlı bir şekilde ilerleyecektir. O zaman bir düşünün, o kişinin Tamamlanması inanılmaz derecede fazla sayıdaki canlı gruplarının Tamamlanması olacak ve bir Lordun veya bir Kralın Tamamlanması olacak, fakat onun Tamamlanması muhtemelen sıradan bir insan vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olacak. O sıradan insan, o normal sıradan insan bile, yüce bir Tanrı haline gelecek. Peki, o zaman bu kadar muhteşem bir şey yapan Dafa uygulayıcılarına ne demeli -onlar sadece bir kişiyi veya birkaç kişiyi kurtarmıyorlar ve durmadan dünya insanlarına gerçeği açıklamak için girişimde bulunuyorlar, sürekli olarak bunları yapıyorlar ve daha da fazla canlıyı bile kurtarıyorlar- bu göz kamaştırıcı değil mi?

Daha önce söylemiştim, bir Dafa uygulayıcısı için kişisel uygulaması yoluyla Tamamlanmaya ulaşması o kadar abartılacak bir şey değildir. Asıl önemli olan şey, bu süreç içerisinde daha büyük işler için kendisi için hazırladığı temeli atmasıdır. Eğer bir kişi kendi kişisel Tamamlanmasını en önemli şey olarak görüyorsa, onun Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcısı olmayı hak etmediğini söyleyeyim. Peki, kim bir Fa-düzeltmesi Dafa uygulayıcısı olarak isimlendirilebilir? Aslında dünyada 7 milyar insan var. Bizim Dafa uygulayıcılarımız daha önceden toplamda 100 milyon kadardı. Bu ne gibi bir orandır? Diğer bütün o insanlar Fa'yı elde edemeyecekler mi? Bir sonraki aşamada xiulian uygulayan insanlar olacak ve Tamamlanmaya ulaşacak insanlar hala olacak, fakat o kişisel uygulamadan başka bir şey olmayacak. Bunun sebebi, ilk aşamada Fa'yı elde edenlere "Fa-Düzeltmesi Dönemi Dafa Uygulayıcıları" denir. Sizler Fa-düzeltmesi dönemi ile birlikte bir arada var olmaktasınız ve Dafa sizlere çok önemli sorumluluklar ve görevler bağışladı, oysa daha sonra Fa'yı elde edecek olanlar sadece kişisel xiulian uygulayacak. Onlar bu onura sahip olmayacaklar ve böyle muhteşem bir olayın bir parçası olacak kadar şanslı değiller. Dolayısıyla, bizim canlı varlıkları kurtarmamız gerçekten göz kamaştırıcı bir şey, gerçekten ihtişamlı bir şey değil midir? Aslında, aynı zamanda da kaçınılmazdır.

Daha önce, eğer biz kendimizi iyi geliştirmezsek, bu, Tamamlanmaya ulaştıklarında bizim Dafa uygulayıcılarımız için sadece acı dolu bir pişmanlık olmayacak demiştim. Kendisini gerçekten iyi geliştirmiş olanlar geri döndüklerinde muhteşem bir Tamamlanma yaşayacaklar -onlara sonsuz ümitlerini bağlamış olan canlılar onlar tarafından kurtarılmış olacaklar. Fakat kendisini iyi geliştiremeyenlerin bir kısmı geri döndüğünde evrenlerini harap ve Tamamlanmamış bir durumda görecek. Bu zulüm esnasında yanlış yöne gitmiş olanlara, hatta çok kötü şeyler yapmış olanlara gelince, sizlere söyleyeyim ki, Shifu hala onları terk etmek istemiyor. (Alkış) Onların yüzeyde bulunan hiçbir şeyleri artık geri götürülemez. İyi xiulian uygulamadıkları ve iyi bir şekilde yapamadıkları için, o muazzam ve sayısız canlıların tamamı artık kurtarılamayacak durumda. Ben eski güçlerin ayarlamalarını ve bu zulmü kabul etmediğim ve de eski güçler, yüzey kısmı ve Dafa uygulayıcılarının orijinal doğasını bölmüş olduğu için, Dafa uygulayıcılarının elinden gelmeyecek çok sayıda şey var ve bu uygulayıcıların yüzey kısımları şeytani varlıklar tarafından kullanıldı ve birtakım kötü şeyler tarafından yönlendirildi -ki bunun sebebi şeytanın istismar edip kullandığı takıntılarının olmasıdır- bu yüzden Dafa uygulayıcılarının orijinal doğalarını çekip çıkaracağım. Bu arada, hem kötü şeyler yapması için Dafa uygulayıcılarının yüzeyinin yönlendirilmesini düzenleyen eski güçler ve hem de eski güçler tarafından Dafa uygulayıcılarına doğrudan zulüm etmeleri için kullanılan şeytani varlıklar, Meyve Konumundan ve sahip oldukları tüm yeteneklerinden mahrum edilecekler. Onlar, o Dafa uygulayıcılarının vücutlarının onlar tarafından doğrudan zulüm edilen, karmadan ve doğumdan sonra edinilmiş olan her türlü düşünceden oluşan kısımlarının içine sokulacaklar ve vücudun o kısmı metabolik bir süreçte yok edilecek -yani onlar tarafından avantaj sağlanan kısım- onlar, o kısmın içine sokulduktan sonra hep birlikte cehenneme gönderilecekler. Bunun nedeni ise; eski güçlerin kötü şeyleri yaparken, kötü yaratıkları kullanmaları ve insanların karmasını ve kötü düşüncelerini manipüle etmeleri sayesinde yapmış olmalarındandır. Onlar, benim bu gibi uygulayıcılarımın geldikleri gibi gidip, geriye hiçbir şey götürmemelerine sebep oldular, bu arada geri döndüklerinde, onların temsil ettiği kozmik vücutlar boş olacak ve eskiden orada bulunan canlılar da artık orada olmayacaklar. Çünkü onlar, kendilerini iyi geliştirmedikleri için her şey kötüye dönmüş ve ayıklanmış olacak -ve de o, sadece yeniden yaratılabilir. Kendi kişisel uygulamanızda Fa çalışmayı sürdürmenizin aşırı derecede önemli olduğunu söylememin nedeni budur. Eğer Fa'yı iyi çalışmazsanız Dafa işleri yaptığınızda, doğru şekilde değerlendirmenizi veya iyi bir şekilde yapmanızı zorlaştıracak çok fazla şey olur. Fakat eğer Fa'yı iyi çalışırsanız, göreceksiniz yapmanız gereken şeyleri çok kolaylıkla yapabilecek ve aynı zamanda daha az problemler ortaya çıkacaktır. Bu yüzden ne kadar meşgul olursanız olun Fa'yı okumak zorundasınız dedim.

Şu an konuşmuş olduğum şey ilkiydi. İkincisi de şu ki, "gerçeği açıklamaya" öncelik vermeliyiz. Gerçeği açıklamanın Dafa uygulayıcıları için aşırı derecede önemli olduğunu bilmek zorundasınız. Siz sadece kişisel bir xiulian uygulamıyorsunuz -sizin uygulamanız temsil ettiğiniz kozmik vücutlardaki yaşayan canlıları kurtarmaktır. Bu, Dafa'nın ve tarihin size bahşetmiş olduğu bir sorumluluk olduğu için, gerçeği açıkladığınız zaman, daha fazla ve daha ekstradan kozmik vücutları ve o kozmik sistemlerdeki canlıları kurtarıyorsunuz. Az önce, eğer dünyada bulunan çok fazla sayıda canlı buraya çok sıra dışı bir geçmiş ile geldiyse - eğer onlar büyük kozmik vücutların Kralları, Lordları ve Tanrıları ise, o zaman onlar büyük kozmik vücutları ve sayılamayacak kadar çok canlı varlığı temsil ediyorlar demiştim. Böyle bir kişiyi kurtardığınızda, bir düşünün, siz bir Tanrı'yı kurtarmadınız mı? Onun çok çok yüksek seviyeli bir Tanrı olması muhtemeldir ve hatta çok daha geniş kozmik vücutlara ve sayısız canlılara tekabül ediyordur. O zaman biz burada ne tür bir erdemden bahsediyoruz? Bu basit bir olay mıdır? Sadece Dafa uygulayıcıları onlara bahşedilmiş olan böylesi muazzam bir göreve sahip olabilir.

Bu yüzden, kişisel Tamamlanma sizin için ikincil öneme sahiptir. Sizler tarih içerisinde defalarca xiulian uyguladınız ve birçok zaman periyodunda bu gibi yolculuklardan geçtiniz. Kişisel Tamamlanmaya ulaşmanızı belirleyen standardı belirlemeye yönelik şu anda içinde bulunduğunuz test aslında hiç de önemli değil. Bu standart, Dafa'yı ne kadar iyi anladığınızı ölçmeye yarar. Sizin kişisel xiulian uygulama ve Tamamlanma süreciniz aslında daha sonradan Fa'yı korumanız ve onaylamanız için bir temel oluşturmaktı. Çünkü belirli bir kaliteye sahip olmak zorundaydınız ve Fa hakkında derin bir anlayış ve kavrayışa sahip olmak zorundaydınız; aynı zamanda kişisel xiulian uygulama sürecinizde ulaşabileceğiniz kişisel standartlara tam olarak uymak zorundaydınız. Sadece o zaman, Fa'yı gerçekten onaylayabilir ve kritik zamanlarda bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyleri yapabilirdiniz. Bu yüzden, bir Dafa uygulayıcısının sorumlulukları kişisel Tamamlanmaya ulaşmak için değil, Dafa'yı onaylarken canlı varlıkları kurtarmaktır -bu Dafa uygulayıcılarının tarihi görevidir ve Dafa uygulayıcılarının gerçekten göz kamaştırıcı olmalarının sebebi budur.

Size anlatmak istediğim bir şey var, aslında şu anda yeryüzünde ki insanlara gelince ......... Bir kişinin Tanrıların insanoğlunu yarattığı o zamandaki bedeninin içindeki ana ruhu, şu daha yakın zamanlarda yavaş yavaş diğer boyutlarda bırakıldılar ve reenkarnasyonla tekrardan doğmalarına izin verilmedi.

Şu anda insan derisinin asıl çoğunluğu yüksek seviyeli yaşamlar tarafından işgal edildi. Bir başka deyişle, onlar gelmek ve Fa'yı edinmek istediler ve insan derisini kullanmaya ihtiyaçları vardı; Dafa uygulayıcıları da bunlara dâhildir. Bu yüzden sizlerin gerçeği açıklaması aşırı derecede önemlidir.

Elbette, birçok uygulayıcımız dünya insanlarına Dafa hakkındaki gerçeği açıklamak ve şeytanın zulmünü açığa çıkarmak için patırtısız, gürültüsüz gerçeği açıklama işleri yapıyorlar -broşürler bastırıyor, telefon konuşmaları yapıyor, interneti kullanıyor, konsolosluklara gidiyor ve medyanın her türlü biçimini kullanıyorlar. Hatta Çin'deki uygulayıcılarımız çok fevkaladeler -şeytandan gelen inanılmaz baskının altında Fa'yı anlatıyor, kabul ettiriyor ve canlı varlıkları kurtarıyorlar. Bu tamamen fevkalade, göz kamaştırıcı. Dahası sizler bunu kendi insiyatifinizle yaptınız. İster kış ayının keskin soğuğu olsun, ister yaz ayının bunaltıcı sıcağı veya her yer buzla ve karla kaplanmış olduğunda ya da şiddetli yağmur altında ve insanların tutum ve davranışları nasıl olursa olsun veya ne kadar zor olursa olsun bırakmadınız. Shifu bunların hepsini biliyor. Bunu görüyorum ve mutluyum. Yapmanız gerekeni kendi isteğinizle yaptığınızı çok iyi biliyorum. Bunu Dafa uygulayıcılarının büyük bir çoğunluğu bu şekilde yapıyor. Elbette gayretli olmayan, anlayışları yeterli olmayan kişiler de var. Fakat onlar, herkesi temsil edemezler. Genel anlamdaki vücut gerçekten iyi yapıyor. Üstüne üstlük, ileriye adım atmamış olanlar yavaş yavaş öne doğru adım atmaya başlıyor. Birçok kereler yaptığınız her şeyi onaylayıp, tasdik ettim. Bir başka deyişle, Dafa uygulayıcıları, olayları, Fa-düzeltmesi gereksinimleri doğrultusunda oldukça iyi yapıyorlar. Bütün bunlarda bir sorun yok ve son derece iyi.

Şu anda iki konuyu ele almış oldum. Üçüncü şey ise, doğru düşünceler yollamanız. Bunlar şu anda Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç iştir. Doğru düşünceler yollama, Dafa uygulayıcılarımız için gerçekten bir başka önemli olaydır. 20 Temmuz 1999'dan beri Dafa'ya, Dafa uygulayıcılarına ve dünya insanlarına karşı yapılan bu ezici zulüm emsalsizdir. İnsanlık tarihinde, Hıristiyanlara, Budistlere ve de diğer dinlere karşı yapılan zulüm asla bu şeytanilikte olmadı. O zamanlar, bu kadar geniş çaplı basın yayın ve iletişim araçları yoktu, ulaşım da bu kadar iyi değildi ve yapılan zulümler de küçük bir bölge ile sınırlı kalıyordu. Bugün, Çin'in kapladığı alan geniştir ve zulmedilmiş olan canlı sayısı çok fazla -sadece Çin'de bir milyardan fazla insan doğrudan zulüm gördü. Fakat bu zulüm sadece Çin ile sınırlı değil. Bu zulüm aslında dünya genelindedir -atılan iftira dünyanın her yerindeki insanların düşüncelerini zehirledi. Bu arada, dünyayı sarıp sarmalamış olan yalanlar ve propagandalar Dafa uygulayıcılarının üzerine muazzam bir yük bindirdi. Ve daha da ciddisi, bu gibi yalanlar ve iftiralar dünyanın her yerindeki insanların düşüncelerini zehirledi. Bu kozmosun Fa'sıdır. Bu tüm yaşamları yaratmış olan Fa'dır. Eğer herhangi bir canlının kafası Dafa hakkında kötü düşünceler ile doluysa, bir düşünün, Fa-düzeltmesi şu anda gerçekleşiyor ve bir canlının Fa-düzeltmesine karşı olan tutum ve davranışları onun kalıp kalamayacağını veya yok edilip edilmeyeceğini belirliyor -Fa insan dünyasını reaktife ettiği zaman o canlı hala tutulabilecek mi? O kişi, dünyanın Fa-düzeltmesi başlar başlamaz ayıklanacak. Bu yüzden bu tüm dünyaya, tüm insan ırkına yapılan bir zulüm değil midir?

Dafa uygulayıcıları olağanüstüler. İşkence ilk başladığında daha önce asla bunun gibi bir şeyle karşılaşmamıştınız, zihinsel olarak buna hazır değildiniz ve gerçekten de ne yapacağınızı bilmiyordunuz. Daha sonra yavaş yavaş kendinizi toparladınız ve Fa'yı onaylamak için yavaş yavaş ileri doğru adım attınız. Şu anda, şeytanı teşhir etme ve canlıları kurtarma konusunda daha olgunsunuz. Bu noktada biz esasen tüm hükümetlerin ve dünyanın her yerindeki insanların büyük bir çoğunluğunun bizim Falun Dafa'mızın iyi olduğunu bilmelerini sağladık. Onların hepsi, bize yasadışı şekilde zulüm edildiğini biliyorlar, onların hepsi, Çin'deki alçak şeytanın başının çirkin doğasını biliyor ve o zorbanın sapkın, tiksindirici yüzünü biliyorlar ve bu politik alçağın şeytaniliğini net bir biçimde görebiliyorlar. Bizim karşı karşıya kaldığımız durum, milleti yöneten inanılmaz derecedeki şeytani, alçak idareci tarafından yönetilen muazzam bir propaganda makinesidir. Bütün dünya insanlarının zulüm ve zulüm hakkındaki gerçeği öğrenmelerini, bu aşağılayıcı yalanlar yüzünden zihinleri zehirlenen insanları kurtarmayı başardık. Bu olağanüstü -gerçekten de olağanüstü. Dahası, anakara Çin'deki uygulayıcılar bunu bu şiddetteki bir baskı altında yapıyor. Onlar Çinli insanların uyanmasını sağladılar. Ve dünyanın her yerindeki insanların uyanmasını sağladılar ki, şu anda bu insanlar bu zulmün ne kadar şeytani olduğunu biliyorlar. Hiç kimse onun görüşlerini paylaşmıyor ve herkes ona karşı duruyor. O halde şeytan bunu hala sürdürebilir mi? İşin aslı, zulmü kontrol eden şeytani faktörler şu anda son derece az ve eski güçler Dafa'yı test etmek için yeterli olmadıklarını düşünüyorlar. O şeytan da artık kendisinin bittiğini, Dafa'nın asla yok edilemeyeceğini görüyor.

Doğru düşünceler yollamaya başladığınız o ilk dönemi hatırlıyor musunuz? Eskiyi hatırlayacak olursak, Dafa'ya zulüm eden bu şeytani varlıklar bir kütle halinde saflar oluşturarak ve davullarını çalarak birdenbire çıkageldiler. Bir zaman süresince, doğru düşünceler yollama vasıtasıyla bu şeytani faktörlerin büyük bir miktarını temizlediniz. Şu anda doğru düşünceler yolladığınız zaman gong'unuz o şeytani şeyleri araştırıp bulmak zorunda. Dafa uygulayıcıları ellerini kaldırır kaldırmaz kaçıyorlar. Dafa uygulayıcıları, şeytani insanların gözünün içine erdemli bir şekilde doğrudan bakabiliyorlar ve şeytani insanlar derhal göz teması yapmaktan kaçınıyorlar. Bunun sebebi, doğru düşünceler şeytani insanları kontrol eden şeytani varlıkları korkutuyor, çünkü biliyorlar ki, eğer birazcık bile olsa yavaş kaçarlarsa Dafa uygulayıcılarının doğru düşünceleri ile derhal yok olacaklar. Bu yüzden de şeytan kendisini mütemadiyen Çin'de şeytaniliklerin yoğunlaştığı yerde biriktiriyor. Dünyanın diğer kısımlarında insanların zihinlerini kontrol eden şeytani faktörler yok edilmelerinin son aşamasındalar. Hatırlıyorum, 20 Temmuz 1999'da her şey henüz yeni başlamışken dünyanın birçok yerindeki hiç kimse Dafa'nın ne olduğunu bilmiyordu -"Çin'de bir anda bu büyüklükte bir bastırma harekâtı meydana geldi, neydi bütün bunlar?" Dünyanın her yerindeki yabancı medya Çin'in iftira dolu propagandalarını tekrarlıyordu. O zamanlar baskı muazzamdı. Tabii ki, bu sadece baskının dıştan görünen biçimiydi. Bir de gerçek bir baskı vardı. Fakat baskının dıştan görünen kısmı bile tarihte daha önce asla görülmedi. Sizler bu tür bir baskıdan geçtiniz ve her şeyi ta ki bu noktaya kadar rektife ettiniz. Bu gerçekten olağanüstü!

O dönem, büyük bir ihtimalle yok olmaya mahkûm şeytani faktörler, yok olmak için yukarıdan aşağıya bastırıldı, gerçekten de devasaydılar. Üç Diyarı ve katman katman parçacıkların oluşturduğu boyutları ağzına kadar doldurdular. Kozmosun tamamındaki şeytanilikler bastırıyordu -insan ırkına ve Üç Diyara doğru yapılan baskı bu muazzamlıktaydı. O zamanlar, medya tarafından yayınlanan, dünyanın bir şeytanın yüzüne benzeyen fotoğrafını görmüştünüz. Fakat o sadece, dünyanın yüzey katman boyutundaki görünümü idi. Fa-düzeltmesi olmasaydı, Üç Diyar içindeki tek bir canlı dahi kurtulamazdı, çünkü bu şey oldukça büyük bir kozmik vücudu yok edebilecek güçteydi. Fa-düzeltmesinin gücü bütün bu buraya sıkıştırılan şeyleri yok edince, insanların düşüncelerini kısıtlayan faktörler bir bütün olarak yok edildi ve durum, bunun ardından oldukça değişti. Önceden gerçekleri anlatmayı denediğinizde çok sayıda insan hiçbir şekilde dinlemiyordu ve tutumları da hiç iyi değildi. Bu şeylerin yok edilmesinin ardından, sizler tekrar gerçekleri anlatmayı denediğinizde insanlar onu kabullenmeye gönüllü hale geldiler ve sizleri dinleyebildiler. Fakat hala yeterince mantıklı, makul değillerdi, çünkü o kötü yaratıklar Üç Diyara geldiler ve insanları hala etkiliyorlardı -onlar hala Dafa hakkında kötü düşünceleri olan insanları manipüle ediyordu. Bu iftira dolu propagandanın bir sonucu olarak hala bunun gibi birçok insan vardı ve bu yüzden üzerimizdeki baskı hala oldukça büyüktü. Ayrıca kötü varlıkların birçoğu da gerçek anlamda çok aşağılıktı. Sizlere doğru düşünceler yollamanızı söylemem bu şartlar altındaydı. Bizim doğru düşünceler yollamamız sürecinde insanları manipüle eden şeytani faktörler yok edildikten sonra, sadece ondan sonra, insanlar esaslı bir şekilde daha net fikirli hale geldiler.

Fa-düzeltmesinin en başından beri olan süreçte gong'um en mikroskobikten yüzeye doğru gelmektedir. Aslında bunun hızı aşırı derecede fazladır. Fa-düzeltmesinin hızı hakkında bir dakika konuşacağım. Fa-düzeltmesinin gücü insanoğlunun bulunduğu bu yüzey seviyeye gelmeden önce veya bir başka deyişle Fa-düzeltmesi bu yüzey kısma doğru gelmeyi sürdürdükçe, bu yüzey kısmın Fa-düzeltmesinden geçmeden önceki bu kısacık zaman sürecinde eski güçler tüm hünerlerini gösterdiler ve Dafa'ya ve de Dafa uygulayıcılarına zulüm etmek için en şeytani ve en düşük seviyeli, korkunç dereceli bozuk, acayip şekilli varlıkları kullandılar. Bunun aksine, Dafa uygulayıcıları de Fa-düzeltmesinin gelmesinden önceki bu zaman periyodunda Fa'yı onayladılar ve canlı varlıkları kurtardılar. Bu zaman periyodu esnasında her şey sergilendi.

Fa-düzeltmesinin gücü, tamamıyla bitme noktasına gelinceye kadar, geriye kalan bütün yüzey boyutlara ulaşana kadar hızla ilerlemesine devam edecek. Fakat Fa-düzeltmesinin gücü en yüzeydeki boyutlara ulaşana kadar eski Fa, kozmosun bozulmuş olan Fa'sı, yüzeydeki boyutlarda hala var olmaya devam edecek. Bu yüzden, Fa-düzeltmesi ulaşana kadar bu eski Fa, eski boyutlardaki tüm canlıları yönetmeye devam edecek. Eğer bu eski Fa çok erken yok edilseydi, yani eski Fa, Fa-düzeltmesi gelmeden önce yok edilseydi, bir düşünün, çok ciddi problemler ortaya çıkardı. Kozmosun en tepesinden en altına kadar, yatay boyutlar, dikey boyutlar, tüm boyutlar bir kargaşaya sürüklenirdi, kozmostaki tüm zamanlar yok olurdu, o en büyük boyut, en hızlı zaman haline dönüşürdü, eski boyutlardaki tüm canlılar en hızlı zamanın içerisinde, en büyük hızla çürürdü, tüm maddeler derhal bozulmaya başlardı, eski kozmosun yüzeyinde kalmış olan ve Fa-düzeltmesinden geçmemiş olan her şeyin işi biterdi ve derhal parçalanırdı. Fa-düzeltmesinden geçmemiş olan bu eski kozmosun yüzeyi de aynı zamanda sayısız muazzam boyutlardan oluşmuştur, sayısız canlılardan ve sayısız Tanrılardan oluşmuştur, bu yüzden Fa-düzeltmesi ulaşmadan önce yok edilemez, yoksa oradaki canlı varlıklar Fa-düzeltmesi daha gelmeden parçalanıp yok olurlardı ve onları kurtarmak mümkün olmazdı. Shifu sadece sizi ve dünyadaki insanları kurtarmıyor -ben aynı zamanda o yüksek seviyeli varlıkları da kurtarıyorum. Eski güçler yeni kozmosun nasıl olacağını göremiyor ve görmelerine de izin verilmez. Bu yüzden, eski Fa prensiplerini takip ediyorlar ve eski kozmosa ait olan şeyleri onaylıyorlar. Bu yüzden, onlara yeni kozmosun gerekliliklerini söylediğimde buna uymaya razı olmadılar -onu göremiyorlar. O durumda, Fa-düzeltmesi esnasında, eski Fa aslında bana ve Dafa uygulayıcılarına engelleme rolü oynadı. Ben, onu yok edecek yeteneğe sahibim. Fakat az önce söylediğim gibi, canlı varlıkları kurtarmak için onu yok edemem. Eğer o yok edilseydi, bütün bu varlıklar kurtarılamazdı ve o kozmik vücutlar içerisindeki tüm canlılar tamamen mahvolurlardı. Bunun yanı sıra, bizim Dafa uygulayıcılarımızın asıl vücudu hala burada ve onlara kurtuluş sunmam şu andakinden bile daha zor olacaktı.

Bu yüzden, birçok şeye basitçe yaklaşılamaz. Eğer bu eski Fa ortadan kaldırılmazsa, Fa-düzeltmesinde zorluk yaratıyor; fakat eğer tamamen ortadan kaldırılırsa bu durumda da varlıkların kurtarılmasını ciddi anlamda etkileyecek. Dafa uygulayıcıları doğru düşünceler yolladığında, kendilerine yapılan şeytani zulmü temizlemek için saf ve doğru düşünceler yolladığında, buna izin verilir -eski Fa prensipleri de bu gibi prensipleri içermektedir. Bu, doğru düşünceler ile xiulian uygulama yaklaşımı ile veya doğru düşünceler ile canlıları kurtarma yaklaşımı ile aynı düşüncedir. Bu yüzden bunu yapabiliyorsunuz. Eğer sizler için bunu Shifu yapsaydı, eski Fa yasaları ve eski Tanrılar buna dayanamazdı. Ben zaten sizler için birçok şey yaptım, bu yüzden eğer aşırıya kaçsaydım, çok fazla şey yapsaydım veya tüm yönetimi üstlenip her şeyi tamamen ben yapsaydım, eski Fa prensipleri ve eski kozmostaki canlılar bunu görür ve kesinlikle tahammül edemeyecekleri bu şeye izin vermezlerdi. Benim size ait olan her şeyi üstlendiğimi düşünür ve Dafa uygulayıcılarının kendi uygulamalarını yapmamış olduğunu düşünürlerdi. Bu nedenle bunu engellemek için isyan ederlerdi.

Elbette, eğer bir şeyleri engelleseler onları ortadan kaldırabilirim. Fakat bu işe yarar mıydı? Birçok şey, o kadar da basit değil. Mesela, size bir örnek vereyim. Çin'deki bazı durumlarda uygulayıcılar çok iyi davranamadılar. Gözaltına alındıklarında ve zulüm gördüklerinde, o gaddar polis onları şiddetli bir biçimde dövdüğünde, onları dehşet verici bir biçimde dövüyor. Fakat o anlarda, bazı uygulayıcıların doğru düşünceleri yeterli değildi ve bu yüzden de çektikleri zulüm çok daha şiddetli bir hale geldi. Şeytan onları döverken kendilerinin Dafa uygulayıcısı olduğunu unuttular ve "Shifu'dan bana yardım etmesini isteyeceğim" diye düşünmediler. Veya Shifu'dan yardım için istekte bulunduğunda güçlü bir korku takıntısı taşıyorlardı. Dövüldüklerinde ve acılar içerisindeyken birçoğu: "Aaah, Anne yardım et!"' diye çığlıklar atıyordu. Onlar bu zulmü tamamen, sıradan insanların öteki insanlara yaptığı bir zulümmüş gibi ele aldılar. O durumda, o an için onları korumayı denediğimde o eski güçler buna izin vermediler, çünkü onlar eski kozmosun ilkelerini sürdürüyorlar; kozmosun ilkelerinin sadece kendilerininki olduğunu düşünüyorlar ve yeni kozmosu göremiyorlar. Diyorlar ki: "Sizin uygulayıcınız bu mu? Sizce o sizi Shifu'su olarak görüyor mu? O kendisini bir uygulayıcı olarak gördü mü? Doğru düşünceler taşıyor muydu? Ölüm veya yaşam düşüncesini bir kenara koyabildi mi? Bir elmas gibi dayanıklı ve sarsılmaz kalabildi mi?" O anlarda, Shifu onların bu değerlendirmesi karşısında gerçekten bir cevap veremedi. Elbette, onun sadece bir veya iki durumdaki davranışları yüzünden ya da bir yaşam süresindeki davranışları yüzünden benim uygulayıcım olmadığını söyleyemezsiniz. Onlar da bunu biliyorlar, bu yüzünden diyorlar ki: "Bizim onu dövmemizdeki neden onun doğru düşüncelerinin ortaya çıkmasıdır. Bakın, sizi Shifu'su olarak bile kabul etmiyor. Ve ayrıca kendisini bir Dafa uygulayıcısı olarak da görmüyor."

Bu yüzden, bazen Shifu gerçektende söyleyecek bir şeyi olmadan oradan ayrılıyordu. Fakat kozmos Fa-düzeltmesinden geçtiği için ben bu zulmü birazcık bile kabul etmiyorum. Şeytani varlıkların kendisini olduğu kadar, şeytani varlıkları kullanan ve onlardan istifade eden Tanrıları da tamamen temizleyebilirim. Seviyeleri ne kadar yüksek olursa olsun, bu dövme olayını kim gerçekleştirmiş olursa olsun, başkalarını kullanmış olan kim olursa olsun veya bunu düzenleyen kim olursa olsun, onları elimin tek bir hareketiyle kavrayıp, yok edebilirim. Şu anda karşınızda oturan, Shifu sadece sıradan bir kişidir -beni sadece sıradan bir insan olarak kabul edin. Fakat Shifu'nun diğer tüm boyutlardaki bedenleri kıyaslamanın ötesinde bir büyüklüktedir, her bir bedeni bir sonrakinden daha büyüktür; kozmos ne kadar büyük olursa, o hala benim kadar büyük değildir. (Alkış) Fakat hepiniz bir düşünün: eğer o canlıları, eski prensipleri ve henüz Fa-düzeltmesinden geçmemiş olan kozmosun devasa yüzey boyutları içinde bulunan canlıları yok etseydim hepsi görecek ve bana: "Ne yapıyorsunuz?" diyeceklerdi. Bu yüzden, bir araya toplanacak ve bana saldıracaklardı ve de bana karşı olan bir güç biçimlendireceklerdi. Öyle olsa bile, ben hala onları yok edebilirim -onların ne kadarının geldiğinin bir önemi yoktur, onları temizleyebilir, Meyve Konumlarından mahrum edebilir ve onları cehenneme yollayabilirdim. Fakat hepiniz bir düşünün: Ben tüm varlıkları kurtarmak için geldim. O Tanrılar da varlık değil midir? Hatta onlar daha yüksek seviyenin varlıklarıdır, kurtarılmayı daha fazla hak eden varlıklardır? Bu Dafa uygulayıcısı, öte yandan, bir Dafa uygulayıcısı gibi davranmıyor, fakat ben onun için sayısız, sayısız Tanrıyı yok ediyorum -bir düşünün bu doğru mudur? İşte bu yüzden size Shifu'nun bu şeyleri yapması inanılmaz zor diyorum. Bu, Shifu'nun bu yeteneğe sahip olmadığı değil, tüm yaşamların kurtulmasını sağlamaktır. Siz doğru davrandığınızda Shifu sizin için her şeyi yapabilir. Eğer doğru düşünceleriniz gerçekten güçlüyse, eğer yaşam ve ölüm düşüncesini bir kenara koyabiliyorsanız ve bir elmas gibi dayanıklı ve sarsılmaz iseniz, o zaman o şeytani varlıklar size dokunmaya cesaret edemezler, çünkü sizi öldürmekten başka hiç bir zulmün faydasız olduğunu ve işe yaramayacağını anlayacaklardır. Şeytanın sizi bırakmaktan başka bir çaresi kalmaz. Eğer bu senaryoda şeytan size hala zulüm yapmayı sürdürürse o zaman Shifu yumuşaklık göstermez. Shifu'nun sayısız Fa bedenleri var ve üstüne üstlük bana olayları gerçekleştirmemde yardım eden sayısız Tanrılar var ve ayrıca onlar da doğrudan şeytanı yok edeceklerdir. Daha önce, siz her bir Dafa uygulayıcısının başında sizleri korumakta olan sekiz tipte Cennetsel Fa Bekçileri olduğunu söylememiş miydim? Tüm sebebi şudur ki, siz yeteri derecede doğru davranamadığınızdan, bu Tanrılar gerçekten de yardım etmek istiyor olmalarına rağmen eski kozmosun Fa prensipleri tarafından kısıtlanıyor ve hiçbir şey yapamıyorlar.

O zaman, eski güçler ile benim aramdaki ilişki tam olarak nedir? Bu konu hakkında konuşayım. Gerçek şu ki; tam anlamıyla konuşmak gerekirse, bu eski güçler, bu Fa-düzeltmesini yok etmek istemiyorlar ve onu yok etmeye cesaretleri yoktur. Onların amacı, her ne kadar saf olmasa da bu Fa-düzeltmesinin başarılı olmasını sağlamak, sadece bütün bunların kendi gereksinimlerini takip etmesini istiyorlar -Fa-düzeltmesinin kendi gereksinimlerini takip etmesini istiyorlar- ki bu mutlak bir şekilde yasaklanmıştır. Bunun sebebi, kozmostaki bütün canlılar bozuldu ve onların varlığını meydana getiren orijinal elementler bile artık daha fazla saf değil -elementlerin elementleri bile artık saf değil. Bunu kendileri fark edemiyorlar ve ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini tekrar saf olan hale getiremezler. Onlar, daha Fa-düzeltmesinin ve yeni kozmosun gereksinimlerini bile karşılayamıyorlar -Fa'yı nasıl yeniden düzenleyebilirlerdi? Fa-düzeltmesi nasıl onların gereksinimlerini takip edebilirdi? Eğer Fa-düzeltmesinden sonra yeni kozmos, eski kozmosun standartları ve gereksinimleri doğrultusunda yaratılsaydı, o zaman o hala eski kozmos olmaz mıydı? O zaman bu temel meseleleri göz ardı eden, sadece şeklen olan bir değişiklik olmaz mıydı? Eski kozmostaki varlıkların hiçbirinin, kozmosun en orijinal, en saf ve en doğru olan ki durumuyla ilgili bir fikri yok, bu yüzden bu nasıl onların yöntemlerine göre yapılabilirdi? Onları kabul edemememin sebebi budur. Fakat eski Fa'nın oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş ilkesi gereğince parçalanıp yok olmak istemiyorlar, bu yüzden, içgüdüsel olarak kendilerini kurtarmak istiyorlar. Kozmosun en yüksek seviyesindeki varlıklardan en alt seviyesine kadar olan varlıklar buna iştirak ettiler, En yukarıdan aşağıya doğru gelen tüm sistemde; her seviyedeki varlıkların yüzde yirmisi bu işe katıldı ve her seviye Fa-düzeltmesinde bana nasıl yardım edebilecekleri konusunda düzenlemeler yapıyorlar. Fakat tabaka tabaka tüm varlıklar kötüleştiler. Bana yardım ederlerken, aynı zamanda kendilerini korumak olan bencil niyetlerini de gizliyorlar. Hepsi diğerlerini düzeltmek istiyor, kendilerini değil -tek bir tanesi bile kendisini değiştirmek istemiyor- ve hatta bağımlı, takıntılı oldukları şeyleri mümkün olduğunca korumaya çalışıyor ve onları terk etmiyorlar. Süreç boyunca çok başarısızlıkla birçok şey yaptılar; bunların bazılarını bilerek yaptılar, bazı diğer şeyler ile onların kötü şeyler olduğunu bile fark edemediler. Bu yüzden yapmış oldukları hiçbir şey yeni kozmosun standartlarını karşılayamıyor ve hatta eski kozmosun ilk aşamasının standardını bile karşılayamıyor, bu yüzden, o yeni kozmosun gereksinimlerinden çok uzaktır -tamamen farklıdır. Bu varlıkların, yeni kozmosun nasıl olacağını bilmelerinin hiçbir yolu yok. Bu kritik zamanda canlı varlıkların Fa-düzeltmesine karşı olan tutumları kendilerinin geleceğini belirlemektedir. Başka bir deyişle, Fa-düzeltmesinin ortasında -ayıklananlar da dâhil olmak üzere- tüm canlılar test ediliyor ve yeniden konumlandırılıyor. Bu yüzden yeni kozmosun nasıl olduğunu bilmelerine izin verilmiyor. Fa-düzeltmesinden geçmiş olan her şey onların ayarladığı her şeyden tamamen farklıdır.

Bu başlık üzerindeyken, önce birazcık zaman hakkında konuşayım. Aslında, Fa-düzeltmesi çok hızlı ilerliyor. Kozmik vücudun dışında, yeni kozmosa ait olan her şey tek bir el hareketiyle yaratılabilir. Bu her ne kadar benzetme olsa da bu gerçekten de tek bir el hareketi ile yapılmış gibidir -O bu hızdadır. O halde bunu sürdürmek benim neden on yıldan fazla bir zamanımı aldı? Sebep şudur ki, kozmosta farklı boyutlar vardır ve her bir boyut farklı bir zamana sahiptir. Kozmosta, en genişten en küçüğe, çok aşırı mikro kozmikten çok aşırı makro kozmiğe kadar sayılamayacak kadar çok parçacık vardır. Her bir parçacıkta bağımsız bir zaman vardır. Ve her bir zaman, farklı bir uzunluğa sahiptir. O halde parçacıklardan oluşmuş farklı büyüklüklerdeki dünyalarda zamanlar vardır. Sayılamayacak kadar parçacıktan oluşmuş çok daha büyük devasa kozmik vücutlarda da zaman vardır ve o zaman, aynı seviyelerde bir arada var olan devasa parçacık grupları da aynı zamanda devasa zamanlara sahiptir. Kozmosta çok sayıda farklı zamanlar vardır -ki onlar kozmostaki varlıklar gibi sayılamayacak kadar çoktur ve de kozmos bir bütün olarak bir başka zamana da sahiptir, bu diğer tüm boyutlarda kendi özel etkilerine sahip olan sayısız, sayısız zamanları içerir. Bütün bu zamanlar, farklı boyutlardaki varlıkların varoluş biçimleri için yaratıldı. Bu yüzden, bazı boyutların zamanları çok yavaşken bazı boyutların zamanları çok hızlıdır. Farklı boyutlarda farklı hızlar hakkında henüz dile getirmiş olduğum cümlenin başlangıcından bu yana bazı boyutların zamanı benimle burada aynı zamanda başlamışken, örneğin bazı boyutlarda birkaç gün çoktan geçti, bazı boyutlarda on binlerce yıl, bazı boyutlarda yüz milyonlarca yıl veya binlerce milyar yıl geçti, bu hızdadır. Kozmos inanılmaz derecede devasa olduğu için, içindeki parçacıklar aşırı derecede mikro kozmik ve aşırı derecede makro kozmiktir ve onların tamamı kendilerine ait zamana sahiptir. O zaman bir düşünün: kozmosun tamamı ne kadar büyük olursa olsun, eğer Fa-düzeltmesi kozmostaki tüm zaman kavramlarının ötesinde, her şeyin ötesinde yapılsaydı, eğer o kozmosun sahip olduğu zamanın dışında yapılsaydı ve belirli bir zaman ile kısıtlanmasaydı, o zaman kozmos ne kadar büyük olursa olsun ve ne kadar farklı zamanlar olursa olsun, tek bir el hareketi ile tamamlanırdı. Ve o hız, kozmostaki en hızlı zamandan daha hızlıdır. Fakat şunu düşündünüz mü, bu el hareketi gerçekleştiğinde bazı yerlerde yüzlerce milyon yıl geçmiştir.

Bu insan boyutunda o kadar da kötü değil. Fa-düzeltmesi başladığından beri sadece on yıldan biraz daha fazla zaman geçti ve 20 Temmuz 1999'dan beri iki yıldan biraz fazla zaman, dört takvim yılı bir anda geçti ve benim Fa-düzeltmem on yıldan biraz fazla bir zaman oldu. Bir düşünün bu hızlı değil mi? Aslında çok hızlı. Bütün bunlar bir el sallaması süresinde yapıldı ve insan boyutunda kendisini gösteren zaman farklılığı on yıldan biraz daha fazla, kozmosun baştanbaşa olan zamanı Fa-düzeltmesi başladığından beri hızlandırıldı. Dahası, Fa-düzeltmesi başladığından beri kozmostaki zamanın tamamı hızlandırıldı. Temmuz 1999'dan önce bir saniye bir tam güne eşitti. Şu anda hızını artırıyor. Ve bu sadece ortalama sayı ve hala hızlanıyor.

Hepiniz bir düşünün, var oluşunuzdan bu yana veya var oluşunuzun onca yıllık geçmişinin yanında böyle büyük bir hızla geçen zamanın ne önemi olabilir. Gelecekte bu zaman periyoduna dönüp baktığınızda -göreceksiniz ki- sadece hiç bir önemi olmayan bir andı. Bu zulmün başlangıcında her birinize bir gün bir yıl gibi geliyordu. Hatta bu son zamanlarda bazı uygulayıcılar merak ediyordu: "Bu ne zaman bitecek? Bu zulüm ne zaman bitecek?" Bu yüzden bazı insanlar Shifu'nun şiirinde yazdığı bahar geliyor hakkında düşünüyor (Herkes gülüyor) ve "Oh, bu yüzden baharda mı bitecek?" (Herkes gülüyor) Ben şiirlerimde sonbahardan da bahsettim, (Herkes gülüyor) bu yüzden bazı uygulayıcılar dedi ki: "Bu sonbaharda biteceği anlamına geliyor olmalı?" O zaman, sonbahar sona erdiğinde ve zulüm bitmediğinde, bayağı bir hayal kırıklığına uğrar gibi oldular. Bir düşünün, bu, bu olaylara bakmak için sıradan insan düşüncesi biçimini kullanmak değil midir?

Eğer bir kişi bu şekilde düşünürse veya iki kişi böyle düşünürse ya da belki de üç kişi bu şekilde düşünürse bu çok da önemli değildir. Fakat Dafa uygulayıcıları bir bütün olarak veya daha fazla insan bu şekilde düşünürse, o zaman bu güçlü bir takıntı, güçlü bir engel değil midir? Bu zaman periyodunu gerçekten iyi bir şekilde kullanacağınız yerde, kısa bir süre sonra bitmesini ümit ediyorsunuz, bir düşünün, eğer biz onu bugün bitirseydik, Çin'de kaç kişi ölürdü? Çok fazla sayıda insan, daha büyük kozmik vücutlardaki sayısız canlıya tekabül ediyor. Bu yüzden, eğer bu derhal sona erdirilseydi, kaç tane varlık ayıklanmış olurdu?

Eğer kafalarındaki, kozmosun Yüce Fa'sı hakkında düşmanlık besleyen şeytani düşünceleri temizleme konusundaki yetersizliğimiz yüzünden ve aynı zamanda onların birçoğu devasa kozmik vücutları temsil etmektedir, o zaman onlara tekabül eden evrenlerde bulunan hangi sayıda varlık bu insanların ayıklanması sonucu ölecek? Ne kadar canlının ayıklanacağının farkına varıyor musunuz? Hiç bunun hakkında düşündünüz mü? Sizler, Dafa uygulayıcılarısınız; tarih size muhteşem sorumluluklar bahşetti. Bu zamanı iyi değerlendirmek zorundayız. Bu henüz sona ermediği için canlı varlıkları kurtarmak için bir şanstır. Geriye sadece az bir zaman kaldı, insan dünyasının düzenlenmesi başladığında, insanların konumlandırılması gerçekleştirilecek. Biz, eski güçlerin düzenlemelerini kabul etmesek de, bu zaman zarfında kendinizi kıvama getirdiniz ve Dafa uygulayıcılarının kudretli erdemini oluşturdunuz. Dafa zulüm görürken Dafa uygulayıcılarının düşünmesi gereken ilk şey canlıları kurtarmak ve Dafa'yı nasıl onaylayacaklarıdır? Bu olağanüstü değil midir? Biz, şeytan tarafından düzenlenen bu zulmü birazcık bile kabul etmiyoruz, fakat unutulmamalıdır ki, bu zulüm gerçekleşti ve unutulmamalıdır ki, şeytan birçok canlı varlığa zulüm etti. Bizim öncelikle düşünmemiz gereken şey, onları kurtarmak için zamanı nasıl en iyi şekilde kullanmamız değil midir? Onu sıradan insanların başka sıradan insanlara yaptığı zulüm olarak ele almak, onu sıradan bir insan zihni ile düşünmek: "Bizim itibarımızı ne zaman geri verecekler?", "Bu ne zaman bitecek?" Bir düşünün, bunlar bir Dafa uygulayıcısının düşünmesi gereken düşünceler midir?

Çok süreceği hakkında endişelenmeyin. Size söyleyebilirim ki, Hıristiyanlığın yükselişi üç yüz yıllık bir zulümden sonra olabildi. Bir Dafa uygulayıcısı sahip olduğu önemli bir görevle birlikte, sıradan bir uygulayıcı kadar bile iyi olamayacak mı? Önemli olan şey, olayları nasıl anladığımızdır. Size soruyorum, canlıları kurtarmak bir on yıl daha sürseydi, bunu yapmaya devam eder miydiniz? (Bütün uygulayıcılar hep beraber cevap veriyor, "evet!" ) (Alkış) Bu bir Dafa uygulayıcısının nasıl olması gerektiğidir. (Alkış) Elbette bir başka on yıl olmayacak. O uzunlukta olmasına izin verilmez ve onların yaşamları için o kadar fazla zamanları yok.

Fakat kritik olan şey, Dafa uygulayıcılarının olaylara nasıl baktığıdır. Eğer bir veya iki kişi bu şekilde düşünüyorsa bu bir problem teşkil etmez. Fakat eğer bütün Dafa uygulayıcıları bu şekilde düşünüyorsa, bu bir problemdir. Hatırlıyor musunuz, 25 Nisan 1999'dan önce Çin başbakanının Falun Dafa hakkında nasıl olumlu şeyler söylediğini hatırlıyor musunuz? Uygulayıcılarımız 25 Nisan'da temyize gittiğinde bazı Dafa uygulayıcıları ile görüştü ve güzel şeyler söyledi. İşkence başladıktan sonra, bu bazı uygulayıcılarımızın birçok sıradan insan düşünceleri geliştirmesine sebep oldu. Şöyle düşündüler, umarım anakara Çin'deki şeytanın başı yakında ölür, umarım yetkisini kaybeder böylece başbakan onun yerini alır. Ve eğer başbakan yetkiyi ele alırsa bizim itibarımız yeniden eski haline gelmeyecek mi? Aklınızdan hiç geçmedi mi? Bu kozmosun Fa'sıdır, yani insanlar ona saldırmak isterlerse, saldırabileceklerini mi düşünüyorsunuz? Ve de insanlar bizim adımızı korumak istiyor diye bunu basitçe, öylesine becerebilecekler mi yani?

İnsanlar bu kadar değerli değildir! Umutlarınızı nasıl sıradan bir insana bağlayabilirsiniz? Sizler Dafa uygulayıcılarısınız, siz Dafa uygulayıcılarının her biri büyük devasa bir boyutu temsil ediyor. İnsanoğlu kim? Eski güçler, insanoğlunu sadece kullanıyor ve sizin daha büyük yeteneklerinizi kilitlemişler. Olayları nasıl bu şekilde düşünebildiniz? Eğer hepiniz bu şekilde düşünürseniz, eski güçler bunu görecek ve şöyle düşünecekler: "Bunların hepsi nasıl bu düşüncelere sahip olabilirler? Bu düşünceler yok edilmek zorunda, o yüzden bu başbakanı kötüye çevirelim." Sıradan insan düşüncelerinizi uzaklaştırmanız için onu kötü bir insana bile çevirebilirler. Bu doğru değil mi? Eski güçler, insan hayatını önemsemiyorlar -eğer öldürmek isterlerse, sadece öldürürler. Fa-düzeltmesinin ortasında sadece kendi yaptıkları düzenlemelere takıntılı halde kalmışlar.

Eğer, Fa-düzeltmesi gerçek anlamda zarar görseydi, kozmos gerçekten de sona erecekti ve eski güçlerde dâhil yok olacaktı, tek bir canlı dahi kalmayacak ve her şey parçalanıp dağılacaktı. Her ne kadar eski güçler kozmosu yenilemek isteseler de, gerçekte bunu başaramazlar. Bu yüzden, kendi istedikleri şeyleri yapmaya olan takıntıları ve Fa-düzeltmesini kontrol etmek için oynadıkları rol yüzde yüz kötü. Fa-düzeltmesine olan bütün engellemeler onlar tarafından ayarlandı, bu yüzden, olaylar onların düzenlemeleri ve istekleri doğrultusunda yapılmadığında kötü şeyler yaptılar. Fa-düzeltmesinde bu varlıklar ayıklanmak zorunda kalacaklar. Gerçekleri açıklarken gördünüz ki, şu an, bazı insanların kurtarılması gerçekten de çok zor. Aslında size söyleyebilirim ki, dünya üzerindeki çok fazla sayıda insan artık tek kelimeyle kurtarılamaz bir durumda. Yazdığım şu satırı hatırlıyor musunuz: "Merhamet ile kaç tanesi kurtarılabilir?" Dafa uygulayıcıları, gerçekleri açıklarken ne kadar fedakârlıkta bulunursanız bulunun, size söylemek zorundayım ki, en sonunda hala kurtarılamayacak olan birçok canlı olacak -onlar ayıklanmaya mahkûmlar. Anakara Çin'de ne kadar sayıda insanın yok olacağını biliyorum ve bu çok korkutucu- sayı çok çok fazla.

Kaldığım yere geri döneyim. Eski güçlerle benim aramdaki ilişkiden bahsediyordum. Eski güçler oluşum-istikrar-yozlaşma ve yok oluş Fa ilkelerini anladı ve kozmosun sonunun gelmesine yaklaşıldığını da gördü. Kendilerini kurtarmak için, çok çok antik bir çağda bunu ayarlamaya başladılar. Benim kim olduğumu hiç kimse bilmiyor. Ben de kendimin kim olduğunu bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç kimse beni görmedi ve hiç kimse, bana şu ana kadar herhangi bir isimle hitap etmedi. Ben, ne bir biçime sahibim ne de bir isme ve ben, kozmostaki herhangi bir canlıyı meydana getiren her şeyden farklıyım. Kozmostaki canlılara nazaran, ben hiçbir şeye sahip değilim. Belki de, kozmos artık daha fazla var olmadığında, sadece ben orada olacağım. Ben, hiçbir şeye sahip değilim. Hiçbir canlı benim kim olduğumu bilmiyor. Fakat ben olmadan kozmos var olamaz. Fa-düzeltmesi esnasında benim buraya gelmemin nedeni, devasa gök kubbe parçalanırken, tüm canlıları kurtarmak içindir.

Kozmosun varlıkları kendilerini kurtarmak zorunda oldukları için aslında eski güçlerin yaptığı her şey içgüdüsel olarak yapılıyor. Fakat bu bir işe yaramaz. Devasa gök kubbelerin sonunun geldiği her seferin öncesinde, o zaman ki varlıkların tamamı da bunu yaptılar, fakat aslında onlar parçalanıp dağılmayı hızlandırdılar. Bir başka deyişle, Fa-düzeltmesi esnasında, canlı varlıkların tüm davranışları, onların Fa-düzeltmesine karşı tutundukları tavırdır ve onların geriye bırakılıp bırakılmayacağını belirleyen şey, bu tavırlarının ne kadar iyi olduğuna bağlıdır ve bu şekilde yeniden değerlendirilecek ve konumlandırılacaklar. Başka bir deyişle, bunlar oluşum-istikrar-yozlaşma ve yok oluşun son aşamasındaki canlı varlıkların performansından başka bir şey değildir.

Kendimi orta seviyelerin aşağılarında doğrudan gösterdiğim zaman, devasa gök kubbelerde bulunan yüksek seviyeli yaşamlar bunu gördüler. Hiçbir şeye sahip olmama durumundan, kendimi bir şeye dönüştürdüm -fakat parçacıkların bir bileşimine değil, çünkü benim hiçbir parçacığım yok. Biliyorsunuz ki, insanların bulunduğu bu yere sadece tek bir adımda gelemezdim; eğer bir kişinin vücudunun bileşimi çok mikroskobik ise, evrendeki her şeyi etkiler. Başka bir deyişle, o varlığın seviyesine bakılmaksızın, eğer o kişi daha düşük seviyedeki bir evrene girerse o evren yok olur, çünkü madde ne kadar mikroskobik ise bir o kadar enerjiye sahiptir ve sahip olduğu radyasyon bir o kadar fazladır. Her ne kadar bir Tanrının enerjisi zekâya sahip olsa da ve merhametli olsa da hala her şeyi değiştirecektir. Bu yüzden, seviye seviye reenkarne olmak zorundadır ve sadece o parçacıkların seviyesinin yüzeyine sahip olduğu zaman o seviyede kalabilir. Fakat hepiniz şunu bir düşünün: O halde bu çok aşırı derece uzun bir zaman alır. Dolayısıyla, bu benim seviyelere adım adım nasıl girmiş olduğumdur.

Sadece bir tek ben değilim -devasa gök kubbede bulunan çok sayıda Tanrı dünyaya indi ve onlar da aynen bu şekilde adım adım gelmek zorundaydılar. Kozmostan farklı seviyelerden çok sayıda Tanrı geldi ve devasa cennetlerini kurtarmak amacı ile geldiler. İnsanlara nazaran onlar aşırı derecede yüksek seviyelerde bulunan varlıklardır. Bütün bunları kurtarmak için yemin ettiler ve gerçekten de onların birçoğu aşağı geldi. Taşıdıkları asıl niyet iyiydi, fakat bunu başaramadılar. Sadece başaramamakla kalmadılar, aynı zamanda bir daha geri de dönemediler. Aslında kim olduğu önemli değil, bir kişi Üç Diyara bir kez girdiğinde onun için bir daha geri dönmek imkânsızdır. Fakat ne kadarı gelmiş olursa olsun, devasa cennetlerinin en yüksek seviyesindeki varlıklar onların hiçbirinin bunu başaramadığını gördüler. Onlar da, en başından beri beni izliyorlardı ve oradan şunu net bir şekilde gördüler -"Aa, Evet! O başarabilir!" Onlar benim varlığımın birleşiminin kozmostaki diğer tüm varlıklardan farklı olduğunu ve hiçbir şeyin benim esas doğamı değiştiremeyeceğini düşündüler. Bu yüzden, beni seçmeye karar verdiler. Aslında, dünyaya birçok Tanrı geldi.

Beni seçmiş olmalarına karşın, benim gerçekte kim olduğumu bilmiyorlardı. Peki, neden onların tarih içerisinde yapmış oldukları ayarlamaların bazıları ile birlikte hareket etmeyi sürdürdüm? Çünkü bu çok önemli bir meseleyi içermektedir. Biliyorsunuz, Dafa uygulayıcılarının nasıl üç kategoriden oluştuğundan bahsetmiştim ve o gruplardan birinin gelme sebebi karmik ilişkiler oluşturmaktı. Bu gruba dâhil olan Dafa uygulayıcılarının sayısı oldukça fazladır. Onlar, bir karmik ilişki biçimlendirmek için çok uzak kozmik vücutlardan geldiler ve çok uzak ve devasa kozmik vücutlardaki sayısız canlı varlığı temsil ediyorlar; canlı varlıklar tarafından gönderilen temsilciler olarak, Fa-düzeltmesi burada yapılacağı için, Dünyaya karmik ilişkiler biçimlendirmek için geldiler. Eğer ben buna iştirak etmeseydim, bir düşünün, o zaman kozmosun en yüksek seviyesindeki varlıklar karmik ilişkiler oluşturması için bir başkasını seçecekti ve uzak kozmik vücutlardan olan sayısız Tanrılar karmik bir ilişki kurmak için bir başkasını seçmiş olacaktı. Bu, önemsiz bir mesele değildir. Eğer eski güçler çok dikkatli bir biçimde, her bir seviyede, başka bir varlığa ait olan şeylere göre, devasa gök kubbeyi yenilemesi için ayarlasaydı, bu inanılmaz kötü bir duruma yol açardı. Onlar, yanlış kişiyle karmik ilişki kurmayacaklar mıydı? Elbette bu gerçekleşseydi bile, hala benim Fa-düzeltmemi engelleyemezlerdi. Fakat ciddi bir problem ortaya çıkardı: kurtuluş sağlamayı başlatma zamanı geldiğinde onların seçmiş oldukları kişi bunu yapmaya başlardı, her ne kadar bunu yapamayacak olsa da: Bu arada ben gerçek Fa-düzeltmesini yapmaya başlardım; o durumda onlar kesinlikle kendilerine engelleme yaratıyor olduğumu düşüneceklerdi ve eski kozmosun tamamındaki tüm canlıları beni yok etmek için mevzilendireceklerdi -Onlar kesinlikle benim onların meselelerini bozan bir kişi olduğumu düşünecekler ve beni yok etmeye çalışacaklardı. Fakat beni hiç kimse yok edemez ve hiç kimse benim Fa-düzeltmeme engel yaratamaz. Bu yüzden bir düşünün ne olacaktı? Fa-düzeltmesinin hızı kesinlikle engellenemez, bu yüzden eğer onu engellerler ise onları yok edecektim. Bir anda yok olacaklardı ve onların ne kadarı buna iştirak etmiş olursa olsun tamamı yok edilecekti. O halde, bir an için düşünün -ben bütün canlıları kurtarmak için gelmedim mi? Eğer onların tamamı yok edilseydi ben kimi kurtarıyor olurdum? Bu yüzden, eskiden tarihte beni seçtikleri zaman bunu onları kurtarma perspektifinden ele aldım, buna karşı çıkmadım, fakat benim kim olduğumu onların bilmesine izin veremezdim de. Dolayısıyla, onlar göksel gök kubbelerdeki her şeyi bu şekilde ayarladılar, buna insanlık tarihinde meydana gelmiş olan her şey de dâhildir. Benim düşüncem şuydu: Fa-düzeltmesi başladığı zaman bu aynı zamanda onlar için bir testte olacaktı. Ve onların yaptığı hiçbir şey yeni kozmosun standartlarını karşılayamadığı için onların yaptığı her şeyi bir oyun olarak ele aldım. "Eğer oynamak istiyorsanız, birlikte oynarım". Ve hepsi bu! Fa-düzeltmesinin gerçekten ne olduğuna gelince, bu farklı bir meseledir. Onların yeni kozmosun neye benzediğini bilmelerine kesinlikle izin verilmez. Hiçbir varlık Fa-düzeltmesinin dışında bırakılmış değildir. Beni seçtiklerini düşünüyorlar ve bunu beni kurtarmaya denk tutuyorlar ve bana inanılamaz bir yardımda bulunduklarını sanıyorlar. Fa-düzeltmesinden sonra, yeni kozmosun nasıl olacağına ve onların kendilerinin ne olacağına gelince kendi istediklerine sahip olmak istiyorlardı ve korumak istediklerini korumak istiyorlardı. Bir düşünelim. Diyelim ki, yeni kozmos çok saf bir altın. Eğer saf olmayan bir varlık onun içine girerse onu bozmaz mı? Buna nasıl izin verilebilir? Hiçbir varlık Fa-düzeltmesinden kaçamaz -hiç kimse kaçamaz. Kozmik vücudun içinde, devasa gök kubbenin içinde bulunan her şey bunun bir parçasıdır. Yani bir başka deyişle, eski güçler olayları nasıl düzenlemiş olursa olsun onları düzenlemelerine izin verdim, fakat netice itibari ile bu sorumluluk kesinlikle onların gereksinimleri doğrultusunda yapılamaz. Dolayısıyla, bugün gerçekleşmekte olan tüm engellerin sebebi budur; bunlar benim onların ayarlamalarını takip etmem için ısrar etmemin sonucudur. Bu engeller ne kadar büyük olursa olsun aslında bana ait olan Fa-düzeltmesinin özünü etkileyememiştir. Ve hızı da çok fazla, fakat yine de benim istediğim şekilde ilerliyor -Yeni kozmos her şeyi tamamen Dafa'nın standartlarına göre oluşturuyor, aslında Fa-düzeltmesi gelmeden önce eski güçler sadece bu zaman boşluğunda gösteriş yapıyorlar ve Dafa uygulayıcıları de aynı zamanda Dafa'yı onaylıyor ve bu zaman esnasında canlı varlıkları kurtarıyorlar; şeytan, eski güçler tarafından kullanılan temel varlıklar, bu arada Dafa uygulayıcılarına ve canlı varlıklara zulüm yapıyorlar ve asıl şeytani varlıklar tarafından kullanılan kötü ruhlu insanlarda aynı zamanda bu zaman esnasında şeytani şeyler yapıyorlar.

Eski güçler, biz insanların bulunduğu bu yerdeki şeyleri, olayları ne kadar bir süredir düzenliyorlar? İki dünyadır. Daha önce, Dafa'nın geçmişte dünyada öğretildiğini söylemiştim. O zaman, çok sayıda uygulayıcı bana ne zaman öğretildiğini sormuştu. O, bir önceki dünyada öğretildi. Peki neden? Bir önceki dünya, bu dünyayı yönetmek için bir denemeydi. Eski güçler en sonunda kendi yenileme düzenlemelerinde problemlerin meydana gelmemesini sağlamak için eski dünya ile bir deneme yaptılar. Bu, herhangi bir problemin olmamasını sağlamak ve onu sapmadan alıkoymak içindi. Peki, neden onlar bu kadar uzun vadeli bir denemeye ihtiyaç duydular? Çünkü dünyanın bu konumunda daha önce hiçbir zaman insan gibi bir canlı var olmadı. Neden sürekli uzaylı varlıklardan bahsediyorum? Bunun sebebi, geçmişte dünya ne kadar yenilenmiş olursa olsun, dünyanın bu konumundaki ana canlılar uzaylı yaşam biçimindeydi. Her bir zaman periyodunda farklılıklar vardı, fakat onların hiçbiri insanın görünümüne sahip değillerdi.

Geçmişte Tanrılar insanı neden kendi görünümünde yarattı? Bu xuilan dünyasının içinde bir gizem olmuştur. Size söyleyeyim ki, bunun sebebi, Fa burada öğretildiği içindir ve Fa'yı dinleyen canlılar Fa'yı dinlemeye layık bir görünüme sahip olmak zorundadır. Bir grup hayvanı buraya Fa'yı dinlemek için getirmek yüce Fa'ya bir hakaret olurdu ve bu kesinlikle olamaz. Eğer Dafa'nın burada öğretilmesi için olmasaydı bir Tanrı burada insan görünümünde canlılar yarattığında tüm Tanrılar onu yok ederdi, çünkü bu Tanrılara hakaret etmekle aynı anlama gelirdi. Tanrıların insanları dünya üzerinde kendi görünümleri ile yaratmaları Fa-düzeltmesi içindi. Asyalılar, Asyalılara benzeyen Tanrılar tarafından yaratıldı, batılar, batılılara benzeyen Tanrılar tarafından yaratıldı ve zencilere benzeyen Tanrılar zenci insanları yarattılar ve diğer ırkların insanları diğer başka Tanrılar tarafından yaratıldılar. O zamanlar, tüm insanlar kendilerini yaratan bu Tanrıları, Lord olarak isimlendirirdi. Fakat şu anda insan ırkının yüzde doksanı yüksek seviyelerden gelen varlıklardır ve onların büyük bir çoğunluğu çok yüksek seviyelerden gelen Tanrılardır. Onlar sadece eskiden Tanrıların yaratmış olduğu insan derisini kullanıyorlar; insanları yaratan Tanrılarla doğrudan bir ilişkiye sahip değiller. İlk dünyada Fa'yı öğrettiğimde bu büyüklükte bir Fa öğretmedim, çünkü o sadece deneme amaçlıydı. Öğretilen o Fa sadece Falun Cennetinin canlı varlıklarını kurtarmak içindi, bu yüzden o dönemde kurtarılan canlıların tamamı Falun cennetindedir. O dünyanın en son aşamasına kadar var olmasına izin verildi, o zamanlar ki teknoloji oldukça gelişmişti. Ay, oraya o zaman döneminde gönderilmişti, fakat çok gelişmiş olan sanayi sektörü havayı, suyu, toprağı, bitkileri ve insanların yediği besinleri -o zaman ki her şeyi deforme etti. En sonunda insanlar bile deforme oldular, dünyanın enerjisi tamamıyla tükendi ve o dönemin insanları son buldu.

Böylece bu dönemin dünyası 100 milyon yıl önce başladı. Şu anda, burada bulunan bazılarınız şöyle düşünebilir: "Fakat benim kitaplardan öğrendiğim 3,5 ile 4,5 milyar yıl oldu." Size söyleyebilirim ki, her bir dünya periyodu 100 milyon yıl sürdü ve bir önceki dünyada 100 milyon yıl sürdü. Fakat Zhuan Falun'da sizlere dünya üzerindeki kalıntıların yüz milyonlarca yıl önceye dayandığını ve bazılarının iki milyar yıldan daha fazla bir süreye dayandığını söyledim. İnsanlara sadece tarih öncesi medeniyetlerin var olduğunu anlatmaya çalışıyordum. İnsanların sadece bu kadar bilmesine izin verilir; yani bu yüz milyon yıllık tarih içinde insan ırkı aynı zamanda birçok tarih öncesi kültürler de yarattı. Dünyanın konumunda bulunan eski gezegenler de aynı zamanda parçalanıp dağılma ve yeniden yaratılma süreçlerinden birçok kez geçti. Kozmosta birçok gezegen parçalanıp dağılır ve onların kalıntıları havada süzülür ve toz, küçük yıldız gibi nesneler biçimlendirir. Devasa kozmik vücut içerisinde gezegenler sürekli biçimde dağılıp parçalanır ve sürekli biçimde yeniden biçimlenir ve onlar patlamalar yolu ile parçalanır. Dünya da aynı zamanda artarda patlatıldı ve ardından bir sonraki dünya biçimlendirildi-biri patlatılır, diğeri yeniden biçimlendirilir. Uzayda çok sayıda toz vardır. Bunların bazıları büyüktür, bazıları büyük kaya parçaları gibidir, bazıları bir kaç kilometre kare genişliğindedir ve bazıları 100 kilometre kare genişliğindedir. Her gezegende uygarlıklar olmuştur. Ve bir önceki dünyada aynı zamanda uygarlıklara sahipti. Bu yüzden patlamayla tam olarak yok edilmemiş olan birçok büyük parça üzerinde bir önceki yaratıkların kalıntıları bulunmaktadır. Dünya yeniden yaratıldığında, bu kozmik tozların bir araya getirilmesi yoluyla yapıldı ve bir önceki dünyadan ve diğer başka gezegenlerden sanatsal kalıntıların ve uygarlık kalıntılarının olma sebebi budur. Bu yüzden, ben eğer bugün bunu açığa çıkarmasaydım, jeologlar ve tarihçiler hangi yöntemi kullanırsa kullansınlar dünyadaki materyallerin hangi zaman periyodundan geldiği anlayamazlardı. Bu dünya az önce söylediğim gibi yüz milyon yıllık bir tarihe sahiptir; Dünya gezegeni, biraz önce söylediğim gibi 100 milyon yıllık bir geçmişe sahip; şu ana kadar geçen ömrü tam 100 milyon yıl ve bir önceki Dünyanın ömrüne ulaşmış oldu. Elbette, bu yüz milyon yıl boyunca insan ırkı birçok uygarlıklardan geçti ve yaşadığı ahlaki çöküşten dolayı Tanrılar tarafından birçok kez yok edildi. İnsan ırkının şu anda sahip olduğu sözüm ona uygarlık eski güçler tarafından amaçlı bir şekilde ayarlandı, bu gerçek insan kültürü değildir.

Neden o halde, Fa öğretildiği zaman ve Tanrılar Fa'yı dinlemek için geldiğinde insan teni doğrudan yaratılmadı? Onun yerine neden tarihte çok daha öncesinde insan yaratıldı? Şunu bilmelisiniz ki, Tanrılar insanları yarattığında onlara Tanrıların düşünüşünü ve düşünme biçimini ekleyemezdi, çünkü bu onları insanlar haline değil, tam ve eksiksiz Tanrılar haline getirirdi. Ve buna izin verilemez. İnsanlar her ne kadar Tanrıların görüntüsüne sahip olsa da, Tanrılar insanları akrabalarıymış gibi görmezler, çünkü insan davranışları Tanrılarınkinden tamamen farklıdır. Peki, insanlar başlangıçta nasıllardı? İnsanların bedensel yapıları Tanrılar tarafından yaratıldı, bu yüzden o, bu boyuttaki en mükemmel insan vücudu sistemidir. Bütün uzaylı canlılar onu gördüklerinde hayranlıkla iç çekiyorlar. Elbette bu aynı zamanda, insanlara ait olan üç ruh ve yedi can da buna dâhildir ve onlar birlikte bu bütünsel insan vücudunu biçimlendirirler. Üç ruh ve yedi can olmadan o sadece bir insan vücudunun yüzeyi olur veya bir "insan teni". "İnsan teni" kavramı insanoğlunun bildiği ten kavramından farklıdır. Tanrılar insan vücudunun sahip olduğu moleküler parçacıklardan oluşturulmuş her şeyi -kemikler, kan, iç organlar ve bu gibi şeylerde dâhil olmak üzere, buna yüzeydeki tüm insan vücudu yapısı da dâhil- her şeyi en dış yüzey olarak kabul eder veya başka bir şekilde ortaya koyacak olursak, ona mikro kozmostan bakıldığında, yüzeyde moleküler hücrelerden oluşan insan; vücut dikkatlice incelendiğinde, insan gözü ile görülen her şey -Tanrılar yüzeydeki bu yapının tamamına "insan teni" derler. İnsanoğlunun sahip olduğu deriden söz etmiyorlar.

Fakat kozmosu ve dünyadaki her şeyi algılayışı kilitlenmiş veya hayatın nasıl tezahür ettiğini algılamaktan yoksun ve bu sürekli değişen dünyada meydana gelen değişimlere dayanma yeteneği veya belirli bir düşünce yapısı olmayan, kozmosu, dünyayı ve doğayı anlayamayan ve adapte olamayan bir kişi -o nasıl davranırdı? Size anlatayım, mutlu bir şey olunca, bir ağacın tepesine çıkar kükrer gibi gülebilirdi, o kadar çok gülerdi ki, korkunç olurdu. Üzücü ve acı verici bir olayla karşılaştığında kendini oradan oraya atar yerin dibine girmek ister gibi yeri kazmaya başlardı ve onu öfkelendiren bir şey ile karşı karşıya kaldığında ortaya çıkacak sonuçları düşünmeden kızgınlığını dışarı vururdu. Ve o mutluluk, kızgınlık, keder, keyif için ölürdü. Bir düşünün, bu tip bir insan Fa'yı dinleyebilir miydi ki? Fakat insanlar ilk defa yaratıldığında bunun gibilerdi; kendilerinde hiçbir öz barındırmıyorlardı, herhangi bir dayanma gücüne sahip değillerdi ve kavramları ve de bu boyuttaki olayları algılayışları eksikti. Bu yüzden insanlar yavaş yavaş, insan zihninin zenginleştirilmesi ve kendilerine öz ve dayanıklılık kazandırılması için, uzun bir zaman döneminden geçmek zorundaydı. Bu, kısa bir sürede yapılabilecek bir şey değildi, bu yüzden, bu yüz milyon yıl bunu yapmak için kullanıldı. Günümüz insanlarının davranış şekli şöyledir ki, başlarına kötü bir şey geldiğinde panik olmuyorlar, kendine hâkim ve sakin kalıyorlar, mantıklı düşünüyor ve hatta yaratıcılığa sahipler. İnsanoğlunun bu gibi bir zihne sahip olmasının ve şu anda yaptıkları gibi normal bir şekilde davranmalarının sebebi, Tanrıların tarih içerisinde inanılamayacak kadar uzun bir zaman periyodunda, bunu insanlar için amaçlı bir şekilde bilerek yaratmasının sonucudur. Ve bu süreç, sizlere söyleyebilirim ki, beş bin yıl öncesine kadar devam etti.

Çin'in yarı Tanrısal kültürünün son beş bin yıllık dönemine gelindiğinde, insan zihninin sistematik bir biçimde normalleştirilmesi başladı, bu yüzden de Fa'yı kabul edebilecekti. Her ne kadar dünyadaki prensipler tersine çevrilmiş olsa da kozmosun yüce Fa'sı doğrudur. Ben Fa'yı öğretirken, Fa prensiplerinin içsel anlamı, cümleleri ve kendini gösterme şekli Üç Diyarın ötesindeki farklı seviyelerde farklı oluyor, fakat Fa prensipleri baştan sona tutarlıdır. Farklı boyutlara yükselen farklı varlıklar farklı şeylerden sorumludurlar -fakat bu farklılıklar düzenlidir. Eğer ben burada insanlar arasında bir yolla ve cennetlerde başka bir yolla öğretseydim, bir düşünün: bu Fa her şeyi kapsamazdı -ve buna sahip olamazdık- çünkü Fa-düzeltmesinde burada insanlar arasında bulunan Fa, tüm kozmosa uymak zorundadır. Ben Fa'yı öğretirken kat kat her seviyede bulunan 'benler' de aynı zamanda Fa'yı öğretiyor ve her seviyede bulunan canlı varlıklar Fa'yı dinliyor.

O zaman insanoğlunun düşünme şekli Fa'yı duyduğunda onu anlaması için ne şekilde şekillendirilmeliydi ve normalleştirilmeliydi. Fakat ben Fa'yı insanoğlunun kültürünün ve zihninin gerektiği gibi olmasını mümkün kılacak bir şekilde öğretecektim. Dünyanın her yerinde bulunan insanların tamamı erdemin ne anlama geldiğini biliyor, inancın ne olduğunu, iyiliğin ne anlama geldiğini, şeytanın ne olduğunu ve de iyinin ve kötünün ne anlama geldiğini biliyor - bunlar en temel olan şeylerdir. Çin'de bunlar kendilerini daha somut bir şekilde gösterir ve sahip oldukları içsel anlamlar daha derindir. Fa orada öğretileceği için ve bu işe orada girişileceği için, insanların Fa'yı fark etmesini ve anlamasını sağlayabilecek zengin bir kültürün orada yaratılması gerekiyordu. Sizlere daha önce, tarihte en başından beri Dafa uygulayıcılarımın birçoğuyla karmik ilişkiler biçimlendirdiğimi söylemiştim. Karmik ilişkiler oluşturmak sadece yüzeydeki amaçtı; karmik ilişkiler biçimlendirildikten sonra, Dafa uygulayıcıları ve ben aynı zamanda, Dafa'nın gereksinimi olan insan uygarlığını ve kültürünü yaratma sorumluluğunu da üstlenmek zorundaydık. Çünkü tarihte, basit, sıradan bir insan, ardında -Dafa'yı öğretmek için yaratılmış olan- insanlık tarihi, bir uygarlık, bir tarihi kalıntı veya bir teori bırakmak isteseydi, buna kesinlikle izin verilmezdi. Bu yüzden, tarihten bugüne kadar aktarılmış olan kültür, Dafa uygulayıcıları tarafından gerçekleştirildi ve tabii ki, size rehberlik eden Shifu'da oradaydı. İnsanoğlunun tarihi bir oyun gibidir ve sizler tüm rolleri oynadınız -krallardan basit halk'a, kahramanlardan kötü adamlara, hainlere, (Gülüşmeler) entelektüellerden ünlü kişilere, kahramanlara. Durun hemen gülmeyin. Eğer hiç kimse bir hainin rolünü oynamasaydı, o zaman, ben bugün Fa'yı öğretirken hiç kimse bir hainin ne demek olduğunu, bir hainin davranışlarının ne olduğunu, onun ne şekilde düşündüğünü ve hissettiğini veya bir hainin neye benzediğini bilmeyecekti. Fa'da eksik bir nokta olamaz.

Üç Krallığın Hikâyesini biliyorsunuz, değil mi? Üç Krallığın Hikâyesi içinde "sadakat (yi)" sergilendi. Bu üç güç arasındaki hanedanlık ve güç yarışı boyunca, "sadakat"in içsel anlamı tam olarak ortaya kondu. Ayrıca, "sadakat"in derin anlamının sergilenmesi için bir hanedanlık süresi kadar zamana ihtiyaç vardı ve ancak onun ardından, Fa bugün öğretildiğinde insanlık "sadakat" hakkında derin bir anlayışa sahip, "sadakat"in ne demek olduğunu, onun içsel ve yüzeysel anlamı arasındaki uzayıp giden ilişkiyi veya daha derin seviyelerde nasıl tezahür ettiğini biliyor. İnsanlar bu kelimenin sadece yüzeysel anlamını değil, sahip olduğu tüm içsel anlamı da bilmeliler. Elbette, Üç Krallığın Hikâyesi aynı zamanda insanın becerilerini ve diğer başka niteliklerini de sergiledi.

Güney Song Hanedanlığından Yue Fei¹ "sadakatin" ne olduğunu sergiledi. Sadakat nedir? Onu bir çırpıda anlatıp tarif edemezsiniz. Sadece tüm bir hanedanlık süresinin ardından insanlar onun gerçek içsel anlamını, daha derin seviyelerde nelerle ilişkili olduğunu ve gerçek hayatta nasıl sergilendiğini öğrendiler.

Tarihte farklı düşünce okulları da oldu, ayrıca Konfüçyüs'ün kendi öğretisinde asıl anlamlara sahip olarak ortaya koyduğu merhamet, sadakat, görgü kuralları, öğrenim, güvenilirlik ve bunun gibi kavramlar da vardı. Sadece Sakyamuni, Laozi ve İsa geldikten sonra insanlar bugün gerçek inancın ve xiulian'in ne olduğunu bilebilirdi, bir Buda'nın, Tao'nun ve Tanrının ve bunun gibi, ne olduğunu bilebilirdi -bu gibi şeyler. Tarih boyunca, günümüz insanlığının düşünme biçimi zenginleştirildi ve bu, insanların Fa'yı kabul etmesini ve anlamasını ve Fa'yı elde etmesini sağladı. İnsan ırkının tüm tarih süreci bu temeli oluşturuyordu. Bir başka deyişle, insanoğlunun ve insan kültürünün yaratılması Dafa'yı öğretmek içindi -Fa insan kültürüne uygun bir biçimde öğretilmiyor, ne de insan kültürünün bir ürünüdür. Dolayısıyla, biz bu son beş bin yılda bunları yaptık.

Şu an bu konu üzerindeyken, sizlere en net şekilde şunu söyleyeyim: İnsan toplumu bir oyun gibidir -hanedanlık üstüne hanedanlık, bu sadece perdenin açılıp bir hanedanlığın oyununu sahnelemeye başlaması gibidir ve bir hanedanlık bittikçe büyük perde kapanır; ardından tekrar açılır ve eskisinin yerini yeni bir hanedanlık alır. Bir hanedanlıktan ötekine, birbiri ardına bu şekilde gelip geçtiler, karmik ilişkiler oluşturdular, arkalarında tarih bıraktılar ve her şeyi ardı ardına sahneleyerek insanlık için gerekli olan kültürleri yarattılar. Onlar neden Çin'de "Hanedanlık" olarak isimlendirilirken başka yerlerde "Ülke" olarak isimlendiriliyor? Onların liderleri "Kral" olarak isimlendirilirken, neden Çin'de "İmparator" olarak isimlendiriliyor? Sizlere söyleyeyim ki, bu kültür veya terminolojiden kaynaklanan bir farklılık değil. İnsan ırkı Dafa için yaratıldığından, Dafa bu oyunun ana temasıdır ve tüm yaşayan canlıların var oluşu bu ana konunun etrafında döner. Sadece insanlar kendilerini, oyunun detayları içerisinde sahnelenen çatışmalara ve kavgalara kaptırdılar ve bu oyunun ana temasını ve hayatın anlamını unuttular. Bu oyunun sahnelendiği yer Çin'dir.

Bir hanedanlık gidip bir hanedanlık geldiğinde, her bir hanedanlıktaki insanlar cennetlerdeki hanedanlıkların insanlarıydı. Onlar, uzak kozmik vücutlardan olan temsilcilerdir, oradaki sayısız varlığı temsil ediyorlar ve buraya bir karmik ilişki biçimlendirmek için geldiler, böylece o canlı varlıklar Fa-düzeltmesi esnasında ayıklanmayacaktı. Kendi hanedanlıkları esnasında bir karmik ilişki oluştururken, arkalarında kendileri ile birlikte getirmiş oldukları kültürü bıraktılar. Kendi karmik ilişkilerini oluşturduktan sonra, bir sonraki hayatta, başka bir bölgede reenkarne oldular ve Dafa'nın öğretileceği gün için beklediler. Bütün hanedanlıklar bunun gibiydi ve dünyadaki tüm ırklar Çin'de reenkarne oldular -ve bu her bir ülkede bulunan insanları da içerir. Son zamanlarda, Fa'yı öğretmeye başlamamın ardından daha yüksek seviyelerden gelmiş olan büyük sayıdaki varlıklar dışında, her bir ülkede bulunan insanlar tarihin belirli bir zamanında Çin'de reenkarne oldular. Hangi ülkede olursanız olun bu dünyada ilk önce Çinliydiniz, çünkü ilk reenkarnasyonunuz orasıydı. Bütün bunları söyledikten sonra size söylemek zorundayım ki, bir ülke olarak Çin'in formu ve içsel anlamı aslında var olmamaktadır. Söylemiş olduğum şey ile şok mu oldunuz? Aslında Çin kültürü farklı hanedanlıklardaki tüm dünya insanları tarafından geriye bırakıldı; ve bu insanlar bir karmik ilişki biçimlendirdikten sonra başka bölgelerde reenkarne oldular. Örneğin, günümüz Amerikalıları Büyük Ming hanedanlığının insanlarıydı. Günümüz Amerikalıları Taoizm'i çok seviyorlar ve hala o dönemin değerlerini sergiliyorlar. Taoizm Ming Hanedanlığı döneminde popülerliğinin zirvesine ulaştığında, bazı şehirlerde neredeyse her ailenin evinde dan oluşturma kazanı vardı. İngiltere Büyük Tang hanedanlığıydı, Fransa Büyük Qing, İtalya Yuan, Avustralya Xia, Rusya Zhou, İsveç Kuzey Song, Tayvan Güney Song ve Japonya Sui Hanedanlığı idi. O dönemlerde, her bir hanedanlıktan olan insanlar Çin'i terk ettiler ve o zamanlar ülke olarak var olmayan, fakat şimdi ülke olarak var olan yerlerde reenkarne oldular -oralar o zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez yerlerdi. Böylece, pek çok insan dünyanın her yerine dağınık bir biçimde reenkarne oldu ve sadece son zamanlarda yerlerine döndüler. Bir hanedanlıktan olan insanlar bir yere giderken, bir başka hanedanlıktan olan insanlar başka bir yere gitti -işte bu şekilde oldu. O zaman hadi söyleyin, Çin nerede? Ve Çinliler, kim? En hakiki anlamda "Çin" var olmamaktadır.

Fakat şu anda var olmakta, öyle değil mi? Çünkü o da şu anda bir ülke olarak isimlendiriliyor ve artık hanedanlıklar yok. Aslında o hala var olmamaktadır, çünkü oynanacak son sahne, Fa öğretileceği zaman, benimle karmik ilişkiler kurmuş olan dünyanın her bir yerindeki varlıklar, büyük olasılıkla Fa'yı edinecek olan ve Dafa geniş çapta yayılırken negatif rol oynayacak olanlar, hepsi Çin'e geri reenkarne oldular. İster Fa'yı elde etmek için gelenler olsun, ister zarar vermek için gelenler, hepsi bu Fa için geldiler, Fa için doğdular ve Fa için biçimlendirildiler - herkes olması gereken yerde. O yüzden, bugün Çin'de bulunan insanlar, en fazla oranda çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş olan kişilerdir; bunun sebebi, Fa-düzeltmesi dönemi için gelmiş olan, dünyanın çevresindeki pozitif ve negatif varlıklar, orada bir araya toplanmıştır. Fakat bir varlığın, pozitif bir rol oynamak veya negatif bir rol oynamak için geldiğine bakılmaksızın -Fa-düzeltmesi eski güçlerin düzenlemelerini kabul etmediğinden- bir varlık Fa-düzeltmesine doğru bir şekilde bakabildiği ve doğru bir biçimde ele alabildiği müddetçe, onun ayıklanmayacağı konusunda hala umut vardır. Ve eğer o, Fa'yı elde edebilirse onu kurtaracağım. Sizlere daha önceden söylediğim bir şey vardı. Şöyle sormuştum: neden dünyada "demokrasi" ortaya çıktı? Temel sebep şudur ki, o ırkların Kralları -o kozmik vücutlardan gelmiş olan- hepsi Çin'de reenkarne oldular, o nedenle de diğer bölgelerde bulunan hangi kişiler kendisini Kral ilan edebilirdi? En sonunda, yüksek seviyeli eski güçler şöyle karar verdiler: "İnsanların kendi liderlerini kendilerinin seçmesine izin verelim." "Bir kişi seçildiğinde o bir Kral olarak adlandırılamaz. O yüzden ona başkan denmesini sağlayalım. Her neyse, onların lideri olduktan sonra bile ona bir Kralmış gibi davranılamaz; kötüleştiği zaman insanlar onun hakkında kötü şeyler söyleyebilirler ve hatta çok fazla kötüleşirse yargılanabilir ve onun yerine bir başkası seçilir." Yukarıdaki varlıkların demokrasiyi düzenlemelerinin gerçek nedeni budur. Başka faktörler de vardır. Bu insan yerine tezahür eden şeyler aynı zamanda insanoğlunun bulunduğu seviyenin ilkelerini de içermektedir. İnsanların ne olup bittiği hakkında hiçbir fikri yok. Bu yüzden, her ne kadar Çin'deki insanlar özellikle göz alıcı bir şekilde görünmese de -ki bu son zamanlardaki büyük miktardaki karmadan dolayıdır- bu ten artık dıştan o kadar güzel olmadığı halde, içindeki maddeler kayda değerdir. Bir düşünün, eğer oradaki varlıklar yok edilirse ne kadar korkunç olacak. Temsil ettikleri, kişiler olsun veya diğer boyutlarda kendileri ile ilişkili canlı varlıklar olsun, bunların hepsi büyük gruplar halindeki varlıklardır.

Bunlardan bahsettikten sonra, size başka bir şey daha söyleyeceğim. Daha önce bahsetmiştim ki, bu dünyanın tarihi sadece 100 milyon yıl öncesine dayanır. Aslında, dünyanın 100 milyon yılı, her biri 50 milyon yıl olmak üzere iki ana periyoda bölündü. İlk 50 milyon yıllık dönem devlerin, cücelerin ve orta boydaki insanların bir arada var olduğu dönemdi. Devler ortalama beş metre boyundaydı, orta seviye ölçeklerdeki insanlar yaklaşık iki metreden biraz daha az boyları ile biz modern insanlar ile aynı idi ve cüceler de sadece birkaç inç uzunluğundaydı. Tanrılar insanları yarattığında neden bu üç tipi eş zamanlı bir biçimde yarattı? Bu, bu üç tip insanın hangisinin final aşamasına kadar dünyada yaşamaya uygun olduğunu ve Fa'yı elde etmeye uygun olduğunu test etmek içindi. O 50 milyon yıl boyunca insanoğlunun dünyayı anlama yeteneği durmaksızın keskinleşirken, aynı zamanda geriye hangi tip insanın bırakılacağı belirleniyordu. En sonunda anlaşıldı ki, devler uygun değil. Büyük vücutlara sahip oldukları için dünya ile ilişkileri göz önüne alındığında onlar için mesafeler kısaldı. Ayrıca o doğrultuda konuşacak olursak, zamanı da kısalttılar, çünkü devlerin maddi kaynakları tüketimi dünya ile orantılı değildi. Daha sonra, cücelerin de orantılı olmadığı görüldü -dünyanın her yeri ormanlarla kaplıydı ve ağaçları temizlemek onlar için zordu. O zamanlar, temizlenmiş boş arazi yoktu ve onlar için bugünkü gibi bir uygarlık kurmak zor olacaktı. Bu arada, dünyadaki zaman cüceler için fazla uzundu ve mesafeler çok muazzam derecede fazlaydı; okyanusları geçmek onlar için çok zor olacaktı. Bu yüzden, uygun değillerdi. O durumda, devler ve cüceler ayıklandı. Hemen ayıklanmadılar -tarihten yavaş yavaş ayıklanmaya başlamalarından önce 50 milyon yıl geçti. Nihai olarak ortadan kaybolmaları iki asır önceydi, bir başka deyişle, devler 200 yıl önce tamamen ortadan kayboldular. Bu arada, cüceler, 70-80 yıl öncesine kadar görünüyorlardı. Sadece son dönemde yok oldular ve tamamen ortadan yok olmadılar -bazıları başka boyutlara gitti ve bazıları da, dünyanın içine gitti. Onlar ayıklanmış olan insanlar olduklarını biliyorlar, bu yüzden de günümüz insanları ile iletişim kurmuyorlar.

Şu an bu konu üzerindeyken, geçmişe ait iki gizemi açıklayayım. İnsanlar piramitlerin nasıl inşa edildiğini açıklayamıyorlar. İnsanlar bu kadar büyük taşları nasıl taşıdı? Beş metre boyundaki birkaç insan için onları taşımak, günümüz insanlarının büyük bir kayayı taşımalarından farklı değildir. Beş metre boyundaki insanlar için o piramitleri inşa etmek, bizim bugün bir bina inşa etmemiz ile aynı idi. Bir başka gizem ise, neden dinozorlar gibi büyük hayvanlar vardı? Gerçek şudur ki, onlar devler için hazırlanmıştı. Beş metre boyundaki bir kişinin dinozor gibi büyük bir hayvana bakış şekli ile günümüz insanların ineklere bakış şekli arasında bir fark yoktur. Farklı insanlar için farklı türler hazırlanmalıydı. Dünyadaki her şey insan için yaratıldı, insan için biçimlendirildi. Aynı zamanda sizlere söyleyebilirim ki, bu konu üzerindeyken, o hayvanlar hiçbir şekilde insanlar ile eşitmiş gibi görülemezler -kesinlikle onların aynı olduğunu düşünemezsiniz. Onlara karşı merhamet besleyebilirsiniz ve onlara bakabilirsiniz, fakat kesinlikle onlara insanmış gibi davranamazsınız. İnsan Tanrılar tarafından yaratıldı, hayvanları insanlar ile mukayese etmek insana hakaret etmek ile ve de Tanrılara küfretmek ile aynı şeydir. Tarihin gerçekliği insanlara gösterilecek ve o zaman insanlık kozmosun, yaşamın ve maddenin gerçek, doğru kavramına sahip olacak. Günümüzde bazı insanlar arkeolojik çalışmalar yaptığında gidip insan kemiklerini dinozorların üzerine koyuyorlar ve piramitlerin nasıl inşa edildiğine gelince şu anki o kısıtlı ve sınırlı bilgileri ile bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Gerçek şu ki, bilimin şimdiki fiziksel dünya hakkında sahip olduğu birçok algılayış yanlıştır ve onların yola çıkış noktaları bile yanlıştır. Yerçekimi teorisi bile yanlıştır. Fırsat olduğunda bu şeyleri anlatacağım.

İnsanlık tarihini kapatan o örtüyü kaldırdım. Bu, tarihi ele almak için değildi, çünkü insan ırkı Dafa için yaratıldı ve biçimlendirildi. Böylece, bu tarihi anlatırken sizlere Fa'yı öğretiyordum, çünkü bütün bunlar Fa ile ilgilidir. Özellikle bu şeyler ve şu anda yapmakta olduğunuz her şey, Dafa'ya karşı olan sorumluluğunuz ile iç içe olduğu için ve Dafa uygulayıcılarının kendi kritik ve derin faktörlerini de içerdiği için, birçok şey Dafa uygulayıcıları için gerçekten çok önemli. Size bunları, bu noktadan itibaren hepinizin Fa-düzeltmesinde daha da iyi olmanız umuduyla anlatıyorum. Sıkı şekilde çabalamak zorundasınız ve yaptıklarınızı iyi bir şekilde yapmak zorundasınız, çünkü sizin istediğiniz şey, her şeyi mükemmelleştirmektir ve sizler sorumluluk taşıyorsunuz -sizler canlıları kurtarma görevi ve sorumluluğu ile geldiniz. Tarih boyunca, insanlar canlıları kurtaracaklarını deklare etti. Fakat kim canlıları kurtarmanın gerçek anlamını biliyordu ki? Sizler gerçek anlamda canlıları kurtarıyorsunuz ve sadece siz bu muhteşemlikte bir şeyi yapmayı hak ediyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayacağınızdan emin olun!

Sanırım daha fazla konuşmayacağım. Şimdi, eğer bazılarınızın hala sormak ihtiyacı hissettiği, önemli olduğunu düşündüğü soruları varsa onları sorabilirsiniz ve zamanımı sizin sorularınızı cevaplandırmaya ayıracağım. Mesleğinizdeki, hayatınızdaki veya uygulamanızdaki belirli meselelere gelince, onlar kişisel uygulamanızda yükselmenizi sağlayacak olan faktörler ve durumlardır, onlar aydınlanmanız gereken kendi başınıza geçmeniz gereken testlerdir. Sanırım, kendi erdeminizi oluşturmanız için kendi başınıza aydınlanmanıza izin vermeliyim, onları ben cevaplarsam eğer, onlar size ait olmayacak.**********************************

Soru: Doğru düşünceleri yollarken, formüllerin ve ellerin pozisyonlarının özel bir şekilde birbirine tekabül etmesi gerekiyor mu?

Shifu: Hayır, istediğin el pozisyonunu iki formül ile kullanabilirsin.

Soru: Fa-düzeltmesi sürecinde, bazı insanlar, her şeyi değerlendirmek için Fa'yı kullanacakları yerde, göksel gözü açık olan uygulayıcıların söylediklerine kulak veriyor.

Shifu: Her zaman için, ister grup olarak bir şeyler yapıyorken, ister bireysel olarak, Fa'yı onaylarken, her şey Dafa üzerinde odaklanmalıdır, her şey Fa'yı kullanarak değerlendirilmelidir -ve sizler kesinlikle, bir kişinin göksel gözü ile gördüğü şeyler doğrultusunda hareket edemezsiniz. Çünkü her ne kadar uygulayıcıların gördüklerinin büyük bir bölümü doğru olsa da, gördüğü şey, tablonun bütününün sadece küçük bir parçasıdır ve aynı zamanda sadece kendi seviyeleri ile sınırlıdır. Ve o bazen de, takıntılarından kaynaklanan sahte bir görüntüdür. Sizlere şunu söyleyeyim, bu kozmos içerisinde -bir Tanrının seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun- bu kozmos onun için hala bir gizemdir ve o hala, bu Fa-düzeltmesi esnasında kurtarılması gereken bir canlıdır. Onun görebileceği ve de bilebileceği şeyler, kozmosun gerçek durumundan ziyade, sadece kendi bulunduğu seviyedeki şeylerdir, ne bütün evrenin gerçeği, ne de Fa-düzeltmesi sırasında Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeylerin en son ve gerçek görüntüsüdür. O Tanrıların yaptıkları ve sizin de gördüğünüz şeyler, ya da söylediklerini duyduğunuz şeyler -ne olursa olsun- ona inanmayın. Her şeyi, sadece Dafa'nın ve Shifu'nun gereksinimleri doğrultusunda yapın. Her şeyi, erdemli bir biçimde yapmalısınız -bu çok ama çok önemli, çok ama çok görkemlidir! Birilerinin gördüğü şeyleri kendinize rehber olarak alamazsınız.

Diğer Dafa uygulayıcıları ile bir şeyler yaparken, aranızda tartışmaların olması kaçınılmazdır ve aranızda görüş ayrılıklarının olması da kaçınılmazdır. Peki neden? Sahip olduğunuz takıntılar bir şekilde sergilenmelidir -ki böylece onları terk edebilirsiniz. Fakat uzunca süren bir anlaşmazlığın ardından geri adım atmayı reddediyorsanız, o zaman bu bir problemdir ve bunun sebebi, kendi içinize bakmamış olmanız ve kendi probleminize bakmamış olmanızdır. Hepiniz, Dafa'ya karşı sorumlu olmak istiyorsunuz ve taşıdığınız niyet iyi. Fakat sıklıkla dikkat etmiyorsunuz ve çok büyük olasılıkla sıradan insan saplantılarına sahipsiniz. Bütün bu şeyler konusunda dikkatli olacağınızdan emin olun.

Dafa uygulayıcıları; Fa-düzeltmesinde bugün bu safhaya ulaşmış olarak, Shifu, Fa-düzeltmesi döneminde yapmakta olduğunuz her şeyi tasdik etmekte, onaylamaktadır. 20 Temmuz 1999 tarihinde, 20 Temmuz'dan önce uygulamaya başlamış olan eski uygulayıcıların hepsini konumlarına zaten itmiştim, -sizleri en yüksek konumlarınıza ittim. Sizlere daha önce, geçirdiğiniz değişimlerin en mikroskobik seviyeden ve orijinal doğanızdan başladığını söylemiştim. Bazı uygulayıcılar: "Kendimi çok hızlı bir biçimde geliştiriyorum" şeklinde hissediyordu. Eskiden hepiniz öyle hissediyordunuz. Xiulian uygulamasındaki Tamamlanma sürecinizin ve final yükselmenizin her ikisi de, daha sonraki Fa'yı onaylama amacına yönelikti. O yüzden, eğer siz, kişisel gelişim uygulaması döneminde Fa'yı iyi çalışmış olan bir kişiyseniz, zulmün ortasında Fa'yı iyi bir biçimde onaylar, canlıları iyi bir biçimde kurtarırsınız ve yüzeyde bulunan vücudunuz, Fa-düzeltmesinde, durmaksızın yüksek seviyelere asimile olur ve geride, insan yüzeyinizde kalanlar, giderek daha da azalmış bir hale gelir. Fakat yapması gerekenleri iyi yapmayanlara, aksi istikamete gitmiş olanlara veya ileri doğru adım atmayanlara gelince, sahip oldukları Tanrısal kısımdaki vücutlarının katman katman yok olduğunu görebilmekteyiz. Elbette, bu sorumluluk henüz sona ermedi. Fa-düzeltmesi henüz son bulmadı, dolayısıyla yapmanız gerekenleri yeniden iyi bir biçimde yapmanız için, hala şansınız bulunuyor. Hakikaten, zulmün bitmesine bir gün bile kaldığı müddetçe, o gün bir fırsattır. Bunu iyi bir şekilde kullanın, daha iyi yapın, daha çabuk geri dönün ve artık fırsatı daha fazla kaçırmayın. Geçmişte yapmış olduğunuz hataların üzerinde çok durmayın -eğer hatalar yaptıysanız o zaman bu andan itibaren iyi yapın. Geçmişte meydana gelmiş olan şeyler hakkında düşünmeyin. Yapmanız gerekenleri şu andan itibaren nasıl iyi bir biçimde yapacağınızı, kendinize ve canlı varlıklara karşı nasıl sorumlu olacağınızı düşünün.

Bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı uygulayıcılarımız yaptıkları işlerde farklı görüşler taşıdığında, benim aile üyelerimi aramaktan ve onların fikirlerini sormaktan hoşlanıyor. Sizlere söyleyeyim ki, benim aile üyelerim de uygulayıcıdır ve onların da olayları her zaman doğru değerlendirmeleri diye bir şey söz konusu değildir. Onlar da, yanlış şeyler yapabilirler ve yanlış bir şey söyleyebilirler -onların söyledikleri Fa değildir. Artık bu türde bir şey yapmayın. Kendinize ait kudretli erdemi oluşturmak ve xiulian'de kendinizi yükseltmek için olan fırsatları elinizle tepmeyin. Fa-düzeltmesi sürecinde, her bir kişi kendi yolunda yürümektedir ve bu, her bir Dafa uygulayıcısının yarattığı bir tarihtir. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Eğer daha fazla sorunuz var ise sorabilirsiniz…

Soru: Niçin sıklıkla Shifu'nun cennetlerde bir şeyler yapan küçük uygulayıcıları oluyor?

Shifu: Çünkü onlar yetişkinlerin sahip olduğu, doğuştan sonra biçimlenmiş olan fikir ve düşüncelere sahip değillerdir, onların doğaları daha saftır, yaydıkları enerji, sıradan insanların düşüncelerinden etkilenmez. Yani bir başka perspektiften konuşacak olursak, bir kişinin yeteneklerinin ölçüsü, sıradan insanlarda olduğu gibi, yaşı tarafından sınırlanmaz.

Soru: İnsanların aklını parayla bozmuş olduğu Hong Kong ortamı içerisinde, insanların Fa'yı elde etmelerini nasıl sağlayabiliriz?

Shifu: Sizler Dafa uygulayıcılarısınız, sizler şeytanın yalanları ile zehirlenmiş olan canlı varlıkları kurtarmaktasınız. Bir kişi Dafa'ya karşı olmadığı müddetçe, Fa dünyayı rektife ederken gerçekleşecek olan ayıklanmadan kurtulabilir. Fa'ya zarar vermeye kalkışmamış, fakat iyi olmayan canlılara veya yeterince iyi olmayan canlılara gelince, şu anda onlar için bir şey yapmıyoruz. Çünkü bir sonraki aşamada hala xiulian uygulayacak insanlar olacak ve bir sonraki aşamadaki canlılar, Fa dünyayı rektife ederken, hala kendilerini konumlandırmaya ihtiyaç duyacaklar. Şu anda bizim sunduğumuz kurtuluşun odak noktası, zihinleri şeytanın yalanları tarafından zehirlenmiş olanlardır. Canlıları kurtardığımız esnada yok edilmiş olan aşırı derecedeki şeytani varlıklar, sadece Fa'ya zarar verdikleri için hedef oldular. Onlarla aynı seviyede olan, fakat Fa'ya zarar vermeye kalkışmayan ve bu olaya karışmayan daha başka birçok canlı var -onlarla ilgili bir şey yapılmıyor. Peki neden? Fa-düzeltmesinin bir sonraki aşaması, Fa'ya zarar vermemiş olan canlılar için bir fırsat olacak aynı zamanda. Ve bir de, bir sonraki aşamanın insanları hala kendilerini geliştirmek zorunda olacaklar. Bütün bu şeyler bir sonraki aşamanın parçasıdır.

Dafa uygulayıcılarının bugün yapmakta olduğu şey, Dafa'ya karşı sorumlu olmaktır. Sıradan insan toplumundaki şeylere dokunmayın. Gerçekleri açıklarken, yüksek seviyeli şeyler söylemeyin; esas mesele insanların yüksek seviyeli, derin Fa'nın ne olduğunu anlamasını sağlamak değildir. Pekâlâ, özellikle çok iyi olanlar bir istisnadır ve onlara bahsedebilirsiniz. Fakat ortalama düzey bir insana gerçekleri açıklarken, ona sadece bizim zulüm gördüğümüzü ve bizim sadece egzersizleri yaptığımızı ve sadece iyi insanlar olmaya çalıştığımızı söyleyin; bunu anlayabileceklerdir. Gerçeği öğrenmelerinin ardından insanlar bütün bu propagandanın ne olduğunu anlayacaktır ve bunun ne kadar adi, ne kadar kötü olduğunu doğallıkla anlayacaklardır. İnsanlar buna uyandıktan sonra kızacaktır: "Bir hükümet nasıl olur da bir grup serseri gibi davranabilir? ...Çok kötü bir biçimde zulme uğruyorsunuz ve sadece iyi insanlar olmaya çalıştığınız için zulme maruz kalıyorsunuz." İnsanlarla konuşurken sadece en basit düşünceleri kullanın. Sadece kabul etmekle kalmaz aynı zamanda bunu anlayabilirler de, fakat yanlış anlamaya meyilli de olabilirler. Sizler, bayağı bir zamandır xiulian uyguluyorsunuz ve Fa'dan edindiğiniz anlayışınız da oldukça derin. Fa hakkında sahip olduğunuz yüksek seviyeli anlayış hakkında konuşursanız, sıradan insanlar açısından bunu anlamak zor olacaktır ve muhtemelen yanlış anlayacaklardır. Bugün sahip olduğunuz yüksek seviyeli anlayışa, uzun bir xiulian sürecinden geçtikten sonra ulaştınız. İnsanlardan bir anda o denli yüksek seviyeli konuları anlamasını istiyorsunuz, fakat bunu başaramazlar. O yüzden, onlarla çok yüksek seviyeli konuşmayın. Dinle ilgili olan insanlara bile gerçekleri açıklarken, yüksek seviyeli konuşmamalısınız. Sadece katlanmakta olduğumuz zulmü anlatın. Diğer spritüel inançlar hakkında bir şey duymak istemiyorlar ise, onlara sadece egzersizler yaptığımızı söyleyin. Günümüzde insanları kurtarmak zor. Onlara gerçekleri, sahip oldukları takıntıların mantığını takip ederek açıklamalısınız. Onları kurtarmak için, onlar açısından herhangi bir engelleme yaratmayın.

Soru: Ben, Fa'yı sadece birkaç ay önce edinmiş olan bir uygulayıcıyım. Fa'yı 20 Temmuz 1999'dan önce edinmiş olan uygulayıcılardan ne şekilde bir farkım var?

Shifu: Eski güçler bazı Dafa uygulayıcılarının zulüm esnasında Dafa'ya girmesini ayarladı. "Eğer bir kişi zulmün çok şiddetli olduğu bir dönemde Dafa'ya girerse, kudretli erdemi bir anda artar" şeklinde düşünüyorlardı. Fakat, Tamamlanmaya ulaşacak bir sonraki gruptan olan ve buna dâhil olmayan kişilerde var, o yüzden şu anda, kimin hangi durumda olduğunu tam anlamıyla söylemek zor. Bununla birlikte, durum ne olursa olsun, Dafa'yı elde etmek, şansların en ama en büyüğüdür. O yüzden, bu zaman dilimini iyi değerlendirmek zorundasınız. Kendinizi gerçek anlamda uygulamaya adayın, gerçek anlamda Fa'yı edinin ve uygulamanızda yükselin. Herkes Dafa'yı elde edemez ve herkes Dafa'ya giremez, çünkü bu kozmosun Yüce Fa'sıdır. Eskiden Dafa'yı öğrettiğim zamanlarda, Fa'yı ilk aşamada elde edecek olan insan sayısı niçin 100 milyonda sınırlandı? Bu 100 milyon kişi bile, benim ısrarlarımın bir sonucu idi. O dönemde, ben, 200 milyon kişi istiyor iken, onların belirledikleri rakam 70 milyon kişi ile sınırlı idi. Eğer ilk aşamada Fa'yı 200 milyon kişi elde ederse, bu sözüm ona şeytani "test"'in gerçekleşmesini sağlayamayacaklardı, o yüzden sayıyı 100 milyon kişi ile sınırladılar. Onlar, bu şiddetli sıkıntının başlaması için artık daha fazla bekleyemiyorken, bu insanlar içerisinde büyük bir grup, Fa'yı henüz yeni elde etmişti. Bu durum, o insanlar için bir adaletsizlik idi. Son zamanlarda Fa'yı edinmiş olanlar, sizin hangi kategoriye ait olduğunuzu söylemedim. Ayrıca, bu konuları düşünmemelisiniz. Sadece yapmanız gereken şeyleri yapın.

Soru: Merhaba Shifu. Bir soru sormak istiyorum, yani şöyle ki, yeni makalelerinizden birinde "üçlü diyarın yenilenmesi" hakkında konuşuyorsunuz. Uygulayıcınız bunu anlayamadı. Shifu bunu açıklayabilir misiniz lütfen?

Shifu: Aslında senin yaşındaki insanların bilmesi lazım. Geçmişte özel bir hoca tarafından eğitim görenler veya 1950'lerden önce okula gidenlerin hepsi, "Üç Karakter Klasiği" üzerinde çalışmışlardır. Üç Karakter Klasiğinde ve Çin kültüründe "Üç Diyar" kavramı daima var olmuştur. Bu konudan, Taoist öğretisi içerisinde de çokça bahsedilmiştir. Aslında "Üç Diyar" ile bahsedilen "Cennetler, Dünya ve İnsan"dır. "Üç Diyarı Yenilemek" ile Yeni Cennetler, Yeni Dünya ve Yeni İnsanlık müjdelenmektedir.

Soru: Merhaba Shifu. Bir soru sormak istiyorum. Konfüçyüsçü düşünme biçimi, Çin'in her bir hanedanlığında var olmuş. O yüzden, Konfüçyüsçü düşünme biçimi ile Dafa'nın Çin'de yayılması arasında ne gibi bir ilişki olduğunu sormak istiyorum.

Shifu: Konfüçyanizm, henüz söylemiş olduğum gibi, sadece insanoğlunun düşünme biçimi için bir temel oluşturmak idi -hepsi bu. İnsanların iyilik, sadakat, geleneklere uymak, ilim ve güvenilirlik gibi kavramların ve insanoğlunun inanması ve takip etmesi gereken çok özel şeylerin asıl anlamının ne olduğunu anlamasına olanak tanımıştır, sadece bu kadar. İnsanoğlunun, her bir zaman periyodunda yaşamış olduğu kültür, insanlar Fa'yı elde ettikleri zaman sahip olmaları gereken düşünme biçimi için bir temel oluşturmak idi -Fa'yı anlamalarını sağlamak ve en nihayetinde de, Fa'yı elde ettiklerinde, Fa'yı kavramaları ve anlamaları içindi.

Soru: Bugünlerde çok fazla Dafa işleri yapıyoruz ve zamanımız da oldukça dar. Her gün, iki saat egzersiz yapmayı garanti etmeyi çok zor buluyorum. Egzersizleri daha az yapmanın bir sorun olup olmadığını merak ediyorum.

Shifu: Dafa uygulayıcıları, Shifu sizlere çok çalıştığınızı söylüyor -hakikaten çok çalışmaktasınız. Sizlere artık bir şeyleri özellikle yapmanızı söyleyecek bir kalp taşımıyorum. Pek çok insanın kendi inisiyatifi ile çok sayıda sorumluluğu üstlenmiş olduğunu, hatta her gün çok az uyuduklarını biliyorum ve birde işe gitmek zorundalar -gerçekten zor. Fakat ne kadar zor olursa olsun, Fa'yı çalışmak ve egzersizleri yapmak için hala zaman bulmak zorundasınız diye düşünüyorum. Bir uygulayıcı egzersizleri ihmal edemez diye düşünüyorum. Egzersizleri yapmak gelişiminiz için her ne kadar sadece destekleyici bir anlam taşıyorsa da, netice itibarı ile o da, Fa'nın bir parçasıdır ve vücudunuzda gerçekleşen tüm değişimler ile bağlantılıdır. Elbette, eğer yapmanız gereken çok sayıda şey varsa ve çok meşgul iseniz ve egzersizleri az yapıyorsanız veya birkaç gündür hiç egzersiz yapmıyorsanız, bu durumu sonradan telafi etmeniz bir sorun teşkil etmez. Eğer hakikaten çok meşgulseniz ve egzersizleri yapmak için hakikaten çok zor zaman bulabiliyorsanız, Shifu bunun içinde çeşitli çözüm yollarına sahiptir. Fakat birazcık meşgul olmanız ve birazcık zorluğa dayanmanız, siz Dafa uygulayıcılarının kudretli erdemidir diye düşünüyorum. Gelecekte geriye dönüp baktığınızda bunu olağanüstü bulacaksınız.

Soru: Kozmostaki en yüksek seviyeli canlılar nasıl yaratıldı?

Shifu: Gelecekte sizlere en yüksek seviyeli Fa'yı öğreteceğim. Kozmosun nasıl yaratıldığı hakkında konuşacağım ve o zaman bu konu konuşulur, ele alınır. Şu anda bu konu hakkında konuşmak için hala biraz erken.

Soru: Fa'yı çalışırken, cennetlerde bulunan kişilerin her 500 yılda ve dünyada bulunanların da, her 100 yılda bir ruh göçünden nasıl geçtiklerini okudum. Bu nedir?

Shifu: "Üç Diyar", kozmostaki en düşük seviyedir. Üç Diyar, üç ana seviyeye bölünmüştür, o yüzden Üç Diyar olarak isimlendirilmektedir. Her bir seviye içerisinde yüce cennetlerin üç seviyesi bulunmaktadır, dolayısıyla toplamda cennetlerin dokuz seviyesi bulunmaktadır. Ve cennetlerin bu dokuz seviyesi, birçok "daha küçük cennetlere" bölünmüştür, o yüzden bazı insanlar onları cennetlerin otuz üç seviyesi olarak isimlendirmiştir, fakat aslında çok daha fazlası bulunmaktadır. Bu alan içerisinde bulunan tüm canlılar, ruh göçünden geçerken, Üç Diyarın dışındaki canlılar geçmezler. Üç Diyar içerisindeki canlılar, her bir yaşam süreleri içerisinde, nispeten daha kısa yaşam sürelerine sahiplerdir: dünyada yaşayan insanlar sadece birkaç on yıl yaşarlar; bir seviye yüksekte yaşayan canlılar yüz veya iki yüz yıl yaşayabilirler; bir seviye daha yüksekte yaşayanlar ise, iki yüz veya üç yüz yıl yaşayabilirler ve yine bunlardan bir seviye daha yüksekte olanlar da, üç yüz-dört yüz yıl yaşayabilirler; ve en yüksek seviyede bulunanlar ise yaklaşık bin yıl yaşayabilirler. Fakat ne kadar yıl olursa olsun, en sonunda tekrar düşmek ve ruh göçünden geçmek zorundadırlar.

Soru: Gözden geçirilmiş Dafa kitapları olduğunda, hangi versiyona göre davranmalıyız?

Shifu: Doğru olmayan cümleleri bulduğumuzda revizyon yapmamız gerekmektedir. Shifu buradayken, Fa sabote edilemez. Çince kitaplara gelince, Tayvan'da en son yayınlananlar hangisi ise ona göre davranın.

Soru: Şu anki eğitim sisteminin Zhen-Shan-Ren'den giderek daha da fazla uzaklaştığını düşünüyorum. Sanki çocuklara robot olmayı öğretiyor gibiler, onları şımartıyorlar, onlara doğru bir biçimde davranma prensiplerini ve düşüncelerini öğretmiyorlar, erdemi vurgulamıyorlar ve onlara merhamet ve hoşgörü öğretmiyorlar. O yüzden çocuğumu okula göndermek istemiyorum. Onu evde tutmak ve ona kendim eğitim vermek istiyorum. Aşırıya gitmiş olur muyum? Gelecekte Dafa Okullarının olmasını diliyorum.

Shifu: Şu anki zaman içerisinde, ben Fa'yı öğretiyorken onu aynı zamanda günümüz bilimi ile birleştiriyorum, çünkü insan ırkı şu anda böyle. Her ne kadar günümüzde okullarda verilen eğitim, çocuklara iyi olmayı öğretemiyor ve çocukların düşünme biçimlerine boyun eğiyorsa da, ulaşılabilir olan bilgi onlara daha sonra Fa'yı anlamaları konusunda yardımcı olabilir. Tabii ki, Dafa uygulayıcıları tarafından yürütülen okulların olması daha iyi olurdu, fakat onlara sahip olana dek, onun biraz bilgi sahibi olmasını sağlamalıyız. Ve o zaman çocuk eve geldiğinde ona Zhuan Falun'u okuyabilir ve ona nasıl davranması gerektiğini öğretebilirsin. Şu anda yapabileceğin sadece bu kadar. Geçiş dönemi kısa olacak.

Soru: Yeni makalelerdeki birçok cümlede yenilemenin olmasının sebebi nedir?

Shifu: Son zamanlarda yayınlanmış olan 6 makale konusunda onları telefonda bilgilendirdim; ben sözlü biçimde yazdırdım ve Minghui web sitesi de onları kopya ederek yazdı, o yüzden hatalar vardı. Genellikle, Minghui web sitesine bir makale yayınlamasını söyledikten sonra onu tekrar kontrol etmiyorum; sadece bazı insanlar bir şeyleri fark ettiğinde ve onunla ilgili bana bir şeyler sorduğunda, o durumda kontrol ediyorum. Bunun gerçekleşmesinin asıl nedeni benim meşgul olmam ve kontrol etmek için vaktimin olmaması oluyor.

Soru: Ben Koreliyim. Benim anlayışıma göre herkes Dafa'nın altında eşittir. Fakat birçok yeni uygulayıcı kültürel farklılıklar taşıyor. Bunun hakkında biraz konuşabilir misiniz lütfen?

Shifu: Aslında Zhuan Falun farklı dillere çevrildiğinde, sizin Fa'nın yüzey seviyesinde edindiğiniz anlayışı etkilemiyor. Özellikle, xiulian uygulaması süreci esnasında, Fa'nın sahip olduğu içsel anlam, kendisini yüzeydeki cümlelerde göstermez. Kitabı durmadan okumayı sürdürdükçe, Fa prensiplerinden sürekli biçimde yeni anlayışlar elde ettiğinizi göreceksiniz ve çok daha fazla Fa prensiplerini göreceksiniz. Bu aslında Fa'nın sizin bilgeliğinizi ortaya çıkarmasıdır. Dolayısıyla, gelişiminiz etkilenmez. Anakara Çin'de okuma yazma bilmeyen çok sayıda yaşlı insan okuma yazmayı Fa'yı çalışarak öğrendi ve bununla birlikte, onların gelişimi de etkilenmedi.

Soru: Bazı yeni uygulayıcılar kültürel anlamda engellere sahipler ve Fa'yı anlayamıyorlar.

Shifu: Yeni uygulayıcılar yavaş yavaş anlayabilirler. Onlara çok yüksek seviyeli şeyler anlatmayın. Sadece yüzeydeki şeyler hakkında konuşun, xinxing'inizi nasıl geliştirdiğiniz hakkında, nasıl daha iyi ve sağlıklı hale getirdiğiniz hakkında konuşun. Zamanın geçmesiyle birlikte, kitabı daha fazla okumak yoluyla, kendi anladıklarına sahip olacaklardır.

Soru: Birçok batılı egzersizleri öğrenmek için bize geliyor, buna farklı yaş gruplarından olan insanlar da dâhil. Onlara Fa konferanslarına benzer şekilde, içerisinde Shifu'nun öğretiminin İngilizceye çevrilmiş halinin olduğu egzersiz müzik kasetleri yapabilir miyiz?

Shifu: Evet yapabilirsiniz. Fakat komutları çevirmeyin. Komutlar insanların büyülü sözler olarak tanımladığı şeylerdir. Her bir karakterin ses ve kendisini ortaya koyuş biçimi belirli bir kozmik vücutta, kendisine tekabül eden bir etkiye sahiptir. Bir kez tercüme edildiğinde doğru sesler ve içsel faktörler yok olur.

Soru: Bir şey sormak istiyorum. Sanırım bu oldukça yaygın bir konu, yani şöyle ki, çok sayıda Dafa uygulayıcısı, Fa'yı yaymak için dışarı çıktığında kendisini çok iyi hissediyor ve diğer insanlar ile iletişim kurmayı oldukça basit buluyor. Fakat evde yaşadıkları çatışmalar oldukça şiddetliymiş gibi görünüyor. Mesela bazı kişilerin eşleri hakikaten onu anlamıyor. Benim ailemi örnek olarak ele alalım: Ailem Çin'de belirli bir sosyal konuma sahip, o yüzden de kendilerini oldukça büyük bir baskı altında buluyorlar. Bence, birçok Dafa uygulayıcısının Çin'deki akrabaları Falun Gong'un iyi olduğunu düşünüyor, fakat onlar bizim Çin'in dışında tehlikeye sürüklenebileceğimizden korkuyor. Fakat ben Dafa uygulayıcılarının bu akrabalarının da, birçok zorluklara katlandığını düşünüyorum. Fa insan dünyasını rektife ettiğinde, onlara neler olacağını öğrenmek istiyorum.

Shifu: Bu takıntı terk edilmek zorundadır. Fa, şu anki zaman içerisinde tüm canlıların davranışlarını değerlendirmektedir. Eğer bir kişi Fa'ya zarar vermemiş ise, o durumda bir problem yoktur. Fakat eğer bir kişi, Dafa hakkında kötü düşünceler taşıyorsa, o zaman tüm canlı varlıkların kurtarılması perspektifinden, ilk önce olayları aile üyelerinize anlatmalısınız; olayları onlara anlatmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve o düşünceleri terk etmeleri konusunda onlara yardımcı olmalısınız.

Soru: Bu konferansın ardından bir gösteri olacak ve o etkinliğe bazı sıradan insanlar da katılacak. İnsan toplumuna ait olan -oldukça saf şarkıları söyleyebilir miyiz?

Shifu: Sıradan insanlar bizim performanslarımızı izlemeye gelebilirler -biz tüm canlıları kurtarmaktayız. Bizim Fa Konferanslarımızı bile dinlemeye gelmelerine izin veriliyor. Fa konferansları esnasında uygulayıcılarımızın yaptığı konuşmalar onlar açısından faydalıdır. O yüzden, bu bir sorun teşkil etmez. Sıradan insanların şarkılarının bizim Dafa'mızın görkemli salonlarında çalınıp çalınamayacağına gelince, cevap "hayır çalınamazlar". (Alkış) Peki neden? Eğer sıradan insan toplumunda bir gösteriye iştirak ediyorsanız -yani, eğer o, Dafa uygulayıcılarının sıradan insanların bir gösterisine katılımı ise- şarkı kötü unsurlar barındırmıyorsa ve hiçbir şekilde politik değilse, o zaman bir sorun yoktur. Fakat o tamamen bizim Dafa konserimiz ise, onu çok daha saf ve erdemli yapmalıyız diye düşünüyorum. Bizim Dafa'mız tarafından organize edilmemiş ise, bir sorun teşkil etmez. "Şarkı doğru ise bir sorun var mıdır?" diye sormuştun. Şu anda, şarkı sözü yazarının Dafa'ya yapılan zulme bulaşıp bulaşmadığını bilmek sizin açınızdan zordur. Onun Çin'de Dafa'ya zulüm eden şarkılar yazmadığını nereden biliyorsunuz? Şu anda bunu değerlendiremezsiniz. Eğer şarkıyı yazan Dafa uygulayıcısı ise ve şarkının kendisi hiçbir şekilde politik değilse, o zaman bir sorun yoktur. Fakat şu anda, bütün bu şeyleri tartmak zordur.

Soru: Eğer Çin'de bulunan uygulayıcılar Fa'yı yaymak için dışarı çıkarlarsa tutuklanmaları kaçınılmaz oluyor. Fakat eğer Fa'yı yaymazlarsa, bu durumun, Fa-düzeltmesi sürecinde seviyelerini etkilemesinden korkuyorlar. Anakara Çin'de bulunan uygulayıcılar bu meseleyi nasıl ele almalılar?

Shifu: Bu iki düşünme biçimi de doğru değil. Eğer bir kişi Fa'yı yaymak için dışarı çıkmıyorsa, bu durumun seviyesini etkileyeceğinden korkuyor, bu durumun gelişimini etkileyeceğinden korkuyor, bu durumun Tamamlanmasını etkileyeceğinden korkuyor. Olaylara bir Dafa uygulayıcısı olarak gerçek anlamda bakacağı yerde, şundan korkuyor, bundan korkuyor. Dafa uygulayıcıları kesinlikle, Fa'yı onaylamak ve canlıları kurtarmak zorundadır. Tam olarak bu gibi insani takıntı, saplantı ve bağımlılıkları yüzünden bu problemler belirme eğiliminde oluyor -çok sayıda problemin meydana gelmesinin sebebi bunlardır.

Ben, Çin'deki durumun tam olarak farkındayım -kusursuz bir biçimde farkındayım. Eğer bir Dafa uygulayıcısı Fa'yı onaylamıyor ise, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Meseleleri çok özel biçimde ortaya koyamam. Çok sayıda şey eski güçlerin ayarlamasıdır. Dahası, bütün bu şeyleri çok büyük ayrıntılar ile düzenlediler ve bunların tezahürleri son derece karmaşıktır. Anakara Çin'deki durum kaotikmiş gibi görünüyor, fakat aslında oldukça iyi biçimde düzenlenmiştir.

Eski güçlerin, bir Dafa uygulayıcısına dokunamayacağı iki durum vardır. Bunlardan birisi, o kişinin çok kararlı olması durumudur. Ona dokunmaya cesaret edemezler, çünkü şu durumu bilirler-eğer bu uygulayıcı erdemli bir yol almakta ise ve doğru bir biçimde davranıyorsa ve birileri de, ona zulmetmeye hala cesaret ediyorsa, ne olduğunun pek bir önemi yok, ister eski güçler olsun ister eski prensipler -onların canına kıymazlık etmem. Ayrıca, benim tarafımda yer almakta olan sayısız erdemli Tanrılar bulunmaktadır! Ve aynı zamanda, benim Fa-düzeltmesini yapmakta olan sayılamayacak kadar çok Fa bedenlerim bulunmaktadır! Benim tek endişem, Dafa uygulayıcılarının çeşitli türlerde takıntılara, çeşitli korkulara veya bu gibi şeylere sahiplerken, kalplerinde kararlı olmamalarıdır. O durumda, eski güçler bunu görüyorlar; bu ihmallerden istifade ediyor ve onlara zulmediyorlar. Ve zulme maruz kalırken, eğer bir kişinin doğru düşünceleri yeterli değil ise, daha da şiddetli bir biçimde zulüm görüyor. Daima bu şekilde olmaktadır. Ayrıca, bu tür kişilerin büyük bir çoğunluğu, tarihte benimle doğrudan bir karmik ilişki oluşturmamış olan uygulayıcılardır. Fa'nın yayılmakta olduğu bu zaman dönemi içerisinde kapı sonuna kadar açıktır. Eski güçler onları Dafa'ya girmekten alıkoyamazlardı. Fakat bu uygulayıcıların büyük bir çoğunluğu doğru biçimde davrandılar. Tarih içerisinde karmik bir ilişki oluşturmuş olan uygulayıcılara acımasızca zulüm etmeye cesaret edemezler, çünkü o uygulayıcılar, daha önceden, tarih içerisinde, aynı şekilde acılar çektiler. Eğer, tüm Dafa uygulayıcıları -hangi kategoriye dâhil olurlarsa olsunlar- doğru biçimde davranmayı başarabilseydi, bu zulüm uzun zaman önce biterdi. Doğru şekilde davranmaktan bahsetmek, bunu yapabilmekten daha kolaydır -ben herkese böyle yapmasını söyledikten sonra onların öyle yapabileceği gibi bir şey değildir. Bu, xiulian içerisinde sağlam bir temel oluşturmakla gerçekleşir ve Fa'yı uzun bir zaman çalışma yoluyla oluşur. İşin aslı, bizim büyük bir çoğunluğumuz gerçekten de, iyi bir biçimde davrandık. Yapması gerekenleri iyi bir biçimde yapmayanlar, üçüncü gruba ait olan uygulayıcılardır. Ve doğru biçimde davranamadıklarından dolayı, zulüm çok daha şiddetli bir hale geldi; Dafa'nın durumunu, sanki çok tehlikeli ve şiddetli biçimde zulüm görüyormuş gibi bir hale getirdi. İşin aslı şudur ki, bir kişi hangi gruba dahil olursa olsun, Shifu herkese eşit davranmaktadır. Bizler burada, Çin'in dışında, ölüm ve yaşam korkusunu bir yana atmaktan bahsederken, bu durum, o türde bir ortam içerisinde, o türde bir baskının altında bulunan uygulayıcıların ölüm ve yaşam korkusunu bir yana atmak hakkında konuşması durumundan tamamen farklıdır. Bu şeyler hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Bununla birlikte, eğer o ortam içerisinde, ölüm ve yaşam düşüncesini gerçekten de bir kenara koyabilirler ise, durum farklı olacaktır. Örneğin, bazı Dafa uygulayıcıları, tutuklanmalarının ardından, sarsılmaz bir zihni korumayı başardılar ve hiçbir korku taşımıyorlardı. Eski güçlerin onlara zulüm etmeye cesaret edemediklerini görürsünüz. Çünkü onları öldürene kadar dövmedikleri müddetçe, onlar üzerinde uygulanacak herhangi bir zulmün hiçbir işe yaramayacağını biliyorlar, o yüzden de onlara dokunmazlar. Kaç uygulayıcı bunu başarabiliyor? Dafa yolunda çok kararlı olmaları, şeytanı korkudan titretmektedir. Fakat tam aksine, insani takıntıları çok güçlü olanlar ve Fa'yı derinlemesine çalışmamış olanlar, kendilerine çok sayıda acı getirdiler-yaşamamaları gereken çok sayıda acı getirdiler. Bazıları sözüm ona "pişmanlık dilekçesini" doldurdular veya birtakım şeyleri imzaladılar. Ben, bu zulmü kabul etmediğim için, bu sorumluluk bitmeden önce, onlara daha fazla şanslar vereceğim. Çok sayıda uygulayıcının davranışlarından, zulme uğradıktan sonra, daha büyük bir sakinlik ve mantıklılık ile Dafa'nın ve xiulian'in ciddiyetini anladıklarını gördüm. Aynı zamanda da, bu zulmün ciddiyetini daha net biçimde görüyorlar ve artık bir şeyleri, eskiden yaptıkları gibi, daha fazla insan takıntıları ile yapmıyorlar. Bu takıntıları yavaş yavaş bırakıyorlar, dolayısıyla da, yaptıkları şeyler giderek daha da fazla saf ve erdemli bir hale geliyor; giderek daha iyi ve daha iyi oluyor. Giderek artan bir biçimde azimli ve mantıklı bir hale geliyorlar. Bu zulüm olayının sadece yüzeyine bakmayın. Fa insan dünyasını rektife ettiği zaman, gerçeğin tamamı insanların gözleri önüne serilecek. Anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları hakikaten olağanüstüler.

Soru: Sormak için iki sorum var. Birisi şu: Çin'in dışındaki bazı Dafa uygulayıcılarının aileleri ve arkadaşları Falun Dafa uyguluyorlardı, fakat zulüm başladıktan sonra uygulama yapmayı yavaş yavaş bıraktılar. Şu anda, ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Diğer sorumda şu: çok azimli olan bazı uygulayıcılar bazen hala çok şiddetliymiş gibi görünen bir biçimde hastalık karması durumu yaşıyorlar. Bunun kendi karmaları mı yoksa şeytanın zarar vermesi mi olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bu meseleyi nasıl ele almalılar?

Shifu: Birinci soruya gelince, yapmak istedikleri şeyler onlara bağlıdır -hakikaten onlara bağlıdır. İkinci soruya gelince, bir şeylerle karşılaştığınızda ilk önce kendinize bakın -bu Dafa uygulayıcılarını sıradan insanlardan ayıran en büyük özelliktir. Eğer bizim tarafımızda gerçekten de herhangi bir problem yok ise, o zaman bu şeytanın Dafa uygulayıcılarına yaptığı bir zulüm olmalıdır. Özellikle, bu Fa-düzeltmesi dönemi esnasında, Dafa uygulayıcılarının karması artık mevzu bahis değildir. Kötü varlıkların zulmünün bilinçli ve net bir biçimde farkına varmalısınız. Gerçekten de, çok kötü şeyler yapıyorlar. Dafa uygulayıcılarının kendi yollarında erdemli bir biçimde yürümesi ve şeytanın size zulmetmek için hiçbir bahaneyi kullanmasına izin vermemeniz, olabilecek en iyi şeydir.

Soru: Yeni kozmosun nasıl olacağını birazcıkta olsa hayal edebilir miyim?

Shifu: İnsan ırkı da değişimlerden geçecek. Dolayısıyla, kozmos değişimlerden geçmektedir, ta en tepeden insan ırkına kadar. Yeni kozmos, eski kozmosun tüm eksik elementlerini tamamlıyor. Yeni kozmos daha eksiksiz ve bu durum -Fa-düzeltmesi formunu kullanmaksızın- geçmişte hiçbir şekilde çözülemeyecek olan bir şeydi. Geçmişte, bir kozmosun döngüsü artık yeterince iyi olmadığında, parçalanır, yeniden yaratılır ve yeniden gelişmeye başlardı ve kötü bir hale geldiğinde, sadece yeniden yaratılırdı. Fa-düzeltmesi, zamanın başlangıcından bu yana, devasa gök kubbe içerisinde ilk defa gerçekleşmektedir. O yüzden, çok sayıda şeyi değiştirmek için, bu Fa-düzeltmesi fırsatından faydalandım. Bu şeyler hakkında konuşamam. Fakat sizlere şunu söyleyebilirim ki, insan ırkı kozmosun bir parçası olduğu için ve Dafa burada yayılmakta olduğu için......Geçmişte burada herhangi bir insan ırkı yoktu-yok edildikten sonra hangi sayıda Dünya gezegeni yeniden yaratılmış olursa olsun -burada yaşayan ana canlılar daima uzaylı varlıkların görünümündeki canlılar idi. Her bir seferinde, dış görünüş bakımından birbirlerinden oldukça farklılardı; fakat o canlıların hiçbiri, bırakın insanoğlunun sahip olduğu zihne sahip olmayı, insanoğlunun dış görünüşüne veya içsel sistemine bile sahip değillerdi. Fakat günümüz insanları Dafa'nın yayılması için yaratıldı. O yüzden, Dafa'ya karşı günah işlemiş olanlar elenecekler, geriye kalan insanlar ise, kutsanmaya sahip olacaklar. O nedenle, dünya üzerinde bulunacak olan insanlar, gerçekten de insanların görünümüne sahip olacaklar. Yani bir başka deyişle, geleceğin insan ırkı bir sonraki aşamada başlayacak. Bu zaman dönemi içerisindeki yaşam-formu, Dafa'nın yayılması için yaratıldı. Gelecekte, insanları kurtarmak için dünyaya gelecek olan Budalar, Tao'lar ve Tanrılar hala olacak, canlılar hala Fa'yı dinleyebilecekler ve canlılar yeniden kurtarılacaklar. Fakat bir Tanrının insanları kurtarmak için dünyaya gelerek çarmıha gerilmesi gibi bir olay, bir daha asla olmayacak.

Soru: Şunu sormak istiyorum: bizler bazen gerçekleri açıklarken birtakım tarihi figürler ortaya çıkıyor. Bizler, birçok karmik ilişkiyi bilmediğimiz için, belirli konularda daha mı dikkatli olmalıyız?

Shifu: Fa-düzeltmesi döneminde sizler sadece Fa'yı insan lisanı ile ve de insanoğlunun genel anlamda anlayabileceği meseleler ile onaylamaktasınız. Bunu sadece, insanların bugün iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı anlayabildikleri doğrultuda yapın. Bahsetmekte olduğun kişinin tarihte kim olduğu, önemli değildir.

Soru: Anakara Çin'deki uygulayıcıların oldukça iyi olduğuna dair söylediğiniz sözler ile ilgili olarak, bende birkaç örnek vermek istiyorum. Öğrendiğim kadarıyla, temas kurduğum tüm akrabalarımın ve arkadaşlarımın neredeyse hepsi gerçekten çok azimli ve kararlı. Bazıları dürüst ve asil bir biçimde Tiananmen Meydanına gittiler. Sabah ayrıldılar ve gece döndüler; sabah bir uçağa bindiler ve gece geri döndüler; Sadece ama sadece "Falun Dafa iyi!" diye bağırdılar ve aynı zamanda pankartlar da açtılar-ve onlara hiçbir şey olmadı. Bir de, 90 yaşlarında yaşlı bir bey var ve Fa'yı yaymak için her gün dışarı çıkıyor -ona hiçbir şey olmuyor. Yani, onların hepsi çok azimliler. Benim tanıdıklarım arasında sadece bir kişi tutuklandı, fakat o da çok doğru bir biçimde davrandı. Onlarla yaptığım konuşmalardan, durumun mükemmel olduğunu hissedebiliyorum. Bana: Çok iyi, çok güzel işler başarıyoruz" diyorlar. Bunu duyduktan sonra kendimi harika hissettim.

Shifu: Durum şu anda bu… Bunun sebebi, eski güçlerin kullanacağı o kadar da fazla sayıda şeytani varlığın artık var olmamasıdır. İkincisi de, Dafa uygulayıcılarını doğru düşünceler yollarken görüyorlar ve kaçıyorlar. Başvuru yapmak için, Çin konsolosluğunun önüne gittiğinizde, konsolosluk gerçekten de çok korkmuş gibi görünüyor. Aslında korkanlar insanlar değil, insanları kontrol eden kötü varlıklardır. Kendisini bu insan boyutunda gösterdiğinde, gerçekten de çok korkuyorlarmış gibi görünüyorlar, fakat aslında korkmakta olanlar o kötü faktörlerdir. Eğer şeytan tamamen yok edilseydi ve o zaman zarfında, konsolosluklarda çalışan insanlar, Falun Gong'u bizden öğrenmek için bile dışarı çıksaydı, Çin'de bulunan o alçak politik amir için tek kelimeyle dehşete düşürücü bir durum olurdu. Şeytani varlıkların, konsolosluklarda çalışan insanları kontrol altında tutmak için ve şeytanın, yapmakta olduğu şeyleri devam ettirmesi için büyük çaba sarf etmesinin sebebi budur. Fakat buna karşın, bunu artık daha fazla sürdüremezler. Çin'de, şeytanın başının oturduğu şehir dışında, diğer bölgelerde, şeytan bölgenin tamamını artık daha fazla kontrol edememektedir. Şeytani varlıklar, o kadar büyük miktarda yok edildi ki, geride pek fazlası kalmadı ve büyük bölgelerdeki durumlar daha iyi bir hale geliyor. Eğer sizler, o şeytanın başına yakın mesafeden Doğru Düşünceler yollarsanız, şeytan onu yeteri kadar hızlı biçimde yeniden ikame edemeyecek ve yeteri kadar hızlı biçimde koruyamayacaktır. Ve o yaratık, son nefesini verecektir. Çünkü ondan geriye, sahip olduğu insan unsurları artık kalmamıştır ve sahip olduğu ten, tamamen şeytani varlıklar tarafından yaşatılmaktadır -doğru düşünceler yollamak onları öldürmektedir. Eğer bu ikame etme durumu sürdürülemez ise, son nefesini verecektir. Geçen seferinde, Malta'da, uygulayıcılar ona yakın mesafeden Doğru Düşünceler yollarken, o neredeyse çöküyordu, işte bu şekildedir. Artık içinde hiçbir insan unsuru barındırmamaktadır. Şu anda, bütün algılayışlarını kaybetmiş durumda ve normal olan insan düşüncelerine sahip değil. Bizim için yaşıyor. Taşıdığı insan muhakemesi giderek azalıyor ve daha da az mantıklı bir hale geliyor. Aslında, bazı bölgelerdeki konsolosluk çalışanları dışarı çıkmaya ve uygulayıcılarımızla kontak kurmaya başladılar bile, bazıları sessiz sedasız bir biçimde materyallerimizden aldı ve bize birebir bir biçimde: "Bravo" dediler. (Alkış) Bu daha önceden olanaklı değildi. Peki, bu durum neden gerçekleşti? İnsanları kontrol altında tutan şeytanlar yok edildikten sonra, insanlar sakin bir biçimde düşünmeye başladılar. Şimdi kendi kendilerine şöyle düşünüyorlar: "Falun Gong, tam olarak ne acaba? Falun Gong'a niçin bu şekilde zulüm ediyorlar?" Şeytanın yaptığı ve ifşa edilen bu zulmün farkına varıyorlar. İnsanlar, şok geçirdiler ve şu anda aktif bir biçimde gerçeği öğrenmeye çalışıyorlar.

Soru: Benim iki sorum var. Biz, FGM televizyon programında çalışıyoruz. Bir süre önce, bazı izleyicilerden, haber programlarımızın çok katı olduğunu söyleyen bazı eleştiriler aldık.

Shifu: Aslında, ben programınızın tonunun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. (Alkış) Sınıf mücadelesi hissiyatı taşımıyor, oldukça tarafsız. Bununla birlikte, eğer ton çok yumuşak olursa, bu da iyi bir şey değildir. Aslında, birçok bölgede bulunan televizyon ve radyo istasyonlarına, Los Angeles'taki uygulayıcıların programlarının tonunun oldukça iyi olduğunu söylemiştim -ne çok sertler ne de çok yumuşak- oldukça ölçülüler. Tabii ki, bu sizi övmek için değildi -hemen kendinizi bir şey sanmayın. Burada söylemekte olduğum şey, onu daha ılımlı bir hale getirmek için, elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumuzdur. Sıradan insanlar her türlü şeyi söylüyorlar ve her zevke uygun şeyi yapmakta zor; bazıları baharatlı şeyleri sever, bazıları ekşi şeyleri ve bazıları da tatlı şeyleri. Biz sadece, ılımlı bir imaj planlamalıyız, sadece bu şekilde yapın. Tabii ki, birazcık daha doğal ve birazcık daha sakin olabilirsiniz. Kamera karşısında dururken siz bir aktörsünüz, dolayısıyla görüntünüzü birazcık daha geliştirmeyi düşünebilirsiniz.

Soru: Benim bir başka sorum daha olacak. Bizler Dafa programları yapmanın yanı sıra, aynı zamanda, içerisinde herhangi bir Dafa içeriği taşımayan sıradan insan tipi programlar da yapıyoruz. Bu durumu layıkıyla nasıl dengeleyebiliriz? Dafa programları üretmek için ne kadar zaman kullanmalıyız? Dafa programı olmayan kaç adet program yayınlamalıyız?

Shifu: Bunu nasıl ayarlayacağınız size kalmış; çok özel konuları nasıl ele alacağınız size bağlıdır. Birbirinizle görüşüp konuştuktan sonra, hangisinin uygun olduğunu hissediyorsanız, o şekilde yapın. Gerçek şu ki, sizlerin bugün Fa'yı onaylamanızda ve Dafa uygulayıcılarının gerçeği açıklama sürecinde, benimsediğiniz yöntemler, kullandığınız farklı metotlar ve yapmakta olduğunuz tüm farklı şeyler, çok iyi bir biçimde ele alınmıştır. Çin'e, sadece tek bir broşür veya tek bir kitapçık göndermenizi dahi küçümsemeyin, orayla yaptığınız sadece tek bir telefon konuşmasını veya yolladığınız tek bir faksı ya da gönderdiğiniz her türden bilgiyi hafife almayın -etki oldukça kayda değer ve bunun yarattığı etkinin korkuya düşürdüğü ve yok ettiği şeytanın miktarı büyük- gerçekten çok büyük. Şeytanın karalayıcı propagandası yüzünden insanlar kafalarında kötü düşünceler taşıyorlar. İnsanların net fikirli hale geldikleri an, o şeytani unsurların yok olduğu ve parçalandığı andır. Eğer, bir kişi gerçekten de devasa bir kozmik vücudu temsil ediyor ise, onun doğru tarafa dönmesi pek çok sayıda yaşamın kurtulması anlamına gelir -etki muazzamdır! Gerçektende, bütün bu şeyler çok iyi biçimde yapıldı! Bu şeyleri küçümsemeyin. Tabii ki, olayları özel olarak nasıl yapacağınıza gelince, neyin uygun olduğunu ve bunu insanlara nasıl kabul ettirebileceğinizi, kendi başınıza tartmalısınız. Eğer bir medya formu, sıradan insan toplumundaki bir medya formatında ise, sıradan insanlar tarafından kabul edilebilir bir hale getirilmek zorundadır. Eğer içinde zulmü gözler önüne seren makalelerden başka bir şey barındırmıyor ise, aslında şeytanı açığa çıkarma ve insanları kurtarma konusunda en iyi sonuca ulaşamayacaktır, çünkü her şeyden önce, hedeflenen kitle xiulian uygulayıcıları değildir. O yüzden, bu programları daha çeşitli bir hale ve daha ilgi çekici bir hale getirmeliyiz, böylece izlemek isteyeceklerdir. Vardiyalı olarak Dafa'nın programlarını da koyarsınız. Bu şekilde yapın, sıradan insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Eğer sıradan insanlarla ilgili herhangi bir içeriğe sahip olmazsa, bir işe yaramayacaktır, çünkü sizler onu sıradan insan toplumundakiler gibi yapmaya çalışıyorsunuz. O durumda, onların ne kadarını dâhil edeceğinize gelince, bunun değerlendirmesini kendi başınıza yapmalısınız; miktar uygun olmalıdır.

Soru: Shifu'nun şehri olan Changchun'dan Shifu'ya saygılar! Onları görmek için ne zaman geri dönebileceksiniz?

Shifu: Şu anda, çok uzun süreceğini sanmıyorum. Çin'de hanedanlık üzerine hanedanlık boyunca, her bir hanedanlığın imparatoru "On bin yıl yaşayan kişi" olarak isimlendirilirdi. Fakat onların hiçbiri o kadar uzun yaşayamadı. Her bir hanedanlık, sahip olduğu gücünü sarsılmaz tutmak istemişti, fakat netice itibarı ile sarsılmaz değillerdi. Biz, Çin'deki rejimi düşürmek için bir arzu taşımıyoruz, biz bu türde bir politik istek taşımıyoruz. Bize, hiçbir neden olmaksızın zulüm ediliyor. Biz sadece, bize zulüm yapan alçak çeteyi ifşa ediyor, gözler önüne seriyoruz. Çin hükümetindeki birçok kişi aslında bu zulme karşıdır. Sadece, bu korkunç baskının altında hiçbir şey söylemeye cesaret edemiyorlar. Fakat insanların yaptıkları şeyler geleceklerini belirlemektedir. Dafa, tüm insanları değerlendirmektedir. Bir kez daha söyleyeceğim: İnsan toplumu, Dafa için yaratılmıştır ve tüm tarih boyunca, Dafa ile ilgisi olmayan hiçbir şey, yaşanmamıştır. "Komünist Parti, Falun Gong'u bozguna uğratmalıdır" diye konuşmaya başlayan, şeytanın başının kendisi idi. Komünist Parti niçin Falun Gong'u bozguna uğratmak istedi? Dünyanın dört bir yanında bulunan insanlar bunu garip buluyorlar: "Komünist Parti, Çin ordusunun, polis gücünün ve hükümetin tamamını kontrol ediyor. Kendi kanunları altında yaşayan, sivil ve sadece iyi bir insan olmayı isteyen bir grup insanı niçin bozguna uğratmak istiyor? Bu ne kadar da mantıksız." Aslında, Dafa geniş çaplı yayıldıkça, insanların kalbi iyiliğe dönmekte ve sosyal istikrar gelişmekteydi. Kim bu kadar faydalı olabilirdi? Gücü elinde bulunduranlar, öyle değil mi? Bu tamamen mantık dışı değil midir? Biz, politik güç ile ilgilenmiyoruz. Aslında, zulüm başlamadan önce ÇKP'nin Polit Bürosuna bağlı yedi kişilik Daimi Komite yetkililerinin aile üyelerinin tamamı Falun Gong uyguluyordu ve Komitenin yedi üyesi de kitabı okumuştu. Falun Gong'un ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Politik mücadelelerden doğan kıskançlık duygusu, insanların birbirlerine saldırmasıyla, bütün bu şeyleri beslemesine ve onun algılayışını kaybetmesine ve hiçbir şeyi hoş görememesine neden olmuştu. Onun zekâ kapasitesi inanılmaz derecede küçük iken, sahip olduğu kıskançlık muazzam derecede büyük. Bir ülkeyi yönetmek konusunda hiçbir şey bilmiyor ve gerçek şeyler yapma konusundaki yeteneği, yerel bir işin küçük bir departmanının başı olmaktan bile daha uzak. Mantıksız bir hale geldiğinde şeytandan bir farkı kalmaz. Bütün bunların üstüne, birde, onun ana ruhu bir kara kurbağasıdır. Böylesi bir kişiyi bulmak zordur! Bu insan dünyasında sahnelenen oyunda, onun gibi bir aktörü nereden bulabilirsiniz ki? Onu bulmak için, tarih boyunca yapılan araştırma çok uzun sürdü! (Alkış) Eski güçler onu derhal cehenneme göndermek istemiyorlar. Bunun sebebinin de, onun gibi bir karakteri bir daha asla bulamayacak olmaları olduğunu söylüyorlar.