Washington D.C. Fa Konferansında Fa'yı Öğretme

(Li Hongzhi, 22 Temmuz 2002)


Merhaba! (Coşkulu Alkış)

Sizi en son görüşümden bu yana uzun zaman geçti. Çok sayıda farklı sebep yüzünden, çok fazla gözükmek istemedim. Asıl sebep şudur ki, Dafa uygulayıcıları şu anda Fa'yı onaylıyor ve yaşamları kurtarıyorlar. Her bir Dafa uygulayıcısı kendi yolunda ilerliyor ve her bir Dafa uygulayıcısının kendi yolunu alma fırsatı olması gerekiyor. Bu yüzden Shifu'nuz olarak, Fa'yı kendi başınıza onaylama fırsatını elinizden alamam. Bunu kendi başınıza yapmanıza izin vermeliyim. Elbette çok sayıda uygulayıcının kafasında, Fa'yı onaylıyorken, yaşamları kurtarıyorken ve gerçekleri açıklıyorken, [olayları tam olarak nasıl ele almaları gerektiği konusunda] Shifu'ya sormak istedikleri hala çok sayıda şey var.

Üç yıl öncesini hatırlayın. Şeytanın yaptığı bu zulüm henüz başladığında, uygulayıcılarımızın birçoğu ne yapacağını bilmiyordu. Daha genç olan uygulayıcılarımız, Kültür Devriminin korkunç şeytaniliği gibi bir şeyi yaşamamıştı. Fakat yavaş yavaş sakinleştiniz ve ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz o durumdan sıyrılıp ne yapacağınızı bildiğiniz duruma geldiniz. Her ne kadar süreç içerisinde birtakım başarısızlıklar yaşamış olsak da, o yolu siz kendi başınıza yürüdünüz. Bu şeytani zulmün ortasında, her biriniz, ne yapmanız gerektiğini ve nasıl bir yol almanız gerektiğini ciddi bir biçimde düşündünüz ve bu şekilde de kendi kudretli erdeminizi oluşturdunuz. Sizler bu muazzam sıkıntıdan geçtiniz. Bu olağanüstü. Bu, bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeydir ve bu, ardınızda bırakacağınız Fa-düzeltmesi yoludur; aydınlanmış bir varlığın kudretli erdemidir. Shifu'nun çoğu zaman sizlere ne yapacağınızı söyleyememesinin sebebi budur. Fa size öğretildi ve eğer olayları Fa doğrultusunda değerlendirirseniz, yapacağınız şeyleri iyi biçimde yapabilirsiniz. Büyük problemler olduğunda kesinlikle sizlere söyleyeceğim. Bunun dışında, yaşadığınız çok sayıda özellikli meseleye gelince, onları kendi başınıza dikkatle düşünmelisiniz. Onlara çözüm yolu bulmak size, [kendinize] bağlıdır. Nerede bir problem var ise, orası gerçekleri açıklamanız ve insanları kurtarmanız gereken yerdir. Zorluklar ile yüz yüze geldiğinizde, dolambaçlı yoldan gitmeyin. Bize zarar veren bir şeyler gördüğünüzde veya bizim Fa'yı onaylamamızı engelleyen bir şeyler gördüğünüzde, dolambaçlı yoldan gitmeyin -onunla yüzleşmelisiniz; gerçeği açıklamalı ve o yaşamları kurtarmalısınız. Bu bir Dafa uygulayıcısının merhametidir ve bu, bizim yaşamları kurtarıyor olmamızdır. Gerçekleri açıklarken, aynı zamanda, kandırılmış, yanlış anlamış ve önyargılı çok sayıda kişinin problemini de çözebilirsiniz. Bununla birlikte, Çin'de gerçekleşen bu şeytani zulümden kaynaklanan propagandanın içerdiği yalanlar, yaşamları yanlış bir yola saptırdı. Aldatıcı bir şov ile gerçeği örtbas ettiler. İnsanlar gerçek ile karşılaştığında, olaylar üzerinde dikkatlice düşünecekler ve tüm bunlara karşı nasıl tepki gösterecekleri de insanların kendi seçimidir.

O yüzden, duruma bütünlüğü içerisinde bakıldığında, son üç yılda genelde oldukça iyi iş başardınız ve giderek olgunlaştınız ve daha mantıklı bir hale geldiniz; özellikle de anakara Çin'deki uygulayıcılar. Başlangıçta, ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz için, biraz dağınıkmış gibi görünüyordunuz. Fakat sonra, ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz o durumu aşarak, yavaş yavaş şeytanın oynadığı bu gösteri gerçeği ile nasıl yüzleşeceğinizi biliyor olduğunuz hale geldiniz, ta ki en sonunda hepiniz sakinlik elde edebilene kadar -ta ki daha da fazla olgunlaşmış olduğunuz bugünkü noktaya gelene kadar. Yaklaşık 100 milyon kişi xiulian uyguluyor. Yeni uygulayıcılar var, eski uygulayıcılar var, Fa'yı derinlemesine çalışmamış olanlar var, Fa'yı yüzeysel olarak çalışmış olanlar var ve henüz yeni anlamaya ve öğrenmeye başlayanlar var. Fa'yı Fa'dan anlayabilen uygulayıcılar, bu uygulayıcıların tamamını oluşturmuyorlar. Fa'yı derinlemesine çalışmamış olan çok sayıda uygulayıcı ve yeni uygulayıcıların büyük bir çoğunluğu, bu şeytani sıkıntı ile karşılaşınca, olayları [sahip oldukları takıntıları ile] kendilerine göre ele alıyor ve Fa'yı onaylama konusunda farklı anlayışlar taşıyorlar. Bu yüzden, çok sayıda insan Fa'yı onaylarken ve gerçekleri açıklarken, bunu, sahip oldukları çeşitli derecelerdeki insan takıntıları ile yapıyor. Zulme maruz kaldıklarında, sahip oldukları takıntılar, insani hisleri yüzünden galeyana geliyor; sahte iyilik ve hile onları etkiliyor. Ne olursa olsun, sadece Fa'yı çalışmayı sürdürme yoluyla insan düşüncelerini bırakabilirsiniz. Sadece Fa'yı çalışarak takıntı, saplantı ve tutkularınızdan kurtulabilirsiniz ve o sayede herhangi bir insan meselesinden etkilenmezsiniz. Üç yıldan fazla bir zaman geçti ve eski güçlerin bize dayattığı bu zulüm, bizim daha fazla olgunlaşmamızı, daha mantıklı, daha açık fikirli ve daha kararlı olmamızı sağladı. Ve şeytanın yalanlarını teşhir ederken, Fa'yı onaylarken ve yaşamları kurtarırken, bu şeytani zulmü daha da ciddi bir biçimde ele almamızı sağladı.

Dafa şu anda dünyada on yıldır yayılıyor. Üç yıl önce henüz on yıl olmamıştı -sadece yedi yıl olmuştu. Her ne kadar az bir zaman olmuş olsa da, Dafa zaten kozmosta derinlemesine kök salmıştı; insan dünyasında kök salmıştı ve onu hiç kimse sarsamazdı. Şu anda bütünsel olarak duruma bakıldığında, yüzeyde zulüm hala oldukça şiddetli, fakat aslında, insanları sınırlayabilen ve kontrol edebilen o aşağılık, çürümüş şeytanların çok az bir kısmı geriye kalmış durumda. Geriye daha azı kaldıkça, şeytani hırs giderek daha fazla artıyor; geriye daha azı kaldıkça daha histerik bir hale geliyorlar. Dafa'yı farklı derecelerde kavramış olan uygulayıcılar, farklı kararlılık dereceleri sergiliyorlar ve bugünlerde Fa-düzeltmesinin bütünsel durumunu kavrayış şekilleri de farklı. Kişilerin farklı uygulama durumları farklı kavrayışlarından kaynaklanmaktadır. Bazıları durumun korkunç olduğunu düşünebilir. Bazıları için durum gevşemiş gibi görünebilir. Bazı insanlar da bunun, yaşamları kurtarmak ve gerçekleri açıklamak için kesinlikle muhteşem bir fırsat olduğunu düşünebilirler. İnsanların Fa'dan edindiği farklı kavrayış ve anlayışlar, şu anki durum hakkında farklı algılayışlar yaratıyor ve gerçekleşen her şey, farklı insan düşüncelerini hedefliyor. Yaptıklarını iyi yapanlar, içinde bulundukları ortamları değiştireceklerdir. İyi bir iş çıkaramayanlar ise bulundukları ortamları, [zihinsel durumları doğrultusunda] değiştireceklerdir. Dafa uygulayıcıları farklı zihinsel durumların içerisindeler; dolayısıyla da ortam hakkında farklı algılayışlar taşıyorlar. Her bir kişinin farklı davranmasının sebebi budur. Asıl durum, [benim gördüğüm kadarı ile] şeytani eski güçlerin, istedikleri şeyleri yapmak istiyor olmalarıdır. Yapılması gerekenleri iyi yapmak, eski güçler tarafından ayarlanmış yolda yürümek demek değildir. Amaç, eski güçlerin sizin boşluklarınızdan istifade etmesine müsaade etmemektir. Bütün bunlara karşın, bizim Dafa uygulayıcılarımız, [bir bütün olarak] giderek daha fazla olgunlaşıyorlar ve bütün bu şeyleri giderek çok daha mantıklı, çok daha sakin; çok daha kararlı ve ciddi bir şekilde ele alıyorlar. Başlangıçta çok sayıda uygulayıcı, çok fazla insani düşünceler taşıyor ve farklı uygulama durumları sergiliyorlardı. Yüzeyde Fa'yı onaylıyorlardı, fakat aslında içine bulaşmış insan düşünceleri taşıyorlardı. Fa'yı onaylama amacına ulaşamadılar ve zulme maruz kaldıkları an, tam tersi sonuçlara ulaşıldı. Olaylar şu anda farklı. Şu anda üç yıl önce olduğunuzdan tamamen farklısınız. Elbette şu anda kendinizi geliştiriyor ve hala insan düşünceleri taşıyorsunuz. Bu sebepten dolayı sıradan insanlar arasında xiulian uygulayıp, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Fakat bu insan düşünceleri kendisini gösterecek ve zaman zaman farklı durumlar içerisinde farklı roller oynayacaktır. Fakat üç yıl öncesi ile karşılaştırıldığında, çok daha göz kamaştırıcı bir hale geldiniz veya bir başka deyişle, Dafa uygulayıcıları olgunlaştı.

Şeytanın yaptığı zulüm sürüp gitmeyecek, çünkü insanları kontrol ederek kullanan rezil şeytanlar ve çürümüş hortlaklar giderek azalıyor. İnsanlar kendi başlarına kayda değer bir şey yapma yeteneğine sahip değillerdir. İnsanlar daima diğer varlıkların kontrolü altında olmuştur. O zaman Çin'deki şeytan başının cesaretle Dafa uygulayıcılarına zulmetmesinin sebebi, o kötü ruhlu serseriyi kontrol eden şeytani faktörlerin olması idi. Fa-düzeltmesinin genel durumuna baktığımızda, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı düzenlemek, yaşamları kurtarmak ve gerçekleri açıklamak için yaptığı bütün bu şeylerin tamamı, final aşamasındadır. PureInsight web sayfasında yazmış olduğunuz bir makalede şundan bahsediliyordu: İncil'deki İfşa bölümünde der ki, "Şeytani yaratık ağzı ile 3,5 yıla denk gelen 42 ay boyunca Tanrıya saldırır." Olayın bu olup olmadığı konusunda yorum yapmayacağım, fakat söyleyebilirim ki, bu şeytani drama hakikaten iradesinin olduğu, fakat sürdürme gücünün kalmadığı final aşamasına gelmiş durumdadır.

Çin'de bulunan ve şeytan tarafından, çürümüş şeytanlar tarafından kontrol edilen insan dünyasındaki şeytanın başı, artık bir insan değildir. Aslında, sersem şey uzun zaman önce öldü ve bu varlığı oluşturan her şey, [bütünlüğü içerisinde] cehennemdedir. Sadece doğumda biçimlenmiş olan bedeninin en yüzey katmanı, [doğumda biçimlenmiş fiziksel form] hala şeytan tarafından destekleniyor. Eski güçlerin Dafa uygulayıcılarını test etmek için ayarlamış olduğu süre henüz bitmemiş olduğundan, eski güçler onu desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer bugün bu yüzey kısım artık daha fazla desteklenmemiş olsaydı, bir kül yığını haline gelir ve bir kara duman dalgasına dönüşürdü; geriye hiçbir şey kalmazdı. Sıradan insanlar gibi ortaya koyacak olursak, şimdiye dek yüzlerce kez ölmüştü. Fakat o çürümüş şeytanlar, onun yüzeydeki dış görünümünü hala destekliyor ve en dış yüzeyde bulunan bu az miktardaki şeyi hala kullanıyorlar. Fakat zihni tamamen anormal bir durumda! Olaydan sonra, Dafa'ya ve Dafa uygulayıcılarına karşı işlediği zulümden dolayı şu an korkuyor ve bu yüzden de kışlasından dışarı adım atmaya cesaret edemiyor. Bu yüzden kudurmuş bir hale geldi, bu yüzden Falun Gong için yaşıyor ve bu yüzden sürekli kaygılı ve endişeli bir durumda. Bu arada, insanları kontrol eden bu şeytani varlıkların daha fazla kısmı, sürekli olarak [Dafa uygulayıcılarının doğru düşünceler yollaması ve gerçekleri açıklaması ile] daha da azalıyor. Fa-düzeltmesinin bütünsel durumuna baktığınızda, [biz bütün bu şeyleri yaptıkça] eski faktörler durmaksızın azalıyor. O sebeple, bu durum, şeytanın gücünü giderek daha da azaltıyor. Şeytaniliğini geniş çapta artık daha fazla sürdüremez ve sadece sınırlı bölgelerde kötü şeyler yapabilir ve sahaları durmaksızın küçülüyor. Her bir Dafa uygulayıcısının gerçekleri açıklama işinin ne kadar önemli olduğunun farkına varmak zorunda olmasının sebebi budur. Her şeyden öte, bu, tüm gayretiniz ile yapmanız gereken bir iştir ve bu iş çok görkemlidir. Yaşamların kurtuluşu ve size tekabül eden kozmik vücutların Tamamlanmaya ulaşmasının tamamı, bunun bir parçasıdır. Her bir Dafa uygulayıcısı bunu yapmak zorundadır. Tek bir fırsatı dahi kaçırmayın.

Hepinizin gördüğü gibi Çin'in dışındaki insanlar giderek daha net fikirli olmaya başladı. Bu, Dafa uygulayıcılarının gerçeği açıklamalarının bir yansımasıdır ve aynı zamanda da, Fa-düzeltmesinin gücünün, şeytanın daha da fazla bir kısmını temizlemesi ve böylece de şeytanın dünya insanlarını artık daha fazla kontrol edememesini sağlamış olması yüzündendir. İnsanlar mantıklı bir biçimde düşünüyorlar. İnsanları bastırmak için kullanılmış olan şey artık orada değil ve kötü şeyler yapmaları için insanları kullanan faktörler temizlendi. Anakara Çin'in dışındaki insanlar, şu anda daha net bir bilince sahip ve giderek çok daha net bir hale geliyorlar ve Çin'deki bu şeytani zulmün ne olduğunu daha iyi görebiliyorlar. Bu yüzden, anakara Çin'in dışında bulunan uygulayıcılarımız açısından, bu bizim gerçeği daha fazla açıklamamız için ve dünyanın her yerinde bulunan insanlara yardım etmek için ve de her ulusun hükümetlerinin şeytanın sergilediği bu oyunu daha iyi anlamasını sağlamak için bir şanstır. O yüzden, umarım ki, işlerinizi bu çizgiler boyunca daha da kararlı bir şekilde yapabilir ve bütün bunların farkına varmaları için insanlara yardım edersiniz.

Sizler Dafa uygulayıcılarısınız, o yüzden hangi ortam içerisinde bulunursanız bulunun, gerçekleri açıklamak ve yaşamları kurtarmak gibi şeyler yaparken, bir Dafa uygulayıcısının sergilemek zorunda olduğu davranış ve tavrı sergilemek zorundasınız. Netice itibarı ile siz bir uygulayıcısınız, bu yüzden eğer bu işi iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız, yapılması gereken en önemli şey Fa'yı çalışmaktır. Ne kadar meşgul olursanız olun Fa'yı çalışmak zorundasınız. Bu özellikle, geç adım atan uygulayıcılar için geçerlidir veya hata yapmış olan veya devam etmemiş olan uygulayıcılar için geçerlidir; sizler Fa'yı çok çalışmak, eleştirileri daha fazla dinlemek ve yakalamak için acele etmek zorundasınız. Herkes doğru düşünceler yollamanın öneminin farkına varmak zorundadır. Çünkü sizler Dafa uygulayıcılarısınız -Dafa için işler yapan sıradan insanlar değil. Fa'yı onaylamakta olan Dafa uygulayıcılarısınız. Çin'de bulunan şeytanın başı, benim kendimi İsa veya Sakyamuni olduğumu iddia ettiğim şeklinde yalanlar yaydı. Hepiniz biliyorsunuz ki, bunlar istediği gibi yalan söyleyebilen o serseri tarafından üretilen utanç verici yalanlardır. Ben İsa değilim ve ben Sakyamuni de değilim; fakat Fa, "Gerçeklik" yolunda yürüme cesareti taşıyan; "Gerçeklik" uğruna hayatlarını riske atma cesareti taşıyan ve hayatlarını yaşamları kurtarmaya adama cesareti taşıyan milyonlarca ve de milyonlarca İsalar ve de Sakyamuniler yarattı. (Uzun alkış) Siz Dafa uygulayıcıları her biriniz kim olduğunuzun gerçek anlamda farkına varmalı ve yolunuzu iyi yürümelisiniz. Siz hakikaten o muhteşemliktesiniz, bu yüzden bugün yapmak zorunda olduğunuz şeyleri mantıklı ve ciddi bir biçimde iyi yapmak zorundasınız. Şu anda başkalarına gerçekleri açıklarken, hepimiz yaşamlara karşı merhametli davranmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve Dafa uygulayıcıları arasında da birbirinize karşı daha merhametli davranmalısınız. Hepiniz aynı uygulama içerisindeki uygulayıcılarsınız, kozmosun Fa-düzeltmesi için her şeyinizi veriyorsunuz. O yüzden iyi işbirliği yapmalısınız. Olaylara çok fazla sıradan insan takıntıları ile yaklaşmayın ve sıradan insan takıntılarınız ile birbirinizi etkileyerek, gereksiz çatışmalara ve münakaşalara sebep olmayın. O durumlarda, davranışlarınız daima Dafa uygulayıcılarının hoşgörüsünü, iyi kalpliliğini ve güzelliğini göstermelidir. Bir diğerine ait olan şeyler sizindir ve size ait olan şeyler de onun. Biz sıradan insanların bahsettiği gibi, zorunlu, yüzeysel bir şey olan "birlik"ten bahsetmiyoruz. Sizler uygulayıcılarsınız ve seviyeleriniz daha yüksektir. Bu yüzden birçok projenizde tavır ve davranışlarınız, başkalarını anlamayı, insanların düşüncelerini dinleme yeteneğini, Dafa'yı kullanarak neyin yanlış ve neyin doğru olduğunu ölçme yeteneğini yansıtmalıdır. Aslında eskisine nazaran çok daha iyisiniz, fakat ileriki zamanlarda çok daha iyi olmanız gerektiğini düşünüyorum.

Bugün esasen hepinizi görmek istemiştim. Falun Dafa'nın dünyaya tanıtılmasının 10. yıldönümünü kutlamak için Kanada'da en son düzenlenen Fa konferansına katılmadım. Bu, Dafa uygulayıcılarının iyi iş çıkaramamış olmalarından değil, çok sayıda başka insanların beni görmek istemesi yüzündendi. İnsanlara görünmek istemedim, çünkü görünseydim herkesin dikkati benim üzerimde olacaktı. Şu anda sizler, dünya insanları arasında Fa'yı onaylayanlarsınız; sizler yaşamları kurtaranlarsınız ve sizler dünya insanları arasında gerçekleri açıklama sürecinde kendinize ait olan her şeyin Tamamlanmaya ulaşmasını sağlayanlarsınız. Bu yüzden size fırsatlar bırakmak ve o şeyleri yapmanızı sağlamak istedim. Eğer diğer türlü davransaydım, eğer ortaya çıksaydım, kimse sizin topluma veya hükümetlere söylediklerinizi dinlemeyecek, doğrudan benden duymak isteyeceklerdi. Eğer bu gerçekleşseydi, Shifu Fa-düzeltmesi işleri yapıyorken, insan dünyasındaki olayları ele almak zorunda kalacaktı ve bütün bunları tek başıma yapamayacaktım, öyle değil mi? Elbette, aynı zamanda başka nedenler de vardı.

Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bugün sadece hepinizi görmek istemiştim. Umuyorum ki, bu Fa konferansımız daha da iyi bir şekilde devam eder. Aynı zamanda, bizim bu Fa konferansımızın başarıya ulaşabilme sebeplerinden birisi ve Dafa'nın Amerika'da bir tutunma noktasının olması faktörünün sebebi, Amerikalı insanlardan gelen muazzam destektir. Burada Amerikalı insanlara, kongre üyelerine ve hükümetin farklı seviyelerindeki yasa yapıcı kişilere ve de Birleşik Devletler hükümetinin çeşitli seviyelerinin tümüne teşekkür ediyoruz. (Alkış)

Yollarınızı iyi yürüyün. Ne olduğu önemli değil. En muhteşem şeyler Dafa uygulayıcılarını beklemektedir ve Fa-düzeltmesinde negatif bir rol oynayanları da en korkunç şeyler. (Uzun Alkış)