2002 Philadelphia Fa Konferansında Fa'yı Öğretme

(Li Hongzhi, 30 Kasım 2002)


Merhaba!

"Benim hafif teknem binlerce sarp kayalık arasından kayıp giderken, her iki yakada bulunan maymunların dırdır sesleri durmuyor." (Uzun Alkış) Şeytan hilelerini tüketiyor ve Dafa uygulayıcıları da zorluklardan geçerek olgunlaşıyorlar. Kullanabileceği başka numaralardan korkmuyoruz. Dafa'ya ve Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm şu anda üç yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve yakında dört yıl olacak. Bu süreç boyunca, çok sayıda Dafa uygulayıcımız, özellikle de anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarımız, daha önce bir eşi daha görülmemiş olan, emsalsiz bir zulme konu oldular. Yalanlar ve kandırmacalar tarafından yaratılmış olan terörün ortasında, bu denli uç bir noktaya varan bir şeytanilikteki zulüm altında dayanıyor ve üç yıldır bunu yaşıyorlar. Bu, sıra dışı! Sıradan insanlar bunu başaramazdı.

Biliyorsunuz, onlar anakara Çin'de, birinin ismini yok etmek veya birini dizginlemek isterlerse [ve o kişi ülkenin başkanı dahi olsa] üç günden fazla bir zaman almaz ve o kişi gidicidir. Elbette ki bu, benim Dafa uygulayıcılarının fiziksel vücutlarının elmastan veya çelikten yapıldığını söylüyor olmam anlamına gelmiyor. Ondan ziyade, bundaki sebep şudur: kötü insanların, uygulayıcıları anlamasının bir yolu yoktur ve tarihten bu yana edinmiş oldukları ve insanlara saldırmak için kullandıkları numaralar, sadece sıradan insanların üzerinde bir işe yarar. O şeyler, uygulayıcılar üzerinde tamamen işlevsizdir. Xiulian uygulayıcıları, dünyasal takıntıları bırakmış olanlardır.

Tabii ki, xiulian uygularken çok sayıda uygulayıcı, hala sıradan insanların düşünme biçimini taşıyor. Fa'yı çalışma konusunda özenle ve sebat ederek çalışmayan, tembellik yapan kimseler de var. Ayrıca uygulama yapmaya henüz başlamış olan çok sayıda yeni uygulayıcı da var. Birden bire bu, şer, korku salma, karşı konulamaz saldırı ve baskı ile karşılaşmak, sıradan insan düşünceleri güçlü olan uygulayıcılar için gerçekten çok korkunçtur. O insani düşünceler, o uygulayıcılarının kafasının bir anlığına karışmasına sebep oldu ve hakikaten neler olup bittiğini anlayamadılar. Fakat bir zaman sürecinden sonra, olayları kendi başlarına sakin bir biçimde düşünmelerinin ardından -"Ben niçin Dafa çalışıyorum?", "Şimdi, Falun Dafa gerçekten iyi bir şey mi?", "Li Hongzhi tam olarak nasıl bir insan?"- çok sayıda kişi sakin bir biçimde ve dengeli bir zihinle, bu konular hakkında düşündü. Ve bu sakin bir şekilde gerçekleşen düşünmenin neticesi [hepsi çok daha net bir hale gelmiş oldukları için] şu oldu: "Bizim çalışmakta olduğumuz şey doğru ve erdemli bir xiulian uygulaması ve bizim uygulamakta olduğumuz Zhen-Shan-Ren'de yanlış olan bir şey yok." Ve kötü insanların bu zulümde kullandıkları tüm metotların yalan ve iftira olduğunu, orada tüm şeytani yöntemleri kullandıklarını, sadece tek bir şeyin dahi doğru olmadığını ve tamamının entrika olduğunu gittikçe daha iyi bir şekilde görebildiniz.

Peki, bu şeytani zulmün amacı ne idi? Rejimi korumak mıydı? Hiçbir şekilde öyle değildi; hakikaten. Falun Gong'un, Çin'in rejimini tehdit eder bir duruşa sahip olduğunu söylemek, sadece şeytanın yaymış olduğu büyük bir yalandır. Çok sayıda kişi bana şöyle sordu ve çok sayıda kişi uygulayıcılarıma da aynı şekilde şunu sordu: Bu zulmün ardında yatan gerçek sebep nedir? Sadece, maskaraca bir kıskançlıktır. Güce sahip olduğu için, bunun gibi bir şey yapabiliyor. Bu kulağa oldukça gülünç gelebilir veya belki de inanması zor -bunun gibi bir şey insanoğluna nasıl olabildi, değil mi? Fakat hakikaten gerçekleşti. Bu zulüm, sapkın kıskançlığı tarafından yönlendirilen o maskara varlıktan dolayı [olabileceği en anlamsız şekilde] gerçekleşti. Sebep tam olarak budur. Bizim burada, insan toplumumuzda, gördüğümüz gerçek sebep budur.

Fakat bir başka perspektiften bakıldığında, insanoğlu aslında kayda değer bir şey yapma yeteneğine sahip değildir. Genelde olan şey şudur: bir kişinin sahip olduğu kötü düşünceler, diğer boyutta bulunan şeytani varlıklar ile bir uyum sağlar ve bunun ardından o şeytani varlıklar, gidip kötü şeyler yapmak için, o kişinin şeytani düşüncelerinden faydalanırlar. Bu şekilde o şeytani varlıklar amaçlarına ulaşırlar ve o kişinin kötü düşüncelerinin arzuladığı şeyler de tatmin edilmiş olur. Ve insanların düşünceleri aslında nereden gelmektedir? Bilim adamları şu anda düşüncelerin kaynaklandığı yerin aslında beyin olmadığını keşfetti. Peki, o halde, insanların düşünceleri nereden geliyor? Herkes onların sıradan insan toplumu içerisinde öğrenmiş oldukları şeylerden ve kendi mantıklarından geldiğini düşünür. Fakat olan şey bu değildir. Sıradan bir insan, bir şeyler yapmak ile ilgili bir düşünceye sahip olduğunda, aslında beyni uzun bir derin düşünce sürecinden geçmemiştir. Çok sayıda şey, sadece bir anda belirir ve çok sayıda cümle bir anda ağızda yuvarlanır. Peki, o zaman bu düşünceler tam olarak nereden geliyor? Biz uygulayıcılar, [hepimiz] aslında kişinin zihni ile [çok sayıda farklı boyutlardaki faktörler arasında] bağlantılar olduğunu biliyoruz; çok önemli şeylere gelince ise, insanoğlu olayları sadece diğer varlıkların kontrolü altında gerçekleştirmektedir. Sadece burada, insan dünyasında yapmaktadır, hepsi bu. İnsan bedeninin yüzeyi, doğumdan sonra biçimlenmiş olan beden, hakikaten hiçbir öneme sahip değildir.

Böylece, insan bedeni konusu üzerindeyken, seçilmiş birkaç farklı pencereden onunla ilgili birkaç şey söylemiş oldum. Fakat daha büyük bir oturumda, onun hakkında konuşmamıştım. Bunun sebebi şudur: benim bugün öğretmekte olduğum şey, kozmosun Fa'sıdır. Fa-düzeltmesi kozmosu yeniden düzenliyor ve Dafa uygulayıcıları Fa-düzeltmesi ile birlikte bir arada var oluyorlar. Bu yüzden, bu özellikli şeyler hakkında veya toplumda çok özellikli olan ya da çok düşük seviyeli veya sadece Üç Diyarın içinde olan belirli durumlar hakkında konuşamam. O şeyler, kozmosun Fa'sının içine yazılamazlar. Onlar hakkında konuşmamış olmamın sebebi budur. Bu şeyler hakkında sadece seçilmiş birkaç pencerede konuştum.

Elbette bir insan üç can ve yedi ruha sahiptir ve aynı zamanda, anne-babası yoluyla, doğumdan sonra sağlanan iki faktör ile birlikte Gerçek Ten'e de sahiptir. İnsanoğlunu meydana getiren bu faktörler, insanoğlunun gözlerinin göremediği boyutlarda var olmaktadır. İnsan besininden aldığı maddelerin bazıları, kişinin sahip olduğu insan bedenini yüzeyde genişletir ve insanlar buna "büyümek" diyorlar. Bu insan bedeni, sıradan insanların fiziksel boyutunda doğumla birlikte biçimlendirilir ve ilerleyen yıllarında yaşlanır ve ölür ve tekrar maddeye ayrışır. Yani bir başka deyişle, sıradan bir insanın doğum ile birlikte biçimlenmiş olan vücudu sadece kap'tır ve insan vücudundaki beyinde var olabilen tek şey, [sözüm ona o düşünceler] aslında, insanoğlunun gelişim sürecinde edinmiş olduğu deneyimler ile kafasında biçimlendirmiş olduğu yüzeysel kavramlardır. İnsan bedeninin sahip olduğu düşüncelerin, gerçekten tam olarak ne olduğu işte budur. Fakat kavramlar sadece kendi başına mantıklılık oluşturmazlar. Onlar eksiktir, organize değillerdir ve tutarsızlardır. Bir kişi ana ruhunu salıverdiği zaman mantıksız bir hale dönüşmesinin sebebi budur; bir an için bir şey hakkında, bir diğer an ise bir başka şey hakkında konuşur; bir konuya atlar, ardından başka bir konuya -ne konuştuğunu bile bilmez. Ne konuştuğunu veya hangi noktayı açıklamaya çalıştığını bilmez. Bu olur, çünkü onu hep birlikte bir arada tutan ana temaya sahip değildir ve o, onun doğumdan sonra biçimlendirdiği, kendisini gösteren şeylerdir. Aynı zamanda, bir kişi ana ruhunu terk ettiği zaman, kendisine engellemede bulunabilecek şeyler sadece o kavramlar değildir -her türlü dışsal mesajlar da bunu yapabilir ve insanların zihinsel sorunlara sahip olduğunu söylemesinin sebebi budur.

Dolayısıyla, bu şu anlama geliyor: bu zulümde, bu dünyada kendisini gösteren şey, çok kötü niyetli kişilerin Dafa'ya karşı beslediği kıskançlık duygusunun [bu denli büyük, bir eşi benzeri daha olmayan, böylesi utanç verici bir olay yaratmak için] o maskaranın kötülüğünü kullanan diğer boyutlardaki şeytani varlıklar tarafından kontrol edilmesidir. Dafa uygulayıcılarına yapılan şeytani, gülünç zulüm için kontrol edilmesidir. Bizi bastırmak için kullandığı tüm bahaneler, uydurulmuş yalanlardır. Toplumun propaganda makinelerinin tamamı onun gücüyle yönlendiriliyor. Çinli insanlar arasında ve tüm dünyada çok sayıda büyük ve de çok çirkin yalanlar yaydılar. Bu çok şeytani olmasına rağmen, Dafa uygulayıcıları bu zorluklardan da geçerek olgunlaşmış oldu ve bütün bunların ne olduğunu gördüler. O yüzden şu anda daha net ve daha mantıklı bir duruma geliyorlar. İlk başlarda, bazı uygulayıcılar, sahip oldukları birtakım insani takıntıları henüz terk etmemişti ve bu durum şeytanın gerçek doğasının farkına varamamalarına sebep olmuştu. Doğru düşünceleri yeterli olmadığı için, takıntıları tarafından yönlendiriliyorlardı ve bu yüzden de birtakım insani düşünceler geliştirdiler. Aynı zamanda, kendilerinde barındırdıkları mantıksız yanları da açığa vurdular. Fakat bu zulüm yoluyla, Dafa uygulayıcıları, xiulian'in kutsal doğasını anladı ve bu, şeytanın gerçekten ne olduğunu görmenizi sağladı ve eninde sonunda yaptıklarınızı iyi bir biçimde yaptınız. Bu özellikle anakara Çin'de bulunan uygulayıcılar için geçerlidir. Onlar zorluklardan geçerek, [zamanın ilerlemesiyle] daha da olgunlaştılar. Şu anda Dafa uygulayıcıları şeytanın zulmü altında tutuklandığında, o anlamsız sözüm ona "dönüştürmeyi" gerçekleştirmek, artık eskisi kadar kolay değil. "Ne pişmanlığı?", "Ne dönüştürümü?", "Ne haline dönüştürmek?" Onların hepsi iyi insanlar oluyorlar, onlar dünyadaki en iyi insanlar oluyorlar, [onlar iyilikte sıradan insanları geçen iyi insanlardır.] O halde onları neye "dönüştürmeye" çalışıyorsunuz? "Ne dönüştürmesi?" Şeytan hakikaten her türlü tiksindirici şeyi yaptı. Uzun zaman önce söylemiş olduğum gibi: Kim iyiliğe saldırıyorsa, o kesinlikle kötüdür.

O yüzden, her şey bir yana, bu zulümde şeytani varlıklar en berbat amacı taşıyorken, şeytanı kendi amaçları doğrultusunda kullanan eski güçlerin de kendi amaçları vardır. Peki, onların amaçları ne? Görünüşte, Dafa uygulayıcılarının sözüm ona "zorluklar yoluyla olgunlaştırılması" için o şeytani varlıkları, Dafa uygulayıcılarına ve Dafa'ya karşı çok kötü şeyler yapmak ve Dafa uygulayıcısı olmayı hak etmeyenleri ayıklamak için kullanıyorlar gibi görünüyor ve bununla birlikte, şeytani varlıkların Dafa uygulayıcılarına karşı işledikleri günahları da, onları yok etmek için kullanmak ve kozmosu temizlemek istiyorlar. Eski güçlerin ayarlamış olduğu şey budur. Kulağa çok asil geliyor öyle değil mi? Fakat değil. Asıl amaçları, bu meseleden istedikleri şeyi elde etmektir. Bu, küçük menzilli bir xiulian değildir. Fa-düzeltmesinden geçen şey, kozmostur. Fa-düzeltmesinin yanında her şey o kadar önemsiz kalıyor ki, bahsetmeye bile gerek yoktur, yani hiçbir şey ona benzemez. Kişisel xiulian uygulamasında gerçekleşen şeyleri, Fa-düzeltmesi ile mukayese edemezsiniz. Eski güçlerden olan bir varlığın seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, [olayların bu dengelenmesi durumunda] eğer kendisini gerektiği şekilde doğru yere koyamazsa tehlike içerisindedir ve kozmosun Fa-düzeltmesinde ayıklanacaktır. Bu sebeple düşmüş olan sayısız canlının tamamı, çok yüksek seviyelerdendir. En korkutucu olan şey ise, buna iştirak ederlerken, [katman katman eski güçlerin] her bir seviyede, kendilerinden bir seviye aşağıda bulunan eski güçler için yok oluş ayarlamış olmalarıdır. Bunu yaptılar, bu şeytani drama esnasında, doğrudan kötü şeyler yapmış olan canlıların Dafa'ya karşı işledikleri günahları ödeyebilmelerinin mümkün olmayacağını biliyorlardı.

Birbiri ardına gelen her bir seviyede, gerçek daha da yükselir. Olaylara daha yüksek bir seviyeden baktığınızda, bir aşağıdaki seviyede sözüm ona "Dafa'ya yardım" için ayarlanmış olan şey, bir günahtır. O yüzden amaçladıkları şey, Fa-düzeltmesinde diğerlerini kontrol edenleri dahi ayıklamaktır, çünkü daha yüksek gerçeklikler ile değerlendirildiğinde, onlar da Dafa'ya karşı günah işlemişlerdir. Fakat kendilerinden daha yüksek seviyede bulunanların da onlara aynı şekilde baktığını ve onları aynı şekilde bitirdiklerini bilmiyorlar. O yüzden, eski güçler peş peşe eski güçleri yok ediyor; her bir seviyede, "kendilerinden bir aşağı seviyede olanları" yok ediyorlar. Fakat benim istediğim şey bu değil. Hiçbir canlı buna iştirak etmeye layık değildir. Fakat -kendi güdüleri ile- iştirak ettiler. Fakat onlara sürekli bir biçimde Fa'yı öğrettim ve bütün bu şeyleri anlattım. Tüm farklı canlılara aynı şekilde davrandım. Tabii ki, bu eski güçler, kendi yapmak istedikleri şeyleri yapmaya ve de kendi ulaşmak istedikleri şeylere takıntılılar; bu şeyleri duyarsızca yapıyorlar ve ne olursa olsun yollarını değiştirmeyecekler. Ve bu şeyleri, kendilerinin üzerinde bulunan canlılar tarafından kullanılıyorken yapıyorlar. O nedenle, eninde sonunda, eski güçlerin tamamı, kendi kendini yok ediyor -ta ki, geriye hiçbiri kalmayıncaya kadar.

Benim istediğim şey, hiç bir canlının Fa-düzeltmesine engelleme yaratmaması, hatta iştirak dahi etmemesi idi. Fa-düzeltmesi ile en temel noktadan, en düşük noktadan ilerlerken ve baştan sona kadar giderken, tüm canlı varlıklar için, ne kadar kötü olursanız olun veya tarihte ne kadar günah işlemiş olursanız olun, geçmişteki hatalarınızı sizlere karşı kullanmıyorum ve sizleri, varlığınızın en mikro kozmik noktasından başlayarak yüzeye doğru arındırıyorum; buna bir canlının sahip olabileceği tüm düşünceler de dâhildir. En aşağıdan, en yukarıya, en baştan en sona kadar, yeniden düzenliyorum. Bu en iyi türdeki iyiliksever çözüm olacaktı ve tek bir canlı dahi düşmeyecek, tek bir canlı dahi Dafa'ya ve bu Fa-düzeltmesine karşı günah işlemeyecekti. Çok daha mükemmel olmaz mıydı? Fakat hayır, bunu yapmakta ısrar ettiler ve de bu, insan dünyasındaki bu felakete yol açtı.

Dafa uygulayıcıları olarak, bizler bu zulme karşıyız. Shifu'nuz olarak ben bu şeyi ve eski güçler tarafından yapılmış olan düzenlemelerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bu, eski güçleri çok daha azgın bir hale dahi getirdi. O yüzden, zulme iştirak edenler yalnızca o şeytani varlıklar değildir, bazen eski güçlerin yüksek seviyeli varlıkları dahi iştirak ediyor. Fa-düzeltmesi esnasında, tüm canlılar [kendileri için] hangi yoldan gideceklerine karar veriyor. Her canlının gerçek anlamda yüz yüze geldiği şey, kendi geleceğini seçiyor olmaktır.

Görmüş olduğunuz gibi, bu zulümde bildikleri tüm numaralarını tükettiler ve Dafa uygulayıcıları zorluklardan geçerek olgunlaştı. İster Çin'in içinde olsun ister dışında, hiç fark etmez, her ne kadar şeytani propaganda tarafından kandırılmış olan çok sayıda canlı hala olsa da, genel anlamda, diğer boyutlarda, şeytanın gücü ile doğrunun gücü artık dengede değil. Doğru tarafın gücü şimdiden durumu kendi lehine çevirmiş oldu. O şeytani varlıklar şu anda bunu kaldıramıyorlar. Dünyadaki kötü insanlar çok kötüymüş gibi görünebilirler, fakat bu sadece eski güçler tarafından düzenlenmişti. Daha önce, şeytanın son ana kadar zulmetmeyi durdurmayacağını söylemiştim. Eğer yarın bitecek olsaydı, o şeytan bugün hala aynı şekilde korkunç davranırdı. Fa-düzeltmesi onu yeniden düzenlemeden önce kozmosta olaylar işte böyledir. Fa-düzeltmesinden geçmeden, kendi başına iyi bir hale gelemiyor. Fa-düzeltmesi olmadan nasıl iyi bir hale gelebilirdi ki? Zehir, sadece zehirlidir, eğer ondan zehirlemesini durdurmasını isterseniz, bunu yapamaz. O yüzden buna bu şekilde baktığınızda, şeytani güçler ve Dafa'ya zulmeden kötü insanlar ile ilgili hiç bir fanteziye sahip olmamalıyız.

Kısa bir süre önce çok sayıda uygulayıcı şöyle düşünüyordu: "ÇKP yakında 16. Kongresini düzenleyecek. Eğer Çin'deki şeytanın başı, dünyadaki o alçak düşerse, o zaman bizim Dafa'mızın iyi ismi onarılmaz mı? O suçlara kim varis olmak isteyebilir? Kim onun kadar aptal olabilir?" Bu tür bir düşünce sıradan insan toplumu içerisinde yanlış değildir, fakat bir uygulayıcı için doğru değildir. Böylesi bir Dafa ile Dafa xiulian'i tarafından oluşturulan geleceğin çok sayıda görkemli Tanrısı, görkemli Dafa uygulayıcısı, umutlarını nasıl olur da birkaç sıradan insana bağlayabilir? Bu bizim kendimizi aşağılamamız değil midir? İnsanoğlu, Tanrıları kontrol edebilir mi? Fakat çok sayıda Dafa uygulayıcımız bu şekilde düşünüyordu. Eğer sadece tek bir kişi bu şekilde düşünürse sorun değildir; sadece iki kişi bu şekilde düşünürse bu da sorun değildir -bu sadece onların kişisel uygulamaları ile ilgili bir meseledir. Fakat eğer herkes bu şekilde düşünürse, o zaman daha büyük sayıdaki Dafa uygulayıcıları grubu arasında ne tür bir durum ortaya çıkacaktır? Bu durum, en önemli parçalanma, güçlü bir takıntı olacaktır ve buna izin verilemez. Ben bunu gördüm ve bunu eski güçler de gördü. Eski güçler şöyle düşündüler: "Bir dakika, bu da nedir?" Bu sebeple, ÇKP'nin 16. Kongresinin sonucunun çok daha kötü olmasını sağladılar.

Daha önce söylemiş olduğum gibi, bugün sıradan insan toplumunda gerçekleşen her şey, Dafa uygulayıcılarının düşüncelerinin bir sonucudur. Eski güçler var olsa da, eğer sizler o düşüncelere sahip olmazsanız hiçbir şey yapamazlar. Doğru düşünceleriniz yeterince güçlü olduğunda, eski güçler tek bir şey dahi yapamazlar. Eğer sıradan insan toplumundaki bir kişi bizim Dafa'mızın ismini gerçekten onarsaydı, bir düşünün, belki de insanoğlu bunu yapmış olacaktı, fakat şunu hiç düşündünüz mü: ben o kişiyi ne yükseklikte bir konuma yerleştirmek zorunda kalacaktım? Bu doğru değil mi? Sizler xiulian uygulayıcılarısınız, tüm değişiklikler sizin uygulamanızdan ve Fa-düzeltmesinden gelmektedir. Onayladığınız ve aydınlandığınız her şey ve elde edeceğiniz her şey, [hepsi] sizin kendi yolunuzda yaptıklarınızdan gelmektedir. Eski güçlerin bizim için yapabileceği herhangi bir iyiliği veya sıradan insan toplumunun bize nasıl yardım edebileceğini kesinlikle düşünmeyin. Sizler sıradan insan toplumunu kurtaranlarsınız; sizler yaşamları kurtaranlarsınız!

Sıradan insan toplumunda zulme maruz kaldığınızda veya baskı altında olduğunuzda, insan düşüncelerinizin etkide bulunmasını önlemek zordur. O yüzden bazen insan düşünceleri yüzeyde belirebilir, fakat bunu çok fazla düşünmeyin. Fa-düzeltmesi uygulayıcıları, bu defaki zulüm bu noktaya kadar geldi ve Dafa, Fa-düzeltmesinde bu aşamaya kadar geldi: bizim için hala korkacak ne kaldı ki? Geleceğinizi zaten çok iyi bir şekilde görmediniz mi? Bu yüzden, o şeytani varlıklara ve yaptıkları ayarlamalara gelince, doğru düşünceleriniz güçlü olduğu müddetçe, onları bir kenara atabilir, defedebilir ve etkisiz bırakabilirsiniz. Fakat sizler sıradan insanlar arasındayken ve bu gibi şeylerle yüzleşirken, farklı düşünceleriniz olsa da ve hatta aramızda daha fazla sayıda farklı kavrayışları olanlarımız olabilse de ve birtakım insani düşünceler sergileseler de, bu durum hiçte şaşırtıcı değildir. Çünkü xiulian de kendinizi geliştirirken, Dafa'yı onaylama ve yaşamları kurtarma yolunuz ve de final Tamamlanmasına doğru giden yolunuz inişli çıkışlı olacak bir yoldur. Kilit nokta, bir şeylerin farkına vardıktan sonra, her adımı doğru atmanızdır.

Daha önce söylemiş olduğum gibi, eğer hiçbir canlı Dafa'ya zulmetmemiş olsaydı, hepsi için merhametli bir çözüm yolu olabilecekti. Fakat şunu biliyordum ki, eğer kozmosta bulunan bütün canlılar o denli iyi olsalardı, o zaman Fa-düzeltmesine de gerek kalmazdı. Yüzeye çıkacakları kesindi, tek sorun hangi biçime bürüneceği konusundaydı. O nedenle, bu bizim Dafa uygulayıcılarımız için bir test yarattı. Hepsi bu. Bu bir tür doğal tezahür biçimiydi, fakat eski güçler tarafından yapılan bu tür bir düzenleme, bu titiz ayarlama, [tepeden aşağı kadar hakikaten sistematik bir şekilde yapılmış olan bu düzenleme] daha önce asla yapılmamıştır. Ve bu devasa sıkıntı, hakikaten çok büyüktür. Sizin gördüğünüz ve algıladığınız şeyler sadece insan toplumundaki tezahürlerdir; benim gördüğüm şeyler ise, daha büyük kozmosta bulunan canlıları dahi tam anlamıyla şok ediyor. Belki insanoğlu ne söylediğimi anlayamıyor. Fakat insanoğlu, Samanyolu galaksimizin yüzeyine ulaşmış olan, kozmosun gezegenlerinin yeniden yaratılmasının sergilenmesine şahit olduğunda, her şeye inanacaktır. (Alkış)

Söylemiş olduğum gibi, Fa-düzeltmesinin tamamı esnasında, Dafa uygulayıcıları genel anlamda gerçekten iyi iş çıkardılar ve Dafa uygulayıcıları zorluklardan geçerek gittikçe daha da olgun bir hale geldiler. Fa'yı onaylarken, Dafa uygulayıcılarının yaşamları kurtarmak için kullandığı biçim ne olursa olsun ve nasıl katkıda bulunursanız bulunun veya hangi metodu kullanırsanız kullanın, Fa'yı onaylamaktasınız ve gerçekleri açıklamak yolunda ilerlemektesiniz. Giderek daha iyi bir şekilde yapıyorsunuz, ayrıca giderek daha da mantıklı bir hale geliyorsunuz. Ve Dafa uygulayıcıları olarak birbirinizle giderek daha iyi işbirliği yapıyorsunuz. Belki çok sayıda uygulayıcı [daha önce birlikte bir şeyler yaparlarken] tartışmalar yaşamış olabilirler ve bazen çok öfkeli görünürler ve insan düşünceleriniz ortaya çıktıktan sonra bu, büyük vazifeniz olan Fa'yı onaylama konusunu dahi etkiler. Fakat bununla birlikte, Fa hakkındaki anlayışınız yükseldikçe ve insan düşünceleriniz giderek azaldıkça, bu şeyler ve bu tezahürler giderek daha az şiddetli bir hale gelir. Peki, tartışmalar neden meydana geliyor? Aslında tam olarak sebebi, insan yüzeyinizdeki henüz yok olmamış olan şeylerin iş başında olmasıdır. Fakat doğru düşünceleriniz yeteri kadar güçlü olduğunda, bir gücü yoktur. Hepiniz Fa'nın iyi olduğunu, Fa'yı korumak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz; belirli şeyleri yapmanız gerektiğini biliyor, yaşamları kurtarmaya gitmek ve Fa'yı onaylamak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. O durumda, doğru düşünceleriniz yeterince iyi olmadığında, içine insan düşünceleri karışıyor. O zaman bu durum sizi [sıradan bir insanın heyecanlandığı gibi] heyecanlı bir hale sokuyor ve hatta bazı kişiler sadece kendi fikirlerinde inat etmeleri gerektiğini hissediyorlar: Ve bu, birtakım başka faktörlerle birleştiğinde, Dafa uygulayıcıları arasında olmaması gereken birtakım durumlar ile sonuçlanıyor. Son zamanlarda oldukça iyi iş çıkardınız; bunun sebebi giderek daha fazla olgunlaşmanızdır.

Aslında, aydınlanmış yüce varlıkların da cennetlerde birbirleri ile koordine olup, görüşüp tartışmak zorunda oldukları çok sayıda meseleleri olduğunu biliyor muydunuz? Buda Sakyamuni, Ganj Nehrindeki kumlar kadar çok Rulay olduğunu söylemişti. Veya başka bir şekilde ortaya koyacak olursak, cennetlerdeki Fa Kralları, [sadece Buda tipindeki Tanrılar] Ganj Nehrindeki kumlar kadardır. Ve bu sadece çok küçük bir rakamdır -onun bahsettiği şey sadece kendi seviyesinde görebilmiş olduğu şeydi. Peki diğer Tanrılar? Budalar kozmosta bulunan sadece tek bir tip Tanrıdır ve sayıları bununla sınırlı değildir. Tüm farklı tiplerde sayılamayacak kadar çok Tanrılar vardır; o kadar fazlalardır ki, onları saymak olanaklı değildir, sonsuz sayıda canlı vardır. Şimdi, eğer bir şeyler yaptıklarında münakaşa etselerdi çok büyük bir sorun olurdu, çünkü her bir aydınlanmış varlık, kozmosun Fa gerçekliklerinden, [kendi onaylayıp aydınlanmış oldukları] bir gerçeklikler silsilesine sahiptir ve kozmostan anladıkları şeyler yoluyla kendisine ait bir şeyler biçimlendirmiştir. Örneğin Buda Sakyamuni'nin kendisine ait olan şeyler "Temel Prensipler, Transta Meditasyon ve Bilgelik"tir. Dolayısıyla, kozmostaki her yüce aydınlanmış varlık ve her bir canlı, kendisine ait bunun gibi bir anlayışlar silsilesine sahip olduğundan, eğer tartışmaya başlasalardı, korkunç olmaz mıydı? Onların olduğu yerde, bu gibi bir şey var olmamaktadır.

Peki, onların zihinsel durumları nedir? Hoşgörüdür. Son derece sınırsız bir hoşgörüdür. Öteki canlıların düşüncelerini kabul edebilmek ve öteki canlılardan gelen bakış açılarını gerçek anlamda düşünebilmektir. Bu, çoğunuzun uygulamasında henüz erişemediği bir şey, fakat yavaş yavaş bunu yakalıyor ve buna erişiyorsunuz. Bir başka Tanrı bir fikir önerdiğinde, onu reddetmeye hevesli değillerdir. Kendi fikirlerini belirtmeye hevesli değillerdir ve kendi fikirlerinin iyi olduğuna inanmazlar. Ondan ziyade, diğer Tanrının önermiş olduğu yaklaşım tarzının sonucunun ne olacağına bakarlar. Yollar farklıdır [herkesin yolu farklıdır] ve canlıların Fa içerisinde onayladığı ve aydınlandığı gerçekler de farklıdır, fakat sonuçlar tabii ki, aynı olabilir. Sonuçlara bakmalarının sebebi budur ve bir Tanrının fikri amaca ulaşabilirse, [eğer ona gerçekten ulaşabilirse] o zaman hepsi onunla birlikte hareket eder ve ona eşlik ederler. Tanrılar böyle düşünür. Ayrıca, eğer içerisinde noksanlıklar varsa, olayların daha bütünsel ve mükemmel olmasını sağlamak için, kayıtsız şartsız ve sessizce eksiğini giderirler. Onlar meseleleri bu şekilde ele alırlar.

Dafa uygulayıcıları, sıradan insan dünyasındaki xiulian uygulamanızda hepiniz bazı şeyleri, Fa prensipleri temelinde, net bir biçimde anladınız, yani sıradan insanın "kayıp ve kazanç"ına takılıp kalmayın. O yüzden, olaylar Fa'yı onaylamayı içeren konular ile ilgili olduğunda, orada siz de, "benim fikirlerim" diye sesinizi yükseltmekte ısrarcı olmamalı veya olaylar "benim yolum" ile yapılsın da ısrarcı olmamalısınız. "Sadece onun ardından kozmosta kudretli bir erdem oluşturabilirim" diye bir şey yoktur. Eğer bir fikriniz varsa, çok güzel, onunla geldiniz, Fa'ya karşı sorumlu oluyorsunuz ve fikrinizin benimsenmiş olup olmaması veya yaklaşımınızın kullanılıp kullanılmamış olması önemli değildir. Eğer diğer kişinin fikri aynı etkiye ulaşabiliyorsa ve siz de kendi fikrinize saplantılı değilseniz ve ondan ziyade onunla birlikte hareket ediyorsanız, o zaman kendi yaklaşımınızı ister paylaşmış olun ister olmayın, Tanrılar bunun tamamını görür ve şöyle düşünürler: "Bakın, takıntılı değil; oldukça hoşgörülü ve geniş fikirli olabiliyor." Tanrılar neye bakar? Onların baktığı şey bu değil midir? Vurguladığınız şeylere saplanıp kaldığınızda onun üzerinde fazlasıyla durursunuz. Yukarıda izlemekte olan Tanrılar buna katlanamazlar. Bunu Dafa'nın iyiliği için sürdürüyorsanız bile ve "benim yaklaşım tarzım iyi" ve şu-şu hedeflere ulaşabilir diye sürdürüyorsanız bile [ve belki durum gerçekten de odur] hala sıradan insanlar gibi çok fazla takıntılara sahip olmamak zorundayız. Eğer bunu gerçekten yapabilirseniz, tüm Tanrılar: "Bu kişi gerçekten olağanüstü" diyeceklerdir. Tanrılar fikrinizin işe yaradığını görür ve sonra da seviyenizi yükseltir gibi bir şey yoktur. Ondan ziyade, o konu hakkındaki anlayışınızın yükseldiğini gördükleri zaman, [sadece o zaman] seviyenizi yükseltirler. Bu, doğru Fa'daki bir gerçekliktir. "Eğer ben şu-şu miktarda erdemi elde edersem, o zaman şöyle böyle iyi şeylere sahip olacağım" diye düşünüyorsanız -evet, sıradan bir insan için bu şekildedir ve kozmosun Fa gerçeklerinin belli yönlerinden veya özel bir durumda, bu şekilde görünüyor olabilir. Fakat gerçek gelişim bırakmaktan gelir, elde etmekten değil (Kuvvetli Alkış)

Kendilerini geliştirmeye devam ettikçe, hakikaten hızla gelişen çok sayıda uygulayıcımız var. Ve bir bütün olarak, özellikle de birlikte gelişim ve birbirinizle iletişim kurma konusunda giderek daha iyi oldunuz. Şimdi mesele, şu anda yapılması gereken şeyleri nasıl daha iyi ve daha saf bir yolla yapacağımızdır. Sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için, umutlarınızı, sözüm ona "doğal değişimlere", dışsal değişimlere, toplumdaki değişimlere veya birilerinin bizim için yapabileceği iyiliklere bağlamamalısınız. Sizler Tanrılarsınız; geleceğin farklı kozmoslarının kural koyucularısınız. Peki, o zaman kime güveneceksiniz? Tüm canlılar size güvenmektedir! (Alkış) Bu gerçekten böyledir. Kozmosun gerçekliği yakın bir gelecekte kendisini gösterecek ve o zaman, yaptıklarımızı iyi mi yoksa kötü mü yapmış olduğumuz görülecek; olayların nasıl gitmiş olduğu görülecek. Bu mesele bitmediği müddetçe hala bir fırsat vardır. Her biriniz kendi yolunda yürüyor ve kendi Meyve Konumunu tamamlıyor. Dafa uygulayıcıları, bu Fa'yı onaylama ve yaşamları kurtarma yolunda yaptıkları şeyleri iyi yapıp yapmadıklarını gelecekte görebilecekler. Fa-düzeltmesi döneminde herhangi bir yerde gerçekleşen ufak tefek, önemsiz şeyleri dahi canlı canlı göreceksiniz. Elbette şeytan ve kötü canlılar geleceği göremiyorlar. Kurtarmış olduğunuz yaşamlar ve sizler gerçekleri açıkladıkça neler olup bittiğini anlayabilen canlılar -onlar da- çok geçmeden Tamamlanmaya ulaşmanızın muazzam görüntüsüne şahit olacaklar. (Alkış) Ve o kesinlikle açık ve asil olacak.

Elbette son zamanlarda Dafa uygulayıcılarımıza birtakım şeyler oldu. Shifu'nun sizlere gerçekten söyleyemeyeceği çok sayıda şey var; özellikle de o zaman esnasındayken. Bunun sebebi şudur: Eğer sizlere söylersem, eski güçler, olayları sizin için çok daha zor bir hale getirmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Şu ana kadar sizlere birbirinizle iyi işbirliği yapmanız konusunda bile bir şey söylememiş olmamın sebebi budur. Bu konu hakkında konuştum, çünkü zaten bunu iyi bir şekilde yapmaya başladınız ve şu anda bunu iyi bir şekilde ele alabiliyorsunuz; yavaş yavaş bunun farkına vardınız.

Bazı uygulayıcıların dudaklarından şu cümleler dökülüyor: "Eski güçlerin ayarlamalarını reddediyorum." Hayati konularda kendilerini oldukça iyi ele alabiliyorlar, fakat normal durumlar altındayken muhtemelen doğru düşüncelerini gevşetiyorlar. Doğru düşünceleri yeterli olmadığında büyük olasılıkla problemler yaşıyorlar. Tabii ki herkesten bahsetmiyorum. Sadece çok az sayıda kişiden bahsediyorum; onlardan çok az sayıda var. Peki, bu niçin meydana geliyor? Eski güçler, tarih içerisinde çok şey ayarladılar ve bunlar son derece esaslı ve karışık düzenlemelerdir. Düzenledikleri konularda herhangi bir şeyin yanlış gitmemesinden emin olmak için, bir önceki dünya ile bir deneme yaptılar. Bir düşünün: buna nasıl takıntılı olamazlardı? Yapmak istedikleri şeyden vazgeçmeleri mümkün olabilir miydi? Fakat buna rağmen, doğru düşüncelerimiz çok güçlü olduğunda, kozmostaki bir yasa ile uyum içerisinde oluyoruz ve bu yasa hem eski kozmosu hem de yeni kozmosu kapsıyor: Bir yaşamın seçimi o canlının kendisine bağlıdır -tarihte bir tür yemin etmiş olsa dahi. Kritik anlarda, ne yapmak istediği hala ona bağlıdır. Ve bu durum hem negatif hem pozitif şeyler için de geçerlidir -her ikisi için de durum budur.

Geçmişteki xiulian uygulamaları esnasında, çok sayıda uygulayıcı, olaylara engellemeler yaratması veya negatif bir rol oynaması için, eski güçler tarafından tayin edilip atandı. Fakat onlar bunu reddettiler, xiulian yoluyla doğru düşünceler geliştirdiler, artık daha fazla onu yapmak istemediler ve gerçek Dafa uygulayıcıları haline geldiler. Fakat bazıları, birazcık kötü davrandı ve o yüzden de eski güçler tarafından kullanıldılar ve çok sayıda beklenmedik şeyin olmasına sebep oldular. Benim burada konuşmak istediğim o insan grubu değil. Benim hakkında konuşacağım şey, son zamanlarda bizim gerçek Dafa uygulayıcılarımızın başına gelen birtakım olaylar. Elbette, bunlar ayrı olaylar, fakat hepiniz onları biliyor ve onlar hakkında düşünüyorsunuz. Gerçek şudur ki, içinizden bazıları tarih boyunca birçok kereler reenkarne oldu ve sıradan insan toplumundayken, [aldanmaca içerisinde kaybolmuşken] çok büyük bir ihtimalle, eski güçler ile bir tür anlaşma imzaladınız. Mesela: "Fa-düzeltmesi esnasında, şunu şunu yapacağım veya belirli günlerde şu şu yolları takip edeceğim" gibi. O zamanlarda, eski Fa'nın yasaları içerisinde, o çok mutlak bir gerçeklik gibi görünüyor olabilirdi. Bu yüzden siz uygulayıcıların az bir kısmı, o tür bir anlaşma imzaladı ve Dafa uygulayıcılarımız arasında zaman zaman birtakım şeylerin olmasının sebebi de budur. Bu problemlerin ardındaki amaç şudur: Eski güçler bazı uygulayıcıların Dafa'ya bir kez başladığında artık endişelenecek hiçbir şey kalmadığına inandığını düşünüyorlar: "Ben bir Dafa uygulayıcısı olduğum müddetçe herhangi bir tehlike altında olmayacağım." O yüzden bu düşünceyi gördüler: "Buna izin veremeyiz. Bu durum bir tür kendini sigorta altına almış olmak gibi bir şey değil mi? Dafa'yı öğrendiklerinde artık hiçbir şey hakkında endişelenmiyorlar. Bunun kendisi kocaman bir takıntı değil midir? Bu yüzden o eski güçler, Dafa içerisinde soruna neden oldular. Olaylar bu şekilde meydana geldi. Fakat sorun yarattıklarında, Shifu'nun sayısız Fa bedeni ve Fa'yı koruyan sayısız erdemli Tanrı bu konuda niçin bir şey yapmadılar? Çünkü Dafa uygulayıcılarımızın bazıları, tarihin eski bir döneminde, eski güçler ile bir tür anlaşma imzalamıştı. Ve bu yüzden, eski güçler bu faktörü sıkı sıkıya tutarak benimsemişti ve buna izin vermeyeceklerdi.

Fakat bu durum, bundan kurtulamayacağınız anlamına gelmiyor. Henüz söylemiş olduğum gibi, tarihin bir döneminde bu tür bir anlaşma imzalamış olsanız dahi, eğer bugün doğru düşünceleriniz çok güçlü ise, eğer onu tanımıyorsanız ve onun bir parçası olmamakta ısrar ediyorsanız, o durumda aslında onu kabul etmemeyi başarabilmektesiniz. Fakat bunun gibi bir durumda iken, kendi başınıza halletmeniz biraz zordur. Zor olan şey şudur: eski güçler o kadar da kolay bırakmanıza izin vermezler; boşluklarınızdan istifade etmeye çalışır ve azıcıkta olsa bıraktığınız an, fırsatı değerlendirirler. Dolayısıyla, doğru düşünceleriniz çok güçlü olduğunda sizi suiistimal edemezler. Bunun sebebi, Dafa'nın, Fa-düzeltmesinde, eski güçlerin yaptığı ayarlamaları kabul etmiyor olmasıdır ve ayrıca ben de Shifu'nuz olarak o düzenlemeleri kabul etmiyorum. Tabii ki, Dafa uygulayıcılarımızın her biri eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmediğini söylüyor, fakat bu sadece ağzınızdan çıkmakla olacak bir şey değildir. Dafa'nın ve Fa-düzeltmesinin gereksinimlerini takip etmek zorundasınız: "Eski güçler, geçmişte ayarladığınız şeylerin hiçbirini kabul etmiyorum. Sizi dahi tanımıyorum." Doğru düşünceleriniz çok güçlü olduğunda, onları temizleyebilir, onların ayarlamalarını geri çevirebilir, reddedebilirsiniz. (Alkış) Çünkü biz kesinlikle onları kabul edemeyiz.

Kozmostaki canlılar, nasıl olur da kendi geleceklerini düzenleyebilirler? Buna kesinlikle izin verilemez! Gelecekte bu yasanın farkına varacaksınız. Kozmos nasıl yaratıldı? O, sadece Büyük Fa'ya aydınlanmış varlığın tek bir düşüncesinden yaratıldı. Farklı seviyelerdeki yüce aydınlanmış varlıkların sadece tek bir düşüncesi, farklı seviyelerdeki kozmosları yaratır. O tek bir düşünce kozmosu yarattıktan sonra, içindeki varlıkların: "Beni bu şekilde yaratma, beni şu şekilde yaratmalısın." dediğini düşünün. Bu onlara mı bağlıdır? Değildir. O canlılar, sadece tek bir düşüncesi ile onları yaratmış olan o Tanrının gözünde hakikaten çok önemsizlerdir. Fakat canlıları yaratmış olan o, aydınlanmış yüce varlıklar, o Tanrılar, onlar kesinlikle bir Tanrının standardını ve Fa'nın standardını karşılamak zorundadırlar. Onlar yüce bir merhamete ve sevecenliğe sahip olmak zorundadır. Bu yüzden yaratmış oldukları kozmosların muhteşem olacağı kesindir. Ürettikleri düşünceler saf ve muhteşemdir. Bir varlığın, "belirli seviyelerdeki kozmosun canlılarının standardına" uyup uymadığının aşırı derecede kritik kabul edilmesinin sebebi budur. Yani bir başka deyişle, eski güçlerin bizler için yapmış olduğu ayarlamaları [ne yapmış olurlarsa olsunlar] kabul edemeyiz, çünkü onlar da, kurtarılmaya aday yaşamlardır; sadece ayıklanmayı tercih etmişlerdir. Kurtarılacak olan bir kişi, hangi şekilde kurtarılacağını nasıl seçebilir? Bir kişinin suya düşmesi ve bir başkasının da onu kurtarması gibi: "Beni doğrudan ellerin ile kurtaramazsın. Beni sevdiğim türde bir tekne ile kurtarmak zorundasın." Bu nasıl olabilir?

Son zamanlarda gerçekleşen birtakım şeyler tarihi nedenlere dayanıyordu. Bunu sizlere daha önce söylemedim, çünkü bir takıntı biçimlendirmenizi istemiyordum. "Benim eski güçler ile olan bağlantım ne?" Hiçbiriniz bunun hakkında düşünmemelisiniz. Bu durumlar çok ama çok nadirdir ve o zamanlardaki niyet çok iyiydi, Fa içindi. O Dafa uygulayıcılarının da aynı şekilde Tamamlanmaya ulaşmasının (Alkış) ve de aşırı derecede yüksek seviyelere ulaşmasının sebebi budur. (Alkış) Bu şeylerin olmasının sebebi budur. O yüzden, Fa'yı çalışmak çok ama çok önemlidir. Doğru düşünceleriniz ve başardığınız her şey Fa'dan gelmektedir, bu yüzden ne kadar meşgul olursanız olun, Fa'yı çalışmayı ihmal etmeyin.

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar, çünkü iki gün önce, bir televizyon projesi üzerinde çalışan uygulayıcılar bir toplantı yaparken onlara çok şey anlattım. Temsil edici nitelikte çok sayıda sorular sordular, o yüzden bugün sizler için soruları cevaplamayacağım. Onlara o günkü ses kaydını işlemden geçirmelerini söylemeyi düşünüyorum, onu gözden geçirip düzelttikten sonra yayınlayacağım. O gün sordukları sorular aranızdaki yaygın sorulardı, hepsi sizin bilmek istediğiniz ve çözüme kavuşturmak istediğiniz sorulardı. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Teşekkür ederim! (Alkış)

Dafa uygulayıcılarının geleceği kesinlikle parlaktır -kesinlikle parlak olacaktır. (Uzun Alkış)