Vancouver (Kanada) Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 18 Mayıs 2003)


(Uzun Alkış).....

Salonda bulunanlardan bazılarınızı daha son konferansta görmüştüm. Öyle görünüyor ki, Fa konferanslarımız sıklıkla daha çok yaz dönemlerinde düzenleniyor. Farklı bölgelerde Fa konferansları düzenlendiğinde, oradaki insanlar daima beni de davet ediyor ve katılmamı ümit ediyorlar. Aslında sizleri gördüğüm her sefer, sizlere söyleyecek bir şeylerim olmasından dolayıdır. Genellikle, farklı bölgelerde Fa konferansları düzenlendiğinde, hepsi Shifu'nun katılmasını ve birkaç cümle söylemesini istiyor. Fakat bazen, bir önceki konferansta sizin için düzenlediğim gereksinimleri tam olarak kavramamış oluyorsunuz ve eğer daha fazla bir şeyler söylersem, bir önceki konferanstan doğan anlayışınızı ve yapmanız gereken şeyleri sulandırabilmesi muhtemeldir. Bu yüzden Fa konferanslarına çok sık katılamam. Aslında bugün özellikle konuşacağım bir şey yok, fakat uzun zaman önce Vancouver şehrinin uygulayıcılarına, bir Fa konferansı düzenledikleri zaman katılacağıma dair söz vermiştim, o yüzden geldim. (Coşkulu Alkış)

Çok sıkı çalışıyorsunuz. Fa'yı onaylamak için gerçekleri açıkladığınızı, konsoloslukların ve elçiliklerin önüne gittiğinizi görüyorum. Bu Fa konferansında uygulayıcılar beslenme ve konaklama konusunda biraz zorluklar yaşadı. Buraya geldiğimde, hepinizin caddelerde dolandığını gördüm. Fakat ne kadar yorucu olursa olsun, sizin amacınız bellidir: bizler zor koşullar altında yaşamları kurtarabiliyor ve kendimizi geliştirebiliyoruz; bu xiulian sürecinde, kendimizi kıvama getirebiliyor, giderek daha da saf bir hale geliyor ve daha yüksek standartları giderek daha da fazla karşılayabiliyoruz. Bu arada, bu şeytani zulüm sizleri giderek daha mantıklı bir hale getiriyor. Bu şeytani drama ve zulüm ile nasıl yüzleşeceğinizi ve ona nasıl karşı koyacağınızı da daha iyi öğrenmenizi sağlıyor. O yüzden, ne kadar ıstırap verici olursa olsun veya ne kadar zor olursa olsun, bizler Dafa uygulayıcılarıyız. O yüzden bizler sıradan insanların peşinden gittiği hiçbir şeyin peşinden gitmiyoruz ve sizler en nihai hedefiniz konusunda netsiniz: bizler bir uygulayıcının Tamamlanmasına ulaşmayı elde etmek istiyoruz. Bizim elde etmek istediğimiz şey, sıradan bir insanın asla elde edemeyeceği bir şeydir. Dafa uygulayıcıları için bunun önemli ve ciddi bir şey olmasının sebebi budur, bu süreç esnasında sıradan bir insan noktasından başlıyorlar ve sıradan insanları tamamen aşabiliyorlar. Ve dahası, sizler toplum içerisinde xiulian uyguluyorsunuz ve daha yüksek standartları karşılamak zorundasınız -insan toplumunu aşan standartları. Ve sizler, tarih boyunca tüm uygulayıcıların başarmak istediği, fakat başaramadığı şeyleri başarıyorsunuz. O yüzden, Fa'yı onaylamanız ve yaşamları kurtarmanız, kendinizi nasıl geliştirdiğinizi, savsaklamalarınızı nasıl ortadan kaldırdığınızı, hala takılıp kalmış olduğunuz şeyleri ve her türlü noksanlıklarınızı da kapsamaktadır. Bu yolla, Fa'yı onaylama işinde toplumda hangi formu kullanırsanız kullanın, kendinizi geliştiriyorsunuz; ne yapıyor olursanız olun, kendinizi yükseltiyorsunuz ve ne yapıyor olursanız olun, onu bir uygulayıcının hal ve durumu içerisinde yapmalı, sıradan bir insanın çıkış noktasından yapmamalısınız.

Bizim çıkış noktamızın ne olduğu açık ve nettir. Bir uygulayıcı olarak, yapıyor olduğunuz şeyin özü, kendinizi yükseltmek ve kendinizi geliştirmektir; bu zulüm sürecinde şeytanı ifşa etmek, zulmün bitmesini sağlamak ve eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmemektir. O yüzden yaptığınız birçok şey, sıradan insanların yaptıkları şeylere benziyor, fakat onların en derin doğaları farklıdır. Temel fark, bizim nihai amacımızın ve çıkış noktamızın onlarınkinden farklı olmasıdır. Biz sadece, sıradan insan toplumundaki birtakım yöntemleri kullanıyor ve onlardan istifade ediyoruz. Sıradan insan toplumu da, Fa'nın insanoğlu için yaratmış olduğu bir seviyedir. O yüzden biz, Fa'nın bu seviyede insanlar için yaratmış olduğu kültürü ve burada varlığını sürdürebilen çeşitli formları kullanarak Fa'yı onaylıyoruz. Bunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum.

Biliyorsunuz, iyi ve kötü, insan toplumunda bir arada var olmaktadır. Fakat Dafa uygulayıcıları tamamen iyilik ile hareket ediyorlar. Bu, insan ırkı üzerinde, toplum üzerinde, insanların düşünce, davranış ve ahlak değerleri üzerinde ve de biz uygulayıcılar üzerinde pozitif bir etki yaratıyor. Aslında Dafa'nın yayılması toplum üzerinde, insanoğlu üzerinde ve uygulayıcılar üzerinde büyük, pozitif bir etkiye [çok çok iyi bir etkiye] sahip oldu ve tezahür eden her şey pozitiftir. Biz bu konuda netiz ve toplumdaki sıradan insanlar da öyle. Şeytani zulmün altında, o zamanlar bazı insanlar şeytan tarafından kullanılıyor ve kontrol ediliyordu; kalplerinden gelmeyen şeyler söylediler, bir şeyler anlamına gelen, fakat aslında o anlama gelmeyen, kendi düşüncelerinden kaynaklanmayan şeyler söylediler. Buna, şeytanın o kişileri kullanması neden olmuştu. Bugün insanlar Dafa hakkında bir şeyler söylerlerse, kendileri bundan sorumlu olmak zorundalar. Eskiden, insanlar o cümlelerin kendi niyetleri olmadığını söyleyebilirdi, çünkü insanlar dışsal şeytani varlıklar tarafından kontrol ediliyor ve kandırılıyorlardı. Fakat durum, şeytani varlıkların temizlendiği durum olduğunda ve insanlar bir şeyler söylediğinde, o zaman insanlar hakikaten kendi başlarına konuşuyorlar demektir ve bu yüzden de onun sorumluluğunu üstlenmek zorundadırlar.

Ben merhamet uygulaması yaparım. İnsanların yapmış olduğu kötü şeyleri önemsemeyebilir veya bu zulüm esnasında Dafa uygulayıcıları ve benim hakkımda söylemiş oldukları kötü şeyleri önemsemeyebilirim; ayrıca, durumu daha da kötüleştirmek için yapmış oldukları şeyleri de önemsemeyebilirim. Fakat tabii ki, Dafa'ya büyük zararlar vermiş olanlar için aynı şey geçerli değildir. Onlar kurtarılamazlar. Evet, Fa herhangi bir şeyi ve de her şeyi kurtarabilir. Shifu'nun: "Ben her şeyi en iyi olduğu haline döndürebilirim. O şey ne kadar kötü olursa olsun, bütün bunları yapabilirim, Yüce Fa bunu yapabilir." dediğini duymuştunuz. Fakat bazı kötü niyetli insanlar, bu zulüm esnasında, kendilerine karşı bu gibi günahlar işlediler. Onlar artık, Dafa uygulayıcılarının söylemek zorunda oldukları şeyleri duymaya ve Dafa tarafından kurtarılmaya layık değiller. Bir başka deyişle, onlar, bu zulümde gelecekteki konumlarını oluşturdular ve kurtarılma şansını kaybettiler. O yüzden bu insanlar buna dâhil değildir. Daha önce: "Bir canlı tarih boyunca ne kadar kötü bir hale gelmiş olursa olsun, hala bir şansı olacaktır." demiştim. O ister bu insan boyutu içerisinde olsun, ister herhangi bir seviyedeki bir boyutun içerisinde. Bu zulüm esnasında Dafa'ya karşı günah işlememiş olduğu müddetçe, [bu insan boyutunda veya herhangi bir boyut içerisinde tarih boyunca işlemiş olduğu günahlar ne denli büyük olursa olsun, onu kurtarabilirim.] Ayrıca sizlere: "Bir canlının, tarihte işlemiş olduğu eski günahları önemsemiyor, onları göz önünde bulundurmuyorum." da demiştim. Çünkü kozmos bile artık daha fazla iyi bir durumda değil ve canlılar artık oluşum ve istikrar dönemindeki canlılar ile mukayese edilemez durumdalar. O yüzden, hiçbir şey artık yeterince iyi olmadığında, hangisinin nispeten daha iyi olduğunu mukayese etmek ve içlerinden seçim yapmak istemiyorum. Sadece herkesi kurtarmak istiyorum ve Fa-düzeltmesine karşı günah işlemedikleri sürece onları kurtarabilirim. Olayları gerçekleştirirken bu prensibi kullanıyorum. (Alkış)

Bana sıklıkla, Dafa'yı öğrenmek isteyen, fakat Dafa'ya zulmeden şeytan için casusluk yapan ve Fa-düzeltmesine zulmeden kişiler ile ilgili soru soran uygulayıcılar oluyor. Dafa'ya karşı günah işlemekte olan, fakat hala Dafa uygulayıcıları arasında bulunan insanlar [bilen tarafları anlamında] Dafa'yı terk etmek istemiyorlar. Fakat insan tarafları anlamında ise, bu kişiler insan kanıları ve takıntıları tarafından yönlendiriliyorlardı; Dafa uygulayıcılarına ve Fa-düzeltmesine zarar veren şeyler yaptılar. O yüzden, [benim hala 'uygulayıcılar' dediğim] bu insanlara gelince, problemler hakikaten çok ciddi ve vahim. Fakat bu artık onların imdadına yetişilemeyeceği anlamına gelmiyor; bu artık onların kurtarılamayacağı anlamına gelmiyor. Onlar hala diğer canlılardan farklıdırlar. Fa-düzeltmesi hala bitmedi, o yüzden Fa'yı onaylamak için hala bir şans var. Yani bir başka deyişle, bunu telafi etmek için hala şans var. Ben bir canlıya geniş kapsamlı bakar ve onun tüm tarihine bakarım. Eğer bir kişi gerçekten de bir Dafa uygulayıcısı ise, eğer geçmişte hakikaten iyi bir canlı ise fakat bu ortam içerisinde bir anlık kötü bir şey yapmış ise, o durumda o kişi, Dafa'ya karşı günah işlemiş olan sıradan bir kişiden hala farklıdır. Vermiş oldukları zararı telafi etmelerinin ardından, hala başarabilirler ve eğer yaptıklarını iyi yaparlar ise, onları da aynı şekilde daha büyük bir kudretli erdem beklemektedir. (Alkış)

Daha önce şöyle söylemiştim: sıradan insan toplumunda pozisyonunuz ne olursa olsun veya mesleğiniz ne olursa olsun, mesleğiniz casusluk bile olsa, bu özel bir meslektir ve belirli görevleri içermektedir [o yüzden ona özel görev deniyor, öyle değil mi?] -yine de siz bir canlısınız, o yüzden sırf özel bir mesleğiniz var diye bu çok ama çok aşırı nadir olan değerli fırsatı kaçırmamalısınız. Canlıların on binlerce yıldır beklediği bu fırsatı, sırf işiniz yüzünden mahvedemezsiniz. Tabii ki, ben Fa'yı öğretirken kapı sonuna dek açık idi -sizleri herhangi bir sosyal tabaka, meşguliyet veya statü temelinde seçmedim. Ben bu gibi şeylere hiçbir şekilde bakmam. Zengin veya fakir olmanız, hangi sosyal tabakanın içerisinde olduğunuz, zeki olup olmadığınız, iyi eğitimli olup olmadığınız, hangi etnik gruba dâhil olduğunuz hiçbir fark yaratmaz; ben herhangi bir ayırım yapmam. İnsanların belirlediği bu gibi ayırımlara bakmam ve aklımda bunların hiçbiri yoktur. Ben herkese eşit davranıyorum. İşte ben bu şekilde yapıyorum. Ve bu, elbette ki, o özel ajanları ve Dafa hakkında daha fazla şey öğrenmek için ajanlık yapan kişileri de kapsamaktadır.

Elbette geriye dönüp bakar ve onlar hakkında düşünürseniz, Shifu'nuz olarak canlılara en büyük merhamet ile davrandığımı görürsünüz. O yüzden, eğer bütün bunlara rağmen, sizleri hala kurtaramıyorsam, o zaman bu gibi insanları bekleyen sonuçlar olmalıdır. Biliyorsunuz, çok sayıda uygulayıcı beni görmek istiyor ve çok sayıda sıradan insan da beni görmek istiyor. Bazı insanlar beni gördüğünde, neden olduğunu bilmeden, heyecanlanıyor ve bazı insanlar da beni gördüklerinde özellikle büyük bir samimiyet ve yakınlık hissediyorlar. Bazı insanlar o kadar heyecanlanıyor ki, ağlamak istiyor. Bunun sebebi, bilen taraflarının şunu tamamen biliyor olmasıdır: Beni her kim görüyorsa ona yardım edeceğim… (Alkış) ve tarih boyunca işlemiş oldukları günahları ve edinmiş oldukları karmayı azaltabilirim. O yüzden, mesleğiniz ne olursa olsun veya ne yapıyorsanız yapın, beni gördüğünüz müddetçe, iyi düşünceler geliştirmenizi sağlayacağım ve beni gördüğünüz müddetçe günahlarınızı ve sahip olduğunuz karmayı iyi düşüncelerinizin ortasında azaltacağım. (Alkış) İşin aslı şudur ki, dünya üzerinde bulunan herkes bilen bir tarafa sahiptir, farkındadırlar. Veya bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, ne yapmış olursanız olun veya ne yapıyorsanız yapın, hepinize bu şekilde davranıyorum. (Alkış) İnsanların bahsettiği "en büyük merhamet" belki de budur. Tabii ki, bu seviyedeki canlılar arasında böyle tezahür etmektedir. Ben insanlara bu şekilde davranırken, dünya insanlarına bu şekilde davranırken, eğer sıradan insanların tutumunu tamamen aşan bu türdeki bir merhametin ve bu toleransın altında, dünya insanları, insanoğlu, Dafa'ya hala zarar veriyor ve onları kurtarmaya çalışan Dafa'yı yüzüstü bırakıyorsa, o zaman Buda Fa kendi yüceliğine sahip olacaktır ve bu gibi bir merhamete rağmen, yaptıklarını hala iyi bir şekilde yapamıyorlar ise, kesinlikle var oluşları için hiçbir umut kalmayacaktır.

SARS'ı biliyorsunuz. Geçmişte eski güçler Çin'deki sekiz milyon kişiyi yok etmek için onu kullanmaya karar vermişlerdi. Pişman olacakları yerde, orada gerçekleri saklamaya hala devam ediyorlar. İnsanoğluna olan merhametten dolayı, [Shifu] insanoğluna daha fazla şans vermek istiyor ve çok fazla sayıda insanın ölmesini istemiyor. Fakat pişman olacakları yerde, SARS'ı bile Dafa uygulayıcılarına zulmetmek için kullanıyor ve gerçekleri gizliyorlar. Gücü elinde bulunduran insanlar da sıradan insanlardır, onlar da Tanrısal cezalandırmaya tâbidirler. Tanrılar dünya insanlarını uyarıyor, fakat bazı insanlar hala olayları saklamak, örtbas etmek istiyor ve dünya insanlarını yaşadıkları dersi öğrenmekten alıkoyuyorlar. O durumda onları bekleyen şey cennetlerden gelen çok daha kötü bir cezalandırmadır! Yani bir başka deyişle, ben tüm canlılara en büyük merhamet ile davranıyorken, eğer siz canlılar hala kendinizden bekleneni yapamıyorsanız, o zaman sizi kendi halinize bırakacağım ve elbette ki, sizin için başka davranış yolları olacaktır. Başka bir şekilde ortaya koyacak olursak, Buda Fa merhametlidir, fakat aynı zamanda o Tanrıların kutsal doğasını taşımaktadır ve insanların sadece canlarının istedikleri şeyleri yapmalarına ve Tanrıların merhametini ciddiye almamalarına izin verilmez. Bu durum, Tanrılara küfretme davranışıdır.

Son defasında Fa'yı öğretirken, bazı uygulayıcıların yapmamaları gereken hataları nasıl yaptıklarını gündeme getirmiştim. Aslında, Fa'yı çalışma konusunda kararlı ve azimli olduğunuz ve onu iyi bir biçimde çalıştığınız müddetçe, kendinizi düzeltir ve tekrar düzgün davranmaya başlarsınız, o durumda hala bir Dafa uygulayıcısı sayılırsınız. Sadece bir dahaki sefere daha iyisini yapın, hepsi bu. Onun üzerinde -sanki çok ciddi bir şeymiş gibi- durmayın. Eğer onu, zihninizde, çok vahim bir şey olarak ele alırsanız bir başka durum yaratacaktır -pişmanlık ve endişe ile baskı hissedersiniz- ve bunun ardından bir takıntının içerisine saplanır ve ondan kurtulamazsınız. Bir Dafa uygulayıcısının tüm uygulama süreci, insan takıntılarını yok etme sürecidir. Yaşadığınız şey ne olursa olsun, problemin farkına varır varmaz, sadece derhal onu düzeltin; eğer düşerseniz, sadece ayağa kalkın ve bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyi yapmaya devam edin. O durumda, yapmış olduğunuz hata, sadece, uygulamanız esnasında düzgün bir biçimde ele almamış olduğunuz bir test olarak sayılacaktır. Bir dahaki sefere onun üstesinden gelmeyi deneyebilirsiniz ve sizin açınızdan testi geçmek için daha fazla fırsatlar olacaktır. Hepsi bu. Shifu, uygulamanız esnasında yaptığınız yanlış şeyleri büyük bir sorun olarak varsayamaz. Fakat o durumdan sıyrılamayan veya hataları tekrarlayan kişilere gelince, o başka bir konudur. Bir hata yapmış olduğunuz için yeni takıntılar geliştiremezsiniz.

Önceden Fa'yı öğretirken, olayları çok sert bir biçimde ortaya koymadım, çünkü sizin için zihinsel yükler yaratmak veya başka takıntılara sebebiyet vermek istemiyordum. Ve bu yüzden bir uygulayıcıya Fa'yı kişisel olarak nadiren öğretirim. Bir kişiye Fa'yı öğrettiğim ve sahip olduğu noksanlığı işaret ettiğim an, sadece bir düşünün: zihni gerçekten de yük altına girecektir, çünkü cümleler benim ağzımdan çıkmıştır. Birilerine Fa'yı birebir nadiren öğretmemin sebebi budur. Ben, Fa'yı öğretirken geniş çapta uygulanabilir şeyler hakkında ve genel anlamda konuşurum. Ve konu önemsiz problemlere gelince, o konuya ait problemlere, izole ve sadece çok az sayıda kişi ile ilgili problemlere gelince [ve onlar Dafa uygulayıcılarına bütün olarak engelleme yaratmıyorsa] o durumda onları gündeme getirmek için bana ihtiyaç yoktur. Bunun sebebi şudur: uygulama sürecinde, uygulayıcılar bu şeyleri birbirleri arasında görecek ve o insanların dikkatini çekeceklerdir; noksanlıkları işaret edeceklerdir. Ve o insanlar o anda bunun farkına varamazlar ise, [bunun sebebi takıntılarının olmasıdır] yavaş yavaş farkına varacaklardır. Sadece büyük çapta problemler belirdiğinde veya Dafa'nın genel durumu ile ilgili şeyler belirdiğinde ya da Dafa'yı onaylama durumunuz ile ilgili problemler belirdiğinde; sadece o zaman konuşurum. Örneğin şu anda Çin'deki birkaç bölgede, hala sahte Dafa makaleleri (jingwen) yayan insanlar bulunuyor ve bazı insanlar o kadar takıntılılar ki, onları ezberliyorlar bile; sadece onları ezberlemekle de kalmıyorlar, bir de etrafta dolaşıp uygulayıcılar arasında onları tanıtıyorlar. Peki, onlara bunu yaptıran şey nedir? Bunu yapıyorlar, çünkü sahte makaleler içlerinde, onların takıntılı oldukları şeyleri ve sahip oldukları insan saplantı ve takıntılarına uygunluk gösteren şeyleri barındırıyor. Fa'ya kasıtlı olarak zarar vermeye çalıştıklarını düşünmüyorum. Takıntılara ve insan düşüncelerine sahip oldukları için bunu yapıyorlar; şeytanın görmek istediği şeyleri yapıyor ve Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamasına engellemeler yaratıyorlar.

Aslında şu an ile birlikte, Kanada'da birkaç kez Fa konferansına katılmış oldum. (Alkış) Üç tanesi çok önemli konferanslardı ve üzerinizde büyük etkileri olmuştu. İlki, bildiğiniz gibi, 20 Temmuz 1999'dan çok az önceydi. İkincisi, bastırmanın ve zulmün gerçekten çok şiddetli olduğu dönemdi. Ottawa'da düzenlenmişti ve oraya gitmiştim. Bu defaki ise, şeytanın büyük çapta yok edilmesi zamanında, Fa-düzeltmesi büyük bir hızla ilerlerken, şeytanı büyük bir hızla yok ederken ve insan boyutunu yarıp geçerken gerçekleşiyor. Sizinle burada buluşmam işte bu zaman içerisinde gerçekleşiyor. O yüzden, Kanada'daki bu üç Fa konferansı oldukça etkili, tesirlidir. (Uzun Alkış)

Söylemeliyiz ki, Kanadalı uygulayıcılar büyük bir iş başardılar ve bu durum birçok farklı şeye yansıdı. İyi işbirliği yapmanız kilit nokta idi ve kişisel takıntılarınızın Dafa'yı onaylama işini etkilemesine izin verdiğiniz durumlar pek gerçekleşmedi. Ve aranızda kendi fikirlerinizde [ta ki onları bırakamadığınız noktaya varıncaya dek] inat ettiğiniz gibi durumlar çok fazla olmadı. Uygulayıcılar arasında fazla sürtüşme olmadı. Birbirinizle oldukça iyi işbirliği yaptınız ve Fa'yı onaylama anlamında işte bu şekilde bu denli iyi bir durum yarattınız. Ve tabii ki, Kanada özel bir yer. Kanada hükümeti ve insanlar Dafa'ya ve Dafa uygulayıcılarına çok destek verdiler ve anlayış gösterdiler; Bütün bu şeyler için Kanadalı insanlara ve hükümete teşekkür etmeliyiz. (Şiddetli Alkış)

Bu üç konferansa bakarak, geriye bakıp düşünerek, açık ve net bir biçimde bütünsel durumdaki farklılığı görebiliriz. Kanada'da bulunan uygulayıcılar ile üç kez buluştum ve bu üç zaman arasındaki genel durumda meydana gelen değişiklikler büyük idi. Hepiniz bunu görmektesiniz. Zulüm ilk başladığında, baskı çok şiddetli idi. Kanada'da 20 Temmuz 1999'dan önce Fa'yı öğretirken, söylediklerimin büyük bir çoğunluğu aslında dünya insanlarına olaylar hakkında ipucu vermek içindi -dünya insanlarına bir şeyler söylüyordum. Her insan bilen bir tarafa sahiptir. Ben Fa'yı öğretirken, sadece insanoğluna konuşmuyorum, katman katman, tabaka tabaka 'Ben'ler, farklı seviyelerdeki canlılara konuşuyor ve bu insan yerinde gerçekleşen hiçbir şey izole değildir; o bir yansımadır, gerçekleşmekte olan kozmik değişimlerin, en düşük seviyedeki yansımasıdır. Aynen daha önce söylemiş olduğum şey gibi: gerçekler seviyeden seviyeye değişir. Yüksek bir seviyeden bakıldığında, kendisinden daha düşük seviyelerdeki gerçekler yanlışmış gibi görünür; fakat gerçekler, kendi bulundukları seviyelerde gerçektirler; aynı şey için olan durumlar, tezahürler ve standartlar farklı seviyelerde farklılıklar gösterir. Gerçeğe doğru daha fazla yaklaştıkça, daha yüksek seviyeli bir hal alırlar. Fakat tüm gerçekler, en tepeden aşağı kadar durmaksızın inmektedir ve onlar kendilerini farklı seviyelerde gösterdiklerinde, farklı seviyelerin gerçeklikleri olurlar. O halde, her bir seviyedeki canlılar, farklı durumlara ve farklı gerçeklik anlayışlarına sahiplerdir. Daha düşük bir hale geldikçe, gereksinimler de bir o kadar düşer ve canlıların davranışları bir o kadar kötüleşir. İnsanların içinde bulunduğu bu en düşük seviyeye gelindiğinde, canlıların davranışları işte bu şekildedir ve bu, en kötü olana yakındır. Eski güçler, bu şeytani zulüm için, çok özel düzenlemeler yaptılar. Ben burada şeytanı dizginliyorum, ayrıca o erdemli Fa'nın Koruyucu Tanrıları da bunu yapıyorlar. Eski güçler kendi düzenlemelerine sahipler, fakat işin aslı, şeytan da dizginlenmektedir. Şeytan, şeytaniliğini ortaya koyduğunda, sanki olaya korkunç bir şekilde hükmediyormuş gibi davranıyorlar, fakat asıl sonuçlara gelince, çok güçsüzlerdir. Tabii ki, zavallı insanlar şeytan adına hareket ettiği zaman, Dafa uygulayıcıları savsak düşüncelere sahip olmadıkları ve güçlü doğru düşüncelere sahip oldukları müddetçe, aşağılık insanlar korkak bir hale geleceklerdir ve hatta doğru düşünce tarafından alt edileceklerdir. Olaylar bu şekildedir. Şeytanın tamamı, her istediği şeyi başaramamaktadır; bunun sebebi ise, netice itibarı ile olayları Tanrıların kontrol ediyor olmasıdır. Eski güçler kendilerine ait düzenlemelere sahipler, fakat onlar sadece kendi ihtiyaç duydukları duruma sebebiyet vermeye çalışıyorlar ve ayrıca eski güçler de hiçbir şekilde canlarının istediği şeyi başaramazlar. Çünkü benim yapmak istediğim şeyler ve erdemli Tanrıların onlar üzerindeki engellemeleri, eski güçleri, düzenledikleri şeyi başarmaktan alıkoymaktadır.

Eski kozmos, eski gerçekliklere sahiptir. Herhangi bir varlık Fa tarafından düzeltilmeden önce, Fa-düzeltmesi bittikten sonraki hiçbir şeyi göremez ve yeni Fa'nın gerçek tezahürünü göremez, çünkü buna layık değildir. Bir canlı yeni Fa'nın ve yeni kozmosun tezahürünü gerçek anlamda görebildiğinde, yeni bir canlı olmuş demektir ve doğal olarak o doğrultuda davranacaktır. Bütün o şeyleri göremezler, çünkü onlar geçmişin kozmosuna ait canlılardır ve bu yüzden de, geçmişin kozmosuna ait olmayan "geleceği' göremezler. Ve bu gelecek, içinde "hızlı ve yavaş zamanların olduğu", "farklı boyutlar arasında farklılıkların olduğu" ve "eski kozmosun Tanrılarının görebildiği" eski kozmosun tarihi süreci esnasında düzenlenmiş bir şey değildir. Bu, farklı ve yeni kozmos ile ilgili bir şeydir. Her şeyin yeniden düzenlendiği bir kozmos ile ilgili bir şeydir. İster zaman olsun, ister boyutlar, ister canlılar, ister mekanizmalar veya isterse Fa olsun. O, eski kozmosa ait hiçbir şey ile kesinlikle ilişkilendirilmemiştir ve eski kozmosa ait olan canlılar onu göremezler. Eğer görebilselerdi, tüm Tanrıların sahip olduğu yetenekleri üstünlük açısından geçeceklerdi. O yüzden, eski Fa'ya göre hareket ediyorlar, eski kozmosun emirlerini takip ediyorlar ve yapmak istedikleri şeyleri yapıyorlar. Çok fazla şey hakikaten değiştirilmesi zor bir durumdadır. Bazen onlardan belirli birtakım şeyler yapmalarını istiyorum ve onlar bunun temelsiz olduğunu düşünüyorlar; o yüzden de onları yapmaya cesaret edemiyorlar. Onlar sadece bu zaman periyoduna ait canlılardır. Bu yüzden olayları o şekilde yapmanın doğru olduğunu düşünüyorlar. Herhangi bir şey yapmadıkları zaman, bu doğru şekilde davranılmış olarak kabul edilebilir.

Aslında, Fa-düzeltmesine engelleme yaratanlar, eski kozmosun çetesidir. Devasa kozmos içerisinde, nispeten daha fazla sayıda canlı buna iştirak etmedi ve onlar olayları izleme durumu içerisindeler. Fakat Fa-düzeltmesinin genel, ihtişamlı akıntısı ulaştığında, ister gözlemlemiş, ister iştirak etmiş olsunlar -hepsi Fa-düzeltmesinde çözüme kavuşturulabilir. Asimile edilmesi gerekenler asimile edileceklerdir, merhametli bir biçimde çözüme kavuşturulması gerekenler çözüme kavuşturulacaktır ve asimile edilemeyecek olanlar veya merhametli bir biçimde çözülemeyecek olanlar, [eğer seviyeleri düşürülmek zorunda ise] seviyeleri düşürülecektir; suç işlemiş olanlar ve aşağı atılması gerekenler, atılacaklardır. Söyleyeceğim ki, bir canlı için geleceğe girmek kolay değildir, bu kolay bir şey değildir. Çünkü gelecek bu döngünün canlılarına ait olan bir şey değildir. Eğer konuya eski anlayışın perspektifinden bakarsanız: şu anki döngüye ait canlıların geleceğe girmesi; kozmik vücutların kendilerine ait olmayan bir sonraki döngüsüne girmeleri kesinlikle imkânsızdır. Bu Fa-düzeltmesi esnasında her şeye ve tüm canlılara karşı en büyük merhamet ile davranıyorum; bütün bu canlıları asimile etmek istememin ve onları bu eski kozmostan alıp oraya göndermek istememin nedeni budur. Kozmosun Fa-düzeltmesine başlamamın sebebi budur. Eğer durum bu olmasaydı, şu anki döngüye ait olan canlıların geleceğe girmesi için herhangi bir şans olmayacaktı. Gelecek onlara ait değildir. Gelecek şu anki canlılara ait değildir. O yüzden, eğer bir kişi geleceğe girmek istiyorsa, geleceğin gereksinimlerini karşılamak zorundadır.

Tabii günümüzdeki bir canlı için, bu ulaşılabilir bir şey değildir ve o canlı için buna uymak hakikaten çok zordur. Fakat bir nokta var: bana ait olan Fa yayılıyor ve katman katman canlıların hepsi onu biliyor; çok fazla sayıda canlı onu öğreniyor ve onu okuyor. Her bir seviyede Zhuan Falun bulunmaktadır, her bir seviyedeki gerçeklikler farklıdır ve içindeki cümleler farklı görünür ve onların hepsi yeni kozmosun farklı seviyelerindeki gerçekliklerdir. Çok sayıda canlı onu okuyor ve kendisini ona asimile ediyor. Bundaki sebep şudur: bu daha önce asla gerçekleşmemiş olan bir şeydir, aşırı derecede uzun bir çağdan bu yana, kozmostaki zamanın başlangıcından bu yana gerçekleşmemiş bir şeydir. Bu, canlıların asla düşünmeye cesaret edememiş olduğu bir şeydir, yani bu kadar büyük bir tarih aralığının üstünden geçebilmektedir, çünkü o tarih, şu anki kozmosta bulunan canlıların hiçbirine ait değildir. Bu tarih içerisinde bulunan her şey ve bu ortamda yaşayan kozmostaki tüm canlılar ve canlıların bu ortamda var olmasını sağlayan bu tarih, şu anki tarihe ait olmayan bir geleceğe gerçek anlamda girecek ve aslında bunun onlarla hiçbir ilgisi yoktur. O, farklı seviyelerdeki kozmik vücutların artık yeterince iyi olmayan bir hale geldiğinde yok edildiği ve ardından yenisinin yaratıldığı eski kozmostan farklıdır. Bu süreç kulağa, gök kubbenin farklı seviyelerindeki yeni ve eski evrenlerin yaratılışı ve yok edilişi ile aynıymış gibi geliyor, fakat aslında tamamen farklıdır. Kozmostaki farklı kozmik vücutlar nasıl yok edilirse edilsin ve nasıl yeniden yaratılırsa yaratılsın, bütün bunlar hala, kozmostaki daha yüksek seviyeli bir varlığın tek bir düşüncesinin ve yeteneklerinin bir sonucudur. Bir başka deyişle, onlar hala eski kozmosa ait olan standart ve düzenlemelerin bir sonucudur. Bunun sebebi şudur: daha büyük bir varlık için kendisinin altında bulunan kozmik vücutların tamamı, onun vücudunun parçalarıdır ve metabolik süreç esnasında belirli bir hücre yok edildiğinde veya bir hücre yaratıldığında, o hala kendisine ait mekanizmaları taşımaya, kendisine ait karakteristik özellikleri taşımaya ve kendi evrenine ait unsurları taşımaya devam eder; her şey onun tarafından yapılır. Fakat kozmosun tamamı gerçekten yok olduğunda, bu durum, aynen bu varlığın ölmüş olması gibidir; ve sonradan belirli bir zaman içerisinde bir canlı yeniden yaratıldığında, o canlının ölmüş olan o canlı ile herhangi bir ilgisi olmayacaktır. Şu anda burada konuşmakta olduğum şey, daha önce anlatmış olduğum: "Bir ruh vücudu terk ettiğinde elbisesini çıkarması ve onu değiştirerek bir başka elbise giymesi gibidir" cümlesindeki gibi değildir; o bu türden bir ilişki değildir ve onun geçmiş ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bir canlının Üçlü Birliği (Trinity) dağılır ve varlığı son bulur. Ne kadar yüksek seviyeli bir canlı olursa olsun, geriye hiçbir şey kalmaz. Bu gök kubbenin bitişi anlamındaki bu kavram, bu kozmostaki tüm canlılar açısından boş olan bir kozmostur. Onları şaşkına çevirir ve kimse onun ne olduğunu anlamaz. Bu, onların kavrayışını aşan bir şeydir. Hayallerinin sınırlarını zorlasalar bile, o hala, bir canlının bu kozmos hakkında düşünebileceği ve bilebileceği şeyler ile sınırlı olacaktır -ve bu döngüye ait bir canlının ürettiği bilgeliğin kapsamı içerisindedir. Bu kadar önemli olan Fa-düzeltmesi onlara herhangi bir şey ifade etmiyor. Dahası canlıların tamamı, Fa-düzeltmesindeki şeyler ile yüzleştiklerinde hayrete düşüyor ve nasıl bir tepki vereceklerini bilemiyorlar. Hepsi, öğretmiş olduğum gerçekliklerin doğru olduğunu biliyor, fakat eski gerçeklikler de orada ve onlar yozlaşma-yok oluş döneminde eski gerçeklikler tarafından yaratılmışlardı. İşte bu yüzden Fa-düzeltmesinin tüm canlılar için olan gereksinimi şudur: onlar hiçbir şey yapmamalıdır.

En şanslı olanlar ise, Fa-düzeltmesi döneminde herhangi bir harekette bulunmamış olanlardır. Olayları sessiz bir biçimde izliyorlardı. Onların hepsini kurtarmak istediğim için, bütün o canlıları asimile edecek ve yeni kozmosa göndereceğim. Fakat eski güçler çok sayıda canlının, tarih içerisinde sayısız günahlar işlediğini gördü. O canlıların kurtarılmamaları ve elde tutulmamaları gerektiğini düşündüler ve bana ait olan Fa-düzeltmesini kontrol ettiklerini şüphesiz ki hissettiler. O yüzden bana ait olan bu Fa-düzeltmesi esnasında, o canlıların ayıklanmasını ayarladılar. Bu dünyadaki canlılara gelince, neden o kötü polislerin bu kadar acımasız, kötü ve azgın olmasını sağladılar? Ve neden o düşük seviyeli şeytani şeylerin büyük kötülükler yapmasına sebep oldular? Amaçları belirli dünya insanlarını ve çok iyi olmadığını düşündükleri uygulayıcıları yok etmektir. O yüzden hem o kötülük eden kimselerin hem de kurbanlarının büyük günahlar işlemesine sebep oluyorlar. Seviyesi birazcık daha yüksek olanlar bu şeyleri doğrudan gerçekleştirmiyor. Kendilerini Tanrı olarak gördükleri için, kutsal ve saf olduklarını düşünüyorlar ve olayları doğrudan karıştırmak için, ellerini bir çöp yığınına uzatmak istemiyorlar. Bunun sebebi bir kez buraya geldiklerinde düşecek olmaları idi. O yüzden, hemen bir altlarında bulunan canlıları peş peşe kontrol ediyorlar. Farklı seviyelerde bulunan eski güçler, her bir seviyede, Fa-düzeltmesine engelleme yaratan şeyler yapıyorlar. Ve insan dünyasına gelindiğinde, şeytani varlıkların daha kötü davranmasının sebebi budur. Daha önce asla Fa-düzeltmesi yapılmadı. Durum ne kadar tehlikeli bir hale gelirse gelsin, Fa-düzeltmesi tüm canlılar için eşi benzeri olmayan bir fırsat olarak kalmayı sürdürecektir. Fa, uzun bir zamandır var olmaktadır. Ben "her şeye gücü yetme durumu ile", "bu uyumlandırma ile" ve "her şeyi kuşatma durumu ile" -bir eşi benzeri daha olmayan ve en iyi olan bu Fa ile geldim. (Coşkulu Alkış)

Fakat buraya Fa'yı onaylamak için gelmiş olan Dafa uygulayıcıları açısından ve daha büyük kozmoslardaki canlılar açısından, bu durum sadece, Fa'nın sunduğu kurtuluşu somut bir gerçeklik haline getirme meselesidir. Bir başka deyişle, bu Fa burada uzun bir zamandır bulunuyordu. Tek mesele, canlıların bu Fa doğrultusunda nasıl davranacakları idi. Veya ortaya koymuş olduğum gibi, nasıl asimile olacakları idi -sadece bu süreci içeriyordu, hepsi bu. Hiç kimsenin bu Fa'ya zarar veremeyeceğini daha önce de söylemiştim. Ben olayları gerçekleştirirken yeni bir Fa yaratmıyorum, böyle bir şey yoktur. Fa, çok uzun bir zamandan beri var olmaktadır. Bu sadece, canlıların Fa'ya nasıl asimile edilecekleri meselesidir, hepsi bu. Bir canlının bilgeliği ne kadar fazla ise, bir o kadar yüksek seviyeli düşünür. Birtakım gerçeklikler vardır ki, çok büyük bilgeliğe sahip bir canlı bile bu seviyede onları göremez. Fa-düzeltmesine karşı olan herhangi bir düşünce, onu çok ciddi bir biçimde etkiler. Sahip olduğu tek bir düşünce, katman katman canlının Fa-düzeltmesine karşı günah işlemesine yol açar. Ve bunun ardından o, Fa-düzeltmesine karşı işlenmiş bir günah olacaktır. Bir canlı ne kadar devasa olursa olsun, hepsi bu mesele ile yüzleşir, çünkü bu kozmostaki hiçbir canlı, geleceğin kozmosuna ait değildir ve gerçek durumun ne kadarını görebiliyorlarsa görebilsinler, hala mutlak olanın ne olduğunu göremezler. O yüzden kozmosun final ve en son canlıları için bile bu büyük bir felaket olabilir -uygun olmayan bir düşünce ortaya çıkar çıkmaz, felaketten kaçamazlar. Olayları açıklamak için insan cümlelerini bu şekilde kullanıyor ve ona felaket diyorum, çünkü Fa-düzeltmesi olmadan yaşamların kurtarılması gibi bir mesele olmayacaktı ve yeniden yaratılmış olan hiçbir şeyin eski kozmos ile bir ilgisi olmayacaktı. O yüzden bu durum, aslında kozmostaki canlılara karşı gösterilmiş olan en büyük merhamettir. (Alkış)

Biliyorsunuz, kozmosun farklı seviyelerine ait olan canlılar, farklı kozmik vücutlar, farklı gök kubbeler ve devasa gök kubbeler, yüksek seviyeli bir Tanrının tek bir düşüncesi ile yaratılır. Hatta bunu burada konuşuyorken bile, orada oturan birtakım canlılar var ve kendilerinden çok hoşnutlar. Yaratılmış olan her şeyin, kendilerine ait olan tek bir düşünce ile yaratıldığını düşünüyorlar. Fakat onların üstlerinde bulunanlar ise onlara gülüyor -"Bunların hepsi benim düşüncelerim tarafından yaratıldı" diyorlar. Daha da yüksek seviyede olanlar da aynı şekilde düşünüyor. Bunun sebebi şudur: hiçbiri kendilerinin üzerinde daha da büyük Lordların var olduğunu bilmiyorlar. Fakat onların hakikaten ne kadar komik olduklarını gerçek anlamda gören tek kişi benim. (Alkış) Bu defa ki Fa-düzeltmesi onlar için en büyük şanstır ve onlara gösterilen en büyük merhamettir, fakat hepsi onu kontrol etmek istiyor. Kendi kontrolleri altında bulunan şeylerin en iyi şeyler olduğunu düşünüyorlar ve Fa-düzeltmesinde bana yardım ediyorlar. Kendilerine ait olan en iyi şeyleri bana bile zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bir düşünün bana bir şeyleri zorla kabul ettirdiklerinde benim için ne derecede büyük bir engel, ne denli büyük bir mani yaratıyorlar? Onlara ait olan şeyleri kabul etmediğiniz zaman, en iyi şeyleri reddettiğinizi düşünüyorlar; o yüzden bu sizin bu kozmosu yok etmeniz anlamına geliyor, bu durum geleceği yok etmeniz anlamına geliyor -işte bu şekilde görüyorlar. Sadece bu kadar bir bilgeliğe sahipler. O yüzden, sahip oldukları anlayışın derecesi bu kadardır.

Eski güçlerin sistemindeki katman katman canlıların neredeyse tamamı bu şekilde düşünüyor ve bu şekilde davranıyor ve Fa-düzeltmesindeki engellemelere sebep olan şeyler de bunlardır. Tek bir düşünceleri, kozmosun en alt seviyesinde kendisini gösterdiğinde, olabilecek en kötü sonuçları doğuruyor. Seviye ne kadar düşük ve ne kadar kötü ise, yaptıkları şey de bir o kadar kötü ve aşağılık. Aslında zulüm işte bu şekilde meydana geldi. Aslında şu an bahsettiğim katman katman canlılar......şu anda o devasa kozmik vücutlardaki canlılardan bahsetmiyordum -ana vücutlardan, Krallardan, daha büyük ana vücutlardan ve farklı, uçsuz bucaksız kozmik vücutların Kralların Krallarından bahsediyordum. O varlıklardan bahsediyordum. Gök kubbe içerisinde, sayısız, sınırsız, seviye seviye kaç adet Tanrı, Buda, Tao ve canlı olduğunu bir düşünün. Onlardan bahsetmenin bir anlamı yoktur çünkü onların spesifik olarak yaptıkları şeylere veya ne yapıyor olduklarına, tamamen onların ana vücudunun yaptıkları şeyler sebep olmaktadır.

Bu kozmos tek kelimeyle uçsuz bucaksız ve sınırsızdır; o yüzden Shifu kozmos hakkında bir kez konuştuğunda, konuşma çok derin ve yüksek seviyeli olacaktır, çünkü benim şu anda yüz yüze olduğum şeylerin tamamı bu gibi meselelerdir ve şu anda üstesinden gelmekte olduğum şeylerin hepsi, bunun gibi meselelerdir. Sıradan insanların yaşadığı bu dünyaya yansıyan şeylerin tamamı, o yüksek seviyedeki varlıkların yaptığı şeylerin yansımasından kaynaklanmaktadır. Ben Fa'yı keyfi olarak öğretmiyorum, onlara da "Gerçekliği" öğretiyorum ve özellikle de bu şeyleri öğretiyorum. Aşağıda bulunanlar için kulağa çok yüksek seviyeli geliyor, fakat siz burada oturanlar, hepiniz Dafa uygulayıcılarısınız. O yüzden, [en nihayetinde] ben sıradan insanlara bir şeyler öğretmiyorum. Benim bugün anlatıyor olduğum şeyleri, aslında sıradan insanların anlaması zordur. Fakat insanlar benim merhametimi hissedebilirler, enerjiyi hissedebilirler ve bunun onlar için iyi olduğunu hissedebilirler. Fakat sadece Dafa uygulayıcıları benim öğretmekte olduğum şeyi gerçek anlamda anlayabilirler. (Alkış)

Henüz öğlen yemeği yemediniz, o yüzden çok uzun konuşmak istemiyorum. (Shifu'dan kalmasını isteyen uzun, coşkulu alkış)

İşin aslı şudur ki, ben ne kadar konuşursam konuşayım, sizler hala gerçek anlamda xiulian uygulamak zorundasınız -bu ilk ve en büyük önceliğe sahip olan şeydir. Fa konferanslarınıza az değer biçmeyin. O, Dafa uygulayıcılarının gelişim sürecinin bir parçasıdır. (Alkış) O yüzden sizler benden daha yüksek seviyeli şeyler öğretmemi isterken, daha fazla şeyler duymak isterken ve çok daha özel şeylere girmemi isterken, aslında, uygulama süreci esnasında hala eş zamanlı olarak gelişim göstermek zorundasınız. O yüzden, Fa-düzeltmesi bitmeden önce, geriye kalmış olan zamanı iyi değerlendirmek ve Dafa uygulayıcılarının yapması gereken her bir şeyi ciddi ve sıkı bir biçimde iyi yapmak zorundasınız. Bu yolda, [geleceğe doğru ve en görkemli, en olağanüstü güzellikteki şeye] işte bu şekilde ilerlemek zorundasınız; tek bir fırsatı dahi kaçıramaz veya hiç bir adımda sapamazsınız.

Sadece yolunuzda en iyi şekilde yürümeye çalışmanız bile hakikaten zordur. Xiulian esnasında aslında sürekli bir biçimde tökezliyor ve düşüyorsunuz ve bunun ardından kendinizi toparlıyor ve ilerleyişinizi sürdürüyorsunuz. Fakat karşı karşıya olduğunuz bu toplum -insan bilimi tarafından oluşturulmuş olan bu toplum- çok çekici, çok caziptir. O yüzden, bu insan toplumu ile yüz yüze geldiğinizde bir uygulayıcı olmak ile sıradan bir insan olmak arasındaki dengeyi ayarlamak gerçekten de çok zordur. Ve her türden olan takıntıları kırıp geçmekte çok zordur. Fakat ne olursa olsun, sizler Dafa uygulayıcılarısınız, o yüzden sadece, aklınızda taşıdığınız doğru düşüncelerinizi koruyun ve yapmanız gereken şeyleri iyi bir şekilde yapmak için elinizden geleni yapın. Sizler, sıradan insan toplumuna maksimum derecede uyum sağlarken xiulian uygulamaktasınız. Keşişler haline gelmek zorunda değilsiniz veya maddi dünyayı arkalarında bırakmış olan kişiler gibi davranmak zorunda değilsiniz. Aslında, form ve biçim anlamında, bu zaten en uygun ve en elverişli yoldur. Fakat xinxing'inizi yükseltmeye gelince, kesinlikle hiçbir ödün, hiçbir taviz olamaz. Bazı insanlar bunun farkına varabilir, bazıları da varamayabilirler ve sizler yükselmenizin ve gelişiminizin güçlü bir biçimde farkına dahi varamayabilirsiniz. Fakat bu meselelere gelince, kesinlikle titiz ve katıdır. Bir parça, kendisini tam olarak geliştirdiği an, derhal diğer tarafa asimile edilecektir ve bu tarafta bulunan parçanızın sürekli olarak pek fazla gelişim gösteremediğini hissetmesinin sebebi budur. Çünkü yüzeydeki değişimler çok küçük iken, merkezdeki değişimler çok büyüktür. O yüzden bu durum içerisinde, xiulian uygulayabilecek olmanız garanti altındadır, yükselebilmeniz garanti altındadır ve xiulian sürecinde yeteri kadar dikkat göstermediğiniz zaman, düşseniz bile seviyenizin düşmesi ile sonuçlanmayacaktır. Bunun sebebi, kendisini tam olarak geliştirmiş olan kısmın ayrılmış olmasıdır. İnsan vücudu hatalar yapacak iken, kendisini tam olarak geliştirmiş kısım ayrılır ayrılmaz bir daha hatalar yapmayacaktır ve bu yüzden onun açısından seviyelerinin düşmesi olası değildir. Normal xiulian anlamında böyledir. Kritik zamanlarda ters istikamete gitmiş olanlara gelince veya Dafa'ya ya da Dafa uygulayıcılarına zulmetmek için bir şeyler yapanlara gelince, o farklı bir meseledir. Fakat uygulayıcılar için olan xinxing gereksinimlerinin yükselmesi ve takıntılarınızın yok edilmesi konusuna gelince, kesinlikle ve de kesinlikle tek bir kaçamak noktası dahi yoktur ve standart kesinlikle düşürülemez. Çünkü bizler geleceğe karşı, kozmosa karşı ve geleceğin canlılarına karşı sorumlu olmak zorundayız. Birçok Dafa uygulayıcısı gelecekte devasa varlıkların statüsüne ulaşacak ve çok sayıda canlı varlığı kuşatacak; hatta sayısız canlıları. O yüzden, eğer sahip olduğunuz standartlar düşerse, kozmosun o seviyesi çok da uzun yaşamaz ve gök kubbenin o seviyesi fazla uzun sürmez. O yüzden standardı karşılamak zorundasınız.

Fakat Shifu bunu söylediği için endişelenmeyin. Sizi asla hiçbir şeye zorlamıyorum. Sıradan insan toplumuna mümkün olduğunca uyum sağlarken xiulian uygulayabilirsiniz. Fakat bir uygulayıcı olarak, nasıl davranmak zorunda olduğunuzu bilmek zorundasınız. Yaptıklarınızı iyi yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve bir uygulayıcı standardını yakalamak için elinizden geleni yapın. Shifu'nun bir şey söylediğini duyduğunuzda, hemen endişelenmenize çok karşıyım; endişelenir endişelenmez hemen aşırı uçlara gidiyor ve her şeyden elinizi ayağınızı çekiyorsunuz. Şöyle düşünüyorsunuz: "Sadece Fa-düzeltmesi işleri yapacağım." Böyle davranamazsınız, çünkü bugün Dafa uygulayıcılarının aldığı yol gelecekteki insanların xiulian yolu olacak.

İnsanoğlunun ahlakı giderek düşüyorken, dinin toplum üzerindeki etkisini görüyorsunuz. O sadece insanları kurtaramamak ile kalmıyor, aynı zamanda insanların doğru inançlarını da mahvediyor. Maddi dünyayı terk ederek arkalarında bırakmış olan papazlara ve uygulayıcılara gelince, sıradan insanlar Tanrıya olan güvenlerini ve inançlarını onlara yüklemişler, ümitlerini bu insanların üzerine yüklemişler. O yüzden bu insanlar yapmaları gereken şeyleri iyi bir biçimde yapmadıklarında, bu sadece bir kişinin yapması gerekenleri iyi yapmaması ile ilgili bir şey değildir. Bir xiulian grubu veya bir din doğru bir yolda yürümediğinde, bu durum sadece onun doğru yolda yürümüyor olması ile sınırlı bir mesele değildir. Bu durum tüm toplumun yozlaşmasına sebep olacak ve büyük çaplı insan grupları için sorunlar yaratacaktır. Ve aynı zamanda da, bu insanların Tanrılara olan inançsızlığı, canlılar için en acınacak ve en üzüntü veren şeydir -Tanrılara inanan canlılar için, en acınacak ve en üzüntü veren şeydir. O yüzden gelecekte, çok büyük bir ihtimalle, din gibi bir form olmayacak. Belki de insan ırkının gelecekte okuyacağı ders kitaplarında, Fa'nın onların içine işlemiş elementleri olacak veya belki de toplumdaki faaliyetlerini düzgün bir şekilde yapabilenler veya daha da iyi bir şekilde yapabilen kişiler, uygulama yapıyorlarmış gibi olacaklar. Dafa uygulayıcıları: bugün yapmakta olduğunuz şeyleri anımsarsanız, bu da onun gibi değil midir? Dafa dünya üzerinde, onu toplum içerisinde bir tür politika yapan herhangi bir somut biçime sahip değildir.

Gelecek ile ilgili her şeyi en doğru yolda yürüteceğim. O yüzden geleceğin insanları kutsanmış olacaklar. Bu insan toplumu gelecekte varlığını sürdürecek. O yüzden bu durum, gelecekteki canlılar için bir kutsamadır. Geleceğin farklı seviyelerindeki canlılar için bir kutsamadır, çünkü bu bir şanstır ve Dafa'nın canlıları uyumlandırmasının ve mükemmelleştirmesinin bir parçasıdır. O yüzden kıyaslayacak olursak, geleceğin insan toplumu, bugünün toplumuna göre büyük değişiklikler yaşayacak ve büyük farklılıklara sahip olacak. Çok fazla sayıda insan, geleceğin insanlarının kutsanacağını söylememiş miydi? Geçmişteki uygulayıcılar için xiulian zor idi. Xiulian uygulamak isteyen birçok insan bir yol düşündü: acı çekmek ve acı çekme yoluyla xiulian uygulamak. Acı çekme yoluyla xiulian uygulamak karmayı hakikaten azaltabilir, çünkü netice itibarı ile xiulian uyguluyorsunuzdur. O yüzden yükselebilirsiniz. Fakat sahip oldukları her şeyi verseler dahi, seviyeleri hala sınırlı idi ve büyük bir çoğunluğu Üç Diyarın ötesine gidemezdi. Bunun sebebi, onların uygulamalarına rehberlik edecek bir Fa'nın bulunmaması ve Fa'nın farklı seviyelerdeki standartlarını ve gereksinimlerini bilmiyor olmaları idi. Ve farklı seviyelerde bulunan canlılar, onlardan sorumlu olma konusunda zor anlar yaşıyorlardı. Bu durum, Tanrıların onlara karşı merhametsiz olması anlamına gelmiyor. Bu durum, kozmostaki karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme yasasının iş başında olmasıdır. Bir kişi, bir düşünceye sahip olduğu an, bu düşünce, hem pozitif kısımdan, hem de negatif kısımdan olan farklı elementler üretir. İyilik ile ilgili bir düşünceye sahip olduğunuzda, kötülük de belirir ve şeytani bir düşünceye sahip olduğunuzda o da bir etki yaratır. Birçok xiulian uygulayıcısının: "İyilik ve kötülük sadece tek bir düşünceden gelir" demiş olmasının sebebi budur. Fakat bu cümlelerin ardında yatan hakikati, kim gerçek anlamda biliyor ki? Tanrılar aceleci davranamazlar. İnsanları kurtarmak önemsiz bir mesele değildir. İsa insanları kurtarırken ve o denli büyük bir iyilik yaparken, cennetlerde bulunan canlıların olayları o şekilde kontrol etmelerinin sebebi neydi? Niçin onu çarmıha dahi gerdiler? İnsanların işlemiş olduğu günahlar için acı çekiyor gibi görünüyordu, fakat bir Tanrı niçin insanların günahları için acı çekmek zorundaydı? Daha yüksek seviyeli Tanrılar niçin araya girmedi? Tanrılar insanların günahlarını niçin doğrudan azaltamıyorlardı? Geçmişte bunlar kozmosun yasaları idi; her şey bu şekilde idi. Benim perspektifimden bakıldığında, bunun sebebi, eski kozmosun Fa'sının, bu anlamda bilgelikten yoksun olmasıydı, o yüzden bir sonraki seferde bu şekilde olmayacak. Gelecekte çok sayıda büyük değişiklikler meydana gelecek; dolayısıyla canlılar açısından tamamen mükemmel olacak ve bu gibi kötülükler var olmayacak.

Göreceli konuşuyor olsak da, karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme yasası gelecekte artık mutlak olmayacak, fakat var olmaya devam edecek. Pozitif ile negatif canlılar varlıklarını hala sürdürecekler. O yüzden, en kötü, en düşük seviye, [önceki en düşük seviye kadar berbat olmasa da] hala iyi olmayacak. Geleceğin insanları kutsanacaklar, fakat sadece günümüz insanları ile kıyaslandığında. Karma üreten şeyler olacağı kadar, insanoğlunun karmasını yok etmek için, acı da olacak. O yüzden savaşlar, musibetler ve afetler var olacak. Kesinlikle bu şekilde olacak. Aksi takdirde, insanoğlunun sahip olduğu günahlar çok fazlalaştığında ve acı çekme yoluyla yok edilmediğinde, insan ırkı yok edilirdi. Eğer insan ırkı hiçbir acıya sahip olmasaydı, mutluluğun ne olduğunu bilmeyecekti. Bu insan yerinin cennet haline dönüşmesi imkân dâhilinde değildir. Tam olarak, acı çekme durumuna sahip olduğu için bir kişi burada xiulian uygulayabiliyor ve yaptıklarını iyi bir biçimde yapmadığı zaman karma yaratabiliyor. O yüzden insan toplumu daima özel bir ortam olarak kalmayı sürdürecektir.

İnsanoğluna en büyük kutsama verilmiş olacak, yani geleceğin insanları şu anki kadar düşük seviyeli standartlara sahip olmayacaklar -ve bu en büyük merhamettir. (Alkış) Göreceli olarak konuşacak olursak, her şey artık çok da fazla kötü olmadığında, ortam düzelmiş olacaktır. Acı çekmek çok düşük bir oranda olmayacak ve her şey, günümüz insanlarınkinden daha yüksek bir standart temelinde ve her şeyin bu seviyede bulunan Fa ile değerlendirildiği bir temelde devam edecek. O yüzden geleceğin insanlarına gelince, geleceğe adım atabilecek olanlar kutsanacaklar. Peki, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Dafa'nın burada yayılmış olması, buranın Dafa için yaratılmış olması, burada bulunan canlıların fedakârlıkta bulunmuş olmaları ve onların tarihin bu noktaya kadar gelişmesini sağlayan itibarlı kişiler olmalarıdır. O yüzden, geleceğin canlılarına ve geleceğin insanlarına kutsamalar verilecek.

Tabii ki bu basit bir şey değildir. Kozmosta bulunan her şeyin birbiriyle ilişkisi vardır; onlar birbirlerine bağlıdırlar -birbirlerini tamamlar ve bütünlerler. Ayrıca iş başında olan başka faktörler ve sebepler de vardır. Bir başka deyişle, dünyada bu gibi değişimler gerçekleşirken, aslında tüm kozmostaki farklı boyutlar ve seviyeler de aynı şekilde kendi seviyelerini yükseltmektedir. Tüm seviyeler…..Üç Diyarın bu seviyesindeki standart yükseldiğinde, bir düşünün: Tanrılarla birlikte olacağınız bir seviyeye yükselemezsiniz; dolayısıyla Tanrıların bulunduğu seviyeler de yükselmek zorundadır. Ayrıca, bir seviyede bulunan Tanrıları, diğer Tanrıların olduğu seviyeye de yükseltemezsiniz. O yüzden o seviyedeki Tanrılar da yükselmek zorundadır. Bir başka deyişle, her bir seviyedeki standart yükselir. Yani, her bir seviyenin ortamı daha iyi bir hale gelecektir. Elbette, bütün bu şeylere ulaşabilmek için, gök kubbelerin mekanizmalarının ve bunun gibi şeylerin [ve Fa'nın sahip olduğu bilgelik ve yeteneklerin] o noktaya dek ulaşma zorunluluğu vardır; canlıların var olma biçimlerinin ve olayların her yönünün çok daha harika bir hale gelmesini, işte bu şekilde sağlayabilmektedir.

Bugün Dafa uygulayıcılarının uğraştığı şeyler, geleceğin en iyi canlılarını oluşturmaktır. Xinxing gereksinimlerine veya uygulayıcılar olarak ulaşabileceğiniz standartlara gelince, hiçbir kaçamak noktasına sahip olmamanızın sebebi budur. Standarda ulaşmak zorundasınız.

Fa sizden sıradan insan toplumunun yaşam biçimine mümkün olduğunca uymanızı istiyor. O yüzden burada yaşayabilmek için, insanların sizi garip ve tuhaf bir insan olarak görmesine sebebiyet veremezsiniz. Maddi dünyayı terk etmiş olan çok sayıda insan xiulian uyguluyor olsa da, din aslında sadece, toplumun şu anki durumunun bir başka formudur. O yüzden, bu şekilde yürüdüğünüz yollar aslında geleceğin canlıları için bir temel oluşturmaktadır. Fakat bütün bunlar sizi bir deney, bir tecrübe olarak kullanmak ile ilgili bir mesele değildir. Fa, uzun zamandır var olmaktadır; siz aktif olarak onun farkına varıyorsunuz; bu sadece böyle bir süreçtir. Fa-düzeltmesinin başarıya ulaşacağı kesindir. Birtakım kâhinlerden veya yeteneği olan insanlardan, insan ırkının çeşitli felaketler yaşayacağını duymuş olabilirsiniz. Fakat hiç kimse bu Fa-düzeltmesinin başarıya ulaşamayacağını söylemeye cesaret edememiştir. Bunun sebebi, onun kesinlikle başarıya ulaşacak olmasıdır. Çünkü canlılar yaptıkları şeyler içerisinde Fa'nın kendileri için olan gereksinimlerinin farkına varabilsinler ya da varamasınlar, Fa-düzeltmesi kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Çünkü eğer insanoğlu Fa'yı onaylama konusunda başarısız olsaydı, Fa tüm canlıları tekrar yeni baştan yaratacaktı -Fa eksik olan her şeye sahiptir, çünkü her şey hâlihazırda mevcut bir durumdadır. "Merhamet" olarak isimlendirilen şey, eski çağa ait canlıların asimile olmasını ve yeniçağa ait canlıların bir parçası haline gelmelerini sağlama niyetimdir. İşte benim yapmak istediğim şey budur.

Tarih boyunca insanlar farklı seviyelerde bulunan canlıların şu veya bu türde merhametten bahsettiğini duydu ve hatta çok yüksek seviyelerde bulunan Tanrılar bile merhamet hakkında konuştu. Fakat onların "merhamet" hakkındaki fikirleri, belirli standartlar ile sınırlıydı ve tamamı, kendi anlayışları ve seviyeleri ile sınırlı idi. Fakat Fa-düzeltmesindeki bu yüce merhamete gelince, kozmosun tamamındaki hiçbir canlı, daha önce bununla karşılaşmadı bile. "Buda'nın sınırsız merhameti" ile ne söylenmek istenmişti? (Kuvvetli Alkış) Tabii ki, geleceğin canlıları, Dafa uygulayıcılarının yaşamları kurtarışını görecekler. Xiulian de başarıya ulaştığınızda, geleceğin canlıları, sizin sınırsız Buda merhametinizi bilecek. Fakat geleceğin insanları beni bilmeyecek. Beni sadece sizler bilebilirsiniz, çünkü onların bilmesine gerek yoktur ve aslında bunu bilmeye layık değillerdir. Sizleri bilmeleri onlar açısından yeterli olacaktır. Esasen, beni hiç kimse hiçbir şekilde bilmiyordu ve gelecekte de bilmemeye devam edecekler. (Shifu gülüyor) (Kuvvetli Alkış)

Canlılar karmaşıktır. Gerçek şu ki, bir insanın bir Tanrı haline gelme aşamasının ne şekilde gerçekleştiğini çoktandır anlamış bulunmaktayım. Benim fiziki vücudum Falun Cennetini yönetmektedir ve gelecekte, eskiye ait olan birçok "ben" göreceksiniz ve o zaman, onları yanlışlıkla bana benzetebilirsiniz. Aslında işin gerçeği şudur: benim gerçek benliğimin ana vücudunun özü, "Gerçek Ana Ben"in, canlılar tarafından bilinmesi zordur. Fakat ben sizler hakkındaki her şeyi biliyorum. (Shifu gülüyor) (Uzun Alkış)

Ben gelirken, seviye seviye düşme sürecinden geçtim. Çok yüksek seviyelerde bulunan Tanrılar, Üçlü Birliğe sahiptir. Üçlü Birlik hakkında, farklı seviyelerde farklı kavram ve anlayışlar vardır. Fiziksel formların bulunduğu çok yüksek seviyelerde, Üçlü Birlik, Gerçek Beden, Gerçek Ruh, Düşünce kompozisyonudur. Üçlü Birlik budur. Çok yüksek seviyelerde budur. Fakat daha yüksek seviyelerde durum artık öyle değildir; orada, düşünce ve beden birdir. Arada herhangi bir ayrım yoktur. Şimdi sadece Tanrıların biçimi olduğu ve Üçlü Birliğin Gerçek Beden, Gerçek Ruh ve Düşünce olduğu seviyelerden bahsedeceğim.

Fiziksel formların olduğu seviyeye indiğimde, bir "Gerçek Beden" yaratmaya başladım ve ardından da muazzam gök kubbenin içerisine adım adım düştüm. Her seferinde sadece Gerçek Bedenim aşağıya indi. Yani bir başka deyişle, "asıl ben" "Gerçek Beden"im. Başından beridir sizlere, en yüzey seviyede bulunduğumu söylüyorum ve bu "gerçekten" benim. Çünkü her bir seviyede, daima, en yüzey seviyede olan şeyi yarattım. Hep "Gerçek Beden" yarattım. O yüzden insanların bulunduğu bu boyuta varınca, bu zaman içerisinde var olan "Gerçek Beden" fiziksel vücudun içerisindedir. (Alkış) Dolayısıyla çok sayıdaki "Gerçek Ruhumu" farklı seviyelerde ve geçmiş tarihlerin içerisinde bıraktım. Onların hepsi, benim farklı seviyelerdeki, geçmişe ait olan "Gerçek Ruhlarımdır". Çağlar boyunca, içlerinden bazıları benim bir daha geri dönemeyeceğimi düşündü. O yüzden de, kendi bulundukları seviyelerde bir başka beden oluşturdular. Onların hepsi, benim o zamanlardaki görünüşüm ile tıpa tıp aynıdır. Bu durum, geleceğin evrenlerinde, geçmişteki birçok "beni" göreceğiniz anlamına geliyor. Onların hepsi, asimile edilmelerinin ardından, geleceğin yeni kozmosuna girebilirler çünkü "ben" olmuş olmaları, onların kudretli erdemi ve kutsanmalarıdır. Her seferinde "Gerçek Beden" ile düştüm. O yüzden beden düşmek üzereyken, "Gerçek Ruh" bunun olmasını istemiyordu, çünkü hepsi, aşağı inmenin çok zorluk gerektireceğini ve yok olmaktan hiçbir farkı olmayacağını biliyordu. Tanrılara göre, bir Tanrı ne kadar yüksek bir seviyeden geliyor olursa olsun, bu insan yerine geldiğinde, aslında ölmüştür. O yüzden ben en başından en sonuna kadar, seviye seviye düşerken, daima bir Gerçek Beden yarattım. Fakat bu "Gerçek Beden", uzun tarih sürecinde, sayılamayacak kadar çok farklı seviyeden geçmiş olsa da, bu ten asıl olarak nereden geldi ve o kimdir? Hiçbir canlı bunu bilemez veya anlayamaz. Şu anda, aynı dış görünüşe sahip olarak, insan vücudu ile insan dünyasına indim ve bir insan formunun en dış yüzeyinin içerisinde bulunuyorum. Farklı olan şey, "Gerçek Beden"'in, fiziksel vücudumun içerisinde olmasıdır, fakat hiçbir canlı benim en mutlak orijinimi bulamaz veya göremez. Az önce, gelecekteki canlıların beni bilmesi zor olacak diye konuşurken, söylemek istediğim şey buydu.

Bugün konuştuğum şeylerin oldukça yüksek seviyeli olduğunu söyleyeyim. (Alkış) Fakat Dafa uygulayıcıları olarak, bunları duyduktan sonra sadece rahat olun ve çeşitli takıntılar yaratmayın. Xiulian sürecinden geçtikçe, bir kısmını yavaş yavaş bileceksiniz. Bazılarınız da Tamamlanmaya ulaştıktan sonra tamamını bilebilir.

Tamamlanmadan bahsederken, sizin Tamamlanmanız geçmişteki [bir anda patlatılarak açılan Dan (kutsal iksir) uygulayıcılarınınki gibi gerçekleşmez] -o şekilde değildir. Peki, o zaman bir Dafa uygulayıcısı Tamamlanmaya ne şekilde ulaşır? Tam olarak geliştirmiş olduğunuz kısım her şeyi bilmektedir; o sizsiniz. Sahip olduğunuz, en yüzeydeki bu azıcık kısmınız bittiğinde, sanki doğal bir biçimde bir uykudan uyanmışsınız gibi olacak. İşte bu şekilde olacak ve hiçbir sarsıntı olmayacak. (Alkış)

Uygulamanız esnasında kitaplardan, Fa'nın farklı gerçekliklerini gördüğünüzde, onlar sadece burada, bu insan kısmında elde etmiş olduğunuz ufak bir algılayıştır. Biliyorsunuz ki, asıl Buda gerçeklikleri, hala bir yüzey insan vücuduna sahip olan bir uygulayıcının gözleri önüne serilemez. O yüzden bu kısımda sadece genel bir kavrayışa sahip iken, kendisini tam olarak geliştirmiş olan kısım zaten o seviyede bütünsel bir algılayışa sahiptir. O yüzden bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, siz xiulian uygularken, [hangi seviyede olmanız gerekiyorsa] kendisini tam olarak geliştirmiş olan kısmınız, [kozmosun o seviyesinde], altınızda bulunan her seviyedeki her şeyi bilmektedir ve her şey tamamen gözlerinizin önündedir. Bu, kendisini tamamen geliştirmiş olan parçanız için geçerlidir, [ta ki son parçanız kendisini tam olarak geliştirinceye kadar] ve her şeyi sanki çok doğalmış gibi bileceksiniz. Yüzey kısmınız sanki bir uykudan uyanmış gibi olacak -"Ah Evet"- ve sadece yapmanız gereken şey ne ise onu yapacaksınız. İşte böyledir. (Alkış)

O zaman içerisinde sahip olacağınız düşünme biçimi, şimdiki insan düşünme biçimi veya yapısı olmayacak. Yani, tam olarak geliştirmiş olduğunuz kısmınızın düşünme yapısı, bir Tanrının en iyi standardı doğrultusunda biçimlendirilmiş olacak. O yolla, düşünme biçimi, düşük seviyeli bir düşünme biçimi olmayacak, fakat daha düşük seviyelerdeki her şeyi bileceksiniz. Aslında biliyorsunuz, ister Buda Sakyamuni olsun ister başka bir Tanrı veya Buda, sığırların ve atların kafalarındaki düşünceleri dahi biliyorlardı. Daha düşük seviyeli canlıların düşüncelerini dahi biliyorlardı -hepsini biliyorlardı ve tam olarak biliyorlardı. Fakat oralara girmezlerdi. Sadece her şeyi biliyorlardı, hepsi bu. Daha sonra, siz Dafa uygulayıcıları uygulamanızı bitirdiğinizde, altınızda bulunan her şeyi açık ve net bir biçimde görecek ve her şeyi bileceksiniz. Fakat sizin sahip olacağınız düşünme biçimi onlarınki ile aynı olmayacak -oralara girmeyeceksiniz. Sizin düşünme biçiminiz tamamen sizin kendi alanınız içerisinde olacak. O yüzden, sonradan Tamamlanmaya ulaştığınızda, belki de bir uykudan uyanmışsınız gibi olacak ve her şeyi doğal bir biçimde öğrenmiş hale geleceksiniz. Bunun sebebi şudur: kendisini tam olarak geliştirmiş olan kısmınız, şu anda öteki tarafta uzun bir zamandır Tamamlanmış durumda ve oradaki zaman, bu boyuttaki zaman ile aynı değildir; o kısmınız orada çok uzun bir zaman geçirdi ve her şey ile aşina bir durumda. O yüzden burada sahip olduğunuz bu son küçücük kısım sona erdiğinde, o da her şeyin farkına varacak. (Alkış)

Sizlere daha önce şöyle söylemiştim: geçmişteki uygulayıcılar aydınlanmaya ulaştığı zaman, sahip oldukları Dan patlatılırdı ve Dan patlatıldığında, patlama her bir seviyenin boyutlarında meydana gelirdi. O yüzden, dünyada büyük bir etki yaratırdı; toprak kaymaları ve gelgitler oluşur, muazzam sallantılar gerçekleşirdi. Bunların hepsi gerçekleşirdi. Şu an çok fazla sayıda Dafa uygulayıcısı var ve uygulama seviyeleri de yüksek. Vay canına; bu çok kuvvetli olurdu, bu insan toplumunda büyük felaketler olmasına sebep olmaz mıydı? Bu yüzden, o şekilde olmayacak. Her şey hakikaten çok doğal bir biçimde olacak. O yüzden bu Fa anlamında, bu sorumluluğu üstlenmeye başlarken, her şeyi göz önünde bulundurdum. Bu Fa'da bulunan tüm unsurlar, her şeyi en fazla kuşatan biçimdedir; en mükemmel olanı ve en iyi olandır.

Bir de aynı zamanda, çok sayıda uygulayıcımız birçok konu hakkında endişeleniyor, her türden şey ile. İşin gerçeği, o şeyler hakkında düşünür düşünmez, seviyeniz düşmektedir. Hiçbir şey hakkında düşünmeyin ve hiçbir şey hakkında endişelenmeyin. Shifu merhametlidir ve sizin için en iyisi ne ise kesinlikle onu ayarlayacaktır. (Alkış) "Bu, Shifu'nun bize karşı merhametli olmasıdır" şeklinde düşünmenize gerek yoktur, çünkü bu sizin xiulian uygulama yoluyla elde etmiş olduğunuz şeydir ve sizin kendinize ait kudretli erdeminizden gelmektedir. Shifu'nun sizin için bunu yapma sebebi budur.

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. (Kuvvetli Alkış)

Yaptıklarını iyi yapmamış olanlar: acele edin ve azimli bir hale gelin. Fa konferansımıza devam edeceğiz. Her adımı iyi atın. Zamanlar daha da iyi oldukça, sizlere söylüyorum ki, önceden tayin edilmiş olan fırsatlar da daha az olacaktır. O yüzden Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri layıkıyla yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Fakat aşırı uçlara gidemezsiniz, hiçbir aşırılığa kaçamazsınız. Aşırıya kaçtığınız zaman, sizin için düzenlemiş olduğum yola ve sizin için olan Fa gereksinimlerine zarar verirsiniz. Yapmanız gereken şeyleri, normal bir biçimde yapmalısınız. Eğer Tamamlanma yarın ise, bugün bunu hala bilemeyeceksiniz ve diyelim ki, bir işyeri kurmak istiyorsunuz, o zaman durmayın ve gidip kurun. Sizin için her şeyi uyumlandıracağım. Hiçbir şey düşünmeyin! Sadece yapmanız gereken şeyi yapın. (Kuvvetli Alkış)

Sözlerimi, Vancouver Fa Konferansımızın başarılı olması dileği ile bitiriyorum. Hepinize teşekkür ederim. (Uzun Alkış)