2003 Ortabatı-Amerika Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 22 Haziran 2003 ~ Chicago)


Merhaba! (Coşkulu Alkış)

Burada çok büyük bir fırsata sahip olduğumuzu söyleyebilirsiniz. (Coşkulu Alkış) Ve şu anda burada çok sayıda uygulayıcı bulunuyor. 20 Temmuz 1999 yılından başlayıp bugüne kadar düşündüğünüzde, çokta uzun olmayan fakat kendisini çok uzun hissettiren bir zaman döneminden geçmiş olduğumuzu hepiniz görüyorsunuz. Bu zaman dönemi içerisinde, çok fazla şey yaşadınız. Daha önce hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan her türlü şey, burada, bu küçücük insan dünyasında yoğunlaşmış bir vaziyetteydi. Fa-düzeltmesine engelleme yaratması için eski güçler tarafından kozmosta ayarlanmış olan her şey burada iş başında idi; Fa için gelmiş olan, Fa için biçimlenmiş olan ve Fa için yaratılmış olan her şey, bu zaman dönemi içerisinde kendisini gösterdi. Ve en fazla göze çarpan şey ise, anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarının bir eşi benzeri daha görülmemiş olan bir zulmü yaşamış olması ve bu zulüm esnasında, şeytanın olabilecek her türlü yöntemini kullanmış olmasıdır. Şeytan tüm numaralarını tüketmiş durumdadır.

Şu anki duruma baktığımızda, Dafa uygulayıcıları ve ben, eski güçler tarafından bizlere dayatılmış olan tarihteki bu dönemi denetimlemiş olsak da, bu aynı zamanda Dafa uygulayıcıları açısından avantajlara sahiptir; çok sayıda Dafa uygulayıcısının göz kamaştırıcı nitelikteki doğru düşünceleri ve erdemli davranışları, ödüllendirilmeye layıktır ve bunun hakikaten olağanüstü olduğunu söylemek zorundayım. Bu bize eski güçler tarafından dayatıldı, fakat bununla birlikte, çok fazla sayıda Dafa uygulayıcısı bu zulmün ortasındayken gerçekten de çok iyi bir biçimde davrandı. Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylıyor oldukları esnada, Dafa'nın oluşturduğu aydınlanmış varlıklara ait kudretli erdemi ve Fa-düzeltmesi esnasında, Dafa uygulayıcılarının emsali görülmemiş olan görkemini oluşturuyorlar. (Görkemli Alkış)

Bu birkaç yıl boyunca başınızdan çok fazla şey geçti ve bu zulüm esnasında, hepiniz çok sayıda zorluk ve sıkıntı formuna bürünmüş olan testlere katlandınız. Henüz son bulmadı -sizler Fa'yı onaylamaya hala devam ediyorsunuz, sizler hala bir Dafa uygulayıcısının yürümesi gereken yolda yürümeyi sürdürüyorsunuz. Şeytani faktörler tamamen yok olana dek gardınızı düşüremezsiniz ve sizler, Fa-düzeltmesine ve Dafa uygulayıcılarına zulüm etmekte olan şeytani faktörleri tamamen yok etmek için hala elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. Aslında, bu eski güçler, bana ait olan Fa-düzeltmesi için kozmosta yerleştirilmiş olan devasa büyüklükteki bir sıkıntıdan başka bir şey değildir. Geriye dönüp baktığımızda, o zamanlar hiçbir canlı, benim bunun üstesinden gelebileceğimi düşünmüyordu. Dolayısıyla, böyle bir anlayış ile birlikte, kozmosta bulunan çok sayıda yüksek seviyeli canlı, bu durumu kenardan izlemek gibi bir tutum takınırken, bu işe iştirak eden canlılar da, Fa-düzeltmesi fırsatını -Fa-düzeltmesi ile ilgili kesinlikle başka hiç bir düşünceye sahip olmadan, onu kendi istedikleri şeyleri yapmak için kullanıyorlardı. Fakat bu konuya gelince, kozmosun çok sayıdaki Kral ve Lordları da, gök kubbenin hayatta kalmasının çok kritik olduğunu bilmektedir. Eğer bu Fa-düzeltmesi başarısız olursa, her şey yok olacaktı. Fakat buna rağmen, köklü değişimler istemiyorlardı. O yüzden, farklı seviyelerdeki canlılar, tam olarak böyle bir karışık düşünsel durumun etkisi altında, kalplerinin derinliklerindeki gerçek seviyelerini ve tutumlarını gözler önüne seriyorlardı.

Yüksek seviyeli varlıkların içinde bulunduğu bu karmaşık durumdan dolayı, bu küçücük Üç Diyarın üzerinde ve özellikle de insan dünyası ile Üç Diyarın içerisinde var olan canlıların üzerinde oluşan etki, tek kelimeyle çok büyüktü. Yukarıdaki tek bir düşünce, farklı seviyelerde bulunan canlıların davranışlarında büyük değişimlere sebep olmaktadır. Yukarıdaki tek bir düşünce, aşağılarda, dünyayı sarsan değişimlere sebep olabilmektedir. O yüzden, eski güçlere ait olan en nihai unsur yok edilirken, o, bu kozmik gök-kubbenin sınırı değildir ve Fa-düzeltmesi de bitmez; fakat o noktada, eski güçlerin varlığının daha da yukarılara doğru devam etmesi artık durur ve artık eski güçler ile bağlantılı olan herhangi bir faktör kalmaz; eski güçlerin gök kubbe içerisinde belirmesi, tamamıyla o noktadan aşağıya doğru ayarlanmıştı. O yüzden, bu durum geçmişte gerçekleştiğinde, eğer ben eski güçlerin düzenlemiş olduğu yolu takip etseydim, bana ait olan bu Fa-düzeltmesinin şu anki aşamasına ulaştığımda, hiçbir değişim yaratmamış olarak son bulacaktı; yapılmış olan her şey, eski kozmosun çarpık karakteristik özelliklerden hiçbir şekilde farklı olmayacaktı ve bunun sonucu olarak, Fa-düzeltmesi bir hiç uğruna yapılmış olacaktı. Kozmik gök-kubbede var olan o devasa Krallar, hiçbir canlının böyle büyük bir sıkıntının üstesinden gelemeyeceğini ve Fa-düzeltmesinin başarılı olabilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorlardı. Kozmosta var olan çok sayıda Tanrı bana: "Ben senin başarılı olmanı istiyorum" dedi. Biliyorsunuz, bu cümleler derin anlamlar içermektedir. Bunun üstesinden gelinmesinin kesinlikle ama kesinlikle imkânsız olduğunu düşünüyorlardı; fakat ben bunun üstesinden geldim. (Uzun, coşkulu alkış)

İnsan dünyasında, Dafa uygulayıcıları da Fa'yı onaylama işinin üstesinden geldiler. (Alkış) Sizler bu süreç esnasında çok sayıda şeyin üstesinden geldiniz. Fakat insan düşüncelerine sahip olduğunuzdan ve hala terk edememiş olduğunuz çok ama çok sayıda saplantı ve takıntılara sahip olduğunuzdan dolayı, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama sürecinde, çok sayıda kişi, dolambaçlı bir biçimde yol alıyor. Ve Dafa uygulayıcılarının yapmaması gereken hatalar yapıyorlar. Herkes kendi görüşleri üzerinde ısrar ettiği için birbirinizle olan iletişiminizde sıklıkla bir uyuşmazlık var. Fakat ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları sizlere şunu söyleyeyim ki, bu denli zorlu koşullar altında başardığınız şeyler en büyük kudretli erdemdir. Bu, hiçbir şey ile kıyaslanamayacak olan bir kudretli erdemdir. (Alkış) Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylaması ile kıyaslandığında, her şey önemsizdir. Bu en muazzam şeydir ve sizler bunu başardınız! (Coşkulu Alkış)

Bu olağanüstü, hakikaten göz kamaştırıcı! Bazen Dafa uygulayıcılarının yürümüş olduğu yola bir göz atıyorum ve bence bu olağanüstü. Peki, bunu neden söylüyorum? İnsan ırkının tarihinde, xiulian uygulayıcıları hiçbir zaman Fa'yı onaylamadılar ve kozmosun tarihinde, Fa-düzeltmesi diye bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tanrılar bile daha önceden Fa-düzeltmesi diye bir şeyi duymamışlardı ve konu Fa'nın insan dünyasında ne şekilde onaylanacağına geldiğinde, izlenecek hiçbir bir örneğin olmaması durumu daha fazla geçerliydi. Bu tamamen Dafa uygulayıcılarının, Fa-düzeltmesi ile kendi yollarını oluşturmalarına ve Fa'yı onaylama yollarını ışıldatmalarına bağlıydı ve gelecek için, geleceğin canlıları için, geleceğin insan toplumu için ve geleceğin çeşitli seviyelerinde var olan tüm canlılar için bir yol ve bir uygulama durumu, Fa'yı onaylama durumu ve gelecekteki varlıkların farklı seviyelerdeki var oluşunu bırakıyorlar. Dolayısıyla bu en önemli şeydir. Eğer bu Fa-düzeltmesi döneminde yolunuzu iyi bir biçimde yürümezseniz, aslında gelecek açısından kayıplar ile sonuçlanacaktır. Yolunuzu ne kadar iyi yürürseniz, gelecek için inşa ettiğiniz yol bir o kadar sağlam ve bir o kadar -her şeyi kuşatan ve asla bozulmayan bir yaşam yolu olacaktır. Bu, sıradan bir şey değildir. Dünya çok küçük görünmektedir, fakat kozmosun tamamında bulunan tüm canlılar, devasa büyüklükteki bütün gök kubbeler -hepsi buraya geldiler. Ve burası tüm canlıların odak noktası haline geldi. Burası, kozmosun odak noktası haline geldi. O yüzden, Fa-düzeltmesi başladığı andan itibaren burada yapılan hiçbir şey, önemsiz değildir.

Ayrıca, gerçekleri açıklarken kurtarmakta olduğunuz yaşamlar, sıradan insanoğlu değildir. Her bir kişinin ardında, kapsamlı ve derin kozmik bağlar bulunmaktadır. O yüzden kurtarmakta olduğunuz kişi sadece o bir tek kişi değildir ve büyük bir ihtimalle, devasa büyüklükteki bir canlı grubudur. Hatta çok yüksek seviyelerde bulunan devasa sayıdaki bir canlı grubudur. Sizlere Dafa uygulayıcılarına bahşedilmiş ve emanet edilmiş olan şeylerin basit olmadığını söylemiştim -hakikaten görkemlidir. Fakat normal koşullar altında, Fa'yı onaylıyorken yapmakta olduğumuz şeylerin hiçbiri mucizevî veya Tanrısal olaylar görünüme bürünmemektedir. Yüzeyde, biçim anlamında her şey insan formundadır. Çok sayıda şey ile birlikte, sıradan insan işleri yapıyormuşuz gibi görünmemizin sebebi budur. Ve özellikle de konu Dafa hakkında pek fazla bir şey bilmeyen insanlara gelince, onlar bizim yaptığımız her şeyin sıradan insan meseleleri olduğunu düşünüyorlar. Fakat gerçekte ise, farklıdır; tamamen farklıdır. Bizim çıkış noktamız, bizim amaçlarımız ve bizim ulaşmak istediğimiz hedefler -hepsi- sıradan insanlarınkinden tamamen farklıdır. Biz, sıradan insanlar arasında birtakım insani şeyleri başarmaya çalışmıyoruz. Biz, sıradan insanların parasıyla ilgilenmiyoruz veya bizler sıradan insanların politikasıyla ya da politik gücü ile de ilgilenmiyoruz. Sizler xiulian uygulayıcılarısınız ve Dafa uygulayıcıları yaptıkları uygulamada Tamamlanmaya ulaşmak istemektedir. Bu Fa-düzeltmesi sürecinde, Dafa uygulayıcılarının yaptıkları şeylerin sıradan insanlar tarafından yapılamayacağı tüm çıplaklığı ile görüldü. Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylarken, on veya yüz kişinin yapabileceği bir işi, nasıl olur da bir kişi yapabilir. Ve Fa'yı onaylamaları esnasında, anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarının ölüm ile yüz yüze iken sergiledikleri türden bir kudretli erdemin, sıradan insanların başaramayacağı bir şey olduğunu görüyorsunuz -bu, sıradan insanların başarabileceği bir şey değildir. Ve dahası, bu zulüm sadece bir iki gün sürmedi, birkaç yıldır devam ediyor. Bu türde uzun süren ve korkunç bir zulmün üstesinden gelebildiler; bunu, anlık çekilen bir acı ile veya ani bir dürtü tarafından yönlendirilen bir şey ile kıyaslayamazsınız. Dafa uygulayıcılarının olağanüstü olduklarını söylememin sebebi budur. Bugün sizlere Dafa uygulayıcılarının muhteşem olduklarını söyleyebilirim ve sizler, Fa'nın insan dünyasında onaylanması süreci içerisinde, Dafa'nın görkemini oluşturdunuz. (Coşkulu Alkış)

Şu anki duruma bakıldığında, bunu artık 20 Temmuz 1999'daki durum ile kıyaslayamazsınız. 20 Temmuz 1999 tarihi civarında, o şeytan tarafından en şiddetli biçimde zulme uğradığımız dönemde, oldukça savunmaya dayalı idik; şeytan bize işkence ediyordu ve bu durumu insanlara anlatma konusunda çok büyük zorluklar yaşıyorduk. Oldukça pasif bir durumda idik. Şu anda durum farklı. Düşük seviyelerde bulunan şeytani unsurların geriye çok azının kalmış olduğu bir noktaya kadar yok edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol ettikleri az sayıda kötü insan dışında, dünya insanlarını istedikleri gibi kontrol edebilme yetenekleri oldukça büyük bir ölçüde yok edilmiş bulunuyor. Bunun bir sonucu olarak, dünya insanları uyanıyorlar ve olaylar üzerinde düşünüyorlar, çünkü dışsal olarak kontrol edilmekten muaf bir hale geliyorlar. Bu durum, sizin Fa'yı onaylama işindeki ulaşmış olduğunuz başarıdır. Aynı zamanda, bu zulmün tamamı, gün ışığında yaşamayı başaramayacak olan yalanlardan, iftiralardan ve en aşağılık yöntemlerden oluşmaktadır. İnsanların bunu bilmesine cesaret edemiyorlar, çünkü dünyadaki insanlar gerçekleri öğrendikleri an şok geçireceklerdir. Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklamasının en güçlü şey olmasının sebebi budur. Şeytanı ifşa edin, bu zulmü gözler önüne serin; onları yok etmenin ve dizginlemenin en güçlü yöntemi budur.

Sizler bunu çok iyi yapıyorsunuz ve bu etkiyi yarattınız. O yüzden bu zulüm devam ediyor olsa da, durum eskiye nazaran oldukça farklı. Ve özellikle Çin'in dışında, şu anda savunma durumundan çıkarak ileri doğru atak yapıyoruz; şu anda o şeytani varlıklar kendisini savunan bir durumdadır, çünkü şu anda hakikaten çok az sayıda şeytani faktör var. Ve o kötü çetenin içerisinde olup kullanılan insanlar da bir değişimden geçiyorlar. O şeytanın, Falun Gong'a, Çin'in dışında da zulüm etme girişiminin tam bir başarısızlık ile sonuçlanmış olduğunu söyleyebiliriz. (Coşkulu Alkış)

Çin'in içinde de, şeytanın yaptığı bu zulüm başarısızlığa uğramaktadır. Sizin de gördüğünüz gibi, şu anda şeytani faktörler hakikaten çok az olduğundan dolayı, şeytani varlıklar yalanların uydurulmasını kontrol altında tutmak için sadece medyayı kullanabiliyor. Fakat insanlar artık onlara daha fazla inanmıyor. Dafa uygulayıcıları, Çin'in içindeki ve dışındaki olayları hep birlikte açıklayarak, çok fazla sayıda insanın bu zulmün gerçeklerini öğrenmesini sağladı. Ve hatta Fa'yı azimli bir biçimde çalışmadıkları için bir dönem geride kalmış olan veya azimli davranmamış olan ya da Fa'yı çalışmaya tam zulüm başladığı dönem başlayan insanlar bile, tekrar ileri doğru adım attılar. Önceden gerçekten de Dafa'yı öğrenen yüz milyon kişi vardı ve bu insanların çok sayıda aile bireyleri ve arkadaşları vardı. Herkes gerçekleri açıklıyor ve bu, çok büyük sayıdaki bir insan grubunun, bu zulmün ne kadar kötü olduğunun farkına varmasını sağladı. Yani bu durum, insanları kontrol altında tutma anlamında, şeytanın şansının giderek azaldığı anlamına geliyor. Kontrol altında tutabildikleri insan sayısı giderek azalıyor ve insanlar şeytanın iftiralarla dolu yalanlarına artık daha az inanıyorlar. Ve bu da, insanların onlardan giderek daha fazla tiksinmesine sebep oluyor. Şeytani varlıklar kendi sayılarını kendi elleriyle azaltıyorlar. Bu durum şeytani varlıklar için korkunçluğun da ötesindedir!

Bu parti bugüne kadar hiçbir zaman yaptığı hataları insanlara itiraf etmemiştir. Yaptıkları şeyler ne kadar kötü olursa olsun, daima tersine çevirip: "Bizim partimiz daima haklıdır" derler. (Herkes gülüyor) Ve rejimleri ne kadar büyük bir buhran içerisinde olursa olsun dönüp daima: "Şu anki durum tam anlamıyla mükemmel" derler. (Herkes gülüyor) Ben burada, o partinin rejimine karşı bir şeyler başlatmaya kalkışmıyorum. Bunu söylüyorum, çünkü bize zulüm eden o şeytani varlıkların başı: "Parti, Falun Gong'u yenilgiye uğratmalıdır" şeklinde bir talepte bulunmuştu. Fakat ben bu partiye şunu söylüyorum: ben sizi yenilgiye uğratmak istemiyorum. Siz buna değmezsiniz. İnsanlara ve kitlelere zulüm ederek kendi çöküşünüzü hazırlayan siz kendinizsiniz. Ve yaptığınız zulüm sürecinde yalana, kötülüğe, yozlaşmaya teşvik eden sizsiniz ve insanların güvenini kaybettiniz. Çok sayıda insan gerçekleri öğreniyor ve olaylar üzerinde düşünüyor: "Hükümet bu denli korkunç bir şey dahi yaptı, her şeyi örtbas ediyor. Bu hükümet çok kötü bir hükümet değil mi?" Ve özellikle de şu anda dünya insanları Tiananmen Meydanındaki [kendini yakma] olayı hakkındaki gerçekleri öğreniyor, olaylar üzerinde düşünüp taşınıyorlar. "Parti, politik kampanyasının ta en başından beri bunları yapıyor muydu?" gibi her konu hakkında düşünüyorlar.

Çinli insanların yarısı bu parti tarafından zulme uğradı. Sizin de bildiğiniz gibi, bu partinin politik gücünün inşa edilmesinin öncesinde, çok sayıda varlıklı insanın evi yağmalandı ve malları dağıtıldı. Hatta idam bile edildiler veya hapishanelere yollandılar. "Karşı Devrimcileri Bastırma Kampanyası", "Üç Karşıtlık ve Beş Karşıtlık", "Karşı Devrimcileri Yok Etme Kampanyası", "Kültür Devrimi" gibi birçok ama birçok hareket ile çok büyük sayıda Çinli insana zulmettiler. Dolayısıyla, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman, Çinli insanların yarısından fazlası çeşitli biçimlerde zulümlere maruz kalmıştır. Partinin önceden hazırlanmış, sapkın, insan ruhunu büken propagandası Çinli insanların zihinlerinde Parti ile 'Çin halkının birleşerek tek bir kavram haline gelmiş olduğu gibi' hakikaten bir tür sapma oluşmasına neden oldu. Birçok olayda, Parti'nin yapmış olduğu şey ne kadar kötü olursa olsun, insanların daima hükümetin haklı olduğunu düşünmesinin sebebi budur. Fakat bu sefer farklı. İnsanlar bu konuyu düşünüyorlar.

O yüzden şu anki duruma baktığımızda, anakara Çin'de bulunan çok sayıda Çinli, sakin ve objektif bir biçimde bu konuları düşünüyor. Şeytan açısından, en büyük tehdidi yaratmak için, sadece bu olay bile fazlasıyla yeterlidir. Çeşitli boyutlarda var olan şeytani elementler, o alçak elebaşının kötü şeyler yapabilmesini sağlamak istiyor; o yüzden de Pekin'i olabilecek en sıkı biçimde kapattılar. SARS virüsü Pekin'de ortaya çıkabildi. Hatta Zhongnanhai'ya da zorla girebildi ve Komünist Parti Yönetim Kurulu Daimi Komitesinden birkaç kişiyi de düşürebildi. Sizlere şunu söyleyeceğim: bu durum insanların düşündüğü gibi sadece bulaşıcı bir hastalık meselesinden ibaret değildir, o kadar basit bir mesele değildir. Orası şeytanın her şeyi en sıkı şekilde mühürlemiş olduğu yerdir. Şeytan bu aşamaya kadar -kuluçkasında bile kendisini korumayı başaramadığı noktaya kadar yok edilmektedir. Böylece Tanrılar, onun şeytaniliğinin merkezine nüfuz edip, onun içine işleyebildiler. (Coşkulu Alkış) O alçak elebaşı bir göz attı ve her şeyin bitmiş olduğunu gördü; o yüzden de Shanghai'ya kaçtı. İnsanlara Shanghai'yı canları pahasına korumalarını söyledi. Fakat bu neden bahsediyor böyle? Sıradan insanlar bile onun mantıksız olduğunu düşündü -"hayatınla nasıl savunabilirsin ki?" Hastalık sizin hayatınızın peşindedir. Onu durdurmak için tüfek bile kullansanız bir işe yaramaz, (Herkes Gülüyor) hatta atom bombası bile nafiledir. (Herkes Gülüyor) Aslında o cümleler bir farkındalık ile söylenmişti. Bunun sebebi onun insan olmamasıdır. İnsan teninin ardında kötü ruhlu çürümüş hortlaklar bulunmaktadır; konuşanlar işte o ruhlardır -yuvası ortadan yok olmuştu, o yüzden de insanlardan Shanghai'yı canları pahasına korumalarını istedi. Peki, orası başarılı bir biçimde korunabilir miydi? En sıkı biçimde mühürlemiş olduğunuz yuvanın merkezine bile nüfuz edildi -Shanghai nasıl korunabilecekti ki? Shanghai'nın dört bir yanında, bir anda SARS virüsü türedi. "Örtbas edin!" dediler. Fakat şu anda gizlenmekte olan şey, eldeki sayılı olan rakamlar değildir. Artık saymıyorlar. Alt mevkilerde bulunan memurlara: "Nerede SARS virüsü baş gösterirse, oradaki yetkili derhal kovulacak" talimatını verdiler. O yüzden de hiçbir devlet yetkilisi bunu rapor etmeye cesaret edemiyor. Aynen şu şekilde: "SARS ortadan kayboldu" şeklinde konuşuyorlar. Ne kadar insanın ölmüş olduğu o alçak elebaşı için hiçbir şekilde önem arz etmiyor. Tüm mesele, kendisinin çökmesine engel olmaktır. O yüzden şeytan şimdi Shanghai'da da kalmaya cesaret edemiyor ve oradan oraya koşturuyor. (Herkes Gülüyor) O zaman, meseleye bu noktadan baktığımızda, bu şeytani faktörler artık daha fazla direnemiyorlar ve ümitsiz bir durumdalar.

Şeytani varlıkların ne kadar azgın bir durumda olduğuna aldırmayın, hepsi korkudan ve endişeden titriyorlar, korku içerisindeler. Ama elbette şeytani varlıklar tamamen yok edilmeden önce, kötü ruhlu insanları pis şeyler yapmaları için yönlendireceklerdir. Kötü ruhlu insanlar şeytan tarafından kontrol edildikleri esnada tüm mantıklarını kaybediyorlar, fakat sakinleştikleri anda da korkuyorlar. Bizim uygulayıcılarımızdan giden her bir telefon, onları geceleri uyumaktan alıkoyan bir noktaya kadar korkutuyor, işte o kadar korkuyorlar. Ve o kötü ruhlu elebaşı da, kendi kaderinin ne olduğunu biliyor. "Solup giden çiçekler için bir şey yapılamaz" -yapabileceği hiçbir şey yok. Durmaksızın artan Falun Gong zulmü, onlara hiçbir çıkış yolu bırakmadı. Her şeyi adım adım kızıştırdılar ve onu bastırmak ve bir kerede yok etmek konusunda çok heveslilerdi, o yüzden de kendileri için hiçbir zaman bir çıkış yolu bırakmadılar. Bu aldatıcı propaganda hala durmaksızın sürdürülüyor ve onların kendilerini Çinli insanlara açıklamalarının hiçbir yolu bulunmuyor; kendilerini dünya insanlarına açıklayabilmelerinin hiçbir yolu bulunmuyor. Ve Çin hükümeti, toplumu yanıltmak için daima yalanlar, uydurma dedikodular yayıyor, yalan haberler üretiyor ve zulmederek çok fazla sayıda insanın ölümüne sebep oluyor. Ne kadar da iğrenç -bu rejimin hala var olmasına izin verilebilir mi? Bu kişiler, bütünsel bir yasa sistemine sahip olan geleceğin toplumu ile yüz yüze geldiklerinde, adaletten kaçmayı başaramayacaklar! (Coşkulu Alkış) Korkmamayı başarabilirler miydi? Korkuyorlar.

Elbette, bütün bunlarla birlikte, ister zulüm ile ilgili, ister şeytanın kendi nihai sonuna yaklaşıyor olduğuna dair konuşun, bu mesele henüz son bulmadı. O yüzden, Dafa uygulayıcıları olarak, Fa'nın onaylanması konusunda gardınızı düşüremezsiniz ve bu işi daha ciddi biçimde yapmalıyız. Ve özellikle de siz, yapması gerekenleri iyi bir biçimde yapmamış olanlar veya geç adım atmış olanlar, yapmanız gerekenleri iyi bir biçimde yapmanız için bu en son final şansını iyi değerlendirmek zorundasınız; çünkü geride artık gerçekten hiçbir şeytan kalmadığında, bu olay son bulacak.

Eğer bu şey gerçekleşmemiş olsaydı, o zaman konu Dafa uygulayıcıları olduğunda, Dafa uygulayıcılarının uygulamaları esnasında karşılaşmış olduğu eskiye ait olan lütuf ve hesaplarının hepsini pozitif yöntemler ile tamamen çözüme kavuşturacak ve aynı zamanda, Fa-düzeltmesi esnasında karşılaşmış olduğum her türden canlı varlığın çeşitli sorunlarını, çok eskiye dayanan ilişkilerini ve durumlarını da aynı şekilde çözüme kavuşturacaktım. Fakat bu zulüm gerçekleşti. Bazı insanların zayıf bir biçimde davrandığı ve kabul edilemez bir tavır sergilediği doğrudur. O yüzden, yapmanız gerekenleri iyi yapmamış olduğunuz için zamanınızı iyi değerlendirmeli ve iyi bir biçimde davranmayarak sebep olduğunuz kayıpları telafi etmelisiniz. Sizler Dafa uygulayıcılarısınız, ileriye doğru gelişim göstererek yapmanız gerekenleri iyi yapmak istiyorsanız, uygulamanıza daha fazla önem vermelisiniz.

Dafa uygulayıcılarının yapması gereken üç işin her biri çok büyük önem taşımaktadır. Bireysel uygulamanız içerisinde, Tamamlanmanız ile ilgili olan her şey Fa'yı onaylamanız ile birleştirildi. Dolayısıyla, yapmanız gerekenleri iyi yapmalısınız. Fa-düzeltmesi süreci içerisinde eksikliklerinizi bulmak ve onların üstesinden gelmek zorundasınız. Neden bazı bölgelerde yaşayan uygulayıcılar iyi biçimde işbirliği yapıyorlar da, bazı bölgelerdeki uygulayıcılar bunu o kadar da iyi başaramıyor? Bunun sebebinin, orada sorun yaratan gizli ajanların olması olduğunu söyleyemezsiniz veya şunu ya da bunu suçlayamazsınız. Aslında, bu konu hakkında uzun bir zaman önce konuşmuştum: zihniniz çok doğru olduğunda, gizli bir ajan sizin bulunduğunuz yerde kalmaya cesaret edemez. Sadece iki seçeneğe sahip olacaktır. Birincisi, erdemli olan enerji alanı tarafından özümsenmektir, çünkü Dafa uygulayıcılarının yaymakta olduğu saf ve doğru enerji, o kişinin zihninde var olan tüm kötü unsurları temizleyecektir. Saf ve doğru enerji alanı, onları parçalayacaktır; o kişinin bilincinde var olan kötü her şeyi parçalayacaktır ve bu durum, kurtuluş sunmanın bir başka tezahürü ve de merhametin bir yansımasıdır. Bir kişinin bilincinde var olan kötü şeyler parçalanıp yok olduğunda ve o kişi sadece basit, saf bir zihin ile kaldığında, o kişi erdemli ve iyi olanın farkına varacak ve minnettarlık duyacaktır. Dolayısıyla, özümsemiş olmayacak mıdır? Ve diğer seçenekte, elinden geldiğince hızlı bir biçimde oradan kaçıp uzaklaşmaktır. Çünkü kötü bir kişinin sahip olduğu düşünce karması ile kötü kavramlar yok olmaktan korkarlar.

Peki, bazı insanlar neden bizim aramıza girebiliyorlar? Elbette onlar -hakikaten- fazla sayıda değiller. Peki, o anlarda, bazı insanların şeytana hala bilgi sağlıyor olmasının sebebi nedir? Bunun sebebi, o yerlerde bizim alanımızın saf ve erdemli olmaması ve onun, canlı varlıkları ve yaşamları kurtarma etkisine sahip olmayı başaramamasıdır. Şeytanı şok etmeyi başaramamaktadır. Bu, bizimle ilgili bir sorun değil midir? Bir de, hala, bazı kişiler bununla ilgili; kimler gizli ajan kimler değil diye; yok şu kişi-yok bu kişi diye konuşup duruyorlar. Fakat bu durum bizim kendi tarafımızdaki bir problem değil midir? Evet öyledir. O yüzden şu andan itibaren Fa'yı çalışma konusunda daha iyi olmalısınız ve bu yolla doğru düşünceleriniz daha güçlü olacak ve yaşamları kurtarma konusunda daha büyük bir yeteneğe sahip olacaksınız.

Ayrıca, sıklıkla sorumsuz bir biçimde konuşan uygulayıcılarımız da oluyor. Farklı görüşler belirtildiğinde, olaylara pozitif ve sakin bir biçimde bakacakları yerde, ortaya birtakım soğuk sözcükler savuruyorlar ve diğer insanların önerilerini sertçe bir kenara itiyorlar. Doğru olan şey, ortaya iyi fikirler atmak ve itina ile birlikte çalışmaktır. Ve özellikle de, belirli şeyleri bir bütün olarak yapmaya gelince, birbirinizle çok daha iyi bir şekilde işbirliği yapmalısınız. Bu aynen o şeytanı, alçak elebaşını, bu zaman içerisinde yargı önüne çıkarmaya benzer; bu, herkesin birbiriyle iyi işbirliği yapmasını gerektirir ve sizin sesiniz dünyanın dört bir yanında yankılanmaktadır. Dolayısıyla, olaya bu şekilde bakıldığında, aranızdaki işbirliği oldukça güçlü idi. Son zamanlarda oldukça iyiydi diye düşünüyorum, fakat hala gelişmesi gereken bazı noktalar var.

"Gelişmesi gereken noktalar" ile neyi kastediyorum? Dün bir uygulayıcı bana: "Shifu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi niçin bu hale geldi? Amerika, Çin'deki insan hakları sorunlarını defalarca gündeme getirdi, fakat her defasında gösterdiği çaba oylama ile reddedildi ve en sonunda da kimse bu konuyu bir daha gündeme dahi getirmedi. Daha sonra ise başkanlık koltuğunu, insan haklarını ciddi şekilde ihlal etmekte olan bir hükümet devraldı" dedi. Olaylar üzerinde sakin bir biçimde düşünmeliyiz ve bazen gerçekten de olayları net bir biçimde göremiyoruz. Doğru ve erdemli elementler çalışmayı bıraktı diye bir şey yoktur. Sadece bazen, eski güçlerin, yaptığımız şeylerdeki boşluklardan istifade etmesi kolay oluyor. Örneğin, aramızdan çok sayıda kişi, bir şeyler yaptığımız esnada ortaya fikirler sürerken, insani düşünme biçimini kullanıyor. Bu zulmü durdurmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve bu zulmü 'sıradan insanların' bitirmesini istiyorsunuz. Bazı insanlar: "Bu kötü rejimi yok etmek için Amerika niçin güç kullanmıyor? Niçin ona savaş açmıyor?" şeklinde düşünüyor. Ve bazıları da: "Dünyada çok fazla sayıda demokratik ülke var. Niçin seslerini yükseltmiyorlar? Birleşmiş Milletler şu anda ne yapıyor?" şeklinde düşünüyor. Ve olaylar yüzeyde işte böyle görünmektedir. Fakat aslında size bunun neyi ifade ettiğini söyleyebilirim: Eğer bu zulmü sıradan insanlar bitirseydi, bu durum, Dafa uygulayıcıları için ne kadar da büyük bir kara leke olurdu! Fa'yı onaylamamış olurduk, bu zulüm esnasında kudretli erdem oluşturamamış olurduk ve bizim Dafa uygulayıcılarımız kendi yollarını parlatamamış olurlardı. Daha önce, bu yolun geleceğe bırakılacağını söylemiştim. O zaman bu mesele kritik bir öneme sahip değil midir? Eski güçler, işte bu şekilde boşluklardan istifade edebilmeyi başarıyorlar. Umutlarınızı sıradan insanlara bağladınız. Dolayısıyla da eski güçler, bunun oy ile reddedilmesinin desteklenmesi gibi bir çözüm ürettiler. Ve sizler umutlarınızı sıradan insanlara bağlamayı sürdürdükçe, onlar bunu yaptılar. Böylece sizin önergeniz gündeme bile gelmedi ve Amerika, İnsan Hakları Komisyonundan atıldı. Umutlarınızı sıradan insanlara bağlamayı hala sürdürdünüz ve böylece onlar da başkanlık koltuğuna, insan haklarını ihlal eden bir ülkenin oturmasını sağladılar. Bu derslerden bir şeyler çıkararak, daha mantıklı bir hale gelmeliyiz. Çok şeyler yaşadık ve alınan bu dersler ile yavaş yavaş daha aklı başında bir duruma gelmeliyiz.

O yüzden, o alçak elebaşına dava açmaya gelince, sizleri gözlemliyor ve izliyordum. Belirli problemleri gördüğümde bazı Dafa uygulayıcılarına "Sıradan insanlara çokta bağlı kalamayız" demiştim. Eğer onu gerçekten mahkemeye çıkarırsak, eğer onun başarıyla yargılanmasını sağlayabilirsek, bu konuyu ileriye taşıyabilirsek, o zaman bu bizim Dafa uygulayıcılarımız tarafından yapılmış olacaktır. Nerede bir problem var ise, orası bizim gerçekleri açıklamaya gitmemiz gereken yerdir -yargıçlar, avukatlar ve mahkeme ile ilgisi olan herkes, bizim gerçekleri açıklamamız gereken insanlardır. İnsanoğlunun zihni bir kez rektife edildiğinde, mahkeme, adaletin tarafında yer alacaktır. Bunu yapan bizim Dafa uygulayıcılarımız olmayacak mıdır? Bu, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamasının bir sonucu olmayacak mıdır? Bu, Dafa uygulayıcılarının başarısı olmayacak mıdır? Bunu sıradan insanların Fa'yı onaylaması olarak isimlendiremezsiniz. Bu, Dafa uygulayıcılarının kendi yollarında yürümesidir. Bu, olayları birazcık farklı kılmaktadır. (Shifu gülüyor) Bunu gözlemliyorum. Eski güçlerin herhangi bir boşluktan istifade etmesine fırsat vermeyin.

Aslında, bir başka açıdan konuşacak olursak, sizlere şeytanı mahkemeye taşıyabilmenin ve onu yargılayabilmenin sebebinin, şeytanın bu denli ölçüde azalmış olmasından dolayı olduğunu söyleyebilirim. O artık olayların üstesinden gelebilme yeteneğine sahip değildir. Kendi hayatını sürdürmeye çalışmasının dışında herhangi bir şey ile uğraşamayacak kadar meşgul. Çok fazlasıyla meşgul. Dosyalarınızın ardı ardına nasıl da kabul edildiğini ve başarıyla dava açabildiğinizi görüyorsunuz. Bu, bir şeyleri anlatıyor. Fakat bazılarınız hala "Neler oluyor?" diye düşünüyor. Bir şeylerin olup olmaması ile ilgili bir durum yok. Olan şey sadece şeytanın çöküş yolunda olduğudur. 20 Temmuz 1999 tarihi, şeytanın zirveye tırmanmaya başladığı dönemdi, 2000 ve 2001 dönemlerinde arada bir zirveye ulaştı ve şimdi ise tekrar düşüyor, en aşağıya doğru düşüyor.

Falun Gong'u dünya üzerinden yok etmek, artık şeytanın hayalini bile kurmaya cesaret edemeyeceği bir şeydir. Falun Gong'u anakara Çin'den yok etmenin imkânsız olduğunu biliyorlar -ve üstüne üstlük insanlar uykudan uyanıyorlar. Fakat onlar kendilerini en köşeye kadar sıkıştırdılar ve artık geriye dönebilmelerinin hiçbir yolu yok. Olayları kızıştırmaya devam ediyorlar ve giderek artan biçimde suçlamada bulunmaya devam ediyorlar. Kendilerini o kadar yükseklere koydular ki ve uyguladıkları taktikler o kadar korkunç, [o kadar ölçüyü kaçıran] niteliktedir ki, onlar için bir merdiven getirilseydi bile, aşağı inmeyi başaramazlardı. Aşağı inemezler fakat yukarı da tırmanamazlar -o yüzden düşecekler. Önceleri Dafa'ya uygulanan zulüm ağızdan ağza aktarılıyordu ve uluslararası toplum üzerinde çok büyük bir etkiye sahip değildi. Fakat bu zulüm devam ettikçe, Dafa'nın itibarını ve Dafa isminin tanınmasını sürekli biçimde arttırdı ve onu durmaksızın uluslararası sahneye doğru ve insan dünyasının zirvesine doğru taşıdı. Zulmün düzenlenmesi içerisinde, eski güçlerin amaçlarından birisi de buydu. Olan şey bu değil midir? İnsanlar giderek daha fazla dikkat gösteriyorlar. İnsanlar kendilerinde hala sınırlanmakta olan bir bölüm barındırıyorlar; fakat bu dizginlenen elementler yok edilseydi, o zaman insanların Falun Gong'a karşı olan tutumları bugünkü tutumları gibi olmayacaktı. Siz Fa'yı ilk edindiğinizde sahip olduğunuz ruh haline benzer bir ruh hali içerisinde olacaklardı -bu Fa'yı daha açar açmaz ne olduğunu bildiğiniz ruh haline benzer bir ruh halinde olacaklardı. Şu anda Fa'nın taşıdığı içsel anlamlar, pek fazla sayıda dünya insanına gösterilmiyor; o nedenle, insanlar onu görmeyi başaramıyorlar. Bunun sebebi, bu durumun bir sonraki aşamaya saklanmış olmasıdır. Geleceğin insanları bu Fa'yı elde etseydi ve bizim bugünkü Dafa uygulayıcılarımız ile kaynaşıp onların arasına karışsaydı, birçok şeyin üstesinden gelmek çok zor olurdu. O yüzden bunu daha da ileri taşımak için çok fazla çaba sarf etmedim. Fakat çok sayıda insan Fa'yı çalışıyor, kendisini geliştiriyor ve Dafa'ya giriyor. Aslında bu, gelecek için bir temel oluşturmaktır. Onlar geleceğin uygulayıcılarıdır. Ve bu sebepten dolayı, bu durum aynı zamanda Dafa uygulayıcılarının yaşamları kurtarıyor olmasının bir görünümüdür.

Durumun geneline bakacak olduğumuzda, aslında olaylar şu anda işte bu şekildedir. Dafa uygulayıcılarının yaptığı hiçbir şeyi görmezlikten gelmeyin. Sizin her bir kelimenizin, her bir broşürünüzün, her bir tuşa basışınızın, her bir telefon konuşmanızın ve her bir mektubunuzun, büyük bir etkisi vardır. Gerçekleri anlayan canlılar, sabit olmayan bir medya aygıtı haline geliyorlar ve onlar da gerçekleri anlatıyorlar. Toplum üzerinde büyük bir etki yarattı. Siz de, bu başarıları ve güçlü olan tarafınızı gördünüz. O yüzden ileri doğru yol alırken, Dafa uygulayıcıları üç işi iyi bir biçimde yapmaya devam etmelidir: Kendinizi iyi bir biçimde geliştirmek, gerçekleri açıklamak ve şeytanı yok etmek için doğru düşünceler yollamak.

Bir başka şey daha var. Henüz söylemiş olduğum gibi, şu anda şeytani elementler, geriye çok az bir miktar kalmaları noktasına kadar yok edildi. Hakkında konuşmakta olduğum şeytani elementler, varlıklarını diğer boyutlarda sürdüren bozulmuş ve garip yaratıklardır. Onların hepsi gerçekten de çok düşük seviyeli varlıklardır, fakat hepsi farklı devasa göksel sistemlerden gelmiş ve buraya yığılmışlardır. Bir boyutu açıp baktığınızda onların orada olduğunu görürsünüz, ardından bir diğer boyuta bakarsınız ve onlar yine oradadır; o yüzden onları temizlemek bir boyuttan diğerine ardı ardına yapılmaktadır. Bazen kendi kendinize: "Niçin onları temizledikten sonra daha da fazlalaşıyorlar; niçin onları temizledikten sonra hala onlardan çok sayıda var?" diye merak ediyorsunuzdur. İşte bu şekildedir. Aynı zamanda onlar bir bütün olarak yok edilmiş durumdadır; o yüzden toplam sayıları giderek azalıyor ve onlar farklı boyutsal seviyelerde ve düzlemlerde giderek azalıyorlar.

Size daha önce hiç bahsetmediğim bir şey daha var. Bunun sebebi, bu konu hakkında daha önceleri konuşamayacak olmam idi, çünkü Shifu her şeyi belirli bir sıra ile yapmaktadır. Ben sizlere eski güçleri yok edin ve onlara karşı koyun derken, sizlere bu zulme tamamen karşı durmalı ve o elementleri yok etmelisiniz demek istiyorum. Aslında biz bunu yapmış bulunuyoruz ve onları yok ediyoruz. Aynı zamanda eski güçler tarafından kullanılıyor olan o şeytani varlıkları da çok büyük bir oranda yok ettik ve Fa-düzeltmesi bir bütün olarak giderek daha ve daha fazla yaklaşıyor; şeytanı en tepeden en aşağı kadar büyük çapta yok ediyor ve ayrıca sizler de şeytanı farklı seviyelerde ve farklı düzlemlerde, doğru düşünceler yollayarak yok ediyorsunuz. Bir de, en son tipte bir element var olmaktadır. Peki bu ne türde bir elementtir? Biliyorsunuz ki, ben sizlere gong'u geliştirmesi için otomatik bir mekanizma ve Falun gibi diğer başka elementler veriyorum. Ayrıca, Fa bedenlerim, Dafa uygulayıcıları ile şahsen ilgileniyor ve Fa bedenlerim, Fa-düzeltmesine gerçek anlamda yardım edebilecek olan bazı Tanrıları görevlendirdi. Fakat aynı zamanda eski güçler de kendilerine ait olan elementleri sistematik bir biçimde düzenledi ve bu yolla kendi istedikleri her şeyi özellikle düzenlediler. O yüzden bu durum her bir Dafa uygulayıcısını eski güçler tarafından yapılmış belirli düzenlemelerin ve o eski güçlere ait canlıların tesiri altında bıraktı. Belirli şeyler yapmaları için eski güçler tarafından düzenlenmiş olan o canlılar, daha önce bahsetmiş olduğum o bozulmuş, düşük seviyeli ruhlar veya çürümüş şeytanlar değildir. Her ne kadar düşük seviyeli olsalar da, onların arasında Budalar, Taolar ve Tanrılar bulunmaktadır. Ve en düşük seviye olan bu seviyede, yani insan dünyasında, eski güçler tarafından belirlenmiş şeyleri yapıyorlar. Küçük ebatlarda görünüyorlar ve bazen onları aniden beliren parlak bir ışık şeklinde görürsünüz. Eski güçler benim etrafımda onlardan daha da fazlasını ayarladı. Fakat onları büyük miktarlarda yok etmekteyim.

Peki, bunlar nasıl davranıyorlar? Kendilerine ait görüşleri yoktur. Tek amaçları, görevlerini tamamlamak gibidir. Eski güçler onlar için o zamanlar neyi ayarlamışlar ise, en sonuna kadar onu yapıyorlar. Öğretiyor olduğum Fa hangisi olursa olsun duyabiliyorlar. Fakat değişmeyi reddediyorlar. Yapmak istedikleri şeyi bitirmedikleri müddetçe durmayacaklar. Çünkü aynen eski güçler gibi düşünüyorlar. Fa-düzeltmesini yapıyor olduklarını düşünüyorlar. Kendilerinin Tanrı olduklarını ve eski güçlerin emirlerini tamamlamak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Ve bunu yapmayı sürdürmek istiyorlar. Şu anda eski güçler yok edilmiş olsalar ve geriye kalmış olan en düşük seviyelerdeki çürümüş ruhlar artık o denli büyük bir etkiye sahip olamayacak olsalar da, çeşitli formlarda engellemeler, zulmün birçok elementi, anakara Çin'in çeşitli bölgelerinde görünen zulümlerin ve aldatıcı propagandaların hepsi, kötü ruhlu insanların zihinlerinin onlar tarafından kontrol edilmesinin bir sonucudur. Ben sizin Shifu'nuz olarak, onları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Onlar, benim gerçekte yapmak istediğim hiçbir şeyi kesinlikle göremiyorlar, o yüzden de bana ait olan Fa-düzeltmesi gelmeden önce kendi kendilerine oyalanıyor ve ortaya birtakım şeyler atıyorlar. Fa-düzeltmesi geldiği an, onları ve yapmış oldukları her şeyi bir anda temizleyecek, geleceğe ait olan şeyleri bir anda yeniden yaratacağım. Eski canlılar Fa-düzeltmesinde sonraki süreci göremiyorlar. Bunun sebebi onların geçmişe ait olmalarıdır. O yüzden de geleceği göremiyorlar. Geleceğin kozmosuna ait olan hiçbir şeyi göremiyorlar, o yüzden de kendi istedikleri şeylere inatla yapışıp kalıyorlar. Ve en başından beridir bu şeyleri yapıyorlar. O yüzden bizler, eski güçlerin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmiyoruz; bu zulmü ve Fa-düzeltmesine yapılan engellemeyi kabul etmiyoruz; zulmün yakında bitmesini sağlayacağız ve kendi yolumuzda yürüyeceğiz; bunu onların bu forma bürünmüş olan engellemelerini yok etmeden başaramayız, çünkü onlar, kendilerine eski güçler tarafından verilmiş olan görevleri tamamlamak istiyorlar.

Fa-düzeltmesinin bütünü perspektifinden konuşacak olursak, onlar son derece ağır günahlar işlediler ve çok kötü şeyler yaptılar. Eski güçler temelden yok edilmiş olsalar da, o birtakım çok özel şeyleri yapanlar da yok edilmek zorundadır. Onlar, eski güçlerin sahne arkasındaki gerçek yardımcılarıdır ve yapmakta oldukları şeylere sıkı sıkıya yapışıp kalmışlardır. Sizlere daha önce birçok kereler, şeytani varlıkların ve eski güçlerin, Fa-düzeltmesinin buraya varmasından önceki zamandan ve yüksek seviyeli kozmik vücutların buraya gelmesiyle yaratılan boşluklardan istifade ettiğini söylemiştim. Benim üzerime karma ile kozmostaki ve dünyadaki çürümüş maddeleri gönderdiler ve benden bütün bunlara dayanmamı ve onları yok etmemi istediler. Onlara: "Şu anda yapmakta olduğunuz her şeyden sorumlu tutulacaksınız." dedim. Fakat buna hiçbir şekilde kulak asmadılar ve bana "Sen bir gübre çukurunun içerisine atladın, o zaman nasıl olur da vücudun bu gübre çukurundan muaf olabilir." dediler. Yani söylemek istedikleri şey: "Burası kirli bir yer, dolayısıyla sen buraya gelirsin de, bu şeylerin başına gelmemesi nasıl mümkün olabilir?" idi. Eski güçlerin bilgeliğinin en yüksek derecesi işte bu kadardır ve bu durum, bu çağdaki kozmosun vaziyetini yansıtmaktadır -hepsi olaylara işte bu şekilde bakmaktadır. Fakat Fa-düzeltmesinde benim karşılaşmakta olduğum herhangi bir şeyin -buna Fa-düzeltmesinde benim istemediğim fakat bana zorla yüklenen her şey de dâhildir- Fa-düzeltmesi için gerçek bir engelleme olduğunu ve onun, kozmosun oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş sürecinin en son tezahürü olduğunu bilmiyorlardı. Bu fiziksel boyutun kirli olduğunu söylüyorlar. Fakat bu boyutun kirliliğinin, kozmosun yapısındaki seviyeler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durum gerçek anlamda kirli olmak şeklinde kabul edilmez. O yüzden bir Tanrı buraya geldiğinde ve geri dönmeyi başaramadığında, bunun sebebi, bu kirin temizlenemeyecek olması değildir -var oluş seviyesinin aşağıya düşmüş olmasıdır. Birbirinden farklı çeşitli kavramların etkisinden ve kozmostaki farklı canlılardan dolayı geri dönmeyi başaramazlar. O yüzden beni gerçek anlamda kirleten, benim için problemlere sebep olan, Fa-düzeltmesine sorunlar yaratan ve Dafa uygulayıcılarına zulüm eden şey, aslında buradaki o kirli elementler değildir. Ondan ziyade, kozmostaki canlıların, o elementleri kontrol altında tutan yozlaşmış kavramlarıdır. O düşük seviyeli elementler eski güçler tarafından özellikle yaratılmış olduklarına karşı geliyorlar ve bu zulüm olaylarına ve çeşitli formlarda problemlere sebep oluyorlar. Gerçek kirlilik budur. O nedenle: "Sen bir gübre çukurunun içine atladın, o yüzden vücudun nasıl olur da o çukurdan muaf olabilir?" derlerken -o gübre çukuru bir zorluk değildir veya bir engel değildir; aslında, gerçek gübre çukuru, kesinlikle o eski güçler ve Fa-düzeltmesi üzerine zorla bir şeyler yüklemeye çalışan tüm canlılardır. O yüzden, Fa-düzeltmesi için gerçek engel onlardır. Aslında, emirlerini yerine getirmeleri için düşük-seviyeli varlıkları kullananlar; Üç Diyar içerisindeki canlıları tamamen değersiz görenler ve geçmişte buraya gelmiş olan canlılar için birçok zorluk elementinin sebebi olanlar, kesinlikle o sözüm ona yüksek seviyeli varlıklardır -ve onların bir daha geri dönmeyi başaramamalarının sebebi de onlardır.

O yüzden geçmişte size söylemiştim, size Fa-düzeltmesinde zorluklar ile karşılaşacağımın kaçınılmaz olacağını ve bunun hangi büyüklükte gerçekleşeceğini biliyor olduğumu söylemiştim. Aslında sizlere, her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyordum. Aslında, bütün bu şeyleri yapacaklarını ve eski güçlerin ansızın belireceklerini bildiğimi söylüyordum. Kozmos artık yeterince iyi değil, bütün bu şeyleri yapacaklardı. Yapışıp kalmış oldukları her şey, ayarlamış oldukları her şey ve yapmak istedikleri her şey -bütün bunlar kaçınılmazdı. Elbette ki, erdemli Tanrılar pervasızca kötü şeyler yapan düşük seviyeli, kötü varlıklar gibi davranmayacaklardı. Onlar tabii ki, doğru bir biçimde davranıyorlar. Fakat o doğruluk çarpıklaşmıştır ve o doğruluğun ardında takıntı ve saplantılar bulunmaktadır. Bir de aynı zamanda, tam da sergiledikleri iyi davranışlar yüzünden, yarattıkları engeller, hem kendilerini hem de başkalarını kandırma anlamında, en etkili engel oldu. Eğer Fa-düzeltmesi olmasaydı, o şeylerin üstesinden gelmek hakikaten çok zor olurdu.

Dolayısıyla, bütün bu kötü elementleri tamamen yok etmek için Dafa uygulayıcıları şu andan itibaren doğru düşünceler yollarken eski güçlerin bu sahne arkasındaki yardımcılarını tamamen temizlemelidir, yani onları yok etmelidir. Onlar, eski güçlerin yapmak istedikleri her şeyi özellikle yerine getirmektedir. Sadece onların yok edilmesi yoluyla daha fazla sayıda yaşam kurtarılabilir ve Dafa'yı savunan Fa bedenlerim ile erdemli Tanrıların olaylarla etraflıca ilgilenebilmeleri mümkün olabilir. Onları tamamen yok etmeye başlayın. Onların büyük bir bölümü düşük bir seviyededir ve çürümüş ruhları doğrudan yönetmektedirler. Onları yok etmek çok kolaydır çünkü seviyeleri oldukça düşüktür fakat en yüzey boyut içerisinde saklanıyorlar.

Size şu anda söylemiş olduğum şey çok önemlidir. Şu andan itibaren bizler doğru düşünceler yolladığınız zaman, en önemli şey onları ve Fa'ya zarar veren geride kalmış olan çürümüş ruhları, hedef almaktır. Tabii ki, sadece doğru düşünceler yollamayı aynen eskiden yapıyor olduğunuz gibi sürdürün. Şu anda bundan bahsetmiş oldum, bunu öğrenmiş oldunuz ve doğru düşünceler yollarken net bir amaca sahipsiniz. Çok fazla, çok özel meseleler hakkında düşünmeye gerek yoktur. Zihninizde şu düşünceye sahip olun: "Eski güçlerin bulaşmış olduğu her şey tamamen yok olsun." (Coşkulu Alkış)

Sizlere bunu çokta erken söylememiş olmamın sebebi, önceleri eski güçlerin bütünsel anlamdaki tüm sistemi ve düşük seviyeli canlıların çok karmaşık elementler yaratmış olmaları idi ve onlar her türden bozulmuş canlı ile birlikte temizlenselerdi, bu şeyler gerçekten çok kaotik bir hal alacaktı. Şu an, doğru zaman. Aynı zamanda, erdemli Tanrılar ile Fa bedenlerimi, yönetimi tamamen ele almaları, onları her an için gözetlemeleri, onları bir şeyleri karıştırmaktan alıkoymaları ve herhangi bir problem oluşmaması konusunda emin olmaları için ayarladım.

Bir başka şey de, salonda bulunan çok sayıda kişi, başka ülkelerden gelen insanlar. Ve birçok insan sorumluluk sahibi konumlara sahip. Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylarken, hangi ülkede veya bölgede olduğunuz bir fark yaratmaz veya hangi etnik gruba dâhil olduğunuz fark etmez -Dafa uygulayıcıları arasında bu gibi ayrımlar yoktur. Siz hepiniz tek bir bedensiniz. Salonda bulunan ve sarı ırktan olan kişilerin ruhları o türde bir canlı olmayabilir. Eğer beyaz ırktan iseniz, gerçekten de o türde bir canlı olmayabilirsiniz. Yani bir başka deyişle, xiulian uygulama süreci esnasında bu gibi şeylere takıntı yapmamalısınız, bu şeyler önemli değildir. O yüzden, birbiriniz ile iyi bir şekilde işbirliği yapmalısınız. Şu anda Dafa uygulayıcıları giderek daha aklı başında bir hale geliyorlar, çünkü çok şey deneyimlediler ve giderek daha mantıklı bir hale geliyorlar, o yüzden birlikte çalışırken öncesine göre daha uyumlusunuz. Birbirinizle işbirliğini bir bütün olarak ne kadar iyi yaparsanız, bir o kadar güçlü olursunuz. Ve ne kadar güçlü olursanız, yaratacağınız etki bir o kadar büyük olur. İşin aslı, bu zulüm esnasında ve sizler Fa'yı onaylıyorken, insan dünyasında görmekte olduğunuz şeyler oldukça sakindir. Fakat diğer boyutlarda, etki çok büyüktür ve yarattığı darbe çok büyüktür. Bir faaliyet gerçekleştirdiğiniz her defasında, cennetlerde iyi ile kötü arasında büyük bir savaş yaşanmaktadır. Elbette ki, şu anda şeytan giderek daha fazla azalıyor ve sanki süpürülüp atılıyor gibiler. Fakat tabii ki, şeytan var olduğu müddetçe zarara sebebiyet verecektir. Gardımızı düşüremeyiz ve hala daha iyi bir biçimde birlikte çalışmaya ve hala birbirimizle sıklıkla iletişim halinde olmaya ihtiyacımız var.

Dafa uygulayıcıları yolculuğun son ayağını iyi bir şekilde yürüyün! Gelecekte daha fazlası söylenecek. Sadece sizleri övmek adına çok fazla şey söylemek istemiyor ve sizi çok fazla övmek istemiyorum. Sizler, hepiniz Dafa uygulayıcılarısınız, o yüzden Shifu ne hakkında konuşuyor olursa olsun, konuya direkt olarak girer. Bu konferansta artık daha fazla bir şey söylemeyeceğim, çünkü bir parça yemek yemelisiniz. (Uzun, coşkulu alkış)

Geleceğin yüce aydınlanmış varlıkları, (Shifu gülüyor) Fa'yı onaylamanın bu en son ayağında, en yüce olan kudretli erdeminizi oluşturun.StatCounter - Free Web Tracker and Counter