2003 Washington DC. Fa Konferansında Fa'yı Öğretme

(Li Hongzhi, 20 Temmuz 2003)


Herkese Merhaba, (Coşkulu Alkış)

Bu konferansta çok fazla kişi var, bir toplantı salonu herkesi alamıyor. Aslında, sırasıyla dört farklı konferansta bulundum. (Alkış)

20 Temmuz 1999 ile bu yılın 20 Temmuz'u arasında, tam dört yıl geçti. Zulüm dört yıldır devam ediyor ve bu dört yıl içerisinde Dafa uygulayıcıları emsali görülmemiş dertlere katlandı. Biz bu zulmü tanımıyoruz, fakat o gerçekleşti. Bu zulümde, siz Dafa uygulayıcılarının, eski güçlerin üzerimize yıkmış olduğu bu zulme nasıl son vereceği ve eski güçler tarafından yapılan ayarlamaları nasıl reddedeceği, bir Dafa uygulayıcısının doğru yolunda yürümeyi nasıl başaracağı, bu zulüm esnasında yaşamları nasıl kurtaracağınız -tüm bunlar tarih tarafından Dafa uygulayıcılarına bahşedilen sorumluluklardır. Dafa uygulayıcıları bu şeyleri yapmak zorundadır ve bunları iyi yapmak zorundadır. Ve gerçekleşen olaylar bunları gerçekten iyi yaptığınızı ispatlıyor. Sizler kozmosu salladınız ve kozmosta bulunan tüm canlıları şoke ettiniz.

Bu şeytani zulmün büyüklüğü insanların hayal edebileceği bir şey değildir ve arkasında dehşet verici faktörler vardır. Kitlelere karşı olan bu zulüm geçmişte yapılan zulümlerden farklıdır. Yaptıkları zulmün amacı, kullandıkları taktikler çok aşağılık, acımasız ve vahşidir ve bunu dünyadan gizlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Çürümüş hortlaklar ve dünyadaki alçaklar, en aşağılık, adi ve sahip oldukları şeytani doğayı en iyi şekilde gösteren eşi benzeri görülmemiş bu zulmü yönetmek için rejimin gücünden istifade ettiler, bu zulüm en büyük ahlaksızlık ve utanmazlık ile gizlenmiş ve tamamen yalanlar üzerine temellendirilmiştir. Dafa uygulayıcılarına karşı olan zulüm amansızdı, canlı varlıklara olan zulüm de keza vahim oldu. İnsan ırkı, bunun insanoğlunun sahip olduğu insan haklarının, inanç özgürlüğünün suiistimal edilmesi ve temel insan doğasının ihlali olduğunu düşünüyor. Gerçekte ise bu, kozmostaki şeytani faktörler tarafından, Fa-düzeltmesine ve tüm kozmosun geleceğe doğru gidişine yapılan şiddetli bir zarar ve engellemedir. Bu zulmün bir parçası olmuş olanların hepsi tarihe karşı sorumluluk üstlenecek ve buna iştirak etmiş olanların hiçbiri bu süreç esnasında kendileri için belirlemiş oldukları pozisyonlarından kaçamayacaklar.

Bu zulüm sırasında çok sayıda insan zehirlendi ve çok fazla sayıda canlı da öyle; dünya insanları zehirlenmiş olduğu için, onlarla bağlantılı olan devasa kozmik vücutlar parçalanıp dağıldı. Fa-düzeltmesi neden yapılmak zorundaydı? Kozmostaki yaşamları kurtarmak için -kozmostaki tüm canlı varlıkları kurtarmak için, kötü olanları normalleştirmek ve onları iyi varlıklara dönüştürmek, günah dolu varlıkların günahlarını yok etmek ve çarpıklaşmış yaşamları tekrar iyi olanlar olarak yeniden inşa etmek için. Dafa insanlara bu muhteşem şeyleri getirdi ve kozmostaki varlıklara bu muhteşem şeyleri getirdi. Fakat bu zulüm süresince birçok canlı gerçekten de kurtarılma şansını kaybetti ve kurtuluştan yoksun kaldı. Dafa uygulayıcıları için karşı karşıya kalmış olduğunuz bu bastırmanın bir emsali daha yoktur. Fakat öte yandan, sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için, bu olaylara göğüs gerebilirsiniz. Bu büyük çaplı şiddetli sıkıntının üstesinden gelebilirsiniz. Gerçekleşmiş olan şeyler bunu yaptığınızı kanıtlıyor ve şeytanın ivmesi hızla düşüyor. İnsan dünyasında -ister anakara Çin olsun ister diğer bölgeler- bu şeytani dramanın artık eskisi kadar başını alıp yürümüş bir hıza sahip olmadığını gördü ve bu, bu zulüm sürecinde, canlı varlıklar ve Dafa uygulayıcıları tarafından çekilen acıyı azalttı. Her bir Dafa uygulayıcısının müşterek çabası olmadan bunun gerçekleşmesi mümkün olamazdı. Elbette, Fa-düzeltmesinin muazzam gücü çok daha büyük bir hızla ilerliyor. Fakat Fa-düzeltmesinin devasa gücü buraya gelmeden önce Dafa uygulayıcıları, tüm insan ırkının ve hatta daha da büyük bağlantılı canlı gruplarının zehirlenmesinden kaçınmak ve zarar görmelerini azaltmak için çok ama çok gayret ettiler. Fa'yı onaylama yolundaki her bir Dafa uygulayıcısı yeteneğini tamamıyla kullanıyor ve Fa'yı onaylamak, yaşamları kurtarmak ve gerçekleri açıklamak için gösterdiği çabada, sıradan insan toplumu içinde edinmiş olduğu yetenek ve bilgisini kullanıyor ve onlar bunu gerçekten de çok iyi başardılar.

Aslında, bu zulümde sıradan insanların çektikleri çok daha şiddetlidir. Kötü ve zehirli yalanların propagandası çok fazla sayıda insanın kurtarılamaz ve elde tutulamaz hale gelmesine neden oldu. Ve artık daha fazla kurtarılamayacak veya elde tutulamayacak olan bu insanlar ile birlikte, geldikleri yerlerdeki büyük ve farklı yüksek seviyelerde hayatlarını sürdüren sayısız grup canlılar da parçalanıp yok olmak zorunda kalacaklar. Bunun hakkında konuşurken bütün bunlar sadece birkaç kelimeden ibaret, fakat kozmosta hakikaten, gerçek anlamda gerçekleşen bu tür devasa değişimler çok korkunçtur. Çok uzaktaki kozmik vücutlar parçalandığında insanlara harikulade bir manzaraymış gibi ve bir şeylerin patlamasıymış gibi görünebilir. Fakat göksel vücutlar insanların tam gözü önünde parçalanıp yok olduğunda, insan ırkı onun nefis bir manzara olduğunu düşünmeyecektir. Ve o aşırı derecede devasa kozmik vücutlar ve dev gibi canlılar parçalandığında, bu ne kadar korkunç olacak? Onların içinde aşırı derecede fazla sayıda canlı var! Sayısız ve ölçülemeyecek kadar çok canlı yok edilecek ve bunun tamamı kozmostaki eski faktörlerin yapmış olduğu şeylerin sonucudur. Bana ait olan Fa-düzeltmesinde, kozmostaki sapmış fikirlerin temelinde, ayıklanmaları ve istediklerini elde tutmayı ayarladılar -kendi istedikleri her şeyi ayarladılar. Bunların hiçbiri benim dileğim değildi ve bu Fa-düzeltmesine şiddetli bir biçimde engelleme yarattı ve yaşamların kurtuluşuna şiddetli bir biçimde engelleme yarattı. Bu yüzden, bu olaya iştirak eden ve Fa-düzeltmesine engelleme yaratan tüm faktörler, en tepeden, burada insanlar arasında bulunan şeytani varlıklara kadar hepsi, tarihe karşı sorumluluk üstlenecek ve hiçbir şekilde bundan kaçamayacaklar.

Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama perspektifinden bakıldığında, bizler eski güçlerin düzenlemelerini tanımıyoruz, fakat ben eski güçlerin ortaya çıkıp kendilerini göstereceklerini biliyordum -konu sadece hangi biçime bürünecekleri idi. Bundaki sebep şudur, Fa-düzeltmesi, ufak çapta bir canlı gurubunu değil, tüm kozmostaki canlıları güçlü bir şekilde etkileyecekti, kozmostaki hiçbir canlı bu inanılmaz büyüklükteki değişimden kaçamayacaktı, bu yüzden, etkilenen canlıların tamamı Fa-düzeltmesi meselesinde kendi anlayışına sahip olacak ve bu yüzden Fa-düzeltmesi meselesine kendi fikirlerini kullanarak bakacaklardı. İştirak edenin seviyesi ne kadar yüksek ise, Fa-düzeltmesine olan engelleme bir o kadar fazla büyüdü. Tek bir düşüncesi veya yaptığı tek bir hareket aşağıdaki seviyelerde tam bir kargaşaya neden oldu. O yüzden, bu zulme, en nihayetinde, kozmosun en üst seviyelerindeki farklı algılayışlar sebep oldu. İstedikleri şeyler, kozmosun Fa-düzeltmesine engelleme yarattı. Bu yüzden bütün bunların olacağını biliyordum ve düşük seviyelerdeki canlıların -etkilendikleri zaman- kendi bildiklerini, bir yolla veya başka bir yolla yapmak için ortaya çıkacaklarını biliyordum. Bu yüzden Dafa uygulayıcılarının Fa'yı dinlemesi, Fa'yı elde etmesi, xiulian uygulaması ve bu dünyada Dafa için bir altyapı oluşturması -bu güç- tamamen uygulayıcıların bu dönem esnasında yaşamları kurtarması ve Dafa uygulayıcılarının kudretli erdemlerini oluşturması içindir ve böylece de en kutsal, -Dafa tarafından oluşturulmuş- varlıklar olacaklar. Çok sayıda Dafa uygulayıcısı, yaşamları kurtarmak ve kozmosun oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş döneminin en son aşamasında, yapmaları gereken şeyleri yapmak için tarihte büyük yeminler etti.

Fa-düzeltmesi sürecinde Dafa uygulayıcıları ettikleri yeminleri yerine getirdi ve yapmaları gereken şeyleri tam olarak yaptılar. Özellikle, iyi bir şekilde yapmış olanlar, verdikleri sözleri gerçekleştirdiler. Ne olduğu önemli değil, bu zulümde, bir Dafa uygulayıcısı ne kadar eziyet görmüş olursa olsun, bir Dafa uygulayıcısını bekleyen şey en muhteşem olandır. Bunun sebebi, insan dünyasında "Yaşam" ve "Ölüm" olarak görülen şeyler bir canlı için gerçek yaşam ve gerçek ölüm değildir, bu yüzden, bu zulüm esnasında bir Dafa uygulayıcısı ne kadar zulüm görmüşse, bu onun bir o kadar onur ve ihtişam elde edeceğidir. Bu yüzden, duruma bu açıdan bakacak olursak, Dafa uygulayıcıları, açık konuşmak gerekirse, şu anda zulüm yüzünden ne kadar acı çekiyor olursanız olun, xiulian uygulayıcıları bu dünyanın kayıp ve kazançlarını umursamazlar, xiulian gerçek anlamda Tamamlanmaya ve bir canlının ebedi görkemine ulaşmaya çalışmaktır. Bu nedenle, Dafa uygulayıcıları olarak, aslında kendinizi yükseltmek için Fa'yı onaylamak, bu ortamda kudretli erdeminizi Dafa'nın Erdemli Aydınlanmış Yüce Varlıkları olarak gururla göstermek için bir fırsat elde ettiniz. (Alkış) Gerçekten zehirlenmiş olan diğer canlı varlıklardır ve onlar hayatlarını gerçek anlamda kaybedecekler. Her ne kadar zulme uğramış olan canlı varlıklar bu dünyadaki her şeyi kaybetmiş olsa da, zulmedenler sahip oldukları her şeyi sonsuza dek kaybettiler. Kozmosun Fa prensipleri adaletlidir -orası kesin.

Bu yüzden Dafa uygulayıcıları için bizim yaşadığımız tarihin bu dönemi ne kadar sert geçerse geçsin, bunda üzülecek hiçbir şey yoktur. Bizim düşündüğümüz şey yaşamları kurtarmaktır ve sizler, buraya Fa için gelmiş olan bir varlığın büyük gayesini başarmalı ve buraya gelmenin anlamını yerine getirmelisiniz. Bu yüzden bizim pişman olacağımız hiçbir şey yoktur ve Dafa uygulayıcılarını bekleyen şeylerin tamamı muhteşem şeylerdir. En üzücü, acıklı olanı, zulüm gören dünya insanları ve eski güçlerin kendileridir. Asıl acıklı olan şey onların sonudur.

Bizler 20 Temmuz 1999'dan bugüne geldik, her ne kadar zaman çok uzun olmasa da sizlere sonsuzmuş gibi geldi. Sizler şeytani güçler tarafından yaratılan terör ortamını kişisel olarak deneyimlediniz ve uygulayıcılarımızın ailelerine yaşatılan ıstırabı ve zorlukları, uygulayıcılarımıza psikolojik baskıyla yaşatılan zorlukları hissettiniz, o yüzden sonsuza kadar sürecek gibi geliyordu. Fakat gerçekte, kozmosun tüm Fa-düzeltmesi sürecinde bu sadece bir "an"dır. Farklı boyutlardaki zaman farkı yüzünden zamanın uzunluğu farklı hissedilir. Bir canlı sadece bir dakika veya tek bir saniye içerisinde, ona sonsuzmuş gibi gelen bir yaşam süresini tamamlayabilir ve bir varlık 10 bin yılda ona gerçekten çok çabukmuş gibi gelen bir yaşam süresini tamamlayabilir. Aslında, Fa-düzeltmesinin tüm süreci boyunca, çok sayıda uygulayıcımız, durum çok şiddetliyken, bazı şeyler düşündüler ki, bunların bazıları şöyleydi: Bu zulüm ne zaman bitecek? Bugünlerde bunu söyleyen o kadar fazla kişi yok, şeytanla yüzleştiğinizde çok mantıklı ve daha netsiniz, çeşitli türlerde şeytani varlıkların neyi başarmaya çalıştıklarını anlıyor ve bizim Dafa uygulayıcıları olarak sorumluluklarımızı tam olarak kavrıyorsunuz.

Aslında, tarihin bu döneminden geçmenin ardından geriye dönüp baktığımızda, hissettiğiniz şeyler gerçekten oldukça özel. Bizler bu sertlikte bir ortamdan geçtik ve insan tarihinin en şeytani periyodundan sağ çıkmayı başardık. Bunun sebebi, bu sadece insanların yaptığı bir şey değil, kozmosun tamamından olan canlıların buraya odaklanmasının bir sonucu idi. Bu zulmün, bu dünyadaki görünümleri, değişik seviyelerdeki tüm varlıkların burada olmasının ve burada insan eylemlerini kullanmasının tezahürleriydi, o yüzden de Dafa uygulayıcılarının dayanmış olduğu şeyler sadece insanlar tarafından yaratılan ıstırap ve baskı değildi, yüksek seviyeli kozmik vücutların karışması ile sebep olunan olaylardı, hatta farklı seviyelerdeki daha fazla sayıda kozmik vücudun karışması ile sebep olunan olaylardı. Kozmostaki tüm canlılar insan ırkını dikkatle izliyor, Üç Diyar kozmosun odak noktası haline geldi.

Elbette bu zulüm yüksek seviyeli eski güçlerin tarihte çağlar öncesinden planlamaya başladığı bir şeydi. Daha önce Üç Diyarın "Fa-düzeltmesi" için yaratıldığını söylemiştim. Kozmosta daha önceleri Üç Diyar diye bir şey gerçekten de yoktu. Bazı uygulayıcılar bana şöyle sordular: "Shifu, diğer devasa gök kubbeler de bir Üç Diyara sahip mi?" Onlara, sahip olmadıklarını söyledim. Kozmosun Fa-düzeltmesi burada yapılacaktı tam olarak burada yapılacaktı, bu yüzden Üç Diyar burada yaratıldı. Her bir çim yaprağı, her bir ağaç, her bir toz zerreciği, her bir taş, insanlardan nesnelere kadar -tüm canlılar bu Fa için geldi. Duruma, tüm kozmosun iyi bir yerinden bakıldığında, geçmiş olan zaman o kadar da uzun değil. Fakat kozmosun farklı seviyelerindeki canlılara uygun ve iyi bir izleme noktasından bakıldığında, zaman sonsuzmuş gibi göründü. Çok fazla sayıda varlık Üç Diyarın neden yaratıldığını artık bilmiyor ve Üç Diyarın yaratılmasının asıl sebebini unuttu. Daha önce her şeyin bu Fa için gelmiş olduğunu söylemiştim. Üç Diyar içinde bulunan tüm canlılar Fa için geldi, Fa için yaratıldı ve Fa için oluşturuldu. Fakat bunların tamamı tutumlarında pozitif rol oynamıyor. İlk başta eski güçler, onların düzenlemeleri ile inanılıyordu ki, davranışlarında pozitif bir rol oynamayacak olanlar da Fa'ya aynı şekilde katkı sağlayacaktı, bu yüzden eski güçler onların da Tamamlanmaya ulaşması gerektiğini düşünüyordu. Ben hayır diyorum! Bu zulmün kendisi Fa-düzeltmesinde tanınmıyor ve bütün bu negatif rol oynayanlar, eski güçlerin yaptığı zulme iştirak ediyorlar ve onlar ayıklanacaklar. Orası kesin -geçmişte kim olursanız olun.

Çok sayıda uygulayıcı Shifu'nun çok merhametli olduğunu söyledi. Açık konuşmak gerekirse, aslında ben merhametin içinde değilim. Kötülüğün içinde de değilim. Eğer ben merhametin içinde olsaydım, negatif varlıklar kozmostan tamamıyla yok olurdu ki, o durumda kozmostaki ayar bozulurdu ve bunun bir sonucu olarak bütün canlılar yaşamı anlamsız bulurdu. Eğer kötülüğün ortasında olsaydım, iyi canlılar nasıl sağ kalabilirdi? Kozmos şeytani bir vücut haline gelirdi. Ben bunların hiçbirine sahip değilim ve bunların hiçbirinin içinde değilim. Fakat onların hepsini biliyorum, onların hepsini kontrol edebilirim ve onların hepsini dengeliyorum. Kozmostaki Fa prensipleri tamamıyla adaletlidir. Ben doğru düşünceler ve de tüm yaşamları kurtarma niyeti ile geldim. Meydana gelen şeyler benim olayları nasıl yapmış olduğumu ispatladı ve Fa-düzeltmesine engelleme yaratanlar kesinlikle eski güçlerdir.

Şu anda, eski güçler tam olarak yok edilmiş durumdadır. En yüksek biçime sahip olanlardan en aşağı seviyeye kadar olan sözüm ona Tanrılara -eski güçler tarafından ayarlanmış olarak -Fa-düzeltmesine farklı seviyelerde iştirak eden ve farklı seviyelerde Fa-düzeltmesini etkilemiş olan çarpık varlıklara kadar hepsi, bütünüyle ayıklanmış durumdadır. Onlar yok oldular. Ve aslında belirli görevleri yerine getiren o karanlık hizmetkârlarda tamamen yok edildi. Bu bizim merhametli olmadığımız anlamına gelmiyor. Vermiş oldukları zararın neticesi olarak, muazzam, ölçülemez ve sayılamayacak kadar çok canlı yok edildi. Bundaki sebep, eğer bu canlılar yok edilmeseydi, Fa-düzeltmesinin hızla ilerlemesi mümkün olmayacak ve tüm gök kubbe, eninde sonunda çözülüp yok olmasından önceki son şansı yakalayamayacak ve değerlendiremeyecekti. O yüzden, bu ciddi bir meseledir.

Konu buradaki şeylere gelince, bizim dünyada karşı karşıya kaldığımız hiçbir şey tesadüfî değildir ve sadece bu insan yerinde meydana gelen şeyler değildir. Dafa uygulayıcıları Dafa'yı kabul ettirirken ve yaşamları kurtarırken, insanlara Fa'nın daha yüksek seviyeli gerçeklerini söyleyemez, çünkü insanlar onları kabul edemez veya onları anlayamazlar. Bu yüzden sadece bu bile yaşamları kurtarmayı oldukça zor bir hale getiriyor. Tüm varlıkların farkında olan bir yanları var, fakat aynı zamanda farkında olmayan bir yanları da var. Bir kişinin dünyada bulunan insan yüzeyi, -dünyada Dafa uygulayıcıları ile yan yana bir arada bulunan kısmı- kesinlikle farkında olmayan kısımdır. Ve bu farkında olmayan kısma gelince, doğumdan sonra insan dünyasında menfaat sağlaması için savaştıkça, kişinin zihni kötü faktörlerle dolar. Ve bu özellikle son zamanlarda insan ahlakının şiddetli bir biçimde düştüğü yerler için geçerlidir ve üstelik Çin'de ortaya çıkan Parti, Çin'deki insanların zihninin çarpık ve sapkın bir hale gelmesine sebep oldu ve onlar iyi ve kötünün ne olduğunu dahi söyleyemiyorlar. Bütün bunlar yaşamların kurtarılmasını şiddetli bir biçimde etkiledi ve Dafa uygulayıcılarının kendilerini geliştirmelerini ve yaşamları kurtarmalarını zorlaştırdı. Fakat Dafa uygulayıcıları olarak sadece zor olduğu için bırakamazsınız, çünkü bu, tarih tarafından size bahşedilmiş olan bir sorumluluktur ve bu sizin ettiğiniz ihtişamlı, görkemli yemindir ve bu sizlerin çok uzun zamandır beklediğiniz bir şeydir.

Bazı uygulayıcılar olayları açıklarken sıklıkla dinlemek istemeyen insanlarla, olayları kabul etmeyen insanlarla hatta düşmanca davranan insanlarla karşılaşıyor. Bir kişinin karşı çıkmasının sizin için zihinsel bir başarısızlık olmasına veya yaşamları kurtarmak için cesaretinizi kaybetmenizi sağlamasına izin vermemelisiniz. Bir Dafa uygulayıcısı… bir Dafa uygulayıcısı nedir? O en muazzam Fa tarafından yaratılmış bir varlıktır. (Coşkulu Alkış) ve o kaya gibi sarsılmaz ve elmas gibi yok edilemezdir. Sıradan, kötü bir insandan gelen birkaç cümlenin ne gibi bir önemi olabilir? "Ne kadar şeytan olursan ol, beni değiştiremezsin. Ben sadece tarihi görevimi tamamlamak zorundayım ve ben bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyi yapmak zorundayım." Bu sizin nasıl olmanız gerektiğidir. Çünkü biz şu konuda net olmalıyız ki, insan toplumunda ve bu kozmostaki varlıklar arasında artık kurtarılamayacak olanlar, hatta artık gerçeği duyamayacak olanlar dahi var. Olayları açıklarken bu tip insanlarla karşılaşacaksınız. Net ve mantıklı olmalısınız: biz kurtarılabilecek olanları kurtarıyoruz. Fakat Dafa uygulayıcıları olarak sizler, merhamet geliştirmektesiniz, bu yüzden şefkatli olmalısınız. Onlar, kabul eden kişiler olsun veya olmasın, siz onlara daima şefkatle davranmalısınız ve sıradan insanlarla rekabet edemez veya varlıklara insan düşünceleri ile bakamazsınız. Onların kabul eden insanlar olup olmadığına aldırmadan, yapmanız gerekenleri sadece şefkat ile yapın. Merhamet kişinin uygulamasından gelir ve o davranışlarla ortaya konan bir şey değildir. O, derinlerden gelir ve başkalarına göstermek için yapılan bir şey değildir. O, ebediyen var olan bir şeydir ve zamanın geçmesi ile ya da durumların değişmesi ile değişmez.

Tarihin bu döneminden geçip geriye dönüp baktığımızda, eğer her bir Dafa uygulayıcısı: "Ben yapmam gereken her şeyi yaptım" (Alkış) diyebilirse, işte o en olağanüstü şeydir. (Uzun alkış) Fakat kendisine zarar vermiş olan ve yapmak istediklerini gerçekleştiremeyen ve de tarihin onlara bahşetmiş olduğu şeyleri yapamayan çok sayıda uygulayıcı mevcut. İyi olan şey şu ki, zulüm henüz tamamen sona ermedi, bu yüzden hala şans var. Bunun nasıl telafi edileceğine ve ne yapılacağına gelince, bu size bağlı. Fa'yı öğretmeye başladığım günden beri şunu söyledim, benim yaptığım şey insanoğluna karşı, topluma karşı ve tüm yaşayan varlıklara karşı sorumlu ve şerefli olmaktır. (Coşkulu alkış) Söylemiş olduğum her şey gelecekte gerçekleşecektir ve verdiğim yemin gelecekte yerine getirilecektir.

Dünyanın var oluşundan beridir, insan ırkının geçirmiş olduğu tarihi süreç ne kadar uzun olursa olsun, ister binlerce yıl, ister on binlerce yıl olsun, Tanrıların gözünde o çok çabuk bir süreçtir. Canlı varlıklar için zamandaki farklılığı yaratan, buradaki zamandır. Üç Diyara gelmiş olan varlıklar olarak, Üç Diyar içindeki Dafa uygulayıcıları olarak, hepiniz biliyorsunuz ki, önceden kozmosta bu Üç Diyar yoktu. Fa'yı öğretirken defalarca bahsetmiş olduğum gibi, onun yaratılma sebebi Fa-düzeltmesi içindi -oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş- döneminin son aşaması esnasında burayı kullanmak içindi. Eğer Fa-düzeltmesi esnasında gerçekten de Fa-düzeltmesi rolü oynayamasaydı veya bir başka deyişle, eğer bu Fa-düzeltmesi başarısız olsaydı veya bu insan dünyasındaki Fa-düzeltmesi esnasında insanoğlu Dafa'ya karşı bir nebze dahi pozitif bir tutum sergilemeseydi ve Dafa uygulayıcıları iyi bir şekilde yapamasalardı, konunun farklı yanları iyi gitmeseydi, o zaman Üç Diyar gelecekteki kozmosun içinde var olmayacaktı. Bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, buradaki bu yer, yakın gelecekte ortadan yok olacaktı. Fakat Dafa uygulayıcıları gerçekten de çok iyi başardılar ve Dafa uygulayıcılarından beklenen şeyi başardılar, insan ırkı pozitif yanını gösterdi ve ben uyumlandırmak istediğim şeyleri, burada uyumlandırmaktayım. (Alkış)

Her ne kadar bazı canlılar bu zulme iştirak etse de, çok sayıda canlı kayıtsız kalsa da ve çok sayıda canlı -bunu yapabilecek yeteneğe sahip olmasına karşın- destekleyici olmasa da insanların çok büyük çoğunluğu, tüm canlıların büyük çoğunluğu anlayışlı ve destekleyici, bu da onların pozitif yanlarını ortaya koydukları anlamına geliyor. Sizlerin burada xiulian uygulayabilmeniz, burada Fa'yı onaylayabilmeniz ve Shifu'nun burada tamamlamak istediği şeyleri tamamlayabilmesi ile birlikte, burada bulunan canlılar gelecekleri için fırsatlar yarattılar. Bu yüzden gelecekte Üç Diyar sonsuza dek var olacak. (Coşkulu Alkış)

Son zamanlarda çok sayıda özel şeyler yaptık ve siz de bunu gördünüz. Biliyorsunuz, önceki bir Fa konferansında bu yılın hadiseli bir yıl olacağını söylemiştim. Aslında yılın başlangıcından bu yana anakara Çin'deki alçak politik çete yaptıklarına devam ettikçe, Dafa'ya zulmeden birkaç yüksek düzey memur Birleşik Devletler mahkemelerince suçlu bulundu ve baş alçak (Jiang Zemin) hakkında dava açıldı; hepinizin bildiği gibi insan ırkını tehdit eden Sars virüsü, Hong Kong anayasasına sonradan eklenen 23. maddeden kaynaklanan sorunlar, anakara Çin'deki büyük su baskını ve özellikle de zulmü dünya çapında herkese duyuran TV kanalı gibi çok sayıda şey oldu. Tüm bunlar şeytani kötülüğe ciddi bir biçimde darbeler vurdu. Onlar bütün bunları felaketler olarak kabul ediyor ve buna Dafa'nın şu anki durumu da dâhil. Bunların tamamı doğal görünümlermiş gibi ortaya çıkabilir, fakat eğer şeytani varlıklar temizlenmemiş olsaydı, çok fazla sayıda şey başarılamazdı. Bunun sebebi, insanların arkasında onların faktörleri vardı ve insanlara ait olan bu yeri ele geçiriyorlardı -insanları sadece kontrol etmiyorlar, aynı zamanda insanlar ile yer değiştiriyorlardı. Siz insanlara gerçeği anlatırken onlar insanları kontrol ediyor ve onları kulak asmaz bir hale getiriyorlardı. Bu, şeytanın kontrol çabasıydı.

Bugüne gelince, şunu söyleyebiliriz: şeytani güçler, eski güçler, bu dünyadaki şeytani insanlar, Fa'ya zulüm eden tüm faktörler, savaşı kaybediyorlar. İleriye baktığımızda, durum çok daha büyük değişimlerden hızla geçiyor. Ve bu şu anlama geliyor, tarihin bu periyodu pek yakında arkamızda kalacak ve çok yakında olayların bir sonraki aşamasına gireceğiz. Bazı Dafa uygulayıcıları sürekli soruyor: Biz bu dönem esnasında Fa'yı yayarken neden çok sayıda yeni uygulayıcı yok? Elbette bunda şeytanın kontrol çabası faktörü olduğu kadar, eski güçlerin onları engellemesi faktörü de vardı. Onları doğrudan yok etmememin sebebi, bir sonraki insan grubunun bir sonraki olaylara ait olmasıdır. Bu dönem, uygulamalarında, yaşamları kurtarmalarında ve Fa'yı onaylamalarında olgunlaşmak üzere Dafa uygulayıcıları içindir. Şu anki duruma bakacak olursak, Fa-düzeltmesinin muazzam akıntısı yakında burada dolup taşacak, o yüzden çok sayıda şey yavaş yavaş yıkılıp, yok oluyor ve de en yüzey boyuta yavaş yavaş ulaşılıyor. Bazı bölgelerde yeni uygulayıcıların ardı ardına gelmeye başlamalarının sebebi budur. Ve eğer durum bu ise, durumun tamamı gerçekten de çok hızlı bir biçimde değişecek.

Yine de, tüm konuşmuş olduğum şeyler ile birlikte, bizler tarihin bu kısmından geçtik ve bunun bizim için ayrıcalıklı kazanç olması veya eski güçler tarafından bize zorla verilen bir şey olması fark etmez bu zulüm esnasında Dafa uygulayıcıları, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyi yaptı. Bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, bu zulüm esnasında, sizler Dafa uygulayıcılarının sahip olması gereken kudretli erdemi oluşturdunuz. Canlılar için yapmanız gereken şeyleri yaptınız, kendiniz için yapmanız gereken şeyi yaptınız ve yakında gerçekleşecek olan -aydınlanmış bir varlık olmayı hak ediyorsunuz. (Coşkulu Alkış)

Daha özel şeyler hakkında, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, çünkü son zamanlarda Fa konferanslarımız oldukça sık düzenleniyor, oldukça fazla şey söyledim ve sizler hala, birçok şeyi anlamaya çalışma sürecinin içerisindesiniz. Hakkında konuşmuş olduğum çok sayıda şey, sadece yüzeysel şeyler değildir; o yüzden onlara hala çalışmak zorundasınız. O yüzden bu seferlik, bu Fa Konferansımız sadece çok görkemli olduğu için buraya gelmek ve uygulayıcılarımızla buluşmak istemiştim. Özellikle çok uzaklardan ve de izole bölgelerden gelmiş olup, beni uzun zamandır görmemiş olan çok sayıda uygulayıcı var o yüzden ben de bu fırsatı uygulayıcılarımızla buluşmak, herkesi görmek için kullanmak istedim. Hepsi bu. (Uzun, coşkulu alkış)