2004 Batı Amerika Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 28 Şubat 2004 ~ Los Angeles)


Merhaba! ("Merhaba Shifu!" Alkış) Bu zulüm yıllardır devam ediyor. Fakat konu o şeytani varlıklara gelince, yaşam ortamları ve yaşama şansları giderek artan bir şekilde azalıyor ve yaşam, bu dünyada zulmü yöneten o kötü insanlar için giderek daha da zor bir hale geliyor. Fa-düzeltmesinin genel durumu anlamında, şu anda konu insanlığın tortusu ve düzenlenmiş bir pislik olan bu zulme gelince, dünya insanları bu konu hakkında giderek daha net fikirli bir hale geliyor ve özellikle anakara Çin'de bulunan insanlar bu duruma uyanıyorlar; insanlar bu zulmün şeytaniliğini görüyor ve bu zulmün ardındaki nedenleri anlar bir hale geliyorlar. Şu anki durumun Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklamak, dünya insanlarını kurtarmak ve zulmü ifşa etmek için giderek artan şekilde daha uygun bir hale geliyor olduğunu söyleyebilirsiniz. Şu anda, şeytanın temizlenmesinin ardından, dünya insanlarının büyük bir bölümü daha net fikirli hale gelmeyi başarabildiği ve Falun Gong zulmü konusunda kendi başlarına mantıklı bir biçimde düşünebildikleri için, bu adi baskıyı sürdürmek kötü insanlar açısından gittikçe zorlaşıyor. Dünya insanlarının uyanıyor olması faktörü, şeytanı oldukça korkuttu. Dünya insanları, şeytanın yaptıkları yüzünden artık daha fazla sorumlu tutulmak istemiyorlar ve bu durum, şeytani faktörleri ve kötü ruhlu insanları, bu zulmü gerçekten de sürdüremez bir hale getiriyor. Ve bununla birlikte, kendilerini bu durumun içerisinden çekip çıkarmaları onlar için zor. Şeytani varlıklar kendilerini kaybettiklerinde ve de mantıksız bir durumda olduklarında, zulmün şiddetini arttırıyor, fakat bir sonuç elde edemiyorlar. O yüzden çok daha kudurmuş bir hale geliyorlar. Şu anda bana şöyle görünüyor: artık şiddetini daha fazla arttıramazlar fakat geri adım da atamazlar; geri adım atamazlar, fakat dayanaklarını kaybettiler. Dünyadaki insanlar bu şeytani baskıyı artık net olarak gördüler, fakat bu en adi zulmün Dafa uygulayıcıları için yarattığı zarar büyüktür ve tüm tarihte bu denli şeytani bir zulüm hiçbir zaman için olmamıştı. Farklı bir perspektiften bakacak olursak, Dafa'ya ve Dafa uygulayıcılarına yaptıkları her şey, bunları kendilerine yapmaları ile aynı anlama gelmektedir, çünkü gelecekte bunun bedelini defalarca ödemek zorunda kalacaklar.

Kozmosta iyi ve kötü var olmaktadır; "negatif ve pozitif", "erdem ve ahlaksızlık" var olmaktadır. Ve bunlar karşılıklı-üretim, karşılıklı-engelleme prensiplerine neden olur. Gerçekte ise, insanlar, daha en başından itibaren bu zulmün başarısızlığa mahkûm olduğunu ve [kendi süreci içerisinde] Dafa uygulayıcılarının uygulamalarında başarıya ulaşmasını sağlayacağı faktörünü görmeyi başaramazlar ve kötü insanlar bunun üzerinde düşünmezler bile. Yani bir başka deyişle, o ahlaksız insanların taşıdıkları niyetler kötüydü, fakat onlar Dafa uygulayıcılarının kendilerini "Dafa uygulayıcıları olarak oluşturmaları konusunda" olanaklar sağlamak için gerçekleştiler. Elbette ki, ben bu durumun gerçekleşmesini istemedim ve zulme uğrarken, ben ve Dafa uygulayıcıları, zulmün durması ve yaşamların Dafa'ya karşı günah işlemesine izin vermemek için çalışıyoruz. Kurtarılamayacak bir noktada bulunan canlılar kötü şeyler yapmakta ısrar ediyorlar. Fakat onlar, her bir cümle ve de hareket ile birlikte, "pozitif ve negatifin eş zamanlı olarak belirdiği" prensibinden bihaberler. Çünkü eski kozmosun bu seviyesinde karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme prensibi var olmaktadır; pozitif ve negatifin iki farklı faktörü var olmaktadır. Bir kişi bir şeyler yaptığında, aynı anda pozitif ve negatif şeyler belirir. Ve bu, insan toplumunda yapılmakta olan her şey için geçerlidir. Bu iki faktör kendisini her şeyde eş zamanlı olarak gösterir. Bu durum, bir kişinin bir şeyler söylediği, bir şeyler yaptığı ve hatta bir düşünceye sahip olduğu zaman için de geçerlidir -pozitif ve negatif faktörler kendilerini bütün bu şeylerde gösterecektir. Aynı şekilde, bu zulümde, hepiniz onun amacının ne olduğunu ve ardında yatan niyetin hakikaten çok kötü olduğunu biliyorsunuz. Fakat sonuç şudur ki, onlar çok kötü şeyler yaparken, aynı zamanda da [Dafa uygulayıcılarına bu zulme karşı durdukları esnada] onların kendilerini olgunluk noktasına kadar geliştirmelerine olanak sağlamışlardır. Ve zulüm ne kadar şiddetli ise, Dafa uygulayıcılarını oluşturmayı başarması da bir o kadar fazla olacaktır. Kötü insanlar bu prensibi hiçbir şekilde bilmemektedir. Shifu'nuz olarak, benim perspektifimden bakıldığında, ben, Dafa uygulayıcılarının Fa-düzeltmesi süreci esnasında test edilmesi için, bu şeytani zulmün kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyorum ve Dafa uygulayıcıları zulme katlanarak daha yüksek bir seviyeye ulaşabilecekleri gibi yanlış bir düşünceye de sahip olmamalıdırlar. Dafa ve onun uygulayıcıları zulme karşıdır, yani bu, Dafa uygulayıcılarının görevidir. Eğer kendinizi Fa temelinde geliştirmiyorsanız, sadece zulme katlanarak daha yüksek seviyelere ulaşamazsınız -değil ki bir Dafa uygulayıcısının standardına ulaşmak. Eski güçler tarafından yaratılmış olan bu sözüm ona "ortamı" tanımayın, çünkü ben, Fa-düzeltmesi süreci içerisinde, tüm yaşamları Dafa'ya uyumlandıracaktım. Ve Dafa uygulayıcılarını bu türden bir şeytaniliğin ortasında geliştirmeye çalışmak kesinlikle gerekli değildi. Fa-düzeltmesi kesinlikle başarıya ulaşacak ve Dafa uygulayıcıları da kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Benim Dafa uygulayıcılarım onlara bu şeyler yapılsa da başarıya ulaşacaktır ve benim uygulayıcılarım onlara bu şeyler yapılmasaydı da başarıya ulaşacaktı. Sadece, şeytan bütün bu şeyleri [Fa-düzeltmesine engelleme yaratan bütün bu şeyleri] yapmakta ısrar ediyor, yaptıkları kötülükler süreci içerisinde, kendilerini günah işlemeye sürüklüyor ve çok sayıda yaşamın ve insanın -buna kendileri de dâhil- ayıklanmasına sebep oluyorlar. "Negatif ile pozitifin doğması" faktörü ile "aleyhte olan ile lehte olanın doğması" faktörü, kozmosta gerçekten de kendisini gösteriyor.

İnsanoğlu bu prensibi net bir şekilde göremiyor. Sıradan bir insan toplum içerisinde bir şey yapmak istediğinde, [aslında kişinin düşüncesi daha ortaya çıkar çıkmaz] veya bir şey yapar yapmaz, iki türlü etki ortaya çıkar. Geçmişte xiulian uygulayan kişilerin kullandığı: "iyi veya kötü neticeler, kişinin sadece tek bir düşüncesinden doğar" diye bir deyiş vardı. Bu cümlelerin bir diğer anlamı da şudur ki, bir şeyler yapma sürecinde gerçekten de iki türlü etki olabilir. Dafa uygulayıcılarına zulmederek, bunun Dafa uygulayıcılarını geliştirmek ile neticeleneceğini ummuyorlardı; bu gerçekten de onların beklemediği bir şeydi. Kozmosun eski prensibi, "negatif ve pozitifin aynı anda tezahür etmesi anlamında" mutlak idi ve bu durum insan toplumu için de geçerli idi. Bu, insan toplumundaki her şeyde tezahür etmektedir. Sıradan insanların yapmak istedikleri her şeyde [ne olurlarsa olsunlar] pozitif ve negatif onunla birlikte türer. Örneğin, bir kişi hoşlanmadığı bir diğer kişiye vurduğunda veya onu aşağıladığında, ona vurduğu veya onu aşağıladığı esnada o kişiye erdem vermektedir ve ayrıca o kişiye sonradan somut bir biçimde geri bedel ödemek zorunda olacaktır. İnsanların göremediği şeyler anlamında, işte böyledir. Aynısı insanların görebildiği şeyler için de geçerlidir. Mesela, insanlar çocuklarını eğitirlerken, genelde onların zirveye çıkmasını isterler, fakat çocuklarının saflıktan ve iyilikten giderek uzaklaştıkları, kozmosun doğasından giderek uzaklaştıkları ve Tanrısal varlıklardan giderek uzaklaştıkları akıllarına gelmez. İnsanlar çocuklarının zarar görmesinden endişelenirler, o yüzden de onlara misilleme ve diğer insanlara hamle yapmayı öğretirler. Fakat çocuklarına bunu yapmalarını söylerlerken, insana has ahlak değerlerine ve iyiliğe temel bir seviyede zarar veriyor olduklarını hissetmezler. İnsanlar ne zaman bir şeyler yaparlarsa, bu durum iki sonuç doğurmaktadır.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm de bunu tamamen ispatlamıştır. Politik bir güç, nasıl olur da insanları inançlarından mahrum bırakabilir? İnsanları düşünce özgürlüğünden nasıl mahrum bırakabilir? Yaptığı şey emsalsizdir. Bunun yaparak başarıya ulaşabilmesi nasıl mümkün olabilir? Bu amaca ulaşmak için binlerce yıllık antik kültürü tamamen yok etmeye bile kalkışmıştır. İnsanların ahlak standardının binlerce yıl boyunca yaşamasını sağlayan şeyleri, tamamen ters-yüz etmeyi, onları kati biçimde devirmeyi denediler ve hatta bir daha asla canlanmaması için ayakları altında ezmeye çalıştılar. Bunu ister başarmış ister başarmamış olsunlar, yapmış oldukları şeyler, karmik cezalandırma doğuracaktır ve bu onların aklına gelmeyen bir şeydir. Bunu yapmaya başladıkları zamandan bu yana, Çinli insanlar hiçbir şeye inanmıyorlar; ahlakları ve davranışları için olan standartlarını kaybettiler -bu gibi insanlar her şeyi yapmaya cesaret ederler ve herhangi türden bir kötülüğü yapma kapasitesine sahipler. Toplumun her yönü yozlaşmış durumdadır. Günümüz Çinli insanlarının ağzından yalan eksik olmuyor; onlara göre yalan, havadan sudan konuşmak kadar olağan bir şey ve yapmaktan mahcup olacakları bir şey yok. O zaman bütün bunların olmasına sebep olan bu türdeki bir grup insan, politik güç için uygun mudur? İnsanlar bunların hiçbirini önceden görmediler.

"Lehte" ve "aleyhte" eş-zamanlı olarak var olmaktadır ve insanlar için, toplum içerisinde istedikleri şeylere ulaşmaları tamamen olanaksızdır. İnsan toplumu ne zaman herhangi bir değişiklikten geçse veya insan toplumunda bir şeyler gerçekleştiğinde, aslında bütün bunlar Tanrısal varlıklar tarafından kontrol edilmektedir. Sadece Tanrısal varlıkların insanları bir şeyler yapmaları konusunda yönlendirmeleri durumunda veya Tanrısal varlıkların etkisi altında, insan toplumunda farklı durumların ortaya çıkabilmesi mümkün olabilir. Sadece insan istekleri ile bir şeyler yapmaya çalışmak bir işe yaramaz. Ayrıca düşük seviyelerdeki sefil şeytanlar ya da Tanrısal varlıklar da canlarının istediklerini yapamazlar. İyi insanlara, xiulian uygulayıcılarına zulmetmek gibi mantıksız bir şeyi, sadece en adi, en aptal şey yapabilir. Gelecekte insanlar farklı bir tarih anlayışına sahip olacaklar, özellikle de geçmiş yüzyıl ile ilgili olarak. Farklı bir şekilde değerlendirilecek.

Buna karşın, zulme karşı olma süreci içerisinde, Dafa uygulayıcılarının olgunlaşmakta olduğunu ve dünya insanlarının da giderek daha fazla uyandığını görüyorsunuz. Zulmü bu dünyada planlayan şeytan ve kötü insanlar, giderek daha da güçsüz bir hale geliyorlar. Suiistimal ettikleri yetki ve yönetmek için kullandıkları tüm yöntemler, Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulüm ile birlikte, tarih tarafından yok edilecek. Hepiniz bunun kaçınılmaz olduğunu görüyorsunuz. O durumda, bu tür bir koşul içerisinde, dünya insanlarını kurtarmak ve gerçekleri açıklamak, Dafa uygulayıcıları için artık zor değildir. Şu anda gördüğümüz durum budur ve ilerledikçe gerçekleri açıklamak hepiniz için daha da kolay olacaktır, çünkü dünya insanları giderek uyanıyor. İnsanlar gerçekleri duymak için kendi başlarına size gelecekler ve insanlar uygulamayı öğrenmek için kendi başlarına size gelecekler. Eli kulağındadır. Ve anakara Çin'de nüfusun tamamı zulme karşı olmak için ileri doğru adım atacak. (Alkış) İnsanlar ne yapıyorlarsa, bunu kendilerine yapıyorlar. Dafa uygulayıcılarına zulmetmek aslında zulmedenlerin kendisine zulmetmesidir. Bu, kozmosun doğası tarafından kararlaştırılan bir şeydir. Bütün bu şeylerin başladığı dönem içerisinde, Falun Gong'a uygulanan zulüm, tüm toplumu kapsayan bir seferberlik idi. "Lehte" ve "aleyhte" aynı zamanda -eş zamanlı olarak vardır. Bekleyin ve nihai sonucu görün. İnsanoğlu canının her istediğini yapmayı başaramaz. İnsanoğlu kendisinin güçlü olduğunu düşünüyor, fakat propaganda makineniz ne kadar güçlü olursa olsun, bir işe yaramaz. O bir miktar iğrenç yalan ve kandırmacalar, uygulayıcıların karşısında etkisizdir. Tanrısal varlıklar tarafından izin verilmeyen bir şeyi yaptığınızda, karışıklığı yaratmanızın ardından, Tanrısal yaşamların sizinle görülecek bir hesabı olacaktır. İşte bu şekildedir.

Dafa uygulayıcıları olarak daha mantıklı olmalısınız. Şeytan tamamen bitmeden önce gerçekleri açıklamak ve dünya insanlarını kurtarmak konusunda çok çalışmalısınız. Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri iyi bir şekilde yapmalısınız. Dafa uygulayıcılarının bugün yapmakta olduğu şeyler Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylaması ve sizin Tanrısal bir yolda yürüyor olmanızdır. Final aşamasında gevşeyemezsiniz; yapmanız gereken şeyleri iyi bir şekilde yapmayı sürdürün.

Bazı uygulayıcılar şu anda söylediğim şeye dikkat göstermek zorundadır: Şeytanın giderek azaldığından ve gittikçe bu işi devam ettiremeyecek kadar azaldığından her bahsedişimde, çok sayıda uygulayıcı: "Hmm.. o zaman her şeyi bir yana bırakacak ve sadece Dafa işi yapacağım" şeklinde düşünüyor. Bunu yapamazsınız. Dafa uygulayıcılarının yaptığı şeylerde aşırılığa kaçamazsınız. Sadece normal bir hayat sürün ve normal bir biçimde xiulian uygulayın. Aynı zamanda da Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapın. Şu anda olması gereken şey budur. Sıradan insan toplumunda, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyler dışında, [form anlamında] sıradan insanlarınkinden herhangi bir farkı yoktur; yüzeyde sıradan toplum ile aynı görünür, sadece sizler uygulayıcısınızdır. İşte bu şekilde olması gerekmektedir. Sizin bugün yapıyor olduğunuz şeyler, gelecek için olan şeyleri hazırlamaktır ve bu yol bu şekilde yürünmek zorundadır. Bu en doğru ve geleceğin uygulayıcılarının takip edeceği yoldur, o yüzden kesinlikle aşırıya kaçan davranışlar sergileyemez veya herhangi bir aşırı uca kaçamazsınız, çünkü o durum sizin için gereksiz engeller ve sorunlar yaratacaktır. Aşırıya kaçan herhangi bir yol ve de tüm düşünme biçimleri, benim size anlatmış olduğum şeyler değildir. Onlar bir takıntı biçimi olabilirler ve sorunlara sebep olacaklardır. Bizler zaten bunun gibi çok sayıda şey yaşadık. Bugün bu noktaya kadar gelmiş olan Dafa uygulayıcıları olarak, çok sayıda olay hakkında çok net olmanız ve giderek daha ve daha mantıklı olmanız gerekiyor. Ve problemlere sürüklendiğiniz zaman neler olup bittiğini biliyor olmalısınız. Dolayısıyla şu anda bu konularda çok net fikirli olmalı ve birtakım unsurlar tarafından artık daha fazla engellemeye maruz kalmamalısınız.

Bir başka noktada şudur: Şu anda Dafa uygulayıcılarının yapmakta olduğu her şey, Fa'yı onaylamaktır, çünkü sahip olduğunuz anlayışların ve gösterdiğiniz gelişimin tamamı Fa'dan kaynaklanmaktadır. Dafa uygulayıcıları olarak, tabii ki, Fa'yı onaylamalısınız, bunu söylemeye bile gerek yoktur. Fakat Fa'yı onaylama işinde yapılan her şey, kendiniz için yapılmaktadır -tek bir şey dahi benim için yapılmamaktadır ve buna yapmanızı söylediğim şeyler de dâhildir. Her bir Dafa uygulayıcısı, Tamamlanmaya giden süreç içerisinde, kendisine ait kudretli erdemi inşa etmek zorunda olduğu için [özellikle de siz Dafa tarafından oluşturulan canlılar olduğunuz için], Fa'yı onaylama işlerinde, bunu yapabilme yeteneğinizi kanıtlıyorsunuz. O yüzden Dafa uygulayıcılarının yaptığı şeylerin tamamı olağanüstüdür. Buna en basitmiş gibi görünen şeyler de dâhildir, mesela broşürler dağıtmak, dünya insanlarına gerçeği anlatmak, konsoloslukların önünde doğru düşünceler yollamak, Dafa uygulayıcılarının çeşitli yollarla hükümete, topluma, cemiyete ve de medyaya Fa'yı onaylaması vb. şeyler. Bunların hepsi kendiniz için kudretli erdem oluşturmaktır ve bunların hepsi final Tamamlanmasına götüren yoldur. Yani bir başka deyişle, yapmakta olduğunuz her şey, [buna küçük ve önemsiz şeyler de dâhil] hepsi kendiniz için yapılmaktadır. Tek bir şey dahi Dafa için yapılmadığı gibi tek bir şey bile benim için [sizin Shifu'nuz için] yapılmamaktadır. (Alkış)

Gelecekte hepiniz, Fa konferanslarında söylenmesi gerekenlerin dışında, genellikle çok az şey söylediğimi göreceksiniz. Bunun sebebi herkesin kendi yolunu yürümesi gerektiğidir, herkes kendi yolundan yürümek zorundadır. Sadece bunun ardından kudretli erdem oluşturulabilir. O yüzden -eskiden yapıldığı gibi- her zaman veya her bir olayda ben sizi ileri doğru itemem. Sadece Fa'yı çalıştığınız ve kendinizi geliştirdiğiniz zaman geçmişte kaldı; şimdiki zaman, Dafa uygulayıcılarının kendilerine ait olan son şeyleri tamamlamaları içindir, ihtiyacınız olan tüm şeyleri tamamlamanız içindir. Sanki Dafa için bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi görünüyor ve bazı insanlar da "Ben işleri Shifu için yapıyorum çünkü Shifu onları yapmamı söyledi" diye düşünüyor olabilir. (Shifu gülümsüyor) Aslında durum bu değildir. Size yapmanızı söylediğim şeyler -onları da kendiniz için yapıyorsunuz.

Hiçbir canlı Fa'ya zarar veremez. O, önceden var olmaktaydı ve buraya getirilmişti. O, daha önce var olan bir şeydir. Sadece tüm canlıları kurtarmak için bütün canlılara açıklanmaktadır, fakat kaç tane canlı, Fa'nın tezahür ettiği gerçek, spesifik formları görmeyi başarabilir? Bunu başarmak oldukça zordur, onlar görülemezler ve Fa'nın maddesinin görülememesinin sebebi budur. Sizin gördüğünüz Falun, sadece bir gong formudur. Sıradan canlılar için, Fa'yı gerçek anlamda dengede tutan Falun'u görmek oldukça zordur. Yüksek seviyelerde bulunanlar dahi göremezler. Dolayısıyla kim Fa'ya zarar verebilir ki? Hiç kimse.

Sizlere canlıları kurtarmanın zor olduğunu söylemiştim. Bir bütün olarak, yaşamların ve değişik seviyelerde bulunan canlıların Fa'yı elde edebilmesine ve kurtarılmasına olanak tanımak için Fa'nın insanların [kozmosta yaşayan en düşük seviyeli canlının] yaşadığı bu yerde öğretilmesi tercihinin yapılması gerekiyordu. Böylece her bir seviyede bulunan canlılar Fa'yı duyabileceklerdi. Peki, o zaman Fa burada öğretilirken, bu dünyada bulunan insanlar arasında, Fa'yı dinlemek için kimler olacaktı? Bu gibi canlıların olması gerekiyordu ve bu gibi canlılar da günümüzün Dafa uygulayıcılarıdır. (Alkış) Seçimin, Fa-düzeltmesinin yapılması şeklinde olması gerekiyordu. Eski kozmos oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluşun en son safhasına ulaştığında [yani bir başka deyişle, en zor zamana gelindiğinde] -yaşamları ve gök kubbenin tamamını kurtarmak için Fa-düzeltmesinin yapılması tercihinin kullanılması gerekiyordu. Üç Diyarı yaratmanın başlangıçtaki amacı, bu aşamada Fa-düzeltmesi tarafından kullanılmak içindi. Dolayısıyla Üç Diyarın içerisinde bulunacak olan canlıların kimler olacağı, burada hangi türden canlıların olacağı ve ne tür yaşamların olacağı ve daha sonradan canlılar için ne tür var oluş biçimlerine ihtiyaç olacağı -ki buna canlıların düşünme biçimi, ne şekilde davranacakları, kültürleri ve bunun gibi şeyler de dâhildir- bütün bunlar, tarih süreci boyunca biçimlendirilecekti. Fakat [şu anda] Fa-düzeltmesi esnasında bakıldığında, bunların kötü planlanmış olduğu görülüyor ve bunun sebebi eski güçlerin ortaya çıkmasıdır. Söylediğim şey, insan ırkının birçok yönünün tesadüfen gerçekleşmediği, belirli bir sıra içerisinde olduğudur. Oldukça tertipli oldukları için, doğalmış gibi görünüyorlar. Fakat bir Dafa uygulayıcısının, Fa öğretilirken, Dafa'nın kapısından girip giremeyeceği, bir testten geçerken xiulian'e devam edip etmeyeceği, eninde sonunda Tamamlanmaya doğru ilerleme gösterip gösteremeyeceği, zulüm veya zorluğun diğer biçimleri gerçekleştiğinde bir Dafa uygulayıcısının Fa'yı onaylama konusunda iyi iş çıkarıp çıkaramayacağı -bütün bu şeyler kişinin kendisine bağlıdır. O yüzden Fa'yı onaylamada, hepiniz bir problemin olduğunu görüyorsunuz, yani şöyle ki, eski güçlerin ortaya çıkması Fa-düzeltmesine ve Dafa uygulayıcılarına ciddi bir şekilde zarar veriyor. Fakat ne kadar engellemede bulunurlarsa bulunsunlar veya yaptıkları şeyler ne kadar şeytani olursa olsun, geriye dönüp baktığınızda, aslında hiçbir şeyin Rulay'ın avuç içinden kaçamadığını göreceksiniz. (Alkış) Ve buna hiç şüphe yoktur. Eski güçler, çürümüş şeytanlar veya kötü ruhlu insanlar ne yapmak isterlerse istesinler, her şey sonunda benim Fa-düzeltmemin gereksinimleri doğrultusunda tamamlanacaktır. İster süreç esnasında meydana gelmiş olan zararın çeşitli formları olsun, ister birtakım uygulayıcıların sergilemiş olduğu durumlar olsun, bütün bunlar, oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluşun son aşaması esnasındaki eski kozmosun canlılarının kendilerini göstermelerinden başka bir şey değildir ve bunlar, Fa-düzeltmesine verilen birtakım zarardan başka bir şey değildir. Fakat konu Dafa'nın kendisine gelince, hiç kimse ona zarar vermeyi başaramaz. Ve Dafa uygulayıcılarının yaşadığı acı ne kadar büyük olursa olsun, onlar en sonunda Tanrısallığa ulaşacaklardır.

Hepiniz Fa'dan şu prensibin farkına vardınız: bu kozmosta hiçbir canlı boş yere acı çekmiş olmayacaktır. Bu özellikle Dafa'yı uygulayan bir kişi için geçerlidir, üstelik Fa-düzeltmesi dönemindeki bir Dafa uygulayıcısı için -o hala Fa'nın içerisinde olduğu müddetçe, onun için olaylar ne şekilde sonuçlanmış olursa olsun, onu bekleyen şey Tamamlanmadır. Bir başka deyişle, şeytan bize ne kadar zulmederse zulmetsin, amacına ulaşmayı başaramaz ve sonunda her şey Fa-düzeltmesinin kaçınılmaz sonuçları doğrultusunda uyumlandırılmak zorundadır. İşte böyle. Fa-düzeltmesine zarar veren bir şey olduğunda, o durumda ben Fa-düzeltmesi esnasında zarar veren o durumdan istifade ediyorum ve en sonunda Fa-düzeltmesinin ihtiyaç duyduğu amaç, hala başarıyla tamamlanacaktır ve buna hiç şüphe yoktur.

Gelecekte, Dafa uygulayıcıları başardıktan sonra ve geriye dönüp her şeye baktığınızda, bunun kesinlikle doğru olduğunu göreceksiniz. Kozmosta bulunan Tanrısal varlıklar, kozmosun yükseliş ve düşüş süreci esnasında, bu durumun, oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluşun son aşamasına doğru ilerlemek olduğunu gördüler ve bu durumu tüyler ürpertici buldular. Hiç kimse yok olmak istemiyordu ve herkes kendisini kurtarmak istiyordu. Kendilerini kurtarmak için tüm kozmosu kurtarmaları gerekecekti, fakat yine de yaşamlar, tüm fikirleri tükettikten sonra, hala amaçlarına ulaşamadılar; bunun özellikle sebebi, canlıların ortaya sürdükleri fikirlerin ve o zamanlar yaptıkları şeylerin doğru olarak kabul edilemez oluşuydu. Bir canlı, ne kadar yüksek seviyeli olursa olsun, tamamen kusursuz veya tamamen iyi olarak kabul edilemezdi. Amaçlarına ulaşamamalarının sebebi budur. Fakat kozmosta bulunan canlılar tüyler ürpertici finali görmüşlerdi ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlardı. Ve kozmosun eski güçlerinin ortaya çıkmasının sebebi budur.

Kozmostaki Fa-düzeltmesinin bir bütün olarak, bugün ulaşmış olduğu noktaya gelmesiyle birlikte, aslında size artık durumu insan diliyle anlatmayı başaramam, çünkü insan lisanı artık onu hiçbir şekilde ifade edemez. Olayları sadece genel anlamda tanımlayabilirim. Başlangıçta planladığım şeylerin hepsi tamamlandı. Aslında bizim kendi kozmosumuz tamamlandı. (Alkış) Geriye kalmış olan şeyler, sadece, bu devasa kozmik vücudun var olmasını sağlayan final faktörlerdir ve bütün o faktörler, insanoğlunun yüzeyini temel bir seviyede ayıran şeylerdir.

Şu anda, insan toplumunda kendisini gösteren durum, Fa-düzeltmesinin kozmostaki durumu ile oldukça benzerlik gösteriyor. Şu anda olaylar insanların görmesi açısından giderek daha da net bir hale geliyor. Ve bu durumun, değişimi daha da hızlı başlatabileceğini düşünüyorum. İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi başladığında, o zaman, insanoğlunu gerçek anlamda etkilediği zaman olacaktır. Fa-düzeltmesinin başlangıcında, Üç Diyarın bulunduğu bu alan zaten çembere alınmıştı. O yüzden Üç Diyar orijinal kozmik vücuttan ayrılmış durumdaydı, yukarıda bulunan canlılar, aşağıda bulunan canlılar ile artık temas kuramıyorlardı ve gelecekte insan meseleleri üzerinde çalışıldığında, Üç Diyarın dışında bulunan şeyler ile bir ilgisi olmayacak. Son zamanlarda, yüksek seviyelerde bulunan yaşamlar bütün bu durumları gördüler ve Fa-düzeltmesinden önce bu dünyaya kalabalık bir şekilde indiler ve reenkarne oldular. O yüzden insanoğlu için onlar normal insan tenleri gibi görünürler, fakat insan tenlerinin içinde bulunan kişiler artık farklıdır. Çok sayıda yüksek seviyeli varlık Fa'yı edinmek için buraya geldi ve insan olarak reenkarne oldu ve onların birçoğu farklı, uzak kozmik vücutlara ait olan canlılardır. Ve aslında, Dafa uygulayıcıları bu zaman dönemi içerisinde Fa'yı onaylarken, Fa'yı çok daha fazla insanın edinmesi gerekiyordu, fakat çeşitli sebeplerden dolayı, [onların Fa'yı elde etmelerine izin vermeyen] eski güçler onları ayırdı. Ve bu zulüm esnasında, bazı yaşamlar Dafa'ya karşı günah bile işlediler ki -bu, bedelini asla ödeyemeyecekleri bir şeydir- ve şu anda yok olma ile yüz yüzeler. Ve ayrıca Dafa'ya karşı bir günah işlememiş olan fakat xiulian uygulamayı başaramayan kişiler de var; onlar yeni dönemdeki insanlar olacaklar. Bunların hepsi geleceğe ait meselelerdir.

Bu fırsatı bir şeylerden bahsetmek için kullanayım. Son zamanlarda çok sayıda Dafa uygulayıcısı kitaplar yazıyor. Onların bazılarına kısaca bir göz attım. O kitapların ardında yatan niyetler iyi ve kitapların bir kısmı xiulian ile zulüm görmek ile ve de zulme karşı olmak ile ilgili. Fakat onlar, Dafa uygulayıcıları arasında dolaştırılamazlar. Onların çıkış noktası onaylanmıştır -onlar Fa'yı kitap formunu kullanarak onaylamıyor, dünyadaki insanları kurtarıyor ve Dafa uygulayıcılarının yapması gerekenleri yapıyorlar. Fakat bildiğiniz gibi, Dafa uygulayıcılarının Tamamlanmaya ulaşmaları gerekiyor, o yüzden hiçbir şey, şekil itibarı ile Dafa uygulayıcılarının bugün Fa'yı onaylamasına engellemede bulunmamalıdır -bu son derece hayati bir konudur. Fa çalışmanın dışında içine herhangi bir şey eklemeyin. O yüzden Dafa uygulayıcılarının arasında, Dafa'nın kendisine ait olmayan bir şeyi kesinlikle dolaştıramazsınız ve Dafa uygulayıcılarına herhangi bir yolla, kesinlikle zarar veremezsiniz.

Bu konular hakkında daha önce konuşmuştum. Günümüzdeki bu özel ve benzersiz durum içerisinde ve zulüm görme gibi özel bir durumun ortaya çıkması ile konuyu tekrar gündeme getirdim. Kitaplar sıradan insan toplumu içerisinde tanıtılabilir, Dafa uygulayıcıları, Dafa uygulayıcıları tarafından kurulmuş olan medya satış noktalarını kullanarak onların reklâmının yapılmasına yardım edebilirler ve onları sıradan insan toplumu içerisinde yayabilirsiniz. Hepiniz bunun yapılmasına yardım edebilirsiniz ve bunların hepsi iyidir. Sadece Dafa uygulayıcıları arasında karışıklığa sebebiyet veremezsiniz. Şu andan itibaren, Dafa kitaplarının dışında Fa konferanslarında herhangi bir şey satmayın, herhangi bir sesli materyal veya video gibi şeyler satmayın; bu Fa'nın kendisinin bir parçası değildir. Fa konferanslarını veya uygulayıcılarımızı öncelikli müşterileriniz haline ise hiç getirmemelisiniz. Dafa uygulayıcıları üzerinden para kazanamazsınız. Fa'yı yaymak, gerçekleri açıklamak ve bunun gibi şeyler için olan materyaller toplumu hedef almalıdır. Olaylar işte bu şekilde olmalıdır.

Şimdi bazı sorularınızı yanıtlamak için birazcık zaman ayıracağım. (Alkış) Soru kâğıtçıklarını verebilirsiniz. Şimdi başlayalım.


*****************************************Soru: Fransız polisinin sergilediği davranışın üstesinden gelebilmek için yasal yollara başvurabilir miyiz?

Shifu: Çin lideri Fransa'yı ziyaret ederken çağrıda bulunmak ve onu karşılamak için oraya gittiniz. Esasında bu çok iyi bir şey. Fakat Falun Gong'a zulmeden o gangster grubundan bazı kişiler ortalığı galeyana getirdiler ve bu durum, gerçeği bilmeyen Fransız polisinin uygulayıcılarımızı rahatsız etmesine neden oldu. Bu olay elbette ki şeytanın, [Falun Gong'a zulmeden o bir grup gangsterin] işiydi. Demokratik bir ülkenin emniyet teşkilatı olan Fransız polisi, tamamen bir başka ülkenin, şeytan tarafından kontrol edilen bir ülkenin, emirlerini dinledi ve insan haklarını çiğnedi. Demokrasiyi ve insan haklarını savunan bir ülke için, bu durumun gurur duyulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu problemi çözüme kavuşturmak için, yasal yolları kullanmak tamamen uygundur.

Soru: Tayland'da bulunan Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Gerçekleri açıklarken, bazı uygulayıcılar soğukkanlı davranamıyor ve aşırı uçlara giderek konuşuyorlar.

Shifu: Dafa uygulayıcıları her şeyi sakin ve Merhametli düşünceler ile yapmalıdır. İster insanlara gerçekleri açıklıyor olun ister bir aktiviteye katılın, her zaman için, insanların Dafa uygulayıcılarının iyiliğini ve kibarlığını görmelerini sağlamalısınız. Kesinlikle fazla aşırıya kaçan herhangi bir şey yapmayın. Canlıları kurtarırken ve gerçekleri açıklarken, eğer aşırıya kaçan bir şekilde konuşursanız, pozitif bir etkiye sahip olmayacaktır. Bunun sebebi şudur: Merhametten yoksun olduğunuz zaman, o zehirlenmiş kişilerin aklındaki şeytani elementleri parçalayamazsınız, dolayısıyla da pozitif bir etkiye ulaşma konusunda başarılı olamazsınız. Sizlere daha önce söylemiş olduğum gibi, bir kişi Merhamete numaradan sahipmiş gibi görünemez -o öyle bir şey değildir. Ayrıca o sadece yüzeyde sürdürülen bir hal ve durum da değildir. Merhamet gerçekten de kişinin içinden gelir. O sadece xiulian uygulaması yoluyla elde edilebilir ve xiulian uygulaması yoluyla somutlaştırılabilir. Canlıların önünde dururken, ağzınızdan cümleler dökülür dökülmez ve düşünceleriniz belirir belirmez, dünya insanlarını zehirleyen kötü elementleri, kötü şeyleri ve insanların zihnindeki unsurları parçalayabilirler. Bunun ardından insanlar sizi anlarlar ve onları kurtarmayı başarabilirsiniz. Gerçek Merhametin kudretli gücü olmadan, o şeyleri yok edemez ve gerçekleri açıklama işinde hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Özellikle de işleri aşırıya kaçarak yapanlara gelince, sizlere şunu söyleyeyim ki, onun hiç bir pozitif etkisi olmayacaktır. Bunun sebebi, xiulian uygulaması yoluyla elde ettiğiniz yeteneklerin ve Merhametin kendilerini göstermeyecek olmalarıdır. Bu nedenle, herhangi bir şey yaparken kavgacı düşünceler taşımayın, bu yanlıştır. Aşırıya kaçmayın -konsoloslukların ve elçiliklerin önüne gittiğiniz zaman bile. İnsanlara karşı Merhametli olmalısınız. Fakat konu şeytani varlıklara gelince, durum farklıdır. Bizler doğru düşünceler yollarken, insan ırkına ait olmayan şeytanı ve zulme iştirak eden iblisleri, hortlakları ve canavarları yok edip, temizliyoruz. O rezil şeytanları ve karanlık hizmetkârları nasıl ele alırsanız alın, yanlış değildir. Fakat insanlara karşı Merhametli olmanız gerekiyor. Bizler insanları kurtarmıyor muyuz? Bizler insanları kurtarıyor olduğumuza göre, eğer onlara karşı Merhametli olmazsak, onları nasıl kurtarabiliriz?

Soru: Daha fazla canlının yaratılması ile birlikte, bazı yaşamlar bencillik geliştirdiler ve düştüler. Kozmosun yozlaşmasının sebeplerinden birisi de bu muydu? Gelecekte o kadar çok canlı olacak mı?

Shifu: Geçmişteki kozmosun en temel özelliği Bencillik idi. "Oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" ve "doğum-yaşlanma-hastalık-ölüm" bu özellik yüzünden kaçınılmazdır. Gelecekte Fa, her şeyi uyumlandıran, kusursuz ve bencillikten yoksun olacak. Kozmosun bu temel niteliğindeki değişiklik, kozmosun gelişiminde ve canlıların karakteristik özelliklerinde esaslı değişimlere sebep olmaktadır. Kozmosun temel niteliğini, kozmosun içinde bulunduğu temel hal ve vaziyeti belirlemektedir. Canlıların saf olmayan durumları ve hatta kötüleşen canlıların düşmesi, "oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" yüzünden gerçekleşiyordu. Ve "oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" ise, kozmosun temel niteliğinden kaynaklanıyordu, fakat bu durum, temel nitelikten kaynaklanıyormuş gibi görünmüyordu. Şu anda, Tanrısal canlılara ait meseleleri bir insan zihni ile düşünüyorsunuz. Düşündüğünüz gibi değildir. Kozmosdaki canlıların sayısı belirlenmiştir ve canlıların yozlaşması veya yozlaşmaması ile bir ilgisi yoktur. Tanrısal varlıklar kendilerini her yerde gösterirler ve canlılar kendilerini her yerde gösterirler; Onlar o kadar fazladırlar ki, saymak imkânsızdır. Biliyorsunuz, hava hakkında konuşacak olursak, havayı çok sayıda parçacık oluşturur. Gözlerimizi açtığımız zaman gördüğümüz her şey mikro kozmik parçacıklardan -hatta "bir sonraki geniş katmanı oluşturan" daha mikro kozmik parçacıklardan oluşmuştur. Her bir parçacık katmanında canlılar vardır ve hatta her bir parçacık katmanında sayısız canlı grupları var olmaktadır. Bazıları kendilerini farklı boyutlarda gösterirler. Onlar şu anki bilimsel metotları kullanarak görülemezler, fakat onlar var olmaktadır. O kadar fazladırlar ki -eğer elinize tek bir kum tanesi alırsanız, onun içerisinde sayılamayacak kadar çok canlı var olmaktadır. Ve ben burada bakterilerden bahsetmiyorum. Her bir parçacığı dünya gezegeni kadar büyütür, içine bir göz atarsanız, içinde ne denli sayıda canlı olduğunu görürsünüz. Ve o küçük kum parçacığı, en mikro kozmik parçacık değildir. Daha mikro kozmik parçacıklar vardır, çok daha mikro kozmik parçacıklar vardır, neredeyse sınırsız derecede mikro kozmik parçacıklar vardır. Bu, mikro kozmik şeyler ile ilgili bir konu. Peki, o zaman daha büyük parçacıklara ne demeli? Peki, makro kozmosta, moleküllerden büyük olan, onlardan da büyük ve onlardan da büyük olan devasa büyüklükteki kozmik vücutlar içerisinde ne sayıda canlı vardır? Hep birlikte, ne sayıda canlı var olmalıdır? Kozmos, büyük çeşitlilik içeren ve akıl almayacak kadar büyük olan bir kozmik vücuttur. Her şey canlıdır ve her şey bir yaşamdır. O kadar çok canlı vardır ki, her yerdedirler. Canlıların iyi ya da kötü olmasının, sayıları ile bir ilgisi yoktur. Tüm yaşamların hayat süresi, geçmiş kozmosun doğası tarafından belirleniyordu; geçmişte, oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş yasası buna sebep oluyordu. Gelecekteki Fa'da, Fa her şeyi uyumlandıran olacak ve mükemmel olacak.

Soru: Bizim şu anki görüntümüz, ana ruhumuzun görüntüsü ile ve uygulamayı Tamamlamamızın ardından taşıyacağımız görüntümüz ile aynı mıdır?

Shifu: Bundan daha önce bahsetmiştim. Ne kadar yüksek seviyeye ulaşırsanız, bir o kadar mükemmel ve bir o kadar genç görünürsünüz ve hala siz gibi görünürsünüz. Bugün ister yaşlı olun, ister orta yaşlı, ister genç, ruhunuz o şekilde olmayabilir. Fakat daha yüksek seviyelere doğru gittikçe, daha muhteşem ve daha güzel görünürsünüz ona hiç şüphe yok. Muhteşem olduğu için, muhteşem olmak güzel olmayı da içermektedir. Dolayısıyla çok yüksek bir seviyeye ulaştığınızda -diyelim ki, belirli bir noktaya dek ulaştınız- o kadar güzel olduğunuzu görürsünüz ki, şu anda göründüğünüz gibi görünmediğinizi ve kesinlikle dünyadaki insanlar gibi görünmediğinizi keşfedersiniz. O, insan olma durumunu aşarak ulaşmış olduğunuz boyuttan kaynaklanan bir tezahürdür.

Soru: Vücut içerisinde enerji alanı [özellikle] nerede güçlüdür? (Herkes gülüyor)

Shifu: Bu soruyu yeni bir uygulayıcı sormuş. Neresi olduğu fark etmez, güç her yerde aynıdır. Sadece, vücudunuzun farklı yerleri hassastır. Nerenin hassas ve özellikle nerenin güçlü olduğunu mu merak ediyorsun? Gong'un etkisi altında, vücudunuzda gerçekleşen değişiklikler her yerde aynıdır.

Soru: Anakara Çin'de, korktuklarından dolayı ileri doğru adım atmamış olan bazı uygulayıcılar var. Onların geleceği ne olacak?

Shifu: Şu anda bu konular hakkında mutlak şeyler söylemek istemiyorum. Aslında hepiniz şu konuda oldukça netsiniz: bir kişi Dafa'dan fayda sağlamışsa, [fakat kendisini korumak için] Dafa zorlukla yüzleştiğinde gerçek durum hakkında herhangi bir şey söylemiyorsa, o kişi hala kurtuluşu hak ediyor mudur? Size basit bir örnek vereyim. Bir adamın tehlike içerisinde olduğunu gören ve onun hayatını kurtaran biri varmış. Sonra, hayatı kurtarılan bu adam, kendisini kurtaran adamın çok büyük bir sorunu olduğunu görmüş, fakat bunu umursamamış. O iyi bir insan mıdır? Siz, Dafa tarafından yaratılan bir canlısınız ve Dafa tarafından size yeni bir yaşam verildi. Peki, Dafa uygulayıcılarının hepsinin zulme uğradığı ve Dafa'ya zarar verilen bir durum belirdiğinde Dafa'yı koruyamıyorsanız, siz hala bir Dafa uygulayıcısı mısınız? En temel anlamda düşünüldüğünde, sizin iyi bir insan olduğunuz bile söylenemez. Üstelik sizler Dafa'dan gerçek anlamda fayda sağladınız. Tanrısal varlıkların gözünde, en kötü canlısınızdır -Fa'ya doğrudan zulmeden kişilerden bile daha kötü. Çünkü Dafa uygulayıcılarına zulmeden o kişiler Dafa'dan herhangi bir fayda sağlamamışlardır. Dolayısıyla, bu gibi biri, o alçak kişilerden bile daha kötüdür. Dahası bu, kozmosdaki tüm yaşamları yaratmış olan Yüce Yasa'dır. Onların nasıl ele alınacağına gelince, Fa kendi standartlarına sahiptir.

Soru: "Tüm lüzumsuz düşünceler soluyor, Budalığı geliştirmek zor değil." cümlesindeki "lüzumsuz düşünceler" ile düşünce karması mı işaret ediliyor?

Shifu: Evet, doğru. Düşünce karması büyük çoğunlukla hayal kurmayı sürdürdükçe veya dizginsiz düşüncelere izin verdikçe belirir ki, bunların hepsi insan takıntılarıdır. Çoğu zaman, bunlar bir kişinin arzuladığı şeyleri, kişinin elde etmek istediği, fakat elde edemediği şeyleri isteyen hoyrat düşüncelerdir. Onlara "aşırı düşünceler" denmesinin sebebi budur -işe yaramayan, faydasız düşünceler. (Shifu gülüyor) Düşünce budur.

Soru: Tayvan'dan haberler verirken, iki yaka arasındaki farklılığı vurgulamak için ne gibi bir yaklaşım tarzı kullanmalıyız?

Shifu: "Tayvan'dan haberler verirken iki yaka arasındaki farklılığı vurgulamak için ne gibi bir yaklaşım tarzı kullanmalıyız?" Soru net bir şekilde yazılmamış. Söylemeye çalıştığın şey aslında Falun Gong'a karşı farklı bir tutum içerisinde olmaları. İkisini nasıl karşılaştırabiliriz? İki yakanın benimsediği tutumun kendisi zaten bir zıtlıktır. Onlar aynı soydan ve aynı kültürden geliyorlar, fakat her iki yer, Dafa'ya karşı farklı tutumlar sergiliyor. Bunun kendisi bir zıtlık değil midir? Gerçekleri açıklamak için yazdığınız makalelerde onları karşılaştırabilir ve insanların bunu görmesine yardımcı olabilirsiniz.

Soru: Büyük şirketlere gerçekleri nasıl açıklayabiliriz?

Shifu: Bu noktada, onların büyük şirketler veya küçük şirketler olması arasında bir ayrım yapmayacağım. Ne olursa olsun, kurtarılması gereken herkesi kurtarmalıyız. Yapmanız gereken şeyleri yapmalı, kurtarılabilecek olan herkesi kurtarmalı ve elinizden gelenleri yapmalısınız. İnsanların kurtarılmak isteyip istememeleri ise onların kendi meselesidir.

Soru: Bizim bölgemizde yaşayan bir uygulayıcı, Dafa işleri ile çok meşgul ve bu sebepten dolayı da, ailesine karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukları reddediyor.

Shifu: Bu soruyu soran uygulayıcının de bir takıntısı varmış gibi görünüyor. İnsanları eleştirmek için Shifu'nun ağzını kullanmaya çalışmayın. Benim size söylediğim şey, nerede olursanız olun iyi bir insan olmanız ve diğerlerinin sizin bir Dafa uygulayıcısı olduğunuzu söylemesidir. Aile meselelerinizi ve işyerinizdeki konuları iyi şekilde ele almanız gerekiyor. Dafa uygulayıcıları olarak, kendinizi ne kadar iyi geliştirmiş olduğunuz, kendisini kesinlikle bu alanlarda, dünya insanlarının önünde gösterecektir. "Ben kendimi iyi bir şekilde geliştiriyorum. Ben bir Dafa uygulayıcısıyım" diyebilirsiniz. Fakat insanlarla uğraşırken, o alanlardaki davranışlarınız iyi değil. O zaman kendinizi iyi geliştirmiş olduğunuzu nasıl söylersiniz? (Shifu gülüyor) Öyle değil mi? Elbette, bazı Dafa uygulayıcılarımız kendisini iyi geliştiriyor; sadece bu şeyleri gözden kaçırıyorlar. Fakat kişinin kendisini iyi geliştirmiş olması, rol yaparak gösterilecek bir şey değildir; bir uygulayıcı işte aynen böyledir.

Soru: Çin'de bulunan ve eski güçler tarafından seçilmiş olan o şeytan şefinin utanç dolu bir geçmişinin olması gerekiyor. Shifu bize onun geçmişinden bahsedebilir mi?

Shifu: Aslında, o kadar da bir geçmişe sahip değildir. O, binlerce yıllık çürümüş vücuttan yayılan şeytani havanın bir üflemesiydi ve bir karakurbağası embriyosuna dönüştü ve de eski güçler tarafından seçildi. Zayıf karakterinden ve küçüklüğünden kaynaklanan bir kıskançlığa eğilimli olarak ve bürokratik döngüdeki üçkâğıtları ile başarılı olmak, gruplar oluşturmak, herhangi asil bir yanı olmayan bir amaç taşımak, dalkavukluk yapmak ve son derece utanmaz şeyler yapılması konusunda, kendine has, insanları yaralayıcı yollar geliştirdi. Eski güçler, [insanlığın yüz karası olması anlamında] onun standartları tam olarak karşılıyor olduğunu düşündüler -o, tüm gereksinimleri karşılamaktan da öteydi- ve her tür kötülüğü barındırıyordu. Eski güçler onu fazlasıyla sevdiler ve zamanı geldiğinde onun çok işe yarayacağını biliyorlardı. O, eski güçler tarafından seçildi ve ardından da kasıtlı olarak biçimlendirildi. O zamanlar seçim yaparlarken, o denli şeytani ve aptal bir şey bulmaya çalışıyorlardı. Tamamen o şekilde davranmasının sebebi budur.

Soru: Bizlere doğru düşünceler yollamanın önemi ile Çin konsolosluk ve büyükelçiliklerine başvurmanın önemi hakkında daha fazla şeyler anlatabilir misiniz? Onların önünde her gün egzersiz yapıyoruz, ister yağmur olsun ister güneş. Şartlar her ne kadar kötü olsa da, hepimiz oldukça azimliyiz.

Shifu: Farklı ülkelerde bulunan konsolosluk ve büyükelçilikler yurtdışında yaşayan Çinlilerin gidip görüşlerini açıklayabilecekleri yerlerdir. Elbette ki, oralara gidebilirsiniz. Oralarda da kurtarılabilecek olan insanlar vardır. O yüzden çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, orada yaptığınız her şey dünya insanları tarafından görülebilmektedir. Fakat Dafa uygulayıcıları açısından bu hakikaten yorucu bir iştir. Kuzey'de kış çok soğuk geçer, buz gibi rüzgârları kemikleri dondurur, fakat Dafa uygulayıcıları çabalarını sürdürüyorlar. Onlar muhteşemler, gerçekten muhteşemler! Her bir birey, Fa'yı onaylama konusunda kendi yolunda yürümektedir. O uygulayıcılar de Fa'yı onaylama anlamında kendi yollarında yürümektedir.

Soru: Sıklıkla Dafa uygulayıcılarının kudretli erdeminden bahsediyorsunuz. Elbette ki, söylediğiniz her şeye inanıyorum. Fakat yaptığım küçük şeylerin kudretli erdemini görmek benim açımdan zor oluyor. Onlar, sadece kudretli bir nehrin tek bir damlasıymış gibi görünüyorlar. Fa'yı çalışmaya devam edeceğim ve her şey Fa ile daha net bir hale gelecektir.

Shifu: Böyle hissedilir, çünkü tüm canlılar, [temel anlamda] insan dünyasında kaybolmuşluk içinde yaşamaktadır ve insanoğlu en kaybolmuş olandır. Sizlerle bu amaç hakkında konuşmuştum. Bu, insanoğluna geri dönüş şansı vermek içindir -bir kaybolmuşluk içerisindeyken onlara xiulian uygulama şansı vermek için. Eğer insanlar, gerçek tabloyu görmeden hala iyi bir iş çıkarıyor ve dahası acıların ortasındayken xiulian uygulamakta ısrar ediyorlarsa, o durumda bu, geriye dönüş için gereken anahtardır. Eğer insanlar kozmosun gerçek tablosunun tamamını görebilseydi ve insanlar Tanrısal varlıkların varoluşunu görebilseydi, o zaman herkes iyi iş çıkarırdı. İnsanoğluna bir şans vermek ile ilgili konuşmaya hiç gerek kalmazdı ve insanoğlunu kurtarmaya gerek kalmazdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı. Her gün, artık başka hiçbir şey yapmak istemezlerdi ve hepsi kendisini geliştirmek isterdi. Öyle bir durumda, bu xiulian olarak kabul edilir miydi? Hatta xiulian uygulayabilseler bile, sanırım kesinlikle çok yavaş gelişim gösterirlerdi, çünkü gerçek tabloyu görüyor olacaklardı: "Tanrısal varlıklar işte tam olarak oradalar. İşte amaç. Hadi gidelim ve oraya ulaşana dek durmayacağız." Fakat bu kaybolmuşluk içerisindeyken sonu ve amacınızı göremezsiniz. Ve yaptığınız o muhteşem şeylerin gerçek etkisini bile göremezsiniz. Tam olarak böyle bir ortam içerisinde -eğer onun içerisinden doğmayı başarabilirseniz- tüm Tanrısal varlıkları ikna ederek kendi tarafınıza çekeceksinizdir. Onların hepsi böylesi zorlukları, böylesi bir kaybolmuşluğun içinde olmayı ve her türden bozukluğun olduğu bir ortamda bulunmayı aştıktan ve şöhret, kişisel-menfaat ve arzu gibi her türden dünyasal ayartmaya direndikten sonra bunu aşabildiğinizi ve insan olma durumunu aşan o adımı atabildiğinizi düşünecektir. Tanrısal varlıklar, sadece bunun ardından sizin tarafınızda yer alacaklardır. Sadece bunun ardından sizin göz kamaştırıcı olduğunuzu ve Tanrısal bir varlık olmaya layık olduğunuzu düşüneceklerdir. Bu, kudretli erdemdir. Eğer durum bu olmasaydı, Üç Diyar ve insan ırkının, kozmosun diğer boyutlarından [her bir seviyede gerçek tablonun biliniyor olduğu boyutlarından] bir farkı kalmazdı. O zaman burada insanoğlu bulunuyor olmazdı, burada Tanrısal varlıkların bir dünyası var oluyor olurdu. En kötü ihtimalle -bu en düşük seviyede bulunan insanoğlu yerine- onların en düşük seviyede var olan Tanrısal varlıklar olduğunu söyleyebilirdik. Bu konular birbirlerine işte bu şekilde bağlıdır. Bugünün Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken şeyleri iyi yapabildiklerinde, sıkıntılar ve zorluklarla dolu olan bu birkaç yılın üstesinden gelebildiklerinde, gelecekte her şeyi görebileceklerdir. Değerini bilin! Değerini bilin! Zaten tamamlamış olduğunuz yolun bu parçasının değerini bilmek zorundasınız ve geriye kalan kısmın da üstesinden layıkıyla gelmek zorundasınız. (Alkış)

Soru: "Ci bei" karakteri içerisinde bulunan "bei" (merhamet/acıma) karakterini nasıl anlamamız gerekiyor?

Shifu: Ben Fa'yı kelimeleri açıklamak için anlatmadım, çünkü bu şeyler çok önemsizdir; o kadar önemsiz ki, bir hiçtirler. Size iki kelime vereyim: "Hiçbir şey olmaksızın" o bir insan duygusudur. Eğer o bir insan duygusu ise, o zaman o bei (merhamet) değildir. Daha önce söylemiş olduğum gibi, insan toplumunda çok uzun bir süre boyunca, tarihin bu büyük gösterisinin sergilendiği sahne Çin idi. Binlerce yıl boyunca her şeyin altyapısı insanoğlu için durmaksızın hazırlandı. Böylelikle Fa'yı edinme dönemi geldiğinde, doğru kültüre, doğru düşünme biçimine, doğru davranışa, doğru yaşam biçimine ve Fa'yı öğrenme ve anlama yeteneğine sahip olacaklardı. Bu olay nasıl bir aldanmaca içerisinde olunacağını, insanların takıntılarının etkisinde kalacak olmalarını ve gerçek tabloyu göremeyecek olmalarını, fakat aynı zamanda da Fa'yı çalışarak doğru düşünceler geliştirebildikleri sürece bunu kırıp geçebilecekleri gibi bir durumu da içeriyordu. Tam olarak böyle bir ortam yaratıldı. Gerçekten de bu işte çok büyük bir çaba ortaya kondu ve günümüz insanları yaratıldı. Fakat eski güçlerin burnunu sokması yüzünden burada sahip olduğumuz şey artık "en iyi olan durum" değildir -ve ben sadece ondan akıllıca faydalanıyorum. Beyaz, zenci ve diğer milletlerden çok sayıda uygulayıcı bulunuyor. Bugün sizler anakara Çin'in ortamı içerisinde değilsiniz, fakat sizlere söyleyeyim ki, tarih süreci boyunca neredeyse dünyadaki herkes anakara Çin'de belirmiştir. (Alkış) Sizin şu anda sahip olduğunuz düşünce biçimi, günümüz Çinlilerinden farklıdır. Fakat sizler tarihin belirli bir döneminde, bu tür bir düşünme biçimi için bir altyapı oluşturdunuz. İçinizin derinliklerinde, varlığınız bunu anlıyor. Bir başka deyişle, bugün aktarmakta olduğum Fa'yı anlayabiliyorsunuz. Her bir lisanın, yüzeyde görünen kelimeleri birbirinden farklı, fakat içinde barındırdığı şey aynıdır. Fa'nın içerdiği şeyleri anlayabiliyorsunuz. Fa'nın içerdiği şeyleri deneyimleyebiliyor ve hissedebiliyorsunuz. Uygulamanızın etkilenmeyecek olmasının sebebi işte budur. Dolayısıyla ci bei kavramı insanoğlu için kültür oluşturulurken yaratılmıştır. Tanrısal bir hissedişin sergilendiği bir durumu, insanoğlunu aşan bir duygu halini ifade eder. Elbette ki, iki karakterden oluşan ci bei şu anda sıradan toplum içerisinde de kullanılıyor, fakat o kesinlikle sıradan insanların ulaşabileceği bir şey değildir. Bunun gerçekleşmiş olmasının sebebi, günümüz kültürünün karmakarışık bir hale gelmiş olmasıdır. İnsanlar artık Tanrısal varlıklara inanmıyor ve neden xiulian uygulamaları gerektiğini bilmiyorlar. İnsanlar Budalara, Fa'ya, Tanrılara küfretmeye cesaret ediyorlar ve sıradan insanlar arasında xiulian terimlerini kullanıyorlar. İnsanlar bütün bunları yapıyorlar. Fakat bunlar sıradan insan terimleri değillerdir, sadece sıradan insanlar onları almış ve kullanmışlardır.

Soru: "Tüm bir ulus ona karşı gelecek" bunu birazcık daha açıklayabilir misiniz?

Shifu: Cennetin sırları çokta önceden ortaya dökülemez. (Shifu gülüyor, herkes gülüyor, alkış) Daha önce de söylemiş olduğum gibi, Falun Gong zulmü, Çinli insanlar arasında Falun Gong'un yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Dolayısıyla söylemekte olduğum şey şudur ki, her ne kadar çok sayıda insan Falun Gong ile aşina olmasa da, herkes o adi elebaşını kınamaktadır. Şu anda öyle değil mi? (Alkış)

Soru: Son zamanlarda güçlü bir element ile savaşıyorum. Sanki daha fazla devam edemeyecekmişim gibi hissediyorum. Şimdiye kadar kendimi ruhsal ve fiziksel anlamda hiç bu kadar yorgun hissetmemiştim.

Shifu: Karanlık hizmetkârları yok etmek için doğru düşünceler yolla. Şu anda Fa'yı onaylıyorken, Dafa uygulayıcıları her ne zaman anormal ve süregelen engellemeler yaşıyorlarsa, bu durum karanlık hizmetkârların işi olmalıdır. Onları yok ederken, onların tamamen yok olduklarından emin olun. Fakat Fa'yı sonradan edinen veya sonradan adım atan uygulayıcılar, sizin uygulamanız ve Fa'yı onaylamanız aynı an içerisinde birleştirilmiştir ve bu durum üzerinizdeki baskının daha da büyük olmasını sağlıyormuş gibi görünüyor. Elbette ki, bu xiulian'dir ve güçlü doğru düşüncelere sahip olduğunuz müddetçe onun üstesinden gelecek olmanız kaçınılmazdır. Zorlukların olması kaçınılmazdır. İnsanlar xiulian uygulamadan önce karmaya sahiplerdir, xiulian uyguladıkları süre esnasında karmayı yok etmeleri gerekmektedir ve karmayı yok ederlerken acı çekerler. O sizin daha önceden borçlu olduğunuz karmadır ve Shifu onun hepsini sizin için yok edemez. Eğer hiçbir karmik borcunuzu geri ödemeden Tanrısal bir canlı haline dönüşseydiniz, Tanrısal varlıklar sizden rahatsız olurlardı: "Nasıl bizden biri olabiliyorsun? Borçlu olduğun o şeyleri geri ödedin mi? Onların hepsi senin Shifun tarafından alındı ve hepsini senin Shifun ödedi. Böyle yaparsan olur mu? Tabii ki, bu şekilde olmaz ve xiulian uygularken bir miktar acı çekmek zorunda olmanızın sebebi budur. Fakat nispeten anakara Çin'in dışında bulunan uygulayıcılar için konuşacak olursak, sizin katlanmakta olduğunuz acılar geçmişteki uygulayıcıların çektiği acılara göre çok azdır. Eskiden ne kadar da zordu! Bugün artık o kadar zor değil. Bugün acının kökeni nerede yatıyor biliyor musunuz? Geçmişte insanlar hem zihinsel hem de fiziksel olarak acı çekiyorlardı. Bugün ise sizler sadece takıntılarınızı terk edemediğiniz zaman acı çekiyorsunuz. Sizin çekmekte olduğunuz acı, sadece takıntılarınızı terk etmek istemediğinizden dolayı gerçekleşiyor -"Tanrım! Nasıl olur da kendimi bu kadar kötü hissedebilirim! Nasıl oluyor da bazı insanlar bana bu kadar kötü davranıyorlar? Vücudum niçin sürekli olarak karmayı yok ediyor?" İnsanlar bu gibi şeyleri tek kelimeyle terk edemiyorlar. Terk edebileceğiniz maksimum nedir? Düşünceleriniz doğru olabilir mi? Ve gerçek bir Dafa uygulayıcısı gibi olabilir misiniz? Erdemli, ağırbaşlı ve inançlı olun ve kendinizi bir Dafa uygulayıcısı olarak görün. Herhangi bir durum içerisindeyken takıntılarınızı hakikaten terk edebildiğiniz ve kendinizi sıradan bir insandan farklı bir Dafa uygulayıcısı olarak gördüğünüz zaman, inanıyorum ki, her şey değişecektir. Eski uygulayıcılar bunu derinlemesine yaşadılar, çünkü onlar bütün bunlardan geçtiler. O yüzden, daha yeni uygulayıcılar bu gibi konularda eski uygulayıcılara daha sık soru sormalı ve onlardan daha sık tavsiyeler almalıdır ve daha önce öğretmiş olduğum Fa'yı daha fazla okumalıdırlar. Bu sorular pek çok defalar cevaplandırıldı. Bir diğer şey de şudur: son zamanlarda Üç Diyarın içerisine sızmış olan Tanrısal varlıklar (karanlık hizmetkârlar) da Dafa uygulayıcılarına yapılan zulme doğrudan iştirak ediyorlar. Olayları gerçekleştirenler çok sıklıkla onlardır. Doğru düşünceler yollarken, onları ortadan kaldırın ve parçalanmaları yok edin.

Soru: Beni kurtardığı için Shifu'ya çok minnettarım. Fakat benim çok ciddi bir para borcum var. Ayrıca her türlü insani düşüncelere ve takıntılara sahibim. Çok endişeleniyorum. Saygıdeğer Shifu lütfen bana yardım edin.

Shifu: Seni kurtarabilirim, fakat sana bu sebepler yüzünden yardım edemem. (Herkes gülüyor) Ben sadece sana xiulian uygulamanı söyleyebilirim. Eğer: "şu anda çok borcum var, zihnimi sakinleştiremiyor ve uygulama yapamıyorum. Shifu lütfen benim zengin olmamı ve tüm parayı geri ödememi sağla, böylece endişelerim olmadan xiulian uygulayabileyim" diyorsan, o durumda sana bunun xiulian olmadığını söylerim. Ben sizin bu şekilde xiulian uygulamanızı istemiyorum. Çünkü tüm insanların burada ve orada edinmiş oldukları borçları ve geri ödemeleri gereken borçları vardır, herkes yaşamak zorunda olduğu acıları yaşamaktadır ve xiulian uygulayıp uygulayamayacağınızı tam olarak bu gibi sıkıntılar esnasında gösterirsiniz. Eğer bunu yapabilirseniz, o zaman her şey değişebilir. Fakat uygulamanız sıkı, gerçek ve kendinize odaklı olmak zorundadır. Eğer: "Her gün kendimi geliştirecek ve her gün egzersizlerimi yapacağım" diyor, fakat içinizden gizlice: "Shifu, uygulamamı yaptığım müddetçe tüm problemlerimin yok olacağını ve değişeceklerini söyledi" diyorsanız, [eğer öyle düşünceler taşıyorsanız] bir şey değişmeyecektir. Çünkü o gibi bir durumda, bir boşluğa sahipsiniz demektir ve takıntılarınızı saklıyorsunuzdur. Kendinizi kandırabilirsiniz, fakat Tanrısal varlıkları kandıramazsınız. Gerçek anlamda bir uygulayıcı olduğunuz, [içten ve asil anlamda] gerçek bir Dafa uygulayıcısı olduğunuz zaman, her şey değişecektir. Bununla birlikte, karanlık hizmetkârların gerçekleştirdiği bazı durumlar da vardır. Doğru düşünceleriniz ile bozulmaları ciddi bir biçimde yok etmelisiniz. Sırası gelmişken bir başka şeyden daha bahsedeceğim. Son zamanlarda birçok uygulayıcı, çok az sayıdaki bir uygulayıcı grubunun Shifu'ya karşı saygısız bir hale geldiklerini fark etti. Gerçek şudur ki, ben bütün bunları affedebilirim, fakat dikkatli olun: eski güçlere ait çok sayıda faktör ve Fa tarafından henüz rektife edilmemiş olan kozmosdaki canlılar bunu affetmeyeceklerdir. Buna zıplayacak ve size yapmak istediklerini yapacaklardır. Bu gibi bir şey, anakara Çin'de Fa'yı aktardığım dönemde sıkça meydana gelmişti. Bir kişi Shifu'ya karşı saygısız bir hale geldiği an, onu aksi istikamete doğru itecekleri kesindir. Tüm canlılar Fa için geldiler -ister pozitif ister negatif bir rol oynamak için olsun. Negatif bir rol oynayanlar, en sonunda yok edilecekler. O yüzden, bu şekilde davranan bir uygulayıcı gördükleri zaman, o kişiyi kesinlikle aksi tarafa doğru itekleyecek ve o andan itibaren, yapabileceği kadar kötü şeyi yapmasını sağlayacaklardır. Çok tehlikelidir. Dolayısıyla, böyle bir durum gerçekleştiği an, eski güçler bunu derhal yapacaklardır, çünkü bunu yapmak için gereken bir sebebe sahip olacaklardır. Onun gibi çekip çıkarılmış olan bir canlıya -cehennemdekilerin değerinde olan bir canlıya- Tanrısal bir canlı olma izni verilmiş ve kendisine çok şeyler bağışlanmış olan bir canlıya ait o büyük borcun, Shifu'su tarafından yok edildiğini ve ona Shifu'sunun katlandığını söyleyeceklerdir. Her ne kadar onları göremiyor olsa da, bütün bu şeyler gerçektir ve gerçekten de ona verilmiştir. "Nasıl olur da Shifu'suna karşı bu şekilde davranmaya cesaret edebilir?" şeklinde düşüneceklerdir. Ve bu yüzden onu karşı tarafa sürüklemek konusunda ısrarcı olacaklar, onun kötü şeyler yapmasını sağlayacak ve eninde sonunda onun yok olmasını sağlayacaklardır. Elbette ki, ben eski güçlerin bu ayarlamalarını kabul etmiyorum ve bu gibi şeyleri yapmalarına izin vermiyorum. Ve uygulayıcıların bu gibi şeylerin farkına kendilerinin varmalarını sağlamak için elimden gelenini en iyisini yapıyor olmamın sebebi budur. Fakat eğer uygulayıcılarımız buna dikkat göstermezler ise, bu türden bir problemi aşmanız sizin açınızdan zor olacaktır. Bu konu daha şimdi aklıma geldi. Bunu ciddiye almalısınız -sapmış olan tüm yollar tehlike ve tuzaklar ile doludur.

Soru: Ben Fa'yı daha yedi ay önce edindim. Ben de bir Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcısı mıyım? Fa insan dünyasını rektife ederken ben de geri dönebilecek miyim?

Shifu: Sorduğun şeyin yanlış olduğunu söyleyemem. Fakat orada bir takıntın var. İster yeni bir uygulayıcı ol ister eski bir uygulayıcı -hangi kategorideki uygulayıcıların içinde olursan ol- şu anda Dafa xiulian uygulamasının kapısından içeri girdin; şu anda gerçek bir xiulian uygulamasının kapısından içeri girdin. Hiçbir şeye takıntılı olma. Tek bir insan düşüncesi bile senin gelişimini engelleyen bir engel haline dönüşebilir. Xiulian dünyasında işte bu yüzden: "Gong elde etme isteğine sahip olmadan xiulian uygulama isteğine sahip olmak" şeklinde bir deyiş vardır. Xiulian uygulayabilirsin, fakat takıntı yapamazsın. Hiçbir insan arzusuna sahip olmadığında ve hiçbir şeye takıntılı olmadığında, çabuk bir şekilde gelişim gösterirsin, hızlıca gelişirsin ve şiddetli sıkıntıları daha az yaşarsın. Ne zaman takıntıya sahip olursan, uygulaman yavaş olacaktır. Bir Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcısı olup olmadığın veya geleceğin uygulayıcısı olup olmadığın konusunda endişelenme. Şu anda xiulian'e adım attın, şu anda zaten sayısız canlının gıpta ile baktığı bir varlıksın. O yüzden sadece yolunu iyi bir şekilde yürü. Bir canlı bu kozmosta her ne yaparsa yapsın, bununla ilgili bir geri dönüş yaşayacaktır. Yapılan iyi şeylerin geri dönüşü olacaktır, yapılan kötü şeylerin de bir geri dönüşü olacaktır. Elbette ki, xiulian konusu da bu geri dönüşleri içermektedir. Bu, "Meyve Konumunuzu" onaylamak için olan "Meyve Konumuna ulaşma" kazancıdır. Bu, kozmosdaki mutlak bir gerçektir. Bunu çok fazla düşünmeyin ve durumunuzun ne olduğu konusunda endişeli bir hale gelmeyin. Eğer bir şeyi yapabilirseniz ve kendinizi geliştirebilirseniz, o zaman devam edin ve kendinizi geliştirin.

Soru: Shifu lütfen "Merhametli çözümler" cümlesinin ne demek olduğunu açıklar mısınız?

Shifu: "Merhametli çözümler" derken, Fa-düzeltmesi esnasında, kozmosta bulunan canlıların, Fa'ya asimile edilecekleri bir yolu ima ediyordum. Bazı canlılar merhametli bir çözümü hak etmiyorlar ki, o durumda yapılması gerekenler yapılacaktır. Fa-düzeltmesine karşı günah işlemiş olan bazı canlılar açısından konuşacak olursam, hala birazcık merhametli bir çözümü hak ediyorlar. Fa-düzeltmesinin gelme anında, temizleniyorlar. Merhametli çözümler ile değerlendirilecek olan canlılar, en iyi yöntemler ile Fa'ya asimile ediliyorlar. Dafa uygulayıcıları merhametli çözümlerden daha iyi şeyler elde ediyorlar, çünkü Dafa uygulayıcıları aktif olarak xiulian uyguluyor ve kendilerini geleceğe doğru geliştiriyorlar, o yüzden merhametli çözümden daha değerlidir.

Soru: Tüm Fransız uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Fransa'da zihinsel sorunları olan bir uygulayıcı var. Bir keresinde Çinli turistlere broşür verirken kontrolünü kaybetti ve çok sayıda Çinli turistin önünde bağırmaya başladı ve bu da negatif bir etki yarattı. Doğru düşünceler yollarken hareketsiz bir şekilde kalamıyor ve Çin Büyükelçiliğinin her tarafına bir şeyler yazdı.

Shifu: Bu gibi konulara gelince, Dafa uygulayıcıları olarak bu meseleleri iyi bir şekilde ele almalısınız. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, o uygulayıcı bunları yapamaz. Bizler sadece merhamet ile canlıları kurtarabiliriz. İşleri mantıksız bir şekilde yapmak, negatif etkilere sebep olacaktır. Çok az sayıdaki uygulayıcı, duygularını kontrol altında tutamadığı zaman, diğer uygulayıcılar onu durdurmalıdır. Dafa uygulayıcıları birdir. Birbirinizle iyi işbirliği yapmalı ve olayların bu şekilde gerçekleşmesine artık izin vermemelisiniz. Gerçekleştikleri an, problemi gerektiği şekilde çözüme kavuşturmalısınız. Eğer bir kişi gerçekten de zihinsel problemlere sahip ise, o durumda o kişiyi, uygulamasını evde yapması konusunda ikna etmeliyiz; Shifu onunla aynı şekilde ilgilenmeye devam edecektir ve o kişi için halkın önüne çıkmak gibi bir zorunluluk yoktur. Eğer durum zihinsel problemler değilse, o durumda ona yardım etmelisiniz.

Soru: Kozmosta bulunan her şey, kendisiyle ilgili önceden belirlenmiş bir ilişkiye sahip. Bazı canlılar yok olma yazgısına sahipler. Bu gibi bir canlı için, bunu belirleyen şey nedir?

Shifu: "Kozmosta bulunan her şey kendisiyle ilgili belirli bir önceki-ilişkiye sahip" ifadesi ile kozmosun tamamı ima ediliyor. Örneğin, kozmosun oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluştan geçeceğini eski Fa gerçeklikleri belirliyordu. Eski Fa'nın bilgeliğinin derecesi bu kadardır. Kozmosun kaderi her ne kadar bu şekilde belirleniyorsa da ve onun içindeki belirli canlıların temel esasları her ne kadar kozmos ile tarihsel olarak bağlı olsa da, konu bir canlının spesifik olarak ne yaptığına veya ne kadar miktarda karmaya sahip olduğuna gelince, bütün bunları geri ödemek zorundadır; ve eğer karması çok fazlalaşırsa yok edilecektir. Bütün bunlar o canlının kendisi ile ilgili meselelerdir. Ve aynı zamanda, bir canlının kendisinin hangi yönde gideceği -bunlar esasında [temel anlamda] sabit olmayan şeylerdir. Fakat bir canlının yaptıkları şeyler sonucunda, kozmosta ona bir sonraki sefer ve hatta bir diğer sonraki sefer ne olacağı görülebilir. Yani bir başka deyişle, bizim şu anda içinde yaşadığımız bu boyutun zaman-alanının ötesindeki bir başka zaman-alanında, o kişinin daha sonra [şu an içinde bulunduğu durumdan sonra] ne yapacağını görebilirsiniz. Eğer şu anki durumu aniden değişirse, o durumda, bir sonraki aşamasındaki durumu da değişecektir; dolayısıyla bu gibi şeyler sabit değildir. Fakat kozmosun oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş yazgısı, bütünsel anlamda, sabittir.

Soru: Bir kişinin Dafa uygulayıcısı olup olamayacağı, büyük olasılıkla, o kişinin sahip olduğu karmik ilişkisi tarafından belirleniyor. Peki, o zaman o karmik ilişkinin en temel sebebi nedir?

Shifu: Karmik ilişki ile ilgili olarak Zhuan Falun'da konuşmuş ve birçok diğer Fa konferansında da onlardan bahsetmiştim. Dafa uygulayıcılarının karmik ilişkileri hakkında özellikle konuşmuştum. Üç tip bulunmaktadır, Dafa uygulayıcıları üç tipte durumun içerisindedir. Burada tekrarlamam gerektiğini düşünmüyorum, çünkü şu an burada fazla zamanımız yok. Soruların hepsini cevaplayamayabilirim. (Shifu gülüyor) Önceki Fa konferanslarıma göz atın.

Soru: Birçok uygulayıcı, bu insan seviyesindeki Fa'yı ne şekilde kusursuzlaştıracağımız ve tamamlayacağımız konusunda farklı görüşler taşıyor.

Shifu: Bu insan seviyesini kusursuzlaştırmak ve tamamlamak mı? Bu yanlış bir ifadedir. Eğer yaptıklarınızı iyi bir şekilde yapmıyorsanız, bu bir xiulian meselesidir ve "kusursuzlaştırmak ve tamamlamak" gibi bir konuyu içermemektedir.

Soru: Bir kişi kendi doğuş kalitesini veya doğuş kalitesinin sınırlarını nasıl aşabilir?

Shifu: Xiulian uygulamasında bu gibi şeylere takıntı yapmamalısınız. Amaca uygun değildir. Doğuş kalitenizin nasıl olduğu konusunda endişelenmeyin. Bir canlı bugün Dafa'ya girmeyi başarabildiğinde, sahip olduğu doğuş kalitesi kötü değildir. Dünya insanlarına bir bakın -yedi milyardan fazla insan var ve kaç tane Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcısı var? Ve siz onlardan birisiniz. Peki, o zaman neden hala doğuş kaliteniz hakkında konuşuyorsunuz? (Alkış)

Soru: Bir grubun parçası olduğumuzda, birkaç proje koordinatörü güçlü insan kavramlarına sahiplerse, birlikte daha iyi çalışmayı nasıl başarabiliriz?

Shifu: Bütün Dafa uygulayıcıları xiulian uygulamakta, her insan kendi yolunda yürümekte ve her bir kişi hala insan takıntıları taşımaktadır ki, hala xiulian uygulayabiliyor olmanızın sebebi de budur. O durumda insan takıntıları kendisini gösterecektir. Münakaşalar yaşandığında veya farklı görüşlere sahip olduğunuzda, diğer uygulayıcılarla birlikte çalışma konusunda gönülsüz olmayın. Hepinizin bu durumdan geçtiğini ve zaman zaman herkesin bu durumu yaşayabileceğini aklınızda tutun. Başkalarını affetmeli ve onları anlamalısınız. Ve birbirinize yardımcı olmalısınız. Birlikte çalışabilmek ve [Fa'yı onaylamak için] Dafa uygulayıcılarının yaptığı şeyleri iyi bir şekilde yapmak -şu anda yapmanız gereken şey budur.

Soru: Hiç bir Dafa uygulayıcısının olmadığı ülkelere ne olacak? O uzak ülkelerde Fa'yı nasıl yayabilir ve gerçekleri oralarda nasıl açıklayabiliriz?

Shifu: Dafa uygulayıcıları, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapıyorlar. Eğer becerebiliyorsanız, bunu yapmak için oraya gidebilirsiniz. Hiçbir Dafa uygulayıcısının olmadığı yerlere giderek Dafa'yı yayabilirsiniz. Fakat çok zorlu olan ülkelere veya Dafa uygulayıcılarına zulmeden o gangster grubu ile sıkı bağları olan yerlere gelince, henüz zamanı gelmemişken gitmemelisiniz, çünkü diğer aşama esnasında yapılması gerekecek olan şeyler vardır.

Soru: Eğer gelecekte yaşamlar tekrar yozlaşırsa, Fa-düzeltmesinin yapılması tekrar zorunlu olacak mı?

Shifu: Bu, tarihte daha önce asla gerçekleşmemiş bir olaydır ve muhtemelen gelecekte de bir daha asla gerçekleşmeyecektir. Eğer kozmosta yaşayan canlılar daha fazla yozlaşmış olsalardı, o durumda Fa-düzeltmesi yapılamazdı. Fa-düzeltmesinin gerçekleşmesi, bu sorumluluğun başlaması, tam olarak kozmosdaki yaşamların ve insanların artık yeterince iyi olmadığı ve ayıklanmak üzere oldukları bir zaman dönemi içerisinde başladı, fakat artık hiçbir şekilde kurtarılamayacakları bir noktaya dek ulaşmamışlardı. Fa, işte o zaman açıklandı. Eğer gerçekten cehenneme gidecek kadar kötüleşmiş olsalardı, [ben her ne kadar her şeyi yapabilecek ve onları kurtarabilecek olsam da] onlar o noktada artık kurtuluşu hak etmiyor olacaklardı.

Soru: Bir roket dokuz ana gezegenin sınırları dışına uçtuğunda, Üç Diyarın dışına mı çıkmış olur?

Shifu: O sadece moleküler parçacıklar katmanının oluşturduğu sahadır. Üç Diyarın sahasını tanımlamak için insan lisanını kullanmak gerçekten de çok güç. Şu anda ben size Üç Diyarın ne kadar geniş olduğunu söylerken, insanlara has hissel ve görsel kavramları ve aynı seviyede var olan parçacıklar kavramını kullanıyorum. Tanrısal varlıklar ile insanların kozmosa bakış açıları arasındaki en büyük fark şudur: Tanrısal varlıklar olaylara sadece "bu tek bir parçacık katmanı" temelinde bakmazlar. Onlar olaylara tüm yönlerden eş zamanlı ve üç boyutlu bakarlar; aşağıda ve yukarıda bulunan farklı parçacık katmanlarının birleşik kozmik yapıları temelinde bakarlar. Kozmosta bulunan farklı seviyelerdeki şeylerin tüm yapısal görünüşlerini görebilirler ve onların temel bir seviyede nasıl göründüklerini de görebilmektedirler. Öte yandan, insanoğlu ise, sadece bu moleküler parçacıklar katmanından oluşan Dünyayı görebilir; onlar sadece bu parçacık katmanından oluşan şeyleri görebilirler. Fakat kozmos sadece bu tek bir parçacıklar-katmanından oluşmamıştır. İnsanoğlu gerçek tabloyu görememektedir; insanoğlu sadece bu tek bir katmanı görebilmektedir. Bu durum, çeşitli sebeplerden kaynaklanan engelleme ve kısıtlamaların ve insan gözünün yapısının sınırlarının bir sonucudur ki, bütün bunlar insanoğlu için bu yanlış tablonun oluşması anlamına gelmektedir. İnsanların gerçek tabloyu görmelerine hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Bir başka deyişle, bu parçacık katmanından oluşan şeylere dahi gelince, insanların bütün tabloyu görmelerine izin verilmemektedir ve bu türdeki bir göz, insanoğluna, kesinlikle onların [buradaki kültürlerini yaratan] kozmos algılamalarını sınırlamak için verilmiştir. Her şey belirli bir amaç için yaratılmıştır. Biliyorsunuz, kızılötesi ve ultraviyole ışıklara ek olarak, diğer türden görünmez ışıklar ve duyulamayan sesler de bulunuyor -ve onlar var olmaktadır. Günümüzdeki bilimsel cihazlar onları fark ediyor ve onların var olduklarını kabul ediyor, fakat insan gözleri onları görmeyi başaramıyor. Yani bir başka deyişle, insan gözlerinin bu insan dünyası seviyesinde var olan her şeyi görmesine bile izin verilmemektedir. İnsanların görmesine izin verilen türden Dünya, mahsus tasarlanmıştır, böylece insanoğlunun sahip olduğu "biliş", şu anki durumunda sabitlenmiştir. Fakat aslında o mutlak şekilde sabit veya çözülemez değildir -bir kişi xiulian yoluyla onu aşabilir. Fakat bir kişinin onu ne denli ölçüde aşabileceği ve kozmosun hakikatini hangi ölçüde görebileceği, o kişinin seviyesine bağlıdır. Aksine, bir kişi ne kadar materyalist olursa, bu aldanmaca içerisinde bir o kadar kapana düşer. Bir kişi ne kadar materyalist ise, sahip olduğu düşünceler ve sahip olduğu algılayışlar bu "gerçeklik" içerisinde bir o kadar kapana düşer ve o kişi, bu "gerçeklik" içerisinde bir o kadar fazla bulunur. Üç Diyarın daha geniş sınırları, küçük evrenin ölçüleridir. Üç Diyarın mikro-kozmostaki sınırları -aslında [ona mikro-kozmostan baktığınızda] "inç uzaklığında" ifadesinin abartılı olduğunu söylerim. Biliyorsunuz, mikro-kozmik parçacıklar "yüksek bir seviyenin" parçacıklarını oluşturur. Bir başka deyişle, farklı seviyelerde bulunan parçacıkların tamamı, " düşük bir seviyedeki" parçacıklardan meydana gelmektedir. Üç Diyarın sınırlarının tam olarak burada olduğu söylenebilir, [tam burada, her şeyin tam ortasında] her şeyin mikro kozmiğinde. Modern insanların düşündüğü veya anladığı şekilde bir mesafe yoktur -onların uzaklığını neredeyse hesaplayamazsınız. Fakat Üç Diyarı oluşturan farklı seviyelerin parçacıklarının, farklı seviyelerde kendi sınırları vardır. Yani onlara farklı düzlemlerden baktığınızda, farklı seviyeler kendi sınırlarına ve uzaklıklarına sahiplerdir. Kozmos çok karmaşık bir varlıktır. Hakkında konuşmakta olduğumuz Üç Diyar, gerçekleşecek olan Fa-düzeltmesi tarafından kullanılmak için tasarlanmış olan bir alandır. Fakat Üç Diyar ile birlikte aynı hal ve durumlar içerisinde bulunan benzer parçacıklar da vardır ve onlar daha da büyük bir alan ile bağlantılandırılmışlardır. Ve en yüksek seviyelerde bulunan Tanrısal varlıklar da "en düşük seviye" olarak genellikle bunu kastederler. Fakat bununla birlikte, bizim bahsettiğimiz Üç Diyar özel olarak dizayn edilmiş olan bu sahadır. Üç Diyar içerisindekiler ile aynı kategorideki parçacıklardan oluşan o diğer bağlantılı boyutların genişlikleri ise, akıl almaz derecede büyüktür.

Soru: Niçin Dafa uygulayıcıları sizi Budaların Lordu olarak isimlendiriyor? Sizin daha yüksek, çok daha uzak yerlerden gelmiş olmanızın sebebi nedir?

Shifu: (Shifu gülüyor) Aslında ben herhangi bir ünvana sahip değilim. Sadece yazılarımdan birinde: "Budaların Lordu'nun merhameti…" diye bir ifade yazdığım için uygulayıcılar şöyle yorumladılar: "Shifu Budaların Lordu mu?" Gerçek şudur ki, insanlar beni ne şekilde isimlendirirse isimlendirsin, yanlıştır. Her bir kişinin hayatı, kozmosta bir "orijin yere" sahiptir ve aynı zamanda, daha antik, eski faktörlere sahiptir; buna en düşük seviyedeki canlılar da dahildir. Yerdeki bir otun bile orijin bir yeri ve daha antik faktörleri vardır. Farklı tarihi dönemlerde farklı bitkiler var olmaktadır ve kozmosun dolambaçlı uzun tarihi boyunca, gezegenler ve parçacıklar durmaksızın parçalanıyor ve ardından yeniden doğuyorlardı. Yok olup yeniden doğuyor ve durmaksızın yenileniyorlardı. Belki de kozmosta bulunan çok sayıda toz, çok ama çok uzun bir zaman önce parçalanmış olan canlılara ait faktörlerdir. Yere düşmüş olan çok sayıdaki toz-toprak çok ama çok uzun bir zaman öncesine ait maddeler olabilir. O durumda o ot, o toz-topraktaki maddeyi emmiştir ve belki o otun kendisi de eski dönemden gelen çeşitli faktörleri barındırmaktadır. Bu, maddenin yüzeyi anlamında konuşmaktır. Bir şey var olduğu müddetçe, canlıdır. Başka bir perspektiften konuşacak olursak, İncil "Yehova insanları çamurdan yarattı" der. Aslında, Yehova sadece beyaz ırkın tek bir türünü yaratmıştır -tüm beyazları değil. Beyaz insanların hepsi, sadece insanların tek bir türüne ait değildir -onlar birkaç Tanrısal varlık tarafından yaratıldılar. Sarı insanlar da birkaç Tanrısal varlık tarafından yaratıldı. Ve diğer insanlar, örneğin Hindistan'ın insanları, antik dönem Mısırlıları ve bunun gibilerin hepsi, farklı Tanrısal varlıklar tarafından yaratıldılar. İnsanlar Tanrının insanoğlunu kendi görüntüsünde yarattığına inanır, fakat aslında bu durum sadece Tanrısal bir varlığın yeteneğinin ne şekilde iş başında olduğudur -onun yarattığı kişi kesinlikle onun en düşük seviyeli parçasıdır ve onun en düşük seviyeli parçacıklar seviyesidir, hepsi bu. Basit şekilde ortaya koyacak olursak, o Tanrısal varlığın ayağının en altındaki bir parçacıktır; ona aynı zamanda bir hücre de diyebilirsiniz. Önceki Fa derslerimde sizlere bahsetmiştim: bir canlının her bir hücresi -insanlar, hayvanlar, bitkiler vs.- ana vücudun görüntüsünü taşır. O zamanlar yaratılmış olan insanoğluna ait olan her şey -buna onların ruhlarını ve var oluşlarını oluşturan her şey de dahildir- Üç Diyarın içindeki maddelerden ve elementlerden yaratıldı. O durumda, farklı insanları yaratmış olan Tanrısal varlıklar elbette ki, kendi insanlarına göz kulak oluyorlardı. Bu durum ilk andan başlayıp son zamanlara kadar devam etti -Dafa'nın yayılmasının yaklaştığı ana dek. O noktada insan teninin içerisinde bulunan ruhların birçoğu, [insanoğlunun eskiden sahip olduğu ruhlardan ziyade] yüksek seviyelerden aşağı gelmiş olan canlılardan oluşuyordu. Açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer şey de şudur: insan-yüzey seviyesindeki parçacık katmanından oluşan her şey insan teni olarak isimlendirilir ve buna kişinin yüzeydeki teni olduğu kadar, o kişinin kemikleri, iç organları da dâhildir. Yüzeydeki bu insan teni yaşlılıktan dolayı ölür, fakat yüzeydeki bu insan teninin yaşamı boyunca aldığı birçok şey, sonraki jenerasyona aktarılır. İnsanoğluna, çağlar ve de çağlar boyunca, bir kuşaktan diğerine, Tanrısal varlıkların insanlar için oluşturduğu kültürel içerik aktarılıyordu. İnsanoğlu kavrayışsal bir seviyede bu şeyleri bilmez, fakat içsel olarak o şeylerin bir parçasıdır. Son zaman dönemine gelindiğinde ise, çok sayıda yaşam [Fa için] insan olarak reenkarne olup geldiğinde, Tanrısal varlıkların insanlar için yaratmış olduğu o ruhlar alt dünyada kaldılar ve Üç Diyarın ötesindeki yüksek seviyelerden gelen Tanrısal yaşamlar insan olarak reenkarne oldular ve bu elbiseyi [insan tenini] giydiler. Yani bir başka deyişle, geçmişte, o Tanrısal yaşamın yarattığı insan teni, farklı bir Tanrısal yaşam tarafından giyilmişti. O durumda burada bir başka şeyin daha açıklığa kavuşturulması gerekiyor: o Tanrısal yaşam, o insanı yaratan Tanrısal yaşamdan daha düşük seviyeli olmayabilir; daha yüksek seviyeli olabilir veya elbette ki, daha düşük seviyeli de olabilir veya onunla aynı seviyede de olabilir; buraya geldi ve [o Tanrısal varlığın] yarattığı insanı ele geçirdi ki, bu durum esasen, insanoğlunu yaratmış olan Tanrısal bir varlığın sınırlarına bir başka Tanrısal varlığın girmiş olduğu anlamına geliyor. Ben sıklıkla, günümüz insanlarının önemli bir altyapısı olduğunu söylerim, bu dünyada, eğer Tanrısal varlıklar tarafından o ilk zamanlarda yaratılan ruhlara sahip olan insanlar varsa bile, sayı olarak azlardır. O kim olursa olsun, bu aldanmaca dünyasına girdiğinde, temas haline girdiği ve gözleriyle gördüğü her şey bunun gibidir. Annesinin karnından doğduğu andan itibaren, dünyayı bu şekilde görmektedir. Ve bu yanılgılar toplumunda o da aynen herkes gibi karma yaratacaktır. Dahası, o dönemlerdeki insan ırkı, insanların çok daha fazla kaybolmasına sebep olan bir kültür yaratmakta, kendisini bu materyalist kültürün içerisinde yeşertmektedir. Bir insanın buradaki düşünme biçimini aşması çok zordur -bir kişinin bütün bunların ötesinde ne olduğunu anlamasına gelince, o kişi bunu sadece xiulian uygulayarak başarabilir. Başka bir olay daha var. Farklı insanları farklı türden Tanrısal yaşamlar yarattı, fakat geçtiğimiz birkaç bin yıl boyunca, onların bölgesinin veya etnik gruplarının ötesinde çeşitli dinler yayılıyordu. Bunun bir sonucu olarak, bazı insanlar bir başka Tanrısal varlığa inanmaya başladılar. Bu durum, onları yaratmış olan o Tanrısal varlığı oldukça üzdü. Dahası, şu anda o kişinin inandığı Tanrısal varlık, bir başka Tanrısal varlığın yaratmış olduğu insanları kurtaramaz. Ve çok sayıda etnik grup, gerçek Tanrılarının kim olduğu konusunda artık herhangi bir fikre sahip değil. Bu durum, tarih boyunca oldukça sıkça gerçekleşti ve o insanları yaratmış olan Tanrısal varlığa da, kendi yaratmış olduğu insanları bırakıp gitmekten başka bir seçenek bırakmadı. Bu gerçekleştiği an, çok sayıda etnik grup köklere sahip olmayan insanlar haline geldiler ve artık onları gözeten hiç bir Tanrısal varlık kalmadı. Sosyal kargaşa, mantıklılığı kaybetmek ve Tanrısal varlıklara karşı yapılan saygısızlık, büyük çoğunlukla bu insanlardan gelmektedir. O etnik gruplar ve bireylerin hepsi fakirleştirilmiştir. Shifu'nun daha yüksek, daha uzak bir yerden niçin gelmiş olduğuna gelince, aslında salonda bulunan çok sayıdaki Dafa uygulayıcısı da birtakım daha yüksek ve daha uzak yerlerden gelmişlerdir. (Alkışlar yükseliyor ve şiddetleniyor) Sadece, ben birazcık daha uzak bir yerden geldim ve bu sebepten dolayı da Fa-düzeltmesi esnasında herkesi kurtarabiliyorum. Nereden gelmiş olduğum konusuna gelince, yüksek mi ya da düşük mü bir seviyeden gelmiş olduğum, kozmosta bulunan canlılar için şu an konu dışıdır -en önemli şey, en yüksek ve en mutlak olana doğru gidiyor olmamdır. Dafa'yı aktarmak ve inşa etmek için gelmiş olduğumu bilmeniz sizin için yeterlidir.

Soru: Bazı uygulayıcılar avukatlara gerçekleri sistematik bir şekilde açıklamanın, kanunların detaylarını öğrenmenin ve en uygun olan çözümün arayışında olmanın avukatlara güvenmemek anlamına geldiğini söylüyor. Shifu bu konuda bir şeyler söyleyebilir mi lütfen?

Shifu: İnsan toplumu şu anda [insanların kendisi tarafından] çok dar bir alana hapsedilmiştir. İnsan bilgeliği sınırlıdır ve çok sayıda kısıtlama, insanları içine hapsetmektedir. Çok sayıda şeyi çözüme kavuşturmak hakikaten çok zor ve şu anda insanları kurtarmak çok zor. Bu gibi şeyleri bilgeliğinizi kullanarak ele alın. Ne yapılacağına gelince, gerçekleri açıklamak ebette ki, sorun değildir. İçinde bulunduğunuz özel duruma göre hareket edin. Fa'yı onaylama süreci içerisinde karşılaştığınız şeylerin hiç biri birbiri ile aynı değil, o yüzden her şeyi kapsayacak şekilde konuşmak veya burada bu belirli şeyler hakkında konuşmak benim açımdan imkânsız. Bu sebeple, karşılaştığınız şeyleri hala siz kendiniz ele almak zorundasınız. İşleri iyi bir şekilde yapıyor olmanızın hangisinin sizin Fa'yı onaylamanızın ve kendi yolunuzda yürüyor olmanızın bir parçası olduğunu, siz kendiniz anlayın.

Soru: Çin'den gelen turistler de dâhil olmak üzere, insanlara egzersizleri göstermek gerçekleri açıklamak olarak kabul edilebilir mi?

Shifu: Egzersizleri göstermek belirli bir etkiye sahip olabilir. Yaptığınız her şey belirli bir pozitif etkiye sahip olabilir. Fakat konular hakkında konuşmaz, özel konulara girmez ve sadece egzersizleri yaparsanız, o durumda o kişinin aklındaki birçok kafa karıştırıcı meseleleri o an için çözüme kavuşturamazsınız.

Soru: Çin'in Yunnan Eyaletine bağlı Xishuangbanna, Pekin'deki Qinghua Üniversitesi, Gansu Eyaletinin Jiayuguan, Hebei Eyaleti, Guangdong Eyaleti, Yeni Zelanda, Peru, Tianjin Şehri, Kanada'nın Montreal Şehri, Changchun Şehri, Pekin, Shenyang, Harbin Şehirleri, Sichuan Eyaletinin Leshan, Emei Dağı, Guangzhou, Zhengzhou ve Mudanjiang Şehirlerinden Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını yolluyorlar.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Eğer uygulayıcılar bir kişinin ajan olduğunu düşünerek hata yapmışlar ise, o kişi ne yapmalıdır?

Shifu: Birazcık şu ajanlar konusunda konuşayım. (Shifu gülüyor-kıkırdama, herkes gülüyor) Shifu'nun bu konulara farklı perspektiften aslında nasıl bakıyor olduğunu biliyor musunuz? Elbette ki, eski güçlerin tertip etmiş olduğu bu gibi şeyler, Dafa uygulayıcılarını hedef alan testlerdir, fakat şunu söyleyeceğim ki, aslında onlar Fa'ya yapılan bir aşağılamadır, onlar insanoğluna utanç getiriyor, Fa'ya saygısızlık ediyorlar; onlar Fa-düzeltmesini aksatan şeylerdir ve gerçekleşmemeleri gerekmektedir. Fakat canlılar artık yeterince iyi olmadıklarından dolayı, [tam olarak bu sebep yüzünden] Fa-düzeltmesinin yayılması gerekiyor. Netice itibarı ile bu gibi bir meslek, insanlar arasında doğmuştur. Peki, o zaman sadece en aşağılık insanların ajan olarak seçildikleri doğru mudur? Hayır. Bir insanın yaptığı şeyler, genelde kendi tercihleri yoluyladır, fakat aynı zamanda koşullar yüzünden istemeyerek de olsa bir iş yapan çok sayıda insan da bulunuyor; zeki olduğu düşünüldüğü için ve belirli bir işi yapabileceği düşünüldüğü için seçilmiş olan kişiler de var. Bir başka deyişle, bir kişinin meslek seçimi, o kişinin doğasının iyi ya da kötü olması ile belirlenmez. Ajanların içerisinde iyi insanlar var mıdır? Kesinlikle vardır. İnsan toplumu içerisinde var olan farklı meslekler, bize bir kişinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu, ya da o canlının kurtarılıp kurtarılamayacağını söylemez. Bu meseleyi gördüm, o yüzden Fa'yı öğretmeye başladığım andan itibaren [ve ben tamamen bunu izledim], meslekler veya sosyal statüler temelinde çizgiler çizmemiş olduğumu söylüyorum. Mesleğinizin çizgisi ne olursa olsun, sizi kurtaracağım. Benim kapım ardına kadar açık, tamamen açık; o kadar açık ki geride gerçekten bir kapı bile kalmadı -xiulian uygulamak istediğiniz müddetçe gelebilirsiniz. Kim olursa olsun herkesi kurtaracağım, mesleğiniz ne olursa olsun. Fakat bir kişinin gelip gelmeyeceği o kişiye bağlıdır ve o kişinin Fa'yı edinip edinmeyeceği o kişinin kendi meselesidir. Günümüz insanları için, yapacakları mesleği belirlemek zordur -bir kişi nasıl olur da yaşam içerisinde gidip canının istediği şeyi yapabilir? Nasıl bu kadar kolay olabilir? Bu gerçekten zordur. Bir başka deyişle, bu dünyada yaşayan bir kişi, canı hangi mesleği yapmak istiyorsa gidip onu seçemez. Bunu gördüm ve dahası, tüm canlılar buraya Fa için geldiler. Dolayısıyla yaptığınız iş ne olursa olsun, mesleğiniz ne olursa olsun, sizi kurtarabilirim. Fakat kendinizi iyi geliştirme konusunda ısrarcı olup olamayacağınız size bağlıdır; ayrıca xiulian uygulamayı isteyip istemediğiniz de size bağlıdır. Ben bu konudan çok önceden bahsetmiş ve onu uygulamaya koymuştum, fakat bütün bu yıllar boyunca çok sayıda uygulayıcımız, Shifu'nun sözlerinin ardındaki amacı hala gerçekten anlamıyor. Ben kapıyı tamamen açtım ve her meslekten veya toplumun her kesiminden insanları içeri alıyorum. Peki, o zaman gereksiz sınırlamalar yaratmak ve sınırlar çizmek gibi konularda niçin hala ısrar ediyorsunuz? (Alkış) Bunun sebebi, xiulian uygulayanların insanlar olmasıdır, Tanrısal varlıklar değil. İnsanlar xiulian uyguladığı zaman, insan düşüncelerine sahip olurlar ve insan düşünceleri mesleki tutumlar ve takıntılar taşır ve onlar içinde mesleklerinden kaynaklanan eğilimler taşırlar. Bütün bunlar, bilinçaltında iş başındadır. Bir kişi kendisini iyi geliştirmemiş olduğu zaman, mesleğinde biçimlendirmiş olduğu tutumsal takıntıları kendisini gösterecektir. O durumda, tabii ki, bir kişinin casus veya gizli ajan olarak sahip olduğu eğilimler de kendisini gösterecektir ve kişi bir testi geçemediği zaman yanlış şeyler bile yapabilir. Dafa uygulayıcılarının zulme uğradığı bu dönemde, özellikle, belirli bir testi geçemediği zaman, bir anlık kafa karışıklığı içerisinde gidip bir takım bilgiler rapor eder. Fakat temel bir seviyede, o kişinin iyi biri olup olmadığı ya da kurtarılıp kurtarılamayacağı, sadece tek bir an içerisinde nasıl davranmış olduğu ile belirlenemez. Hata yapmasına izin vermeli ve davranışlarını düzeltmesi için ona bir fırsat tanımalısınız -bizim Fa'mızda muhteşem olan şey budur. (Alkış) Daha önce sizlere hiç kimsenin Dafa'ya zarar veremeyeceğini, [sadece yaptıkları şeyleri iyi yapamadıklarında] Dafa uygulayıcılarının Dafa'ya zarar verebileceğini söylemiştim. O yüzden, bu zulüm esnasında, bu gangster takımı, Dafa'ya zarar vermek için Dafa uygulayıcılarını kullanmak istiyor, fakat aslında onlar Dafa'ya azıcık bile zarar veremezler. Söylediğim şeyin dayanak noktası şuydu: Bir Dafa uygulayıcısı gerçek anlamda xiulian uygulamakta, fakat uygulaması esnasında Fa prensiplerini çok derinlemesine veya çok kapsamlı anlamamaktadır ve kendi yolunu doğru bir şekilde yürümemektedir -bu da kötü bir etki yaratmaktadır. Aslında o sadece burada insanlar arasında bir etkiye sahip olabilir -hiç kimse Dafa'nın özünü etkileyemez. Bu zulüm esnasında zıt yöne gitmiş olanlar artık Dafa uygulayıcısı değillerdir, fakat geri dönmeyi başarmış olanlar farklı bir meseledir. Onlar artık Dafa uygulayıcıları olmadıklarında, aslında o bir grup işkencecinin bir parçası haline geliyorlar ve bilerek kötü şeyler yapıyorlar, her şeyi kasti olarak bozuyor, gerçeği ters yüz ediyor ve sanki gerçekmiş gibi yalanlar yayıyorlar. Bunlar Dafa'ya zarar veremez, sadece Dafa uygulayıcılarının daha mantıklı olmalarına yardımcı olur; düşünceleri giderek daha doğru olur ve onları net fikirli yapar ve onlara farkındalık kazandırır. Zulmün neticesi bu değil midir? Hepiniz daha olgun bir hale gelmediniz mi? Benim söylemekte olduğum şey, sadece, Dafa uygulayıcılarının iyi iş çıkaramadıkları zaman kötü bir etkiye sahip olacakları ve bu dünya üzerinde bir darbe yaratacaklarıdır. Eğer bir Dafa uygulayıcısı sıradan insan düşüncesi taşıyorsa ve yaptıklarını iyi yapmıyorsa veya daha önceden bir casus ise veya bir uygulayıcı bir testi iyi geçemediği için yanlış bir şey yapmış ise ve bu sebepten dolayı da herkes onu dışlıyorsa veya ona farklı davranıyorsa, onun binlerce yıllık kökeni olan bu karmik şansını gerçekten mahvediyorsa ve onun zıt yöne gitmesine sebep oluyorsa, o zaman size söyleyeyim ki, bu gerçekten de kötü bir şey yapmak olacaktır. (Alkış) Bizler sadece affedebildiğimiz zaman insanları kurtarabiliriz. Eğer bütün Dafa uygulayıcıları böyle düşünebilseydi [bir düşünün], böylesi bir merhamet gücü ile kötü faktörlerin sığınabileceği bir yer hala olabilir miydi? Sırası gelmişken sizlere söyleyeyim ki, profesyonel casuslar bizim aramıza girememektedir. [Bizim aramızdaki casuslar], 1999 yılından önce bu işi yapan ve kendisini iyi geliştirmemiş olan Dafa uygulayıcılarıdır veya korkuları için bir anlığına şeytana teslim olan ve de yaptıklarını iyi yapmamış olan uygulayıcılardır. Eğer onlara Fa'ya gerçekten zarar vermelerini söyleseydiniz, bunu yapmazlardı. Sadece belirli bir dönem kafaları karışmış, yanlış yola sapmış oldukları bir noktada, yapmaları gereken şeyleri iyi yapmamış ve testi geçememişlerdi. Kendilerinde barındırdıkları önemsiz şeylere takıntılı bazı Dafa uygulayıcıları var ve sadece casus ajansları ile başa çıkmak için elinden geleni yapmak isteyenler de var. Gerçek şudur: herhangi birinin Dafa'ya gerçek anlamda zarar vermesi, olanak dahilinde değildir. Dolayısıyla, bunun gerçekleşmesinin asıl sebebi, bazı uygulayıcıların hala insan takıntılarına sahip olması ve belirli konularda hala iyi iş çıkaramıyor olmalarıdır. Casusların bizim içimize gerçekten girdiği ve sızdığı fikrine gelince, sizlere bunun imkansız olduğunu söyleyeceğim, çünkü bizler xiulian uyguluyoruz. Uygulayıcıları, hedefleri bulmaları konusunda, kendilerine "güya birtakım bilgiler" sağlamaları için kullanmak istiyorlar. Fakat bütün bunlar faydasızdır ve onlar sadece kendilerini kandırıyorlar. O gizli casuslar, Falun Gong'un hiçbir sırrı olmadığını ve Falun Gong'un, sadece, zulme karşı olan bir grup iyi insan olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu biliyorlar. Kullandıkları çarpık yöntemlerden biri, insanlara baskı yapan bir hava yaratmak ve onları kışkırtmaktır: Çin'de bu gibi propagandalar yaratma yöntemini kullanıyorlar. Yapmayı bildikleri tek şey budur ve insanları tesir altına almak için bu gibi şeyler aşılıyorlar. Bunlar, uygulayıcılar üzerinde bir işe yarar mı? Birkaç yıl geçti ve Dafa uygulayıcıları daha azimli ve daha mantıklı bir hale gelmediler mi? (Alkış) Kimse ondan korktu mu? Kimse korkmadı. Bu denli aşağılık bir zulüm altında, anakara Çin'de bulunan herhangi bir Dafa uygulayıcısı ondan korktu mu? Elbette, üstesinden gelemeyen kişiler oldu, fakat bunu başaramayan o kişiler -içeri girmeleri için- eski güçler tarafından mahsus ayarlanmışlardı. Tüm canlıların Fa için gelmiş olduğunu söylemiştim, fakat hepsi pozitif bir rol oynamak için gelmedi. Eski güçlerin amacı, o tipteki bir canlının negatif rol oynamasını sağlamak idi; böylece Dafa uygulayıcıları olgunlaşabileceklerdi, hepsi bu; bazı adi insanların her şeyi yapabilme yeteneğine sahip olmaları gibi bir durum söz konusu değildir. İnsanlar bu şeyleri net bir biçimde göremiyorlar ve sadece [insanların yapmak istedikleri şeylere] takıntılıdırlar. Fakat insanlar ne yapmışsa, bunun bedelini ödemek zorundadır, buna hiç şüphe yoktur. (Alkış) Fakat aynı zamanda, takıntıları olan uygulayıcıların boşluklarından istifade eden gizli ajanların olduğunu da biliyorum. Bu duruma uygulayıcıların doğru davranamaması ve çok takıntılı olmaları sebep olmaktadır. Mantıklı olmayan az sayıdaki uygulayıcı, bu konuya şu andan itibaren dikkat göstermek zorundadır. Şu anda Fa'yı pozitif bir açıdan öğrettim. Fakat Shifu hiç durmadan şans veriyor olmasına rağmen bunu hala anlamayan ve Shifu'nun durmaksızın devam eden merhametini ciddiye almayan ve ajanların o kirli işlerini yapmayı sürdüren, kendi vicdanlarına ve Dafa uygulayıcılarına ihanet eden az sayıda bir grup insan olduğunu da biliyorum. Bu kişiler şeytana durmadan "sözüm ona bilgi" sağlamaya devam ediyorlar ve Tanrısal varlıkların gözünde, bu kişilerin şu anda Dafa üzerinde yarattıkları negatif etkiler, artık onların altından kalkamayacakları durumda. Fa-düzeltmesine engelleme yaratmaya bu şekilde iştirak etmek, aslında, bu zulme doğrudan iştirak etmek anlamına gelmektedir ve sonuçlar Dafa uygulayıcılarına Çin'de zulmeden o gangsterlerinkiler ile aynı olacaktır. Şu anda bu insanlara söyleyecek başka bir şeyim yok ve az evvel söylediklerime bu tip kişiler dahil değildir. Az önce bu konuya değinirken, bir Tanrısal varlık: "Sanırım onlar için geriye kalan tek şey, cenaze törenlerini planlama fırsatlarıdır." dedi.

Soru: Bizlere üç işi iyi yapmak her şeyi kuşatır demiştiniz. Bu, bir kişinin tüm takıntılarının ve yaşadığı anlaşmazlıkların merhametli bir biçimde çözülmüş olacağı anlamına mı geliyor? Shifu bu konuda beni aydınlatabilir mi?

Shifu: (Shifu gülüyor) Eğer bir kişi uygulamasındaki temel problemleri çözemiyor ise, o zaman onun uygulama yapıyor olduğunu söyleyemezsiniz. Xiulian nedir? Xiulian'in en nihai amacı nedir? Sıradan insanların arasından doğmaktır. Eğer artık onlardan biri olmazsanız, sıradan insanların çeşitli anlaşmazlıkları, takıntıları ve çeşitli faktörler hala sizin üzerinizde bir etkiye sahip olabilir mi? Kesinlikle olamazlar. Fakat onun içerisinden doğup doğamayacağınız ve xiulian uygulayıp uygulayamayacağınız, azimle ilerleyip ilerleyemeyeceğiniz, uygulama içerisinde hızlı mı yoksa yavaş mı ilerleyeceğiniz -bütün bunlar size, kendinize bağlıdır. Sizin Shifu'nuz olarak kesinlikle sorumluluğunuzu üstleneceğim. Fakat ileri doğru azimle ilerleyip ilerleyemeyeceğiniz hala size bağlıdır. Tanrısal bir varlık her türlü insan takıntısından etkilenebilir mi? Böyle bir şeyin olma şansı yoktur, elbette ki, bu imkânsızdır. Dolayısıyla her şey çözüme kavuşturulabilir. Bu sadece sizin uygulamanızı nasıl yaptığınıza bağlıdır. Eğer uygulamanızı, zihninizi sadece o problemi çözmeye odaklayarak yapıyorsanız, o zaman gerçek anlamda xiulian uygulamıyorsunuz demektir. Xiulian tamamen şartsız olmalıdır.

Soru: Bir Dafa uygulayıcısı tarafından yaratılan kozmosun bir seviyesi çok da uzun sürmeyecek. Shifu bunu bize açıklayabilir mi?

Shifu: Ben size uzun sürmeyeceğini söylemedim. Şu anda, siz çocuklar, insan mantalitesi ile düşünüyorsunuz. (Shifu gülüyor) İnsan düşüncesi… İnsanlar herhangi bir yeteneğe sahip olmadıkları için, yaydıkları şey aynen bir hava balonu gibidir; zayıftır ve bir anda dağılıp gider. Fakat bir Dafa uygulayıcısının düşüncelerinden yayılan şeyler güçlüdür ve uygulayıcının seviyesi ne kadar yüksek ise, düşüncelerinden yayılan şeyler de bir o kadar güçlü ve büyüktür ve bir o kadar uzun sürerler. Devasa büyüklükteki bir Tanrısal varlığın tek bir düşüncesi kozmik vücutlar ve kozmoslar yaratabilmektedir. Pekala, aslında, daha fazla temel faktörler de bulunmaktadır. Fa her şeyi kuşatır ve mükemmelleştirir ve geçmişin kozmosunda bulunup kusursuz olmayan her şey Fa-düzeltmesi esnasında mükemmel bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. Dolayısıyla, bu, her şeyi kuşatan ve her şeyi kusursuzlaştıran Fa olduğu için, kozmosun temel doğası olan oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş ilkesi dahi değişmektedir. Ve onun zaman kavramı, insan zihni ile anlaşılamaz.

Soru: Son zamanlarda uygulayıcı arkadaşlar, anlayışlarını paylaşmak ve Fa'yı çalışmak için sıklıkla elektronik yazılımları kullanıyorlar ve hatta bunun kullanımını ciddi şekilde özendiriyorlar. Bunun neticesinde insanlar düşüncelerini kişisel olarak paylaşma ve Fa'yı karşılıklı olarak çalışma anlamında daha az imkânlara sahip oluyorlar.

Shifu: Gerçekten bu doğru değil. Küçük uygulayıcılar haricinde, bunu yapmamalısınız. Fakat bu durum, çok meşgul olduğunuzda, onun ara sıra bile olsa kullanılmaması anlamına da gelmiyor. Sadece bunu bir alışkanlık haline getirmeyin. Bu, benim aktarmak istediğim bir şey değildir. Fa'yı grup olarak çalışmanız sorun değil; Fa'yı çalışmak ve düşüncelerinizi kişisel olarak paylaşmanız da sorun değil. Meşgul olduğunuzda bu gibi yazılımlardan faydalanabilirsiniz, fakat hep bu şekilde yapamaz ve bunu sıklıkla tekrarlayamazsınız.

Soru: Maddenin saf olmayan hale gelmesi ile maddenin sapması arasındaki farkı tam olarak anlayamadım. Shifu, bunu açıklayabilir misiniz?

Shifu: Maddenin saf olmayan hale gelmesi ve sapması, eski kozmosun düşmesinin temel sebebidir ve buna eski kozmosun doğası sebep olmuştur. O dönemdeki Fa'nın bilgeliğinin derecesi "oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" idi ve birtakım farklı alanları periyodik olarak temizleme yöntemi bu idi. Fakat her şey [bütünsel olarak] o aşamaya geldiğinde, işte o son idi. Maddenin kirliliği ve sapmasına gelince, eğer konuya insan toplumu olarak bakarsanız, modern bilimin kirlettiği hava, toprak, metaller, su ve çeşitli kimyasal elementler insanoğlu tarafından çözüme kavuşturulamıyor. Tanrısal varlıkların gözünden bakıldığında, insanoğlunun düşünme biçimi o kadar sapmıştır ki, artık insani değildir. Kozmosdaki her şey devinim halindedir, o yüzden bu gibi şeyler daha yüksek seviyeli şeyler tarafından çekilip çıkarıldığında, yüksek boyutlarda bulunan o elementleri ve canlıları da kirletirler. Bu sadece meseleyi basit şekilde ortaya koymaktır. Fa üzerine yaptığım son konuşmalara göz atın.

Soru: Minghui sitesinin gerçekleri açıklama işindeki rolüne gelince, yurtdışındaki ülkelerde yaşayan uygulayıcılar ile nasıl birlikte çalışabiliriz ve onlar nasıl yardım edebilirler?

Shifu: Minghui sitesinin gerçekleri açıklama konusundaki yeri doldurulamaz. O, zulüm hakkına en doğru bilgileri aldığımız ve Dafa'nın ve Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamalarının genel durumunu öğrendiğimiz penceredir. Dafa uygulayıcıları ile ilgili şeylere gelince, daima iyi işbirliği yapmalı ve birlikte iyi çalışmalısınız.

Soru: Geçenlerde Tamamlanmaya ulaştığını ve artık bir başka uygulama yapabileceğini iddia eden bir uygulayıcı ile karşılaştım. O şeytani bir yolda mı aydınlanmıştı, yoksa dizginsiz düşüncelere mi sahipti?

Shifu: Onun biraz ateşinin olduğunu söyleyeceğim (Herkes gülüyor) ve heyecandan dolayı birazcık mantıksız hale gelmiş. Pekala, aslında, bunu her kim söylüyor ise tehlikeli bir durumun içerisindedir. Mantıklı olmayan, doğru düşüncelere sahip olmayan ve net bir kafaya sahip olmayan kişiler, Tanrısal varlıkların en küçük gördüğü kişilerdir.

Soru: Medya'nın Shifu'nun fotoğrafını yayınlamasında bir sakınca var mı?

Shifu: Sanırım yoktur, çünkü benim de kendime ait yollarım var. (Shifu gülüyor, alkış)

Soru: Kuzey Amerika Turu konferansında Shifu, "Ben de kendimin kim olduğumu bilmiyorum" diyor. Bunu çok iyi anlamadım.

Shifu: Bunda anlaşılması zor olan ne? Geçmiş geçmişte kaldı ve şu anda ben tüm canlılar için bir muammayım ve gelecekte hiç kimse benim nerede olduğumu bilmeyecek. Benim gücüm her şeye yetmektedir ve hiçbir şey beni engelleyemez. Beni nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, doğru olmayacaktır. Gelecekte, farklı canlılar beni kendi etnik gruplarının görüntüsü içerisinde görecekler. Her şey benim tarafımdan yaratıldı, fakat ben hiçbir şeyin içerisinde değilim -düşünce budur. (Herkes gülüyor, alkış)

Soru: Son zamanlarda "kuş gribi" ve "deli dana" gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar dünyanın her yerinde beliriyor. Bu gibi bir olayın Fa-düzeltmesi ile ne gibi bir ilgisi olduğunu saygıdeğer Shifu'ya sorabilir miyim?

Shifu: İnsanoğlu çok fazla miktarda karmaya sahip. Bunun sebebi, insanoğlunun her anlamda zaten çok tehlikeli bir durumun içerisine düşmüş olmasıdır. Sahip oldukları karma giderek daha ve daha çok büyüyor ve dahası, Dafa'ya karşı olan tutumları…..bir kısmına insanların kendileri sebep olmuştur. Bu durum Fa-düzeltmesi ile doğrudan ilgiliymiş gibi görünmüyor, fakat her şey Dafa'nın etrafında dönmektedir ve hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez. İnsanlara, bu gibi şeylerle uyarı veriliyor.

Soru: Uygulayıcılar arasında casusluk yapanlar niçin hala farkına varmıyorlar? Eğer onları herkesin önünde ifşa edersek, bu merhametsiz olmak mı olur?

Shifu: Fa'yı korumak için bunu yapmak merhametsizlik olarak isimlendirilemez. Peki, o zaman niçin akıllarını başlarına getirmiyorsunuz ve eğer isterseniz onları ifşa edebilirsiniz. Eğer onları kurtarabilirsek bu daha iyidir, fakat eğer kurtarılamıyorlar ise, bu onların tercihidir.

Soru: Bazı Dafa uygulayıcıları, internete, Dafa ile ilgili birtakım mucizevî olayları anlatan makaleler yüklediler. Bu durum bazı insanların Dafa'yı yanlış anlamasına sebep oldu.

Shifu: Bu gibi konuları sorumluluk sahibi olarak ele almak bir sorun teşkil etmez. Yanlış anlamalardan korkmayın, fakat olayları esrarengiz ve akıl-almaz bir havada da gerçekleştirmeyin. Eğer Fa'yı asil ve mantıklı bir biçimde onaylamıyorsanız, herhangi bir problem olmayacaktır. Netice itibarı ile Dafa uygulayıcıları, uygulayıcıdırlar. Biz toplum içerisinde var olan ve sıradan insanların oluşturduğu politik bir grup değiliz, biz bir uygulayıcı grubuyuz ve biz Tanrısallık geliştirmekteyiz; dolayısıyla, elbette ki, mucizevî şeyler gerçekleşmektedir. (Alkış)

Soru: Daha önce eğer seksüel cazibe ve arzu terk edilmez ise, kişi kesinlikle Tamamlanmaya ulaşamaz demiştiniz. Şu anda seksüel cazibe ve arzuyu terk edememiş olan birçok uygulayıcı var. Bize Tamamlanma için gereken ölçü kriterinin ne olduğunu söyler misiniz lütfen? Ölçüm öğesi, parçacıklar ile mi hesaplanıyor?

Shifu: Hiç kimse böyle bir şey söylemedi -bunlar, kafandaki başıboş düşüncelerden mi geliyor? Ben size "Tamamlanma ile birtakım ölçüm birimleri arasındaki ilişki" gibi bir şeyden asla bahsetmedim. Dafa uygulayıcıları: Ben sizlere uzun bir zaman önce seksüel cazibe ve seksüel arzunun, bir uygulayıcının üstesinden gelmek zorunda olduğu en önemli engel olduğunu söylemiştim. [O kişiler insan duyguları ve arzuları tarafından haddinden fazla yönlendiriliyorlar. Eğer kendilerini bu önemsiz şeyden bile çekip çıkaramıyorlar ise, o zaman sanırım eski güçler ilk başlarda, onların anakara Çin'deki hapishanelerde alıkonulmalarını ayarlamış olmalıydı, çünkü ancak o şartlar altında problemi düzeltebileceklerdi, öyle değil mi? Öylesine acımasız bir ortamda nasıl davranırdınız merak ediyorum doğrusu. Hayatınız çok konforlu olduğu için mi böylesiniz? Bu takıntıyı terk etmeyen ve davranışları için bahaneler üreten kişiler kendilerini kandırıyorlar ve diğer insanları da kandırmaya çalışıyorlar; sizin için herhangi özel bir ayarlama yapmış olduğum gibi bir şey yoktur.

Soru: Belirlenmiş saatlerde doğru düşünceler yollamamız gerektiği gibi bir şeyin olmadığı doğru mu?

Shifu: Minghui web sitesi, dünyanın dört bir yanında bulunan tüm Dafa uygulayıcılarının, bir grup olarak, belirli saatlerde doğru düşünceler yollaması gerektiğini duyurmadı mı? Bence bu çok güzel bir fikir, peki o zaman niçin bunu yapmıyorsunuz. Diğer özel konulara gelince, olayları farklı bölgelerdeki farklı durumlar temelinde gerçekleştirebilirsiniz.

Soru: Shifu'yu gördüğüm her defasında kafamdaki sorular bir anda yok olup gidiyor. Shifu buradayken, Fa buradayken çözülemeyecek hiçbir şey yok. Bu zamanın kıymetini gerçekten de bilmeliyiz.

Shifu: Güçlü doğru düşünceler ile aslında her şey çözüme kavuşturulabilir. Ve doğru düşünceler ile her şey netleşir. Bir kişi net düşüncelere sahip olmadığında, bu durum, daima o kişinin terk edemediği takıntılarının olduğu zamandır. İçinde sıkıntı hissederken, net bir şekilde düşünmemektedir.

Soru: Fa'yı onaylama işlerimizin ışığı altında düşünürsek, Dafa uygulayıcılarımızın yaptığı konserlerde sihirli hareketlerin olup olmaması uygun mudur?

Shifu: Aslında bunda yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim için gösteri sanatları sadece gösteri sanatlarıdır. Eğer o insanların keyif aldığı ve izlemeyi sevdiği bir şey ise ve tatsız tuzsuz bir şey değilse, o durumda bir sorun yoktur.

Soru: Dafa sahip olduğu mekanizma sayesinde, kozmosta çok uzun bir zaman geçirseler bile, geleceğin canlılarının takıntılar oluşturmasını veya bencillik geliştirmesini önleyecek. Böylelikle de, kusursuz ve uyumlandırılmış olacak ve hiçbir zaman yok olmayacak.

Shifu: Hayır öyle değil; bu doğru bir algılayış değil ve fikir de bu değildir. Dafa kusursuz ve ahenklidir ve kozmosun temel doğası "bencillikten muaftır". Bir canlı kendisini geliştirdiğinde ve o seviyeye ulaştığında, o da o hale gelmiş olacaktır. Fa tüm canlıların "var oluşunu" sağlamıştır, Fa tüm canlılar için "kozmosun mekanizmasını", "kozmostaki zengin çeşitliliği", "sınırsız sayıdaki her şeyi", "cennet ve dünyaları", "insanları ve Tanrısal varlıkları" yaratmıştır. Fakat canlıların bir dereceye kadar ne şekilde davranacakları, onların kendi seçimleridir.

Soru: Hubei Eyaleti Yichang ve Gezhouba, Üç Boğaz, Melbourne, Hainan Eyaleti, Jilin Eyaletinin Jilin, Nongan ve Kaian şehirleri, Shangdong Eyaleti Heze, Heilongjiang Eyaleti, Pekin'deki Cennet Tapınağının Kuzey Kapı Bölgesi, Sichuan Eyaleti ve Chengdu Şehri Ziyang'daki Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim! (Alkış)

Soru: Kitabınızda, bir kişi size kötü davrandığı zaman size De vermektedir. Bu yüzden mutlu olmanız gerekir diyorsunuz. Fakat bundan mutluluk duyarsak birazcık merhametsiz olmaz mıyız?

Shifu: (Herkes gülüyor) Bu merhametsiz olmak demek değildir. Sadece gerçek uygulayıcılar ve Dafa uygulayıcıları, kişisel menfaatler ve duygular işin içine girdiği zaman etkilenmeden kalmayı başarabilirler. Vurduğu kişiye De veren o kişiye gelince, bu durum kozmosun doğasından kaynaklanmaktadır. O sadece mutlu olmanızla elde edebileceğiniz bir şey değildir. Eğer kendisine vurulan kişi, o acıyı yaşarken hiçbir içerleme veya herhangi bir düşmanlık hissetmiyorsa ya da kendisine karşı yapılan şeyi bir gülümseme ile karşılıyorsa, bu merhamet değil midir? İnsan perspektifinden bakıldığında, kimse onun merhametsiz olduğunu söyleyemez; bir kişi ona vurduğu zaman bir gülümseme ile karşılık vermekte ve hiç gücenmemektedir. Elbette ki, bir uygulayıcı, sıradan bir insanın bir şeyler kazanmasının ardından yaptığı gibi gülmemeli veya kahkahalar atmamalıdır; (Herkes gülüyor) kendinizi oldukça rahat hissetmelisiniz ve herkes sizin iyi bir insan olduğunuzu söyleyecektir. Bir kişi size kötü davrandığında ona iyi olmasını böylece De kaybetmeyeceği tavsiyesinde bulunabilirsiniz. Ve bu durum sizin ona karşı merhametli olmanızdır. Eğer dinlemiyor ve hala kötü şeyler yapmaya devam etmek istiyorsa, o zaman, yaptığı kötü şeylerin neticesi olarak, bir geri ödeme yaşayacaktır. Aynen Çin'deki zorunlu çalışma kamplarında bulunan o kötü polislerin ve kötü insanların durumunda olduğu gibi, kötü şeyler yapmak isteyen ve kendilerinden durmaları istendiği zaman buna kulak asmayanlar onların kendileridir. Bu durumda bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur; insanları dövmekte ısrar ediyor ve ne olursa olsun durdurulamıyorlar. O zaman, dövdükten sonra, zamanı gelince, cehenneme gidiyorlar. Bu durum Dafa uygulayıcılarının merhametsiz olması anlamına gelmemektedir. Her bir boyutta, o boyuta özgü Fa gerçeklikleri vardır. Daha yüksek seviyelerde "gerçekler" daha yüksek bir hale geliyor olsa da, bir canlı [herhangi bir boyutta], o boyuta özgü "gerçeklikleri" takip edebildiğinde, o boyuttaki iyi bir canlıdır demektir. O "gerçeklikleri" aşabildiğiniz zaman, o seviyedeki canlıları geçmiş olursunuz. Kimse kendisine vurulmaktan hoşnut olmaz -insanlar acı çektiklerinde mutsuz olurlar- insanlar bu boyutta işte böyledirler. Hiçbir sıradan insan: "Bana kim kötü davranırsa davransın, ben hala mutlu olacağım" demez. Bunu sadece uygulayıcılar başarabilir ve bu durum, sıradan insanlardan daha yukarı bir seviyede olmaktır. Fiziksel acı yaşarken xinxing'i koruyabilmek bir uygulayıcının merhametidir. Diğer kişilerin bize De vermesine gelince, bu sanki Dafa uygulayıcılarının gidip onlardan almış olduğu bir şeymiş gibi bir durum değildir. Bu durum sanki o insanların canları istediğinde verebilecekleri bir şey de değildir ve bu durum sadece istiyor diye herhangi birinin elde edebileceği bir şey de değildir. O dönüşümü gerçekleştiren şey, kozmosun mekanizmasıdır; kozmosun doğasının iş başında olmasıdır. Shifu'nuz olarak benim yaptığım şey, tüm canlılara Fa gerçekliklerini anlatmaktır.

Soru: Hamile olan uygulayıcı kadınların vücut özü olmadığından dolayı, onlar vücutlarını nasıl geliştirebilirler?

Shifu: Hamile kadınların vücut özüne sahip olmadıklarını kim söylüyor? Dafa xiulian uygulamasına hiçbir şey engellemede bulunamaz. Tam tersi, bebek için çok iyidir.

Soru: Eşim [isim çıkarılmıştır] henüz kurtarıldı, fakat hala anakara Çin'de bulunuyor. Benim bu konferansa geleceğimi öğrendi ve benden saygıdeğer Shifu'yu özlediğini size söylememi istedi.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış) Onların Shifuları olarak, [ters yöne gitmiş ve artık kurtarılamayacak olanlar hariç] anakara Çin'de bulunan tek bir Dafa uygulayıcısını bile geride bırakmayacağım. (Alkış) Onların hepsini düşünüyorum.

Soru: Son zamanlarda zamanın çok daha hızlı ilerlediğini hissediyorum. Üç Diyar içerisindeki zaman yer değiştirdi mi?

Shifu: Evet zaman çok hızlı ilerliyor. İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi buraya varmadan önce, insan dünyasında var olan bu zaman tamamen yavaşlamayacak.

Soru: Eski kozmik sistemde yüksek seviyeli bir varlığın tek bir düşüncesi sayısız canlının sapmasına sebep olabiliyordu. Fakat yeni kozmosta bu asla gerçekleşmeyecek. Bunun sebebi yeni kozmosun sahip olduğu mekanizmanın çok daha mükemmel olması mı?

Shifu: Bu doğru bir anlayış değil, çünkü bu durum yeni kozmosta da gerçekleşebilir. Ben sizlere niçin hem Fa-düzeltmesinin hem de sizin uygulamanızın standardı karşılaması gerektiğini söylüyorum? İster asimile edilenler olsun ister Fa-düzeltmesi esnasında rektife edilenler, hepsi kesinlikle standardı karşılamak zorundadır. Dafa uygulayıcıları, eğer kendinizi çok yüksek bir seviyeye kadar geliştirirseniz ve yüksek seviyeli bir kozmik vücudu yönetecekseniz, tek bir düşünceniz, kendi kozmik vücudunuz içerisindeki en güçlü şey olacaktır. Buna hiç şüphe yok. Dafa uygulayıcıları işte bu yüzden kendilerini çok iyi geliştirmek ve uygulama yaparak erdemli bir hale gelmek zorundadırlar. Elbette ki, sizin kendinizi geliştiriyor olmanız bunun sadece bir parçasıdır. Buna ek olarak, Shifu, Fa-düzeltmesi esnasında saf olmayan unsurlarınızı, onların en temel seviyelerinde çözüme kavuşturmak için size yardımcı olacak. Dolayısıyla, gelecekte sizler kesinlikle erdemli olacaksınız. İnsan dünyasında geçirdiğiniz zaman ne kadar sürerse sürsün, on binlerce yıl sürse de, Gong Kilidinin Açılması durumu gerçekleştiğinde, bu size bir rüyaymış gibi gelecektir. O kadar hayal meyal olacaktır ki, bir rüya gibi olacaktır ve yavaş yavaş onu unutur gibi hissedersiniz. Artık insanlara has düşünme biçimi yapısına sahip olmaz veya insanoğlunu artık insan düşünceleri ile düşünmezsiniz, bu gibi düşüncelere sahip olmazsınız ve düşünce yapınız Tanrısal bir varlığın düşünme biçimi olacaktır. Sizlere daha önce bir Rulay Buda'nın sığırların ve atların düşüncelerini dahi biliyor olduğunu söylemiştim, fakat o bir şeyler düşünürken asla onların düşünme biçimini kullanmaz.

Soru: Shifu'nun şiirlerinin mısraları bazen zihnimde beliriyor. Onları yüksek sesle söyleyebilir miyim? Eğer bunu yaparsam, şiirin tamamını okumak zorunda mıyım? Eğer şiirin sadece iki mısrasını söylersem kaynağı belirtmek için Shifu'nun ismini eklemek zorunda mıyım?

Shifu: Hayır, onları sadece sesli bir şekilde söylediğinizde buna gerek yoktur. Eğer onları bir kağıda yazarsan veya onları ses ya da görüntü olarak kayıt edersen, o zaman farklıdır. Yazmış olduğum çok sayıda şiir, aslında, Dafa xiulian uygulaması ile ilişkilidir ve bu yüzden onlar da Fa'nın bir parçasıdır. Dolayısıyla, bir kişi onları kendisine aitmiş gibi kesinlikle kullanamaz. Onlardan bahsettiğiniz veya onları makaleler içerisinde kullandığınızda, bunu aklınızda tutun.

Soru: Rus ve dünya çapında Rusça konuşan tüm uygulayıcılar, Kanada Vancouver'dan, Yujiaweier, Tayvan, Kore, Japonya, Jiangsu Eyaleti Nanjing Şehri, Amerika Teksas, Shanghai, Kanada Vancouver'daki genç uygulayıcılar, Liaoning Eyaleti Anshan ve Chaoyang Şehirlerindeki Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını yolluyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Teknik anlamda uzman olan Dafa uygulayıcıları, özellikle de sıradan insanlar arasında iyi bir konumu olanlar, birbirlerini gerçekten de çok kıskanıyorlar ve büyük bir egoları var. Shifu bu konuda bize yol gösterebilir misiniz?

Shifu: O kadar da ciddi değil, öyle değil mi? Fakat terk etmemiş olduğunuz takıntıların kendisini göstermesini göz ardı etmeyeceğim. Eğer kendinizi iyi bir şekilde geliştirmemişseniz ve bu türden takıntılarınız varsa, onları terk etmek zorundasınız. Sahip olduğunuz özel yetenekler ne olursa olsun, kendinizi beğenmiş biri olmamalısınız. Şunu biliyor musunuz: tüm kozmosu ve bütün insanoğlunu tam anlamıyla açıklayabilecek olan tek kişi ben, ben Li Hongzhi'yım. Diğer hiçbir canlının bunu yapabilmesi olanak dahilinde değildir. (Alkış) Fakat ben sizin önünüzde asla gösteriş yapmadım. Dolayısıyla, siz Dafa uygulayıcıları, eğer birtakım önemsiz insan yetenekleri öğrenmişseniz kendinizi beğenmiş bir duruma girmemelisiniz. Onların kendinizi beğenmenizi sağlayacak hiçbir yanları yoktur. Gerçek şudur ki: öğrenmiş olduğunuz o şeyleri öğrenmiş olmanızın sebebi, sizin bu isteğe sahip olmanız idi ve o doğrultuda, geçmişte sizin için ayarlamalar yapıldı, çünkü Fa'yı onaylama işinde gerekiyordu, hepsi bu.

Soru: Şu an her gün zamanın hızla geçip gittiğini hissediyorum ve [vakitsel anlamda] benim iyi bir şekilde yapamadığım çok şey var. Minghui sitesindeki bir deneyim paylaşım yazısında, bir uygulayıcı çok iyi bir durum içerisinde olduğu zaman kısa bir süre içerisinde çok şey yapabildiğini söylüyordu. Shifu zaman konusunda birazcık konuşabilir mi?

Shifu: Aslında ben hala şu şekilde düşünüyorum: Dafa uygulayıcılarımızın takıntılara sahip olması normaldir, fakat kendinize ait olan doğru düşünceleri nasıl oluşturabileceğiniz en kilit noktadır. Eğer doğru düşünceleriniz güçlü ise, her anınızda bir uygulayıcı gibiyseniz -veya "her anınızda" demek yerine- belirli şeylerle karşılaştığınızda bir Dafa uygulayıcısının davrandığı gibi davranabiliyorsanız -o zaman meseleleri nasıl ele alacağınızı bilir, mucizeler sergiler, sıra dışılık sergiler, neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyebilir ve her şeyi iyi bir şekilde yapabilirsiniz. (Alkış) Netice itibarı ile sizler xiulian uygulayıcılarısınız. Sizler sıradan insanlardan farklısınız. Hepiniz bir aldanmacanın içerisinde xiulian uyguluyor olsanız da ve birçok Dafa uygulayıcısına ait olan unsurun sergilenmesi zor olsa da, aslında bu durum sizin hiçbir şey bilmediğiniz gibi bir anlama gelmemektedir. Eğer doğru düşünceleriniz güçlü ise, olağanüstü şeyler kendilerini gösterecektir.

Soru: Buraya kendimle birlikte bazı arkadaşlarımı ve de bir çocuk getirdim. Sizi görmelerine rağmen söylediklerinizi anlamadılar. Acaba onların ana ruhları mı dinliyor? Onlar da evlerine geri dönebilecekler mi?

Shifu: Şunu bilmelisiniz ki, ben Fa'yı Dafa uygulayıcılarına öğretiyorum. (Shifu gülüyor) Eğer bugün buraya sıradan bir insan gelirse, ne söylediğimi anlamayacaktır ve çocuklar için bu daha da zordur. Fakat bütün insanlar kendilerinde bilen bir yan taşımaktadır; o kısım bilecek ve bundan fayda sağlayacaktır. Fakat bu gibi şeylere çok fazla odaklanmayın. Kurtarılamayacak olan bir kişi için konuşacak olursak, onun bilen kısmı farkında olsa bile, faydasızdır.

Soru: Çin'de insanlara gerçekleri geniş çapta açıklamak için kullanılan materyaller konusunda bazı uygulayıcılar "xiulian sizin, gong ise Shifu'nun elindedir" görüşüne inanıyor; dolayısıyla da, içerik seçiminin çok da önemli olmadığını düşünüyorlar.

Shifu: O durumda bir diğer uç noktaya gitmiş oluyorlar. Fa'yı onaylama işinde mantıklı olmanız gerekiyor. Ayrımları yapma biçiminiz ve işleri nasıl daha da iyi bir şekilde yaptığınız, Fa'yı onaylamanız ve yolunuzu erdem bir şekilde ışıldatmanızdır. Eğer her şeyi ben yapsaydım, o zaman sizler bir daktilo haline gelirdiniz, o zaman sizin Dafa uygulayıcısı olmanıza niye ihtiyacım var ki? Bir daktilo olarak da reenkarne olabilirsiniz, öyle değil mi? (Herkes gülüyor)

Soru: Fa-düzeltmesi döneminde yeterince iyi yapmayan Dafa uygulayıcılarının, gelecekte Fa'yı elde edecek ve xiulian uygulayacak insanlara dâhil olup olmadığını bize söyleyebilir misiniz?

Shifu: Hayır, dâhil olmayacaklar. Bu konuda size kesin bir şekilde cevap verebilirim. Size bu konuda kesin cevap verebilirim. Bu dönem için, bu gruptaki kişi, bu gruptadır.

Soru: Şu anda Dafa uygulayıcıları Dafa işleri ile çok meşguller. Dafa uygulayıcılarının işlettiği gazeteler için makaleler yazma konusunda uygulayıcıların zamanlarını almamız ille de şart mı? Veya sıradan insanlar tarafından yazılmış olan makaleleri de kullanabilir miyiz?

Shifu: Bu, sizin ihtiyaçlarınıza bağlı diye düşünüyorum. Konuyu ne şekilde ele alırsanız, sorun değildir. Sıradan insanların makalelerini yazmanın canlıları kurtarmak olmadığını düşünmeyin. Herkesin ortak gayretleriyle oluşturulan o medyanın yaşamları kurtarma sürecinde bir pay üstlenirsiniz, her ne kadar yazmış olduğunuz şey sıradan insanların makaleleri olsa da. (Alkış) Elbette, sürekli olarak sıradan insanların makalelerini yazmayacaksınız, bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken diğer şeyleri de yapacaksınız, değil mi?

Soru: Kuzey ve güney Kaliforniya'daki uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını yolluyorlar. Saygı değer Shifu, bazı eski uygulayıcılar olağanüstü yeteneklerin, enerjinin ve gösteriş düşkünlüğü gibi şeylerin peşinden koşuyor. Bir kişi de, egzersizleri yaparken ve doğru düşünceler yollarken uykuya daldı ve biz bunu kendisine iyi niyetlerle söylediğimizde bize sinirlendi. Onunla ilgili olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Shifu: Sinirleniyorsa, o zaman boş verin. Eğer sinirleniyorsa, bu durum onun uygulamasında sorunlar olduğu anlamına gelir. Yanlış bir şey yaptığında, niçin sinirlenmesi gerekiyor ki? Hatta sinirlenecek bile olsa, ona karşı sorumlu olma niyeti ile hala bunu anlamasını sağlamalısınız. Her iki durumda da, onun sinirleneceği konusunda endişelenmemelisiniz. (Alkış) Dafa uygulayıcılarına olağanüstü yetenekler ile gösteriş yapmanın mantığı nedir? Gösteriş yapacak ne var? Onlarla niçin karanlık hizmetkarlara gösteriş yapmıyorsunuz? Bu daha iyi olmaz mıydı? Sahip olduğunuz yeteneklerin hepsi, aslında size Dafa uyguladığınız için verilmedi mi? Diğer uygulayıcılara gösteriş yapmayın, kendinizi bir şey sanmayın ve kendinizi çok muhteşem sanmayın. O önemsiz yetenekleriniz ne işe yarar ki? Bu şeyler yüzünden Shifu'nun sizi tekrar azarlamasına sebep olmayın; en azından kendinize karşı birazcık saygınız olsun. Takıntılarınız sizi o kadar yönlendiriyor ki, önünüzü bile göremiyorsunuz. Sizi takıntıları ile dinleyen uygulayıcıların dışında, diğer uygulayıcıların size nasıl baktığının farkında mısınız? O şeylerle gösteriş yaptığınız an, bütün önemlerini kaybederler. O şeylere takıntı yapmayın. Görmüş olduğunuz şeyleri insan takıntıları ile uygulayıcılarımızın arasında ise hiç yaymayın. Aslında, bu gibi şeylerin uygulayıcılar arasında tartışılmaması gibi bir şey yoktur ve olağanüstü yeteneklere sahip olamazsınız gibi bir şey de yoktur. Kilit nokta, davranışın ardında yatan niyettir. Bugün Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylayarak kendilerine ait olan sınırsız ünvanları ve zaferleri tamamlıyorlar; aynı zamanda da Meyve Konumlarını. Hiç kimse bu yolu bölemez -araya her kim girerse bir günah işlemektedir. Eğer diğer insanları birinci defasında veya ikinci defasında dinlemeyi reddediyorsanız ve bunu uzunca bir süre devam ettiriyorsanız, o zaman bunu yapmanızın sebebi, eski güçlerin sizi diğer tarafa doğru itmek istiyor olmasıdır -oynadığınız rol bu türden bir rol olacaktır. Eğer gerçekten o noktaya ulaşırsanız, kurtarılamayacak bir kişi olarak görülürsünüz. Ben eski güçlerin yaptığı düzenlemeleri kabul etmiyorum. Shifu size yardım ediyor, sizi kurtarıyor ve size ikinci şanslar veriyor. Sürekli olarak aynı şeyleri tekrarlayarak devam etmeyin. Gerçekleri açıklarken, yaşamları kurtarırken ve zulmü defederken, Tanrısal güçleriniz gerçekten de kendisini gösterirse, o durumda tüm Dafa uygulayıcıları ve ben sizi methederiz. Öyle değil mi? Kozmik vücut o kadar sınırsızdır ki, tarifin ötesindedir. Size anlatmadığım çok şey var. Bildiğiniz şeyler, çok önemsizdir. Çok yüksek seviyelerdeki Tanrısal bir varlık, daha da büyük olan kozmik bir vücudun sınırsızlığına ve muazzamlığına tanık olduğunda şoka girer ve şaşkınlıktan dili tutulur. Tanrısal bir varlık bile böyle olacaktır. Dolayısıyla, bir insan daha geniş olan diğer bir boyut hakkında azıcık bir şeyler öğrendiğinde, bu onu elbette heyecanlandırır. Fakat Dafa uygulayıcılarının mantıklı olması gerekmektedir.

Soru: Dafa uygulayıcıları tarafında işletilen medyalar yurtdışında güçlü ve etkili. Bu konuda, [Fa-düzeltmesinin final aşamasında] bu medya şirketlerinin -bizim şu anda var olan internet, e-posta gibi kanallarımız vasıtası ile anakara Çin'e geniş çapta girmesi gerekmiyor mu? Ayrıca Çinli insanların anlayabileceği seviyeleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor mu? Bunu soruyorum çünkü anakara Çin'deki insanlar Çin'in dışında yaşayan insanlardan daha farklı. Yalanlar ile çok fazla zehirlenmiş durumdalar.

Shifu: Şu anda yaptığımız şeylerin mantıklı bir yol ile yapılıyor olduğunu söyleyeceğim, büyük bir çoğunluğu için böyle. İster Çin'in içinde yaşayan Çinli insanlar olsun, ister Çin dışında yaşayanlar; her iki grupta bunu anlayabilir. Medya şirketlerinin yönetilme biçimlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekleri açıklamak için olayları nasıl rapor ettikleri ve makaleleri nasıl yazdıkları konusuna gelince, anakara Çin'de yaşayan insanlar onları tam anlamıyla anlayabilir ve kabul edebilirler. Şu an tamamen anakara Çin'i hedef almak hala çok uygun değil. Gelecekte Dafa uygulayıcıları tarafından işletilen gazete, dünyanın en büyük gazetesi olacak. (Alkış) Çünkü yalanlar üreten bütün o medya şirketleri günah işlemektedir ve o insanlar bunun bedelini ödemek zorundalar ve onların gazeteleri de öyle. [Pekâlâ, öyle görünüyor ki], bütün sorularınızı yine cevapladım. (Alkış) İnsan toplumu 100 milyon yıllık bir süreçten geçti. Ve tüm canlılar buraya Fa için geldi -Üç Diyar içerisindeki tüm canlılar Fa için geldiler, Fa için yaratıldılar ve Fa için biçimlendirildiler. Bu durum her şey için geçerlidir. Ve dünya üzerinde bulunan her şey Dafa'nın etrafında dönmektedir [sıradan insanlar bunu fark etse de fark etmese de; onların bunun farkında olduklarını düşünseniz de düşünmeseniz de] her şey Dafa'nın etrafında dönmektedir. Buna bugün dünya üzerinde bulunan tüm insanlar dâhildir; ister bu zulme kayıtsızmış gibi görünüyor olsunlar, ister zulüm konusunda kaygılı olsunlar -hepsi Dafa'nın etrafında dönmektedir. Fa-düzeltmesi bazı insanların mühürlenmeleri ve orada o şekilde tutulmaları gibi birtakım durumlar içerisinde olmalarını gerektiriyor; böylece o insanlar gelecekte xiulian uygulayabilecekler. Bir başka deyişle, her şey düzensizmiş gibi görünüyor olsa da, aslında düzenlidir ve her şey Fa-düzeltmesi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yapmakta olduğumuz her şey göz kamaştırıcı. Dafa uygulayıcılarının yaptığı her şey canlıları kurtarmaktır ve Dafa uygulayıcılarının yaptığı her şey tek kelimeyle emsalsizdir. Görkemlidir, çünkü Dafa'ya aittir, görkemlidir, çünkü Dafa bu grup uygulayıcıyı oluşturmakta ve aynı zamanda Üç Diyar içerisinde ve insan dünyasında Dafa yayılmaktadır ve bu küçük dünya aslında devasa kozmik vücutlar üzerinde bir etkiye sahiptir. Olaylar sıradanmış gibi görünebilir ve sıradan insanların yaptığı şeylerden çok da farklıymış gibi görünmüyorlar, fakat onlar en yüksek kozmik vücuda tekabül etmektedir. Dafa uygulayıcıları böylesine zorlu bir zamandan geçti. Umarım hepiniz yolculuğunuzun son ayağını iyi bir şekilde yürüyebilir ve tamamlamış olduğunuz yolculuğunuzun değerini bilirsiniz. Geleceğinizdeki her şey Fa'yı nasıl onayladığınızı gösterecek. (Yaklaşık bir dakika süren alkış)