2004 Paskalya Bayramındaki New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 11 Nisan 2004)


Merhaba! (Salon: Merhaba Shifu! Alkış)

Burada çok görkemli bir olayımız var. (Alkış) Bu Fa konferansına çok sayıda insan gelmiş; yaklaşık iki bin kişi gibi görünüyor. (Shifu gülüyor) Şu anki duruma bakıldığında, Fa-düzeltmesinin genel durumuna gelince, Dafa uygulayıcıları, Üç Diyarın içerisinde son derece iyi bir iş çıkarıyor ve çok önemli bir rol oynuyorlar. Shifu bütün bunlar için teşekkür ediyor. (Kuvvetli Alkış)

Bu birkaç yıldır, şiddetli bir zulmün altındayız. Fa-düzeltmesi, doğası itibarı ile o kadar ciddi bir şeydir ki, yaşayan her şeyi etkilemektedir. Kozmik vücut, sınırı olmaksızın büyüktür ve yaşamların sayısı ölçülemez derecede fazladır -çok fazlalar, sayılamazlar. Sadece çok küçük bir parçacığın üzerinde bile aşırı derecede fazla, sayılamayacak kadar çok yaşam bulunmaktadır. Peki, o zaman böylesine devasa bir kozmik vücudun içerisinde hangi sayıda yaşam bulunmaktadır? Fa-düzeltmesi bu büyüklükte bir şeyi etkilemektedir. Fakat eski güçler, kullanıyor oldukları birtakım düşük seviyeli yaşamlar ile ve ne idüğü belirsiz olan şeylerle birlikte, kendi istedikleri şeylere yapışıp kalmış bir biçimde ve Fa-düzeltmesini yönlendirmek için kullanılabilecek her türlü yöntemi kullanarak, Fa-düzeltmesine engellemede bulunuyorlar. Bu çok büyük bir günahtır. Aslında, özünde, eski güçlerin ve bu geriye kalmış olan en ama en son final varlıkların, bu Fa-düzeltmesi olayını, geriye kalmasını istemedikleri yaşamları yok etmek ve ayıklamak için kullanmak istedikleri konusunda netim. Bazı yaşamları Fa-düzeltmesine bulaştırmalarının nedeni budur. Eski güçler tarafından veya Dafa'yı doğru bir biçimde anlayamayan bir yaşam tarafından Dafa'ya verilen en ufak bir zarar veya Dafa'ya karşı yapılan en ufacık bir saygısızlık hatta tek bir tanesi bile bunun dışında değildir, bu, onların geriye kalmayı başaramayacakları anlamına gelecektir. Bu yüksek seviyeli eski faktörler, kendi istemedikleri çoğu yaşamı eninde sonunda yok etmek istiyorlar ve Fa-düzeltmesine burnunu sokacak şeyler yapmaları için, büyük sayıda yaşamı ateşlemelerinin ve yönlendirmelerinin sebebi budur. Temel bir seviyede, herhangi bir seviyede bulunan hiçbir yaşamın, Fa-düzeltmesine zarar veremeyeceğini biliyorlar. Ben en temel şeyleri kontrol ediyorken, geriye kalmış olan o final yaşamlar, kendi bulundukları seviyelerinde, kendilerini koruma güdüsü ile bu olayın güvenliğini yönetiyorlar ve ayıklayıp yok etmek istedikleri yaşamların sayısı hakikaten çok fazla.

Fa-düzeltmesinden çok önceleri bir şeyin farkına varmıştım: Herhangi bir seviyede bulunan yaşam gruplarını ne zaman temizlemek istersem, söyleyecek ya da yapacak fazla bir şey yoktu -sadece tek bir düşünce her şeyi parçalara ayırırdı ve bu aşırı derecede çabuk olurdu. Fakat Fa-düzeltmesinde -ardı ardına gelen zorluklar ile birlikte- belirli yaşamları elde tutmak, bunu yapmak, aşırı derecede zordur. Fa-düzeltmesine engellemede bulunan yaşamlar -aynen yapmış oldukları gibi- Fa-düzeltmesine de engellemede bulunarak, şu anda, geride kalmak için gereken niteliğe sahip değillerdir. O yüzden, Fa-düzeltmesinde, bir yaşam buna bulaştığı ve benim kabul edip tanımadığım bir engelleme etkisine sahip olduğu an, korkunç bir tehlikenin içerisindedir. Burada en temel terimler ile konuşuyorum. Bu süreç içerisinde, tüm boyutlarda ve seviyelerde, Fa-düzeltmesine etkide bulunan yaşamların tamamı, kendilerine özgü yollarla davranıyorlar. Ve onlar, bulundukları seviyelerde birbirlerinden farklılardır. Kendi bulundukları seviyelerde, Fa-düzeltmesi hakkında farklı anlayışlara sahiplerdir. Bunun sebebi, Fa-düzeltmesi konusunda, inanılmaz sayıdaki seviyelerde var olan farklı anlayışlardan ve çok fazla sayıdaki yaşamın taşıdığı anlayışlardan türeyen kargaşanın, eski Fa'nın oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş yasası içerisinde bulunan yozlaşmış çok sayıdaki yaşamın davranışlarına tam olarak yansıyor olmasıdır.

Peki, "sayılamayacak kadar çok yaşam" ne demektir? Hepiniz bir düşünün: şu küçücük dünya üzerindeki herhangi bir etnik grupta veya ülkede, ne zaman bir şey olsa, o konuyu destekleyen çok sayıda insan olduğu kadar, ona karşı olan bayağı insan da olur ve insanlar o konu üzerinde her türlü mücadeleye girişirler. O zaman kozmosta -böylesine devasa bir kozmik vücutta- ve Fa-düzeltmesinde -böylesine önemli bir konuda- ve yaşamların bu devasa gök kubbenin nasıl bir tehlike içerisinde olduğunu veya tüm yaşamların nasıl korkunç bir durum ile karşı karşıya olduklarını bilmedikleri bir durum olduğunda ve Fa-düzeltmesi tüm yaşamların en hayati çıkarlarını ilgilendiriyor olduğunda, yaşamların nasıl reaksiyon göstereceğini ve bunun ne kadar karmaşık olacağını tahmin edebilirsiniz. Çok sayıda uygulayıcı: "Fa'yı onaylama konusunda: "Eğer diğer boyutlarda neler olup bittiğini görebilirsem, yaptıklarımı daha iyi yapabilirim" şeklinde düşünüyor. Gerçekte ise, insanların göksel gözlerinin açıldığı ve o şeyleri görebildikleri durumlarda, aslında, engellemeye maruz kalma konusunda daha fazla eğilimlilerdir. Bazı uygulayıcıların takıntıları, gördükleri şeylerin, uygulamalarına ve Fa'yı onaylamalarına engelleme yaratmasına sebep oldu. Bu dönemde yapılacak en iyi şeyin, Fa'yı çok çalışmayı sürdürmek olduğunu düşünmemin sebebi budur. Eğer her bir Dafa uygulayıcısı her şeyi Fa ile değerlendirmeyi başarabilirse, her şeyi çok daha erdemli bir yolla yapacaktır ve bunun ardından -ister diğer boyutları görsünler ister görmesinler- problemlere sürüklenmeye eğilimli olmayacaklardır. Çünkü, Fa buradayken, sadece Fa'nın gereksinimleri doğrultusunda davranabilirsiniz. Diğer yaşamların içerisinde bulunduğu durum ne olursa olsun, onların çeşitli, durmaksızın değişen ve karmaşık tezahürlerinin hiç biri, bir Dafa uygulayıcısına engelleme yaratamaz.

Şu anki duruma baktığımızda, Fa-düzeltmesinin kudretli akışının tamamı, en yüzey kısma doğru giderek daha fazla yaklaşıyor. Ve en yüksek, en son ve en merkezi olana doğru da giderek daha ve daha fazla yaklaşıyor. Birçok kâhinin son zaman hakkında yapmış olduğu kehanetlerin tam olarak doğru olmadığını söylemiştim. Olayların yaşanma süreci hakkında söylediklerinde oldukça haklılardı, çünkü bizim kozmik sistemimiz tarifin ötesinde bir büyüklüğe sahip olsa da, bahsetmekte olduğum sayısız miktardaki yaşam ile birlikte, çok büyük bir sayıdaki kozmik vücut konsepti -hepsi, bu sistemin içerisinde var olmaktadır. Ve eskiden biçimlenmiş gücün Dafa uygulayıcılarını test etmek için düzenlemiş olduğu bu zulüm -eski güçlerin ortaya çıktığı belirli sebepler ile birlikte- Fa-düzeltmesinin kendisi, kurtarılacak yaşamlar vs., hepsi bu sistemin alanının içerisindedir. Fakat bizim devasa büyüklükteki bu kozmosumuz, ne kadar büyük olursa olsun, kozmosta var olan tek şey değildir. Bu kozmosun ötesinde var olan faktörler bulunmaktadır. Ve o faktörlerin tamamı, kozmosun var olup olamayacağı temel konusu ile bağlantılıdır. O faktörler çok daha mikroskobiktir. Ve gözler önünde sergilenen bütün bu değişimlerin tamamı, o devasa faktörlerin Fa-düzeltmesi sürecinde etkilenmesinden kaynaklanmaktadır.

Yani bir başka deyişle, ben Fa-düzeltmesini yapıp bitirdikten sonra, bu kozmosun kendi başına özgür bir biçimde var olup olamayacağı meselesi var. Bir benzetme yapmak gerekirse, eğer havada bir top tutuyorsanız, elinizden bırakır bırakmaz düşer ve eğer bir balonu düşünürseniz elinizden bırakır bırakmaz, uçup gider. Bu benzetmeler tam olarak uygun değildir. Sadece size bir fikir vermeleri içindir; aslında tam olarak böyle değildir. Kozmosun ötesinde bulunan faktörlerin üzerinde de çalışmak gerekiyor. Fakat durum ne olursa olsun, Fa-düzeltmesi süreci esnasında, o şeylerin üzerinde çalışmak artık bir sorun olmaktan çıkmıştır. O faktörler, bizim bu devasa kozmik sistemimizin sınırları içerisinde değillerdir. Fa-düzeltmesi süreci esnasında yapılmış olan her şeyin yanı sıra, eski güçlerin yaptığı düzenlemeler de, -buna tüm yaşamların ne şekilde davranacağı da dâhil- bu alanın sınırları içerisinde var olmaktadır. Bu alanın sınırları ötesinde var olan konular artık var olmamaktadır. Fakat onların varlığı, mikro kozmos içerisinde, bir ayırma durumuna neden oldu; ve bu ayırma durumu, en sonda, en yüzeyde bulunan insan dünyasını ayırmayı sürdürüyor. Şu anda Fa-düzeltmesi, bu problemleri çözme süreci içerisindedir. Problemlerin çözülmesinin ardından, temel anlamda, her şey çözüme kavuşturulmuş olacak. Son defaki Fa konferansında, bu kozmosun aslında bitirilmiş olduğunu söylemiştim ve söylemek istediğim şey bu idi. Her ne kadar dört yıl geçip gitmiş olsa da, bu zulüm henüz bitmiş değil ve bunun sebebi, en son sebeplerin henüz çözüme kavuşturuluyor olmasıdır. Fakat bütünsel anlamda durum, devasa değişimlerden geçti. Sizin de gördüğünüz gibi, şeytani faktörler çok ama çok az sayıda kaldı ve sizden temizleyip yok etmenizi istediğim karanlık hizmetkârlar, Üç Diyara gelmiş olan o kötü Tanrılar, Üç Diyar içerisinde kendi yollarında ilerliyorlar. Onlar da geriye sadece birkaçının kalmış olduğu noktaya kadar yok edilmiş durumdalar. Bununla birlikte, Üç Diyarın ötesinde, negatif bir rol oynayan bazı yüksek seviyeli yaşamlar da yok edilme süreci içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla şu anki durumda, Fa-düzeltmesini etkileyen güçler azalmakta olduğundan ve Üç Diyar içerisinde bulunan tüm yıkıcı faktörler çok büyük bir oranda azaltılmış olduğu için, bu dünyada bulunan insanlar giderek daha fazla uyanıyorlar. Ve sadece bu dünyadaki insanlar da değil -Üç Diyar içerisinde bulunan tüm yaşamlar uyanıyor ve olaylar üzerinde düşünüyorlar. Şeytanın yaptığı propagandadan dolayı kafaları birazcık puslu olan birtakım insanlar hala var, fakat gerçekleri açıklarken, olayları açıklama anlamında iyi bir iş çıkardığınız zaman, insanlar bunu derhal anlayacaklardır, çünkü şeytanın kontrolü artık işbaşında değildir.

Gerçekleri açıklama süreci içerisinde, Dafa uygulayıcıları gerçekten de önemli bir rol oynuyorlar ve mükemmel bir iş başardılar. Sizin durumlarınız oldukça zor; diğer insanlar bile Falun Gong'un parası olmadığını biliyor. Bazı Dafa uygulayıcıları sıkışık bir durumda. Fakat bu durumda, toplum içerisinde ve insanlara yansıttığınız imajınızı göz önünde bulundurmaya devam etmelisiniz, çünkü bir Dafa uygulayıcısı, nerede olursa olsun, iyi bir insan olmak zorundadır, öyle değil mi? O yüzden, sıradan insan toplumu içerisinde, işte, aile içerisinde veya ne türde bir etkileşim olursa olsun, insanlar üzerinde Dafa uygulayıcılarının olumlu imajını bırakmalısınız. Kaynaklarınız sınırlı; çok zahmetli ve yapılmasının zor olmasının sebebi budur. Fakat bütün bunlara rağmen, Fa-düzeltmesi yolumuzun doğru ve erdemli bir yol olmasını sağlamaya devam etmeliyiz ve bizler yanlış yola sapamayız. Eğer onu doğru bir yol yapacaksak, o durumda, tabii ki biliyorsunuz, doğru olan sadece tek bir yol vardır ve yoldan dışarı atılacak tek bir adım bile, işin içerisinde bir terslik olduğu anlamına gelir. Bizler yoldan sapamayız; bu da, bizim yolumuzun hem geniş olmadığı, hem de yürünmesinin kolay olmadığı anlamına gelmektedir, öyle görünüyor. İstediğiniz gibi davranamazsınız veya canınızın istediği her şeyi yapamazsınız -eğer durum böyle olsaydı, Fa erdemli olmazdı. Fa'yı onaylama yolunuzun doğru ve erdemli bir yol olmasını sağlamak zorundasınız. Her bir adım, her bir şey, buna Dafa uygulayıcılarının kullandığı kelimeler ve sergiledikleri davranışlar da dâhil -ve toplum içerisindeki davranışlarınız, her anlamda doğru olmak zorundadır. Esasen, Dafa uygulayıcıları, bütünsel olarak, temel anlamda, bunu yapmayı başarıyorlar ve Dafa uygulayıcılarının dünya insanlarına sahnelenen imajı iyi. Şu anda insan toplumunun bireyleri bu konuda oldukça net bir durumdalar ve Dafa uygulayıcılarının hepsinin iyi insanlar olduğunu biliyorlar; sadece iyi insanlar olduğunu da değil, en iyi insan grubu olduğunu da biliyorlar. Bu dünyadaki insanların bunu fark edebilmeleri olgusu, Dafa uygulayıcılarının muazzam özverilerinin ve yorucu Fa'yı onaylama çabalarının bir neticesidir; sadece bunlarla birlikte dünya insanları bunun farkına varan bir hale geliyorlar. Bu kadar çok sayıda yaşam var; bu dünyada yedi milyardan fazla insan var ve tüm dünya ile mukayese edecek olursak, Dafa uygulayıcıları okyanustaki bir damladan farklı değil. Dolayısıyla, bunu başarmak için ne kadar fazla özveride bulunmak zorunda kaldınız? Ne kadar çaba sarf etmek zorunda kaldınız? Olağanüstü, tek kelimeyle olağanüstü! (Alkış)

Dünya insanları uyanıyor olduğundan, şeytanın yaratmış olduğu bu zulmün sürdürülmesi giderek daha fazla zorlaşıyor. Dünya genelinde, şeytani varlıklar, kötü şeyler yapmak için ihtiyaç duydukları ortamı kaybediyorlar. Ve Çin'de ihtiyaç duydukları ortamı da kaybediyorlar. Bunu görüyor, duyuyor ve gerçekleri açıklama işinde bunu çok iyi anlıyorsunuz. Şu anda, anakara Çin'de çok sayıda insan bu zulüm konusunda çok ama çok rahatsız. Tabii ki, hala gerçeği bilmeyen birtakım insanlar da var ve bu durumda, o yaşamlar daha fazla iyi haber ve olayın gerçeklerini götürmeleri için, bizim Dafa uygulayıcılarımızı bekliyorlar. Fakat yeterince iyi olmayan birtakım insanlar da her zaman için olacak. Eğer herkes yeterli olsaydı, o zaman Fa-düzeltmesi olmazdı. Eğer kozmostaki tüm yaşamlar yeterli olsaydı, o durumda herhangi bir Fa'yı onaylama durumu olmazdı. Yeterli olmadıkları için, tam olarak bu sebepten dolayı, oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş süreci esnasında, geçmiş kozmosa ait olan yaşamların içinde bulunduğu durumu ve davranışları sergiliyorlar.

Fa-düzeltmesi henüz bitmemiş olduğu için, insanlar her ne kadar Falun Gong zulmü konusunda uyanıyor olsalar da, dünya insanlarının ahlâkı hızlı bir biçimde düşüyor ve bu durum çok ama çok aşırı derecede ürkütücü. Geleceğe ait olan yaşamları kurtarmaya gelince, sona erme zamanı uzadıkça.....bu benim için bir zorluk teşkil etmiyor, hatta siz cehenneme düşmüş bile olsanız bunu hala başarabilirim, fakat bunu yapmaya değip değmeyeceği ve hala yapılıp yapılamayacağı bir soru işareti olacaktır. Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklarken, dünya insanlarının gerçekleri görmelerine olanak tanıdıklarında, bu durum, insanoğlunun ahlâk standardını durdurma konusunda, belirli bir ölçüde, çift taraflı bir etkiye sahip olacaktır.

Tabii ki, ben ve Dafa uygulayıcıları eski güçler ile bağlantılı olan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Dafa, Dafa uygulayıcılarını yaratmaktadır ve Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylıyor oldukları esnada, Dafa'yı kesinlikle koruyacaklardır. Fakat Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama kabiliyetleri bu zulme dayanmak için değildir ve dünya insanlarının arasında gerçekleri açıklamak için de değildir. Dafa uygulayıcılarından gerçekleri açıklamalarını istememin tek nedeni, bu zulmün gerçekleşmiş olması ve bu duruma sebebiyet vermiş olmasıdır. Daha net bir biçimde ortaya koyacak olursak, Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklamak amacıyla var olmamaktadır. Biz bunu yapıyoruz, çünkü eski güçler bu duruma sebebiyet verdi; ve de bize başka bir seçenek bırakmadı. Biz bu zulme karşı gelirken, bu zulümden istifade ediyoruz ve gerçekleri açıklarken Dafa uygulayıcıları için, çok daha kudretli bir erdem oluşturuyoruz. Dafa uygulayıcılarının yapmış oldukları şeyler kesinlikle başarısızlıkla son bulmayacaktır.

Sizin de bildiğiniz gibi, hem eski kozmosun, hem de yeni kozmosun yasasının bir parçası olan bir yasa vardır: Bir yaşamın kozmosun herhangi bir boyutunda veya herhangi bir ortamda katlandığı zorluk ne türde bir zorluk olursa olsun veya ne türde bir kutsama elde ederse etsin, bir geri ödeme olacaktır -hem iyilik karşılığında olan kutsama, hem de kötülük karşılığında olan cezalandırma için- ve buna hiç şüphe yoktur. O durumda, Dafa uygulayıcıları yaşamlar için çok fazla şey yaptığından dolayı, yanlış yere zulme uğrarken katlandıkları muazzam fedakârlıkların hiçbiri başarısızlıkla son bulmayacak, orası kesin. Dolayısıyla, Dafa uygulayıcılarını gelecekte bekleyen şey, en ama en muhteşem güzellikteki şeydir. (Alkış) Kötü şeyler yapan ne kadar sayıda insan olursa olsun, Dafa uygulayıcılarının üzerine empoze ettikleri acı ve zulüm -hangi neden veya yöntemler olursa olsun- o yaşamlar açısından en şiddetli ve en ürkütücü sonuçları doğuracaktır ve bunun sebebi yapmış oldukları zulümdür. Kendileri için edinmiş oldukları bu türdeki bir geri ödeme, işlemiş oldukları en büyük günahın -Fa-düzeltmesine engelleme yaratmanın- geri ödenmesidir ve onları bekleyen şey, olabilecek en korkunç şeydir. Öte yandan Dafa uygulayıcılarına gelince, her ne kadar her türden engellemeye ve zulme katlanmış olsalar da, Dafa uygulayıcılarının bundan elde etmiş olduğu şey, ilelebet sürecek olan en güzide, en görkemli ve en yüksek kudretli erdemdir. (Alkış)

Fa-düzeltmesi yolculuğu çok uzun sürmeyecek, daima bu şekilde olmayacak. Dolayısıyla Dafa uygulayıcıları bu zaman süreci esnasında bunun üstesinden geliyorlar, yaptıklarını çok iyi bir biçimde yapıyor, her türden engellemeye rağmen yollarında gayet iyi bir biçimde yürümeyi başarıyor ve her biri kendisine ait olan kudretli erdemi oluşturuyor. Gerçek Dafa uygulayıcılarının her biri yapması gereken şeyleri yapıyor, gelecekteki bir yaşam için gereken en iyi şeyleri oluşturuyorlar. Bu kadar çok şeyin başarılması ile birlikte, şu an artık rahat olabilirim ve artık bunu başarıp başaramayacağınız konusunda endişelenmiyorum. (Alkış) Kendisini gösteren durum, sizlerin bunu başardığınızın delilidir. Gelecekte, geriye dönüp baktığınızda, bu yolun berrak ve gelecek vadeden, görkemli ve de daha önce hiçbir zaman var olmamış bir yol olduğunu göreceksiniz -ta ki, zamanın başlangıcından bu yana. Önceki zaman dönemlerinde, kozmosun birçok Tanrısının insanları kurtarmak için buraya -dünyaya- gelmiş olduğundan ve işte şöyle büyük, böyle büyük bir kudretli erdem oluşturmuş olduklarından bahsediyor olabilirsiniz; fakat benim gerçek Dafa uygulayıcılarım, sizlere şunu söyleyeceğim: Sizin gelecekte elde edeceğiniz kudretli erdem, daha önce tarihin herhangi bir zamanında dünyaya gelmiş olan herhangi bir Tanrının sahip olduğu kudretli erdemi bastıracak ve gerilerde bırakacaktır. (Alkış) Bunun sebebi sizlerin bugün Fa-düzeltmesinin bir parçası olmanızdır. Bunun değerini bilmelisiniz -yürümekte olduğunuz yola değer vermelisiniz. Atmakta olduğunuz adımların değerini bildiğiniz zaman, sadece o zaman, önünüzdeki yolu iyi bir biçimde yürüyebilirsiniz. Bu yolculuktan geriye fazla bir zaman kalmadı. Yolunuzdaki şeyleri daha iyi yapın ve her şeyi daha da doğru bir biçimde yapın.

Bu zulüm süreci esnasında her bir Dafa uygulayıcısı, aklı başında ve mantıklı birer kişi haline geliyor. Fa'yı henüz yeni açıkladığım dönemde, salonda bulunan insanlara baktığımda, aklımdan birtakım şeyler geçiyordu. O zaman içerisinde, orada bulunan insanların kafalarında az sayıda doğru düşünceler bulunuyordu, hatta kendilerine ait gerçek düşünceler bile çok azdı. İnsanlar, toplumda var olan her türdeki düşünce ve fikirden etkilenmektedir ve doğumdan sonra oluşturdukları kavramlar ile insan dünyasında çeşitli konular hakkında sabit fikirler biçimlendirirler. Ve dahası, birtakım dışsal faktörler insanlara müdahalede bulunmakta ve insanları kontrol etmektedir. Eskiden karşılaşmış olduğum türden yaşamlardı. Birçok uygulayıcı "Dafa çok yüce" dediğinde samimi değildi ve bazı uygulayıcılar da, vücutlarının geçirmekte olduğu büyük değişimler konusunda birtakım kuşkular taşıyordu. O yaşamlara bakarken kendi kendime: "Bunu başarabilecekler mi? İçinde bulundukları bu durumdan çıkmayı başarabilecekler mi?" diye düşünüyordum. Ve sonra, yürüdükleri xiulian yolunda, uygulamalarına ve benim Fa-düzeltmeme engellemede bulunan faktörler bulunuyordu. Ne kadar da zordu! O zamanlar sürekli bunu düşünüyordum. Fakat artık bu şeyler hakkında endişelenmiyorum. Bu zulmün üstesinden gelen Dafa uygulayıcıları, sizlere şunu söyleyeceğim: onlar giderek daha soğukkanlı bir hale geliyorlar ve ne yapıyor olduklarının farkına giderek daha fazla varıyorlar; sahip oldukları doğru düşünceler giderek artan biçimde güçleniyor ve farkındalıkları da artan bir biçimde netleşiyor. Sadece bu konularda endişelenmeyi bırakmak ile kalmadım, içinde bulunduğunuz durumu görmekten mutlu bile oluyorum. (Coşkulu Alkış) O yaşamlar gerçekten de farkındalık içerisine giriyorlar ve onların hayatı şu anda sahip oldukları doğru düşüncelerin elinde bulunuyor. Üstelik onlar kendilerini Fa-düzeltmesi döneminde geliştiriyor olan ve almak istedikleri yolun ne olduğu konusunda ve var oluşlarının amacı ve anlamı konusunda net olan yaşamlardır. Ne kadar da olağanüstü! Dolayısıyla, şimdiki duruma bakıldığında, şu anda artık hiçbir şey için endişelenmiyorum ve biz daha da ilerledikçe, sizin daha da iyi yapacağınızı biliyorum. Fa'yı onaylama süreci içerisinde, ortaya birçok fikir atan ve birçok problemi çözenler sizlersiniz. Ve Fa'yı onaylama işi içerisinde, Fa'yı iyi bir biçimde nasıl onaylayacağınız ve bu en görkemli görevi nasıl onaylayacağınız hususunda düşünüyorsunuz ve tüm dünyadaki Dafa uygulayıcıları ortak işleri konusunda düşünüyorlar. En iyi yaklaşım tarzlarına ulaşmak için, hepiniz birbirinizle işbirliği yapıyor, konuları ele alıp tartışıyor, düşünüp taşınıyor ve konuları analiz ediyorsunuz. Durum ne olursa olsun, bu, Dafa uygulayıcılarının, bir eşi benzeri daha olmayan xiulian uygulama yoludur ve bu, tarihte daha önce asla var olmamış bir şeydir. (Alkış)

Bugün Paskalya Bayramı, bir Tanrının yeniden canlanması! (Coşkulu Alkış) Bugün söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Bu özel, görkemli günde, Dafa uygulayıcılarının Tanrısal kısımları da yeniden canlanıyor olabilir! (Uzun, Coşkulu Alkış)