2004 New York Uluslararası Fa Konferansı

(Li Hongzhi, 21 Kasım 2004)


Çok çalışıyorsunuz. (Alkış)

Bir uygulayıcı olarak, özellikle de Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcısı olarak, devasa bir sorumluluk üstlenmiş durumdasınız ve tarihin size bahşetmiş olduğu muazzam bir göreve sahipsiniz. Fakat çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz ve ben -sizin Shifu'nuz olarak- kozmostaki tüm canlıların önünde, bunu söyleyebilirim. Bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, sizler takdiri kazanmış bulunuyorsunuz. Yapmakta olduğunuz şeyler, insanların gündelik hayatlarında yaptıkları şeyler gibi görünüyor olsa da, Dafa uygulayıcılarının dayanağı ve sizin yapmakta olduğunuz şeylerin amacı tamamen farklıdır. İnsan dünyası tek kelimeyle bir kaybolmuşluk içerisinde olduğu için -neyin gerçek, neyin elle somut olması durumu ile tamamen kuşatılmış olduğu için- insanlar açısından gerçeği sahteden ayırt etmek zordur. Dolayısıyla, insanlar bunu anlasın ya da anlamasın, Dafa uygulayıcıları sadece, insanlara ait yöntemleri kullanarak tüm canlıları kurtarıyorlar ve siz uygulayıcılar, tam olarak insan toplumunda var olan bu yanılsama sayesinde xiulian uygulayabiliyorsunuz; bu ortamda bulunuyor olmak, sizin uygulama yapabilmenize olanak sağlıyor ve uygulamasında başarılı olan kişiler ise göz kamaştırıcı.

Çoğu öğrenci Fa'yı onaylama işini genel anlamda çok iyi yapıyor. Elbette, yapamayan kişiler de var, fakat onlar buraya özellikle kötü şeyler için geldiler. Eski güçler, en başından beri o şekilde davranmaları için ayarlamalar yapmıştı. Dolayısıyla, normal zamanlarda, Dafa uygulayıcılarının etrafında ne şekilde davranırlarsa davransınlar, onların gerçek yüzünü sadece kritik zamanlarda görürsünüz. Olaylar hakkında ne kadar iyi konuşurlarsa konuşsunlar ya da herkesin önünde ne kadar iyi davranırlarsa davransınlar, sadece kritik zamanlarda kendilerinin kim olduğunu göstereceklerdir.

Sizler tamamen sıkıntı ve zorluklarla dolu zamanlardan geçtiniz. Şu anki duruma bakacak olursak, durum eskisi gibi değil. 20 Temmuz 1999 sonrasında olayın ilk başlamasının ardından şeytanın gazabı çok şiddetliydi ve kendilerine ait kötü güçleri sıralama biçimleri, Dafa uygulayıcılarını gerçekten büyük bir tehlikeye sokacak gibi görünüyordu. Fakat şimdi, tarihin o kötü varlıklar için yaratılmadığını, ondan ziyade, bu final zamanında, Dafa uygulayıcılarını güçlendirmek ve canlıları kurtarmak için olduğunu gördünüz -bunu görmediniz mi? (Alkış) Çağlar öncesinden başlayarak, insanoğlu farklı zaman periyotlarından, çok ama çok sayıda medeniyetlerden geçti. İnsanoğlu, antik zamanlardan bu güne kadar olan süre içerisinde, her türlü tarihi olay vasıtası ile çok sayıda şey öğrendi. Sıradan insanlara göre, insanoğlunun son dönem tarih ve kültüründe gerçekleşen olaylar ile dünyadaki canlılar ile gerçekleşen her şey, insan tarihini ve yaşamın oluşmasını sağlamıştır. Bilim adamlarının görüşüne göre ise, bu, yaşamın evriminin bir sürecidir. Fakat gerçek şudur ki, ikisi de değildir. Üç Diyarın tamamı -buna insan toplumundaki tüm canlılar da dâhil- kozmosun final döneminde gerçekleşecek olan Fa-düzeltmesinde, canlıların kurtulması ve kurtarılması için inşa edildi, biçimlendirildi, geldi, doğdu ve yaratıldı. Yani bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, Üç Diyar bu amaç için yaratıldı -kozmostaki canlıları kurtarmak amacıyla yaratıldı.

Çok daha önceki çağlar boyunca, insanların yaşadığı şu anki boyutun içerisinde, [moleküllerden oluşan bu maddi düzlemin içerisinde] insan ırkı diye bir şey kesinlikle var olmuyordu. Araştırmalar sonucunda, günümüz modern insanları, dünya dışı yaşamların var olduğunu keşfetmiş durumdadır. Evet, geçmişte moleküllerden oluşan bu düzleme, o türden canlılar yayılmıştı ve insan ırkı var olmuyordu. Peki, daha sonraları, tanrılar niçin insan ırkını yarattılar? Çünkü kozmos yeniden inşa edilecekti; canlıların kurtarılması gerekiyordu ve Üç Diyar ihtiyaç duyulan türden bir yerdi -kozmosun yeniden inşa edilmesinin odak noktası olacak ve Yüce Fa böyle özel bir ortamda öğretilirken, tüm boyutlardaki canlılar Fa'yı duyabilecekti -bu türden bir yer. Üç Diyarın, özellikle de Üç Diyarın içerisinde bulunan insan ırkının yaratılması, büyük amaç olan kozmostaki tüm canlıların kurtarılması içindi. Dolayısıyla, her bir tarihi dönem içerisinde gerçekleşen olaylar -buna insanoğlunun son dönemki tarihi de dâhil- insan ırkı için günümüz insanları için, bir kültür oluşturma amacı taşıyordu; bu suretle de Fa'yı anlayabileceklerdi. Hiçbir şekilde sadece insan ırkının burada yaşaması niyeti için değildi -insanoğlunun gelişim göstermesi ya da insan toplumunda sadece iyi bir yaşam sürmeleri için ise hiç değildi. İnsanoğlu iyi şeylere özlem duyabilir ve onları elde etmek için çalışabilirdi, fakat Üç Diyarın ve insan ırkının yaratılma aciliyeti, kesinlikle bu amaç için değildi.

Eğer durum bu ise, bir düşünün: tarihte gerçekleşen bütün o olaylar, hatta çok önemli olaylar bile ardında bir sebep barındırmıyor muydu? Onlar günümüz insanlığı için bir temel oluşturmuyorlar mıydı? Eğer Sakyamuni, İsa, Azize Meryem, Laozi hiç var olmasaydı, o durumda insanlar gerçek inancın ne olduğunu anlayabilecekler miydi? Bir tanrının ne olduğunu bilecekler miydi? Bir Buda'nın ne olduğunu bilecekler miydi? Bir Tao'nun ne olduğunu, kişinin kendisini nasıl geliştireceğini ve xiulian uygulamasının ne olduğunu bilecekler miydi? Göksel cennetler onlar için ne ifade edecekti? Eğer insanlar bütün bu şeylerin ne olduğu konusunda herhangi bir fikir sahibi olmasalardı, bugün benim Yüce Fa'yı öğretmem inanılmaz derecede zor olurdu. Eğer bütün bu kavramları insanlara en başından öğretmek zorunda kalsaydım, o zaman o durum, Fa'yı öğretiyor olmak olmazdı. Tarihin her döneminde her farklı etnik grubunun gösterdiği yaşamların farklı durumları ve onların erdemliyi şeytaniden, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma anlamındaki dünya görüşleri, tanrılar tarafından, insanlar için uzun, çok uzun bir zaman sürecinde, bir amaç uğruna yaratıldı ve bu suretle de insanların neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi ve neyin kötü olduğu konusunda temel bir anlayışa sahip olmaları sağlandı. Ardından Dafa yayılmaya başlayacağı ve canlıların kurtarılması başlayacağı zaman, insanlar bütün bu şeyleri anlayacak ve bu Fa'nın iyi olup olmadığını ve de erdemli olup olmadığını söyleyebileceklerdi.

Tarih süreci boyunca, insanoğlu tanrıları bilir bir duruma geldi. Bir "tanrı" ne demektir. Bu sadece yüzeysel bir his olsa da, insanlar, tanrıların görkemli ve kutsal olduklarını bilirler. Farklı yaşamlar "Tanrıları" farklı şekillerde bilseler de ve onları farklı şekilde kategorize etseler de hepsi, onların insanlara karşı iyi olduklarını ve onları kurtarabildiklerini bilir. Çin tarihinin çeşitli hanedanlıklarında ve dönemlerinde ortaya çıkmış olan o kahraman figürlerin, tarihin yaratmış olduğu bütün o göz kamaştırıcı figürlerin hepsi, aslında, insanların düşünmesi için yollar yaratıyorlardı; günümüz insanlarının düşünme biçimlerini yapılandırıyor ve yaratıyorlardı. İnsan türünün düşünme biçiminin kompozisyonunun yaratılması, muazzam bir girişimdi. Çağlar boyunca devam etti -insan ırkı, bir şeylerin anlamını kavrayamadan önce farklı olaylar ve farklı kültürler yaşamak zorundaydı. Bir şeyler gerçekleştiği zaman, kişi onun ne anlama geldiğini işte bu yüzden bilebiliyor ve o olay yoluyla, onun daha derin bir seviyede neyi temsil ettiğini anlayabiliyor. Örneğin, "iyi" ne demektir, iyilik neyi içermek zorundadır, çağrıştırdığı anlamlar nelerdir ve bu terimin kapsadığı alan nedir? Ya da aynı şekilde, "kötülük" neye benzer ve bir şeyin "iyi" ya da "kötü" olması nasıl bir şeydir? İnsanlar, yaşadıkları gerçek deneyimler ile bütün bu şeyleri anladılar ve onların ne anlama geldiğini gerçekten kavrayabildiler. Sadece bunun ardından insanoğlu bütün bunlar hakkında derin bir anlayış elde edebildi. Bunlar, insanların sadece tek bir gecede anlamasını sağlayabileceğiniz basit şeyler değillerdir.

Tanrılar insanları ilk yarattıklarında, insanların aklında hiçbir şey yoktu, tamamen boştu, doğruyu ve yanlışı ayırt edemiyorlardı; iyilik ve kötülük yan yana var oluyordu. [Davranışlarındaki] aşırılık çok büyüktü: mutlu olduklarında nazik, mutsuz olduklarında ise kötü oluyorlardı. Fakat günümüz modern insanı ayrı bir hikâyedir. Neden günümüz insanları modern zamanlara geldiğinde bir anda çok daha akıllı oldular? Bu, az önce bahsettiğim insanları yaratma sürecinin yanında, bir başka faktör ile daha alakalı idi ve yüksek seviyeli varlıkların insan olarak reenkarne olmasından dolayıdır. İnsan ırkının kendisine gelince, tarih süreci aslında bir insan davranışı ve düşünme biçimi kurmak idi. Bir başka deyişle, bugünün gerçek insanlarını yaratmaktı. Yani tüm bu şeylerin anlamı neydi? Dafa bugün geniş çapta yayılırken, insanın Fa'yı anlamasını mümkün kılmaktı. Söylemek istediğim, bu konunun çok uzun yıllar önce planlanmış olduğudur; başlangıcı çok eskiye dayanmaktadır.

Size söylemek istediğim bir şey var, o da, kimin gerçekten uygulama yaptığı ve kimin gerçekten doğru inanca sahip olduğu hakkında. Geçmişte, birçok kişi çeşitli uygulama yolları hakkında, filanca uygulama veya filanca inanç hakkında konuşurdu. Fakat tarihte ne kadar tanrı veya ne kadar aydınlanmış varlık buraya gelmiş olursa olsun, sizlere söyleyeceğim ki, onların gerçek amacı, Dafa için kurulması gereken uygulama ve doğru inanç kültürünü oluşturmak idi. (Alkış) Kimse insanları kurtaramadı ve kimse bir göksel krallığa da gidemedi; bunun sebebi ise, eski uygulama yöntemlerinin insanları bugün gerçek anlamda kurtarabilecek olan bu Dafa'ya bir zemin hazırlamak için ortaya çıkmış olmasıdır. Geçmişte buraya inen tanrılar ile birlikte, bu tanrıların eylemleri sonucu kurtarılan bazı insanlar oldu aslında. Fakat kurtulanlar, kişinin gerçek benliği değildi -yardımcı ruhu idi. O günlerde buraya inen tanrılar ve taşıdıkları vücutlar….o bir insan olsa bile, insan dünyasındaki yeniden doğum döngüsünün halen bir parçasıdır ve o vücutlarda yaşayanlar dahi kurtarılamadılar. Bir başka deyişle, tarihte birçok kişi "insanları kurtardıklarını" ilan etmiştir, fakat aslında kimse insanları kurtarmamıştır.

Sakyamuni, Fa'sını çağlar önce aktarırken, öğrencileri ona: "Shifu, bu dünyadan bağlarımızı koparmadan Rulay seviyesine kadar yükselmemiz mümkün müdür?" diye sordular. Veya bir başka deyişle, bu dünyanın sıradan insan ortamını ve sosyal çevreyi geride bırakmadan xiulian yoluyla tanrılar veya Budalar haline gelebilirler mi? Sakyamuni bunun hakkında düşündü ve şöyle dedi: "Bunun için, Kutsal Falun Kralının dünyaya inmesini beklemelisiniz." (Alkış) İki bin yıldan fazla bir zaman geçti ve gerçek dinlerin tüm öğrencileri bekliyorlar. Peki, neyi bekliyorlar? Yukarıdaki tanrıların büyük bir gösteri sunmasını mı? Tanrıların buraya gelmesini mi? Ve böylece uygulama yapmanız veya iyi bir şekilde uygulama yapmayı da önemsemeniz gerekmeyecek, öyle mi? Ve birilerinin iyi veya kötü olması da fark etmeyecek ve herkes Cennete hep birlikte gidecek, öyle mi?

Elbette, ben kim olursam olayım, insanlar benim Fa'yı yaydığımı ve insanları kurtardığımı biliyorlar. Ancak bugün sizinle birlikte burada bulunan ve Fa'yı öğreten Shifu, sıradan bir insanın fiziksel vücuduna sahiptir. İnsanların beni nasıl düşündüğüne gelince, çok sayıda insan kendine ait görüşlere sahip. Bu normaldir -bana inanıp inanmamalarının bir önemi yoktur. Ben bir tanrıyım veya ben bir Buda'yım demedim. İnsanlar beni ortalama, sıradan bir adam olarak görebilirler, bu sorun değil. Benim yapmakta olduğum her şey, insan faaliyeti formuna bürünmüştür; ben Fa-düzeltmesi dönemi Dafa öğrencilerini kurtarırken sıradan, basit insan yöntemlerini kullanıyorum. Hiçbir yüksek seviyeli hayat, bu sosyal çevrede, bu tür bir hayali boyutta insanları kurtarırken, insan dünyasında mucizevî bir şekilde insanları kurtarmak için görkemli ve de tanrısal görüntüler kullanmayacaktır. (Alkış) Ancak yaptığı şey küçük çapta ise veya sadece az sayıda insanı ilgilendiriyorsa veya kültür yaratmak amacıyla geçmişte yapılan bir şey ise, durum farklıdır. Elbette, hiçbir şey yine de mutlak değildir. Belki Fa insan dünyasını düzelttiği zaman, tanrısal yöntemler kullanacağım, çünkü o zaman işlerin o şekilde yapılması gerekebilir. Fakat kozmosun Fa-düzeltmesi başlangıcı döneminde burada, toplumdaki işler geniş çapta tanrısal yöntemler ile ele alınmış olsaydı, uygulayıcılar tarafında bazı takıntılara sebep olurdu.

Bazı insanlar şöyle düşünüyor: "Tanrıların birçok yeteneği var. Neden zavallı insanları kurtarıp, kötüleri cezalandırmıyorlar? Neden gelip mucizeler yaratmıyorlar?" Üç Diyarın oluşumu, insan toplumunun var oluş şeklini ve amacını yaratmıştır. Bu, yanılsamalar ile dolu bir toplumdur ve canlıların tüm gerçeği göremedikleri bir toplum olması içindir. Kim burada uygulama yapmak isterse, bunu yanılsamaların ortasında gerçekleştirmek zorundadır; iyi bir insan olmalı, sıradan insan yöntemlerini kullanarak iyi işler yapmalı ve takıntılarını bırakmalıdır. Ancak o zaman buradan kurtulabilir ve ancak o zaman bu bir uygulama sayılır. Eğer kişi burada bir şeyler yaparken tamamen tanrısal yöntemleri kullanırsa, o bir uygulama olmaz. Tarihte Tao'nun birçok uygulayıcısı, insan dünyasında tanrısal davranışlar sergilediler ve bu, tarihsel kültür yaratmaktı. Peki, bu neden son zamanlarda azaldı? Çünkü Dafa'nın yayılmaya başlayacağı zamana yaklaştıkça, bu tür şeylerin olmasına daha az izin verildi. Yakın zamanda, Fa-düzeltmesi başladıktan sonra ve Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları uygulama yapmaya başlarken, gereksinimler daha da arttı. Özellikle, kozmosun bu özel canlı grubu, Fa'yı onaylamaya başlarken ve Tamamlanmaya doğru ilerlerken, buradaki ortam daha da önemli bir hale geldi, dolayısıyla kural daha da sıkılaştı ve insanların gerçek durumu görmelerine nadiren izin verildi. Bu canlı varlık grubu yüksek seviyelere doğru uygulama yapıyor; dolayısıyla onlar için olan gereksinimler daha da yüksektir. Bu canlı grubu büyük tarihi sorumlulukları omuzlarında taşıyor ve çok zor bir ortamdan geçmek zorundalar. (Alkış) Bu yüzden Dafa uygulayıcıları olağanüstüdür.

Bir başka deyişle, bugünün Dafa uygulayıcılarının içinde bulunduğu uygulama durumu tarihteki herhangi bir uygulama metodundan veya durumundan faklıdır. Eski güçlerin bu işe katılımının bir tür zulüm ve engelleme olduğunu her zaman söylüyorum. Geçmişte tanrılar insanların yardımcı ruhlarını kurtarmış ise ve kurtarılan şey onların gerçek ana bedenleri değilse, o zaman hepiniz bir düşünün; o insan kurtarma metodu bugün Dafa öğrencilerinin uygulaması için bir işe yarayabilir mi? Hem Dafa öğrencilerinin hem de dünya insanlarının ana vücutları yüzeyde bulunmaktadır. O zaman, yaptıkları uygun mudur? İşe yarar mıydı? Hiçbir işe yaramazdı. Onların engelleme yaratıyor olduklarını işte bu yüzden söylüyorum. İnsanlara bugün yapmalarını söylediğim bu metot ve uygulama formu, insan toplumuna uyum sağlayarak uygulama yapmak için ve sıradan insan yöntemlerini mümkün olduğunca kullanarak Dafa'yı onaylamak içindir. (Alkış) Bu, görülmemiş bir şeydir. Bu tanrılar, böyle bir uygulama yöntemini nasıl ele alacakları konusunda hiçbir şey bilmiyorlar ve yaptıkları şey tamamen çizgi dışıdır; o yüzden onlar, Dafa öğrencilerinin uygulamalarında kesinlikle bir engelleme formudur. Bu durum onların yeteneklerinin eksik olduğu anlamına gelmiyor. Bu sadece, eski kozmosun bu gibi varlıkları nasıl yarattığını gösteriyor ve bu da, eski kozmostan gelen bilgeliğin bir uzantısıdır. Bu Fa-düzeltmesi sırasında, kozmos geçmiş kusurlarını düzeltti ve geçmiş kozmosun değiştirmeyi başaramadığı şeyleri değiştirdi. İşte bu sebepten dolayı Dafa öğrencileri uygulama yoluyla kurtarılabiliyor ve Tamamlanmaya erişebiliyorlar. Eğer geçmişin uygulama metodu bugün takip edilseydi, bir tek Dafa öğrencisi bile Tamamlanmaya doğru gelişim gösteremezdi.

Bir insan, bir şeyleri başarmak, xiulian uygulamak ve insanları gerçek anlamda kurtarabilmek için sadece Dafa'nın bugün kullandığı metodu takip ederse Tamamlanmaya ulaşabilir. (Alkış) Ve sadece Tamamlanma değil -kişi gerçekten kurtarılır, kişinin ana ruhu kurtarılır. (Alkış) Fa-düzeltmesine engel olan sözde tanrılara gelince, onlar sadece bunun bir parçasını biliyorlar, tamamını değil. Onlar sadece geçmişi biliyorlar, bugünü veya geleceği değil. Ve sadece yüzey formunu biliyorlar, iç yüzünü değil. Yeteneklerini aşan şeyleri yapmaya çalıştıklarında, Fa-düzeltmesinin kendisine ve Dafa öğrencilerinin uygulamalarına ciddi engelleme yarattılar. Bugün benim yapmakta olduğum her şeyin geçmişte var olandan tamamen farklı olduğunu işte bu sebeple söylüyorum.

Dafa uygulayıcılarına ve tarihte Hıristiyanlara yapılan zulme bakarsak, yüzeyden bakıldığında her ikisi de bir zulüm gibi görünüyor. Fakat uygulayıcılar açısından, tanrısallığa giden yolları açısından, gerçekleşmekte olan şeyler farklıdır. Onlar buna katı bir şekilde katlanmak zorundaydılar, çünkü geçmişte kozmos, iyice köklenmiş olan bütün tarihi meseleleri çözüme kavuşturma yeteneğine sahip değildi ki, onlar yüksek seviyeli canlıların bile tanrılara ya da tanrısallık yolunda yürüyen insanlara zulüm etmelerine sebep oluyordu. Bütün bunlar hem kozmosun tarihi için hem de tanrılar açısından bir utanç idi. Bugün benim yapmakta olduğum şey, sadece onların yürüdüğü yoldan farklı olmakla kalmıyor, bu aynı zamanda gelecekle geçmiş arasındaki farktır. Bu, Dafa'nın insanlara bahşetmiş olduğu bir xiulian uygulama yöntemidir; Dafa uygulayıcıları ve ben, gelecek için bir temel oluşturmaktayız. Gelecekteki xiulian uygulama yöntemleri sonsuza dek bu şekilde olacak. (Alkış) Sadece bu, insanları gerçek anlamda kurtarmak olarak isimlendirilebilir ve sadece bu, insanları gerçek anlamda kurtarabilir.

Bütün bunlar hiçbir şekilde değiştirilemezdi. Herkes bu dönemin Fa-düzeltmesi dönemi olduğunu biliyor -kozmos yenileniyor, yeniden inşa ediliyor ve yeniden yaratılıyor. Sadece bu koşulda eksiklikler giderilebilir- ve eksikliklerin giderildiği tek zaman dilimi, göksel vücutların yeniden inşa edildiği dönemdir. Dolayısıyla, bu bir fırsattır. Hiçbir canlının bu fırsatı engellemesine ya da bozmasına izin verilmez. Her kim müdahalede bulunursa, o bir günahtır ve her kim müdahale ederse, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

Henüz söylemiş olduğum şey, günümüz Dafa uygulayıcılarının xiulian yöntemi ile geçmişteki insanların xiulian yöntemleri arasındaki farkı, temel anlamda özetlemektedir. Eğer bir kişi kurtarılmak istiyorsa, içinde bulunduğu gerçekliği aşmak, zorluğun, kişisel çıkarın, arzu ve isteklerin olduğu zorlu bir ortamda bizzat kendisi deneyimler yaşamak zorundadır. Her şey, uygulayıcının kişisel çıkarlarını içine alacaktır ve herhangi bir şey, sizi kişisel anlamda etkileyebilecek, düşüncelerinizi, arzularınızı, xinxing'inizi ve içinizde barındırdığınız şeyleri etkileyebilecektir. Eğer belirli bir yolda yürümeyi başarabilirseniz ve belirli tercihler yapabilirseniz, o durumda olağanüstüsünüz demektir. Aksi takdirde, sıradan bir insansınız demektir. Eğer sıradan insanların mantığının ve takıntılarının dışına doğru adım atabilirseniz, o durumda siz bir tanrısınız demektir. (Alkış) Bu, geçmişteki xiulian uygulama yöntemlerinden tamamen farklıdır.

Geçmişteki insanlar, dünya insanlarından kaçınırlarken, xiulian uygulamak için tapınaklara ve manastırlara ya da dağlara gittiler. O insanlar çok sayıda xinxing testine fiziksel olarak katlanmıyorlardı ya da takıntıları doğrudan hedef alınmıyordu ve maddi şeylere karşı doğrudan olan testler yaşamıyorlardı. O nedenle, kişinin ana vücudu sanki xiulian uygulamamış gibi oluyordu. Kişi normal hayat süresi içerisinde, normal yaşantısını terk etmiş olmasına rağmen, bu durum o kişinin daha farklı bir yaşam biçimine geçmiş olmasından başka bir şey değildi. Eğer yardımcı ruhu gerçekten xiulian uygulamasında başarılı olduysa ve yardımcı ruhu vücudundan çıkarak bir tanrı haline geldiyse, bu durum o kişi açısından bir kutsanma anlamına geliyordu. O kişi gelecek hayatı için kutsanmalara sahip oluyordu. Kutsanma derken, sadece dünyevi anlamda kutsanmalara sahip oluyordu, daha fazlasına değil. Bu duruma, xiulian uygulayarak bir şeylerin arayışında olan birinin bakış açısında bakacak olursak, bütün o şeyleri elde etmek için kim xiulian uyguluyor olacaktı? Temel bir seviyeden konuşacak olursak, Üç Diyar içerisindeki hiçbir şey, onun için yaratılmadı. O zaman başka bir deyişle, günümüz Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması en görkemli şeydir ve o, gelecek için olan bir yolu aydınlatmaktadır. Yürüdüğünüz yolu iyi yürümeniz işte bu yüzden en büyük öneme sahiptir. (Alkış)

En başından bu yana, Dafa uygulayıcılarının aşırıya kaçamayacaklarını söylüyorum. Yolunuzu iyi bir şekilde yürümek zorundasınız. Eğer hayal gücünüzü dizginleyemez, bugün burada bir şeyler konusunda çarpık bir anlayış elde eder ve aniden bir ilham almış gibi davranır ve yarın birtakım şeyler yapmaya yeltenirseniz ya da gösteriş takıntınız tarafından yönlendirilirken saçma şeyler yapmayı sürdürürseniz, bütün o şeyler ana ruhunuzun ve bir canlı olarak sizin doğrudan yansımanızdır. Böyle bir kişi nasıl olur da Tamamlanmaya ulaşabilir? Sizin davranışlarınız, xiulian uygulamakta olan ana vücudunuzun yansımasıdır ve o, kurtarılacak olan ana vücut ile aynı şeydir. Öyle bir canlı, tanrıların arasına yerleştirilebilir mi? Hayır yerleştirilemez. O nedenle, her şeyi iyi yapmalı, mantıklı, net bir zihinle ve doğru düşünceler ile xiulian uygulamalısınız. Ve insanların yaşam biçimlerine mümkün olduğunca uyum sağlayarak uygulama yapmanıza izin verilmektedir. Shifu, bir şeyin sorun olmadığını söylediği müddetçe, onu takip edebilir, o şeyi insanların yaptığı biçimde yapabilirsiniz, çünkü yolunuzu o şekilde yürümeniz sağlanıyor ve insanoğlu o şekilde kurtarılmak zorundadır. Gelecekte, bir tanrı buraya gelmek ve insanları kurtarmak isterse, o da bunu aynı şekilde yapmak zorunda olacaktır. Çünkü gelecekteki kozmosta, konu insanları kurtarmaya gelince, asıl hedef, insanların ana vücutları olacak. O yüzden, geçmişteki uygulama yöntemlerinin ve inanç biçimlerinin nasıl olduğu konusunda endişelenmeyin ve onların itibarları konusunu kafanıza takmayın -sizler gerçek anlamda xiulian uygulayan kişilersiniz. (Alkış) Kozmos Fa-düzeltmesinden geçiyor ve onların inandığı tanrılar kendilerini yeniden konumlandırıyorlar, o yüzden onlar kurtarıldıktan sonra nereye gidecekler? Onlar nasıl bir göksel krallığa gidecekler? Göksel krallıkların tamamı yeniden inşa ediliyor. Hangi göksel krallığa gidecekler? Sizler en görkemli canlılarsınız ve canlıları, dürüst, açık ve muazzam bir yolla gerçek anlamda kurtarırken, göksel cennetlere doğru yol alıyorsunuz! (Alkış)

Şu anda söylemiş olduğum şeyler, Dafa uygulayıcılarımız içindi. Uygulayıcı olmayan kişiler ya da yeni uygulayıcı olan kişiler şu anda söylemiş olduğum şeyleri tam anlamamış olabilir ve inanılması zor bulabilirler. Endişelenmeyin, ben burada kimseyi incitmek için bulunmuyorum ve burada insanlar için kötü olan hiçbir şey bulunmuyor. Eğer anlamadıysanız, yavaş yavaş anlayabilirsiniz ve xiulian uygulayıcılarını adım adım anlamanız sorun değil.

Belirtmek istediğim son bir şey daha var. Az sayıda öğrenci mantıklı değil ve çok güçlü takıntılara sahip. Bir parça duyabiliyor ve görebiliyorlar; hatta belirli yeteneklere sahip olduklarını hissediyor ya da önemli bir kişi olduklarını düşünüyorlar. Bu yüzden, mantıksız ve akli bozuklukları varmış gibi davranmaya başladılar ve anlamsız şeyler söylüyorlar. Nasıl hala xiulian uygulayacaksınız? Kim olursanız olun, eğer ben bugün sizi kurtaramazsam, cehennemdeki bir hayalet haline gelirsiniz! Neden bu kadar mantık yoksunusunuz? Neden öğrenciler arasında, onların uygulamalarına ve Fa'yı onaylamalarına engel olan şeyler yayıyorsunuz? Bu, sadece aklınızda şeytanlar üretmenizden kaynaklanan bir sorun mu? Siz, Dafa'ya engel oluyorsunuz. Bu küçük bir günah mıdır? Eğer bugün ben, Li Hongzhi, sizi bir Dafa uygulayıcısı olarak görmemeye, sizi bir öğrencim olarak kabul etmemeye karar verirsem, burada kalabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Üç Diyar, bu amaç için yaratıldı. Bu göksel kubbe, muazzam büyüklükte olsa bile, bütün varlıklar, dikkatlerini buraya odaklıyorlar ve bütün varlıklar burada kabul edilmelidir. Bu yüzden, ben, hala mantıksız olan bu öğrencileri uyarıyorum: kendinize gelin ve kendi hayatlarınızdan sorumlu olun. Dışarıdaki o kötü varlıkların size emir vermesine, karışmasına, sizi kontrol etmesine ve sizi bu kadar mantıksız bir hale getirmesine, sizin kendi takıntılarınız sebep olmuştur.

Shifu'nun az önceki kelimeleri oldukça sertti. Bunu bir süre önce fark etmiş olabilirsiniz, bu gibi öğrenciler için sarf ettiğim kelimeler bazen oldukça sert. Bunun sebebi, onları bekleyen korkunç sonuçları görmüş olmamdır. Bu cümleleri nasıl anlarsanız anlayın, beni ya da Dafa uygulayıcılarını anlamayan insanlar olayları nasıl görürlerse görsünler, ben Li Hongzhi, bütün varlıklar için geldim. Ben, bütün varlıkları kurtarıyorum ve tek bir varlığın bile kendisini yok ettiğini görmek istemiyorum, çünkü ben, özellikle sizler için geldim! (Alkış) Endişeliyim, sizin için endişeliyim. Zaman gittikçe bastırıyor. Bunu gördünüz ve genel durum çok değişti. Eğer zulüm birden bire biterse, geriye hiç bir fırsat kalmayacak ve her şeye karar verilmiş olacak.

Fa konferanslarınızdan birine katılmadığımdan beri uzun zaman geçti, bu yüzden, biraz daha sizinle kalmak istiyorum. (Yoğun alkış)

Bazı öğrencilerin Rusya'dan geldiğini duydum ve diğer bazı Doğu Avrupa ülkelerinden gelenler de var. Buraya gelmek onlar için zor oldu, çünkü çok sayıda zorlukla yüzleşiyorlar; hem ekonomik hem de başka türlü zorluklarla. Beni bizzat hiç görmemiş olan ve her zaman Shifu'yu görmek isteyen yeni öğrenciler de var. Ve aynı şekilde, birçok eski öğrenci Shifu'yu uzun zamandır görmedi. Görünen o ki, hepinizin söylemesi gereken birçok şey var ve eğer ben şimdi burayı terk edersem, hayal kırıklığına uğramış olacaksınız. (Shifu gülüyor) (Alkış) Madem öyle, eski metodumuzu kullanalım -söylemek istediğiniz bir şey varsa, bir parça kâğıda yazın ve bana ulaştırın ve sorularınızı hepiniz için cevaplayacağım. (Alkış)

Hepiniz gerçekten çok çalışıyorsunuz. Hava giderek soğuyor. Yazın, konsolosluğun önünde, sokaklarda ve başka yerlerde gerçekleri açıkladığınızda ve Dafa'yı onayladığınızda, sıcak olsa bile dayanılabiliyordu. Hava soğuduğunda ise, iklim sizin için belirli bir derecede zorluk yaratıyor. Yine de, sert koşulların sizi durdurmasına izin vermediniz. Tam tersi, hala çok çalışıyorsunuz ve yılmadınız. Gerçekten müthiş; geleceğin varlıkları ve gelecekteki dünya insanları size teşekkür edecekler, çünkü gelecekte burada kalacak olan insanlar o durumu size borçlu olacaklar. (Alkış) Dünya insanları yanılsama içerisindedir. Bütün yaşamlar yanılsama içerisinde kaybolmuş bir durumdayken, bütün bu sözde testleri geçmekte olanlar ise Dafa uygulayıcılarıdır. Ama gelecekte herkes, Dafa uygulayıcılarının kim olduğunu bilecek. Hepsi Dafa uygulayıcılarının muhteşemliğini bilecek ve geride kalmış olanlar, Dafa uygulayıcılarına karşı minnettarlık hissedecekler.**********SORU - CEVAP**********

Öğrenci: Eğer şartlar izin verirse çalışmak için Çin'e geri dönebilir miyim?

Shifu: Eğer bu zulüm bitmiş ve insan dünyasının Fa-düzeltmesi henüz yetişmemiş ise ve sen de Çin'e gidip çalışmak istiyorsan, o durumda gidebilirsin. Fakat şu an gidip gidemeyeceğini soruyorsun, öyle değil mi? Şu an gitmemen en iyisi olur, çünkü zulüm hala devam ediyor. Bazı öğrencilerin anakara Çin'deki bazı memurlardan ya da belirli konumlardaki bazı insanlardan birtakım telefonlar veya mesajlar almış olabileceğini biliyorum. Onlar size geri dönmenizi söylediler ve belirli şeylerin garantisini verdiler, zulme uğramayacağınızı ve diğer bazı şeylerin sözünü verdiler. Hepiniz bir düşünün: o memurlar zulüm poliçesi düzenleyen kişiler miydi? O zaman onların garanti edebildiği şey şüpheli bir gerçek değil midir? Peki, o zaman onları perde arkasından kimler yönlendiriyor? (Alkış) Nasıl oluyor da garanti verebiliyorlar? Onlara bu garantiyi kimler veriyor? Bu şüpheli bir durum değil midir? Savaşmak için birleşik bir ön saf oluşturmak ile ne kastediliyor? Kötü taktikleri işe yaramayınca birleşik bir ön saf oluşturmaya başlıyorlar. Tekrar eski taktiklerine sarılıyorlar ve gardınızı almış olmanız gerekiyor. Biz herhangi bir siyasi iktidar için risk teşkil etmeyiz. Biz sadece onlardan bu zulmü bitirmelerini istiyoruz. (Alkış) İnsanlara zulmediyorlar ve aynı zamanda da o insanları kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar. Var olan tüm kirli numaraları kullandılar. (Salon gülüyor)

Öğrenci: Chongqing şehrindeki uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyor. [Shifu: Teşekkür ederim.] (Alkış) Shifu size söz veriyoruz, her an yapmamız gereken şeyler konusunda iyi bir iş çıkaracağız.

Shifu: Harika! (Alkış)

Öğrenci: Pekin Tsinghua Üniversitesindeki Dafa öğrencileri Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. (Alkış)

Öğrenci: Pekin'de kadın toplama kamplarında yasadışı bir şekilde tutuklu bulunan öğrenciler Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış)

Öğrenci: Pekin'deki hapishanelerde yasadışı olarak tutulan Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış) Ne türden bir ortam içerisinde olursanız olun, doğru düşüncelerinizi sıkı tutmak zorundasınız, çünkü sizler Dafa uygulayıcılarısınız ve sizler özel canlılarsınız.

Öğrenci: Avrupa Fa konferansı gelecek yıl Londra'da düzenlenecek ve Shifu bizi onurlandıracak diye çok heves ediyoruz. (Salondakiler gülüyor ve alkış başlıyor) Shifu lütfen söyler misiniz, 7 Buda ifadesi neden 6 Buda olarak değiştirildi?

Shifu: Bu konuda birkaç perspektiften konuşacağım. Birincisi şudur; tarih boyunca dünyaya gelen Budaların sayısı az değildir. Sayı olarak 6'dan fazladır ve aslında 7'den de fazladır. Elbette, başka türden tanrılar da vardır. Biz sadece Budalardan bahsedelim. İnsanları kurtarmak için onlardan fazlaca geldi, fakat Sakyamuni gibi özel görevlere sahip olan Budalara gelince, Sakyamuni'den önce 6 tanesi olmuştu. Ben onlar hakkında konuşurken, Buda Sakyamuni'yi de onların arasında saymıştım, o yüzden sayı 7 idi. Fakat Budizm daima sayıyı 6 olarak konuşmuştur, çünkü Sakyamuni'nin öğrencileri, o Budaları onun öğrencileriymiş gibi düşünmüşlerdi; o nedenle de, Buda Sakyamuni'yi saymamış ve sayıyı 6 olarak bitirmişlerdir. Fakat ben konuşurken, Buda Sakyamuni'yi de sayıya dâhil etmiştim, o yüzden de 7 olmuştu. Fakat söyleyeyim ki, Fa'yı aktarırken bunu elbette insanların kabul edebilme kapasitelerine göre yapmak zorundasınız. Dolayısıyla, Budizm'e inananları da en fazla şekilde kurtarabilmek için onların dediğine uyum sağladık ve sayıyı 6 olarak değiştirdik. (Alkış)

Öğrenci: Saygıdeğer Shifu'ya saygılarımı sunuyorum. Romanya'daki öğrenciler adına Shifu'ya saygılarımızı iletmek istiyorum.

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış)

Öğrenci: Romanya'daki öğrencilerin büyük bölümü yeni. Her türden zorlukla mücadele ediyorlar, fakat hepsi çok azimli. Romanya'daki öğrencilerin Fa'yı onaylama işine nasıl daha iyi iştirak edebileceklerini Shifu'ya sormak istiyorum ve aynı zamanda da Romanya, Fa'yı onaylama işinde nasıl daha iyi bir rol oynayabilir, bunu sormak istiyorum.

Shifu: Daha önce şunu söylemiştim, dünyanın nüfusu ile kıyaslandığı zaman, şu anki Dafa uygulayıcılarının sayısı oldukça küçük, fakat sizler, tarihin size bahşetmiş olduğu muazzam bir göreve sahipsiniz. Dolayısıyla, herhangi bir bölgedeki Dafa uygulayıcılarına gelince, sizler temel anlamda, o bölgedeki canlıların kurtulma umudusunuz -aslında, onların tek umudu. Oradaki canlıların iyi haberleri duymaları gerekiyor ve onlara gerçekleri açıklamanızı duymak zorundalar ki, Dafa'nın ne olduğunu anlayabilsinler. Dafa uygulayıcılarının sorumluluklarının değerli olmasının sebebi budur. O durumda, nasıl daha iyi iş çıkarabileceğinizi sorabilirsiniz. Bence, sizler, Dafa uygulayıcıları, eğer her biriniz gerçekleri insanlara anlatmak için sadece ağızlarınızı kullanırsanız, o durumda hepsine ulaşamayız. Dafa uygulayıcıları xiulian uyguladıkça, doğru düşüncelere ve de doğru davranışlara sarıldıkça taşıyacakları enerji ve aynı zamanda uygulamalarından gelen kudretli erdemleri de, ek bir etkiye sahip olacaktır.

Öte yandan, Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklarken yapmakta olduğu her şey ve Dafa uygulayıcılarının söylediği her şey, insan toplumu içerisinde bir dolaşıma sebep olmakta ve insanlar arasındaki iletişimi güçlendiren bir ortam yaratmaktadır. O durumda, bu ortam ile birlikte, insanların konuşmaları o canlılar açısından kurtarılmanın bir başka yoludur, dolaylı bir yoludur. Bir diğer şey de şu: çok sayıda canlı kötü varlıklar tarafından zehirlenmiştir ve zihinlerinde ÇKP'nin iftiracı medyasından kaynaklanan çok sayıda propaganda bulunmaktadır. Öyle bir durumda, gerçekleri açıklamak yoluyla bunu temizlemeniz daha iyidir, çünkü insanların Dafa'ya karşı olan negatif düşünceleri sömürülebilmekte ve Dafa uygulayıcılarına zulmeden şeytani varlıklar tarafından kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, Dafa uygulayıcıları, doğru düşünceler yollarken onları uzaklaştırabilirler; doğru düşünceleri ve doğru davranışları ile onları uzaklaştırabilirler. İşin aslı, eğer düşünceleriniz çok doğru (erdemli) ise, yolda yürüdüğünüz esnada ve yaşadığınız şehirde hayatınızı idame ettirirken, etrafınızda bulunan her şey temizlenecektir. Sadece sizin varlığınız bile, canlıları kurtarma etkisine sahiptir. Fakat muazzam yeteneklere sahip olmanıza karşın, kişisel uygulamanızın faydası açısından, sıkıntılarla yüzleşmeye devam edeceksiniz, çünkü herkes, xiulian uygulaması içerisinde, yürümek zorunda olduğu bir yola sahiptir. Ayrıca, eski güçler, Fa'yı onaylamanız konusunda çok sayıda engelleme formu da yarattılar. Normal koşullar altında, eğer doğru düşünceler yeterince güçlü olmaz ise, o engellemeleri temizlemek zordur.

Her şeyi nasıl iyi yapacağınıza gelince -yani bu, Dafa uygulayıcılarının iyi bir şekilde yapması gereken üç iş anlamına gelir -her şeyi en iyi şekilde yapmak demektir. (Alkış) Fakat ortaya konan çaba miktarı, ayrı bir meseledir. Bazı öğrenciler çok fazla çaba sarf etmezler, bazıları ise daha azimlidir ve daha fazla çaba ortaya koyarlar. Elbette Shifu, toplum içerisindeki her bir bireyin bir ailesi ve bir işi olduğunu görüyor -toplumla olan bağlarınız sebebiyle ortaya çıkan engellerden bahsetmeye bile gerek yok- dolayısıyla, geriye çok az bir zamanınız kalıyor. Shifu bütün bunları biliyor ve anlıyor. Aslında, Dafa'nın uygulama metodu, bu konuyu göz önünde bulundurmaktadır ve bu anlamdaki hiçbir şeyi bozmaz.

Öğrenci: Tayvan'daki uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyor. (Alkış) Shifu lütfen bize Asya-Pasifik Saf Uyanış web sitesinin şu anki durumundan bahsedebilir misiniz?

Shifu: Dafa öğrencilerine ait olan web siteleri iyi bir şekilde işletilmelidir, çünkü onlar gerçekleri açıklamak için olan araçlardır ve canlıları kurtarmak için bir rol oynamaktadırlar. O nedenle de iyi bir şekilde işletilmeleri gerekiyor. Spesifik olarak ne yapılması gerektiği konusuna gelince, bu size bağlıdır. (Shifu gülümsüyor) Peki Shifu niçin çok detaylı bir şekilde konuşmuyor? Shifu sadece olayların akış sürecinde hiçbir problemin ortaya çıkmamasını sağlayabilir. Fakat problemlere, tartışmalara ve öğrenciler arasındaki anlayış farklılıklarına gelince, bütün bunlar sizlerin uygulama hal ve durumunuzun yansımasıdır. Dolayısıyla, yolunuzu nasıl yürüyeceğiniz ve her bir konuyu ne şekilde ele alacağınız konusuna gelince, bütün bunlar kendi kudretli erdeminizi oluşturma sürecinizin bir parçası olarak sizin üzerinde durmanız gereken şeylerdir. Eğer her bir meselenin nasıl ele alınması gerektiğini sizlere ben söylersem, o durumda o şey, benim yaptığım bir şey haline dönüşür ve hiçbir tanrı da onu, sizin yaptığınız bir şey olarak kabul etmez. (Shifu gülümsüyor) (Alkış) Dolayısıyla, bütün bunları size bırakmam gerekiyor. Sizi, xiulian uygulama fırsatından alıkoyamam.

Öğrenci: Guangzhou şehrindeki uygulayıcılar değerli Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Teşekkür ederim! (Alkış)

Öğrenci: Saygıdeğer Shifu, anakara Çin'deki uygulayıcıların tutumlu bir şekilde yaşayarak biriktirdikleri parayı, New York'taki gerçekleri açıklama işinde kullanılmak üzere yurtdışına yollamalarında herhangi bir sakınca var mı, söyler misiniz?

Shifu: Prensip olarak bir sorun yoktur -eğer ekonomik anlamda çok iyi bir durumda iseniz, bunda bir problem yoktur. Fakat burada, tutumlu yaşayarak biriktirilen bir paradan bahsediyoruz dolayısıyla, bu durum o kişinin varlıklı olmadığı anlamına geliyor. Böyle bir durumda, parayı Çin'deki gerçekleri açıklama işi için saklaması en iyisi olacaktır, çünkü anakara Çin dışındaki durum hala içerideki durumdan daha iyi. (Alkış)

Öğrenci: Shifu lütfen söyler misiniz, Manhattan'daki gerçeği açıklama işleri Fa-düzeltmesi bitene kadar devam edecek mi?

Shifu: Hayır sürmeyecek. Manhattan'da gerçeği açıklayan öğrenciler bir toplantı düzenlediklerinde, bu konudan bahsetmiştim. Sizler bunu sadece belirli bir zaman dönemi içerisinde yapacaksınız. Manhattan oldukça benzersiz bir yer: burası neredeyse dünyanın finans merkezi durumda ve dünyanın dört bir yanında bulunan en önemli şirketlerin burada bir ofisi ya da şubesi bulunuyor. Yani bir başka deyişle, burası finans dünyasının toplanma yeri ve tüm dünya ile yakından bağlantılı. Ve bu bölgenin benzersiz özelliğine bağlı olarak, Manhattan'da bir araya gelmiş insanlar da aynı şekilde özgün. Çok iyi eğitimli insanlar burada yoğunlaşmışlar -aynı zamanda toplumda belirli bir oranda güce ve finansal koşullara sahip insanlar da öyle. Bir başka deyişle, onların toplumda oynadığı rol, sıradan bir şey değildir.

Göreceli anlamda konuşacak olursak, New York bölgesinde -ve buna New Jersey de dâhil- çok sayıda öğrenci olmasına karşın, yıllardır gerçekleşenlerden sonra bile, Manhattan'daki insanlar hala duruma kayıtsız gibi görünüyorlar. Gerçekleri açıklamak için bunca uzun zaman geçtikten sonra bile çok sayıda insan Dafa uygulayıcıları ile hala temas kurmadı. ÇKP, Falun Gong'a zulmetmek için buraya çok sayıda kötülük yükledi ve bu durum, burada bulunan bazı insanların Dafa'yı anlamalarına daima engel yarattı.

Ve buna ek olarak, keşfetmiş olduğum bir başka problem daha var. Manhattan'ın birçok büyük şirketinde Çinli işverenler var ve hatta bazı küçük ölçekli şirketlerin ve kuruluşların da öyle; ve o Çinli insanların büyük çoğunluğu, ÇKP'nin karalayıcı propaganda makinesinin yarattığı sahte şeyler ile kandırılmış durumdalar ve o kişilerin kafasında yer edinmiş olan şeyler bütün bu zaman boyunca temizlenemedi. O nedenle, bu kişiler Amerikan toplumunda zehir yayan kişiler haline dönüştüler. Bu durum, o kişilerin şeytani bir doğaya sahip oldukları anlamına gelmiyor. Fakat gerçekten, Dafa uygulayıcıları bir yerde gerçekleri açıklarken, bu insanlar bir başka yerde ÇKP'den kaynaklanan karalayıcı şeyleri yayıyor. Aşağıdaki notu broşürlerinize, billboardlara yazmanız ya da medyada yayınlamanızın size zararı olmayacaktır: "Şirketinizde bulunan Çinli insanlar kandırılmış durumdalar ve onlar ÇKP'ye zehrini yaymak konusunda yardım ediyorlar (Alkış), dolayısıyla, gerçekleri kendi başınıza değerlendirmeniz gerekiyor." (Alkış)

Öğrenci: Eğer sıradan insanların sahip olduğu hiçbir yeteneğe sahip değilsem, Fa'yı onaylamak için nasıl daha iyi bir iş yapabilirim?

Shifu: Sıradan yeteneklere sahip olmamak sorun değil. Birçok öğrenci, sokakta broşür ve gazete dağıtıyor ve gerçekleri sıradan insanlara yüz yüze açıklıyor. Bütün bunlar yapabileceğiniz şeylerdir. Birçok öğrenci, konsoloslukların ve elçiliklerin önünde yıl boyu toplanıyor ve bu da, gerçekten takdire değer bir şey. Yapabileceğiniz çok sayıda şey var.

Öğrenci: Merhaba saygıdeğer Shifu. Zhuan Falun'un ve diğer Dafa kitaplarının içerisindeki birçok karakter yakın zamanda değiştirildi. Bunun altındaki derin anlam nedir?

Shifu: Bunun altındaki anlam hakkında konuşmayacağım. Bununla ilgili olarak sadece yüzeysel anlamda konuşacağım. Örnek olarak, [Çince] [iki-karakterli terim] olan "xiulian uygulamasından "uygulama" karakterini ele alalım. Eğer Dafa öğrencilerinin yaşadığı zulüm olmasaydı, ben size yürümeniz gereken yolu gösterirdim. Fakat zulüm başladıktan sonra, o sahte qigong uygulamaları ve her türlü bozulmuş şey, zulme katılmaya başladılar; hatta televizyona çıkıp Dafa'ya saldırdılar. Elbette, bunları yapmalarının sebebi -kendi insanları da dâhil olmak üzere- birçok insanın Dafa'yı öğreniyor olmasıydı ve artık para kazanamamaya başlamışlardı. Bu yüzden, nefretle dolu ve kıskanç bir hale geldiler. Bundan dolayı bazı öğrenciler, "Shifu, diğer qigong uygulamalarını tanımlamak için kullandığımızda, "uygulama" karakterindeki o bir parçayı 'ateş' anlamından 'ipek' anlamına değiştirebilir miyiz? Sonuç olarak, onlar doğru bir xiulian uygulaması yapmıyorlar" sorusunu gündeme getirmişlerdi.

Bu, sadece bir örnektir. Diğer birçok yerde de, kültürel bozukluğun yarattığı sapmalardan kaynaklanan birçok faktör vardı. Çince, özel bir yazılı dildir ve cennetlerde bulunan yazılı dile benzemektedir. Ve sesli Çince, cennetlerde konuşulan dile benzer, çünkü o, tanrıların direkt olarak insanlık için yarattığı kültürel bir formdur. Ayrıca Çin'de, kurulmuş olan yarı tanrısal bir kültür olduğundan, Çin karakterlerinin formu ve sesi, kozmos ile birbirine bağlıdır. O, batıdaki yazılı dillerden ve diğer ırkların yazılı dillerinden daha farklıdır. Bunun sebebi ise, belirli bir perspektiften bakacak olursak, aslında diğer kültürlerin yazılı dillerinin, önceden belirlenmiş bağlantıların oluşturulmasının ardından, insanlar Fa'yı o bölgelerde bekleyebilsinler diye, tanrıların insanlar için yarattığı sembol setleri olmasıdır. Bu yolla, o bölgelerde Fa'yı bekleyen insanlar normal bir hayat sürebilecek ve birbirleriyle iletişim kurmaları için geçici olarak bir sembol setine sahip olabileceklerdi. Fakat eğer Çin karakterlerinin sesi ve formu kozmos ile bağlı ise, bir düşünün; insanoğluna, Fa'yı elde edip bu boyutta xiulian uygulayan Dafa öğrencilerinin gerçekleştirdiği Fa onaylaması işine, hatta Fa-düzeltmesine, ne türden engellemeler yaratabilirlerdi? Başka bir şekilde ortaya koyacak olursak, eski güçler, bu faktörleri, Fa-düzeltmesi içerisindeki unsurları istismar etmek için kullandılar. "" ("mu di" ya da "varış yeri") kelimesini örnek olarak alalım. Antik dönemlerde, "varış yeri" kelimesi ya da belirli bir yere ulaşmayı tanımlayan diğer kelimeler yazıldığında, "di" karakteri, Çin karakteri "" (tu di ya da "yeryüzü") içindeki "di" ile her zaman aynıydı. Modern zamanlarda, gramerin standartlaştırılması gerekçesinin belirmesi ile ve insanların gramere hâkim olmasını kolaylaştırmak için, "" ("yeryüzü" terimi içindeki "di"), "" ("di" bir gramer makale) olarak yazıldı. Bu yüzden, "varış yeri"ne sözde ulaştıktan sonra bile, hala "o yere" varmıyordunuz. (Seyirciler gülüyor - alkış)

Birçok faktör ile ilgili problemler bulunuyor. Modern zamanlarda, eski güçler, Çin kültürüne zarar verdiler ve ben Fa'yı açıklarken uğraşmam için büyük bir karmaşa bıraktılar. Sayısız alanda birçok zararlı faktör var, o nedenle çok sayıda şeyin düzeltilmesi gerekiyor. Fakat bunu yapmak için zaman yoktu, dolayısıyla düzeltmeler sadece birkaç şeyi kapsadı. İyi olan şu ki, Fa'nın içsel anlamları etkilenmedi. Zhuan Falun kitabı her boyutta farklı belirmektedir ve cennetlerdeki Zhuan Falun, dünyadakinden tamamen farklı görünmektedir; o nedenle etkilenmemiştir.

Öğrenci: Ben, sıradan insanlara mümkün olduğunca uyarak xiulian uygulayamadım. Bu, gelecekte beni bir sürü pişmanlıkla baş başa bırakacak mı?

Shifu: Yani, sıradan insanlara mümkün olduğunca uyarak xiulian uygulamayı başaramadın, "mümkün olduğunca" demek, beklentileri tamamen yerine getirmek demektir. O yüzden eğer bugün sona erseydi, hangi boyuta aitsen, orada sabit olurdun.

Fakat bugün bitmedi, dolayısıyla henüz bitmemiş olduğu için yerine getirdiğin veya getirmediğin standartlara ve kendini geliştirip geliştiremediğin noktalara gelince, onlar hala sadece devam eden sürecin bir parçasıdır; o yüzden kimse senin ne olduğuna dair bir sonuca varamaz. Eğer eksikliklerinin ne olduğunu anladıysan -ve soru kâğıdını sunduğun için bunu anlamış olman gerektiğine inanıyorum- o zaman onu düzelt ve daha iyisini yap. (Alkış)

Öğrenci: Saygıdeğer Shifu, Zhuan Falun'un önceki yayınlarındaki ("cheng du" ya da "derece") kelimesi ("cheng du yâda "başarı derecesi") olarak değiştirildi. Ama benim bir uygulayıcı akranım bu değişikliğin Minghui web sitesinde yayınlanmadığını söyledi, bu yüzden, orijinal haline geri çevrilmeli mi?

Shifu: Birkaç kez karakter değişikliği oldu; değiştirilmesi gereken birçok şey vardı. Bir konu ele alındığı an, birçok şey oluyor, dolayısıyla şu andan itibaren, karakter değişikliği bitecek ve hiçbir ek değişiklik yapılmayacak. Yapılmış olan değişiklikleri bulmak için yakında basılacak olan Zhuan Falun'a bakabilir ve değişikliklerinizi o baskıya dayalı olarak yapabilirsiniz. Bunun sebebi Minghui'nin sadece bazen karakter değişikliği konusunda uyarılmış olmasıdır, dolayısıyla durum budur.

Öğrenci: Bahsetmiş olduğunuz kozmosun yapısı, yeni kozmosun yapısıyla mı ilgili?

Shifu: Size önceden bahsettiğim yapı, tamamen eski kozmosun yapısı ile ilgiliydi. Ayrıca Fa-düzeltmesi boyunca belirgin olan durum da, eski kozmosun varlıkları tarafından gösterilen durumdur. Yeni kozmos hakkında konuşulamaz. Sadece konuşulamaz değil, cennetin sırları ortaya dahi konulamaz. (Shifu gülümsüyor) (Seyirciler gülüyor, alkış) Eski kozmostaki çok sayıdaki göksel sır, artık göksel sır olarak adlandırılamaz, çünkü onlar değiştirilecek -değişikliklere uğrayacaklar. Fakat eski kozmos, iyi yapılar da dâhil olmak üzere, çok sayıda iyi varlığa ve faktörlere de sahiptir; o yüzden onlar korunacaklar. Dolayısıyla, eski kozmosun yapısının büyük çoğunluğu ve çok sayıdaki varlık korundu.

Öğrenci: Yaşamları kurtarmak için zaman bu kadar daraldıkça, neden bencil düşüncelerim bu şekilde devam ediyor? Kendimle ilgili endişe duyuyorum.

Shifu: Kendi kusurlarını görebiliyor olmanın xiulian olduğunu düşünüyorum. Bu aslında çok normaldir. Bunun farkına varabilmek, düzeltmek için gereken ilk adımdır. Bu tür şeylere gün be gün dikkat etmeyi ve küçük adımlar ile iyi iş çıkarabilmeyi başarabilirseniz, gelişiyorsunuz demektir. Endişelenmeyin, çünkü endişe takıntılara sebep olur. Problemler gördüğünüzde, değiştirmeye çalışın ve kusurlar gördüğünüzde üstesinden gelin. Yapamayacağınız birçok şey olacaktır; ben her açıdan bunu dikkate aldım ve Fa'yı yayarken bunu öngörmüştüm. Bir başka deyişle, benim kurtarmak istediğim şey, öncelikle ana ruhtur -kişinin kendisidir. Peki, bir kişinin ne kadar kabiliyeti vardır? Kişi kendi hatalarını görebilir ve üstesinden gelebilirse, gelişiyor demektir; peki kişinin varlığını oluşturan elementler yoldan saparsa ne olur? Ya da açık olmak gerekirse, kişinin düşünme şekli yoldan saparsa ne olur? Örneğin uzun yıllar boyunca ÇKP, insanları kasıtlı olarak kendi unsurlarını güçlendirecek şekilde eğitti. Birçok insan Parti'nin iyi olmadığını görüyor, fakat Parti'nin iyi olmadığını, sadece, Parti eğitiminin beslediği kültür ile söyleyebiliyorlar. Bunu gerçek anlamda kavramamışlardır ve kendilerine aşılanmış Parti kültürü dışında ne olduğunu göremiyorlar. Bu sapmış bir düşünce şeklidir. Peki, bu durumda ne yapılabilir? Sizin yapabileceğiniz bazı şeyler olduğunu ve gücünüzün yettiği şeyleri yapmazsanız sizin bir uygulayıcı olmadığınızı söylememin nedeni, budur. Fakat yapamadığınız şeyler varsa, Dafa onları sizin için kesinlikle yapacaktır -ve Shifu'nun kesinlikle onları yapma yolu vardır. (Alkış)

Bir başka deyişle, geliştirmeniz gereken parçayı geliştirmek zorundasınız. Geliştiremediğiniz ve keşfedemediğiniz veya fark edemediğiniz -veya fark etseniz bile düzeltemediğiniz- şeylere gelince, Shifu onları çözecek. Tabii ki bu, vazgeçemediğiniz takıntılar gördüğünüz zaman "Bununla ilgili bir şey yapamıyorum" bahanesini kullanmak ve böylece sorumluluktan kaçmak anlamına gelmez. (Seyirciler gülüyor) Bu işe yaramaz. Benim bahsettiğim şey, varlığınızın ve düşünme şeklinizin yapıları ile ilgili olarak -hiçbir şekilde fark edemediğiniz ve çözemediğiniz şeylerdir ve Shifu kesinlikle onlar ile ilgilenecektir.

Öğrenci: Shifu, zulüm bittiği zaman, Fa'nın insan dünyasını düzelteceği zaman mıdır?

Shifu: Bu oldukça mümkün. (Alkış) Ancak bu şeyler hakkında konuşmasam daha iyi olur. Onlar hakkında konuşur konuşmaz, herkesin zihni karışacak. Bunun mucizesini ve ihtişamını kendiniz görmeniz için size bırakacağım.

Öğrenci: Shifu, Dafa öğrencilerine zulmeden kötü siyasi partinin kökeni hakkında konuşabilir misiniz? (Seyirciler gülüyor)

Shifu: O şeyin temel seviyede nasıl hayat bulduğu hakkında, bir Fa konferansında konuşmazsam daha iyi olur sanıyorum. İnsan dünyasında nasıl hayata geldiği konusu ise, benim bir şey söylememe gerek kalmadan zaten herkesin bildiği bir şey. Aslında, ister çarpık siyasi parti hakkında, ister kötü siyasi parti hakkında veya herhangi bir siyasi parti hakkında konuşmak istiyor olun, uygulayıcılar olarak bizim bunlarla işimiz kesinlikle yoktur. Bir parti ne kadar şeytani olursa olsun, bu, insan dünyasına ait bir konudur -ve ne kadar iyi olursa olsun, yine insan dünyasına ait bir konudur. Uygulayıcı olmak, insan dünyasının dışına adım atmak demektir ve insan dünyasında uygulama yapmaya gelince, uygulayıcılar tüm dünyasal çatışmalardan ve sorunlardan uzak dururlar. Yani şeytani olan şeylerin var olmasının bir sebebi vardır ve aynı şekilde iyi şeylerin var olmasının da bir sebebi vardır. Bu, insan toplumunun koşulları tarafından belirlenir ve Dafa öğrencileri bunlara kesinlikle kafa yormazlar. Fakat şeytan başı bize zulmetmeye başladıktan sonra, siyasi partisinin "Falun Gong'u yenmek gerek" ve "Falun Gong'u yenemeyeceğine dair inancı reddet" diye haykırdığını o zamanlar herkes görmüştü. Bunları kıskançlık ve kızgınlıktan dolayı yaptığını biliyorum, ancak sarf ettiği kelimelerin arkasında kendi siyasi partisine ait elementlerin olduğunu da biliyorum. Bir başka şekilde düşünecek olursak, onları sadece bize zulmettikten sonra ortaya çıkardık. Biz bu zulmü tanımıyoruz. Gerçeği açıklama sürecinde dünya insanlarına Falun Gong'un neden zulüm gördüğünü, Falun Gong'un ne olduğunu ve o siyasi partinin ne olduğunu anlatacağız. Dafa öğrencilerine zulmeden ne olursa olsun açığa çıkarmalıyız ve dünya insanlarının zihinlerinde kötü etki yaratan tüm şeyler temizlenmelidir.

Öğrencilerin gerçeği açıklamasını dinledikten sonra, bazı insanlar hala "Falun Gong oldukça iyi, fakat Partinin kendine özgü sebepleri olduğunu düşünüyorum" diyor. Ve ÇKP'nin söylediklerinin yalan olamayacağını düşünen ve gerçeği dinlemeyi reddeden birçok insan da var. O insanlar bunun özüne kadar şeytan olduğunu görmemiştir. Bazı insanlar "Falun Gong oldukça iyi, fakat Parti herhangi bir yanlış yapmadı. Bu şeytan başının suçu" diyor. O durumda, onun neden Falun Gong'a zulmettiğini ve Falun Gong'a zulüm başlattığında nasıl bir motivasyona sahip olduğunu dünya insanlarına anlatmamız gerekiyor; şeytani tarikatın gerçekte kim olduğunu ve Parti'nin ne olduğunu görmeleri için insanlara yardımcı olmalıyız. Zulüm gören Dafa öğrencileri, onun itibarsız geçmişini göstermelidir.

Dünyevi işler, uygulayıcı olan Dafa öğrencilerinin sorunu değildir, fakat ben, Li Hongzhi, tüm bu işleri biliyorum. (Alkış) Zulmün devam ettiği son birkaç yıl boyunca bunları açıklıyorum ve yine de zulüm devam ediyor. ÇKP'nin yeni yönetimi şu ana kadar iki yıldır iktidarda ve zulüm devam ediyor. Bu birkaç bağımsız insanın kötü eylemlerinden mi kaynaklanıyor? Öyleyse dünya insanlarına, siyasi partinin temel kötülüğünden neden bahsetmemeliyiz? Bize zulüm yapmasaydınız, sizinle uğraşmak istemez veya hakkınızda herhangi bir şey söylemek istemezdik. Birçok Dafa öğrencisi hayatını kaybetti ve zulüm devam ediyor. Ne kadar da şeytani! Ayrıca Parti, tek taraflı medyayı dünyanın her köşesine iftira dolu propaganda yaymak için kullanıyor -bu, Kültür Devrimindekinden bile daha kötü. Bir grup iyi ve nazik insanı hedef alıyor. Ben buna sabretsem ve katlansam bile, hiçbir tanrı bunu sineye çekmeyecektir! (Alkış)

Öğrenci: Arzuya olan takıntım yüzünden hatalar yaptım. Yürüdüğüm yol konusunda pişmanlık duyuyorum. Bunu nasıl telafi etmeliyim?

Shifu: (Shifu iç çekiyor) Aslında bütün bu şeyler Shifu'ya en fazla acıyı veren şeylerdir. Bir uygulayıcı açısından, bu tek kelimeyle utanç verici bir şeydir. Bu, sıradan bir insan açısından bile utanç verici bir durumdur, fakat siz bir uygulayıcısınız, dolayısıyla nasıl olur da bunu açık bir tartışmaya dahi dönüştürebilirsiniz? Şunu biliyor muydunuz, eski zamanlardaki xiulian uygulamalarında, bir uygulayıcı, bu konudaki kuralı ihlal eder etmez, hayatı boyunca bir daha xiulian uygulayamazdı. Bu konu, işte bu kadar ciddidir.

Peki, ne yapılabilir? Dafa merhametlidir ve Shifu sizin var oluşunuzun (varlığınızın) tamamına bütünsel olarak bakmaktadır ve insan dünyasının Fa-düzeltmesi buraya ulaşmadan önce hala şanslarınız olacaktır. Fakat o gibi hataları tekrar yapamazsınız. Tek kelimeyle, yapamazsınız. Ve özellikle de bu zaman dilimi esnasında, şeytan, size yaptığı zulmü ağırlaştırmak için duygularınızdan istifade edecek, arzularınızın ve takıntılarınızın özellikle güçlenmesini sağlayacaklardır -öyle ki, kendinizi gerektiği şekilde idare edemediğiniz ve şeytani bir yola düştüğünüz noktaya dek. Shifu bunu görmüştü. Eğer yolunuzu iyi bir şekilde yürüyebilir ve doğru bir şekilde xiulian uygulayabilirseniz, o günah şeytana ait olacaktır. Fakat eğer siz yolunuzu hala iyi bir şekilde yürümezseniz, o günah size ait olacaktır. Elbette, size engellemede bulunan şeytan (kötülük) yok edilecek ve bunun ardından, yaptığınız her şey size ait olacaktır.

Fa-düzeltmesi döneminde, Fa, tüm kozmosu yenilerken, Shifu'nun bu işi nasıl yaptığını biliyor musunuz? Kozmostaki bütün canlılara gelince, -buna dünyadaki insanlar ve bu dünyadan daha düşük seviyede bulunan canlılar da dâhil olmak üzere- hatta çok ama çok düşük seviyedeki canlılar da olmak üzere, alt dünyadaki ve cehennemdeki canlılar da dahil, her şeyi sadece tek bir prensibe göre yapıyorum: bir canlı kendi geçmişinde hangi günahları işlemiş olursa olsun ya da hangi hataları yapmış olursa olsun, bütün o şeyleri göz önünde bulundurmuyorum; sizler için bütün o şeyleri yok edebilir ve her şeyin iyi olmasını sağlayabilirim. Daha önce hiç kimse, canlılara bu şekilde davranmadı. Eğer kozmosun içerisinde bulunan bir yer artık uygun durumda değilse, bir patlama ile yok edilir ve ardından yeniden yaratılırdı. Belirli bir bölge artık iyi bir durumda olmadığı zaman, aynen bir insan vücudunun metabolizması gibiydi -eğer bir hücre iyi durumda değilse ölür ve yenisi yaratılır. Tüm canlılara böylesi bir merhamet ile davranmak, kozmos var olduğundan bu yana asla gerçekleşmemiş bir şeydir. (Alkış) Bunu en başından beri yapıyorum ve buna ulaştım. Fakat bir şey var. Eğer bir günah, Fa-düzeltmesi döneminde Dafa'ya karşı işlenmiş ise Fa-düzeltmesine engelleme yaratmış ise, o durumda o günah affedilemez. Sadece bu şart vardır. Eğer bu şart bile olmasaydı, kozmosun Fa'sı artık var olmayacaktı. Geleceğin canlıları, takip edebilecekleri ve o doğrultuda davranabilecekleri bir Fa'ya sahip olmayacak ve sanki kozmosun artık bir Fa'ya sahip olmaması ile aynı şey olacaktı, onu karmaşık, kaotik bir dünya haline getirecekti. Böyle bir şey olamaz! Bu durum, kozmosa zarar vermek ile aynı şey olurdu, o nedenle, Fa-düzeltmesinde negatif bir etki yaratmak böyle bir günah işlemek anlamına gelmektedir. Bir canlı açısından, buna sadece tek bir yanlış düşünce neden olabilir, fakat yaratacağı sonuçlar yıkıcıdır.

Öğrenci: Saygılar, değerli Shifu. Ben, Heilongjiang Eyaletinden Koreli bir öğrenciyim. Heilongjiang'daki bütün Dafa öğrencileri ve Kore'deki gerçekleri açıklayan farklı gruplar adına, Shifu'ya saygılarımızı iletmemiz için lütfen bana izin verin.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış) Kore'deki Dafa öğrencileri oldukça iyi iş çıkardılar. Anakara Çin'de, Kore ırkından olan birçok Dafa öğrencisi var ve çok ağır bir şekilde zulme uğradılar. Bunların hepsini biliyorum.

Öğrenci: Gerçekleri açıklama gruplarımız, olayları açıklamak için Pekin'in bulunduğu alanda odaklanıyor, çabalarımızın %80'i orada gerçekleşiyor ve diğer %20'si de, öğrencileri kurtarma girişimleri dâhil olmak üzere, başka şeyler için kullanılıyor. Pekin'in bulunduğu alanda gerçekleri açıklama girişimlerimizi güçlendirdiğimiz zaman, Manhattan'da yoğunlaşmış kötülükler azalacak mı?

Shifu: Bu, doğru olarak şu şekilde ifade edilebilir: farklı bölgelerde bulunan Dafa öğrencilerinin hepsi, iyi iş çıkardıkları zaman, kötülükler onların hepsiyle başa çıkamaz ve her yerden arındırılmış olurlar. Manhattan'a gelmiş olan kötülükler, tamamıyla yok edilme süreci içerisinde. Şu an, Üç Diyarın içerisinde bulunan kötülükler, büyük oranlarda yok edildi. Mevcut durumun değişmekte olduğunu görebiliyorsunuz, hatta hava bile değişiyor. New York konsolosluğunun önünde oturan Dafa öğrencileri, oranın en soğuk yer olduğunu biliyor ve bizim Dafa öğrencilerimiz, bu yıllar boyunca gerçekten çok dayandılar. Şu anki duruma bakarsak, farklı yerlerde bulunan Dafa öğrencileri, Dafa'yı doğrulayan şeyleri yapmak için kendi beceri ve yeteneklerini tamamen kullanıyorlar; o yüzden, bu şeytanlar giderek azalıyor. Kötülüklerin kendilerine yoğunlaşıp, herhangi bir şey yapması gerçekten zor.

Öğrenci: Olaylara daha geniş bakabilmek ve Dafa'yı ilk sıraya koyabilmek için, ben, kendim ve herkes nasıl birlikte çalışabiliriz?

Shifu: Bu, bütün Dafa öğrencilerinin düşünmesi gereken bir soru. Neyin yapılmasına gelince, sadece Fa'yı iyi çalışarak ve Shifu'nun size söylediklerine göre davranarak, bu yolu erdemli bir şekilde yürüyebilirsiniz.

Öğrenci: Biz anakara Çin'de bulunan öğrencilerin, ABD'ye gelip Fa konferanslarına katılması kolay değil ve Shifu'yu kişisel olarak görmek, bizim için çok nadir bir durum. Fa-düzeltmesine yardımcı olmak için anakara Çin'den Kore'ye giden öğrenciler hakkında konuşma yapması için Shifu'ya içtenlikle rica ediyoruz. Lütfen bize, ne yapmamız gerektiği ve tarih öncesinde verdiğimiz yeminlerimizi yerine getirmemiz konusunda, nasıl daha iyi yapabileceğimizi açıklayın.

Shifu: Dafa öğrencilerinin hepsi aynıdır ve nerede olursanız olun, iyi iş yapmalısınız. İster yurtdışında, ister şeytan tarafından doğrudan zulme uğradığınız bir çevrede olun, Dafa öğrencilerinin erdemli düşüncelerini ve erdemli davranışlarını sergilemelisiniz, çünkü bu şeytanı korkuyla dolduracaktır. Şeytan, yüzeyde sert görünüyor ama kendi içinde korkmaktadır. Siz, Dafa öğrencilerisiniz ve içinizde korku barındıramazsınız. Eğer bir uygulayıcı gerçekten ölümü (korkusunu) bırakabilirse, o zaman ölüm, sonsuza kadar sizden uzaklaştırılacaktır. Ama bu, sizin dilemenizle olan bir şey değildir -bu, sizin Fa içerisinde xiulian uygulayarak gelebileceğiniz bir noktadır, sizin bu tür bir varlığa dönüştüğünüz bir nokta. Anakara Çin'de zulüm başladığı zaman, eğer bütün Dafa öğrencileri, şu andaki gibi oldukça erdemli davranmayı başarsaydı, zulüm asla başlamazdı ve o kötülükler, anında yok edilirdi. İnsan dünyası, onların kötülükleri sergileyebileceği bir yer değildir.

Şimdi, giderek daha aklı başında, daha sakin ve daha mantıklı bir hale geldiniz; ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ve pek çok insani takıntınızı bıraktığınız söylenebilir. Aslında, bazı öğrencilere gelince, onlar insan takıntılarını bırakmadılar ve bu öğrenciler sıra dışı bir şey yapmaktan çok korktular; eğer ortam biraz rahatlarsa, yeniden bunları (yapmaları gereken şeyleri) yapmaya cesaret edeceklerdir. Bu, hiç iyi değil. Eğer bir insan, Fa içerisinde xiulian uygulayamazsa, Fa'yı gerçekten anlaması mümkün değildir. Bir insan Fa'yı sadece gerçekten kavradığı zaman, bu yolu erdemli bir şekilde yürüyebilir ve kendi varlığı iyi bir sonuca varabilir. Aksi takdirde, bu tür bir varlık, çok tehlikeli bir durumda kalır, çünkü şeytan, onun bu eksikliklerinden her an yararlanabilir. Eğer bu kişi sıradan bir insan olmuş olsaydı, ne kadar kötü olursa olsun, şeytan, ona hiç dikkat etmezdi. Ancak bu kişi, xiulian uygulamak istediği için şeytan, onun xiulian uygulamasını durdurmaya çalışacaktır. Ve de sıkı bir şekilde xiulian uygulamadığınız zaman, şeytanın zulmüne hedef olursunuz

Öğrenci: Bazı öğrenciler gerçeği açıklama konusunda çok hevesliler ancak bencillik takıntılarının küçük sınırlarını asla aşamıyorlar. Genel işbirliği ve koordinasyon konularında iyi iş çıkaramıyor ve daha da önemlisi diğer bazı öğrencileri etkiliyorlar. Uygulayıcı arkadaşlarının yardımı ile hala iyi iş yapamıyorlarsa, gelecekte ne tür sonuçlar ile yüzleşeceklerini Shifu'ya sormak istiyorum.

Shifu: Benim görüşüme göre, şu an öğrencilerin nasıl oldukları konusunda yargıya varamaz veya onlar hakkında bir sonuca varamazsınız, çünkü uygulama sürecinde her türden farklı tezahür var olmaktadır ve insan takıntılarının tümü sergilenir. Bir uygulayıcı onları yok etmediği sürece, kesinlikle sergileneceklerdir. İyi gelişen tarafa gelince, onlar hiçbir yerde görülmezler, çünkü kişinin iyi gelişen tarafı gösterilemez. İyi gelişmeyen taraf ise, yüzeye çıkar çıkmaz, diğer insanlar tarafından görülecektir. Kilit nokta, kişinin onu nasıl ele alacağı ve diğer insanlar o parçayı kendisine gösterdiklerinde veya çatışmalar esnasında takıntıları ortaya çıktığında, kusurlarını kabul edip edemeyeceğidir -kritik olan budur. Bir şeyi fark ettiğiniz zaman, onu aşmanız gerekiyor ve sadece bu, xiulian uygulamasıdır. Burada önemli olan şey, kişinin çabasıdır diyebilirim.

Eğer bir kişi uygulamasını iyi yapmıyorsa, bir diğer Dafa öğrencisini veya birçok Dafa öğrencisini etkiliyor ve de onların uygulamalarının başarısız olmasına sebep oluyorsa, bu durum, Dafa öğrencilerinin uygulamasına engelleme yaratan büyük bir günahtır -bir canlı, Cehennemin 18. katına inse bile affedilemeyecek olan bir günahtır. Bazı öğrenciler uzun zamandır var olan takıntılarını yok edemiyor ve bu da, şeytan tarafından engellenmeye sebep oluyor. Hepiniz bu insanların bitmiş olduğunu ve başaramayacağını düşünüyorsunuz. Şu an buna bu şekilde bakamazsınız. Bazı öğrenciler, aslında birçok başka takıntısından kurtulmuştur; birçok takıntı yok olmuştur ve onlar kendilerini göstermeyecektir, fakat xiulian yoluyla kurtulamadıkları takıntıları hala kendilerini gösterir. Shifu, kesinlikle onların dışarı çıkmasını ve kişisel çatışmalar ile etkilenmelerini sağlayacaktır; elbette ki herkesin onları görmesini sağlayacaktır -ve amaç, onlardan kurtulmalarını sağlamak olacaktır. Bir şey gördüğünüz zaman, onlara göstermeniz gerekir. Eğer göstermiyorsanız, başkalarını kırmaktan çekinme takıntınız olduğu içindir. Bu durumda, sizinle çatışma ve anlaşmazlıklar yaşamaları sağlanacaktır, böylece hem siz hem de o, bu takıntıların farkına varacaksınız ve amaç, bu insani takıntıları terk etmektir. Fakat kendisini gösteren takıntıları olan öğrencilere baktığınızda, onların iyi olmadıklarını düşünemezsiniz. Dolayısıyla, Dafa öğrencileri arasında yanlış anlaşılmalar ve kusurlar önlenemez bir durumdur. Kilit nokta şudur: birbiriniz arasında gerçek anlamda anlaşmazlık ve çatışmalar yaşayamazsınız veya birbirinize güvenmemeye başlayamazsınız.

Son zamanlarda, birçok defalar iyi işbirliği ve koordinasyon kurma meselesinin önemine değinmiştim. Sahip olduğunuz bu kötü takıntılar yok edilsin veya edilmesin, aynı şekilde birbiriniz ile iyi işbirliği yapmak zorundasınız. Bazen tartışmaların çok sık olduğunu ve tartışmaların uzadıkça uzadığını neden görüyorsunuz? Fa'yı onaylatırken uygulayıcıların fikirleri sıklıkla neden aynı olmuyor? Bu durum yakın zamanda anakara Çin'de oldukça belirgin. Peki, gerçek sorun nedir? Çok basit -Fa'yı mı yoksa kendinizi mi onaylatıyorsunuz meselesidir bu. Eğer siz Fa'yı onaylatıyorsanız, bir başkası sizin hakkınızda ne derse desin içinizden etkilenmezsiniz. Eğer biri sizin fikrinize karşı geliyor ve bu durum sizi kızdırıyorsa, bundan hoşnut olmuyorsanız, eğer başka insanlar sizin bazı problemlerinize dayanarak düşüncelerinize karşı bir fikir ortaya koyuyor veya sizin fikrinize katılmıyorsa ve siz de bundan hoşnut değilseniz ve ona karşı gelmek için ayağa kalkıyor ve kendi adınıza tartışıyorsanız ve bu durum sizin konu dışına çıkmanıza sebep oluyorsa, başkalarını dinlemiyorsanız, [tüm bu durumlarda] en iyi niyetlerle kendinizi savunuyor ve açıklıyor olsanız da, siz hala sadece kendinizi onaylatıyorsunuz demektir. (Alkış) Bunun sebebi sizin Dafa'yı ön plana koymamış olmanızdır ve o anda en çok terk edemediğiniz şeyin şahsi çıkarınız olmasıdır.

Fakat insan düşünceleri çok karışıktır ve bazen söylemesi zordur. Bazı insanlar içtenlikle Fa'yı düşünüyor, gerçekten şu veya bu yolun doğru olduğunu hissediyor ve kendilerine karşı takıntıları yok. Sadece bu şekilde kendi düşüncelerinden vazgeçmiyorlar. Bazıları "Çok ısrarcısın, kendini onaylatmıyor musun?" diyebilir. O durumlarda sakin ve aklı başında olmalısınız. Gerçekte, herkes Fa'yı düşündüğünde, işbirliği yapmama gibi bir sorun var olmayacaktır. Biz nerede olursak olalım iyi insanlar olmak zorundayız -bizler bir iş yaparken, önce başkalarını düşünmek zorunda değil miyiz? Dafa öğrencileri birlikte iş yaparken neden önce diğerlerini düşünmüyor? "Hepimiz uygulayıcıyız ve herkes uygulama yapıyor, o yüzden diğer öğrenciler ile birlikteyken, birbirimize karşı nasıl konuştuğumuzu düşünmeye gerek yok" şeklinde düşünüyorsunuz. Böyle düşünmüyor musunuz? Bu doğru değildir. Şu noktayı unutmayın: sizler uygulama sürecindeki insanlarsınız, uygulama yapan tanrılar değilsiniz -o yüzden başkalarına karşı düşünceli olmalısınız.

Öğrenci: Kore'deki uygulayıcılar, farklı türlerdeki insanlara gerçekleri açıklamak için her yolu deniyorlar. Giderek insanların dikkatini çekmeye ve desteğini almaya başladılar. Gerçeği açıklama işleri giderek daha iyi sonuçlar veriyordu, ayrıca ülkenin dört bir yanında çok fazla sayıda yeni öğrenci de oluşuyordu, fakat son zamanlarda, birkaç öğrenci arka arkaya kaza geçirdi ve trajik bir şekilde öldüler. Bir tanesi otobüs ters dönünce öldü, birisi suda boğuldu ve bir başkası da işyerindeki bir kaza esnasında öldü. Bu öğrencilerden bir tanesi, gerçekleri açıklama işinde oldukça aktifti. Bu gibi birkaç olayın meydana gelmesi, bazı yeni öğrencilerin tereddüt yaşamasına sebep oldu.

Shifu: Eski güçlerin Fa-düzeltmesine ve Dafa öğrencilerine yaptığı müdahalelerden az önce bahsetmiştim. Peki, o zaman eski güçler neden olayları bu şekilde yapıyorlar? Amaçları nedir? "Hepiniz buraya xiulian uygulamak için geldiniz ve hepiniz Dafa'nın iyi olduğunu biliyorsunuz. Dafa'nın iyiliğini anlıyor olmanız gerçekten Fa hakikatlerine mi dayanıyor yoksa sadece diğer insanlar onun iyi olduğunu söylediği için mi aynı düşünceleri paylaşıyorsunuz? Ya da ondan fayda sağladığınızı düşündüğünüz için mi Fa'nın iyi olduğunu söylüyorsunuz?" şeklinde düşünüyorlar. Xiulian ve Dafa kutsaldır ve onlar, insanoğlunu tanrılar haline dönüştürebilirler. Eski güçler ise buna katlanamıyorlar, dolayısıyla da sizi test etmek istiyorlar. Hala Dafa'nın iyi olup olmadığını söyleyeceğinizi, hayat sürelerini tamamlamış olan kişilerin ölmelerini sağladıklarında xiulian uygulamaya devam edip etmeyeceğinizi görmek istiyorlar. Eski güçler bunu yaptılar, o nedenle bir öğrenci hayati tehlike yaşadığı zaman onun iyi olmadığını söyleyemezsiniz ya da ciddi problemleri olduğunu da söyleyemezsiniz. Aslında, eski güçler insan takıntılarından istifade ederek bir kargaşa yaratmaktadırlar. Bir diğer şey de şu, bazı öğrencilerin tereddüt yaşamaları kolaydır ve eğer o türden öğrenciler tamamen çok iyi ve azimli bir şekilde xiulian uygulamış olsalardı, bütün bu problemler gerçekleşmezdi. Eğer bazı öğrenciler uzun süren takıntılarını terk etmeyi başaramazlar ise, zulme uğrayabilir ve müdahaleye maruz kalabilirler. "Egzersizlerimi yapıyorum ve hastalıklarım iyileşti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatım daha kolay bir hale geldi" şeklinde düşünüyor olabilirler. Sahip oldukları anlayış daima o seviyede kalmaktadır ve Fa'yı Fa temelinde anlamayı başaramamaktadırlar ve bu durum problemlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Elbette, bu gibi şeyler daima o türden bir problem sebebiyle gerçekleşmez. Eski güçler bunu uzun zamandır yapıyorlar ve bu gibi şeyler anakara Çin'deki uygulayıcıların uygulamaları esnasında da gerçekleşmişti. İşte bu yüzden, xiulian uygulamasında olaylara doğru düşünceler ile bakmak ve xiulian'in en önemli mesele olduğunun en net şekilde farkına varmak mecburidir.

Elbette, bazı belirli şeyler gerçekleşti. Farklı bölgelerde bulunan öğrenciler oldukça net fikirli bir hale geldiler, olayları Fa temelinde anlayabiliyorlar ve bu sebeple de onları doğru bir şekilde ele alabiliyorlar. Sıklıkla şöyle konuşan öğrenciler oluyor: "senin egzersiz alanındaki şu-şu konular çok iyi bir şekilde ele alındı! O ne yaparsa biz de onu yapacağız." Hepinize söyleyeyim ki, böyle bir şeyi kesinlikle yapmamalısınız ve kesinlikle o şekilde düşünmemek zorundasınız. Xiulian uygulayıcıları diğer insanları rol model olarak göremezler. Onlar, Fa'yı öğretmen olarak ele almak zorundadırlar! (Alkış) Olayları az önce söylediğim şekilde yapmaya ve o şekilde düşünmeye başlar başlamaz, yüzeyde iki problem belirecektir. Birincisi, o kişiyi bir çıkış yolunun olmadığı bir noktaya sürükleyebilirsiniz. Ve muhtemelen eski güçler, o kişiyi problemlere sürükleyebilir hatta diğer öğrencileri test etmek için aramızdan dahi erken alabilir. "Hepinizin gözü onun üzerindeydi. Böyle bir şeyler varken, hala çalışmaya ve xiulian uygulamaya devam edecek misiniz?" şeklinde düşüneceklerdir. Bu gibi koşullar altında, "Eğer o bile başaramadıysa, ben başarabilecek miyim?" şeklinde düşünen bazı öğrenciler gerçekten var. Tereddüde düşerler. Bu durumda Eski güçler bu boşluklardan istifade etmiyor mudur? Bu gibi bir durumda, sizin Shifu'nuz olan ben bile bir şey söyleyemiyorum! Eski güçler: "Bakın. Bu testin nasıl sonlandığını görüyor musunuz? Yaptığımız şey doğruydu, öyle değil mi?" diyorlar. Dolayısıyla, doğru düşünceler doğru olmadığı zaman insanların zihinleri dalgalı olacaktır. Buna karşı gardınızı kesinlikle düşüremezsiniz! Fa'yı kendinize öğretmen olarak almalısınız. Bir kişinin ne kadar iyi xiulian uygulayarak kendisini geliştirmiş olduğuna bakamaz ve bunun sonucu olarak da Fa yerine ondan bir şeyler öğrenmek gibi bir şey yapamazsınız.

Çin'de zulüm ilk başladığı zaman bu gibi öğrenciler yok muydu? Çok sayıda öğrenci asistanlara bakıyor ve o asistanlar ne yapmışsa aynısını yapıyorlardı. Asistanlar pes ettiğinde aynı şeyi takip ediyor ve onlar da pes ediyorlardı. Elbette, netice itibarı ile Dafa öğrencileri, Dafa öğrencileridir ve sonradan sakinleştikleri zaman hata yapmış olduklarını anladılar. Tekrar Fa çalışmaya başladılar ve sahip oldukları o anlayışın yanlış olduğunu ve yapmış oldukları şeyin yanlış olduğunu fark ettiler. Fakat konunun sadece o kısmına bakıldığında, bu onlara bir utanç getirmemiş miydi? Sadece tek bir noktada o şeyi yapmışlardı, dolayısıyla bir uygulayıcı için o şey kara bir leke değil midir? O nedenle, insanların zihinlerinin bulanmasına sebep olmak xiulian ortamına sıkıntı getirecektir. Bu konuya kesinlikle dikkat göstermek zorundasınız.

Xiulian uygulaması esnasında her türden şey gerçekleşebilir. Bazı insanlar, uygulamaya başladıktan sonra birtakım insanların hastalıklarının iyileştiğini görebilir. İçlerinde "vay canına böyle ciddi hastalıklar bile iyileşebildi" diye düşünürler. Ya da "Vay canına, bu kişinin kanseri, uygulamaya başladıktan sonra iyileşti. Ben de uygulama yapmaya başlayacağım" diye düşünür. Peki, bu kişi neden uygulama yapmaya başlamıştı? Kanser yüzünden ve sağlığına kavuşmak için gelmişti. Buraya gerçek anlamda xiulian uygulamak için gelmemişti. Fakat ben fark ettim ki, herkes Fa'yı anlamak için bir yerden başlamak zorundadır. Bir kişi Fa'yı bir noktadan anlamaya başlayabilir ve bir başkası da bir başka noktadan. Fakat bir kişi uygulama yapmaya başlar başlamaz, Fa'yı çalışmayı ilk ve öncelikli şey olarak ele almalıdır -sadece o zaman o bir xiulian uygulaması olur. O durumda, xiulian uygulaması esnasında Fa'yı gerçekten anlayabilirseniz, herhangi bir takıntıyı terk etmeyi başarabileceksiniz. Ben Fa'yı edindim ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Eğer ölürsem, bir sorun yok. Ölsem bile, zaten Fa'yı edinmiş durumdayım. Öldükten sonra bana ne olacak ki? Cehenneme düşmeyeceğim. Netice itibarı ile ben Fa'yı edindim" şeklinde düşüneceksiniz. Böyle bir kişi, hayatını tehlikeye sokacak hiç bir şey ile karşılaşmaz ve hiçbir sağlık problemi yaşamaz. (Alkış) Çünkü sergilediği zihinsel durum, gerçek bir uygulayıcının zihinsel durumudur. Xiulian'in ne olduğunu gerçekten anlamıştır ve kendisini gerçekten yükseltmiştir ve tüm takıntılarını terk etmiştir. En azından bu anlamda, insan olma durumunu aşmıştır, insan olma âleminin sınırlarını aşmıştır. Sadece sıradan insanlar sağlık problemlerine sahip olurlar. İyileşme takıntısını terk ettiği anda, sahip olduğu sağlık problemleri yok olacaktır.

Bazı insanlar, hastalıklarının iyileşmesi takıntısını uzun zamandır terk edemediler. Normal koşullarda, bir kişi ölümcül bir hastalığın son aşamasında acı çekerken, aslında, yaşam süresinin sonuna gelmiştir. O ölümcül hastalığının son aşaması ile acı çekmektedir ve yaşamının son bulması gerekmektedir, fakat şu anda Dafa çalışmaktadır. Bu kişi her ne kadar iyileşmek için gelmiş olsa da, Fa'yı anlaması için hala çalışmaya devam etmesine izin verilir. Bu kişi aynı zamanda, Fa'nın insanların hayatında oynadığı rolü de görmekte, fakat hala Fa'yı Fa temelinde anlamayı başaramamaktadır. Kitapları okumaz, o nedenle, konuları Fa temelinde anlamayı başaramaz. Sadece, egzersizleri yaparken diğer kişileri takip etmektedir. İçinden hala "Ben Falun Gong'un bir öğrencisi oldum. Egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Peki, neden hala hastalıklarım iyileşmedi?" diye geçirmektedir. Xiulian, ciddi bir meseledir. Kişinin zihnindeki bu test, bir siyah ve beyaz meselesidir. Ne kadar takıntılı bir hale gelirseniz, kendinizi bir o kadar kötü hissedersiniz. Tedavi için hastaneye gittiğinizde, hastalığınızın daha da kötüye gitmiş olduğunu görmeniz sağlanacaktır. Fakat buna hala aydınlanmamışsınızdır. Bunu hala anlamamış olduğunuz için giderek daha da ciddi bir hale gelecektir ve sonunda gerçekten bunun üstesinden gelemezsiniz. Siz gerçek bir öğrenci olmadığınız için Fa'yı çalışmadığınız ve hastalığınıza olan takıntınızı terk etmemiş olduğunuz için bu durum gerçekleşmiştir. Siz sadece hastalığınızın iyileşmesini isteyen sıradan bir insansınızdır. Benim Dafa'yı yayıyor olmamın nedeni, insanları var oluşlarının en temel seviyesinden kurtarmak içindir, sıradan insanların iyileşmesine yardımcı olmak için değil. Eğer gerçekten xiulian uygulayabilirseniz, yaşamaya ya da ölüm korkusuna olan takıntınızı gerçekten terk edebilirseniz -ve içinizden sürekli öyle düşünürken, sırf başkaları görsün diye o şekilde davranmadığınızda- o durumda ne türden bir hastalığınız olursa olsun iyileşecektir. Xiulian uygulamasında, insanlık ile tanrısallık arasındaki fark sadece tek bir düşüncedeki farklılıktır. Bu tek bir düşüncedeki farklılık kulağa kolay bir şeymiş gibi gelebilir, fakat buna sadece, xiulian uygulaması içerisindeki derin ve katı bir temel ile ulaşılabilir. Eğer Fa çalışmaya gerçekten büyük bir çaba verirseniz, buna ulaşabilmeniz mümkün olacaktır.

Elbette, bu durum ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, kişiye Dafa içerisinde uzun zamanlar süreci esnasında birçok defalar şans verilir, çünkü netice itibarı ile o kişi Fa'yı edinmiştir. Ona durmaksızın şans verilmektedir ve ölmemektedir ve ona şans ardına şans verilmektedir. Fakat bu kişiye uzun bir zaman şans verilmesine rağmen hala başaramıyor ise, yıllardır xiulian uyguluyor olsa bile ve Dafa işlerinde diğerlerini takip etmiş olsa bile, eğer iyileşme takıntısını temel bir seviyede terk etmemiş ise, o zaman temel seviyede, hala bir öğrenci değildir ve yaşam süresinin sonuna geldiğinde, ölecektir. Sıradan insanlar da Dafa işleri yapabilirler ve elde edecekleri şey kutsamalar olacaktır. Uygulayıcılar Dafa işleri yaptıkları zaman sıradan kutsamaların ya da iyi bir hayatın peşinde koşmazlar; onlar açısından en önemli şey seviyelerini yükseltmektir. Hastalığınıza olan takıntınız insan dünyasında bir şeylerin peşinde koşuyor olmanız değil midir? Bazı insanlar "hastalıklarım iyileştiği zaman Dafa için birçok güzel şey yapabileceğim! Neden hala iyileşmedim" diyor. İyileşmeniz, xiulian uygulamanız ve bir Dafa uygulayıcısı olmanız, hepsi koşullu olacaktır. Sadece hastalığınız iyileştirildiği zaman xiulian uygulayacak ve kendinizi bir Dafa uygulayıcısı olarak görecektiniz. Fakat xiulian uygulaması koşulsuz olarak yapılır ve her şey doğallıkla elde edilir -peşine düşmeksizin.

Elbette hiçbir şey mutlak değildir. Benim burada bahsettiğim şeyler Fa gerçeklikleridir. İnsanların durumu farklıdır ve ben sadece bir örnek veriyordum. Eğer herkes iyi anlayışlara sahip olursa, her şey düzgünce ilerleyecektir. Fakat eğer bir kişi takıntılarını terk edemez ise gerçekten zor bir hale gelecektir.

Öğrenci: Ben İrlanda'dan bir uygulayıcıyım ve saygıdeğer Shifu'ya saygılarımı iletmek istiyorum. Uzun zamandır Fa'yı yayma konusunda veya kişisel uygulamam anlamında iyi bir iş çıkaramıyorum. Bunu telafi etmem için hala yeterli zamanım var mı?

Shifu: O zaman devam etmeli ve bunu yapmalısın. Henüz bitmemiş olduğuna göre, evet, hala zaman var. (herkes gülüyor ve alkışlıyor) İyi bir iş çıkarmamış olsan bile, ne olursa olsun, Shifu hala hiçbirinizi geride bırakmak istemiyor. (Alkış)

Daha önce şunu söylemiştim, kozmosun Fa-düzeltmesi birinci aşamadır ve insan dünyasının düzeltilmesi ise diğer aşama. Yani bu, Shifu'nun bu işi iki aşamada yaptığı anlamına geliyor. O yüzden ben sizlere Üç Diyarın Fa'sını öğretmiyorum, ben sizlere sadece kozmosun Fa'sını öğretiyorum. Üç Diyar içerisinde yaşayan farklı şeylerin yapıları hakkında konuşmuyorum, yaşamın kökeni hakkında, dünyanın tarihi ya da dinden bilime dek uzanan teoriler hakkında konuşmuyorum -bu gibi şeylerin nerelerden kaynaklandığı, amaçlarının ne olduğu, insan dünyasında gerçekleşen farklı çatışmaların sebepleri gibi konular hakkında konuşmuyorum- tarih hakkındaki hiçbir şey hakkında konuşmuyorum. Üç Diyarın yapısına ve Üç Diyar içerisinde bulunan farklı göksel vücutların yapısına gelince, bu gibi şeyler hakkında da konuşmadım, çünkü onlar kozmos içerisinde çok önemsiz bir yer teşkil ediyorlar. Üç Diyar, Dafa içerisinde öğretilmeyi hak etmez, çünkü onlar çok düşük seviyeli şeylerdir. Ben size Yüce Yasa'yı öğretiyorken, o, Üç Diyarı da kapsamaktadır. Gelecekte, her şeyi biliyor olacaksınız ve Üç Diyar hakkında sizlere bir şeyler söylememe ihtiyaç olmayacak. Gelecekte, insanlarla ilgili yapılması gereken şeyleri ele alacağım ve o noktada Üç Diyarın Fa'sı hakkında konuşacağım. Gelecekte Üç Diyar içerisinde yapılması gereken şeylerin zamanı geldiğinde, o zaman dilimi, insan dünyasının Fa-düzeltmesinin yapıldığı zaman dönemidir.

Olaylar iki aşamada yapıldığı için kozmosta belirli bir olay gerçekleşti. Peki, ne türden bir olay? Üç Diyar bütün bu zaman dönemi esnasında tamamen kapatıldı -içeride bulunan canlılar dışarı çıkamazlar ve Üç Diyarın dışında bulunan canlılar da içeri giremezler, her şeyi başlangıçta kapatan kişi bendim. Eski güçler tarafından önceden yaratılmış olan elementler vardı ve hala oradaydılar ve ben de onları tamamen temizlemedim ve insan dünyasının yüzeyinde, işler tamamlanmadan önce eski güçlere ait olan o elementler hala negatif bir etki yaratmaktadır. Dolayısıyla, Fa-düzeltmesi ve insan dünyasının düzeltilmesi iki farklı aşamada yapıldığı için Üç Diyarın kozmostan ayrılması gerekiyordu. Bana ait olan Fa-düzeltmesinin başlangıcından bu yana -10 yıldan fazla bir zamandır- kozmostan durmaksızın uzaklaşıyor. Gökbilimciler kozmostaki göksel vücutların artık eski zamanlardaki göksel vücutlar olmadıklarını görüyorlar ve Samanyolu Galaksisinin konumu da artık eski konumu ile aynı değil ve Samanyolu Galaksisinin eskiden bulunduğu konumun etrafındaki yıldız sistemleri de artık aynı değiller. Bunun gerçekleşmesinin sebebi, Üç Diyarın kozmostan ayrılmış olmasıdır. Bilim adamları bu konuyu, onun sürüklenme aşamasındayken keşfettiler ve onlar, kozmosun genişlediğini söylüyorlar. Aslında bu durum, göksel vücutların, kendilerini Üç Diyardan ayırmaları durumudur; aynı zamanda da Üç Diyar, kendi orijinal konumundan giderek uzaklaşmaktadır. Son 10 yıldan fazla bir zamandır Üç Diyar, kozmos içerisinde hiç durmadan ilerliyor. Bu durum gerçekleşirken bilim adamları göksel vücutların çok büyük değişimlerden geçtiğini keşfettiler. Daha öce var olmayan yıldızlar ortaya çıkmaya başladı, önceden var olmayan göksel vücutlar ve daha önceden var olmayan yıldız sistemleri ortaya çıkmaya başladı. Peki, orada esasen var olan yıldızlar ve yıldız sistemleri nereye gittiler? Kozmos neden bu denli büyük değişimlerden geçiyor? Bütün bu şeyler aslında Üç Diyarın kendisini kozmostan ayırması sürecinde gerçekleşen durumların bir parçasıdır.

PureInsight sitesi bunu yayınlamamış mıydı? Kozmos, ışık hızından yüksek bir hızla uzaklaşıyor ve Samanyolu Galaksisi kozmostan ayrılıyor. Artık insanoğlunun bile göremeyeceği bir safhaya ulaşmış olduğu için, bu, ayrılma durumunun artık en yüzeye ulaşmış olduğu anlamına geliyor. Daha önceleri ben bu işi yapmanın başlangıcındayken, bazı tanrılar bana "Gelecekte insanoğlu yapmış olduğun şeyleri görmeyi başaracaklar ve en sonunda da onları yapan kişinin sen olduğunu anlayacaklar" demişlerdi. Durum budur, çünkü bazı tezahürler yavaş yavaş benim bulunduğum yer ile birbirine yaklaşacak (birleşecek).

Bu ayrılma durumu tamamlandığında, Samanyolu Galaksisinin dışındaki boyutlar bile var olmayacaklar. İnsanoğlu, o boşluğu korkunç bulacak! Samanyolu Galaksisinin dışında bulunan yıldızlar ve Samanyolu Galaksisinin dışındaki her yere dağılmış olan bütün göksel vücutlar artık olmayacaklar. PureInsight web sitesi, bizim Samanyolu Galaksimizin, kozmosun "yalnız ruhu ve gezgin hortlağı" olacağı haberini yayınlamıştı. "Bu olayın sebebi ne olacak?" diye merak edebilirsiniz. İnsanlar buna -bilim adamları da dâhildir- kayıtsızmış gibi görünüyorlar, fakat bunun tek sebebi, bu durumu anlamıyor olmalarıdır. Eğer bu gibi bir şey eskiden kozmosta gerçekleşseydi, o durumda Samanyolu Galaksisi artık var olmazdı. Eğer kozmostan ayrılsaydı, Samanyolu Galaksisi var olmayı başaramaz, dağılıp yok olurdu. Kozmosun Fa-düzeltmesi ve insan dünyasının düzeltilmesi iki aşamada gerçekleştiriliyor, dolayısıyla Üç Diyarın, kozmostan ayrılması gerekiyordu. Eğer kozmosun Fa-düzeltmesi bitseydi -her şey yeni ve saf bir hale gelseydi- Üç Diyar hala çok pis olmaya devam edecek ve kozmosu kirletecekti. O denli mükemmel bir kozmosun içerisinde öyle kirli bir yere sahip olmayacaktı, dolayısıyla, uzaklaşması gerekiyor ve ayrı tutularak onunla ilgilenilmesi gerekiyor. O yüzden birbirinden ayrılacaklardı. (Alkış) Bilim adamları şu anda anlatmakta olduğum şeyi keşfediyorlar.

Öğrenci: Bazı uygulayıcıların duvarlarına astığı... "Buda Yasası Üzerine / Lunyü" içerisindeki Çince karakterleri düzeltme konusunda ne yapmalıyız?

Shifu: Evet, duvarınızda asılı olan "Buda Yasası Üzerine" isimli metni düzeltebilirsiniz. Düzeltmeleri sadece doğru renkle yapın. Aslında, her metot kullanılabilir.

Öğrenci: Çin'deki yeni öğrencilerin öne çıkmasına nasıl destek olabiliriz?

Shifu: Yeni öğrencilere gelince, kendi anlayışlarını geliştirme sürecine ihtiyaçları olduğu için çok fazla aceleci olamazsınız. Eğer kendileri girişimde bulunmayı önerirse, o zaman bırakın yapsınlar. Ama eğer kendileri girişimde bulunmak istemiyorsa, sonuç olarak hala yeni öğrenci oldukları için onları herhangi bir şey yapmak için zorlamamalıyız diye düşünüyorum.

Öğrenci: Çin'de yatırım yapmaya hazırlanan, Çin'in dışındaki büyük şirketleri nasıl değerlendirmeli ve de aile üyelerimizin Çin'e geri dönmeyi istemesine nasıl bakmalıyız?

Shifu: Eğer aile üyeleriniz xiulian uygulamıyor ve Çin'e geri dönmeyi istiyorsa, o zaman, bu bir sorun değil. Eğer uygulayıcı iseniz, en iyisi geri dönmemenizdir -zulüm için kendinizi aday göstermiş olmaz mısınız? Bir Dafa öğrencisi olarak, Dafa öğrencilerinin yapması gereken şeyleri yapmamaya dayanamazdınız ama eğer yapsaydınız, zulme uğrardınız. Ayrıca, burada yapmanız gereken şeyler var.

Çin'de yatırım yapmayı planlayan çok sayıdaki şirkete gelince, şu anda bunun hakkında hiçbir şey yapmayın. Sadece gerçekleri açıklayın ve Dafa'nın ne olduğunu ve neden zulme uğradığını insanlara açıklayın. Çin devletinin aşağılık maskaralıklarını ve yalan ve iftira yaydıkları bütün adi eylemlerini gündeme getirin, şeytanın baskısını açığa çıkartın, dünya insanlarına bütün bunları anlatın ve bunları açıkça görmelerine yardımcı olun -ve o zaman, hedefinize ulaşmış olacaksınız. Gerçekleri açıkladığınız zaman, sadece bu seviyedeki şeylerden bahsedin ve daha ilerisine gitmeyin. Bir takım şirketlerin yatırım yapmak istemesine gelince, eğer fırsat bulursanız, bütün söyleyebileceğiniz şudur: "Sizin yatırımlarınızdan dolayı, Çin'deki zalimler grubu, bu zulmü finanse edecek paraya sahip. Kötülüklerini sergiledikleri zaman, ne kadar korkutucu olduğunu görebilirsiniz, öyle değil mi? Şirketiniz onun zorlamasına maruz kalmadı mı?" Biz, orada yatırım yapıp yapmamalarına karışmıyoruz. Bütün yapabileceğimiz, yüzeysel seviyedeki prensipleri kullanarak onlarla konuşmaktır.

Ancak, bence maddi kazançları doğrudan göz önünde bulunduğu için, bazı insanlar dinlemek istemeyebilirler [diğerleri dinlerken] ve bu konu, odak noktası değil. Odak noktası, Falun Gong'un neden zulme uğradığı ve işkencecilerin nasıl kötü olduğudur -bu yeterli olacaktır. İnsanlar bu kötülükleri açıkça görebildikleri zaman, bu, Çin komünist devletinin karalayıcı medyası tarafından üretilen propagandanın zehirli elementlerinin akıllarından dışarı çıkmasını sağlayacaktır. Bu, onları kurtardığınız anlamına gelir ve o tek eylem, onların bir sonraki aşamaya geçmesini sağlar. Aksi taktirde, Fa-düzeltmesi insan dünyasına ulaştığı ve o güçlü gong geldiği zaman…, Fa-düzeltmesi standartlara sahiptir ve bu noktada onlar, gerçekleri anlamak için kesinlikle başka hiçbir fırsata sahip olmayacaktır. Bu standartlar, kozmostaki en yüksek yerlerden en alçağına kadar geçerli olmaktadır. O noktada bir varlık ne ise odur ve her şeyle en hızlı zamanda baş edilecektir. Yok olması gerekenler yok olacak, kalması gerekenler kalacak, yükselmesi gerekenler yükselecek ve alçalması gerekenler de alçalacaktır. Aniden her şey sona ermiş olacaktır.

Bir varlığın aklında neyin olduğu, kim olduğunu (ya da durumunu) belirler, bu yüzden, bu noktada daha fazla fırsat olmayacaktır. Eğer bir insan, o kötü ve rezil çetenin zehrinden arınabilirse, o zaman, bu evreyi geçecektir. En azından, gelecekte olan değişikliklere tanık olabilecektir.

Öğrenci: Ben, Tayvan'dan küçük bir öğrenciyim. Tayvan'daki bütün küçük öğrenciler adına, Shifu'ya lotus çiçeği sunmak isterim. (Shifu gülümsüyor) (Seyirciler gülümsüyor ve alkışlıyor) Muhteşem Shifu'ya teşekkür ederiz.

Shifu: Teşekkür ederim. Bu küçük lotus çiçeği gerçekten güzel yapılmış. (Alkış) Dafa öğrencileri, gerçekleri açıklamak için bu çeşit özen ve türden düşünceler gösteriyorlar. Gerçekten çok çalıştınız ve insanları kurtarmak için birçok fikir ürettiniz. Bugünün insanlarını kurtarmak gerçekten zor. [Görünen o ki], söyledikleriniz sadece onların fikirleriyle aynı doğrultuda ise sizi dinliyorlar ve eğer sadece onların hoşlandığı şekilde konuşursanız sizi dinliyorlar. Diğer bir deyişle, eğer onları kurtarmak istiyorsanız, bunu yapmanız için size şart koşuyorlar. (Shifu gülümsüyor)

Öğrenci: Shifu, ailemin bir üyesi xiulian uyguluyor ve özel olduğunu söylüyor. Kendisi, doğru düşünceler yollamıyor ya da gerçekleri açıklamıyor ve de Zhuan Falun'un dışında Fa'yı nadiren çalışıyor. Şu anda Fa-düzeltmesi döneminde, biz her türlü proje ile meşgulüz. Eğer ben, ona yardım etmek için çok zaman harcasaydım, diğer şeylere yeterli zaman ayırmayı zor bulurdum.

Shifu: Doğru. Eğer yeni bir öğrenci ise, o zaman, ona karşı bir parça anlayış göstermelisin. Eğer eski bir öğrenci ise, o zaman kesinlikle yanlış yolda demektir. Ona nasıl yardımcı olacağına gelince, bunun için özel bir metot yoktur. Nerede yoldan saptığını bul ve bunu hedeflemek için gerekeni yap. Aklındaki engeli çıkar ve takıntısını bul.

Öğrenci: Nasıl eski güçlerin düzenlemelerini parçalayabilir, bencilliğin ötesine geçebilir ve gerçektek Fa-düzeltmesi öğrencileri haline gelebiliriz?

Shifu: Geçmişteki kozmos, bencilliğe dayalıydı. İnsanı örnek olarak alalım: kritik anlar geldiğinde, o gerçekten de başkalarını daha az umursayacaktı. Ben, Fa-düzeltmesine başladığım zaman, bazı tanrılar bana: "Başkalarının meselesiyle ilgilenen tek kişi sensin." dediler. Buna inanmakta güçlük çektiğinizi biliyorum, çünkü siz, Dafa tarafından yaratılmış bencil olmayan varlıklarsınız, Fa-düzeltmesinde rolü olan ve gerçekten aydınlanmış varlıklar. Eğer ben bunu yapmasaydım, tarihin sona ermesiyle birlikte, bütün yaşamlar sona ererdi. Bir varlık, bir takım şeyler yaparken başkalarına karşı düşünceli ise ve o süreçte hoşgörü sergileyebilirse, bunun sebebi, bu kişinin çıkış noktasının bencil olmamasıdır.

Dafa öğrencileri, içlerinde bencillik bulduğu zaman, bunun üstesinden gelmek için derece derece çalışmalıdır. Farkında olmanız demek, xiulian uygulamasında yeni bir adım atmış olmanız demektir, çünkü uygulayıcı olmayanlar bunun farkına varamazlar ve bencil olup olmadığını düşünmek onların aklına gelmez. Sadece uygulayıcılar, kendilerini inceleyebilir ve kendi içlerine bakabilirler.

Öğrenci: Fushun'dan Dafa öğrencileri size saygılarını iletiyor. (Shifu "Teşekkürler" diyor) Benim yavaş-tempolu bir kişiliğim var. Çalışırken normalde yavaşım ve sıklıkla bunun için eleştiriliyorum. İş yaparken yöntemimi değiştirmek zorunda mıyım?

Shifu: Yavaş-tempolu kişiliğe sahip insanlar gerçekten var. Biliyorum, benim hızlı tempolu bir kişiliğim var ve ben her şeyi çok çok hızlı yapıyorum. Bir şey yapılması gerekiyor dendiğinde, diğerleri daha hazır olmadan ben kapıdan dışarı çıkmış olurum. (Shifu gülüyor) (Alkış) Bir başka deyişle, ben bu hızlı tempoyu geliştirdim ve ben yaptığım her işte acele davranıyorum. Elbette, yavaş tempolu kişilik iyi değildir demiyorum. Bazı insanlar bu şekilde iş yapma alışkanlığı geliştirmişlerdir. Fakat insanları kurtarma işine gelince, biraz hızlanabilirsek daha iyi olacağını düşünüyorum. (Shifu gülümsüyor) (Seyirci gülüyor ve alkışlıyor) Ancak kişiliğinizi değiştirmeniz gerekmiyor.

Bu, kozmostaki varlıkların durumudur. Herkes farklıdır: bazıları yavaş iken diğerleri hızlıdır ve bazıları telaşlı olma eğilimindeyken, diğerleri sakindir. Bazılarına göre, yaptıkları her şeyde sadece yavaş tempoludur ve bu bir takıntıdır denemez. Ancak, insanları kurtarma meselesinde ve Dafa öğrencilerinin yapması gereken işlerde acele etmelisiniz. Bunun sizin kişiliğiniz ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kişiliğiniz ne kadar yavaş olursa olsun, acele etmenin ne demek olduğunu bilmelisiniz.

Öğrenci: Ben yeni bir öğrenciyim. Fa-düzeltmesi yolunda iyi yürüme konusunda çok kaygılıyım, ancak emin değilim, bu bir takıntı mıdır? Nasıl anlarım?

Shifu: Sen Fa'yı yeni edinmiş bir öğrencisin, o sebeple aşırı endişeli olma. Birçok şeyde, eski öğrencilerden beklenenlerden aynı şekilde sorumlu olamazsın. Ancak çok iyi iş çıkaran bazı yeni öğrenciler de gerçekten var. Dafa için bir şeyler yapma konusunda derinden ilgililer ve Dafa öğrencilerinin yapması gereken işleri yapıyorlar. Gerçekten muhteşemler. Bazen gerçekten sonradan gelenlerin çok güçlü bir aydınlanma kapasitesine sahip olduklarını düşünüyorum. Uygulama adım adım gelişimi içerir, bir anda yüksek bir seviyeye çıkmanızı ve eski öğrenciler gibi olmanızı beklemek gerçekçi değil, çünkü onlar da uygulama yoluyla ve adım adım gelişim ile geldikleri konuma ulaştılar. Şimdi Dafa'yı edindiğiniz için endişelenecek hiçbir şeyiniz yok. Sadece ilerleyin; yapılması gerekenleri ve Dafa öğrencilerinin yapması gerekenleri sistematik bir şekilde yapın -anlayışınızın sizi götürdüğü yere kadar gidin. Bununla ilgili hiç bir sorun yoktur.

Öğrenci: Eğer Dafa öğrencileri koordinasyon ve işbirliğinde iyi iş çıkarabilirse, yaptıkları iş üzerinde nasıl bir etki olur ve bunları çok iyi yapmadığımızda sonucu ne olur, Shifu izah edebilir mi?

Shifu: Eğer iyi bir koordinasyon ve işbirliği sağlamazsanız şeytan bundan istifade edip, sorunlar yaratacaktır. Birçok Fa-düzeltmesi işinde, bunu yapmanın bir yolu yoktur diye birşey söz konusu değil. Ne kadar zor olursa olsun, sizin için yürümeniz gereken bir yol vardır, oldukça dar da olsa. O yolu doğru yürümek zorundasınız, çok az bile yetersiz kalsanız veya azıcık sapsanız bile işe yaramayacaktır. Yine de sizin için bir yol vardır. Bir başka deyişle, o yolu doğru yürümek zorundasınız. Eğer yapmazsanız, şu anki mevcut şeytan bundan istifade edecek ve sorun yaratacaktır. Aslında şu anda anlattığım şey, bir konu üzerinde birlikte çalışırken, kendinizi mi onaylatıyorsunuz yoksa Fa'yı mı onaylatıyorsunuz meselesidir -problem budur.

Herkes bir şeyleri tartışırken, fikrinize karşı çıkan birine sinirlenebilirsiniz, fakat eğer hiç kimse itiraz etmez ve herkes "Bu oldukça iyi bir fikir ve onunki de kötü değil" -böylece kimse alınmayacaktır derse- söyleyebilirim ki, bu öğrenciler Dafa'ya veya kendi uygulamalarına karşı çok da sorumlu değillerdir. Bir çatışma ile yüzleşmeye cesaretleri yoktur, bir şeyleri doğrudan ele almaya cesaretleri yoktur ve bir problem gördüklerinde konuşmaya cesaretleri yok demektir. Bu durum, benliğe çok takıntılı olmak demektir ve bu da bencilliktir. Eğer bir problemi benliğe takıntılı olmadan ele alırsanız ve o problemi iyi bir şekilde çözmek adına fikirlerinizi sakince öne sürerseniz, diğerleri bunu duyduğunda rahatsızlık hissetmeyeceklerdir diye düşünüyorum, çünkü onu Fa için yapmaktasınız. Noktalardan birisi budur.

Bir diğer nokta ise şudur: birinin teklifi reddedilirse ve o kişi kendisini kızgın hissederse, o zaman o kişinin gerçekten bir problemi var demektir. Genellikle, Dafa'yı onaylatma konuları üzerine yapılan tartışmalar sadece benliğe olan bazı takıntılar belirdiği zaman konu dışına çıkıyor. Durmayın ve bunu dikkatlice izleyin -bana inanmıyorsanız, buradan ayrıldığınız ve eve gittiğiniz zaman bunu dikkatlice izleyin. Bir şeyi detaylıca karşılıklı konuşurken, kim konunun dışına çıkıyor bakın ve bunu yapan kişinin mutlaka sorunu vardır. (Seyirciler gülüyor ve alkışlıyor) Konu dışına çıkan kişi kendi benliğine takıntılıdır veya kendisine ait kavramlara karşı gelindiğinde, insani düşünce şekli ile hareket ederek sinirlenir ve Dafa işlerini bir kenara bırakır. O anlarda, şeytan bundan istifade edecektir -tartıştıkça orijinal konudan gittikçe uzaklaşacaktır ve şeytan da bundan istifade edecektir. O noktada, daha fazla sinirlenecektir; daha fazla kızdıkça, aslında sahip olduğu insani zihin şeytan tarafından daha da güçlendirilecek ve daha zayıf bir uygulama durumu içerisinde olacaktır ve böylece şeytan bundan daha da fazla istifade edecektir. Kötü anlayış veya şeytani yolda "aydınlanma" nereden geliyor sanıyorsunuz? Onlar buradan gelmiyor mu? Şeytan onun takıntılarını kullanıyor ve sahte düşüncelerin zihninde belirmesine yol açıyor, fakat o ise onları gerçek sanıyor ve oldukça mantıklı buluyor. Şu şekilde düşünüyor: "Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz ve günün sonunda sizin uygulama seviyeleriniz benimki kadar yüksek değil ve hiçbiriniz Fa'yı benim kadar iyi anlamıyorsunuz." (Shifu gülüyor) İşte bu şekilde biter.

Öğrenci: Dafa uygulayıcılarının New York'ta gösterdikleri çaba, durumu oldukça değiştirdi ve çok sayıda insan işkence karşıtı temalı sergilerde gördüklerinden oldukça etkileniyor. Fakat korkutucu resimler gördüğünü ve bu yüzden de bize karşı olan sempatilerini kaybediyor olduklarını söyleyen Batılı insanların sayısı giderek artıyor. Shifu bu konuda bizi aydınlatabilir mi?

Shifu: Belki de sergilemekte olduğunuz işkence karşıtı serginin şok edici olduğunu söylüyorlardır, fakat ben, yaptıklarınızın pozitif olduğunu söyleyebilirim; enerji erdemli ve merhametlidir, dolayısıyla insanları hiçbir şekilde negatif anlamda bir şoka sokmayacaktır. Aksine, bazı insanların hissettiği rahatsızlık, o kişilerin zihnindeki kötü düşüncelerden kaynaklanıyor olmalıdır. İnsanlar her yere İsa'nın çarmıha gerilmiş, elleri ve ayakları çivilenmiş ve kanayan resimlerini asmıyorlar mı? İnsanlar o resme yüzlerce ya da binlerce yıldır bakmıyorlar mı? O nedenle problem, gösterilen şeyde yatmamaktadır. Dafa uygulayıcıları bu zulüm esnasında benzer şeylere (zorluklara) konu olmadılar mı? Sizler, bu şeytani davranışları sergilemek için sanatı kullanmıyorsunuz, siz, insanları kurtarıyorsunuz. Bazı insanların negatif reaksiyon göstermelerinin ardında bir sebep olmalı, zihinsel durumları ile ilgili bir problem yaşıyor olmalılar. Kötülük, bu kişilerin zihinlerini kontrol ediyor olabilir, eğer durum bu değilse, düşünce ve kanıları doğru değil demektir. Dafa uygulayıcılarına karşı sempati besleyen insanlar bile sıradan insan toplumundan kaynaklanan düşünce ve kanılar taşıyorlar ve anlayış anlamında, bu sebepten dolayı rahatsızlık hissediyor olabilirler. Fakat endişelenmeyin, bu durum, ayrıntılı bir açıklamanın ardından çözüme kavuşturulabilir.

Bir insan, dünyada çok sayıda düşünce, fikir ve kanı geliştirebilir. Bazı insanlar baharatlı yiyeceklerin güzel olduğunu düşünür, bazı insanlar ekşi yiyeceklerin, bazıları tatlı ve bazıları da fazla tatlı olmayan yavan yiyeceklerin güzel olduğunu düşünür. Bütün bunlar bir insanın kendi geliştirdiği eğilimlerdir. Manhattan'da bir komedi sergilendiğinde bile onu sevmeyecek ve eleştirecek çok sayıda insan bulunur. İnsanlar böyledir. Pozitif ve negatif taraftan -her iki taraftan da insanlar vardır ve insanlar sadece karşılıklı-üretim, karşılıklı-engelleme prensiplerine göre yaşamaktadır. Onların hepsi aynı olamaz. Belki dışarıda bu işkence karşıtı serginin iyi olduğunu düşünen daha fazla insan vardır, sadece bunu söylememişlerdir. İyi insanları kurtarmak pahasına kafalarında birçok engele sahip olan kişilere uymak için taviz vermeye artık devam edemeyiz. Biz dünyadaki insanları kurtarmaktayız. Bazıları o şeyleri görmeye dayanamıyor, fakat bunu yapabilen ve bundan etkilenen, farkına varan ve kurtarılabilen kişi daha fazladır. (Alkış)

Eğer bir kişi buna dayanamayabileceğini düşünüyorsa, pekâlâ, bunu bir düşünelim. O, böylesine erdemli bir alandır, şeytan bu denli açıkça teşhir edilmiştir ve gösterilmiş olan şey gerçek hayatta meydana gelmektedir, fakat hala bu konuları gündeme getiren bu türden bir kişi vardır -peki o zaman bu kişinin problemleri yok mudur? Elbette, vardır. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın ve gerçeği açıklama işine ne kadar emek verirseniz verin, sizlere söyleyeyim ki, bu dünyada, kurtarmayı başaramayacağınız insanlar daima olacaktır. Kurtarılamayacak olan bir bölüm insan daima olacaktır. Bizler bu gibi insanlar yüzünden cesaretimizi kaybedemeyiz ve moralimizi bozamayız. Nasıl olur da bazı insanların söylediklerinden etkilenebilir ve öyle ilerleyebiliriz? Biz burada insanları değiştirmek için varız, onlar bizi değiştirsin diye değil. (Alkış)

Bizim insanlara verdiğimiz her şey çok ama çok güzeldir ve biz insanları kurtarmaktayız. Biz, insanların kurtuluşunu engelleyen ve artık iyi olmayan kişilere uymak için taviz veremeyiz, diğer türlü bu, iyi insanların kurtulmamasına yol açar. Elbette artık iyi olmayan kişiler hakkında konuşurken, onların ille de tamamen kötü olmaları gerekmiyor ve buna muhtemelen sahip oldukları kanı ve düşünceler sebep oluyor. Fakat konu buna gelince, sizler serinkanlı ve mantıklı kalmalısınız. Bu gibi az sayıdaki insan yüzünden sarsılmayın ve insanlardan etkilenmeyin. Yapmakta olduğunuz şeyin ne olduğu konusunda çok net olmanız gerekiyor: sizler insanları kurtarıyorsunuz -sizler en erdemli ve en muazzam şeyi yapıyorsunuz! (Alkış) Bizim öğrencilerimiz işkence karşıtı sergileri bir araya getirme konusunda büyük acılar yaşadı ve çok sayıda zorluğun üstesinden geldiler. Bu, önemsiz bir başarı değildir.

Kilit nokta aslında, bizim kendimizin net olup olmadığımızdır. Bizler güçlü bir inanç ile hareket etmeliyiz -çekinmeden ya da tereddüt etmeden. Sizler, Tanrısallık yolunda yürüyen canlılar olduğunuz olgusunu göremiyorsunuz. (Alkış) Dolayısıyla, sizler sıradan insanlardan farklısınız ve onlardan etkilenemezsiniz. Tüm tanrılar Manhattan'da yaptıklarınızdan dolayı size karşı hayranlık besliyorlar -size karşı gerçekten hayranlık besliyorlar. İster pozitif rol oynayan tanrılar olsun ister negatif rol oynayanlar olsun, hepsi size hayranlık besliyor. Dünya insanları da öyle. Neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki evrensel değerler değişmemiştir.

Öğrenci: Fa-düzeltmesinde yaptığımız Dafa işlerine gelindiğinde öncelik konusu var mıdır? Eğer bazı öğrenciler, kendi ulusları ya da kendi konuştukları lisan yüzünden belirli bir ulus ya da lisan ile bağlantılı Dafa işi yapmak istiyorsa, bunu askıya alarak hazır eldeki Dafa işine odaklanmaları gerekmiyor mu?

Shifu: Kişinin kendi ulusu ya da konuştuğu dil ile ilgili Dafa işleri yapması yanlış değildir. Shifu bu sorulara özel cevaplar veremez, çünkü bütün öğrenciler gerçekleri açıklamak ve canlıları kurtarmak için bir şeyler yapıyorlar. Belki o kişilerin yapmaları gereken şeyler vardır. Fakat gurup olarak üzerinde çalışmanız gereken bir şeyler olduğunda, Dafa uygulayıcılarının iyi bir şekilde işbirliği yapmaları gerekir.

Öğrenci: Benim bir sorum olacak. Az önce her şey son bulduktan sonra bu zulmün biteceğini söylemiştiniz. Kandırılmış olan sıradan insanların hala şansları olacak mı?

Shifu: Kişi, kafasında ne taşıyorsa öyle bir canlı olacaktır, ister yok olacak canlı açısından olsun ister iyi şeyler yaşayacak olan canlı açısından, her şey tek bir an içerisinde bitecek. Bazı insanlar onların sadece belirli bir politik partiye inandığını veya sadece o parti için çalışmak istediğini söylüyor olabilirler. Eğer kozmosun yasası o partinin iyi olduğunu göz önünde bulundurursa, o zaman [o an dilimi geldiğinde] elde tutulacaktır; eğer kozmosun Yasası o partinin kötü olduğunu göz önünde bulundurursa, o zaman o an geldiğinde ayıklanacaktır. O noktada, insanlara gerçekleri açıklamak daha fazla olmayacaktır ve insanlara bir şeyleri anlama konusunda artık daha fazla ekstra şans vermeyecektir. O noktada, bu gibi şeyler artık olmayacak ve insanlar taşıdıkları şeylerin bir üyesi olacaklar ve ona ait bir element olarak görülecekler. Kişi, kafasında taşıdığı şeylerin bir parçası olacaktır ve her şey, tek bir an içerisinde son bulacak.

Öğrenci: Biz, Amerika'daki geçit törenlerine sıklıkla katılıyoruz ve çok sayıda grup tarafından iyi karşılandık. Sıradan insanların yoluna mümkün olduğunca uyarken, insanların Dafa'yı öğrenmelerine nasıl yardımcı olabileceğimizi Shifu açıklayabilir mi? Anlaşmazlıklar yaşadığımızda, onları kendi içimizde mi tartışmalıyız yoksa Shifu'ya mı rapor etmeliyiz? (Seyirciler gülüyor)

Shifu: Problemlerle karşılaştığınızda, onlar üzerinde konuşmalısınız, çünkü sizler xiulian uyguluyorsunuz. Bir probleminiz olduğunda, xiluan uygulayacak Shifu'nuz var diye bir şey olamaz. (Seyirciler gülüyor ve alkışlıyor) Doğru değil mi? Bu yüzden, problemlerle karşılaştığınızda, onlar hakkında nasıl konuşacağınızı kendiniz çözmelisiniz; ister o zorlukların üstesinden gelin ya da çözümünde anlaşıp halledin, onlar sizin kudretli erdemlerinizi oluşturmanız için fırsatlarınızdır. Bu süreç, aslında bir olgunlaşma sürecidir, geleceğe doğru ilerlemek ve tanrısallık yolunda aldığınız adımlardan birisidir. (Alkış) Belirli özel konuları kesinlikle Shifu'ya bırakmamalısınız. (Seyirciler gülüyor)

Peki o zaman bütün varlıkların Dafa'yı öğrenmelerine nasıl yardımcı olmalısınız? Gerçekleri açıklayıp, insanların zulmü anlamalarına ve Dafa'nın pozitif bir şey olduğunu öğrenmelerine hakikaten yardımcı olduğunuzda, bu gayet yeterli olmaktadır. Eğer bir kimse Falun Gong'un gerçekten iyi olduğunu düşünür ve Falun Gong hakkında daha fazla şey bilmeyi arzu ederse, o zaman, Falun Gong'un uygulayıcılardan iyi insanlar olmalarını istediğini ona son derece basit bir seviyede açıklayabilir ve sonunda, bizim giderek daha iyi insanlar olmak ve de manevi anlamda mükemmelliğe ulaşmak için çabaladığımızı ona söyleyebilirsiniz. Bütün söyleyebileceğiniz budur ve bunun ötesine gidemezsiniz. Eğer yüksek seviyedeki şeyleri ona anlatmaya başlasaydınız, onu korkuturdunuz.

Ve insanların düşünsel âlemleri farklıdır. Örneğin, eğer birinci sınıftaki bir çocuğa üniversite derslerini öğretseydiniz, okula gitmeyi reddederdi ve daha fazla derse gitmeyi istemezdi. (Alkış) Şimdiki seviyelerinize ve dünyalarınıza xiulian uygulayarak adım adım ulaştınız ve eğer ona herşeyi birdenbire anlatmak isterseniz, bu, onu sıradan bir insan olmaktan çıkarıp sizin bulunduğunuz yere hemen getirmek istemekle aynı şey olur. (Shifu gülüyor) Hatta ben, sizin Shifu'nuz bile bunu yapmıyorum. (Seyirciler gülüyor) Ben, bir varlığı, kendisi bütün düşük seviyedeki faktörlerden kurtulmasının ardından, herhangi yükseklikteki bir seviyeye ulaştırabilir ve herhangi bir yükseklikteki varlıkları yaratabilirim. Ama eğer düşük seviyeli bir varlığın öylesine yüksek seviyelerdeki şeyleri anlamasını isterseniz, normal koşullar altında o varlık, bununla başa çıkamaz. Bu yüzden, insanlar adım adım anlamak zorundadırlar. Neden sizden yüksek seviyelerdeki konular hakkında konuşmamanızı istiyorum? Neden sizden gerçekleri mantıklı bir şekilde açıklamanızı istiyorum? İşte bu yüzden. Bazı öğrenciler, bütünüyle mantıklı olmadıklarında ve gerçekleri açıklarken hemen çok yüksek seviyelerdeki şeyler hakkında konuştukları zaman ve hatta tanrılar-şudur ve tanrılar-budur diye devlet yetkililerine konuştukları ve de Shifularının şöyle ya da böyle olduğunu anlattıkları zaman (Seyirciler gülüyor) insanlar, saçma sapan konuştuğunuzu düşünüyorlar. (Seyirciler gülüyor) Gerçekleri bu yolla açıklayamazsınız. Bir uygulayıcının kavrayışı, xiulian uygulayarak adım adım elde edilir ve genellikle, eğer öylesine yüksek seviyelerdeki şeyleri hemen anlamalarını isterseniz, insanlar, onu anlamayı çok zor bulacaklardır. Eğer anlayamazlarsa, o zaman zarar verici bir hale gelir ve özünde zararlı bir etki yaratacaktır.

Öğrenci: Kaliforniya, San Diego'da geçen iki yıl boyunca bazı yeni öğrenciler Yol'a girdiler ve Fa'yı elde ettiler ve kaderi önceden belirli kişiler, uygulamayı öğrenmek için her hafta geliyorlar. Bu öğrencilerin bazıları oldukça kabiliyetli ve Fa'yı doğrulamak için projelerde yer almaya vasıflılar. Onlara doğrudan üç işi mi yaptırmalıyız yoksa Fa'yı onaylatmak için projelerde daha sonraları yer almaları açısından, sadece Fa'yı çalışmalarını ve egzersizleri yapmalarını mı istemeliyiz?

Shifu: Çok eleman eksikliği çekiyor olmanızı ve bazı kabiliyetli yeni öğrencilerin katılmaları için endişe duymanızı anlayabiliyorum. Ama hala aceleci olmamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Neden böyle? Çünkü eski öğrenciler, bir şeyler hakkında konuşurlarken ve bıraktıkları izlenime pek dikkat etmedikleri bir durumdalar iken, bu durum, yeni öğrencileri korkutacaktır. Sözleriniz güçlü olmazsa bile, enerjinizden dolayı, onlar için güçlüdür. Sesinizi yükseltmeseniz bile, onlara gök gürültüsü gibi gelir. (Seyirciler gülüyor) Gerçekten bu şekilde hissediyorlar. Bu yüzden beklemeli ve belirli bir seviyede anlayış ve bilgi edinene ve derece derece ilerleme şansına sahip olana kadar -en azından bir parça daha derin Dafa anlayışına sahip olana kadar- yeni öğrencileri karıştırmamalısınız. Bu yolla, bir şeyleri anlamadıkları için xiulian uygulamasını bırakmalarına sebep olmayacaktır.

Öğrenci: Zulüm başladığından beri, araştırma enstitümdeki derslere takılıp kaldım ve başka hiç birşey için vaktim olmadı. Dafa işi için fazla vaktim olmadı ve kuşkusuz zamanımın %100'ünü Dafa işine ayırmadım. Ulaşmam gereken seviyeye ulaşacak mıyım?

Shifu: Eğer işin seni gerçekten meşgul ediyorsa, bu bir problem değil. İşini iyi yaparken, Fa çalışmasına zaman ayır ve Dafa öğrencilerinin yapması gereken şeyleri yapmak için -mesela gerçekleri açıklamak gibi- hangi fırsat karşına çıkarsa kullan. Meşgul zamanlar ve çok meşgul olmayan zamanlar her zaman olacaktır ve herkesin aynı zamanda meşgul olması veya olmaması diye bir şey olamaz. Bazıları meşgulken, diğerleri meşgul değildir. Ancak bir uygulayıcı için hiç birşey sonsuza kadar aynı değildir. Şu anda meşgul olup olmadığına bakmaksızın, sadece yapman gerekeni yap ve zaman geçtikçe her şey değişebilir. Benim düşüncem şudur: Fa çalışmasını istismar etmek veya hiç birsey yapmamak için meşgul olmayı kendinize bir bahane olarak kullanmayın. Ve meşgul olduklarında gerçekten endişe duyanlar da var ve bu da bir işe yaramaz. Bulunduğunuz duruma göre, ne yapabiliyorsanız, onu yapın.

Az önce söylediğim şey, Manhattan'da gerçekleri açıklamayla da ilgilidir. Yapabilenler ve koşulları izin verenler gelebilir ve koşulları uygun olmayanlar da gelmemelidir. Hepiniz, her şeyi aynı şekilde yapmak zorundasınız diye bir şey yok. Hepiniz, kalbinizden gelen bir şeyler yaptığınızda, o hakikidir. Shifu, asla size herhangi bir şey yapmanızı emretmedi. Bütün söylediğim, ne yapmanız gerektiğidir -ve bazı öğrenciler gidip yapıyorlar. Sadece Dafa öğrencilerinin yapması gerekenleri, durumunuza ve yapabilme becerinize göre yapın. Durumunuz el vermiyorken bir şeyleri zorlarsanız, işe yaramayacaktır. Eğer yaparsanız, günlük hayatınızın ve xiulian uygulamanızın her ikisine de zorluk çıkarmış olacaksınız ve bu iyi değildir.

Öğrenci: Türkiye'deki Dafa öğrencileri size saygılarını sunuyor. Türkiye'yi ne zaman ziyaret edebilirsiniz? Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?

Shifu: Her bir milletin nüfusunun asıl kısmı Dafa için geldi, o yüzden Dafa yayılırken hiçbir milleti geride bırakmak istemiyorum. Ve bu nedenle sizden gidip gerçeği açıklamanızı istiyorum. Farklı bölgelerdeki Dafa öğrencileri yapılması gereken işleri gerçekten iyi yapmalılar. Kurtarılması gereken yaşamlar sizi bekliyor.

Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğime gelince, fırsat olduğunda kesinlikle gideceğim. (Alkış) Gelecekte dünyanın her köşesine seyahat edeceğim (Coşkulu alkış), çünkü siz gerçeği açıkladıkça kurtardığınız her insan ile benim ilgilenmem gerekiyor.

Öğrenci: İşkence-karşıtı sergilerde kötü polis rolünü çok kez oynadıktan sonra, bazı uygulayıcı arkadaşların geçmişe göre daha fazla şeytani doğa sergilediklerine tanık oluyorum. Böyle bir ilişki var mı? (Seyirciler gülüyor)

Shifu: Hayır, yoktur. Bu sadece senin zihninde olan bir şey. (Shifu gülümsüyor) Eve döndüklerinde, Fa çalışıp zihinlerini biraz değiştirdiklerinde, durum düzelecektir.

Öğrenci: Bazı Dafa öğrencileri yakın zamanda halka açık sanat merkezi ve okulu başlattılar. Fa insan dünyasını düzeltmeden önce, dar bir finansman ile birçok Dafa projesi devam ederken rolümüzü nasıl oynamamız gerektiği konusunda Shifu'nun tavsiyesini sormak istiyorum.

Shifu: Dafa öğrencilerinin yönettiği şirket veya açtığı okulların [toplumun bir üyesi olarak] yaptıklarının normal aktiviteler olduğunu düşünüyorum. Bunlar geçinmek için birer araçtır ve aynı zamanda uygulayıcılara iş imkânı da yaratabilirler. Ayrıca, toplumla bu şekilde temas kurarak bazı sıradan insanlara ulaşılabilir ve onlar da bundan faydalanabilirler.

Fa insan dünyasını düzeltmeden önce rolünüzü nasıl oynamanız gerektiğini sordunuz. Yeteneğinize göre bunu yapabilirsiniz. Sanat okulu yönetmek diğer mesleklerden farklıdır. Bir sanat okulu, öğrencilerine Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü'yü takip ederek iyi insanlar olmayı öğretebilir. Ve okul, Dafa öğrencilerinin sponsor olduğu gösterilere katılabilir, bu sayede insanların Dafa öğrencilerinin farklı yönlerini görmelerini sağlayabilir ve kendileri için o siyasi partinin ve zalim başkanının kötülüğü ile Dafa öğrencilerinin iyiliği arasındaki tezatlığı gösterebilir. Dolayısıyla bu gerçekten iyi bir şeydir. Yeni Tang Hanedanlığı Televizyonunun (NTDTV) sponsor olduğu "Çin Yeni Yılı Galası" daha fazla Çinliye ulaşmayı ve çekmeyi hedefliyor, bu sayede gerçeği açıklayıp onları kurtarabilir. Eğer gösteriler kötü olursa, kimse seyretmez ve insanları kurtarma hedefimize de ulaşamayız. İyi gösteriler bu amaca hizmet eder veya en azından köprü görevi görür. Eğer okul gerçekten başarılı olursa, bizim performanslarımıza katılabilir. O sebeple tüm bunların hepsi iyidir.

Öğrenci: Bazı öğrenciler, uzun zamandır uygulama yapıyorlar ve Fa'yı onaylatmanın önemini anlamış gözüküyorlar, ancak bu konuda çok gayretli değiller. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?

Shifu: Bunun için mucizevî bir çare yoktur. Herkesin yüksek seviyelere ulaşmadan önce kendisini sağlam bir şekilde geliştirmesi gerekir. Gayretli olmayanlara gelince, düşüncelerinin nerede takılıp kaldığına göz atın. Dafa öğrencilerinin ne yapması gerektiği konusunda yetersiz bir anlayışa sahip olmalarının bir sebebi olması gerekir -onu bulmaya çalışın, şu an için en çok neyi umursuyorlar? Onlar bizim öğrencilerimiz olduğu için, onların sorumluğunu almalı ve onlarla konuşmalıyız. Eğer onlar sıradan insanlar olsaydı endişelenmemiz gerekmezdi. Sıradan insanların ne istiyorlarsa onunla ilgilenmeleri normaldir. Uygulama yapmak istemiyorlarsa, biz onları rahatsız etmeyiz. Ancak, biri uygulama yapmaya başladığı zaman, devam edemezse o kişi şeytanın zulmü karşısında tehlikede olacaktır, o yüzden onun sorumluluğunu almalısınız.

Öğrenci: Dafa öğrencilerinin yönettiği gazete tarafından yürütülen "Çin Komünist Partisi Üzerine Dokuz Yorum" çok iyi, ancak bizi anlamayan sıradan insanların, siyasileştiğimizi söyleyeceğinden endişe ediyorum.

Shifu: Böyle bir şey olmayacak. Herkes o siyasi partinin Falun Gong'a zulmettiğini biliyor. Yaptığımız tek şey o siyasi partinin neden Falun Gong'a zulmettiğini anlatmak ve aynı zamanda da o partinin zulüm ile neye ulaşmayı hedeflediğini, neden ÇKP'nin Falun Gong'a zulmettiğini ve Falun Gong ile ÇKP arasındaki temel farkların ne olduğunu anlatmak. Dolayısıyla sadece o partinin ne olduğunu ve Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü'ye neden karşı olduğunu anlatacağız. Ancak uygulama söz konusu olduğunda, kişisel uygulama ve gerçeği açıklama prensiplerimizden biri bizim bu şeylere karışmıyor olmamızdır. ÇKP'nin Dafa uygulayıcılarına yaptığı zulmü medyaya yansıtmak ile tüm yaşamları kurtarmak arasında önemli bir bağ vardır. Falun Gong'a yapılan zulüm o belli partinin ismi ile yürütüldü, zulüm sırasında birçok insanı zehirledi. O insanları kurtarmak için partinin ne olduğunu görmelerine yardımcı olmak önemlidir.

Minghui web sitesi bu konu hakkında haber yapmadı, çünkü Dafa uygulamasına yakın bir perspektiften bakıldığında, bu kilit bir konu değildir. Medya haberleri tüm yaşamları kurtarmada bir başka yoldur.

Çin'i gelecekte kimin yöneteceği konusuna gelince, kim istiyorsa bırakın yönetsin. Bunun bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Onun iyi veya kötü olması, bu insani bir meseledir ve bizler uygulayıcılarız. Eğer bize zulüm yapmadıysanız, o zaman sizi ifşa etmemize gerek yoktur. Eğer bu korkunç şeyleri yapacak kadar yüzsüzseniz, neden bununla yüzleşmeye cesaret edemiyorsunuz?Editörün Notu: Tercüme devam etmektedir...