2005 Manhattan Uluslararası Fa Konferansında Fa'yı Öğretme

(Li Hongzhi, 24 Nisan 2005 ~ New York)


(Coşkulu Alkış)

Herkese iyi öğlenler! (Yoğun Alkış) [Salon: İyi öğlenler Shifu!]

Çok çalışıyorsunuz! (Alkış) Dafa uygulayıcıları olarak zorluk ve sıkıntılardan geçiyor, kıvama geliyor ve giderek daha mantıklı bir hale geliyorsunuz. Bu hem anakara Çin'de bulunan uygulayıcılar hem de Çin'in dışındaki uygulayıcılar için geçerli; giderek daha mantıklı, daha aklı başında bir hale geliyor ve yollarınızı nasıl yürümeniz gerektiği konusunda daha uyanık bir hale geliyorsunuz. Artık zulüm ile ve her türden negatif düşünce ile yüz yüze geldiğiniz zaman, o durumu mantıklı bir biçimde ele almayı başarabiliyorsunuz. Ve gerçekleri açıklarken, bunu yaşamları kurtarmak arzusu ile yapıyorsunuz; dolayısıyla da büyük bir etkiye sahipsiniz.

Şu anki durum ve özellikle de Dokuz Yorum'un yayınlanmasından bu yana ki durum, dünya insanlarının birçoğunun uyanmakta olduğunu gösteriyor. Diğer insanlardan ziyade, [Çinli insanlar] bu kötü komünist ideoloji tarafından yaratılan parti kültürünün sahte görünümü tarafından çok uzun bir süre, karanlıklar içerisinde daha fazla bırakıldı. İnsanlar giderek daha mantıklı bir hale geliyorlar ve kendilerine has, gerçek doğaları yeniden canlanıyor. Dokuz Yorum'un yayınlanmasından bu yana, çok büyük sayıda şeyler -hem pozitif hem negatif- her türden şeyi deneyimlediniz. En göze çarpan şey ise, her gün binlerce insanın partiden istifa ediyor oluşu. Ve bu durum, bu şeytani partinin kötü ruhlu hortlağını ve kötü insanları korkudan titretiyor. Şeytan şu anda, çok yakın bir zamanda gerçekleşecek olan çöküşünün hemen öncesinde, bir kez daha -insanları tahrik ederek, insanların kafasını karıştırarak ve onları zehirleyerek ve de yalanlar uydurarak- bizim politik işler ile ilgilendiğimizi söylüyor. Siz geçekten de politik şeyler yapmıyorsunuz, fakat o sizin yaptığınızı söylüyor. Onlar ne zaman insanlara zulüm ederse veya ne zaman insanlara saldırırsa, daima yalanlar üretir, insanları kızdırır ve yaptıkları zulmü haklı çıkarmaya çalışırlar. Ve onlar bir kişiye saldırdıkları zaman, o kişiyi daima canlarının istediği gibi etiketlerler. Dafa uygulayıcıları sadece yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar. Onlar aklı başında ve mantıklılar ve ne yapıyor olduklarını biliyorlar. O kötü yalanların hiç biri veya parti kültüründen türeyen ithamların hiç biri, Dafa uygulayıcılarına engellemede bulunamaz veya onları sarsamaz.

Uygulayıcılara gelince, sıradan insanların hiçbir yaklaşım tarzı, yaptıkları hiçbir hile, zulüm, kışkırtma veya yarattıkları kargaşa ya da zehirlemelerin hiçbiri, uygulayıcılar üzerinde bir etkiye sahip değildir ve bu şeyler Dafa uygulayıcıları üzerinde hiçbir işe yaramaz. Bu zulüm bayağı uzun bir zamandan beridir devam ediyor ve işin en komik kısmı, o dolandırıcıların, o düzenbaz ajanların ve Dafa uygulayıcılarına yapılan bu zulümde parmağı olan o hilekâr çetenin elebaşının, hala Dafa uygulayıcılarının kim olduğunu göremiyor olması; bu xiulian uygulayıcılarının kim olduğunu hakikaten hala bilmiyorlar ve onlar üzerinde hala o sıradan insan yöntemlerini kullanmaya çalışıyorlar. Bu gülünç değil midir? Evet. Sıradan insanlar yüzeysel olan şeylere baktığında, olaylara sıradan insanların düşünme biçimi ile ve özellikle de Parti kültürünün çarpık mantığı ve de kanıları ile baktığında, bir uygulayıcının zihinsel seviyesini anlayamadıkları gerçekten de doğrudur. Sıradan insan düşünceleri ile baktıklarında kıyaslama yapabilecekleri hiç bir şey yoktur. Kötü insanların, bu zulüm olayında kullanmakta olduğu yöntemlerin hiç biri işe yaramamaktadır. O nedenle de, bu insan seviyesindeki kişilerin, insan dünyasından yukarıda olan seviyeleri ve boyutları etkilemek için gerçekleştirdikleri hiç bir teşebbüs, başarıya ulaşamayacaktır.

Dokuz Yorum yayınlandığından bu yana, bu kötü partinin şeytani elebaşının yalanlarından etkilenen çok sayıda sıradan insan, bizim politik bir hale geldiğimizi söylüyor. Fakat hepinizin bildiği gibi, biz "politik" bir hale gelmedik. Zulme uğrayan insanlar politik bir hale gelseler bile, bunda utanılacak bir şey yoktur; bu sadece mantıklı ve doğal bir şey olur. Fakat bizim yaptığımız hiçbir şey, arkasında politik bir motivasyon barındırmamaktadır; biz yaptığımız şeyleri politik güdüler ile yapmıyoruz. Gerçek xiulian uygulayıcılarının dünyasal politik işlere bulaşması imkân dâhilinde olabilir mi? Kozmosta Fa-düzeltmesi gerçekleşiyor ve şu anda Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylıyorlar ve onların amacı yaşamları kurtarmaktır. Fa-düzeltmesi süreci esnasında, Fa'yı onaylamak amacı ile Dafa uygulayıcıları, sıradan insan toplumunda var olan ve Fa-düzeltmesi açısından uygun olan herhangi bir formu kullanabilirler, fakat onlar bu durumda bile, yaşamları kurtarmak için, ihtiyaç duyulan şeyler temelinde seçilen unsurları kullanıyorlar. Bunda herhangi bir sorun yoktur, çünkü Üç Diyar içerisinde var olan her şey Fa-düzeltmesi için biçimlendirilmiştir. Kurtarılması gereken yaşamları gördüğünüzde, kritik olan şey, yaşamların kurtarılmasıdır. Biz insan dünyasına ait olan şeyleri kullanırken, bunu sadece, insanların anlayabileceği şeyleri ve onları kurtarmaya yardımcı olabilecek şeyleri dikkatli bir biçimde gözden geçirdikten sonra yapıyoruz. Üç Diyarın oluşturulması, bugünkü Fa-düzeltmesi içindi. Üç Diyarın içerisinde bulunan yaşamların ve de sayılamayacak kadar çok şeyin tamamı, buraya Fa-düzeltmesi için geldi, Fa-düzeltmesi için yaratıldı ve Fa-düzeltmesi için oluşturuldu. Bir başka deyişle, bütün yaşamlar ve sayılamayacak kadar çok şeyin tamamı, buraya bu olay için geldi. Ve buradaki her bir olay, Fa-düzeltmesi için oluşturuldu, yaratıldı ve biçimlendirildi. Dolayısıyla Dafa uygulayıcıları, bu Fa-düzeltmesi süreci esnasında, yaşamları kurtarmayı kolaylaştıracak her yöntemi kullanabilirler -bunlar insanların anlayabileceği ve böylelikle de kurtarılabilecekleri şeyler oldukları müddetçe. Buna rağmen, biz her şeyi seçerek, doğru ve de erdemli bir biçimde kullanıyoruz.

Mesela Dokuz Yorum'u örnek olarak ele alalım. Dokuz Yorum'un yayınlanmasının en öncelikli amacı, ÇKP'nin doğasını gözler önüne sermek idi ve bu suretle de, ÇKP tarafından kandırılmış olan insanlar ÇKP'nin ne olduğunu görebilecek, ÇKP'nin kötülüğünün farkına varabilecek ve böylece de kurtarılabileceklerdi. Bu yapıldı, çünkü Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıkladığı zaman, çok sayıda insan dinlemeyi reddediyordu, çünkü o kötü ruhlu partinin kötü hortlağının ve ÇKP'ye bağlı kötü insanlar tarafından kullanılan parti kültürüne ait propagandanın tesiri altındalar. Çok sayıda insan beklenmedik bir biçimde: "Eğer Parti sizin kötü olduğunuzu söylüyorsa, siz kötüsünüz demektir" şeklinde konuşuyordu. Ve düşünme biçimleri parti kültürü tarafından yozlaştırılmış olan çok sayıda kişi: "Eğer ben de öyle bir konumda olsaydım, ben de aynen ÇKP'nin yaptığı gibi onu bastırırdım" şeklinde düşünüyordu. Buna ilaveten, birçok insan hala kandırılmış bir durumda ve ÇKP kontrollü propaganda makinesinin söylediği şeylere tamamen inanıyor; ÇKP'nin dolandırıcı rejimine bile hala inanıyor ve hala onların çarpık doktrinlerini 'gerçeklik' olarak kabul ediyorlar. Karşımızda böyle bir durum varken, ne yapmamız gerekiyor? Merhametli olmayı bırakabilir miyiz? O durumda o insanları kurtaramayacak mıyız? Onları elbette ki kurtarmak zorundayız. Her zaman söylediğim gibi, günümüz Çinli insanlarının hiçbiri basit ve sıradan insanlar değiller. İnsan teninin aynı şekilde göründüğü faktörü sizi yanıltmasın -o teni yöneten kişi artık onu eskiden yöneten kişi değildir ve büyük çoğunlukla, o kişiler yüksek seviyelerden gelmiş olan kişilerdir. Tarihteki farklı milletlerin çok sayıdaki yüce kralı Çin'de reenkarne olmuş durumdadır. O yüzden, bugün Çin'de bulunan insan grubu, sıradan insanlar olmaktan uzaktır. Olay sadece şudur ki, bir kişi reenkarne olduğu zaman veya Tanrısal bir varlık bu dünyaya geldiği zaman, bir yanılgının içerisine girmektedir. Ve yanılgı içerisindeki insanlar kullanılmaya elverişlilerdir. Fakat onların hepsi, Fa'yı edinmek ve kurtarılmak için buradalar ve çok büyük karmik ilişkilere sahipler.

O denli çok canlı varken, onların hepsi Üç Diyara gelseydi, gelmiş oldukları yere tekrar geri dönmelerinin herhangi bir yolu kalmazdı. Tarihte buraya gelmiş olup insan biçimi almış olan hiçbir canlı, geri dönmeyi başaramadı. Ve geçmişteki durumların hiçbirinde, [insanların kendilerini başarıyla Tanrılara veya Budalara dönüştürmüş olduğu durumların hiçbirinde], gerçekten başarıya ulaşmış olan kişi, o kişinin kendisi değildi. O daima, xiulian uygulamak için kişinin ana vücudundan istifade eden yardımcı ruh idi; kişinin gerçek ana ruhu -en hakiki benliği ise- hiçbir zaman uygulamasında başarıya ulaşamadı. Kişinin başarıyla xiulian uyguladığı durumlarda -yaşam boyu süren xiulian uygulamasının ardından- onların görünümünü taşıyan bir kişi, hakikaten uygulamasını başarıyla tamamladı ve o kişi yardımcı ruh idi. Ana ruh ise -veya o kişinin kendisi- yeniden doğum döngüsüne tâbi olmak zorundaydı. Yani bir başka deyişle, bu kadar çok sayıda yüksek seviyeli canlının niçin bu denli tehlikeli bir risk aldığını ve Üç Diyara geldiğini bir düşünün. Onlar Tanrılardır, o yüzden nasıl olur da onları kurtaramayız? Onlar buraya Fa'yı edinmek için gelmediler mi? Eğer bu konuya bir başka perspektiften bakacak olursak, buraya gelme konusundaki cesaretleri Fa-düzeltmesinin onaylanmasının bir yolu ve umutlarının Fa-düzeltmesine bağlanmış olması değil midir? Onları geride bırakamayız dememin, onları kurtarmak zorundayız ve onları kurtarmak için yollar bulmalıyız dememin sebebi budur! Düşünceleri parti kültürü tarafından zamanla çarpıklaştırıldığı için ve şu anda kafaları karışabilmiş olsa da veya gerçekliğin ya da hakikatin farkına varabilme kapasitelerini kaybetmiş olsalar da, onları kurtarmak için yollar bulmaya devam etmek zorundayız.

Şu anki en büyük engel, Parti kültürünün yaşamları tesiri altında tutması ve onları gerçekleri görmekten veya dinlemekten alıkoymasıdır. Öyle bir durum içerisindeyken, insanların ÇKP'nin temel doğasını görmelerine yardımcı olmak amacıyla Dokuz Yorum kitabı yayınlandı. Onun kötü doğasını net bir biçimde gördükten ve o kötü niyetli partinin kültürümüzü mahvettiğini öğrendikten sonra, çok sayıda insan o düzenbaz hükümete inanmayı bıraktı. Bizim amacımız ve çıkış noktamız, doğası itibarı ile politik değildir ve biz sıradan insanlara ait politik bir güç istemiyoruz. Biz, insanları kurtarıyoruz! Eğer ÇKP, ölüm döşeğindeyken, yaşamları kurtarma konusuna karışmak için farklı taktikler denerse, o zaman bizim de onun üstesinden gelmek için farklı yollarımız olur -Buda Fa sınırsızdır. (Coşkulu Alkış)

Bu Fa-düzeltmesi, tüm yaşamları kurtarmak için başlatıldı. Bir canlı ister iyi olsun ister kötü veya tarih boyunca ne kadar büyük hatalar yapmış olursa olsun, bunların hiç biri kendisine karşı kullanılmayacaktır. Bütün kozmos kötüleşirken, bazı durumlarda belirli canlıların yanlış yaptığını biliyor ve bazı durumlarda da bilmiyorsunuz; dolayısıyla da kimin iyi veya kimin kötü olduğunu; ya da kimin yeterli olup kimin olmadığını neye göre belirleyeceksiniz? O yüzden, bu gibi şeylere bakılmayacak ve herkes kurtarılacaktı. Fakat sadece tek bir şey vardır ve bu da en büyük öneme sahiptir: Fa-düzeltmesine engelleme de bulunulamaz. O durumda, kozmos da bulunan canlıların tamamına gelince -buna Üç Diyar içerisindeki canlılar ve insanlar da dâhil- Dafa'ya karşı olan tutumları, en büyük önemi teşkil etmektedir. Sadece tek bir standart vardı -sadece bugün canlıların Dafa'ya karşı sergiledikleri tutumlarına bakacaktık. Yani bir başka deyişle, önceleri amaç bu kindar ÇKP'yi ortadan kaldırmak değildi -her ne kadar, olabilecek her türlü şeytaniliği yapmış, bu adi Parti kültürünü yaratmış, inanılamayacak kadar çok insanı ve diğer başka canlıları öldürmüş olsalar bile. Çünkü Fa-düzeltmesinde doğru ve erdemli olmayan her şey rektife edilebilirdi ve hatta olayları uygulayıcıların doğrudan ele alması ve onlar tarafından düzeltilmesi de gerekmeyecekti. Bütün bunlar Fa-düzeltmesi esnasında temel bir seviyede rektife edilebilecekti. Bir başka deyişle, o meselelere yüzeyde hiçbir şekilde dokunulmayacaktı. O kötü partinin şeytani hortlağı bile rektife edilebilecek ve onlar da iyi birer canlı haline dönüştürülebileceklerdi. Fakat bu Fa-düzeltmesi sürecinde, sıradan insan seviyesinde, toplumun faydasına olan şeyler zulme uğradı. Falun Gong Çin toplumunda yayıldığı senelerde, birçok insanın görüşünde temel değişikliklere sebep oldu; ahlak standartları yükseldi ve fiziksel anlamda sağlıklarına kavuştular. ÇKP, kendi politik gücünün yasadışı olduğunu biliyordu, o nedenle de, sürekli olarak 'istikrar' kelimesini tekrarlayıp duruyor ve sahip olduğu politik gücü koruma arzusu taşıyordu. Elbette, bütün bunlar sıradan insan meseleleridir ve biz onların yaptığı şeylere aldırmıyoruz. Fakat Dafa o toplumda yayılırken, bu durum, o toplumdaki insanların faydasına değil miydi? Toplumu etkin bir biçimde dengelemedi mi? İnsanlar iyi şeyler yapmak istediğinde, hepsi işyerlerindeki sorumluluklarını yerine getirdiğinde ve hepsi her türlü koşul içerisinde iyi insanlar olarak davrandığında, o zihinsel güç fiziki bir güce dönüşüyordu. Dolayısıyla bunun ülkeye ve o ülkenin insanlarına ne denli büyük bir ekonomik fayda yarattığını ve ne denli büyük faydalar sağladığını bir düşünün. Toplumun ahlak standardının geri gelmesine yardımcı olmuştu -o toplumun ne kadar da istikrarlı bir hale geleceğini bir düşünün ve o toplumu kim yönetiyordu? Dolayısıyla, bundan fayda sağlayacak olanlar kimlerdi? Bu açık değil midir? Fakat kötü bir hortlak tarafından ele geçirilmiş olan bu parti ve istedikleri gibi kötülük yapmaya ve sınırı olmaksızın yapmaya alışmış olan çetesinin kötü insanları, bize zulmetmeyi tercih etti. O durumda da, onlar bize zulmetmeyi seçtiği için, zulmetmeye karar verdikleri gün, Tanrılar onları ayıklamaya karar verdiler. Bu zulüm esnasında Dafa uygulayıcılarına yaptıkları her şeyin bedelini ve dünya insanlarını zehirlemelerinin bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Fakat aslında işlemiş oldukları en büyük günah, Fa-düzeltmesine engelleme de bulunmuş olmalarıdır.

Biliyorsunuz Fa-düzeltmesinde, [diğer boyutlarda bulunan çok sayıda canlı], Fa-düzeltmesinin kudretli gücü oradan geçerken, bir anda yok ediliyor. Bu çok çabuk bir biçimde yapılıyor. Fakat bununla birlikte, Fa-düzeltmesi ne kadar hızla ilerliyor olursa olsun, hala bir süreç gerektirmektedir. Bunun sebebi, kozmosun boyutlarının farklı zamanlardan oluşuyor olmasıdır. Her bir gezegen, kendisine ait zamana sahiptir; her bir parçacık kendisine ait zamana sahiptir; her bir bölge kendisine ait zamanı olan parçacıklardan oluşmakta ve her bir bölge, kendisine ait zamanı olan gezegenlerden oluşmaktadır. Dokuz ana gezegenin olduğu bölge, Samanyolu galaksisi, diğer galaksiler, bu evren, bu evrenin ötesindeki evren, daha da ötedeki evrenler.....hepsinin kendisine ait zamanları vardır. Her bir evrendeki ve kozmik vücutlardaki "zamanlar" birbirlerinden farklıdır ve bu farklılıklar çok büyüktür. Buna tüm kozmosun perspektifinden bakacak olursak, Fa-düzeltmesi sadece tek bir el hareketi hızında bitmiş gibi görünüyor fakat bu el sallanırken, bazı boyutlardaki zaman o kadar hızlıdır ki, on binlerce yıl geçmektedir. Bazı boyutlarda zaman neredeyse o elin sallanması ile aynı hızda geçer. Bazı boyutlarda ise yüzlerce yıl veya binlerce yıl geçer. İnsanların yaşadığı bu yerde ise, gerçekten de o kadar kötü değildir; Fa-düzeltmesi başladığından bu yana sadece bir düzineden birazcık daha fazla yıl geçti. Fakat tabii ki Shifu, Fa'yı açıklamadan önce de bu olay üzerinde çalışıyordu. Gerçek şu ki, oldukça hızlı ilerliyor. Dafa uygulayıcılarına şeytani şeyler yapan o kötü hortlaklar ve kötü insanlar bunu sadece Fa-düzeltmesinin buraya yetişmesinden önceki bu zaman farkı esnasında yapıyorlar. Aslında aldığı zaman çok kısadır. Eğer insanoğluna ait olan "zaman" Fa-düzeltmesinin ilerleme hızı ile aynı hızda ayarlanmış olsaydı, o zaman, tek bir el hareketinin aldığı zaman aralığında yapılıp bitirilmiş olurdu. İnsanların yaşadığı bu yerde, zaman sanki ağır ilerliyormuş gibi geliyor, fakat aslında çok hızlı ilerlemektedir. Fa-düzeltmesinin hızı çok fazla olmak zorunda olduğu için, ilerleme hızı, kozmosta var olan tüm zamanları aşmaktadır. Fa-düzeltmesine engelleme de bulunmak için, kozmosta bulunan eski güçler de hızlı bir biçimde davranıyorlar ve Üç Diyardaki zaman, bu durum ile birlikte hızlanıyor.

Sizlere daha önce, burada, insanların arasında var olan zamanın, hakikaten çok hızlı olduğunu söylemiştim. Birçok vesilede sizlerle bu konu hakkında konuşmuştum ve [onun hızı] defalarca değişti. Bir keresinde size: "Şu anda bir gün, bir saniye olarak bilinen zaman aralığında ilerliyor" demiştim ve daha sonraki bir zamanda sizlere: "Şu anda bir yıl, bir dakika olarak bildiğiniz zaman aralığı içerisinde geçiyor" demiştim. Fakat bu hız çok fazla olsa da, burada yaşayan canlılar bunun farkına varamıyorlar. Bunun sebebi, burada var olan objelerin ve bu yere ait olan tüm faktörlerin de, aynı doğrultuda, daha yüksek bir hızla ilerliyor olmasıdır. Zaman ve alan, kozmosta farklı ortamlar ve farklı biçimlerde boyutlar yaratır. Burada bulunan canlılar ve burada bulunan her şey, zaman ile birlikte hızlanmaktadır. Onun hızlandığını hissedemiyor olmanızın sebebi budur. İleri doğru hızla yol alan şey sadece Fa-düzeltmesi değildir, olayların eski durumları da giderek artan bir hızla ilerliyor. Bütün bunlarla birlikte, şu anda zaman oldukça kısa bir durumdadır. İnsanoğlunu oluşturan maddeler, sınırlara sahiptir. Dolayısıyla, eğer zaman çok hızlı ilerlerse, Üç Diyar içerisindeki canlıların buna dayanabilmesi mümkün olamaz. Şu anda, zaman anlamında, insanoğlunun uyum sağlayabileceği son sınıra neredeyse ulaşmış durumdadır. İnsanların zamanın hızlanmasını hissedebilmesinin ve onu önceki zamanlar ile kıyaslayabilmesinin tek yolu, kendi izlenimleri temelinde sahip olabilecekleri hisleri yoluyladır. Yaşı büyük olan insanlar bu durumu daha iyi bilir: eskiden, insana gün içerisinde çok şey yapabiliyormuş gibi gelirdi, kişi günün uzun olduğunu hissederdi ve sanki hava hiç kararmayacakmış gibi gelirdi; şimdi ise gündoğumunun ardından hemen karanlık çöküyor ve pek fazla bir şey yapamadan hava kararıyor. Bir başka konu da şudur, [eğer zaman çok fazla hızlansaydı] insan vücudunun kapasitesi buna ayak uyduramazdı. Her bir katmanda var olan maddeler, o katmanın sınırlamalarına tabidir; dolayısıyla da, maddi elementler buna ayak uydurmayı başaramazdı. Aslında, Fa-düzeltmesinin hızı, aşırı derecede yüksektir. O şeytani varlıklar ne kadar kudurmuş gibi veya ne kadar gaddarmış gibi görünürlerse görünsünler, onların korkutucu sonları çok yakındır (Görkemli Alkış)

Dolayısıyla Dokuz Yorum'un yayınlanmasında bu yana, Dafa uygulayıcıları, gerçekleri açıklamak ve yaşamları kurtarmak yoluyla, gerçek durumu anlaması açısından, çok sayıda insana hakikaten yardım etti. Ve şöyle bir şey göze çarpıyor, birçok insan partiden ayrılmak ve kendilerini bu kötü ruhlu şeyden ayırmak istiyor. Bunun üzerinde biraz daha derinlemesine düşünelim. Bazı kişiler: "Benim partiden vazgeçmeye ihtiyacım yok. Onun iyi olmadığını biliyorum ve aidatlarımı yatırmayı çoktan bıraktım" şeklinde düşünüyor olabilir. Fakat bu durum sadece üzerinde düşünüp geçebileceğiniz ve bunun kabul edilebileceği bir durum değildir. Bir zamanlar yumruğunuzu coşkulu bir biçimde havaya kaldırırken ve o kan kırmızı bayrak için ölümüne yemin ederken, onun uğruna hayatınızı feda edeceğinizi ve bütün hayatınızı ona adayacağınızı söylüyordunuz. Dolayısıyla, eğer bugün düşüncelerinizi ve partiden ayrıldığınızı açık açık deklare etmezseniz, bu nasıl kabul edilebilir? Bu düşünceye sahip olmanın yeterli olacağını mı düşünüyorsunuz? İnsanların düşünceleri sabit değildir. Bir insanın beyni, sadece bir işlemden geçirme merkezidir; insan beyninden her türlü mesaj ve bilgi geçer; her tür bilgi ve mesaj var olur ve kendisini gösterir. Ve bunlar, kişiyi etkiler. Bir insanın düşüncelerinin kaynağı aşırı derece karmaşıktır. O yüzden eğer bir kişinin davranışını, yaptıklarını ve ne türden bir kişi olduğunu yargılamak istiyorsanız, o kişinin davranışlarına bakmalısınız. Kişinin taşıdığı düşünceler kabul edilmez. Niçin daima kişinin davranışlarına bakmalıyız? Eğer bir kişi kötü bir şey yapmak isterse, kişiyi, o suçu işlemeden itham edemezsiniz; sadece öyle bir davranışta bulunmasının ardından onu itham edebilirsiniz. Bunun sebebi, bir kişinin düşüncelerinin kaynağının ve düşüncenin kendisinin son derece değişken olmasıdır. Bir insanın ana ruhu vardır; yardımcı ruhları vardır; doğumdan sonra oluşmuş olan her türlü fikir ve kanıları vardır; ayrıca iyi ve kötü, kişinin doğasının bir parçası halindedir. Aynı zamanda, belirli bir rol oynayan dışsal faktörler de vardır. Bir kişinin davranışları, o kişinin gerçek yansımasıdır. O yüzden, Tanrıların gözünde, Dafa uygulayıcılarına zulmettiği ve Fa-düzeltmesine engelleme de bulunduğu için, bu kötü hortlak ve kötü niyetli parti, suçlu bulunmuş durumdadır. Şu anda onun en şeytani şey olduğunu düşünüyorlar ve onu yok etmeye karar verdiler. Peki, o zaman nasıl yok edilecekler? Ve bu yok edilme olayına kimler dâhil olacak? O kötü partinin sadece şeytani hortlaklarını yok etmek yeterli olacak mı? Bu kötü partinin şeytani hortlağına kötülükler yapma konusunda yardımcı olan Parti Üyeleri ve Gençlik Birliği, onun verdiği şeytani emirleri yerine getiriyor. Yani bir başka şekilde ortaya koyacak olursak, siz herhangi kötü bir şey yapmamış olsanız bile, onun üyelerinden biri olduğunuz zaman, onu destekleyen ona ait bir parçacıksınız demektir, şeytanın bir parçacığısınız demektir ve bu yüzden de yok edilmek için bir hedefsinizdir. Dahası, kötü hortlaklar, Üç Diyarın içerisinde tüm boyutlarda bir etkiye sahiptir, özellikle de insan dünyasında. Çok sayıda insan herhangi bir zorlamaya tâbi olmadan onun bir parçacığı oldu; gönüllü bir şekilde onun tarafından kullanılıyor ve ona yardım ediyor. Eğer durum bu ise, o zaman ÇKP üyelerini bekleyen şey, çok korkutucu değil midir?

Uzun bir zamandan bu yana parti kötü ruhlu hortlağı ile rütbeli insanlarını -başarılı, yetenekli ve göz kamaştırıcı figürler olan rütbeli insanlarını kasıtlı olarak kendisine çekiyor ve bu suretle de kendisini güçlendiriyor, kendisinin ne kadar muhteşem olduğunu gösteriyor ve sanki kendisinin gerçekten de seçkin bireylerden oluşmuş olduğu izlenimini yaratıyor. Fakat gerçekte ise, o insanların içten olmayabileceklerini şeytanın kendisi dahi biliyor ve ÇKP politik bir harekete başladığında, onların kurban edilmelerinin sebebi budur. Bununla birlikte, bu kötü ruhlu partinin hesabının görüleceği gün geldiğinde ve insan dünyasının rektife edilmesi gerçekleştiğinde, bunların hiçbiri göz önüne alınmayacak. Onun bir üyesi olduğunuz müddetçe, her şey, [o süreç içerisinde] bir anda temizlenecek. Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarıyor oldukları için, her bir fırsatı kullanarak ve de güvenliklerini riske ederek, insanları gerçek hakkında bilgilendiriyorlar -şiddetli bir biçimde zulme uğruyorken bile. Dünya insanlarına bu konuları anlatıyor ve onları kurtarıyorlar. Bununla birlikte, bazı insanlar dinlemeyeceklerdir ve dinlemeyi reddederek kendi duruşlarını ortaya koymuş olacaklardır. Bazı insanlar Dokuz Yorum'u okuyor fakat hala partiden ayrılmayı istemiyor ki bu durumda partiden ayrılmıyor olmaları, aynı şekilde kendi duruşlarını ortaya koymuş olmaları ile aynı anlama gelmektedir.

Dafa uygulayıcıları yapmakta oldukları şeyleri merhametlerinden ve insanları kurtarmak istediklerinden dolayı yapıyorlar. Ellerinden gelen en büyük çabayı sarf ediyor ve insanları kurtarmak için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. O yüzden bizler daha ilk günden bugüne kadar sürekli olarak yaşamları kurtarıyoruz ve biz birtakım dünyevi politik şeyler elde etmek için asla özel bir şey yapmadık. Politik güç bizi ilgilendirmiyor. Bir uygulayıcının amacı insan dünyasını aşmak ve kendi varlığının Tamamlanmasına ulaşmaktır. Kişi dünyevi şeyler veya kişisel menfaat elde etmeye takıntı yaptığında, Tamamlanmaya ulaşmayı başaramaz. Bir xiulian uygulayıcısı kendisini bu dünyada geliştirirken her türlü insan takıntı, bağımlılık ve tutkusunu bırakır ve sadece bunun ardından Tanrısal bir varlık haline gelebilir. Aksi takdirde, insan dünyasında zihninize yük olan herhangi bir takıntı veya herhangi bir element, düşmenizi hızlandıran bir kilit haline dönüşür ve buradan ayrılmanıza mani olur. Dafa'yı onaylarken ve yaşamları kurtarırken aynı zamanda kendinizi de geliştiriyor olmanızın sebebi budur. Yani bir başka deyişle, biz hiçbir şekilde insani meselelerin arayışında değiliz.

Fa'yı elde etmemiş, Dafa uygulayıcılarının kim olduğunu bilmeyen ve xiulian uygulaması ile herhangi bir ilgisi olmayan sıradan insanlar, -Dafa'yı ve Dafa uygulayıcılarını anlayamazlar. Günümüz insanlarının zihninde kişisel çıkarlar bir numaralı önceliğe sahiptir. ÇKP'ye karşı olan çok sayıda demokrasi eylemcisi ve devletlerden bağımsız olan politik gruplar bünyesinde çeşitli insanlar da var. Fakat onların başarıya ulaşmalarının zor olduğunu düşünüyorum. Ve sergiledikleri birtakım davranışlar, gerçekten kötü ve sorun çıkarıcı nitelikte. Eğer onlara gerçekten de oradaki politik güç emanet edilseydi, bu bir işe yarar mıydı? Onlar, kişisel çıkarlara çok güçlü bir biçimde yapışıp kalmışlardır. Şu anda, birçok şey başarmadan önce bile, kişisel çıkarları söz konusu olduğunda ve tehlikeye girdiğinde, herhangi bir konuda ilerleme kaydetmelerinin öncesinde, kendi aralarında savaşmaya başlıyorlar. Nasıl olur da Tanrılar bir ulusun sorumluluğunu onlara emanet edebilir? (Alkış) O yüzden insanoğlu........bu safhaya kadar ulaştılar ve sadece birtakım belirli bireyler hakkında konuşmuyorum.....hem tüm toplumun içerisinde bulunduğu durum, hem de toplumdaki ahlak baş aşağı bir hızla düşmektedir. İnsanlar fark edemedikleri biçimde tepetaklak olmuş bir hızla aşağı düşüyorlar; insanlar dar görüşlü bir hale geliyorlar ve bunun farkında değiller. Kişisel çıkarlara olan takıntıları, politik özlemlerini, politik meşguliyetlerini ve amaçları için mücadele etme arzularını bastırıyor. Söylüyor olduğum şey, ahlak değerlerinin sıradan insanlar için de önemli olduğudur. Eğer bir kişinin değerleri eksik ise, Tanrılar onu gerçekten de hor görürler. Herhangi bir kişi, herhangi bir canlı, sadece isteğe ve ahlaka sahip olduğu zaman bir şeyleri başarabilir -buna hiç şüphe yok. Fa, insan dünyasını rektife ettiği zaman veya bunun öncesinde, bu kötü niyetli ÇKP çökerken, Çin'i kim yönetecek? Biz Dafa uygulayıcıları yönetmeyeceğiz, çünkü biz xiulian uygulayıcılarıyız; vücutları insan dünyasında ama zihinleri onun ötesinde olan kişileriz. Ve biz, oradaki siyasi güç ile hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. (Alkış) O zaman bu iş için kim uygun olacak? Tanrılar, çok büyük bir istek taşıyan, yeteneğe sahip olan ve yüksek ahlak değerlerine sahip olanlara bakacaktır. Yani onlara güvenebilirsiniz. Dafa'yı onaylamayı başaran ve bu kötü niyetli ÇKP'den ayrılan sıradan insanlara gelince, [burada Dafa uygulayıcılarından bahsetmiyorum], sizler olağanüstüsünüz ve umuyorum ki toplum içerisinde birtakım şeyleri başarmak istiyorsanız, davranışlarınızı düzeltmeye önem vermeye başlarsınız. Sadece o zaman bunun gibi önemli bir sorumluluğu elde edebilirsiniz.

Şu anda bahsediyor olduğum şeyler, kaba hatlara ait konularla ilgili şeylerdi. Aslında uygulayıcılar ile bu konular hakkında konuşmaya gerek yoktur; konuştum çünkü bugün salonda yeni uygulayıcılar olduğunu bildiğim kadar, henüz Dafa uygulayıcısı olmayan kişilerin olduğunu da biliyorum. Durum ne olursa olsun, ben insanlar için iyi olanı istiyorum. Bu yaşam içerisinde Çin'e reenkarne olmuş olarak, ben, Li Hongzhi, bu ulus ile ilgili derin bir anlayış taşıyorum ve bu ulus için de iyi olanı istiyorum. (Alkış) Zaman sınırlı olduğu ve hala sunacağınız kâğıtlarınız olduğu için, daha fazla konuşmayacağım (Alkış; uygulayıcılar Shifu'dan daha fazla kalmasını istiyor.) Eğer çok fazla konuşursam Fa'yı onaylama işinde olayların şu anki durumuna engelleme yaratır, çünkü uygulayıcılar Fa'yı onaylama işinin şu anki durumu ile bağlantılı olmayan çok sayıda soru soracaktır. Eğer bugün çok fazla konuşursam şu anda yapmanız gereken şeyleri bulandıracaktır. O yüzden şu anki durumları sürdürmeli ve şu anda yapılması gereken şeyleri bulandırmamalıyız. Olaylar şu anda esasen bu şekildedir. Eğer yapılması gereken yeni şeyler olursa, Dafa uygulayıcıları bunu kendiliğinden bilecektir.

Bu fırsatı size şunu söylemek için kullanmak istiyorum: yaşamları kurtarırken kendinizi geliştirmeyi unutmayın. (Alkış) üç işin tamamını yapmanız gerekmektedir. Düşüncelerinizi daima doğru ve erdemli tutmalısınız ve şeytan ile yüz yüze geldiğiniz zaman veya belirli durumlar ile karşı karşıya kaldığınız zaman bolca doğru düşünceler yollamalısınız; gerçekleri açıklamalı ve yaşamları kurtarmalısınız, fakat daha da önemlisi, kendinizi iyi bir biçimde geliştirmek zorundasınız. Eğer kendinizi iyi bir biçimde geliştirmezseniz, kudretli bir erdeme sahip olmayacaksınız, söylediğiniz şeyler Fa ile aynı doğrultuda olmayacak ve o zaman da, yaşamları kurtarmanız mümkün olamayacaktır. Söylediğiniz şeyler, içinde kudretli bir erdem ve güç barındırmaz ise, hiçbir etkiye sahip olmayacaktır ve şeytan bundan istifade edecektir. Dahası, eğer kendinizi iyi bir biçimde geliştirmezseniz ve doğru düşünceleriniz noksan olursa, belirli meseleleri ele alırken insani düşünme şekline eğilimli olursunuz ve o durumda da yaşamları kurtarma etkisine sahip olmayı başaramazsınız. Çok sayıda sıradan insan, Dafa uygulayıcılarına yardım ediyor. İşin aslı, onlar Dafa uygulayıcılarına ait şeyleri yapan sıradan insanlardır. Fakat sizler Dafa uygulayıcılarısınız. Sizin yapmakta olduğunuz şeyler, yapmanız gereken şeylerdir; sizler kendinize ait kudretli erdemi oluşturuyor ve Tanrısal bir yolda Tamamlanmaya doğru ilerliyorsunuz. O yüzden eğer kendinizi iyi biçimde geliştirmezseniz bir işe yaramaz. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Zamanınızı daha fazla almayacağım. Fa'ya çok çalışın, kitabı çok okuyun.

Olaylar Dafa uygulayıcıları için ne kadar zor olabilirse olsun veya yolculuğunuz ne kadar yorucu olabilirse olsun, geleceğiniz parlaktır. Geleceğinizin ne kadar parlak olduğunu giderek daha fazla görüyor ve aldığınız yolun ne türden bir yol olduğu konusunda giderek daha net bir hale geliyorsunuz. Shifu sizin için her şeyin en mükemmelini hazırlıyor, fakat sizler oraya ulaşmalısınız! (Yoğun Alkış)

Dafa uygulayıcıları, bugün ulaşmış oldukları yere varmış olarak, tüm seviyelerdeki canlıların, yüksek ve düşük seviyeli bütün canlıların takdirini kazanmış durumdadır ve şeytani varlıklar korkmuş, dehşete düşmüş bir durumdadır. Şu anda şeytani varlıklar, esasen, mantıksız bir biçimde, eski güçler tarafından düzenlenmiş olan faktörleri takip ediyorlar. Kullanılıyor ve Fa-düzeltmesine engel yaratan şeyler yapıyorlar. Bazı kötü yaratıklar, Dafa uygulayıcılarına yaklaştıkları an uyanıyor ve kaçıyorlar. Bazıları korkudan tir tir titriyor, bazıları da şu anda kötü bir şey yaparken tereddüt içerisinde. O yüzden, Dafa uygulayıcıları korkmamalı ve her şeyi doğru ve de asil bir biçimde yapmalıdır. Korku içerisinde olanlar şeytani varlıklardır. Bu zulmün başlangıç zamanlarında, Dafa uygulayıcıları sanki yalnızlarmış gibi görünüyorlardı ve bunun sebebi, o zamanlar içerisinde çok fazla sayıda şeytani faktörün var olmasıydı. Fakat gerçekte ise, o zamanlar bile yalnız bir durumda değillerdi, çünkü etrafta Tanrılar ve Shifu'nun Fa bedenleri vardı; gong vardı ve sizin kendinizi tam olarak geliştirmiş olan kısımlarınız da oradaydı. Bugün artık her şey daha iyi bir durumda! Birçok şeytani faktör yok oldu; bu kötü niyetli partinin şeytani hortlakları artık daha az ve Dafa'nın dünya üzerinde oluşturmuş olduğu alan, yoğunluğunun çok artması ile birlikte, devasa bir büyüklüğe ulaştı. Bu alanın üstlendiği en önemli görev [yarattığı en büyük etki] yaşamları kurtarma konusunda Dafa uygulayıcılarına yardım ediyor olması ve şeytanı bastırıyor olmasıdır -özellikle de en başlıca olanlarını. O yüzden de, esasen, sıradan insanlara ait dünyevi olayları kendi haline bırakmaktadır. Eğer bu alan geniş çaplı bir etki yaratmak için kullanılsaydı, etkisi oldukça büyük olur ve bu kötü ruhlu ÇKP'nin şeytani alanını bastırırdı. Bu arada, kötü niyetli partinin şeytani hortlakları tarafından istila edilmiş olan alanı, hızlı bir biçimde erimekte ve küçülmektedir. Dolayısıyla da, şeytani varlıklar korku içerisindeler.

Aslında Dafa'ya ait olan bu alan, sadece Dafa uygulayıcılarına yapıyor oldukları işlerde yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya insanlarını da cesaretlendiriyor, Çinli insanlar için hem yurtiçinde hem de yurtdışında bir cesaret inşa ediyor, kendilerini o şeytani faktörlerden kurtarmaları konusunda onlara yardım ediyor ve her anlamda pozitif bir etki taşıyor. Dolayısıyla, önünüzdeki yolculukta yaptıklarınızı daha da iyi bir biçimde yapmanızı, doğru ve ağırbaşlı olmanızı, daha güçlü doğru düşüncelere sahip olmanızı ve yaptıklarınızı daha da iyi yapmanızı umuyorum. Karşılaşabileceğiniz durum ne olursa olsun veya kendinizi ne gibi bir durumun içerisinde bulabilirseniz bulun, bir Dafa uygulayıcısı gibi olmalı ve düşüncesizce davranmamalısınız. Yeterince doğru düşüncelere sahip olmanız gerekmektedir. (Alkış)

Dafa uygulayıcılarının bugün uyguladıkları uygulama biçimi ve durumu, geçmişte uygulanan xiulian uygulama yöntemlerinden farklıdır. Sizler, yaşamları gerçek anlamda büyük çapta kurtaranlarsınız ve sizler bu denli muazzam bir göreve sahip olanlarsınız. Sergilediğiniz durumun, geçmişteki uygulamalarda sergilenen durumlardan tamamen farklı olmasının sebebi budur. Ve tam olarak bu sebepten dolayı, uygulamanızı ihmal etmemeniz veya eksikleriniz konusunda bahaneler yaratmak için bütün bu şeyleri kullanmamanız çok daha büyük bir önem taşıyor. O yüzden umuyorum ki, önünüzde duran yolda, yaptıklarınızı daha iyi bir biçimde yaparsınız. Pekâlâ, burada bitiriyorum, bugün söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. (Uzun, Coşkulu Alkış)