2005 Kanada Fa Konferansında Fa'yı Öğretme

(Li Hongzhi, 22 Mayıs 2005 ~ Toronto)


(Coşkulu Alkış) Günaydın! (Alkış) (Salon: "Günaydın Shifu!")

Hatırlıyorum, 20 Temmuz 1999'dan önce, düzenlemiş olduğumuz Fa konferansı burada gerçekleşmişti. (Coşkulu Alkış) O zamanlar, o şeytani ÇKP'nin baskı ve zulmü başlamak üzereyken, sizlere bazı şeyler söylemiştim: sadece etkilenmeden kalarak tüm durumları doğru bir biçimde ele alabilirsiniz demiştim. Tabii ki, bazı uygulayıcılar ne demek istediğimi anlarken, bazıları da bunu, hiçbir şey yapmayın, herhangi bir harekette bulunmayın şeklinde algılamıştı. (Shifu gülüyor) (Herkes gülüyor) "Etkilenmeden kalmak", kişinin sarsılmaz doğru düşüncelerinin ve doğru inancının hiçbir şekilde etkilenmeden kalması anlamına gelir. Bir Dafa uygulayıcısının yaşamları kurtarma sorumluluğunu inkâr etmesi ile ilgili bir şey değildi ve emirler vererek xiulian yolunda yürüme ve kendinizi geliştirme ile ilgili bile değildi. Bu nasıl işe yarayabilirdi ki? Yani, insanlar ne şekilde yapmış olursa olsun, bu netice itibarı ile xiulian'dir; o yüzden her bir kişi farklı bir anlayış taşıyordu ve her biri Dafa'yı farklı derecelerdeki insani takıntıları ile ele aldı; xiulian uygulama sürecinde, insan takıntıları vardır ki, bu takıntıların yok edilmesi zordur ve bu durum Fa ile ilgili farklı anlayışların ve kavrayışların oluşmasına sebep olur. O yüzden, bu şiddetli sıkıntının ortasında, farklı uygulayıcıların Dafa ile ilgili olan anlayışları ve sahip oldukları takıntıların miktarı, tamamıyla gözler önüne seriliyordu ve sizler zulüm esnasında insanların nasıl farklı bir biçimde davrandıklarını görüyordunuz. Bu zulüm bizim üzerimize zorla empoze edildi ve kabul edilmezdir, fakat zulüm yoluyla xiulian uygulamasındaki eksiklikler gerçekten de görüldü, aynen Dafa uygulayıcılarının muhteşem kısımlarının görülmüş olması gibi. Sizlerin Shifu'yu bu noktaya kadar takip ederek, zulmün üstesinden gelmiş olmanız hakikaten göz kamaştırıcı. (Coşkulu Alkış)

Daha önce söylemiştim, eğer bu zulüm olmasaydı, Dafa uygulayıcılarının uygulaması başka bir biçimde olacaktı. Tabii ki, geçmiş geçmiştir ve o aslında şu anda bir tartışma konusudur. Fakat olayların şu anda içinde bulunduğu biçimiyle, bu durumların içerisinde, gerçek Dafa uygulayıcılarının kendilerini Fa'nın içerisinde sarsılmaz bir biçimde hakikaten tutabilmeleri ve kendilerini Fa içerisinde geliştirebilmeleri, zulmü reddederken yaşamları kurtarabilmeleri ve bugün oldukları yerde olmayı başarabilmeleri gerçekten olağanüstü. Bu zulmün ne kadar adi, şiddetli ve sinsice olduğunu görüyordunuz ve üstelik bu durum, kendisini geçmişteki aydınlanmış varlıkların öğrencilerinin yaşadığı zulümlerden ayıran unsurlara sahiptir: tarih boyunca zulümler açık bir biçimde yapılmıştı, oysa bugün, bu şeytani ÇKP elinde, tarih boyunca insanlara yapılan zulümlerden kalan tüm aşağılık deneyimleri ve kirli taktikleri barındırıyor, o yüzden, bu zulümde ve aşağılık baskı da gizli bir biçimde, konuşulamayacak birçok taktik uygulandı. O yüzden mesele, dünya insanlarının bu konuyu öğrenmelerine, toplumun alarm haline geçmesini sağlamaya yardım etmeye, dünya insanlarının bu zulümdeki zorbalığa tepki göstermesini veya onların Dafa uygulayıcılarına olan desteklerini dile getirmelerini sağlamaya gelince -bunu yapmak oldukça zor görünüyor. Bundaki sebep şudur, şeytan gerçeği gizliyor ve sahip oldukları zalim taktikler dehşete düşürecek kadar şeytanidir. Daha önce asla böyle bir şey olmadı. Bu durum, aşağılık komünist partinin, bir yüzyıldan fazla bir zamandır kendisinde biriktirmiş olduğu en aşağılık tecrübelerin bir ürünüdür ve onlar, zulümde suç teşkil eden davranışlarını, aşırı derecede ağzı sıkı bir yöntem ile gizliyorlar.

Bir başka deyişle, Dafa uygulayıcılarının üzerine zorla empoze edilmiş olan bu şiddetli sıkıntının tarihte bir eşi benzeri daha yoktur. Eskiden, zulmün başladığı ilk zamanlar, [kötü insanlar] olayları herkese açık bir şekilde yaptılar ve Dafa uygulayıcılarını, kötü ve ezici bir atmosfer ile boş yere bastırmayı denediler ki, sanki dünya yıkılıyor gibiydi. Fakat şeytani güçler, çürümüş şeytanlar ve hain parti bunda başarılı olamadı. Daha sonradan farkına vardılar ki, benimsedikleri yaklaşım tarzı, zamanın geçmesiyle birlikte, uluslararası anlamda dikkat çekecek ve Çinli insanları kızdıracaktı ve daha büyük bir kamuoyu Dafa uygulayıcılarını destekleyecekti ve zulmü engellemek için çaba sarf edecekti. O nedenle, zulmü yavaş yavaş gizli bir hale dönüştürdüler. O durumda, birincisi, yüzeyde bu hain ÇKP sanki tekrar bir zafer kazanmış gibi göründü ve ikinci olarak, yüzeyde, her şeyin sanki sakin ve uyumluymuş gibi göründüğü sahte bir tablo çizdi. Bu esnada, bu görüntünün ardında, Dafa uygulayıcılarına gizlice kötü bir şekilde zulmetmeye devam etti. Sonraki aşamalarda, iş öyle bir noktaya kadar geldi ki, ÇKP tarafından kontrol edilen radyo istasyonları, televizyon kanalları ve gazeteler bile artık bundan bahsetmez oldu. Fakat yaptığı ezici zulümde sertliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Bunlar gangster bir rejimin zorbalık araçlarıdır ki, tarihte asla bir eşi daha görülmemiştir. Gördüğünüz gibi, bütün bu koşullar altında, dünya genelindeki ülkelerde bulunan medya ajansları, -büyük çoğunluğu- suçlar ve günahlar işlenirken sessizliklerini koruyarak, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm konusunda haber yapmadılar.

Tâbi bir başka faktör daha var ki, bu da şu anda Çin'in tüm dünya için ekonomik pazar haline gelmiş olmasıdır ve birçok ülke orada yatırım koşullarını gözetiyor. Bu durum, ÇKP'nin olağanüstü kaynaklara sahip olduğu anlamına gelmiyor veya ÇKP'nin Çin'in durumunu daha iyi bir hale dönüştürdüğü ve geliştirdiği anlamına gelmiyor ya da kötü ruhlu komünist partinin birtakım muhteşem yaklaşımlara sahip olduğu ve böylece de dünyanın her bir köşesinden yatırımcıları cezbettiği anlamına da gelmiyor: Aslında durum oldukça basittir: ÇKP, Çinli insanları fakir ve korkak bir hale getirdi ve böylece daha fazla para biriktirmek istiyor; aynı zamanda Çinli insanların çalışma ahlakı, onları işlerinde istikrarlı ve uzun süreli çalışmaya sürüklüyor. Bu durum, yatırımcıları cezbetti. Birçok kültürde, insanlar bir kez para yaptıklarında çalışmayı bırakıyor ve ta ki onu harcayana kadar bir daha çalışmıyorlar. Fakat Çinli insanlar -ÇKP tarafından fakirleştirilmiş ve de korkaklaştırılmış olarak- şu karaktere sahiplerdir, para biriktirmeyi sürdürmeyi isterler ve bu yüzden de para biriktirmeyi başardıkları sürece çalışmaya devam ederler. Bu durum, istikrarlı bir işgücüne ihtiyaç duyan çok sayıda büyük yatırımcıyı cezbetti, özellikle de teknik personele ihtiyacı olanları. O yüzden, bu kötü ruhlu ÇKP, Çinli insanların sahip olduğu bu ruh halinden istifade ediyor; Çinli insanları ve yatırımcıların fonunu kullanıyor ve devasa büyüklükteki finansal kaynakları, maddi kaynakları ve de insan kaynaklarını, insanları dizginlemek ve Falun Gong'a zulmetmek için kullanıyor. Ve bu yüzden birçok ülke, ekonomik çıkarları yüzünden, zulme karşı bir tavır takınmadı.

Zulüm boyunca, insan toplumunda savunulan hiçbir şeyin güvenilir olmadığını gördük. Dünyanın dört bir yanında, insan haklarından bahseden çok sayıda kişi ve inanç özgürlüğüne inanıyormuş gibi yapan çok sayıda ülke var ki ve bu öyle bir noktaya kadar ulaşıyor ki, görünüşte dünyadaki herkes bu şeyleri hayatın en temel ihtiyacı ve bir insan için en temel hakmış gibi görüyor. Fakat ÇKP, Çinli insanlara zulmettiğinde ve onların sahip olduğu insan haklarını ve inanç özgürlüğünü, dehşete düşüren bir şeytanilikte ve şiddetli bir biçimde ayaklar altında çiğnediğinde, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda hükümet ve medya sessiz kalmayı sürdürdü. Bir başka deyişle, maddi çıkarlar tehlikeye girdiğinde, bütün o inanç özgürlüğü ve insan hakları konusundaki konuşmalar, bir anda onlara hiçbir şey ifade etmeyen bir şey haline geliyor. İnsanların vicdanına gelince, pekâlâ, bu durum içerisinde insanların güya sözüm ona vicdanlarının aynı şekilde bir hiç haline geldiğini görebiliyoruz. Reklâmı yapılan ve sadece belirli kişilerin pratik, kişisel çıkarlarını koruyan bir şeyler haline geliyor. Öte yandan, Dafa, sizin xiulian uygulayarak anladığınız, kozmosun asıl "gerçekliği"dir. O sonsuza dek değişmez ve de sabittir. Onun erdemli öğretileri tüm durumlar ve koşullar içerisinde sürdürülür; onlar insanların takip etmek zorunda oldukları şeylerdir, durum ne olursa olsun. Herhangi bir durum içerisinde, bir uygulayıcının doğru düşünceleri güçlü olduğu müddetçe, ondan gelişim elde edebilir, rehberlik ve yardım alabilir; böylece de o kişinin sahip olduğu doğru düşünceleri güçlendirir ve ne olursa olsun, herhangi bir insan taktiğinden gelecek olan engellemeleri veya yoluna çıkabilecek olan şeytani ayartmaları savuşturmak için ona yardımcı olur. Bu kozmosun yasasıdır ve insanoğlunun Tanrılara olan doğru ve erdemli inancıdır ve de uygulayıcılar kendilerini yükseltmede gelişim gösterdikçe "gerçeğin" kendini göstermesidir. Sıradan insanların, sıradan insan çıkarlarını gözetmek amacı için yaptıkları çığırtkanlıkların hiçbiri onunla kıyaslanamaz. Bir başka deyişle, bütün bunlar sıradan insanları aşmaktadır ve Dafa uygulayıcılarının bu zulümden geçmeyi başarabilmesinin sebebi budur.

Bu iki sebep ile birlikte, en temel seviyede, aslında -çok sayıda hükümetin ve dünya genelindeki neredeyse tüm büyük medya kuruluşlarının bir duruş, bir tavır göstermemesinin ardında bir başka faktör daha vardır. Ve bu, eski kozmosta bulunan eski güçlere ait faktörlerin Fa'yı edinmemiş olan tüm dünya insanlarını engelleyerek, bu meseleye karışmalarına izin vermemesidir. Amaçları Dafa uygulayıcılarının belirli yerlerde "test" edilmesini sağlamaktır. Eğer dünya insanları bu meseleye iştirak etseydi, o durumda Dafa uygulayıcılarının "testi" o kadar da kötü olmayacak veya onlar için tasarlamış oldukları acımasız, gaddar "sıkıntılardan" geçerek, yeterli olup olmadıklarını belirleme amacına ulaşamayacaklardı. Bunu yapmış olmalarının en mutlak sebebi işte budur.

Fakat bununla birlikte, ne olursa olsun zulüm boyunca Dafa uygulayıcıları ve ben, bu zulmü tamamen reddettik. O yüzden, bizler bu zulmü tamamen reddederken, Shifu'nun gereksinimlerini takip eder, sahip olduğunuz eşsiz xiulian durumunu sürdürür ve bir Dafa uygulayıcısı olarak sorumlu olduğunuz her şeyi iyi bir biçimde yaparsınız -azimli olmanın anlamı işte budur. Sizlere daha önce söylemiştim, iş xiulian uygulamasına gelince, geçmişteki tüm uygulayıcılar uzun süreli, çok zorlu testler ile sizinki gibi çetin bir xiulian durumu yaşardı. Ve özellikle bir kişi, etrafında, kendisine pratik yollarla fayda sağlayan şeyler ile birlikte uygulama yaptığında hakikaten zordur. Bir şeyler kazanmak için birçok şans işte tam orada durur, uygulayıcıyı baştan çıkarır ve gardınızı birazcık bile düşürdüğünüz zaman, düşünceleriniz, anlayışınız hatta insan düşünceleriniz sizi akıntı ile birlikte sürükleyecektir. O yüzden xiulian'in bu formu çok zordur. Fakat zor olduğu için -farklı bir perspektiften bakıldığında- bu şunu gösteriyor, Dafa uygulayıcıları bugün yüksek seviyelere doğru kendilerini geliştirebilip, xiulian uygulayabiliyorlar. Eğer ortam çok zahmetli olmasaydı, o durumda uygulayıcıların insan yüzeyinde ve o kişinin varlığının ana vücudunda gerçekleşen direkt testler, o kadar da şiddetli olmazdı.

Biliyorsunuz, tarih içerisinde ister dinler olsun, ister çeşitli xiulian uygulama formları, onlar, kişinin uygulaması içerisinde, o kişinin en dış yüzey kısmından -gerçek figürden- sorumlu olmazlardı. Yani bir başka deyişle, onlar için kişinin ana ruhunun uygulamada başarılı olup olmaması önemli değildi. Onların büyük çoğunluğunun derin dinginlik durumunda uzun zaman xiulian uyguluyor olmasının sebebi budur. Hareketsizlik durumu içerisinde, takıntılar yok edildiğinde, kendisini gösteren çeşitli durumlar, sadece uygulayıcının yardımcı ruhu üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Fakat Dafa uygulayıcılarının toplum içerisinde uygulamakta olduğu xiulian'in bu formunda, uygulayıcıların kendilerinde kalmış olan insan takıntıları varlığını sürdürmektedir ve kişi açısından şahsi menfaatlerini cezbedici birçok şey, yüzey kısımda, kendisini en direkt biçimde göstermektedir. Ve bu durum konuyu, yüzeydeki uygulayıcının xiulian uygulamasına odaklanma konusuna götürmektedir, böylece de yüzeydeki insan kısmının değişimini asıl mesele haline getirmektedir. O zaman bu durum, xiulian'de üzerinde durulan en ilgi çekici nokta haline gelir. Onun dışında, dayanak noktası şudur, kurtuluşun hedef aldığı şey, kişinin ana vücududur ve de geliştirilecek olan şeydir; o sebeple kişinin gerçek uygulaması en büyük öneme sahip şey haline gelir ve xiulian uygulama yolu kişinin yüzeyinin doğrudan test edildiği bir uygulama yöntemi biçimidir. Yardımcı ruhun ve kendilerini insan bedeninde gösteren diğer yaşamların yaşadığı testler o kadar da direkt değildir, çünkü onların hepsi, kaybolmuşluğu belirli bir miktarda kırıp aşabilmekte iken, yüzeyde bulunan kişi ona elverişli yollarla fayda sağlayabilen tüm unsurlar tarafından doğrudan test edilir. Dafa uygulayıcılarının uygulamaları ile ilgili olarak eşsiz olan şey işte budur. Ve ben: "İnsanoğlu şimdi kendisini gerçek anlamda Tanrılar haline geliştirebilir" dediğimde, söylemek istediğim şey buydu. "Şu anda içinde bulunduğu form içerisinde, xiulian'de kendini geliştiren kişinin kendisidir" demiştim, çünkü insan vücudu, xiulian sürecindeki en önemli vücut haline gelmiştir.

Eskiden bu Dafa ilk öğretildiğinde, çok sayıda Tanrı bunu anlamadı ve bu yüzden de şöyle söylediler: "İnsanlara çok fazla değer veriyorsun." Bundaki saklı anlam şu idi: "Bizler üzerine odaklanacağına, insanlar üzerine odaklanıyorsun." Geçmişte insanları kim ciddiye aldı? İnsanoğlu çok fazla sayıda takıntıya, saplantı, tutku ve arzuya sahiptir; davranışları çok kalitesizdir ve düşünceleri çok karışıktır. "Neden insanları kurtarmak istiyorsun?" diye düşünüyorlardı. Tabii ki, bu durum onların bilmediği çok sayıda sebebi içeriyordu. Geçmişteki derslerde sizlerle şunu paylaşmıştım, düşük seviyeli Tanrılar insan ırkının bulunduğu yüzey seviyesindeki olayların gerçek durumunu bilmiyorlar. Çok uzun yıllar sürecinde, insan tarihinde çok fazla şey meydana geldi ve yüzeydeki insanoğlu, yaşadıkları çeşit çeşit reenkarnasyonlarda, inanılmaz derecede sabretti. Fa-düzeltmesi tüm yaşamları kurtarmaktadır, o yüzden, o yaşamlar nasıl kurtarılamazdı? Dafa kozmostaki Fa-düzeltmesinde, olaylar geçmişteki herhangi bir uygulama formundan farklı bir şekilde gerçekleştiriliyor -o uygulama, sadece, belirli tipteki tek bir yaşamın sorumluluğunu veya sadece belirli bir alanın içerisinde bulunan yaşamların sorumluluğunu üstleniyordu. Fa-düzeltmesi, kurtarılabilecek olan tüm yaşamları kurtarmak içindir ki, buna Tanrılar tarafından yaratılmış olan tüm yaşam formları dâhildir ve onlar kişinin asıl vücudunda sahnelenmektedir. Dahası, çok sayıda insan uzun, yorucu yıllar boyunca büyük zorluklardan geçti, o yüzden onlar nasıl kurtarılamazdı ki? İnsanoğlu, Üç Diyar içerisinde bulunan en önemli yaşam değil mi? Üç Diyar içerisinde bulunan tüm yaşamların kurtarılması gerekmiyor mu? O halde hem bu uygulama formu, hem de insan ırkının oluşturduğu bu temel ve tarihin uzun yılları boyunca yaşanmış olan çileler, işte tam olarak bu şeyler, insanoğlunun tüm zamanların en büyük kudretli erdemini elde etmesini sağlayan şeyler değil midir? Ve bu canlılar en seçkin yaşamlar sayılmak ve de kurtuluş için ilk başta göz önünde tutulmak zorunda değiller midir? Bu insan yeri, Fa-düzeltmesinin temel noktası olarak ayarlandığında, bu sadece ilk öncelik olarak bu grup yaşamı, yani insanoğlunu kurtarmak için yapılan bir ayarlama değil midir?

Tabii ki, bu hiçte o kadar basit değil. Bugüne ait her şey geçmişte, önceden görülüyordu. Üç Diyarın ilk olarak yaratıldığı zamanlarda, düzenlemeler yapılmaya başlandı ve sonra da, insanoğlunun en dış yüzeyindeki insan formu içerisinde, Fa-düzeltmesi dönemi tarafından ihtiyaç duyulacak olan yaşamlar ve durumlar aşamalı bir biçimde ayarlandı ve o zaman bu durum, bu denli uzun yıllardan geçme süreci içerisinde, o yaşamların muazzam derecede kudretli erdem elde etmelerini sağladı. Yani bir başka deyişle, insanoğlunun yüzeyinde bulunan şey, sadece basit bir insan değildir. İnsanoğlunun yetersiz davranışları ve bilgeliği, insanoğlunun içinde bulunduğu seviyenin sınırlamalarının, Üç Diyarın ortamının ve de insanoğlu yaratılırken kullanılan standardın sınırlamalarının sonuçlarıdır. Bu, sadece olayların tezahürleri içerisinde algılanamaz, çünkü bir faktörün seviyesi ne kadar yüksek ise, insan vücudunun yüzeyinin seviyesinde, onun farkına varmak bir o kadar zordur. Fark edilemeyen bütün bu şeylerle birlikte, insanoğlunun gerçek durumu, sayısız seviyelerde bulunan yaşamlardan sonsuza dek gizlenmekteydi. Her Tanrı, Üç Diyar ile kozmos arasındaki ilişkiyi biliyor, diye bir şey yoktur. Bildiğiniz gibi, tarih süreci boyunca, insan toplumundan çok sayıda kültür ve birçok peygamber geçti, fakat Tanrıların, hatta Üç Diyara en yakın olanların bile bu gibi birçok şeyden haberi yoktur. Bu garip değil midir? Peki, o halde neden? Niçin bilmiyorlar? İnsanoğlu geçmişteki bazı filozoflar tarafından oluşturulan birtakım doğru ve erdemli öğretileri anlayabiliyorken, hem de bunun yanı sıra, insanoğlunun geçirdiği tarihi süreç içerisinde, yüksek doğruluklu kehanetler buraya bırakılırken, Tanrılar bunu nasıl bilemeyebilirdi?

Aslında, insan dünyasında ve Üç Diyar içinde çok sayıda gizem vardır ve çok sayıda gizem Tanrılar tarafından bilinmemektedir. Ve insanoğluna ait olan zaman ile o çok ama çok sayıdaki Tanrılara ait zamanlar arasında, inanılmaz ve de sayılamayacak kadar çok farklılıklar bulunmaktadır. İnsanoğlunu bir parçacık olarak düşündüğümüzü varsayarsak, o durumda, Tanrısal bir varlık daha iri bir parçacığın büyüklüğüdür -yani hacim anlamında konuşacak olursak- insan dünyasının uzun, yorucu tarihi konusunda, onun sezebileceği, farkına varabileceği ve bilebileceği şeyler oldukça sınırlıdır. Büyüklüğü, insan ırkının parçacıklarından daha küçük olan parçacığa gelince veya moleküler bir parçacıktan daha küçük olan bir Tanrıya gelince, ona ait olan zaman çok hızlı ilerlemektedir. Çok sayıda yaşamın Üç Diyarın asıl tarihi hakkında, Üç Diyarın var olma sebebi hakkında veya yaşamın var olma sebebinin gerçek anlamı hakkında hiçbir şey bilmemesinin sebebi budur. Bir Tanrı gerçek anlamda ölmez, fakat kendi alanı içerisinde yeniden doğar. Bunu tanımlamak için sadece "yeniden doğuş" cümlesini kullanacağım. İnsanlar nasıl doğumdan, yaşlılıktan, hastalık ve ölümden geçip yeniden reenkarne oluyorsa, o da benzer bir biçimde, -kozmosta var olan oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş yasası yüzünden- her şeye yeni baştan başlar. Kozmosun yaratılma zamanı geldiğinde, Fa gerçeklikleri içerisinde, döngüsel yenileme yasası düzenleniyordu ve bu nedenle, Tanrıların bulunduğu seviyelerde bu olgu benzer bir biçimde var olmaktaydı. Sadece, Tanrılar için, onların kendi âlemleri içerisindeki zaman sanki sonsuzmuş gibi görünüyordu. Bir de aynı zamanda, Tanrılar, ölüm düşüncesini çok korkutucu bulan ve öbür dünyanın var olup olmadığı konusunda emin olmayan insanoğlunun aksine, kendi yeniden doğuş süreçlerinin farkındadırlar. Bütün bu şeyler bu yanılgının parçalarıdır ve insanların bilmesine izin verilen şeyler değillerdir. Fakat Tanrılar, kendi ilahi durum ve vaziyetleri içerisinde, onları bilirler. Sadece, onlar yeniden doğduğunda, önceden sahip oldukları hafıza silinir -yeniden doğduklarında geçmişe ait olan tüm hafıza yok olur. İşte onlar bu şekildedir. Fakat onlara göre, her şey o kadar uzundur ki, yaşam sanki asla son bulmayacakmış gibidir. Yeniden doğuş sürecinde, geçmişe ait şeyleri artık daha fazla bilmiyor hale gelirler. O yüzden, uzun yıllar boyunca, kozmosta bulunan Tanrıların tümü, Üç Diyarın içerisinde gerçekleşmiş olan tarihi biliyor, diye bir şey yoktur. Hatta bugünün Fa-düzeltmesine dahi gelince, bütün Tanrılar bunun ne olduğunu biliyor, diye bir şey de yoktur ve ne de onların tümü, Fa-düzeltmesinin her bir adımını anlayabiliyor ya da görebiliyorlar. Çok sayıda âlemlerdeki yaşamlar Fa-düzeltmesini neredeyse tam önlerine geldiği anda görüyorlar, ta ki yetişene kadar onu göremezler. Bu Fa-düzeltmesinde, kozmosun yaşamlarının farklı yollarla, farklı biçimlerde davranmasının sebebi işte budur. Bazıları pozitif bir anlayışa sahip, bazıları negatif ve bazıları da pasif. İşte bu şekildedirler. Bugünün insan toplumu içerisinde farklı biçimlerde davranışlar sergileyen insanoğlunun davranışları, sizlere söyleyebilirim ki, olayların yüksek seviyelerde ne şekilde olduğu ile oldukça benzerlikler taşımaktadır.

20 Temmuz 1999'dan önce -Dafa'nın geniş çaplı yayıldığı dönemde- farklı seviyelere ait yaşamlar ve farklı seviyelerdeki Tanrılar ne türde bir durumun içerisindeydi? Şöyle diyorlardı: "Vay canına! Dafa çok yüce! İnsanoğluna bu denli iyi bir Fa'nın öğretilmesi ne kadar da üzücü ve bu, insanlar en kötü durumdayken yapılıyor." Bazıları: "Belki de sadece böyle bir zamanda onu yayma yoluyla, Dafa'nın görkemi gösterilebilirdi" şeklinde düşünüyordu. Bir de ayrıca: "Li Hongzhi çok merhametli, o yüzden tüm kötü şeyleri onun üzerine itelim ve onun günah ve karmalar üzerinde çalışmasını sağlayalım." Fırsatı kötü şeyler yapmak için kullandılar. Üzerime bindirilen karma gökler kadar devasa fazlalıkta idi ve bunu gören çok sayıda Tanrı: "Bunun üstesinden hala gelebilecek mi?" diye düşünüyordu. Her ne kadar kendi aralarında farklı düşüncelere ve anlayışlara sahip olsalar da, oynadıkları rol o zamanlar büyük oranda pozitif idi. Fakat 20 Temmuz 1999'da zulüm bir kez başladığında, düşünceleri değişti. Çok büyük sayıdaki çeşit çeşit yaşamlar, geri çekilmiş, pasif bir tutum sergilediler ve olayları sadece izlediler; çürümüş şeytanların çok kötü şeyler yaptıklarını ve zulmü sürdürdüklerini gördüklerinde, hiçbir şey yapmadılar, sanki benim başarıp başaramayacağımı görmek için izliyorlardı. "Eğer bunun üstesinden gelebilirsen, o durumda, vay canına bu gerçekten olağanüstü bir şey ve o zaman seni destekleyeceğim." şeklinde düşünüyorlardı. Fakat eski güçlerin ve eski yaşamların kışkırtmalarının ardından ortaya çıkan engeller yüzünden ve dünyanın şeytani, yıkıcı bir güç ile dolup taştığını görmeleri üzerine, her bir yaşam bencil düşünceler geliştirdi. Ana düşünce: "Bunun başarılı olması hakikaten çok zor. Eğer bir işe yaramaz ise, ben de bundan etkileneceğim." şeklinde idi. O sebepten dolayı bir duruş sergilemediler. Çok, pek çok sayıdaki âlemdeki yaşamların tamamı neredeyse böyleydi. Kozmosun yasasının kurtarmak niyetinde olduğu şey, kesinlikle sayısız âlemlerdeki yaşamlardır. Fakat bununla birlikte, yaşamlar için olan gereksinimler çok yüksek olamaz. Eğer herkes çok doğru ve dürüst olsaydı, kozmosun Fa-düzeltmesinden geçme ihtiyacı olmayacaktı. Tam olarak, yaşamlar bu hale, artık yeterince iyi olmayan bir duruma gelmiş oldukları için, o şekilde davrandılar. Ve işte Tanrılar Fa-düzeltmesine de Dafa uygulayıcılarına bu şekilde davrandılar.

Tabii ki, Fa-düzeltmesinin tamamı durmaksızın ilerledikçe, dünyadaki durum ve Üç Diyarın tamamındaki durum durmaksızın değişiyor. Bugün insanların sergilediği ve sizin tarafınızdan görülen davranışlar, olayların cennetlerde nasıl olduğu ile oldukça benzerlik taşıyor. Yani farklı bir şekilde ortaya koyacak olursak, eğer dünya insanlarının pek çoğunun yaşamı o göksel vücutlara tekabül ediyor ve belirli altyapılara sahip ise, o zaman bir düşünün: o kişilerin burada ne şekilde davrandığı, olayların daha yüksek boyutlarda ne şekilde olduğu ile doğrudan bağlantılı değil midir? Tabii ki, en dış yüzeyde bulunan insanlar olaylar hakkında net değiller. Şu anda çok sayıda insan ileri doğru adım atma niyeti taşıyor, çünkü çok sayıda farklı boyutların yaşamları ve de Kralları, Dafa'nın Fa-düzeltmesindeki başarısının durdurulamaz ve kesin olduğunu görebiliyor. O yüzden de, duruşlarını birbiri ardına sergiliyorlar ve davranışlarında bunları gösteriyorlar. Eski kozmosun en son faktörleri, bu aşamanın geliyor olduğunu uzun zaman önce görmüştü. Kozmosta hala, daha yüksek, final yaşamlar bulunuyor ve onlar her ne kadar eski güçlerin faktörleri ile ilişkili olmasalar da, yine de eski yaşamlardır ve kendilerinde, sapmalarının ardından biçimlendirmiş oldukları düşünce, fikir ve kanıları barındırıyorlar. Dafa uygulayıcılarına baktıklarında, kendilerinde hala eski kozmosun eksikliklerini ve çarpık karakteristik özelliklerini barındırıyorlar ve bütün bu şeyleri desteklemeye çalışıyorlar. Bu türde bir zulüm, Dafa uygulayıcılarına uygulamalarında yardım edebilir diye düşünüyorlar. Sahip oldukları düşünceler engelleyici bir etki yaratıyor ve insanların Fa ile ilgili anlayışlarını engelleyerek, yüzey dünya ile diğer boyutlar arasında bir bölme yarattılar. Bir kişi sadece bu gibi durumların altından kalkabildiğinde o kabul edilebilir bir şey olur şeklinde düşünüyorlar ve daha aşağı seviyelerde bulunan yaşamlar ve de dünya insanları, bu gibi bir durum karşısında, sadece duruşlarını gösterirlerse elde tutulabilirler şeklinde düşünüyorlar. Bir yaşamın böylesi bir durum altında bir seçim yapması o yaşamın göz kamaştırıcılığını kanıtlar, fakat Fa-düzeltmesinin ne olduğunu kavramamış oldukları bu durum içerisinde, bu olanlar gerekli miydi? Ve en önemlisi şu ki, geleceğin kozmosu olayların bu şekilde yapılmasını istemiyor. Ve Fa-düzeltmesi bu negatif rakip faktörleri tanımıyor. Dahası bu bir yaşamın bu zaman dönemi içerisinde Fa-düzeltmesine karşı olan tutumudur ki, bu çok önemlidir ve bu Fa-düzeltmesine tesirde bulunmaya çalışan o "final yaşamları" da kapsamaktadır.

Fa-düzeltmesi, Dafa uygulayıcılarından ziyade, tüm yaşamların geleceğine tesir etmektedir. Fa-düzeltmesinin sınırsızlığını düşünecek olursak, kim ona dâhil olmayabilir ki? Ve aynı zamanda da, bir yaşamın Fa-düzeltmesine karşı tutumu en büyük öneme sahip şey olduğu için, hiç kimse yaşamları mühürleme hakkına sahip değildir ve hiç kimsenin onların Fa-düzeltmesine ve Dafa'ya karşı bilgisizce günah işlemelerini sağlamaya hakkı yoktur. Eski güçlerden kaynaklanan bu burnunu sokma olayının, kesinlikle gerçekleşmemesi gerekiyordu. Sadece şu şekilde gerçek olur: yaşamlar bu meseleye bakabildiğinde ve herhangi bir kontrol altında olmadan kendileri için bir pozisyon belirleyebildiklerinde ve de herhangi bir faktörün sebep olduğu bir engellemeden muaf oldukları durumda, işte o zaman gerçek olur. Durum bu olmadığında, tasarlamış oldukları şey, belirli yaşamların iyi davranmasının ve de belirli yaşamların kötü davranmasının bir tezahürü değil midir? Bu, o yaşamların gerçek davranışı mıdır? Değildir! Fakat şu andaki duruma göre, kozmosun eski final faktörleri, gelecek için oluşturulmak istenilen şeylere ve gelecek için kurulması gereken şeylere engelleme yaratmaya hala devam ediyor.

Bugün dünyada bulunan yaşamların [şahit olduğumuz] davranışları eski güçlerin tesirine rağmen işte şöyledir; farklı âlemlerde bulunan yaşamlar ve Tanrılar yavaş yavaş uygun buluyor ve Dafa'ya destek veriyorlar. Bununla birlikte, bu onaylama durumu, Dafa'nın, Fa-düzeltmesinin ve Dafa uygulayıcılarının gerçek anlamda, kayıtsız şartsız kabullenilmesi durumu değildir; ondan ziyade Fa-düzeltmesinin başarısının büyük hızının, kozmik vücudun tamamını kaplamasının bir sonucudur, bu durum onları seçimsiz bırakmıştır. Tabii ki, onların kayda değer bir kısmı, durumu gerçek anlamda kavradı, çünkü şu anda, bu Fa-düzeltmesi sürecinin ve gelecek için olan her şeyin başarıya ulaşacağının kesin olduğunu görebiliyorlar. Elbette, dünya insanları aslında bütün bunların farkında değil. Onlar sadece, bu gangster hükümetin yaptığı zulmün Falun Gong'u sindiremediğini görebiliyorlar ve insan seviyesinde bir farkındalık sergilediler: "Vay canına! Falun Gong şöyle şöyle bir şey. Falun Gong, bu kadar uzun zamanın ardından şeytani, kötü ÇKP'nin baskısından korkmadı ve ona boyun eğmedi. Aksine, ÇKP, Falun Gong'a zulmetme sürecinde kendi kendini yok ederken, Falun Gong giderek büyüdü ve işler onun açısından iyi gitti. Falun Gong inanılmaz!" Bir de aynı zamanda, Çinli insanlar için, Dafa uygulayıcıları tarafından sergilenen doğru düşüncelerin nitelikleri, Çin uygarlığının ahlak değerlerinin tekrar yenilenebileceği konusunda umut olduğu izlenimini uyandırdı. O hırslı ve ahlaksız memurlar ve işlenen suçlar, ÇKP tarafından yönetilen o toplumda kontrolden çıkıyor. Bir başka şey de şu ki, Çinli insanların Fa'yı kavraması ve elde etmesini sağlamak için, Çinli insanların zihinleri, Fa-düzeltmesi ilk başladığında serbest bırakılıyordu ve bu onları oldukça zeki bir hale getiriyordu. Fakat bu zulüm esnasında o zekâlarını Fa'yı anlamakta kullanmadılar ve onun yerine suçlar işlemek için kullandılar. O yüzden, Dafa uygulayıcılarına zulmedilen son birkaç yıl boyunca, Zhen-Shan-Ren'e saldırdılar ve asi şeyler empoze ettiler ve bu durum, yaşamların işlediği suçların aşırı derecede gizli ve karmaşık olduğu yollar yarattı. ÇKP'nin düzenbaz çetesinin, Çin'in şu anki kötü durumu ile baş edebilmesinin hiçbir yolu yoktur. İşlemiş oldukları suçları ve toplum içerisinde yaptıkları karışık problemleri -ki şu anda onlarla yüzleşmekteler- tersine çevirebilmelerinin tek kelimeyle hiçbir yolu yoktur.

Şu anda bütün bunları söyledim, çünkü bugün burada tekrar size Fa'yı öğretiyorum. (Coşkulu Alkış) Beş veya altı yıl geçti ve ben bugün burada tekrar Fa'yı öğretiyorum ve farklı hisler taşıyor olabilirsiniz ve bu durum en son defa burada bulunmuş olan uygulayıcılar için daha fazla olabilir. Bizler temel anlamda, bu adi, acımasız zulmün üstesinden geldik [ve söyleyebilirim ki] Fa-düzeltmesi sürecinden beri bu adi ÇKP'nin faktörleri şiddetli ve de çok hızlı bir biçimde, büyük çapta yok edildi. Aynen söylemiş olduğum gibi, onlar adi, hain ve kötüdür. Var oldukları müddetçe kötü şeyler yapmaya devam edecekler. O yüzden Çin'de, her ne kadar orada bulunan insanlar ve dünya çarpındaki birçok başka insan üzerindeki -o kötü komünist partinin şeytani faktörlerinden kaynaklanan- engel yok edilse de, yavaşlatılsa da ve azaltılsa da ve artık gerçek anlamda o kadar etkili olmasa da, Dafa uygulayıcılarına karşı olan zulüm hala sürdürülmeye devam edecek. Onlar tam olarak yok edilene kadar devam edecek ve o noktada zulüm son bulup, bitecek. ÇKP'nin o şeytani faktörleri, Fa-düzeltmesinde, Tanrılar tarafından kesinlikle temizlenecek. (Coşkulu alkış)

Bu kötü ruhlu ÇKP kendisinin sınırda sallanmakta olduğunu ve her şeyin bittiğini görebiliyor. Çok sayıda insan, kendi için bir çıkış yolu arıyor ve birçoğu da zulüm sırasında işlemiş olduğu suçları gizlemeye çalışıyor. Ve tabii ki, çok daha fazla insan da o kötü ruhlu partinin organizasyonlarından ayrılmak, istifa etmek istiyor. Bütün bunlar, bu dokuz canlı partiyi umutsuzluğa itiyor ve onları korkutuyor. Şu durum göze çarpıyor ki, partiden ayrılmalar onları korkutan titretiyor. Onlar için her şey bitiyor ve şimdiden bunun onların sonu olduğunu görebiliyorlar. Sıradan insanlar, gerçekleşmekte olan olaylar konusunda ne türde bir tutuma sahip olurlarsa olsunlar veya Çin toplumuna ve uygarlığına ne olacağı konusunda ne şekilde endişelenirlerse endişelensinler, boş yere endişeleniyorlar. Antik dönemlerden bu yana Tanrılar hiçbir toplum veya birey üzerindeki kontrollerini asla ellerinden bırakmadılar. Tanrılar bir toplumun kargaşaya sürüklenmesini istediğinde kargaşaya sürüklenecektir; Tanrılar bir kişinin azgınlığa sürüklenmesini istediğinde, o kişi azgınlığa sürüklenecektir ve Tanrılar bir toplumun istikrarlı olmasını istediğinde o toplum istikrarlı olacaktır. O kötü ruhlu komünist kampı ne kadar büyük olursa olsun, Tanrılar onu sona erdirmek isterse, birkaç günde dağılıp yok olacaktır. (Alkış) Bunların hepsi, Tanrıların bir şeylere ihtiyacı olup olmadığına bağlıdır. Öyle değil midir?

Burada, insan toplumunda bulunan her şey Fa-düzeltmesi için yaratıldı ve bugün var olmakta olan her şey benim Dafa uygulayıcılarımın Fa'yı onaylaması uğrunadır. Şunu aklınızda tutun: sizler bugünün dünyasının yıldızlarısınız, sizler yaşamların en büyük dikkatle izlediği yaşamlarsınız ve sizler insan dünyasında bulunan her bir insanın geleceğini belirleyen yaşamlarsınız! (Alkış) O yüzden, tüm yaşamları kurtarmak ve kendinizi iyi bir biçimde geliştirmek sizler için, Dafa uygulayıcıları olan sizler için, en büyük öneme sahip şeydir. Bu yapılanlar sadece sizin kendi varlığınızın Tamamlanmaya ulaşması için yapılmıyor -bu aynı zamanda canlı varlıklar ve daha fazla yaşam tarafından size bağlanmış olan umutları da yerine getirmektir. Tamam, Burada bitireceğim. (Uzun, coşkulu alkış)

Şu anda sizler yapmakta olduğunuz şeylere odaklanmak zorundasınız, o yüzden çok sayıda başka şeyler hakkında konuşarak, dikkatinizi şu anda yapmakta olduğunuz şeylerden ayırıp başka yönlere çekmek istemiyorum. Şu anda yapmakta olduğunuz şeyler önemlidir, dolayısıyla daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. (Coşkulu Alkış)