Chicago Şehrinde Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 26 Haziran 2005)


Hepinize iyi öğlenler diliyorum! (Uygulayıcılar: "İyi öğlenler Shifu!") Çok çalışıyorsunuz!

Son zamanlarda neredeyse bütün Fa konferanslarına katıldım. Sizin de bildiğiniz gibi, Fa-düzeltmesi süreci esnasında, durumda sürekli olarak değişimler oluyor. Örneğin şu anda, yaşamları kurtarma konusunda, insanların ÇKP'yi ne şekilde anladığı meselesini çözüme kavuşturmak gerekiyor. O yüzden, Dokuz Yorum ile bağlantılı konular üzerinde çalışıyorsunuz. Eğer şimdi diğer konular ile ilgili çok fazla konuşursam, yapıyor olduğunuz şeyler üzerindeki dikkatiniz dağılabilir. O yüzden fazla konuşmayı planlamıyorum. Chicago'ya vardığımdan beri, konferansa gelip gelmeme konusunu düşünüyordum. (Shifu gülümsüyor) Bu konu üzerinde yeniden düşündükten sonra, gelmeye karar verdim; çünkü son zamanlarda düzenlenen konferansların her birinde, henüz [uygulamaya] yeni adım atmış veya anakara Çin'den henüz yeni gelmiş bazı uygulayıcılar oluyor. Ve tabii ki, uygulayıcılar Shifu'yu görmek istiyorlar, o yüzden de sizi şahsen görmek için gelmeyi düşündüm. (Coşkulu Alkış)

Bu fırsatı bir şeylerden bahsetmek için kullanalım. Bildiğiniz gibi, Fa-düzeltmesi dönemindeki Dafa uygulayıcıları olarak sahip olduğunuz görev, [bu muazzam sorumluluk] hakikaten çok ama çok büyük. Önünüzde duran şey, sadece kişisel bir xiulian uygulaması veya sadece birkaç insanı kurtarmak değildir. Tüm insan ırkı ile -özellikle de Çinli insanlar ile- karşı karşıyasınız. Durum sonradan değişecek ve o zaman insanları kurtarmak bu kadar zor olmayacak. Fakat olaylar şu anki durumundayken, Çinli insanları kurtarmak son derece, muazzam derecede zor. O yüzden, bunu yapmak için, kötü insanları şok eden ve onları korkudan titreten her türlü yolu deniyorsunuz ve bu durum, gerçeği açıklama ve yaşamları kurtarma konusunda çok büyük bir etkiye sahip. Bu şeyleri iyi yapıyorsunuz, fakat bazen fazla aceleci ve aşırı derecede sabırsız davranıyorsunuz.

Son zamanlarda, ÇKP'nin yargılanması konusunun sonraya bırakıldığını duymuş olabilirsiniz. Bu konuda bir düşüncem var. Size uzun bir zaman önce, bir Dafa uygulayıcısının veya bir xiulian uygulayıcısının hiç bir düşmanının olmadığını söylemiştim. Sizin rol oynadığınız tek şey, yaşamları kurtarmaktır ve sizin, insanları cezalandıran veya yargılamayı telaffuz eden insan yöntemlerini ve prensiplerini kullanmak ile hiçbir ilginiz yoktur. Bu, temel bir meseledir!

Fakat şeytanı durdurmak, artık kurtarılamayacak olan insanları ve ÇKP'nin fanatik takipçilerini durdurmak için, birtakım aktiviteler düzenlemek ve bazı şeyler yapmak, sizin açınızdan gereklidir. Bununla birlikte, uygulayıcı olmayan kişiler tarafından birtakım belirli şeyler de yapılıyor. Özellikle de, toplum içerisinde birçok insan Çin için demokrasi hareketine katılarak, çeşitli politik organizasyonlar biçimlendiriyorlar. Onlar politik arzulara sahipler ve Çin'de oluşturulacak belirli bir politik sisteme sahip olmak istiyorlar. Yaptıkları şey her ne ise, hepsi insanlar ile ilgili meselelerdir. Fakat ÇKP'nin kötü doğasını ifşa etmek anlamında, hakikaten büyük bir etkiye sahip oldular. Aynı şekilde, Dafa uygulayıcılarının oluşturmuş olduğu medya unsurları, toplumun medyasının bir parçasıdır. Onlar, ÇKP'nin kötülüğünü gözler önüne sermek ve o insanların yaptığı şeyleri desteklemek için, yaptıkları o aktiviteler ile ilgili geniş çaplı haberler yapılmasına olanak sağlayabilirler. Çinli insanlara, o kötü ruhlu ÇKP'nin kötü doğasını görmeleri açısından yardımcı olabilirler ve bu da, belirli bir oranda, Çinli insanları kurtarma etkisine sahiptir. Dolayısıyla, bunda bir sorun yoktur. Fakat eğer biz olayları aynen uygulayıcı olmayan kişilerin yaptığı gibi yaparsak veya bütün bu şeyleri doğrudan Dafa uygulayıcıları olarak yaparsak, o durumda çok da uygun olmayabilir. Yine de, Shifu ortaya attığınız fikirleri ve benimsediğiniz yöntemleri onaylıyor; onlar yanlış değillerdir.

Zamanı geldiğinde, insanoğlunun, bu kötü insanları yargılamak zorunda kalmasının ve onların üstesinden gerektiği gibi gelmek zorunda kalmalarının yanı sıra, bir de yasa ile hüküm verme konusunda doğru yöntemlerin oluşturulması da gerekli bir hale gelecek ve o noktada, bütün bu şeyleri yapmakta bir sorun olmayacak. Dafa uygulayıcıları, uygulayıcı olmayan kişilerin yapmakta olduğu birtakım doğru insani konularda onlara yardımcı olabilir, bunda bir sorun yoktur. Bunu yapma süreci, şeytanı ifşa etmek ve durdurmak konusunda rol oynayabilir. Fakat kurtarılması gereken insanlar, mahkemeye verilmemelidir. Şunu bir düşünün: Sizler Dafa uygulamaya başlamadan önce [burada bulunanlarınızın birçoğu] bir zamanlar o kötü parti tarafından üye yapılarak kandırılmıştı. O yüzden, şeytan tarafından kandırılmış olan ÇKP üyelerini yargı önüne çıkarmayı gerçekten istiyor musunuz? Onların da aynı şekilde o kötü ruhlu ÇKP tarafından kandırılmış olduklarını anlamak zorundasınız ve onlar sizin kurtarmanız gereken yaşamlardır. Burada net bir ayrım yapmak zorundasınız. Bu işi [onları yargı önüne çıkarmayı] çok az sayıda bir insan grubu için yapabilirsiniz; yani, çok ama çok kötü olan kişiler için yapabilirsiniz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi, bunu yapmak yanlış değildir, çünkü bu, şeytanı şok etmek ve korkutmak ile sonuçlanmaktadır ve geleceğin insanları, o kötü ruhlu insanları kesinlikle affetmeyecek, fakat şimdi bunun söylenmesi ile birlikte, hemen hevesli bir hale gelmeyin. Siz aslında kendi başınıza gidip bunu yapamazsınız. Ne söylediğim konusunda net misiniz? (Alkış)

Yani, şeytanın yaptığı zulmü durdurmak için yasal yolları kullanmakta herhangi bir yanlışlık olmadığını söylüyordum, fakat konu, bunu nasıl yapacağınıza ve meseleye nasıl bakacağınıza gelince, bu konuda mantıklı olmalısınız. O yüzden bu konudan bahsediyorum ve sizler olaya işte bu şekilde bakmalısınız. Şeytanı dağıtıp parçalamak için düşündüğünüz çeşitli yollar mükemmel, çünkü eş-zamanlı bir biçimde zulmü ifşa ediyor, yaşamları kurtarıyor, daha da fazla insanın şeytandan kurtulmasını sağlıyorlar. Ve şeytan zulmü sürdürdükçe, onun parçalanmasına neden oluyorlar. Onlarca yıldır ÇKP tarafından yönetilen Çinli insanların, beyinleri yıkanmış bir durumda. Anakara Çin'de yaşayan insanların kullandıkları kelimelerin, sahip oldukları düşünme biçiminin ve olaylara bakış şekillerinin tamamı, ÇKP'nin onlara aşılamış olduğu şekildedir. Anakara Çin'den insanlar, sadece batı toplumuna gelmelerinin ve bir süre kalmalarının ardından ÇKP'nin onları ne hale getirmiş olduğunun farkına varıyorlar. Zamanın şu noktasında, Çinli insanların içinde bulunduğu trajik durumu hepiniz anlıyor ve biliyorsunuz ve geriye dönüp baktığınızda ÇKP'nin gerçekten de çok kötü olduğunu şu anda görebiliyorsunuz. Fakat bununla birlikte, şu anda Anakara Çin'de bulunan çok sayıda Çinli, bunların hiçbirini anlamıyor ya da göremiyor, çünkü buna alışmış bir biçimde büyümüşlerdir. Onlar, ilk günden bu yana, bu şekilde büyüdüler ve normal toplumların da o şekilde olduğunu düşünüyorlar ve belki de insanların sadece o gibi bir koşul içerisinde olduğunu düşünüyorlar. O yüzden, bu kötü ruhlu parti ne zaman bir şeyler söylese, [esasen] bunun üzerine düşünmüyorlar bile. Kendi kendilerine: "Onlar neyin iyi olduğunu söylüyorsa, o mutlaka iyi bir şeydir ve onlar neyin kötü olduğunu söylüyorsa o mutlaka kötü bir şeydir; o yüzden ÇKP, Falun Gong'un kötü olduğunu söylüyorsa, o zaman siz Falun Dafa uygulayıcıları muhtemelen öylesiniz" şeklinde düşünüyorlar. Onlara gerçekleri açıklamaya çalıştığınızda sizi dinlemiyorlar. Bu durumda, ne yapmamız gerekiyor? Dafa uygulayıcıları onları kurtarma görevine sahiptir. O yüzden o kötü ruhlu partinin, geçmişten günümüze kadar uzanan rezil doğasını gözler önüne serecek ve bu suretle de, onun ne olduğunu anlamaları ve hala onun söylediklerine inanmak isteyip istemediklerine karar vermeleri için, dünya insanlarına yardımcı olacağız. Tecrübeler bize şunu gösteriyor ki, insanlar bu şeyleri öğrendikleri an, onlara gerçekleri tekrar anlatmamız üzerine, her şeyi anlıyor ve dinlemek istiyorlar. Dokuz Yorum'un yaptığı şey, işte budur.

ÇKP üyeliğinden ayrılma konusunu ve Çin'deki durumda meydana gelen değişimleri değerlendirecek olursak, yaptığınız her şeyin, dünyanın durumunda çok büyük değişikliklere sebep olduğunu görebilirsiniz. Şeytan sanki çok güçlüymüş gibi görünüyor olabilir, fakat bir zamanlar, dünyada sadece iki zıt güç varken, bu kötü partinin içinde bulunduğu blok o kadar güçlüydü ki, Batı dünyası onunla baş etme konusunda çaresizdi. Ve bununla birlikte, Tanrılar onun çözülmesini istediği zaman, derhal parçalanacaktır. Artık ona ihtiyaç kalmadığında, varlığı sona erecektir.

Dafa uygulayıcılarının ana bölümü kendisini Çin'de geliştiriyor ve Çin'de kıvama geliyorlar. Dolayısıyla, Çin'deki politik durum ve ÇKP'nin varlığı, tesadüfî olabilir mi? Kötü ruhlu partinin sözüm ona sosyalist yüzünün tamamı parçalanıyor, fakat niçin ÇKP dağılmıyor? Bunun sebebi, eski güçlerin bunu bu şekilde planlamış olması, [Dafa uygulayıcıları için bu şekilde planlamış olması] değil midir? O yüzden, bunların hiçbiri tesadüfî değildir. Bizler her ne kadar eski güçlere karşı olsak da; her ne kadar bu zulmü veya üzerimize yüklemiş oldukları şeylerin hiçbirini kabul etmesek veya tanımasak da, bütün bunlar, yıkıcı bir etki taşıyor. Biz bütün bunları reddederken, doğru bir yolda yürüyor ve aynı zamanda da tüm yaşamları, dünya insanlarını ve Çinli insanları kurtarmak için, mümkün olan her türlü yol üzerinde düşünüyoruz.

Günümüz insanlarının çoğu, özellikle de Çinli insanlar, basit bir orijine sahip değillerdir. Daha önce de söylemiş olduğum gibi, birçok Çinli insan, bir zamanlar -çeşitli çağlarda dünyanın dört bir tarafında- farklı ulusların kralları idi ve sonradan Çin'e reenkarne oldular. Ve tabii ki bu durum sadece krallar ile sınırlı değildir -neredeyse kraliyet bireylerinin tamamı Çin'e reenkarne oldu. Tabii ki, kişi sadece insan dünyasında var olan geçmişine sahip değildir; o kişinin kendi varlığının geldiği en nihai bir yer de vardır ki bunların her ikisi de olağanüstüdür. Ve Dafa uygulayıcılarının kurtarması gereken insanların hiçbir şekilde sıradan insanlar olmamasının sebebi budur.

Eski dönemlerdeki xiulian uygulayıcıları yaşamları kurtarmaktan bahsetmişlerdi, fakat herhangi bir kişi gerçekten de yaşamları kurtardı mı? Sakyamuni gibi, İsa gibi [gerçek aydınlanmaya] sahip yüce aydınlanmış varlıklar dışında, yaşamları kim kurtardı? Hiç kimse. Sakyamuni'nin ve İsa'nın kurtardığı yaşamlar, onlar için bilerek oraya yerleştirilmişlerdi ve bu durum, Dafa için kültürel bir altyapı oluşturdu. Ayrıca, onların katlandığı şeyler, Tanrısal varlıkların yürüdükleri yolda rastladıkları ve karşı karşı kaldıkları problemlerin gösterilmesi ve günümüz insanlarının görmesi için, tarih içerisinde sergilenmesiydi. Ve tabii ki, benim de bunu görmemi istemişlerdi. Hepsi bundan ibarettir. O aydınlanmış varlıkların o dönemde uğraştığı yaşamlar, sadece, henüz ilk safhadaki ve ilk-safha insan bedenine sahip olan saf insan ırkı idi; oysa bugün sizin uğraştığınız insanlar, insan görünümü ve insan bedeni taşıyorlar, fakat aslında içlerindeki yaşamlar artık o kadar da basit yaşamlar değildir.

Peki, o zaman Dafa ne türde yaşamları kurtarıyor? Dafa uygulayıcıları ne türde insanları kurtarma işine koyuluyorlar? Bu basit bir mesele değildir, buna hiç şüphe yok. Niçin biz [çok şiddetli bir biçimde zulüm gören biz] hala yaşamları kurtarmak istiyoruz? Biz niçin, bu denli acımasız bir zulüm yaşıyorken, hala başkalarını düşünüyoruz? Çünkü bu, tarihin size emanet ettiği bir şeydir, çünkü sizin kurtarmakta olduğunuz bu insanlar, sınırsız büyüklükteki yaşam gruplarını temsil ediyorlar. O yüzden bu sadece insanlar ile ilgili bir mesele değildir. Aynı zamanda, kozmostaki yaşamların size yüklemiş olduğu, Dafa'nın bugün dünyanın dört bir yanında geniş çapta yayılacağı gerçeğine yüklemiş oldukları bir umuttur. Bu, onlar için [önceden belirlenmiş] karmik bir fırsattır. O yüzden, eğer herhangi bir yaşam bu karmik fırsatı kaçırırsa, onu sonsuza dek kaybetmiş olması, olasıdır.

Üç Diyar küçücük görünmektedir ve yüksek-seviyeli varlıklar ile karşılaştırıldığında, insan toplumu bir zerrecik gibi görünür, fakat aslında burası, Fa-düzeltmesinin odak noktası haline gelmiştir. Fa'yı niçin burada yaydığım hakkında daha önce de konuşmuştum. O zaman, Fa burada yayılırken etrafımızı saran ortam, buraya gelmiş olan yaşamlar gibi olaylar veya karşılaştığınız herhangi bir şey, o kadar da basit bir mesele olabilir mi? Kesinlikle olamazlar -karşılaşılan bu şeyler, toplumdaki olaylardan veya önceki insan meselelerinden farklıymış gibi görünmeseler de. Bir insan sadece budur, sadece bir insandır -ve o, Tanrısal bir varlık olamaz. Antik dönemden başlayarak bugüne kadar süregelen zaman, aynen şimdiki gibi, bir yaşam yaratma süreci idi. Şu anki insanların modellenmesi süreci idi -ve buna, insanların düşünceleri, insanlarla ilgili her şey ve günümüz insanlarını karakterize eden yaşama biçimi de dâhildir. Gerçekleşen süreç, bu idi. Ve biz Fa'yı yayma, yaşamları kurtarma ve yaşamların imdadına yetişme işini, bu düzenleme içerisinde yapıyoruz. O sürece ait birçok element, benim ve Dafa uygulayıcılarının üzerine eski kozmostaki faktörler tarafından empoze edilmiş olsa da, sizin için onları ayırt etmek hala zordur, çünkü onlar diğer her şey ile iç içe geçmiş durumdadır. Biz eski ayarlamaların tamamını reddediyoruz ve bizim yürüdüğümüz yol kendimize ait olan yoldur. O yüzden siz o problemlerle karşılaşmayacaksınız; Dafa uygulayıcıları, sizlere sıklıkla Fa'yı çok çalışmanızı ve doğru düşüncelerinizi korumanızı söylüyorum. Bu şeyleri yaptığınız zaman kendi yolunuzda doğru bir biçimde yürümeniz ve bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyleri yapabilmeniz mümkün olacaktır. Ne kadar meşgul olursanız olun Fa'yı çalışmanız gerekiyor -ne olursa olsun çalışmanız gerekiyor.

Bizi nelerin beklediğine gelince, olaylar giderek artan bir hızla değişebilir. Fakat sizlere Fa'yı öğretirken söylemiş olduğum gibi, toplumdaki değişimler ister negatif ister pozitif olsunlar veya bir başka şekilde söyleyecek olursak, ortaya çıkacak olan şeyler ister kötü olsun ister iyi, o durum, bizim Dafa uygulayıcılarımız açısından aynı şekilde bir testtir ve hoşnut olmak için bir sebep değildir. Eğer olaylar gerçekten de olumlu yönde değişirse, o durum sizi test etmek için farklı bir hikâye olacaktır ve hoşnut olma gibi bir duruma girmemeyi sürdürmelisiniz. Her durumda, bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyleri yapmalı ve doğru düşüncelerinizi korumayı sürdürmelisiniz.

Şimdilik burada duracağım. Dafa için çalışan uygulayıcılar olarak [içinizden bazı kişiler], birçok proje üzerinde eş-zamanlı bir şekilde çalışıyor. Ve evde ele alınması gereken şeyler de var; Dafa ile ilgili şeyler var; sosyal ve diğer başka şeyler de var ki, bütün bunlar sizin için hatırı sayılır zorluklar yaratıyor. Bunu görüyorum. Fakat ne olursa olsun, Dafa ile ilgili konuları en önemli şeyler olarak görebiliyor ve kritik zamanlarda, bir Dafa uygulayıcısı olduğunuzu ve olayları doğru şekilde ele almanız gerektiğini hatırlıyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında, hakikaten müthişsiniz. Herhangi bir olayda, Shifu bunu görüyor ve biliyor. Tarih boyunca çok uzun yıllar geçip gitti; Üç Diyar çok uzun zamandır var oluyor, zaman içerisinde buraya çok fazla sayıda yaşam geldi, fakat tüm umutlar, tüm çağlar arasındaki bu zaman dilimi içerisine yüklenmiştir. Bu an, bin altından hatta on bin altından bile daha değerlidir. Yolun bu kısmını iyice yürürseniz, o zaman bu, en muhteşem şey olacaktır. Bu sebepten dolayı, bu safhada, zamanınız az olsa da, çok yorgun olsanız da veya dinlenmek için az bir vaktiniz olsa da, Shifu, çoğunuzun yaptıklarını iyi bir şekilde başardığını gördüğünde yardım edemiyor, fakat bundan memnun oluyor. Ve bu sebepten dolayı, hepinize teşekkür ediyorum. (Uzun, Coşkulu Alkış)

Çok sayıda insan, bizim politik olaylara bulaştığımızı söylüyor ve Fa'yı gayretli bir biçimde çalışmayan bazı uygulayıcılarımızın da kafası karışmış durumda: "Dokuz Yorum kitabı bizi politik bir şeye bulaştırmıyor mu?" diyorlar. İnsan toplumu Dafa için var olmaktadır ve tarih bu doğrultuda ayarlanmıştır. Bildiğiniz gibi, antik dönemdeki kâhinlerin verdikleri örneklere, gerçek aydınlanmaya sahip aydınlanmış varlıklara bakabiliriz. Mesela örnek olarak Lao Zi'nın aktarmış olduğu beş bin kelimeyi ele alalım. Eğer Lao Zi'nın konuşmuş olduğu konuların sadece yüzeysel ve en göze çarpan yönlerini dikkate alsaydık, onlar genellikle bir kral olarak nasıl kural konacağı, ülkenin nasıl yönetileceği ve bunun gibi şeyler ile ilgilidir. Eğer buna insani bir bakış açısından bakacak olursak, politik bir şey değil midir? Fakat politik değildir. Tabii ki, birçok tarihi örnek resmedebiliriz. ÇKP'nin yapmakta olduğu şeyin, kilise ile devleti birleştiren ve bu suretle de bütün Çin nüfusunu politik meseleler içerisine sürükleyen şeytani bir dinin yaptığı davranışlar olduğunu hiç düşündünüz mü? İnsanlara, bu kötü ÇKP'den kopmaları ve onun ne olduğunu anlamaları için yardım ederken, aslında insanlara politikadan kurtulmaları konusunda yardım etmiş olmuyor muyuz? (Alkış) Gerçek şudur ki, bizim hedefimiz bu kötü ÇKP'yi çökertmek değildir ve ben ona karşı savaşmıyorum -o buna değmez! (Alkış) Tanrısallık yolunda olan kişiler, nasıl olur da kendisini insanlarla savaşmaya verebilir? Bu kötü ÇKP, şeytani bir ruh ve çok kötü bir şeytan olsa dahi buna değmez. Fa-düzeltmesi, Fa-düzeltmesidir ve Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarırken insanların kurtuluşunu engelleyen tüm kötü şeylerin sonunu getirmelidir.

İnsanların bu kötü ÇKP'nin ne olduğunu anlamaları konusunda onlara yardım ediyor olmamız, tüm yaşamları ve dünya insanlarını kurtarmak amacı içindir. Elbette, ÇKP kendi çeteci rejiminin şeytani yüzünü ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın, dünyadaki insanlar bunu bir kez anladığında, onun çok kötü olduğunun farkına varacak ve artık onunla işbirliği yapmayacaklardır. Ondan ziyade, bu partiden ayrılacaklardır. Ve işte o an, onun varlığının son bulduğu zaman olacaktır. Fakat bizim yapmaya çalıştığımız şey bu değildir; bizim amacımız yaşamları kurtarmaktır. Burada, insan dünyasındaki, [yanılgılardan ibaret olan bu yerdeki] birçok şeyin ne olduğunu anlamak zordur. Dolayısıyla bu mesele, insanların olaylara nasıl baktığı ve olayları nasıl anladığı meselesidir.

Tabii ki, Dafa uygulayıcıları olarak -bu, özellikle Fa'yı azimli bir biçimde çalışan çok sayıdaki uygulayıcı için geçerli- sizler bunu kavrayabiliyorsunuz. Gerçekleri açıklama süreci içerisinde, bunu betimlemek için ortaya birçok örnek koyuyor ve olayları çok güzel bir biçimde açıklıyorsunuz. O yüzden bizim aldığımız yol yanlış bir yol değildir ve konu sadece yaptıklarımızı nasıl daha da iyi bir biçimde yapabiliriz meselesidir. Bugün burada duracağım. Hepinize teşekkür ediyorum. (Uzun, Coşkulu Alkış)

Shifu yapmakta olduğunuz güzel şeyleri duymaya ve görmeye devam ediyor. (Şiddetli Alkış)