Manhattan'da Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 26 Mart 2006 ~ New York)


New York'taki Fa konferanslarında katılımcı sayısı her zaman fazla olur, çünkü hepiniz Shifu'nun New York Bölgesinde çok zaman harcadığını biliyorsunuz. Her bir Dafa uygulayıcısı, Fa'yı onaylama yolunda elinden gelenin en iyisini yapıyor ve sizin şu anda yapmakta olduğunuz şeyler uygulamanız ile yakından bağlantılı olduğu için, aslında sizler bu yolla xiulian uygulamaktasınız. Sizin uygulamanızın almış olduğu biçim sıradan insan toplumu içerisinde uygulanan formdur ve farklı sosyal sınıflar veya farklı mesleklerden insanların hepsi, xiulian uygulayarak kendisini geliştirebilir ve Fa'yı onaylamak ve dünyanın dört bir yanında bulunan yaşamları kurtarmak için, farklı toplumlar içerisinde yaşarken ve farklı meslekler yaparken xiulian uygulamak için, şu anki toplum biçiminden istifade etmektesiniz.

Fakat bu türdeki bir uygulama formatı, aslında, insan toplumu içerisinde rahat ve kolay bir şekilde xiulian uygulamak anlamına gelmemektedir. Shifu sizlere "biçimi olmayan Yüce Yol" demişti ve sadece bu özellik bile, bizim uygulamamızı geçmişte yapılan uygulama biçimlerinden ayırmaktadır. Hepiniz bunun farkındasınız, bunu anlıyorum. Bu dünya, kozmosun Fa-düzeltmesinin odak noktası haline gelmiştir. Eğer durum bu ise, o durumda burada bulunan yaşamların -buna, kendisini bu dünyada gösteren devasa olayların ve objelerin dizilimi de dâhil- o kadar da basit veya önemsiz olabilmesi mümkün değildir. O halde yaptığınız şeylerin önemi, ister yaşamları kurtarmak olsun, ister Fa'yı onaylamanız, kişisel uygulamanızın dâhil olması ile birlikte, tek kelimeyle devasadır. Çünkü burada bulunan yaşamların bu dünyada ilk başlarda yaşayan canlılar ile aynı olmadıkları, kesindir. Şu anda büyük bir çoğunluğun yüksek boyutlardan olması ile birlikte, bu durum, sıradan insan toplumundaki birçok şeyin [buna bize görünen birçok form da dâhil] aslında o kadar da basit olmadığını göstermektedir. Eğer bu doğru ise, o zaman bir düşünün: xiulian uygularken yaptığınız meslekler ve işler, içinde bulunduğunuz toplum kesimi ve toplumun parçası olduğunuz her bir sosyal katmanı buna bağlı olarak çok büyük bir öneme sahip olmalıdır. O zaman, kişisel uygulama bir Dafa uygulayıcısı açısından en önemli temel olarak hizmet görürken, Shifu'ya yardım etmek, yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylamak, bir Dafa uygulayıcısı olmanın gerçek anlamını oluşturmaktadır ve sadece bu yolla tarih önünde etmiş olduğunuz yeminleri gerçekleştirebilirsiniz. Geçenlerde Los Angeles'ta Fa'yı öğretişim sırasında bu tür konular hakkında konuşmuştum. Eğer isterseniz gidip online olarak okuyabilirsiniz.

Uygulayıcılar olarak şu anda toplum içerisinde yapmakta olduğunuz herşeyin [buna kişisel hayatınız da dâhil] xiulian alanına girdiğini bildiğiniz için, o durumda, etrafınızda cereyan eden her şeyi çok daha ciddiye almalısınız ve uygulamakta olduğunuz bu "biçimi olmayan uygulama formunu" çok daha ciddiye almalısınız. Daha önce üç işi, yani doğru düşünceler yollama, Fa'yı çalışma ve yaşamları kurtarmak için gerçekleri açıklamayı iyi bir şekilde yapmanız gerektiğini belirtmiştim. Gerçekleri açıklamak, aktif olarak yapmanız ve üzerinde çok çalışmanız gereken şeydir. Fakat elbette, aynı zamanda bu konuda oldukça rahat olduklarını ve o kadar da azimli olmadıklarını gösteren uygulayıcılarımız da var -onları sanki tamamlanması gereken birtakım görevlermiş gibi hissediyorlar. Fakat öyle değildir. Sadece, buradaki uygulama formu farklıdır. Bizim uygulama yöntemimizin almış olduğu yol budur ve dünyanın yaratılmasının ardından, insanoğlunun kendisini cennete doğru geliştirmesini sağlayabilen bir uygulama sistemidir. Geçmişte, tüm uygulama yöntemleri yardımcı ruhu geliştiriyordu ve kişinin hayatı son bulduktan sonra, ana ruh reenkarne olmaya devam ederek, insan dünyasında yaşamaya devam ediyordu. Dahası, her bir xiulian uygulama formu ve her bir inanç sistemi, aslında sadece, insanoğlunun kültürünü zenginleştirmek için olan bir durumdu; kişi bu suretle Tanrısal ve spritüel xiulian uygulamasını anlayabilecekti. İnsanoğluna ilk defa böyle bir fırsat verildi ve dünyanın yaratılmasındaki tüm amaç budur. Ve bu durumda sizler [var olan sayısız, hayal bile edilemeyecek kadar çok sayıdaki yaşam arasında] Dafa'nın bir uygulayıcısı olduğunuzu göz önüne aldığınızda, nasıl olur da bu konuda yaptıklarınızı iyi bir biçimde yapamazsınız? Dafa'nın gereksinimlerini takip edin ve tarih önünde etmiş olduğunuz yeminleri yerine getirin. Fa'yı onaylamak ve yaşamları kurtarmak dışarıdan bakıldığında aynen sıradan insan toplumunda gerçekleşen şeyler gibi görünmektedir. Fakat bu durum altında yaptığınız şey, gerçek xiulian'dir. Bunun ardında yatan amaç sıradan insanların davranışlarının ardında yatan amaçtan farklıdır; sıradan insanların istediği şeyler sizin istediğiniz şeylerden tamamen farklıdır. Uygulayıcıların peşinde olduğu şey seviyelerini yükseltmek, yeminlerini gerçekleştirmek ve en sonunda Tamamlanmaya ulaşmaktır. Amaç tamamen farklıdır.

Ben aynı zamanda sizlere toplum içerisinde var olan her şeyin, xiulian'e uyarlanabileceğini de söylemiştim. Eğer ben bu uygulama yöntemini, toplumun tamamına ve daha geniş bir kesimine vermeyip, içerisinde var olan tüm mesleklere olduğu kadar, toplumun farklı kesimlerine de vermeseydim, sadece tek bir formdan veya eski dini uygulamalarda kullanılmış olan formlardan istifade etseydim, o zaman bu durum sadece tek bir yolun olduğu Budist rahip veya rahibeler olmak anlamına gelecekti. Böylece bizim uygulama yöntemimize bir form iliştirilmiş olacaktı. Fakat o durum kozmosun Dafa'sının veya kozmosun Fa-düzeltmesinin devasa gereksinimlerini karşılamayacaktı. Eğer o şekilde yapılsaydı, o durumda dünyanın en ücra köşelerinde yaşayan yaşamlar nasıl kurtarılabilirdi? Dafa, dünyanın dört bir yanına bu kadar hızlı bir şekilde yayılamazdı, çünkü Fa-düzeltmesi için bir zaman sınırlaması vardır. O zaman bu durum, Dafa uygulayıcılarının, sahip olduğumuz bu formu nasıl en iyi şekilde kullanacağımızı anlaması meselesi haline geliyor. Hiçbir biçimi olmayan Yüce Yol ile her türlü koşul, Dafa uygulayıcılarına uygulama yapma imkânı tanımaktadır. Her ortamda, kişi xiulian uygulayabilmektedir. Sizin bugün uygulamakta olduğunuz xiulian uygulaması, geçmişte gerçekleştiği gibi, insan ırkına aydınlanmış varlıklar tarafından kültürün bir parçası olarak aktarılmış olan önemsiz bir uygulama yöntemi tipi değildir. Ondan ziyade bizim uygulamamız önünüzde duran tüm topluma yayılmakta ve size, kendinize en uyan form içerisinde uygulama yapmanıza olanak sağlamaktadır. Her ne kadar uygun olsa da, bu aynı zamanda, onun, insanların başka insanları -azimli olmayı yansıtan olayların dışında- bir referans olarak görmesinin zor olduğu anlamına gelir. Bu sadece Dafa'nın sizin için başlattığı bir şeydir ve bunun bir eşi benzeri daha yoktur. Dolayısıyla bu yol, sizin ışıldatmanız gereken ve sizin yürümeniz gereken bir yoldur. Sizin üstlenmiş olduğunuz sorumluluk tek kelimeyle devasadır. Her ne kadar olayların almış olduğu biçim tamamen sıradanmış gibi görünse de. Geçmişteki uygulayıcılar için sadece tek bir yaklaşım tarzı vardı; yani şöyle ki, ailesini geride bırakarak dağlara gitmek ve çok katı bir şekilde uygulama yapmak. Kişi kafasını kazıtabilir, Budist bir keşiş haline gelirdi veya Hıristiyanlık ya da Katoliklik bağlamında bir rahip veya rahibe haline gelir veya muhtemelen bir papaz olur. Ve bir ulusun tamamı tarafından uygulanan bir dine gelince, katı düzenlemeleri olurdu. Fakat bununla birlikte, bunların hiçbiri Dafa için bir uygulama formu olarak hizmet edemezdi. Dafa uygulayıcılarının uygulamasının almış olduğu yaklaşım tarzı biçimsizdir. İşin aslı, sıradan insan toplumunun tamamı, uygulamanız için bir form görevi üstlenmektedir. Her birinizin yolu farklıdır. Meslekleriniz farklıdır, içinde yaşadığınız ortam farklıdır, her birinizin ailesi farklıdır ve yaşadığınız şeylerle birlikte, her birinizin ait olduğu sosyal sınıf farklıdır. Ve aslında, bundan fazlası vardır. Bunun ardında yatan genişletilmiş sorumluluk hakikaten çok büyükse, o durumda, üstlenilmiş olan sorumlulukta aynı şekilde devasadır. İşin gerçeği, her bir Dafa uygulayıcısı devasa bir kozmik sistemin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır ve eğer siz o denli devasa bir sisteme ait olan sayısız yaşamları kurtaracaksanız, o durumda, bu sadece sorumluluğunuzun büyük olması ile sınırlı bir şey değildir; yolunuzu doğru bir şekilde yürümeniz de aynı zamanda çok kritik bir hale gelmektedir. Kurtarılması mümkün olan yaşamlar Fa-düzeltmesi tarafından merhametle uzlaştırılacak, saflaştırılacak ve onarılacaktır ve elde tutulabilecek olan çeşit çeşit materyal unsurlar temizlendikçe, saf olmayan kısımlarından kurtulacak, o yüzden de geriye kalanlar saf olacaktır. Çünkü tüm kozmosun Fa-düzeltmesinin gerektirdiği budur. Ve gerçekte bu, [siz xiulian uygularken] sizin aktif olarak etkide bulunduğunuz bir meseledir. Xiulian'in bu sıra dışı formuna sahip olmak ve bu sorumluluğa eşlik etmek, bu denli devasa bir Fa'ya sahip olmak ve kozmik çapta Fa-düzeltmesi olması, Dafa uygulayıcıları için ne anlama gelmektedir? Bu, sorumluluğun hayret verici bir büyüklüğe sahip olduğu anlamına gelmektedir, çünkü bu aynı zamanda sizin tarih başlamadan önce biçimlendirmiş olduğunuz kutsal alın yazınızdır ve o, yüce bir yaşamı bekleyen kutsal bir erdem yaratmaktadır. Dolayısıyla, bunu iyi bir şekilde yapmayı başaramazsanız, bir işe yarar mı? Ve Tamamlanmaya ulaşmanızın ardından sizi ne denli büyük bir göksel rütbenin beklediğini sadece hayal edebilirsiniz. Xiulian uygulama sürecinde sizin için olan gereksinimlerin yüksek olmasının sebebi budur. Ve bu yüksek gereksinimlerle birlikte, sizi denetim altında tutan hiçbir dışsal form bulunmamaktadır, var olan denetim, sıradan insan toplumu içerisinde gevşek bir biçimde yapılmaktadır. Bizim sahip olduğumuz tek şey, Fa'dır.

Sıradan insan toplumundaki uygulamanızda gevşek bir yaklaşım tarzına sahip olmak rahatmış gibi görünebilir, fakat bir düşünün: sizden uymanız beklenen standartlar -uygulamanızı hayata geçirirken doğru düşüncelere ve doğru hareketlere sahip olmanız- aslında çok katıdır, çünkü Fa anlamında, tamamen sizin iradenize, gerçek ve içtenlikle yaptığınız uygulamanıza dayanmaktadır. Burada, fiziki dünyanın ortasında yolunuzu doğru bir biçimde yürümeniz ve bu karmaşık ortamın içerisine batmış durumdayken sıradan insanların ötesine geçmeniz tamamen size bağlıdır. Sıradan insanların peşinde koştuğu her şey, sıradan insanların elde etmek istediği her şey, sıradan insanların tüm davranışları ve onların söylediği ve yaptığı her şey -bütün bunlar sizin uygulamanızla yok etmeniz gereken şeylerdir. Fakat uygulamanız Tamamlanma noktasına ulaşana dek hala sıradan insanlar arasında kalmak zorunda olduğunuz için, bu gibi şeylere sahip olduğunuz fakat onları kalbinizde barındırmadığınız duruma ulaşmak zorundasınız; o gibi şeyleri yaptığınız, fakat takıntısız biçimde yaptığınız duruma ulaşmak zorundasınız. Veya başka bir perspektiften bakıldığında, sıradan insanların yaptığı bütün bu şeyler size bir xiulian ortamı sağlama hizmeti görmektedir. Sizin yürüdüğünüz yol işte böyle bir yoldur. Bu gibi bir yolda, ortaya çıkması en muhtemel problem sizin gevşemenizdir ve sıradan yöntemlere yönelmenizdir. Ve bu durum, özellikle, çok fazla baskı ve her türden sıkıntı ile karşılaşınca hepinizin hevesinin kırılmasına daha fazla eğilimli olduğunuz Fa'yı onaylama dönemi için geçerlidir. Fakat elbette, sizler netice itibarı ile daha ilk başta yemin etmiş olan Dafa uygulayıcılarısınız ve sizin yaşamınız Dafa ile birlikte var olmaktadır. Böylesine devasa bir Fa burada iken, düşünceleriniz doğru iken, Fa sizinle birlikte olacaktır ve büyük güvence de budur. Fakat öte yandan, doğru düşünceleriniz yeterli olmadığı zaman ve Fa ile uygunluk göstermediği zaman, Fa'nın gücünden koparsınız ve sanki yalnızmışsınız ve hiçbir yardım alamıyormuşsunuz gibi görünür. Hatta yaptığınız şeyler Dafa işleri olsa bile, hala Fa'ya uyum sağlamak zorundasınız; aksi takdirde Fa'nın gücü orada olmayacaktır. Şu anda bir bütün olarak oldukça iyi iş çıkarıyorsunuz. Fakat xiulian uygulaması aynı zamanda bir ayıklama sürecidir, elbette ki ve beklenen kadar iyi yapamayanlar yol boyunca kesinlikle ayıklanacaklardır. Bu normaldir. Bütünsel olarak bakıldığında, Dafa uygulayıcıları yaptıklarını mükemmel bir biçimde yapıyorlar ve sizler ileri doğru yol aldıkça, çoğunlukta üstesinden geliyor. Elbette geride kalan kişiler var; baştan başlayan ve geriden gelip yakalayanlar da var. Ve bu da normaldir. Bu durum, bu uygulama yönteminde görülebilecek olan bir şeydir. Olaylar bitmediği müddetçe, bu muazzam bir fırsattır -bu, uygulayıcılar için olduğu kadar, yaşamlar için de böyledir.

Yumuşak bir xiulian uygulaması yaklaşım tarzına sahip olmasıyla birlikte, kurallar olmaması, emirler olmaması, kurallar sistemine sahip olmaması ve hiç kimsenin sizi belirli bir çizgide tutmaması faktörüne sahip değilmiş gibi görünmesine karşın, gereksinimler aslında çok ama çok yüksektir, çünkü kendinizi kontrol altında tutmak ve standarda kendi çabanızla ulaşmak zorundasınız dememin sebebi budur. Fakat tam olarak, bu sorumluluğun çok büyük olmasından ve kendinizi geliştireceğiniz yerin çok yüksek olmasından dolayı, sıradan insan toplumunda size doğrudan sorun yaratabilecek bir şeytanın olması olanaklı değildi. Eski güçlerin kötü ÇKP'yi yaratmalarının sebebi işte budur -zulüm görürken hala xiulian uygulayıp uygulayamayacağınızı görmek için. Eğer atlatabilirseniz, sizi tanıyacaklar; eğer başaramazsanız, bu sizin iyi olmadığınız anlamına gelecekti. Tabii ki, ben bu gibi şeyleri tanımıyorum. Fakat onlar bu şekilde davrandılar ve gerçekten de bazı insanların bütün doğru düşüncelerini kaybetmelerine sebep oldular ve onları tuzaklarına düşürdüler.

Bir başka şey de şu ki, gerçek, gündelik yaşantınızda beliren zorluklar, yaratılmış olan xiulian fırsatlarıdır ve sahip olduğunuz insani takıntılarınız kişisel çıkarlarınız tarafından bu dünyasal toplum içerisinde cezbedilip, etki altında tutulurken size sağlanan xiulian fırsatlarıdır. Aslında olabilecek en zor şey, budur. Geçmişte hiç kimsenin bu şekilde xiulian uygulamaya cesaret edememesinin sebebi, tam olarak budur. Xiulian uygulamak isteyen bir kişi, ailesini ve evini terk eder ve de maddi dünyadan sakınmaya çalışırdı ve bu şekilde -maddi dünyadan gelen engellemelerden muaf bir biçimde- huzura ve sakinliğe sahip olabilirdi. Kişi sorun yaratan şeylerle karşılaşmazdı, ayrıca kişi, dünyevi toplumda olup şahsi çıkarlarla ilgili olan veya insan duygularını kışkırtan şeylerle de karşı karşıya kalmazdı. O durumda, bir uygulayıcı için [hangi uygulama yöntemini yapıyor olursa olsun] genel anlamda konuşacak olursak, seviyesi sınırlı olurdu ve kendisini geliştirdiği seviye çok da yüksek olmazdı. Bunun sebebi, o kişinin belirli düzenlenmiş koşullara sahip olması idi; karmaşık ortamlardan ve anlaşmazlıklardan kaçınıyordu. Sizin durumunuzda, anlaşmazlıklar ile doğrudan karşılaşılıyor ve toplumun sizi sallayabilen gerçeklikleri ile kafa kafaya çarpışıyorsunuz -aynen kişisel çıkarlarınız ve insan takıntılarınız yüzünden karşılaştığınız çeşitli zorluklar gibi. O yüzden, hiçbir şey, insan dünyasında xiulian uygulamaktan daha zor değildir denebilir. Bundan daha zor olan bir uygulama sistemi yoktur.

Şu an beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. İnsanlar şu veya bu uygulama yönteminin zor olduğundan, onlarca yıl xiulian uygulamaktan, bir hayat boyu xiulian uygulamaktan veya hatta birkaç hayat boyunca xiulian uygulamaktan bahsederdi. Fakat süre, aslında bu şekilde uzuyordu, çünkü onlar cezbedici şeylerle doğrudan yüzleşmeyi başaramıyorlardı ve yaşadıkları sıkıntılar çokta büyük değildi. Sizin şu anda yaptığınız uygulamada, uygulama biçimi anlamında, gözle görünür herhangi bir gereksinim veya kısıtlama yok. Fakat bu dünyasal toplum içerisinde xiulian uygularken her türden cezbedici şey ile yüzleşiyorsunuz ve o anların her birinde ve gerçekleşen her bir şeyde, yeterli olup olmadığınız meselesi var olmaktadır. Bir kişi sadece bütün bu şeylerden geçtikten sonra, o gerçekten olağanüstüdür dememin sebebi, işte budur. Tarihte hiç kimse bu şekilde xiulian uygulamayı başaramamış ve hiç kimse böyle bir girişimde bulunmamıştır, ayrıca hiçbir Tanrı, bu yaklaşımı denemesi için insanları yönlendirmemiştir. Ve dahası, etrafınızı saran dünya korkunç bir karmaşadır; şeytandan kaynaklanan zulüm ve de korkunç durumların baskısı var olmaktadır.

Peki, o zaman neden bir Dafa uygulayıcısının Tamamlanması için gereken gereksinimlerin yüksek olduğunu söylüyorum? Veya neden onun üstlenmiş olduğu sorumluluğun devasa olduğunu söylüyorum? Aslında işte bu yüzden; bu gibi bir ortam içerisinde xiulian uygularken, olayların gerçek durumunu bilmedikleri bir durum içerisinde xiulian uygulayan çok fazla sayıda uygulayıcı olacaktır. Bu arada, diğer boyutlardaki unsurlar ile belirli bir oranda veya farklı durumlar içerisindeyken, görsel olarak temas kurmayı başarabilen bazı uygulayıcılar da var. Her uygulayıcının yolu farklıdır ve dolayısıyla her bir uygulayıcının durumu da farklıdır. Ve aslında, bilebileceğiniz şey ne olursa olsun, o hala aşırı derecede sınırlıdır, çünkü kozmosun Fa-düzeltmesinin görkemli görüntüsü kadar, Dafa uygulayıcılarının vücutlarının Fa-düzeltmesi yoluyla gerçekleşen dönüşümünü görmeniz de sizin açınızdan çok zordur. Bu türde bir bilmezlik durumu uygulayıcılarımız için başlı başına büyük bir zorluğa neden olmaktadır. Eğer siz kendinizi bir din içerisinde geliştiriyor olsaydınız ve kişiyi dünyadan izole eden o uygulama yöntemlerinin herhangi birini benimsemiş olsaydınız, bugün Dafa uygulayıcılarının sahip olduğu uygulama yöntemi ile hiçbir ilgisi olmayacaktı. O eski uygulama yöntemlerinde, uygulayıcılar sahip oldukları olağanüstü yeteneklerin kilitlerini belirli derecelerde açabiliyorlardı ve o sihirli güçlere sahip olmak uygulayıcıların azimli kalmalarını teşvik eden bir vesileydi. Fakat çok sayıda Dafa uygulayıcısı kendi dönüşümlerini algılamayı başaramıyor, ayrıca tüm yaptıkları şeylerin başarısını da algılayamıyorlar; eski güçlerden kaynaklanan şeytani engellemeye bağlı olarak, bu durum, bizim uygulayıcılarımızın "en fazla çaba göstermeleri gereken" bir uygulama durumuna sahip olmaları ile sonuçlanıyor. O durumda, bu türden bir koşul içerisinde kişi hala kendisine karşı katı olmayı sürdürmeli ve yolunu iyi bir biçimde yürümelidir. Bu kötü ÇKP tarafından zulüm gördüğünüz esnada Fa'yı onaylamak için ileri doğru adım atabilmeyi başardığınızda; baskıyla karşılaşmanıza ve hayatınız riske girdiğinde bile hala azimli kalmayı başarabildiğinizde bu dünyada yaşayan ve gerçeği anlamayan ve kandırılmış çok sayıda insanla karşılaştığınızda ve bu dünyadaki insanlardan gelen her türlü düşüncenin baskısına maruz kaldığınızda -tek kelimeyle olağanüstü değil misiniz? O durumda siz gerçekten de muhteşemsinizdir. Her kim bu gibi koşulların altında kendisini geliştirmeyi başarıyorsa, Tamamlanmaya ulaşmalı ve görkemli göksel rütbelere sahip olmalıdır, çünkü tarihte bu denli sınırsız bir zorluk olmamıştı ve hiç kimse bu türden bir yolu deneyecek kadar cesur değildi. (Alkış)

Toplumdaki önemli olayların hiçbiri tesadüfen gerçekleşmemektedir. Dışarıdan bakıldığında, kişi istediği zaman bir şey yapıyormuş gibi görünür. Fakat aslında, onu o kişi yapmamaktadır. O olayın ardında Tanrılara ait faktörler olmasaydı, insanlar gerçek anlamda hiçbir şey yapmayı başaramazlardı. Ve bu durum, günümüz toplumundaki her şey için geçerlidir. Örneğin, bu dünyada büyük bir şirketin olduğu noktaya gelmesi veya insanoğlunun bilimsel yöntemler yoluyla bir şeyler yaratmayı başarması veya toplumun yönetilme biçimi, insanoğlunun içinde bulunduğu durum -bunların hiçbiri o kadar da basit değildir. Özellikle de, bazı olaylar toplumu şekillendirmeyi başardığında, olayların ardında, Tanrılara ait faktörlerin olduğuna emin olabilirsiniz. Elbette sizlere, insan toplumunda kendisini gösteren şeylerin Fa-düzeltmesi ile doğrudan bir bağlantısı olduğunu daha önce söylemiştim. Sakince bir düşünün ve her bir ulusun can bulmasının; dünyanın tamamında meydana gelen her bir olayın; hatta günümüz politik güçleri arasındaki dengenin ve birbirinin içine geçmiş olan çok sayıda olayın -bütün bunların günümüz Fa-düzeltmesi ile ve Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamaları ile doğrudan bağlantısı vardır. Fakat Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklarken ve kötü ÇKP'nin şeytani zulmünü ifşa ederken, dinlemeye gönüllü olmayan insanlar oluyor hatta ÇKP'nin onlara aşılamış olduğu şeyleri bahane eden kişiler bile var. Fakat bunların hiçbiri tesadüf değildir. Bir düşünün: o şeytani şeyler, eski kozmosun eski güçlerinin onları kontrol etmesinden dolayı meydana gelmiyor mu? Fa-düzeltmesini ve Dafa uygulayıcılarının uygulamalarını yönetmek için, onların fikirlerini ve algılamalarını kullanmak isteyenler eski güçler değil mi? Fa-düzeltmesi kozmosta bulunan tüm yaşamları etkilediği için [buna eski güçler de dâhil], saf olmayanlar veya yeterince saf olmayanlar bunu anlayabilirler mi? Yüksek seviyelerde bulunan bir yaşamın düşüncesi, altında bulunan seviyelerde bir etkiye sebep olur. Sıradan bir insan kafasında bir fikir biçimlendirdiğinde - her ne kadar o kişinin kendisini belirli bir oranda etkileyecek olsa da- diğerleri üzerinde bir etkiye sahip değildir. Fakat yüksek seviyeli bir yaşamın durumunda, sadece tek bir düşünce, kendi evreninin sahası içerisinde bulunan tüm yaşamları etkiler. Hatta daha da yüksek bir seviyede bulunan bir yaşamın tek bir düşüncesi, inanılmaz büyüklükteki bir evren içerisinde yankılanmalara sebep olur. Elbette, bu gibi yaşamlar, kendi altlarında bulunan seviyelerdeki yaşamlara doğrudan zarar verici şeyler yapmazlar, fakat sahip oldukları o tek bir düşünce, altlarında bulunan çürümüş şeytanların niyetleri ile bağdaşır. Ve çürümüş şeytanlar sadece böyle bir desteğe sahip oldukları zaman Dafa uygulayıcılarına bu denli acımasız bir biçimde zulüm edebilirler. O yüzden, eğer Fa-düzeltmesinde zulmü devam ettirmek, insanları duygusuzlaştırmak veya insanları Falun Gong zulmü konusunda çok duyarsız bir duruma sokmak isterlerse, bu onlar için kolaydır. İnsanları, Falun Gong zulmünün gerçek durumunu bilmekten alıkoymak istiyorlar. Zulmün devam etmesi konusunda sahip oldukları güdü, Dafa uygulayıcılarını güya "test" etmektir ve bunu yapmak için de bu terör ortamını devam ettirmeleri gerekiyor. Bunu yapıyorlar çünkü hala, beklentileri karşılamakta başarısız olan ve yeterince iyi xiulian uygulamayan bir kısım uygulayıcımız var; birbiri ardına ileri doğru adım atan bir başka grupta var ve hala kurtarılması gereken bir grup yaşamda var. Uygulayıcılarımızda bulunan bu noksanlıklar, onlara tutundukları fırsatları veriyor ve bu kadar uluorta davranmalarında onları galeyana getiren şey budur. Onların söylediklerine bakılırsa, Fa-düzeltmesi uğruna canlarını feda etmekten kaçınmayacaklarını söylüyorlar. Fakat gerçekte ise kendi amaçlarına ulaşmak uğruna herhangi bir şey yapmaktan çekinmiyorlar ve bu durum Fa-düzeltmesine inanılmaz bir zorluk yaratıyor, hatta onun seyrini etkiliyor.

Yani bu şu anlama geliyor ki, yaşamları kurtarırken ve Fa'yı onaylarken karşı karşıya kaldığınız hiçbir şey tesadüfen meydana gelmemektedir. Hiçbir şey o kadar basit değildir -bu ister önemsizmiş gibi görünen bir şey, ister kişinin ne gibi düşüncelere sahip olduğu veya gerçekleri açıklarken karşılaştığınız çok sayıdaki insan veya olay olsun. Fakat olayları sadece kalbinizde merhamet varken yapmanız kabul edilebilir bir şeydir. İnsanlar belirli tutumlar sergilediğinde veya yanlış anlamalara sahip olduklarında, canınızı sıkmayın. Sadece o kişiyi kurtarmak için, sadece yaşamları kurtarmak için hareket ettiğinizde; o durumda sahip olduğu etki her şeyi değiştirmeyi başarabilecektir. Fakat bununla birlikte, gerçekleri açıklarken, zihniniz sıradan insan takıntıları tarafından etkileniyorsa, o zaman herhangi bir şeye ulaşmanız mümkün olmayacaktır. Gerçekleri açıklama işi yaptığınız esnada, ilk dönemlerde kötü ruhlu ÇKP tarafından [kendi medyası yoluyla] yayılan yalanları dinlemiş ve onlara inanmış olan sıradan insanlar ile karşılaştığınızda, o kişiler, Dafa uygulayıcıları hakkında yanlış düşünceler taşıyor olabilir, size kaba davranabilir veya sizi dinlemek istemeyebilirler. O anlarda, eğer duygularınız onların etkisiyle kabarırsa ve kendinizi haksızlığa uğramış hissederseniz, kızar hatta tamamen mantıksız olursanız, o durumda ne gerçeği açıklayabilir ne de o insanları kurtarabilirsiniz. Ve aslında şeytan sürekli olarak, sıradan insanların Dafa uygulayıcıları hakkında sahip oldukları yanlış anlamaları, kişiyi size karşı artan bir şekilde karşıt görüşlü hale getirmek için bir yol olarak kullanmaktadır. Fakat doğru düşünceleriniz güçlü ise şeytan yok olup dağılacaktır. Gerçek merhametin sahip olduğu güç, tüm sapmış faktörleri dağıtıp yok edebilir ve siz kişi ile konuşurken, dışa doğru, şeytani unsurları yok eden bir enerji yayarsınız ve diğer boyutlarda bulunan şeytan, artık o kişiye yaklaşmaya veya onu kontrol etmeye cesaret edemez. Bunun ardından o kişiyi mantık yoluyla ikna etmeye çalıştığınızda, sizi dinleyecektir ve onu, kendisine ÇKP tarafından aşılanmış yalanlardan arındırmanız mümkün olabilecektir, böylelikle de zihnindeki blok yok olacaktır.

Bugün daha fazla konuşmayacağım, çünkü Fa'yı henüz yeni Los Angeles'ta öğrettim ve bugün internette yayınlandı. Fakat sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Birçok Tanrı kulağıma: "Senin Dafa uygulayıcıların kendilerini eleştiren hiç kimseye tahammül edemiyor. Sadece tek bir cümle ve ardından köpürüyorlar. Eğer başkalarının onları eleştirmelerine izin verilmezse bu bir işe yarayabilir mi? Eğer eleştirileri kaldıramıyorlarsa, onlardan xiulian uygulaması nasıl beklenebilir? Bu, ne türde bir uygulayıcı sayılabilir?" ve buna benzer şeyler fısıldıyor. Eskiden engellemenin birçok formu olduğunu ve zulüm ile yüz yüze geldiğinizde yapmanız gereken şeyler anlamında hala olgunlaşmamış olduğunuzu söyleyebilirdim. O yüzden, Fa'yı onaylama ve yaşamları kurtarma ile bağlantılı konularda iyi bir iş çıkarmanızı sağlamak için, en başından beri Fa'nın bu bağlamında kesinlikle konuşmadım ve sizlerle konuşurken bu konunun üzerinde hiç durmadım. Fakat bu durum, şu anda oldukça göze çarpar bir halde ve bu, aklınızın bir köşesine yazmanız gereken bir konu. Hepinizin bildiği gibi, uygulayıcılar olarak, "size vurulduğunda geri vurmamak, hakaret edildiğinde karşılık vermemek" prensibi vardır ve bir xiulian uygulayıcısı birtakım kayıp biçimleri yüzünden acı çektiğinde buna sadece gülüp geçer. Sizin sahip olmanız gereken durum bu olmak zorundadır ve buna ulaşmak zorundasınız, çünkü sizler sıradan insanlar değilsiniz ve sizler onların varoluş durumlarını aşmanın peşindesiniz. Kendinizi yüksek standartlarda tutmak zorundasınız, sıradan insanların standardında değil. O yüzden anlattığım şeye ulaşmak zorundasınız.

Bu yıllar boyunca birçok olağanüstü şeye imza attınız ve erdem tek kelimeyle sınırsız büyüklükte. Fakat aynı zamanda, gerçekten de belirli bir alışkanlık geliştirmiş olan bir miktar uygulayıcı var. Yani şöyle ki, her gün Fa'yı okuyor olmalarına rağmen, az önce anlatmış olduğum şeyler doğrultusunda, gerçek anlamda bir gelişim göstermiyorlar. Hatta şunu bile gördüm ki, birçok durumda olaylar hala büyümeye devam ediyor. Birkaç izole durumda, kişi o kadar alınganlaşıyor ki, kimse onun yanına bile yaklaşamıyor. Azıcık bile hoş olmayan bir şey duyduğu an, buna katlanamıyor. Takıntıları uyandırıldığı an, sinirleniyor. Bu durum şu anda savuşturulması zor bir duruma ve önemli bir hale geliyor. Diğerleri onun hakkında eleştirel bir cümle söyleyemiyor, hiçbir eleştiriyi kaldıramıyor, hatta yanlış bir şey yapsa bile tek bir kelimeye bile kulak asmıyor. Fakat bu nasıl olur da bir işe yarayabilir? Bu nasıl uygulayıcı olmak olabilir? Dafa ile ilgili işler yapıyor olsanız bile veya yaşamları kurtarmak için bir şeyler yapıyor olsanız bile, süreç içerisinde hala bir uygulayıcı olmak zorundasınız. Onları gidip sıradan insanlar gibi yapamazsınız. Ve bazı insanlara gelince, bu öyle bir noktaya kadar gelmiş ki, yanlış bir şey yaptıklarında ve diğerleri de onu kibarca uyardığında, kendileri için bahaneler uyduruyorlar. Yaptıkları hata ortaya çıktığında beyaz yalanlar söyleyerek ve birtakım dışsal sebepler bulmaya çalışarak bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Sıradan insanların davranış seviyesinin bile altında olan bu tür bir davranış, bir Dafa uygulayıcısına yakışıyor mu? Xiulian uygulayıcıları, başkalarından gelen eleştirileri kabul edebilmelidir ve bu, kitapta ifade edilmiştir. Fakat kabahati başkalarının üzerine atan, şu veya bu sebepten dolayı herhangi bir problem çıktığında sebebi başkasına yüklemeye çalışan bazı uygulayıcılar var. Ve gerçekten de ortada bir sorun yoksa bir tane uyduruveriyor (Herkes gülüyor) ve şu gibi şeyler söylüyorlar: "Siz o zamanki durumun ne olduğunu bilmiyorsunuz." Ve ardından da diğer insanlara gevezelik etmeyi sürdürüyorlar. (Herkes gülüyor) Ve bu da problemleri tetikleyen unsurdur. Daha da ciddi durumlarda kişi hiçbir şekilde bunun bir parçası olmuyor. O durumlarda Tanrıların size ne şekilde baktığını biliyor musunuz? Bu gerçekleştiği an eski güçler sizi hatırlayacaklar ve o anki performansınız fikir üretmeleri için onlar açısından bir bahaneye dönüşecektir. O durumda sizi sorun beklemektedir. Xinxing'iniz bu anlamda, beklenen düzeyde olmadığında, bu durum sizin için büyük bir sorun anlamına gelmektedir. Dikkatli olun.

Fa'yı en son öğretişim sırasında, Shifu size bu konu hakkında konuştuğu için, "buradan ayrıldıktan sonra hepiniz bununla karşılaşacaksınız" demiştim. Ve gerçekten de, bazı insanlar konferans salonundan ayrıldıkları an karşılaştılar. Bir anlaşmazlık size gelirken, hazırlanmanız için size zaman verilmez. Daima, zihinsel olarak hazır olma şansına sahip olmadığınız zamanda gelirler. Hiç kimse size: "Ben sizi test etmek için buradayım. Seni eleştiriyorum, böylelikle de xinxing'ini yükselteceksin" demeyecektir. Aslında, yaşanan sorunda, karşı tarafta bunun farkında olmayacaktır, çünkü her iki taraf birlikte bir xinxing testinden geçmektedir. Shifu'nun bugün Fa'yı öğretmesinin ardından, bunu doğru bir biçimde ele alıp alamayacağınızı göreceğiz. Zihinsel olarak hazır olma durumu olmayacak, prova olmayacak ve önceden ikaz etme olmayacak -anlaşmazlıklar bir anda patlak verecek ve aynen sıradan insanların yaşadığı sorunlar gibi olacak. Elbette ki, bu konuyu gündeme getirdiğimiz için, şu anda konuştuğumuz bu konu ile ilgili olarak, eve gittiğinizde kendinizi bu konuda geliştirmeniz için birazcık çabalamanızı umut ediyorum. Biçimlendirmiş olduğunuz tüm davranış biçimleri aslında bir maddedir. Bu madde, diğer boyutlarda var olmaktadır ve sadece, bu yüzden bu durum kendisini burada, bu boyutta gösterir. O şey bir mayın gibidir -dokunduğunuz an patlayan bir mayın gibidir. O yüzden, eğer bu mayını yok etmek konusunda başarısız olursanız, bir işe yaramaz. Bu nedenle, hangi bölgede yaşıyor olursanız olun ve kim olursanız olun, Dafa'da xiulian uyguladığınız müddetçe, [bu andan başlayarak] o maddeyi sizler için yok edeceğim. (Alkış)

O maddi varlığı yok edeceğim, fakat onunla ilişkili olan davranışları ve biçimlendirmiş olduğunuz karakteri siz kendiniz yok etmek zorundasınız. Ve zaman içerisinde biçimlendirmiş olduğunuz davranışlara gelince, onlar sizin çeşitli takıntılarınızdan kaynaklanmaktadır. Diğer kişilerin yaptığı eleştirilere katlanamamanıza neden olan takıntıya dokunularak, haysiyetini kurtarmaya takıntılı olan kişilerin, kendilerini utandıracak şeyler duymaları sağlanacak. Ayrıca bir projenin koordinatörü oldukları için, eleştiriden muaf olduklarını düşünen bazı insanlar da var. Ve bir de, belirli konularda birtakım özel yetenekleri olan kişiler veya başkaları da, diğer insanlardan gelen eleştirileri kabul etmiyorlar. Bir diğer grupta, bir kişi hakkında negatif düşünce taşıdığı için, kimseyi sonuna kadar dinlemiyor. Her büyüklükte ve biçimde gerçekleşiyor. Diğer kişilerin düşüncelerini dinlemeye gönüllü olmamak, çeşitli takıntılardan kaynaklanmaktadır. Durum ne olursa olsun, hepiniz Dafa uygulayıcılarısınız. Hangi sorumluluğu üstlenmiş olursanız olun hepiniz uygulayıcılarsınız ve Shifu, sizin uygulamanız için sorumluluk almaktadır. Sizler de xiulian uygulayan herkes ile aynısınız; kendinizi geliştiriyor ve en nihayetinde Tamamlanmaya ulaşmak istiyorsunuz. O yüzden siz de kendi uygulamanız için sorumluluk üstlenmek zorundasınız. Belki de ben bugün bu binadan ayrıldığımda birisi size kırıcı bir şey söyleyecek. Eğer bu gerçekleşirse, bakalım kim bunun aksini ispatlayacak? (Shifu gülüyor) (Herkes gülüyor)

Şu andan itibaren, olaylar sizin için böyle olacaktır. İster haklı olun, ister haksız, bir uygulayıcı için, bu hiçbir şekilde önemli değildir. Şunun bunun hakkında tartışmayın, kimin haklı veya haksız olduğuna odaklanmayın. Bazı insanlar, sürekli olarak kendilerinin haklı olduğunu vurguluyor; fakat siz haklı olsanız ve haksız değilseniz bile ne fark eder? Fa temelinde gelişim gösterdiniz mi? En temel davranış olarak, insan düşüncesini kullanarak kimin haklı ve kimin haksız olduğunu vurgulamanın kendisi yanlıştır. Çünkü o durumda, kendinizi değerlendirmek için, sıradan insanların mantığını kullanmakta ve bu mantığı diğer kişileri zorlamak için kullanmaktasınız. Tanrılara göre, bir uygulayıcı açısından, insan dünyasında haklı ya da haksız olmak birazcık bile önemli değildir. Oysa insan düşüncelerinden kaynaklanan takıntı, saplantı ve tutkuları yok etmek önemlidir ve xiulian uygularken, insan zihninizin derinliklerine kök salmış olan o takıntı, tutku ve saplantılarınızı yok etme sürecini yönetmek, kesinlikle önemli olarak kabul edilen şeydir. (Alkış) Kendinizi ne kadar mağdur hissedebiliyor olursanız olun, eğer olayları sakin bir biçimde ele almayı başarabilirseniz, eğer etkilenmemiş bir biçimde kalmayı başarabilirseniz ve bir takım bahanelerle ortaya çıkmaya çalışmazsanız, o durumda birçok konuda tartışmaya bile ihtiyacınız olmayacaktır. Bunun sebebi, uygulama yolunuzda tesadüfen gerçekleşen hiçbir şeyin olmamasıdır. O yüzden hararetli bir etkileşimin içerisine girdiğinizde ve bu, kendinizde barındırdığınız şeyleri harekete geçirdiğinde veya önemli çıkarlarınızı ilgilendiren bir şeyler üzerinde çatışmalara girdiğinizde, belki de onun ardında yatan faktörler Shifu tarafından oraya konmuştur. Belki de siz sadece, biri sizi provoke eden şeyler söylediğinde veya bam telinize gerçekten bastığı bir durumda sinirleniyorsunuzdur; ve belki de o kişi gerçekten de haksız yere davranmıştır. Fakat o cümleler ille de o kişi tarafından söylenmiş olmayabilir. Belki de benim tarafımdan söylenmiştir. (Herkes gülüyor) O anlarda, nasıl davranacağınızı görmek istiyorum. O kişiyle inatlaştığınızda, aslında bu benimle inatlaşıyor olmanızla aynı şeydir. (Shifu gülüyor) (Herkes gülüyor, alkış) Bugünlük bu kadar. O maddi varlığı sizin için yok edebilirim, fakat biçimlenmiş olan davranışlar kesinlikle sizin tarafınızdan yok edilmesi gereken şeylerdir -kesin ve mutlak şekilde. (Alkış)

Bu sorunun farkına önceleri varmış, fakat kesinlikle bundan bahsetmemiştim. Peki, bunun sebebi neydi? Bunun sebebi, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylarken mücadele ettikleri şeyin, kötü ruhlu ÇKP'den kaynaklanan her türlü engelleme formu olduğu kadar, aynı zamanda da, tüm bir ulusun propaganda vesilelerinin kullanılıyor olmasıydı. Ve ayrıca kötü ÇKP'nin kontrolü altında olup, Falun Gong'a eş zamanlı olarak ve dört bir yandan kuşatmış bir biçimde bir baskı uygulayan binlerce gazete ve yüzlerce televizyon kanalı olması ve ayrıca mesele çıkarmak için kullandığı, her türlü entrikayı çeviren gizli ajanlarının olması ve yayınladığı her şeyin karalama ve yalan olması faktörü var. Dahası, tüm dünya insanlarının zehirlenmiş olduğu ve Dafa uygulayıcılarının yaklaşık yedi milyar insana gerçekleri açıklamak zorunluluğu faktörü var. O yüzden eğer doğru düşüncelerden doğan yılmaz bir iradeye sahip olmazlar ise, yaşamları kurtarmayı ve Fa'yı onaylamayı başaramazlar. O yüzden, o Tanrıların bana söylediklerine aldırmadım ve Fa'nın bu parçasını öğretmedim. Bütün Dafa uygulayıcıları özellikle çok hassas olsalardı ve insanlar onlar hakkında yorum yaptığında tek bir kelime bile söylemeselerdi, hatta şeytan bizi karaladığında bile tek bir kelime dahi etmeselerdi, bu durum bizim gerçekleri açıklamamıza ve insanları kurtarmamıza ve dahası şeytanı ifşa etmemize de zarar verirdi. İşte bütün bunlardan dolayı, bütün bu zaman zarfında, bu konu hakkında konuşmaktan kaçınmıştım. Bu konu hakkında şu anda konuşuyor olmamın sebebi, bunu yapıyor olmanın sizin bu aşamada işleri yapmanızı riske etmeyeceğindendir. Dafa uygulayıcıları şu anda şeytana karşı koyarken olgunlar ve yaptıkları gerçeği açıklama işi etkilenmeyecek. Şu anda aklı başında ve dengelisiniz ve bütün bu yıllar boyunca yaşadıklarınızdan sonra olayları nasıl yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu konu hakkında bu noktada konuşuyor olmam, gerçekleri açıklamanıza zarar veren bir şey haline gelmeyecek. O yüzden, şu andan itibaren, bunu uygulamanızda bir odak noktası yapmak zorundasınız.

En son defa, Los Angeles Fa konferansında konuşurken, size benzer şekilde, konferansın ardından bu konuyla karşı karşıya kalacağınızı söylemiştim. Bununla ilgili oldukça fazla olayı kişisel olarak da gördüm. (Herkes gülüyor) Olaylar şiddetli bir biçimde geldi. Olaylar oldukça şiddetli şekilde belirse de onları ateşleyen şeyler, hakikaten çok önemsiz şeylerdi. Fakat bazı uygulayıcılar buna dayanamadılar ve sinirden köpürdüler. Diğer kişiyle derhal bir tartışmaya girdiler ve davranışları kesinlikle bir uygulayıcının davranışları gibi değildi. Elbette ki, bu sizin kendinizi iyi bir biçimde geliştirmemiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Az önce de belirttiğim gibi, bu sizin hatanız değil, çünkü Shifu, gerçekleri açıklamanıza olanak tanımak için bu konudan bahsetmemişti. Eğer bundan daha önce bahsetmiş olsaydım ve sizler de gerçekleri açıklarken bu sebepten dolayı zayıf bir biçimde davransaydınız, yaratacağınız etki küçük olacaktı. Fakat duruma bakıldığında, biçimlendirmiş olduğunuz davranış biçimi, şu anda hakikaten aşılması zor bir durumda. Her ne kadar o madde artık orada olmasa da, bu şeylerle karşılaştığınız zaman hala yetersiz kalıyorsunuz. Bu gibi çok sayıda insanla karşılaştım ve onlara: "Los Angeles konferansına katıldınız mı?" diye sordum. Başka bir şey söylemeye gerek kalmamıştı ki, derhal anladılar ve: "Oh evet, konuyu yanlış şekilde ele aldım. Shifu, ben hatalıydım" dediler. (Herkes gülüyor) Bunun sebebi, netice itibarı ile onun bir uygulayıcı olmasıdır ve konunun farkına varmasının ardından değişecektir. Herkes yaptıklarını iyi bir biçimde yapmak istiyor. Sadece, bir anlaşmazlık patlak verdiğinde, beklenmedik bir anda belirir. Önceden uyarılmayı ve hazırlanmak için size bir şans verilmesini ümit edemezsiniz. Bu gibi bir şey yoktur -sizi sürpriz bir şekilde yakalar. Elbette ki, 3 metre kalınlığındaki bir buz kütlesi bir gecede biçimlenmez, o yüzden, o maddesel şeyler yok edilmiş olsa da, biçimlendirmiş olduğunuz davranışlar ve diğer birtakım şeyler ağzınızdan bir anda o münakaşacı cümlelerin dökülmesine sebep olacaktır. Bunlar alışkanlık haline gelmiş; o yüzden, eğer onları yok etmek istiyorsanız, bunların hiçbiri kolay şeyler değildir. Fakat onları yok etmek zorundasınız.

Bu süreç içerisinde, kapıdan dışarı adımınızı attığınız an, yaptıklarınızı iyi bir biçimde yapmanızın mümkün olmadığını, fakat o kalbi kaybetmeyeceğinizi biliyorum. Shifu, xiulian uygulamaya devam ettikçe, en sonunda iyi bir biçimde yapmayı başaracağınızı biliyor. Bunlar, xiulian uygulama süreci içerisinde gerçekleşen şeylerden başka bir şey değildir. Fakat gevşemeye izin vermemek zorundasınız. Eğer kendi kendinize: "Kendime biraz zaman tanıyayım" derseniz, bu bir işe yaramaz. Bir uygulayıcı olarak, azimli olmanız gerekmektedir. Eğer onun üstesinden gelmeyi ilk seferinde başarabilseydiniz, bu en iyisi olurdu. Nitekim bu sadece, giderek artan bir biçimde başarılı olduğunuzda kabul edilebilir bir şeydir. Bugünden itibaren, bu konuya gerçek anlamda dikkat göstermeniz, artık sizin için bir zorunluluktur -özellikle de Dafa uygulayıcılarının yaptıkları işbirliği konusunda. Siz xiulian uygularken, geride kalmaması gereken -sadece gerçekleri açıklamanızı riske etmemek için önceden, orada bıraktığım o küçük şeyin dışında- her şeyi sizden yok ettim. Eleştirilmek gibi konular hakkında 20 Temmuz 1999'dan önce defalarca bahsettim. Bundaki sebep şuydu, o zamanlar eski güçler bir şeyler yapsaydı, eğer aynı eski hikâyeyi Dafa uygulayıcılarımızın üzerine hakikaten çekselerdi, kendisi için iyi bir temel oluşturmamış birçok uygulayıcı bunun üstesinden gelemeyebilir ve uygulamalarını bırakabilirdi. Bu nedenle, o zamanlar, oldukça fazla sayıda konuya ağırlık vermiştim ve nispeten daha fazla şey öğretmiş, xinxing gelişimi üzerinde çok konuşmuştum. 20 Temmuz 1999'a gelinmesiyle birlikte, anlatmış olduğum bu sebep yüzünden, bu gibi konulardan bahsetmeyi bıraktım -özellikle de bugün konuştuğumuz konu hakkında. O yüzden bugünden itibaren hepiniz bu konuda doğru bir biçimde davranmak zorundasınız. Bazı kişilerin bu konuda gerçekten mükemmel olduğunu görüyorken, bazı kişilerin de [her ne kadar bunu terk etmiş gibi görünüyor olsalar da] kalplerinin derinliklerinde iyi bir biçimde başaramadıklarını ve zihinlerinde hala bununla mücadele ettiklerini görüyorum. (Shifu gülüyor) (Salon gülüyor) Tek bir kelime dahi etmiyor ve mükemmel derecede soğukkanlıymış gibi görünüyorlar, fakat içlerinde alabora olmuş durumdalar ve sadece onu tutuyorlar. (Shifu gülüyor) En azından, bu durum, onların sakin kalabildiği anlamına geliyor ve bu da ilk adımdır. Dafa uygulayıcıları farklı seviyelerde oldukları için, farklı xiulian gereksinimlerine tâbi tutulacaklardır. Yani bu şu anlama geliyor, yaptıklarını iyi bir biçimde yapan kişiye nispeten daha yüksek farklı gereksinimler verilebilir ve böylelikle de o kişi, daha hızlı gelişim gösterebilir. Xiulian kesinlikle bu şekildedir. Eğer sizin için ayarlanmış olan test çok küçük ise, o zaman sadece küçük bir adım atabilirsiniz. Eğer hazırlanmış olan test büyük ise, o zaman büyük bir sıçrama gerçekleştirirsiniz.

Bahsedeceğim bir diğer konu da şu ki, Dafa uygulayıcıları olarak, günlük hayatınızdaki konulara dikkat etmek zorundasınız. Bildiğiniz gibi, karı-koca olmayan kişiler arasında gerçekleşen uygunsuz ilişkiler, insanoğlu için bir günahtır; bu durum aile kurumuna olduğu kadar, ahlaki ilişkilere de zarar vermektedir. Eskiden, ilk safhalarda, ben de bu problemin farkına vardım. Şöyle ki, sıradan insan toplumunda xiulian uygularken en büyük zorluklar, dünya bir kargaşa içerisindeyken, sıradan insan toplumu tarafından empoze edilen cinsel ayartmalardır. Bu gibi şeyler için benimsenmiş olan gereksinimler, uygulayıcılar açısından son derece katıdır. Hangi uygulama olursa olsun, bu konu çok ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Geçmişte, kasaya giymiş bir kişi, bu gibi şeyler için konmuş kuralları çiğnerse, bu durum onun uygulamasının bitmiş olduğu anlamına gelirdi. Eğer bir ölümsüz, öğrencisinin uygulamasına dağlarda rehberlik ediyorsa ve öğrencisi bu hatayı yaptıysa, bu durum o öğrencinin sonsuza dek mahvolmuş olduğu anlamına gelirdi. Bu, işte bu kadar ciddi bir meseledir. Sizler Yüce Fa içerisinde xiulian uygulayan ve yaptığınız şeyleri çok daha kutsal bir hale getiren Dafa uygulayıcılarısınız, fakat bazı uygulayıcılar buna çok az dikkat gösteriyorlar. Günümüz insan toplumunda şu an için geçerli olan değerlerin ne olduğu veya insanların bu gibi şeyleri nasıl düşündüğü hiçbir şekilde önemli değildir: bir uygulayıcı yüksek standartlara sahip olmalıdır; kendisini Tanrıların standardında tutarak, bu gibi konulara belirlenmiş daha yüksek prensipler ile bakmalıdır. Burada bile, insanlar arasındaki uygunsuz cinsel ilişki bir günahtır. Tanrısal bir varlık bu kadar kirli bir şeyi asla yapmaz. Ve xiulian uygulayıcıları Tanrısallık yolunda değiller midir? Uygulayıcılar Tanrısal bir yolda yürümüyorlar mı? Peki, o zaman niçin Tanrısal bir varlık gibi davranmıyorsunuz? Niçin Tanrısal bir varlık için olan gereksinimler ile paralellik gösteren bir biçimde davranmıyorsunuz? Bazı insanların sürekli aynı hatayı yapmayı sürdürmesi nasıl olabilir? Bu hiç kabul edilebilir bir şey olabilir mi?

Bildiğiniz gibi bizler, geçmişte yaşayan kâhinlerin yaşanacak son ile ilgili bahsettikleri şeylerin günümüz insanlarının duyması için olduğunun farkındayız. Birçok kâhin, en sonunda, geriye kalacak olan kişilerin nasıl saf olacağından ve de vücutlarının nasıl temiz olacağından üstü kapalı biçimde bahsetmiştir. Onlar saflığı sürdürmenin en büyük öneme sahip şey olduğunu düşünmüşler, hiçbir şeyi ciddiyet anlamında bununla karşılaştırmamışlardır. O yüzden, geriye kalacak olan kişiler, kesinlikle o gibi kişiler olacaktır ve uygulamasını başarıyla bitiren bir kişinin o şekilde olacağına da hiç şüphe yoktur ve dünyada kalacak olan kişiler de kesinlikle bu gibi kişiler olacak. O zaman şunu bir düşünün: bir Dafa uygulayıcısının bu gibi bir şey yaptığını gördüğünde, kozmosun Tanrıları size ne şekilde davranacak? Bir gün Tanrı olacak kişiler için taşıdıkları gereksinimlerin ışığı altında baktığınız zaman, böyle bir şey yaptığınız anın ne denli korkunç bir şey olduğunun farkında mısınız? Bir kişi bu anlamda yanlış yaptığı an, cennetlerde bulunan tüm Tanrılar sizin kesinlikle düşürülmeniz gerektiğine inanırlar, çünkü kesinlikle onaylanamaz ve kabul edilemezsiniz. O yüzden, bunun ardından karşılaştığınız sınamalarda, birçok faktör sizi esasen aşağı indirmek için kışkırtan o Tanrılardan kaynaklanmaktadır. Bu durumun, uygulamanıza ne kadar zorluk ekleyeceğini bir düşünün! Ve ardından da aynı günahı defalarca tekrar etmenize sebep olurlar ve bunu tekrarlarken yollarınızı onarmanızı da reddederler. En sonunda da, xinxing çatışmaları sizi konuların sapmış yorumlarına doğru sürükler. Bunun sebebi, kendiniz için ardı ardına çarpık anlayışınıza rehberlik eden bahaneler buluyor olmanızdır. Eninde sonunda, bunu Dafa öğretileriyle bile ilişkilendiremezsiniz ve en sonunda sizi ters istikamete doğru sürükler. Yoldan sapmış bir anlayış edinmiş olan kişilerin gerçekten bunu yapmış olmak istediklerini mi düşünüyorsunuz? Birçok durumda, belirli birtakım konularda iyi iş çıkaramamış olan, kişinin kendisidir ve bu yüzden de şeytan bu açıklıktan istifade eder. Yani bu şu anlama geliyor ki, o şeytani yaratıklar tam olarak sizin bu zayıflıklarınızdan istifade etmekte ve size ait olan bu şeyleri acımasızca sömürmektedir. Sizin umutsuz bir kaybeden olduğunuzu, onların standartlarına göre kendinizi hiçbir şekilde geliştiremeyecek bir kişi olduğunuzu anladıkları an, sizi aşağı çekmek, sizi yok etmek için, kesinlikle birtakım yolların arayışına girecekler. Fakat elbette ki, Li Hongzhi'nın uygulayıcılarını bırakmayacağını ve onları kurtarmaya çalışmaya devam edeceğini biliyorlar. Fakat onların, o kişiyi ters tarafa sürükleyeceğinin, o kişinin Dafa'yı ve Dafa uygulayıcılarını düşürecek şeyler yapmasına sebep olacaklarının, onu şeytan için bir araç haline getireceklerinin, farkında mısınız? Ve bir kişi Dafa'ya karşı affedilemez bir günah işlediğinde, o nasıl kurtarılabilir? Şu an konuştuğumuz türde hataları yapan kişileri, bu noktaya kadar sürüklemek istiyorlar. Ve bir kişi gerçekten de bu noktaya ulaştığında, hakikaten kurtarılamaz, çünkü bunu telafi edecek hiçbir yola sahip değildir. Peki, o zaman o kişi nasıl kurtarılabilir? Fa-düzeltmesi standartlara sahiptir ve dolayısıyla Dafa uygulayıcılarının uygulamaları da öyle. Peki, o zaman niçin bu konuda dikkatli olmuyorsunuz? Shifu'nun itibarını zedeliyorsunuz ve Dafa uygulayıcılarının itibarını düşürüyorsunuz. Etki, işte bu kadar ciddidir.

Bir başka konu daha var. Uygulamanızı sıradan insan toplumu içinde gerçekleştiriyor olduğunuzu hatırlayın. Xiulian uygulamayan aile üyelerine sahip olma konusu ile baş ederken, en başından beridir iyi iş çıkaramıyorsunuz. Daha önceden kullandığım ifade bu konu için de geçerlidir -üç metre genişliğindeki bir buz kütlesi, bir gecede biçimlenmez. Olayların ilk defada iyi bir biçimde ele alınamamasının ardından, alınma birikmeye başlar -ta ki ciddi bir hal alana kadar; ve zamanın geçmesiyle birlikte, uzlaştırılamaz bir çatlak haline gelir. Bu türde bir durum Dafa uygulayıcılarına, Fa'yı onaylama girişimlerinde zorluk getirecektir. Bununla birlikte, her zaman için, problem bizim Dafa uygulayıcılarımızda yatmaktadır. Bunun sebebi, durumu daha ilk başta iyi bir şekilde ele almamış olmanızdır ve durum şu anki haline gelmiştir. Birçok olayda, eğer konuları iyi bir biçimde dengeleyebilir ve yaşadığınız olayları doğru bir biçimde ayarlayabilirseniz, bu durum, yapmakta olduğunuz Dafa işlerinde bir aksama olmaması ile sonuçlanacaktır. Problemler, kesinlikle olayları iyi bir biçimde ele alamamanızdan kaynaklanmaktadır ve henüz anlatmış olduğum şeylere göz yummuş olmanızdandır.

Hepiniz, Fa-düzeltmesinin ve onu her kim uygularsa nihai hedefine ulaştığı xiulian'in kutsal olduğunu biliyorsunuz. Eğer uygulamanızı tamamlama konusunda başarılı olursanız, aile üyeleriniz ve akrabalarınız iyi geri dönüşlerle kutsanacaktır. Fakat xiulian uygulamayan akrabaların, arkadaşların, ebeveynlerin veya çocukların Tamamlanmada size eşlik edeceği gibi bir şey kesinlikle yoktur. [Bağımsız bir yaşam olan o kişi] xiulian uygulamadığı için gelecekte onu bekleyen şey, hala onu bekliyor olacaktır. Ona vekâlet edemez veya ona ait şeyleri üstlenemezsiniz. Eğer kişi Fa'ya zarar vermeye çalışmıyorsa, xiulian uygulamıyor olsa da, sizin Tamamlanmaya varmanızla birlikte, iyi bir gelecekten payını alacaktır, bazı kişilerin, oradaki bir yaşam olmak üzere sizin cennetinize gitme olasılığı bile vardır. Ayrıca, bir gün, insan dünyasında iyi bir geleceğin zevkini çıkarma ihtimalleri de vardır. Sahip olduğu karmik ilişkinin onu nereye götüreceğine bakmalıyız. Uygulamanızı bu ortam içerisinde başarıyla tamamlamanızın bir sonucu olarak aileniz ve akrabalarınız kadar [atalarınız da] bundan faydalanacaklardır. Öte yandan, Dafa uygulayıcılarına zulmeden ve Fa-düzeltmesine engelleme yaratan kişilerin ataları da günah ile suçlanacak ve cehenneme gönderilecekler. Eğer aile üyelerinize xiulian uygulamaya başlamaları konusunda yardımcı olabilirseniz, elbette ki bu en iyisidir. Fakat eğer xiulian uygulayamazlarsa, o zaman onların kurtarılabilecek olan yaşamlar olmalarını sağlamalısınız -en azından iyi insanlar olmalarını. Böylece bir gün güzel ödüllerin keyfini çıkarma ihtimalleri olacaktır. Bazı uygulayıcılarımız başlangıçta olayları iyi bir şekilde ele almadılar ve konuştuğum şeyi göz ardı ettiler. Bundaki temel sebep, o kişinin sizin akrabanız, aileniz veya çocuğunuz olması ve Dafa uygulamanın en muazzam şey olması düşüncesidir; o yüzden, çıkış noktalarını söylemekte olduğunuz için, onların kesinlikle xiulian uygulamasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bunun bir sonucu olarak, sarf ettiğiniz sözcükler zorlayıcıymış gibi veya sanki insanlar sizi dinlemek zorundaymış gibi bir izlenim yaratıyor. Bir canlının yaşamının hayati anında, hiç kimse ona vekâlet edemez; sizin söyledikleriniz sayılmaz. Konu dünyasal olaylara geldiğinde, onlara vekâlet edebilir ve belki de onlar adına bir şeylere de karar verebilirsiniz. Fakat konu o kişinin en derin benliğine ait konuları gerçek anlamda içerdiğinde, karar verme davranışı diğer meselelerdeki kadar basit değildir. Bir insan sadece bir kez doğmaz. O kişi, bu hayatta sizin aile üyeniz olabilir, fakat bir sonraki hayatta bir başka kişinin aile üyesi olacaktır ve bunun ardından onun nereye reenkarne olabileceğini kim bilebilir ki? Ve şu andaki aile olma bağlantınız, sadece tek bir yaşamdaki karmik ilişkinizden başka bir şey değildir. Peki, o durumda, o kişinin yaşamının sonsuz kaderini belirleyen kararı, o yaşam adına nasıl olur da siz verebilirsiniz? Sadece kalbinizde o kişiyi gerçekten kurtarma isteğine sahip olduğunuz zaman ve onu bir yaşam olarak gördüğünüz zaman, olayların değiştiğini göreceksiniz. O zaman, bu durum bize, insanların birçok olayı ele almalarında nasıl farklılıklar olduğunu anlatıyor. Bu yüzden de sonuçlar farklıdır.

Elbette ki, uygulayıcı olmayan kişilerle evlenmiş olan bazı genç Dafa uygulayıcıları da var; bazı durumlarda kişi gerçekten de duyguları tarafından sapma yaşayarak, sıradan bir insandan bile daha sıradan bir hale geliyor. Bazı durumlarda, kişinin yaşadığı engelleme büyük oluyor. O durumda kişi niyetli olduğunu, fakat yapması gereken şeyleri yapamadığını hisseder: ilişkilerinin etkileneceğinden korkmaktadır, fakat aynı zamanda Dafa işlerini iyi bir biçimde yapamadığından ve bütün bunların uygulamasını etkilediğinden de korkmaktadır. Eninde sonunda kişiyi zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiş bir hale getirdiği kadar, ne yapması gerektiği konusunda kişinin kafasını da karıştırır. Aslında eğer kendinizi toparlamayı başarabilir ve bunun üzerinde düşünebilirseniz, bütün bunların halledilebilir olduğunu göreceksiniz. Bu "Fa", bu gibi bir dünyada aktarıldığı için ve sizi sıradan insan toplumunda yıpratan bunun gibi bir xiulian uygulama sistemine karar verilmiş olduğu için, o zaman sıradan insan toplumunda karşılaştığınız her durum elbette ki çözülebilir. Bu sadece, aile üyelerinizi ne şekilde ele alacağınıza bağlıdır. Olayları doğru düşüncelerle ele almayı başarabilecek misiniz? Bir uygulayıcının sahip olduğu sarsılmaz inançla konuşarak, anlaşılırlık elde etmeleri konusunda onlara yardım edebilecek misiniz? Eğer olayları iyi bir biçimde ele almayı başarabilirseniz, olaylar güzelce ilerleyecektir. Eğer onları iyi bir şekilde ele alamazsanız, tam tersi olacaktır.

Bütün bunlar aynı zamanda gerçekleri açıklamanız için de geçerlidir. Bir kişiyle olan etkileşiminiz esnasında, eğer her biriniz [o kişinin davranışlarına bakmaksızın] kalplerinizde merhameti tutmayı başarabilirseniz, o zaman o kişi ruhunun derinliklerinde veya varlığının bilen kısmında, anlayacaktır. Eğer işleri baştan savma bir biçimde yaparsanız veya daha da kötüsü, sıradan insanların davranışlarının sizi etkilemesine izin verirseniz, o durumda sonuçlar elbette ki, kötü olacaktır. Bu kadar kutsal bir iş konusunda, bir yaşamın kaderini belirleyen bir şey konusunda, nasıl olur da bu kadar keyfi olabilirsiniz? Veya nasıl olur da meseleyi bu kadar basitçe ele alırsınız? Sıradan insanların tutumunun sizi etkilemesine nasıl olur da izin verebilirsiniz? Biz her ne kadar yaptığımız işe "gerçeği açıklamak" diyor olsak da, aslında sizler insanları kurtarmıyor musunuz? Kurtuluş sunmuyor musunuz? Fakat siz onları kurtarmıyorsunuz ve aslında, onlar tarafından aşağı çekiliyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize tutunabilmesinin nedeni, sizin takıntılara sahip olmanızdır. Eğer o takıntılara sahip olmasaydınız, o kişi tarafından etkilenmezdiniz. Eğer, gerçeği açıklarken, hakikaten mantıklı olabilir ve doğru düşüncelere sahip olmayı başarabilirseniz sonuçlar farklı olacaktır.

Çok sayıdaki Dafa uygulayıcımız bu konferansa katılmak için ne kadar büyük bir yol kat etmek zorunda olduklarını düşünmediler bile ve bu onlar için kolay değildi, çünkü onların hepsinin işleri var ve hafta sonlarındaki boş zamanlarını kullanarak uçakla gidip dönmeleri gerekiyor. Muhtemelen burada şu anda Shifu ile konuşmak istedikleri çok sayıda şey var ve sormak istedikleri sorular olabilir. Los Angeles konferansını henüz yeni bitirdiğimiz ve basılmak üzere derlendiği için, özümsemeniz konusunda zorluk yaratmaması açısından, bugün fazla konuşmayacağım. Yaz aylarında daha fazla Fa konferansı düzenlendiği için, bir sonraki sefere tekrar konuşacağım. (Alkış)

Sırası gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Bizim gerçeği açıklama işlerimizin yoğunluğu sadece artan bir biçimde yükselmelidir; o yüzden gevşetmemek zorundasınız -kesinlikle ama kesinlikle gevşetmemek zorundasınız. Eğer insan ırkı, kâhinlerin tanımlamış olduğu şeyleri deneyimlemiş olsaydı, pişman olmak için çok geç olacaktı. Yaşamların düşmesine izin vermemelisiniz, ayrıca tarih önünde vermiş olduğunuz yeminin şerefi konusunda başarısız olmamalısınız ve bu şeytani zulüm henüz bitmemiş olduğu için, bizim işi gevşetmemiz için kesinlikle hiçbir mazeretimiz bulunmamaktadır. Dafa uygulayıcıları olarak aslında sizler yapmakta olduğunuz şeyleri başkaları için yapmadığınız gibi, Dafa için de yapmıyorsunuz; hele benim Shifu'nuz için, hiç yapmıyorsunuz. Yapmakta olduğunuz her şey sizin Tamamlanmanıza doğru gitmektedir, çünkü bizim uygulama sistemimizin almış olduğu form budur -biçimsiz türden bir form. Toplum içerisinde karşılaştığınız her şey, sizin uygulamanızın alanı içerisindedir ve kesinlikle olayları nasıl ele alacağınızı görmek içindir. O durumda, bu zulme karşı koymak da, doğal olarak, aynı zamanda uygulamanızın alanı içerisindedir. O yüzden, önünüzdeki zamanda yolunuzda iyi bir biçimde yürümeyi sürdürmeniz, kendinizi iyi biçimde geliştirmeniz ile aynı anlama gelmektedir. Meydana gelmiş olan birkaç izole olaya gelince, daha fazla bir şey söylememeyi tercih ederim, çünkü olaya hâkimiyet kazandınız ve hiçbir şeyin tesadüfen gerçekleşmediğini, bir sebebi olduğunu biliyorsunuz. Doğru düşüncelerinizin birazcık daha güçlü olabilmesini, uygulamanızda birazcık daha azimli olmanızı ve şeytanın zaaflarınızdan faydalanmasına izin vermemenizi ümit ediyorum. Eğer bizim Dafa uygulayıcılarımız bunu yapmayı başarabilirlerse, daha az zarar yaşarsınız. Zamanın bu safhasında gerçekleri açıklamak, insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyuyor ve eğer yaşamlar kurtarılırsa daha fazla insanın katılımı olacaktır. Şeytanın zulmünü bitirmeyi amaçlayan çeşitli projeler, daha fazla insanın katılımına ihtiyaç duyuyor. O zaman, bu ışık altında, sadece bir kişi bile az olduğunda büyük bir güç kaybı oluyor ve sadece bir çift el daha olduğunda büyük bir güç elde edilmiş oluyor. O yüzden sadece tek bir kişinin bile ayrılmasını istemiyorum, ayrıca onları kaybetmek veya çok kısa bir zaman içerisinde ayrılmalarını da istemiyorum. Dafa uygulayıcılarının Tamamlanmaya ulaşmaları konusunda artık hiçbir sorun yoktur. Fakat eğer erken ayrılsaydınız, bu durum Dafa uygulayıcılarının ulaşmak istedikleri şeyi baltalamak olurdu ve bu durum, eski güçlerin sizin boşluklarınızdan istifade etmelerine izin vermeniz ile aynı anlama gelirdi. Şu anki zaman, insan gücüne gerçekten ihtiyaç duyulan zamandır. Bu türde bir kaybın meydana gelmesine izin vermeyin. Herkesi, elinden gelenin en iyisini yaparken; güçlü doğru düşüncelere sahip olarak ve herhangi bir kayıptan kaçınırken görmek istiyorum.

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.