ABD Başkentinde Fa'nın Öğretilmesi

Li Hongzhi, 22 Temmuz, 2007


"20 Temmuz" bizim için olağanüstü öneme sahip bir tarihtir; henüz gelmemiş olan tarihte önemli bir rol oynayabilir. Göz açıp kapayıncaya kadar, Dafa uygulayıcılarının ilk kez zulme maruz kalmasından bu yana, sekiz yıl geçti. Bu süreçte, Dafa uygulayıcıları, pek çok zorlu yoldan geçtiler ve gerçekten kolay olmadı. İlk başta ne yapacağınızı veya zulmün nasıl hakkından geleceğinizi bilmeseniz de bunları nasıl yapmanız gerektiğini yavaş yavaş anlar hale geldiniz. Ve bunları nasıl yapacağınızı sadece öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda -zulmün acımasızlığı nedeniyle- her zamankinden daha da mantıklı ve aklı-selim oldunuz.

Farklı seviyelerdeki varlıkların her birinin, bu zulüm üzerinde kendi perspektifleri vardır. Bazıları, onu geçilmesi gereken testlerle dolu bir yol olarak görür; diğerleri ise tüm kozmos boyunca eski unsurların galeyana geldiğini düşünür. Ve başkaları da ona, Dafa uygulayıcıları için bir yol açtığı gözüyle bakmaktadır. Daha düşük seviyedeki varlıklar ise, erdemli olanın ortaya çıkmasıyla, kötülüğün zarar vermesinin kaçınılmaz olduğunu düşünür. Farklı seviyelerdeki varlıkların bakış açıları ne olursa olsun, ben, kendi işlerimi iyi yapmaya kararlıyım ve Dafa uygulayıcıları da kendi yollarını yürümelilerdir. Türlü türlü sözde testlerle ve farklı çeşitlerdeki şeytani engellemelerle karşı karşıya kalırken, daha da olgunlaştınız.

Olgunlaştığınız ve ne yapacağınızı bildiğinizden dolayı, son zamanlarda, çok fazla endişelenmeme gerek kalmadı. Varlıkları kurtarmak için yapılan farklı projelerde, mantıklı ve erken davranarak, çeşitli görevleri üstlendiniz ve dahası, mükemmel bir iş çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla -Dafa uygulayıcılarımızı sürekli düzelterek; uygulama yollarını iyi ve doğru bir şekilde nasıl yürümelerine dair yönlendirerek; zulme direnirken varlıkları kurtarmaya ve zulmün ortasında gerçekleri nasıl daha iyi açıklamaya dair onlara yol göstererek [yaptığım gibi]- [yani] zulme karşı ilk çalışmaya başladığınız zaman yaptığım gibi, her şey için endişelenmem gerekmiyor. [O zamanlar] adımlarınızı düzeltmek için çeşitli kısa makaleleri sık sık yayınladığımı görmeniz bu yüzdendi. Bu, son zamanlarda seyrek hale geldi çünkü hakikaten olgunlaştınız ve gerçekten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu nedenle, o kadar endişelenmem gerekmiyor. Şu anda sizin odağınız, daha iyi yapmak, daha verimli olmak, daha büyük bir etkiye sahip olmak ve de daha fazla insanı kurtarmak için yollar bulmaktır.

Bireyler olarak, Tamamlanmaya doğru olan son yolunuzda yaşayıp, yapmanız gereken şeyler dışında, şu anda sizin için en önemli ve en dikkate değer olan şey, insanları kurtarmaktır. Eğer bunun için olmasaydı, size söyleyeyim, xiulian uygulamanız uzun zaman önce bitmiş olurdu. Dafa uygulayıcıları olarak, xiulian uygulamasında yapmanız gerekenleri yaptınız; fakat, Fa-düzeltmesinde bazı değişiklikler meydana geldi. Örneğin, insan toplumundaki insanlar, artık, tanrıların bir zamanlar yarattığı insanla aynı değildir -tanrısal varlıklar, insanların yaşamlarının yerini almıştır. Yüzeyde hala insan görünürler; ama aslında, farklı boyutlardan ve farklı seviyelerden olan varlıklardır. Bu nedenle, günümüz toplumundaki insanlar, tarihin herhangi bir dönemindeki insanlara göre, daha fazla akıl ve yeteneğe sahiplerdir. Daha önce hiç böyle bir değişiklik yaşanmadı. Önceki düzenlemelere göre, süreç içerisinde -xiulian uygulayan Dafa uygulayıcıları, ve geleceğin insan ırkının ataları olarak rol üstlenmek için kalacak olan dünya halkının bir kısmı dışında, [herkesi etkileyen]- büyük bir ayıklama meydana gelecekti. Pek çok kehanetin bahsettiği şeyler gerçekleşti. Tarihin bu dönemindeki tek değişiklikler, benim Fa-düzeltmemin başlaması ile meydana geldi; bunun gibi şeyler işin içine girdi. Ve bu olaylar değişti.

Öyleyse, bu tür yaşamlarla yüz yüze geldiğinizde ne yapmalısınız? Shifu'nun perspektifinden, ben, bu insanların kurtarılması gerektiğini ve kurtarılmaya değer olduğunu biliyorum. Üç Diyarın dışında, kozmostaki tüm devasa kozmik bedenler tanrılardır. Ancak tabii ki tanrılar, daha yüksek kozmik bedenlerden aşağıya doğru dikkatle baktıklarında, aşağıda bulunan çeşitli seviyelerdeki tanrılar, aslında onlara [yüksekteki tanrılara], insanların tanrılara göründüğü biçimde görünürler. Önceki, eski ve devasa gök kubbede, oluşum-istikrar-dejenerasyon-yok oluş mutlak bir ilkeydi. Bu yüzden, kozmosun ilkeleri, insanların onları hayal ettiği gibi değildir -ayrım yapmazlar. Bu tür ilkeler, tanrıların, insanoğlunu kurtarırken bünyesinde bulundurduğu merhameti geçersiz kılmıştır çünkü bunlar, [kozmosun] yasalarıydı. Üç Diyara inen tanrılar farklı seviyelerden gelseler de her biri, sadece Dafa'ya ve Fa-düzeltmesine karşı sarsılmaz inanç duymalarının üzerine insan dünyasına geldiler. Fa'yı elde etmek için buraya gelmek istediler ve bununla birlikte Dafa'ya, yayıldığı zaman, yardım etmek istediler. Bu yüzden, bu varlıkların seviyeleri ne olursa olsun, sahip olmuş oldukları sarsılmaz doğru düşünceler, son derece değerliydi. Bunun nedeni, tanrısal alemlerden görüldüğü gibi, insanlık ve insan toplumu gerçekten de bakması korkunç bir manzaradır ve bu, özellikle bu durumdayken böyleydi çünkü tanrılar, insanoğluna, onların en kötü zamanlarında bakabilirlerdi. Dafa'ya olan sarsılmaz inançları ve Fa-düzeltmesinin kesinlikle başarılı olacağına dair kanıları nedeniyle, inecek kadar cesurlardı. Fa'nın onları kesinlikle kurtarabileceğine ve Dafa'nın kesinlikle başarılı olacağına (coşkulu alkış) ve Fa-düzeltmesinin kesinlikle başarıyla amacına ulaşacağına [inandılar]; ve bunun için, insan dünyasına gelmek için tanrısal cesarete sahiptiler. Fa'ya farklı zamanlarda kavuşan Dafa uygulayıcılarından ya da öğrencilerden bahsetmiyorum; aksine, şu anda insan ırkının genel durumundan bahsediyorum. İnsan toplumunda birçok varlık ve pek çok şey değişti. Huzurumuzda böyle varlıklar varken, hareket etmeli ve onları kurtarmalıyız.

O halde, Fa-düzeltmesi dönemi sırasında -tarihteki bu kritik noktada- hangi varlıklara değer verilmelidir? Dafa'ya güveni tam olanlar ve buna uygun hareket edenler; bu yaşamlar kıymetlidir. Bu yüzden -gerek benim bakış açımdan veya gerekse Dafa uygulayıcılarının sorumlulukları bağlamından bakın- ben, hepimizin bu yükümlülüğe sahip olduğunu ve de bu görevi üstlenmemiz gerektiğini hissediyorum. Bu nedenle Dafa uygulayıcıları, dünya insanlarını, duygu ve akıl sahibi varlıkları kurtarmaya çalışmalıdır. Sıradan toplum içinde insanları kurtarmak için pek çok çaba gösterdiniz ve sıradan toplumda olanlara benzeyen birçok faaliyette bulundunuz ya da sıradan insanlarınkine benzeyen şeyler yaptınız; ama, [bunların] başlangıç noktası ve hedefleri farklıdır. İster medya kuruluşları, ister web siteleri olsun ya da sıradan insan toplumunun çeşitli yaklaşımlarını kullanarak yaptığınız şeyler, bunlar, aslında insanları kurtarıyorlar. Her ne yaptıysanız, bu dünyadaki insanların iyiliği içindir. İnsanlardan yardım istiyoruz gibi görünse de aslında o zaman onları kurtarıyoruz. Parasal kaynak, insan kaynakları veya materyal yardım aramak; farklı ülkelerdeki hükümetlere gerçekleri açıklamak; toplumdaki sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçmek; ya da toplumun içindeki diğer sektörlerle iletişim kurmak fark etmez -bunların hiçbiri Falun Gong'un kendisi için olmadığı gibi kendi uygulamanız için de değildir. Bunların, xiulian uygulamasında birisinin ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bunlar, insanları kurtarmak uğrunadır. İnsanlara ulaştığınız zaman, onları kurtardığınız zamandır. İnsanlar -gerçekleri açıklamanız sayesinde- gerçekler üzerine netlik kazandıktan sonra destek verdiğinde, bu, insanları kurtarmaktır; ve gerçeği farkına vardıktan sonra doğurdukları olumlu sonuçlar da insanları kurtarmaktadır. Başka bir deyişle, sıradan insanlar, olayları anlamayı başardıktan sonra destek verebildiklerinde, bu desteğin etkisinin ta kendisi insanları kurtarabilir. Bunu bir adım daha ileriye götürebilip, şunu söyleyebiliriz: Bir şeyler yaptığımızda, bunlar -başarılı olsun ya da olmasın- insanları yine de kurtarmakta ve gerçekleri açıklamaktadır. Dafa uygulayıcılarının yaptığı budur. Eğer böyle şeylerin yapılması gerekmeseydi, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması çoktan sonuçlanmış olurdu. Yani şimdi yaptığınız her şey, varlıkları kurtarmak içindir.

Önceki konferansımda, bireysel Tamamlanmanın, Dafa uygulayıcıları için artık bir sorun olmadığını söyledim. Belki de pek çok sayıda kişi, ne kastettiğimi tam olarak anlamadı; ama [kastedilen] fikir budur. Elbette [bunu başarma] sürecinde, Dafa uygulayıcıları olarak almanız gereken son yol, uzatılmış gibi görünüyor. Bu nedenle, kişisel gelişim söz konusu olduğunda durum biraz yavaş gidiyor gibi görünebilir; fakat bu durum, sizi fazla etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu yaptığınız, özü itibariyle, daha büyük bir kudretli erdem oluşturur ve bu, fevkaladedir çünkü bu -kişisel çıkar ya da yalnızca kişisel uygulama için değil- tamamen varlıkların uğruna yapılmaktadır.

O zaman, tüm bunları yaptığınız süreç içerisinde, yeterli olmayan çok ama pek çok alan ve ayrıca anlamayan insanlar -Dafa öğrencileri dahil- olacaktır. Her zaman gayretli olanlar ve olmayanlar olacaktır; her zaman yeni girmiş olan yeni öğrenciler ve farklı koşullara sahip olan öğrenciler olacaktır. Bu yüzden de duruma dair, farklı yorumlar ve görüşler olacaktır. Bu, özellikle -partinin kültürünün ve de parti kültürünün çarpıttığı kişilerarası ilişkilerin ortasında, uzun süre büyük baskı altında yaşadıktan sonra, düşünüşleri tamamen deforme olmuş durumda bulunan- anakara Çin'den olan öğrenciler için böyledir. Anakaradaki uygulayıcılar -hatta sadece uygulayıcılar değil, sıradan insanlar da- dış dünyaya taşındıklarında, normal toplumlardaki insanların düşünüş ve davranış biçimlerinin, anakara Çin'dekinden tamamen farklı olduğunu keşfediyorlar. Üstelik bu, bir kere Çin'in dışına çıktıklarında -parti kültürünün yaşam biçimine ve oradaki gergin kişilerarası ilişkilere alışkın oldukları için- yabancıları gerçekten kalın kafalı olarak görecek ölçüdedir. Çinli olmayanlar kendi taraflarından, anakaralıların alışkanlıklarını, adetlerini veya insanlarla iletişim kurma tarzlarını anlayamıyorlar. Aslında, dünyanın genelinde olan durum, kişilerarası ilişkiler açısından normal olanı temsil etmektedir. Orada, insanlarla ilişkilerinizde çok fazla zihinsel çaba harcamanıza gerek yoktur ve o kadar kurnaz olmanız gerekmez. Normal insanlar aynen böyledir.

Ancak bir insan ne kadar akıllı ya da kurnaz olursa olsun, her şey sonunda aynı netice verir. Çok kalın kafalı olan birisinin vakasını ele alalım. Birini, kalın kafalı ve saf, diğerini ise çok kurnaz bulabilirsiniz. Ama hayatınızı nasıl yaşarsanız yaşayın, sonuç aynıdır. Bu, bir insan kurnaz olduğu için ya da bir kişi saf olduğu için, kesinlikle hiç değişmeyecektir. Bütün o kurnaz olmanın yapabileceği, sizi daha kötü bir insan haline getirmektir ve de siz, karma yaratırken aşağı doğru düşeceksinizdir. Çevreniz ve siz, kendiniz, gergin ve stresli bir hale geldiğiniz için, etrafınızdakilerin zihinleri de dolayısıyla daha karışık duruma gelir ve bu durumda, onların karışık düşünüşleri, yine sizin daha da kötüleşmenize neden olur.

Bununla ilgili iki çift söz daha söylemek isterim. Son zamanlarda, uygulayıcılar, birbiri ardına Çin'den azar azar geldiler. [Bu uygulayıcılara şunu söyleyeyim:] Anakaradan olmayan uygulayıcılarla daha fazla iletişim kurmak ve de daha fazla açılmak için, elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve konuşma yoluyla kendinizi arındırmalısınız. İnsanların Çin dışındaki yaşam tarzları, insanlar için normal olandır -en azından modern zamanlarda. Modern teknoloji olmadan yaşayan eski uygarlıklar ile karşılaştırıldığında, şu anki yaşam şekli tabii ki tamamen farklıdır. Vaziyet, o zamanlar daha iyiydi. Bu yüzden sadece, bugünün toplumu bağlamında nispeten normal kabul edilebilecek olan, şimdiki durumdan bahsediyorum. Bu nedenle, Çin'in dışındaki uygulayıcılarla, bu konuda epeyce karşılıklı söyleşip, iletişim kurmalısınız; ve bu toplumla muhatap olurken, her zaman anavatan Çin'in parti-kültürü zihniyetine sadık kalıp, onu kullanmayın. Eskiden anakara Çin'i terk eden pek çok kişi, yalnızca yavaş yavaş ve yurtdışında epeyce belirli bir süre harcadıktan sonra kendine geldi. Dafa uygulayıcıları olarak, Fa'yı geçerli kılmanız ve Dafa uygulayıcılarının yapması gerekenleri yapmanız gerekiyor. Kendinizi değiştirmek için o kadar uzun süre bekleyemezsiniz. Bunun için zaman yok. Bu, Çin'de iyi yapmamış olan ve hatalar yapmış olan öğrencilerle özellikle ilgilidir: Fa-düzeltmesi henüz bitmedi, bu yüzden, yetişmek için acele edin. Tabii ki bunun, yeni öğrenciler için çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum; sadece Fa'yı daha çok çalışın, yetişmek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve Fa-düzeltmesinin ilerleyişine ayak uydurun.

Elbette, bayağı uzun süren sıkıntı ve güçlüklerin üstesinden geldiniz. Dafa uygulayıcıları olarak, gerçekten de insan toplumunda birçok insanı kurtardınız ve de 1999'daki "20 Temmuz" olayı başladığı zaman, ÇKP'nin medyası aracılığıyla dünya çapında yayılan zehirin etkisini hakikaten bozdunuz. O zamanlar, tüm dünya medyası, anakara Çin'deki kötü partinin sözcüleri tarafından üretilen propagandayı iletiyorlardı ki bu, partinin adına, zulmün reklamını yapmak anlamına geliyordu. Batı toplumunda olanlar, bu konuda o kadar aklı başında değillerdi. Kötü partinin çok kötü olduğunu fark etmedikleri gibi kötü parti hakkında iyi bir anlayışa da sahip değildiler. Bizi karalayan böylesine geniş çaplı, global ve olumsuz propaganda makinesine karşı olduğumuz için, baskı gerçekten çok büyüktü. Ama Dafa uygulayıcıları -özellikle de eski olanlar- bundan korkmadı. Dünyanın her yerinde yaşayan Dafa uygulayıcıları da aynı derecede fevkaladeydi. Ne yapacağınızı bilmeden yola çıktınız. Ancak daha sonra, yavaş yavaş sağlıklı düşünebilen ve mantıklı bir hale geldiniz ve de olaylarla nasıl başa çıkacağınızı anladınız. Bu süre zarfında, pek çok kişi şunları düşündü: "Falun Gong, cidden kötü partinin propagandasında söylediği gibi mi? Bu öğrendiğim uygulama sahiden doğru mu?" Gerçekten de kötülüğün bu tarz iftiralarıyla karşı karşıya kalınca, birçok varlık, düşünme sürecinden geçti. Her halükarda, Dafa uygulayıcıları sonunda çok iyi iş çıkardı. Büyük bir çoğunluk, bunun üstesinden geldi; Fa-düzeltmesinin yoğun akışının, tüm bu durumu tersine çevirmesine yardım etti; ve sonunda, kötülük partisi tarafından tamamen kontrol altında tutulan o sözcülerin, artık bizi, dünya genelinde karalamaya cüret edememelerine yardımcı oldu. Artık bir şeyler uydurmaya cesaret edemiyorlar çünkü karşı karşıya geldikleri Dafa uygulayıcılarının, onları açığa vuracak kapasiteye sahip olduğunu biliyorlar. Kötü parti, daha fazla yalan uydurur uydurmaz ya da kötü bir şey yapar yapmaz, Dafa uygulayıcıları onu açığa vurup, dünya genelinde durumu düzeltiyor ve de tüm dünyanın, kötülüğün gerçek yüzünü görmesine ve daha fazla insanın bunu bilmesine olanak veriyor. Bu yüzden, ister bizi karalasın ya da ister kötü şeyler yapıyor olsun, bu, tüm dünyaya kötülüğünü görmesini anlatmakla aynı şeydir ve aynı anda, Falun Gong'u bizim için tanıtır ve de Falun Gong'un -her yerdeki insanların düşünüşleri üzerindeki- etkisini genişletir. Ne yaparsa yapsın, bu, bizi tanıtmaktadır.

Gerçekten, eski güçler ne yaparsa yapsın, kozmosun karşılıklı-doğuş ve karşılıklı-önleme [ilkesinin] etkisi altında gerçekleşecek olan budur; yaptıkları her ne ise, bu, Dafa uygulayıcıları adına, reklam yapmak anlamına gelir. Örneğin, Dafa uygulayıcılarının uğraştığı birçok projeyi ele alalım. Kötülük müdahale ettiği anda, doğru ve iyi olan güçler sırayla ortaya çıkar. Ve bu, kötü insanlar ne yaparsa yapsın, aynıdır: Bizi lekeledikleri ya da kötü bir şey yapıp, problem çıkarmak istedikleri anda, bu, kendiliğinden bizim etkimizi genişletme tesirine sahiptir.

Kötü partinin, yıllardır bizim adımıza tanıtım yapmasıyla ilgili birçok örnek var. Dafa uygulayıcılarının işlettiği web siteleri, televizyon kanalı veya Epoch Times gazetesi olsun, birçok durumda, böyle bir şey yaşadılar. Bu, özellikle, geçen yılki gala gösterisi (New Tang Dynasty Televizyonu'nun Çin Yeni Yıl Gösterisi ve gösteri turu) için doğrudur. Onu, ilk başta, pek çok insan bilmiyordu; ama sonra, onlar [ÇKP] propagandalarıyla her yere gidip, insanlara şovu görmemelerini söylediler -Dafa uygulayıcılarına nazaran daha boydan boya iş çıkarıp (herkes gülüyor), daha fazla insani arayıp buldular. (Herkes gülüyor, alkışlıyor) Tipik bir örnek, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki gösteriydi. Dünyanın ÇKP'nin ne tür bir varlık olduğunu bilmediğini ve söylediklerine kulak vereceğini düşünerek, Parlamentonun tüm üyelerini arayıp ve mektuplar yazıp, gösteriye katılmamalarını söylediler. Onların propagandası öylesine kapsamlı bir biçimde yapıldı ve de etkisi o kadar büyüktü ki Dafa uygulayıcıları tarafından o zaman [yapılanlarla] eşleştirilemezdi. Ancak sonuç olarak, bu yetkililerin neredeyse her biri gösteriye katıldı. (Herkes gülüyor, yüksek sesle alkışlıyor) Sonunda, yetkililer bile mizah yollu, "Gösteriyi izlemeden önce burada bir Parlamento oturumu düzenleyebilirdik." dediler. (Herkes gülüyor, alkışlıyor) Aynı teatral, Kanada'daki Ottawa gösterisinde de oldu.

Tabii ki bu az önce konuştuğum konular, başka bir açıdan görüldüğünde, eski kozmosun günümüze kadar sürebileceği ve bu noktaya ulaşabileceği gerçeğini size söylemem içindi; ayrıca, akıl ve duygu sahibi varlıkların ve insanoğlunun bugüne dek kalabildikleri gerçeği de bu varlıkların kurtuluşu beklemelerinden ötürüdür. Öyleyse başka bir deyişle, onlar, Dafa uygulayıcılarının kudretli erdemlerini oluşturmalarını ve aynı zamanda, Dafa uygulayıcılarının sahip oldukları kapasiteyi varlıkları kurtarmak için göstermelerini bekliyorlardı. Bu durumda bu evre, Dafa uygulayıcıları için tutulmadı mı? (Coşkulu alkış) Evet, kesinlikle. Bu yüzden herhangi bir kötü kişi, gidip haksız fiillerde bulunabilir ve karışıklık çıkarabilir; ama, başardığı her ne ise, bu, Dafa uygulayıcılarına insanları kurtarmalarında kesin olarak yardım eder.(Alkış) Bu, onun asıl niyeti değildi ya da o kötü insanların istediği şey değildi; ama, harekete geçer geçmez, bu, kaçınılmaz olarak sahip olduğu etkidir.

Bir başka ifadeyle, bugünün insanlarının gerçekliği ne olursa olsun ya da kötülük ne kadar yaygın olursa olsun önemsemeyin: Bu dünyaya gelen insanlar, onları kurtarmanızı bekliyorlar! (Alkış) Meydana gelen tüm olumsuz şeyler, Dafa uygulayıcıları için -kudretli erdemlerini arttırmalarıyla ilgili olan- testlerdir. (Alkış) Şimdi bu şekilde izah ettiğimden dolayı, düşünüşünüz daha net olacaktır. Karşılaştığınız belirli zorluklar her ne ise -şekil itibariyle sıradan insanlarınkiyle aynı görünebilmelerine ve sıradan insanların sıkıntılarıyla, az ya da çok aynı gözükebilmelerine rağmen- gerçekte, eğer iyice ve sakince bir bakarsanız ve de aldığınız yolu biraz hatırlarsanız, durum bu değil midir? Evet, öyledir. Bunun sebebi, yaptığım bu işin, benim planlarımı takip ediyor olmasıdır ve ayrıca biz, tüm insanoğluna Falun Gong'u öğretmiyoruz; benim ele aldığım bu iş, iki evreye bölünmüştür. Fa-düzeltmesi dönemi vardır ve bu yüzden de bu Fa-düzeltmesi döneminde, Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları vardır. Bu Fa-düzeltmesi dönemi sona erdikten sonra, o zaman, Fa-insan-dünyası-düzeltmesi dönemidir. Yani iki evre vardır. Bu durumda gelecekte, Fa, insan dünyasını düzelttiğinde, Fa-insan-dünyası-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları olacaktır ve onların güçlü erdemleri, Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarınınkinden farklı olacaktır. Bunlar, iki ayrı evredir.

Bu süreçte -Fa-düzeltmesi döneminde- Dafa uygulayıcıları, geleceğin varlıklarını kurtarmanın sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Eğer yüksek seviyelerin yaşamlarının, Fa'yı elde etmek için bu dünyaya gelmesi için olmasaydı, Dafa uygulayıcılarının bunları yapması gerekmeyecekti. Ancak, yüksek seviyeli varlıklar gelip, [insanoğlunun] yerini alır almaz, bu, bu olayın ve insanları kurtarmanın önemini büyütmüştür. Fakat öbür türlü, [yani] hala normal bir insan toplumu olsaydı, yine de iki evreye bölünmüş olurdu. Bu, neden böyledir? Çünkü insanoğlunun geniş ölçekli ayıklanması sürecinde, bazı iyi insanlar, geleceğin insan ırkının ataları olma görevini görmeleri için bırakılacaklardır; ayrıca, Fa-insan-dünyası-düzeltmesi dönemi sırasında, insanoğlunun Dafa'ya karşılığını vermesi sayesinde, Dafa için şan ve şeref yaratılacaktır ve bu, Dafa'nın insan toplumunda yıldızının parladığı bir dönem olacaktır. Bu tarihsel bir kesinliktir. İnsanoğlunun şükretmesi gerekecektir. Fa-düzeltmesinin, en sonunda burada tamamlanacak olması, insanoğlu için iyi talih olarak görülür.

Bir insan bedeni, ana ruh (yuanshen) olmadan gerçekten hiçbir şey değildir; ancak, büyük miktarda bilgi taşır. Ve eğer yeniden yaratılmış olsaydı, şimdi olduğu gibi olmazdı. Yeni yapılmış bir insan, tıpkı boş bir kâğıt gibi olurdu ve de dünyanın karşısında, zihni boş bir sayfa [gibi] olurdu; doğal yaşam ile ilgili olarak, bir insanın sahip olduğu tam düşünüş veya konseptlere sahip olmadığı gibi, bir insanın maddesel dünya karşısındaki farklı davranma biçimlerine dair konsepte -ve benzer şekilde, bu devrin insanları tarafından oluşturulmuş olan çeşitli teorilere ve insan normlarına da- sahip olmazdı. Bu dönemdeki Çin halkı, "insanlık," "erdemlilik," "adap," "irfan" ve "güven" kavramlarına sahipken, Batı'da da insan davranışları için normlar ve benzerleri vardır. Yeni yapılmış bir insan, bunlar gibi pek çok çeşitli şeyi anlaşılmaz bulurdu. İnsan, ancak, toplumda bitmek bilmeyen yaşantılardan geçerek ve de uzun bir tarihsel süreç yaşayarak zenginleşmiştir. Az önce belirttiğim gibi, bu bahsettiğim ana ruh değil, insan bedeninin taşıdığı bilgilerdir. Ve bu, özellikle, bir durumla karşılaştıkları zaman çok aşırı şekillerde tepki vermeyen günümüz insanı için böyledir -kötü bir şey olduğunda, anında şok olup sarsılmazlar ve iyi bir şey olduğunda, sonu gelmeyen bir şekilde çok mutlu olmazlar. Oysa, düşünce derinliğinden yoksun olan biri böyle olurdu. Uzun zaman seyrinde, insan, her zamankinden daha çok sabit bir hale geldi. Ancak, bu sadece insanın düşüncesi meselesi değildir çünkü aynı zamanda insanın bedeniyle de doğrudan ilişkilidir. O halde insanın bedeni, tarihten günümüze kaldıktan sonra, tüm kötü şeyleri temizlenip ortadan kaldırıldığında, geriye kalan bu harika beden hakikaten bir şaheserdir -cidden değer verilmeyi hak eden bir şaheser ve gerçekten de kozmosun tarihinin bir şahikasıdır. (Alkış)

Diğer bir deyişle, kozmosta, birçok harika varlık ve ilaveten çeşitli değerli unsurlar, gerçekten de kozmik bedenlerin geçirdiği uzun ve engin bir gelişim süreci boyunca yaratılmıştır ve bunlar yeniden yaratılmış olsaydı, aynı olmazlardı. Bu, Fa-düzeltmesinin gerektirdiği önemli bir faktördür. Eğer bu kozmostaki her şey yok olmuş ve en baştan başlamış olsaydı, sonuçlar -gelişim sürecinde nasıl yapılmış olurlarsa olsunlar ve hatta aynı tarih kullanılmış olsa bile- kesinlikle, bugün var olan varlıkların durumundan, farklı olurdu. Aynı olmaları imkan dahilinde olamazdı; bu yüzden, kozmosun her yerindeki tanrısal varlıklar, geçirdikleri tarihi son derece değerli olarak görürler.

Nihai sonuç hakkında çok fazla endişe etmediğimi sıklıkla söylüyorum çünkü Fa-düzeltmesinde tamamlanacak olan kaçınılmazdır. Durum, Fa-düzeltmesi sırasında ne kadar rahatsız edici olursa olsun, sonuç kesindir. Dolayısıyla buna, başarılı olmasının kesin olduğu göz önüne alındığında, fazla önem vermiyorum. Benim en çok değer verdiğim, süreçtir. Sadece bir varlığın geçtiği sürecin bütünü ile, tam bir mevcudiyete -[yani] o varlığa- sahipsinizdir. Fa-düzeltmesinin tam süreci, en kıymetli olandır -bu, kozmosun bütünüdür ve en fevkalade girişimdir. Fa-düzeltmesi süreci, esas olandır; bu yüzden, eski güçlerin öyle istedikleri gibi katılmalarına izin verilemez. Bunun Fa-düzeltmesi olduğu göz önüne alındığında, kendi almak istediğim yol konusunda özellikle ısrarlıyım çünkü bu, geleceği yaratmakla ilgilidir. Kozmosta yaptığım her şey, el üstünde tutmaya en değerdir ve gelecekte onaylayıp, kabul edeceğim budur. Benim istemediğim şeyler, kabul edilemez veya onaylanamaz -onlar, yüz karasıdır. Dolayısıyla Fa-düzeltmesinde, her ne tür şeytani çilelerle karşılaşırsam karşılaşayım ya da ne tür darbeler yersem yiyeyim, benim irademi değiştiremedikleri gibi, başarıyla tamamlamayı planladığım şeyleri de bozamazlar. (Coşkulu alkış)

Son Fa konferansından bu yana neredeyse yarım yıl geçti. Bu yarım yıl boyunca mükemmel bir iş çıkardınız. Durum hızla gelişiyor. Kötü varlıklar giderek daha da azaldıkça, dünya insanlarının zihinleri değişiyor, toplum değişiyor ve duygu ve akıl sahibi varlıklar değişiyor. "Duygu ve akıl sahibi varlıklar" dediğimde, aslında bu, insan ırkıyla sınırlı değildir. Nesnelerin hepsi -modern bilimin, onları organik veya inorganik olarak kabul edip etmediğine bakmaksızın- aslında canlıdır. Her şey canlıdır. "Duygu ve akıl sahibi varlıklardan" söz ettiğimizde, bu, tüm canlıları işaret etmektedir. Duygu ve akıl sahibi varlıklarda olan değişimler, Dafa uygulayıcılarının -Fa-düzeltmesinin ilerlemesi boyunca- elde ettikleri başarılarının bir yansımasıdır. Dafa uygulayıcılarımızın, Fa-düzeltmesi dönemi boyunca gösterdiği performans, Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarının sahip olduğu şeref ve övgüyü tamamen onaylamıştır. Ne kadar muhteşem! Önümüzdeki aşamada, yapmanız gerekenleri daha da iyi yapın, yolculuğun son ayağını iyi yürüyün ve sizden yapmanızı beklenen şeyleri daha da iyi yapın. Sadece falanca şeyi yaptığınızı düşündüğünüz için kendinizden hoşnut olmayın çünkü daha kurtarmamız gereken çok fazla duygu ve akıl sahibi varlıklar var. Hala daha çaba harcamanız gerekiyor, böylece, sınırlı bir zaman dilimi içinde daha da büyük bir kudretli erdem oluşturabilirsiniz ve en sonunda, hiç pişmanlık duymazsınız. Bu yüzden, umarım daha da iyi iş çıkarır ve daha da muhteşem olursunuz.

Elbette, xiulian uygulamanızda hala birçok eksik yönleriniz var ve ben, gerçekten göze çarpan pek çok eksik yönlerinizi gördüm. Başından beri hiç bir şey söylemedim ve şu anda da bir şey söylemek istemiyorum. Bunun nedeni -bu eksikliklerin oldukça büyük olmasına karşın- bazılarının, Fa-düzeltmesi boyunca, müdahaleleri engelleme etkisine sahip olduğunu bilmemdir. Ama bununla beraber, gidip bunların ne olduklarını tahmin etmeye çalışmayın -eksikliklerinizin korunması gerektiğini düşünmeyin. (Shifu gülüyor) Sadece bazı problemler gördüm. Ancak, sonunda bunları sizin için halledeceğim.

Her ne olursa olsun, bu son şeyleri daha da iyi bir şekilde yapmalı ve daha da büyük bir kudretli erdem oluşturmalısınız. Bu, benim için ya da Fa-düzeltmesi uğruna değildir: Bu, sizin kendinizin içindir. (Coşkulu alkış) Geleceğin duygu ve akıl sahibi varlıkları size teşekkür edeceklerdir. (Alkış)Hayatlarınız, geleceğin kozmosunda ilelebet ışıl ışıl parlasın. (Uzun, coşkulu alkış)