2009 Uluslararası Büyük New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 7 Haziran 2009)


Herkese iyi öğlenler! [Uygulayıcılar: İyi öğlenler Shifu!]

Çok çalışıyorsunuz! [Uygulayıcılar: Shifu çok çalışıyor!]

Hepinizi gördüğüm için çok memnunum, çünkü yaklaşık bir yıldır birbirimizi görmüyoruz. (Coşkulu Alkış) Çok fazla konuşmaktan aslında bilerek kaçınıyordum, çünkü bir şeylerin hakkında ne kadar ayrıntılı konuşursam, bunun sizin uygulamanıza getireceği zorluğun bir o kadar büyük olacağını ve eski güçlere ait elementlerin de bir o kadar sorun yaratacağını biliyorum. Fa öğretildi ve Shifu sizlere bu Fa'yı takip ederek uygulama yaptığınız sürece, her şeyin sizin olacağını söyledi. Buna hiç şüphe yoktur. Dolayısıyla, Fa'yı ciddi bir şekilde çalıştığınız müddetçe, bu durum, benim sizlere doğrudan öğretiyor olmamla aynı anlama gelmektedir. O yüzden, iyice düşünüp taşındıktan sonra, daha az konuşmanın daha iyi olacağına ve kendinizi geliştirmeniz, kendi anlayışınızı oluşturmanız ve de kendi yolunuzda yürümeniz için sizlere daha fazla fırsatlar vermeye karar verdim. Fakat bununla birlikte, Fa'yı sıkça öğretmediğim zaman beni en fazla endişelendiren şey, karşılaştığınız zorluklar veya sıkıntılar değildir ki, bunun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. En zor olan şey onlar değildir; netice itibarı ile bir zorluk ne kadar büyük olursa olsun, üstesinden gelmenizin ardından, geçip gitmekte, son bulmaktadır ve o noktada olaylar sizin için netleşmektedir. Fakat yalnızlık içerisinde, sessizce -umut gözükmeden- xiulian uygulamak, olabilecek en zor şeydir. Herhangi bir xiulian uygulama yöntemini uygulamak, bu gibi bir zorluktan geçmeyi ve bu özelliklerdeki bir yolu gerektirir. Eğer bir kişi sebat etmeyi sürdürebiliyor ve durmaksızın ilerleyebiliyorsa, sadece o, gerçek anlamdaki "azim" olacaktır. Bunu söylemek kolay, fakat gerçekleştirmek çok zordur. Uygulamanızı daima sanki yeni başlamışsınız gibi sürdürmeniz, sizi kesinlikle en nihai seviyenize götürecektir, denmesinin nedeni işte budur.

Hepiniz günümüz toplumunda, her yerin olumsuz unsurlar ile dolup taştığını görüyorsunuz; bunlar insanların takıntılarını tetikliyor, insanların kalplerine ve ruhlarına tesir ediyor, bu şekilde de dünyadaki insanları sürekli olarak aşağı doğru çekiyor. Bu çok korkunçtur.

Dafa uygulayıcıları, xiulian uygulayan insanlardır -xiulian uygulayan Tanrılar değil. O yüzden, xiulian uygulayan insanlar olarak, belirli oranda engellemeler yaşayacaklardır. Eğer kendilerini düzgün bir şekilde kontrol edemezler ise, o durumda aynen sıradan insanlar gibi olacaklardır. Engellemeler ile karşılaştıkları an, davranışlarının sıradan insan davranışlarından hiçbir farkı olmayacaktır. Bazı uygulayıcılar pek bir sıkıntıyla karşılaşmadılar, o yüzden de giderek gevşediler. Bu aslında onların sıradan insan toplumundaki çeşitli cezbedici unsurlara karşı takıntılar geliştirmiş olmaları ve toplumun cezbedici yönleri tarafından aşağı çekilmiş olmaları anlamına gelir. Elbette ki, farklı insanlar, xiulian esnasında farklı insani fikirler taşımaktadır ve doğuş kaliteleri birbirlerinden farklıdır; aynen xiulian uygulamasına olan tutumlarının farklı olması gibi. En değerli şey ise, bu zor ortam içerisinde ve baskı altında ve umut göremiyorken, durmaksızın ilerleme kaydetmeyi başarabilmektir. Bu en değerli, en muhteşem şeydir.

Beni göremedikleri bu süreç içerisinde, birçok uygulayıcının birazcık rahatladığını ve kendilerine karşı pek katı olmadıklarını fark ettim. Xiulian gerçekten çok ciddi bir meseledir. Yaratılıştan bu yana, aradan iki tane dünya geçti; bu milyonlarca yıllık tarih, en son bugünkü bu an için bekliyor. Bu an aslında bir göz açıp kapama süresi kadardır. Tanrıların bakış açısına göre, sadece bir el sallama süresi kadardır. Fakat insanların bulundukları bu boyutta, bir zaman süreci gerektirmektedir. İnsanların bulundukları bu boyutta zaman ne kadar uzun olursa olsun, Tanrıların gözünde o, sadece "anlık" bir meseledir. İnsanların bulunduğu bu yerde, yılların geçmesi gerekmektedir ve zaman uzadıkça, bazı uygulayıcılar azmini kaybetme ve birazcık gevşeme eğiliminde oluyor. Bu sorun ile ilgili olarak tetikte olmalısınız. Şu andan itibaren bu konuda dikkatli olduğunuz müddetçe, iyi olacaksınız diye düşünüyorum. Farklı bir açıdan konuşacak olursak, sizin yürüyüp geçtiğiniz yollar, karşılaştığınız ve yaşadığınız tüm bu şeyler, Dafa'nın yayılışı, xiulian uygulayıcılarının davranışları ve ifadeleri, bunların hiçbiri tesadüfî olamaz. Sizin yaşamış olduğunuz şeyleri, sıradan insanların deneyimleme şansının olması mümkün değildir. İnsan dünyasında, böylesine büyük bir olayın gözler önüne serilmesinin tesadüfen olması, mümkün değildir. Aslında bir düşündüğümüzde, gerçekten de sıradan bir olay olmadığını anlıyoruz. Peki, o kadar yılların üstesinden geldiniz de, bu son kalan yolunuzu neden iyi bir şekilde yürümüyorsunuz? Xiulian'de azimli olma konusunda başarısız olmak, aslında önemsiz bir mesele değildir. Kendinizi birazcık rahat bıraktığınız an, sıradan insan fikirleri tarafından sürüklenirsiniz, geriler ve dolambaçlı yollarda yürürsünüz. Fa'yı onaylarken ve gerçeği anlatırken birbirinizle olan uyumunuz da zayıf olur.

Dafa uygulayıcılarının gerçekleri anlatan ve yaşamları kurtaran projelerinin her biri, Fa'yı onaylama amacı ile gönüllü olarak organize edilmektedir ve başarınızı siz kendiniz de görüyorsunuz. Dafa uygulayıcılarının kurdukları medyalar ve web siteleri, yapmış olduğunuz tüm bu şeyler, şeytani unsurları çok korkutuyor. Kötü ruhlu ÇKP, Çin'in sadece propaganda organlarını değil, tüm devlet organlarını harekete geçirdi ve bunun bir sonucu olarak da, dış ülkelerdeki tüm diplomatik ilişkileri durgunlaştı. O yalnızca Falun Gong'a zulmetmek için var olmaktadır. Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklarken, gerçekten de bir kişi yüz kişinin yerine geçiyor, bin kişinin yerine geçiyor ve güçlü bir şekilde, şeytanın Dafa uygulayıcılarına karşı yarattığı bu büyük felaketi gözler önüne seriyorlar. Son birkaç on yılda, şeytani ÇKP, bu kötü parti yönetimini dünyanın haklı bulmasını sağlamak için, görünürde yapmacık bir barış ve refah imajı yaratıyor. Şimdiki duruma bakıldığında, diğer boyuttaki şeytanlar büyük miktarda yok edildi ve insanları kontrol etme yetenekleri zayıfladı. Bu yüzden, genel durumda, Dafa uygulayıcılarının gittikçe rahatladıklarını söyleyebiliriz, fakat rahatlık çoğaldıkça baskı azalıyor; baskı azalınca da bir tür rahatlığa olan arzu doğurabiliyor, biraz konfor isteği doğuyor, biraz gevşeme isteği oluyor, dinlenmek için olanak aranıyor. Fakat gerçek şudur ki, her bir Dafa uygulayıcısının hayatı, kendi uygulamasına çok sıkı bir biçimde -aynen bir zincir gibi- bağlanmıştır. O yüzden, kendinizi rahat bıraktığınız zaman, bu durum, uygulamanızda gevşemeniz anlamına gelmektedir.

Bazı Dafa uygulayıcıları yaşamları kurtarma projelerinde çalışıyorlar, oldukça meşguller ve çok çalışıyorlar. Her şeyin farkındayım. Bazı Dafa uygulayıcılarının dinlenmek için çok az zamanları olduğunu ve birçok zorluk ile karşılaştıklarını da biliyorum. Fakat durum ne olursa olsun, biz bugünü beklemiyor muyduk? Tarihte yemin etmiş olsanız da veya buraya özellikle bu olay için gelmiş olsanız da, bugünün bu anı, Dafa uygulayıcılarının yapmak istediği ve Dafa uygulayıcılarının uzun zamandır beklediği şeydir. Yaptığınız şey her ne kadar yaşamları kurtarmak olsa da, sizler aynı zamanda kendinizi de geliştirmektesiniz. Dolayısıyla, bu ortam içerisinde tezahür eden şeyler, kendisini tamamen Tanrısal bir şekilde göstermeyecektir. Eğer dünyadaki insanlar Tanrısal görüntünüzü ve yaptıklarınızın mucizevî yanlarını görebilselerdi, onu sıradan insan mekânı yapan bu aldanmanın büyüsü ortadan kalkardı. O zaman ortada Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması ve yaşamları kurtarıyor olması diye bir şey kalmazdı ve zorluklar biterdi. Ve bütün bunlar olmadan, uygulamanızın kutsallığı azalmış olurdu. İşte bu sebepten dolayı, sizler sıradan insanlarmış gibi görünüyorsunuz. Ve bundan daha fazlası da var. Az önce söylemiş olduğum gibi, kişinin kendisini neyin beklediğini bilmediği ve uzun bir yalnızlığa gömülmüş olduğu bu tip bir uygulama ortamı, dayanması en zor şeydir ve hiçbir şey, kişinin azmini bundan daha fazla zayıflatamaz. Bu, xiulian'deki en büyük testtir.

Tabii ki, anakara Çin'deki bazı bölgelerde şeytani faktörler hala oldukça azgın bir durumda. Kötü faktörlerin büyük bir kısmı her ne kadar temizlenmiş olsa da, bazı yerlerde ve bazı olaylarda, kötü insanları hala kontrol edebiliyor ve onların şeytani bir şekilde davranmalarına sebep olabiliyorlar. O yüzden, bir kısım uygulayıcı, gerçekten bir şey yapmaya kalkıştığında çok büyük bir baskı hissedeceklerdir. Bu durum Çin'in dışı içinde geçerlidir. Yani, yaptıkları işte ön safhada bulunan kişiler, bu baskıyı hissedeceklerdir. Fakat ne olursa olsun veya nasıl bir ortam içerisinde bulunurlarsa bulunsunlar, tüm Dafa uygulayıcıları yaptıkları şeyleri iyi bir biçimde yapmalıdır.

Dün, NTDTV'de görevli olan Dafa uygulayıcılarımızla, gündemdeki birkaç durumu tartıştık. Şu anda hepinizin farkında olduğu bir diğer konu ise, azimli olmayan, uzun süredir ileri doğru adım atmayan ve geri kalmış olan uygulayıcıların da, yaşanan değişimler ile birlikte, dışarı çıkmaya başlamış olmasıdır. Anakara Çin'de, en şiddetli şekilde zulmedilen ve büyük baskı altında olan birtakım bölgelerde de, uzun zamandır dışarı çıkmayan Dafa uygulayıcıları, ileri doğru adım atmaya başladılar. Ayrıca, anakara Çin'den dış ülkelere gelen uygulayıcılar da var. Onlar yurtdışında bulunan Dafa uygulayıcıları ile birlikte çalışmayı denediklerinde, birtakım anlaşmazlıklar baş gösteriyor. Bu durum, dünyanın dört bir yanındaki Dafa uygulayıcılarında, ortamın daha da karmaşıklaştığı hissini uyandırdı. Fakat bunun asıl sebebi, uygulamaları ile bağlantılı durumlarından faklı olan bir şeydir.

Anakara Çin'de yaşayan insanların görüşleri, fikir ve kanıları, bu kötü ÇKP kültürünün etkisi altında oluşturulmuştur. Sahip oldukları düşünme biçimleri, zihinsel durumları, yaşam tarzları ve gündelik yaşam içerisindeki davranışları -bunların tamamı- o gibi koşullar altında oluşturulmuştur. Batı toplumlarında yaşayan insanlar veya bu kötü komünist parti tarafından yönetilmeyen toplumlarda bulunan insanlar, doğal bir insan yaşamı sürdürüyorlar; sadece aralarındaki kültürler farklı. Bu türde doğal bir toplumda, insanlar barışçıl, kibar ve açık fikirli olma değerlerini paylaşan ve etraftaki insanlara karşı sürekli tetikte olmayan ortak bir hayat paylaşıyorlar. Bu normaldir. Eskiden bu kötü parti başa gelmeden önce Çinliler de öyleydi. Fakat bugünkü Çin toplumunda, bu kötü ÇKP sürekli olarak yalanlar üretiyor. İnsanları eğitmek için, doğumdan yetişkinliğe kadar, onları nefret ve 'mücadele' ile eğitiyor. İnsanları eğitmek için durmaksızın sahte prensipler kullanıyor ve bunu daima kendi ihtiyaçları temelinde yapıyor. Bu durum, insanların günlük yaşamlarında sergiledikleri davranışların bozulması ile birlikte, onların isteklerine giderek daha da uygunluk gösteriyor. Bununla birlikte, anakara Çin'deki bazı insanlar hala eski geleneklerden bahsediyor ve çok az sayıda insanın hala böyle geleneksel görüşleri var. "Kültür Devrimi"nin gerçekleşmesine de, bu gibi insanların var olması sebep olmuştu ve orada her türlü politik hareketin gerçekleşmesinin, Çinli insanların geleneklerinin durmaksızın hırpalanmasının ve yok edilmesinin sebebi de budur. Hele bugünün gençleri tamamen parti kültürü ve yalanlarının ortasında büyüdüler. O yalanların ortasında biçimlenmiş olan görüşleri, davranışları ve bir işi yapma tarzları, diğer ulusların insanlarından tamamen farklıdır. Diğer toplumlarda, iki kişi bir araya geldiğinde istedikleri her şeyi açıkça konuşabilirler. Birbirlerini tanımasalar bile içlerini dökebilirler. Ancak, anakara Çin'deki insanlar için bu kesinlikle imkânsızdır. O yüzden anakara Çin'den gelen uygulayıcıların bir işi yapma tarzları ve iletişim şekilleri, dış ülkelerdeki uygulayıcılardan farklıdır. Dış ülkelerdeki uygulayıcılar, anakara Çin'den çıkmış uygulayıcıları, onların söylediklerini ve yaptıklarını anlayamıyor ve onlar için: "Bir işi nasıl bu şekilde yapabiliyorlar? Niye bu kişi bu kadar tuhaf? " şeklinde düşünüyorlar. İşin aslı şudur ki, bu kötü parti, çeşitli politik hareketleri sırasında, insanları birbirleriyle 'mücadele' etmeye, birbirlerini ihbar etmeye zorlamıştır. Böyle bir zulüm yaşayan Çinliler, kendilerini dışa kapalı tutmayı bir alışkanlık haline getirdiler ve bu durum özellikle de Dafa uygulayıcılarına zulmedildiği dönemde böyleydi. Fakat Dafa uygulayıcıları birbirlerini anlayışla karşılamalıdır. Öte yandan, anakara Çin'den gelmiş olan kişiler de, geliştirmiş oldukları bu tür bir düşünme biçimi sebebiyle, dış ülkelerdeki insanları anlayamıyor ve: "Bu yabancılar nasıl oluyor da bu kadar aptal olabiliyorlar?" şeklinde düşünüyorlar. Ayrıca, uzun süredir Çin'in dışında yaşayan Çinlileri de anlayamıyorlar ve içlerinden: "İşleri nasıl olur da bu şekilde yapabilirler?" diye geçiriyorlar. Gerçekten, [insan olarak] aslında herkes normal bir şekilde davranmalıdır. Bu konuda birbirinizi anlayabilmeli ve birbirinize uyum sağlayabilmelisiniz.

Anakara Çin'den gelen uygulayıcıların sahip oldukları faklı düşünme biçimlerinden, başarısız yardımlaşmalarından, olaylara normal olmayan biçimlerde bakmalarından, insanlarla sürekli anlaşmazlık yaşamalarından ve içlerine kapanmalarından dolayı, Çin'in dışındaki bazı Dafa uygulayıcıları, anakara Çin'den gelen uygulayıcıların ajan olduğu şüphesine kapıldı. Sırf bu olay, birçok bölgeyi karıştırdı ve bozulmalara neden oldu. Zannediyorum ki, hepiniz daha önceden söylemiş olduğum şeyi biliyorsunuzdur; yani, ajanları da kurtaracağımı söylemiştim. O kişi bu hayatında bir ajan olabilir, fakat önceki hayatlarında belki de çok göz kamaştırıcı bir kişi idi. Ve onların hepsi, bu Fa için geldiler. Peki, o zaman, neden onu sadece şimdiki hayatı temelinde yargılıyoruz? Bu durumda artık onu kurtarmayacak mıyız? Yalnızca onun mesleği farklı, hepsi bu. Tabii ki, onun mesleği gereği yaptığı şeyler, gerçekten de zarar verici bir etkiye sahip olabilir ve bu durum onun Dafa'ya karşı suç işlediği anlamına gelmektedir. Fakat sanırım ki, Fa sınırsızdır. Netice itibarı ile o, kozmosun Yüce Yasa'sıdır ve her şeyi çözebilir. Kalbinizi geniş tutabildiğiniz ve hoşgörülü olabildiğiniz müddetçe, her şey değişebilir diye düşünüyorum. Anakara Çin'de Fa'yı yaydığım yıllarda, o şeytani partinin üyesi ve kızıl ordunun kıdemli elemanlarında olan çok sayıda uygulayıcı vardı; çok sayıda parti sekreteri vardı, devlet ve kamu güvenliği bürosundan çok sayıda uygulayıcı vardı. Ordudan hatta Genelkurmayın üçüncü ve ikinci istihbarat direktörlüğüne üye çok sayıda uygulayıcı vardı. Aslında onlar zulüm sırasında gerçek anlamda diğer tarafa geçmediler, ondan ziyade, baskının karşısında korkuya kapıldılar ve kafaları karıştı. Ne de olsa bir insanoğlu, stres altındayken her şeyi yapmış olabilir ama aklı başına geldiği an kesinlikle geri dönecektir. Sorun sadece ne kadar zaman alacağıdır.

Yaşamları kurtarmak sadece yaşamları kurtarmaktır; ayrımcılık yapmak ve aralarından seçmek merhametli değildir. Bu özellikle şu anki zaman için -insan toplumunun bu noktaya kadar ulaşmış olduğu ve her şeyin düştüğü şu dönem için- geçerlidir. Şu anki tek kriter, kişinin ne istediğidir. Bu konuyu daha dün konuştum. Tarihin hiçbir döneminde, insanların şu anki kadar kötü oldukları bir zaman dilimi, hiç olmamıştı. Bu durum özellikle anakara Çin'deki insanlar için geçerli; her yönden çökmüş olan ahlakları, tarihin hiçbir döneminde rastlanmamış noktaya kadar düşmüş durumdadır. Cadde boyunca yürür ve insanların düşüncelerini gözlemlerseniz, çok az kişinin kafasında iyi şeylerin olduğunu görürsünüz. Büyük çoğunluğu her an, her saniye, kötü şeyler düşünüyor. Ve yaptıkları şeylerin çoğu kötüdür. Tüm toplum, bir bütün olarak, bu tür şeylerle uğraşıyor ve bu kötü parti insanları aşağıya doğru çekiyor. Dolayısıyla, durum her ne olursa olsun, yaşadıkları fiziksel acı veya ruhsal eziyet ne kadar büyük olursa olsun ve bu zulüm ne kadar şiddetli olursa olsun, bu durum Dafa uygulayıcılarının karmalarını yok etmelerine ve Tamamlanmaya doğru ilerlemelerine olanak tanımıştır. Dafa uygulayıcılarını en iyi şeyler beklemektedir. Sizin uygulamanızın amacı bu değil midir? Fakat bu kötü parti, eski güçlerin şeytani düzenlemeleri vasıtası ile tüm dünyaya -özellikle de Çinli insanlara- zulmediyor. Eski güçler tarafından güya "Dafa uygulayıcılarını Tamamlanmaya ulaştırmaya yardım etmek" için tasarlanmış olan bu zulmün bir eşi benzeri daha yoktur. O, insanları yozlaştırarak ve onların Dafa'ya karşı suç işlemelerini sağlayarak, Çinli insanları yok oluşa doğru sürüklemiyor mu? Bu şeytani zulmü eski güçler ayarlamış olsa da, Çinli insanlar bu kadar rezaleti ve acıyı Dafa uygulayıcıları sebebiyle çektiler. Peki, bu açıdan bakıldığında, gidip onları kurtarmanız gerekmiyor mu? Dafa uygulayıcıları olarak kalbinizi geniş tutmanız gerekmiyor mu? Şeytanın başı hariç, bu zulmü sürdüren kişilerin kendileri bile aslında bu zulmün hedefi değiller midir?

Dolayısıyla şuna dikkat çekmek istiyorum. Birçok farklı proje de insan eksikliği çektiğiniz zaman bile, Çin'den gelmiş olan bazı Dafa uygulayıcıları, hala o projede kendisine yer bulamıyor. Onların "dönüştürülmüş" olup olmadıkları konusunda endişelenmemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Kişi, o şeytani ortamdan ayrıldığı müddetçe, aklı başına gelecek ve pişmanlık duyacaktır. O bir utanç olsa da, o kişiye geri dönmesi için bir fırsat verilmelidir. Netice itibarı ile xiulian uygulayabilmek için, uygulayıcılar insan düşüncelerine sahip olmak zorundadır. Bu kişinin hassas noktasına dokunduğunuz an, çok sinirlenir ve bu kişi bazen küçümsenmekten korktuğu için, kendisini çeşitli tartışma yollarıyla bile savunur. O yüzden, o ortamdan ne şekilde çıkmış olursa olsun, o kişi Dafa uygulayıcılarının ortamına hala girebilmelidir. O yüzden, onları dışlayamazsınız. Aksine onlarla yakınlaşmalı ve onlara samimiyet göstermelisiniz. Ne şekilde düşünüyor veya ne yapıyorlarsa yapsınlar, anlayış ve görüşleri ne kadar farklı olursa olsun, diğer ülkelerde yaşayan insanların hayatlarını nasıl sürdürdüklerini yavaş yavaş anlayacaklardır. Kalbinizi ve düşüncelerinizi birazcık açın, çünkü onlar sizin uygulayıcı arkadaşlarınızdır; onlar Shifu'nun Dafa uygulayıcılarıdır. Onlara hoşgörülü davranmalısınız. Eğer bu gibi bir kişiyi herhangi bir projeye katmak konusunda veya onlara bir şeyler yaptırmak konusunda gerçekten içiniz rahat değilse, o zaman, onunla ilgili belirli durumları, Çin'de onun bölgesinde yaşayan Dafa uygulayıcılarına sorabilirsiniz. O, gerçek bir Dafa uygulayıcısı olduğu sürece, onu da projeye dâhil etmek bir sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Dafa, elması bile kuvvetlendirebilir, böyle bir kişiye yardım etmememiz gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Hiçbir ortam, Dafa uygulayıcılarının ortamı ile mukayese edilemez. Dafa uygulayıcıları olarak, doğru düşüncelerinizin gücü birazcıkta olsa arttığı, birbirinizle daha az sorun yaşayarak birazcık daha iyi işbirliği yaptığınız sürece, yaşamları kurtarmak için harcadığınız çabanın gücü daha da muazzam olacaktır.

Şu an yürürlükte olan projelerinizin bazıları çok fazla emek gerektiriyor. Özellikle de bazı medya projeleri çok sayıda kişi gerektiriyor. Bir medya kuruluşunun, yaşamları kurtarma etkisine ve gerçek anlamda medyanın yaptırımlarına sahip olması için, sıradan insan toplumunda güçlü bir temele sahip olmanız gerekir. Sıradan insan toplumunda güçlü bir temele sahip olmak, sadece sözde olan bir şey değildir. Ondan ziyade, bu gerçekten de yapmanız gereken bir şeydir. Eğer sıradan insan toplumunda sağlam bir yer edinmek istiyorsanız, o kuruluşu iyi işletmek zorundasınız. İnsan toplumundaki herhangi bir şirketin ilk amacı ve de çıkış noktası, iş yapmak ve para kazanmaktır. Her ne kadar sizin çıkış noktanız yaşamları kurtarmak olsa da, hala toplum içerisinde sağlam biçimde temellenmiş olmaya, olumlu bir finansal döngüye sahip olmaya ve toplumun yönetim metotlarına mümkün olduğunca bağlı kalmaya gereksiniminiz vardır. Eğer bir şey toplum için uygun olmasaydı, kesinlikle geniş çapta benimsenmezdi. O yüzden, herkes belirli birtakım işletme metotları kullandığında, bu durum, o yöntemlerin insanların ihtiyaçlarını karşıladığı ve Tanrıların da toplumda böyle bir formata izin verdiği anlamına gelir. Son birkaç yüzyılda, şirketlerin yönetim şekillerinin geçerliliği kanıtlanmıştır ve siz bunu, insanların deneyimlerden geçerek öğrendiği şeylerin bir neticesi, olarak isimlendirebilirsiniz. Peki, o zaman biz kendimizinkileri yönetirken neden bu yöntemleri takip edemeyelim?

Dafa uygulayıcılarının hepsi: "Ne kadar zor veya ne kadar yorucu olursa olsun ve bu, uykusuz geçecek uzun geceler anlamına geliyor olsa da, en ön saflarda koşacağız -yapabiliriz ve yapacağız, ne gerekirse gereksin fark etmez" şeklinde düşünüyor. Fakat iş yönetmeye gelince, bocalıyorlar. Ne olursa olsun yaparız dememiş miydiniz? (Herkes gülüyor) Hepiniz, bir şeyin nasıl yapılacağını bilmediğiniz durumdan, bildiğiniz duruma gelmediniz mi? Peki, neden bu işi iyi yapamıyorsunuz? Bir medya kuruluşu sadece iyi yönetildiği zaman daha fazla güçlenebilir ve sadece iyi yönetildiği zaman arzu edilen etkiyi daha fazla yaratabilir. Şu anda, onun nasıl yaşatılacağını anlamak ve her yerde para arayarak bunu devam ettirmek için, ne kadar çok zaman harcanıyor -ne kadar da zor! Eğer bu konuda gerçekten biraz düşünür ve çaba sarf ederseniz, sonucun harika olacağını düşünüyorum. İster sponsor aramak olsun, ister reklâm almak, medya şirketlerine gelir sağlamak için yaptığınız bu arka plan işlerinin hepsi, göz önünde yapılan işler ile aynıdır -edindiğiniz kudretli erdem kesinlikle aynıdır. Bir kişi sadece makale yazıyor diye, editör olarak çalışıyor diye, tercüme yapıyor diye ya da şu veya bu medya kuruluşunda sıkça görünüyor diye veya onun yaptığı işler özel diye, kudretli erdemi daha büyük olacak diye bir şeyin olması mümkün değildir. O medya kuruluşuna iştirak etmiş olan hepiniz, Dafa uygulayıcıları olarak, aynısınız. Üstlenmiş olduğunuz iş ne olursa olsun.

Fakat sizi uzunca bir zamandır sürükleyen bu meselenin üstesinden gelirken, önünüzde duran zorlukları gördüğünüzde ve onların tamamen farkında olduğunuzda, onun üstesinden geleceğiniz yerde, geri adım atıyor ve yapmak istemiyorsunuz. Burada sizlere şunu söylemek istiyorum: Ben Shifu olarak, medya şirketlerini iyi bir biçimde işletmenizi destekliyorum. Medya şirketlerinde sorumluluk almış olan kişiler ile bu anlamda çaba göstermeleri gerektiği konusunda konuştum. Fakat bu konuda net olmayan çok sayıda kişi var ve ileriye dönük olmayan bir düşünme biçimine sahipsiniz, yani şöyle ki: "Fa-düzeltmesi bir şeyi gerektiriyorsa, onu yapacağız. O bittiğinde de, onu yapmış olacağız." Fakat bu şekilde değildir; Dafa uygulayıcıları bir şey yaptığında, o hiçbir zaman sadece tek bir şey için yapılmış değildir. Yaptığınız şey ne olursa olsun, şu anı düşündüğünüz kadar, geleceği de düşünmeniz gerekiyor; hem olayın kendisini, hem de onunla bağlantılı olan her şeyi hesaba katmalısınız. Şu anda yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylamak için bu kültürel biçim kullanılıyor; fakat bu biçim geleceğe bırakılmayacak mı? Takip etmeleri için geleceğin insanlarına verilmeyecek mi?

O durumda, bir medya kuruluşunu ne şekilde işleteceğiniz konusu ile bağlantılı bir başka yönetim meselesi de var. Hepiniz şöyle bir tutum sergiliyorsunuz: "Eğer ben bir şey yapmak istiyorsam onu yapacağım. Birileri bana ne yapmam gerektiğini söylediğinde, onu yapmayacağım." Bunun bir faydası olabilir mi? Sizler Dafa uygulayıcılarısınız. Sıradan insanlara ait bir şirkette çalışırken, patronunuz ne derse yapıyorsunuz. Peki, konu bir Dafa projesine gelince, Dafa için bir şey yaparken, birisi size bir şey söylediğinde, sizden bir şey yapmanızı istediğinde veya size bir görev verdiğinde nasıl oluyor da yapmıyorsunuz? Sadece düşünün, bu doğru mudur? Eğer sıradan insan toplumunda daha sağlam bir yer edinebilmek istiyorsanız ve o medya şirketinin rolünü daha etkin bir biçimde oynamasını istiyorsanız, o zaman o şirketi, insanların metotları ile yönetmelisiniz. Televizyon kanalına, radyo kanalına, Epoch Times gazetesine ve diğer medya kuruluşlarına bunları söyledim. Onlara söylediğim buydu. Eğer gerçekleri açıklamak ve yaşamları kurtarmak için bu medya formlarını kullanmak istiyorsanız, o zaman bu yaklaşım tarzını benimsemek zorundasınız. Sıradan insanlar ne yapıyorlarsa veya bir şirketi nasıl işletiyorlarsa, siz de aynı şekilde yapmalısınız. Sadece, sizin amacınız, yaşamları kurtarmaktır. Farkın yattığı yer burasıdır.

Gerçek hayattaki deneyimler, insanlara ait işletme biçiminin oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, onu niçin kullanmıyorsunuz? Bir şeyleri yapmak için kullanılan bu yöntem, muhtemelen geleceğe bırakılacak. Fakat siz bana kendi yönetimsel sürecinizde, hiç kimsenin birbirini dinlemediğini söylüyorsanız, o durumda bu biçim geleceğe bırakılabilir mi? Hayır, bu bir işe yaramaz. Ne zaman birine bir iş verdiğinizde insanlar dinlemek istemiyorsa ve sadece kendi isteklerine uyan şeyleri yapmak istiyorlarsa ve herkes işleri kendi tarzına göre yapıyorsa, o işin yürümesi mümkün müdür? Aynen bir yumruk atılırken gibi -herkes bir arada sıkıca tutunduğunda güçlü olacaktır. (Shifu eliyle yumruk yapıyor) Ama bu bunu yapmak istiyor, şu şunu yapmak istiyor, bir diğeri de başka bir şey yapmak istiyor derseniz, (Shifu beş parmağını da açıyor ve her bir parmağını işaret ediyor) o zaman o güçsüz kalır, savrulduğu an geri teper, öyle değil mi? Bir planınız olmalı, işleri organize etmelisiniz, iyi bir şekilde koordine olmalı ve birbirinizle düzgün bir şekilde işbirliği yapmalısınız.

Bazı kişiler: "Neden onu dinlemem gerekiyor ki? Ben ondan daha iyi uygulama yaptığımı düşünüyorum" şeklinde düşünüyor olabilir. Bunu söylememelisiniz. Sadece kendisini iyi geliştirmiş olan bir kişi, başkalarının kendisine verdiği işi yapmaktan memnuniyet duyar. Öteki şekilde düşünmeniz, yalnızca sizin kendinizi iyi geliştirmemiş olduğunuzun göstergesidir. Yürütmekte olduğunuz medya şirketleri, Dafa'nın kendisine ait bir parça değildir ve üstlenmiş olduğunuz görevler de uygulama seviyelerinizi temsil etmemektedir. Sizler Dafa uygulayıcılarısınız; yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylamak amacı ile kendi iradenizle bir araya geldiniz. Bu projeyi, yaşamları kurtarmak ve Fa'yı onaylamak amacı ile oluşturdunuz. Olaylara bu şekilde bakılmalıdır. O şirket Dafa'nın bir parçası olmadığına göre, toplumda sağlam bir yer edinmeli ve toplumdakiler gibi olmalıdır. Sıradan olan bir şey, neden sıradan metotlar ile yönetilmesin ki? Sıradan bir insanın mesleği, onun geçmişte cennetlerdeki seviyesinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesi değildir. Ayrıca bir uygulayıcının şu anki seviyesini veya kendisini ne kadar iyi geliştirmiş olduğunu da temsil etmez. Bu prensibi hepiniz anladığınıza göre ve birinin sizi yönetiyor olmasının, onun kendisini daha yüksek bir seviyeye ulaştırmış olduğu anlamına gelmediğini bildiğinize göre, ortada bir hoşnutsuzluk veya kıskançlık durumu hala olmalı mıdır? Birinin sizi yönetmesinde bir sorun yoktur, çünkü o Dafa içindir. Dafa uygulayıcılarının her türlü koşula adapte olabilmeleri gerekmiyor mu? Hapishanede sert bir şekilde zulmedilirken, kötü insanlar tarafından dövülüp sövülürken ve böyle bir ortam içinde sizlere emirler yağdırırlarken, o hoşnutsuzluğa boyun eğdiniz mi? Fakat böyle bir olayda -içinde bu kadar kutsal bir işi barındırıyorken- bunu niçin başaramıyorsunuz?

Bugün karşımda çok sayıda Dafa uygulayıcısı var, o yüzden bu konuyu ayrıntılı bir biçimde açıklamak istedim. Medya işlerini çok iyi yapıyorsunuz ve onlar, yaşamları kurtarmak konusunda da büyük bir etkiye sahipler. Dolayısıyla bu iş, iyi bir şekilde yapılması gereken bir iştir. Shifu'nun dileği, onlara sıradan insan toplumunda sağlam bir yer edindirmeniz, onları pozitif bir dolaşıma sahip sağlam bir iş haline getirmeniz ve böylece de yaşamları kurtarmada daha da büyük bir etkiye sahip olmalarını ve daha fazla yaşamı kurtarmalarını sağlamanızdır. Söylemek istediğim bu idi. İşleri yönetmeye gelince, departmanlarınız, idari düzeyleriniz ve işleri yapacak kişiler olmalıdır. Roller farklıdır, fakat amacınız aynıdır -Fa'yı onaylamak. Yönetici olanlar ile işleri yapanlar aynı kudretli erdemi elde etmektedir. Sizler bu medya formatının biçimini destekliyor ve onu yaşamları kurtarmak için kullanıyorsunuz, bu yüzden de yarattığınız etki aynıdır.

Söylemek istediğim çok şey var, fakat hangi konuyu anlatırsam, o konuya çok fazla odaklanılmasına sebep olacak. Fazla konuşmayacağım. Sadece genel olarak şimdiki durumu konuşmak istedim. Özellikle sormak ihtiyacını hissettiğiniz veya acilen çözmeniz gereken sorularınız varsa, onları soru kâğıtçıkları ile gönderebilirsiniz ve onları sizin için cevaplayacağım. (Alkış)

Aslında şu an ki durumun özüne bakıldığında, şeytana ait faktörlerin sona erdiğini ve bu kötü ÇKP'nin şeytani hayaletinin yok edildiğini görüyoruz. Sadece, mesajlarının bir kısmı kalmış durumda -örneğin geçmişten kalan kitapları veya resimleri hala şeytani faktörler taşıyor, ancak bu şeytani faktörlerin kendisi de çoğunlukla yok edildi. Dafa uygulayıcılarına verilen zararlar, Fa-düzeltmesinin etkilemiş olduğu aşırı derecede düşük seviyelerde bulunan adi ruhlardan ve çürümüş şeytanlardan kaynaklanıyor. Onlar doğrudan şeytani faktörler tarafından kontrol ediliyorlar ve daha da yüksek seviyelere ait eski kötü faktörler de katman katman iş başındadır. Fakat Çin'de, ÇKP'nin şeytani hayaleti çoktan sona erdi. Bildiğiniz gibi bu kötü partinin arkasında, şeytani hayaletin faktörleri vardır. Geçmişte bu şeytani partinin kötü olduğunu söylemeye kim cesaret edebilirdi? Kendi evlerinde kapıları kapalı olsa dahi, konuşmaya cesaret edemezlerdi, bunu düşünmekten bile korkarlardı ve bir şeylerin onları izlediğini hissederlerdi. Fakat şimdi, kim olursa olsun [şeytani partinin merkezi otoritesinden olan insanlardan tutun, sıradan halka kadar] herkes ona açıkça beddua etmeye cesaret edebiliyor. Ne zaman bir araya gelseler bu kötü partiyi lanetliyorlar. Bu durum, insanları kontrol eden şeytani faktörün artık bittiğini göstermektedir. Peki, o zaman politik gücü neden hala duruyor? Onlar yalnızca halkı ezmek ve sömürmek isteyen bir grup hayduttur ve iktidarın ellerinde kalmasını istiyorlar. Son derece ahlaksız bir çete işbaşındadır ve gücü elinde tutmaktadır. Onların kötü düşüncelerini sömüren ve henüz ileri doğru adım atmamış veya kendisini iyi bir biçimde geliştirmemiş olan Dafa uygulayıcılarına baskı kurmaları ve bu kötü ortamı sürdürmeleri için kendisini kullanan eski kozmosun şeytani faktörleri tarafından yönlendirilmektedir. Bu toplum şu an, özüne kadar çürümüş durumdadır.

Eğer bu olayı şu an sonlandırırsam, geleceğe ait olan yaşamların çoğu yok edilecek. Fa'yı elde etmek için aşağı gelen yaşamlar, Fa'yı elde etmek için gelen yaşamlar, boşuna gelmiş olacaklar. Bu yaşamlar şu anda ne yapıyor olurlarsa olsunlar, onlar ilk başta Tanrılar idi. Buranın ne kadar korkunç bir yer olduğunu gördükleri halde, hiç düşünmeden buraya gelme cesaretini göstermişlerdi. Peki, neden? Çünkü onlar Fa-düzeltmesinden ve Dafa'dan ümitliydiler ve çok derin bir inanç taşıyorlardı. Onların şu anda nasıl davrandıkları önemli değildir; olayların ilk başlarda nasıl olduğuna ve onların ardında yatan tarihe bakmalıyız -o yaşamın geçmişinin nasıl olduğuna bakmalı ve onları kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Netice itibarı ile bu, kozmosun Yüce Fa'sıdır; sayısız yaşamlar için kolay bulunmayacak bir fırsattır. Bu sadece bir kez olur. Eğer geriye kalmayı başarabilirlerse kalacaklar; eğer başaramazlarsa sonsuza dek yok olacaklar. O yüzden bana göre, bunu yapmaya ve onları kurtarmaya devam etmeliyiz. Eğer bugün Fa'yı elde eden sizler değil de başkaları olsaydı, o ortamda sizler olsaydınız ve sıradan insanlar arasında sizler olsaydınız, merhameti hak etmeyecek miydiniz? Ve en şiddetli şekilde zulme uğramış olan Çinli insanlara gelince, sadece eski güçlerin size engelleme yaratmaya çalışmaları yüzünden bu aşamaya kadar zulme uğramışlardır. O yüzden onları kurtarmanız için daha çok sebep vardır. Şu anda üç işi iyi bir şekilde yerine getirmeli ve kendinizi iyi geliştirmelisiniz. Doğru düşünceleriniz güçlü olmalı. Kendinizi iyi geliştirdiğinizde, elbette ki, doğru düşünceleriniz de güçlü olacaktır. Dolayısıyla, yaşamları kurtarmak sizin sorunluluğunuz ve de tarihi görevinizdir -çok devasa olmakla birlikte, çok zor ve yorucudur.

Biliyorsunuz, bir kişiyi kurtarmak bizim için zor değildir. Zor olan şey, şeytanın engelleri ve baskısıdır. Bir kişinin gerçekleri anlayabilmesi ve kurtarılabilmesi, [temel bir seviyede konuşacak olursak] o kişinin ardında yatan ve onun temsil ettiği kozmik sistemdeki tüm yaşamların da kurtarılması anlamına gelmektedir. Yani bu, sınırsız sayıdaki yaşamların ve uçsuz bucaksız sistemlerin -çok fazla sayıda yaşamın- kurtarılacağı anlamına gelmektedir. Bir kişinin gerçekleri duyabilme şansını elde etmesini ve önünde neyin durduğunu anlayabilmesini zorlaştıran en temel faktör, budur. Gerçekleri açıklamamıza engelleme yaratan çeşitli biçimlere bürünmektedir, fakat gerçekte bunun sebebi, onun ardında yatan büyük bir faktörün var olmasıdır. Az önce Dafa uygulayıcılarının sorumluluklarının devasa büyüklükte olduğunu ve bu tarihi görevi öyle herhangi birinin üstlenemeyeceğini söylemiştim. Sadece Dafa uygulayıcıları buna layıktır. Bu muhteşemdir, gerçekten muhteşemdir!

Sırası gelmişken bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bunu size daha önce hiç anlatmadım. Dünkü toplantıda bir konu hakkında konuşmuştum ve bugün bunu tekrarlamam gerekiyor. Aksi takdirde etrafa yanlış bir biçimde yayılır. Geçmişte, Fa-düzeltmesinin bir parçası olarak, her bir seviyedeki Tanrılar, Fa-düzeltmesinin ardından insanlara ne olacağına karar vermek konusunda konuştular ve belirli bir seviyede bulunan Tanrılar, orası için 'Büyük Yargılama Günü' ayarlaması yaptılar. Bu konuyu batı efsanelerinde de görebilirsiniz, insanların büyük bir yargılama günü ile yüzleşeceklerinden bahsedilmiştir. Fakat bu yalnızca insanoğlu ile sınırlı değildi: Üç Diyar içindeki tüm yaşamlar bununla yüzleşecekti. Ölmüş olan insanlar bile tekrar diriltilecek ve yargılama ile yüzleşecekti. Bu yargılama, dünyanın yaratılmasından bu yana gerçekleşen her şey için en nihai, en son yargılama anı olacak ve Dafa'nın başlaması ve yayılmasını kapsayacaktı. Ayrıca yaşamları kurtarmanın bittiği de belirtilmiş olacaktı. Özellikle de, Fa-düzeltmesi dönemindeki yaşamların sergilediği tüm davranışları kapsayacaktı -her şey tamamen gözler önüne serilecekti. Ben "yaşamlar"dan bahsederken, geniş ve de her şeyi kuşatan bir terim kullanıyorum ki, bu, kozmosta var olan her şeyi içermektedir. Bilimin bir şeyleri organik veya inorganik olarak adlandırmasının pek bir önemi yoktur. Gerçek şudur ki, her şey canlıdır. Sayısız boyutlara ait canlılar ve tüm yaşamlar, bu Dafa için geldiler. Yaşamların kendilerinin yan ısıra, içinde bulundukları ve onlara sağlanmış olan ortamların tamamı, bu Dafa için yaratıldı. O zaman şunu söyleyeceğim; en sonunda herkes bu yargılama ile yüzleşecekti. Geçmişte Fa'yı anlatırken bundan bahsetmedim, çünkü o belirli seviyede yapılmış ayarlamalar artık geçerli değildir. En nihayetinde, ne yapılacağına karar verecek olan kişi, Benim. Onların ayarlamış olduğu Büyük Yargılama Günü; yalnızca aksi yönde veya negatif rol oynamış kişiler ile ya da kötü şeyler yapmış olan kişiler ile de sınırlı değildi. Olumlu roller oynamış kişiler de bu yargılama ile yüzleşecekti. Peki, yüzleşecekleri şey ne idi? Size bir örnek vereyim: Fa-düzeltmesi sırasında pozitif bir rol oynuyorken bile geriye hala sorulması gereken şu soru bulunuyor: sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirdin mi? Ya da bir başka örnek verecek olursak, siz Dafa uygulayıcıları olmak için gelenler: etmiş olduğunuz yemin neydi? Yemininizi yerine getirdiniz mi? Yaratıcı Lord'un sizden istediği şey ne idi? Yaratıcı Lord'un isteğini yerine getirdiniz mi? İlk baştaki yemininizi tutmadıysanız veya Yaratıcı Lord'un isteğini yerine getirmediyseniz, o durumda yapmanız gereken şeyi tamamlayamadınız ve Lord'u kandırma etkisine sahip oldunuz. Bu suretle de, o zamanlar, kendi bulunduğunuz bölgedeki duruma, Fa-düzeltmesi sürecine ve böylelikle kurtarılamayan yaşamlara zarar vermiş olduğunuz ve bu yüzden kozmosun farklı seviyelerinin hasar görmesine veya yıkılmasına sebep olduğunuz için, bunun sorumlusu olarak görüleceksiniz. Dün bu konudan bahsetmiştim ve etrafta yanlış anlatılmaması için bugün tekrarlamam gerekiyordu. Daha önce bu konudan bahsetmemiş ve bu konuya girmek istememiştim, çünkü hepinizin çok zorlu şeylerden geçtiğini biliyorum. Fakat eninde sonunda, Fa-düzeltmesine ve kendinize karşı nasıl duracak olursanız olun, eğer yapmanız gereken şeyleri iyi yapma konusunda başarısız olduysanız, gerçekten de bunun sorumlusu olarak kabul edileceksiniz.

Şimdi soru kâğıtçıklarınızı gönderebilirsiniz, sizler için cevaplayacağım. (Alkış)**********************************

Soru: Shifu'dan, Fa-düzeltmesi tarihinin bu aşamasında Shen Yun gösterisinin fonksiyonu ve önemi hakkında konuşmasını isteyebilir miyim?

Shifu: Şimdiye kadar hepiniz Shen Yun Gösteri Sanatları grubunun her bir gösterisinde, en az yüzlerce izleyici olduğunu görüyorsunuz ve büyük çoğunlukla bin kişinin, hatta iki bin veya üç bin kişinin üzerinde insan oluyor, salonun büyüklüğüne bağlı olarak, sayı bazen beş bin kişiye kadar çıkıyor. Sayı ne olursa olsun, gösteriyi izlemelerinin ardından, izleyici olarak katılan kişilerin %90'ından fazlasının Dafa'ya karşı olan tutumu değişiyor ve o kötü partinin ne olduğu konusunda net bir hale geliyorlar; insanlar tamamen pozitif bir hale geliyor. Bu kadar insan üzerinde bir anda bu gibi bir değişim yaratmak, sadece gerçekleri açıklamak ile gerçekten zor olurdu. Sadece bir düşünün: bunu başarmak, gerçekleri uyum içerisinde açıklayan kaç tane Dafa uygulayıcısı gerektirirdi? Elbette ki, bu, bizim medyamızın büyük bir etki yaratmamış olduğu anlamına gelmiyor. Ondan ziyade, şu anda Shen Yun gösterilerinin dışındaki hiçbir şey, tanımlamış olduğum gibi, bu denli büyük ve ani bir etkiye sahip olamaz.

Shen Yun gösterisine katılmış olan her kişinin yaşadığı deneyim farklıdır. Çinli izleyiciler onu mantıklı bir seviyede anlarlar. Sahnede sergilenen saf iyilik ve güzellik, hem görsel etkileme anlamında hem de çağrıştırdığı duygular anlamında, tek kelimeyle nefes kesicidir. Bunun tam olarak sebebi, onun tamamen Çin'in kültür mirasının Tanrısal ilham kaynağı üzerine inşa edilmiş olması, parti kültürüne ait hiç bir imaya sahip olmaması ve gerçekten insan ve insan mirasının bir parçası olmasıdır. Dolayısıyla, gösteri Dafa uygulayıcılarının büyük merhametini ve cesaretini sergilediğinde ve de kötü ÇKP'nin yalanlarını ortaya çıkardıktan sonra, salonda bulunan Çinli insanları hakikaten heyecanlandırıyor. Batılılar ve diğer milletlerden olan insanlar da, yaşadıkları deneyimin güçlü olduğunu keşfediyorlar, hatta bazıları izlerken, gerçekten de sahnedeki Tanrısal varlıkları izliyor ve onların karşısında mest oluyorlar. Bu denli yüksek kapasiteye sahip veya sahnede bu denli pozitif olan sanatçıları, bugüne kadar Shen Yun gösterisi dışındaki hiçbir yerde görmediler. İzlemelerinin ardından birçok kişi: "Cennetsel idi", "Tanrı onlarla birlikteydi", "Bu bize gelecek için umut verdi" veya "Shen Yun, sanatı yeniden diriltiyor" gibi şeyler söylüyor. Bu gibi sözleri sarf eden kişilerin çoğu, toplumda tanınan ve anlamsız şekilde konuşmayan türden kişiler ve içlerinden bazıları o kadar etkileniyor ki, konuşurken bir yandan da gözyaşlarını siliyorlar. Bütün bunlar, gösterilerin anlatmış olduğum şeyi gerçekten de başardığının göstergesidir. O yüzden, Shen Yun grubunun gösterisi gerçekten de yaşamları kurtarma etkisine sahip olabilmektedir. O zaman Dafa uygulayıcıları olarak, sadece tek bir Shen Yun turunun yüz binlerce yaşamı kurtarabildiğini göz önüne alırsak, ondan hoşlanmamamızı gerektiren bir şey var mıdır?

Pekâlâ, bu soru için söyleyeceğim bu kadar.

Soru: Yurtdışındaki ülkelerden "New York Fa Konferansına" gelmiş olan tüm uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim! (Güçlü Alkış)

Soru: Shen Yun grubu gösteri yapmak için Hindistan'a seyahat edebilir mi? Ayrıca, Hindistan'da Fa'yı hızla elde eden ve egzersizlere başlayan çok sayıda insan var -özellikle de okullardaki uygulayıcılar. Fakat Dafa materyallerinin yetersizliği yüzünden, [Fa'yı öğrenmelerinin ardından] egzersizleri yapmaları veya Fa'yı algılayışlarında kararlı şekilde kalmalarını sağlayamıyoruz. Bu yeni uygulayıcılara nasıl yardım etmeliyiz? Bir başka konu da şu: Epoch Times'ın İngilizce versiyonunu Hindistan'da oluşturabilir miyiz?

Shifu: Shen Yun grubunun orada gösteri yapmasında bir sorun yoktur. Eğer koşullar izin veriyor ise, Epoch Times'ın İngilizce versiyonuna da başlayabilirsiniz. Bu medya aygıtı hususunda, hiçbir yerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Eğer koşullar uygun olursa, bir gün anakara Çin'de de ortaya çıkacaktır.

Yeni uygulayıcıların Fa'ya daha çok çalışma gereksinimleri vardır -kestirme bir yol yoktur. Eğer Dafa uygulayıcılarının uygulama durumlarına bir bütün olarak bakarsak, bu zamana kadar yürünmüş olan yolda bize Fa'yı çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan ipucunu buluruz. İnsanoğlu bir kap gibidir. Eğer o, Fa ile doldurulursa -bu kozmosun Fa'sıdır- doğru düşüncelere doğallıkla sahip olacak ve pozitif bir rol oynayacaktır. Buna şüphe yoktur. O yüzden, sadece tek bir yol vardır, o da Fa'ya çok çalışmaktır. Egzersizleri yapmayı bir formalite haline dönüştürerek, bunu yapmayı durdurmayın. Ondan ziyade, herkese Fa'yı çok çalışması konusunda rehberlik etmelisiniz. En iyi şey, Fa'yı çalışmaları için uygulayıcıları farklı ortamlarda organize etmektir. Ve bu durum, çok sayıda okul uygulayıcısının olduğu dikkate alındığında, özellikle Hindistan için iyi olacaktır.

Soru: Shen Yun biletlerinin tanıtımını yaparken, gösteriden bir veya iki gün önce elimizde çok sayıda bilet kaldı. Uygulayıcı arkadaşlar genelde iki tür görüşe sahiplerdi. Birisi, boş koltuklar olmaması gerektiğini düşündükleri için bilet fiyatlarını düşürmemiz yönündeydi; diğeri ise, Shen Yun markasını oluşturmamız için bilet fiyatlarını düşürmememiz gerektiği yönünde idi.

Shifu: Mademki bu konu gündeme geldi, şimdi burada bir şeyler söylemek istiyorum. Uluslararası anlamda tanınan birçok ünlü markanın var olduğunu biliyorsunuz. Bu tanınmış markalar, genellikle ekonomik krizlerden şiddetli biçimde etkilenmezler. Genel olarak konuşacak olursak, onlar ekonomi kötü iken çok fazla etkilenmezler. Bundaki sebep şudur; kötü bir ekonomi, genellikle toplumun düşük katmanlarını etkiler. Yüksek tabaka, birikimlere sahiptir ve dolayısıyla onlar çok şiddetli etkilenmezler. Başka bir perspektiften bakıldığında, insan toplumundaki yüksek tabaka, daha fazla kutsamalara sahiptir ve bu gibi insanların doğuş kaliteleri daha iyidir. Bu çok kati ve değişmez bir kural olmasa da, insanların büyük bir kısmı için geçerlidir, çünkü eğer onlar kendilerine bahşedilmiş olan bu kutsamalara sahip olmasalardı, [o kötü ÇKP'nin çarpık mantığının söylediğinin aksine] -sahip oldukları sıfat ile etiketlenmezlerdi. Biz zengini fakirden ayırt etmeye çalışmıyoruz, çünkü biz hangi sınıftan olduğuna bakmaksızın, karşımızdaki tüm yaşamları kurtarmaya çalışıyoruz. O yüzden, toplumun yüksek kademesini umursamamamız, kabul edilebilir bir şey değildir.

İkinci mesele de, biletler. Bir Shen Yun gösterisinin yarattığı etki, şu anda onun dünyadaki en iyi gösteri olduğunu teyit etmektedir -en iyisi. (Alkış) Ve sadece şu anı da kastetmiyorum. Tarihin farklı devirlerinde gerçekleştirilen çeşitli gösterilerin kalitelerini de inceledim ve bizimkisi hala en iyisi. Gösterinin tiyatral etkisinden bahsediyorum ve buna artistik form ile sergilenen sanatsal teknik de dâhildir. Açık söylemek gerekirse, sıradan insanların sergilediği gösteriler, onunla mukayese edilemez. Bizim burada sahip olduğumuz şey, bir uygulayıcı grubudur ve onların çıkış noktası, yaşamları kurtarma arzusudur ve sahneyi dolduran şey, yardımcılık rolü üstlenen Tanrısal varlıklardan başka bir şey değildir. Sıradan insanların gösterilerinin buna ulaşabilmesinin imkânı var mıdır? Onlar buna ulaşamazlar.

Dolayısıyla bilet fiyatına gelince, şunu biliyoruz ki, Batı toplumundaki insanların sosyal sınıflara sahip olmaları mevcut bir gerçektir. Bazı insanlar bu konu yüzünden ne kadar mutsuz olurlarsa olsunlar, bu sosyal sınıflar gerçekten de var olmaktadır. Farklı sosyal sınıflara ait olan insanlar, farklı dükkânlara ve kurumlara giderler. Bunun tartışılacak bir yanı yoktur. Bu durum, kötü ÇKP'nin kontrolü altında yaşamış olan Çinli insanların anlayamadığı bir şeydir. Yüksek sınıfa ait olan bir kişiden, gidip düşük tabakaya ait bir olaya katılmasını isterseniz, bunu kesinlikle yapmayacaktır. İmaj herkesin umursadığı bir şeydir ve bu sebeple herkes iyi bir görüntüye sahip olmak ister. Toplumda daha yüksek tabakaya girmek isteyen çok fazla insan var. O yüzden bizim gösterilerimiz için iyi bir salon bulursanız, hem yüksek tabakadan hem de düşük tabakadan insanlar gitmekten mutlu olacaklardır. Fakat öte yandan, salon kötü bir yerde ise veya salon alt seviyeli gösterilerin sergilendiği bir yer ise, hem yüksek tabakaya ait insanlar hem de orta tabakadan insanlar onunla ilgilenmeyeceklerdir. Kişi bu konuda ne şekilde düşünüyor olursa olsun, bu durum toplumun bir gerçeğidir. Eğer bizler yaşamları kurtarmak istiyorsak, o zaman onları kurtarmaya çalışırken, onların durumları konusunda dikkatli olmalıyız. Bunu çantada keklik olarak görmeyin.

Shen Yun biletlerinin satışı konusunda, işte benim fikrim. Hepiniz, açılış gecesinden önce elinizde hala bilet kaldığında ne yapacağınızı konuşuyorsunuz. Size bunu öncelikle xiulian terimleri ile anlatayım. Gerçek şudur ki, herhangi bir yerde gerçekleşen bilet satışları, orada bulunan uygulayıcıların kendilerini nasıl geliştirmiş olduklarının ve ne şekilde işbirliği yaptıklarının gerçek ve de somut bir göstergesidir. (Alkış) Bunu sadece, Shen Yun'ün çok önemli olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum. Ondan ziyade, bu gerçekten de sizin uygulamanızın bir yansımasıdır. Bazı bölgelerde bulunan asistanlar dar görüşlüler. Onlar sadece kendi inandıkları kişiler ile bir ekip oluşturuyor ve kendilerinin katlanamadığı insanlar varsa, onların konuya iştirak etmesine izin vermiyorlar; hatta onları uzaklaştırıyorlar. Bazı bölgelerde, birbirlerini güçlü insani takıntılar ile etkileyen ve işbirliği yapmayı en öncelikli konu olarak görmeyi ihmal eden uygulayıcılar var. Orada bulunan kişiler arasındaki kavgalar bitmek bilmiyor ve bu, Fa'yı onaylamamıza olduğu kadar, bilet satışlarına da gölge düşürmek ile sonuçlanıyor. Bazı bölgelerde insanlar, uygulayıcıları kendi taraflarına çekmeye çalışıyor, her bir grup kendi bildiği yoldan gidiyor ve birlikte katiyen çalışmıyorlar. Bazı bölgelerde gerçekten de kötü niyetler ve maksatlar taşıyan ve de sorun yaratan insanlar var. Ve yine diğer başka durumlarda da, insanlar ajanların planlarını öğrenebileceği düşüncesi ile endişeleniyor ve bu yüzden de yaptıkları şeyi, uygulayıcıların ne olup bittiği konusunda hiçbir ipucuna bile sahip olmadıkları noktaya ulaşana dek, çok gizli kapaklı bir şekilde yapıyorlar -bu durumda, birlikte çalışabilmeleri nasıl mümkün olacak? (Alkış) Olayları gizli kapaklı bir şekilde yapıyorlar, sanki konuşulamaz bir şey yapıyorlarmış gibi. Fakat bu, güven duygusu ile ve de dengeli bir şekilde yapmanız gereken bir şey değil midir? Tekrar ve tekrar söylüyorum: dış görünüşlerin veya şeytani faktörlerin gözlerinizi kör etmesine izin vermeyin, çünkü tarihin bu safhası, Dafa uygulayıcılarına Fa'yı onaylamaları için verilmiştir; eğer bu yolu iyi bir şekilde yürümeyi başarabilirseniz, hiçbir şey sizi engelleyemez, çünkü tek mesele, onu doğru bir şekilde yürüyüp yürümediğinizdir. Eğer o kadar dar görüşlü iseniz, ihtiyaç duyulan şeyi nasıl başaracaksınız? Başaramazsınız. Elbette ki, bir Shen Yun gösterisini ayarlamak, her bir bölgede bulunan uygulayıcıların gönüllü olarak yaptıkları bir şeydir. O, sizin istediğiniz için yaptığınız bir şeydir. Eğer yapmak istemiyorsanız, Shifu sanki ısrar ediyormuş gibi bir şey yoktur. Bu, Dafa uygulayıcıları tarafından kendi rızaları ile ve tamamen Fa'yı onaylamak için yapılan bir şeydir. Fakat bununla birlikte, gözlemlemiş olduğum çok gerçek bir şey var. Yani şöyle ki, Shen Yun gösterisinin o bölgede yarattığı etki çok büyük. Çok sayıda insan Dafa hakkında bir anda net fikirli bir hale geliyor ve daha iyi bir yönde değişiyorlar. Normal koşullarda buna ulaşmak sizin açınızdan çok zor olurdu. Ve dahası, bazı kişiler Shen Yun gösterisi neticesinde Dafa'yı arayıp buluyor ve xiulian uygulamaya başlıyorlar. Sıklıkla bunu bile görüyoruz.

O halde biletlerin fiyat değerine gelince, bunun dünya üzerinde herhangi bir yerde sergilenen en büyük sanatsal gösteri olduğunu, Tanrısal varlıkların sergilediğini ve gösteriyi izlediğinde, kişinin sağlık problemlerinin yok olacağını göz önünde bulundurun. Bir kişi bu gösteriyi izlediğinde, günümüzdeki ekonomik krizden kaynaklanan yaşam stresinin [ne kadar şiddetli olursa olsun] tamamen çözüleceğini ve dineceğini göz önünde bulundurun; gösterinin ardından, kişinin sorunlarının gerçekten de yok olabileceğini, tünelin sonunda bir ışık görüyormuş gibi hissedeceğini (Gülüşmeler) ve maddi olarak olmasa bile, bir birey olarak değişmiş gibi görüneceğini de göz önünde bulundurun. Bu gerçekleşir, çünkü [gösteride bulunup doğru bir seçim yapmış olarak] insanların karmaları çözülecek ve kutsamalara dönüşecektir. Ve gösteriyi izlemelerinin ardından, birçok insanın sağlık problemleri yok olacaktır. Peki, o zaman ne diyorsunuz: onun değeri nedir? Birçok izleyici, [gösterinin sadece en yüzey kısımda görünen kalitesinden konuşulduğunda] bir biletin değerinin 500$ ile 500 ABD doları arasında olduğunu söylemişti. (Alkış) İster Avrupa'da, ister Amerika veya diğer bölgelerde olsun, çok sayıda izleyici onun 500 dolar edeceğini söylemişti.

Elbette, elinizde fazla bilet kaldığında, bunun aynı zamanda başka bir sebebi daha vardır. Bu sadece Dafa uygulayıcıları kısmındaki zayıf işbirliğinden kaynaklanmamaktadır. Yani şöyle ki, birçok bölgede insanlar Shen Yun grubunu tanımıyorlar. Shen Yun ne kadar iyi bir gösteri sergilerse sergilesin, gösteriyi izlemiş olan birkaç yüz bin kişi, [bu dünyada 7 milyar kişi yaşıyorken] küçük bir rakamdır. Ayrıca, Batı toplumunda gösteriler ve bale firmaları, 100 yıla dayanan geçmişlere sahipler ve ebeveynler çocuklarını küçük yaşlarından itibaren onları izlemeye götürürler. Yaşlanıncaya kadar aynı gösteriyi defalarca izlerler. O yüzden insanlar, bir bale firmasının detaylarını dahi bilirler; örneğin hangi çapta olduğunu, bir yapımda kimin sahne aldığını, bilinen bir sanatçının nasıl olduğunu vs. gibi. O yüzden, o bale firması şehre geldiğinde, tüm reklamların söylemesi gereken tek şey, onun hangi firma olduğu ve hangi günlerde sahnelendiğidir -hepsi bu. Bu işi bu kadar basit tutabiliyorlar ve her şey işliyor, insanlar gidiyorlar. Fakat bizim olayımızda, reklamlarımızı ne kadar iyi yaparsak yapalım, siz hala bunun yeterli olmadığını düşünüyorsunuz, hatta sadece gösteri ile ilgili her şeyi reklama ekledikten sonra, [sadece bunun ardından] işe yarayacağını düşünüyorsunuz. Fakat bu olanaklı değildir. Ve dahası, reklam inanılmaz derecede iyi yapılsa bile, bu durum insanların ille de gelip izleyeceği anlamına gelmez. İki yıl önce, New York metro bölgesinde 10 milyondan fazla kişi -neredeyse herkes- Shen Yun ile ilgili reklamları en az beş kere gördü. Yani, bu çapta yapılmıştı, fakat insanlar hala gelmediler. Peki, bunun sebebi neydi? İnsanların düşünme biçimi: "Sizin şehirde olduğunuzu biliyorum, fakat sahnelediğiniz şeyi sevip sevmeyeceğimi ve gösterinin hangi kalitede olduğunu da bilmiyorum" şeklinde idi. Onların emin olmaması, bizim marka tanınırlığı anlamında hala gereken seviyede olmadığımızı ima etmektedir. Dolayısıyla bu, reklamlarımız ile ve de bizim yeterince uğraşmadığımız ile ilgili bir mesele değildir. Ondan ziyade, insanların Shen Yun'ü bilmiyor olması faktörü var olmaktadır.

O durumda, başka bir sebep var. Çin'den gelen şarkı ve dans gösterileri konusunda, Amerika'daki veya herhangi bir ülkedeki insanlar onun ne tür bir şey olduğunu düşünürler. O tamamen karmakarışık bir şeydir. Örneğin içine kattığı her türlü gelişi güzel ve düzensiz şeylere ek olarak, dans figürlerinin içerisine, baleden ve klasik Çin dansından teknikler katmıştır ve modern veya çağdaş dans kökenli hareketler içermektedir. O zaman bunun, geleneksel ve net olarak tanımlanmış sanat formları kullanan Batı toplumunda geçerli olacağını mı düşünüyorsunuz? Anakara Çin'de yaşayan bir Çinli bunu anlayamaz. Çinli insanlar kötü ÇKP kültürü ile dolmuş ve onun sınırlarına hapsolmuş bir şekilde, [buna koreografi sanatçıları, yönetmenler ve sanatçılar da dâhil] bütün bu şeyler konusunda veya normal insanların psikolojisi konusunda en ufak bir ipucuna bile sahip değiller. Fakat bu kötü ruhlu ÇKP'nin şeytani hortlağı, bütün bu konular hakkında çok nettir ve başından beri Çinli insanların gördüğü zararı gözlemlemekte ve onların kültürünü yok etmektedir. O yüzden Çinli insanları bu şeyleri yapması için kullandı. Sahneledikleri şeylerin bu kadar karmakarışık ve yaratıcılıktan bu kadar yoksun olmasının sebebi budur. O yüzden, Çin'in dışında ondan övgüyle bahseden kimseyi göremezsiniz ve bu durum Shen Yun gösterileri için kesinlikle bir engel yarattı. "Çin Gösterisi" lafını duydukları an, insanlarda kötü bir intiba uyanıyor.

Fakat söyleyeyim ki, ben Shen Yun gösterisinin yaydığı mutlak güzelliğin kalitesinin gerçekten de yaşamları kurtarma ve insan ruhunu harekete geçirebilme etkisine sahip olabildiğini gözlemledim. Bunun etkisi, Shen Yun'ün zaman içerisinde gösteriminin devam etmesiyle birlikte, sadece giderek artan bir şekilde yükselecektir. Gerçeği söylemek gerekirse, Shen Yun gösterisinin etkileme ve tesir etme gücü, şu an zaten diğer hiçbir gösterinin başaramayacağı bir orandadır. Gerçekten de büyüktür. Ve dahası, bu sonuca Shen Yun'ün kendi gücü ile o bölgede olayı organize eden yerel Dafa uygulayıcılarının birleşik etkileri ile ulaşılmıştır. İnsanlar gösteriyi izledikten sonra, onun hakkında herkesin önünde kalplerinden gelerek konuşuyorlar, kişiden kişiye, ağızdan ağza aktarıyorlar. Kısa bir süre sonra, büyüyen bir heyecan hissi oluşacak, o zaman çabucak göze çarpacağız. O aşamada sadece birkaç kelime yazmaya gereksinim duyacak ve her şeyi tamamlayacaksınız. -"Shen Yun geri geliyor!" O kadar da tanıtım yapmak zorunda kalmayacaksınız. (Alkış)

Peki, o zaman elinizde bilet kaldığında ne yapacaksınız? Yapmanız gerekeni iyi yapmadınız ve bu yüzden de elinizde bilet kaldı. Benim görüşüm fiyatları düşürmemeliyiz şeklindedir. (Coşkulu Alkış) Bazı kişiler: "Fakat biz yaşamları kurtarıyor olduğumuz için fazladan tek bir kişiyi bile getirsek, güzel olmaz mı? Daha fazla kişi daha iyi değil mi?" diye düşünebilir. Öyle değildir. Hayal ettiğiniz gibi değildir. Bazı Çinli insanlar, işlerin Çin'in dışında nasıl yürüyor olduğunu hala anlamıyorlar. Eğer fiyatları gerçekten de düşürürseniz, eğer hakikaten bu yaklaşım tarzını benimserseniz, uzun vadedeki etkisi son derece kötü olacaktır. Mesela, örnek vererek düşünecek olursak, bir keresinde en pahalı koltuklardan birini satın almış bir adam vardı. Yanında oturan kişinin biletini indirimden aldığını söylediğini duymuş. Bu durum onu o kadar çileden çıkarmış ki, salon yöneticisini arayıp bulmuş ve ona bağırıp çağırmış. Bir başka olayda da, uygulayıcılarımız 3. katta bulunan izleyicileri, orkestra seviyesine gelmeleri için davet etmiş. Kısa bir süre sonra, orada en iyi koltuklarda oturan kişilerin bunu sineye çekemediklerini fark etmişler. İnsanlar kalkmışlar ve paralarını geri iade etmesi için yöneticiyi aramışlar ve: "Ucuz bilet almış kişileri buraya getirerek ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" gibi şeyler söylemişler. Gerçekten de üzgünlermiş ve kendilerini gururu kırılmış gibi hissediyorlarmış. Buradaki konu onların anlayışlarının doğru olup olmadığı değil; onları eleştirmeyelim. Buradaki konu şudur, eğer biz yaşamları kurtarmak istiyorsak, sadece toplumun gerçekliklerini hesaba kattığımız zaman etkili olabiliriz. Bir diğer konu da şu ki, yeni bir markanın oluşturulduğu her defasında, o marka, belirli bir zorluk sürecinden geçmek zorundadır ve Batı toplumunda, fiyatın ürün kalitesini yansıtmasını sağlama konusu, güvenilirliğinizi nasıl inşa ettiğiniz ile ilgilidir. Tam tersi, günümüzde anakara Çin'de insanlar iş yaptığında çabucak anlaşma yapmak ister ve oraya vardıkları an paralarını hemen almak isterler. Anlaşma anlaşmadır diye düşünür ve saygınlığa, itibara veya markaya önem vermezler. Peki, nihai sonuç nedir? Sonunda hiçbir şey elde edemezler. Biz olayları bu şekilde ele alamayız. Toplum içerisinde, kalitemizi ve itibarımızı oluşturmamız gerekmektedir ve bunu bu şekilde yapmak daha fazla sayıda yaşamı kurtarırken aldığımız yol üzerinde bizim faydamıza olacaktır. O yüzden meselenin, fiyatları düşürüp düşürmememiz olduğunu düşünmüyorum. Ondan ziyade, dikkatinizi iyi bir şekilde işbirliği yapmaya verip veremeyeceğiniz meselesidir. Öyle olursa, çok daha fazla bilet satarsınız.

Soru: Son zamanlarda, takıntıları uzaklaştırmayı zorlaştıran şeyin aslında uygulama yapmak için gereken azmimin yetersiz ve irademin güçlü olmadığı gerçeği olduğunu keşfettim ve bu yüzden sona doğru ilerledikçe sorun özellikle belirgin bir hale geliyor.

Shifu: Eğer bunun farkına vardıysan, bu iyi bir başlangıç. Çünkü gelişmeye başladın. Eğer bizler kendi noksanlıklarımızın farkına varırsak, o zaman hızla yakalayabiliriz. Şu anda bazı insanlar hala kendilerinin farkında değiller ve kendi uygulama durumları ile yüzleşme veya noksanlıklarını görme konusunda gönülsüzler. O zaman ona xiulian uygulaması diyebilir misiniz?

Soru: Japonya'da bulunan bazı koordinatörler, olayları ele alma konusunda baskıcılar ve diğer insanların düşüncelerini dinlemiyorlar. Bu durum, bir grup uygulayıcının onlara karşı olması gibi bir duruma sebep oldu ve şu anda bunun neticesi olarak, birçok uygulayıcının cesareti kırıldı. Umutlarımızı Derneğe bağlamamamız veya yüzeysel olarak kimin haklı ya da haksız olduğu konusuna sıkışıp kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fa prensipleri anlamında tartışıp konuşarak, herhangi bir sorunu temelden eninde sonunda çözmeliyiz. Saf ve doğru bir niyet taşıyarak, hoşgörülü olmayı, başkalarının eksikliklerine karşı toleranslı olmayı denemek zorundayız.

Shifu: Xiulian uygulamasında kişi dışarıya bakmamalıdır. İnsanlar sizin düşüncelerinizi dinlemediğinde, negatif bir tutum mu sergileyeceksiniz? Kimin için xiulian uyguluyorsunuz? Anakara Çin'deki o şeytani faktörlerin, [o kötü polisleri] Dafa uygulayıcılarına nasıl şiddetli bir biçimde zulmettirdiğini biliyorsunuz, öyle değil mi? Fakat bu zulme rağmen, onların hiçbiri negatif bir hale gelmedi veya umutsuzluğa kapılmadı. Fakat siz bu kadar küçük bir şey yüzünden umudunuzu mu kaybettiniz? (Alkış) Aktif bir şekilde gerçekleri açıklamalı ve kendi yolunuzda yürümelisiniz. Koordinatörleri kafanıza takarak, enerjinizi tüketmeyin.

Fa'yı derinlemesine çalışmamış olan yeni uygulayıcıların etkilendiği doğrudur, o yüzden akışı değiştirmem ve koordinatörlere birkaç şey söylemem gerekiyor. Bir şeyleri yaparken Shifu'nun onları nasıl ele alıp yaptığını düşünün ve birazcıkta olsa bir şeyler öğrenin. Sadece, bir uygulayıcıya yakışan büyük bir açık fikirliliğe sahip olmayı başarabildiğiniz zaman, [sadece o zaman] daha fazla insana rehberlik edebilir ve insanları kurtarabilirsiniz. Bazı olaylarda, herkes Dafa Derneğinin direktiflerini dinlemelidir ve onunla birlikte hareket etmelidir. Diğer konularda ise, Dafa Derneği idaresini gevşetmeli ve herkesin kendi başına hareket etmesini sağlamalıdır. Fakat insanlar fikir birliğine varamadıklarında, Dernek, olayın akışına herkes adına karar vermelidir; karar bir kez verildiğinde, iş o şekilde yapılmalıdır ve siz de ona uyum sağlamalısınız. (Alkış) Farklı fikirlerin, yapılması gereken şeyi etkilemesine izin veremeyiz. Elbette, eğer hep birlikte anlayabilir ve gelişebilirseniz, o çok güzel olur ve olması gereken de budur. Fakat zaman azken, [çünkü genelde durum budur] harekete geçmeden önce, herkesin aynı görüş üzerinde hemfikir olmasını bekleyecek kadar vaktimiz yoktur; o durumda, Dernek tarafından verilen idari kararı takip etmek, bazen herkes için gereklidir. Anlıyor musunuz? (Coşkulu Alkış)

Soru: Benim babam eski bir uygulayıcı ve Çin'in dışında yaşıyor, fakat ileri doğru gereken adımı atma cesaretine sahip değil. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.

Shifu: O zaman seviye atlamıyor. Birincisi, eğer yapması gereken şeyin ne olduğunun farkına kendi varabilirse, bu en iyisi olacaktır, çünkü netice itibarı ile bu xiulian'dir. Yapabileceğin bir diğer şey ise, senin onun açısından bir tetikleyici olman ve ona yardım etmendir. Şeytan ona bir gün aniden: "Sana artık zulmetmeyeceğiz" demeyecek. Eğer bir kişi xiulian uygulamak istiyorsa, sadece devam etmeli, ilerlemelidir. Aslında işbaşında olan şey, korkudur. Herkes "tüm ölüm ve yaşam korkusunu bir tarafa atmaktan" bahsediyor, fakat baskı birazcık arttığında, bunun üstesinden gelemiyorlar. "Tao'yu duymuş olan önemsiz bir adam" olmayın.

Soru: Lütfen Shifu oturun.

Shifu: Birçok soru kâğıtçığı benden oturmamı istiyor, fakat sanırım ayakta duracağım (Herkes gülüyor. Alkış) Son görüşmemizden bu yana uzun zaman geçti, sizleri iyi bir şekilde görmek istiyorum, aynen sizin beni iyi bir şekilde görmek istemeniz gibi. (Kuvvetli Alkış)

Soru: Benim bir çocuğum var. Geçen sene Shen Yun gösterisini izledi ve çok etkilendi. Gözyaşlarına hâkim olamadı. Bu yıl Shen Yun gösterisini tekrar izledi ve daha ilk belirtide, perde açılmadan ağlamaya başladı. Gözlerinin önünde yine aynı görüntünün canlandığını söyledi ve o görüntü cennetin nasıl göründüğü idi. Çocuk Dafa ile karmik bir ilişkiye sahip; Dafa'ya ve Shifu'ya çok inanıyor. Fakat bazen kafasında şüpheler oluşuyor. Bu bir engelleme midir?

Shifu: Bu konuyu Fa öğretilerimde anlattım. Aslında, Fa'ya birazcık daha fazla çalışırsanız hepiniz bu konuda net bir hale gelebilirsiniz. İnsanoğlu hem iyi hem de kötü doğaya sahiptir ve Üç Diyar içerisinde bulunan her şey [ve tüm varlıklar] hem iyi hem de kötü faktörler ile beraber yaratılmıştır ki, her ikisi de etkiye sahip olabilmektedir. Kişinin davranışlarına egemen olan şey "iyilik" ise, o zaman o kişi iyi bir kişidir; kişinin davranışlarına egemen olan şey "kötülük" ise o zaman o kişi iyi değildir. Bir kişi xiulian uygularken "iyilik" bol ise, o zaman kişi, ona tekabül eden bir durumun içerisinde olacaktır; eğer "iyilik" eksik ise, aptalca cahilliği kendini gösterecektir. Bu sadece, hangi niteliğin etkide bulunduğu meselesidir. Xiulian uygulaması, iyi olmayan veya negatif olan şeyleri yok etmekten başka bir şey değildir ve bu da, pozitif kısmınızı Tamamlanma noktasına ulaşana kadar geliştirmeniz anlamına gelir. Ve ardından da bunu Doğru Meyve Konumu takip eder. Şu şekilde düşünmemelisiniz: "Vay canına, bu çocuk tek kelimeyle çok sıra dışı. O aynen bir Tanrı gibi olmalı ve daima erdemli!" Öyle değildir. İnsanlar, insandır. Eğer bir kişi Tanrıları görebilmeyi başarırsa, o hala bir insandır, sadece insani durumu farklıdır.

Soru: Annem on yıldan fazla bir zamandır xiulian uyguluyordu, fakat kısa bir süre önce öldü. Uygulamasını yaparken, yaşam içerisinde bana çok büyük yardımları oldu. Fakat ben, onun yaşam ve ölüm testini geçmesinde yardım etme konusunda başarısız oldum.

Shifu: Bu konuda çokta fazla düşünmemelisin. Eğer bunu çok fazla düşünürsen, o bir takıntı haline dönüşür. Kalbini sadece xiulian'e odakla. Sadece kendini iyi bir şekilde geliştirmeyi başardığın zaman yaşamlara yardım edebilirsin. Ölmüş olan Dafa uygulayıcıları, kendilerini bekleyen güzel ödüllere sahip olacaklar. Endişelenecek bir şey yok.

Soru: Minghui web sayfasında yayınlanan Çin'den gelen makalelerin hepsinin, sanki Parti kültürü taşıyormuş gibi görünmesinin sebebi nedir?

Shifu: Anakara Çin'den gelen birçok makale, gerçekten de Parti kültürünün dilinde konuşmaktadır. Onları yazan kişiler aradaki farkı bilmiyorlar, çünkü o ortamda, o şekilde eğitilmişlerdir. Fakat sizler makaleleri derledikten sonra, içlerinde barındırdıkları doğru şeyleri hala kullanabilirsiniz. Herhangi bir şeyi etkilemesine izin vermeyin.

Soru: Anakara Çin'den gelmiş olan uygulayıcıların düşünme biçimlerini ve davranışlarını anlamamızın yolu nedir? (Onları nasıl anlayabiliriz?)

Shifu: Kendinizi onların yerine koyun ve onları birazcık anlamaya çalışın. Onlar da xiulian uygulayıcılarıdır ve özünde onlar da herkes ile aynıdır. Onlar da üç işi yapmaktadır ve onlar da benim uygulayıcılarımdır. Ve bu da onlarla çalışmayı denemeniz için yeterli bir sebeptir. Yavaş yavaş kendi başlarına farkına varacaklardır. Bu konuda net olmalısınız. Sadece bu sebep yüzünden onları dışlamayın.

Soru: Küçük uygulayıcılarımızı dans, artistik jimnastik ve müzik öğrenmeleri konusunda yönlendirmeli miyiz?

Shifu: Hepinizin Fei Tian Akademisinin sahnede çok iyi gösteriler sergileyen çocuklarına bayıldığını ve onların çok şanslı olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Çocuklarınızın Fei Tian Akademisine katılmasını ve daha sonra da Shen Yun'ün bir parçası olmasını istiyorsunuz, değil mi? Shen Yun'e katılabilecek o kadar da fazla sayıda kişi olmayacak. Ayrıca, Fei Tian'e girmek için, karşılanması gereken standartlar yüksektir. Çünkü Fei Tian öğrencileri, Shen Yun'e katılmaları için hazırlamaktadır. Shen Yun dünya çapında bir kuruluştur ve gereksinimleri sadece giderek yükselir. Çocuğun fiziksel özellikleri, profesyonel gereksinimleri karşılamak zorundadır ve öğrencilerin dansları uzun ve zarif olmalıdır, ince bir beden yapısına ve uzun bacaklara sahip olmalıdır; çok esnek ve iyi bir sıçrama yeteneğine sahip olmalıdır. Aynı şekilde erkekler de bu koşullara uygunluk göstermelidir ve o yüzden de şişman olanlar veya geniş bir beden yapısına sahip olanlar veya yeterince uzun boylu olmayanlar uygun değiller. Müzik öğrencileri de iyi bir müzisyenlik yeteneğine ve iyi bir ritim duygusuna sahip olmalıdır. Fark şudur ki, Shen Yun, daha gelmeden önce onların yetenekli olmasını talep etmektedir. Dafa uygulayıcılarının devam etmekte olan çok sayıda projeleri bulunmaktadır ve eğer herhangi birinde çalışıyorsanız, bu da iyi bir şeydir. Fakat gereken özelliklere sahip olanlar şanslarını kaçırmayacaklar -siz hiçbir şey söylemeseniz bile. Fakat gereken özelliklere sahip değilseniz, zorlamak için fazla çabalamayın.

Soru: Grup aktivitelerimizin olduğu her defasında, materyaller oluşturma ve tanıtım işleri yapma yeteneğine sahip olan ve bu yükü paylaşacak çok az sayıda uygulayıcı olduğundan dolayı, genellikle tek başıma kalıyorum ve işleri başarmak için sıkıntı çekmek zorunda kalıyorum. Bu durum mesleğimle ve ailemle ilgili birçok soruna sebebiyet veriyor. (Shifu: Hakikaten) O yüzden, Fa çalışmasını ve xiulian'i sıkıştırmak benim için zor oluyor.

Shifu: Aslında, Dafa uygulayıcılarımızın hepsi bu türden bir zorlukla karşılaşıyor, çünkü her birinin ilgilenmek zorunda olduğu bir ailesi var ve her biri xiulian uygulamak zorunda olduğu kadar Fa'yı da onaylamak zorunda. Bu herkes için böyledir. Olayları iyi bir şekilde dengeleyin. Elbette genellikle [diğerlerinin ihtiyaç duyulan yeteneklere sahip olmadığı ve sadece tek bir kişinin olduğu] birtakım belirli durumlar var. O gibi bir durumda, bu yetenekleri öğrenebilecek olan kişileri bulmak için elinizden geleni yapın.

Soru: Ben, ettiğim yeminin ne olduğunu bilmiyorum. Bazı uygulayıcılar bana bir şeyi yapmamı söylerken, diğerleri de başka şeyleri yapmamı söylüyor, fakat hiçbir şekilde yapamıyorum. Benim yolumun ne olduğunu ve etmiş olduğum yeminin ne olduğunu nasıl öğrenebilir ve bundan nasıl emin olabilirim?

Shifu: Ben şimdiye kadar hiç kimseye asla şunu veya bunu yapacaksınız demedim. İnsan gücü her yerde gerekmektedir. Belirli bir konuda özellikle bir yeteneğin olduğunu düşünüyorsan veya yapmayı özellikle sevdiğin bir şey varsa, o zaman git ve onu mükemmel ve tereddütsüz bir biçimde yap; o işi iyi bir şekilde yap. Sarf ettiğin o çaba yaşamları kurtarabildiği müddetçe ve onun içinde rol alan bir parçan var ise, o zaman git ve yap -ve işte bu kadar. Yemininizi yazarken buraya özellikle gelip bir muhabir ya da dansçı olacağınızı belirttiğiniz bir durum varmış gibi bir şey yoktur. (Herkes gülüyor)

Soru: Shifu'dan Fa-düzeltmesinin şu anki ortamı hakkında birazcık konuşmasını isteyebilir miyim?

Shifu: Anakara Çin'deki ortam ile Çin'in dışındaki ortam birbirinden farklı. Tüm dünyanın yüz yüze kaldığı problemler ve sahip olduğu ortamlar, şu anda yaşadıkları problemlerdir. Dafa uygulayıcıları, uygulamalarını, içinde bulundukları durumlar ile birlikte sürdürmeli ve aynı şekilde, o durumlar ile uyum içerisinde iken Fa'yı onaylamalı ve yaşamları kurtarmalıdırlar. Şu anda, anakara Çin'in bazı bölgelerinde, şeytan gerçekten azmış bir durumda ve o gibi durumlarda kişinin en öncelikle düşünmesi gereken şey güvenliktir. Gerçekleri açıklamak ve kişisel uygulama birleştirilmiş durumdadır. Eğer bir kişinin zihinsel durumu doğru değilse veya doğru düşünceleri yeterince güçlü değilse, o durumda bunu problemler takip edecektir, çünkü sizin kişisel uygulamanız en temel şeydir. Şunu da hatırlayın ki, Dafa uygulayıcılarına doğrudan zulmeden çürümüş şeytanlar ve düşük seviyelere ait şeytani yaratıklar, yaşamların kurtulmasını istemiyorlar.

Soru: Dafa uygulayıcılarının iştirakine ihtiyaç duyan çok sayıda proje var ve Dafa uygulayıcılarının medyasının geleceğinin kıymetini henüz anlamış olan çok sayıda uygulayıcı bulunuyor.

Shifu: Evet biliyorum. Bu özellikle İngilizce Epoch Times ve Çince dışında diğer dillerdeki basılı versiyonlar için geçerli. Gerçekten de insan azlığı yaşıyoruz ve bu da genellikle yapılması zor olan birçok şeyle sonuçlanıyor. O yüzden şunu soracağım: bir bütün olarak, projelerimizin koordinasyonu, gerçekten de olması gerektiği gibi başarılıyor mu? Hala mevcut olan eksiklikler var mı? Eğer bunu gerçekten de iyi bir şekilde ele alabilirseniz, gereken etkiye hakikaten sahip olmaya başlayacak ve ortamımızı değiştireceklerdir; hatta medyanın etkisi öyle bir noktaya kadar gelebilecektir ki, toplumda daha da fazla insan onu okumak veya izlemek isteyecek, gerçekleri öğrenmek hatta Dafa'yı arayıp bulmak isteyecektir. Eğer bunu gerçekten de başarabilirseniz, o durumda yeterli insan gücüne sahip olacaksınız, çünkü durmadan yeni gelen insanlar olacak ve bu insanların bazıları çok yetenekli olacaktır. Eğer bu ilerlemeyi başaramamışsanız, o durumda olayları gözden geçirmeli ve bunun birtakım noksanlık formlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve böylesi bir zorluğun sebebini kendinize sormalısınız. Eğer yapmanız gerekenleri gerçekten de iyi bir şekilde yapmayı başarırsanız, durum iyiye doğru değişecektir. Durum gerçekten de budur. Elbette ki, açıklamakta olduğum şey, durumunuzun tek sebebi değildir. Sizin için sorun yaratan şeytani faktörler de bulunmaktadır. Sadece zorluğun içerisinde, çilelerin ortasında ve zorlu koşulların altında xiulian uyguladığınız zaman kudretli erdem elde edeceğiniz düşüncesini taşıyorlar. Ve bu yüzden de engelleme de bulunuyorlar. Şu anki durum budur.

Soru: Grup okumaları yaparken, Shifu'nun Fa öğretilerinin parçaları olan imza, gün ve parantez içerisinde yazılan "alkış" veya "Shifu gülüyor" gibi kısımları yüksek sesle mi okumalıyız?

Shifu: (Gülümseme) Hayır, yapmak zorunda değilsiniz. İmzaları, günleri, virgülleri veya parantez içindeki şeyleri okumak zorunda değilsiniz. (Gülümseme - Herkes Gülüyor) Sadece Fa'yı oku -Fa'nın içeriğini- ve bu yeterli olacaktır. Anakara Çinli uygulayıcıların arasında bir olgu var, yani şöyle ki, bazı insanlar Fa'yı okurken Shifu'nun ismi ile karşılaştıklarında, Shifu'nun tüm ismini yüksek sesle okumamaları gerektiğini, ondan ziyade sadece "Shifu" veya "Saygıdeğer Shifu" demeleri gerektiğini düşünüyorlar. Fa'yı okumak, Fa'yı okumaktır. O yüzden bunu değiştirmemelisiniz.

Soru: Kore'de yaşayan anakara Çinli uygulayıcılar, Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim.

Soru: Medyamızdaki yönetim, üyelerin fikir ve düşüncelerini dinleme işini ne şekilde ele almalıdır? Ve özellikle de, uygulayıcıların fikirleri ve düşünceleri birbirinden farklı olduğunda bunu nasıl yapmalılar? Epoch Times'ın Sidney Şubesi koordinatörleri, diğer ülkelere bakmayı, çevreye bakmayı, yeni kişiler almayı tercih ediyor ve kurumun içinde en başından beridir çalışan uygulayıcılara değer vermiyorlarmış gibi görünüyorlar.

Shifu: Bu doğru. Bunu sıklıkla yapıyoruz. Yani, insanlar birbirleri ile iyi çalışamadıklarında, sadece gidiyor ve başka insanlar arıyorlar ve bir işe yaramadıkça bunu tekrar ve tekrar yapıyorlar ve en sonunda da Epoch Times sadece büyük bir egzersiz alanı haline dönüşüyor. (Herkes Gülüyor)

Fakat bu konuya değinmişken, bazı uygulayıcıların dikkatlerini yönetim konusuna nasıl da odaklamış oldukları hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer o ortam sizin normal iş yeriniz olsaydı, dikkatinizi müdürlerinize odaklamaya cesaret edebilir miydiniz? Bunu yapabilir miydiniz? Yapamazdınız. Peki, o halde nasıl oluyor da, Fa'yı onaylarken ve kendinizi geliştirirken dikkatinizi dışsal faktörlerin üzerine yoğunlaştırabiliyorsunuz? Dahası, Shifu size xiulian kişinin kendisini geliştirmesi ile ilgili bir şeydir demişti, kendinizi içsel olarak geliştirmelisiniz demişti, içinize bakmak zorundasınız demişti. Eğer bunu yapmayı başarabilirseniz, çözülemeyecek hiçbir sorun kalmaz ve birlikte çalışmanın en muhteşem yolu budur ve o, Fa tarafından verilmiş sihirli bir araçtır. Peki, o zaman nasıl oluyor da bunu yapmıyorsunuz? İşleri yöneten kişiler bundan sorumlu olurken, işbirliği yapması gereken kişiler de bundan sorumludur, yani herkes sorumludur. Fakat bu size, [sürekli olarak yönetim işinin şu ya da bu gibi problemleri olduğu konusunda sürekli konuşan insanlar ile] daima diğerlerinin "iyi bir şekilde işbirliği yapmadıkları" hakkında konuşmanızdan mı oluyor? Her durumda, bu dışarı bakmaktır, dışarı bakarak xiulian uygulamaktır ve diğer insanların yaptıkları şeyler üzerinde durmaktır. Ondan ziyade, niçin kendi hatalarımıza bakmıyor ve yaptıklarımızı iyi yapmaya çalışmıyoruz? Eğer olayları gerçekten de iyi bir şekilde yapmayı başarabilirseniz, diğerleri size nasıl bakacaklar? O zaman siz, bir koordinatör olarak, eğer bazı şeyleri yaptırmak için endişe ediyorsanız, yapmış olduğunuz şeyin, [uygulayıcılara söylediğiniz ve onları o işi yapmak istememeye sürükleyen şeyin] yetersiz olduğu konusunda niçin durup bir dakika düşünmüyorsunuz? O yüzden şunu hatırlamalısınız, bu xiulian'dir -kesinlikle xiulian'dir!

Soru: Anakara Çin'de bazı eski uygulayıcılar var ve sözüm ona "Bağlanmamış Fa" ve "Onuncu Konuşma" gibi şeylerin gerçek olduğuna inanıyorlar.

Shifu: Bütün bunlar, o adi gizli ajanlar tarafından üretilen şeylerdir. Bu sözüm ona "Bağlanmamış Fa" veya "Onuncu Konuşma" gibi veya diğer türde çürümüş şeytani şeyler yoktur. Bir sonraki sefere önümüze ne hazırlayıp koyacaklar? "Ayak Fa'sı" mı? (Gülüşmeler) Bu şeyler sadece, gizli ajanların beynini kullanan şeytani hortlak tarafından hazırlanmakta ve kararlı olmadıklarını düşündükleri, dedikodu duymayı seven, sırf yenilik uğruna bir şeyler duymaktan hoşlanan veya gösteriş yapmayı seven kişilerin kafalarını karıştırmak için kullanılmaktadır. Fakat bu şeyler, kararlı bir şekilde xiulian uygulayan tek bir kişinin dahi kafasını karıştıramaz.

Soru: Çin'in içinde yaşayan bir kişi, Shen Yun gösterisinin DVD'sini izlediğinde, Çin'in dışındaki salonlarda gösteriyi izleyen kişiler gibi kurtarılabilecek mi?

Shifu: Bir kişi şeytanın ne olduğunu anlayabildiği sürece, Dafa'nın iyi olduğunu ve Dafa uygulayıcılarının iyi insanlar olduğunu anlayabildiği sürece, yeterlidir. Fakat söylemeliyim ki, DVD'yi izlemek, gösteriyi salonda izlemek ile kesinlikle aynı etkiye sahip olmayacaktır. Bazı kişiler gösterinin bir kaydını büyük ekranlarda oynatıp oynatamayacağımızı, yaratacağı etkinin sanki onu canlı olarak izliyorlarmış gibi bir etki yaratarak daha fazla insanın gösteriyi izlemesine olanak sağlayıp sağlamayacağını sordu. Hayır, bunu yapamazsınız. Çin'in dışında bunun gibi şeyleri kesinlikle yapmak istemezsiniz, çünkü bu, insanların kurtarılma şanslarını mahvedecektir. Eğer böyle bir şey yapsaydınız, bu durum, Shen Yun gösterisini sahnede izlemek için önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olan kişilerin, Shen Yun'ü normal yoldan izleyerek büyülenmeyeceği anlamına gelirdi ve üstelik daha da kötüsü, eğer gösteri [sanki DVD'de görünen ile aynıymış gibi] görünseydi, insanlar gelmezdi bile. O yüzden bu yaklaşımı kullanmak istemezsiniz. Sahnede sergilenen gösteri canlı izlenirken, sahnede doğrudan Tanrısal varlıklar bulunmaktadır; oysa DVD'den izlerken o gibi bir güç yoktur ve dahası, kişinin videoyu izlerken içinde bulunduğu ortam ona engelleme yaratabilir. Fakat anakara Çin'de durum farklıdır, çünkü insanlar orada Shen Yun'ü izleyememektedir. Eğer DVD kaydını izlemeyi başarabilirlerse, belirli bir etki yaratabilir. Fakat Çin in dışında, bu yaklaşım tarzını kullanmak istemiyoruz.

Soru: Medya işimizde çekirdek öneme sahip olan kişiler, sıklıkla bir başka projede çalışmak için işi bırakıyorlar. Bu da işin kalitesini devam ettirme konusunu çıkmaza sokuyor. Bu konu ile nasıl daha iyi baş edebiliriz?

Shifu: Evet gerçekten de iyi iş çıkaran bir kişi bir anda başka bir proje için ayrıldığında, bu durum aniden insan gücü eksikliği yaratıyor. Bazı uygulayıcılar, bir şeylerin onlara uygun gelmediği anlarda terk edip gitmenin, diğer kişileri nasıl etkileyeceğini kesinlikle dikkate almıyor; Fa'yı onaylamak için yapılmış olan o görevi nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmuyor ve canlarının istediği gibi davranıyorlar. Bu durumu bazı uygulayıcılarda gözlemledim ve Tanrılar da bu durumdan kesinlikle etkilenmiyorlar. Fakat aynı zamanda, diğer projelerin de insana ihtiyaç duyduğu doğrudur. Eğer onlara yardım etmek için boş zamanınız varsa, tabii ki, o durumda birçok Dafa uygulayıcısı aynı anda birkaç görev üstlenmektedir; dolayısıyla prensipte bir sorun yoktur. Fakat bu konu üzerinde ne kadar konuşursak konuşalım, özeti, koordinasyon ve xiulian sorunudur.

Soru: Shifu birazcık "Dokuz Daldaki Yarışmalar" ile ilgili konuşabilir mi?

Shifu: <İ>NTDTV, dokuz dalda yarışma programını iki yıldan bu yana düzenliyor. Bu program, onları oldukça çarpıcı ve albenili bir hale getirdi ve sansasyonel bir hale geldiler. Dokuz daldaki yarışmalar, tamamen Tanrısal olarak bahşedilmiş geleneksel kültür -insana verilmiş gerçek kültürel miras- ile ilgilidir. Bu, kaybedilmiş olan bir şeydir. Yarışmalar, uzun vadede, bu gibi şeylerin geleceğe ve geleceğin insanlarına aktarılması hizmeti görecektir. Ve günümüze gelince, bu formatın yardımcı olduğu en göze çarpan yol, <İ>NTDTV'nin görüntüsünü yükseltmesi ve izleyici sayısını arttırmasıdır ve daha da temel bir anlamda, gerçekleri açıklamak ve yaşamları kurtarmak anlamında, daha da büyük bir etkiye sahip olmasıdır. Fakat yarışmalar bittiğinde, orada bırakın ve onları çokta fazla uzatmayın. Eğer bu gibi olayları arttırırsanız ve uluslararası çapta yaparsanız, o durumda sıradan insanlara ait olan şeylerin reklamını yapıyor olursunuz, çünkü netice itibarı ile içerdiği şeylerin büyük çoğunluğu sıradan şeylerdir. Yarışmalar televizyon kanalının tanıtımına yardım etmek, programını zenginleştirmek ve ismini daha da tanınır bir hale getirmek içindir. Ve dokuz daldaki yarışmaların ardında yatan bir diğer düşünce de, geleneksel kültürden gelen şeyler temelinde -geleceğin insanları için faydalı olacak ve insanlara geleneklerini tekrar geri kazandıracak şeyler temelinde insanların birbirleriyle yarışmasıdır.

Soru: Bu yılki vokal yarışması sadece Bel Kanto stili içeriyor, Çin folk tarzını içermiyor. Bunun sebebi Çin folk tarzının tasvip edilmiyor oluşu mu?

Shifu: Daha önce bu dünyada çok sayıda vokal çeşidi olduğundan bahsetmiştim. Her bir ırk, farklı bir kozmik vücudun kültürüne tekabül etmektedir. Muhtemelen, özgün bir vokal tarzı, belirli bir kozmik vücudun sistemi içerisindeki belirli bir kültürün ayırt edici karakteristik özelliğidir. Dolayısıyla, [toplum üzerinde aykırı, kötü bir etki yaratan şeylerin dışında] herhangi bir vokal tarzını onaylamıyor değiliz. Ben o gibi şeyleri onaylamıyorum. Çok fazla sayıda seçenek olduğundan dolayı ve her şeyi kullanmamız imkân dâhilinde olmadığından dolayı, birtakım şeyleri göz önünde bulundurmak ve seçici davranmak zorundayız. Geleceğin insanlarına neyin kalacağı sorusuna gelince, bu gelecek ile ilgili bir meseledir. İyi olan ne ise elde tutulacaktır. Bu yıl, Çin folk tarzı dâhil edilmedi, sadece Bel Kanto dâhil edildi. Bu tarz, her ırk tarafından kullanılabilir.

Soru: Falun Dafa Bilgi Merkezi gibi organizasyonların da sıradan insan firmaları gibi yürütülüp yürütülmeyeceğini sormak istiyorum.

Shifu: Olaylar hakkında spesifik bir biçimde konuşamam. Eğer şu anda Bilgi Merkezinin nasıl işletilmesi gerektiğini söyleseydim, dönüp: "Shifu, Bilgi Merkezinin şu-şu şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi" ve "Shifu bu şekilde söylediği için hiç kimse başka türlü düşünmemeli" derdiniz. Dolayısıyla, bu soruyu belirli bir biçimde cevaplayamam. Söyleyebileceğim şey şudur; eğer bunu yapabiliyorsanız ve bunun için gerekli koşullara sahipseniz, o zaman yapabilirsiniz. Fakat bunu yapma yetisinden yoksun iseniz veya koşullar uygun değilse, o zaman hala ağırdan almak zorundasınız. Fakat Epoch Times ve NTDTV gibi medya kuruluşları için bu, kaçınılmaz bir durumdur.

Soru: Changchun'da yaşayan bir uygulayıcı benden Shifu'ya şu soruyu sormamı istedi. Çok sayıda uygulayıcı arkadaşımız Fa'yı onaylama işi konusunda gerçekten aktif olsa da, uzun zaman aralığı yüzünden artık Fa'yı iyi çalışamıyor olduklarını ve egzersizleri iyi bir şekilde yapamadıklarını gözlemlemiş. Bunun çok ciddi bir sorun olduğunu hissediyormuş. Ben de bir süredir bu çıkmazın içindeyim. Bu gibi bir durum, Fa'yı onaylama projelerimizin üzerinde çalışırken, yaptığımız şeylerin çok kutsal olmaması ve arzu ettiğimiz sonuca ulaşamaması etkisi yaratıyor. Uygulayıcılar arasındaki anlaşmazlıklar da Fa'ya iyi çalışamamaktan kaynaklanıyor. Ayrıca içlerine bakma konusunda yeterince iyi olamamalarına veya birbirleriyle iyi işbirliği yapamamalarına neden oluyor.

Shifu: Evet, gerçekten. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Anakara Çin'in tüm bölgelerindeki Dafa uygulayıcıları -sadece Changchun'dakiler değil- üç işin tamamını aynı anda iyi bir şekilde yapabilirler. Sadece bunu yapmak koşuluyla, yapmanız gerekenleri gerçek anlamda başarabilirsiniz ve Dafa uygulayıcıları olarak sadece bunun ardından azimli bir biçimde ilerleyebilirsiniz.

Soru: Güney Asya'da çok sayıda engelleme yaşanıyor. Bunun sebebi, Dafa uygulayıcılarının gerçeği açıklama çabasının yetersiz olmasından mı kaynaklanıyor?

Shifu: Tarihin bu kısmı her ne kadar Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylamaları için olsa da, ortam karmaşık durumdadır ve şeytani faktörler iş başındadır, işte bu kadar zordur. Fakat siz yaptıklarınızı iyi bir biçimde yaptığınız, güçlü doğru düşüncelere sahip olduğunuz ve olayları iyi koordine ettiğiniz müddetçe, durum değişecektir. Eğer bunu yapmayı başaramıyorsanız, korkuyorsanız veya çok sayıda takıntılara sahipseniz, o zaman yaptıklarınızı iyi bir biçimde yapmamaya eğilimli olursunuz. Ve yaptıklarınızı iyi bir biçimde yapmadığınızda, şeytani faktörler çok daha vahşi davranır, negatif faktörler üstünlüğü ele geçirir ve görebileceğiniz tek şey engellemeler ve zorlu sınamalar olur. Benim Dafa uygulayıcılarım....sizler geniş bir alana yayılmış durumdasınız (Shifu el hareketi yapıyor) ve şu anda her biriniz bu dünyadaki kendi alanınızdan sorumlusunuz. Düşüncelerinizdeki değişiklikler, ortamınızın değişmesine yol açabilir. Kendi bölgenizdeki insanların nasıl olduğu, onlara gerçeği hangi derecede açıklamış olduğunuzun bir sonucudur. Ortam, sizin insan takıntılarınız tarafından biçimlenmektedir. Ortam kötü ise, bunun sebebi sizin ona sebep olmuş olmanızdır. Tabii ki, eğer şimdi "O zaman bir Tanrı gibi davranacağım" der ve mantıksız olmaya başlarsanız, o durumda bu, bir diğer kişisel temelli engelleme durumu olacaktır. Mantıklı olmak zorundasınız. İşleri güvenle ve dengeli bir biçimde yapmalı ve yapmanız gereken şeyin ne olduğunu iyi bilmek zorundasınız.

Soru: Rus uygulayıcılar Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Gerçeği açıklamak için çok uğraştık, fakat durum çok fazla değişmedi. Shen Yun gösterisinin Rusya'da olması için ne yapmamız gerekiyor?

Shifu: Evet, büyük zorlukların olmasına neden olan politik faktörler var. Endişelenmeyin. Eğer bizim Dafa uygulayıcılarımız yaptıklarını gerçekten de iyi bir biçimde yapmışsa, fakat oradaki durumlar hala iyi değilse, o zaman birazcık zaman verin ve görün. Eski güçlere ait olan şeytani faktörler ÇKP'nin hapı yuttuğunu görüyorlar ve eğer onun doğu bloğundan bir ülke, ABD'nin yaptığı anlamda onunla uğraşan bir ülke olsaydı, o durumda şeytan, hiçbir şekilde Dafa uygulayıcılarına zulmetme durumu içerisinde olmayacaktı. O yüzden Dafa uygulayıcılarının yaptıklarını iyi yapmamasından kaynaklanabilen durumların dışında, bunun gibi meseleleri içeren daha kapsamlı durumlar da bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak bir bekleyin bakalım. Ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklama ve yaşamları kurtarma anlamında yapmaları gereken şeyleri hala iyi bir şekilde yapmaya devam etmek zorundadır.

Soru: Reklâm satarken şu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz: gerçekleri açıkladığımız bazı müşterilerimiz bizi dinliyor ve Dafa hakkındaki gerçekleri öğreniyorlar. Reklâm vermeye karar veriyorlar. Fakat kısa bir süre sonra, etkisinin fazla yüksek olmadığını düşünerek, reklâm vermeyi kesiyorlar. Bu durum, yaptıklarımızı iyi bir şekilde yapmamamızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa müşteri Dafa için yapması gerekeni yaptıktan sonra, ayrılıyor mu?

Shifu: Siz bir kişiye gerçekleri açıkladıktan sonra o kişinin değişmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Gerçekleri açıklarken, o kişinin taşıdığı yanlış düşünceleri temizlemeli ve ona ÇKP'nin niyetinin çok kötü olduğunu anlaması konusunda yardım etmelisiniz. Eğer yaptığınız gerçeği açıklama işi yetersiz ve reklamların etkisi az ise, o zaman müşteriniz tabii ki, daha fazla kalmak istemeyecektir. Fakat eğer bir kontrat imzalanmış ise, ona sadık kalınmalıdır. Eğer [herhangi bir kayba sebep olan] kontrat ihlal etme gibi bir durum var ise, o zaman kayba kim sebep olmuş ise bundan sorumlu olmalıdır. Eğer herhangi bir maddi sonuç yok ise ve mesele sadece devam edip etmemeyi istemeleri ise, o zaman konuyu o olayın temelinde ele alın. Müşterinin Dafa için şunu veya bunu yapması gerekiyor gibi bir şey söz konusu değildir. Sizler sadece yaşamları kurtarıyorsunuz. Canlı varlıkların sizler için bir şeyler yapma gerekliliği gibi bir şey yoktur. Sizin yaptıklarınızı iyi bir şekilde yapıp yapmadığınıza gelince, Shifu'nun bu gibi şeyler için yorum yapması hakikaten gerekmemektedir. Eğer neyin yeterince iyi olmadığını anlamaya çalışırsanız, cevabı siz kendiniz bileceksiniz.

Soru: Brezilya'da yaşayan iki yüz bin Çinliye gerçekleri nasıl daha iyi açıklayabiliriz?

Shifu: Sizler Dafa uygulayıcılarısınız, o yüzden, sadece elinizden gelenin en iyisini yapın. Gerçekleri açıklamak sizin sorumluluğunuzdur. Eğer kurtarmak istediğiniz bütün o insanlar ile konuşabilmenin nasıl mümkün olabileceğini soruyorsan, o zaman sana sadece elinden gelenin en iyisini yapmanı söyleyeceğim -yapabileceğin kadarını yap. Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken şeyleri iyi bir biçimde yaptığı zaman, durumlar değişir.

Soru: Belirli projelerde yer almak isteyen fakat eski uygulayıcıların kendilerini eleştirmelerinden korktukları için konuşmayan birçok yeni uygulayıcı var. Aynı zamanda faaliyetlere katılmayı xiulian uygulaması ile eş gören eski uygulayıcılar de var ve onlar yeni uygulayıcılara her yere gidip katılmaları için baskı yapıyorlar.

Shifu: O zaman eski uygulayıcılarda problem var demektir. Yeni uygulayıcılar netice itibarı ile yeni uygulayıcılardır ve bizim odağımız yaşamları kurtarmak değil midir? Yeni uygulayıcılar aranıza henüz yeni katılmışlardır ve onların gerçekten de sizin yardımınıza ihtiyaçları vardır. En önemli şey, Fa'yı çok çalışmaları konusunda onlara rehberlik etmeniz, yol göstermenizdir.

Bir diğer şey de, çok sayıda insan gerektiren ve gerçekleri doğrudan açıklayamadığınız topluluk olaylarına katılmayın. (Örneğin; çok sayıda Çinli insanın oturmadığı bölgelerdeki yürüyüşler ve aktiviteler gibi şeylere) Bunlar çok esaslı bir etki yaratmamaktadır ve o kadar da etkili değillerdir.

Soru: Eğer sıradan insanlar kendi başlarına Shen Yun bileti rezervasyonu yaptırmışsa ve o bilet satışına Dafa uygulayıcıları ön ayak olmamış ise, o kişiler de aynı şekilde kurtulacak mı?

Shifu: Evet. Gösteriyi kim izlerse izlesin kurtulacak. İş kimin tarafından yapılmış olursa olsun fark etmez, aynıdır.

Soru: Bazı uygulayıcılar neredeyse her yıl anakara Çin'e geri dönüyor. Önemli projelerde görev alabilirler mi?

Shifu: Yapmamalarının en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bir gün o şeytani partinin kötü polisi tarafından alınıp götürülebilirler ve korktukları an her şeyi söyleyebilirler. (İç çekmeler)

Soru: Shen Yun, Çin'de ne zaman sergilenecek?

Shifu: İşte ben de tam olarak bunu düşünüyordum! (Alkış) Fakat size garanti ederim ki, oraya gidecekler, buna hiç şüphe yok! (Coşkulu Alkış)

Soru: Çok sayıda uygulayıcı iş yapmanın xiulian olmadığını biliyor olsa da, medyamızın başarılarına hala çok büyük bir önem veriyorlar. Kişisel uygulama anlamında, temiz bir zihinsel durumu ne şekilde devam ettirirken Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeylerde de etkili olabiliriz?

Shifu: Doğru düşüncelerinizi güçlü tutun ve o işi yaşamları kurtarmak için yaptığınızın farkında olun. Bir uygulayıcı olarak, yaptığınız işteki çıkış noktanız, kutsaldır. Eğer işlerinizi yaparken yaklaşım tarzınız doğru değil ise, engellemeye neden olacaktır. Hem üzerinde çalıştığınız konuya, hem de uygulamanıza gölge düşürecektir.

Soru: Şu an yaşanan ekonomik kriz, insan ahlakının gözle görülür olan düşüşü yüzünden midir? Özellikle de gücü elinde bulunduran kişilerin ahlakının düşmesi yüzünden midir?

Shifu: Dünya ekonomisinin durumu konusunda endişelenmeyin. Gücü kimin elinde tuttuğu veya herhangi bir gün herhangi bir yerde gerçekleşen şeylerin, bizim uygulamamız ile bir ilgisi yoktur. Biz insanları kurtarmaya odaklanıyoruz. İnsan toplumu için yapılmış olan normal ayarlamaların büyük çoğunluğu, insanlara bahşedilmiş olan kutsamalar ve karmalar üzerine temellendirilmiştir.

Soru: Liaoning Eyaleti, Donggang Şehri; Sincan Eyaleti; Shangdong Eyaleti, Gaomi Şehri; Gansu Eyaleti, Lanzhou Şehri; Qingdao Şehri; Pekin, Yuyuantan Parkı; Shanxi Eyaleti; Shanghai, Yangpu Bölgesi; Shanghai; Pekin, Changping Bölgesi; Shandong Eyaleti, Weifang Şehri; Chongqing Şehri; Shenzhen Şehri; Liaoning Eyaleti, Hulu Adası; Shenyang Şehri; Hebei Eyaleti, Chengde Şehri; Yunnan Eyaleti, Kunming Şehri; Hebei Eyaleti, Shijiazhuang Şehri; Shandong Eyaleti, Yantai Şehri; Jinan Şehri; Heilongjiang Eyaleti; Jiangsu Eyaleti, Lianyungang Şehri; Zhejiang Üniversitesi; Shandong Eyaleti, Guan İlçesi; Anhui Eyaleti, Hefei Şehri; Jiangmen Şehri; Guizhou Eyaleti, Guiyang Şehri; Xi'an Şehri; Guangzhou Belediyesi Sağlık Bürosu; Liaoning Eyaleti, Chaoyang Şehri; Wuxue Şehri; Hubei Eyaleti, Huanggang Şehri; Xishui İlçesi; Macheng Şehri; Fushun Şehri; Shangxi Eyaleti, Datong Şehri; Henan Eyaleti, Hebi Şehri; Shandong Eyaleti, Weihai Şehri; Qiqiha'er Şehri; Fuyang Şehri; Tianjin Şehri; Gansu Eyaleti, Jinchang Şehri; Changchun Şehri; Hebei Eyaleti, Handan Şehri; Chaoshan Şehri; Xuzhou Şehri ve Tai'an Şehrindeki Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını yolluyorlar.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim! (Coşkulu Alkış)

Soru: Merhametli, görkemli ve saygıdeğer Shifu'muza Minghui Okulundaki Dafa uygulayıcılarından saygılar. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, içine ÇKP'nin de sızmış olduğu organizasyonlara, Çince eğitim konusunda bir fon sağladı. Bu arada, bizimki gibi normal Çince eğitim veren organizasyonlar, bu gibi bir fondan faydalanmadı. Bazı uygulayıcılar bu fırsatı, hükümete gerçekleri açıklamak ve şeytanı ifşa etmek için kullanmamız gerektiğini düşünüyor. Fakat bazı uygulayıcılar de, bunun doğrudan bir zulüm olmadığını düşündüğü için, karışmamamız gerektiğini düşünüyor.

Shifu: Biz zulüm görürken, bu kötü ÇKP'nin yurtdışında yaptıklarını dünyaya anlatabilirsiniz, fakat bu konuda çok da fazla endişeli olmamalısınız. Yaşamları kurtarmak, ilk önceliğe ve de en büyük öneme sahip şeydir. Sadece daha ve daha fazla sayıda insanı kurtarmaya çalışın. Koşullar müsaade ettikçe, o kötü elementleri ifşa edebilirsiniz. Aslında bazen şöyle düşünüyorum: şu anda bu kötü ÇKP neredeyse bitmek üzere; aldatma ve dolandırmanın üstesinden gelmek için, onun beynine zulmeden bütün bu şeylerin kime verilmesi gerekiyor? O şeylerin nasıl son bulacağına henüz karar verilmemiştir.

Soru: Shifu, anakara Çin'de hapiste tutulan Dafa uygulayıcıları için birkaç cümle söyler misiniz? Hapsedilmiş durumda iken ne şekilde davranmalı ve doğru düşüncelerini nasıl güçlendirmeliler?

Shifu: Onlar, [içinde bulunduğu final günlerinin içerisinde] şeytanın değişmez bir şekilde kaldığı karanlık inlerdir. Her bir Dafa uygulayıcısının durumu farklıdır, fakat hiç bir ortam içerisinde doğru düşüncelerinizi kaybetmemelisiniz ve tek bir an bile, bir Dafa uygulayıcısı olduğunuzu unutmamak zorundasınız. Eğer Fa'yı ilk sıraya koyarsanız, doğru düşüncelere sahip olmayı başarabilirsiniz ve şeytana dayanabilirsiniz; şeytanın karşısında ne yapacağınızı bilirsiniz. Yani, olaylar karmaşıktır ve insanların xiulian durumları farklıdır. Bazıları gerçekten de hayatlarını kaybetmiş olabilir ve bazıları da şiddetli bir zulme maruz kalacaktır. Her kişinin durumu farklıdır; her bir kişinin ardında yatan tarihin yanı sıra, [eğer kandırılmış ise] eski güçlerin bir Dafa uygulayıcısı için ayarlamış olabildiği şeyler, olayları korkunç derecede karmaşık bir hale getirmiştir. Fakat durum ne olursa olsun, kalbinizde Dafa'yı tutmayı başarabildiğiniz müddetçe, üstesinden geleceksiniz. Hatta kişi hayatını kaybetmiş bile olsa, kendi orijinal konumuna geri dönecektir, buna hiç şüphe yoktur. Her ne kadar bazı kimselerin geçici olarak kafaları karışmış olsa da, eninde sonunda üstesinden gelecekler.

Soru: Bizim bölgemizde bir egzersiz alanı var ve oraya katılanların çoğu Afrika kökenli Amerikalılar. Bazıları neredeyse sekiz yıldan bu yana geliyor, fakat sadece egzersizleri yapıyorlar; kitabı sadece bir yâda iki kere okumuşlar. Aynı şey yeni gelenler için de geçerli. Onlara nasıl yardım etmeliyiz?

Shifu: Sadece Fa'yı çalışmalarına yardım edin ve onlara Fa'yı çalışmanın önemini açıklamak konusunda iyi bir iş çıkarın.

Soru: Avrupa Korosu, farkındalığı arttırmaya çalışmaya ve dünya insanlarını kurtarmayı denemeye, [bir koro formatını kullanarak] devam etmeli midir?

Shifu: Bazen şarkı söylemenizin gerçekten de Shen Yun gibi bir etkiye sahip olup olamadığını merak ediyorum; insanları gerçekten kurtarabilir mi? Bunu başarması zordur. Eğer koro, yaşamları kurtarma konusunda gerçek bir etkiye ulaşamıyorsa, o zaman çok da anlamlı değildir. Bunu söyleme sebebim şudur; prova yaptığınızda veya birlikte şarkı söylediğinizde, insan kaynaklarını tüketmektedir. Fakat bununla birlikte, eğer bunu başarabiliyor, yaşamları kurtarma konusunda gerçekten de önemli bir rol oynayabiliyorsanız, o zaman insanlar gerçek anlamda kurtarıldığı müddetçe bunu yapmalısınız -hatta büyük bir sayı garantisi veremiyor olsanız bile. Fakat her durumda, koronun kendisine takıntılı bir hale gelmeyin.

Soru: Tianti Yayıncılık firmasının Toronto Şubesi, şu an itibarı ile neredeyse bir yıldır faaliyette ve gerçekleri öğrenmek ve Fa'ya çalışmak için mağazaya gelen insan sayısı giderek artıyor. Fakat mağazanın iş yapma faaliyetleri hala yeterli düzeyde değil. Mağaza medya şirketleri gibi faaliyet göstermeli midir? Pazarlama ve reklâmcılık üzerine çalışmalı mıdır?

Shifu: Bana bu soruyla bile geliyor musunuz? (Herkes gülüyor) Sadece işlerinizi yürütün; bunu yapmakta yanlış olan bir şey yoktur. Bunu iyi bir şekilde yapmazsanız, şeytan engelleme yaratır ve zorluklar olur. Şu anda olaylar bu şekildedir. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız, o durumda bunu iyi bir şekilde yapın.

Soru: Geçen hafta Flushing'de, birtakım zorbalar, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığından bir federal araştırmacının önünde, uygulayıcılarımızın elinden video kameralarını almaya çalıştı. O zorbalara dava açmayı düşünüyoruz. Amerikan polisi olayı hırsızlık girişimi olarak değerlendirdi.

Shifu: Herhangi bir şey alma konusunda başarıya ulaşamamış oldukları için hırsızlığa yeltenmişler. (Herkes Gülüyor) Sadece, polisin bunu söylemesi normal. O şeyler çalınmamış iken, onların çalınmış olduğunu söyleyemezlerdi. Eğer o zorbalar gerçekten de bir şeyler çalmış olsalardı, o zaman onları dava edebilirdiniz.

Soru: Federal hükümete, uzun bir zamandan beridir şu acımasız zorbaların bizi hedeflediğini, bizi kışkırtmaya çalıştıklarını ve inancımız yüzünden bizi ölümle tehdit ettiklerini anlatmak istiyoruz.

Shifu: Bu sadece inanç meselesi değildir. Bütün bunların ardında, kötü ÇKP bulunmaktadır. Aslında, insanlar onlara söylemeseniz bile zaten bunu biliyorlar -polis bile bunu biliyor. Fakat bununla birlikte, ben bir şeyler hakkında düşünüyordum. Flushing'deki uygulayıcılarımız, ön saflarda bulunanlar, iyi bir çıkış noktasına sahipler -şeytana karşı koymak. Bu gerçekten de çok iyi ve ben bunu onaylıyorum. Fakat olayları birazcık aceleye getiriyor olma ihtimaliniz var mı? Olaylar üzerinde sakince düşünün ve zihninizi birazcık genişletin. Eğer herkesi [kurtarmak istediğimiz bir yaşam olarak görmeyi başarabilirseniz] ve ardından da onları kurtarmaya çalışırsanız, olayların değiştiğini göreceksiniz. Flushing'de şeytanın ortaya çıkması ve insanlara kötü şeyler yaptırması kesinlikle tesadüfî değildir. Uygulayıcılarımızın ihmallerini hedef almak için meydana gelmiş olmalıdır. Onların insan kısımları ile körü körüne savaşmaya kalkışmayın. Sizin amacınız onları yenilgiye uğratmak değil, onları kurtarmaktır. Olayları merhametle ve de sakin bir zihin ile yapın. Ve ardından da nasıl geliştiğini görün.

Soru: Shen Yun işlerinden sorumlu olan muhabirlerin haberi teslim etme süresi çok sınırlı olduğunda ve yoğun bir iş yükü ile çalıştıklarında, kaynakları, medya kuruluşlarımız ve muhabirlerimiz ile paylaşmak zor oluyor. Bunu yapmak zor! Bunun sonucu olarak, muhabirlerin, az sayıdaki basın giriş iznini almak için uğraştıkları birçok problem meydana geliyor.

Shifu: Evet gerçekten. Sınırlı basın giriş izni alabilmek için yarışmak o kadar büyük bir sorun değildir. Salonda çokta fazla insanın olmadığı, fakat her yerin muhabirler ile dolup taştığı zamanlar oluyor ve bu da insanları oldukça endişelendiriyor. Onlar gösteriyi izlemeye gitmişlerdir. İzleyicilerin size nasıl bakıyor olduklarını bile hiç düşünmüyor musunuz? Ve bazı uygulayıcılar de gösteriş yapmaktan hoşlanıyor. Kameralarını asmış sağda solda dolaşıyor ve -"klik, klik, klik"- durmadan fotoğraf çekip duruyorlar. Bu durum insanların canını sıkıyor. Bu sadece sizin karakteriniz ve de davranış şekliniz değildir; ondan ziyade, bir xiulian meselesidir. "Yaşamları kurtarmak" konusunu ilk ve en öncelikli sıraya koymuyorsunuz. Gösterileri haber yapmak güzel bir şeydir. Niyetiniz, olayın reklâmını yapmaya yardımcı olmaktır. Fakat etrafta çok fazla muhabir olduğunda, hakikaten ters bir etki yaratabilir. Ve ayrıca salon yönetimi de bu duruma fazla tahammül etmeyecektir. O yüzden basın geçiş izninde bir sınırlamaya sahip olmamak, gerçekten de bir opsiyon değildir.

Soru: Pekin Havacılık Sanayindeki tüm Dafa uygulayıcıları ve Pekin, Ganjiakou, Zhanglan Yolu ve Dış Fucheng Kapısı; Pekin, Haidian Bölgesindeki Shuangxiu uygulama alanı; Hunan Eyaleti, Changsha Şehri; Guangzhou Şehri; Wuhan Şehri, Doğu Gölü Doğal Alanı; Hongshan Bölgesi; Çin Bilim Akademisi; Çin Sosyal Bilimler Akademisi; Zhuhai Şehri; Nanchang Şehri, Hongdu Parkı; Hunan Eyaleti, Leiyang Şehri; Chenzhou Şehri; Hengman İlçesi; Xining Şehri; Guangxi Eyaleti, Liuzhou Şehri; Harbin Şehri; Hebei Eyaleti, Dongguang İlçesi; Fucheng İlçesi; Chengdu Şehri; Liaoning Eyaleti, Benxi Şehri; Shenyang Şehri, 204. Bölge; Zhejiang Eyaleti, Ningbo Şehri; Hainan Eyaleti, Dongfang Şehri; Henan Eyaleti, Xinyang Şehri; Guangdong Eyaleti, Jiangmen Şehri; Dalian Şehrindeki Dongbei Ekonomi ve Finans Üniversitesi ve Jiangsu Eyaletindeki bütün Dafa uygulayıcıları Shifu'ya selamlarını iletmekteler.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. (Alkış)

Soru: Shen Yun gösterisi biletlerinin tanıtımını yaparken (Shifu: Tanrı aşkına -bu Shen Yun üzerine bir konferans değil ki. Niçin herkes bunun hakkında soru soruyor?) Shen Yun gösterisinin amacının yaşamları kurtarmak olduğunun ve Dafa uygulayıcıları bu proje üzerinde çalışırken uygulamamız ile ilgili faktörleri kapsadığının farkına vardım. O yüzden gerçekleri açıklamak, yapmamız gereken ana şey olmalı. Fakat bazı uygulayıcılar ana medya kuruluşlarında reklâm yapmanın, yapmamız gereken en öncelikli şey olduğunu düşünüyor.

Shifu: Bilet satmak, sadece bilet satmaktır ve sadece problemler baş gösterdiğinde gerçekleri açıklamaya ihtiyacınız vardır. İnsanların kurtarılması gösteri esnasındadır. İster küçük ister büyük olsun, normal medya kuruluşlarında reklâm yapılmasında yanlış olan bir şey yoktur. Reklâm yapma meselesine gelince, olayları yaşadığınız yerdeki şeyler temelinde yapın. Bazı kişiler broşür dağıtmanın yeterli olduğunu söyler; bazıları belirli birtakım yerlerde bilet satmaya odaklanmanın işe yarayacağını söyler ve bazıları da reklâm vermenin şart olduğuna inanır. Hangi şekilde yaparsanız yapın iyidir. Bazı bölgelerde çok fazla reklâm yapmadılar, fakat uygulayıcılar birlikte çok iyi çalıştılar ve tüm biletleri sadece birkaç dükkânda sattılar. Söylediğim şey şu ki, bu işi yaşadığınız yerdeki koşullar temelinde yapın.

Soru: Medya işinde çalışanları olarak, bir grup olarak Fa'ya çalışmamız gerekiyor. Fakat hepimiz dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdayız. İnternet üzerinden Fa'ya çalışmamız bizim açımızdan uygun olur mu?

Shifu: Deneyebilirsiniz. Fakat şöyle düşünüyorum ki, Dafa uygulayıcıları nerede olurlarsa olsunlar -dünyanın hangi uzak köşesinde medya işi yapıyor olurlarsa olsunlar- yerel Dafa Derneği ile temasları kopmuş bir hale gelmemelidirler. Ve yerel grup ile olan bağlarınızı koparmamanız da sizin açınızdan en iyisidir. Hepiniz, kendi yerel bölgenizde bulunan Dafa uygulayıcıları ile birlikte Fa'yı çalışmalısınız.

Soru: Bu kötü partinin rejimi çöktüğünde, anakara Çin'de yaşayan insanlar [o daha uygun olan koşullar altında] Dafa'yı anlamaları ve kurtarılmaları ile ilgili olarak hala şansa sahip olacaklar mı? Bunu başarmak için ne yapmamız gerekiyor?

Shifu: Şeytan gerçekten de çöktüğünde ve Fa'nın dünyayı rektife ettiği zaman olduğunda, insan dünyasının Fa-düzeltmesi ile ilgili olarak, olayların farklı bir durumu olacaktır, şu anki durumdan farklı olacak -tamamen farklı. O olaylar hakkında düşünmeyin, çünkü şu anda olayları şu anki durumun gereksinimleri doğrultusunda yapmamız gerekiyor ve insanları bu doğrultuda kurtarmamız gerekiyor.

Soru: Shifu'dan gelen ipuçları ile eski güçlerden gelen engellemeleri birbirlerinden nasıl ayırt edeceğiz?

Shifu: Shifu ve birtakım erdemli Tanrılar size ipucu verecektir, ona şüphe yok. Fakat onlar genellikle sizin için, takıntılarınızı uzaklaştırmanız için veya tehlikelerden sakınmanıza yardımcı olmak içindir ve onlar genellikle sizin uygulamanız için olacaklardır. Fakat tam tersine, şeytani faktörlerden kaynaklanan engellemeler genellikle, takıntılarınız, zevk aldığınız, sevdiğiniz şeyler ile veya herhangi diğer takıntılarınız ile uyum gösteren sahte ipuçları formuna bürünür. Ardından, kendinizi çok daha mutlu hissedersiniz ve daha da fazla takıntılı bir hale gelirsiniz ve yanlış bir yöne saparsınız. Ve bütün o anlar boyunca sizi Shifu'nun yönlendirdiğini düşünürsünüz. Genellikle olan şey budur. Peki, o zaman bu iki durumu birbirinden nasıl ayırt edebilirsiniz? Bazı insanlar ruh mesajları tarafından gelen mesajlar ile xiulian uyguladıklarını söylerler. Bunun bir saçmalık olduğunu söyleyeceğim. (Gülüşmeler) Rüya zamanındaki ipuçlarına saplanıp kalmış olmak xiulian değildir, ondan ziyade, yoldan tehlikeli bir biçimde sapmaktır. Dafa'nın uygulayıcıları, Dafa'nın kitabını takip ederek xiulian uygulamalıdır ve onlar standartları olarak Fa'yı alırlar. Düşler dünyasında olup olmadığınız veya nasıl bir ortam olursa olsun, [doğruyu ve yanlışı değerlendirmek için] standardınız olarak Fa'yı kullanmak zorundasınız ve sadece o zaman engellemenin tuzağına düşmezsiniz. Ben sizlere hiçbir zaman için, kendinizi geliştirmek zorunda olmadığınız, ondan ziyade sadece Fa bedenlerimin size söylediği şeyleri yaptığınız türde bir uygulama biçimi vermedim. Ben onu xiulian uygulaması olarak kabul etmiyorum. Her bir uygulayıcının benim yanımda olması imkân dâhilinde değildir ve ben de bu yüzden size "Fa'yı Shifu'nuz olarak ele almanızı" öğrettim. Fa'nın kitabına sahip olarak, nasıl xiulian uygulayacağınızı bilmelisiniz.

Soru: Shifu Avustralyalı uygulayıcılara Fa'yı öğrettikten sonra, durumları belirli anlamlarda düzeldi. Fakat uzun bir zaman geçmeden, olaylar saptı. Çinli ve Batılı uygulayıcılar arasında iletişim sorunu var ve problemler baş gösterdiğinde birçok uygulayıcı "Fa'ya daha fazla çalışmalıyız" ve "haydi takıntılarımızı bir kenara bırakalım" diyorlar. Fakat insanlar içlerine gerçek anlamda bakmıyorlar.

Shifu: İnsan takıntıları her zaman için kendisini gösterecektir. Eğer durum, Shifu onlara Fa'yı bir kez öğretti ve ardından da bütün takıntılar yok oldu gibi basit olsaydı, o zaman onlara Fa'yı her gün öğretmekten mutluluk duyarım. Fakat aslında, Fa zaten bizimle birliktedir -mesele sadece onunla birlikte yaşamaktır. Xiulian bir süreçtir ve takıntıları yok etmesi için kişiye zaman verilmelidir. Fakat gözünüzü saatten ayırmamanız gerektiğini de unutmamalısınız. Zamanı iyi değerlendirmek zorundasınız; bunu gerçekten yapmak zorundasınız. Dafa Derneği eski yanlışlara kapıldı ve tekrar kapandı diyorsun, fakat gerçekten de öyle mi? Buna bakacağım. Fakat durum ne olursa olsun, kendisini geliştiren Dafa uygulayıcıları olarak, Dafa Derneği yaptıklarını iyi bir şekilde yapsın ya da yapmasın, siz kendiniz yapmanız gerekenleri iyi bir şekilde yapmalısınız. Shifu hiçbir zaman için bütün umutlarını veya bütün Avustralya'nın umudunu herhangi bir kişinin veya Derneğin üzerine bağlamadı. Ben onları her bir ve de tüm Dafa uygulayıcılarına ve sizlerin kendinizi iyi şekilde geliştirme yeteneğinize bağladım. Sizler, kendi bölgenizde bulunan yaşamlar için kurtuluş umudusunuz, sizler Fa'yı onaylayan Dafa uygulayıcılarısınız ve sizler Fa-düzeltmesinde Shifu'ya yardım ediyorsunuz. Shifu'ya Fa-düzeltmesinde yardım eden tek şey Dernektir veya asistanlardır diye bir şey yoktur. Eğer takıntılarınız dikkatinizi Derneğe odaklamaya sürüklerse, bu doğru bir şey değildir. Eğer Dernek gerçekten de problemlere sahip ise onları yoluna koyacağım, fakat bunu takıntınızın karşılığı biçiminde yapmayacağım.

Soru: Büyük Yargılama Gününe şahit olacak mıyız?

Shifu: Shifu'nun her konuştuğu şeye takıntı yapmamalısınız. (Salon Gülüyor) Buna kafa yormayın. Yapmanız gereken şeyi iyi bir biçimde yapın.

Soru: Bazı uygulayıcılar Dafa projeleri üzerinde çalışma konusunda çok aktifler ve xinxing'lerini geliştiriyorlar. Fakat egzersizleri yapma konusunda yeterli değiller ve doğru düşünceler yollama işini de çok ciddiye almıyorlar. Bu gibi uygulayıcılar Tamamlanmaya ulaşabilecekler mi?

Shifu: Eğer durum bu ise, belki de o kişi xiulian uygulamasına kalbini çokta fazla vermemiştir, fakat biraz daha dikkat göstermeye karar verirse, olaylar çözümlenecektir. Fakat gerçekten de Fa'ya çalışmayan, sadece iş yapan bazı kişiler var. Üç işin tamamını iyi bir şekilde yapmalısınız. Eğer sadece iş yapıyor ve Fa'ya çalışmıyorsanız, o zaman o durum sıradan bir insanın Dafa işi yapıyor olması olacaktır ve Dafa işi yapan sıradan bir insan, Tamamlanmaya ulaşamaz, sadece erdem inşa edebilir. Erdem inşa etmek veya kutsamalar, tekrar doğduğunda, kişinin kutsamalara sahip olacağı anlamına gelir. Fakat sadece bununla sınırlıdır ve o kişi Tamamlanmaya ulaşamayacaktır. O zaman tüm çabanızın boş yere olduğunu söylemez misiniz? Bir uygulayıcının uygulama yapmaması, kabul edilebilir bir şey midir? Gerçekleri açıklamaya gittiğinizde, sadece zihniniz Fa ile dolup taştığında insanları kurtarabilirsiniz. Yani, cümleleriniz onları harekete geçirecek güce sahip olduğu zaman.

Soru: Gerçeği açıklarken bazı sıradan insanlarla karşılaştım. Bana, uygulayıcı olmayan bir insan kadar bile iyi olmayan bir Dafa uygulayıcısı tanıdıklarını söylediler. Söyledikleri güzel olsa da, davranışlarının gerçekten kötü olduğunu söylediler.

Shifu: Bende bu gibi şeyler duydum. Eğer yaptıklarınız bir Dafa uygulayıcısına yakışmayan şeyler ise, o durumda eski güçlerin görmekten hoşlandığı rolü oynuyorsunuz demektir ve bu tehlikelidir. Umuyorum ki insanların söylemiş olduğu bu gibi şeyleri duymuş olanlarınız, bunun sizinle ne şekilde bir ilgisi olduğu üzerine düşünürsünüz. Şu an söylemiş olduğum şeyi anlıyor musunuz?

Soru: Ben 12 yaşında bir uygulayıcıyım. Babam karşı çıktığı için Fei Tian Sanat Akademisine kayıt olma şansını kaçırdım. Bir başka şansım olacak mı?

Shifu: Sen henüz bir yetişkin olmadığın için, ailenin gözetimi altında olmanı kanunlar belirliyor. Eğer ebeveynlerin onaylamıyor ise, o zaman bir işe yaramaz. Eğer doğal bir yeteneğe ve gereksinim duyulan fiziksel niteliklere sahipsen, her zaman için şans olacaktır. Eğer sahip değilsen, o zaman buna takıntı yapmamaya çalış.

Soru: Batılı uygulayıcılar Çince öğrenirlerken, basitleştirilmiş karakterleri mi yoksa geleneksel karakterleri mi çalışmalılar?

Shifu: Basitleştirilmiş ya da geleneksel karakterler olması o kadar da önemli değildir. Basitleştirilmiş karakterleri çalışmak kâfidir, aynen geleneksel karakterleri çalışmanın da bir sorun olmadığı gibi -ne de bir problem teşkil eder. Bunu söylüyorum, çünkü basitleştirilmiş karakterleri çalışan kişiler geleneksel karakterleri hala okuyabiliyorlar ve aynı şey tersi için de geçerlidir. İnsan olayları gelecekte ele alınacaklar. Bizim şu anda ilgilendiğimiz konu, yaşamları kurtarma meselesidir. Fakat birçok basitleştirilmiş karakterin, kötü ruhlu ÇKP tarafından türetilmiş olduğu da dikkate alınmalıdır ve onların çağrışımları iyi değildir. Fakat çok fazla sayıda -bir milyardan fazla sayıda insan- basitleştirilmiş karakterleri kullandığı için, bu konu daha sonraki bir zaman konuşulması gereken bir şeydir.

Soru: "Şeytan artık bitti" dendiğinde, bu, kötü ruhlu partinin yok olması anlamına mı geliyor?

Shifu: Kötü partiye ait olan faktörler artık var olmuyor. Daha önce de söylemiş olduğum gibi, o sistemin düşmemesi için destekleyenler, gerçekten de sadece gücü muhafaza etmek istiyorlar.

Soru: Benim yaşadığım bölgeye çok sayıda gizli ajan geldi. Onları ne şekilde ele almamız gerekiyor?

Shifu: Her gizli ajanı takip eden ve gözlerini onların üzerinden ayırmayan Birleşik Devletler güvenliği veya istihbarat personeli bulunmaktadır. Kötü ÇKP kültürü tarafından yetiştirilmiş bir gizli ajan, o kötü partinin kültürü tarafından aldatılmış biridir ve bu sebepten dolayı da tehlike içerisindedir. Bizler yaşamları kurtarırken herkese bir şans veriyoruz. Fakat sürekli olarak aramızda münakaşa yaratan ve sorun çıkaran kişiler var ve gizli ajan olmadıkları halde siz onların gizli ajan olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat o kişilerin sergilediği davranışlar aslında, gizli ajanların davranışlarından daha da kötü. Fakat bu gibi bir kişi, iyi bir şey yaptığını düşünmekte ve uygulayıcılarımızın kendisini kabul etmemesine sebep olan şey hakkında ise hiç düşünmemektedir.

Soru: Birçok Çin vatandaşı [ÇKP'yi terk etme direkt telefon hattından] Shifu'ya iyi dileklerini yolladı. Shifu'ya karşı olan minnettarlık cümleleri gerçekten de çok dokunaklı. Bu vesile ile onları Shifu'ya aktarıyorum.

Shifu: Eğer fırsat olursa, lütfen onlara teşekkürlerimi iletin. (Alkış)

Soru: Batı devletlerinin bu kötü ruhlu partiye karşı olan tutumu yumuşak bir şekilde artıyor. Uygulayıcılar onları kurtarmak için güçlerinin yetersiz olduğunu ve buna müdahil olan uygulayıcı sayısının az olduğunu hissediyorlar.

Shifu: Dikkatinizi bu gibi şeylere odaklamayın, çünkü bu sadece, eski güçlerin oyunu dengelemesidir. Şu anda bir tarafın diğer tarafa baskın olmasına izin vermiyorlar. Dafa uygulayıcılarını test etmek için şeytanın artık yeterli olmadığına inanıyorlar ve bu yüzden onlar olayları dengelemeye bile çalışıyorlar. Bununla birlikte, olaylar bütünsel anlamda değişiyor, durum bir bütün olarak değişiyor -daha iyiye doğru değişiyor.

Soru: İki gün önce, Birleşmiş Milletler binasında, sığınma hakkı talep eden bir çift gördüm. Birisi sarı Dafa tişörtü giymişti. Bunu kendisine sorduğumda, uygulayıcılarımızdan birinin kendisine ödünç olarak verdiğini söyledi.

Shifu: Hangi uygulayıcı ödünç vermiş? Giydiğiniz kıyafetler Dafa uygulayıcılarını temsil etmektedir. Eğer onu keyfi olarak sıradan bir insana verirseniz ve o kişi de Fa'ya uygun olmayan şeyler yaparsa veya yapılmaması gereken şeyler yaparsa, o durumda yaşamları kurtarıyor mu yoksa zarar veriyor mu olursunuz? Beklentilerimize karşılık vermeyen bazı kişiler her zaman için var. (Gülüşmeler) Eğer herkes yaptıklarını iyi bir biçimde yapmayı başarsaydı, bugün yüz yüze kaldığınız sıkıntılar, şu anki durumunda olmazdı.

Soru: Dafa uygulayıcıları, ÇKP kökenli birtakım şarkıların sözlerini değiştirmişler ve onları söylüyorlar. Tabii ki, şu anki sözler o alçak ÇKP'ye karşı olan sözler, fakat melodiler halen aynı. Onları duymak huzurumu kaçırıyor.

Shifu: Dafa uygulayıcıları o gibi şeyleri söylememeli diye düşünüyorum. Normal halkın o şarkıyı söylemesinde bir sorun yoktur.

Soru: Anakara Çin'den olan insanlara gerçekleri açıklarken, iki tür davranış biçimi ile karşılaşıyoruz: birincisi "Üç Geri Çekilme" fikri ile hemfikir olup Dafa'yı desteklemeyenler. İkinci tip kişiler ise, Dafa'yı destekleyen ama "Üç Geri Çekilme" konusunda gönülsüz olan kişiler. Ayıklanma gerçekleştiğinde, onların kaderi ne olacak?

Shifu: Bu durum, o kişilerin temel anlamda değişmemiş olduğu anlamına geliyor; yani gerçek onlara layıkıyla açıklanmamış. Onların kaderinin ne olacağına gelince, çizgi tam olarak burada, bu yolla çiziliyor. Onun hangi tarafında duruyor ise, o kısım onun ait olduğu yerdir ve bunda hiçbir belirsizlik yoktur. Kişinin şu veya bu konuda hemfikir olduğunu söylemesi mümkündür, fakat gerçekte, kalbi hiç değişmemiştir. Belki de size karşı kibar olmak için güzel şeyler söylüyordur, fakat aslında değişmemiştir ve sadece kibarlık yapmaktadır.

Soru: New York'ta birçok insan politik sığınma hakkı elde etmek için Dafa ile etkileşime girmeye başladı. Birçok uygulayıcı onların bu davranışlarından bıktı ve onlardan geri dönmelerini istiyorlar.

Shifu: Ben şöyle düşünüyorum, o sığınma hakkı peşinde olanları Dafa ile etkileşim kurmaya sürükleyen güdü iyi bir güdü olmasa da, netice itibarı ile bizim yapmakta olduğumuz şey yaşamları kurtarmaya çalışmaktır. Eğer onlara merhamet ile yaklaşmayı başarabilirseniz, belki de sözlerinizi ve davranışlarınızı sonsuza dek hatırlayacaklardır. Bunlar o kişi üzerinde etki yaratabilir ve bu belki de onun Dafa ile gelecekteki ilişkisinin tohumlarını ekmek gibidir. Fakat eğer onlara iyi davranmazsak, belki de bu ilişki yok olabilir. Fakat durum her ne olursa olsun, yapmakta olduğumuz şeyin insanları kurtarmak olduğunu bilmek zorundayız.

Soru: Günlük yaşantımdaki sıradan mesleğimde yozlaşmış olan sanat ile karşılaştığımda, eğer doğru düşüncelerimi sürdürürsem, Shen Yun'ün yaptığına benzer şekilde, o çarpık faktörleri düzeltebilir miyim? Bu benim açımdan mümkün müdür?

Shifu: Sıradan insanların modern sanatını düzeltmeye çalıştığında seni dinleyeceklerini düşünüyor musun? Ve bunun yanı sıra, şu anda, bunları çözmeye çalışacak vaktimiz yoktur. Sizin yaptığınız şey yaşamları kurtarmaktır, o yüzden şimdilik bu gibi şeylere dikkatinizi vermemelisiniz. Şu anda, hepsini sadece görmezlikten gelebilirsin. Fa insan dünyasını rektife ederken, Fa'nın buradaki olayları rektife edecek yöntemleri doğallıkla olacaktır.

Soru: Guangdong'daki İnci Nehri delta bölgesinde çok sayıda endüstriyel ve ticari kuruluş ve de göçmen işçi toplulukları var. Kıyı kesimindeki bazı şehirler oldukça büyük ve nüfus yoğun. Fakat o bölgedeki uygulayıcılar yeterince şey yapmadılar.

Shifu: Çin'in her bir bölgesindeki spesifik durumlar çeşitlilik göstermektedir ve olayları yerel koşullara ayak uydurarak yapmaktan başka bir seçenek bulunmamaktadır. Aynı zamanda da, güvenliğe dikkat etmek önemlidir. Çin'in hangi kısmı olursa olsun önemli değil, orada bulunan Dafa uygulayıcıları sorumluluklarının ne olduğunu anlıyor, yani şöyle ki, kendilerini iyi bir şekilde geliştirmek ve de yaşamları kurtarmak. Ve yapılması gereken şey budur. Ne kadar fazla insan kurtarılabilirse daha iyidir, çünkü sizin üstlenmiş olduğunuz sorumluluk budur.

Soru: Yaptığımız TV işinde, birtakım yetenekler henüz daha yeni profesyonel bir seviyeye ulaştı. Bu anlamda, sıradan insanlar ile işbirliği yapmak bizim açımızdan sorun teşkil eder mi?

Shifu: Belirli bir proje için sıradan insanlar kiralamak istiyorsan, bu bir sorun olmamalıdır. Fakat ortak bir şirket kurmamanız veya birtakım projeler veya başka şeyler üzerinde çalışmaya başlamamanız, en iyisidir. Eğer kişi engelleme yaşarsa, bu durum, sorun anlamına gelecektir. Bu gibi birçok olay vardı. Sen bir Dafa uygulayıcısısın, senin yaptığın şey kutsal iken, onun yaptığı şey insanidir. Bu iki şey çok az bir oranda birleştirilebilir. Eğer kendi firmanı yürütüyorsan ve bir kişi kiralamak ve onun sadece senin bir çalışanın olmasını istiyorsan, bunda bir sorun yoktur, çünkü o, sen ne dersen onu yapacaktır. Fakat bundan ziyade, onunla bir ortaklık kurarsan, bu sıkça problemlere sürükler. Bir kişi için engelleme yaşaması kolaydır.

Soru: Fa'yı uzun zaman önce elde etmiş olan bazı eski uygulayıcılar, kafalarında saplanıp kalmış oldukları tuzaklara ve takıntılara yakalandıktan sonra Dafa'yı terk ettiler. Bu düğümleri çözebilmemizin hiçbir yolu yok. Onlar için üzülüyor ve endişeleniyoruz. Onlara nasıl yardım edebiliriz?

Shifu: Konuyu birazcık dikkatli bir şekilde ele alın. Kişinin temel meselesinin gerçekten ne olduğunu görmeye çalışın. Eğer durum gerçekten de o kişinin kötü ÇKP'yi bırakmaması ise veya temel bir seviyede, xiulian uygulamak istememesi ise ve o zamanlar sadece öylesine katılmış ise, o durumda onu kendi haline bırakın. Fakat durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları olarak, sizler yaşamları kurtarmaya çalışıyorsunuz [durumları ne olursa olsun] ve sizin yapmanız gereken şey budur. Kurtarılacak bir kişi gördüğünüzde, gidin ve yapın. Ve bunu yapmayı başaramıyorsanız, o durumda o sizin hatanız değildir.

Soru: İştirak edebileceğim birçok proje var. Shen Yun haricinde, hangisinin benim ilk başta ettiğim yemin ile bağlantılı olduğu konusunda emin değilim.

Shifu: Bu senin söyleyebileceğin bir şey değildir. Ve bunun hakkında çok fazla düşünürsen, o bir takıntıdır. Sadece git ve bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyi yap, yapacağın şey doğru olacaktır.

Sanırım artık daha fazla zamanınızı almazsam iyi olacak. Yolculuk yapmak, sizin açınızdan kolay değildi ve deneyim paylaşım konferansına devam etmelisiniz. Umuyorum ki, hepiniz bu konferans ile diğerlerinin iyi bir şekilde yapmış oldukları şeyleri ve almış oldukları yolları görerek gelişim gösterir ve eve kendinizle birlikte güzel şeyler götürürsünüz. Eğer bu konferanstan gerçekten de bir şeyler çıkarabilirseniz, uygulamanızın faydasına olacaktır ve dolayısıyla boş yere gelmemiş olursunuz. Her bir konferans ile bağlantılı olan masraflar küçük bir meblağ değildir. Tahminimize göre, toplamda sadece bu sefer ki uçuş masrafları milyonlara ulaşmış olabilir. Miktar gerçekten de büyük. O yüzden, bunu bir formalite haline dönüştürmeyin ve sadece kalabalığa karışmak için gelmeyin. Ayrıca sadece merak yüzünden, Shifu'nun neler söyleyeceğini duymak için de gelmemelisiniz. Shifu size yolculuğunuzun son ayağını iyi şekilde yürümenizi ve görevinizi başarmanızı söylüyor. Ve sizlere her zaman için söyleyeceğim şey budur.

Netice itibarı ile umuyorum ki, azminizi düşürmezsiniz. Şafağın ışığını görür gibi olmadınız mı? Şeytan bitti ve sona doğru yaklaştıkça daha canlı olmalısınız. Dafa uygulayıcıları olarak yapmanız gereken şeyi yerine getirin ve daha fazla yaşamı kurtarın. Orada kudretli erdem yatmaktadır. Kurtardığınız her bir canlının ardında devasa gruplar şeklinde yaşamlar bulunmaktadır. Bu ne kadar da görkemli bir şeydir

Belki birçoğunuzun verdiği soru kâğıtları konferans çalışanları tarafından getirildi ve birçok kişi hala daha bir şeyler sormak istiyor. Fakat ister sorun ister sormayın, Fa'nın kitabı içinde cevabı bulabilirsiniz. Onu daha fazla okuyun. Sizler bir aldanmaca durumu içerisinde xiulian uyguluyor ve Fa'nın bu kitabının aslında nasıl olduğunu göremiyorsunuz. Bunu gerçek anlamda görmeyi başardığınızda, onu tanımlamak için cümleler yetersiz, tek kelimeyle güçten yoksun kalacaktır. Sizlere daha önce her bir cümlenin ardında katman katman Budaların, Taoların ve Tanrıların bulunduğunu söylemiştim. Ayrıca Shifu size her şeyin Fa'nın kitabı içine sıkıştırılmış olduğunu söylediği zaman da bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız, çünkü o zaman, insani düşünceleriniz ile o cümleyi kavrayamazsınız.

Ondan her şey elde edilebilir. Bu sadece kalbinizi ona ne kadar vereceğinize ve zihinsel durumunuzun ne olduğuna bağlıdır. Fa'nın kitabı ile her şey kazanılabilir. Fakat xiulian ciddi bir meseledir ve ona karşı birazcık bile özensiz olamazsınız. Fa'ya çalışırken, çeşitli türlerdeki kötü düşünceleri de kendinizle birlikte getirirseniz, hiçbir şey görmeyeceksiniz ve hiçbir şey elde etmeyeceksiniz. Birçok Dafa uygulayıcısı şunu fark etti ki, bir kişi uzun bir zamandan beri zulüm gördüğünde, bu sanki onun Fa'yı okuyarak herhangi bir gelişim göstermiyor olması gibidir. Aslında problem, o anlarda beyninizin zulüm ile meşgul olması ve zihninizi sakinleştirememenizdir. Xiulian ciddidir. Çalışırken ve xiulian uygularken saf ve samimi bir durumu sağlamak zorundasınız ve sadece o zaman gelişim gösterebilir ve neticeler elde edebilirsiniz.

Bilindik bir not ile bitireceğim. Umuyorum ki, hepiniz yolculuğun son adımını iyi bir şekilde ele alır ve "Dafa Uygulayıcısı" sıfatına layık olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. (Uzun, Coşkulu Alkış)