Minghui Websitesinin Kuruluşunun 10. Yılını Vurgulayan Toplantıda Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 2009, Amerika)


(Tüm Dafa uygulayıcıları ayağa kalkıyor ve coşkulu bir biçimde alkışlıyorlar. Shifu gülümsüyor ve herkese oturması için işaret veriyor.)

Bu, Minghui[1] çalışanları açısından bir araya gelmeleri anlamında ender bir fırsat; kişisel olarak fikirleri paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak için fazla fırsatınız olmuyor. O yüzden ben de sizlere katılmayı düşündüm. Ve henüz söylemiş olduğum şey özellikle doğrudur, çünkü bazı Dafa uygulayıcılarının Minghui sayfası için tüm enerjilerini sarf ettiklerini ve çok sıkı çalıştıklarını biliyorum. Bunun farkındayım.

Dafa uygulayıcılarının yürüttüğü web sayfaları arasında, Minghui'nin kritik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Kurulduğu günden itibaren, Dafa uygulayıcılarının uygulamaları, deneyimlerini paylaşmaları ve Dafa uygulayıcılarına yapılan zulmü rapor etmek için [bir araç olarak] sağlam bir biçimde, vakitlice oluşturuldu. Dolayısıyla Minghui sayfasının üstlendiği rol özellikle belirleyici olmuş ve şeytan açısından bir diken haline gelmiştir. Bu durum, Minghui'nin güvenliğe, diğer sayfalara nazaran daha fazla önem vermesi ve şeytanın herhangi bir boşluktan istifade etmesine izin verilmemesi gerektiği anlamına geliyordu. Çünkü bu site Dafa uygulayıcılarının yaşadığı zulmü doğrudan -tam zamanında- rapor edebilme yeteneğine sahiptir. [Minghui kaynaklı haberler] üçüncü elden gelen bilgiler temelinde değildir, ondan ziyade, direkt olarak öğrenilmiş birinci el materyallerdir. Minghui, anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları ile bağlantı anlamında, kendisine ait yöntemlere sahiptir ve yıllardır yaptıkları işlerde oldukça sarsılmaz bir biçimde kalmayı başarmıştır. Bu durum, Minghui'de görev almış kişilerin, özellikle de ön plandaki Dafa uygulayıcılarının uygulama durumları ve taşıdıkları sorumluluk duyguları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu, şeytanı engellemiştir. Minghui'nin kendisine has benzersiz doğası, sayfada görev alan bazı Dafa uygulayıcılarının nispeten daha izole kalmaları ve diğer uygulayıcılarla birazcık daha az paylaşım yapmaları anlamına geliyordu. Bu durum, her şeyi onlar için daha da zor bir hale getiriyor. Durum ne olursa olsun, Minghui'nin bugüne kadar gelmiş olması, tek kelimeyle olağanüstüdür. Oynamakta olduğu role gelince, şeytanın yaptığı zulmü -özellikle de son yıllarda- çok güçlü bir şekilde ifşa etmektedir. Dahası, zulmün başladığı andan itibaren, Dafa uygulayıcılarının içinde bulundukları uygulama durumlarının gerçek resmini zamanında görmemizi sağlamış ve uygulayıcılar arasında bir nokta vazifesi görmüştür. Her yerde bulunan uygulayıcılar, [ister anakara Çin'deki uygulayıcılar olsun, ister Çin'in dışındaki uygulayıcılar veya nerede olursa olsunlar] Minghui aracılığı ile deneyimlerini paylaşabildiler. Dafa uygulayıcılarına, uygulamalarında böyle bir kanalın verilmesi ile herkes, Dafa uygulayıcılarının, uygulamalarının bütünsel durumunu derhal öğrenebilmektedir. Ve sayfa, iletişim açısından, dolaylı iletişim aracı olarak da hizmet veriyor. Bu mükemmel.

Minghui ve farklı bakış açısından yayın yapan birkaç sitenin dışında, kurmuş olduğunuz ve Dafa uygulayıcılarının durumunu açıklayan bütün siteler, toplum içerisindeki normal medya aygıtlarıdır. Fakat Minghui, Dafa uygulayıcılarının bakış açısını üstlenmiş olarak, daha doğrudandır; hem Dafa uygulayıcılarının uygulamalarının nasıl gittiğini göstermekte, hem de zulmün durumunu yansıtmaktadır. Özellikle göze çarpan faktör, Minghui'nin bilgileri ilk elden alabilmesidir. Bu, diğer web sayfalarının yapabileceği bir şey değildir ve bu durum, Minghui'nin oynadığı belirleyici rolü ayriyeten akla getirmeye devam ediyor. O yüzden, ne olursa olsun, sayfayı devam ettirmek için daha da iyi iş çıkarmalısınız. Güvenliğe ve birtakım şeyleri şeytandan saklamayı sürdürmeye, özellikle önem vermelisiniz.

Bir xiulian uygulama formu olarak, Falun Gong'un saklayacak hiçbir şeyi yoktur. Fakat bu kötü ÇKP'nin bize şu andaki gibi zulmetmesi ile birlikte, gardımızı almak zorundayız. O, hem Çinlileri, hem de tüm dünyayı durmaksızın kandırıyor; dünya insanlarını, geçmişte işlediği suçları bilmekten ve Dafa uygulayıcılarına yaptığı zulmün gerçeklerini öğrenmekten alıkoyuyor. Bu zulümde, şeytani yöntemler kullanırken, kötü niyetli yüzünün gerçek görüntüsünü saklıyor. O yüzden ona karşı gardımızı korumak ve işlediği kötü suçları gözler önüne sermek istiyoruz. Bu aracı [yani Minghui'yi] daha da öteye taşımalı ve onunla daha iyi işler çıkarmalısınız. Aynı zamanda da, kişisel uygulamanızda gevşememek zorundasınız, çünkü sadece siz kişisel olarak ve uygulamanız içerisinde yapmanız gerekenleri daha iyi bir şekilde yapmayı başardığınızda, [sadece o zaman] Minghui daha iyi işler başaracak ve çok daha fevkalade olacaktır.

Minghui sitesi, şeytanı ifşa ederek, yaşamları kurtararak ve Shifu'ya Fa-düzeltmesinde yardım ederek, kendi kudretli erdemini oluşturuyor ve bu gerçekten de olağanüstü. Belki de gelecekte, yaşamlar ondan bahsederken, onlar da Minghui'den göz kamaştırıcı bir şey olarak bahsedecekler. Çünkü Minghui, farklı bakış açılarından yayın yapmaktadır ve Dafa uygulayıcılarının yürüttüğü [toplum içerisinde normal medya aygıtı olarak işleyen] diğer medya aygıtlarından farklıdır. Bir diğer şey de, bu sayfanın zorlu koşullara rağmen, anakara Çin'de bulunan uygulayıcılarla iletişim kurmayı durmaksızın sürdürüyor olması ve böylelikle de ilk elden haber elde etmeyi başarıyor olmasıdır. Bu, diğer medya kuruluşlarının yapmayı başaramadığı bir şeydir; buna büyük, uluslararası medya kuruluşları da dâhildir. Şu anda bu sayfanın ne denli büyük bir etki alanına sahip olduğuna bakmayın: gelecekte, insanlar onun önemini bilecek. Aslında şu anda bile, birçok ana medya kuruluşu, her ülkenin çoğu haber ajansı ve Çin'deki insan hakları konusu ile ilgilenen tüm ülkelerdeki organizasyonlar ve bireyler, hepsi, Minghui sayfasını ziyaret ediyor ve ilgiyle takip ediyorlar. Onlar, Minghui'nin yazdığı şeylerin doğru olduğunu biliyor. Sadece, ekonomik ve ulusal çıkarlar veya birtakım uluslararası durumlar yüzünden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar ve bu kötü ruhlu ÇKP'yi kışkırtmak niyetinde değiller, bu cesarete sahip değiller ve de bu isteği taşımıyorlar. Fakat bununla birlikte, yakın bir gelecekte, tüm insanlar bütün bu olaya karşı koymak zorunda kalacaklar. Gerçek giderek daha fazla gün ışığına çıkıyor; dolayısıyla kim buna karşı koymazsa, kim bu gerçekliğe karşı koymayı başaramazsa, bir geleceğe sahip olmayacak.

Şu anda toplumun normal şekildeki [her zamanki gibi yoğun] işleyişi, her şeyin normal bir şekilde işliyormuş gibi görünmesi, sizi yanıltmasın. Elbette insan meselelerinin işleme şekli budur, fakat insanoğlunun burada bulunma amacı bu değildir. İnsan ırkı için bir uygarlık yaratma süreci esnasında gerçekleşen tarihi dönem artık geride kaldı. İnsanların bu final zamanında Dafa'yı anlamasına olanak tanıyan bir kültür deposunun tam anlamıyla oluşturulma süreci, şu an olduğu gibi önümüzdedir. Dolayısıyla, insanlar için şu anki zaman, bu final hadisesi ile mantıklı bir şekilde yüzleşmeleri için, tarih sürecinde öğrenmiş oldukları her şeyi kullanmaları içindir. Kişinin ne şekilde tercih yapacağı veya neyi tercih edeceği -hepsi şu anda başlamıştır. Fakat insanoğlu, tarih süreci içerisinde durmadan günahlar işlemiştir, bu yüzden de, insanlar tercihlerini yaparlarken, onları engellemek için şeytanları kullanan Tanrılar bulunmaktadır ve bu da insanlar ve yaşamlar için büyük bir sıkıntı olmuştur. Fakat kendisinde hala iyi düşünceler taşıyanları kurtarmaya olanak sağlamak için bir yol sunuldu: Dafa uygulayıcıları gerçekleri açıklamaya başladılar. Şu anda, Dafa uygulayıcıları, her bir bölgede bulunan insanlar için kurtuluş umududur.

İnsanoğlunun tarihi, bugün ulaşmış olduğu aşama ile zirve noktasına ulaşmış durumdadır. Olayların en son aşamasında, Dafa uygulayıcılarını test etmek için var olan faktörler de bulunmaktadır, çünkü her bir Dafa uygulayıcısı, Tamamlanmaya doğru xiulian uygulamak istemektedir. Dafa uygulayıcıları, aynı zamanda da devasa bir sorumluluğa sahiptir: kişinin şahsi Tamamlanmasından çok daha fazlasına: her biri, dünya insanlarını ve yaşamları kurtarma görevini üstlenmek zorundadır. Tarihte hiçbir zaman böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Geçmişte bir kişi Fa'yı aktardığında veya yaşamları kurtarmak hakkında konuştuğunda, bu durum sadece, insan ırkının tarihindeki kültürü güçlendirmek ve zenginleştirmek idi. Hıristiyanlık ve Budizm, tarih süreci içerisinde kendilerine ait bir alan içerisinde yayılmış olabilir, fakat bu aslında, kültürel bir parça oluşturmak içindi; insanoğlu böylelikle Tanrısallığı anlayabilecekti. Fakat Dafa'nın dünyanın dört bir yanına yayılması farklıdır. Bu olaydaki durum, tüm insan ırkı açısından, [en sonunda] herkesin kurtuluşu elde edip edemeyeceği konusu ile yüz yüze gelmesidir. Bugün önümüzde duran bu büyük sahne, [insanoğlu sahnesi] Dafa ve onun uygulayıcıları için hazırlanmıştır. İştirak ettiğiniz proje veya girişim her ne olursa olsun veya yaşamları kurtarmak için yaptığınız şey ne olursa olsun, onu yapma konusunda kararlı olmalı ve onu iyi bir şekilde neticelendirmelisiniz. Bu, özellikle, faaliyet gösterdiği bu kısa dönem içerisinde, kendi kudretli erdemini oluşturan Minghui sayfası için geçerlidir. Dafa uygulayıcıları bunun farkındalar ve Shifu bunun çok fazla farkında; dünya insanları bile -hatta şeytani olanlar bile- hayranlık duyuyorlar. Bu final safhasında, Minghui çok daha iyi şeyler yapmalı, onu daha da güçlendirmelisiniz. Gevşeyemezsiniz. Durumlar gevşedikçe, siz de gevşeyemezsiniz. Her şey daha rahat bir hale geldiğinde, düşüncelerinizde gevşemeniz ve rahatlamanız da daha kolaydır. O bir işe yaramayacaktır. Onu iyi bir şekilde yapmanız kaçınılmazdır. Ve aslında sizin bugün burada buluşmanızın amacı da budur: düşüncelerinizi Fa perspektifinden paylaşmak ve Fa temelinde gelişim göstermek. Geçmişte düzenlediğimiz Fa konferansları ile [nerelerde eksik kaldığınızı tespit edebildiğiniz, ileri doğru adım atabildiğiniz ve ardından da katıldığınız projelerdeki veya takımlardaki rolünüzü daha iyi yerine getirdiğiniz Fa konferansları ile] benzerlik gösteriyor. Aynı şey bugünkü toplantı için de geçerlidir. Bugünkü paylaşımlarınız yoluyla, bunu başarabileceksiniz, ileriye doğru adım atabilecek, yapmanız gereken konuda daha iyi bir iş çıkarabileceksiniz.

Shifu bütün bunları sadece kulağa hoş geliyor diye söylemiyor. Minghui, gerçekten de devasa bir rol oynuyor. Elbette uygulayıcılar bazen bir şeyleri insani düşünme biçimi ile yapabiliyor veya olayları insani düşünme biçimi ile değerlendirebiliyorlar. Bu bazen olur. Eğer herkes, her şeyi doğru düşünceler ile değerlendirseydi, söyleyeceğim ki, o zaman onların xiulian uygulamalarına gerek kalmazdı. (Gülüşmeler) Ve insani düşünme biçimi varken, problemler ve yetersiz kalan konular vardır; birlikte çalışabilme konusunda problemler vardır; korkunun sonucu olarak, olaylara gelen engellemeler vardır. Bütün bunlar olmaktadır. Fakat durum her ne olursa olsun, olayların genel durumu sağlıklı bir biçimde gelişiyor ve ana beden yaptıklarını son derece iyi bir biçimde yapıyor.

Sabahki toplantınızda çok sayıda şeyden bahsettiniz, dolayısıyla belki bana sormak istediğiniz sorularınız vardır. Bizler için bir araya gelmek kolay değil. Bana sormak istediğiniz bütün soruları hep birlikte irdeleyebiliriz ve cevaplayabileceğim soruları cevaplayacağım. (Kısa bir duraklama, coşkulu alkış)


**********SORU - CEVAP**********

Uygulayıcı:Minghui'nin yayınladıkları, sadece Fa-düzeltmesi döneminde mi gerekli yoksa sonraki kuşaklara aktarılacak bir şey mi?

Shifu:Bence Minghui'nin içeriği, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması sırasında toplanan değerli bir kaynaktır. Gelecekte hiç zulüm yaşanmayacaktır, bu nedenle, daha sonradan Minghui'nin bir şeyleri gizli tutmakla ya da kötülüğün zulmünü açığa vurmasıyla ilgilenmesi gerekmiyor (gülüşme) çünkü durum değişmiş olacaktır. Ancak, Minghui bir medya kuruluşudur. Bu nedenle, Dafa uygulayıcılarının nasıl xiulian uyguladığı üzerine açıkça haber yapmasına rağmen, bana kalırsa -bir medya kuruluşu olarak- muhtemelen gelecekteki kuşaklara aktarılacaktır. Minghui'yi onlara bırakmasanız dahi, gelecek nesiller, "Minghui" terimine çok değer vereceklerdir. Ne var ki sıradan toplumda faaliyet gösteren başlıca bir medya kuruluşu bile olabilir. Sanırım durum böyle olabilir. (Shifu gülüyor) (Herkes alkışlıyor)

Uygulayıcı:Minghui, ilk on yılı boyunca, xiulian uygulamasıyla ilgili içeriğin belli bir standardı karşıladığından emin olmaya ve de anakaradaki zulmü açığa çıkarmaya odaklandı. Minghui, artık ileride, iyi eğitimli insanlara ve ana akım Batı toplumuna gerçeği açıklamaya yönelik çabalarını arttırmalı mıdır?

Shifu:Minghui, bugüne dek, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulamasının direkt bir görüntüsünü vermiştir. Standartları sağlamaya gelince, bir medya organı kesinlikle bu konuda iyi bir iş çıkarmalıdır ve de bu, özellikle Minghui için geçerlidir. Siz hepiniz uygulayıcılarsınız ve neyin bildirilip, neyin bildirilmemesi gerektiğini biliyorsunuz. Eğer yanlış görüşler veya eksik olan anlayışlar, çevrimiçinde -özellikle de Minghui'de- yayınlandıysa, bu, yeni öğrencileri etkileyecektir.

Aranızda [bunları] görüşebilir ve önümüzdeki zamanda gerçeği belli gruplara açıklama çabalarınızı güçlendirip güçlendirmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Fakat bir web sitesi olarak, Minghui'nin yolu zaten belirlendi. Bu, sizin yolunuz, sizin yaklaşımınız ve web sitenizin yönüdür. İşleri şu andaki halletme şekliniz, sizin en iyi kararınızın bir yansımasıdır, bu nedenle, önceden yaptığınız gibi devam etmelisiniz. Zulüm sona erdiği ve kötülüğü açığa vurmaya gerek olmadığı sürece, gerçek herkes tarafından bilinene kadar -ki o zaman durum değişmiş olacaktır- [yaklaşımınız] fazla değişmemelidir.

Uygulayıcı:Shen Yun'un kusursuz performansları, varlıkları gerçekten kurtarma etkisine sahip olup, insanlar üzerinde oldukça etkili olabiliyor. Ama bu arada, Dafa uygulayıcılarının yaptığı işler sık sık oldukça kaba; uygulayıcılar kaliteye sahip olmaya çalışmıyorlar ve yaptıklarının sonuçlarına zar zor dikkat ediyorlar.

Shifu:(Gülüşme)Kişilerin tanıtımlar ve bilet satışları için kullandıkları bazı yaklaşımlar ve yöntemlerden mi bahsediyorsun? Shen Yun'un gösterileri, doğal olarak, yüksek kalibredir. Bu, kurulmuştur. En azından şu an için, hiçbir prodüksiyonun Shen Yun ile eşit düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Shen Yun'u ilk kez halka nasıl sunduğumuza gelince, biraz kabaydı. Her şeyde, birinin bir işi yapamamasından, yapabilmesine kadar uzanan; ve giderek deneyim ve beceri kazandığında, işleri iyi yapmayı öğrendiği bir süreç her zaman vardır. Gerçekten de bir süreç vardır.

Şu anda Shifu, Shen Yun'u şahsen yönetmektedir ve bunun sebebi, teknik kapsamlılık ve de yer alan çeşitli unsurların koordinasyonu açısından -ki her biri özel bir uzmanlığı gerektirir- çıtanın yüksek olmasıdır. Birçok Dafa uygulayıcısı bunu yapmak istedi; fakat, denediklerinde sonuçlar o kadar ideal değildi. Fa'yı geçerli kılmak ve varlıkları bu sanat formuyla kurtarmak isteyen Dafa uygulayıcılarının olgunlaşmasına rehberlik etmek istedim ve elbette ki ben katılır katılmaz, tamamen farklı bir şey haline geldi. Eğer bir şey yaparsam, onu en iyisi, dünyanın en iyisi yaparım. (Shifu gülüyor) (Alkış) Ancak gösteriyi tanıtmak ve biletleri satmak, her bölgedeki Dafa uygulayıcılarına dayanıyor. Ve her yerdeki uygulayıcıların xiulian uygulamasında farklılıklar olduğundan dolayı, ne kadar iyi işbirliği yaptıkları konusunda büyük farklar vardır; ve hatta bilet satma ve gösterinin sunumuyla ilgili fikirlerin, uygulayıcılarda nasıl etki yapıp, yankı uyandırdığı konusunda bile farklılıklar oldu. Bu nedenle, yaklaşım ve kalite konusunda ayrılıkların olması kesindir. Ayrıca, daha önce hiç böyle şeyler yapmadınız ve bazı bölgelerdeki öğrenciler böyle şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Dolayısıyla, konuştuğumuz o süreçten -[yani] nasıl sıfırdan başlayarak öğrendiğinize dair olan o süreçten- geçmek zorundasınız. Bunları nasıl yapacağınızı yavaş yavaş öğrenecek ve bu bilgiyi kazanacaksınız; kalite de giderek artacaktır.

Uygulayıcı:Minghui'deki tam zamanlı personelle ilgili bir sorum var. On yıldan fazla bir süredir, web sitesi için tam zamanlı olarak herhangi bir gelir ya da sıradan bir iş yapmadan çalışmaktalar ve bu yüzden, sıradan işler aramaya başladılar. Mevcut koşullar altında, sıradan parasal kaynaklara başvurmak uygun olur mu?

Shifu:Tam zamanlı personele sahip olmak, Minghui'nin sorunsuz ilerlemesini ve haberciliğinin kesintisiz olmasını sağlama alabilir ki bu, önemlidir. Sanırım bugünün toplantısı sayesinde hepiniz anlayışlarınızı derinleştiriyorsunuz. Fakat, bu gibi zorlukların nasıl çözüleceğini bulmak zorunda olanlar sizlersiniz ve çaba sarf etmek mecburiyetinde olanlar da sizlersiniz. Minghui'yi iyi yönetme görevi, muazzam önemli ve de insanları kurtaran bir iştir. Ortaya çıkan zorlukları, birlikte çalışıp, konuşarak çözmeye çalışın.

Sıradan insanların parasal kaynağına başvurmak isterseniz, bunu yapabilirsiniz. Durum, birkaç yıl önce farklıydı. O zamanlar kötülük gerçekten çok miktardaydı, tüm insanlığı etkileyip, her gruptan insanı kontrol altında tutuyordu. Durum şimdi farklı. İnsanlar uyanıyor ve kötülüğün çoğu temizlendi; bu nedenle, kötülük, kamuyu kontrol etme kabiliyetini yitirdi. Dolayısıyla, deneyip, nasıl gittiğine bakabilirsiniz.

Uygulayıcı:Minghui işinde, güvenliği garantiye almak ve de göze çarpmamaya çalışmak gerekiyor. Bu, Çin'in dışındakilerin, çevreden sık sık baskı hissetmesine neden oluyor ve de bazıları, yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanmayı veya başkalarıyla işbirliği yapmayı zor buluyor. Diğer projeler, Minghui'de çalışan uygulayıcıları, aralarına katılmaya ikna etmeye çalışırken, bazıları açıkça, "Hala, şu anda bile, Minghui'de mi çalışıyorsunuz?" bile dediler.

Shifu:Her ne anda olursa olsun, Minghui'de çalışmaya hala devam etmeniz gerekecektir. O türden bir ifadede bir sorun olduğu belli. Minghui, diğer medya kuruluşları kadar, görünür bir şekilde toplumu etkilemese bile -ve sıradan insanların ilgi duyduğu çok fazla içeriğe de sahip olmayabilir- buna rağmen, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama durumunu filtresiz betimlemekte ve maruz kaldıkları zulüm hakkında haber yapmaktadır. Bu nedenle de çok önemlidir. Bir bakıma, diğer medya organları şu anda bunu yapamazlar. Eğer diğer medya kuruluşlarından biri sona ermiş olsaydı, onun işini yapmak için bir diğerleri olurdu. Ama eğer Minghui olmasaydı, onun yerine geçecek başka bir medya organı olamazdı. Bu yüzden, Minghui'nin sadece devam etmesi gerektiğini değil, aynı zamanda iyi yönetilmesi gerektiğini de söylüyorum.

Uygulayıcı:Minghui'nin İngilizce versiyonunun ve diğer dillerdeki yayınlarının, ana akım Batı toplumu Falun Gong'la ilgili bilgilendirmeye yönelik etkili araçlar olarak fonksiyon göstermelerini istiyoruz; ve de devlet işlerinde yer alan Dafa uygulayıcıları içinse, etkili kaynaklar olarak işlev görmelerini arzu ediyoruz. Web siteleri, bunun için uygun maliyetli ve etkili bir araç olmalılar. Ancak, basılı materyallerin de gerekli olup olmadığından emin değiliz.

Shifu:Minghui'nin Çince olmayan yayınları, pek çok ulus için gerçekten de çok önemlidir ve devletler ile insan hakları örgütleri bunları okuyorlar. Daha önce Dafa uygulayıcılarının durumunun gerçek bir tablosunu sunduğunuzda, çok fazla insan okumak istemedi. Bu, kısmen, kötü unsurların insanları kontrol altında tutmasından dolayıydı; bir başka faktör de insanların -kötü ÇKP tarafından kontrol edilen güçlü bir devlet ile Falun Gong gibi korunmasız bir grup arasında seçim yaparken- kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmaları ve meseleyle yüzleşmeme kararını vermeleridir. Durum şimdi farklı. İnsanları kontrol eden kötü unsurlar, ortadan kaldırıldı ve insanlar uyanıyor. ÇKP'nin arkasındaki kötülük unsurlarının insanları kontrol ettiği dönemde, dünyanın önde gelen gazeteleri ve televizyon istasyonları, konuyla ilgili haber yapma cesaretinden adeta her zaman yoksundular. Fakat şimdi yapıyorlar ve bu konuda konuşuyorlar. ÇKP'nin Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı zulme dikkat etmeye başladılar. Bazı şeyler, hemen göze çarpmayan bir şekilde değişikliğe uğruyor, bu nedenle, belirli yaklaşımlar almaya gelince, eğer durum elverişli görünüyorsa, onları deneyebilirsiniz.

Uygulayıcı:Minghui'nin dünyanın etrafındaki olaylarla ilgili yer alan haberlerinin, zenginleştirilmesi gerektiğini hissediyoruz ve Minghui'de eskiden çalışan uygulayıcı arkadaşları geri getirmeyi umuyoruz. Onlara, Minghui'nin Çin dışındaki olaylarla ilgili haberlerinin, önemli olmaya devam ettiğini anlatabilir miyiz? Eğer Minghui'nin önemine gerçekten inanmazlarsa, onları uluslararası habercilikte sıkı çalışmaya teşvik etmek oldukça zor.

Shifu:Az önce söyledim: Minghui çok önemlidir. Çin'den aldığı ilk elden bilgi kesinlikle güvenilirdir ve başka hiçbir web sitesi, olaylara aynı açıdan yaklaşmıyor -yani Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulamasına bir pencere açarak. O zaman Dafa uygulayıcıları olarak, sıradan insanların ne düşünebileceğine bakmaksızın, Minghui hakkında olumlu bir görüş sahibi olmalısınız. Minghui'ye olumlu bir açıdan bakmayan bazıları da var ve bir sorunları olduğunu söyleyebilirim. En azından bu kadarı kesin. Minghui, Dafa uygulayıcılarının ana gövdesinin uygulama durumunu doğrudan haber yaptığından dolayı, tüm dünyadaki Dafa uygulayıcıları arasındaki deneyim değişimine olanak sağlamakta en önemli rolü oynar ve bu, başka hiçbir medya kuruluşunun yapabileceği bir şey değildir. Ne de Minghui'nin bakış açısıyla haber yapabilirler. İşte bu, Minghui'yi ayrı tutar. Tabii ki eksikliklerin olması kaçınılmazdır. Ancak, xiulian uygularken ve olgunlaşırken, bu gibi konularda gelişecek ve zamanla daha da güçleneceksiniz.

Uygulayıcı:Anakaradaki Dafa uygulayıcılarının dağıttığı DVD'lerde yıllardır ciddi bir kıtlık var. Minghui'deki uygulayıcıların ya da FGMTV için çalışmış olanların, Falun Gong hakkında gerçeği açıklayan programları anakara için yapmalarını sağlamalarına devam edebilir miyiz?

Shifu:Böyle işlerin detaylarına karışamam. Eğer bu öğrenciler gereken koşullara ve zamana sahiplerse, o halde, onlarla birlikte çalışmaya devam edebilirsiniz. Bir itirazım yok. Fakat eğer halen başka projeler veya girişimler üzerinde çalışıyorlarsa, o zaman işleri koordine etmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacaksınız. Bunu, onlarla konuşun. Bu DVD'ler çok faydalı oluyorlardı. Eğer koşullar izin veriyorsa, tarif ettiklerinizi yapabilirsiniz.

Uygulayıcı:Her gün yorgunuz ve çok çalışıyoruz. Ama yine de insanları kurtarmak için belirgin bir şekilde daha iyi sonuçlar almadık. Bir şey bizi engelliyor gibi görünüyor.

Shifu:Zorlukların olacağı kesin ve gerçekten de yorulacaksınız. Ön planda olanlarınızın, dinlenmek için az zamanı var -biliyorum. Duygu ve akıl sahibi varlıkları kurtarma konusunda, insanları kurtarma konusunda, aldığınız sonuçların göze çarpmadığını söyledin. Ben, durumun böyle olduğunu sanmıyorum. Minghui'nin çıkardığı işler, çeşitli medyalar tarafından referans alınıp, izleniyor ve web sitesinin haber yaptığı şeylerden, [Dafa'nın] durumunu öğreneceklerdir. Ayrıca, giderek daha fazla sıradan insan, Minghui'yi tanımak için geliyorlar ve bazıları da Dafa'yı öğrendikten sonra Minghui'yi okuyacaklardır.

Uygulayıcı:İnsanları daha çabuk kurtarmak için, öncelikle Çin'deki öne doğru adım atmayan öğrencilere, mümkün olan en kısa sürede bunu yapmaları için yardım etmemiz gerektiğini anladım. Çin'in bazı bölgelerinde küçük Fa çalışma alanları kuruldu ve insanlar bununla ilgili birbirlerine yardım etmektedirler ki bu, çok etkili olmakta. Minghui'yi, Çin'deki öğrencileri, küçük Fa çalışma grupları oluşturmalarına yönelik teşvik etmek için kullanabilir miyiz -ki böylece deneyimleri birbirleriyle daha iyi paylaşabilir ve birbirlerine, hala güvenliği ihmal etmeden, yardım edebilirler?

Shifu:Fa çalışma grupları, egzersiz alanları ve deneyim paylaşım konferansları, bunlar, size verdiklerimdir ve ben, bunların kullanımını her zaman destekledim. Fakat, bazı öğrencilerin xiulian uygulama durumu öyle ki güvenliği kısmen ihmal ediyorlar ve boş bulunup, heyecanlandıklarında her şeyi unutuyorlar; ya da diğer durumlarda sorun, insanların aşırıya kaçmalarıdır; ve ayrıca, gösterişe takıntılı olanlar da vardır. Bu sorunlardan herhangi biri, bize zarar vermeye veya diğer uygulayıcıları tehlikeye atmaya neden olacaktır. Sorduğunuz şeyi yapmanızda sorun yok, ancak, bu gibi şeyler dikkatsizce yapılamaz.

Uygulayıcı:Çin'deki bazı uygulayıcılar, gerçeği açıklamak konusunda çok tecrübeliler ve yoldan geçenlerin, "üç-ayrılma" yapmalarını üç, beş dakikada sağlayabiliyorlar. Bazı uygulayıcılar, insanlara eğer "Falun Dafa hao." derlerse, kurtarılacaklarını söylediler. Fakat diğer bazı uygulayıcılar, bu kadar kısa bir sürede Dafa hakkındaki gerçeği ve zulmü o kadar iyi açıklayamazlarsa -kişi, "üç ayrılmayı" kabul etse bile- kurtuluşunun garanti edilemeyeceğine inanıyorlar. Bununla birlikte, diğer uygulayıcılar, kişi böylesine iyi bir düşünce oluşturduğu için onun kurtulacağına inanıyorlar.

Shifu:Birisi kötü ÇKP'yi terk ettiğini beyan ettiği an, artık, şeytani ÇKP'nin kötü unsurlarının veya bu evrendeki, Fa-düzeltmesinin henüz hakkından gelmediği tanrıların kontrolü altında değildir; ve bir duruş almış olan bir varlık haline gelir. Böyle insanlar, geleceğe aittir ve olumlu roller oynayan Tanrılar tarafından bakılacaklardır. Kalan ömrü ve varlığının gelecekteki beklentileri yeniden ele alınacaktır. Bir kişinin doğru düşüncesi ortaya çıktığı an, her şey değişmeye başlar.

Bir kimse, kötü ÇKP'den ayrıldığında, artık onun kontrolünde değildir. Ve onun tarafından kontrol edilmediğinde, hemen bir değişime uğrar. Nasıl bir değişim? Vücudu, kötü ÇKP'nin zehirli unsurlarından ve faktörlerinden arınır ve Falun Gong ile ilgili meselelere ve maruz kaldığı zulme farklı bakar. Bu, [kendisinin partiyi bırakmasının] bir sonucu olarak meydana gelir ve bu yüzden de geleceğe girecektir. Ancak, "Kötü ÇKP'ye karşı çıkıyorum, ama Falun Gong'u onaylamıyorum." derse, bu -üçüncü bir seçenek olmadığından- duruşunu henüz almamasıyla aynı şeydir.

Uygulayıcı:Minghui, aslında, gerçeği açıklamak için olan el ilanlarının ve broşürlerin standartlarını ve içeriğini belirlemiştir. Ancak, TV programlarına gelince, Çin dışındaki diğer uygulayıcı arkadaşlarımız, beş yıl önceki "Cennetle Dünya Arasındaki Cesur Yolculuk"tan bu yana hiçbir tam DVD hazırlamadılar. Çin'deki uygulayıcılar, Dafa hakkında toplumu bilinçlendiren çeşitli kısa programları ve ÇKP'yi açığa vuran kısa filmleri -örneğin, Tiananmen Katliamı ve depremler hakkında olanları- şimdi tek DVD'de topladılar. Fakat kalitesi iyi değil. Gerçeği açıklamak için iyi bir DVD hazırlamanın, büyük bir proje olduğunu biliyorum; ancak, çok etkili olabildikleri için, Çin dışındaki imkânı olan uygulayıcı arkadaşlarımızın, bunu, yine bir öncelik haline getirip, bu çıkmazı çözmelerini önermek istedim. Bu Dafa uygulayıcıları çok meşgulken, böyle bir öneride bulunmanın uygun olup olmadığını bilmiyorum.

Shifu:Eğer böyle şeyler yapma imkânınız varsa, bunların üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Eğer yoksa, o halde zorlamayın. Elinizde başka hiçbir projeniz yoksa; o kadar acil bir konu üzerinde çalışmıyorsanız; veya bazı öğrenciler, herhangi bir projede yer almadıysa ve de gerekli becerilere sahiplerse, o zaman deneyebilirsiniz.

Uygulayıcı:Minghui -korkuya sahip olmak, zamana bağımlı olmak veya sıradan insanlara dayanmak gibi- bazı ortak sorunlar için temaya dayalı tartışmalar oluşturabilir mi?

Shifu:Xiulian uygulamasıyla ilgili olan her şeyi birlikte konuşabilirsiniz. Makale yazabilir veya kısa vadeli bir sütun yayınlayabilirsiniz. Ancak evet, bu gibi şeyler üzerinde iyi işbirliği yapmalısınız.

Uygulayıcı:Çin'deki uygulayıcıların, yasal işlemde bulunmak için adil avukatlar tutmalarına nasıl bakmamız gerektiğini saygıdeğer Shifu'ya sormak isterim. Birçok davada, bu avukatlar, dürüstçe ve kararlı bir şekilde mahkemede konuşmaktalardır; ama, ilgili uygulayıcıların ceza hükmü iptal edilmemektedir. Ayrıca, eğer "suçsuz" savunması yapmak için avukat tutmazsak, bunun kötülüğün zulmünü kabul ettiğimiz anlamına geldiğine inanan uygulayıcılar da var.

Shifu:Ben buna şöyle bakıyorum. Eğer imkanınız varsa veya koşullar uygunsa, bence avukat tutmalısınız. Neden bunu söylüyorum? Dafa uygulayıcılarının, sıradan insanların gidişatına azami ölçüde uyarlarken, xiulian uygulamaları gerekmiyor mu? O zaman, kötü ÇKP'nin "büyük, görkemli ve doğru" olduğunu iddia ettiğini ve hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu herkese anlattığını göz önünde bulundurursak, öyleyse, ben de bir avukat tutup, göreceğim. Falun Gong'u savunan bazı avukatların ve Dafa uygulayıcılarının savunmalarında söylediği her sözcük, akla çok uygun geldi ve bunun büyük etkisi oldu. Sonuçların çeşitli şekilde olmasına karşın, o açıklamaların kötü zulmü açığa vurma yolu, gerçeği açıklamak ve varlıkları kurtarmakla aynı hesaba gelir. Minghui ve diğer web siteleri, bu avukatların zulüm görmesine ilişkin haberler yayınladılar ve bu, kötü partinin kanuni sisteminin düzmece olduğunu daha da teyit etti; kötü ÇKP'njn gerçek doğasını daha da ortaya koydu. Bu yüzden, avukatlar hala tutulmalıdır.

Bu nedenle, avukat tutmanın ve mahkemede savunma yapmanın kendisi, insanları kurtarmak için kullanılabilir. Duruşmaya katılan her kimse -kötü ÇKP tarafından gönderilen biri veya sıradan bir vatandaş- avukatların adil düşünüşü sunulduğu zaman, açıklanan gerçekleri duyacaklardır. Bu, o insanların içindeki iyiliği ortaya çıkarmaya yaramıyor mu? Bazı hakimler, dinlediklerinde başlarını eğip, sessiz kaldılar. Ve bazı polisler bile sonrasında hayranlık duyup, adliyeden çıkarken, "Ağzına sağlık!" gibi ifadeler kullandılar. Bu, o insanların iyiliğinin uyandırıldığı anlamına gelir. Kötülüğün korktuğu nedir? Korktuğu tam olarak da bu değil midir? Bu yüzden, avukatların tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Dünyanın insanları, ileri adım atma ve konuşma cesareti bulduğunda -ve Falun Gong'a zulüm etmenin, kötülük olduğunu fark ettiklerinde- bu, kötü partinin parçalanacağı an değil midir? İnsanlar, geri ödemenin failleri beklediğini bilecek ve kötü parti çöktüğü zaman, onun sorumlu tutulacağını anlayacaklardır. Ve zulme karışanlar da gelecekte yargılanacaklarını fark edeceklerdir. İnsanlar bunları düşünmeyecekler mi? Bu, kötülüğü şoke edip, korkutmayacak mı? Ve bu, zulmü frenlemeye yardımcı olmaz mı? Kötülük, bu avukatların yapacağı savunmadan korkuyor ve bu yüzden bu tür savunmalara izin vermiyor. Bu, onları yapmak için daha da iyi bir sebep değil midir? Ancak bununla beraber, koşullar uygun değilse, işleri zorlayıp, aşırıya kaçmayın. Ve koşulların uygun olmamasına rağmen -sırf Shifu bunu dedi diye- bunu yapmakta ısrar etmeyin. Shifu'ya Fa-düzeltmesi için yardım ederken, mantıklı olmaya emin olun.

Uygulayıcı:Şu anki söz konusu koşullarda, Çin'deki uygulayıcılar, Dafa kitaplarını kendileri hazırlıyorlar. Bazı uygulayıcılar, Dafa kitaplarını güzel ve hoş bir görünümlü yapmanın, Shifu ve Fa'ya olan saygının bir göstergesi olduğunu düşünürken, diğerleri ise sınırlı kaynaklarımızın, insanları kurtarmak için gerçeği açıklayan materyaller için harcanması gerektiğini hissediyor.

Shifu:Doğru. Kitapları öylesine hoş ve güzel yapmak, şu an anakarada gerçekten gerekli değildir. Şu andaki gelinen nokta göz önüne alındığında, onları orada ne kadar güzel yaparsanız yapın, Çin dışında yapılan baskı kalitesiyle eşleşmeyeceklerdir. Öyleyse o kadar çaba harcamaya ne gerek var? Fa'yı çalışmak için kitaplarınız olduğu sürece -ve bu, insanları kurtarmaya yarayacaktır- bu kadarı yeterlidir. Ciltsiz baskılar da aynı derecede iyidir. [İşleri] güzel yapmanın zamanı şimdi değil. Bunun yerine, bütün gücünüzü insanları kurtarmak için harcamalısınız. Eğer insanları kurtarmak için kitapları biraz daha hoş hale getirmeniz gerekiyorsa, o zaman bu sorun değildir. Fakat durum böyle değilse, çabalarınızı "üç şey" üzerine odaklayın.

Uygulayıcı:Minghui, Çin'in dışındaki insanları kurtarmada nasıl daha büyük bir rol oynayabilir?

Shifu:Minghui'nin almış olduğu yol, onun nasıl olması gerektiğidir. Minghui'nin çabalarını Çin'in dışındaki insanlara yöneltmek, web sitesinin belirli görevlerinden biri değildir. Fakat zaman içinde -dünya Falun Gong'u daha iyi anlamaya başladığında- insanlar giderek Minghui'yi okumak için acele edeceklerdir. Bunun sebebi, Dafa uygulayıcılarının, kurtuluş için, tek umutları olduğunu farkına varacak olmalarıdır. O zaman işler değişecektir; ancak şu anda, Minghui, zulüm gören Dafa uygulayıcılarının ana bölümüne odaklanıyor ve diğer medya organlarının aksine, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulamasına bir pencere açıyor.

Uygulayıcı:Dafa uygulayıcıları, Çin dışındaki turistik yerlerde veya havaalanlarında materyaller dağıttıkları zaman, çoğu yerde ÇKP'den ayrılmaktan söz eden üçüncü şahıs gazeteleri ve el ilanları dağıtmaktadırlar. Dafa'yı daha direkt tanıtan materyaller, görünür bir şekilde kullanılmıyor.

Shifu:Falun Gong'un derin öğretilerini, sıradan insanların anlayabilmesi olanaksızdır ve de yüksek seviyeler, onlara söylenemez. Dafa'yı direkt bir şekilde tanıtmak isterseniz, bilgi materyalleriniz -Falun Gong'un ne olduğu gibi- en basit ve kolay anlaşılır noktaları açıklamalıdır. Falun Gong'un hakkında -nasıl davrandığınız ve egzersizlerin ne kadar etkili olduğu gibi- basit ve temel düzeyde konuşun. Bu, kaç yıldır gerçekleri açıklarsanız açıklayın, her zaman açıklamanız gereken en temel içeriktir. Pek çok insan, temel bilgi eksikliği nedeniyle Falun Gong'un ne olduğunu anlamıyor ve dolayısıyla bu, her zaman açıklamanız gereken bir konu olacaktır. Falun Gong xiulian uygulamasının yüksek ve daha derin kısımlarından hiçbiri, sıradan insanlara açıklanmamalıdır; zira bu gibi şeyler -sıradan insanlar onları kavrayamayacakları için- insanlar üzerinde sadece olumsuz bir etki yaratacaktır. Siz, bunları tam olarak kavrayabildiğinizi hissedebilirsiniz ancak bunun nedeni, uzunca bir süre xiulian uygulamanız ve bunları aşama aşama anlamanızdır. Eğer sıradan bir insanın, Dafa'yı böyle yüksek düzeyde anında anlamasını isterseniz, o kişi bunu yapamayacağı için, bu yaptığınız, onu itip defetmek anlamına gelir. Bu nedenle, sıradan insanlara yüksek seviyelerde açıklama yapmamalısınız.

Uygulayıcı:Anakara Çin'deki bazı sıradan insanlar, Dafa uygulayıcılarının üçüncü şahıs gazeteleri dağıttığını gördüklerinde, daha gazeteleri dikkatle okumadan, Falun Gong'un "siyasallaştığını" belirttiler ya da bizim, demokrasi aktivistleriyle birlik oluşturduğumuzu düşündüler.

Shifu:Bu soruna dikkat etmeniz gerekiyor. Zihin açıklığına sahip olmalı ve insanları mantıklı bir şekilde kurtarmalısınız. Fakat günümüzde, insanlar, şeytani ÇKP'nin kötü olduğunu biliyorlar; bu nedenle, demokrasi aktivistleriyle birlik oluşturduğunuzu ya da bazı demokratik partilerin bir parçası olduğunuzu söylüyorlarsa, bunun için şu anda çok fazla endişelenmeniz gerekmiyor, "Ben, sadece kötü ÇKP'nin ne olduğunu görmeni istiyorum ve sen bunu yaptıktan sonra, sana Falun Gong'un ne olduğunu söyleyeceğim." diye düşünebilirsiniz. Adım adım yaklaşmanızda bir sorun yoktur. Ve aslında, birçok insan, Falun Gong'un artık politikaya girip, kötü ÇKP'yi devirmesinden başka hiç bir şey istemiyor (seyirciler gülüyor). Çin halkının çoğunluğu, bu düşünceye sahiptir. Falun Gong, onun iktidarını istemese de ve biz, siyasallaşmadığımız halde, sıradan insanların söylediklerinin, onaylamayan bir şekilde mi kastedildiğini ya da yalnızca yüzeysel anlayışlarının bir yansıması mı olduğunu ayırt etmeniz gerekiyor. Böyle yaparak, bu konuları, duruma göre uygun bir şekilde idare edebilip, sorunun çaresini bulmak için daha etkili olabileceksiniz.

Uygulayıcı:Gerçekleri açıklarken, pek çok anakara uygulayıcısı, sadece Dokuz Yorum'u dağıtıp, yalnızca sosyal konulara ve ÇKP'den ayrılmaya odaklanıyor. Falun Gong hakkında olumlu konuşmanın zaman aşımına uğramış olduğunu düşünüyor gibi görünüyorlar.

Shifu:Anlayışınız hakkında Minghui için makaleler yazabilir ve bu perspektifinizi, anakaradaki uygulayıcılarla paylaşabilirsiniz. Onlarla konuşup da söyleyebilirsiniz. İnsanları Falun Gong hakkında bilgilendirmek zorundayız. En temel şeyler -Falun Gong'un ne olduğu gibi- hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Bunun hakkında konuşmalıyız. Gerçeği duymamış olanlar, Falun Gong'un ne olduğunu bilmeyenler veya Falun Gong'a karşı önyargılı olanlar, konuları en basit düzeyde bilmemekte ya da anlamamaktadır. Ve önyargıları, kötü ÇKP'nin beyin yıkaması tarafından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, onları hala Falun Gong hakkında bilgilendirmeniz gerekiyor ve aslında, bunu bir odak noktası haline getirmelisiniz.

Uygulayıcı:Bilim ve teknolojide çalışan anakaradaki Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya selamlarını gönderiyor! Anakarada bulunan neredeyse her sınıf öğrencisi, ilkokuldan liseye kadar, kötü parti tarafından zehirlenmiş ve Dafa hakkındaki kötü şeylerle beyinleri yıkanmıştır. Gerçeği açıklamak ve de ÇKP ve bağlı örgütlerinden ayrılmalarına yardımcı olmak için, bu öğrencilere ve öğretmenlerine odaklanmamız uygun olur mu? Bunu gerçekleştirmek, biraz daha kolay ve bu gayreti, bilgi materyalleri sağlayarak destekleyebiliriz.

Shifu:Elbette böyle şeyleri yapabilirsiniz. Bu gibi spesifik sorulara gelince, sadece şunu söyleyebilirim ki gerçeği açıklarken bir sorunu farkına vardığınızda, devam edip, o sorunu çözmeye çalışmalısınız.

Uygulayıcı:Belli bölgelerin ciddi zulüm görmesinin başlıca nedenlerinden birinin, orada kötülüğü yerel olarak açığa vuracak yeterli miktarda materyale sahip olmamamız olduğunu bulduk. Ayrıca, sahip olunan materyaller, kötülük edenlerin aile üyeleri ve özellikle çocukları hakkında ayrıntılı bilgi vermiyor. Bunun sonucu olarak, kötülük edenler, kamuoyunun bastıran ağırlığını hissetmiyorlar ve hatta bazıları daha da utanmazca davrandı. Böyle dersleri defalarca kez öğrendik. Konuya bu yolla bakmanın doğru olup olmadığından emin değilim?

Shifu:Bunlar gerçekten de katkıda bulunan faktörlerden bazıları. Minghui'de [bu tarif ettiğiniz ayrıntıları] haber yapabilir, uygulayıcıların kötülük hakkında daha belirli bilgi toplamalarını ve bunları haber yapmalarını sağlayabilirsiniz; ayrıca, yerel uygulayıcıların, bu kötü insanları aktif bir şekilde açığa vurmalarını da sağlayabilirsiniz. Bunlar Minghui'nin yardım etmesi gereken konulardır ve bunları yapmamış veya yeterince yapmamış olan bölgelerdeki uygulayıcılara söylediklerimi anlatmalısınız.

Uygulayıcı:Zulüm yüzünden ölen uygulayıcıların bazı aile üyeleri, bunun sonucu olarak Dafa'ya karşı nefret duyuyorlar. Zulmün kurbanı olan ve gerçeği anlamakta güçlük çeken bu aile üyelerine karşı, sıradan varlıklara davranacağımız şekilde mi davranmalıyız?

Shifu:Elbette yapabilirsiniz. Gerçekleri onlara açıkça belirtmelisiniz. Zulüm sırasında aile üyelerini kimin öldürdüğünü farkına varmalarını sağlayın -kötü ÇKP.

Uygulayıcı:Uygulayıcıların, gerçeği açıklamak için, materyalleri yerel üretim yerlerinden satın almasına izin veriliyor mu? Örneğin, bir CD için bir yuan veya bir broşür ve benzeri için daha az ödemek gibi.

Shifu:Genellikle bu materyaller ücretsiz sağlanıyor. Bir üretim yerinde para kaynağı ile ilgili sorunlar varsa ve uygulayıcılardan ödeme almaya başlarsanız, o zaman geliri olmayan veya düşük geliri olan uygulayıcılar ne yapacaklar? İnsanları kurtarma açısından bakıldığında, bu şeyler ücretsiz olduğunda bile, bazen onları insanlara vermek zor; ve eğer para almaya başlarsanız, sıradan insanların onları istememesi muhtemeldir. Öyleyse bu, insanları kurtarmayı daha da zorlaştırmak olmaz mı? Bazı bölgelerde Dafa uygulayıcılarımız maddi açıdan iyi durumda ve hepsi, bağışta bulunup, beraberce bir üretim yerini destekleyebiliyorlar. Fakat bu, uygulayıcıların maddi açıdan çok iyi olmadıkları bölgelerde işe yaramaz.

Uygulayıcı:Üretim yerleri, ürettikleri Dafa kitaplarını, maliyeti fiyatına ücrete tabi tutabilir mi?

Shifu:Dafa kitapları satışa çıktığında masraflarınızı telafi etmenize izin verildiğini çoktan söyledim.

Uygulayıcı:[Kitaplarda] yazı düzeltmeleri yapıldığı için, anakaradakiler, şu anda yeni versiyonları toplu üretip, uygulayıcılara ücretsiz vermeliler mi?

Shifu:Bu, insanların ne yapabileceğine bağlı. Bunu yapma imkânınız varsa, o halde üretin. Aksi halde bir süre bekleyebilirsiniz. Onları ücretsiz olarak öğrencilere vermeye gelince, bunu gerçekten yapabiliyorsanız, yapabilirsiniz. Bununla birlikte, bunlar oldukça spesifik konular; üzerine biraz düşündükten sonra ne yapacağınızı bileceksiniz.

Uygulayıcı:Changchun'daki Dafa uygulayıcıları adına Shifu'ya selamlar sunarız. Öğrencileriniz sizi özlüyor. Zulümden önce, yardım merkezlerinde asistan olarak görev yapanlar büyük rol oynadı; ama şimdi, zulüm sırasında, büyük acı çektiler. Çoğu bugünlerde iyi iş çıkarmıyor ve biz bunun üzücü olduğunu düşünüyoruz. Fa-düzeltmesinin sona ermesi ile birlikte bu insanlara ne olacak? Onlara nasıl yardım etmeliyiz?

Shifu:Biz, gerçeği açıklarken, herkese aynı davranıyoruz. Kötülüğün zulmü, asistanların çok acı çekmelerine sebep oldu. Fakat ben, öğrencilerimize yapılan bu zulmü tanımıyorum ve [kötü unsurlar] Fa-düzeltmesi sırasında tamamen yok ediliyor. Bununla birlikte, kötülük, Fa-düzeltmesi gelmeden önce Dafa uygulayıcılarına şu anda hala delicesine zulüm yapmaya devam ediyor ve bu yüzden, bunu başaracak kişilerin, en fevkalade olduklarını söylemekteyim. Eski yardım merkezindeki asistanlar ve diğer çeşit koordinatörler, bir zamanlar -tıpkı başka öğrenciler gibi- uygulayıcıydılar. Onlar, xiulian uygulamasında başarı gösterdiklerinden dolayı asistan olmadılar; hatta belki de ortalama bir öğrenci kadar bile iyi bir şekilde xiulian uygulamadılar. Doğrusu şu ki istekli oldukları ve yapabildikleri için koordinatör ya da asistan yapıldılar. Gerçeği onlara açıklarken, nerede sıkıştıklarını bulmalısınız.

Uygulayıcı:Zulüm başladıktan sonra, uygulayıcılar, dalga dalga, koordinasyon rollerini üstlenmek üzere öne çıktı; ancak, yine dalga dalga zulüm gördüler. Herkes sıkı çalışıyor; fakat koordinasyonumuz, zulüm öncesindeki seviyeye ulaşmayı başaramadı.

Shifu:Kötülüğün zulmü, gerçekten doğru düşüncelere sahip olan uygulayıcılara dokunamaz. Kötülüğün zulmü en kötü haldeyken, bu tür uygulayıcılar, kötülüğe -kendi menfaatine çevirmesi için- hiçbir boşluk yaratmadılar. Gerçekten güçlü doğru düşünceleri olanlar, [zulme] karşı koyabildiler. Bununla birlikte, güçlü doğru düşüncelere sahip olmayanlarsa, [zulme] karşı koymayı zor buldular. Daha önce öne adım atmamış olan eski bir öğrencinin, öne adim atmasından -şimdi başka bir yardım eline daha sahip olduğunuz için- oldukça mutlu olabilirsiniz. Ama unutmayın ki onu ilerlemekten alıkoyan insan takıntılarıydı ve bu insan takıntıları, kendileriyle birlikte sorunlar da getireceklerdir. Kötülüğün böyle bir insanı tutuklamasına yol açan, korku ya da xiulian uygulamasındaki sorunlardı. Gerçi, eğer doğru düşünceleri gerçekten kuvvetliyse ve yüksek seviyedeki konuları anlamaya başladıysa -o halde, yola geri dönüp, yeniden başlasa bile- zulmü hala savuşturabilir. Sadece durum buysa, nispeten istikrarlı olacak ve sorun yaşamayacaktır.

Uygulayıcı:Şu anda Çin'de bulunan koordinatörler, dünya genelindeki Dafa Derneklerinin yaptığı şekilde işleri ele almıyorlar. Bazen uygulayıcı arkadaşların yaptıklarının yanlış olduğu açıkça ortada ve bazı durumlarda doğrudan güvenliğimizi etkiliyor; ancak koordinatör, pek çok kere konuşulmasından sonra bile, yaklaşımını değiştirmeyi reddediyor. Sadece doğru düşünceleri kullanarak, uygulayıcı arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaya çalışmak zorunda bırakıldık. Bu gibi durumlarda ne yapacağız?

Shifu:Evet, gerçekten de bu şekilde tedbirsiz olanlar var. Kötülük, onların boşluklarından yararlanacaktır ve tarif ettiğiniz derdi getiren budur. Onlar gayretli değiller ve başkalarının güvenliğine hiç dikkat etmiyorlar. Eğer herkes, konulara mantıklı olarak bakabilip, yaptıklarını doğru düşüncelerle yapabilseydi, durum, tamamen farklı olurdu.

Uygulayıcı:Günümüzde Dafa'yı bazı dinler veya diğer şeyler için terk eden epeyce insan var ve bu durumlar çeşitlilik gösteriyor. Bazıları hala kendilerini Shifu'nun öğrencisi olarak sayıyor fakat sapkın düşünceleri bırakmıyor. Onlara yardım etmeye çalışmak için bayağı bir enerji harcadık. Bazıları bize geri döndü, diğerleri ise hala inatla o önemsiz dini şeylere tutunuyor. Shifu'nun onları her zaman izlediğini biliyoruz; ancak daha fazla ne yapmamız gerektiğinden emin değiliz.

Shifu:Konuları onlara açıklama ve doğru noktalara değinme hususunda iyi bir iş çıkarın; eğer anlayışlarının nerede yoldan çıktığını anlamalarına yardımcı olabilirseniz, zihin açıklıklarını tekrar kazanacaklardır. Bu insanların çoğu için sorun korkudur. Şu anda bu dinler, açık bir şekilde zulüm görmüyor, ancak gördüğü zaman, bakalım bu insanlar nereye gidecekler. Buna korku sebep olmaktadır.

Uygulayıcı:Changchun'da Shifu ile yazgısı önceden belirlenmiş olan bir sürü insan var ve Shifu'nun harika bir kişi olduğunu kabul ediyorlar. Fakat gerçeği onlara açıklarken derine indiğimizde, büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Onları kurtarmak için başka hangi yöntemleri kullanabiliriz?

Shifu:Gerçeği daha derinlemesine açıkladığınızda, bu, mutlaka sorunu tespit ettiğiniz ve doğru çözümü uyguladığınız anlamına gelmez. Her nerede aldandılarsa, konuşmanız oraya yönelmelidir. Aynı zamanda, kötülük tarafından bırakılan bazı faktörlerle birlikte zulüm sırasında üretilen yalanlar da vardır. Sahip oldukları esas engeli bulduğunuz anda, onu çözebileceksiniz.

Uygulayıcı:Anakaradaki Dafa uygulayıcılarının "Geçici Çin Hükümeti" hareketine katılmaları uygun mudur? (Shifu: Hayır, uygun değildir.) Şu anda çevrim içi "geçici hükümet" grubuna katılan hemen hemen herkes, anakaradaki Dafa öğrencileridir ve bu grup, anakara uygulayıcılarını gruba katılmaya ikna etmeye çalışmaya devam ediyor.

Shifu:Dafa uygulayıcılarının, sıradan insanların meselelerine katılmasını istemiyorum. "Geçici hükümet", demokrasi hareketi ve çeşitli demokrasi grupları, Dafa öğrencilerine katılıp, bize karşı arkadaşça davranıyorlar; fakat bu yüzden, sıradan işleri, xiulian uygulaması ve Dafa uygulayıcılarının sahip olduğu tarihi sorumluluk ile birlikte karıştıramazsınız. Dafa uygulayıcıları, sıradan meselelere katılmamalıdır. Başka bir deyişle, Dafa uygulayıcıları bir grup uygulayıcıdır ve her şeyden vazgeçip, kötülüğü engelleyebilmelerinin tek nedeni, kalplerinde Fa'nın olmasıdır. Dafa öğrencilerinin, sıradan insanların işini yapmaları bir sorundur. Eğer o grup dağılıyor olsaydı, o zaman Falun Gong'a umudunu bağlayan herkes de umudunu kaybederdi.

Uygulayıcı:Tutuklandıktan sonra dürüst bir avukat tutup, dava açmak isteyen ve yoksul bir bölgeden olan bir Dafa uygulayıcısı vardı; ancak, mahkeme masrafları yüz bin yuan olacaktı. Bu, parasal yönden, bu Dafa uygulayıcısının ailesi için çok fazlaydı ve yerel bölgede maddi imkânlara sahip başka bir uygulayıcı yoktu. Bu nedenle, tüm uygulayıcı grubundan yardım almaya bel bağlamak zorunda kaldı. Bu para toplamak olarak nitelendirilmeli midir?

Shifu:Eğer ücret çok yüksekse, bunun kendisi bir sorundur. Adalet duygusuna sahip bir avukatı, gerçeği açıklama yoluyla bulmanız gerekir. Yasal yollara başvurmak -kötülüğü açığa vurmak, varlıkları kurtarmak ve Dafa uygulayıcılarını korumak için- gerçekten işe yarayabilir. Eğer yerel Dafa uygulayıcıları, konuyu tam olarak anlayabilirlerse ve de onun gerçekleştirilmesi için hep birlikte iyi bir şekilde çalışabilirseniz, o zaman, çaba göstermenizin iyi olacağını düşünüyorum. Fakat, eğer tek amacı, kötülük tarafından yakalanıp zulüm görmekten kaçınmaksa, öyleyse, o kadar güçlü bir erdemi bulunmaz. Kişilerin birbirine yardım edip, bir avukat tutmak için para bağışlamalarında bir yanlışlık olmamalı. Fakat, bir avukat [tutmak] için herkese bağış yapmasını söyleyen bir koordinatörse ve eğer masraf büyükse ve de herkes kabul etmezse, o halde o kişinin güdüsüne bakmak isterdim.

Uygulayıcı:Kötülüğün arananlar listesinde olan bir Dafa uygulayıcısının koordinatör rolünü üstlenmesinde bir güvenlik riski var mıdır?

Shifu:Dafa uygulayıcılarını korumak için, güvenliği göz önüne almanız gerektiğini düşünüyorum.

Uygulayıcı:Çin web sitesinin edebi kalitesi, uzun bir süredir hala düzelmedi ve bu, sıradan insanlar için -özellikle de entelektüel olanlar için- okunabilirlik sorunlarına neden oluyor. Bu, insanları kurtarma oranımızı etkileyen bir faktör müdür?

Shifu:Bu, çok duyduğum bir şey değil. Minghui'nin haberciliğinin birincil amacı, kötülüğü açığa vurmak ve Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulamalarının gerçek durumunu sergilemektir; bu nedenle, sadece normal bir düzyazı kalitesini koruyabildiğiniz sürece sorun yoktur. Edebi ya da sanatsal bir yayın haline gelmeye çalışmaya gerek yoktur. Tabii ki, yazınız özellikle iyi olsaydı, daha iyi olurdu. Fakat, Minghui'nin yazısı o kadar düşük kaliteli ki insanları kurtaramaz derseniz, ben buna katılmazdım.

Uygulayıcı:Haftalık Minghui (Yurtdışı Yayını), şu anda Hong Kong, Tayvan, New York, Philadelphia, Washington DC, San Francisco ve Dallas gibi yerlerde yayımlanıyor. Uygulayıcı arkadaşlar, gerçeği açıklamak için iyi bir etkiye sahip olduğuna inanıyorlar. Minghui'nin gerçeği açıklayan başka yayınlarından birini seçip, Çin'in dışında yayımlayabilir miyiz?

Shifu:Minghui'nin eserlerinin, toplumda dağıtımını yapmayı deneyebilirsiniz. Fakat sonuçta [Minghui], Dafa uygulayıcılarının nasıl zulüm gördüklerini ve xiulian uygulamalarının nasıl gittiğini filtresiz haber yapmaktadır; bu nedenle, sıradan insanların onu ne kadar iyi kabul edebileceklerini düşünmek zorundasınız.

Uygulayıcı:Batı'daki politikacılara gerçeği açıklarken, sosyal liberal olan bazı yasama meclisi üyelerinin, Falun Gong uygulayıcılarının zulmü durdurma çabalarına destek verdiklerini tespit ettik. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Veya örneğin, onları, bir grup olarak, Falun Gong'a olan desteklerini göstermeleri için teşvik edebilir miyiz?

Shifu:Evet, bunu yapabilirsiniz. Gerçeği açıklarken, insanları hedef alıyoruz ve bunu, kim olduklarına bakmaksızın, insanları kurtarmak için yapıyoruz. Eğer zulme karşı olan bir yasa tasarısını kabul etmeye istekli olsalardı, bu anlamlı olurdu ve aynı zamanda ÇKP, buna tam anlamıyla bayılmaz mıydı!

Uygulayıcı:Şu anda Minghui, NTDTV tarafından üretilen ve Shen Yun gösterileriyle ilgili olan izleyici yorumlarını içeren bazı klipleri naklediyor. Bunları toplu olarak üretip, Shen Yun'u popülerleştirme amaçlı materyallerimizin bir parçası olarak kullanabilir miyiz?

Shifu:Bu, NTDTV ve diğer medya kuruluşlarının daha geniş bir ölçekte yapabilecekleri bir şeydir; fakat Minghui, aynı şeyi yapmamalıdır. Minghui, rotasından sapmamalıdır.

Uygulayıcı:Şu anda Shen Yun DVD'lerinin anakaradaki dağıtımı için gösterilen gayret yerinde midir? Ve Shen Yun'u yaygın bir şekilde tanıtmak için çalışırken, insanlara Dafa'yı anlatmak uygun mudur? Bazı uygulayıcı arkadaşlar, insanlar Shen Yun'u izlemeden önce -Dafa ile ilgili bir şey olduğunu düşüneceklerinden- insanlar için bir engel yaratmamanın en iyisi olduğunu söylediler.

Shifu:Doğru. O anda gerçeği onlara aktaramıyorsanız, o halde önceden bir şey söylememek en iyisidir. Alan kişi, DVD'yi izledikten sonra değişecektir. Ardından, gerçeği açıklamak için gidip yaklaştığınızda, dediğinize açık olacaktır. Ona gerçeği -o, daha izlemeden önce- açıklamaya çalışıp, başarılı olamazsanız, önyargı ile onu izleyecektir. Aklında tek bir tane düşünce bile olsa, bu düşünce onun için bir engel oluşturacağı için, izlediği andaki etkisi iyi olmayacaktır.

Uygulayıcı:Anakaradaki bazı uygulayıcılar bir makale sunarlarken, Minghui'nin onu yayınlamaması halinde, Epoch Times'ın Çince baskısına devretmemizi istiyorlar. Bunu yapmak, bir güvenlik riski midir? Zannedersem, sadece tek bir irtibat satırı bulundurup, onun Minghui'de olmasını sağlamaya çalışmalılar.

Shifu:Evet, herhangi bir güvenlik kaygınız yoksa bunu yapabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız, meseleyi mantıklı bir şekilde ele almanız gerekir.

Uygulayıcı:Shifu, daha önce, anakaradaki varlıkların en az yüzde ellisinden fazlasının kurtarılması gerektiğini belirtti. Durum şu anda nasıl görünüyor? Eğer gayretli olmaya ve doğru düşüncelerimizi sürdürmeye devam edebilirsek, bu hedefin aşılmasına dair bir umut olabilecek mi? Yüzde altmış ila yetmişe ulaşabilir miyiz?

Shifu:Her seviyedeki tanrılar, bu dünyadaki gelinen noktayı gördüklerinde, belirli düzenlemeler yaptılar; sonucu, her seviyedeki düzenlemede şöyleydi ki, dünyada ancak on kişiden biri kalacaktı. Şu ana dek ne kadar yaptığınızı baz alırsak, sayı yeterli değildir. Benim belirli bir sayıyı tutmak istemem diye bir durum da söz konusu değildir. Aksine, mümkün olduğunca çok [sayıda] kurtarmalıyız ve en azından yarısı kalabilmelidir ya da ideal olarak, yüzde yetmiş ya da seksen olabilir. Bu yüzden onları kurtarmak için elinizden geleni yapmanızı istedim. Bu dünyadaki insanların çoğunluğunun yukarıdan geldiğini biliyorum ki bu, başlangıçta o düzenlemeleri yaptıklarında, tanrıların gördüklerinden farklı olan bir senaryodur. Eğer bugün burada ne tür insanların olacağını -onların daha üst düzeylerden geleceğini- farkına varsalardı, rakamı, o zamanlar, on kişiden biri diye ayarlamaya cesaret edemezlerdi. Ama şu anki haliyle [görüldüğü üzere], kötülük, durumu böyle bir ölçüde düzenlemiştir ve bunlar, kimsenin geri çekemeyeceği şeylerdir. Dolayısıyla, bu tür kötülükle-işlenmiş bir mani ile karşı karşıya kaldığımızdan, gerçeği açıklamaya yönelik olan çabalarımızı bırakamayız.

Uygulayıcı:Clearharmony ve Minghui web sitelerinin Fransızca yayınları, sınırlı sayıda çevirmene sahip olduğundan, şu anda kendi çevrilmiş makalelerini birbirleriyle paylaşıyorlar ve bu, iki web sitesinin içeriğinin son derece benzer olduğu anlamına geliyor. Bazı uygulayıcılar, neredeyse aynı içeriğe sahip iki web sitesinin de tutulması gerekip gerekmediğini öğrenmek istediler.

Shifu:Eğer Fransız uygulayıcılar, yeterli iş gücüne sahip olmayı becerebilirse, o zaman web siteleri o kadar benzer olmamaya çalışmalıdır. Fakat, insan gücü yeterli değilse, söylemesi zor. Ancak Clearharmony'nin yapabileceği şey, başka konular hakkında haber yapmaktır. Minghui, özel niteliğini değiştiremez. Onlar [birbirinden] farklılardır.

Uygulayıcı:Clearharmony'nin Almanca yayını, kendi iş gücü yetersiz olduğu için, Minghui ile birlikte çalışıp, kaynakları paylaşmak istiyor.

Shifu:Sadece, Minghui'nin haberciliğiyle ilgili kısmın [Clearharmony ile] paylaşılması söylenebilir ve bu şekilde, iş gücü korunabilir. Fakat diğer içeriğin, hala Clearharmony'nin kendisi tarafından üretilmesi gerekecektir.

Uygulayıcı:Dafa birçok ülkede yaygınlaşıyor. Dafa'nın bu büyük yayılımını, Minghui.org'da nasıl daha iyi yansıtmalıyız?

Shifu:Bu, Minghui'nin esasen yapması gereken bir iş değildir. Bu konu hakkında normal bir şekilde haber yapmanız yeterli olacaktır. Minghui'nin ağırlıklı olarak odaklandığı konu, Dafa uygulayıcılarının ana gövdesinin uygulamasının gelişimi ve özellikle de anakarada yer alan zulmü açığa vurmaktır; haberciliğinin ana kapsamı ve atılımı, anakaradaki Dafa uygulayıcılarının uygulama koşulları ile ilgilidir. Başka konuları ilave olarak ekleyebilirsiniz. Fakat şimdi aldığınız bu yoldan, açtığınız bu yoldan, ayrılamazsınız.

Uygulayıcı:Falun Gong'un Fransızca baskısının yayımı durduruldu; ancak, uygulayıcılarımız arasında halen dolaşıyor. Elektronik versiyonunu yeni başlayanlara ücretsiz olarak vermemiz uygun mudur?

Shifu:Evet, bunu yapabilirsiniz. Çevrimiçinde, Dafa web sitelerinde, her zaman mevcut olmuştur ve orada Falun Gong materyalleri, ücretsiz olarak indirilmek için her zaman hazır bulundurulur. Bunu yapabilirsiniz.

Uygulayıcı:Daha önce, yer verdiğimiz Çin dışındaki haberlerin kalite kontrolünü yaptığımızda, "ÇKP'yi dağıt, zulmü durdur." sloganından kaçınmadık. Ancak, haberciliğimizde bu ifadeye herhangi bir özel önem vermedik çünkü Dafa uygulayıcılarına, bunun takip edilmesi gereken bir tür "yön" olduğuna dair, yanlış izlenim vermek konusunda endişelendik. Artı, bazı uygulayıcıların bunu gerçekten büyük bir konu haline getirdiklerini gözlemledik. Bunu uygun bir şekilde idare edebildik mi? Yoksa çok fazla mı endişelendik?

Shifu:Onu dağıtma süreci, onu zayıflatma ve yok etme sürecidir. Bu evvela, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulmü azaltır ve ikincisi, kurtarılabilen insanların kapsamını genişletir. Aslında, gerçeği açıklarken kötü partinin yalanlarını açığa vurmanın, onu dağıtma etkisi vardır ve olan budur çünkü o kötü rejim, kandırma yoluyla ayakta kalır. Bu yüzden Minghui'ye gelince, şu ana dek sahip olduğunuz tutuma sadık kalmanızda sorun yoktur. Tarihte asla, hiç bir uygulama yolu, siyasal iktidarla bir şekilde ilgili olmamıştır. Ancak hepinizin bildiği bir şey var, şöyle ki Hıristiyanlık olsun, Budizm vesaire olsun, hepsi, kötülüğü yenmek için çabaladı. İster Satan (Şeytan) olsun, Kral Mara veya her kim olduysa -insanlara zarar vermiş olan kötü iblisler de dahil- keşişlerden Dharma üstatlarına kadar herkes, dini ritüeller aracılığıyla onlarla baş ederlerdi. Hristiyanlığın ve Katolikliğin eski zamanlarında, bu tür şeyleri özellikle ele alan üstatlar veya uzmanlar vardı. Durum ne olursa olsun, hiçbir surette, siyasal iktidarı ele geçirmiş olan kötü varlıkları hedef almadılar.

Bazı kişiler, "ÇKP'yi dağıtmak" ifadesini duyar duymaz, bunu anlamakta zorlanıyorlar. Fakat gerçek şu ki bizim yaptığımız, şeytan tarafından, Kötü Olan tarafından, rehin tutulan varlıkları kurtarmaktır -biz onlara kurtuluş sunuyoruz. Çoğu kimse, "Bunun bizim xiulian uygulamamızla ne ilgisi var?" diye soruyor. Gerçekten de bugün yapılan xiulian uygulaması, geçmişte yapılmış olanlardan farklıdır çünkü Dafa uygulayıcılarının bir misyonu vardır. Bu kadar bol ve sayısız varlıkların içinden, niye siz Dafa uygulayıcısı oldunuz? Bu heybetli kozmos, tam da yenilenme ve düzeltilme sürecinden geçiyorken, nasıl olur da siz Dafa uygulayıcılarısınız? Dafa uygulayıcılarının sorumluluğu, bu kadar büyüktür; ve bu sorumluluk, varlıklar artık iyi olmadıklarında -ve de dünya insanları, bu alçak şeytan, kötü ÇKP, tarafından rehin alınıp umutları kalmadığında- onları kurtarmayı gerektirir. Dahası, bugünün varlıkları, göklerden geldi ve buna ek olarak, her biri, bir kozmik beden sisteminin temsilcisidir. Bu nedenle, bir insanı kurtarmak, sayısız ve sonsuz yaşamı kurtarmak demektir ve bu eylemin arkasında yatan güçlü erdem, tek kelimeyle muazzamdır. Bunun, sıradan birinin başarıyla tamamlayabileceği bir şey olduğunu söyleyebilir misiniz? Buna layık olabilir mi? Olamaz. Sadece Dafa uygulayıcıları olmaya layık olanlar, bunu başarabilirler ve o alçak şeytanı, sadece onlar dağıtabilirler.

Bu kadar büyük bir şey, kesinlikle direkt Fa-düzeltmesiyle bağlantılı olacaktır ve bu yüzden, ben size "Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları" diyorum. O halde, Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması ile geleceğin Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması arasında ne fark vardır? Geleceğin xiulian uygulaması, kendisine bağlı olan böylesine büyük bir misyona veya sorumluluğa sahip olmayacaktır; o zamanki ana konu, kişinin kendi kişisel tamamlanması olacaktır. Madem öyle bugün, Dafa uygulayıcıları dünyada böylesine büyük bir kötülükle karşı karşıya kaldığı zaman -bir kötülük ki yalnızca dünya insanlarını rehin tutmakla kalmayıp, bir de bunun üstüne onları kurtarabilecek Dafa uygulayıcılarına zulüm eden; bir kötülük ki geçmişinde pek çok varlığı yok etmiş olan ve şu anda da çok sayıda varlığı yok eden- o zaman, eğer bizim uygulayıcılarımız onları kurtarmak için harekete geçmezse, kim geçecek? Ben, her ne kadar bu zulmü tanımasam da bu, nihayetinde gerçekleşti ve insanlar zulüm gördü. Bu yüzden onları kurtarmak için eyleme geçmeliyiz. Bu, kötü ÇKP'nin, şeytanın dünyevi biçimi olduğunu insanlara haber vermek demektir ve onu dağıtmanın amacının, insanları kurtarmak olduğunu aklımızda tutmalıyız. Amacımız onu dağıtmak değil, insanları kurtarmaktır. Biz, siyasal iktidarını ele geçirmek için değil, rehin tuttuğu Çinlileri özgürlüğüne kavuşturmak için onu dağıtıyoruz. Bu nedenle bütün gücümüzü, insanlara gerçekleri anlatmak -varlıkları kurtarmak- için kullanmamız lazım.

Herkes gerçeği öğrendiğinde, zulmün devam etmesi mümkün olmayacaktır ve kötü ÇKP iktidardan düşecektir. Fakat bizim bu yaptığımız, onu devirme amaçlı değildir; bunun yerine, varlıkları kurtarmak içindir. Zorba, kendini makamından indirecektir ve de varlıklar onu dağıtacaktır. Kötü ÇKP, şeytandır ve biz onu dağıttığımızda -hakiki insanları değil- onun arkasındaki kötü faktörleri, kötü partinin bu dünyadaki formunu hedef alıyoruz. Ve bu yüzden, insanlara partiyi terk etmelerini, kötü partiden ayrılmalarını ve kötülüğün kontrolünden kurtulmalarını soruyoruz. İnsan vücudu bulmuş şeytani varlıklar olan bir avuç elebaşı dışında, hiç kimseyi bir şeytan olarak görmüyoruz; tersine, insanlar onun tarafından tuzağa düşürülmüştür. Konuya böyle bakılmalıdır. Öyleyse Minghui'ye gelince, bunu iyi bir şekilde ele alın; kötü partiyi dağıtmak hakkında direkt olmazsanız, biraz daha az konuşursanız ya da daha az haber yapmayı seçerseniz, bunda bir sorun olmayacaktır.

Uygulayıcı:Shen Yun'u sıradan insanlara tanıtmak istediğimizde, Shen Yun'un web adresini sıradan organizasyonlara veya kişilere e-posta ile gönderebilir miyiz?

Shifu:Shen Yun'un web sitesini onlara tanıtmak, bir sorun olmamalı. Fakat bunu, uygunsuz, istenmeyen posta gibi görülecek bir şekilde yaparsanız, o zaman kötü bir etki yaratacaktır. Bu yüzden bunu, makul ve akıllı bir şekilde yapmak zorundasınız. İnsanları rahatsız etmeyin.

Uygulayıcı:Minghui'nin Japonca yayınındaki tüm ekip, Shifu'ya selamlarını sunuyor. Çok çalışmaya ve Minghui'nin Çince yayınını yansıtmak için daha iyi iş çıkarmaya devam edeceğiz.

Shifu:Evet, buna inanıyorum. Bunu, web sitesinde her zaman çalıştığınız için söyleyebilirim; yaptığınız gerçekten kolay değildi.

Uygulayıcı:Xinxing seviyesinin genel anlamda yetersiz olduğu ya da işbirliğinin iyi olmadığı pek çok bölgede, kişiler, Shen Yun'u gösteri yapması için davet etmeye tereddüt ediyorlar ya da gösteriyi sahneye koyarak mali kayba uğramaktan korkuyorlar. Bu konuda ilerlemek zor. Shifu'ya bununla ilgili olarak bize bir yön vermesini sormak isterdim. Hala gösteriyi sahneye koymazsak, çok geç olacak diye korkuyorum.

Shifu:Aslında bir Shen Yun gösterisini sahneye koymanın o kadar zor olan bir yanı yoktur. Yalnızca, kişiler, bu konunun neyi kapsadığını anlamadıklarından dolayı zor olduğunu düşünüyorlar. Sadece, bir otel bulmanız, yerleşmelerine yardımcı olmanız ve konaklama sağlamanız gerekmektedir. Ardından, her gün onlar için yemek hazırlamalısınız; yemek paketi veya fast food satın almak da uygundur. Ve amfiteatr ile iletişime geçme işini herhangi birisi yapabilir. Ancak amfi tiyatro ile iletişime geçecek kişinin, bunu yapmak için yerel Dafa Derneği ile [önceden] anlaşmaya vardığına ve bu görevi yerel Derneği temsilen üstlendiğine emin olun. Sonrasında, amfiteatr ile iletişime geçtiğiniz zaman, NTDTV tarafından üretilen Shen Yun'u tanıtıcı videoyu ve seyirci yorumlarının videosunu kendilerine oynatabilirsiniz; izledikten sonra ne olduğunu bileceklerdir. Bir şey söylemenize gerek yoktur ve kendileri size, gösteriyi kendilerinin ayırtmalarını arzu edip etmediğinizi ya da amfiteatrı sizin kiralamak isteyip istemediğinizi soracaklardır. Çoğu zaman uygulayıcılarımız, bilet satışları üzerinde kendileri çalışırlar. Dolayısıyla, gerçekten oldukça basittir. Herhangi bir sözleşme imzaladığınız zaman, masrafların, açıkça anlaşılır ve ayrıntılı bir biçimde yazıldığından emin olmalısınız. Biletlere gelince, sizin için belirli bir miktar bölüştürülebilir ve ardından, siz bunları satmakla sorumluyken, gişe de kendisinin sorumlu olduğu bir bölüme sahip olur; ve her ne kadar becerebiliyorsanız, o kadarını sattıktan sonra, geri kalanını gişeye geri verebilirsiniz. Her bir bilet, bilet fiyatına eşit miktarda parayı temsil ettiği için, geri kalan [biletleri] onlara geri vermek isteyeceksiniz. Ve en sonunda, onlarla hesabı kapayabilirsiniz. Ya da eğer sadece mekanı kiralıyorsanız, bu durumda, yalnızca bir konuda anlaşmanız gereklidir ki bu da mekanın toplam fiyatıdır. En kritik olan konu, uygulayıcılarımız tarafından bilet satmak için gösterilen tüm zahmetli ve zorlu çabalardır. Buna karşın, gereken adımlar [atmak] basittir; karmaşık değildir.

Ancak bir de şu var ki Batı toplumunda sınıf dereceleri vardır ve mekanlar için de aynı şey geçerlidir. Bu, dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Eğer mekânınız en yüksek kalitedeyse, ana akım toplum gelecektir; eğer değilse, ana akım toplum gelmeyecektir. Bu konuda net olmanız gerekiyor. Ucuz bir fiyat aramak için çok hevesli olmayın. Ana akım toplum katılmazsa, seyirciniz az [sayıda] olur.

Uygulayıcı:Minghui muhabirleri, uygulayıcıların aile üyeleri tarafından Falun Gong'a verilen destek hikayelerini anlatabilirler mi?

Shifu:Eğer olumluysa, tabii ki yapabilirler. Bunun gibi konularda sorun yok. Şartlar izin verirse, böyle şeyleri yapmaya devam edebilirsiniz. Böyle şeyler -Dafa uygulayıcılarını olumlu açıdan gösterip, insanların Dafa uygulayıcılarına karşı olumlu tutumlarını dile getirdiğinden dolayı- insanları kurtarma etkisine sahip olabilirler.

Uygulayıcı:Clearharmony.net, Shifu'nun yazılarını yayınlayabilir mi? Yoksa sadece Minghui'de mi yayınlamaya devam edilmeli?

Shifu:Ben, onları yalnızca Minghui.org'da yayınlıyorum çünkü bunu yapmak, güvenilirliğini korumaya yardımcı oluyor. Dafa uygulayıcıları tarafından işletilen ve kendi topluluğumuz için olan başka web siteleri, onları yeniden yayınlayabilirler ve bu, sorun yaratan sahte sitelere karşı önlem almaya yardımcı olacaktır.

Uygulayıcı:Cenevre'de -ve daha kapsamlı olarak İsviçre'de- Shen Yun'u gösterime sunma hazırlıklarımız ve xiulian uygulama ortamımız, diğer ülkelerdekiyle aynı olmadı. Cenevre -veya İsviçre'yi- kendine özgü kılan nedir?

Shifu:Bu, kendine özgü bir durumun olması meselesi değildir. Shen Yun'u Cenevre'ye ve İsviçre'ye getirmek, her yerdekiyle aynıdır veya en azından, Shen Yun'un turda olduğu dönemde gösteriyi düzenlemek aynısıdır. Tek fark, gösteriyi sıradan insanların ayırtmasıdır ki bu durumda, uygulayıcılarımızın bilet satışında yer almaları gerekmez. Bu senaryoda, biletleri satanlar -ve amfiteatrı kiralayanlar- sıradan insanlar olduğu için, uygulayıcıların katılmaları gerekmez. Bu böyledir. Fakat, eğer topluluk, turunun bir parçası olarak İsviçre'ye geliyorsa, bu durumda, uygulayıcıların yer almaları gerekir. Tur zamanı geldiğinde ve gösteri başkaları tarafından ayırtılmadığı sürece, her kim, uygulayıcılara katılmalarının gerekmediğini söylüyorsa, yanlıştır.

Uygulayıcı:Shifu, Üç Diyarın ötesinde, Fa'nın çoktan tam olarak düzeltildiğini ve insanların çoğunluğunun daha üst düzeylerden geldiğini söyledi. Bu -bu insanlar kurtarılsa da kurtarılmasa da- orijinal kozmik bedenlerinin çoktan kurtarılmış ve geleceğe girmiş olduğu anlamında anlaşılabilir mi?

Shifu:Birçok Dafa uygulayıcısı, yüksek düzeylerden geldi ve bazıları çok yüksek düzeylerden geldi; ve gerçekten de bu yerlerde Fa-düzeltmesi tamamlanmıştır. Bir Dafa uygulayıcısı, xiulian uygulamasını tamamladığında, durumun ne olacağı önceden bilinebilir çünkü Shifu, Fa-düzeltmesi süreci sırasında, kendisine her şeyi ahenkleştirmek ve mükemmelleştirmek için yardımcı olmaktadır. Fakat eğer bu Dafa uygulayıcısı, o yükseklikte xiulian uygulamayı yol boyunca bir yerde başaramazsa, o zaman, [tekabül eden] o dünya, parçalanacaktır ve de kendisi için, xiulian uygulayabildiği yükseklikteki bir [dünya] yeni bir biçimde ahenkleştirilecek ve geliştirilecektir. Eğer sonunda kişi, xiulian uygulamasını tamamlayamazsa, o zaman hiçbir şeyi olmayacaktır ve gelecekte kendisi için kozmik bir beden olmadığı gibi kendisi için bir yer de olmayacaktır; temsil ettiği bütün her şeyin varlığına son verilecektir ve aynen sıradan bir insan gibi olacaktır.

Uygulayıcı:Bulunduğum bölgede birçok uygulayıcı yok. Eğer Minghui, bu uygulayıcılarla yapılan özel röportajların haberlerini yayınlarsa, bu, onları kötülüğe ifşa eder mi?

Shifu:Bu bir sorundur. Bazen belirli bir bölgede çok fazla uygulayıcı yoksa ve özel röportaj haberi yayınlanırken nerede olduğunuz belirtiliyorsa, bu durumda kötülüğün, uygulayıcının nerede olduğunu tahmin etmesi muhtemeldir. Bu nedenle, Minghui, bu tür durumlar söz konusu olduğunda mutlaka dikkat etmeli ve onları ifşa etmemelidir. Emniyetlerini göz önünde bulundurun.

Uygulayıcı:Televizyon programı "Minghui Fokus", bir zamanlar gerçeği açıklama konusunda çok iyi bir rol oynadı; ancak, insan gücü sorunları nedeniyle durduruldu. Bu programa devam etmek istiyoruz ve de bir süre denedik. Fakat, çeşitli nedenlerle, bugüne kadar yeniden başlatmayı başaramadık. Bugün Shifu'nun Fa öğretisini duyduktan sonra, bu programın aslında gerekli olup olmadığını merak ediyorum?

Shifu:Ben bunu söyledim mi? Ne yaparsanız yapın, birlikte çalışıp, birbirinizle konuşmak için iyi bir iş çıkarmak size bağlıdır. Bu soru çok spesifik. Yaptıklarınıza, gerçeği açıklamayı içerdiği sürece, karşı gelmeyeceğim -onu destekleyeceğim. Sizin için en büyük mesele, iyi bir şekilde işbirliği yapmayı becermenizdir. Bir fikri, somut bir iş haline getirmenin yolunu bulmak ve bunu yapabilme beceriniz olup olmadığına karar vermek, size kalmıştır. Yaptığınız şeyin insanları kurtarmak olması kaydıyla, ben onu destekliyorum. Dafa uygulayıcılarının yaptığı her şey, insanları kurtarmak ve gerçeği açıklamak için olmalıdır

Uygulayıcı:Anakarada halen -Haftalık Minghui'nin yerel versiyonu veya gerçeği açıklamak için olan küçük broşürler gibi- yerel gerçeği açıklama materyalleri bulunmayan bazı büyük şehirler var. Bu, anakaradaki diğer uygulayıcı arkadaşlarımıza, yerel gerçeği açıklama materyalleri hazırlamalarına yönelik yardım etmek için devreye girmemiz gereken bir durum mudur yoksa bunu kendilerinin yapmalarını mı beklemeliyiz?

Shifu:Görünen o ki burada, Çin dışında, insan gücü çok sınırlı. Anakaradaki yüzlerce şehrin tümünü üstlenirseniz ve onlar için gerçeği açıklayan materyalleri üretmeye kalkarsanız, gerçekten de yapamayacaksınız. Bu tür durumlar da iyi bir işbirliği gerektirir.

Uygulayıcı:Bir mekan ayırtmaya çalışırken zorluklarla karşılaştık. Bu, baskı altında tutan davranışlarından dolayı, Çin konsolosluğuna dava açmamamızın sonucu muydu?

Shifu:Bazen bir mekan için başvurduğunuzda, karşılaştığınız en büyük zorluklar, sadece Shen Yun'un sunumunun kendinde var olan şeyler değildir; tersine, bunu, kötü ÇKP'nin perde arkasında yarattığı soruna borçludur. Ama ne kadar karışırlarsa karışsınlar, benim düşündüğüm şey şu ki Dafa uygulayıcıları kendi yollarını yürüyorlar ve de doğru düşüncelerle işlere devam ettiğiniz sürece, doğal olarak başarılı olacaksınız. Fakat, eğer aklınızı karıştırmalarına izin verirseniz, yapmanız gereken şeylerde iyi bir iş çıkaramayacaksınız. Evet, onları dava edebilirsiniz. Onları -bütün dünyanın, onların ne olduğunu görmesi için- açığa vurmak, aslında bilet satışlarında yardımcı olacaktır. Ancak insan gücünüz yeterli değilse, bu durumda, iyice düşünün ve ondan sonra devam edin. Öncelikli olarak elinizdeki ana görevle ilgilenin ve daha sonra onları mahkemeye verebilirsiniz. Ancak amaç, onlara dava açmak değildir. Amaç, onları açığa vurmaktır. Kötü ÇKP, dış dünyaya ne kadar çirkin göründüğünü anlamıyor. Örneğin Shen Yun, gösteri yapmak için nereye giderse, kötü ÇKP'nin konsolosluğu veya elçiliği, o şehire atanmış olan yabancı diplomatlara sırasıyla telefon açıp, Shen Yun'un performansını görmeye gitmemelerini söylüyor. Fakat sonuçta, gidip biletlerini satın alıp, gösteriyi izliyorlar. Çoğu, arama öncesinde performansı bile bilmiyor. Kötülüğün bu yaptığı, Shen Yun'a bir dizi ücretsiz reklam vermekle aynı hesaba gelir. Ve bu insanlar biletlerini almaya gittiğinde, neden (kötü ÇKP'nin konsolosluğunun veya elçiliğinin) bunu yaptıklarını soruyorlar ki bu da bize, onlara gerçeği açıklamak için, mükemmel bir fırsat veriyor. Epey zamandır, kötü ÇKP herhangi bir şey yapmaktan sakınırsa, bunun muhtemelen daha iyi olacağını söylüyorum çünkü bir şey yaptığı anda, skandal haline gelip işleri berbat ediyor.

Bütün söyleyeceğim bu kadar. Dafa uygulayıcılarının taşıdığı sorumluluk, ne kadar da büyük. İnsanları kurtarmak için yaptığınız projelerden ve girişimlerden her biri, Dafa uygulayıcıları tarafından önceden hareket ederek kurulup, ilerletildi ve de siz bunları gerçekleştirirken, bunların çok büyük bir etkisi oldu. Gerçeği açıklama ve insanları kurtarma [konusunda aldığınız] sonuçlar, gerçekten belirgin. Bu, beni hakikaten mutlu ediyor. Başlangıçta, belirli detaylar konusunda oldukça endişeliydim çünkü onları iyi idare edemeyeceğinizden ve karşılaştığınız güçlüklerle uğraşırken zorluk çekeceğinizden endişe ediyordum. Bu yüzden, o zamanlar çok endişeliydim. Şimdi değilim. Tüm çabalarınız iyi gidiyor ve çeşitli proje koordinatörlerini çok sık aramıyorum. Olgunlaştınız ve de işler, giderek daha iyiye gidiyor. Medya kuruluşlarınızın her birinin aldığı yol, sizi tarafınızdan açıldı. Medyanızın yönünü, siz kendiniz belirlediniz ve de yapabileceğiniz ve yapamayacağınız şeyleri iyi ölçmeyi becerebildiniz. Bu -bu konuda mükemmel iş çıkardığından dolayı- özellikle Minghui için böyledir. Durumu, başından beri, kaya gibi sağlam bir şekilde ele aldı ve hiçbir önemli sorun ortaya çıkmadı; onun gelişimi, genel olarak sağlıklı oldu. Ve tüm bunlar boyunca, sadece problemsiz kalarak, kötülüğe en ağır darbeyi indirdiniz.

Minghui'nin istikrarı, engellemeden etkilenmez durumda olması ve zamanında yapılan haberciliği, bunlar, ilk başta kötü ÇKP'yi ondan aşırı derecede nefret ettirdi. Ve şimdi, korkudan donakalıyor. Dünya insanlarına gelince, hepsi kötülüğü desteklemiyor. Kandırılmış olan insanlardan bazıları, Falun Gong'a karşıydılar ama şimdi hayranlık duyuyorlar. Bu, gerçeği açıklamanızın, gerçekten ne kadar muazzam bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. En azından, hepiniz Çin'de ve yurtdışında yaşayan uygulayıcıların durumunu ve de yer alan bilgi alışverişini görebildiniz; ve bu bilgi aracılığıyla, genel durumdan, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama durumunun genelde ne olduğundan ve kötülüğün Dafa uygulayıcılarına yaptığı zulmün detaylarından haberiniz oldu; ayrıca, Dafa uygulayıcılarının zulme nasıl direndiğinden de haberdar oldunuz. Gerçekten de Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama durumu nasıl olursa olsun, yolu iyi bir şekilde alanlar da kötü bir şekilde alanlar da olacaktır. Ancak durum ne olursa olsun, Minghui, zamanında yapılan haberciliği ile gerçekten de tamamen olağanüstü bir etki elde etti. Bu, Minghui'yi olağanüstü yapıyor ve yer alan uygulayıcılar da olağanüstü.

Hepinize teşekkür ederim! Bütün söyleyeceğim bu kadar. (Coşkulu alkış)

[1] Bu çeviride kullanılan "Minghui", tüm dillerdeki Minghui web sitelerini içerir.