Daha Azimli Olun

(Li Hongzhi, 24 Temmuz 2010 ~ Washington, DC)


(Uzun alkışlar ile herkes ayağa kalkıyor.)

Gerçekten de çok çalışıyorsunuz! (Uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor ve cevap veriyorlar: Shifu çok çalışıyor!) Çeşitli projelerdeki sorumluluklarını yerine getiren ve kişisel ortamları ve de sosyal grupları içerisinde yeminlerini gerçekleştiren Dafa uygulayıcıları, sizlere şunu söyleyeceğim: hepiniz çok çalışıyorsunuz! (Uygulayıcılar coşkulu bir şekilde alkışlıyorlar. )

Şu anda öyle görünüyor ki, Shifu'ya Fa'yı rektife etmesi konusunda ve canlıları kurtarmasına yardım etmeniz konusunda söylemiş olduğunuz şey ya da etmiş olduğunuz yemin, hakikaten gerçekleşiyor ve sizler gerçekleri açıkladığınız esnada kendinize ait rolü oynuyorsunuz. Bundaki başarıyı, aynı zamanda görevlerinizi yerine getirmek için tüm yaptıklarınızı da görüyorum. Bu tek kelimeyle olağanüstü! [Yaptığınız şeyler] bir anlık karar verilerek yapılmış bir şey değildi, ayrıca boş bir konuşmanın ardından da son bulmadı. Şu anda sizler, uzun bir zaman önce verdiğiniz sözü tamamlama ve yerine getirmenin son aşamasındasınız ve ben, Dafa uygulayıcılarının muhteşem olduğunu bu yüzden söylüyorum. Kişi buna nasıl bakarsa baksın, siz, zulümlerin en şeytanisinden geçtiniz. Şeytan ne kadar uzun süre kalırsa kalsın ve hangi hileyi kullanabilirse kullansın, bunların hiçbirinin işe yaramayacağını hepiniz görüyorsunuz. Hepinizin çok net olması gereken bir nokta var: burada, bu dünyada, tarihin şu aşamaya kadar gelebilmiş olmasının tam olarak sebebi, Dafa uygulayıcılarının canlıları kurtarması için saklanmış olmasıdır, çünkü tarihin bu kısmı kesinlikle Dafa uygulayıcılarının başarısı ve dolayısıyla da yeminlerinizi gerçekleştirebilmeniz için var olmaktadır. Elbette sadece ve sadece, yeminlerinizi gerçekleştirmeniz için değildir. Fa-düzeltmesine ve bu kozmosun sonsuz sayıdaki canlısının kaderine de -işte bu denli büyük bir şeye- bağlantılandırılmıştır. Eğer yapmanız gerekenleri iyi bir şekilde yapabilirseniz, Üç Diyar içerisindeki her şey iyi olacak ve Shifu'nun Fa'yı rektife etme sürecinde yüzleştiği engellemeler de daha az olacaktır.

Olayları gerçekleştirme sürecinde, hangi sıkıntılarla karşılaşmış olursanız olun, çarpıştığınız şeyler veya birlikte çalışırken insan takıntılarından kaynaklanan hangi engellemeler gerçekleşmiş olursa olsun, hepiniz aynı şekilde üstesinden geldiniz. Şu anda umuyorum ki, Dafa uygulayıcıları, bu sürecin sonunda, daha fazla sayıda insanı kurtarmak ve yaptıklarını daha iyi yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar; öyle ki, sahip oldukları kudretli erdem daha da büyür. Gevşememeli ve bundan çok daha iyisini yapmalısınız. Tarihin bu dönemi, Fa'yı onaylayabilmeleri amacıyla, tamamen Dafa uygulayıcıları için bırakılmıştır. Yani bir başka deyişle, insanlık sahnesi, Dafa uygulayıcılarına verilmiştir. Her şeyin burada, bu dünyada, her zamanki gibi bir iş şeklinde görünmesi veya her bir ulusun ve de insanlarının varlığını sürdürmeye devam etmesi ve her zamanki gibi etkileşim içerisinde olmaları faktörü sizi aldatmasın, çünkü bütün bunlar aslında Dafa için var olmaktadır. İnsanoğlunun sonu ile ilgili olarak, antik dönemlerden ne kadar kehanet kalmış olursa olsun, ne kadar olduğunun hiçbir önemi yok, Dafa'nın Üç Diyarı yaratmasından itibaren, insanlar, insanoğlunun sonunu bilebileceklerdi, ister açık bir şekilde olsun ister gizlice; ister büyük bir ölçüde olsun ister az bir oranda; ve toplumun gerçeklikleri arasında, ne kadar insan birtakım dünya görüşleri biçimlendirmiş olursa olsun, aslında tüm yaşamlar [insanların şu anda sergilediği şeyleri de kapsayan] en son gelişmeleri beklemekteydi. Her şeyin final aşamasına doğru ilerlediğini görebiliyorum. Sadece çok sayıda insan bu gerçeği ve onun durmaksızın ilerleyen bu sürecini kabul etmekten korkuyor; son an gelmeden önce, kurtarılması gereken yaşamların sayısı henüz olması gereken düzeye ulaşmadı ve hala ayak uyduramamış olan bir kısım Dafa uygulayıcıları da var. Bu sorumluluğun nihai sonunun hala onaylanmamış olmasının en önemli sebebi budur.

Bir başka deyişle, canlıların kurtarılması konusunda gevşememek zorundasınız ve daha iyi iş çıkarmanız gerekiyor ve daha fazla insan kurtarmanız gerekiyor, çünkü bunu yapmak tek kelimeyle ve inanılmaz derecede hayatidir. İnsanoğlu şu konuştuğum şeylerin hiçbirine şu anda inanmıyor, fakat kısa bir süre sonra, insanoğlu yavaş yavaş yakalayacak ve her şey yavaş yavaş net bir hale gelecek. Yakın bir gelecekte, bu dünyanın insanları, Dafa uygulayıcılarının insanları kurtarıyor olduklarının farkına varacaklar. Bu, sizin kesinlikle daha iyi -ve daha da büyük bir güç ile- yapmanız gereken bir şeydir. Dolayısıyla, bu durum, sizin daha iyi işbirliği yapmanızı gerektiriyor. Eğer iyi işbirliği yapma konusunda başarısız olursanız, şeytan gerçekten de sizin zayıflığınızdan istifade eder ve çok büyük kayıplar yaşarsınız. Kayıplar, hem kişisel uygulama anlamında hem de canlıları kurtarmak için olan grup projeleri anlamındadır.

Bildiğiniz gibi, eğer yaptıklarınızı iyi bir şekilde yapamazsanız, başlamak için çok çabaladığınız ilk girişimleriniz şeytan tarafından mahvedilecek, tüm çabalarınız boşa çıkarılacaktır. Eğer iyi işbirliği yapmazsanız, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri etkin bir şekilde sürdürmeyi başaramayacaksınız. Sıklıkla şu olur. Bazı girişimler herkesin birlikte çalışmasını gerektirdiğinde, insanların ilk yaptığı şey durmadan tartışmak olur, herkes kendi fikirlerine yapışıp kalır ve netice, meselelerin çözülememesi olur; ve sonuç olarak Dafa uygulayıcıları bir çok şeyi sonuçlandıramazlar veya kötü bir iş çıkarırlar. Bunun birkaç sebebi vardır. Dafa uygulayıcılarının olağanüstü olduklarını ve onların farklı dünyalardan gelen krallar olduklarını söylüyorum, dolayısıyla tabii ki kendinize ait görüşleriniz ve çok sayıda yetenekleriniz bulunmaktadır. Fakat işbirliği gerektiğinde, eğer herkes kendisine ait şeyleri yaparsa bir işe yaramaz. Bir ittifakta, bir şeyleri tamamlamak için beraber çalışmanız gerektiğinde, herkes onun üzerinde çalışmalıdır. Peki, o zaman meseleler tam olarak nasıl ele alınmalıdır? Gerçek şudur ki, hiç kimsenin bakış açısı kusursuz değildir, ayrıca hiç kimsenin düşüncesi mükemmel bir parlaklığa da sahip değildir. Önemli meselelerde, bir kişi bazı konuları gündeme getirdiğinde veya bazı problemleri çözmeye çalıştığında ya da gelişim için birtakım öneriler ortaya koyduğunda, o kişinin çıkış noktasının sağlıklı olduğunu hissettiğimiz müddetçe ve yapılacak şeyler genel anlamda mantıklı olduğu sürece, onu aktif bir şekilde desteklemeliyiz.

O durumda, daha iyi bir işbirliği sağlamak için, o farklı görüşleri ortaya sürdüğünü söyleyen kişiler oluyor ve eğer fikirleri kabul edilmez ise, birlikte hareket etmeyi zor buluyorlar. Fakat durum bu olmamalıdır. Bir Dafa uygulayıcısının doğru düşünceleri, Fa'dan kaynaklanır ve sizin uygulamanız -bir insan olarak- fikirlerinizin ne kadar harika olduğu veya yaklaşımınızın ne kadar parlak olduğu anlamına gelmemektedir. Ondan ziyade, sizin uygulamanız, zorlukların karşısında doğru düşüncelere sahip olup olamadığınız ile ilgilidir. Bir kişinin ortaya sürdüğü fikir veya o kişinin yaklaşımı eksik ise o zaman koordinatörün oluşturduğu bir ortamda, proje için çalışan o kişi ile mantıklı bir biçimde tartışabilirsiniz. Fakat gündeme getirdiğiniz konu üzerinde hemfikir olunmadığında veya kabul edilmediğinde ve siz işlerin yapılması için kendi yaklaşımınızın daha ideal olduğunu hissettiğinizde, negatif olur ve pasif davranmaya başlarsınız. Aslında, bir Dafa uygulayıcısı olarak, eğer bu gibi durumlarda düşünceleriniz doğru ve erdemli ise ve düşündüğünüz şey xiulian hakkında ise, sorumlu olmak ile ilgiliyse ve onun nasıl daha iyi bir şekilde yapılacağı ile ilgiliyse, o zaman eksik olduğunu düşündüğünüz şeyi sessizce almalı ve onu iyi bir şekilde yapmalısınız. Aslında bir Dafa uygulayıcısı meseleyi bu şekilde ele almalıdır. Eğer bütün Dafa uygulayıcıları meseleleri bu şekilde ele almayı başarabilirlerse, oradaki her şey çok ama çok iyi ilerleyecektir, buna hiç şüphe yoktur.

O yüzden bazı kişiler: "Fakat öyle olursa, bütün beğeniyi o kişi elde etmeyecek mi?" şeklinde düşünüyor. "Bütün kudretli erdem onun olmayacak mı?" Hayır, öyle değildir. Biliyorsunuz, bizim yaptığımız şeyler insanların görmesi için değildir, ayrıca birtakım proje koordinatörlerinin görmesi için de değildir veya bazı Dafa Derneği koordinatörlerinin görmesi için de değildir, öyle değil mi? Eğer görmesini istediğiniz kişi Shifu ise, onun ana vücudu sizin tam önünüzde durmuyor, peki o zaman kimin görmesini umut ediyorsunuz? Sizler bunu sayısız Tanrıların önünde gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca Shifu'nun Fa Bedenleri de izliyor ve kozmosun sayısız canlıları gözlerini dikkatle size dikmiş her bir düşüncenizi ve zihinsel aktivitenizi izliyorlar. Peki, o zaman kime gösteriş yapmayı umuyorsunuz? Fa'yı onaylama süreci içerisinde yapmakta olduğunuz birçok harika şey, kozmosun tarihinin bu parçasında kayıt altına alınıyor -tek bir uygulayıcı ile ilgili olan şeyler bile atlanmadan. Fakat eğer yüzeysel, sıradan insanlarla ilgili şeylere odaklanırsanız, o zaman takıntı yapar ve insani düşünme biçimini kullanırsınız. Bu gibi şeylere önem vermeyin. Eğer eksik olduğunu fark ettiğiniz şeyi sessizce tamamlamayı başarabilir, yapılması gereken şeyi sessizce yapabilir ve olması gerekenden birazcık daha kötü yapılmış olduğunu gördüğünüz şeyi sessizce iyi bir şekilde yapabilirseniz, o durumda sayısız Tanrılar size muazzam bir hayranlık gösterecek ve o kişinin tek kelimeyle olağanüstü olduğunu haykıracaklardır. Olayları sadece bu şekilde yapmak bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şey olarak kabul edilir. Dolayısıyla, bu bakış açılarından bir tanesidir. O durumda, Dafa uygulayıcıları olarak, işbirliği yapılması gerektiğinde ve tartışmalar uzayıp gittiğinde veya insanlar bir karara varmadan tartışmayı sürdürdüğünde, konuyu anlatmış olduğum şekilde ele almanız gerekmektedir. Ve böyle yaptığınız zaman, şeytan engelleme yaratmak için herhangi bir yol bulamayacaktır.

Ayrıca anakara Çin'in dışındaki Dafa uygulayıcıları ile ilgili bir koordinasyon meselesinin de altını çizmek istiyorum. Bu, daha önce ayrıntıları ile dile getirmediğim bir şey, bunun sebebi ise olgunlaşmanızı ve takip edeceğiniz kendinize ait yolu bulmanızı istiyor olmam idi; tüm Dafa uygulayıcıları yüksek seviyeli dünyaların kralları oldukları için, her biri, keşfederek ve onaylayarak Fa'dan gelen anlayış ile aydınlanmak zorunda oldukları şeylere aydınlanmak zorundalar. Dolayısıyla, olayların şu anda nasıl olduğuna gelince, verilmiş olan zaman artık yeterli uzunlukta. Sizler 10 yıldan fazla bir zamandan geçirildiniz dolayısıyla [sizin konunuza gelince] onun sona erdiğini ve bittiğini söylemek istiyorum. O yüzden şunu söylemek istiyorum, bugünden itibaren her bir projenin ana koordinatörü -en baştaki koordinatörü- o projenin temsilcisidir. Bu durum, her bir bölgenin Dafa Derneğinin ana koordinatörü için de geçerlidir. O kişi, onun temsilcisidir. O koordinatör her ne yaparsa, sizden ne isterse veya neye karar verirse -onu koşulsuz bir şekilde yerine getirin. (Coşkulu alkış) Bugünden itibaren.

Bunu koşulsuz olarak yerine getirin. Söylediğim şeyi anlıyor musunuz? Birçok durumda, insanlar fikir çatışmalarını gereğinden fazla uzattığında, olması gereken şey, koordinatörün o konudaki tavrını ortaya koyması olmalıdır ve bunun ardından da sizin yapacağınız şey odur. Dahası, birçok şeyde, size danışmadan dosdoğru gidebilmeli ve sizin yapacağınız görevleri belirleyebilmelidir. Peki, bunun sebebi nedir? Önceden, sizler birçok durumda ileri geri tartışırken, ben, bu konudaki görüşlerimi ifade etmemiştim, çünkü bilinçli olarak, kendi düşüncelerinizi geliştirmenizi ve kendi yolunuzu oluşturmanızda başarıya ulaşmanızı sağlamak istemiştim. Fakat şimdi size yeterli zaman verildi ve şu anda artık sahip olmanız gereken şeye sahipsiniz. Bu yüzden, o durumdan geçme vakti geldi. Genel anlamdaki koordinasyondan Shifu ve küresel Dafa Derneği sorumludur ve eğer bir durum belirirse, Shifu veya Dafa Derneği o kişi ile konuşacaktır. O kişinin sadece yukarıdan arayanlara cevap vermesi gerekmektedir. Uygulayıcılarımızın uygulama durumlarını düzeltmeleri gerekiyor ve bugünden itibaren uygulamanızı artık bir gözünüz koordinatörün üzerindeyken yapmamalısınız. Şu andan itibaren koordinatörün uygulamasını ne kadar iyi yaptığı veya insanları ne kadar iyi yönlendirdiği konusunda bir başka kelime daha etmemeli ve artık gözünüzü ona dikmemelisiniz. Kendinizi geliştirmeye geri dönmeli ve kendinizi, benim şu anda söylediğim doğrultuda geliştirmelisiniz. Hepiniz şu anda bunu yapmalısınız. Kendinizi geliştirmeye başlayın.

O yüzden, bir projenin ana koordinatörü [hangi projeye öncülük ediyor olursa olsun] veya farklı bölgelerdeki Dafa Derneklerinin koordinatörleri ne yapıyorsa, yapmanız gereken tek şey, onları takip etmek ve aynı şeyleri yapmaktır. Peki, onlar bizim prensiplerimizin karşıtı olan şeyler yapacak mıdır? Yapmayacaklardır, kesinlikle yapmayacaklardır. Bundan kesinlikle eminim. Bunu çok net bir biçimde görebiliyorum, çünkü Dafa uygulayıcıları çok uzun süren bir olgunlaşma sürecinden geçtiler. Bu türden problemler olmayacaktır. Eğer bu gibi problemler gerçekten de belirirse, o kişi kim ise, Dafa Derneğinin onu değiştirmek için herhangi bir endişesi olmayacaktır. Fakat insanların değiştirilmesi konusunu düşünmeyin, çünkü insanları değiştirmek büyük ihtimalle imkân dâhilinde değildir. (Herkes gülüyor.) Dafa'nın çeşitli koordinatörlerini olgunlaştırmak kolay bir iş değildir. Bütün bu geçen yılların ardından, Dafa uygulayıcıları kendilerine has benzersiz çalışma ve işleri halletme yöntemlerine sahip olacaklardır. Siz xiulian uygulayıcısısınız ve bu perspektiften bakıldığında, sizler sıradan insanlarla tamamen eşit ya da onlarla aynı değilsiniz. Bütün bu 10 yıl boyunca, koordinatörler olgunlaştılar ve şunu söyleyeceğim ki, şu an oldukça olgunlar. Şu anda bu probleminizi çözdüm, koordinatörler yaptıklarını iyi şekilde yapacaklar. Çünkü dışsal engellemelerden kaynaklanan saldırılar şu anda az ve koordinatörler Dafa işlerini kapsamlı bir biçimde düşünecekler; artık enerjilerinin büyük bölümünü daha fazla ilişkileri ve sizler arasındaki ilişkileri nasıl en iyi şekilde düzelteceklerini anlamaya çalışarak harcamayacaklar. Ondan ziyade, enerjilerini, Dafa projelerinin meyve verip vermediğine ve Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyleri iyi bir şekilde yapıp yapmadıklarına harcayacaklar. Taşıdıkları yük azalacak ve asıl işlerine devam etmek için daha çok zamanları olacak. Dafa uygulayıcıları, sizlere gelince, koordinatörlere odaklanmamalı, ondan ziyade, tamamen kendinize odaklanmalısınız; nasıl daha iyi işbirliği yapacağınıza, yaptıklarınızı daha iyi yapmaya ve yapmanız gereken şeyleri bitirmeye odaklanmalısınız. Bugünden başlayarak olayların böyle bir durum içerisinde olması gerekmektedir. Burada, bu konferansta bunu size resmen açıklamış bulunuyorum ve bugün buraya gelmemin sebebi, özel olarak bu konu hakkında konuşmak içindi.

O yüzden bugünden başlayarak, işleri yapma biçimlerinizi değiştirmeniz ve anlattığım gibi davranmanız gerekmektedir. Peki, bunu yaparak ne umuyor olabiliriz? Birçok durumda, kararlar hızla verilecektir, işler yapılırken büyük bir güç olacak, eldeki hazır işler hızla tamamlanacak. Bu yaklaşım, canlıları kurtarmak için yaptığımız her şey için faydalı olacaktır ve hem Fa'yı onaylamak için yaptığımız birçok şeyde büyük değişimler görülecek, hem de canlıları kurtarmak için yaptığımız işlerin kalitesinde ve ilerleyişinde büyük değişimler olacaktır. O yüzden, bu andan itibaren, olayları az önce konuşmuş olduğum şekilde ele alacağız.

Bugün burada çok sayıda Dafa uygulayıcısı olduğu için, genel olarak Fa konferanslarında yaptığımız gibi soru kâğıtçıklarından faydalansaydık, muhtemelen 2 saat bile yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum, eğer daha sonra belirli bir proje ile ilgili bir toplantınız varsa gelebilirsiniz ve onun içeriği ile ilgili konuşabilirim ve bu şekilde, belirli konularınızı hedefleyebilirsiniz ve onlarla ilgili konuşabiliriz. Eğer az önce anlatmış olduğum şeylere itirazlarınız varsa, görüşlerinizi çeşitli kanallar vasıtası ile ifade edebilirsiniz. Fakat şunu düşünüyorum: hepiniz "Fa'yı rektife etmesi için Shifu'ya yardım amacıyla buradasınız." Sizin kendi cümlelerinizi kullanıyorum. Dolayısıyla size şunu sormak istiyorum: Fa'yı rektife etmesinde Shifu'ya hakikaten yardım etmek istiyor musunuz? "Shifu ne derse biz sadece onu yapacağız" diyor ve "Shifu her ne istiyorsa biz sadece onu yapacağız" diyorsunuz. O zaman size şunu söylüyorum: benim istediğim şey budur! (Coşkulu alkış)

Madem bu kadar çok şey söyledik, sırası gelmişken birkaç şey daha söyleyeceğim. Yani şöyle ki, "Shifu her ne istiyorsa biz onu yapacağız" ifadesi hakkında konuşacağım. Gerçeği söylemek gerekirse, dudaklarınızdan: "Shifu her ne istiyorsa sizin onu yapacağınız" cümleleri dökülüyor fakat gerçek olaylar ile yüz yüze geldiğiniz zaman, ağzınızdan dökülmüş olan şeyler siz farkında olmadan solup gidiyor. Olaylar hakkında daima kendinize ait düşünceler taşıyorsunuz ve düşüncelerinizin kendi gerçekliklerine ve kendi durumlarınıza benzer olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat bu doğru değildir. Şunu unutmamak zorundasınız: tarihin şu anki dönemi, Fa-düzeltmesi için saklandı ve Dafa uygulayıcılarına canlıları kurtarmaları ve kendilerini mükemmelleştirmeleri için verildi. İnsanların, "insani düşünme biçimleri ile" hayal ettiği gibi basit değildir. Bir diğer şey de şudur. İnsanlar daima şu şekilde düşünüyor: "Shifu ne istiyorsa, biz onu yapacağız, fakat hadi onu biraz daha iyi yapalım" ve bu durum yine, Shifu'nun istediği şeyi değiştiriyor olmaktır. Durumun bu olduğu her defasında, insani takıntılar iş başındadır ve o, bir engelleme vazifesi görür.

Ayrıca, Shen Yun biletlerinin satış konusu da var. Şu anda toplumun yüksek tabakasına odaklandığımızı ve toplumun kilidini, sadece kendimizi kültürel-toplumun bir parçası haline getirerek büyük ölçüde kırabileceğimizi, daha geniş bir etki yaratabileceğimizi, daha fazla insanın katılmasını sağlayabileceğimizi ve daha fazla insanın kurtarılmaya gelmesini sağlayabileceğimizi söylemiştim. Fakat o durumda da, her türden itirazda bulunan insanlar oluyor. Bazı insanlar bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylüyor. Fakat durum kesinlikle bu değildir. Örneğin Shen Yun firmalarından biri şu anda Batı Amerika'da gösteriler sergiliyor ve bilet fiyatları neredeyse yüksek fiyatlı biletlerin temelinde ayarlandı. İnsanlar ilk başta bilet satmaya başladıklarında, satın alan çok fazla sayıda insan yoktu. Bunun çeşitli sebepleri vardı, bunlardan biri, Temmuz ve Ağustos aylarında birçok insanın tatilde olması, öğrencilerin okullarının kapalı olması, çok sayıda seçkin ailenin deniz kenarında olması, kimilerinin tekne gezintisinde iken kimilerinin de bir yerlerde bir araya toplanmış veya arkadaşlarını ziyarete gidiyor olmaları idi. Dolayısıyla, durum ne olursa olsun, birtakım şeylerle meşguller ve bu yüzden de etrafta çok sayıda insan yok. Ve bu durum daha az sayıda insanın gösteriyi izlemesi anlamına geliyor. Problemin asıl sebebi budur. Eğer şimdi gidip bilet fiyatlarımızı düşürürseniz, hala gelip izleyecek çok sayıda insan olmayacaktır. Meselenin özü budur.

Net olmanız gereken bir şey var. Ben bir şey yapmak istediğim zaman, o şey, kesinlikle sizin onun uygunluğunu tartışmanız için olan bir şey değildir. Eğer ben bir şeyin belirli bir yol ile yapılmasını söylüyorsam, o zaman siz sadece onu yapmak konusunda endişeli olmalısınız. Çünkü ben bir şeye karar verdiğimde, bu durum sadece benim bir kaç kelime söylemiş olmam kadar basit bir mesele değildir, ayrıca seçmiş olduğum yaklaşım tarzı da hiçbir şekilde basit bir şey değildir. Birçok şeyi ayarlamam gerekmektedir ve Tanrısal varlıklar bile benim rehberliğimi takip etmektedir. Fa-düzeltmesinde birçok şey değişiyor, fakat eğer siz onları kabul edemediğinizden dolayı başkalaştırır ve sürekli olarak her şeyi değiştirmek isterseniz, durum derhal büyük bir karışıklığa dönecektir. Ufacık bir değişiklik bile, karmaşa ile sonuçlanacaktır. Shifu onları nasıl yapmak istiyorsa o şekilde yapacağız demiyor muydunuz? (Herkes gülüyor.) Peki o zaman nasıl oluyor da Shifu'nun istediği şeylere itiraz edebiliyorsunuz? Eğer Shifu'nun fikri gerçektende uygulanabilir olmasaydı, o zaman Shifu bunun sorumluluğuna katlanacaktı! Size uygulanabilirmiş gibi görünsün veya görünmesin, sadece bir deneyin ve görün. Çoğunuz burada, Batı toplumunda yaşıyor olsanız da, aslında, bu ortamı gerçek anlamda anlamıyorsunuz. Parti kültürünün size aşılamış olduğu düşünme biçimini değiştirmeniz gerekiyor ve Çin'in dışındaki normal dünyada hayatın nasıl işlediğini daha iyi anlamanız gerekiyor. İnsan düşünme biçiminin sürekli olarak işleri engellemesine izin vermeyin. Olayları gerçekten de Shifu'nun istekleri doğrultusunda yapmaya çalıştığınız zaman, fakat onu doğru bir şekilde yapmadığınız zaman, hala bir işe yaramayacaktır. Shifu sizlere, dikkatinizi yüksek tabakaya odaklamanızı söyledi, fakat siz hala yüksek tabakaya ait olmayan yerlere gitmeye devam ediyorsunuz. O yüzden doğal olarak, işler yürümüyor. Ve tabii ki, bu durum sizin gerçek anlamda işbirliği yapmadığınız anlamına geliyor. Eğer Shifu sizden yüksek tabaka üzerinde çalışmanızı istiyorsa, sadece doğru düşünceler ile bunu yapın ve kesinlikle başarıya ulaşacaksınız.

Elbette, fikrimi ortaya koymak için sadece bir örnek resmediyordum. Çok da net olmadığınız birçok husus var. Netlik kazanma süreci, çok fazla uzamamalıdır. Shifu bir şeyleri nasıl yapmak istiyorsa o şekilde yapacağınızı söylemek, sadece "sözde bağlılık" anlamına gelmez. Bununla birlikte, [Shifu tarafından rehberlik edilmemiş olan] başka inisiyatiflere gelince, -tartışmalara karıştırılmış olsanız da veya farklı düşünceler ile uğraşıyor olsanız da- olayları ne şekilde ele alacağınız sizin kendi işinizdir. Fakat konu Shifu'nun yapmak istediği şeylere gelince, sizler gerçekten onun uygun olup olmadığı üzerinde tartışamazsınız. Sadece onu nasıl daha iyi bir şekilde yapabileceğinizi tartışacağınız bir alanınız vardır. Bu konuda hakikaten net olmak zorundasınız.

Bir Fa konferansı düzenlenmediğinden bu yana birazcık zaman geçti, büyük çaplı bir konferans bir süredir yapılmamıştı. Yani bu durum farklı bölgelerdeki uygulayıcılarımızın bir araya gelmeleri için bir fırsatları olmadığı anlamına geliyor. Bugün sunulan kâğıtların -tecrübe paylaşımlarının- kalitesinin oldukça iyi olduğunu duyuyorum ve herkes Fa konferansının iyi gittiğini hissediyor. Bundan fazlası var. Bütün bunlar Dafa uygulayıcılarının giderek daha olgun bir hale gelmiş olmaları faktörünün bir sonucudur ve birçok şey, Fa prensiplerinin kesin netliği anlamında, giderek daha da net bir hale geliyor. Dolayısıyla, xiulian uygulama durumunuzun buna çeşitli şekillerde yansıyacağı kesindir. Dafa uygulayıcılarının uygulama durumları -ve Dafa uygulayıcılarının genel anlamdaki durumları da- gelecekte giderek artan bir şekilde daha iyi olacak. Bu kesindir. Eğer hepiniz az önce bahsettiğim beklentileri yakalayabilir ve karşılayabilirseniz, o zaman farklı bölgelerde bulunan Dafa uygulayıcılarının uygulama durumları da aynı şekilde değişime uğrayacaktır. Dolayısıyla bugünden itibaren, kendi bölgenizdeki ana koordinatörlerin veya projelerin ana koordinatörlerinin yapmak istedikleri şeyler üzerinde anlamsız yere tartışmamalı veya ona meydan okumamalısınız. Sadece, onların karar verdiği şeyi yapmalısınız, çünkü olaylarla Shifu'nun Fa Bedenleri ve sayısız Tanrılar ilgilenmektedir.

Sizler ana koordinatörü sorguladığınızda, aslında o projenin kendisini sorguluyorsunuz. Yani nasıl? NTDTV'yi örnek olarak ele alalım. NTDTV'nin genel koordinatörünün kim olduğunu biliyorsunuz. Diyelim ki, insanlar NTDTV'nin genel koordinatörünün problemleri olduğunu söylüyor. Onun hakkında şüpheleriniz olduğunu varsayalım; veya onun çok yetersiz olduğunu söylüyor ve ardından da onu değiştiriyorsunuz diyelim. Sizlere şunu söyleyeceğim: eğer böyle bir şey olsaydı, NTDTV'nin, kurulduğu günden bugüne dek yapmış olduğu her şey yok olup giderdi; Fa'yı onaylamak ve yaşamları kurtarmak için o projede yer almış olan kişilerin yapmış olduğu her şey başarısızlıkla son bulurdu. Yok olup giderdi. Proje artık var olmaz ve oluşturmuş olduğunuz kudretli erdemin veya yapmış olduğunuz şeylerin hiçbiri kabul edilmezdi. İşte bu denli ciddidir. O zaman, kişi genel koordinatörün nasıl oluyor da bu denli büyük bir şeyi yönetiyor olduğunu sorabilir. Bunun sebebi, onun kendisini özellikle çok iyi geliştirmiş olması mıdır? Bunun ille de böyle olması gerekmez. Bu durum, onun projeyi işletmiş olması, rehberlik etmiş olması ve o projenin ona dayandırılmış olması faktörü yüzündendir. Herkes sadece, zaten başlamış olan o proje içerisinde Fa'yı onaylamakta, kendi işini yapmakta ve elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Sıradan insan toplumunda bulunan bir şirkette yapılan uygulama ile aynıdır: patronunuz sizin yüzünüzden kudretli erdem elde etmez, fakat siz, o ortamda, kendi kudretli erdeminizi oluşturursunuz.

Bir projenin genel koordinatörünün kendisini iyi bir şekilde geliştirmiş olması önemlidir. Eğer o kişi kendisini iyi bir şekilde geliştirme konusunda başarısız olursa, bütün projeyi etkileyecektir; işin durmasına sebep olacak ve orada birçok zorluklar oluşacaktır. O yüzden, bu da kritiktir. Fakat söylendiği gibi, Dafa Derneği, o kişiden sorumludur ve eğer Shifu bir sorun görürse onunla konuşacaktır. O yüzden kendinizi bununla sıkmanız gerekmiyor. Bununla birlikte, herhangi bir projenin ana koordinatörleri için konuşacak olursak, aslında tüm projelerin hepsi aynı derece önemlidir. Diğer kişilere gelince, [Çevirmenin notu: ana koordinatör dışındaki kişiler] onu değiştirerek ve tekrar en baştan başlayarak, o proje üzerinde 10 yıldan fazla bir zamandır süren uygulamanızı tamamen boşa çıkarmamalısınız, çünkü bir zamanlar sahip olduğumuz o vakit veya aynı fırsatlar tekrar olmayacaktır. Kudretli erdeminizi [inşa etmiş olduğunuz kudretli erdeminizi] veya Fa'yı onaylama konusunda elde etmiş olduğunuz başarılarınızı veya canlıları kurtarırken öncülük etmiş olduğunuz tüm o şeyleri yok etmemelisiniz. O yüzden, bir kişiyi diğeri ile değiştirme gibi konuların üzerinde veya eğer koordinatör yetersiz ise ne yapacağınız gibi konuların üzerinde fazla durmamalısınız. Eğer bu düşünceleri gerçekten etkilerseniz, tesirde bulunacak olan şeyler muazzam olacak ve şu ana kadar yaptığınız her şey tamamen başarısızlıkla son bulacaktır. Fakat ana koordinatör olan kişi gerçekten de kötü bir iş çıkarıyorsa ve gerçekten de istenildiği gibi olamıyorsa, o zaman Shifu konuyu daha farklı şekillerde ele alacaktır. Eğer ben bir kişiyi gerçekten de değiştirseydim, onu destekleyen sınırsız sayıda Tanrılara sahip olurdum ve olaylar, siz kudretli erdeminizi kaybetmeden, yeniden ayarlanmış olurdu. Fakat bunlar keyfi olarak yapılabilecek olan değişiklikler değildir. Ana koordinatör kesinlikle gereksiz yere değiştirilmemelidir. Büyük bir hata yapmadığı sürece veya öteki tarafa kaymadığı sürece, kesinlikle değiştirilemez.

Bugün bu meseleyi açıklığa kavuşturmuş oldum. NTDTV örneğini kullandım, fakat o sadece bir örnekti. Söylediğim şeyler tüm diğer projeler için de geçerlidir. Sürekli olarak koordinatörün uygulaması üzerine odaklanmayın. Bugünden itibaren, durmaksızın koordinatörde hata bulmaya çalışmamalısınız. Eğer toplum içerisindeki işinizde sürekli patronunuza karşı çıksaydınız, derhal işten atılırdınız. Bütün bu yıllar içerisinde ben niçin koordinatörleri hiç değiştirmedim? Birincisi, onları geliştirip kıvama getiriyordum. Ve ikincisi de, o kişinin o proje için son derece önemli olmasıdır. O kişiyi değiştir ve o proje bitsin. Daha en başından beri inşa etmiş olduğunuz her şey, tekrar yeni bir şey haline gelir ve tüm Dafa uygulayıcılarının o proje için önceden yapmış olduğu şeylerin tamamı silinip giderdi ve artık var olmazdı. İşte bu kadar kritiktir. Yaptığınız her şeyin değerini bilmelisiniz, çünkü o durum, kendi değerinizi bilmeniz anlamına gelmektedir! Shifu'nun sözlerini aklınızdan çıkarmayın! (Alkış)

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Hepinize teşekkür ederim! (Coşkulu alkış) Dafa uygulayıcılarımız, koordinatör olmayan fakat çeşitli projelerde yer alan ve birlikte çalışmak zorunda olanlarınız, bugünden başlayarak, gerçekten birlikte iyi bir şekilde çalışmanız ve Fa-düzeltmesinin ilerleyişinin taleplerini karşılamanız gerekiyor. Umarım hepiniz daha iyi iş çıkarırsınız. Hepiniz muhteşemsiniz. Sizler -bugüne ulaşana dek- en acımasız ve en şeytani durumların arasından sıyrıldınız ve dahası, bütün bunlarla birlikte, Fa'yı onaylıyor, gerçekleri açıklıyor ve yaşamları kurtarıyorsunuz. Sahip olduğunuz kudretli erdemin miktarının farkında olmayabilirsiniz, fakat bu kozmostaki yaşamlar şimdiden size hak ettiğiniz saygıyla bakacaklarını biliyorlar.

Hepinize teşekkür ederim! (Salon ayağa kalkıyor, uzun süren güçlü alkışlar yükseliyor.)