2013 Büyük New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 19 Mayıs 2013)


(Herkes ayağa kalkıyor ve coşkuyla alkışlıyor.) Günaydın! (Uygulayıcılar devam ediyor: Günaydın Shifu! Alkış devam ediyor.) Vay canına, sanırım bu yıllardır düzenlediğimiz en büyük Fa konferansı (Alkış) Çok sayıda insan gelmiş. Bazı insanların anakara Çin'den geldiğini de duydum. Bu, Dafa uygulayıcılarının Fa Konferansıdır. Dafa uygulayıcılarının xiulian uygularken birbirlerinden ilham almaları açısından en iyi ortam budur. Konferansta paylaşılanlar yoluyla, eksiklerinizin nerede olduğunu anlayabilirsiniz, ayrıca diğerlerinin güçlü taraflarını görebilir ve onların üzerinde gelişebilirsiniz.

Dafa uygulayıcıları için, takip edilecek gerçek bir rol model yoktur. Herkes kendisini geliştiriyor ve her bir kişi kendi yolunda yürümek zorundadır; faydalanılacak ya da takip edilecek herhangi bir örnek yoktur. Sadece, davranışlarınızda Fa'yı ne şekilde takip edeceğiniz konusu vardır. Her bir kişi, olaylar konusunda, kendisine ait farkındalıklar ve duygular taşıyor. Dolayısıyla, bir şeylerle karşılaştığınız zaman, herkes onu aynı şekilde anlayacak, herkes konuya aynı şekilde yaklaşacak ya da konuyu aynı şekilde ele alacak gibi bir şey yoktur. Büyük ihtimalle böyle bir şey olmayacaktır. Çünkü insanlar farklı düşünme biçimlerine sahiplerdir ve kişinin düşüncelerinin orijini karmaşıktır. Kişinin olaylar hakkındaki farklı anlayışlarına, algılayışlarına ve hislerine ek olarak, her bir insanın sahip olduğu çeşitli fikir ve kanılar uzun bir zaman sürecinde biçimlenmiştir -bir kişinin algılayışına, farkındalığına ya da anlayış karakteristiğine yönelik unsurların birçok yönü- bütün bu şeyler oldukça karmaşıktır ve işte bu sebepten dolayı aynı kişiliğe sahip olan iki kişiyi bulmak bile zordur. Bir kişinin yaptıklarını kopyalamak sadece yüzeysel bir kopyalama durumudur ve konunun özü, büyük ihtimalle aynı olmayacaktır.

Dahası, ben herkesin kendi çabası ile Tamamlanmaya ulaşmasını umut ediyorum. Burada oturan herkes bir uygulayıcıdır, çünkü bu bir Fa konferansı. Ayrıca burada çok sayıda yeni uygulayıcı da var. Shifu burada ihtimal dışı olan bir şeylerden bahsetmiyor. Bir canlı, ortada hiçbir sebep yokken, aşağı gelip bir Dafa uygulayıcısı olamaz. Bu kozmosta sınırsız sayıda canlı var olmaktadır. Burada gerçekleşen birçok önemli şeyin yanı sıra, buraya gelmiş olanlar büyük ihtimalle Krallardır. Bu sebepten dolayı, kendi yollarında yürümeleri anlamında ve kendi aydınlanmaları yoluyla kudretli erdemlerini onaylatmaları anlamında, olayları anlamak için kendi yollarında yürüme sürecinden geçmek zorundadırlar; kendi uygulama süreçlerine sahiplerdir; kendilerine ait faktörleri ve özellikleri vardır. Dolayısıyla, her bir kişi kendi yolunda yürümek zorundadır. Ve bu aslında, kısmen, Dafa uygulayıcıları arasında her türden durumun niçin ortaya çıkmış olduğunu, uygulama içerisinde farklı anlayışların neden belirmiş olduğunu ve birlikte çalışırken neden ihtilaflar yaşandığını açıklamaktadır.

Elbette, bir Dafa projesi içerisinde yapılması gereken bir şey olduğunda, proje için yapılması gereken şeylerin gerçekleşmesi için kendinize ait unsurları bir kenara bırakmalısınız. Bu, ilk önceliktir. O yüzden işbirliği yapmalısınız. Fakat o görevi tamamlarken, olayları ele alış biçiminizi de o işe katıyorsunuz ve bu da xiulian'de sizin kendi yolunuzda yürüyor olmanızın bir yansımasıdır. Shifu bunu kabul edip onaylıyor ve bunda yanlış olan bir şey yoktur. Her bir kişinin olayları bu şekilde gerçekleştireceği kaçınılmazdır. Bir kalıptan çıkmışsınız gibi hepinizin aynı olması mümkün değildir. Dolayısıyla, karşılaşmakta olduğunuz zorluklar ve testler, xiulian uygulama yolunda tosladığınız şeyler -ne türden bir yol olursa olsun, ister zor, ister iniş çıkışlı ister belirsiz- hepsi sizin göksel mertebenizi oluşturmak, onaylatmak ve sizin en nihai Tamamlanmanızı ve de ulaşacağınız her şeyi ispatlamak içindir.

Xiulian uygulama sürecinizde birçok zorluktan ve birçok testten geçiyorsunuz ve bunu, benzeri görülmemiş bir zulüm olarak isimlendirdiğim bir durumdan geçerek başarıyorsunuz. Bildiğiniz gibi, Hıristiyanlar 300 yıl zulüm gördüler ve Budistler beş zorluktan geçtiler, Buda Sakyamuni ile orijinal Brahmanizm arasındaki çatışma, o zamanlar oldukça şiddetliydi. Fakat onlar bu şeytani ÇKP kadar acımasız değillerdi. Bu durum yüksek seviyelerde bulunan eski güçler tarafından yönlendiriliyor. İnsan toplumu içerisinde, "erdemli ile kötü" bir arada olmak zorundadır; "iyi ile kötü" ve "iyi ile şeytani" bir arada var olmaktadır. Onlar bir denge oluştururlar. Eğer iyilik olmasaydı, insanlar kötünün ne olduğunu bilmeyeceklerdi; eğer kötülük olmasaydı, insanlar iyiliğin ne olduğunu bilmeyeceklerdi. Xiulian uygulamasında, "iyilik" insanlara bir standart sağlıyor iken, "kötülük" ise uygulayıcılara standarda ulaşma yolunu anlama imkânı sağlar. Bu, xiulian içerisinde uygulayıcıların mükemmelliğe ulaşmasını sağlar ve bunlar, uygulayıcıların kendi varlıklarını yükseltmeleri için, insan dünyasında sağlanan önemli durum ve koşullardır. Bu durum, insan toplumu yaratılırken belirlenen bir şey idi: eğer xiulian uygulamak istiyorsanız, bu şekilde yapılmak zorundadır. Fakat eski güçler insan dünyasının bu özelliğinden istifade ettiler ve bunu mutlak bir unsura dönüştürdüler.

Dünyanın bu özelliği, kozmostaki diğer boyutlarda görülebilecek bir şey değildir. Sadece bu insan dünyası ortamında, iyilik ile kötülüğün bir arada var olduğu bu ortamda, her şey bu denli dramatik bir şekilde kendini gösteriyor. Ve sadece bu sebepten dolayı insanlar xiulian uygulayabiliyorlar. Elbette sadece bu gibi şeylerden ibaret değildir, başka şeyler de var. Aynı zamanda yanılsama, acı çekme ve duygu gibi elementler de var olmaktadır. Eski güçler kesinlikle bu durumdan istifade ettiler ve Dafa uygulayıcılarına uygulanan bu kapsamlı zulmü bir test olarak yarattılar. Onların tanımladığına göre, güya böyle yaparak Tamamlanmaya ulaşma kapasitesine sahip olan Dafa uygulayıcılarına olanak sağlıyorlar. Elbette şu anda, Shifu'nun size sıkça söylediği gibi, eski güçler tarafından düzenlenen şeyleri onaylamadığımı ve kabul etmediğimi söylüyorum. Benim kendime ait canlıları kurtarma yöntemlerim vardı ve kendimle birlikte istediğim şeyleri de getirmiştim. Fakat eski güçler gizlice, kendi başlarına, tamamen farklı şeyler yaptılar. O nedenle az önce bahsetmiş olduğum gibi, Hıristiyanlara ya da Budistlere yapılan zulüm gibi şeyler yaşandı -bir kişi Tamamlanmaya ulaşmayı başarmadan veya aydınlanmış bir varlık olmadan önce, bu gibi deneyimlerden geçmek zorundadır şeklinde düşünüyorlardı. Bunun sadece bu şekilde yapılması gerektiğine inanıyorlardı ve başka türde yapılmasının bir işe yaramayacağını düşünüyorlardı. Ben, Dafa uygulayıcılarına karşı olan yaklaşımlarının şeytani bir engelleme olacağını onlara açıklamak için, Fa'nın daha yüksek seviyeli ilkelerini kullandığımda bana: "Bizim bildiğimiz tek yol bu." diye cevap verdiler.

Fakat "Buda Fa" her şeye gücü yeten, değil midir? Hiç kimse benim görsel sanatları kullanarak canlıları kurtarabileceğimi beklemiyordu. Bu durum onların da beklemediği bir şeydi.

"Buda Fa" her şeye gücü yetendir. İnsanların, toplum içerisinde uygulama yapmasını sağlamak -onlar bunu da beklemiyorlardı ayrıca.

Peki benim kullanmak istediğim yaklaşım biçimi ne idi?

Tüm kozmos kötü bir duruma dönüşmüştü ve tüm canlılar şu anda çok büyük miktarda karmaya sahipler. İsa, insanların günaha sahip olduğunu söylemişti ve gerçekten Budistlerin de ortaya koymuş olduğu gibi, insanlar hayatları boyunca günah ile sonuçlanan karma biriktirirler ya da bir başka deyişle, uzun süren reenkarnasyon süreçleri boyunca, insanlar bir hayattan diğerine çok sayıda karmik borç biriktirmişlerdir. Bir insan geçmiş yaşantısında insanları öldürmüş bir asker olabilir veya bir kasaptır veya insanlardan faydalanmıştır ya da çok kötü şeyler yapmıştır. Gerçek şu ki, herkes zaten böyle bir duruma ulaşmıştır ve karma vücutlarının her yerini sarıp sarmalamıştır. Tüm toplum, genel anlamda bu durumdadır. Daha yüksek seviyelerde bulunan canlılar da artık standardı karşılamıyorlar ve hatta standardın kendisi dahi değişmiştir. Günümüzde her şeyin bu noktaya gelmiş olması ile birlikte, eğer bir kişi canlıları kurtarıyor ise bir düşünün: eski güçlerin yaklaşım tarzını kullanarak bunun başarılması mümkün olamazdı. Gerçek, bize bunun asla işe yaramayacağını ispatlamıştı. Ve onlar da bunu biliyorlardı, o yüzden gerçekten de çok fazla sayıda insanı kurtarmak gibi bir niyetleri yoktu. Geçmişte bazı kâhinlerin bahsetmiş olduğu "On bin kişi içerisinden sadece bin kişi kalmalıdır." ya da "On evden sadece bir tanesi" gibi deyimleri duymuş olabilirsiniz, değil mi? Çok sayıda bilge bu gibi şeyler söylemiştir. Aslında bu, insanları gerçek anlamda kurtarmak istememiş olduklarının, sadece yeterince iyi olduklarını düşündükleri kişileri elde tutmayı planladıklarının bir göstergesidir.

Fakat gerçekte ise tüm canlılar eşittir. Uzun yılların geçmesiyle birlikte, yaşamlar artık standartları karşılayamaz bir duruma ulaştılar, yozlaştılar ve her şey artık kabul edilemez bir noktaya ulaştı. Çünkü kozmosun kendisi, "oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" olarak bilinen sınırlı bir bilgeliğe sahipti. O durumda, "oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" olgusu değişmediği sürece, canlılar, doğal olarak, bu "oluşum-istikrar-yozlaşma-yok oluş" döngüsü içerisinde yozlaşacaktı. Kozmosun "oluşum" dönemi içerisinde, canlılar, Tao'nun doğası ve kozmosun Fa'sı ile özdeşleşmiş bir durumdaydı; "istikrar" süreci ise, kozmosun standartları ile uyum içerisinde olan her bir ve de tüm seviyelerdeki ahlak normları ile nispeten iyi bir süreçti; ardından "yozlaşma" sürecinde, her şey tepetaklak olmaya başladı ve dünyanın ahlakı her geçen gün düşer bir hale geldi ve "yok oluş" döneminde ise, artık hiçbir şey uygun durumda değildi ve son noktaya ulaştıklarında, onların daha fazla çürümesine izin veremezsiniz -verebilir miydiniz? Peki, ne yaparsınız? Hepsini yok edersiniz; her şey yok edildikten sonra geriye hiçbir şey kalmaz -kozmosta bulunan yaşamlar ve madde artık var olmaz. Ardından onları tekrar istediğinizde ise, onları yeniden yaratmak zorunda kalırdınız. Şimdi resmi görüyorsunuz. Dolayısıyla en temel olan bu konu değiştirilmeden, "oluşum-istikrar-yozlaşma ve yok oluş" sürecinde canlıların değişimden geçeceği kaçınılmazdır.

Peki o zaman bu günahlar kime aittir? Bana sorarsanız bu günahlar kimseye yüklenmemelidir. Kozmosun "oluşum-istikrar-yozlaşma ve yok oluş" doğası içerisinde, canlı varlıkların nasıl davrandıklarıdır, sadece budur. Bunun sebebi, kozmosun bilgeliğinin yetersiz olmasıydı. O yüzden en iyi yaklaşım, canlılar için her şeyin merhametle çözümlenmesidir şeklinde düşündüm! Kimin kime borçlu olduğunun bir önemi kalmayacaktı, herkes borç toplamayı durduracaktı, çünkü herkesin günahları bulunmaktadır. Eğer herkes borç biriktirmeyi durdursaydı; Fa-düzeltmesi sürecinde, eğer insanlar arasındaki konular pozitif bir biçimde halledilseydi ve eğer herkes geleceğe doğru yol alabilseydi ne kadar da harika olacaktı! (Alkış) Canlılar bunu elbette ki seveceklerdi ve herkes mutlu olacaktı. Benim ilk başta istediğim şey, işte bu idi.

Fakat eski güçler bütün bunları değiştirdi ve böylesine devasa bir sıkıntı yarattılar -bir eşi daha görülmemiş olan şeytanilikte bir sıkıntı. Örnek olarak canlı organ kaçakçılığını düşünün. Antik Roma döneminde Hıristiyanlara yapılan zulmün en doruk noktasında bile bu denli şeytanilikte bir şey yoktu. Onların yaptığı en acımasız şey, insanları ölüme terk etmekti. Bu dünyada işlenmiş olan en büyük suç, Dafa uygulayıcılarının maruz kaldığı olaydır ya da Dafa uygulayıcılarına bu zulüm esnasında yapılan şeylerdir. Eski güçler şöyle düşünüyorlardı: sizler o denli yüksek seviyelerden gelmiş olduğunuz için ve çok görkemli göksel rütbeler elde edeceğiniz ve görkemli krallar olacağınız için, sadece önemsiz sıkıntılardan geçirilirseniz ve sizin üzerinizde kullanılan yöntemler aşırı derecede kötü olmaz ise, öylesi yüksek bir seviyeye dek yükselmiş olacak mıydınız? Onların mantıkları işte buydu.

Bildiğiniz gibi Shifu'nun öğrettiği "Fa" son derece zengin ve derin anlamlar içeriyor olmasına rağmen, yüzeyde oldukça sade ve doğrudandır. Bu denli sade bir dil ile prensipleri bu kadar basit bir şekilde anlatmanın yaşamları aldatmış olduğundan bahsederken, aslında yüksek seviyeli canlılardan bahsediyordum. İnsanlar tarihte şunu söylemişlerdir: eğer bir gün insanlar kurtarılacaksa, Fa'yı edinmek muhtemelen zor olacak ve o fırsatı elde etmek zor olacak demişlerdir. Ve geçmişte bunu sadece dünya insanları bu şekilde söylememiştir, göksel varlıklar da bu şekilde düşünüyorlardı, en sonunda, Fa öğretildiği zaman, canlıları kurtarma zamanı nihayet geldiğinde, elde edilecek fırsat elbette ki çok zor oluyordu, onun farkına varmak elbette ki çok zor oluyordu -sadece çok akıllı kişiler onun farkına varabiliyorlardı- ve kişi onu bulmak için büyük zorluklardan geçmek zorunda kalıyordu. Bir düşünün: eğer böyle olsaydı, bu durum adil olur muydu? Hayır olmazdı. Dünyaya gelmiş çok sayıdaki yüce aydınlanmış varlık, özürlü insanlar olarak reenkarne olmuş olabilirdi, ya da yaşlılıktan dolayı duyma özürlü ya da görme özürlü kişiler olarak reenkarne olmuş olabilirlerdi. Bu durum onlar açısından adil olur muydu? Hayır olmazdı. O yüzden, Shifu'nun öğrettiği Fa, mümkün olduğunca sade ve basittir. Fakat aslında bu durum, o yüksek seviyeli canlıların ona inanmamasını sağlamıştır. Bu anlamda, bu dünyada bulunan insanlardan bile kötü şeyler yapmışlardır.

İletilen prensipler, cümleler kadar sade ve basittir. Neredeyse hiçbir gizem yok gibidir. Bu sefer, Fa'nın canlılara tamamen adil bir şekilde öğretileceğini söyledim. Büyük kapının açıldığını söyledim -o kadar açık ki artık bir kapı bile bulunmamaktadır. Ve aslında, bunun ardında yatan düşünce budur. Fakat eski güçler hala istedikleri şeyleri yapmakta ısrar ediyorlardı. Elbette, şu anda olaylar konusunda netler. Şu anda hepsi, yapmak istedikleri her şeyin aslında, kendilerini yok etmek anlamına geldiğini biliyor. Yaptıkları şeyler aynı zamanda daha yüksek seviyelerde bulunan eski güçlerin, kendilerinden daha alt seviyelerde bulunan ve çok büyük günahları olan canlıları yok etmek için bu durumu sömürmesinden kaynaklanıyor -çünkü benim yapmak istediğim şeyleri değiştirdikleri için, çok büyük günahlar işlemişlerdir. Fakat durum ne olursa olsun, bu zulmün getirmekte olduğu her şey yavaş yavaş son buluyor ve artık eski haline geri dönemez. Yaptıkları şeyin bedelini ödemeleri mümkün değildir. Engelledikleri şey, kozmosun Fa-düzeltmesidir ve işlenen günah tek kelimeyle devasadır.

Bugün burada bulunan insanların büyük bölümü anakara Çin'in dışından Dafa uygulayıcıları. Fakat aslında anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları ana bölümdür. Çünkü tarihin her bir dönemine ait olan tüm etnik grupların Kralları, Çin'e reenkarne oldular; aynen daha yüksek ve daha da yüksek seviyelerin canlıları gibi.

Bir kişinin dış görüntüsü, düşünceleri tarafından dönüşüme uğrayabilir. Bu kötü ruhlu ÇKP, geleneksel Çin kültürünü değiştirdi ve o, yarı tanrısal bir kültür idi -tanrısallığa en yakın olan kültür idi. Shen Yun'ü izlerken bunu hissedebiliyorsunuz, öyle değil mi? Ve bütün bunların yanı sıra, bu kötü parti, insanları aşırı derecede kötü olan "mücadele" doktrini ile dolduruyor ve insanları günümüzde sadece birbirleriyle mücadele ve rekabet eden kişiler olmaya doğru sürüklüyor. Çinli insanların kendileri şu anda bunun farkındalar: ne zaman Çinli insanlar bir araya gelse [her nerede olursa olsun], birbirleriyle mücadele edeceklerdir. Diğer uluslardan birçok kişi Çinli insanların niçin birlik duygusuna sahip olmadıklarını merak ederler. Aslında bunun ardında derin nedenler bulunmaktadır. Eski güçler her şeyi bilerek bozmak istemişlerdir, onları bu noktaya gelenek dek bozmak istediler. Ve bu kadar kötü şeyi yaptıktan sonra da nasıl xiulian uygulayacağınızı görecekler. Sizin orijininiz bu kadar yüksek olduğu için bu denli sayıda canlıyı temsil ediyor olduğunuz ve Tamamlanmanız esnasında elde edeceğiniz göksel rütbeniz bu kadar muazzam olduğu için Çin'i bugünkü gibi karmaşık bir duruma getirmeye karar verdiler. "Sadece bu gibi bir koşul altında xiulian uygulayabilirseniz, sizi kabul edebiliriz. Eğer bu şekilde uygulama yapamazsanız, karakteriniz zayıf demektir. Biz, bu gibi şeytani bir ortamda uygulamasında başarıya ulaşanları kabul edebiliriz." şeklinde düşünüyorlardı. Ve yaptıkları şey işte tam olarak budur. Açık konuşmak gerekirse, olaylar Çin sınırlarının dışında çok da kötü değildir. Çin'de, başka referans çerçevesinin olmadığı bir ortamda, insanlar ne hale gelmiş olduklarını hissedemiyorlar. Aynı şekilde Dafa uygulayıcıları arasında da azimli olmamış kişiler bulunuyor ya da nasıl davranmaları konusunda kendisine karşı katı olmamış kişiler var; ve parti kültürünün etkisi yüzünden grup içerisinde kargaşa yaratan kişiler de var.

Fakat durum ne olursa olsun, her şey artık sonuna yaklaşmış durumda. Kötülüğün, bundan daha şeytani bir zulüm yapma gücünü kendisinde toplama şansı artık yok. Çünkü iş başında olan kötü faktörler, eski güçler vasıtasıyla, birçok boyuttan kaynaklanıyordu ve bu kötü faktörler özellikle bu zulüm için bir araya getirilmişlerdi -buna her türden korkunç şey de dâhildi. Şimdi onların büyük çoğunluğu yok edildi, bu yüzden durumlar giderek sakinleşiyor gibi görünüyor. Fakat bitmediği sürece, şeytan her zamanki gibi şeytani olmaya devam edecektir. Bu tıpkı bir zehrin zehirli olmaya mahkûm olması gibidir ve ona zehirli olmamasını söyleseniz bile bunu başaramaz. O yüzden gardınızı düşürmemek zorundasınız. Eski güçlerin, uygulamanızdaki herhangi bir boşluktan istifade etmesine izin vermemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Sona gelindiğinde var olacak meselelere gelince, Shifu o şeyleri izliyor ve onların nasıl ele alınacağına karar veriyor olacak.

Bir uygulayıcı olarak, durum ne olursa olsun, siz tanrısallık yolunda yürüyen bir kişisiniz ve bildiğiniz gibi, tanrısallık yolunda olan bir kişi, normal veya ortalama düzeydeki bir insandan tabii ki farklıdır. Fakat siz kendinizi sıradan insanlar arasında geliştiriyorsunuz, bu nedenle davranışlarınız hatta giyinme biçiminiz, tavrınız, konuşmanız, sıradan insanlardan farklı olmayacaktır. Sadece tek bir fark, başlıca bir fark olacaktır: sizler anlaşmazlıklar, gerginlikler veya herhangi bir durum yaşadığınızda, bunun nedeni için kendi içinize bakabiliyor ve: "Acaba bu durum benim yanlış yaptığım bir şeyden dolayı mı gerçekleşti? Acaba bende bu uyumsuzluğa sebep olan bir problem mi var?" şeklinde düşünebiliyor olmanızdır. Sizinle, normal bir insan arasındaki en göze çarpan fark budur. Elbette bu fark kendisini davranışlarınızda da gösterecektir. İnsanlar sizin mizacınızın başkalarından farklı olduğunu hissedeceklerdir veya Dafa öğrencilerinin nazik olduğunu düşünecek ve Dafa öğrencileri ile etkileşime girmekten hoşlanacaklardır. Netice itibarı ile siz bir uygulayıcı olduğunuz için, çevrenizi saran alan, bir çeşit saf iyiliktir -bu, sıradan insanların sahip olmadıkları bir şeydir. Dolayısıyla, siz bu anlamda farklısınız ve insanlar bunu hissedeceklerdir.

O halde başka bir deyişle, Dafa öğrencileri xiulian uygulayıcıları olmalarına rağmen, görünüş olarak onları sıradan insanlardan ayırt etmek zordur. Bu durum özellikle, kişi kendisini sıradan insanlar arasında geliştiriyorken böyledir ve dahası, kişi kendisini bu denli karmaşık bir ortamda geliştirdiği zaman böyledir. Dolayısıyla bu, xiulian uygulayıcıları için zordur. Fa'yı ilk elde ettiğiniz zamanları hatırlıyorum, bu Fa'yı görür görmez -[özellikle daha önce anlattığım üç gruptan ilk ikisi]- kalbiniz gerçekten nasıl da kanatlanmıştı! "Bu harika!" En sonunda onu buldum!" şeklinde düşünmüştünüz. Tüm bu binlerce yıllık reenkarnasyon döngüsü ve bekleyiş tamamen bunun için değil miydi? O zamanlar varlığınızın derinliklerinden gelen bir his ile herhangi bir insan takıntısını bırakabiliyordunuz; kendinizi iyi geliştirmek konusunda kararlıydınız. Bu heyecan, sizi gayretli olmaya sevk edebiliyordu. Fakat zamanın geçmesiyle birlikte, bu his yavaş yavaş ortadan kayboldu. İnsan tembelliği, her çeşit insani düşünce, fikir ve kanı ve toplumda önünüzde duran çeşitli karmaşık unsurların tümü, aklınızı çelmek ve size engelleme yaratmak için bir araya gelmiş durumdadır. Aynen: "Kendini, eskiden sahip olduğun kalp ile geliştir ve o durumda Tamamlanma kesindir." deyişinde olduğu gibi. İnsanlar bana sıkça: "Geçmişte Fa'yı okurken seviyem çok hızlı bir şekilde yükselirdi. Ve kitabı okudukça, anlayışımı geliştirecek şeyler durmadan bana gösterilirdi. Neden artık bunu yaşamıyorum?" gibi şeyler söylüyorlar. O zaman şunu bir düşünün: "kendinizi ilk zamanlar sahip olduğunuz kalp ile mi geliştiriyorsunuz?"

Daha önce bu hususta aslında bir şey söylemiştim. 'Dafa öğrencileri, [yeni öğrenciler de dâhil olmak üzere] o dönemde kendilerini geliştirdikleri müddetçe benim tarafımdan hızla kendi pozisyonlarına itileceklerdi.' Peki, bu hangi pozisyon idi? Gelmiş olduğunuz yere -ne yükseklikte olursa olsun; kısa bir sürede pozisyonlarınıza itilecektiniz. İnsan vücudu, yüzeyde, esaslı değişimlerden geçmez. Sizin bu denli muazzam güçleri ortaya çıkarabilmeniz için, o güçte doğru düşüncelere sahip olmanız gerekmektedir ve ancak o zaman bu denli bir etkiye sahip olabilirsiniz; böyle bir etkiye sahip olmayı başarmadan önce, doğru düşünceleriniz o denli saf olmak zorundadır.

Biliyorsunuz, tanrısal bir varlık için bir dağı yerinden oynatmak çocuk oyuncağıdır, dağları yerinden oynatmak kolaydır. Fakat şu var ki, o varlık, insani düşüncelere sahip değildir. Düşüncelerinin tümü tanrısaldır ve onun varoluş hali, tanrısal bir varlığa yaraşır bir durumdadır. Peki, bir kişi insan düşüncelerine sahip olduğunda dağları yerinden oynatabilir mi? Kesinlikle hayır. Bazı uygulayıcılar bunu başarabilirler, bazıları ise başaramaz. Bu durum, doğru düşüncelerinizin yeterince güçlü olup olmadığı ile ilgilidir. Bu ancak, doğru düşünceleriniz gerekli ölçüde saf olduğunda mümkün olacaktır.

Bazı insanlar kendilerinin oldukça saf olduğunu söylüyorlar, fakat aslında öyle değillerdir -bu kişiler, her türlü dış kaynaklı ve dağınık düşüncelere ve de doğumdan sonra biçimlenmiş olan birçok şeye sahiptir. Sizin çok basit bir düşünce olarak gördüğünüz şeyler bile -başlangıç noktasından tutun sebebine dek olan unsurlar yâda bu düşünceye eşlik eden şeyler saf olmayabilirler. Eğer bir uygulayıcı uzun süreli xiulian uygulaması boyunca sürekli olarak güçlü doğru düşünceleri ve Fa'yı ilk edindiği zaman sahip olduğu o saf zihinsel durumu koruyabilirse, bu gerçekten olağanüstü bir şey olur ve tanrısal varlıklar bunu gördükleri zaman size olağanüstü olduğunuzu söyleyeceklerdir. Fakat bu kolay değildir. Ben Fa'yı yaymaya başladığım ilk günlerden itibaren, insani düşünme biçimlerinin uygulamanıza engelleme yaratabileceğini biliyordum. Durum böyle olmasaydı, "Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar" kitaplarının içerisindeki bütün o parçaları, uygulamanıza göz kulak olmak, uygulamanızdaki bir takım şeyleri sürekli olarak düzeltmek, daha ileri adım atmanız için sizi iteklemek ve uygulamanızda karşılaştığınız problemleri işaret etmek için yazmazdım. Bütün bu meselelerin ortaya çıkacağını biliyordum. Bu durum geçmişte, Dafa uygulayıcısı olmayan diğer xiulian uygulayıcıları için de geçerliydi. Aynı meseleler hep vardı. Hanginiz olursanız olun, "uygulamaya başladığınız ilk zamanlardaki kalple uygulama yapabildiğiniz sürece" kesinlikle Tamamlanmaya ulaşacaksınız.

Doğal olarak, sizler insan toplumunda Dafa uygulayan öğrenciler olduğunuz için, çok sayıda engellemeler mevcut. Shifu bunları görüyor. Sizin uygulamanız daha önce asla denenmemiş bir uygulama olmasına rağmen, ulaşmanız gereken standart yüksektir. Bunu Zhuan Falun'dan biliyorsunuz. Xiulian uygulamasında, gerçekten bir uygulayıcı gibi olmak zorundasınız. En azından, düzenli olarak bilinçli, doğru düşüncelere sahip olmalı ve her türlü karmaşık durumun içerisinde ve değişik çatışmalara sürüklendiğinizde veya aniden ortaya çıkan problemler karşısında, olayları bir uygulayıcı gibi ele alabilmek zorundasınız. Yalnızca bu, kabul edilebilir bir şeydir.

Elbette buna ulaşmak zor, öyle değil mi? Dafa öğrencileri, uygulamaları içerisinde karmaşık durumlara işte bu yüzden sahipler. Herkes farklı davranmaktadır; kendisini iyi geliştirmiş olan ve kendisini iyi geliştirmemiş olan kişiler vardır. Ve bildiğiniz gibi, hayatını kaybeden Dafa uygulayıcıları dahi var. Tabii ki, sıradan insanlar için ölümün olması doğaldır, öyle değil mi? Herhangi büyük bir şehirde, her gün pek çok insan hayatını kaybediyor. Doğum, yaşlılık, hastalık ve ölüm, insanoğlu için olan standart bir döngüdür. O durumda, bu kadar büyük sayıda bir insan kitlesi ile on milyonlarca Dafa uygulayıcısı varken, eğer hiç kimse ölmeseydi ve herkes azimli, tembelliğe düşmeyen gerçek uygulayıcılar olsaydı, bu gerçekten mucizevî bir durum olurdu. O durum, yanılsama büyüsünü ortadan kaldırırdı. Bu problemlerin ortaya çıkmasının sebebi, kesinlikle azimli olmayan insanların var olmasıdır. Fakat netice itibarı ile bu bir uygulayıcı kitlesi olduğu için, ölüm oranı oldukça düşüktür. Bir diğer konu da, eski güçlerin burayı kafa karıştırıcı bir ortam haline getirerek, insanları güya "test" etmek istemiş olmalarıdır. Fa hakkındaki anlayışınızın gerçek olup olmadığını ve inanıp inanmadığınızı görmek istediler; bilinçli bir şekilde, gerçek ile sahteyi birbirine karıştırdılar ve insanların olayları net bir şekilde algılamasını engellediler.

Peki burası ne kadar kafa karıştırıcı bir hale gelebilir? Size bir örnek vereyim. Bazı Dafa uygulayıcıları, aileleri ile beraber, oldukça azimliler. Başkalarına iyi görünüyorlar ve hatta bazı insanlar onlardan bir şeyler öğrenmek için bile çabalıyor. Onlar nasıl uygulama yapıyorlarsa, diğerleri de aynısını yapıyor. Fakat ben uygulayıcılar için herhangi bir rol model olmadığını söylemiştim. Eğer siz Fa'yı kendi başınıza anlayacağınıza, başka birini rol model olarak alırsanız, bu durum sizin için sorun yaratacaktır. Eski güçler, sizin Fa hakkında kendi başınıza bir anlayış elde etmeye çalışmanızdan ziyade, sadece bu kişiyi takip ediyor olduğunuzu düşünebilirler. Bu durumda, büyük olasılıkla [takip ettiğiniz] o kişinin yaşamını kaybetmesini sağlayacaklardır. Elbette bir Dafa uygulayıcısı için hayatını kaybetmek, aynı zamanda Tamamlanma anlamına gelir -buna hiç şüphe yok. Sıradan bir insan açısından baktığınızda bile, gerçeği açıklayarak onu kurtarabildiğiniz zaman, o kişinin kendi orijinal pozisyonuna geri dönebilme olasılığı vardır. Dolayısıyla, bir Dafa uygulayıcısı için bu durum çok daha geçerlidir. Dahası, bu kişinin bu dünyadan ayrılması, eski güçler tarafından ortaya konmuş anormal bir durumdur. Bu yüzden o kişi elbette Tamamlanmaya ulaşmayı hak etmektedir.

Eski güçlerin bu konuda yaptığı şey budur. Başkalarını test etmek için, insanları gerçekleşen bu olay ile test etmek için, bu şeytani yaklaşımı kullanıyorlar. "Peki, şimdi ne olacak? İşte sizin iyi uygulama yaptığını düşündüğünüz biri. Ve o öldü. Hala inanıyor musunuz?" şeklinde düşünüyorlar. Bu konuda birçok olay meydana geldi. Çok sayıda Dafa öğrencisi bu deneyimi yaşadı ve şu anda eski güçlerin taktiklerine karşı uyanık durumdalar. Fakat Shifu'nun kriterlerine gelince, xiulian ciddidir; bir insan sadece çayını yudumlayıp kitabı okumakla kutsal bir varlık haline dönüşemez. Bir kişi yalnızca uygulama yolunda gerçek anlamda xiulian uygulayabildiği zaman bir işe yarayacaktır.

Fakat uygulama sürecinde, bir uygulayıcı her zaman başlangıçtan bitime kadar aynı zihinsel durumu koruyamadığı için -bulunduğu her bir seviyenin gerekliliklerini azimle yerine getirip bir roket hızıyla gökyüzüne fırlayamayacağı için- ortaya kaçınılmaz olarak farklı durumlar çıkacaktır. Ve eski güçler, insanların zihinlerini test etmek ve bu tip şeyler yapmak için, sizin çevrenizi karmaşık bir hale sokarlar. Hepsi bu da değil. Çok sayıda başka örnekler de var. Söylememe gerek yok, Çin'de meydana gelen şeyler çok daha şiddetlidir. Bu zulümde, şeytanın ortaya koyduğu şeyler, eski güçler tarafından bu tip tasarıların bir parçası olarak ayarlandı. Onların amacı, planladıkları şeylerin başarıya ulaşması ve kabul edilebilir olduğunu düşündükleri Dafa uygulayıcılarının Tamamlanmaya ulaşmasını sağlamak. Fakat onlar kimin Tamamlanmaya ulaşıp, kimin ulaşamayacağı konusuna hiç önem vermiyorlar. Onlar sadece bu zulüm sırasında standartları karşılayabilecek olan kişilerin Tamamlanmaya ulaşmasını ve yapmak istedikleri şeyleri tamamlamayı önemsiyorlar.

Zulüm meydana geldiğinden bu yana, yakından takip ediyorum. Bazı uygulayıcılar gerçekten yaşadıklarından ders çıkarmıyor. Bir kişi çalışma kampından salıverildikten sonra, gösteriş tutkusu ve insani düşünme şekli hemen ortaya çıkıyor. Sıradan bir insan bile, bir şeyler yaşadığında bundan bir ders çıkarır ve o konu üzerinde düşünür. Dolayısıyla bir uygulayıcı, sahip olduğu eksiklikleri, eski güçlerin neden sömürebildiğini anlamak için çok daha fazla çaba göstermelidir. Probleminizin ne olduğunu anlamak zorundasınız. Burada, bu Fa konferansında bu konular hakkında daha fazla konuşmayacağım. Çin'deki durum karmaşıktır. Her türden insan zihniyeti ve her türden anlaşmazlık bulunuyor ve o karmaşık çevre içerisinde birçok farklı yolla değişiyorlar. Sizler gerçekten, ısrarla içinize bakmalı ve eski güçlerin noksanlıklarınızdan faydalanma şanslarını en aza indirgemelisiniz.

Şimdi de birazcık başka şeyler hakkında konuşacağım…

Belki biliyorsunuzdur, Dafa öğrencileri tarafından gerçeği açıklamak için başlatılmış bir proje olan NTDTV bazı değişikliklerden geçti. Bunun son derece normal olduğunu düşünüyorum. Pek çok öğrenci bunun hakkında konuşuyor. Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeylerde ve gerçeği açıklama projelerinde iyi sonuçlara ulaşmak adına iyi yaklaşımlar ve fikirler olduğunda, bunlara uyalım. Bu oldukça normaldir. Fakat bazı uygulayıcılar günlük yerine getirmeleri gereken rollerinde çok iyi değillerdi, hatta projenin önceki koordinatörü hakkında olumsuz düşünceler taşıyorlardı, fakat değişiklikler meydana geldiğinde o kişiyi desteklediler. Başlangıçta, eski koordinatör oldukça sakindi ve [yapılan değişikler konusunda] huzurluydu; ona bir uyarıda bulundum ve konu hakkında onunla konuştum. Fakat daha sonra bazı insanlar ona gidip: "Biz o kadar da kötü değildik, değil mi? Nasıl olur da seni öylece değiştirebilirler?" gibi şeyler söylediler. (Shifu gülüyor) Sonuçta bir uygulayıcı, olayları tabii ki farklı bir şekilde ele alır: ben eski koordinatörle bu konuyu konuştuğumda, durumu hemen anladı.

Uygulayıcılar açısından, Shifu'nun sizden yapmanızı istediği şeylere nasıl karşılık vereceğiniz konusu var olmaktadır. Eğer Shifu sizden bir şeyi belirli bir şekilde yapmanızı istiyorsa, bunun mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Siz, Shifu'ya Fa-düzeltmesi konusunda yardımcı olmak için burada değil misiniz? O halde neden Shifu'nun yapılmasını istediği şeyler konusunda iş birliği yapmıyorsunuz? Niçin o konuda uyum içerisinde davranacağınıza, gidip yapmamanız gereken şeyler yapıyorsunuz? Ve niçin söylenmemesi gereken şeyleri söylüyorsunuz? Siz bir uygulayıcı mısınız? Siz benim öğrencim misiniz? Siz bana hala Shifu mu diyorsunuz?

Hiç düşündünüz mü? Sizler, Shen Yun ve başarısı hakkında konuşuyordunuz. Size daha önce insanlık tarihinin aslında 1999 yılında sona ereceğini söylemiştim. 2000 yılına girerken insanlar büyük bir kutlama yaparlarken, bu kutlamayı yapanın, aslında insanların farkında olan tarafı olduğunu gördüm. Bu zamana kadar gelmiş olmak ve yaşamlarını sürdürmek için hala bir umuda sahip olmak aslında gerçekten kutlamaya değer bir şeydi. Fakat zaman, sürekli bu şekilde ertelenebilir mi? Eğer bir elma, çekirdeklerine kadar çürümüşse ve siz onu orada öylece bırakırsanız, bir işe yarar mı? Dört bir yanını kurtlar sarmışken ve bu elmadan çürümüş kokular yayılırken, onu hala orada bırakabilir misiniz? Gerçekten geriye ne kadar zaman kaldı? Yakın bir geçmişte, insanlar bu konuyu tartışıyorlardı. Başka bir deyişle, insanlar endişeliler. Eğer bana sorarsanız, uzun bir zaman önce Dafa öğrencilerine, kozmos Fa-düzeltmesinden geçtiği için, buranın Fa-düzeltmesinin merkezi haline geldiğini ve burada sayısız Dafa uygulayıcısı Fa'yı onaylatıyor olduğu için zamanın uzatıldığını söylemiştim. Başka bir deyişle, bunu uzatan Dafa'dır. Peki, ne amaçla? İnsanlara bir şans daha vermek için. Korundu -ve böylece Dafa uygulayıcıları burada insanları kurtarabileceklerdi. Sizler sadece, burada zorluklara nasıl dayanmaya devam ettiğimiz konusuna bakmayın.

Bazı uygulayıcılar sadece dayanacaklarını ve biraz daha dayanacaklarını söylüyorlar. Artık şu "dayanmak" konusu bir kenara bırakalım. Durum ne kadar zor olursa olsun, hala "üç işi" iyi yapmak zorundasınız. Yaşamları kurtarmak -bu, bir Dafa uygulayıcısının sorumluluğudur! Bir Dafa uygulayıcısının yaşayacağı Tamamlanma, kesinlikle sadece kişisel bir Tamamlanma durumu olmayacaktır. Aslında şu olmalıdır ki, yaşamları kurtarırken, sayısız canlının da Tamamlanmaya ulaşmasına olanak tanımış olacaksınız. Bu, hepinizi için geçerlidir! (Alkış) Eğer durum bu ise bir düşünün, bu tarihi dönemde, bizler yol gösterici bir rol oynamak zorunda değil miyiz?

Hepinizi Shen Yun'e yönlendirmekle, aslında Shifu sizlere bir örnek sağlıyor. Ben, Shen Yun'u dünyadaki en iyi şov haline getirdim. En azından, gösteri sanatları dalında, güzel sanatlar alanında, öncü bir rol oynuyor. Peki, bizim diğer projelerimiz ne durumda? Yaptığınız bir şey birazcık bile başarıya ulaştığında kendinizden hoşnut bir hale geliyorsunuz. Fakat siz kendi alanınızda öncü bir rol oynuyor musunuz? Siz destekleyici bir rolü bile oynamayı başaramadınız ve hatta bazıları bir palyaço gibi davranıyor! Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şey bu mudur? Shifu sizden bunu mu yapmanızı istiyor? Bazılarımız: "Bizim yeteri kadar finansmanımız yok, bu yüzden projeyi sürdüremiyoruz." diyor. Fakat bunun sebebi, sizin iyi iş çıkaramamış olmanızdır. Ona bir Dafa uygulayıcısının gerçek anlamda yapması gerektiği gibi yaklaşmadınız; ona, işletmeniz gereken gerçek bir şirket gözüyle bakmadınız. Uluslararası bir medya şirketi, eğer çalışma sermayesi olarak kasasında birkaç yüz milyon dolara sahip değilse, başlıca şirketlerden biri olarak kabul edilmez. Tabii ki, ben konuyu bu şekilde ortaya koyduğumda, bazı insanlar kesinlikle üzerlerinde baskı hissedeceklerdir. Ben sizlere, eğer buna ulaşamamışsanız, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu söyleyemiyorum. Sadece konu hakkında prensipler temelinde konuşuyor ve olaylara bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini söylüyorum.

Bazı insanlar nasıl oluyor da bu kadar dar bir kafaya sahip olabiliyorlar? Nasıl oluyor da bu kadar sınırlı bir bakış açısına sahipler? Eğer işletmekte olduğunuz medya şirketi, toplumda gerçekten iyi temellenmiş olsa ve gerçekten dünya çapında bir medya firması haline gelmiş olsa, bir düşünün: şeytanı teşhir etmek ve insanlığı pozitif anlamda yönlendirmek anlamında ciddi bir etkiye sahip olmaz mı? Ve yaşamları kurtarmak konusunda ne kadar güçlü olurdu? Siz buna ulaşamadınız ve bir de onun yerine sıkça sıradan medyadan bizler için bir şeyler yapmasını umuyorsunuz! Sıradan insanların medyası sizin için bunu yapmayacak, çünkü o firmalar Dafa uygulayıcıları tarafından yürütülmüyorlar. Fa'yı onaylatan sizlersiniz, sıradan insanlar değil. Konu budur. Bazen sıradan insanlara ait medya şirketlerinin sizler için bir şeyler yapmasını istiyorsunuz, fakat onlar tam tersini yapıyorlar, öyle değil mi?

Shen Yun konusuyla ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim. Pek çok öğrenci Shifu'nun bu çabayı yönlendirdiğini düşünüyor. Aslında gerçek şudur ki, Shifu sizin için bir örnek oluşturuyor iken başka birçok şey sizin tarafınızdan yapılıyor. Fakat ben, Shen Yun'ün gelişim yolundaki her adımı için bir plana sahibim.

Başlangıçta, bir gösteri sanatları topluluğunun iyi bir şekilde temellenmesi ve toplumda iyi bir şekilde tanınması önemsiz bir şey değildir. Ve bizim için durum özellikle böyleydi, çünkü bizler Çinliyiz -A.B.D.'de etnik bir azınlığız. Amerikan gösteri sanatları firmaları bile toplumdan kabul görmek ve zorlu bir safhayı atlatmak için onlarca yıla ihtiyaç duyuyor. Peki, biz bu konuda ne yapacaktık? Shifu işte bu sebepten dolayı, her bir bölgedeki pek çok Dafa uygulayıcısından bu işle uğraşmasını istedi, bu proje üzerinde aktif bir şekilde beraber çalışmalarını ve Shen Yun'ü çok başarılı bir hale getirmelerini istedi. Dolayısıyla, Shen Yun'un başarısının sebeplerinden bir tanesi budur.

Bir diğeri de, programın kalitesini sağlamamız gerektiği idi. Seyirci üzerindeki direkt etkimizi yakından izliyor olmamın sebebi buydu. Bir koreograf, dansın etkisine bakma eğilimindedir ve izleyicilerin nasıl gördüğünü tahmin etmesi onun açısından zordur. Bir şef, orkestrayı ortaya çıkarmaya çalışır. Aynı şekilde ışık ve ses ile ilgilenen kişiler de kendi kısmi görevlerini yerine getirmeye çalışırlar. Ben ise farklıyım. Ben, her şeyin izleyici üzerinde direkt olarak nasıl bir etkiye sahip olduğuna bakıyorum ve her bir parça için, farklı noktalarda kullanılan gücün doğru oranda olup olmadığına ve bu suretle de genel performansın, izleyici üzerinde istenilen etkiyi yaratıp yaratmadığına bakıyorum.

Yani, programın kalitesinin yükseltilmesi ve her yerde bulunan uygulayıcıların ortak çabaları ile birlikte ve bu işlerin uygulayıcılar tarafından yapılıyor olması ile birlikte, ortaya konan her şey, saf bir iyilik ve güzellik taşımakta ve dahası, içerisinde uygulayıcıların sahip olduğu güçlü pozitif enerjiyi barındırmaktadır. Netice itibarı ile Dafa uygulayıcıları buraya canlıları kurtarmak için gelmişlerdir ve Dafa uygulayıcıları ne yaparlarsa yapsınlar, o şey boşu boşuna yapılmamalıdır ve bizler insanları kurtarmaktan sorumlu olmak zorundayız. Elbette bu şeyler gösteride kendisini oldukça belirgin bir şekilde gösteriyor. İzleyiciler arasında bulunan pek çok kişi, sahnede kutsal varlıkların yer aldığını hissedebilir veya görebilirler. Dafa uygulayıcılarının üzerinde çalıştığı diğer projelere gelince, aslında aynı şeyler onlar için de geçerli olmalıdır: azimle çalışmalı ve iyi bir iş çıkarmalısınız. Shen Yun'ün birkaç sene içerisinde nasıl bir sansasyon haline geldiğine sadece bir bakın.

Aslında, Shen Yun daha ilk senesinde, bir sansasyon ile ortaya çıktı ve insanlar onu bir mucize olarak adlandırıyorlardı. Ben aslında her sene iki ayrı gösteri ortaya koymayı planlamıştım. Biri, Noel'de yapılacak olan Tatil Harikası idi. Diğeri ise Çin Yeni Yılı için olacaktı. Yani her sene ayrı iki gösteri olacaktı. Fakat bizim zamanımız çok sınırlı olduğundan ve bunu yapmak mümkün olmadığından dolayı, biz şu anda sadece tek bir şova sahibiz. Sadece birkaç yıl içerisinde, fark edilir bir etki yarattı. Bu, pek çok faktörle beraber, Dafa uygulayıcılarının yaptığı işbirliğinden dolayı gerçekleşti.

Televizyon istasyonunun ana koordinatörüne, bir medya şirketinin, personelinin profesyonel anlamdaki gelişimini ciddiye almadığı takdirde, programlarının kalitesini arttıramayacağını ve profesyonellik seviyesini yeterli seviyeye ulaştıramayacağını söylemiş ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunu belirtmiştim. Büyük çaplı herhangi bir medya operasyonunda, bu mutlaka üzerinde durulması gereken bir şeydir.

Biz Shen Yun'e ilk başladığımız dönemde şunun farkına vardım. Eğer Shen Yun'ü en iyisi haline getirmek istiyorsak yapmamız gereken ilk şey, sanatçıları geliştirmek olmalıydı. O yüzden önce bir okul başlattım ve tamamen sanatçılar konusunu çözdüm. Hızlıydık ve çok kısa bir zaman içerisinde dansçılarımızı eğittik. O zamanlar, sahip oldukları teknikler bugünkü kadar ilerlemiş değildi; şu anda giderek daha da muhteşem bir hale geliyor. Dansçılarımızın birçoğu dünya çapında dansçılar haline geldiler. (Alkış) Gösterilerimizin bu denli büyük bir etki yaratmış olmasının sebebi budur. Diğer konularda da giderek daha profesyonelleşiyoruz. Elbette aynı zamanda, Shen Yun'ün orkestrası da önemli ölçüde bir gelişim gösteriyor. Orkestraları da dünya çapında bir hale getiriyorum. (Shifu gülüyor) Sözümü doğrulayacak bir yaşam süreceğim. (Shifu gülüyor, dinleyiciler alkışlar) Bu konu üzerinde çok çalışıyoruz. Geçen sene 3 orkestramız New York Carnegie Salonunda bir Senfoni konseri için birleşmişti. Konser harika gitti ve orkestra üyeleri yeniden güven tazelediler. Orkestralar da kesinlikle aynı şekilde başarı elde edecekler.

Benim Shen Yun'e olan katkım, aslında, Shifu'nun ne şekilde çalışıyor olduğunu her bir projeye göstermek içindir. Aynı zamanda, aklımda başka bir düşünce de var. Her bir bölgede bulunan uygulayıcılar Shen Yun tanıtımına iştirak ettikleri için, bu durum diğer projeleri etkiliyor. Bu, değişmek zorunda! Birçok şey zaten oldukça değişti. Geçen yıldan başlayıp şu ana kadarki sezon boyunca, çok da fazla sayıda insan iştirak etmedi. Şu an birçok bölge, oldukça az sayıda kişiyi kullanabiliyor. New York bölgesine, kullandıkları insan sayısını en aza indirgemelerini söyledim. Bilet satışı için binlerce insanı kullandığınız zaman geride sahip olacak bir kudretli erdem kalmıyor, çünkü salonda zaten sadece o denli miktarda kişi oluyor. Bazı bölgelerde sadece 3-4 kişi birkaç gösteriyi düzenleyebildi ve hepsi doluydu. O kudretli erdemin ne denli büyük olduğunu bir düşünün! Dolayısıyla, önümüzdeki zaman içerisinde, giderek daha az sayıda insandan faydalanılacak. Bununla birlikte, bazı hesaplar yapıldı ve birçok bölgede aynı senaryo mevcut: seyircilerin %80'inden fazlası, reklamları gördükten sonra gelmişlerdi. Dolayısıyla, sadece az sayıda insana ihtiyacımız var ve tanıtım konusunda iyi iş çıkarırız ve her şeyi tamamlarız. İlerlediğimiz istikamet budur.

İki özel konudan bahsetmiş oldum. Buraya gelenlerin bir kısmının anakara Çin'den olduğunu duydum. Bazı öğrenciler daha önce Fa'yı öğretirken beni duydular, fakat anakara Çin'deki öğrencilerin büyük bölümü beni Fa'yı öğretirken hiç duymadı ve onların Shifu'yu görme şanslarının az olduğunu biliyorum. O yüzden birazcık daha konuşacağım. (Coşkulu alkış)

Haydi Shifu'nun soruları cevapladığı aynı yaklaşım tarzını kullanalım. (Alkış) Şimdi soru kâğıtçıklarınızı verebilirsiniz.

Eğer oturursam beni çok iyi göremeyeceksiniz, o yüzden sanırım ayakta duracağım. (Alkış)

Tamam, sorularınızı getirin.

Xiulian ile ilgili sorular sormaya çalışın. Kişisel olarak oranızı buranızı iyi hissetmediğinize gelince…(Herkes gülüyor)….Görüyorsunuz, herkes gülüyor. Bunlar, geçmeniz gereken testlerdir.**********SORU - CEVAP**********

Öğrenci: Sanayi yüzünden dünyada kirlenmiş yiyecekler konusunda Dafa uygulayıcılarının günlük yaşamlarında ne yapmaları gerekiyor? (Herkes gülüyor, Shifu gülüyor)

Shifu: Bu konu, günümüzde gerçekten de önem teşkil ediyor. İnsan bilimi çok yüzeyseldir. Yüzeyden baktığınız zaman, genetik değişiklikler haşerelerin ekinler üzerindeki etkisini azaltabiliyor gibi görünüyor, hatta alınan ürün oranını arttırdığı görülüyor. Fakat bu dünya esasen tanrısal varlıklar tarafından yaratılmıştır ve aynı şey insanların yediği yemekler içinde geçerlidir. Doğal dünyada var olan şeyler ile insan bedeni arasında, normal bir döngüsel ilişki vardır -bu iki unsur birbirinden faydalanır. Ve bu döngü boyunca, birtakım şeyler daha yüksek seviyelere doğru çıkabilir. Tüm evren, döngüsel bir sistemdir. Eğer dünyada bulunan şeyler çarpık ve pis bir hale gelirse, sadece insan toplumunu etkilemekle kalmaz -daha yüksek seviyelerde bulunan toplumları da etkiler. Ve dahası, yozlaşmış şeyler, insan bedeninin deforme olmasına sebep olabilir.

Sizlere daha önce aslında insanoğlunun iki dünya dönemi boyunca yaşamış olduğunu söylemiştim. İnsanlar bir önceki dünyanın son safhasına ulaştıklarında, oldukça garip görünüyorlardı. Bazılarının büyük kafaları vardı, bazılarının bacakları kısaydı, bazılarının bir kolu diğerinden daha uzundu ve bazıları da yamuk surat biçimlerine sahiplerdi. Zehirlenmekten dolayı çirkin bir hale dönüşmüş ve deforme olmuşlardı. Bu duruma genetik çalışmalar ve sanayi kirliliği sebep olmuştu.

Dafa uygulayıcıları, xiulian uygulayan kişilerdir. Günümüz modern insanının yüzey vücudu doğuştan itibaren kirlidir. Ve dahası, yüzey kısımda çok miktarda karma bulunmaktadır. Xiulian sürecinde, bu kötü şeyleri yok ediyor, zihninizi ve bedeninizi arındırıyorsunuz. Eksik olan veya zarar görmüş olan ne varsa telafi edilebilir. Kendi orijinal pozisyonunuza döndüğünüz zaman tanrısal bir vücudun gereksinimlerini karşılamak zorundasınız. Dolayısıyla bir problem olmamalıdır. Xiulian uyguladığınız müddetçe böyle bir problem olmayacaktır. Yetişkinlerin vücutları derhal deforme olmaz, fakat bu yiyecekler saç kaybına neden olabilirler. Etki ufaktır. Gelecek kuşaklar üzerindeki etki ise büyük olacaktır. Fakat bir kişi uygulayıcı olduğu müddetçe, o ister bir çocuk olsun ister bir yetişkin, aslında o problem, çözülme süreci içerisindedir -vücudunuz ister kirlenmiş olsun ister kirlenmemiş- dönüşümden geçmektedir.

Öğrenci: Biz Fa'yı yıllar önce edinmiş olan Tayvanlı öğrencileriz. Ben ve uygulayıcı olan eşim, Shifu'ya ve Fa'ya inanıyor, "üç işi" iyi bir biçimde yapmaya çalışıyoruz. Ben Dafa'nın hastalık iyileştirmek için olmadığını biliyorum ve bir uygulayıcının hücrelerinin yüksek enerji maddesine dönüştüğünü de biliyorum, fakat hala gut hastalığı sebebiyle acı çekiyorum. Bu hastalık, ben Fa'yı edinmeden önce başlamıştı. Son zamanlarda eklem yerlerim birazcık ağrıyor.

Shifu: (Shifu gülüyor) Uygulayıcılar şunu biliyorlar ki, sizler azimli olduğunuz müddetçe vücudunuzda değişimler meydana gelecektir ve Shifu sizin için her şeyi ayarlayacaktır. Bu iş, Shifu'nun burada bulunan insan bedeni tarafından yapılmaz. Shifu'nun Fa Bedenleri tarafından yapılmaktadır. Eğer uygulamaya başladığınızdan bu yana sağlık problemleriniz düzelmediyse, gerçekten xinxing probleminizi bulmayı denemek, birtakım takıntılarınızın var olup olmadığını görmek ve uygulamanızı nasıl daha iyi yapacağınızı anlamak zorundasınız. Bu gerçekten, sizin kişisel uygulamanız ile ilgili bir meseledir. (Alkış)

Öğrenci: Henan bölgesi MT. Pingding öğrencilerinin selamlarını yolluyoruz.

Shifu: (Shifu gülüyor) Selam yollamayın artık. Shifu neler hissettiğinizi biliyor

Öğrenci: Bizler yaşlı Dafa uygulayıcılarıyız ve ABD'ye çok da uzun olmayan bir zaman önce geldik. Sizi görmeyi ve Fa'yı öğretişinizi duymayı çok istiyorduk, fakat birçok sebepten dolayı bu niyetimizi gerçekleştiremedik. O yüzden Fa konferansına katılacak olan bir öğrenciden size olan saygılarımızı iletmesini istedik -Changsha şehri Dafa uygulayıcıları.

Shifu: Bunları yollamanıza gerek yok. Shifu bunu biliyor. (Shifu gülüyor)

Öğrenci: Shifu lütfen Fa'yı öğretirken oturun. Bir saatten bu yana ayakta duruyorsunuz.

Shifu: Sorun değil.

Öğrenci: Taipei'deki en prestijli salon olan Ulusal Tiyatro salonunda, Shen Yun gösterileri için yer ayırtamadık. Bunun sebebi biz uygulayıcıların yeteri kadar uğraşmamış olması mı?

Shifu: Tayvan'ın Taipei şehri dışında birtakım güzel salonlar var. Fakat öyle görünüyor ki, Taipei'deki salonların hiçbiri iyi değil. Ulusal Tiyatro salonu bile 900 kişiden birazcık daha fazla oturma kapasitesine sahip, dolayısıyla onu kiralayıp kiralamayacağımız gerçekten önemini yitiriyor. O yüzden insanlara, orayı kiralamaları konusunda ısrar etmemiştim.

Öğrenci: Epoch Times'ın Tayvan versiyonunun kötü parti ÇKP'yi ifşa etme yöntemi çok iyi değil gibi görünüyor. Şu anda, Tayvan'da yaşayan insanlar tarafından geniş çapta kabul edilmiyor. Lütfen bana ne yapmam gerektiğini söyler misiniz?

Shifu: Onlara birtakım önerilerde bulunabilirsin. Muhtemelen yapabileceğin tek şey bu! (Shifu gülüyor)

Öğrenci: Bizler tam olarak ne miktarda canlıyı kurtarmış bulunuyoruz? Oran nedir?

Shifu: Parti'den kaç kişi ayrıldı? Gerçekleri açıkladığınız insanların neredeyse tümü Parti'yi terk edenlerin rakamını içeriyor. Fakat partiden ayrılmış olan her bir insanın Dafa uygulayıcılarına yapılan zulme bir daha asla iştirak etmeyeceğinin garantisi yoktur. Fakat bazıları, gerçekten de kalplerinden gelerek ayrıldılar. Fakat durum ne olursa olsun, bir kişi ayrılmak için olan niyetini gösterdiği zaman, tanrısal varlıklar, konuyla ilgili meselelerle ilgilenmek için yardımcı olacaklardır. Şu anda 130 milyon Çinli partiden ayrılmış durumda, fakat bu kötü parti bu miktarda üyeye sahip değil. Bu sayı, partiden ayrılan insanları, komünist gençlik birliğini, genç öncüleri ve emeklileri de içeriyor.

Öğrenci: Eskiden Çin'deyken, gerçekleri açıklama konusunda ve kişisel uygulamam konusunda çok da iyi iş çıkarmadım. Çin'in dışında yaşadığım yıllarda ise, yapmak zorunda olmama rağmen, gerçeği açıklama şansını kaçırdığım insanları sıklıkla düşündüm. Umarım geri dönüp onlara gerçekleri açıklayarak, yaptığım bu hatayı telafi edebilirim. Fakat zihnimin derinliklerinde daima bir "korku" kavramı bulunuyor.

Shifu: Xiulian uygularken, eğer kişi sarsılmaz, kendine güvenir ve olduğu gibi kalabilirse, az sayıda engelleme yaşayacağına hiç şüphe yoktur. "Shifu böyle diyorsa sorun yok, aynı şekilde devam edeceğim." şeklinde bir düşünceye kapılmayın. Geri döndükten sonra tutuklanırsanız ne olacak? Sadece xiulian anlamında konuşalım, gerçekten zihninizde hiç bir korkuya sahip olmamalısınız, kendinize güvenmeli ve hilesiz olmalısınız, yapmanız gereken şeyleri yapmalı, tanrısallık yolunda asil ve efendi bir biçimde yürümeli ve korkmamalısınız. Polisler de kurtarılmayı bekleyen canlılardır. "Eğer gelmişlerse o zaman onlara gerçeği vereceğim"….gerçekten bu şekilde davranan bazı Dafa uygulayıcıları var. Onlar polisten takdir kazandılar, hatta ayrılırken polis onlara "Dikkatli olun!" bile dedi. Tek kelimeyle olağanüstü! (Alkış) Fakat şu anda Çin'in dışındasın, yapman gereken şeyleri aynı şekilde yap ve bu da aynıdır.

Öğrenci: Merhaba Shifu. Ben "koşulsuz olarak işbirliği yapın." şeklindeki Fa prensibini, koordinatörlerin dediği şeyleri yapmalıyız şeklinde anlıyorum. Sorum ise şu: eğer proje açısından kritik bir anda koordinatör bize ne yapmamız gerektiğini söylemezse, ne şekilde iş birliği yapacağız? (Herkes gülüyor)

Shifu: Bazen koordinatör, hangi yolun iyi olduğuna karar vermeden önce, diğer kişilerin fikirlerini dinleyecektir. Bu olur. Fakat sorumluluk üstlenmiş olan kişiler arasında konular hakkında fikri olmayan birtakım kişiler de vardır. Hiçbir fikirleri yoktur ve kalplerini de o işe vermemişlerdir. Bu durumda gerçekten iyi değiller. Shifu sizlere çok sayıda Dafa öğrencisini emanet etti ve onları iyi bir şekilde yönlendirmenizi umuyor. Dolayısıyla bu, sizin yapmanız gereken birşeydir ve sizin sorumluluğunuzdur. Eğer bu işi layıkıyla yapmazsanız, bu durum sizin uygulamanız ile doğrudan bağlantılı bir konudur.

Öğrenci: Koşulsuz bir şekilde işbirliği yapın şeklindeki Fa ilkesi, aynı zamanda, bir proje açısından kritik bir zaman geldiğinde o koordinatörün gidilecek istikameti belirleme cesaretine sahip olması gerektiği anlamına da mı geliyor?

Shifu: Elbette öyle, aksi takdirde sahip olduğunuz hangi iyi fikir uygulamaya konabilirdi?

Biz Shen Yun'e ilk başladığımızda, sanatla uğraşan öğrenci sayımız hiçte az değildi. Birisi bana: "Shifu bu işi şu şekilde yapmalıyız" derken bir diğeri de aynı konu hakkında kendi düşüncesini söylüyordu. Bir başkası bir konunun ne şekilde olduğunu iddia ederken bir diğeri bana başka şeyler söylüyordu. Hepsi kulağa mantıklı geliyordu, hatta birçok örnek sunuyorlardı. Neredeyse her gün insanlar bana fikirlerini iletiyorlardı. Ben ise, bu işi yapan kişi benim, o yüzden hiç kimse ve hiçbir cümle buna engelleme yaratamaz ve bu işin ne şekilde yapılması gerektiğini ben çok iyi biliyorum. Eğer bunu yapan herhangi bir projenin koordinatörü olsaydı, gerçekten başaramazdı diye düşünüyorum. Vay canına bazıları vurgulayarak söylenen şeyler ve bunları engellemek hakikaten zor! Fakat, bir koordinatör olarak kendi yönünüzü oluşturmazsanız, herhangi bir şeyi başaramazsınız.

Öğrenci: Şu an bazı ülkeler para yönetimi konusunda Shen Yun'ün gereksinimlerini hala karşılayabilmiş değil. Shifu bu konu hakkında tekrar konuşabilir mi?

Shifu: Bir Shen Yun toplantısı düzenlenecek ve bu konuların iyi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Dafa uygulayıcılarının bu parasal konuları hafife almaları gerekiyor, çünkü en öncelikli olan şey, xiulian'dir. Fakat eğer bu gibi problemler baş gösterirse, o durumda xiulian uygulamak zordur. Eski güçler kesinlikle bunun bedelini ödemenizi sağlayacaklardır ve bu, geçemediğiniz bir test olacaktır. Bu hatayı yapmayacağınızdan emin olun.

Eğer şartlar yeterli değilse, eğer bazı öğrenciler kendini kaptırıyor veya diğer projeler zorluklarla karşılaşıyorlarsa ve Shen Yun için olan parayı haksız olarak alıp kullanıyorsanız, o durumda bu korkunç bir problemdir. Çünkü sizler, Fa'yı onaylayan veya bir projede çalışan Dafa uygulayıcıları olarak, kendinizi Tamamlama süreci içerisindesiniz ve xiulian yolunda yürüyorsunuz. Bu sebepten dolayı, karşılaştığınız zorluklar ne olursa olsun, kendi başınıza çözmeniz gerekiyor, çünkü bu, testleri geçip geçmemek olarak kabul ediliyor, öyle değil mi? Geçtiğiniz zaman, o, kudretli erdemdir. Eğer başka insanların parasını kullanır, başkalarının veya Shen Yun'ün parasını zimmetinize geçirirseniz veya kendi paranızmış gibi harcarsınız, o zaman durum farklıdır: o proje için ne yapmış olursanız olun ortada hiçbir kudretli erdem olmayacaktır. Eski güçler bu probleminizden istifade edecek ve: Siz, Fa-düzeltmesi konusunda Shifu'nuza yardım mı ediyorsunuz yoksa Shifu'nuz mu size yardım ediyor?" şeklinde düşüneceklerdir. Dahası, diğer insanların haberi olmadan zimmete para geçirmek veya parayı sanki kendi paranızmış gibi kullanmak gerçekten de xiulian uygulamasındaki esaslı bir yasaktır, son derece ciddi bir problemdir. O yüzden bazen şöyle düşünüyorum: bu gibi bir hatayı yapmayacağınızdan emin olun. Shifu bu gibi konuları fazla vurgulamayacak ve bunlar benim için kişisel olarak çok da önemli değil. Fakat bu gibi hataları her kim yaparsa xiulian uygulayarak geçirdiği bütün bu yıllar başarısızlıkla son bulacaktır -bu konuda gerçekten çok endişeliyim. Eski güçler sizin eski veya yeni bir öğrenci olup olmadığınızı ya da bir koordinatör olup olmadığınızı umursamazlar -sizi sadece aynı şekilde yok edebilirler.

Elbette hepiniz bu konuda oldukça iyi iş çıkardınız ve herkes, insanları kurtarma konusunda güçlü olan Shen Yun'ün başarısını görmekten büyük heyecan duyuyor. Hepinizin aklı Shen Yun'ü desteklemeye odaklı. Hepinizin bu şekilde düşündüğünüzü biliyorum.

Öğrenci: Xian'daki Dafa öğrencileri Shifu'ya saygılarını iletiyorlar.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. Bu gibi saygı ifadelerini yollamanız gerekmiyor.

Öğrenci: Ben Epoch Times'ın Tayvan versiyonunda çalışan bir muhabirim. Bu sene Shen Yun'ü izlemek için özellikle Çin'den Tayvan'a gelen toplumun her kesiminden insanlarla karşılaştık. Sadece etkilenmekle kalmadılar aynı zamanda merhametli ve görkemli Shifu Li Hongzhi'ya saygılarını yollamak ve size en büyük hayranlıklarını iletmek istediler. İçtenlikle, Shifu'nun Çin'e gelebilmesini ve yakında, Shen Yun gösteri sanatlarının, tanrısal kültürden aktarılmış olan evine dönebilmesini ümit ediyorlar.

Shifu: Onlara teşekkür ederim. Shen Yun'ü anakara Çin'de yapmak istiyorum. (Alkış) bakalım geriye yeteri kadar zaman kaldı mı? Eğer anakara Çin'e gidersek üç hatta dört firma bile yeterli olmayacaktır. Firmadan birisi geçen gün şunu hesaplamıştı: eğer Çin'de gösteri yapan üç firmamız olsaydı, sadece Dafa uygulayıcılarının izlemesi bile 60 yıl alıyor, (Herkes gülüyor) dolayısıyla izleyici kitlesi inanılmaz olacaktı. Elbette, bizler canlıları kurtarmak istediğimiz için, daha fazla sayıda sıradan insanın izlemesini sağlamalıyız.

Öğrenci: Pekin ve Tianjin Dafa uygulayıcıları adına Shifu'ya saygılarımızı iletiyor ve önünde eğiliyoruz.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. Saygılarınızı iletmeniz gerekmiyor.

Öğrenci: (Shifu: başta yazılan saygı ifadelerini okumayacağım.) Ben Changchun'dan bir Dafa uygulayıcısıyım. Biz, keskin soğuktan ve aşırı sıcaklardan, rüzgârdan ve yağmurlardan etkilenmiyoruz. Doğru düşünceler yollama konusunda ısrarcıyız. Zulüm bitmediği müddetçe doğru düşüncelerimiz bitmeyecek ve "üç işi" iyi bir biçimde yapacağız. Shifu, siz lütfen rahat olun.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. (Alkış) Benim memleketimdeki uygulayıcılar gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar. (Alkış)

Öğrenci: (Shifu: Hmmm, burada ne yapılmalı? Hala saygı kâğıtları! Bunları okumalı mıyım?) Liaoning eyaletinin Fushung şehrindeki Xinbin ilçesine bağlı Yongling kasabasından Dafa uygulayıcıları merhametli ve görkemli Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim.

Öğrenci: Batı medyasına ve insan hakları organizasyonlarına gerçeği açıklama işini nasıl daha iyi yapabiliriz?

Shifu: Gerçeği açıklamak, her yerde ve herhangi birine yapabileceğiniz bir şeydir. Spesifik olarak bir hükümeti, bir organizasyonu ve benzeri şeyleri hedef almayın. Böyle bir düşünceye sahip olmayın. Sıklıkla, bu gibi bir düşünce biçimi yüzünden yolunuzu tıkıyorsunuz. Bildiğiniz gibi, bizler insanları kurtarıyoruz. Peki, bizler insanları kurtarırken, kurtardığımız şey nedir? Onların zihinleridir. Dolayısıyla doğrudan zihni hedef alın, bireyleri hedefleyin. Bir organizasyona veya bir kuruma yönlenmeyin. Eğer gerçekten birtakım organizasyonları hedef almak istiyor ve onlara gerçekleri açıklamak istiyorsanız, bunu da yapabilirsiniz. Fakat insanları kurtarırken gerçek anlamda sonuçlara ulaşmak istiyorsanız, gerçekleri açıklama konusunda herkese açık olmalısınız. Gerçekleri açıklama işini toplumun her kesiminden insanlara yapabilirsiniz. Tüm canlılar bekliyorlar.

Öğrenci: Uzun süredir Dafa uygulayıcıları arasında uygulayıcı olarak davranan ama aramızda bile bile sorunlar yaratan kişileri hem açığa vurup hem de merhametle davranmak için ne yapmam gerektiği konusunda emin olamıyorum.

Shifu: Gerçekten de, bazı insanlar Dafa'nın iyi olduğunu düşünüyor; Dafa'yı terk etmek istemiyor, fakat xiulian uygulamıyorlar; dolayısıyla sorun yaratma etkisinde bulunuyorlar. Bunun farkında değiller. Hatta güçlü insani düşüncelere sahip olan bazı öğrenciler, bu kişilerin söylediklerini dinlemekten keyif bile alıyor. Birtakım insanların ilgisini cezbediyor ve onların önünde konuşuyorlar ve söyledikleri her şey, insan anlayışının bir ürünüdür -Fa ile ilgili değil. Bu durum gerçekten sorun yaratmak demektir. Azimli olmayan fakat Dafa'nın iyi olduğunu ve onsuz yaşayamayacaklarını düşünen bu insanlara gelince: sayısız çağlardan bu yana ilk kez gelmiş olan bu fırsatı kaçırmayacağınızı umuyorum; umarım azimli bir biçimde kendinizi birazcık geliştirir ve bir şeyler edinebilirsiniz; ve sadece o zaman Dafa uygulayıcıları arasında geçirmiş olduğunuz zamanı boş yere harcamamış olursunuz.

Öğrenci: Eğer bir Dafa uygulayıcısı kendisini iyi geliştirmemiş ise, ne yaparsa yapsın canlıları kurtarma etkisine ulaşamaz gibi bir durum söz konusu mu?

Shifu: Hayır, durum öyle değildir. Bu aslında bana bir prensibi hatırlattı. Bazı insanlar -özellikle de anakara Çin'deki birçok insan: "iyi iş çıkarmadığın için bende kusur bulamazsın" diye bir şey söylerler. Bu cümleler size mantıklıymış gibi gelebilir. "Doğru, iyi iş çıkardığın an, beni eleştirebilirsin." Bu aslında doğru değildir. Hiç kimse kusursuz değildir. Belki de o kişi belirli anlamlarda eksiktir ve belki de diğer başka alanlarda biraz daha iyidir. Kişi kim olursa olsun, söylediği şey doğru olduğu müddetçe, onu dinlemelisiniz. O kişinin ister iyi bir insan olduğunu ister kötü bir insan olduğunu düşünün -bu önemli değildir. Sadece bu şekilde olması doğrudur. Dolayısıyla, siz xiulian'de ister iyi bir iş çıkarmış olduğunuzu, ister aksini düşünün, gidip gerçekleri açıklamak için yapmanız gerekenleri yapmalısınız. (Alkış)

Öğrenci: Hebei eyaleti Tangshan şehrindeki tüm Dafa uygulayıcıları Shifu'ya saygılarını iletiyor. 20 Temmuz 1999 yılından bu yana bu bölge, zulmün en şiddetli yaşandığı bölgelerden bir tanesi oldu. Ve geçen sene, canlılar açısından büyük kayıplar yaşanmasına sebep olan iki büyük olay yaşandı. Shifu lütfen bu konu hakkında konuşabilir mi?

Shifu: Eğer bu konu hakkında konuşacak olursam, buna benzer çok sayıda konu olacaktır. Olaylar aslında anakara Çin'in tamamında bu şekildedir. Fakat az önce Shifu'nun söylemiş olduğu gibi, eğer bizim Dafa uygulayıcılarımız güçlü doğru düşüncelere sahip olur, bu zulüm içerisinde bir uygulayıcı gibi davranmayı başarabilir ve az sayıda insan takıntısına sahip olurlarsa, o durumda daha az oranda zulüm gerçekleşecektir.

Daha fazla insan takıntısı daha fazla sorun demektir. Bazı insanlar yaşadıklarından hala ders çıkarmıyor. Toplama kampından çıktıktan kısa bir süre sonra, her türden insan düşüncesi tekrar beliriyor, buna gösteriş düşkünlüğü de dâhil. O zaman, bu durum sorun yaratacaktır, öyle değil mi? Bu sadece o kişinin acı çekmesine sebebiyet vermez, aynı zamanda bütün çevre de bundan etkilenecektir. İşte bu sebepten dolayı, eğer her bir Dafa uygulayıcısı doğru davranmayı başarabilirse, söyleyeceğim ki, bu zulüm devam etmeyecekti ve uzun bir zaman önce son bulacaktı. (Alkış)

Öğrenci: Bazı bölgelerde, Dafa derneğinde yetkili olan kişiler, aynı zamanda Epoch Times, NTDTV, Dafa Derneği ve gerçekleri açıklama proje grupları gibi başka işlerin de sorumluluğunu üstlenmişler. Her konuda onlara danışmak zorunda kalıyoruz.

Shifu: Gerçekten, bazı bölgelerde durum böyle. Eğer bu gerçekten insan eksikliğinden kaynaklanıyor ise, o zaman eleştirecek bir şey yok. Bununla birlikte, bazı bölgelerde, bu gerçekten problemli bir durum. Hatta ben bile: "eğer bir kişi benim yerimi alabilseydi, Shen Yun için çalışmayacaktım." şeklinde düşünüyorum. Fa'yı onaylama işinde, her bir Dafa uygulayıcısının kendi yolunda yürümesini sağlamalısınız ve kudretli erdem için onlara şanslar vermelisiniz. Eğer her şeye siz el atarsanız, işin aslı, onları iyi bir şekilde yapamayabilirsiniz. Konuya başka bir açıdan bakacak olursak, işleri bu şekilde yapıyor olmanızın sebebi, acaba sahip olduğunuz takıntılarınız mı? O zaman bu, xiulian içerisinde üstesinden gelememiş olduğunuz bir problemdir. Benim durumumda, ben her şeyi bırakmaya gönüllüyüm. Her şeyi bırakabilirim. Bu şeyler insanları kıvama getirip geliştirmek içindir, o yüzden, bir şeyleri niçin bırakamıyorsunuz? Sizler hepiniz uygulayıcılarsınız ve Fa burada -korkacak ne var ki? Ben her şeyi başkalarına bırakmaya gönüllüyüm, peki siz niçin bunu yapamıyorsunuz? Benim amacım insanları kıvama getirerek geliştirmektir, peki o zaman siz niçin başka insanların bir şeyler yapmasına izin vermiyorsunuz? (Alkış)

Öğrenci: Heilongjiang eyaletindeki Dafa uygulayıcıları Shifu'yu özlüyor. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz ve "üç işi" yapacağız. Shifu'nun kişisel yönlendirmesi ile Shen Yun dünyadaki en iyi gösteri haline geldi. Şu anda biz şöyle bir anlayışa sahibiz: onu sahip olduğumuz en yüksek standart ile ele almamız gerekiyor.

Shifu: Sanırım Shen Yun'ün DVD'lerinden bahsediyorsun. Anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları onları çok zarif bir şekilde ambalajlamak istiyorlar. Bunu kendi yetenekleriniz ve yöntemleriniz ölçüsünde yapın. Çok sayıda uygulayıcı hala birçok zorluk yaşadığı için, eğer herkes bunu bu şekilde yaparsa, normal günlük yaşantınızı etkiler. Bazı uygulayıcılar parasal yardım etmek için yiyecek ve içecekten vazgeçeceklerdir. Gelin uygulayıcılarımız için zorluk yaratmayın. Belki biliyor olabilirsiniz, Shen Yun ve Dağ, normal uygulayıcılardan asla bağış kabul etmemiştir. Fakat bağış yapan birileri sürekli oluyor ve biz de sürekli olarak reddediyoruz. Biz sadece iş adamlarından ya da oldukça zengin olan insanlardan bağış kabul ediyoruz. Normal işi olan insanlardan kabul etmiyoruz.

Öğrenci: Çin'deki koşullar altında, "mantıklı olmak" ile "korkuya sahip olmak" arasındaki farkı nasıl söyleyebiliriz?

Shifu: Çin'deki ortam içerisinde, eğer gerçekten herhangi bir korku hissetmiyorsanız, bunun gerçekten de muhteşem bir şey olduğunu söylerim. O terör ortamı, aslında, eski güçler tarafından hazırlanmış olan bir şeydi ve Dafa uygulayıcılarının şu anki durumu temelinde ayarlanmıştı. Diyelim ki sizler korkudan muafsınız, o durumda o ortamın, insanları yeterince korkutamadığını düşüneceklerdi. Eğer hiçbir korkuya sahip değilseniz, yaptıkları her şey başarısızlıkla son bulmuş olacaktı, öyle değil mi? Onlar sadece sizi korkutmak ve bu vahşi şartlar içerisinde insanları kurtarmaya çalışma cesaretini hala gösterip göstermeyeceğinizi görmek istiyorlar. Yaptıkları işte budur.

Bazı öğrencilerin doğru düşünceleri daha güçlü, dolayısıyla onlar daha az korku duyuyor ve kendilerine daha fazla güveniyorlar; daha dik ve daha erdemli bir biçimde davranıyorlar. Bazı insanlar ise daha fazla korku taşıyor, o yüzden de iyi iş çıkaramıyorlar. Korkudan tamamen muaf olan çok az sayıda insan bulunuyor. Durumların çok şiddetli olmadığı bölgelerde ise, daha fazla sayıda bu gibi insan var. Şeytanın ve baskının daha yoğun olduğu yerlerde ise, bu gibi insanlardan çok az sayıda bulunuyor. Eğer bir korku duyuyorsanız, bu durum sizin kötü biri olduğunuz anlamına gelmez. Bu sadece sizin korkularınızı yenmeniz ile ve doğru düşünceler taşıyarak "üç işi" iyi yapmaya çalışmanız ile ilgili bir meseledir ve bu olağanüstüdür. (Alkış) Bir perspektif ortaya koyacak olursak, ne kadar korkarsanız korkun, canlıları kurtarma sorumluluğu ile yüz yüze geldiğinizde, kendinizi bunu yapma konusunda mecbur hissediyor ve gidip insanları kurtarmak konusunda kendinizi mecbur hissediyorsanız, o durumda bu olağanüstü bir şeydir.

Öğrenci: Şu an henüz kurtarılmamış olan çok sayıda insan bulunuyor. Gerçeği açıklamak anlamında zamanı nasıl en iyi şekilde kullanabileceğimiz ve "üç geri çekilme konusunu" en iyi şekilde nasıl anlatabileceğimiz konusunda Shifu birazcık daha konuşabilir mi?

Shifu: Bunun önemi hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum, öyle değil mi? İnsanları kurtarmak sizin sorumluluğunuzdur ve bu, her bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken bir şeydir. "Ben kendimi oldukça iyi geliştirdim. Kitabı her gün okuyor, egzersizleri de uzun bir zamandır yapıyorum" şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Fakat söyleyeceğim ki bu, Fa-düzeltmesi dönemi öğrencisinin yaptığı xiulian uygulaması değildir -durumda xiulian uygulamamışsınız demektir. Peki, niçin böyle? Çünkü Dafa uygulayıcıları geçmişin keşişleri gibi değillerdir -onlar sadece kendi kişisel Tamamlanmaları için çabalıyorlardı. Dafa uygulayıcılarının bir görevi vardır ve işte sizler bu sebepten dolayı "Dafa Uygulayıcıları" olarak isimlendiriliyorsunuz. Sizin amacınız kişisel Tamamlanma değil, büyük çaplı bir canlı grubunun Tamamlanmaya ulaşmasını sağlamaktır. O yüzden bunu yapmak zorundasınız. (Alkış)

Öğrenci: Bu şeytani zulümden geçen uygulayıcı arkadaşlar ile Çin'in dışında yaşayan uygulayıcı arkadaşların zihinsel durumları bazen farklılıklar gösteriyor.

Shifu: Gerçekten de öyle. Şunu fark ettim: anakara Çin'den Amerika'ya gelmiş öğrenciler yolda yürürken Batılı polis memurları gördüklerinde, hala korkuyor gibiler. Ve ağızlarından "Falun Gong" sözcüğü döküldüğünde, başkalarının neler düşüneceği konusunda endişe taşıyorlar. İçlerinde hala bol miktarda korku barındırıyorlar. Uzun zamandan bu yana, Çin'de yaşanan o olayların içinde yer almış oldukları için, birbirleriyle anormal biçimlerde etkileşim içerisinde oldular ve orada yaşayan insanların davranışları ve düşünme biçimleri bu kötü partiden kaynaklandığı için, bu insanların davranış biçimleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Çin'in dışında yaşayan Dafa uygulayıcıları buralarda uzun zamandır yaşadıkları için, Çin'de yaşayan insanların nasıl olduklarını şu anda unutmuş durumdalar. Ve özellikle de bu yıllar içerisinde, farklılık daha da büyüktür. O nedenle: Anakara Çin'den gelen insanlar nasıl oluyor da bu kadar garip olabiliyorlar?" şeklinde düşünmekten kendilerini alamıyorlar Özellikle, içinizde korku taşıdığınızda, Çin'in dışında yaşayan öğrenciler ile konuştuğunuzda sizin dolambaçlı olduğunuzu hissederler. Bu durum onları, o kişinin bir ajan olup olmadığı konusunda şüpheye düşürüyor. Gerçekten bu şekilde düşünüyorlar. Onlara sıklıkla, anakara Çin'de uzun bir zaman boyunca süren zulmün ardından ve o kötü partinin ortamı içerisinde uzun bir zamanın geçmesinin ardından insanların işte bu hale gelmiş olduklarını anlatıyorum ve düşüncelerini herhangi biriyle paylaşmaya cesaret edemiyorlar. Bu normal bir şey değildir. Çünkü Çin toplumunda, insanların hatalarından ya da kusurlarından istifade edilir, etiketlenirsiniz ve saldırıya uğrarsınız. Çin'in dışında ise böyle bir şey yoktur -ayrıca insanlık tarihi boyunca da böyle bir şey olmamıştır. Sadece bu şeytani ÇKP'nin toplumunda durum bu şekildedir. Çin'in dışında, birbirini tanımayan iki insan bir araya geldiğinde birbirlerine aileleri hakkındaki her şeyi anlatırlar, her şey tamamen açık ve doğallıkla gerçekleşir.

Bazen anakara Çinliler, yurtdışında yaşayan ve başkalarına aile meselelerini bile anlatan bu insanların çok saf olduklarını düşünürler. Fakat bu normal bir insan davranışıdır, öyle değil mi? Böyle bir durumun gerçekleşmiş olmasının sebebi, Çin'de yaşayan insanların bu kötü partinin kültürü tarafından, o toplum tarafından mahvedilmiş olmalarıdır ve oradaki politik hareketi yaşamış olmalarının bir sonucudur. Onlar sıklıkla düşüncelerini gizler ve her şeyden korkarlar. Bu kötü ruhlu ÇKP gerçekten de çok şeytanidir. (Alkış)

Öğrenci: İngiltere'deki uygulayıcılar Çin konsolosluğu önündeki barışçıl eylemlerini 10 yıldan fazla bir zamandır ısrarla sürdürüyor. Şu anda uygulayıcılar bu konu hakkında farklı düşünceler taşıyorlar.

Shifu: Ben şöyle düşünüyorum, [durum ne olursa olsun], Fa'yı onaylamak için Dafa uygulayıcılarının yaptığı her şeyi Shifu onaylıyor. Ve buna, konsolosluğun dışında sessizce oturmak, dünya insanlarının farkına varmasını ve anlamasını sağlamak ve oradan geçen kişilerin, bütün bu insanların zulme maruz kaldığını görmelerini sağlamaları da dâhildir. Bu, şeytanı ifşa etmek demektir. Bence yaptığınız şey harika ve yapılmalı! (Alkış) Bu yaklaşımı en başından beri onaylıyorum. İnsanlar başka hiçbir ülkenin konsolosluklarının önünde böyle bir şey gerçekleşmediğini fark edeceklerdir. Bu sadece ÇKP'nin düzenbaz rejimine olmaktadır. Ben bu yaklaşımı daima onayladım.

Öğrenci: Anakara Çin'de uygulayıcı bir arkadaşımızın vücudu iyi olmadığı zaman, çoğunlukla buna eski güçlerin o kişiye zulmetmesi sebep oluyor ve hepimiz ona karşı, doğru düşüncelerimiz ile çalışıyor ve içimize bakıyoruz. Çin'in dışına çıkınca ise, bir uygulayıcının vücudu iyi olmadığı zaman, bu durumu, karmanın yok olması şeklinde değerlendiriyorlar. Bu konuyu Fa prensipleri temelinde çok iyi anlayamadım.

Shifu: Şeytani bir ortam içerisinde, özellikle Çin'de, diğer boyutlarda çok sayıda şeytan bulunmakta ve size zulmetmektedir. Çin'in dışında ise o kadar çok şeytani faktör bulunmuyor ve baskı yok olmuş durumda. Şu an ister karmanın yok edilmesi durumu olsun, ister şeytani faktörlerden kaynaklanan müdahaleler olsun, hepsi eski güçlerin işidir. Hepsi aynıdır -sadece farklı isimlerle adlandırılıyorlar. Ben, eski güçlerin yaptığı her şeye karşıyım. Hiçbirini kabul etmiyorum. Ve aynı şekilde Dafa uygulayıcılarının bu şekilde acı çekmeye mecbur bırakılmak zorunda olmalarında da öyle. (Alkış)

Öğrenci: Ben Fa'yı 2010 yılında edindim. Bugün bir Fa konferansına ilk defa katılıyorum ve şu anda Shifu'yu şahsen görme ayrıcalığını yaşıyorum. Lütfen Shifu'ya kız kardeşimin ve onun kızının saygılarını yolladığını iletmeme izin verin.

Shifu: Teşekkürler, teşekkürler. Shifu biliyor.

Öğrenci: Shifu şunu sormak istiyorum: şiddetli biçimde zulme uğramış olan anakara Çinli bazı uygulayıcılar ile ABD'ye gelmiş olan bazı uygulayıcıların politik sığınma talepleri niçin reddedildi?

Shifu: İki sebep vardır. İlki şudur: belki de Çin'de hala yapmanız gereken, fakat henüz yapmamış olduğunuz bir şeyler vardır. Belki de hala kurtarmanız gereken insanlar vardır, fakat henüz bunu yapmamışsınızdır. Sadece Fa prensipleri temelinde konuşuyorum. Durumunuzun ille de bu olduğunu söylemiyorum. Bir diğer sebep şudur: bildiğiniz gibi, ABD göçmen bürosu memurları, sorular sordukları zaman oldukça doğrudandırlar. Biz Çinliler ise konuşurken çok belirgin değiliz. Anakara Çin'de bir generalin düşüncesi iletildiğinde bütün insanlar derhal anlar -"Oh evet! İşte bu şekilde." diye düşünülür. Fakat Batı toplumundaki insanlar böyle düşünmezler. Dolayısıyla, işler sıklıkla çok düzgün ilerlemez ve bazen göçmen bürosu memurları bu duruma sinirlenirler ve: "Bana niçin doğrudan cevap vermiyorsun?" derler. Yalan söylediğiniz için gevelediğinizi düşünürler. Fakat öyle değilsiniz. Bu durum sizin bir şeyleri ifade etme veya düşünme biçiminizden kaynaklanır, kavrayışınızdan veya sahip olduğunuz kavramlardan kaynaklanmaktadır. Gerçekten de farklılıklar bulunmaktadır. Doğrudan cevap vermeyi deneyin. Elbette, kritik olan başka bir sebep daha vardır: kişinin uygulama durumu.

Öğrenci: Eğer bir medya şirketi, sıradan insanları birtakım görevler için işe alırsa, bizim Dafa uygulayıcılarımızın kaynakları paylaşma konusundaki güzel fikirleri sıradan insan toplumuna sızar mı?

Shifu: Eğer sizin reklam yapma yeteneğiniz zayıf ise ve tanıtım veya pazarlama konusunda birtakım sıradan insanları kiralamış iseniz, o durumda bu çok da büyük bir mesele olmayabilir. Fakat diğer şeylere gelince, eğer uygulayıcı olmayan bir kişi aynı ofiste ise, o durumda büyük bir problem olabilir. Büyük olasılıkla birçok insan o kişinin bir Dafa uygulayıcısı olduğunu sanacak ve ağızlarından çıkanlara pek dikkat etmeyeceklerdir. Elbette konuların anlaşılma biçimlerinde bir farklılık olacaktır. Ve o kişinin altyapısında sorunlar varsa, bu durum daha da büyük sorunlara sebebiyet verecektir. Kötü ruhlu parti, Falun Gong hakkındaki her şeyi "istihbarat bilgisi" olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bu meseleler hassastır. Eğer sıradan insan toplumundan kişiler kiralarsanız, onların sizinle birlikte olmasına izin vermeyin. Onları sizden ayrı bir yerde tutun. Bu suretle, Dafa uygulayıcıları onların öğrenci olmadıklarını, sizin ise bir uygulayıcı olduğunuzu bileceklerdir. Aksi takdirde, birbirlerine karışacaklardır.

Öğrenci: Ben kuzeydoğu Çin'den bir Dafa uygulayıcısıyım. Çok sayıda öğrenci hala Çin'deki hapishanelerde ve toplama kamplarında zulüm görüyor. Uygulayıcı arkadaşlarımızı kurtarmak için daha etkin olarak neler yapmamız gerekiyor?

Shifu: Her bir kişi kendi uygulama yoluna sahiptir. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, uygulayıcı arkadaşlarınızın daha az zulüm çekmesine yardım etmek konusunu düşünmeniz gerekli bir şeydir. Fakat bunu belirli bir şekilde nasıl yapacağınıza gelince, xiulian uygulamasında, kişinin uygulama durumu bu konuda belirleyici rol oynamaktadır. Eğer uygulama durumu iyi ise yardım etmek kolay olacaktır; eğer uygulama durumu iyi değilse, yardım etmek kolay olmayacaktır. Sadece şunu söyleyebilirim, yapmanız gerekenleri kendi imkânlarınız doğrultusunda en iyi şekilde yapmayı deneyin. Aslında, dünyanın dört bir yanında bulunan Dafa uygulayıcıları bu konu üzerinde çalışıyorlar. Şeytanı teşhir ediyor ve onu dizginliyorlar.

Öğrenci: Dafa uygulayıcıları toplumdaki medya kuruluşlarını nasıl daha iyi kullanabilir?

Shifu: Sıradan insanların medyasından iyi bir şekilde faydalanmak mı? Şu şekilde ortaya koyayım: Dafa uygulayıcıları ile ilgili meseleler, bizim kendi ellerimizdedir -bunları kendi başımıza yapmak zorundayız. Eğer bunları yapmaları için sıradan insanlara ait medya firmalarına güveniyorsanız, o medya şirketinin sahip olacağı kudretli erdem çok büyük olacaktır. Bildiğiniz gibi, bazı gazeteler büyük bir etkiye sahiplerdir. Eğer bazı gazeteler Falun Gong hakkındaki gerçekleri açıklarsa ve her şeyi -a'dan z'ye- çok net bir biçimde anlatırlarsa, bunun muhteşem bir şey olacağını düşünürdünüz. Çok sayıda insan, bunun tek kelimeyle muhteşem bir şey olduğunu düşünürdü. Fakat eski güçler bunu kesinlikle takdir etmezdi, çünkü bu durum onların ayarlamış olduğu ortamı yok etmiş olacaktı. Dafa uygulayıcılarını test ettiğine inandıkları bu sözüm ona "ortamın" yok edilmesine, kesinlikle karşı çıkarlardı. Sıradan insanlara ait medya şirketlerinin bütün bu yıllar boyunca bunu haber yapmamış olmasının sebebi budur. Bütün bu şeyleri uzun bir zamandan beri biliyorum, o yüzden bu konu üzerinde çalışmanızı hiçbir zaman istemedim. Gidip bunu yaptığınız müddetçe, olay giderek daha da negatif bir hale gelecekti.

Elbette bazı muhabirler Shen Yun'ü izlediler ve Dafa uygulayıcıları ile iletişim halinde oldukları esnada gerçekleri öğrendiler -onların durumu farklıdır. Dolayısıyla bazen belirli konularda nadiren yapılan haberler oluyor ve bu elbette muhteşem, harika bir şey. Söylenebilecek tek şey, o kişinin sıra dışı biri olduğudur ve o, kendisi için bir gelecek belirlemiştir. Bu durum sadece bu şekilde ortaya konabilir. Fakat bu gibi bir şeyin büyük çaplı gerçekleşmesini istiyor, ya da insanların bizim hikâyemizi uzun uzadıya haber yapmalarını istiyorsanız, bu şimdiye dek gerçekleşmemiş bir durumdur. Bunun gerçekleşmesini sağlama yeteneğinden yoksunsunuz ya da Shifu buna izin vermedi demiyorum. Olan şey sadece, eski güçlerin insan toplumunu dizginliyor olmasıdır.

Öğrenci: Son zamanlarda Hong Kong'da şeytani engellemeler gerçekleşti. Buna, Hong Kong'daki Dafa uygulayıcılarının takıntıları mı sebep oldu yoksa başka sebepler mi vardı?

Shifu: Problemler ile karşılaştığınız zaman parmağınızla birbirinizi işaret etmeyin. Herkes, o konu hakkında sakince düşünmelidir. Hong Kong o kötü parti için cephe hattıdır ve şu anda tam olarak onun ağzının dışında bulunuyor. Orada şeytanı ifşa ettiğiniz zaman o kadar nefret doludur ki sinirden dişlerini gıcırdatmaktadır. Eğer ÇKP o gibi şeytani şeyleri yapmamış olsaydı, bu anormal bir durum olurdu. Fakat Dafa uygulayıcıları muhteşemler. Bütün bu yıllar boyunca göz kamaştırıcı işler yaptınız ve o gibi koşullar altında büyük bir güçle şeytanı ifşa etmeyi başardınız. O, dişlerini sıkmış bir biçimde nefretle dolu olsa da, yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu son cinnet nöbeti ile birlikte, artık "bir ülke iki sistem" olgusunu ya da imajını bile umursamıyor. Dünya insanları, bu kötü partinin mantığını artık kaybettiğini ve kirli numaralarıyla birlikte yeniden çıldırdığını görüyorlar.

Bu zaman içerisinde, sakin ve mantıklı bir biçimde hareket etmelisiniz. Burası Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklaması için önceden ayarlanmış bir yerdir. Dolayısıyla bu gibi bir çılgınlık çok uzun sürebilir mi? Sürmeyecek. Ve eski güçler bunu belirli insan takıntılarını hedeflemek için yapıyor. Eğer bir kişinin problemi var ise, bu kişisel bir uygulama durumudur. Fakat xiulian içerisinde çok sayıda insan problemlere sahipse, daha büyük çaplı olaylarda sorunlar yaşanır. O nedenle, bir şeylerle karşılaştığınız zaman sakin bir şekilde kalmalısınız. Shifu bu olayı gözlemliyor. Ben, Dafa uygulayıcılarının zihinsel durumlarını ve her bir kişinin, bu gibi meseleleri ne şekilde ele aldığını gözlemliyorum.

Öğrenci: Bazı insanlar her yerde sahte Fa öğretileri yayıyor. Onlarla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız?

Shifu: Kişisel olarak: onları dinlemeyin, onlara bakmayın, o kadar. İnsanlar nasıl oluyor da sahte olduklarını bildikleri halde bu gibi şeylerden hala etkileniyorlar? Üstelik Minghui sitesinin bu durumu defalarca duyurduğunu ve bu konudan bahsettiklerini de biliyorlar.

Bir düşünün: bizim öğrencilerimizin arasında bu gibi şeylerin gerçekleşmesinin sebebi nedir? Bunun sebebi, bazı insanların dedikodular yoluyla bilgi edinmekten hoşlanıyor olması değil midir? Bu, insan düşüncesinden kaynaklanan bir takıntıdır. Dolayısıyla, bu insan düşüncesini hedef alan eski güçler: "eğer onun ağır bir şekilde düşmesini sağlamazsak, bu kişi değişmeyecek ve bu zihniyeti bırakmayacak. Bu konuda onun takılıp düşmesini sağlamalıyız." şeklinde düşünüyorlar. Ve bu yüzden de, o insanların kulaktan dolma şeyler yaymasına sebep oluyorlar. Kulaktan dolma bilgileri yayan kişilerin kendileri de bu gibi şeylerle çok ilgililer ve işte bu sebepten dolayı bunu yapıyorlar.

Bazı insanlar düşmediler mi? Yıllardır düştüler ve ayağa kalkamadılar. En sonunda bunun farkına vardılar ve pişmanlıkla acı çektiler. Shifu bu gibi şeyleri kabul etmiyor, fakat şeytana, bu prensibi sömürme cesaretini verenler de sizlerdiniz. Eğer o takıntıyı daha erken terk edebilmiş olsaydınız, bu gibi kayıplar olmayacaktı. Bu, özellikle böylesi büyük bir grup arasında xiulian uyguluyorken önemlidir. İnsanlar geçmişte xiulian uygularken, kişinin uygulamasında başarıya ulaşmasını sağlamak için, farklı insan takıntılarını hedefleyen ve onları yok eden değişik yaklaşım biçimleri kullanılmıştı. Yani Dafa uygulayıcılarının ihmal ettiği şeyler olduğunda, şeytan onların takıntılarını hedefliyor ve sıkıntıları kışkırtıyor. Bazen şeytan, korktuğunuz şeyleri hedefliyor ve onun gerçekleşmesini sağlıyor; ya da zihninizin odaklanmış olduğu şeylerin gerçekleşmesini sağlıyor.

Öğrenci: Azimli olmayan uygulayıcılara ya da düşen uygulayıcıların geri dönmesine nasıl yardım edebiliriz?

Shifu: Ona, aynen Fa'yı öğrenmemiş bir kişiye yaptığınız gibi gerçekleri açıklayın. Çünkü bir kişi düştüğü zaman artık Lunyü'yü bile tekrarlamayı başaramaz ya da zihninde Dafa kitaplarından herhangi bir metni canlandıramaz. Eğer gerçekten geri gelmek isterse, yeni baştan çalışmak zorundadır. En baştan yeniden başlamak zorundadır.

Öğrenci: Bazı uygulayıcılar, kitaplardaki Çince karakterlerde yapılmış olan değişikliklere çok fazla dikkat göstermiyor. Bu kitaplar daha sonraki kuşaklara nasıl aktarılacak?

Shifu: Gelecek kuşaklarla ilgili meseleleri Shifu bizzat kendisi ele alacak. Fakat Dafa uygulayıcıları, yapmaları gereken şeyleri iyi bir biçimde yapmak zorundadırlar.

Öğrenci: Çin'de çok çalışan bazı uygulayıcılar var, fakat bu kişiler kendi anlayışlarına çok sıkı bir şekilde takıntılı durumdalar.

Shifu: Gerçekten öyle. Anakara Çin'de gerçekleşen zulüm niçin bu kadar şiddetli? Sebeplerden birisi, bazı kişilerin insani zihinlerinin çok kuvvetli olmasıdır. Daha önce şunu söylemiştim: bir grup olarak çalışıyorken kimsenin fikrinin kusursuz olması gibi bir ihtimal yoktur. Toplum sürekli değişiyor. Dolayısıyla durumlar da öyle. İnsanlar bugün bir şeyleri trend olarak görüyorken, yarın bir başka şeyi öyle görmüyorlar mı -böyle olduğu doğru değil midir? Bu, sürekli değişen bir toplumdur. O yüzden, sadece kendi fikirlerinizin doğru olduğu konusunda ısrarcı olmayın. Bir şey, bir görevi tamamlamak için olduğu müddetçe gidin ve o konu üzerinde birlikte sıkıca çalışın. Eğer bir şeyin belirli anlamlarda iyi olmadığını hissediyor, fakat buna rağmen onu başarmak için elinizden geleni yapıyorsanız, o durumda bu olağanüstü bir şeydir. Bu, tanrısal varlıkların görmek istediği şeydir ve bu, bir uygulayıcının yapması gereken şeydir. (Alkış) Bu, hangi fikrin ya da kimin fikrinin kusursuz ya da muhteşem olduğu ile ilgili bir mesele değildir. Bir tartışmadan galip çıkabilirsiniz, fakat tanrısal varlıklar buna tam olarak karşıdır ve ayrıca Shifu'da bunu görmek istemiyor. Ve dahası, eski güçler, bir fikrin daha az bütünsel olmasının daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Bu şekilde, onun üzerinde çalıştığınızda ve her türlü kusuru ortaya çıktığında, eğer onları telafi edebilirseniz, o zaman bu muhteşem bir şeydir. Bu durum herkese birlikte uygulama yapmaları için bir fırsat vermektedir. Onlar olaya işte bu şekilde bakıyorlar.

Öğrenci: Bazı uygulayıcı arkadaşlar çeşitli medya kuruluşlarında tam zamanlı çalışıyor ve günlük yaşamlarını karşılayacak bir gelirleri yok. Bazı medya firmaları geçim maaşı sağlıyor; para, uygulayıcılar tarafından bağışlanıyor. Bazı uygulayıcılar yardım kabulünün, Shifu'nun öğrettiği ve maaş ödeme konusundaki Fa ile örtüşmediğini anlıyor ve bu yüzden de şirketi terk ederek gidip normal bir iş buluyorlar. Şu anda gerçekleri açıklamak için olan başka projelerde çalışmayı seçtiler. Ben de bağış kabul etme konusu ile karşılaşıyorum. Bunu nasıl anlamam gerekiyor?

Shifu: Bazı medya şirketleri benim onayımı alarak yardımda bulunuyorlar. Eğer bir medya şirketini mümkün olduğunca başarıya ulaştırmak istiyor, fakat maaş veremiyorsanız, bu nasıl olur da işe yarayabilir? Ve eğer insanlar tam gün çalışmıyorlar ise, bu mümkün müdür? Dolayısıyla, ilk başlarda bunu yapmak sorun değildir. Örneğin NTDTV en baştan başlarsa ve iyi bir iş çıkarırsa, bu zaman diliminde, koşullardan dolayı, bunu yapmak sorun değildir. Fakat çok da uzun sürmeyecektir. Sorumluluk almış olan yeni kişi bunun çok da uzun sürmesine izin vermeyecektir.

Öğrenci: Çok uzun bir zaman geçtiği için Çin'deki bazı eski öğrenciler artık çok azimli değiller ve hatta uygulamayı bile bırakıyorlar. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor?

Shifu: Xiulian uygulamasında, bilmiyor musunuz ki, eski güçler azimli olmayanları ya da standartlara uymayanları ayıklamak için can atıyorlar. Eskiden: "xiulian aynen altını su ile elekten geçirip ayıklamak gibidir" denirdi, değil mi? Kum tamamen elenir ve geriye sadece altın kalır. "Büyük dalgaların kumları alıp götürmesi" şeklinde bir ifade yok mudur? Şiddetli rüzgârların ve büyük dalgaların ortasında kumlar elenecek ve geriye kalan şey ise altın olacaktır.

Aslında ben tüm canlıların, bu tarihi dönem içerisinde, kendi var oluşları için kritik bir karar vermek zorunda olduklarını düşünüyorum. Eğer bir kişi artık xiulian uygulamak istemiyorsa, bu tamamen o kişiye bağlıdır. Doğru ve erdemli bir uygulama yolunda, kimse uygulama yapmaya zorlanamaz. Eğer kişinin kalbi uygulamanın içinde değilse, uygulayıcılar arasında bulunması sahtedir. Dolayısıyla, benim en baştan bu yana olan yaklaşımım: eğer xiulian uygulamak istiyorsanız, [Shifu'nuz olarak] ben size göz kulak olacağım, fakat eğer gitmek istiyorsanız da, gitmekte özgürsünüz şeklindedir. Eğer bir kişi kalbini uygulamaya adamamış ise, bir işe yaramayacaktır.

Öğrenci: Bu kötü parti, Dafa uygulayıcıları için olan toplama kamplarını azaltmaya başladı, fakat hapishane ve ağır hücre kararlarını arttırdı. Şeytan tekrar toparlanıyor mu?

Shifu: Bu durum, hiçbir şeyin değişmediğini göstermektedir. Şeytan artık numaralarını tüketmiştir. İnsanlara sahip olduğu tüm kötü taktikleri göstermiştir ve bütün bunlar insan takıntılarını test etmek için yapılmıştır.

Öğrenci: Birkaç yıl önce Shifu, bir Fa öğretisinde, Çin'in dışında yaşayan Dafa öğrencilerinin buraya geri dönmemesi gerektiğini söylemişti. Peki, şu an yurtdışında yaşayan uygulayıcılar Çin'e geri dönebilirler mi?

Shifu: Eğer şeytanın kara listesindeyseniz, Çin'e geri dönerseniz kesinlikle peşinize düşeceklerdir. Eğer dönmelerine izin veriyorlar ise, bu sadece iki amaç için olabilir: birincisi sizden sözde "istihbarat" almak istiyor olmalarıdır; diğeri ise sizi bir casus haline getirmek istemeleridir. Aksi takdirde, geri dönmenize izin vermezler. Birçok insanın Çin seyahatinden döndüğü zaman, uygulayıcı arkadaşlarının artık onlara güvenmemesinin sebebi budur. "Çin'deyken neler yaptığını söylemek zor." şeklinde düşünürler. İnsanlar bu şekilde düşüneceklerdir. Gerçekten bu gibi sorunlara davetiye mi çıkarmak istiyorsunuz?

Öğrenci: Son zamanlarda son derece şeytani bir toplama kampı ortaya çıkarıldı. Ayrıca sıradan bir insan da, kampın kötülüğünü anlatan bir kitap yazdı. Ve anakara Çin'de yaşayıp bu kamplarda zulüm görmüş olan öğrencilerle görüşmek isteyen insanlar ve medya kuruluşları var. Bazı Çinli öğrenciler bunu yapmak ve şeytanı ifşa etmek istiyor. Şu anki durumda bu uygun mudur -Shifu'ya bunu sormak istiyorum.

Shifu: Elbette uygundur. Biz onu niçin ifşa etmeyeceğiz ki? (Alkış) Anakara Çin'in dışında yaşayan öğrenciler bu konuda çok çaba sarf edebilirler. Çin'deki öğrenciler ise kendilerini güvende tutmalılar. Ben daima bu zulmü kabul etmeyi reddettim ve eski güçler tarafından ayarlanan şeyleri kabul etmiyorum. Asla da kabul etmeyeceğim. (Alkış)

Öğrenci: Minghui sitesi durmaksızın, insanlardan Fa'ya zarar vermeyi durdurmalarını isteyen makaleler yayınlıyor, fakat Çin'deki bazı öğrenciler bu konuda hala net değiller.

Shifu: Gerçekten öyle. Onlar şeytan tarafından kontrol ediliyorlar ve hatta Minghui'ye bile karşılar. Ben niçin Minghui'den bilgi yayınlıyorum biliyor musunuz? Size, onun güvenilir olduğunu ve Dafa uygulayıcılarının bu site yoluyla iletişimde bulunabileceğini göstermek için. Bir başka açıdan konuşacak olursak, Shifu aynı zamanda onu gözlemliyor ve o herhangi büyük bir sorun yaşamayacaktır.

Öğrenci: Anakara Çin'de bulunan bazı uygulayıcı arkadaşlar egzersizleri halkın içinde grup olarak yapıyorlar. Bu durum tutuklanmalara sebep oluyor. Ve onlar, gerçekleri aktif olarak açıklamıyorlar.

Shifu: Gerçekleri açıklamamak ve bu meseleleri çözüme kavuşturmamak doğru değildir. Koşullar uygun olduğunda, bazı bölgelerdeki uygulayıcılar egzersizleri yapmak için dışarı çıktıklarında rahatsız edilmiyorlar. Fakat diğer başka bölgeler onları körü körüne taklit etmemelidir. Durum hala çok kötü olduğunda, bu gibi bir şey yapmayın, çünkü bu durum kayıplara sebep olacaktır.

Öğrenci: Sadece 500 bin Dafa uygulayıcısı Minghui'de resmi ilanı yayınlamış. Bunun sebebi, yanlış şeyler yapmış olmasına rağmen hala ileri doğru adım atmamış olan çok sayıda kişinin olması mı? Onlara nasıl daha iyi şekilde yardımcı olabiliriz?

Shifu: Sadece, Dafa uygulayıcılarının yapmaları gereken şeyleri iyi bir biçimde yapın. Bir uygulayıcı geçmişte gerçekten düşmüş ise, o durumda gerçekleri açıklarken, ona aynı diğer sıradan insanlara yaklaştığınız gibi yaklaşın. Ona hala bir uygulayıcıymış gibi davranmayın. Eğer onun anlayışının sizinle aynı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz demektir. Bir kişi düştüğü an, kesinlikle aynen sıradan bir insan gibi olur. Dolayısıyla o kişiye aynen sıradan insanlara yaptığınız gibi gerçekleri açıklamalısınız. Sizlere daha önce söylemiştim: bir kişi uygulama yapmayı bıraktığı zaman, zihni Fa'dan eser kalmayacak şekilde silinir. O yüzden hiçbir şey hatırlamayacaktır. Eğer xiulian uygulamak isterse, yeniden başlamak ve en baştan başlamak zorundadır.

Öğrenci: Sorulan sorulara ek olarak, konferans görevlileri çok sayıda bölgeden gelen uygulayıcılardan da soru kâğıtçıkları aldılar. Biz onları Shifu'ya daha sonra vereceğiz.

Shifu: Konferans görevlileri bana şunu yazmıştı. Shifu'ya çok fazla saygı yollanmış -ve o kâğıtları derlemişler. Sizlere okuyayım. Shanxi Eyaleti, Taiyuan, Pekin, Hunan Eyaleti, Zhuzhou; Sichuan Eyaleti, Chengdu; Jinzhou; Heilongjiang Eyaleti, Jixi; Nanyang; Fushan Eyaleti; Hubei Eyaleti, Baoding; Shanxi; Yushan; Shenzhen; Liuzhou ve Guangxi; Shijiazhuang; Panjin; Macau; Jinan; Tangshan ve Hebei; Liaocheng, Shandong; Shenyang; Anhui; Shaanxi; Yunnan; Suzhou; Changchun; Heilongjiang; Lingyuan; Weifang; Mudanjiang; Chifeng ve İç Moğolistan; Shandong; Yunnan; Pingjiang, Hunan; Pingshan, Hebei; Chengde; Wuhan, Hubei; Shanghai; Jinzhong, Shanxi; Yuci; Guangzhou; Hunan; Pekin Havacılık ve Uzay Bakanlığı, Hongshan bölgesi, Wuhan; Hubei Eyaleti, Huanggang; Wuxue; Macheng; Huangshi; Xishui; Xinjiang; Langfang, Hebei; Zhejiang ve Panzhihua; Leshan, Sichuan; Pekin'deki üniversite ve kolejlerdeki, Liaoning; Fujian; Dalian; Tianjin; Henan; Datong; Deyang, Sichuan; Zhangjiakou ve Gansu'daki tüm Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya saygılarını iletiyor.

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. (Alkış) Dahası var. Konferans görevlileri yollanan saygı kâğıtlarını derlemişler. Bir diğer kısım da şu. Japonya; Los Angeles, ABD; Avustralya; Romanya; Hollanda; Norveç; Hawaii; Vancouver; İran; Dubai; Yeni Zelanda; Vietnam; Kore; İtalya; Fransa; İngiltere; İspanya; Malezya; Sidney; Tayvan; San Francisco, California ve New York'ta bulunan tüm Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya saygılarını iletiyorlar. (Alkış)

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bugün 8 binden fazla kişi konferansa katılmış. Eğer her biriniz bir soru kâğıtçığı gönderseydiniz elbette hepsini okuyamazdım. Fakat aynı şekilde, cevapladığım sorular muhtemelen temsili nitelikte sorulardır. Umuyorum herkes bunlardan kendisine pay çıkarmıştır. Verdiğimiz her Fa konferansında, eğer zaman buna müsait olursa, Shifu bunu bu şekilde yapacak ve daha fazla sorunuzu yanıtlamaya çalışacak. Fakat durum ne olursa olsun, ben ne kadar konuşursam konuşayım, xiulian uygulaması gereken kişiler sizlersiniz. Shifu sadece rehberlik rolü üstlenebilir. Elbette xiulian uygulamasında, "xiulian size, gong ise Shifu'ya bağlıdır." ilkesi geçerliliğini sürdürmektedir. Buna şüphe yok. Fakat problemler ile karşılaştığınız zaman, sıradan insanlar arasındayken her türden farklı senaryo ile karşılaştığınızda, onların üstesinden gelmek zorunda olanlar sizlersiniz.

Bugünlük bu kadar. Umuyorum seyahatin son ayağını iyi yürürsünüz. Geriye gerçekten çok zaman kalmadı. Her an bitebilir ve bir sonraki safha her an başlayabilir. Hepinize teşekkür ederim. (Tüm uygulayıcılar ayağa kalkıyor; uzun ve coşkulu alkış başlıyor.)