2013 Batı Amerika Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 19 Ekim 2013 ~ Los Angeles)


(Konferansın tüm katılımcılarından uzun ve sıcak alkış)

Görkemli Roma İmparatorluğunun sonunun, Hıristiyanların elinden olacağı asla beklenen bir şey değildi. Daha net bir şekilde ortaya koyacak olursak, imparatorluğun çöküşüne, Hıristiyanlara yapılan zulüm sebep olmuştu. Günümüz toplumunda hiç kimse, bu kendini çok büyük gören zorlu, kibirli ve de kötü ÇKP'ye dokunmaya cesaret edemezmiş gibi görünüyor olabilir, fakat Doğu Avrupa'daki rejimlerin nasıl da bir anda çöktüğüne bir bakın. Her şeyi Tanrılar kontrol etmektedir. Bu kötü ÇKP'nin Falun Gong'a yaptığı zulüm, aynen Roma İmparatorluğunun Hıristiyanlara yaptığı zulme benziyor; kendilerinin çok kudretli olduklarını düşünüyorlardı; korkunç derecede küstah ve kibirlilerdi ve hiçbir sebebe kulak asmazlardı. ÇKP, bugün ulaştığı noktaya dek ulaşabileceğini hiçbir zaman için beklemiyordu. Dafa uygulayıcılarını, zulüm başladığında, durmaksızın devam eden bir endişe içerisine sokmuşlardı, fakat şimdi aynı şekilde durmaksızın endişe ve korku taşıyan onlardır. Fakat hepsi bu kadar değildir. Yaptıkları her şey, kendilerine geri dönecektir, buna hiç şüphe yok. Daha önceleri şunu söylemiştim: bir kişi bu dünyada yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorundadır; yaptığı şey her ne ise, bunu karmik geri ödeme yoluyla geri ödemek zorundadır demiştim. Bazı durumlarda bu geri ödeme durumu derhal gerçekleşir, şu anki hayat dilimi içerisinde gerçekleşir. Bu, insanlara bir şeyleri hatırlatmak ya da onları uyarmak içindir. Diğer durumlarda ise, bu karmik ödeme daha sonra gerçekleşir.

Hiçbir durumda, kötü olan hiçbir rejim asla iyi bir son yaşamamıştır. Tarihte bunun çok sayıda örneği bulunmaktadır, fakat kötü insanlar çılgına döndüklerinde, bir kişinin kafası kötülükle dolduğunda ya da kıskançlık zihni onu ele geçirdiğinde, siz ne söylerseniz söyleyin sağırlaşmış kulaklardan içeri girmeyecektir. Bu zulüm, Roma İmparatorluğunun Hıristiyanlara yaptığı zulme benziyor, sadece daha kötüsüdür. Bu olay, bu gezegende daha önce yaşanmamış suçları kapsıyor: arsızlıklar aşırıya kaçmıştır, gerçekten de canlı Dafa uygulayıcılarının organlarından faydalanmışlardır ve merhametsizce şiddet gören insan sayısı çok büyük. Fakat bilin ki, tüm kozmik vücutlarda bulunan Tanrılar bu suçları izliyorlar!

Dafa uygulayıcıları olarak, xiulian uygulayan insanlar olarak, biliyorsunuz ki, xiulian uygulayan insanlar, insan hayatının oldukça kısa olduğunu düşünürler ve onu en önemli şey olarak görmezler. Peki, o zaman, onlar için önemli olan şey nedir? Xiulian uygulaması yoluyla ulaşacakları Doğru Meyve Konumudur. Bu dünyaya gelmiş olan herkesin bir görevi vardır; bu dünyaya gelmiş olan her bir kişinin bir amacı vardır. Fa-düzeltmesinin başlangıcında, çok sayıda Tanrı bana şunu söyledi: şu anda dünyada bulunan insanların hepsi Fa için geldiler, fakat onların hepsi, sana ait olan bu Fa için pozitif bir rol oynamak amacıyla gelmediler. Fakat durum ne olursa olsun, bir kişi ne türden bir insan olursa olsun, önünde duran bu Dafa ile…..biliyorsunuz, antik zamanlardan günümüze dek, o ileriyi muazzam derecede gören figürlerin hiçbiri, o azizlerin ya da kahinlerin hiçbiri, kozmosun en temel hakikatlerini, xiulian uygulamasının prensiplerini ya da insanlarla Tanrısallık arasındaki bağlantıları açıklamayı başaramadı. Yani kişi bu sefer, Cennetin en derin gizemlerinin bu defaki öğreti ile açıklandığını söyleyebilir. Konu, sadece onu okumayı seçip seçmeyeceğiniz ve onu uygulayıp uygulamayacağınızdır. Eğer okumayı seçerseniz, onu uygulamayı seçerseniz, her şey onun içerisinde bulanacaktır.

Her türden takıntı, bu dünyada yaşayan insanların sakin bir zihne sahip olmasını engelliyor. Ve bu, özellikle günümüz Çin toplumu için geçerli. Orada bu kötü ÇKP -Çinli insanların düşünme biçimini, toplum yapısını ve ahlakını bozmak için daima, her şeyi çok ustaca bir etkiyle, sistematik bir yolla gerçekleştiriyor- aşırı derece sistematik bir yolla. Çin'in dört bir yanındaki insanlara -bu denli büyük sayıdaki insan grubuna şöyle bir bakın- neredeyse herkesin kafası zengin olma, çabucak zengin olma düşünceleri ile dolup taşıyor. Bu kötü Parti, insanların zihinlerinin buna odaklanmasını ve dikkatlerini Partinin yaptıklarına vermemelerini istiyor. Hiç durmayan zihinleriyle Çinli insanlar, huzuru tek bir an için bile bulamıyorlar. Şu anda tüm Çinli insanlar bu durumdalar. Bu normal midir? Bildiğiniz gibi, Batı dünyasında ya da normal ülkelerde, insanlar geçimlerini sağlayabiliyorlar ya da normal işlere sahipler. Bu sadece hayatın bir parçasıdır. İnsanlar normal hayatlarını sürdürüyorlar ve hayatın getirdiklerinden keyif alabiliyorlar. İnsanlar dünyanın dört bir yanında böyleler, sadece Çinli insanlar bu kötü Parti tarafından bu hale getirilmiş durumdalar. Bir kişinin finansal durumu, onun önceki yaşantılarından gelen karmanın bir sonucudur, eğer bir şeylere sahip olmanız gerekmiyorsa, ona sahip olmayacaksınızdır. Günümüz Çinli insanlarının taşıdığı huzursuz zihin, onları gerçeği duymayan bir sağır haline dönüştürmüş. Dafa uygulayıcılarının onları kurtarmaya çalıştıklarının farkında değiller ya da Tanrıların gazabının hızla yaklaştığını fark etmiyorlar. Yukarıdakine ek olarak, şeytanın insanlara aktarmış olduğu yalanlar, onların Dafa uygulayıcılarının yaptığı, gerçeği açıklama işini reddetmelerine de elbette sebep oldu. Ve sadece bununla da sınırlı değil tabii… İnsanların ardında çok fazla sayıda şeytani faktörler de bulunmaktadır, ayrıca insanların vücutlarının içerisinde onları kontrol eden ve gerçeği dinlemekten onları alıkoyan çok sayıda şeytani faktörler de var olmaktadır.

Tabii şu anda her şey şiddetle değişiyor ve şeytani faktörler artan bir şekilde yok ediliyorlar. Fa-düzeltmesinin sınırsız gücü mikro kozmostan yüzeye doğru geliyor. "Gökyüzünü kuşatmak ve yerküreyi kaplamak" ifadesi bile bunu anlatmak için yeterli değildir. Şunu bir düşünün: o, mikro kozmostan yüzeye geldiğinde, yoğunluğu ne kadar olacaktır? Sudan sayısız defalar daha fazla bir yoğunlukta olmalıdır -her şeyi kuşatır ve dışarıda hiçbir şeyi bırakmaz. Kimin ne yaptığı, bir kişinin taşımış olduğu her bir düşünce, bir insanın yapmış oldukları, tarihte yapılmış olan her şey -hepsi çok net bir hale gelecektir. İnsanoğlunun 100 ya da 200 milyon yıldır geçirdiği toplam tarih, tamamen bu final gününü beklemek içindi. Tüm insanoğlu, insanın en tehlikeli duruma girmiş olduğunu biliyor. Dolayısıyla ben sansasyonel değilim, öyle değil mi? Abartma yapmıyorum ya da hakikati esnetmiyorum, değil mi? Herkes bunu biliyor. Ve bazı ülkelerin hükümetleri bunu daha da fazla biliyor. Onlar, insan tarihi bu dönemden geçerken, sadece olayları dengede tutmaya çalışıyorlar, mucizelerin gerçekleşmesini, Tanrıların belki merhamet göstereceklerini bekliyor ve umuyorlar. Fakat bazı Tanrılar bile Fa-düzeltmesi tarafından yeniden yaratılmaktalar.

Şimdi insanlar bir miktar daha farkındalar, şu anda şeytan temizleniyor. En azından, şu an olayları kendi başlarına düşünmeyi başarıyorlar. Bir kişiye gerçeği açıkladığınız zaman, o kişi artık şeytan tarafından kontrol edilmekten ziyade, konu üzerinde kendi başına düşünüyor. Bu, özellikle anakara Çin için geçerli. Aslında, şeytanın en vahşi olduğu zamanlarda, bu sadece Çin'in problemi değildi -dünyanın dört bir yanında bulunan insanlar şeytan tarafından kontrol ediliyorlardı. Şu anda her şey farklı ve insanlar giderek aklı başında bir duruma geliyorlar.

Bildiğiniz gibi, bu kötü ÇKP'nin çok büyük sayıda üyesi, Dafa uygulayıcılarının gerçekleri açıklamaları yüzünden Partiden geri çekildi. Bu muhteşem bir şey ve ayrılan insan sayısı giderek artıyor. Daha önceleri, insanların doğru şeyleri düşünmemesini sağlayan başka faktörlerin olduğunu belirtmiştim. Zihinleri o kötü ÇKP tarafından bozulan kişiler, zengin olmayı ya da başka kötü şeyler düşünüyorlar. Bu gibi devasa sayıdaki insan grubu, insan olmaya uymayan bir durumun içerisindeler ve bu da, onların gerçeği duyma yeteneklerini etkiliyor. Bu, tehlikelidir.

Fa-düzeltmesinin başlangıcında, Çinli insanların basit canlılar olmadıklarını söylemiştim. Bu dünyada niçin demokrasi sistemi uygulanıyor? Bunu daha önceleri açıklamıştım. Günümüz insanları, demokratik yönetimin muhteşem bir şey olduğunu düşünüyor. Fakat aslında bu da Tanrıların düzenlemiş olduğu bir şeydir. Öncelikle, bu şekilde yapılması gerekiyordu çünkü olaylar bunu gerektirmişti. İkinci olarak ise, her bir ulusun kralı artık orada değildi, artık kendi orijinal ülkelerinde değillerdi. Önceleri, bir kral öldüğü zaman reenkarne oluyor ve hala kral olmaya devam ediyordu, çünkü o ırk oraya, cennetlerden o kral tarafından getirilmişti. Onun cennetine ait olan canlılar, ilk önce, karmik ilişkiler biçimlendirmek için Çin'e gider ve orada bir hanedanlık süresi boyunca yaşarlardı; bunun ardından da dünyanın çeşitli yerlerine reenkarne olur ve etnik gruplar oluştururlardı. Dafa ilk olarak yayılmadan önce, çeşitli ırkların farklı dönemlerdeki kralları -çok fazlası- hepsi Çin'e reenkarne oldular. Ve son zamanlarda ise, Fa'yı edinmek için yüksek seviyelerden gelen çok sayıda temsilci hatta cennetlerden gelen daha büyük krallar da Çin'e reenkarne oldular. Yüksek erdeme sahip olan çok sayıda tarihi figür de Çin'e reenkarne oldu, çünkü Dafa orada yayılacaktı. Fakat eski güçlerden gelen engellemeler, onların o ortam içerisinde en şiddetli testlerden geçmelerine sebep oldu. Eski güçler, bu insanlar kurtuluşu elde ettikleri an, temsil ettikleri devasa sayıdaki canlı grupları da kurtuluşu elde etmiş olacak şeklinde düşünüyorlardı. Şeytani eski güçler bunu gördüler ve o nedenle de düşük seviyeli canlıları ve kötü insanları Dafa uygulayıcılarına zulmetmeleri için yoğun bir şekilde kullandılar. Ve onlar her şeyi bozdukça, insanların düşünme biçimlerini karıştırıyorlar, buna sıradan insanlarınki de dâhil; artık doğru düşüncelere sahip olmamanıza neden olurlar ya da Dafa içerisinde şüpheye düşmenizi sağlarlar veya sıradan insanların gerçeği dinlememelerine sebep olurlar; hatta Dafa uygulayıcılarına zulmetme ve onları karalama olayında, şeytanla birlikte hareket etmelerine sebep olurlar. Bu nedenle, edindikleri günahın miktarı, tek kelimeyle devasadır.

Fakat aynı şekilde, Dafa geniş çapta yayılıyor ve ben şimdi hala sizi canlıları kurtarmaya çağırıyorum. Gelecekte neler olacağına gelince, sadece bekleyip görmemiz gerekecek. Şu anda Dafa uygulayıcıları insanları kurtarıyorlar; dolayısıyla ben de her bir bölgenin gerçekleri nasıl açıklıyor olduğunu gözlemliyordum. Bazı gerçeği açıklama alanları gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar. Bugünlerde Çin'den gelen turist grupları artış gösteriyor. Bu durum, insanların gerçeği duyması için olan bir ayarlamadır. Bizim gerçeği açıklama alanlarımız aslında en ön safhadadır -gerçeği açıklama işinin ön safhasındadırlar. Fakat bazı bölgeler bunu bıraktılar, çünkü başka projeler ile meşguller. Onlar da elbette bir etkiye sahiptir ve yapılmalıdırlar; ben Dafa öğrencilerinin tüm projelerini onaylıyorum, çünkü onların hepsi gerçekleri açıklama ve insanları kurtarma konusunda bir etkiye sahip olabiliyorlar. Fakat şu anda çok sayıda turist grubu bulunuyor ve özellikle de anakara Çin'den çok sayıda turist gerçeği duymayı başaramıyor.

Fa-düzeltmesi dönemi içerisindeki çok sayıda şey, o kadar da basit değildir ve hiçbir şey sadece tek bir boyutla sınırlı değildir. Tanrılar tarafından düzenlenen şeyler çok sayıda faktörü kapsamaktadır. Bir kişi Çin'den dışarı çıktığında -pekâlâ şöyle diyelim- o kişi Çin'de gerçekleri duyamadığına göre, gerçeği duyabilmesi için yurtdışına çıkması konusunda yönlendirilmemiş midir? Bu insanları yüzüstü bırakamazsınız. Her bölgedeki turistik alanlarda gerçeği açıklamak için hala iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor.

İnsan zihni karmaşıktır. Sizlere daha önce insan beyninin nasıl sadece bir işletim merkezi gibi olduğunu anlatmıştım. Bir kişi annesinin rahminden doğar, anne ve babasının etinden ve kanından gelir ve ardından da dünyasal yiyecekleri yiyerek büyüyüp gelişir. Ve ölümde de, ister gömülsün, ister yakılsın toz haline dönüşür. Açık söylemek gerekirse, beyin, kişinin düşüncelerinin kaynağı değildir. İnsanların ruhu yok mudur? Bir kişinin vücudu, aynı zamanda çeşitli mikroskobik katmanlardaki bir parçadan oluşmamış mıdır ve yüzey boyutun içerisinde değil midir? Bütün bunlar, düşünceleri üretebilirler. Bazı insanlar, insan vücudunun evrenin bir minyatürü olduğunu söylemiştir. Bir insan beyninin ne sayıda hücre barındırdığını bir düşünün. Ve o hücreleri kaç adet molekül oluşturmuştur? Ve o molekülleri de hangi sayıda daha küçük parçacıklar oluşturmuştur? Her bir ufak parçacık, [alanın içerisinde yerleştirilmiş olarak], insan gözünün algıladığı göksel vücut gibi görünür. Herkes dışarı doğru bakmaktadır. Bu büyük evrendeki her bir gezegen, üzerinde hayat barındırmaktadır; sadece yüzey boyutunda değildirler; o yüzden de onları göremezsiniz. ABD'nin uzay teknolojisinin çok gelişmiş olduğu söyleniyor, fakat başka gezegenlere gittikleri zaman, orada bomboş bir dünyadan başka bir şey görmüyorlar. Fakat orası ıssız ve boş bir yer değildir; olan şey sadece, insanoğlu teknolojisinin çok yetersiz olmasıdır. Bu evrende kaç adet gezegen var olmaktadır? Hücreler, moleküller ve insan beynindeki daha da küçük parçacıklar, bizim görebildiğimiz evren ile aynı düzenlemeye sahiplerdir; hatta dizilimleri bile aynıdır. Sizin insan vücudunuzda kaç adet parçacık bulunmaktadır? Beyninizin içerisinde kaç adet gezegen var olmaktadır? Eğer o küçük parçacıklar (yani bir nevi gezegenler) üzerinde yaşayan canlılar, beyninizin sahasına yayılmış olan parçacıklara baktıklarında, bu durumun insanların gezegenlere ya da evrene bakmasından bir farkı olur muydu? Eğer ona bu şekilde baksaydınız, bir insanın beyni kocaman bir evreni kapsıyor olmaz mıydı? Peki, o boyutların içerisinde kaç adet canlı, kaç adet Tanrı var olurdu? Ve kaç adet yüce canlı daha o boyutlarda var olurdu? Bütün o sayılamayacak kadar çok canlının kendilerine ait düşünceleri olduğunu düşünecek olursak, insanın düşünceleri tam olarak nereden gelmektedir? Bu, inanılmayacak kadar karmaşıktır.

Peki bu durum, kişinin elinden bir şey gelmeyeceği anlamına mı geliyor? Kendisi bu konuda bir şeyler yapabilir. Peki nasıl? Bu yüzey boyutta bulunan beyin, kişinin ana ruhu ile birlikte hareket ettiğinde, kişinin yüzeydeki düşüncelerini biçimlendirme ve ifade etme konusunda sorumluluk alma yeteneğine sahiptir ve buna kişinin hareketlerini yönlendirmek de dâhildir. Bir fikir yüzeyde belirmeden önce, neyi seçeceğiniz, kilit noktadır. Aynı zamanda, kozmosta bulunan tüm canlıların bu Fa tarafından yaratılmış olduğunu ve ona asimile edilmiş olduğu da dikkate alınmalıdır. Fakat eğer yüzey seviyedeki düşüncelerinizi kirletirseniz veya bozarsanız; eğer bir şeylere saplantı ve takıntı yapmışsanız veya zihniniz modern toplumun şeytani unsurları ile doluysa, bu kötü Partinin zulüm konusundaki yalanları ile doluysa ya da bu zulmün aldatıcı propagandası ile doluysa, o durumda Dafa uygulayıcılarının size anlattığı gerçekleri duymanızı engelleyecek ve kurtulma şansını kaçırmanıza sebep olacaktır.

Burada oturan uygulayıcılar arasında bazı kişilerin azimli olmadıklarını biliyorum ve bazıları da kesinlikle azimli değiller. Fakat Shifu düşünüyor: kendiniz konusunda ne yapacaksınız? Niçin doğru düşüncelere sahip olamıyorsunuz? Shifu sizi kurtarmak için burada değil mi? Bu Fa sizi kurtarmak için burada değil mi? Ve dahası sizler başkalarını kurtarma sorumluluğunu üstlenmiş durumdasınız. Fakat kendinizi bile iyi idare edemezseniz neler olacak? Eğer Tanrılara verdiğiniz yeminleri tutamazsanız, karşılaşacağınız sonuçlar, yeminlerinizde ifade ettiğiniz gibi olacaktır.

Fa-düzeltmesinde, bu dünya küçük bir yer olsa da kozmik vücut içerisinde bulunan tüm canlılar buranın güvenli bir sığınak olduğunu görmüşlerdi. Her yerde gezegenler eriyip yok oluyor ve patlıyor. Astronomların açıkladığı bilgilerin farkındasınız, öyle değil mi? Kozmosun her yerinde patlamalar gerçekleşiyor. Niçin çok sayıda uzaylı varlık burada? Dünyanın en güvenli yer olduğunu gördüler ve aceleyle buraya doluştular. Elbette onların büyük sayıda olanları engellendi ve dünyaya gelmeleri yasaklandı. Daha önceden gelenlerin de olayları karıştırmasına izin verilmedi, aksi takdirde, bu dünya üzerindeki toplumlar uzun zaman önce kargaşa yaşarlardı. Sonra gelenlere, güneşe yakın bir yerde saklanmaları söylendi. Hatta ay üzerinde olanlar bile önceden gelenler idi. Onların hepsi, buranın güvenli bir yer olduğunu gördüler. Peki neden? Fa-düzeltmesi burada gerçekleşiyor; burası Fa-düzeltmesinin kalbidir. Kozmosun dört bir yanında bulunan Tanrılar -en yüce olanlar bile- buraya reenkarne oldular. Fakat en sonunda buranın güvenli olup olmayacağı, bir başarı mı yoksa bir başarısızlık mı olacağı, Fa-düzeltmesinin nasıl gideceğine bağlıdır. Eğer Fa-düzeltmesi zamanında başarıya ulaşmaz ise, bu dünya daha fazla tutulmayacak ve hatta kozmos bile var olmayacaktır.

Olayların şu anki durumlarından gördüğünüz gibi, Dafa uygulayıcılarına karşı uygulanan bu sözüm ona şeytani 'testler'e hızlı bir şekilde son nokta konuluyor. Her bir kişinin konumlandırılmasına nerdeyse karar verildi ve şu anda olan şey sadece Meyve Konumunuzu mükemmelleştirirken, sizlerin dünya insanlarını kurtarmak için büyük bir çaba sarf etmenizdir. Sadece bir an durun ve dünya insanlarını şöyle bir göz önünde bulundurun. Tanrılar, Fa-düzeltmesi dönemi esnasında bu dünyanın şeytan tarafından ne derecede kirletileceğini ya da ne derece zarar göreceğini biliyorlardı, fakat buna rağmen, hayret verici bir cesaret ile görkemli, kutsal, yüce ve asil Tanrılar olma durumundan gelip, bu lağım çukuruna, bu çok pis olan dünyaya daldılar. Önceleri kim buraya gelmeye cesaret edebilirdi ki? Dafa'nın muhteşem yayılışı başladığı zaman, kurtarılacaklarına olan inançlarından dolayı gelmediler mi? Bu motivasyondan dolayı buraya gelmişlerdi, bu gibi doğru düşüncelerden dolayı, Dafa'ya olan böylesine bir inançtan dolayı gelmişlerdi -peki o zaman Dafa uygulayıcıları olarak, onları kurtarmanız gerekmiyor mu? Dahası, onların ardında sayılamayacak kadar çok canlılar var olmaktadır ve onların hepsi Tanrıdır ve belki de bir gün, sizin en nihai göksel mertebenizin sınırları içerisinde var olacak olan sayısız Tanrı grubunun bir parçası olacaklardır.

Son zamanlarda, oldukça fazla sayıda uygulayıcı Çin'in dışına çıktı. Nasıl gelmiş olurlarsa olsunlar, çoğunun çok iyi işler çıkarmış olduğunun farkındayım, fakat bazılarının da kötü iş çıkarmış olduklarını biliyorum. Yurtdışına çıktıkları zaman ve durumların oldukça sorunsuz ve rahat olduğunu gördüklerinde ve herhangi bir zulüm olmadığını gördüklerinde, rahat ve sakin bir hayatın keyfini çıkarmayı düşünüyorlar. Fakat bir kişinin yeminlerini tutmaması tehlikeli bir şeydir! Nasıl yani? Sizler sorumluluklara sahipsiniz! Siz bir Fa-düzeltmesi dönemi öğrencisisiniz! Bu çağda yaşayan Dafa öğrencileri, Shifu'ya yardım etmek için varlar ve canlıları kurtarma sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Fakat siz bu konu üzerinde çalışmıyorsunuz! Bazı insanlar uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Çin'de bulundukları esnada şeytan tarafından beyinlerine sokulan şeyleri bile yok etmemiş durumdalar. Sadece üç işi iyi yaparak bu gibi şeyleri kendinizden temizleyebilir ve Parti kültüründen kaynaklanan düşünme biçimini tersine çevirebilirsiniz -buna korku da dâhildir. Bu kötü Partinin Çin'de sahip olduğu ortam, eski güçler tarafından hem kötü insanlardan istifade edilerek hem de diğer boyutlardaki şeytani varlıkları kullanarak oluşturuldu. Eski güçler sadece bu denli şeytani bir ortamda yapabileceğiniz bir uygulamayı kabul edecekler ve işte bu sebepten dolayı, olayları şu anki haline getirmişlerdir. Şu anda olaylar bu hale kadar gelmiş durumda ve bizler onları kendi tezgâhladıkları bu oyunda yenmek zorundayız. Bunu işte bu şekilde yapacağız ve daha sonra neler olacağı ise ileride ele alınacak. Durum ne olursa olsun, ben sizin Shifu'nuzum, dolayısıyla eksiklerinizi gördüğüm zaman bunu sizlere söylemek zorundayım.

Burada oturan Dafa uygulayıcılarım arasında birçoğunun tek kelimeyle mükemmel olduğunu biliyorum, onlara Çin'den veya dünyanın diğer başka yerlerinden gelenler ve hayatlarını tehlikeye sokan testlerden ve de en zorlu durumları geçenler de dâhildir. Tek kelimeyle mükemmel! Elbette, onlar [Dafa uygulayıcıları olarak] ne kadar zorluk olursa olsun, aradıkları şeyin konfor ve rahatlık olmadığını, ebedi hayatın arayışında olduklarını ve temsil ettikleri sayısız canlının kurtuluşunun peşinde olduklarını biliyorlar. Ve işte bu yüzden, çok iyi iş çıkardılar. Bu gibi çok sayıda Dafa uygulayıcısı bulunuyor ve gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Bir Fa konferansı, insanlar deneyimlerini paylaştıkça, yaptıklarını ne şekilde yaptıklarını görmeniz ve nasıl daha iyi iş çıkaracağınızı anlamanız içindir. İlginç şeyler duymanız için değildir, çünkü sizler de bir Dafa uygulayıcısısınız.

Shifu'nuz olarak eğer bunları size söylemezsem rahat edemem. Her şey sona varmak üzere ve bunu sizler de görüyorsunuz. Dünyada bulunan şeyler kozmosun tezahür eden bir yansımasıdır. Yavaş yavaş, "doğru ve erdemli olan" galip geliyor ve yavaş yavaş adalet galip geliyor; şeytani şeyler ise kaybediyorlar. Hatta Dafa uygulayıcılarına zulüm etme olayına doğrudan iştirak etmiş olanlar, sürekli korku ve endişe içerisinde yaşadıkları bir noktaya dek ulaştılar. Önceleri, onlar Dafa uygulayıcılarını sürekli korku içerisinde yaşatmışlardı. Şimdi ise, onların sırası ve bunun acısını şimdi onlar çekiyorlar. Dolayısıyla bu noktaya kadar gelmiş olarak, sadece bir düşünün: bu yolculukta daha ne kadar süre kalmıştır? Gerçekten de, Dafa uygulayıcılarının canlıları kurtarması ve yeminlerini gerçekleştirmeleri yolunda çok da zaman kalmadı.

Daha önce bu kötü ÇKP'nin bir on yıl daha devam edip edemeyeceğini sormuştum. Aslında çok daha kısa da olabilirdi. Onun bir beş sene daha yaşamasına bile izin vermeyebilirdim. Fakat şeytan tarafından kefene sarılmış oldukları için hangi sayıda dünya insanının kurtarılamayacağını fark ediyor musunuz? Ve çok sayıda Dafa uygulayıcısının da bu zulüm esnasında morali alt üst olmuştu ve ileri doğru adım atamıyorlardı. O zaman onu sonlandırmanın ne faydası olacaktı? Fa-düzeltmesi, insanları kurtarmak için değil midir? Eğer buradan ayrılacak kişi sadece ben olsaydım, bu dünyanın yaratılmış olmasının ne anlamı olacaktı? Ve tarih içerisinde yapılmış olan bütün ayarlamalar başarısızlıkla son bulmuş olacaktı. Zaman sizin uğrunuza ve canlı varlıklar uğruna uzatıldı.

Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. (Coşkulu alkış) Çok sayıda zorlu iş yaptınız -bizim Dafa uygulayıcılarımız gerçekten de çok çalışıyorlar! (Uygulayıcılar cevaplıyor: Shifu çok çalışıyor"..alkış) Kurtarılmış olan canlılar adına, sizlere teşekkür ederim! (Coşkulu alkış)

(Tüm katılımcılardan coşkulu alkış)