2015 New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi ~ 14 Mayıs 2015)


(Katılan herkes ayağa kalkıyor ve Shifu'yu coşkulu bir şekilde alkışlıyor.)

Günaydın! Lütfen oturun. Dafa uygulaması, hepinizi burada bir araya getirdi. Her Dafa uygulayıcısı, kendi tarihsel görevini yerine getirmek için yapması gereken şeyleri yapıyor. Tabii ki, bazıları azimli ve bazıları değil, ama bu normal. Xiulian uygulayan bir gruptaki herkesin çok azimli olması aslında anormal olurdu. Fakat durum her ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları olarak, yerine getirmemiz gereken şeyleri tamamlamak zorundayız. Eğer Dafa uygulayıcılarının üzerinde çalıştığı şey, yakın gelecekte gerçekten meydana gelirse ve siz hala iyi iş çıkarmadıysanız, o zaman o noktada pişmanlık duyacaksınız -gerçekten pişman olacaksınız. Eğer [o noktada] orijinal olarak arzuladığınız birçok şeyi yerine getirmediyseniz ya da kurtarmak istediğiniz birçok insanı kurtarmadıysanız, o zaman bu, önemli bir sorundur.

Tabii ki, bütün bunları iyi bir şekilde yapmak için kişisel xiulian uygulamanızı iyi gerçekleştirmelisiniz. Bu, xiulian uygulamasının, her biriniz için temel olduğu anlamına gelir. İnsanları kurtarmak için yaptığınız her projede, eğer xiulian uygulamasından saparsanız, giderek uygulama yapmayan biri haline geldiğinizi görecek ve olaylar hakkında giderek sıradan düşündüğünüzü ve sıradan bir performans sergilediğinizi göreceksiniz. Fakat eğer sonuna kadar Fa içerisinde kalabilir ve kendi kişisel uygulamanızı hiçbir noktada gevşetmezseniz, yaptığınız her şeyin bir xiulian uygulayıcısına gerçekten uyduğunu göreceksiniz. Eğer bir uygulayıcı görevini tamamlamak istiyorsa bu, esastır ve temel bir seviyede garantiye almaktır. O yüzden, Fa'dan sapamaz ve hiçbir noktada uygulamanızı gevşetemezsiniz. Evet, Çin'in dışında birçok Dafa uygulayıcısı projelerle meşguller. Ve eğer bu projeleri iyi bir şekilde yapmak ve insanları kurtarmak için etkili bir hale getirmek isterseniz, o zaman daha iyi iş çıkarmalı, kalbinizi ortaya koymalı ve projelere daha fazla zaman ayırmalısınız. Buna bağlı olarak, kendi uygulamanız için zaman yokmuş gibi gelebilir. Ama ne olursa olsun, hepiniz, xiulian uygulamak ve Fa'yı çalışmak için zaman ayırmalısınız.

Elbette, mademki, xiulian uyguluyorsunuz, yaptığınız her şey, bir uygulayıcı olduğunuz sürece, doğrudan uygulamanıza bağlıdır ve bütün bunlar, aslında sizin uygulama yolunuzu oluşturmaktadır. Yaptığınız her şey, uygulama yolunuzla birleşiktir. Xiulian uygulamanız, bu dünyada çalışmaktan tutun Dafa projelerine veya günlük hayatınıza kadar, yaptığınız her şeyle bütünleşmiştir ve bu, kesindir. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi, bazı kişiler azimli, bazıları ise değil; bazıları bir Dafa uygulayıcısının, böyle bir varlığın, muazzam sorumluluğunun farkında, bazıları ise bunun fazla farkında değil. Ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları olarak gevşek davranmamanız gerektiği kanısındayım. Birkaç yıl önce en çok endişelendiğim konu şuydu: zulmün çok sert olduğu zaman bile, birçoğunuz Dafa projeleri üzerinde birlikte çalışamıyordunuz. Birçok şey, yaşadığınız tartışmaların sonucu başarısız oldu; birçok şey, kötü faktörün, aranızdaki güçlü rekabeti kullanması sonucu başarısız oldu. Bu problemlerin şu anda farkındasınız ve şimdi ise, birçok konuda, fikirlerin geçerli (doğru) olduğunu düşündüğünüz sürece, gidip görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Birçok şey yeterince kapsamlı yâda baştan sona düşünülmemiş olsa bile, eğer bunlara bir Dafa uygulayıcısı olarak bakarsanız, bu durumlar kendinizi geliştirmek için size sağlandı ve boş yere size verilmedi değil mi? Üzerinde çalışmanız için size bırakılmış ve de baştan sona düşünülmemiş veya yeterince ideal olmadığını düşündüğünüz noktaları telafi etmeniz için bırakılmış değil midir? Bunlar, kesinlikle gidip yapmanız gereken şeyler değil midir?

Aynı sorunlar, birçoğunuz Shen Yun biletlerini satarken ve tanıtım yaparken de görülmekteydi. İlk olarak tartışmalar vardı ve bazılarınız hevessiz görünüyordu. Ve birçoğunuz söylenileni yaparken, yapılan işe kalplerini bütünüyle koymadılar. Ama mademki yaşamınızın her dakika ve saniyesi xiulian uygulamanızın bir parçası, kendi fırsatlarınızı harcıyorsunuz, uygulama yolunuzdaki kısıtlı zamanı israf ediyor ve yolu iyi yürümeyi başaramıyorsunuz demektir. Yapmanız gereken her neyse, kalbinizi bütünüyle ortaya koyarak iyi bir iş çıkarmalısınız -çünkü sadece o zaman takdire değerdir. Söylenileni yapıyor olabilirsiniz ama kendi tavrınıza veya insanları nasıl etkili bir şekilde kurtarmaya gerçekten dikkat etmezseniz, o zaman bu, xiulian uygulamanız içerisindeki bir sorundur.

Yapabileceğiniz her şeyi yapmaya çalıştınız tabii ki. Fakat hayatları kurtarmaya gelince hiçbir şey, katiyen o kadar kolay değildir. Eski güçler, eğer bir şeyi kolaylıkla tamamlayabilirseniz, hiçbir kudretli erdem kazanmayacağınız inancındalar. Ve bu yüzden, size zorluk çıkarıyorlar. Eğer kolaylıkla yapılabilseydi, herkes yapabilirdi. O halde, bunları Dafa uygulayıcılarının yapmasının, sizin yapmanızın, ne anlamı olurdu? Bu yüzden, yaptığınız şeyler belli oranda zor oluyor ve de sadece bu yolla uygulayıcı olduğunuzu gösterebilirsiniz. Gerçekten, yalnızca bu şekilde, Dafa uygulayıcıları kendi kudretli erdemlerini ortaya koyabilirler. Başkalarının yapamayacağı şeylerin üstesinden gelebildiğiniz, zorluklara ve zulmün baskısına maruz kalmanıza rağmen, iyi bir şekilde xiulian uygulayabildiğiniz ve bütün bunların üzerine, canlıları kurtarmayı başarabildiğiniz zaman, bu, tamamen fevkaladedir. Ancak "canlıları kurtarmak" aslında neyi gerektirmektedir? Şunu söyleyeceğim: bir düşünün. Tarihteki birçok kişi, "canlıları kurtarmak" niyetlerinden bahsettiler. Bu kelimeleri söylemek kolay olsa da, aslında Tanrılar arasında gülme konusu oldular. Çünkü canlıları kurtarmaya gelince, kim o kadar cüretli olabilirdi ki? Bu görkemli kelimeleri dile getirmek bir şey, fakat kim bunu gerçekten yapma cesaretine sahiptir? Eğer birini kurtaracaksanız, bu dünyadayken oluşturduğu çeşitli düşüncelerini veya taşıdığı devasa karmik borçlarını yok etmesine nasıl yardımcı olacaksınız? Bu dünyada, o kişi ile ilgili olan her şeyin ve onun karmik borçlarının arasındaki karmik ve önceden var olan bağlantıları nasıl halledeceksiniz? Ve çok sayıda canlıyı kurtarmak, sadece tek bir yaşamı kurtarmaya göre ne kadar daha fazla karmaşıktır? İnsanları kurtarmak bu kadar zordur. Fakat ne kadar karmaşık olurlarsa olsunlar, Shifu ve de diğer Tanrılar oradaki daha derin konularla başa çıkıyorlar. Bununla birlikte yüzeysel seviyedeki şeyler için de büyük zorluklar bulunmaktadır. Ve bunlar, sizin kalbinizi koyup üzerinde çalışmanız gereken şeylerdir.

Uygulayıcılar, görünüşte, sıradan insanlardan farklı değillerdir. Dafa uygulamasına başladığınız zaman, bir gecede Yüce bir varlık gibi görüneceksiniz diye bir şey söz konusu değildir. Görünüşte hiçbir değişiklik yoktur. Tanrısallığa doğru giden bu yolu yürürken, tek değişiklik, sıradan insanlardan daha farklı düşünmenizdir. Bazılarınız, xiulian uygularken, Fa'yı çalışırken ve egzersizleri yaparken, oldukça azimli gözüküyor, fakat kendi içlerine bakmıyorlar. Fakat eğer kendi içinize bakmıyorsanız, bir düşünün, o zaman siz sıradan bir insan değil misiniz? Herhangi bir sıradan insan kendi içine bakar mı? Hangi sıradan insan kendi içine bakabilir? Birinin, karşılaştığı bir anlaşmazlıkta nerede yanlış yaptığını düşünmeye çalıştığını ve bunu anladıktan sonra, karşısındaki kişiden özür dilediğini varsayın, eğer o kişi Çin'de ise, insanlar onun deli olduğunu düşünecektir. Bunun sebebi, bütün toplumun ahlakının o kötü Parti tarafından bozulmuş olmasıdır. Hiçbir sıradan insan problemlere bu şekilde bakmaz. Bunun yerine, bir anlaşmazlık olduğunda, bu kişi genellikle karşısındaki kişiyi suçlar ve de gerginlik yükselir. Dafa uygulayıcıları böyle değildir.

Tabii ki, yeni uygulayıcılarla beraber, bazıları azimli ve bazıları değil. Bu nedenle, tartışma ve gerginliklerle karşılaştığınızda, bir süre boyunca üstesinden gelemeyen pek çok kişi var aranızda. Ancak, eski uygulayıcıların veya aralıksız Fa çalışmanın yardımı ile olaylar üzerinde giderek daha berrak hale geleceksiniz. Uygulama içerisinde parça parça şunun farkına varacaksınız: "Ah evet, benim kendi içime bakmam ve kendi eksikliğimi, nerede hatalı olduğumu ya da bunun oluşmasına sebep olan hangi unsuru doğru yapmadığımı bulmam lazım." Ve bu, bir uygulayıcıyı sıradan bir insandan ayıran noktadır. Bu, bir insanın yüzeyinden seçebileceğiniz bir şey değildir. Fakat zihninizin bir anlaşmazlığa ya da tartışmaya nasıl reaksiyon gösterdiği veya sizin buna karşı nasıl bir tavır gösterdiğiniz, sıradan bir insanınkinden farklıdır. Ben, bunlardan Zhuan Falun ve diğer öğretilerde, size zaman zaman bunları hatırlatmak için sıklıkla bahsettim. Bazen, uygulamanızda dikkatli değilseniz, bunu unutuyorsunuz ya da bir takıntınız çok güçlü olduğunda, bunu düşünmüyorsunuz. Ama bu işe yaramayacaktır. Bir uygulayıcı olduğunuzun farkında olmak zorundasınız.

Beklenen sadece şu ki, sizler, Dafa uygulayıcılarının, insanları kurtarmak için yaptıklarını yaparken, bu insan dünyasında, her türden kişi ile karşılaşacaksınız. Ve yaşadığınız zorluklar burada yatıyor. İnsanların yüzeyde nasıl oldukları üzerinde durmayın. Bazıları ÇKP'nin bize zulmetmek için kullandığı yalanlara inanmış ve Dafa'ya karşı ya da Dafa uygulayıcılarına karşı kötü bir tavır sergiliyor. Fakat biraz dikkatlice düşünürseniz, ÇKP'nin yalanlarının bu insanları zehirlemiş olduğunun farkına varırsınız. Eğer Dafa uygulayıcıları bu en son final olayı sürecinde gerçekten kurtuluşun aracıları iseler -Dafa uygulayıcılarının hepsi, yaptıkları şeyi ne için yapıyor oldukları konusunda elbette netlerdir- o zaman bir düşünün: ÇKP, aslında nedir? O, bütün o kâhinlerin ve dinlerin tarih boyunca anlattıkları "Kıyamet Günündeki Yaratık" değil midir? Ve o, insanlığın yok olmasının arayışında değil midir? Elbette, biz onun ne olduğunu anlıyoruz. Olan sadece şudur ki, bu olay iki safhaya ayrılmıştır. Bu safhada, olaylar sadece Çin'de gerçekleşiyor -dünya genelinde değil - fakat onun zehri dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Bu kötü partinin, Falun Gong'a zulmetmek için kullandığı tek taraflı yalanlar yeryüzünü kapladı ve dünya medyası o yalanları tekrar tekrar yayınlıyordu. Falun Gong'a yapılan zulmün bu safhasında, o medya kuruluşları, etki anlamında, kendi başlarına kötülük yayıyorlardı. Ve bugüne kadar birçok ülkenin gümrük bölümlerinde hala kötü ÇKP tarafından verilen kara listeler var. Elbette, özgür dünyada bütün bu şeyler medya tarafından ya da bütün o kurumlar tarafından bilerek yapılmıyordu. Biz bunu biliyoruz. Ondan ziyade, benim çıkış noktam şu ki, zehir, dünyanın dört bir yanına yayılıyordu; belirli uluslara ait bazı enstitüler hala bu bilgiler doğrultusunda hareket ediyor ve iyiyi kötüden ayırmak için kendi değerlendirmelerini kullanmıyorlar.

Bir diğer şey de şu ki, bu türden bir zulüm, insanların düşündüğü gibi bir şey değildir. Bir kişiyi kurtarmak, o kişinin özünü kurtarmaktır. Ve o özde bulunan şey, kişinin düşüncelerine ve ruhuna yansımaktadır; oysa yüzeysel şeyler, o kadar da önemli olmayabilir. Eğer bir kişinin zihni ve ruhu zehirlenmiş, ciddi şekilde kirletilmiş ise, o durumda o yaşam gerçekten yozlaşmış demektir. Eğer bir kişi korkunç bir suç işlemiş ise, bu durum artık onun kurtarılamayacağı anlamına gelmez. Benim söylediğim şey bu değildir. Onlar, o kişinin sadece dışsal hareketleridir ve onun geriye döndürülmesi mümkündür, çünkü o kişinin özünde bulunan şey, o kadar da kötü olmayabilir. Fakat bir yaşam gerçekten zehirlenmişse ve tanrısal canlılara veya tanrısallığı yayanlara karşı ahlaksızca şeyler yapıyorsa, o zaman o çok ciddi bir durumdur. Elbette, biz insanları kurtarmaya çalışırken, şeytan da insanları cehenneme doğru sürüklemeye çalışıyor. Dafa'ya ya da Dafa uygulayıcılarına karşı kötü davranışlar sergilediğini gördüğümüz insanlar aslında acınası durumdalar. Onlar aslında ÇKP'nin yalanları tarafından zehirlenmişlerdir ve o şekilde davranmalarının sebebi de budur. Elbette, bazı durumlarda insanlar para tarafından da yönlendiriliyorlar. Fakat durum ne olursa olsun, kim olurlarsa olsunlar, bizler insanları kurtarmaya çalışmak zorundayız -buna, bu insanlar da dâhildir. Belki bunun farkında değilsinizdir, fakat şu anda çok kötü davrandığını gördüğünüz bir kişi, belki de bir zamanlar cennetlerdeki kutsal bir figür idi ve şu anda burada bir insan olarak bulunuyor, bu dünyaya Fa'yı edinmek için gelmiş bulunuyor.

İnsanların bu dünyada bulunan yüzey tenleri, tanrılar tarafından yaratıldı, aynen bir elbise kısmı gibilerdi -şu anda onlar, buraya inmiş tanrısal varlıklar tarafından giyilmiştir. Bu canlıların büyük bir kısmı cennetlerden olan tanrısal figürlerdir. Dolayısıyla, şu an dünyada bulunan insanlar, o kadar da basit değillerdir. O yüzden, insan toplumunda çeşitli görünüşler olsa da birçok esnaf veya meslekten insanlar var ve farklı türden insanlar var, fakat bir kişinin karşılaşabildiği şeyin gerçekten onun özü ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Tanrısal bir varlık için bu dünyaya gelmenin ve bir insan olmanın nasıl bir şey olduğunu sadece bir anlığına düşünün. İnsan dünyasının nasıl bir şey olduğunun farkında değil miydi? O, çok tehlikeli ve korkutucudur. Fakat o canlı yine de sahip olduğu tanrısal konumu bırakma ve şansını deneme cesaretini gösterdi, buraya geldi ve bir insan haline dönüştü. Sadece bu fazilet yüzünden bile Dafa uygulayıcıları onu kurtarmalıdır. Bu canlılar aynen buraya gelebilmeyi başarmış, muazzam görev ve sorumluluklar yüklenmiş olan siz Dafa uygulayıcıları gibilerdir. Bu ortamın ne olacağını bilmiyorlar mıydı? Kendiniz bile burada harap olabilecek iken, insanları kurtarmayı hayal etmek dahi zor olacaktır. Fakat siz geldiniz. Ve onlar da aynı şekilde. Onlar, bu Fa'nın onları kesinlikle kurtaracağı düşüncesi ile ve Dafa'ya tam olarak güvenerek buraya geldiler. O durumda sadece bu bile bizim onları kurtarmamız için yeterli bir sebeptir, öyle olması gerekmiyor mu? Onları kesinlikle kurtarmak zorundasınız. Onlar bir zamanlar çok görkemli kutsal tanrılardı. Eğer bunu iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız, xiulian uygulamasında durmaksızın azimli olmalı ve kendinizi güçlendirmelisiniz.

Bazı projelerde, birçoğunuzun çok sıradan davrandığınızı gözlemliyorum. Bir medya şirketi…mesela medya işi hakkında konuşalım. Bir medya şirketi, iyi işletilmelidir. Fakat bizde ise insanların düşünceleri, zamanın geçmesiyle birlikte daha da sıradanlaşıyor, insanlar olaylara bir uygulayıcı gibi bakmıyorlar, aksine sıradan yollarla bakıyorlar. Bu, hiçbir şekilde bir Dafa uygulayıcısı gibi olmak değildir. Netice itibarı ile Dafa uygulayıcıları neden bir medya şirketi işletiyorlar ki? İnsanları kurtarmak için. Amacınızın insanları kurtarmak olduğunu unutmayın ve bir medya şirketini iyi işletmenin amacı, insanları kurtarmaktır. Başarmanız gereken şeyler, gerçekleri açıklamak ve canlıları kurtarmaktır. Sizin başarmanız gereken başka bir şey yoktur. Bu dünyada başarmanız gereken başka hiçbir şey yoktur. Üzerinde çalışmak zorunda olduğunuz şeyler bunlardır, fakat bazı insanlar kendi kişisel uygulamalarına bile fazla dikkat göstermiyorlar; ondan ziyade sıradan şeylere öncelik tanıyorlar. O durumda, Dafa uygulayıcılarının xiulian yolundan sapmış olmuyor musunuz?

Yıllardır uygulamalarında problemler yaşayan çok sayıda Dafa uygulayıcısı var. Yaşanan tartışmalar, en önemli meseleler değildi. Oldukça fazla sayıda hastalık karması testi olayı yaşandı, hatta birçok kişi yaşamını yitirdi. Fakat doğruyu söylemek gerekirse, bunu ciddi şekilde ortaya koyacak olursam, bir uygulayıcının yüzeyde, nasıl bir iş çıkardığını söyleyemezsiniz. Elbette, böyle bir insan da, aynen diğerleri gibi Dafa işleri yapmaktadır, fakat insanlar dışsal şeyleri görürler, fakat gerçekte ise, derinlerde çok sayıda takıntı var olmaktadır ve diğer insanlar onları göremezler. Terk edemediği çok sayıda şey, derinlerde saklanmaktadır. Kişinin kendisi, onların iyi şeyler olmadığını bilir; o yüzden mahcubiyet korkusundan dolayı, başkalarının onları anlamasından korkar. Fakat bir uygulayıcı olarak, o gibi şeyleri ciddiye almamaktadır ve onları yok etmek için onların üzerinde tüm kalbiyle çalışmamıştır ya da onları fark ettikten sonra iyi bir şekilde ele almayı başaramamıştır. Ayrıca şöyle bir şey de vardır, bazı kişiler küçük şeyleri, uygulaması içerisinde ciddiye almamıştır ve bunlar dönüp dolaşıp ciddi problemler haline dönüşmüşlerdir.

Şu şekilde ortaya koyayım. Bir Dafa uygulayıcısı için olan gereksinimler yüksektir -diğer tüm uygulama yöntemlerinden daha yüksektir. Biçim olarak katı değildir, fakat uygulamanız için gereken standart ve gereksinimler yüksektir. Eğer kendi hatalarınızı görme konusunda başarısız olursanız, bu bir problemdir; sahip olabileceğiniz güçlü takıntılarınızın farkına varamamanız da, aynı şekilde problemdir. Ve onların farkına vardığınız zaman, elbette bir Dafa uygulayıcısı olarak, onları kesinlikle söylemelisiniz. Ve işte bu, xiulian'dir.

Fakat bazı insanlar….özellikle de anakara Çin'de, şeytani bir kültür ile dolup taşıyor, o toplumun tamamında, insanların sahip olduğu ilişkiler, artık normal insanoğlunun sahip olması gereken ilişkiler gibi değil. İnsanların birbirine yalan söylemesi çok yaygın, insanların ağzından gerçek cümleler yerine, tek kelimeyle yalanlar dökülüyor. Ve insanların düşünme biçimi normal olandan, insana özgü olandan sapmış durumda. Dolayısıyla öyle bir ortam içerisinde, kişinin kendi problemlerini görmesi çok zordur. O zaman bu, adil midir? Eski güçler bunun adil olduğuna inanıyorlar, çünkü sizin istediğiniz geleceği elde etmektir. Burada bulunan şey, son bulacak ve sizler geleceğe gitmeye çalışıyorsunuz. Ve durum sadece sizin geleceğe gitmeniz de değildir; yüksek boyutlardan gelmiş olan çok sayıda kişi, çok yüksek seviyelerde bulunan kendi kozmik vücutlarındaki canlıların da temsilcileridir ve onlar, çok sayıda canlının kurtulma şansını temsil ediyorlar. Dolayısıyla, nasıl olur da sizler için yüksek standartlar belirlenemezdi? Eski güçler olaya bu şekilde bakıyorlar. Ve işte bu sebepten dolayı Çin'deki ortamı bu denli karmaşık yaptılar, oradaki şeyler artık insanoğlu için olması gereken şekilde değil. Eski evrene ait eski güçler böyle hissediyorlar -o tür bir ortamda uygulama yapmanızı sağlayarak her şeyin adil olacağını hissediyorlar. Düşünceleri: "Sadece böyle bir ortam içerisinde xiulian uygulamayı başarabildiğiniz zaman uygulamanızı kabul edeceğim. Kim güzel bir ortam içerisinde xiulian uygulamayı başaramaz ki?" şeklindedir, fakat o denli zor bir ortam içerisinde, kişinin noksanlıklarını görmesi hakikaten korkunç derecede zordur, öyle değil mi? Gerçekten öyledir. Eğer orada karşılaştığınız herkes aynı şekilde düşünüyorsa ve herkesin birbirine davranış biçimi şu anda olduğu gibiyse, ne yapacaksınız?

Pekâlâ, sizler Dafa'ya sahipsiniz. Ve eski güçler de bunu bu şekilde görüyorlar ve: "Siz bir Dafa uygulayıcısısınız, öyle değil mi? Dolayısıyla Dafa doğrultusunda xiulian uygulamak ve her şeyi Dafa'nın gereksinimleri temelinde yapmak zorundasınız" şeklinde düşünüyorlar. Durum gerçekten böyledir. Fakat bazı öğrenciler Dafa doğrultusunda davranmıyor, ondan ziyade, her şeyi sıradan biçimlerde yapıyorlar. Daha da kötüsü, hatalarının farkına varabildikleri zaman, onların önemli olmadıklarını düşünüyor ve onları göz ardı ediyorlar. Fakat eski güçler bunlara kayıtsız kalmayacaklar. Onlar sizi bir uygulayıcının standartlarında tutacaklardır; sizi geleceğin canlılarının standartlarında tutacaklardır. Dolayısıyla, eğer siz kendinizi değerlendirmek ya da yönetmek için sıradan insan standartlarını kullandığınızda, onlar bundan tatmin olacaklar mıdır? Olmayacaklar. Ve işte bu yüzden çok sayıda insan, birçok sıkıntı ve sorun ile karşılaşmıştır ve bazıları da sebebini bilmeden, öldüler. Elbette sizler Dafa uygulayıcıları olarak, gerçekleri açıklayarak insanları kurtarabilirsiniz. O durumda, sıradan insanlar kurtarılabildiğine göre, o gibi bir Dafa uygulayıcısının yaptıkları boşa mı gitmiş oldu? Hayır. Öyle değildir. Bu, bir seviye meselesidir. Yani bir başka deyişle, bir kişi, bir Dafa uygulayıcısı olarak birçok şey yapmış, fakat belirli anlamlarda kendisini iyi geliştirememiş ve sonra da ölmüşse, ne olacak? Elbette bir Dafa uygulayıcısı olması boşa gitmeyecektir -yaptıkları şeyler de boşa gitmeyecektir. Bu sadece, o kişinin edineceği seviye ile ilgili bir durumdur.

Bizim Dafa uygulayıcılarımızın dünyadaki yedi milyar insanın karşısında olduğu faktörünü düşünmeden edemiyorum. Ve Çin'de çok sayıda Dafa uygulayıcımız olmasına rağmen, orada da 1,5 milyarlık bir insan nüfusu karşısındalar. Oradaki insanları kurtarmak tek kelimeyle çok zor -o kötü haydut rejiminin tüm baskısı altında. Ve sizler bunu oldukça iyi bir şekilde yapmak zorundasınız. Peki, o zaman nasıl yapacaksınız? Sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için eskiden yaşayan uygulayıcıların sahip olamadığı ve sıradan insanların başaramayacağı şeyleri başarabilme kapasitesine sahipsiniz. Sizler Dafa uygulayıcılarısınız ve Dafa'ya sahipsiniz -geleceğin Dafa'sına. Fakat bazı insanlar böyle düşünmüyor. Fa'ya fazla önem vermiyorlar ve çok güçlü doğru düşüncelere sahip değiller. Dolayısıyla anlattığım şeyleri yapamaz ya da o işleri iyi yapamazlar ve onlar zaman zaman yoldan saptılar.

Elbette, bazı Dafa uygulayıcıları çok iyi iş çıkardılar. Daha önce de söylediğim gibi, Dafa uygulayıcıları farklı temellere (genji) sahiplerdir. Bazıları aşırı derecede iyi iş çıkarıyor, bazıları ise az miktarda bir karmaya sahipler ve o şeytani varlıklar, onlara o denli şiddette zulmetmeye fazla cesaret edemiyorlar; bazılarının ise büyük miktarda karması var, dolayısıyla şeytani varlıklar bu zulme zemin hazırlamak için bundan istifade ediyorlar.

Bu bir Fa konferansı olduğu için zamanınızı çok fazla almamayı tercih ederim. O yüzden ben doğrudan noktaya giderim, uygulama hakkında doğrudan konuşurum ve konuya doğrudan girerim. Netice itibarı ile sizlerin burada toplanmasının, uzaklardan gelmenizin sebebi, bu uygulama ortamında kendinizi geliştirmek ve Shifu'nun konuşmasını duymaktır. Fakat aslında, her şey Zhuan Falun'un içerisindedir. Konuştuğum her şey sadece Zhuan Falun'un açıklamasıdır. Ve sizler bütün bunları kendi başınıza kitabın içerisinde görebilme kapasitesine sahipsiniz. Sadece, bazen kitabı aldığınızda o kadar da enerjik ya da dikkatli olmuyorsunuz. Ve bazen, meşgul olduğunuz zaman ya da herhangi bir şekilde engellenmeye maruz kaldığınız zaman, kitabı okumak için gereken iradeniz o kadar da güçlü olmuyor ya da zihniniz odaklanamıyor. O gibi bir durumda, ondan Fa'yı edinemiyor ya da onun fazla bir şeyini göremiyorsunuz. Xiulian, ciddi bir konudur.

Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, Zhuan Falun'u açtığınızda ilk görünen şey, Lunyu'dür. Pekâlâ, ben kitabın ön yüzü olan Lunyü'den çok da memnun değildim. (Shifu gülüyor) Dafa uygulayıcılarının Fa'ya karşı olan hislerini biliyorum -o, sizin hayatınız kadar değer verdiğiniz bir şey. Herkes Lunyü'yü zihninde ezberleyebiliyor ve Lunyü, Fa-düzeltmesi xiulian uygulamanızda gerçekten büyük bir etkiye sahip oldu; doğru düşüncelerinizin güçlenmesinde yardımı oldu ve pozitif bir rol oynadı. Fakat Lunyü, Fa'nın ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan insanların anlamasına yardım etmek amacıyla yazılmış olduğu için çıkış noktası çok da yüksek seviyeli değildi ve Fa'yı bilimle onaylatma düşüncesi birazcık güçlüydü. Fakat bu Fa muazzam büyüklüktedir. Gelecek, onun ellerinde yatmaktadır. Fakat Lunyü bilime çok fazla itibar ve çok fazla anlam verdi. Dolayısıyla, bir süredir onu yeniden düzenlemek istiyordum. Fakat o yıllardaki durum çok kötü olduğu için ve bilgi kısıtlanmış olduğundan, yanlışla doğru birbirine karışmış olduğundan ve insanlar bilerek sorun çıkardıklarından, bir müddet onun üzerinde çalışmamıştım. Son zamanlarda Lunyü'yü yeniden derledim ve bunu bilmenizi istedim. Onu yakında Minghui sitesinde yayımlayabilirim.

Peki, o zaman orijinal Lunyü'yü ne yapacaksınız? Sayfanızın ölçüsü ile aynı şekilde ayarladıktan ve aynı yazı tipini ve ölçüsünü ayarladıktan sonra yeni olanın kopyasını ya da çıktısını alabilirsiniz. Orijinal Lunyü'yü içeren sayfayı kesip, koparabilir ve ardından yeni sayfayı yapıştırabilir ya da oraya tutturabilirsiniz. Hepinizin bunu burada Fa konferansında öğrenmenizi istedim. Bu konudan bugün burada bahsettiğim için haberin doğru olduğuna inanacaksınızdır. (Öğrenciler gülüyor ve alkışlıyorlar) Aksi takdirde (Shifu gülüyor) eminim ki, duygusal sebeplerden dolayı bazı Dafa uygulayıcıları bunu kabullenmek konusunda zorluk yaşayabilirler. Biliyorum.

Her durumda, sizin Shifu'nuz olarak, sizin için uygulamanız için ve gelecek için neyin iyi olacağını düşünüyorum. Bu Fa devasadır.

Sizlere kozmosun yapısından bahsetmiştim -artık lisanın, onun yapısını tarif edemeyeceği noktaya dek ondan bahsetmiştim. Onun seviyelerinin karmaşıklığını hissetmek için bir ağacın kaç dalı olduğunu düşünün. Ve biz burada sadece tek bir ağaçtan bahsediyoruz. O zaman bir ormanda, kaç tane ağaç, kaç tane ağaç dalı, kaç adet yaprak vardır? Ve bu dünyadaki bütün ağaçları, dalları ve yapraklarını alsanız bile, onlar evrenin küçük bir genişliğini bile temsil etmeye başlayamazlar. Onu tarif etmenin herhangi bir yolu yoktur. O tek kelimeyle çok büyük ve karmaşıktır. İçinde bulunan yaşamların sayısı tek kelimeyle sayısız ve sınırsızdır, sayılamayacak kadar çok, ölçüsüzlerdir ve bazı tanrılar o kadar devasa büyüklükteler ki, hayal bile edilemezler. Ve her şey canlıdır. İnsanlar bir şeyleri organik ve inorganik olarak düşündüklerinde, bu sadece, insanların yüzeyde gördüğü olgu temelindedir. Tüm şeyler, fabrikalarda üretilen ürünler bile canlılardır. Eğer bir şey canlı olmasaydı, çabucak dağılır ve var olmayı bırakırdı. İnsanlar, süper normal yetenekler ile bir kişinin bir insanın odasındaki her şeyi görebileceğini iddia etmişlerdir -masaları, sandalyeleri, tabureleri, duvarları -onlarla konuşabileceğini, iletişim kurabileceğini iddia etmişlerdir. Gerçekten öyledir. Her şey canlıdır. İşte bu sebepten dolayı keşişler ve geçmişteki uygulayıcılar hiçbir şeyi dikkatsizce israf etmez ve zarar vermezlerdi ve hiçbir şeye zarar vermemeye çalışırlardı. Bu durum, bu konu ile bağlantılı idi. Daha büyük olan boyutla ilgili görüşümün limitine ulaştım, çünkü her şey aşırı derecede karmaşıktır.

Bu insan boyutunu daha önce konuşmaktan kaçınıyordum. Dafa öğrencileri yüksek seviyelerde uygulama yaptıkları için ben sadece Büyük Yol'u öğretiyorum. Ancak buradaki bu insan ortamında bile, yani moleküllerden oluşmuş bu insan boyutunda, insanlara görünmeyen boyutlar veya çok sayıda zaman-alanları bulunmaktadır. Ve ben ne hakkında konuşuyorum? Bildiğiniz gibi, insan gözü bu dünyada kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor renklerini görebiliyor. (Shifu el hareketi ile belirli bir aralığı işaret ediyor.) Bu renk aralığında nelerin olduğunu görebilirsiniz. Fakat bilim adamları şimdi bunlardan daha fazlasının olduğunu biliyor, öyle değil mi? Bundan başka daha çok sayıda renk bulunuyor. Işık spektrumunda daha yüksek frekanslar ve daha uzun dalga boyları bulunmuyor mu? (yüksek frekansların yönünde iki kez el işareti) Ve aslında, ışık spektrumunda daha düşük frekanslar da bulunuyor. (düşük frekansların yönünde el işareti) Kızıl ötesi, mor ötesi ve X-ray gibi şeyler yok mu? Bahsettiğim, onlardır. Onlar da bu boyutun bir parçasıdır ve aynı şekilde moleküllerden oluşmuşlardır, ancak insan gözü ile görülemezler. Mesela, piyano gibidir. İnsan gözünün sadece bir oktavın tuşlarını görebildiğini düşünelim, aslında piyano birkaç oktavdan oluşan bir ses aralığına sahiptir (ellerini açarak birkaç oktava işaret ediyor)…yedi tane. Ve çift bas da birkaç düşük oktava sahiptir. (düşük aralığa doğru kolunu açıyor) Piyanoyu sadece bir mecaz olarak kullanıyorum; ışık spektrumu, piyanonun ses aralığından çok daha geniştir. (kolları yatay olarak uzatıyor) Her şey maddedir. Ben sadece konuyu aktarabilmek için ışık spektrumunu kullanıyorum. Bunlar gerçekten varlar ve gerçekten var olan moleküller, maddi olarak var olan şeyleri, dünyaları ve zaman-alanlarını vs. oluşturuyor. Ancak insan gözü sadece bu çok dar kısmı (elleri göz genişliğinde tutarak darlığı gösteriyor) veya bu bir oktavdakini (gülüyor) görebiliyor, hâlbuki insanların algılayamayacağı sayısız oktavlar var (sol ve sağ kollar aynı anda uzatılıyor), hem düşük olanlar hem de yüksek olanlar (sola doğru, sonra sağa doğru işaret ediyor).

Ben bu şeyleri sadece yatay, düz bir çizgi boyunca anlatmaya çalışıyordum, aslında. (Shifu kollarını yatay şekilde sola ve sağa doğru açıyor) Bu şeyler dikey olarak da giderler (vücudun önüne doğru bir kolu dikey olarak uzatıyor), aynı zamanda bu yöne doğru (sağa doğru işaret ediyor) ve şu yöne doğru (kırk beş derece açı ile ön sola doğru işaret ediyor) ve bunlar içerisinde diğerleri de var bu şekilde (vücudun önüne doğru kolları dikey olarak uzatıyor ve dallanmayı göstermek için bir hareket yapıyor) ve şu şekilde (arkaya doğru dallanmayı işaret ediyor ve sağa doğru düz bir çizgi şeklinde uzatıyor). (<ğ>Öğrenciler alkışlıyor ve Shifu gülümsüyor ve Heshi yapıyor) Bunu anlatacak bir lisan yoktur, öyle değil mi? İfade etmek zordur. Ve ben sadece bu şeyleri bir çizgi boyunca açıklıyorum (soldan sağa doğru yatay bir çizgiyi göstermek için işaret ediyor) Buradaki düşünce, insan gözü ile görülmeyen çok ama çok sayıda oktav tuşu olmasıdır. İnsan gözü ile görülen veya görme gücü ile algılanan ne varsa, vücudunuzun geri kalanı ile paraleldir. Bir başka deyişle, göremediğiniz şeye dokunmanız veya göremediğiniz şeyi duymanız da mümkün olmayacaktır. İşitme, dokunma ve görme duyularınızın hepsi, bu bir oktav eşdeğeri ile sınırlıdır. (sınırlı alanı göstermek için işaret ediyor) Bazı insanlar cennetlerden gelen müziği duyabildiklerini ve çok güzel olduğunu söylüyorlar, bazı insanlar da diğer boyutlardaki canlı şeyleri görebildiğini söylüyor. Ve aslında bu mümkündür, fakat onların hepsi bu boyuttalar -moleküllerden oluşan ve oldukça farklı olan daha büyük bir boyutta. Tüm bu şeyler maddi olarak varlar. Ve insanlar [genellikle] onları göremezken, bu canlıların hepsi aslında insanları görebilirler. Peki, bu nasıl mümkün? Daha önce de belirttiğim gibi, yanılgı içerisinde olan tek yer bu insan âlemidir. İnsanların göremediği bu canlılar yanılgıya tabi değillerdir.

Konuştuğum şey modern bilim tarafından biliniyor ve sansasyonel bir şey değildir. Öyleyse, insanlarınkine paralel olarak var olan benzer boyutlarda, hayat nasıldır? Kim orada yaşar? İnsan hayatları, bu dünya ile sınırlı olup, gerçekten acınacak haldedir. (Shifu küçük bir alanı göstermek için işaret ediyor.) Diğer tüm canlılar (içine alacak şekilde işaret ediyor) bu dünya insanlarını biliyorken, bu dünyadaki insanların farkında olduğu tek şey şu an görebildikleri bu küçük geniş alandır. Fakat tersi doğru değildir. Olağanüstü güçleri araştıran insanlar var. Fakat az önce belirttiğim gibi, bu bir çizgi üzerinde bu ve bu vardır (konuşurken, vücuda dik düzlemde saat on iki konumunu ve sonra saat üç konumunu gösteriyor; daha sonra saat üç yönünde dallanmayı göstermek için hareket yapıyor ve sonra saat bir ve iki arasına işaret ediyor ve o yönde dallanmayı gösteriyor) ve buradan da hala daha fazla dallanır. Ve sonra dikey olanlar ne durumda? (konuşurken, vücuduna dik kesit düzlemde saat on iki yönüne işaret ediyor) Ve bunun gibi (saat bir ile iki arasındaki pozisyona işaret ediyor) veya bunun gibi (saat on ile on bir arasındaki pozisyona işaret ediyor) veya bunun gibi (vücuduna paralel düzlemde saat on iki pozisyonuna işaret ediyor) veya bunun gibi (konuşurken, dikey kesit düzlemde saat bir ile iki ve on ile on bir arasındaki pozisyonlara işaret ediyor) veya bunun gibi? (Shifu bu sefer vücuduna kırk-beş derece açılı bir düzlemde saat bir ile iki ve on ile on bir arasındaki pozisyonlara işaret ediyor ve her yöne dallanmayı gösteriyor) Ve tüm bunlar dallanıyor ve daha da fazla dallanıyorlar. Anlatmak istediğim şey, moleküllerden oluşan sadece bu boyutun bile bu denli karmaşık olduğudur. Bu şeyleri görebilen kişilerin göksel gözleri, sadece Dünyevi Görüş Gücünde açılmıştır. Ve Dünyevi Görüş Gücü içerisinde farklı seviyeler vardır. Dolayısıyla her birinizin gördükleri farklı olabilir. Hayatın güzellikleri gerçekten muhteşem! Onlar insan teknolojisinin şu an algıladığı az bir parçanın çok daha ötesindedir. İnsanlığın teknolojik olarak ilerlemesi mevcut şekilde devam ederse, sonsuza dek bir salyangozun hızında hareket edecektir.

Her neyse, az önce konuştuğum şeyler, insanların ve buna uygulama yapan Dafa öğrencileri de dâhildir, [gerçekliğin] çok dar bir şeridinde olayları nasıl ele aldığı hakkında size bir fikir vermesi içindi. Bunun kendi avantajları vardır -örneğin bu şeridin ötesinde bir şeyleri kötü idare ettiğinizde bunu bilmiyor olmanız gibi. Ve insan hayatları için var oluş, bu şekildedir. Bunun tersi olsaydı, bunun gibi engel ve karmaşık faktörler bazı şeyleri idare etmenizi imkânsızlaştıracaktı, çünkü insan aklı sınırlıdır. Bu dar şerit içinde olayları ele almanız sağlanarak, karşılaştığınız olaylarla kolaylıkla başa çıkabilirsiniz.

Bir kişinin bu dünyada yaptığı her şeyin diğer zaman-alanlarında sayısız varlıklar tarafından izlendiğini daha önce de söylemiştim. Ancak bazı insanlar buna inanmıyorlar. Sıradan bir insanın buna inanmamasının bir önemi yoktur. Fakat Dafa öğrencileri, yüksek seviyeli varlıkların aslında insanların düşüncelerini büyük netlikle görebildiğini ve düşüncelerinin ilerleyişini bile görebildiğini biliyor. Bir kişinin nasıl düşündüğü veya zihninin olaylara nasıl reaksiyon gösterdiği onlar tarafından kolayca gözlemlenebilir durumdadır. Ve Dafa öğrencilerine gelince, sizlerin her bir düşüncesi, birçok varlığın kurtuluşunu belirliyor; olayları nasıl ele aldığınız ve onları iyi yapıp yapmadığınız, o varlıkların gelecekteki var oluşlarını belirliyor. O zaman, onların umursamıyor olması mümkün müdür? Hepsi izliyor. Şu anda her türlü biçim ve unsur dünyayı oluşturuyor ve toplum çok karmaşık durumda, özellikle de şu an, geçmişe, geleceğe ve bugüne ait şeyler önünüze seriliyor -hangisini seçeceğinizi görmek için. Bu da, toplumu her zamankinden daha olaylı ve heyecanlı bir hale getirmiştir ve bu da takıntıları kolayca tetikliyor. Uygulayıcılar için engelleme yaratıyor, uygulama yapmayı ve insanları kurtarmayı zorlaştırıyor. Bu şartlarda uygulama yapmak gerçekten zordur. [Bu diğer varlıklar] görebiliyorlar, zihinlerinizi ve hareketlerinizi seyrediyorlar. Bu şeylerin hepsi insan takıntılarınızı tetikleyebilir. Bir Dafa öğrencisi Fa'dan saparsa ve düşünceleri yeterince doğru değilse, o zaman gerçekten yoldan fazlasıyla sapabilir ve hatta çok çabuk bir şekilde uzağa kayabilir.

Bugünlük bu kadar. (Öğrenciler tereddütle alkışlıyor) Sanıyorum birçok insan soru sormak isteyecek. (Öğrenciler bir anda coşku ile alkışlıyor) Tamam, bir saat boyunca sorularınızı cevaplayacağım. (Öğrenciler coşku ile alkışlıyor) Soru kâğıtlarınızı iletebilirsiniz.

Bir Dafa öğrencisi, pozisyonu ne olursa olsun uygulama yapabilir -ister bir başkan olsun ister normal bir insan. Herhangi bir iş veya meslekte iyi bir insan olabilirsiniz ve şu an onların her biri, Dafa öğrencilerine uygulama yapacakları bir ortam sağlıyor. Geçmişte, xiulian uygulaması, manastırlarda veya tapınaklarda kapalı bir şekilde yapılıyordu. Fakat bugün Dafa öğrencileri herhangi bir özel ortamda uygulama yapmak ile sınırlı değiller, çünkü sizler yaşamları kurtarmak için buradasınız. Herhangi bir toplum ortamında uygulama yapabilirsiniz. Ben, sizlere uygulama yapabileceğiniz böylesine geniş yelpazede bir ortam sağlıyorum ve bundaki amaç, bu sayede yaşamları kurtarabilecek olmanızdır. Ve bir diğer faktör de şudur: sizler Dafa öğrencileri olarak bu topluma ait, bugüne kadar görülmemiş bir engelleme yaratan, böylesi bir ortamda uygulama yapmasaydınız; bu denli şiddetli çatışmalar deneyimlemeseydiniz ve bu toplumdaki gibi çekici günahlar ile yüzleşmek zorunda kalmasaydınız, eski güçler bunu adil bulmayacaklardı. Bu, geçmişteki herhangi bir uygulama yönteminden farklıdır. Yaratılış gününden beri, asla var olmadı; asla buna benzer bir şey olmadı. Tarih öncesi dönemde birçok kez insanlar sadece az sayıda yaşamın hayatta kaldığı felaketler deneyimledi; sadece doğru inanca sahip olanlar, tamamen tanrıya inananlar, hayatta kaldılar. İnsanoğlunun kurtulduğu ve tekrar kalkındığı tüm bu evrelerde, Dafa öğrencilerinin yaptığı gibi bir uygulama hiçbir zaman meydana gelmedi. Buna benzer bir şey hiç olmadı, o sebeple temel alabileceğiniz bir örnek yoktur. Bazı uygulayıcılar ve keşişler sizin uygulamanızı kabul etmiyor. Eh, onlar için mümkün değil, çünkü sizin uygulamanızı anlamaları ve kabul etmeleri için seviyelerinin Dafa öğrencisinin seviyesinden daha yüksek olması gerekirdi.**********SORU - CEVAP**********

Öğrenci: Çok sayıda öğrenci sıklıkla Çin'e gidiyor, bazıları son zamanlarda oldukça sık gidiyor. Aynı zamanda Çin'de olup yurtdışına gitmek isteyen çok sayıda uygulayıcı da var, bazıları yıl içerisinde birkaç defa yurtdışına çıkıyor ve bazıları da sadece Fa konferansları için geliyor. Bizim kendi bulunduğumuz bölgelerde iyi bir iş çıkarmamız ve etrafta dolanmamamız daha iyi değil mi?

Shifu: İnsanları Fa konferansına gittikleri için suçlayabileceğinizi sanmıyorum. Ve eğer bir kişi, iş için gidip geliyorsa sorun değildir. Bazı uygulayıcılar var ve onlar şeytanın gözetimi altında değiller, dolayısıyla da gidip gelebiliyorlar ve bu da bir problem değildir.

Fakat bununla birlikte, Çin komünist konsoloslukları ve elçiliklerinin ajanları tarafından en ince detaylarına kadar tanınan ve yurtdışında yaşayan Dafa uygulayıcıları da var. Çin'deki gümrüğe ulaşır ulaşmaz, sizi tutuklayacaklardır. Daha önce söylemiştim, bu kötü partinin yandaşları tarafından suiistimal edilmenizin ya da onların o sözüm ona sahte "müzakere oturumunun" ardından zulme uğrarken, yapmış olduğunuz her şeyden sorumlusunuz ve göksel varlıklar bunu izlemektedir. Bunu kimsenin bilmiyor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ya da Shifu bunu görmedi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve gerçekten de, şu anda Shifu'nun yüzeydeki bu parçası, sadece burada hareket ediyor. Fakat Shifu'nun sayılamayacak kadar çok "Gerçek Vücudu" ve "Fa Bedenleri" bulunmaktadır ve sayılamayacak kadar çok yüksek seviyeli canlı aynen bir film izler gibi sizi izleyebiliyor. Kimsenin bir şeyden haberinin olmadığını düşünüyor olabilirsiniz, fakat sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Daha önce de söylemiştim, sadece Shifu değil, diğer tüm boyutlardaki canlılar da -tüm canlılar da- ne yaptığınızı biliyorlar. Ve yaptığınız yakışıksız şeylerle yüzleşmiyorsunuz, onları bir uygulayıcının yapması gerektiği gibi hatanızın farkına vardığınızda gönüllü bir şekilde itiraf ederek telafi etmiyorsunuz ve önünüzdeki yolda daha iyi iş çıkarmıyorsunuz. Ondan ziyade, saklıyorsunuz. ÇKP'nin size aşılamış olduğu şeye bile fazlasıyla inanıyordunuz; onun beyin yıkamalarına bile kanmıştınız ve diğer Dafa uygulayıcılarını bile negatif anlamda etkiliyordunuz. Peki, şimdi ne yapacaksınız? Eğer insan ırkının bahsetmiş olduğum bu son olayı gerçekleşirse, o durumda, sizin açınızdan, yüzeydeki insan takıntılarınızdan fazlası gerçekleşecektir. O zaman sizin bütün var oluşunuz açısından ve aynı zamanda da onları kurtarmanız için sizi bekleyen canlılar açısından -sizin temsil ettiğiniz her şey açısından- ne olacak? Elbette, ÇKP'nin size aşılamış olduğu o şeyler yüzünden bana inanmıyor olabilirsiniz ve eğer durum bu ise, çok trajiktir.

Bugünün insan toplumu, Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarının uygulaması için ve Fa'yı edinmek için buraya gelmiş canlılar için oluşturulmuş bir ortamdır. Dafa uygulayıcılarının insanları kurtarmak için gerçekleri açıklaması ve Dafa uygulayıcılarının, üzerinde çalıştığı projeler -gördüğünüz bütün bu şeyler- sıradanmış gibi görünebilirler, fakat aslında sıra dışılar ve sıradan insanların yapabileceği şeylerden ötededir. İnsan toplumu bir yanılsama toplumudur. Zulüm başladığı zaman sizin için bu yanılsamayı kaldırmama mani olmak için sahip olmam gereken koşullara bile izin vermemeyi denediler ve beni kuzey kutbuna göndermek istediler -hiç kimsenin olmadığı kuzey kutbuna. Düşünceleri: "Oraya git. Bize karışma." şeklindeydi. Eğer konuşsaydım ve insanlara bir şeyleri anlatsaydım ya da insanlara bir şeyleri gösterseydim, o durumda yaptıkları ayarlamalar, Dafa uygulayıcıları için ayarladıkları sözüm ona testler ve sıkıntılar bozulacaktı. O durumda kozmik bir savaş gerçekten de çıkacaktı. Canlıları kurtarmak uğruna, bu yıllar boyunca, her ne kadar ben Fa konferanslarında Fa'yı öğretiyor olsam da ve sizlerle çeşitli ortamlarda iletişim içerisinde olsam da, sadece normal bir insan gibi davrandım ve size sadece Fa'yı prensipleri içerisinde öğrettim. Buna rağmen eski güçler kızgın bir hale geldiler. Eğer daha fazla bir şeyler yapsaydım, eski güçler uygulayıcılar üzerindeki zulümlerini daha da şiddetlendireceklerdi, sizin açınızdan xiulian uygulamak ve insanları kurtarmak daha zor olacak, uygulamanız için daha da büyük zorluklar yaratılmış olacaktı.

Öğrenci: Tayvan'daki bir şehirdeki Shen Yun gösterisinden bir ay öncesine kadar hala satılmamış oldukça fazla bilet vardı. O yüzden sıradan insanların gazetelerine Shen Yun'ü tanıtan üç sayfalık broşürler koydular. Sorabilir miyim, acaba bunu yapmakta herhangi bir sorun var mıydı?

Shifu: Bunda bir sorun yoktur. Bu durum sıradan insanların gazetelerine reklam vermek ile aynı şey değil midir? Bunu yapmakta elbette bir sorun yoktur. Tabii ki, ilk ve en öncelikli şey insanların canını sıkmamak ve insanlar için önem taşıyan kuralları bozmamaktır.

Öğrenci: Resmi olarak lisanslı Dafa kitaplarını aldıktan sonra, bir öğrenci, bu kitapların Minghui.org sitesi tarafından sağlanan elektronik dosyalarını mobil telefonuna indirirse ve bunu sadece kişisel kullanımı için yaparsa ve onları yeniden düzenlemezse ve yaymazsa, bu durum telif haklarını ihlal etmek ve Fa'yı bozmak anlamına gelmez, öyle değil mi?

Shifu: Bu gibi bir durumda, sadece kişisel seviyede bir şey yapıyorsanız ya da dosyaları başkalarına ulaştırmıyor ya da yaymıyorsanız, o zaman bir problem olmamalıdır. Eğer sadece sizin Fa çalışmanızı kolaylaştırmak içinse, o zaman problem olmamalıdır. Fakat eğer dosyaları büyük çapta yayıyorsanız ve bunu bir tür sorumluluğa dönüştürmüş iseniz, o zaman bu durum bizim yaptığımız uygulama yolunu değiştirmek ile aynı anlama gelen bir şey olacaktır.

Öğrenci: Bazı Dafa Derneği koordinatörleri sıklıkla kurallara karşı gelerek davranıyorlar ve hatta onları bozma konusunda önderlik ediyorlar. Mesela Çin'den yeni gelmiş kişileri Shen Yun gösterilerinin sahne arkasına götürüyor ve derneğin, problemli olduğunu söylediği bazı kişilerin Shen Yun tanıtımlarına katılmasını sağlıyorlar. Hatta bazıları şöyle söylüyor: "Ben kendi bölgemdeki Dafa Derneğinin sorumlusuyum. Ve Shifu'nun, 'ben o insanlara onay verdiğim müddetçe ya da onlardan bir şeyler yapmalarını istediğim sürece sorun yoktur' dediğini söylüyor. Bazı uygulayıcılar birtakım şeylere karşılar, fakat bunu söylemek konusunda kararsız kalıyorlar. Fakat aynı zamanda da kuralları çiğnedikleri için o koordinatörlerin doğru şekilde davranmadıklarını hissediyorlar.

Shifu: Bu öğrencinin sorduğu soru bir noktayı içeriyor. Aramızda daima Shifu'nun ismini kullanarak bir şeyler yapan kişiler oluyor. İnsanlar bana bazı şeyler sorduklarında ben sıklıkla: "Eğer konu Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyler ise, durmayın yapın -ben ona karşı olmam" diyorum. Söyleyebileceğim şey budur. Bir diğer senaryo da şu olabilir: uygulayıcılar ya da koordinatörler olarak onların olgunlaşmasına yardım edebilmek için bazı konuları kendi değerlendirmelerine göre ele almalarını söylüyorum. Fakat Shifu bir kez bir şeyler söylediğinde, bazı kişiler bunu alıyor ve uygulayıcılara "Bunu Shifu söyledi", "Shifu bunu kabul etti", "Shifu bunu onayladı" ya da "Shifu bunun bu şekilde yapılmasını söyledi" şeklinde aktarıyorlar. Dolayısıyla, benim söylediğim şey değiştirilmiş oluyor ve bu sıklıkla oluyor.

Bu durum son zamanlarda anakara Çin'den gelen tüm uygulayıcıların sorunları olduğu anlamına gelmiyor. Eğer bunu düşünürseniz, pekâlâ Dafa Derneği bu denli çok sayıda uygulayıcı ile çalışmak zorunda olduğu için her birini ve de hepsini bulabilmesi nasıl mümkün olabilir? O nedenle kural olması zorunludur. Bir diğer faktör de şu: hepinizin bildiği gibi, anakara Çin'den olan uygulayıcılar çok zayıf bir İngilizceye sahipler. Daha önce de konuşmuş olduğum gibi, eğer siz anakara Çin'den henüz yeni gelmiş iseniz, bunu hemen hissedemezsiniz -fakat başkaları bunu net bir şekilde göreceklerdir- konuları nasıl ele alacağınız konusunda Çinlilere has düşünme biçiminizi ve kendinizle ilgili çok da doğru olmayan bir şeyleri hissedebilmeniz, biraz zaman alacaktır. Son zamanlarda Çin'den gelen uygulayıcılar: "Diğer ülkelerde yaşayan insanlar nasıl oluyor da bu kadar aptal olabiliyorlar? Nasıl oluyor da bu kadar basit olabiliyorlar? Sordukları sorular nasıl bu kadar basit ve ahmakça olabiliyor?" şeklinde düşünüyor olabilirler. Fakat aslında siz ne düşünürseniz düşünün, normal insanlar böyledir. Çin'den henüz gelmiş olan insanlar, o kötü ruhlu ÇKP zulmünün ve onların Çin kültürünü sistematik şekilde yok etmelerinin bir ürünüdür. Dolayısıyla, çoğu zamanlarda, tecrübeli uygulayıcılar Çin'den son dönemde gelen uygulayıcıların yaptıklarından dolayı rahat değiller, çünkü o uygulayıcılar olayları (konuları, bir şeyleri) aşırıya kaçarak ele alma ve istenilen (amaçlanan) şeyin aksini elde etme eğilimindeler. Çin'den olmayan diğer uygulayıcılar ile iletişim kurma konusunda problemler yaşıyorlar. Ve o uygulayıcılar, Çin'den son dönemde gelen uygulayıcıların, konuları oldukça tuhaf düşündüklerini görüyorlar. Bu arada, Çin'den gelen uygulayıcılar ise "Siz her şeyi çok basit düşünüyorsunuz. Sadece başka şekilde yaparsanız işler iyi gider" şeklinde düşünüyorlar. Fakat Çin'in dışından olan uygulayıcılar nasıl olur da buradaki insanların o yaklaşımlarını kabul edebildiğini merak ediyor.

Eğer bu toplumu gerçekten anlayamazsanız, hiçbir şeyi düzgün yapamazsınız. O yüzden geçmişte, Shen Yun biletlerinin satış işinde çalışırken, bir durum sıklıkla gerçekleşiyordu. Çin'den son dönemlerde gelmiş olan uygulayıcılar insanlarla itici bir şekilde konuşuyor ve onların gitmelerine izin vermiyorlardı ve bu durum, toplumdaki insanların negatif bir tepki vermesine sebep olmuştu. Bu durum özellikle Shen Yun'ün toplumun en yüksek kesimini hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, bir sorundur; o insanlar düşünce biçimleri ve kültürel nezaket seviyeleri anlamında farklıdırlar. Çin'den son dönemde gelmiş olanlar hala bu gibi şeylerin farkında değiller, dolayısıyla, bu gibi konuları anlayana ve kavrayana kadar o işleri yapmamalısınız. Aksi takdirde, istenilen etkinin tersi sonuçlar doğacaktır. Ve evet doğru, Shen Yun Ofisi, son dönemlerde Çin'den gelmiş olan kişilerin sahne arkasına girmesine izin vermeyen bir kurala sahiptir. Çin'den henüz yeni gelmiş olan bazı uygulayıcılar, Çin'in dışında oturan bazı eski uygulayıcıların yakını. Ciddi olarak konuşacak olursak, bu uygulayıcıların bazıları için bir sorun yok, fakat durum her zaman böyle değildir. Eğer hiç kimse sizi tanımıyor ya da bilmiyorsa, siz bir Dafa uygulayıcısı olduğunuzu söylüyor olabilirsiniz ve yüzeyde oldukça iyi görünüyor olabilirsiniz, fakat insanlar sizin gerçekten bir Dafa uygulayıcısı olduğunuzu bilecekler mi? Siz elbette ki bir Dafa uygulayıcısı olabilirsiniz, fakat buradaki insanlar sizi tanımıyorlar. İşte bu sebepten dolayı Çin'den yeni gelmiş olanların sahne arkasına girmelerinin yasak olduğu kuralı vardır. Aynı zamanda bir başka sebebi de vardır ki, sizler başka şekillerde de yardım edebilirsiniz ve sahne arkasına gitmek zorunda değilsiniz.

Bazı koordinatörler, işleri nasıl yaptıkları konusunda gerçekten çok düşünmeliler. Sizlere şunu söyleyeceğim ki, siz koordinatör olduğunuzdan dolayı, yerel uygulayıcıları bir araya getirmeli, Shifu için onları bir araya toplamalısınız ki, onlar xiulian uygulamasında yükselebilsinler ve onlara iyi bir şekilde rehberlik ederek Shifu'ya yardım etmelisiniz. Bir koordinatör olarak sizin bölgenizdeki sorumluluğunuz budur. Fakat siz daima insanları dışlıyorsunuz, sizin istediklerinizle benzer şeyleri istemeyen bazı insanları sürekli dışlıyorsunuz, olaylara daima sıradan yöntemlerle bakıyor, sıradan yöntemlerle çözüyor ve yerel uygulayıcıların hiçbir zaman beraber iyi bir şekilde çalışamamalarına sebep oluyorsunuz. İşte bu yüzden, Çin'den yeni gelen kişilerin, siz ne isterseniz yaptıklarını gördüğünüzde ve onların itaatkâr olduklarını gördüğünüzde, çalışmaları için onları sahne arkasına götürüyorsunuz veya onların yemek yapmalarını sağlıyor ya da yemek servisini onlara yaptırıyorsunuz. Fakat bu durum Shen Yun insanlarını sinirlendiriyor. Onlar, 100'ün üzerinde gösteri sergilemekle yükümlüler, ardı ardına gösteri yapıyorlar, o nedenle herhangi bir sorunun olmasına izin veremezler, öyle değil mi? O yüzden kuralları bozan sizlere söylüyorum, o kişilere gerçekten kefil olabilir misiniz? Hayır. Bir insana bir iş verirken, kararlarınızı, o kişi kendisine ne söyleniyorsa yapıyor diye, sadece bu temele dayanarak veremezsiniz. Dafa uygulayıcılarının bir koordinatörü, olaylara bu şekilde yaklaşmamalıdır. Sizlere şunu söyleyeceğim: Uygulayıcıları iyi bir şekilde idare edin; onlar benim öğrencilerimdir, aynen sizin gibi dolayısıyla, insanları dışlayamazsınız.

Fakat öte yandan, diğer Dafa uygulayıcıları da kendilerinin Dafa uygulayıcıları olduğunu ve iyi bir şekilde işbirliği yapmaları gerektiğini unutmamalıdırlar. Koordinatörünüz için bu kolay değildir! Bu rolü üstlenen herhangi bir kişi, bu gibi meselelerin üstesinden gelmek zorundadır, o yüzden herkesin birbirini anlaması gerekmektedir. Eğer biz bunu gerçekten yapabilirsek, her şey iyi şekilde ilerlemeyecek mi? O yaklaşımın iyi olduğunu fark etmeden önce, çok da fazla tökezlememelisiniz. Zulüm çok şiddetliyken, hepiniz birbirinize sıkça karşı olduğunuz için birlikte çalışmayı denerken kimin fikri daha iyi diye anlaşamadığınız için ve birbirinizle ileri geri tartıştığınız için birçok şey başarısızlığa uğramadı mı? Eğer birbirinizle iyi işbirliği yapabilseydiniz, işler (her şey) daha etkili bir biçimde yapılabilirdi. Elbette, şu anda geriye dönüp baktığınızda, evet, o zamanlar iyi iş çıkarmamış olduğunuzu fark edersiniz. Fakat o modeli (kalıbı) tekrar etmeyin.

Öğrenci: Shifu bize ''Yüce Yol hiçbir biçime sahip değildir'' ifadesinin daha derin anlamından bahsedebilir mi acaba? Ve Minghui.org ile Dafa Derneğinin şeytana dava açması....

Shifu: Hakikaten, o dava edilmelidir (uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor); tüm insanlık onu dava etmelidir. O, bütün Çinli insanlara zarar verdi, ayrıca dünyanın tüm bölgelerindeki çok sayıda insana da zarar verdi. Çok sayıda insan onun yalanları yüzünden cehenneme sürüklenecek.

Yüce Yol'un herhangi bir biçime sahip olmadığı konusuna gelince, öyle görünüyor ki bu başlığı yeniden açacak kadar zamanımız yok ve ben sadece sizin soru kâğıtçıklarınızı cevaplayabilirim. Sizin uygulamanız herhangi belirli bir biçime bürünmemiştir. Geçmişte, uygulayıcıların tapınakları ve manastırları vardı ve onlar bazı belirli biçimler ile sınırlıydılar. Fakat sizler evinize döndüğünüz zaman çeşitli mesleklerinize geri döneceksiniz. Zulmün devam ettiği bu özel dönem esnasında, Dafa öğrencileri, elbette bu zulme karşı koymak için medya şirketleri ve projeler geliştirdiler, fakat onlar sadece, insanların biçimlerine uyum sağlamak içindirler; o şirketlerin kendileri bizim uygulamamızın parçası değiller. Daima şunu söyledim: onlar Dafa'nın birtakım belirli parçaları değillerdir, ondan ziyade, Dafa uygulayıcıları tarafından işletilen şirketlerdir. Dafa uygulayıcıları çeşitli meslekler içerisinde xiulian uygulayabilirler, dolayısıyla, elbette kendi şirketlerini kurabilirler. Onlar, Dafa xiulian uygulamasının özellikle bürünmüş olduğu biçimler değillerdir. Dafa içerisinde hiçbir şirket yoktur. Bu, Shen Yun için de geçerlidir, o da aynı şekilde Dafa uygulayıcıları tarafından insanları kurtarmak için oluşturulmuş bir projedir ve Dafa uygulayıcılarının belirli bir biçimde xiulian uygulamaları için gereken özel bir yöntem ya da ortam değildir.

Öğrenci: Tayvan büyük çaplı çok sayıda faaliyet ve toplantılar düzenliyor ve onların büyük çoğunluğu bizim kendimiz için olan faaliyetler.

Shifu: Hmm...en iyisi kendimiz için daha az faaliyet düzenlememizdir -beraber Fa çalışmak hariç. Fa'yı onaylamak ya da gerçekleri açıklamak için daha fazla faaliyet düzenlemekte bir sorun olduğunu düşünmüyorum, çünkü netice itibarı ile bizler insanları kurtarmaya çalışıyoruz.

Öğrenci: Shen Yun, çok sayıda şarkıya sahip; onlar Shifu'dan geliyorlar ve sıradan insanlar içinler. Sürekli şunu merak ediyorum: insanların onları duymaları ya da okumaları için ne yapabiliriz? Shifu'ya şunu sormak istiyorum: yaptığımız faaliyetlerde Shen Yun müzikleri çalabilir miyim? Shen Yun şarkılarının sözlerinin çıktısını alıp gerçekleri açıklamak için onları panoya asabilir miyiz?

Shifu: Shen Yun sanatçıları, sıradan insanlar için şarkı söylemektedir. Ve şarkılar sadece şarkıdır. Eğer sadece şarkı sözlerinin çıktısını alır ve onları panoya asarsanız, pekâlâ, onların bazıları eski tipte dörtlüklerden yazılan şiirler olduğu için bazıları kafiyeye sahip olmayan serbest biçimde yazılmış olduğundan ve bazıları da şiir forumda yazılmamış olduğundan, sıradan insanlar onları sloganmış gibi ya da başka bir şeymiş gibi algılayabilirler. Şarkılar sadece şarkıdır ve sıradan insanların onları dinlemesinde sorun yoktur, o yüzden önemli değil, onları çalabilirsiniz.

Öğrenci: Shifu bizim medya şirketlerimize birçok defa, iş yönetimleri konusunda Batılı şirketleri model olarak almamızı söyledi. Fakat şu anda gerçekleşen şeyler temelinde bakacak olursak, Çin'deki parti kültüründeki firmaları andırmıyorlar mı?

Shifu: Siz uluslararası çapta medya şirketleri işlettiğiniz için elbette Çin dışındaki diğer firmalar ile benzer olmanız gerekir. Ve o türden bir firma, gerçekten normal bir toplum içerisinde olması gereken bir biçimdir ve normal bir şirket öyledir. Çin'deki bazı şirketler, o kötü partinin memurları tarafından kuruldu ve onlar tarafından işletiliyorlar, fakat elbette şu an çok sayıda özel şirkette bulunuyor. Tüm şirketlerin bir zamanlar o kötü partinin memurları tarafından yönetildiğini biliyorum ve onların yönetim yapısı, o kötü partinin unsurları ile dolup taşıyordu -aynen parti komitesi ya da parti şubeleri gibi şeylerle. Onlar anormaller. Anakara Çin toplumunda, o gibi şeylerin yarattığı etki çabucak temizlenemez. Hatta özel olarak işletilen firmalara gelince, onların operasyonel yapılarının çoğu, yönetim biçimleri ve konseptleri de devlet tarafında işletilen firmalardan kaynaklanmaktadır. Diğer ülkelerde o şekilde yapmayın. Genel olarak konuşacak olursak, Çin'in dışında, Çin'den kaynaklanan çok fazla bir sistem etkisi olduğunu düşünmüyorum, çünkü çok sayıda Çinli insan uzun zaman önce Çin'den ayrıldı ve bizim Dafa uygulayıcılarımız diğer ülkelerde kolej ya da üniversite dereceleri kazandılar. Fakat elbette, normal Amerikan toplumundakinden farklı olan ve geçmişten gelen belirli alışkanlıklar ile davranan ya da o şekilde davranan insanlar olacaktır. Bunlar, önem vermeniz gereken şeylerdir.

Öğrenci: Japon uygulayıcı arkadaşlarımız, şu anki ortamın grup olarak bütünleşmelerini çok zor hale getirdiğini söylüyorlar. Çinli arkadaşlarından, işleri kendi başlarına ön planda yapmaları yerine, xiulian uygulamasında Japon uygulayıcılara yardım ve destek olmalarını umuyorlar. Fakat onlar için bu konuları anlatabilmek çok zor.

Shifu: Evet, eğer Japon uygulayıcılar bu konuyu gündeme getirmişler ise, o zaman buna dikkat göstermek gerekiyor. Sanırım Japonya ve Kore'deki durum keskin bir tezatlık sunuyor. Yerli Koreli Dafa uygulayıcıları, oradaki itici güçler; dolayısıyla oradaki duruma ve insanları kurtarma anlamında sahip oldukları güce baktığınız zaman, her şey sağlam ve toplum içerisinde gerçekten bir fark yaratabiliyorlar. Japonya'da, Çinli uygulayıcılar itici gücü oluşturuyorlar. Japonya'da Fa'yı edinmesi gereken çok sayıda insan bulunuyor, o yüzden onları engelleyecek şeyler yapmayacağınızdan emin olun. Bu durumun farkına vardım, fakat her bir bölge, kendisine has zorluklara sahiptir. Dolayısıyla, bir problem baş gösterdiğinde, onu nasıl çözeceğiniz konusunda siz Dafa uygulayıcıları birlikte çalışmalısınız.

Eğer bu durumlar yüzünden Japon Dafa uygulayıcıları gruba kaynaşmalarının zor olduğunu hissediyorlarsa, bu gerçek bir problemdir. Japonya'da bulunan siz Dafa uygulayıcıları, Japon insanlarını kurtarmalısınız. Elbette, uygulayıcılar ona karşı çalışırlarken o kötü ÇKP'nin zulmüne karşı seslerini yükseltecek ve onu durdurmaya çalışacak ve onu ifşa edeceklerdir. Bu, bizim sorumluluğumuzdur. Fakat sizin asıl hedefiniz, insanları kurtarmaktır, öyle değil mi? Sizler, kendi bölgenizdeki yerli insanları kurtarmalısınız.

Öğrenci: Çin'deki internet blokajı yüzünden, "Zhen-Shan-Ren" ve "Falun Dafa" gibi çok sayıda Dafa terimi internet ortamında filtre ile engelleniyor. O yüzden bazı uygulayıcılar gerçekleri internetten açıklarken eşsesli sözcükler ile bunları yazıyorlar. Bunu yapmak doğru mudur, Shifu'ya bunu sormak istiyorum.

Shifu: Eğer Dafa uygulayıcıları kendi aralarında bilgi paylaşıyorlar ise, bu bir problem değildir. Fakat insanlara gerçekleri açıklıyor iseniz, bunu anlamayabilirler ya da neden bahsettiğinizi anlamayabilirler.

Öğrenci: Anakara Çin'deki uygulayıcılar Shen Yun Gösteri Sanatlarını internet üzerinde yayınlayabilirler mi ya da yayabilirler mi?

Shifu: Hayır, bunu yapmayın. Biliyorsunuz, canlı Shen Yun performansı, insanları kurtarmak anlamında oldukça güçlü bir etkiye sahip. Biz, Çin'in dışında CD dağıtmıyoruz ya da DVD satmıyoruz, çünkü insanların gelmesini ve canlı olarak izlemesini istiyoruz. İnsanlar bizzat orada olduklarında, onların kurtarılması meselesi hemen o anda ve orada hallediliyor ve onlar kurtarılıyorlar. Bunu televizyon yoluyla başarmak ise zordur. Bir kişi gösteriyi CD'den izlediği zaman, artık gidip izlemeye gerek olmadığını düşünebilir ve CD'ler canlı performansın yarattığı etkiye sahip değildir. Onları Çin'de dağıtıyoruz, çünkü şu an Shen Yun oraya gidemiyor, dolayısıyla yapılabilecek en iyi şey budur. Hala bir etkiye sahiptir, fakat yine de o kadar güçlü değildir. O yüzden internete koymayın. Bir kez internete düştüğünde, Çin içindeki ile dışındaki ayrım yok olacaktır.

Öğrenci: Ses cihazlarında Dafa'nın içeriğini öğrencilerin deneyim paylaşımları, müzik veya gerçeği açıklama içeriği ile karıştıramayacağımıza göre, aynı problem, mobil telefonlarımızın ya da bilgisayarlarımızın depolanması için de mi geçerli?

Shifu: Eğer sadece kendi kullanımınız için bir şeyler depoluyorsanız, bu sadece sizin yararınız içindir. Fakat eğer ses cihazından çaldığınız şey Dafa ile ilgili şeylerle karışmış ise, ya da sıradan insanlara ya da uygulayıcılara ait şeylerle karışmış ise, insanlar hangisinin Fa olduğunu anlayamayacaklardır -hangisinin uygulayıcılara ait olduğunu, hangisinin sıradan şeyler olduğunu anlayamayacaklardır. O durumda bu bir karmaşa olmayacak mıdır? Bu birazcık Fa'yı bozmak gibi değil midir? (Shifu başını sallıyor) Bir uygulayıcı kendi uygulamasına ve Fa'ya karşı sorumlu olmalıdır.

Öğrenci: Bazı bölgelerdeki baş koordinatörler kendilerine Shifu tarafından verilen gücü suiistimal edip kötüye kullanıyor. Küçük veya büyük, her konuda verilen kararları kontrol ediyor ve farklı düşüncelere sahip uygulayıcıları dışlıyorlar. Shifu tam zamanında bir tiyatroya yönelik aşırı eylemleri durdurmak için müdahale ettikten sonra bile o karar veren kişi kendi içine bakmadı, bunun yerine kimin Shifu'ya haber bildirmiş olduğunu anlamaya çalışıp durdu.

Shifu: Gerçekten öyle, bazı koordinatörlerin bazı nitelikleri aynen sıradan insanlar gibi. Fakat onlar, birlikte çalışmanız gereken o türden uygulayıcılardır, şu anda oldukları durumda olan uygulayıcılardır ve çok sayıda insan düşüncesine sahiplerdir. Fakat bununla birlikte, onlar hala Dafa uygulayıcılarıdır. Karşılaştığınız zorluklar işte bu denli çok ve de büyüktür; bir koordinatör olarak bunlarla yüzleşmek, dobra dobra yüzleşmek ve adapte olmak zorundasınız. Onları kendi istediğiniz gibi belirli türden insanlara dönüştürmeniz ya da olmalarını istediğiniz türden insanlar haline dönüştürmeniz olanaksızdır. Toplum kadar büyük bir unsur dahi onları değiştirmeyi başaramaz. Dafa xiulian uygulaması onları değiştirebilir, fakat bu her defa sadece tek bir kat şeklinde yapılmaktadır ve bu süreç yüzeye ulaşana kadar, o kişi hala o şekilde kalmaya devam edecektir. Sadece azimli olan kişiler kötü eğilimlerini gözden geçirebilirler. Fakat normalde problemlerinin dahi farkında olamayan ve o şekilde kalmaya devam edecek insanlar olacaktır. Eğer onların belirli şekillerde olmalarını istiyorsanız, bunu başarmaları oldukça zor olacaktır. Hatta ben, sizin Shifu'nuz olan ben bile, onların belirli şekilde davranmaları gibi bir gereksinim oluşturmadım. Peki, o zaman bir koordinatör olarak nasıl davranmanız gerekiyor? Siz sadece bazı insanlara koordinatörlük yaparsanız, bir işe yarayabilir mi? O durumda siz ne türden bir koordinatör olacaksınız? Hiç bunu düşündünüz mü? Herkesin bir koyun sürüsü gibi size itaat etmesini mi umuyorsunuz? Bu, sizin istediğiniz şey, benim istediğim şey bu değildir. İşler işte bu kadar karmaşık, Dafa uygulayıcıları için nasıl iyi bir koordinatör olmanız gerektiğini düşünmelisiniz. Shifu şu anda size sorumluluk vermiş durumda, benim için o insanları nasıl iyi bir şekilde yönlendireceksiniz, düşünün.

Evet, gerçekten zordur, fakat siz bir uygulayıcı değil misiniz? Ve siz uygulayıcıların koordinatörü değil misiniz? Gerçekten de, koordinatör olmanın baskısı vardır, fakat eğer o kadar da baskı olmasaydı, xiulian uygulaması olmazdı. Evet, zordur gerçekten zordur ve ben sizin Shifu'nuz olarak bile bunun zor olduğunu biliyorum. Şunu gözlemlemiş olabilirsiniz, ben Dafa uygulayıcıları arasındaki anlaşmazlıkları doğrudan çözüme kavuşturmuyorum. Çünkü eğer bunu yapsaydım, takıntılar, insanların bana karşı olmalarına sebep olabilirdi. Eğer bana karşı bir şeyler yapmaya çalışsalardı, bu çok kötü bir durum olurdu, çünkü bu durum Shifu'ya saygısızlık yapmak ve günah işlemek anlamına gelirdi. İşte bu yüzden onların arasındaki konulara karışmıyorum. Bir kişi bana bir anlaşmazlık konusu için geldiğinde (Shifu gülüyor), ona sorumlu kişi her kim ise ona gitmesini söylüyorum. Dolayısıyla, yüzleştiğiniz zorlukları biliyorum. Fakat o zorluklara rağmen iyi bir iş çıkardığınızda ne olduğunu bir düşünün -o, kudretli erdem değil midir? Xiulian uygulamasında bizler azimli olmanın arayışındayız, hızlı bir şekilde gelişmenin peşindeyiz ve bu tanrısallık yolunda yürümenin peşindeyiz, öyle değil mi? Shifu size empatiyle yaklaşıyor. Fakat işleri diğer uygulayıcıların anlamasını ya da kabul etmesini çok fazla zorlaştıracak yollarla yapmamaya çalışın.

Doğrudur -bazı durumlarda, bu gibi şeyleri Shifu'ya söylemek istemiyorsunuz. Eğer bunun ardındaki niyet, Shifu'yu bu gibi şeylerle sıkmamak ise, bu anlaşılabilir bir durumdur. Fakat eğer bu, bir şeyleri saklamak gibi bir insan zihniyetinden kaynaklanıyor ise, o zaman o durum, bir uygulayıcının xinxing'i ile ilgili bir şeydir. Aslında bilmemeyi tercih ederim, gerçekten bunu isterim. Fakat her durumda, sahip olduğunuz takıntılarınız eski güçler tarafından kullanılacak, suiistimal edilecektir.

Öğrenci: Bizler Çin'de zulüm gördüğümüz için oradan yurtdışına gelmiş olan uygulayıcılarız. Biz şeytan Jiang'ı dava etmek için buradan Çin'deki Yüksek Savcılığa ve Yüksek Mahkemeye dava dosyaları gönderebilir miyiz?

Shifu: Elbette yapabilirsiniz. Bu gibi şeyleri yapmakta herhangi bir sorun yoktur. Eskiden, diğer ülkelerde bulunan Dafa uygulayıcıları şeytanı dava etmek için çaba sarf etmeye başladıklarında, o iş, Dafa uygulayıcılarının avukatları ve Çin dışında çalışan diğer uygulayıcılar tarafından birlikte yapıldı.

Öğrenci: Bizim medyamızın şu anki durumu temelinde baktığımızda, kişisel olarak düşüncem şu ki, bizim makalelerimizin yeterli standartta olması çok zor.

Shifu: Yüksek kalitede medya işi yapmak için profesyonel elemanlardan oluşan bir guruba sahip olmanız gerekiyor. Bundan bahsederken, bu konu aklıma şunu getirdi. Online olarak yayınlanan birçok konunun başlığı belirsiz ve anlaşılması zor. Nasıl olurda, Çince gramere bile doğru şekilde sahip olamıyoruz? Başlıkların ne anlama geldiğini bile anlamak zor. O nedenle, bu gibi şeylere dikkat etmeniz gerekiyor.

Öğrenci: Medyamızın şu anki durumuna bakacak olursak, yazılan makalelerin gereken yetenek seviyesine ulaşmaları çok zormuş gibi. Haber üretim fikirleri anlamında önemli görüş farklılıkları var ve ben öyle hissediyorum ki, yaptığımız haberciliğin insanları kurtarma konusundaki etkisi çok da iyi değil. Shifu'nun gereksinimlerini karşılamak için ne yapabiliriz, bilmiyorum.

Shifu: Aslında çok fazla endişelenmemeniz gerekiyor. Shifu yaptığınız şeylerden oldukça memnun. Medya şirketleri büyük bir rol oynadı -gerçeklerin açıklanmasında, zulme karşı çalışılmasında ve insanların kurtarılmasında gerçekten büyük bir rol oynadılar. Elbette makaleleriniz daha iyi yazılırsa, daha iyi olur. Fakat bir kişi makalelerin belirli bir şekilde, diğer bir kişi ise başka bir şekilde yazılmasını istediği için tartışmaya başlarsa, işe yaramaz. Bu aynen projeler üzerinde birlikte çalıştığınız zaman, kimin fikrinin daha iyi olduğu konusunda tartışma yaşamanız, insanların bazı şeylerin işe yaramayacağını düşünmesi veya bir şeylerin işe yaramayacağını düşünmesi ve yapılması gereken şeylerin bu sebepten dolayı etkilenmesi gibidir. Bir kişinin herkesi memnun etmek için bir şey yapması gerçekten çok zordur. Elbette, işleri iyi yapmak daha iyidir, fakat bir şey, çok iyi yapılmadığı zaman bile onun tamamlanmasını geciktirmeyin. Bazı şeyler çok iyi yapılmasalar bile, hala bir etkiye sahip olabilirler. Eğer daha iyi yapılırlarsa, elbette daha etkili olacaklardır, fakat bir şeylerin gecikmesine ve onların etkisiz olmalarına sebep olmayın.

Öğrenci:Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimden beri, uygulama durumum, Çin'deyken olduğu kadar iyi değil. Zihnimde doğum sonrası kazanılan -kötü olduklarını açıkça bildiğim- fikirler var, fakat onlardan kurtulmak benim için zor. Shifu'yu hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum.

Shifu: Bence bunu fark edebilmen çok iyi çünkü bu -sorunlarını görebilip, tanıyabilmen- değişimin başlangıcıdır. Çin'deki bazı uygulayıcılar, sorunlarını fark edemiyorlar; ancak yine de ileri atılmayı sürdürüyorlar ve diğerlerinin işleri nasıl şu veya bu şekilde yapabildiklerine hayret ediyorlar. Sadece sorunlarınızı farkında olduğunuzdan sonra, herkesle birlikte gerçekten çalışabileceksiniz ve ancak o zaman, diğer ülkelerdeki insanlar sizi kabul edeceklerdir. Bazen belirli şeylerin, kendi düşünceleriniz doğrultusunda olması için güçlü bir arzuya sahipsiniz veya başkalarının düşünce şeklini değiştirmek istiyorsunuz, fakat onlar yaptıklarınızı anlamayacaklardır. İşte o zaman sorunlar ortaya çıkmaya meyilli olur.

Öğrenci:Çok kötü ve günahkâr partinin orta ve alt düzey yetkililerine karşı -yasadışı tutuklama, işkence, soykırım, insanlık suçları vb. için- dava açmamızın gerekip gerekmediğine dair uygulayıcıların ayrı görüşleri var. Bir grup, dava açmamamız gerektiğine ve bunun yerine içimize bakmamız gerektiğine inanıyor; diğer grup ise dava açmamız gerektiğine inanıyor.

Shifu:Benim düşüncem şöyle. Dafa uygulayıcılarının yaptıkları şeylerin temelinde insanları kurtarmak olmalıdır. Daha önce bahsettiğim gibi, birçok kişi -ister yetkililer, ister polis memurları olsun ya da benzeri- yalanlar tarafından zehirlendi. Aslında bu belirli varlıklar, özü itibariyle kötü değillerdir; bu varlıkların kendileri kötü yetkililer değillerdir. Bu varlıklar [bazıları], gerçekten çok iyi olabilirler, fakat kötü Parti kültürünün yalanları ile aşılandıktan sonra kandırılmışlardır ve bu nedenle yaptıklarında kararlı olmuşlardır. Elbette, durumun ne olduğunu tam olarak bilen ve eylemleri kişisel menfaate dayalı motive olan bazı insanlar da vardır. Onlara gerçeği öğrenme şansını hâlâ vermelisiniz. Hepsini dava ederseniz, aslında, amacınız bu değildir. Bizim istediğimiz zulmü durdurmaktır. İntikam arzusu -bize zulüm edenlere karşı bir şeyler yapmak- sahip olmanız gereken bir şey değildir. Uygulayıcılar olarak, insanları kurtarmaya odaklanmalısınız. [Eğer şunu düşünüyorsanız,] "Bana zulüm ettin, öyleyse gelecekte senden öcümü alacağıma emin olacağım." o zaman sıradan bir insansınız, öyle değil mi? İntikam düşüncesine sahip olmamalısınız.

Ancak Falun Gong'a zulüm yapmakta parmağı olan herkes için hesap verme olacağını size söyleyeyim. Bir Dafa uygulayıcısı, bir keresinde, bazı öğrencilerin gelecekte tüm zalimleri nasıl adalete getirecekleri hakkında konuşuyordu ve ben de ona, "Sizin [bunu yapmanıza] gerek olacak mı?" dedim. Tutuklamaların şimdi [Çin'de] ne kadar kapsamlı meydana geldiğini gördünüz mü? Küçükten büyüğe her çaptaki dolandırıcı buna çattı (Shifu gülüyor, uygulayıcılar alkışlıyor) ve görünen o ki acımasız. Falun Gong'a olanlar düzeltilmedi çünkü bazı insanlar henüz kurtarılmadılar ve bazı uygulayıcılar uygulamalarında yeteri kadar ilerlemediler. Olaylar sona erdiğinde, her şey bitecektir. Bu nedenle halen eski güçler, Falun Gong'a yapılanları düzeltmek adına zalimleri cezalandırmıyorlar ve bu nedenle insanlar, Falun Gong'a zulüm ettikleri için şu anda adalete teslim edilmiyorlar. Kötülük -kötü yalanlarla kışkırtarak, zimmetlerine para geçirmelerini sağlayarak, yozlaştırarak, her türlü kötü şeyleri yaptırarak ve üstüne üstlük otorite vermek suretiyle- bu insanların bu dönemde Falun Gong zulmüne katılmalarını sağlamıştır. Ve onlar tam olarak da "yozlaşmış unsurlar" ve "zimmetlerine para geçirenler" denilen ve şu anda hedeflenip, hakkından gelinen insanlardır. Şu an bunun gerçekleştiğini görebilirsiniz ve bunu görenler, bunun geri ödeme olduğunu açıkça söylüyorlar. İnsanlar aslında, bu şekilde, o insanların yaptıklarından dolayı cezalandırıldığını fark ediyorlar. Ve o insanların, bunun geri ödeme olduğunu, kalplerinin derinliklerinde farketmeleri sağlanıyor. Fakat zalimler olarak haklarından gelinmiyor çünkü Dafa uygulayıcıları için yapacak daha çok şey vardır.

Öğrenci:Çin'de webdeki birkaç arkadaş için İnternet'te Shen Yun'un bazı bölümlerini yayınladım; ancak yurt dışında yaşayan uygulayıcıların itirazıyla karşılaştım. Neden Shen Yun DVD'lerini dağıtabiliyor, ama bunları İnternet'te erişilir kılamıyoruz?

Shifu:Doğru, az önce de söylediğim gibi, videoyu İnternet'te erişilir kılamazsınız. Bunun sebebi, onları İnternet'e koyduğunuz anda, Çin ve dünyanın geri kalanı arasında bir sınır kalmamasıdır. Ve bunu yapmak, Shen Yun'un insanları canlı performanslarla kurtarma etkisini olumsuz olarak etkileyecektir. Eğer gösterilere gitmeye niyetlenen bazı insanlar, DVD'leri izlerlerse, asıl gösteriyi görmekten vazgeçeceklerdir. O zaman, kurtarılmış olması gerekenler kurtarılmayacaktır çünkü DVD'ler o kadar güçlü değildir. Öyleyse neden DVD'ler Çin'de dağıtılabilir? Çünkü Shen Yun oraya gidemez. Bu yüzden, diskler orada her ne kadar etkiye sahip olabiliyorsa, biz bunu kabul edeceğiz. Arkasında yatan düşünce budur. Ayrıca, insanların bir videoyu korsan kullanımı da kolaydır. Gidip, ne yapmak istiyorsanız onu yapmayın. Bu yüzden, Shen Yun DVD'lerini İnternet'e koyamayız.

Öğrenci:Shifu, medya şirketimizin Shen Yun'den öğrenmesini istedi; fakat yönetimimiz Shen Yun'un sanatçılarının genç olduğunu ve iyi niteliklere sahip olduğunu söyledi. Oysa bizler yaşlı ve deneyimsiziz, bu nedenle de durum farklı.

Shifu:(Herkes gülüyor) Shen Yun'den öğrenmek, onun yönetim biçimini ve onu başarılı kılan şeyleri öğrenmekle ilgilidir. Öğrenmeniz gereken bu değil midir? Shen Yun'un sanatçıları, ihtiyaçtan ötürü genç insanlardır. Dafa uygulayıcılarının yalnızca gençken iyi xiulian uygulayabileceklerini de kim söyledi? Sizler sanatçı değilsiniz, bu yüzden, böyle şeyler bir sorun olmamalı. Bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyleri yapmamak için bahaneler üretmeyin.

Öğrenci:Bazı uygulayıcılar medya projelerinde yer aldığından, gerçeği açıklamak amacıyla, ön saflardaki çalışmaların bir parçası olmak için zamanları yok. Gerçekleri doğrudan açıklayan şeylere katılmak için biraz zaman bulabilirler mi?

Shifu: Medya şirketleri iyi yönetildiğinde, gerçeği açıklama ve insanları kurtarma konusunda çok etkilidirler; ve kötü partinin yolsuzluğunu ve de Çin'deki kötülük tarafından yapılan zulmü açığa vurmak için zamanında haber üretebilirler. Elbette, yolsuzluğun zulümle ilgisi yoktur; fakat o yozlaşmış insanlar, aynı zamanda Falun Gong'a zulmedenlerdir ve dünyaya bu insanların zulme karıştığını haber vermelisiniz. Dafa uygulayıcılarına yapılan zulmün, karmik geri ödemede iki misli ödeneceğini daha önce söyledim. Çin'de olayların nasıl olduğuna şimdi bir bakın. Bir zamanlar, Falun Gong'a zulüm yapmak için yaratılmış olan kızıl terörün ve Dafa uygulayıcıları için yaratılmış olan zihinsel baskının hepsinin, şimdi o yozlaşmış insanların üzerine yığıldığı ve kendileri tarafından katlanıldığı doğru değil midir? (Herkes alkışlıyor)

Öğrenci:Minghui sitesi, çok sayıda ve geniş alana yayılan materyal üretim yerlerine sahip olmaları ve Minghui ile tek noktadan-noktaya iletişim kanallarına sahip olmaları için, anakaradaki uygulayıcılara çağrıda bulundu. Ancak, anakaradaki bazı koordinatörler, materyal üretim yerlerinin güvenliğine pek fazla dikkat etmiyorlar; "genel koordinasyon" iddiasıyla etrafta dolaşıp, materyal üretim yerlerinin merkezi olarak kontrolünü elde ediyorlar ve materyalleri yapan uygulayıcıların hepsinin kendi etraflarında dönmelerini sağlıyorlar.

Shifu:İnsan takıntıları, nedeni budur -itibara, kişisel kazanca, gösterişe ve rekabetçiliğe olan takıntılar. Uygulayıcıların güvenliğini önemsemiyorlar ve Dafa uygulayıcıları için zorluklar ve tehlike oluşturuyorlar. Farklı yerlere giden ve uygulayıcılar hakkında belirli bilgiye sahip olan bu insanların hepsinin düşünüşü yanlıştır. Ayrıca aralarında art niyet sahibi olanlar da vardır. Bu yüzden, böyle olaylara dikkat etmeli ve bu insanlara hiç açık vermemelisiniz.

Öğrenci:Birçok uygulayıcının, medya şirketlerimizde çalışmaya çok zaman ayırdığını ve canla başla çalışıp, çok çaba gösterdiğini gözlemledim. Fakat birçoğu, kendileri için yüksek standartlara sahip değiller, öğrenmek için istekli değiller ve işleri, hiç profesyonel olmayan bir şekilde yapıyorlar. Normal bir şirkette olanlar ile kıyaslanamazlar. Bundan dolayı, medya içinde uluslararası bir ölçekte gerçekten büyük bir oyuncu olabileceğimiz konusunda çok karamsarım.

Shifu:Evet, bazı kişiler, kısa vadeli düşünüşe sahip ve sadece idare edebilecek kadar iş yapıyorlar. Ne yaptıklarını düşünmüyorlar. Medya şirketlerinin koordinatörlerine, gelecekte dünyanın en büyük global medya şirketleri haline şüphesiz geleceklerini söyledim. Bu medya şirketlerini iyi yönetmek için muazzam bir sorumluluğa sahipsiniz. Dafa uygulayıcılarının yaptıkları şeyler, gelecekte insan toplumuna devredilecek ve medya şirketleriniz de devredilip, dünyadaki başlıca medya şirketleri haline gelecekler. Şunu bir düşünün, insanlık onları kurtardığınızı fark ettiğinde, Dafa uygulayıcılarının üzerinde çalıştığı bu projelere nasıl bakacaklar? Onlara muazzam onur vereceklerdir. (Alkış) Fakat bazılarınız çok iyi iş yapmadı. En azından, yaptıklarınız o kadar iyi gitmedi, değil mi? Herkes, Dafa uygulayıcılarının projelerine olumlu katkıda bulunmak istiyor; ancak olumlu katkıda bulunmak yerine, grubun içindeyken aslında olumsuz etkide bulunuyorsunuz. Bu şekilde olmamalı.

Öğrenci:Fa-düzeltmesinin sonuna yaklaşıyorken, pek çok uygulayıcı, neden Hong Kong'daki durumun giderek tehdit edici hale gelip, yatışmadığını anlamıyor.

Shifu: Aslında, eğer düşünürseniz -Hong Kong'daki şimdiki durumu, zulmün başlangıcındaki durumuyla karşılaştırırsanız- [durum] daha iyi değil mi? Nasıl "giderek tehdit edici"? Artık gerçeği açıklamak sizin için daha kolay ve bir çok kişinin her gün partiyi terk etmesine yardım ediyorsunuz. Bunu geçmişte yapabiliyor muydunuz? Hayır. Kötülük müdahale ediyor, ancak kaldı ki, Hong Kong ne tür yer? Bu yer, kötülüğün ağzındadır ve siz, onun dişlerini sökmeye çalışıyorsunuz, doğru değil mi? (Shifu gülüyor) Pek çok zorluk var gibi görünse de Dafa uygulayıcılarının fevkalade olduğunu söylemek isterim. Ayrıca eski güçler, gidişatın böyle olması gerektiğine inanıyor. Kötülük size dokunamaz; ama ne o kadar kolay bir şekilde ucuz atlatmanıza ne de rahat olmanıza izin verir. Fakat Dafa uygulayıcılarının yolları böyledir, ve bunlar, eski güçlerin Dafa uygulayıcılarına dayattığı sıkıntılardır. Ve üstelik -insanların borçlu olduğu bütün karma, kötülük tarafından engeller yaratmak için kullanıldığından- kurtarmakta olduğunuz insanlarla gelen engelleme ve sıkıntılarla da karşı karşıyasınız.

Öğrenci:Etrafımda -çeşitli derecelerde- azalmış akli melekeler ve yavaşlamış reaksiyonlar sergileyen üç uygulayıcı vakası vardı ve doktorlar bunların sebebini serebellumun atrofisine [beyincik küçülmesine] bağladılar. Üçünden biri vefat etti.

Shifu: Eğer bu Çin'de gerçekleştiyse, o zaman buna zulüm neden olmuştur. Eğer bu başka yerde olduysa, o halde, deneyimli Dafa uygulayıcıları, hiçbir şeyin uygulayıcılara şans eseri olmadığını bilirler. Ben, [bu uygulayıcılara] xiulian uygulaması konusunda kendinizi ciddi olarak incelemenizin tam zamanı olduğunu söyleyeceğim. Kenara ittiğiniz ve o kadar büyük bir mesele olarak görmediğiniz şeyleri, çok hafife almayın. Xiulian uygulaması standartları bakımından, önemsiz görebileceğiniz şeyler -eski güçlerin Dafa uygulayıcılarına bakma biçimine göre [yargılarsak]- hiç de önemsiz değillerdir. Belirli şeylerin hiç önemli olmadığını düşündüğünüzde, bu, çoğu zaman Fa'dan ziyade, sıradan standartlarla kendinizi değerlendirmenize dayanmaktadır! Gerçek şu ki tüm Dafa uygulayıcıları -bu senaryoları yaşayanlar dahil olmak üzere- fevkaladedir; Fa'yı geçerli kılma sürecinde zulüm gördüler çünkü Dafa'yı onaylamak ve insanları kurtarmak için kendilerini adadılar. Ben buna böyle bakıyorum. Ama aynı zamanda bunu üzücü buluyorum. Bu dünyada 7 milyar insana karşı sadece bu kadar Dafa uygulayıcısı var. Kaç tanesini kurtarabiliriz? İnsanlara gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda vefat ettiler, ne yazık ki.

Öğrenci:Turist mekanlarında gerçeği açıklayan bazı uygulayıcılar -anakara insanları uzun süre kötü partinin kontrolü altında kaldıkları için- isteseler bile, ÇKP örgütlerinden ayrılmak arzusunu beyan etme cesaretine sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla, bu uygulayıcılar, turistlere ayrılmak isteyip istemediklerini sorduktan sonra -turistler başını salladığı veya gülümsediği sürece- turistler için [ayrılma işlemine] başlıyorlar.

Shifu:Hayır, bu kafi değil. Hiç bir şekilde değil! Kabul etmelidirler. Bunu ifade etmezler veya söylemezlerse, sayılmaz. Bunun nedeni, aslında kötü parti için bir şeyler yapacaklarını, kötü partiye katkıda bulunacaklarını ve hatta hayatlarını ona adadıklarını ilan etmiş olmalarıdır. Bu sözleri söylediler.

Öğrenci:Zulmün başlangıcında, bazı uygulayıcılar, istenen koşullar doğrultusunda olmayan bir şekilde Dafa kitapları hazırladılar ve Shifu'nun resmiyle kolye yapanlar da vardı. Bunu her gördüğümüzde, onlardan, bu gibi şeyleri bize vermelerini ve daha fazla yapmamalarını ya da dağıtmamalarını istedik. Fakat mülkiyetimize geçen bu parçaları, düzgün bir şekilde atmanın bir yolunu bulamadık.

Shifu: Gereksinimleri karşılamayan materyallere veya yanlış yazılmış Dafa kitaplarına gelince, onların yakılabileceğini herkese hep söyledim. Yine de onları yaktığınız zaman, çok gelişigüzel bir biçimde yapmayın. Ama onları yakabilirsiniz.

Öğrenci:Harbin şehrinde birkaç yıl önce Fa'yı aksatan konuşmalar yapma ve para toplama olayları gerçekleşiyordu ve bu, o zamandan bu yana devam etmektedir. Buna katılan uygulayıcıların birçoğu, yaptıkları şeylerin yanlış olduğunu farkına varmadılar ve kayıpları telafi etmediler. Bazıları çok gayretliymiş gibi davranıyor; fakat gerçekte, konuyla ilgilenmekten kaçınmaya çalışıyor ve yaptıklarını gizliyorlar. Bu konuda ne yapmalıyız?

Shifu: Bazı insanlar Dafa'nın bir parçası iken sadece üstünkörü davranıyorlar ve bazıları da belirli durumlardan istifade ediyor. Bu vakaların bazıları, xiulian uygulamasında gayret göstermemekten kaynaklanıyor; bazıları da insanların art niyetlere sahip olmasından ve böylece Dafa uygulayıcılarının nezaketinden yararlanmasından dolayı kaynaklanıyor. Bu sebepten, her halükarda, böyle olaylara dikkat etmeniz gerekir. Birine bağışta bulunduğunuzda ya da maddi olarak birisini desteklediğinizde, bu parayla ne yaptığını bilmeniz ve tam olarak net olmanız gerekir. Aksi takdirde bunu yapamazsınız. Birisine para verirseniz, bu, onun eylemlerinde ona destek vermenizle aynı hesaba gelir; ve aynı zamanda siz de kabahatli olursunuz. Bundan dolayı, eski güçler sizi aldatılmış olarak görmeyecektir. Bunun yerine, sizin karşı tarafla işbirliği içinde olduğunuzu ve onu desteklediğinizi kabul edeceklerdir. Bu sebepten, böyle şeylere kesinlikle dikkat etmeniz gerekir.

Ben bunlardan bahsederken, bazılarınız şunu düşünüyor, "Fakat benim böyle düşüncelerim yoktu. Ben bir Dafa uygulayıcısıyım, o halde nasıl bilerek onu destekleyebilirim?" Bunu, göksel varlıklar şöyle görür: Bir kişinin davranışı ve bir şeyin en sonunda nasıl sonuçlandığı, o kişiyi bir varlık olarak gerçekte temsil edendir -söylediklerinden ziyade ki bunlar [söyledikleri] yaptıkları ile çelişebilir. Yüksek seviyeli varlıklar, bunlara böyle bakar. Aslında bazı kişilerin bu şekilde davranması kadere dayanır. Onların sözleri kulağa iyi gelebilir, fakat yaptıklarının sonuçları ters etkiye sahiptir. Böyle davranan birçok kişinin bunları yapması kadere bağlıdır. Dafa'nın yayılması gerçekleştiğinde, tüm varlıkların Dafa için geleceklerini geçmişte söyledim; fakat illaki hepsi, Fa'ya kavuşmak için gelmezler. Birçoğu olumsuz bir rol oynamaya geldi.

Öğrenci:Çin'de uzun süredir, çok becerikli ve -normal koşullar altında- çok etkili olabilen koordinatörlerin, şiddetli zulme maruz kaldığı pek çok vaka var. Kendileri, diğer uygulayıcılarla anlaşmazlığa düştüler, diğerleri tarafından dışlandılar ve de hastalık karması gibi diğer engelleme veya zulüm şekilleriyle karşılaştılar. Bunun olmasının nedeni, işlerinde olumsuz etkisi olan bir şey yapmış olmaları olabilir mi?

Shifu: Çin'deki durum çok karmaşıktır. Düşünüşünüz biraz sapar sapmaz, eski güçler bu boşluğu kaçırmayacaktır. Bu nedenle, orada, xiulian uygulamanıza ve eylemlerinizin arkasındaki sebeplere gelince, özellikle dikkatli olmalısınız. Sonuçta, orası, kırmızı terörün olduğu yerdir.

Öğrenci:Ben bir Türk Dafa uygulayıcısıyım. Bazı eski uygulayıcılar, grup Fa çalışmasına ve Dafa projelerine katılmıyorlar. Bir bütün haline gelmek için ne yapabiliriz?

Shifu: Aslına bakılırsa, Avrupa'daki Dafa uygulayıcılarının, zulmün başlangıcında, nasıl büyük bir etkisi olduğu ve zulme karşı çalışmalarında sağlam sonuçlar aldığı hakkında Avrupa koordinatörleriyle konuştum. Kalpleriniz o sıralarda gerçekten bir araya geldi. Ama zamanla, gitgide ayrı düşüp, daha da gevşediniz. Bu nedenle, herkesin xiulian uygulamasında daha ciddi olup, gerçekten Dafa uygulayıcıları gibi olmasının nasıl sağlanması hakkında Avrupa koordinatörleriyle konuştum. Eğer xiulian uygulamasında elinizden geleni yapamazsanız, o zaman insanlar dağılacaktır ve insanları kaybetmeye başlarsınız; onları fiziksel olarak bir araya getirseniz dahi, bu, bir şeyler yaptığınızda, sıradan insanların bir arada olduğu bir gruptan farklı olmayacaktır ve onları tutamayacaksınızdır. Bütün varlıklar, Fa'ya kavuşmak ve uygulama yapmak için buraya geldiler ve de onların Fa'ya kavuşabilip, ilerleyebilmelerini etkileyen, doğum sonrası edinilen fikirlerdir. Ama onlar bunları farkına varmıyorlar. Bundan dolayı, eski uygulayıcılar onları beraberinde getirmeli ve Fa ile yol göstermelidirler.

Öğrenci:Benim gözlemime göre, medyamın yönetimindeki asıl sorun, başarı elde etmek ve kısa vadede kar elde etmek için aşırı derecede istekli olmaları ve de satış yapan uygulayıcıları motive etmek için, taktir ve parasal ödül gibi teşvikleri kullanıyor olmalarıdır. Bu uygulayıcıları -birbirleriyle rekabet etmelerini, birbirlerinden bilgi saklamalarını ve birbirlerine karşı tetikte olmalarını sağlayarak- ayrı ayrı çalışan bireyler haline getirdiler. İnsanlar, toplantılar sırasında özgürce konuşamıyor ve bir uygulayıcının normalde sahip olması gereken yetenekler ve bilgelik geride tutuluyor.

Shifu: Evet, bunlar modern Çinlilerin kötü eğilimleridir. Bazıları Çinlilerin büyük işlerde başarılı olamayacağını söylüyorlar. İş yapmaya gelince, size diğer ülkelerdekilerin zihniyetini anlatayım. Büyük bir işletme de işletseler küçük bir işletme de, onu, hayatlarının bir parçası olarak ele alırlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapıp, uzun vadeli yaklaşımı benimserler. Bu zihniyet, yüksek kaliteli ürünlere ve de işlerinde iyi bir tutuma yol açar. Çin'dekilerin birçoğu, hızla zengin olmak istiyor ve iş yaparken, uzun vadeli bir plana sahip değil. Diğer ülkelerdeki insanlar, bu şekilde düşünmüyor. İşletmeyi yürütmek, onların işi ve günlük yaşamlarının bir parçasıdır ve de sadece normal bir gelir beklerler. Buna karşı tutumları böyledir. Medyadaki ve diğer projelerdeki yaklaşımlarınızdan bazıları, ikaz ettiğim gibi olan yürütme biçimini yansıtıyor; bu nedenle, bunlara dikkat etmelisiniz.

Öğrenci:Taipei'deki birçok turist mekânında olan gerçeği açıklama çabalarımız, bazı kötü örgütler tarafından engellendi; bunu nasıl ele almamız gerektiğini sormak isterim.

Shifu:(Shifu gülümsüyor) Bu, böyle şeylerle gelen bir zorluk sadece. Kötülük, özgür bir toplumda var olan boşlukları istismar ediyor. O ÇKP ajanları, özgür ülkelerin sahip olduğu ifade özgürlüğünden faydalanıyor. Fakat ÇKP aslında bir şeytandır. İster Soğuk Savaş döneminde olsun ister kötü parti ilk meydana geldiğinde, dünyanın dört bir yanında insanlar ona karşı çıktılar ve dünyanın her yerinde hükümetler onu kısıtladılar. Onun mevcudiyetine izin vermedikleri gibi, onun insanlarının etkinlikler düzenlemesine, toplanmasına, protesto etmesine ya da benzeri şeylere de hiç izin vermediler. Bir canavar olarak görüldü -gerçek bir bela. Fakat şimdi, gitgide, insanların dikkati dünya genelinde azaldı. Kötü partinin Doğu Avrupa'da çökmesiyle birlikte, insanlar giderek ilgisiz hale geldiler. Bu yüzden şimdi Tayvan'da -komünizm karşıtı bir yerde- bayrağını dalgalama ve yaygara yapma cesaretine sahip. Bu gerçekten tuhaf. Ne olursa olsun, bunu yalnızca üstesinden gelmek için bir zorluk olarak görmelisiniz -insanları kurtarmak için olan bir zorluk. Yapmanız gerekeni yapın, onun sizi etkilemesine izin vermeyin ve sonunda artık bunları yapmayı istemeyeceklerdir.

Öğrenci:İnsanların kapılarına materyal asmak için evden eve gitmek, Shen Yun'u tanıtmamızın yollarından biri haline geldi. Her yıl koordinatörümüz, kısa süre önce anakara Çin'den gelmiş olan başka bölgelerdeki çok sayıda uygulayıcıyı bu projeye katılmak için davet ediyor. Koordinatör, şehir dışından gelen uygulayıcıların yemek ve konaklama masraflarını karşılamak için, yerel uygulayıcılardan para ve diğer kaynakları bağışlamasını istiyor. Bu masraflar, Shen Yun giderlerine dahil değil ve de muhasebeleştirme sürecinde şeffaf olarak kaydedilmiyor. Koordinatör, genellikle Shen Yun promosyonlarını tam zamanlı yapıyor, bu nedenle, kendi geçim masrafları önemli bir yük olabilir. Ancak aynı zamanda, göçmen statüsüne sahip olmayan diğer bölgelerdeki uygulayıcıların, iltica hakkı başvurusunda bulunmalarına da yardımcı oluyor. Onun bu yaptığı, insanların iltica hakkı elde etmek için Shen Yun'un tanıtımına katılmalarına yol açabilir mi?

Shifu:Benim düşüncem şöyle. Bazı bölgeler, şehir dışından olan veya yeni uygulayıcıların, Shen Yun tanıtımlarına destek vermek için katılmalarını istiyorlar. Teknik olarak konuşursak, yardımcılar kilit mevkide değillerse, bu bir problem oluşturmamalıdır. Malzemeleri kapılara asmak, direkt olarak gerçeği açıklamanızı gerektirmiyor, dolayısıyla burada bir sorun olmamalı. Başlangıçta, kötü ÇKP, işleri şiddetle sekteye uğratıyordu ve Shen Yun toplumda o kadar iyi bilinmiyordu; insanlar onu duymamıştı ve de Shen Yun'un o sırada ürettiği kapı askısı reklamları, o kadar iyi yapılmamıştı. Bu nedenle, insanlar, onları istenmeyen posta gibi gördüler. Üstüne üstlük, kötü partinin ajanları, işleri sekteye uğratıyor ve iftira yayıyordu. Ama şimdi durum farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, en azından, neredeyse herkes -yetişkin de olsa çocuk da- Shen Yun'u biliyor. Shen Yun'un en yüksek kalitede, birinci sınıf bir gösteri olduğunu biliyor. Bu yüzden, daha iyi semtlere gidip, kapılarına o güzel yapılmış reklam materyallerini koyduğunuzda, rahatsız olmayacaklarını size söyleyebilirim. Sadece, "Ah, bu Shen Yun." diye tepki gösterecekler ve "Bu, gidip görmemiz gereken bir gösteri." diye düşünecekler. Genellikle durum budur. Fakat, bir avuç bölgede, bizi şikayet etmek için arayan çok az sayıda kişiyle karşılaştık. Ancak bunu araştırdığınızda, Çinlilerin bunu kasıtlı olarak yaptığını bulacaksınız -işleri sekteye uğratmaya çalışanlar, ya ÇKP tarafından zehirlenen Çinliler ya da ajanlardır. Bu yüzden sizi etkilemesine izin vermeyin.

Öğrenci:Gerçeği açıklama içeriğine sahip olmayan, muazzam miktarda insan kaynağını harcayan ve karlı olmayan bir dergi üzerinde çalışmaya devam etmek gerekli midir?

Shifu: Eğer gerçeği açıklamazsa, elbette ki işe yaramaz. Dafa uygulayıcıları neden bununla meşgul olsun? Ancak kaygınız, gerçeği açıklama konusunda ne kadar etkili olduğu ile ilgiliyse, o zaman bu farklı bir konudur. Veya yürüttüğünüz sıradan bir şirket ise, o halde bununla bir sorunum yok çünkü hepiniz neticede sıradan bir toplumda çalışıyorsunuz ve nasıl geçineceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Eğer Dafa uygulayıcılarının işlettiği bir medya kuruluşu, toplumun üst kesimine yol açmayı hedefleyip, bundan dolayı gerçeği açıklayan çok fazla makale içermezse, o zaman bu bir yaklaşım seçimidir. Toplumun üst kesimine yol açmayı isterseniz, gerçekten de çok fazla o şekilde makaleler yazamazsınız.

Öğrenci:Sizin ona söylediklerinizi, bazen bize ileten bir proje koordinatörü var. Bu türdeki ikinci el bilgileri nasıl ele almalıyız? (Herkes gülüyor)

Shifu: (Shifu bol bol gülüyor) Evet, bir işi ilerletemedikleri zaman, Shifu'yu hatırlatmayı seven bazı koordinatörler var. [Şöyle diyorlar,] "Shifu bunu söyledi." veya "Shifu'nun söylediği buydu." Ama aslında, Shifu'nun söylediği hakkında konuşmaya başlar başlamaz, diğer uygulayıcılar hemen -meseleyi kendiniz çözecek kadar ehliyetli olmadığınız için- Shifu'yu hatırlattığınızı düşünecek ve görecektir. (Uygulayıcılar alkışlıyor) Bu yüzden, bazen birileri bana her türden konuyu getirdikleri zaman, ayrım gözetmeksizin, hepsini artık geri çeviriyorum. Onlara bir güvence veya onay vermemi istiyorlar ve de çoğu zaman, bunun sebebi bir direnmeyle karşılaşmalarıdır. Fakat mesele hakkındaki düşüncemi onlara belirttiğimde, hemen dönüp, insanlara farklı bir şey söyleyecek ve Shifu'nun yaptıklarını desteklediğini söyleyeceklerdir. Gerçekteyse, yaptığım şey şuydu. İşleri şu ya da bu şekilde yapmalarının uygun olup, olmadığını bana sordukları zaman, Shifu'nun Dafa uygulayıcıları tarafından başlatılan herhangi bir projeye itiraz etmediğini ve en iyisi olduğunu düşündükleri şekilde devam edebileceklerini söylerdim. (Shifu iç çekiyor) Ama bu tek cümleden sonra, geri dönüp insanlara, " Shifu bunu onayladı, bu yüzden bunu bu şekilde yapacağız." derlerdi. Birisi itiraz ettiğinde, "Bu, Shifu tarafından onaylandı." derlerdi. (Herkes gülüyor) Ama bu aynı değil, değil mi? Bu sebepten dolayı, şimdi bazen insanları kabul etmiyorum.

Xiulian uygulaması, sizin kendi işinizdir ve nasıl iyi yapabileceğinizi ve de başkaları ile nasıl iyi çalışabileceğinizi bulmak, yolculuğunuzun bir parçasıdır. Bu, xiulian uygulamanızın bir parçasıdır, öyleyse bunu nasıl Shifu'ya yükleyebilirsiniz? Nasıl bunu bir kenara itebilirsiniz?

Öğrenci:Ellinin üzerinde ülke ve bölgeden olan sekiz binin üzerindeki Dafa uygulayıcısı, Shifu'ya selamlarını sunuyor. (Bütün öğrenciler coşkuyla ve uzun uzun alkışlıyor)

Shifu: Hepinize teşekkür ederim. (Shifu heshi yapıyor) Xiulian uygulaması, yaptığımızın temel taşıdır ve insanları kurtarmak sorumluluğumuzdur. Bunların her ikisinin de iyi yapılması gerekiyor. Sanırım bizim Fa konferanslarımız... Uçak biletlerinin her seferinde ne kadar tuttuğunu biliyor musunuz? Çok büyük bir miktar. Ve de yemek ve konaklama ne kadar büyük bir masraf? Dafa'nın kaynakları, özellikle Çin'in dışında, çok sınırlıdır. Bu nedenle, Fa konferansını bir formalite olarak düşünmeyin ve bu Fa konferansını -Shifu'nun burada söylediği herhangi yeni bir şey hakkında- kendiniz için bilgi yaymak üzere bir vesile haline getirmeyin. Shifu, yakında kendinizi geliştirdiğinizi görmeyi ve -bu Fa konferansa katılmanızın bir sonucu olarak- xiulian uygulamasında karşılaştığınız engelleri gerçekten aşmanızı arzu ediyor. Bu yüzden Fa konferansı sona erdiğinde, eliniz boş dönmemelisiniz.

Bu, bir çeşit parti, insanların birbirlerini görmesi için düzenlenen bir toplantı değildir. Xiulian uygulaması ciddi bir konudur. Eski güçler neden bize böyle zulüm yapıyor? Ve neden yarattıkları bu durum, çok acımasız? Kesinlikle ciddiler! Ve size gelince, siz kendinizi xiulian uyguluyorsunuz. Eğer kendi yaptığınız hakkında ciddi değilseniz, o zaman kendinizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ve özellikle de kurtaracağınız yaşamları hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Bu yüzden umarım -benim bunları söylememle birlikte- Fa'daki anlayışınızın ve gayretinizin, aslında kendi uygulamanızın bir ürünü olduğunu farkına varacaksınızdır. Shifu'nuz olarak, daha hızlı ilerlediğinizi görmeyi ve tanrısallık yolunda daha da iyi yapmanızı arzu ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. (Bütün uygulayıcılar uzun uzun alkışlarken, Shifu, heshi yapıyor. Shifu, izleyicilere el sallayarak veda ediyor. Shifu terk ederken, uygulayıcılar ayakta kalıp, Shifu'nun ayrıldığı yönde alkışlamaya devam ediyor.)Çeviri 28 Haziran 2015'te güncellenmiştir.