Dafa'nın Topluma Tanıtımının Yirmi Beşinci Yıldönümündeki New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi, 14 Mayıs 2017)


(Shifu, on bin uygulayıcının coşkulu alkışıyla sahne alıyor.)

Herkese selamlar! Çok çalışıyorsunuz! (Uygulayıcılar: "Shifu'ya selam!")

Fa konferansına katılım her yıl artmaktadır. Bugün, vay, salon dolu. Üç şeyi iyi yapmanız, Dafa uygulayıcıları için, en önemli şeydir. Önce kendiniz iyi bir şekilde xiulian uygulamalısınız, ancak o zaman tarihsel görevinizi yerine getirebilirsiniz. Dolayısıyla, varlıkları kurtarma ve Dafa'yı geçerli kılma süreci boyunca, kendi uygulamanızı ihmal etmezsiniz. Bu yüzden xiulian uygulamasında ciddi olmalısınız ve bu sizin için, bir uygulayıcı olarak, en temel garantinizdir. Eğer xiulian uygulamazsanız, bir düşünün, bu, sıradan insanların sevap işlemesine eşittir. Oysaki Dafa uygulayıcıları için ve bugün bir Dafa uygulayıcısı olabilmeniz için size verilen bu fırsat ve temel, tarih boyunca kurulmuştur. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Dafa uygulayıcıları olabilmek için tarih boyunca pek çok şeye katlandınız. Ayrıca, hayatınızın en esas orijininin olağandışı olması konusu da var. Bunların hiçbiri basit değildir.

İnsan dünyası bir illüzyondur. Sıradan insanlar arasında kayboldukları için, hiç kimse gerçek durumu göremez. Tanrıların gözleri, dünyanın her düzeyindeki tam durumu gördükleri için dünyayı çok boyutlu olarak görürlerken, insan gözleri dünyayı düz bir yüzey olarak görür. İnsan gözleri sadece bu dünyanın yüzeyini görebilir ve insanlar kendi tam bedenlerini bile göremez. İç organlardan bahsetmiyorum; varlığınızı oluşturan o katman katman partiküllerden oluşan diğer boyutlardaki hal ve fiziksel tezahürden bahsediyorum -bunların hiçbirini göremiyorsunuz. Sadece kendi yüzeyinizi görebiliyorsunuz. Başka bir deyişle, bu çok büyük bir sınırlamadır. Gerçek durumu göremiyorsunuz, bu yüzden insanlar için, bu en büyük illüzyon haline gelmiştir. Fakat öte yandan, yalnızca bu illüzyondayken xiulian uygulamasından bahsedebiliriz. Bu nedenle diğer boyutlarda, diğer ortamlarda, xiulian uygulamasından söz etmiyoruz ve xiulian uygulaması da yoktur. Tanrılar, bildiğiniz gibi, xiulian uygulayamazlar. Niçin uygulayamazlar? Her şeyi görebilirler; buna xiulian uygulaması denilebilir mi? Bu xiulian uygulaması değildir. Birisi sadece göremediği zaman buna xiulian uygulaması denir. Bu insan dünyasındaki çeşitli çıkarlarınızın cezbediciliği karşısında ve illüzyon içinde, eğer hala bir uygulayıcı standardını takip ederek Tanrı olma yolunda yürüyebilirseniz, bu hakikaten fevkaladedir.

Özellikle bugünün sosyal ortamında, Dafa öğrencileri bunun gibi muazzam bir baskıya katlanıyor. Eğer xiulian uygulamasını bırakmış olsaydınız, kötülük, normal bir hayat sürmenize izin verirdi; eğer uygulamayı bırakmazsanız, zulme dayanmak, hatta daha da ağır bir zulme katlanmak, zorunda kalacaksınız. Bütün bunların üstesinden gelip, karşı koyabilmeniz ve bu güne kadar devam edebilmeniz hakikaten fevkalade. Bunun nedeni başlangıçta, Tanrılar bu konuda karar vermiş olduklarında, kimin bu insan dünyasına gelmeye cesaret ettiği basit bir mesele değildi. Gelmeye cüret edenler fevkaladedir ve hatta Tanrılar bile bu yaşamları fevkalade olarak değerlendiriyorlar. Onlar, Fa'yı geçerli kılmaya, kendilerini geçerli kılmaya ve tüm kozmosun eski güçlerinin yoğunlaştığı noktada, varlıkları kurtarmak için yeni bir yol açmaya cesaret eden cesur kişilerdir. Bu aynı zamanda eşsizdir ve Cennet ve Dünya'nın yaratılışından beri görülmemiş bir şeydir. Oluşum, istikrar, dejenerasyon ve yok oluş ilkesini takiben, geçmişte kozmos paramparça olmuş olsaydı, o halde öyle olur ve sonrasında tekrar yaratılırdı. Hepiniz, tekrar yaratmanın çok kolay olduğunu biliyorsunuz; öyle kolaydır ki ne kadar kolay olduğunu hayal edemez veya düşünemezsiniz. Tanrılar, bir şeylerin tezahür etmesini istediklerinde, bir düşünce buna yetecek ve [istedikleri] gerçeklikte belirecektir. İstedikleri her neyse, sahip olacaklardır. Peki daha büyük Tanrılara ne dersiniz? Peki ya kozmosun o nihai Yaratıcısı? O, kozmosun her boyutunda tüm yeteneklere sahiptir. O'nun tek bir düşüncesi, her düzeyde etki gösterir ve de her düzeyi ve, sayısız Tanrılar dahil olmak üzere, her şeyi kapsayan bir evren oluşturur. Sadece o tek düşünce, her şeyi oluşturacaktır. Sakyamuni'nin de bu konuda konuştuğunu hepiniz biliyorsunuz, yani, bir Tanrı'nın tek bir düşüncesi dünyayı yaratmıştır.

Fakat oluşum, istikrar, dejenerasyon ve yok oluş ilkesi, eski kozmosun ilkesidir. Eğer en büyük kozmos oluşum, istikrar, dejenerasyon ve yok oluş sürecinde parçalanmış olsaydı, bu çok korkutucu olurdu. Çok uzun zaman boyunca evrendeki o yaşamlar, sayısız Tanrılar -hatta en yüksekteki Tanrı- dahil, vazgeçmek istemedi ve hepsi, kendilerini ve tüm hayatları kurtarmak istedi. Bu kozmosta çok uzun zaman boyunca, tüm varlıklar, gerçekten değerli olduğunu hepsinin düşündükleri ve korumak istedikleri pek çok şeyi, kendi yaşamları sürecinde gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birçok Tanrılar bu düşünceye sahiptiler ve de tüm varlıkları kurtarmak istediler. Yine de, daha önce söylediğim gibi, her düzey sayısız hayata sahiptir ve de her düzey sayısız Tanrılara ve buna ilaveten pek çok Lordlara sahiptir. Evrenin her alanında, sorumlu olan bir Lord vardır, gerçi hiç bir Lord, kendisininkinin üzerinde daha [başka] evrenler olup olmadığını bilmez ve hepsi, kendisinin en yüksek olduğuna inanır. Bu yüzden, birçok Lord ve Kral, tüm varlıkları kurtarmak için aşağı inme düşüncesine sahipti. Fakat, sınırlı bir alanın Kralları ve Lordları oldukları için bunu yapamazlar. Eğer bunu sınırlı bir alanda yaparlarsa, bu tanınmaz. Dolayısıyla bu meselenin kapsamı, olağanüstü düzeyde büyüktür; öylesine büyüktür ki anlaşılamaz.

Shifu size sadece Fa prensiplerine istinaden konuşuyor. Kozmosun Fa-düzeltmesi bugün bu aşamaya varmıştır ve de gerçekten sona ermektedir ve buna ek olarak, Fa'nın insan dünyasını düzelttiği aşamaya şimdiden geçiş yapmaktadır. Bütün bunları tekrar düşününce, bu hakikaten de kolay değildir. Bu gördüğünüz, gözünüzün önündeki zulüm ve Dafa uygulayıcılarına yapılan mantıksız baskıdır, buna rağmen, tarihteki sarsıcı karışıklıklar da eşit derecede dehşete düşürücüydü. Dafa uygulayıcıları olarak, bu tarihsel süreç içindeki zorluklarla dolu ve defalarca yinelenen yolculuklarınız boyunca, hepiniz bir temel attınız ve bu nedenle de bugün bu aşamaya vardınız. Burada bulunanlar, kim olursanız olun hepiniz, ömür ömür ardına, uzun bir tarihsel yolculuk üzerinden bugünlere geldiniz. İster bir Dafa uygulayıcısı ister sıradan bir insan olun, gelecekte kurtulacağınız sürece, her ömür süresi ve döngüde karmanızı azaltmanız için geçmiş çağlardan bu güne kadar acıya ve kargaşalara katlanmanız gerekecekti. Bunu bilseniz de bilmeseniz de, hepiniz, bu insanlık içindeki bir yaşam olarak, bu şekilde yaşadınız. Bu nedenle insanlık huzur içinde olduğu zaman oldukça iyi hissettiniz; acı dolu sıkıntılar ve sarsıcı ızdıraplar içindeyken de her türlü zorluklara katlandınız. İnsanoğlunun bu ortamında dışa vuran budur. Evrenin daha düşük düzeylerine inmiş olduğunuz için -her ne kadar kozmosun yüksek düzeylerindeki ortam bu insan dünyasındaki kadar zor olmayıp, oradaki varlıklar insanlar kadar kayıp olmasa da- yine de yüksek düzeylerden düşük düzeylere inmek çok acı vericidir.

Tanrıların dünyayı çok boyutlu olarak gördüklerini az önce söyledim. Onlar, bir bakışta, varlığınızın katman katman partiküllerinden oluşmuş olan bedeninizin tamamını görürler. Sizin yüzeyiniz moleküller tarafından oluşur; aslında gözleriniz molekülleri bile göremez, yalnızca moleküllerden oluşan hücrelerinizi görür. Hücreler gözlerinizi oluşturur ve sadece hücre seviyesinde görebilirsiniz. Hücreleri bile mikroskop aracılığıyla görmek zorundasınız. Gözleriniz bir tek, hücreler tarafından oluşan yüzeyi görebilir -insanlık bu derecede kayıptır. İnsan vücudunu oluşturan katman katman partiküller, çeşitli boyutlarda bulunur; fazlasıyla çok sayıdadır ve bedeninizin tamamını oluşturur. Üç diyarı oluşturan partiküllerin ne kadar fazla katmanı varsa, insan vücudunda da o kadar katman vardır -bu kadar çok sayıdadır. İnsan vücudunuzda, göremediğiniz pek çok katmanlar vardır. Fakat Tanrılar bunu bir bakışta görürler. Tanrılar, insanların bedenlerinin tamamını görürler.

Bazı insanlar "derin ve dikkatli düşünme" dediğimiz bir ifade üzerine düşünüyorlar. Gerçekteyse, birçok insan bir şeyi yaptığı zaman, parlak bir fikir aniden ortaya çıkar ve insanlar da onu yapar. O [düşünce] akıllarına geldi ve onu yaptılar ve de o düşünce, derin ve dikkatli düşünmeden geçmedi. Dikkatlice düşünmediler ama yine de çok iyi yaptılar. Neden? Bu, birçok insanın üzerinde düşündüğü bir konudur ve bilim adamları da ayrıca bunu düşünmektedir. Böylesine olgun bir fikir ortaya çıktı ve de dikkatlice tartılmadan, dikkatlice hakkında düşünülmeden ve filizlenme sürecinden geçmeden bir anda başarıyla tamamlandı. Niye böyle? Bunu açıkça açıklayamazlar. Aslına bakılırsa, insan vücudu, yüzeydeki bu bir parça şey değildir; her katmanda bedeniniz, düşünceleriniz ve hücreleriniz bulunur ve hepsi de vücudunuzun tamamının bir parçasıdır. Bir şey yaptığınızda, yüzeyde hareket etseniz de bir şey yaptığınızda [aslında] tüm hücreleriniz hareket eder ve düşünür; aynı zamanda bu sadece tek bir boyutta olmaz. Bir boyut ne kadar mikroskobikse, zamanı o kadar hızlı ve gücü o kadar büyük olur. Bu tarafta, sadece biraz düşündüğünüzü hissedersiniz fakat diğer tarafta o kadar uzun sure düşünmüşsünüzdür ki belki, aynı boyutta olmadıkları için, birkaç yıl geçmiştir.

Tanrılar, meseleleri çok boyutlu olarak görürler, genel durumu görürler; insanlarsa yalnızca yüzeydekileri görürler. Bazen, Dafa uygulayıcıları etrafımda bulunuyorlar; ben, her düşüncenize, her fikrinize ve hareket tarzınıza, [yani] yüzeyinize veya davranışınıza hiç bakmam. Bunun yerine, gerçek motivasyonlarınıza bakıyorum. Gerçek niyetinizin temelinde neyi düşündüğüne ve yaptığına bakıyorum. Bu süreç içinde, yüzeyde dışa vuran ve sorumlu olmanız gereken sizin davranışınız olsa da, yine de ben, sadece temelinize bakıyorum.

Dafa uygulayıcıları için, zulüm sırasında da aynı şey geçerlidir. Xiulian uygulamasında, uygulamayı yapan insanlardır. Uygulamayı yapan insanlar olduğundan, çok ama pek çok insani fikir tezahür eder. İnsana ait fikirler ortaya çıktığında, büyük olasılıkla Fa'nın standardına uymayacaklardır, doğru değil mi? Öyleyse zulüm sırasında, insana ait fikirler kullandığınız zaman hata yapacağınız büyük bir ihtimaldir. Bu, xiulian uygulaması olduğu için, elbette hata yapmanıza izin verilmektedir çünkü muhtemelen her şeyi iyi bir şekilde yapamazsınız. Ama eninde sonunda, yapmalısınız. Hatalar yapabileceğinizden dolayı, muhtemelen büyük hatalar yapabilirsiniz. Bunu uzun zaman önce düşündüm ve bu meseleleri çok önceden biliyordum. Muhtemelen çok büyük bir hata da yapabilirsiniz. Size söylemek istediğim şey şu ki siz, uygulama yapan insanlarsınız ve Tanrı olma yolunda yürüyorsunuz. Hatalar yapmak çok önemli değildir fakat hatalarınızı fark etmeniz lazım ve uygulamanızı tamamlamadan önce yapmanız gerekenleri iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken şeyleri iyi yapmaya devam etme, xiulian uygulamasıdır. Bu, sizin de gördüğünüz gibi, çok kötü bir şekilde yapan bazı öğrenciler için de aynıdır; onlar, diğer Dafa uygulayıcılarına yönelik olan kötülüğün zulmüne bile karışmışlardır. Ancak ben biliyorum ki kötülüğün şiddetli zulmü altında herkesin uygulama durumu farklıdır ve insan vücudunun dayanıklılığı da sınırlıdır. Dediğim gibi, bu tamamen insanoğlunun xiulian uygulamasıdır, Tanrıların değil. Uygulamayı yapan insanlar olduğundan, insan düşünüşüne sahip olacaklar ve insan düşünüşüne sahip oldukları için de muhtemelen hata yapacaklardır. Hatalar yapmak, küçük hatalar yapmayı ya da çok büyük hatalar yapmayı içerebilir. Bu yüzden, bu olay tamamlanmadan önce onlara hala fırsatlar sunmamız gerektiğini söyledim ve xiulian uygulamak istiyorlarsa, onları hala uygulayıcı olarak görmelisiniz. Sonuçta bu xiulian uygulamasıdır ve ben bunu uzun zaman önce gördüm. Herkesin yolu iyi ve çok doğru bir şekilde yürümesi de ayrıca mümkün değildir. Ben bunu da biliyordum.

Fa'yı ilk kez yaymaya başladığımda bir şey söyledim. Evrenin doğuşundan beri daha önce hiç görülmemiş muazzam bir Fa öğrettiğimi, ama sadece bir kişiyi bile kurtarabilirsem -sadece bir kişi başarılı olsa bile- bu yaptığım boşuna olmazdı dedim. Çıtayı bu kadar alçalttım. Fakat, buraya geldiğimde belirttiğim gibi, şimdiki durumumuza bakarsak, her yıl daha çok insan konferanslarımıza katılıyor ve bugün mekan dolu. En azından acımasız zulümden bugüne kadar geldiniz ve şimdi burada oturuyorsunuz. Ve elbette, koşulları izin vermediği için burada bulunamayan daha pek çok Dafa uygulayıcısı da var. Daha fazla sayıda, büyük sayıda, Dafa uygulayıcısı olduğunu biliyorum. Sonuçta xiulian uygulaması bir insan vakası değildir; varlığınızın özünde kurulmuş olan bir şeydir. Zulüm ancak yüzeyde yapılabilir. Sizi esasen etkileyebilir mi? Mümkün değil. Bu yüzden kötülük, her zaman uygulamayı bırakmanızı sağlamak istese de gerçek anlamda misyonlar üstlenmiş olan Dafa uygulayıcılarına yaptığı zulüm, asla başarılı olmayacaktır. Uygulamalarından vazgeçmelerini asla sağlayamaz çünkü bu sizin en özünüzde kurulmuştur; zulüm, [oraya] ulaşamaz ve yalnızca yüzeydeki bir kişiye ulaşıp etkileyebilir. Tabii ki bir insanın yüzeyi de önemlidir çünkü bir varlığın insani davranışı, onun nereye gideceğini belirler. Ancak bir şeyler yaptığınızda, Tanrılar yaptığınız her şeyin asli güdüsüne bakarlar. Bu, böyledir.

Ve bu aslında insanlar için de adil. Ne bakımdan? Oluşum-istikrar-dejenerasyon-yok oluş kozmosun ilkesidir. Her seferinde, yaşamların bir devri artık standartları karşılayamazsa, o [medeniyet] sona erdirilir. Tarihin akışı boyunca, farklı dönemlere yayılan yalnızca bir veya iki medeniyetten daha fazla sayıdaki medeniyetler gelip geçti, doğru değil mi? Pek çok tarih öncesi uygarlığın, bugünün uygarlığını geçtiği birçok devir olmuştur. Tarih, bir oyunun senaryosu gibidir. Her insan uygarlığının sona ermesinin ardından, senaryo revize edilir ve sonra, en sonunda bitene kadar, bir sonraki oyunda kullanılır. Bazı dönemlerde teknoloji, uzaylılarınki gibi, çok gelişmişti. Ama o tarih sona erdiğinde, uygun olmadığı kararlaştırıldı çünkü insanların gidişatı, günü geldiğinde Fa'yı öğrenmek için yeterince iyi değildi. Dolayısıyla, insanoğlunun teknolojisinin o kadar gelişmiş olmaması gerektiği sonucuna varıldı. Diğer dönemlerde insanlığın teknolojisi hiç gelişmiş değildi, fakat bu da uygun bulunmadı. Teknolojiye ek olarak, insanın davranışı, düşünüş tarzı, kültürü ve hatta görünüşü de gerekleri yerine getirmek zorundadır.

Tarihin bu noktaya gelmesiyle... insanoğlunun görünüşünden az önce bahsediyordum. İnsanların, çeşitli dönemlerdeki insan tarihinin erken safhalarında sahip oldukları görünüşler, günümüzdekine göre büyük farklılık gösterdikleri için, bugün insanlara tuhaf gelirdi. Birçok kez, insan ırkları uygun olmadıkları bulunduğu için ortadan kaldırıldı. Bugün, bu son dönemde beş ana ırk kaldı: sarı ırk, beyaz ırk, siyah ırk, kırmızı ırk ve kahverengi ırk. Kırmızı ırk, muhtemelen ırkların [birbirine] karışması nedeniyle, son zamanlarda görülmedi. Belli ırklar, teknolojik gelişmelere bağlı olarak bölgesel sınırların silinmesi nedeniyle ortadan kayboldu. Gerçek saf beyaz ırkın insanlarını da artık göremezsiniz. Sarı ırka gelince, en fazla karışımı Çin halkı yaşadı. İnsanoğlunun gerçek hikayesini çok iyi biliyorum, ancak tartışmalı olabilecek ırksal konuları içerdiğinden [bu konuda] daha fazla söz söylemeyeceğim. Her durumda, insanlığın tarihi benimledir ve hepsini başından sonuna kadar biliyorum. Tarihin bu noktaya gelmesiyle, Tanrılar, son Fa düzeltmesi aşamasında insanı kullanılmaya hazır ve uygun bulmuşlardır.

1950'ler ve 60'larda insanlar oldukça basit ve kibardı. Ancak eski güçler, insanların düşünmelerinin sağlıklı ve erdemli olmasından ötürü, böyle insanların Fa'ya kavuşmalarının çok kolay olacağını düşündü. Ve böylece birçok modern fikirleri, modern sanatı ve modern teorileri meydana getirdiler. Her saha ve alan, modern, olumsuz ve kötü şeylerle doldu ve zamanla olumsuz unsurlar dünyaya egemen olmaya başladı. Günümüzde kendimizi içinde bulduğumuz ortam budur. Çoğu kişi, eleştirilecekler, alay edilecekler veya küçümsenecekler korkusuyla faziletli, sağlıklı ve olumlu şeyler hakkında açıkça konuşmaktan çekinmektedir. Olumsuz ve kötü unsurlar, şu anda baştan başa egemen durumdadır ve hatta resmi ortamlarda ve de kamuoyunun gözündeyken onları ilan etmek bile artık uygundur. Hepiniz Shen Yun Sahne Sanatları'nı biliyorsunuz. Shen Yun, tamamen iyi ve güzel olanı sunar ve sahnelediği her şey, hakiki iyiliği, güzelliği, en pozitif unsurları içine alır. Negatif ve sağlıksız şeylerle dolu bir dünyada, insanlar, çok saf ve erdemli bir sahne sanatları grubunu durup dururken görmeye gerçekten şaşırmaktadır. Üstelik Shen Yun'un performansları olumlu ya da olumsuz herkese iyilik getirir. Herkese iyilik getirdiği için herkes onu över. Onun misyonu insanları kurtarmaktır.

Negatif unsurların çok baskın olduğu bir dünyada, kutsal olmanın veya erdemli bir insan olmanın ne kadar zor olduğunun ben çok iyi farkındayım. Bildiğiniz gibi, Shen Yun'a girebilecek sanatçıları geliştiren Fei Tian Akademisi'nin öğrencileri, oldukça iyi iş çıkardılar. Ancak yine de endişeleniyorum çünkü bugünün sanatları onlar üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip ve dünya, onları baştan çıkartan şeylerle dolup taşmaktadır. Ve insanların değerleri de bu şekilde, sezilemez bir şekilde, aşınmıştır. Bunun arkasında olanlar, "Ben insanlığı yıkmaya kafasına koymuş olan bir şeytanım." diye açık bir şekilde bunu ilan etmeyeceklerdir. Bunun gibi bir şeyi söylemeyeceklerdir. Bunun yerine sizi ahlaksız olan her çeşit şeyle, siz bunu farkında olmadan, cezbederler ve siz onların ne oldukları göremezsiniz. Bu [olumsuz ve sağlıksız unsurlar] sanatta, insan davranışlarında, birçok farklı üründe ve size hoş görünen her çeşit şeyde bulunmaktadır. Sizin düşmenize, onları saplantı haline getirmenizi sağlayarak, neden olmaya çalışıyorlar. İnsanları kurtarmak, negatif faktörler akıllarına ve toplumun düşünüşüne hâkim hale geldiğinde, zordur. Bunun sebebi mantıklarının, olumsuz faktörler tarafından bastırılmış olmasıdır; yaptıkları şeylerin, kendi düşüncelerinin ürünü olmadığını ayırt edemezler.

Daha önce de söylediğim gibi, insan gözü yalnızca, insanoğlunun yüzeysel katmanındaki hücreler tarafından oluşturulan, vücudun yüzeyini görebilir. İnsanlar, tüm farklı katmanlarda gerçekleşen düşüncelerini, bedenlerini ve bütün diğer şeyleri, gözlemleyemez ve bilemezler. Artık, insanların yüzeydeki katmanda sahip oldukları fikirler, toplumun onlara öğrettiği şeylerden dolayı çok modern ve anormal kanıları içermektedir ve bunlar, şu anda olumsuz ve sağlıksız şeylerin egemenliği altındadır. Bu yaşamda oluşturdukları fikirleri etkisi altına alan olumsuz faktörler, hiçbir şekilde basit değildir -onların arkasında kötü hortlaklar vardır. İster Satan (Şeytan) ister kötü Komünist Partisi'nin kötü ruhu olsun, bunlar dünyayı yönetiyor ve kötü yardakçıları aracılığıyla insanları kontrol ediyor. Bugünün insanları, eylemlerinin kendi düşüncelerinden mi ya da olumsuz faktörlerin kontrolünden mi kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayamıyor. Yüzeyde eylemleriniz doğal gibi görünebilir ve hatta düşüncelerinizin kaynağı hakkında alışılmadık bir şey olmadığını da düşünebilirsiniz. Fakat hangi düşüncelerin kendi zihninizden geldiğini ve hangilerinin dış etkenlerden meydana geldiğini bile bilmiyorsunuz ve de ayırt edemezsiniz. Hoşlandığınız şeyler her ne olursa olsun, arzularınızı yönlendirip saplantılarınızı besliyorlar. Bu şartlarda xiulian uygulamak son derece zor! Gerçekten zor! Hıristiyanlardan Budistlere kadar pek çok dini grup, toplumun gittikçe bozulduğunu hissettiler ve bunun baskısı, kendilerine inananların arasında giderek daha az olumlu ve sağlıklı şeyleri görmelerine yol açmaktadır. Hepsi bunu farkında, ancak bunu çözmeye güçleri yetmez; bu olumsuz ve sağlıksız değişim, dünyayı kaplamış durumdadır.

Bu durumu geriye çevirmeyi ya da daha iyi bir gidişata geri dönmeyi umut eden herkes için, Shen Yun tam olarak bunu yapmaktadır. Fakat bir kişi onun bir parçası olmak için uygulayıcı olmak zorundadır. Dolayısıyla Shen Yun'daki uygulayıcıların, xiulian uygulamasında bir temeli olmak zorundadır. Ve bu yüzden, gelişmelerine yardımcı olmak, çok büyük emektir -muazzam miktarda sıkı çalışma ister. Diğer ortamlarda da aynı şey geçerlidir. Her yerdeki Dafa uygulayıcıları, erdemli bir yolda kalmalı ve aynı zamanda yaşamları kurtarmak için yardım etmelidir. Fakat birçoğunuz kendi çocuklarınızı veya [küçük] akrabalarınızı şımartıyorsunuz ve onları disipline edemiyorsunuz; hatta bazı durumlarda onların karşısında tamamen çaresizsiniz. Bu dünyanın cazibesi bu kadar güçlüdür. Negatif faktörler çok kuvvetlidir.

Uygulayıcılar olarak farkındasınız: Bu dünyada erdemli bir yaşam sürdüren çok insan kalmadı. Bunu yapmak için hala kimin cesareti var ki? Bunu yapmak gerçekten zordur. Daha önce de söylediğim gibi, yalnızca cesur olanlar buraya gelmeye cesaret ettiler; Tanrılar da bunu böyle görmektedir. Bu kadar karışık bir ortama gelmeyi seçtiğinizden dolayı cesur biri olmalısınız. Fa düzeltmesi sırasında geldiğiniz, insanları kurtaranların saflarına katıldığınız ve hatta xiulian uygulayıcısı olduğunuz için Tanrılar sizi olağanüstü olarak görürler -hakikaten olağanüstü! Ve eğer bunun üstüne, xiulian uygulamanızı nispeten iyi yapabiliyorsanız, bu durumda bir düşünün, insanlar kendi çevrelerinin bir ürünüyse, o zaman bu kötü çevre ve etrafınızdakiler, sizi iyi göstermek için yardım etmektedir. Uygulayıcı olmayan biri Dafa kitabını alıp okuduğunda bile, sırf bu tek bir hareket nedeniyle ön plana çıkar ve özel bir kişi olarak tanınır -dolayısıyla bu, Dafa uygulayıcıları için kat be kat daha fazladır. Bunun yerine bu ortam, gerçekten iyi olup, insanların zihinleri erdemli düşüncelerle dolu olsaydı ve bu dünya, olumlu unsurlarla dolu bir dünya olmuş olsaydı, o halde yaptıklarınız çok anlam ifade etmezdi çünkü herkesin yapabileceği bir şey olurdu; yaptığınızın sayılması için de son derece iyi bir şekilde davranmanız gerekirdi, doğru değil mi? Bu ortamın kötülüğü sizi ön plana çıkarıyor ve elbette bu bakımdan uygulamanızı biraz daha kolaylaştırdı. Fakat bir Dafa öğrencisi olarak sizden beklenen, iyi iş çıkarmak için elinizden gelen en büyük gayreti göstermeyi hala denemeniz ve tarihsel görevinizi yerine getirmenizdir; yapmanız gereken yaşamları kurtarmaktır. Bunu açıklığa kavuşturayım: Yaşamları kurtarmak son derece önemlidir ve siz, bunun üzerinde çalışmak zorundasınız.

Dafa uygulayıcısı nedir? Tarih boyunca pek çok din var olmuştur. Bildiğiniz gibi, manevi uygulama, normalde özel bir misyon gerektirmez ve kişisel-mükemmeliyeti amaç edinir -başarılı bir uygulama sonucu cennete gitmek ya da bir Bodhisattva veya Arhat olmak için. İnsanlar için "yaşamları kurtarmak" hakkında konuşmak kolaydır, ama bunu sahiden yapmaya kim cüret edecektir? Kendinizi xiulian uygulamanız zaten yeterince zor, başkasını da yanınızda götürmeniz bir yana. Eğer yanınızda bir insanı götürürseniz, bu, onunla ilgili her şeyden sorumlu olduğunuz anlamına gelir ve tıpkı sizin de uygulamayı iyi yapmanız gerektiği gibi, kendisinin de uygulamayı iyi yaptığından emin olmanız gerekir. Eğer kendinizi bile iyi bir şekilde xiulian uygulayamıyorsanız veya bunda zorlanıyorsanız, onun bunu iyi bir şekilde yapmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Üstelik, " yaşamları kurtarmak", sadece bir insandan daha fazla sayıda insanı kurtarmak anlamına gelir -daha pek çok insanı kurtarırdınız. Hepsinin sorumluluğunu nasıl yüklenirdiniz? Bu yüzden bazı insanlar "yaşamları kurtarmak" istediklerini söyledikleri zaman, ben bunu oldukça gülünç buluyorum. Kim yaşamları kurtarmaya gerçekten cüret edebilir? Neden kendiniz bir denemiyorsunuz? "Yaşamları kurtarmayı" başarabileceğinizi düşünmeniz -sadece bir tek kişinin vücudunun bir bölümünden hastalık karmasını almak, onu kurtarabilmeden önce sizi yok edeceğinden dolayı- gerçek bir abartmadır.

Yaşamları kurtarabilmenizi mümkün kılan, Fa'nın gücü, Dafa uygulayıcıları olarak sizin tarihte attığınız temel ve sorumluluklarınızın büyük önemidir. Bu, sadece herkesin yapabileceği bir şey değildir ve tüm yaratılış tarihinde hiç görülmemiş bir şeydir. Kozmosun Yüce Yasası, Dafa uygulayıcılarını oluşturuyor. Hangi varlıklar, kozmosun Yüce Yasası ile xiulian uygulamaya layıktır? Hiç biri bunu daha önce yapmamıştı. Sakyamuni bile, kozmosun Yüce Yasasını uygulayarak aydınlanmayı başaramamıştır, öyle değil mi? Bildiğiniz gibi Sakyamuni, kozmosun içinde standardına ulaştığı yasanın seviyesinde aydınlığa ulaşmıştır. Kozmosun Yüce Yasası'nın, insanları doğrudan kurtardığı bu zamandaki bir varlık olarak, ne yapmanız gerektiğini ve sorumluluklarınız ne olduğunu düşündünüz mü? Elbette Dafa uygulayıcıları olarak, sıkıntı ve güçlüklerle dolu birçok yıldan geçtiniz; ben de 20 Temmuz 1999'dan itibaren bunun üstesinden gelenlerin olağanüstü olduğunu sürekli söylemekteyim ve Tanrılar, size çoktan değer veriyor. Bu yüzden bir uygulayıcı olarak siz de kendinize ve yolculuğunuza değer vermeli ve pis veya kötü olan her şeyden kurtulmalısınız. Gelecekte doğru Aydınlanmayı kazanacağınız yol budur; bu, başardığınız şey, sizin güçlü erdeminizdir ve bu aynı zamanda her birinizin seviyesini belirler.

Ben az önce, kozmosun Fa-düzeltmesinin şimdiden son safhada ve bitmeye yakın olduğunu ve Fa'nın insan dünyasını düzelttiği aşamaya geçiş yaptığını söyledim. Dolayısıyla bu dönemde herkes daha da iyi yapmalıdır: Ne geçmişteki çabalarınızın boşa gitmesine izin vermeli ve tekrar hatalar yapmalı ne de gösteriş, eşsiz olma ve çeşitli takıntılarla dolu zihniyetinizin yol açtığı şekilde tekrar sersemce iş çıkarmalısınız. Sadece Dafa'ya olan hevesinize güvenmek yeterli değildir; mantıklı olmalı ve kötü bir ortamdayken güvenliğinizi düşünmelisiniz. Doğru bir şekilde xiulian uygulamalı ve doğru bir şekilde hareket etmelisiniz; ancak o zaman başarılı olunur. Pek çok şey, eski güçler tarafından değiştirilmiştir, fakat ben bunu, onları kendi oyununda yenmek için kullanıyorum. Ancak Dafa uygulayıcıları olarak doğru bir şekilde hareket etmelisiniz. Dafa uygulayıcıları olarak bugüne kadar devam edip kaldınız; Shifu size çok değer veriyor, bu yüzden iyi iş çıkarmalısınız. Geçmişte söylediğim sözlerin hepsi gerçeğe dönüştü. Kehanetlerden bahsetmedim, fakat evrendeki Fa-düzeltmesinin adım adım sona doğru nasıl ilerlediğiyle ilgili konuştum. İşte görün, hepsi gerçekleşiyor!

Şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Uzaktan geldiniz ve bazıları da anakara Çin'den geldi. Sormanız gerektiğini düşündüğünüz bazı soruları yanınızda getirdiniz. Bunları konferans personeline verebilirsiniz; ben onları sizin için cevaplayacağım. (Uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor)

(Shifu ayakta duruş pozisyonundan oturma pozisyonuna geçiyor, ve uygulayıcılar çoşkuyla alkışlıyorlar.)

Öğrenci:Tüm dünyadaki Dafa uygulayıcıları Shifu'nun Doğum Günü'nü Kutluyor!

Shifu:[Daha fazla bunun gibi iyi dilekleri] okumayacağım. (Uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyorlar)

Öğrenci:Benim anlayışıma göre, artık Fa-düzeltmesinin sonuna ulaştık, ve Fa insan dünyasını rektife etmek üzere. Fa-düzeltmesi süreci ilerlerken, gerçekleri açıklama vurgumuzda bir değişiklik var mı? Dünya insanlarına daha açık konuşmalı mıyız?

Shifu:Değişiklik yok, sadece daha önce yaptığınız şekilde yapın. Hiçbir değişiklik yok. Eğer herhangi bir değişiklik olsaydı, bunu Minghui websitesinde size söylemiş olurdum. Gerçekleri anlattığınızda, eğer insanları kurtarmak istiyorsanız çok yüksek bir seviyede konuşamazsınız; aksi takdirde negatif bir etkisi olacaktır. Bunun gibi birçok ders yaşandı.

Öğrenci:Çin'de Dafa uygulayıcılarına şeytanın zulmü ve organ ticareti suçu gittikçe daha fazla sıradan insanın dikkatini çekti. Oldukça fazla sayıda öğrenci canlı organ ticaretini açığa çıkarma üzerine çok vurgu yaptı, ve gerçekleri açıklarken canlı organ ticaretini anlatarak başlıyorlar. Gerçekleri açıklamaya hala geçmişi anlatarak başlamalı mıyız, önce net olarak Dafa'nın ne olduğunu anlatarak, ve örneğin kendi kendini yakma hilesini ve 1,400 vaka hakkındaki sahte hikaye gibi temel gerçekleri ve sonra dinleyicilerin ne kadarını kabul edebildiğine göre devam ederek?

Shifu:Evet, bu şekilde anlatmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sadece insandır, ve siz onları çok yüksek seviyede düşünüyorsunuz. Onları kurtarmanın zor olduğunu hissediyorsunuz; çünkü onlar çok düşük seviyedeler; bu onlar çok fazla yüksek seviyede oldukları için değil. Bu nedenle konuşması daha güç olanlara, daha düşük seviyede konuşmalısınız, sadece o zaman kabul edebilirler. Eğer gerçekten bilgelikleri olsaydı, bu şekilde olmazlardı. Bu yüzden, temel şeylerle başlamalısınız, özellikle anakara Çin'de, ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) nasıl hikayeler uydurduğunu anlatmalısınız. Bu şeyleri çürütün, ve onlara gerçek durumu anlatın. Sonrasında, şeytani ÇKP'nin zulmünün nasıl olduğunu anlatabilirsiniz, ve size yakınlık duyacaklardır. Eğer sadece şeytani Parti'nin size nasıl zulmettiği hakkında konuşursanız, onların düşünceleri yalanlarla kandırılmış olduğu için, sizin de iyi olmadığınızı düşünebilirler. Bu nedenle gerçekleri açıklamada, yalanları yok etmelisiniz. Sadece o zaman işe yarayacaktır.

Öğrenci:Kötülük tarafından yönetilerek; Hong Kong Başkanı, Shen Yun için yapılan mekan başvurusunu sabote ediyor, ve Hong Kong belediye bölgesinde ve çeşitli turistik bölgelerdeki kötü çeteleri Dafa'ya saldırması için cesaretlendiriyor, tümü Hong Kong kanunlarını ihlal ediyor. Yerel Dafa Derneği, yasalara uygun bir ortam yaratmak için dava açabilecek öğrencileri koordine edebilir mi?

Shifu:Yakın gelecekte, bir tek kötü insan bile kaçamayacak, ve birisi onları cezalandıracak. Hong Kong'un durumu için, Hong Kong'taki öğrenciler ve Dafa Derneği ilerleyecekleri uygun yolu kendileri bulmalılar. Shifu bunu birkaç cümlede açıkça burada anlatamaz, ne de her açıdan size bir şeyleri nasıl yapacağınızı anlatabilirim, aksi takdirde sizi uygulama yolunuzdan mahrum etmiş olurum. Bunun sebebi, onu nasıl yapacağınız ve nasıl iyi yapacağınız size bağlıdır. Eğer sizinle her şey hakkında konuşsaydım, size her şeyi söyleseydim, her adımı bile nasıl yürüyeceğinizi, uygulama yapan siz mi olurdunuz yoksa ben mi? Yoksa size uygulama yapmanız için liderlik mi ediyorum? Bu sayılmayacaktır, prensip bu değil midir? Bu nedenle, bazı şeyler için, nasıl iyi yapacağınızı düşünmek hala size bağlıdır. Gerçekleri açıklama sürecinde ortam Dafa uygulayıcıları tarafından yaratılmıştır.

Öğrenci:Şöyle bir fenomenle karşı karşıyayım, bazen anonim insanlar Fa çalışma bölgesine Dafa kitapları getiriyorlar. Bu kitapların bazıları harfleri düzeltilmemiş olan eski versiyonlar, bazıları yeni, fakat çoğunun kirli sayfaları var, veya kağıdı çok sertleşmiş ve çok eski. Bu konuyu nasıl ele alacağımı bilemiyorum.

Shifu:Zulüm çok şiddetli, ve insanlar kitapları sakladılar. Muhtemelen onlara iyi bakmadılar. Dafa kitabına sahip olmayanlar için, onlar hala çok değerli.. Harfleri düzeltilmemiş olanlar düzeltilebilir. Kirli olan kitaplar sorun değil, ve hala onları okuyup kullanabilirsiniz. Eğer gerçekten çok zarar görmüşlerse kullanılamazlari onları yakabilirsiniz. Siz Dafa uygulayıcıları olduğunuz için, Tanrılar ne yapıyor olduğunuzu bileceklerdir.

Öğrenci:Tayvan'da yeni yönetim geçen Mayıs'ta göreve başladığından beri, anakara Çin'den Tayvan'ın turistik bölgelerine gelen turist sayısında belirgin bir azalma oldu. Bu, Tayvan'daki Dafa uygulayıcılarının uygulama durumlarının bir yansıması mıdır? Tayvan'da; Kuzey Kore'den, Japonya'dan ve Güneydoğu Asya'dan gelen turistler belirgin şekilde arttı. Tayvan turistik bölgelerinde gerçekleri açıklamamızda daha geniş kitleleri hedeflemeli miyiz?

Shifu:Bu konu hakkında özel bir şey yok. Son zamanda, Çin'de ekonomi önceden olduğu kadar iyi değil, ve turist sayısının düşmüş olması oldukça normal. Gerçekleri açıklama için; kim olduğu önemli değil, anakara Çin'den gelen turistlere odaklanarak onlara gerçekleri aynı şekilde anlatmalısınız, Tayvan'da, diğer ülkelerin insanlarına da gerçekleri açıklayabilirsiniz, özellikle Falun Gong zulmü sonucunda derin bir şekilde zarar görmüş Güney Asya ülkelerinden olanlara da. Onların hepsine gerçekleri anlatabilirsiniz.

Öğrenci:Hong Kong'taki uygulayıcı arkadaşlar, Epoch Times'daki uygulayıcıların tümünün bir şeyler satmak için gittiklerini ve bunu anlamadıklarını söylüyorlar. Bazı yeni uygulayıcılar Dafa Derneği'ne Fa çalışmak için gittiler, fakat reddedildiler. Fa çalışması ortamı orada yoktu, bu nedenle Dafa'ya adım atmış insanlar Dafa'yı anlamıyorlar.

Shifu:Hong Kong'da böyle bir olay mı var? Her neyse, koordinatörler uygulama ortamından sorumludurlar. Fakat; bu notu yazmış kişi olarak, eğer durumu yeterince iyi bilmiyorsan, bu da aynı zamanda iyi değildir.

Öğrenci:Anakara Çin'den öğenciler Shifu'ya saygılarını gönderiyorlar. Bir yıldan fazla zamandır, bölgemizdeki birçok yerde Dafa uygulayıcılarının çok sayıda kaçırılma olayı meydana geldi. Benim sorum, Fa-düzeltmesi sona yaklaşıyor, yine de bu şekilde engellemeler meydana geliyor. Bunun sebebi tek-vücudun uygulama durumunda boşluklar olması mı, yoksa...

Shifu:Böyle bir şey değildir. O sadece uygulamanızı iyi yapmamış olmanızdır, ve size sorun yaratacaklardır-bunu yapmakta ısrar edeceklerdir. Eski güçlerin sözlerini kullanarak, anakara Çin Yüce Taoist'in dan-menevişleme fırını gibidir, ve o ateş gerçek altını oluşturmak için cayır cayır yanmalıdır. Söylediğim gibi, bir durum iyiye gittiğinde, aynı zamanda kötülük de iyi bir hale gelecektir diye bir şey yoktur. Kötülük iyi bir hale gelmeyecektir, ve o sadece yok edilebilir. Yok edilmeden önce, o harekete geçecektir, özellikle en sonunda ölüme yakınken olan mücadelesi sırasında. Tıpkı zehir gibidir, eğer onun zehirli olmasını istemezseniz, bu mümkün müdür? O sadece zehirdir.

Öğrenci:Shen Yun'un medya haberleri hala detaylara önem veremiyor. Örneğin, makaleler röportaj yapılan kişiler için Bay ve Bayan kelimelerini kullanıyor, veya sürekli olarak ünvanları tekrar ediliyor. Bu haber yapma şekliyle örtüşmüyor. Saygıdeğer Shifu'ya sormak istiyorum, medya hala Shen Yun'un yaptığı kadar detaylara titiz bir dikkat göstermiyor, bu durum medyanın insanları kurtarmaktaki gücünü etkileyecek midir?

Shifu:Bunlar ufak sorunlardır; medya sadece haber yapma şeklinde daha nazik olmalıdır, o kadar. Falun Gong öğrencileri davranışlarında geleneksel bir yolda yürüyorlar, bu nedenle daha iyi yapmalıdırlar.

Öğrenci:İkisi de uygulayıcı olan bir çift boşandı, çünkü sorunlarla karşılaştıklarında sağlam bir şekilde uygulama yapmadılar. Fakat, Dafa içinde uygulama yapmak konusundaki kalpleri değişmedi. Onların boşanmaları uygulamalarında ne gibi sonuçlar doğuracaktır? Onlar hala Tamamlanmaya ulaşabilecek fırsata sahip olacaklar mıdır?

Shifu:Prensipte, uygulama sırasında, iyi uygulama yapmaları ya da yapmamaları sadece onların uygulama durumlarının bir göstergesidir. Boşanmanın kendisi diğer insanların gözünde büyük sorundur, fakat esas itibarıyla sadece uygulama yapmak uygulayıcılar için öncelikli öneme sahiptir. Eğer uygulamalarını iyi yapabilirlerse, bir etkisi yoktur, fakat uygulamada hangi biçimi benimsediğiniz, nasıl uygulama yapmak istediğiniz-bu sizin kendi işinizdir. Eğer takıntılarınız ve insan düşünceleriniz nedeniyle boşandıysanız, yapmış olduğunuz şey elbette ki doğru değildir.

Öğrenci:Bugünlerde çocukların hepsi bilgisayar oyunları oynuyorlar. Bunlar dünya dışı varlıklar tarafından mı yapılmışlardır? Bununla nasıl baş etmeliyiz?

Shifu:Evet, bugünlerde elektronik oyunların hepsi dünya dışı varlıklar tarafından kullanılan insanlar tarafından yapılmışlardır. İnsanlar onları kendilerinin yaptığını düşünüyorlar. Az önce söylemiştim, o şeyleri yapmak istediğinizde insan düşüncelerinin gerçekten nereden geldiğini, ve düşüncelerinizin kökenini bilmiyorsunuz. Katman katman düşüncelerinizin nasıl ilerlediğini, dış fikirler tarafından nasıl telkin edildiğinizi-tüm bu süreci hiç bilmiyorsunuz. Siz sadece yüzeyde ortaya çıkan şeyleri biliyorsunuz. Bu nedenle insanoğlu için, bu şeylerin hepsi zararlıdır, ve onlar insanlara daha fazla insan olmayacakları duruma kadar öncülük ediyorlar.

Neden dünya dışı varlıklar bunu yapıyorlar? Çünkü insan bedenini işgal etmek istiyorlar. İnsan beyninin yapısını şiddetle arzuluyorlar. Dünya dışı varlıklar kozmosun en alt seviyesindeki zararlı çöp yığınından gelen yaşamlardır. Kozmostaki yaşamlar onlara benzersiz bir şekilde çirkin gözüyle bakarlar. İnsan düşüncesi olağanüstüdür. İnsanoğlu, dört, beş bin yılda bir tahrip edilir. Eğer tahrip edilmeseydi, beyniniz, Tanrıların düşünce yapısı gibi, her şeyi yaratabilirdi-dünya dışı varlıklardan çok daha güçlü bir yetenekle. Daha önceki periyotta ayın insanlar tarafından yaratıldığını söylememiş miydim? Bu nedenle, insan bedenini elde etmek istiyorlar, ve bu şeyleri sürekli biçimde yaptılar. Tabii ki başka faktörler de var, ve onlar hakkında geçmişte Fa'yı öğrettiğim zaman konuşmuştum.

Öğrenci:Medyadaki öğrenciler nadiren doğru düşünceler gönderiyorlar. Bazı öğrenciler, özellikle genç olanlar, nadiren Fa çalışıyor ve egzersizleri yapıyorlar, ve onların düşünceleri daha çok sıradan insanlar gibi. Bu durum nasıl değişebilir?

Shifu:Bunu çok uzun zamandır biliyordum ve gözlemliyordum. Dafa uygulayıcıları, özellikle anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları, kendi çocuklarını daha gençlerken uygulama yapmaları için yönlendirdiler. Çocuklar büyüdükçe, aileler onları disipline sokamadılar. Sıradan insan toplumu içindeki şeylere yenildiler. Okuldan mezun olacaklardır, bir şeyler öğrendiler, ve sonra toplum içine çıktılar, ve bazıları yurtdışına geldi. Bazısı aynı zamanda Epoch Times veya New Tang Dynasty'de medyaya katıldılar. Uzun bir zaman, Fa çalışmadılar, ve Parti kültüründen etkilenen düşüncelere ve davranışlara sahiplerdi. Çin dışındaki insanlar için, sizin davranışlarınız basitçe çok kötüydü, yine de siz bunun farkında değildiniz. Söylediğim şey, sizin bu şeylerin farkında olmadığınızdır. Yeni bir ortama geldiniz, ve düşüncelerinizi ve davranışlarınızı değiştirmelisiniz. Dafa uygulayıcılarısınız-nasıl Fa çalışmazsınız? Eğer Fa çalışmazsanız, siz hala Dafa uygulayıcıları mısınız?

Öğrenci:Birçok yaşam kurtarılamadı, ve Shifu bir defasında eski güçlerin ayarlamalarından faydalanmak hakkında konuştu. Bugünün Dafa uygulayıcılarının burada kalmaya devam edip, Fa insan dünyasını düzelttiği dönemde görevlerini yerine getirmeleri mümkün müdür?

Shifu:Shifu geleceğin konuları hakkında konuşamaz, ne söylersem bu sizin takıntılar geliştirmenize sebep olacaktır. Uygulamasını iyi yapmamış kişiler için tek bir seçenek vardır: Uygulamanızı iyi yapın. Diyorsunuz ki: "Ben onu acele etmeden yapacağım ve hala zaman var. Önce yaşamın tadını çıkaracağım ve gelecekte uygulama yapacağım." Tanrılar sizin sahip olabileceğiniz her düşünceyi görebilirler.

Öğrenci:Farklı görüşler nedeniyle, bazı uygulayıcı arkadaşlar uzun zamandan beridir, belirgin görüş ayrılıkları geliştirdiler, ve onların yanlış anlamaları derinleşti. Bir kişi bir diğeriyle işbirliği yapmaya çalıştığında, kişi ayrımcılık ve dışlanma hedefi haline geliyor.

Shifu:Her iki taraf da sorunlara sahip ve her ikisi de güçlü takıntılar barındırıyor. Dafa uygulayıcıları bir araya geldiğinde, onların gücü gerçekten muazzamdır. Doğru düşünceler yollarken, eğer hepiniz düşüncelerinizi odaklayabilirseniz, ortaya çıkan güç gerçekten güçlü olacaktır, olağanüstü! Çürümüş şeytanlar size engelleme yaratmak ve etkilemek istiyorlar. Onlar sizin insan düşüncelerinizin harekete geçmesini sağlıyorlar, böylece kızgın oluyorsunuz ve diğerlerini göze batan şekilde görüyorsunuz. Onlar sizin insan düşüncelerinizi o kadar fazla pekiştiriyorlar ki, doğru düşünceleriniz ortaya çıkamıyor!

Falun Gong'a olan zulüm başladığı ilk yıllarda, zulme direnmek için birçok şey yapmanız gerekti. Toplantılarda, insanlar ileri geri tartışmak için bir araya geldiler, şiddetli bir biçimde yapmanız gereken şeyleri etkiliyordu. Onu; kendinizi kıvama getirebilecek, kendinizi geliştirebilecek, ve gelecekte daha iyi yapabileceğiniz bir süreç olarak gördüm. Fakat bazı insanlar düşüncelerini değiştirmedi ve daima kötü şeytanlar tarafından bu şekilde kullanıldı, Dafa uygulayıcılarına karışarak. Siz hepiniz uygulayıcı arkadaşlarsınız-siz düşman mısınız? Sizin asıl amacınız dünyadaki insanları kurtarmak, bu nedenle birbirinize en yakın olmalısınız ve birbirinize yardım etmelisiniz. Kimi göze batar şekilde görüyorsunuz? Onların yüzeydeki görüntüleri, ve davranışları, sadece bu insan yerinde ortaya çıkandır. Hepiniz Tanrıların kökenine sahip değil misiniz? Onların tanrısal tarafları bu şekilde mi olacak? Varolan şeylere uygulama bakış açısından bakmalısınız.

Öğrenci:Güneybatı Çin'deki azınlık insanları arasında aktarılan peri masalları ve antik şarkılar; evren, yaşam, su, vb.. konularda birçok içeriğe sahip, ve onların geleneksel giyimlerinde çok sayıda antik semboller var, Srivatsa ve Taiji gibi. Çin'in azınlık insanlarının kültürlerinin de aynı zamanda Çin'in geleneksel kültüründen olup olmadıklarını sormak istiyorum. Onların antik kültürleri, gelecekteki insan kültüründe önem teşkil edecek midir?

Shifu:Onların geleceğin kültüründeki önemini konuşmak zorlayıcı olacaktır. Size neden Günaybatı Çin'de bu kadar çok azınlık insanının olduğunu anlatabilirim, ve dahası, onlar Çin kültürünün son beş bin yılından ayrılmış gibi görünüyorlar. Aslında, bu insanlar beş-bin-yıllık uygarlıktan önceki dönemden kalmış insan ırklarıdır. Bir keresinde Yunnan'a araba sürerken, yol boyunca bu Tanrılar bana bu azınlık insanlarının tümünün yaşayan fosiller olduğunu söylediler, çok eski.

Öğrenci:Beijing'de bir süre önce, uygulayıcılar arasında geniş Dafa grubunda bir anlaşmazlık belirdi. Aynı zamanda tek-vücut için de en iyisi olan, yapabileceğimiz en saf ve en doğru şey nedir? Kıskançlık, uzun zamandır bizim tek-vücudumuzun işbirliğini etkiliyor mu?

Shifu:Bu kıskançlığın ortadan kaldırıldığından emin olmalısınız. Bu zihniyet gerçekten tehlikelidir, uygulamanızın her açısından sizi gevşetebilir, sizi mahvedebilir. Kıskançlığa sahip olamazsınız.

Öğrenci:Anakara Çin'deki insanlar için dilekçe imzalamak, gittikçe daha fazla geniş çapta kullanılıyor. Bunun, insanları üç geri çekilme üzerinden direkt olarak kurtarmakla olan ilişkisini nasıl anlamalıyız? Hangi açılardan dikkatli olmalıyız?

Shifu:Bana kötü parti düşmeden önce, kaç tane geri çekilmeye ihtiyaç olacağını soran birini hatırlıyorum. Ona kaç tane olduğunu söylemeden sadece beş parmağımı çıkardım. (Tüm uygulayıcılar gülüyor) Fakat her neyse, bu partiden geri çekilme insanları kurtarmanın bir yönetimidir, çünkü bu insanların hepsi kötü ÇKP tarafından kaçırılmışlardır. Onların hepsi şeytani kırmızı ejderha tarafından damgalanmışlardır, ve hepsi kanlı bayrağın önünde yaşamlarını buna adayacaklarına yemin ettiler. Eğer onların geri çekilmesini sağlamazsanız, nasıl kurtarabilirsiniz? Kötü ÇKP Fa-düzeltmesi için bir şeytan haline gelmişken, o yok edilmemeli midir? O şimdi yok edilme süreci içinde değil midir? Tabii ki, o bir anda yok edilseydi, iyi uygulama yapmamış Dafa uygulayıcılarına ne olacaktı? Bu nedenle şeytanı yok etme sürecinde, iyi uygulama yapmamış olanları düşünmeliyiz ve onların uygulamalarına devam etmesine izin vermeliyiz, ve tamamen yok edilmemiş şeytanın hala bir etkisi bulunmaktadır. Bu konuyu mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Aslında, geçmişte birçok şeyi net bir şekilde açıklamıştım.

Öğrenci:Neden Beyaz Saray online dilekçesi yoluyla, canlı Dafa uygulayıcıları üzerinden organ ticaretini durdurmak Amerika'daki Dafa uygulayıcılarına bağlı? Televizyon bunu yayınladı, ve gazeteler bu konu hakkında yazdılar. Duyduğuma göre eğer imzalar yüz bine ulaşmazsa, negatif bir etkiye sahip olacakmış. Kişisel olarak Dafa uygulayıcılarının tek vücut olduğunu hissediyorum ve bir şeyleri yaparken işbirliği yapmalılar. Bu haberleri duyan Dafa uygulayıcıları, kendi isimleriyle işbirliği yapmalılar.

Shifu:Korkarım ki öyle değil. Ben bu şekilde söylemedim. Organ ticareti konusunda, Çin'de birçok hastanede geniş çapta oluyor ve bu kötülük tarafından direkt verilen bir emirdir. Fakat, şu anda bizim için spesifik veriye sahip olma yolu yoktur. Eğer birçok kanıt parçası toplayabilecek bir yolunuz yoksa, inandırıcı olmayacaksınızdır. Diyorsunuz ki bu kadar çok var, [diğerleri soracaktır,] "Bana tıbbi kayıtlarını göster." Zhang veya Li, hangi uzmanlıkta, bu organlar ne zaman toplandı, ne zaman uygulamaya başladı-bu gibi bilgileri sağlayabilecek misiniz? Batı toplumunda somut kanıtlara sahip olmak ve insanların kanıtlarınızı görmesini sağlamak önemlidir. Kanıt yoksa, sadece uyduruyorsunuzdur-onlar bunun sizin hayal gücünüz olduğunu düşüneceklerdir, inandırıcı olmadığını; hatta abarttığınızı ve yalan söylediğinizi düşüneceklerdir. Düşünce budur, bu nedenle gerçeklerin yerine duygularınızı kullanamazsınız.

Canlı organ ticaretinin çok ciddi bir mesele olduğunu hep söylüyorum, ve bu Çin'de geniş çapta var olmaktadır. Dafa uygulayıcıları şiddetli bir biçimde zulme uğramışlardır, ve bu kötülüğün tarihte eşi görülmemiştir. Fakat, o kadar fazla gerçek vakanız bulunmadıkça, rakamsal verilerden bahsetmeyin. Tekrar tekrar rakamsal verilerden bahsetmemenizi vurguladım, fakat bazı insanlar dinlemiyorlar. Sadece insanlara bu sorunun var olduğunu ve gerçekten kötü ve yaygın olduğunu söyleyin, ve insanlar anlayacaklardır. Biliyor olduğunuz örnekleri verebilirsiniz, ve insanlar bu kötü zulmün ne kadar şiddetli olduğunu anlayacaklardır. Bahsettiğiniz rakamlar muhtemelen gerçek rakamlardan küçüktür, ve siz hala çok büyük gibi hissedebilirsiniz. Yine de, fiili kanıt üretemezsiniz, bu nedenle tüm bu şey diğerlerine inanılmaz gelir.

Öğrenci:Dafa uygulayıcıları piramid şemalarında (saadet zincirlerinde) yer alamazlar, fakat bazı ürünler için, piramid şemaları yoluyla satılıp satılmadıklarını söylemek zor. Bunun gibi bir ürün WeChat'de pazarlanıyor...

Shifu:Şu şekilde ifade edeyim: Bu toplum bugün çok karmaşıktır ve Dafa uygulayıcıları gerçekten doğru bir yolda yürüyorlar. Onun meşru bir iş olup olmadığını, bir uygulayıcının standardını kullanarak değerlendirebilirsiniz, veya aldatıcı bir davranış barındırıp barındırmadığını. Eğer onu değerlendirmek için gerçekten bir Dafa uygulayıcısının standardını kullanırsanız, onu bileceğinizi düşünüyorum. Bazı insanlar biliyor, fakat bilmiyor numarası yapıyorlar. Para kazanmak için işleri örtbas ediyorlar. Aslında, bu konuların hepsi çok nettir, öyle değil mi? Sadece bir gözatın, ve aldatıcı elementler içerip içermediğini bileceksiniz.

Öğrenci:Nişanlım ve ben iş dolayısıyla Fas'a taşındık, ve yerel Dafa uygulayıcısı olarak sadece ikimiz varız. Bu ülkede gerçekleri nasıl açıklayabiliriz?

Shifu:Gerçekleri açıklamak ve Dafa'yı tanıtmak her Dafa uygulayıcısının yükümlü olduğu şeydir. Bunu nasıl yapacağınız konusuna gelince, sadece biliyor olduğunuz yerel durum temelinde yapabilirsiniz ve bunu kendiniz denemelisiniz.

Şu şekilde söyleyeyim, bazı spesifik konularda bana sormamalısınız. Eğer size cevap verseydim, uygulamanızda yürümeniz gereken yolu bozmuş olurdum. Ben biliyor olsam da olmasam da, eğer bu konuyu ayrıntılı olarak açıklasaydım, o gerçekleşecektir. Fakat, bu sizin yapmanız olmayacaktı, o benim yapmam olacaktı. Neden ben yapayım? Ben buraya sizi kurtarmaya geldim, sizin o yolu yürümenizi sağlamaya, neden onu benim yürümem için soruyorsunuz? (Tüm uygulayıcılar gülüyor)

Öğrenci:Ben Changchun'dan bir Dafa uygulayıcısıyım. 18 yıllık denemelerden ve sıkıntılardan sonra, pişmanlıklarımın yanında sevincim de var. Şimdiden itibaren ne kadar zaman alacağı farketmeksizin, Dafa uygulayıcılarının sorumluluğunu omuzlayacağız, ve gayretle ilerleyeceğiz, yolumuzun son kısmını iyi ve doğru yürüyerek. Shifu, lütfen rahatlayın.

Shifu:Size güveniyorum, biliyorum. (Tüm Dafa uygulayıcıları coşkuyla alkışlıyorlar) Shifu'nun memleketindeki Dafa uygulayıcıları en şiddetli zulmü gördüler ve buna rağmen en iyisini yaptılar. (Tüm Dafa uygulayıcıları coşkuyla alkışlıyorlar)

Öğrenci:On bin Dafa uygulayıcısı New York'a Fa konferansına katılmaya, aktivitelerde yer almaya ve insanları kurtarmaya geldiler. Fakat, yağmur yağıyor. Bu eski güçlerin sorun yaratması mı, yoksa Dafa uygulayıcılarının boşlukları mı?

Shifu:(Shifu gülüyor) Eğer yağmur yağacaksa, bırakın yağsın. (Tüm uygulayıcılar gülüyor) Yine de, hiçbir şey tesadüf değildir ve iki açıdan unsurlar vardır. Ya sizi test etmek ya da size yardım etmek için buradadır. Her durumda iki açısı vardır, bu nedenle bunun hakkında düşünün.Tesadüfler yoktur. (Tüm uygulayıcılar alkışlıyor)

Öğrenci:Komünizmin kötü ruhu, Batı toplumunu kontrol etmeye çalışıyor. Bununla nasıl başa çıkmalıyız?

Shifu:Aslında uzun bir süredir kontrolü altında kaldı. Az önce olumsuz unsurların dünyayı çoktan işgal ettiğini söyledim. (Shifu gülüyor) Ama bunu, çok derin anlayamıyorsunuz. İnsanlar yüzeyde farklı tezahürler görürler ve bunlar, sadece farklı insan düşünüşü ve toplumsal yapılar tarafından yaratılan, karşılıklı çatışmalardır. Olumsuz unsurların hepsi kırmızı şeytan tarafından getiriliyor. Bu konuyu gelecekte konuşacağım çünkü bu, Fa insan dünyasını düzelttiği sırada, insan yüzeyinde olan gelecekle ilgili şeyleri içeriyor.

Öğrenci:Çevremdeki bazı meslektaşlarım, ateizmden derinden etkilenmiş durumda ve onlar için partiden ayrılmak gerekli değil -ayrıca biraz riskli ve de dert açabilir. Günümüzde insanların ahlakı, yalnızca kendilerini umursama seviyesinde kalmakta. Ancak Dafa'ya sempati duyuyorlar ve Dafa'ya zulmetmiyorlar. Bu insanların ateist düşünceleri ortadan kaldırılmazsa, partiden ayrılmaya ikna edilemezler. Saygıdeğer Shifu'ya, bu zihniyetteki insanlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini sormak isterim.

Shifu:Aslında konu o değil; Tanrılara inanıp inanmamalarının, partiyi terk etmeleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Tanrılara inananlar, partiden ayrılacaklar diye bir durum söz konusu değildir. Biz, dünyadaki insanların, kötü partinin kötülüğünü -özellikle de kötü ÇKP tarihini- açıkça tanımalarını sağlamaktan bahsediyoruz. Bu, Paris Komününün kurulmasıyla -bir gangster çetesi, Paris'teki, Tanrıların dünyasındaki kadar güzel olan mimari yapıları parçalayıp, toplumda karmaşa yarattığı zaman- başladı. En başından beri alçaktı ve iktidarı ele geçirdikten sonra, ÇKP, insanları öldürmeye devam etti -insanları sürekli öldürdü. Kötü ÇKP'nin tarihine bir bakın, bir cinayet tarihi bulacaksınız. İnsanlara bunları anlatın. ÇKP'nin, özellikle Çin'de, Çin halkına ne yaptıklarını onlara anlatın. Onlara, "Hala buna dahil olmak istiyor musunuz?" diye sorun. Eğer bu perspektiften konuşursanız, anlayacaklardır. ; Tanrılara inanıp inanmamalarına gelince, bu aslında en büyük engel değildir. Dafa kitaplarını okuyabilirlerse, ateizm doğal olarak ortadan kalkacaktır.

Öğrenci:Shifu, yeni yazısı "Yeniden Yaratma"da "Geleneğe geri dönme, cennete giden yoldur" dedi.

Shifu:Doğru. Bildiğiniz gibi, insanoğlunun kültürü Tanrılar tarafından düzenlenir ve bu yol Tanrılara yakından bağlıdır. Cennete geri dönmek için eğer bu yoldan gitmezseniz, oraya nasıl ulaşacaksınız? Modern bir zihniyetle yönlendirilerek, insanlar türlü saç stilleri, büyük delikli küpeleri ve burun halkaları ile tuhaf görünüyor ve uyuşturucu kullanıyor -Tanrıların bulunduğu yere gitmeniz mümkün mü? Bunun imkansız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla, sadece bu geleneksel yol, Tanrılara en yakındır çünkü bu yol, Tanrılar tarafından düzenlenmiştir.

Öğrenci:Çin geleneğini canlandırmakla Shifu'nun Fa-düzeltmesine yardımcı olmak arasındaki ilişki nedir?

Shifu:Az önce söylediğim gibi geleneği canlandırmak, Dafa uygulayıcılarının şu anda yaptığı bir şey değildir. Bu, Shen Yun'un kendisi sanatla ilgili olduğu için, Shen Yun Sahne Sanatları'nın yaptığı bir şeydir -Shen Yun bunu geleneksel sanatlar ile yapmaktadır. Dafa uygulayıcıları olarak, siz sadece üç işi iyi yapmalısınız.

Öğrenci:Çin'in beş bin yıllık tarihinin hangi bölümlerinin doğru olup olmadığını nasıl bilebiliriz? İnsanlara bırakılması gerekenlerin aksine, eski güçler tarafından değiştirilen bölümlerin hangileri olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Shifu:Bu, sizin endişe etmeniz gereken bir şey değildir. Beş bin yıllık Çin kültürü, tamamen Tanrılar tarafından yaratılmıştır ve yalnızca kötü ÇKP'nin ortaya çıkmasından sonra yok edilmiştir.

Öğrenci:Anakara Çin'deki uygulayıcıların, kendi bilgisayarlarını yeniden yüklemek için, [bilgisayarlarındaki] orijinal dosyaları silmeleri gerekiyor. Bu orijinal dosyalar arasında Shifu'nun Fa dersleri de var. Bazı uygulayıcılar, dosyaları silmenin -tıpkı kitapları yırtmaya benzer şekilde- saygısızlık olduğunu söylüyorlar.

Shifu:Bence bunu o şekilde anlayamazsınız. Onları silmeniz sorun değildir -bu önemli değil- çünkü onların özü, bilgisayarınızdan silinemez. Bu, bilgisayarın kendisi için de aynıdır; bilgisayarda bir şey kaydedildikten sonra hiçbir zaman silinemez. Onun son durağı, uzaylılar tarafından kontrol edilir ve her şey oraya gider.

Öğrenci:Modern çağın insanları İnternet'ten ve cep telefonlarından etkilenerek, eskiden sahip oldukları geleneksel yaşam biçimlerini kaybettiler. Çevrimiçi medyanın -ağ trafiğini artırabilmek ve daha fazla çevrimiçi gelir elde edebilmek için- izleyicileri her türlü yöntemi kullanarak kendine çekmesi de yangına körükle gitmeye sebep oluyor.

Shifu:Bence bunu o şekilde anlamamalısınız. Günümüzde toplum bu haldedir. Toplum bu halde olduğundan, eğer siz de aynı şekilde yapmazsanız, yaşamınızı sürdüremez ve de toplumun durumunu anlayamazsınız. O zaman ne yapılabilir? Bunları kullanmalısınız, başka seçeneğiniz yok. Ancak onları isteksizce kullanıyoruz. Fakat ayrıca, gerçekleri açıklığa kavuşturmak ve insanları kurtarmak için ya da insanları kurtarmak amacıyla İnternet'i kullanan iyi bir şirket işletmek için de kullanılabilirler. Her zaman söylediğim gibi, Epoch Times'ın veya NTD'nin çevrimiçi bölümleri de bir İnternet şirketi gibi değil midir? Öyledir, ama amacını bir düşünün: farkındalık yaratmak ve insanları kurtarmak. Bu nedenle, Dafa öğrencilerinin yaptıkları her şey, faziletli bir amaç için olmalıdır diyoruz.

Öğrenci:Epoch Times gazetesinin bir koordinatörü, gazeteye yardım ettiğini iddia ediyor fakat söylediği, yaptığı ve düşündüğü şeyler tutarlı değil. Gerçek şu ki kendisini, kendi kişisel işine kaptırmış durumda ve bunun için Dafa'nın kaynaklarını kullanıyor. Bir Dafa projesinin bu şekilde riske atıldığını görmek bizi üzüyor.

Shifu:Epoch Times, genel olarak sağlıklı bir şekilde gelişiyor, ama uygulayıcıların sahip olmamaları gereken bazı insana ait şeyler de var. Xiulian uygularken, insani düşünüşe sahip olmanızın kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Bunu çok eskiden beri biliyordum ve de gördüm. Ancak eğer durum hakkında gerçekten bilgi sahibiyseniz, Dafa Derneği'ne bilgilendirebilirsiniz. Eğer sadece dedikodu ise ya da bir şeyi duymanızın ardından, doğrulamadan, hemen bir sonuca vardıysanız, o zaman bu, sizin sorununuzdur. Bir takım şeyleri aklınızdan çıkaramadığınızda, sizin kendi adınıza konuşmasını Shifu'ya sormayın; bunu yaparsanız, sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Fakat bu insanların sahip olduğu sorun gerçekten dikkate değerse, o zaman ben, bu konuda hiçbir şey yapmazsam bile, tanrısal varlıklar bunları halledecektir. Aslında ben -onların uygulayıcı olduklarını ve de olayları halledecek tanrısal varlıklar olduğunu bildiğimden dolayı- insanlara fazlasıyla serbestlik tanıyorum.

Öğrenci:İngiltere'deki bazı uygulayıcılar Dafa Derneği'ni veya koordinatörleri dinlemiyorlar. Öğretmen olarak Fa'yı takip ettiklerini söylediler ve dedikodular yayıyorlar.

Shifu:Doğru, Dafa Derneği, aslında herkesi xiulian uygulamasına ve Fa'yı çalışmaya yönlendiriyor. Sizin uygulamanızdan sorumlu değildir, ancak, sadece gerçeği açıklamak ve varlıkları kurtarmak maksadıyla yapılan grup etkinlikleri için genel koordinasyonu sağlar. Eğer Dafa Derneği ile tamamen anlaşmazlık içindeyseniz, o zaman gerçekten bir sorununuz var demektir. Bence İngiltere'deki durum, onlarla buluştuğumdan ve bazı ilkeleri açıkladığımdan dolayı, gelişecektir. (Bütün uygulayıcılar alkışlıyor.) Duruma bakarken geçmişe tutunmayın. İngiltere'den iyi haberler duymayı dört gözle bekliyorum. (Bütün uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor.)

Öğrenci:Shen Yun'u izledikten sonra çevremdeki bazı Çinliler Dafa'yı anlamadılar ve desteklemediler. Saygıyla Shifu'ya sormak isterim: İnsanların Shen Yun'u izledikten sonra bile kurtarılamayabileceği gibi bir durum var mıdır? Son zamanlarda kötülük aniden delirmiş gibi görünüyor ve birçok gazete açıkça Dafa'ya saldırıyor. Facebook ve WeChat dahil olmak üzere sosyal medyada bile güvensiz bazı unsurlar gizleniyor. Bu, kötülük son mücadele evresine geldiği için mi oluyor?

Shifu:Bu, o kadar ciddi değil. Doğrusunu isterseniz, kötülük bunca zamandır ipin ucunu hiç kaçırmadı; sadece siz bazen -sanki kötülük değişmiş gibi hissettiğiniz için- çok iyimsersiniz. Kötülüğün değişmeyeceğini hep söyledim. Kötülük değişmeyecektir. Tabii ki gerek gördüğünde daha fazla insanı tutuklayacak ve bazen de daha az sayıda tutuklayacaktır. Daha fazla veya daha az insanı tutuklayıp tutuklamadığını baz alarak, onun değiştiğini düşünmeyin. Kötülüğün kendisi değişemez, fakat sizin kurtardığınız insanlardır. İnsanlar, kötülük tarafından hâlâ kullanıldığı ve kurtarılmadığı sürece, bunları yapacaklardır. Tabii ki genel durumdan görüleceği üzere, giderek daha büyük bir miktardaki kötülük, yok edilmiştir ve de kötü şeyler gittikçe azalıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Genel durum ve genel çevre değişiyor -bu kesindir.

Öğrenci:Son zamanlarda çok fazla düşünce karmasına sahibim. Dafa kitaplarını okuduğumda, sanki bir bölücü bir tabakanın arkasından okuyor gibi hissediyorum ve kelimelerin hepsi aklıma girmiyor. Bir uygulayıcı arkadaş da benzer bir fenomen yaşadı ve bu engellemenin, ana bilinçten daha güçlü göründüğünü ve hatta doğru düşünceler göndermenin, daha önceki kadar güç üretmediğini söyledi.

Shifu:Herkesin xiulian uygulama durumu farklıdır. Dafa uygulamasına gelince, ben zaten onun yöntemini açıkladım. Bu karmaşık ortamda xiulian uyguladığınızdan dolayı, uygulamadaki başarınızı garantilemek basit bir mesele değildir. Hepinizin bildiği gibi, dikkatli olmazsanız, önceden uyguladığınız kısım her an tekrar geri düşebilir. Uygulamada başarılı olabilmenizi garantiye almak için, sizin bir kısmınız uygulamayı tamamlar tamamlamaz, bu kısım hemen -bir an bile gecikmeden- sizden ayrılacaktır. Daha fazla kısım tamamlandığında, daha fazla ayrılır. Bu işlem böyle devam eder. Uygulamayı tamamlayan bölümünüz gittikçe büyür, fakat bu iyi uygulanmamış tarafınız, daima habersiz olacaktır; xiulian uygulaması sırasında daima bu durumda olacaksınız. Ancak hafif bir değişiklik vardır. Ne değişikliği? Bir süre için -bir kısmınızın uygulamayı tamamlamak üzere olduğu bu süreçte- sizin gücünüz çok güçlüdür ve doğru düşünceleri gönderirken çok güçlü hissedersiniz. Bu kısım, tamamıyla uygulandıktan ve sizden ayrıldıktan sonra, aniden daha yeni uygulamaya başlamış gibi zayıf hissedersiniz. Yani, xiulian uygulamaya devam etmek zorundasınız, ancak bu hafif değişiklikleri yaşayacaksınız. Bu baştan sona devam eder; sadece şimdi başlamış bir şey değildir.

Öğrenci:Çevremdeki pek çok uygulayıcı arkadaşımın elleri, [doğru düşünceler gönderirken] farkında olmadan bükülüyor. Bazı uygulayıcı arkadaşlar da birbiri ardına hastalık karmasına maruz kalıyorlar.

Shifu:Xiulian uygulamasında bir söz vardır: "Başlangıçta yaptığınız gibi uygulama yapın ve başaracağınız kesindir." Bu doğru değil mi? (Bütün uygulayıcılar coşkuyla alkışlıyor.) Fa'yı ilk elde ettiğinizde ve xiulian uygulamasına başladığınızda nasıl hissettiniz? Fa'nın ne olduğunu öğrendiğinizde, vay, çok heyecanlandığınız için kendinizi alamadınız ve iyi xiulian uygulamayı aklınıza koydunuz! Eğer başlangıçta sahip olduğunuz kalbi, uygulamanız bitene dek her zaman koruyabilirseniz, Cennet ve Dünya bile başarısızlığa uğramanıza izin vermez. (Shifu gülüyor.) (Bütün uygulayıcılar alkışlıyor.)

Ancak, kesinlikle sıradan insanlar arasında xiulian uyguluyorsunuz. Bu nedenle, her çeşit şeyle karşılaşacaksınız, her türlü iş sizi meşgul edecek, toplumdaki o karmaşık faktörler dahil her çeşit engellemeye uğrayacaksınız ve bunların yanı sıra zulmün kendisi de baskı yapmaktadır. Baştan sona, çok gayretli ve kararlı bir kalbi korumanız gerçekten çok zor. Dolayısıyla, takıntılarınız yok edilmeden önce hatalar yapabileceğiniz için, uygulama sırasında hata yapmanızın kolay olduğunu da ayrıca belirttim. Fakat, net bir anlayışa sahip olduğunuz ve de canla başla xiulian uygulamaya devam ettiğiniz sürece, normal bir uygulama halindesiniz demektir. Eğer hatalar yaparsanız, xiulian uygulayamazsınız diye kesin olarak söylenemez ya da bir şeyi yanlış yaptıysanız, bu, uygulayıcı değilsiniz demek değildir. Duruma böyle bakmıyoruz çünkü bu, uygulama sürecinin bir yansımasıdır. Tıpkı okuyan bir öğrenci gibi; bu sefer yüz puan alırsınız, ama bir dahaki sefere geçmeyi başaramazsınız. Bu, artık öğrenci değilsiniz mi demektir? Hâlâ bir öğrencisiniz ve iyi çalışmaya devam etmelisiniz. Bu nedenle, uygulamanızda başından sonuna kadar güçlü doğru düşüncelere sahip olmayı sürdürebilirseniz, ben bile sizi gördüğümde saygı duyardım. (Bütün uygulayıcılar alkışlıyor.)

Öğrenci:Daha yüksek seviyelere ulaştıkça sözler daha da azalıyor, fakat uygulamalarında, işleri koordine etmeleri gereken uygulayıcıların, paylaşmayı teşvik etmek için sıklıkla konuşmaları gerekiyor. Saygıdeğer Shifu'ya, bununla nasıl başa çıkılması gerektiğini sormak isterim?

Shifu:Herkesin xiulian uygulama durumu farklıdır. Tabii ki uygulamaya devam ettikçe, kendi durumunuzu değişiyor bulacaksınız ve bu normaldir. Fark etmez; eğer sözleriniz azsa, onları yalnız konuşmanız gereken yerde kullanın. (Shifu gülüyor.) Bu, [yaptığınızı] etkilemez

Öğrenci:Tanrılar, Dafa uygulayıcılarının her düşünce ve kanısını açıkça görebilir. Bununla birlikte son birkaç yılda, düşüncelerim sıklıkla uygulayıcı arkadaşların veya sıradan insanların alanlarına giriyor. Aklım karışmış durumda ve Shifu'ya, bununla nasıl başa çıkılacağını bana açıklamasını rica isterim.

Shifu:Sadece uygulayıcılar değil, bugün dünyadaki çoğu insan, Fa'yı elde etmek için göklerden geldiler. Fakat bazıları, doğum sonrasında oluşan düşünceleri tarafından derin bir biçimde gömülmüş halde ve bazıları da -eğer düşünceleri azsa- çok derinlemesine gömülü değil. Ben bunu sadece bir metafor olarak kullanıyorum. Çok derinlemesine gömülmemiş olanlara gelince, yeteneklerinin bir kısmı kendini gösterecektir. Sıradan insanlar arasında, neden bazılarının yetenekleri vardır? Niçin uygulama yapmadan, olağanüstü yeteneklere sahiplerdir? Günümüzde insanlar, geçmişteki insanların aksine, çoğunlukla Tanrı orijinine sahiplerdir ve bu yüzden hepsinin yetenekleri vardır. Bu, sadece sıkı bir şekilde örtülü veya kilitli olup olmamaları ile ilgili bir meseledir. Sımsıkı bir şekilde kilitlenmemiş olan yetenekler ortaya çıkacaktır. Diğer insanların düşüncelerini hissedebilip, başkalarının zihnine girebildiğini ve başkalarının ne düşündüğünü bildiğini söyledin. Bunları normal olarak görmek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve uygulamanızı etkilemesine izin vermeyin. Bunları yük veya kötü şeyler olarak görmeyin. Genelde uygulayıcılar, uygulama topluluğunun içinde, geçmişte bazı olağanüstü yetenekler geliştirdikleri an, bunun için sevinirlerdi ve hepsi, bunu bir seviye yükselmesi olarak görürdü. Geçmişte bu böyleydi. Siz de bu şekilde görebilirsiniz.

Öğrenci:Medyamızın sıradan şirketler gibi çalışmasını ve Shen Yun'dan öğrenmesi gerektiğini bize tavsiye ettiniz. Ancak koordinatörümüz, operasyonlarımızda yer alan kaynakları en aza indirgemeye çalışmamız gerektiğini söyledi. Kaynaklarımıza değer vermemiz gerektiğini biliyorum ama, eğer iyi bir işletme modeli geliştiremez ve gerekli yeteneklere sahip uygulayıcıları bulamazlarsa, medyamız başarılı olmayacak.

Shifu:Doğru. Shen Yun ile, nasıl söyleyeyim... Tamamen yeni bir işletme modeli yarattım. Şirketimizin benimsediği çalışma şekli, diğer sahne sanatları şirketlerinin izlediği modelden farklıdır. Bizimki olumlu bir döngüye sahiptir ve kendisini ayakta tutabildiği için, zayıf ekonomi gibi şeylerden zarar görmeyecektir. Bu günlerde, birçok sahne sanatları şirketleri ekonomi kötü olduğunda -normal ve sağlıklı bir şekilde işlemediğinden dolayı- kapandı. Gerçekte sadaka dilenerek ayakta kaldılar. Bu söylemesi hoş bir yol değil, bu yüzden hayırsever katkılar ve bağışlara bel bağladılar diyelim. Dolayısıyla bu yaklaşımla, performanslarına ve becerilerine dayanarak kazanç elde etmeleri artık onlar için kritik bir şey değildi. Dolayısıyla bu, olumlu ya da sağlıklı bir döngü değildir. Ve bu olmadan, onlar tabii ki iflas etmeye meyilli hale gelirler. Tanrılar, insan dünyasını yönetiyorlar ve bu tarz şirketlerin devam etmesine izin vermezler. Durum böyledir ve ben olaya böyle bakıyorum. Kuruluşumuza katılan bazı kişiler, bizim çalışma şeklimize alışkın değildir çünkü bizimki, sıradan kuruluşların işleri ele alışından çok farklıdır. Ve gerçekten de öyledir çünkü bu tamamen yeni bir modeldir ve ben, bunu sıradan insanlara örnek olsun diye yapıyorum. Birçok sahne sanatları organizasyonu, Shen Yun'un nasıl işlediğini anlamaya çalışıyor, ve daha bağımsız ve başarılı olabilmeyi öğrenmeye çalışıyor.

Ancak medyamızın, işleri kendi yöntemiyle yapmayı seçmesi sorun değildir. [Yine de] Shen Yun bir örnek oluşturdu ve siz de ondan öğrenmeyi seçebilirsiniz. Ben, personelin eğitilip, geliştirilmesi ve de işlerin etkili bir şekilde işletilmesi konularında medyamızın koordinatörüyle konuştum.

Öğrenci:Bazı uygulayıcılar, partiden ayrılan insanlara takma isim seçmek için yardımcı oluyor, fakat bu takma isimler, Epoch Times web sitesindeki üç-ayrılma sayfasında, zamanında kayıt edilmiyor. Bir yılı aşkın sürede, birkaç bin isim birikti.

Shifu:Herkese söyleyeyim, partiden ayrılma konusunu ihmal edemezsiniz. Bu çok kritiktir! Bu, duygu ve akıl sahibi varlıkları ve onların arkalarındaki sayısız yaşamları kurtarmayla ilişkilidir. Bu konuyu çok ciddiye almalısınız. Artı, Tanrılar da partiden ayrılan insan sayısına bakıyor, bu yüzden bunu hafife almayın.

Öğrenci:... ve ayrılış tarihlerini hatırlayamıyorlar. Deklarasyonları bildirilmeyen bu insanlar, üç örgütten ayrılıp, kurtarılmış sayılıyorlar mı?

Shifu:Tanrılar onları sayabilir, fakat siz, iyi iş çıkarmadınız. Bu, uygulamanızı iyi bir şekilde ele alıp almamanızla alakalı bir meseledir; bu yüzden, bunu ciddiyetle ele almanız gerekiyor.

Öğrenci:Bazı öğrenciler, Shen Yun'u bir Güney Amerika kentinde sergilemek için çalışıyorlardı ve sonuç oldukça iyiydi. Ancak iş yükü, baş edebileceklerinden daha fazla olduğu için, bir dahaki sefere -eğer uygulayıcıların kendileri tarafından yönetilirse- promosyonlar, bilet satışları ve lojistik konulara yardımcı olması için sıradan bir şirketi kiralayabilirler mi?

Shifu:Hayır, sıradan bir şirketi kiralayamazsınız -bunu yapmadığınızdan emin olun. Bu, saklamamız gereken sırlarımız olduğu için değildir. Tersine -ÇKP tarafından halen zulüm gördüğümüzden dolayı- içinde bulunduğumuz, eşsiz bir durumdur. Sıradan şirketler rüşvet alabilirler ve insani duygusallıktan etkilenip bocalayabilirler, ayrıca kötülüğün yalanlarını fark edemeyebilirler. Bu tarz şeyleri, birçok kere yaşadık. Sıradan insanlar, sizin girişimlerinizde yer alır almaz, sorun başlamaktadır ve bunun altından başarıyla kalkamazlar. Bununla ilgili birçok ders vardır; bu nedenle, bunu dikkate alıp unutmamanız gerekiyor.

Öğrenci:Ben bir yazılım mühendisiyim. Bilgisayar yapay zekası hakkındaki bazı teknolojileri öğrenmek için biraz zaman harcamak istiyorum. Fakat zihnimde bir sürü şüphe var. Shifu, bize insan ile bilgisayar arasındaki normal ilişkinin ne olduğunu söyleyebilir mi?

Shifu:Toplum bu aşamaya gelmiş durumda ve bilgisayar şirketlerinin hepsi, herkesin kişisel bilgilerini ele geçirmek istiyor gibi görünüyor. Herkes çevrimiçi çalışıyor ve bunu herkes yapıyor. Ben de Dafa uygulayıcılarının bu kabiliyete sahip olmalarını ve insan ahlakını bozmayacak bilgisayar şirketlerini kurmalarını isterim. O zaman elbette, eğer bunu anlamak isterseniz, bunun ustası olmanız gerekir. Bir başka deyişle, toplum bugün bu hale geldi. Prensipte -Dafa uygulayıcıları olarak- ne yaparsanız yapın, kendinizi uygulayıcılar olarak görmelisiniz. O zaman, ne yapmanız gerekiyorsa yapmanız, sorun olmaz.

Öğrenci:İyi bir film veya televizyon programı toplumu bilinçlendirebilir, kötülüğü ortadan kaldırabilir ve insanların zihinlerini arındırabilir. Son yıllarda, insanlar, film veya televizyon programlarının kaliteleri konusunda artan bir şekilde daha yüksek beklentilere sahip hale geldiler. Fakat uygulayıcılar tarafından -toplumu bilinçlendirmek amacıyla- yapılan bazı filmler, düşük kalitede yapıldı ve bu, sıradan insanların bizimle dalga geçmesine, olumsuz yorumlar yapmasına ve hatta Dafa'nın imajını olumsuz etkilemesine sebep oldu. Bununla birlikte, onları yapmak, bir sürü Dafa uygulayıcısının kaynaklarını tüketmesine mal oluyor.

Shifu:Doğru, eğer kalite çok düşükse, gerçekten de onları televizyonda yayına sokmayalım. Başka yerlerde yayınlanırsa, önemli değil. Televizyonda yayınlanmaları için, yeterince iyi olmaları ve kalite şartlarına sahip olmaları gerekir.

Öğrenci:Hem Zhuyin hem de Pinyin ile Zhuan Falun'u yayınlayabilir miyiz? Bu, Çince öğrenen yurtdışındaki uygulayıcılara çok yardımcı olacaktır.

Shifu:Geçmişte bunlar için kurallar koyuldu. Zhuyin olsun veya Pinyin, ben bunlara karşı değilim. Bu tarz şeyleri Dafa Derneği'ne sorabilirsiniz.

Öğrenci:Çevrimiçi teknolojide çalışan uygulayıcı arkadaşlar, veri toplamak zorunda olduklarından, sıradan insanlara ait olan büyük miktardaki bilgileri görmeleri gerekiyor. Bu onların karmalarını arttırıp, onları kirletir mi?

Shifu:Hayır. Ve neden olmaz? Çünkü işiniz insanları kurtarmaktır. Tanrılar, size göz kulak oluyor ve yardım ediyor, bu yüzden sorun olmayacaktır. Bununla birlikte, diğer uygulayıcılara gelince, eğer sıradan insanlara ait şeylere bakar -ve onlara çok fazla bakarsanız- bu bir problemdir. Fakat, medya için çalışan ya da böyle şeyler konusunda uzmanlaşanlar için bir problem yoktur.

Öğrenci:Bölgemizdeki bir koordinatör, canlı Dafa uygulayıcılarından organ alımı haricinde, neredeyse başka hiçbir şey hakkında konuşmamakta ısrar ediyor ve Dafa'nın ne kadar harika olduğunu, neredeyse hiç dile getirmiyor. Ayrıca bu kişi -sıradan insanlar zulüm karşıtı imza kampanyasını imzaladıkları sürece- bu, onların kurtarıldığını ispatlıyor diye diretiyor. Benim bildiğim kadarıyla, insanlar imza kampanyasını imzalamış olsalar bile, bu hala gerçeği öğrendikleri anlamına gelmez. Buna ek olarak, Avrupa'daki Falun Gong öğrencileri arasında dolaşan bir söz var: Falun Gong'un gerçeği (Falun Gong hakkında toplumu bilinçlendirmek), canlı Falun Gong uygulayıcılarının organlarının toplanması gerçeğiyle ilgilidir (Falun Gong'dan canlı organ toplama hakkında toplumu bilinçlendirmekle eşittir) diye.

Shifu:Böyle bir şey oluyor mu? Korku takıntısı, birisinin Fa'yı onurlu bir şekilde geçerli kılamamasını sağladı ve bu, böylesine akılsızca bir davranışa yol açtı. Sapkın anlayışlar, genellikle korku takıntısından kaynaklanır.

Öğrenci:Shifu, her yıl Shen Yun'u izlemeleri için, farklı yaşamları ayarladı ve gösteri merkezlerinin koltukları önceden düzenlendi. Şovu daha önce görmüş ve kurtarılmış olan geçmiş müşterilere, Shen Yun biletlerini bilerek teşvik etmemiz uygunsuz bir davranış değil mi?

Shifu:Shen Yun Sahne Sanatları'nın performanslarını izleyen seyircilerin, yüzde sekseninden fazlası yeni seyircilerdir. Ne yaparsanız yapın, yeni seyirciler çoğunluğu oluşturuyor. Bununla birlikte, yaklaşık olarak yüzde on ila yüzde yirmi -bazı bölgelerde yüzde yirmi- oranındaki seyircilerse, tekrarlayan seyircilerdir. Normal koşullar altında, bazı insanlar bu yıl izleyebilir, diğerleri ise bir sonraki yıl izleyebilir çünkü biz insanları sürekli olarak kurtarıyoruz. Peki bu durumda neden tekrarlayan seyircilerimiz var? Eski güçler, yalnızca bu şekilde normal olduğunu hissettiler. Eğer seyircilerin tamamı yeni olsaydı, bu, çok olağan dışı olmaz mıydı? Bu nedenle, bazı tekrarlayan seyirciler olmak zorundadır. Eğer tekrarlayan seyirciler her yıl gelip, her sene yararlanırlarsa, seviyeleri giderek daha da yükseğe itilir mi? Hayır. Tekrarlayan seyircilerin kimin olacağı belirlendiğinde, sadece az miktardaki kötü şeyleri -şovu her gördüklerinde- yok edilecektir. (Alkış)

Öğrenci:Bölgemizde, kendi zihninden gelen şeytani engellemeye sahip bir kişi, öğrencilerin karmasını yok edebileceğini iddia etmektedir. Birçok öğrenci -iyi bir alana sahip olduğunu söyleyerek- Fa'yı çalışmak için onun evine gidiyor. Bu kişi aynı zamanda Dafa kitapları yapıp, satıyor ve fiyatları, normal üretim maliyetinden daha yüksek. Öğrencilere, eski Dafa kitaplarını ve Shifu'nun fotoğraflarını vermelerini -bunları kendisi özel olarak imha etmek için- istedi ve de bunların, eski kozmosun yasaları olduğunu ve öğrencilerin, yeni kozmosun yasalarını, kendisinden satın almaları gerektiğini söylüyor. Birçok öğrenci onu takip ediyor. Yerel öğrencileri uyarmak için, birçok kez Minghui'ye makale göndermeye çalıştım. Ama makalelerim hiç yayınlanmadı ve nedenini bilmiyorum. Öğrencilerin, bu tür bir kişi tarafından yapılan Dafa kitaplarını alıp alamayacaklarını sormak isterim?

Shifu:Xiulian uygularken, böyle komplike bir kalabalıkla karşı karşıya gelirsiniz. Her seviyeden ve alemden, her türlü düşünce ve davranışa sahip insanlar var. Bu yüzden insanları kurtarmak çok zordur. Her ne zaman Dafa uygulayıcıları arasında böyle anormal bir fenomen ortaya çıkarsa, bu hep o bölgede aynı doğrultuda takıntıları bulunan uygulayıcılar da olduğu içindir. Eğer o bölgede hiç kimsenin bu takıntıları olmasaydı, o zaman böyle bir fenomen olmazdı. Bu yüzden geçmişe geri dönüp, hatırlamaya çalışırsanız, anakaradaki Çin'de her türde anormal fenomenler meydana gelmişti. Böyle şeylerin amacı neydi? Bunlar, xiulian uygulaması sırasında ortadan kaldıramadığınız insan düşüncelerini ve takıntılarını açığa vurmak içindi. Bunlar, sizi kandırmak, hata yapmaya zorlamak, para kaybetmenizi sağlamak ve de kafanızda morluk ve kanama olacak kadar düşmenizi sağlamak içindi -ve nihayetinde uyanıp, anlardınız. Amaç, sizin takıntınızdan kurtulmanızı sağlamaktı ve sadece bunun için gerçekleşti. Bu yüzden bence, sorun hala o bölgedeki öğrencilerin uygulamasından dolayı mevcut ve bu, eski güçler tarafından engellenmenize sebep oluyor. En azından, Fa için kaos yaratmayı isteyen bu kötü ve ahlaksız şeytanlara seyirci kaldınız.

Öğrenci:Sona doğru yaklaşırken, daha gayretli olmamız gerekiyor, ama bazı uygulayıcılar hala -çeşitli derecelerde hastalık karması dahil olmak üzere- çok fazla engelleme yaşıyor ve bu da üç şeyi yapmalarını zorlaştırıyor. Bu uygulayıcılara nasıl yardımcı olabiliriz?

Shifu:Gerçekten de eski güçler, Dafa uygulayıcılarının uygulama ortamının baştan sona sakin ve olaysız olmasına izin vermeyecektir. Bazı bölgelerdeki Dafa uygulayıcılarının belirli bir takıntısı olduğunu gördüklerinde, herkesin görmesi için bir şey yapacaklardır ve bu size uygulama yaptırmak içindir. Bu yüzden tepkinize bir bakın: düşünceleriniz doğru mu ya da insani mi? Başından beri, eski güçler böyle şeyler yapıyordu. Bazı uygulayıcılar, uzun süre takıntılara sahiptiler ve bunları fark etmediler. Hatta yürekten kendileri üzerine düşünüp. kendilerini dikkatle irdelemediler çünkü belki de toplumu bilinçlendirmekle veya diğer Dafa olaylarıyla meşguller. Ve o zaman, bu mesele ciddileştiğinde, problemler ortaya çıkar ve eski güçler, işin arkasını bırakmaz. Bu nedenle gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Kötülük ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, hiçbir hatanız yoksa size dokunmaya cesaret edemez.

Öğrenci:Zhuan Falun'un basılı versiyonunda, ekte Fa'nın bir paragrafı var, "Yüzeyde, Zhuan Falun dil açısından zarif değildir. Hatta modern gramer kurallarına da uymuyor olabilir..." diye. Bazı uygulayıcılar bunun, Zhuan Falun'un içeriğinin bir parçası olmadığını ve bu nedenle, Fa çalışması sırasında okunmasının gerekli olmadığını düşünüyor. Diğer öğrenciler ise bunun Fa olduğunu ve bunun Dafa kitabında olduğu için okunması gerektiğine inanıyor.

Shifu:Grup içinde okuduğunuzda o paragrafı okumanız gerekmez. O paragraf benim tarafımdan yazılmıştır, ancak okumak zorunda değilsiniz. Fa çalışması sırasında okumanız gerekmez. Bunu burada söylüyorum, bir sorun değildir. (Alkış)

Öğrenci:"Shifu ile dünyaya gel ve bin yıl kral ol" sözüyle ne kastedilmektedir?

Shifu:O bin yıl çoktan geçti. Siz geçmiş tarihte bir kraldınız, ancak bunu bilmiyorsunuz. Bazı insanlar tarih boyunca hep krallardı ve reenkarne olduktan sonra yine krallardı. Dafa uygulayıcıları, size şunu söyleyeyim, burada oturanlar, geçmişte bir zamanlar on bin krallık dünyada var oldu. Dünya ile ilgili bir Çin sözü vardır: Uzun zaman ayrılmış olanlar birleşecektir ve uzun zaman birleşmiş olanlar ayrılacaktır. Bir başka deyişle, büyük krallıklar halinde birleşeceklerdir ve belli bir süre sonra, tekrar küçük krallıklara bölüneceklerdir. Bir zamanlar, on bin kadar krallık bile var oldu. Her neyse, çok fazla krallar vardı, bir devrin ardından başka bir devir ardına krallar vardı. Ancak tüm krallar Dafa uygulayıcılarıydı -orası kesin. (Alkış)

Öğrenci:Genç Dafa öğrencileri, Dafa ile ilgili işlerle aile ve ebeveynler arasındaki ilişkilerin ortasını nasıl bulmalıdır? Toplum ve aileyle ilgili fikirlerden kaynaklanan pek çok engelleme ve baskı var. Eğer genç uygulayıcılar, üniversite diplomasi alma ve sonrasında bir işe girme gibi sıradan insanların yoluna devam etmemeyi seçerse, ebeveynleri buna katılmayacaktır.

Shifu:Sıradan insan toplumunda xiulian uyguluyorken, aşırı hiçbir şey yapmayın; ayrıca toplumun yapılarıyla ilgili olarak sıradan insanlarla olan ilişkileri kolaylıkla iyi bir şekilde halledebilirsiniz. Eğer akademik bir dereceye devam etmek istiyorsanız, o zaman işe koyulun ve bunu yapın. Sıradan insan toplumundaki tüm yaşam şekilleri sizin uygulama ortamlarınızdır. Kapılar bu kadar açıktır. Toplumdaki farklı yaşam şekilleri uygulamanız için ortamlardır. Sonuçta, bu Fa muazzamdır! Ama çok büyük değil mi, diye düşünebilirsiniz Hayır. Kozmos bundan daha da büyüktür. İnsanlık bir bütün olarak çok büyük değildir. Bir zamanlar semalarda kral olan ve bu yere xiulian uygulamak için gelen çok fazla sayıda Dafa uygulayıcısı var -bu yer, gerçekten, çok küçüktür.

Öğrenci:Günümüzde Çin'deki Dafa uygulayıcıları, kayıtlı mesajlar gönderme yöntemiyle cep telefonlarını kullanarak birçok insanı kurtarıyor. Fakat bazı uygulayıcılar telefonlarına dayanıyor ve insanlara yüz yüze gerçeği açıklamaya cesaret edemiyor. Bazıları sesli mesaj kayıtlarını dikkatle dinlemiyor. Bazıları aynı numarayı defalarca arıyor ve bu, mesajları alanları sinirlendiriyor. Eski güçler bundan istifade ediyor; telefon kartlarının kıtlığını gördük ve fiyatları da artıyor. Ve bazı uygulayıcılar, telefon kartlarının kıtlığı nedeniyle cep telefonlarını kullanamıyor. Bu, bir kaynak israfıdır.

Shifu:Gerçeği açıkladığınızda, kullandığınız metot ne olursa olsun, insanları kurtarıyorsunuz. Ancak yalnızca bir metoda dayanmamalısınız. Veya gerçeği yüz yüze açıklamaya cesaret edemediğiniz durum gerçekten varsa, bu korku takıntısıdır ve bu nedenle, bu sorunlar ortaya çıkmıştır. Ne yapılmalı? Bence Shifu'nun size fazla şey söylemesine ihtiyacınız yok. Bu soruyu okuduğum anda, ne yapmanız gerektiğini biliyordunuz. Daha iyi yapmaya çalışın.

Öğrenci:Shen Yun'un tanıtımı ana akım toplumu hedef alır. Bu gruba ait insanlar, genellikle kültür ve sanatta daha başarılıdır ve hem geleneklerin arkasındaki hem de toplumu doğru yollara ve de örf ve adet hukukuna yönlendiren ana güçtür. (Shifu: Bu doğru.) Ancak bu yıl, Shen Yun'un farklı bölgelerde tanıtılması için kullanılan bir çok yöntem, ana akım toplumun zihniyetinden belirgin bir şekilde farklılık göstermektedir. Batı'daki insanlardan çoktan olumsuz geribildirim aldık. Bazı bölgelerdeki uygulayıcılar, Shen Yun'un tanıtım malzemelerinin tasarım ve metinlerini -kendi anlayış ve zevklerine dayalı olarak- değiştirerek Shen Yun'un, lüks segment bir marka olarak, imajını zedeliyorlar. Bazı metinler, İngilizce hatalar ve Çingilizce (Çince tarzı İngilizce) ifadelerle doluydu. Bazı kişiler, satışları artırmak için sürekli indirim teklif etti, hatta tebdilen indirim yaptı. Bazıları, materyalleri verdiklerinde agresif davrandılar ve seçtikleri yerleri düşünmediler -hatta kirli ve köhne yerlere bile gittiler. Bu tarz yöntemler, bazı Batılıların, Shen Yun'un Çin'den veya Çin Mahallesinden geldiğini düşünmelerine sebep oldu. Shen Yun materyallerinde değişiklikler yapan öğrenciler, başkalarına bunu Shen Yun Ofisi'nden gizli tutmaları gerektiğini bile hatırlattı. Tasarımlar ve promosyonlar, kalite kontrolü için, merkezi olarak yönetilmeli midir?

Shifu:Shen Yun Ofis'inde kim sorumlu? Bu, Shen Yun'u temsil eder. Shen Yun toplantısında, Shen Yun materyallerini gelişigüzel değiştirmeye izin verilmediğini zaten söyledim. Herkese şunu söyleyeyim, materyal ve reklam panosu için kullanılan görüntüyü seçen benim. Ve onları Shen Yun tasarımcıları, Shen Yun Ofisindeki tasarımcılar, tasarlar. Tasarımları hazır olduğunda, yaptıklarına bakarım ve kabul etmezsem, değişiklik yaparlar. Dizaynlar tamamlandığında, o zaman yayımlanacaklardır. Shen Yun'un materyallerinde değişiklik yaparsanız, bu, sıradan insan toplumundaki bir kanun ihlalidir. En azından, uygulayıcılar olarak, Shifu'nun karar verdiği şeyleri gelişigüzel değiştiremezsiniz, öyle değil mi? (Alkış) Ayrıca reklamlar, geleneksel konseptler kullanılarak tasarlanmıştır. Hem renkler hem de görüntü kompozisyonu geleneklere bağlıdır -bu, bugünün insanlarının yapamayacakları bir şeydir. Ama sizin yaptığınız şeyler, ne sanatsal değere sahiptir ne de geleneksel sanat ve renk anlayışına sahiptir. Bunların birçoğu bana oldukça zevksiz geldi ve bu nedenle Shen Yun'un itibarına zarar veriyorlar. Ve kullanılan İngilizce bile, insanların anlamayacakları Çingilizce tarzında ve kullanılan kelimelerde sıklıkla hatalar var. Ve bazı durumlarda, metin, "Shen Yun" sözcüklerinden bile daha büyük. Her hâlükârda, oldukça tuhaf görünüyorlar. Üstelik, reklamcılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz, ama yine de kendinizin düşündüğü şekilde hareket ediyorsunuz. Bu bir problemdir. Bu konuyu önceden konuştum. Dünkü Shen Yun toplantısında, özellikle bu sorundan bahsettim. Buna dikkat edin.

Diğer bir konu ise Shifu'nun bu gösteriyi ana akım toplumu hedef almak için oluşturmuş olmasıdır. Ama sizin yaptığınız şeyler, Shifu'nun yaptıklarına hep aykırıdır. Shifu doğuya gitmek istiyor, ama siz hep batıya gidiyorsunuz. Örneğin, ben Shen Yun'un ana akım toplumuyla başlamasını ve kendisini ilk önce, toplumun üst sınıfında, yol açarak kurmasını istiyorum. İnsanları kurtarmak için orada bir kapı açmak istiyoruz, ancak o zaman tüm toplum üzerinde etkili olabiliriz. Siz bu yaptıklarınızla, Shifu'nun fikirlerini takip etmeyi hiç beceremiyorsunuz. Bunun yerine, kendiniz nasıl yapılması gerektiğini düşünüyorsanız, öyle yapıyorsunuz. Nereye gidersem gideyim, zengin ve lüks semtlerin etrafına bir göz atıyorum ve çoğu zaman orada Shen Yun reklamları görmüyorum. Ama Çin Mahallesi'ne gittiğimde, her yer Shen Yun posterleriyle sıvalı. Bazı reklamlar, çok düşük yaşam standartlarına sahip toplulukları hedef aldı. Bu, paranın boşuna harcanması ve boşu boşuna sokağa atılmasıdır.

Hatırlıyorum da Shen Yun, Radio City'de bir kaç yıl performans sergiledi. Bazen Shen Yun -her gösteride yaklaşık altı bin izleyiciyle birlikte- aralıksız yarım ay boyunca performans gösterdi. Fakat sattığımız biletler 5$, 10$ veya 15$'a mal oldu. En yüksek bilet fiyatı 25 dolardı. Shen Yun'un birkaç yıl boyunca New York'ta bir etkisi bile olmadı. O seyircilerden bazıları, gösteri sırasında heyecan verici bir şeyler gördüklerinde ıslık çalıp, tezahürat yaptılar. Ve gösteri sona erdiğinde iyice güldüler -hepsi o kadar. Hatta bazı insanlar, nasıl olur da bu Çin gösterisinde aslan dansı olmaz, diye sordular. Sanatsal değerlendirmelerinde bu düzeydeydiler. Gösteri hiçbir amaca hizmet etmedi. Bu nedenle, kendimizi ana akım toplumunda kurmalıyız. Yaptıklarınız, Shifu'nun yapmak istediklerine her zaman ayak uyduramadığından dolayı tabii ki bilet satışlarınız da iyi gitmiyor.

Aynısı, röportaj yaptığınızda, medya muhabirleri için de geçerlidir. Bu, defalarca söylediğim bir şeydir. Ben, ana akım toplumunu hedefliyorum, bu nedenle ana akım toplumuna ait insanlarla röportaj yapmalısınız. Fakat televizyon programlarınızdaki röportajlarda yer alan insanlar, ana akım toplumundan değil -tersine, toplumun daha düşük sınıfına aitler. Onlar, bizim yaptığımız şeyle uyumlu değillerdir. Burada kimseye karşı ayrımcılık yapmıyorum. Ben, ana akım toplumu hedefleyerek, insanları kurtarmanın kapılarını açmak istiyorum -ben bütün insanları kurtarmak istiyorum! Yalnızca ana akım toplumunun kapıları açık olduğunda, tüm toplum üzerinde etkili olabiliriz. Az önce, Radio City'de olduğumuz zaman, her biri beş dolar değerinde bilet sattığımızı söyledim. Birkaç yıl boyunca, altı bin kişilik bir sahnede gösteri sergiledik. Bazen aralıksız yarım ay boyunca performans gösterdik. Fakat çok fazla etkisi yoktu. New York'ta dikkatleri üzerimize bile çekemedik. Ancak, gösteri merkezini Lincoln Center olarak değiştirir değiştirmez bilet fiyatları yükseldi, fakat daha fazla insan gelmeye başladı. New York'un her yerinde etkili olmamız için sadece iki şov yetti. Otobüslerde ve metroda insanlar Shen Yun hakkında konuşuyordu. Durum hemen değişti.

Öğrenci:Çin'den gelen Dafa uygulayıcılarının, yurt dışına ya da Tayvan'a -Shen Yun'u izlemek ya da Fa konferanslarına katılmak için- gitmelerini organize etmek uygun mudur? Bu durum, bu dönem içerisinde Shifu'nun düzenlediği xiulian uygulama yollarını engeller mi? Pekin'deki Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya selamlarını gönderiyor!

Shifu:Ben de bunu yapmaktan vazgeçirilemeyen bazı insanlar olduğunu duymuştum. Uygulayıcıları, göstere göstere, bunu yapmaya yönlendiriyorlar ve emniyete hiç önem vermiyorlar. Çin'in dışındaki uygulayıcılar bu konuyu duyduğunda, bu kişilerin, ÇKP için casusluk yaptığını ve uygulayıcıların kimliklerini toplumda kasten açığa vurduklarını düşünüyorlar. Elbette buraya girmeleri için, Fa konferanslarına katılmalarını düzenleyen diğer uygulayıcılar da var. Böyle kişiler de vardır. Her ne kadar ben bunu böyle görmüyorsam da, yurtdışındaki uygulayıcılar görüyor çünkü bu özel bir dönem. Emniyeti çok az önemsiyorsunuz. Bunun nedeni uygulamanızda Fa'yı anlamaktan saptığınızdan mı kaynaklanıyor? Bunun nedeni bir çeşit gösteriş takıntısıyla hareket edip, uygulayıcıların güvenliğini önemsememeniz mi? Yurtdışındaki uygulayıcılar, bunun gibi kişilerin Fa'dan sapmış bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyor. Bence bu böyle değil, öyle değil mi?

Öğrenci:Elli sekiz ülke ve bölgeden on binin üzerinde Dafa uygulayıcısı, muhteşem Shifu'muza selamlarını sunuyor! Merhametli kurtarışınız için teşekkür ederiz Shifu! Heshi. (Coşkulu alkış)

Shifu:Soruları burada durdurayım. Fa konferansında paylaşılan deneyimler ile düşünceler ve de burada birbirinizden öğrendiğiniz şeyler, sizin gelişmenize yardımcı olduğu için, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepiniz Shifu'yu görmek istediniz, bu yüzden buradayken gelip, sizin için bazı sorularınızı cevaplamam gerektiğini hissettim. Ancak çok fazla şey söyleyemem. Eğer olayları çok net, çok kapsamlı ya da çok spesifik olarak anlatıp ortaya koyarsam, eski güçler buna müsamaha etmeyecektir. Xiulian uygulama yolculuğunuzu daha da zorlaştırmak istemiyorum. Sonuçta zulüm çok şiddetli. Yani olayları ne kadar net bir şekilde anlatırsam, sizin için o kadar zorlaşır. Sizin için yolunuzu yürüyemem. Kendi yolunuzu kendiniz yürümelisiniz. 20 Temmuz 1999'dan bu yana, bunun üstesinden gelen Dafa uygulayıcıları kendilerine değer vermelidir. Gerçekten olağanüstüsünüz ve hatta Tanrılar bile size değer veriyorlar. Umarım önümüzdeki yolda iyi iş çıkartacaksınızdır. Henüz iyi yapmamış olanlar, özellikle dikkatli olmalı ve hâlâ sahip oldukları bu zamanın değerini bilmelidir. Hepinize teşekkür ederim! (Bütün öğrenciler coşkuyla alkışlıyor.)