2019 New York Fa Konferasında Fa'nın Öğretilmesi

(Li Hongzhi,17 Mayıs,2019)


Günaydın !

(Uygulayıcılar; Günaydın Shifu!)

Bugünlerde senede bir defa Fa konferansı yapıyoruz ve bazılarınız Çin'de dahil olmak üzere oldukça uzaklardan geldiniz, bu nedenle masraflar çok fazla oluyor. Yıllık konferanslarımız için onlarca milyonu seyahate, yemeğe ve konaklamaya harcıyorsunuz çünkü konferansları uygulamınızda gelişmek ve birbirinizin deneyimlerinden birşeyler öğrenmek için bir fırsat olarak görüyorsunuz. Bu, uygulayıcıların kendi manevi gelişimlerini (xiulian) ciddiye aldıklarını gösterir. Dafa uygulayıcıları üç işi iyi yapmalıdır. Fakat kendinizi iyi geliştiremezseniz, yapamazsınız. Elbette, bazılarınızın konferansları beni görmek için bir şans olarak gördüğünün de farkındayım. Ancak, her durumda, Fa'nın sizin için orada olduğunu ve ruhsal gelişiminizde size rehberlik edebileceğini hatırlamanız gerekir.

Bu sıradan dünyanın bir parçasıyken bu düzene uygun bir yaşam sürüyorum ve bazı şeyleri insanlar gibi yapmak zorundayım. Pek çok insan işi, kutsal yollarla ele alınamaz. Bu yüzden sizden her şeyi Fa'nın öğretilerine göre yapmanızı istiyorum. Dafa uygulayıcılarının bu noktaya gelmesini mümkün kılan Fa'dır. Bugünkü konferans gibi, Fa işlerini takip ederek, ruhsal gelişiminiz de bugün olması gerektiği yerdedir. Demek istediğim, eğer Fa olmasaydı, bugün bulunduğunuz yerde olamazdınız. Dolayısıyla, bir Dafa uygulayıcısı olarak xiulian uygulamanız daima her şeyden önce gelir ve bu özellikle, son aşamada böyledir.

Ve son aşamadan bahsedersek, siz kendiniz bizzat bu dünyadaki değişikliklerin, daha büyük kozmik değişimlere paralel olarak gerçekleştiğini gördünüz. Örneğin, şeytanın Dafa uygulayıcılarına yönelik zulmü çıkmaza girdi ve artık kendini zorlukla koruyabiliyor; sadece zulmün makineleri çalışabiliyor. Ama az önce belirttiğim gibi, bu son aşamaya geldikten sonra, yapmamız gerekenleri daha da iyi yapmalıyız, çünkü işler sona doğru daha kritik bir hale geldi. Koşulların çok zor olduğu ve olayların çok kötü olduğu önceki günlerde iyi olmayı başardınız, bu nedenle şu son aşamada şimdi daha iyisini yapmamanız için hiçbir neden yok. Zulüm ilk başladığında, dünya medyası Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yönetilen medyadan bile yanıltıcı haberler yayınlıyordu ve insanların gerçekte neler olup bittiğini anlamaları zor oluyordu. Ancak, bu zor şartlarda bile, dünyanın dört bir yanındaki Dafa uygulayıcıları gerçeği onlara açıklayarak insanların görüşlerini değiştirmeyi başardı ve bu zorlukların üstesinden geldi.Şimdi, sona yaklaştığımız bu dönemde başardığınız her şeyin kıymetini bilmeli, kesinlikle uygulamanızda gevşememelisiniz.

Çin'deki birçok Dafa uygulayıcısının, insan ilişkilerinin, davranışlarının ve düşünce tarzlarının çarpıtıldığı oradaki toplumdan etkilenmemesinin zor olduğunu gözlemledim ve gördüm. Her ne kadar Dafa uygulayıcılarının Dafa'yı takip etmeleri gerekiyorsa da, bulundukları toplumda her şey çarptırılmış durumda olduğu için evlerinden çıkar çıkmaz sıradan dünyadaki insanların etkileşim şekline maruz kalıyorlar. Ve bu yüzden ona (bu toplum şekline) uyum sağlıyor ve zamanla, davranış biçimleri de o topluma benziyor, hatta düşünme şekillerine ve yaşam biçimlerine de alışmaya başlıyorlar, toplumda olanları olduğu gibi kabul ediyorlar. Bu yüzden, Çin'den yurtdışına giden birçok kişi orada insanların ne kadar yalın ve basit olduklarını, konuşurken ve bir şeyler yaparken ne kadar sakin olduklarını görünce çok şaşırıyorlar.Buna karşın, Çinliler olayları aşırı derecede radikal bir şekilde ele alırlar, olayları çığrından çıkarırlar. Bu onların psikolojisidir. Ama, insanlar böyle olmak zorunda değildir. Öyleyse, bu tür bir düşünce veya davranışı Çin sınırlarının ötesine getirirseniz, insanlar sizden uzaklaşırlar.

Çinliler her zaman başkalarına karşı anlaşılmaz davranıyormuş gibi görünürler ve insanlar Çinlilerin neden böyle olduğunu merak ederler. Aslında, bu şeytani ÇKP'nin Çin halkının davranış ve karakterini kasıtlı olarak bozmasındandır ve bunu sistematik olarak yapmasından kaynaklanmaktadır. Parti, geleneksel kültürleri, ahlakı ve evrensel değerleri uzaklaştırdı. Çin'in elinde kalan tek şey aşırı komünist şeyler ki bu da elbette farklı bir şey. İnsanlar ancak yurt dışında uzun süre yaşadıktan sonra düzelmeye başlıyorlar.

Çin'den bazı uygulayıcılar şu anda başka ülkelerde yaşıyorlar ve Çin'in ortamında iyi iş çıkarmamış olabilirler. Öyleyse, bu uygulayıcılar kendilerini iyi geliştirmeli ve yeni ortamlarında yapmaları gerekeni iyi şekilde yapmalılar. Aşırılığa kaçan şeyler yapmayın, aksi takdirde Dafa uygulayıcılarını bulundukları çevrede muhtemelen rahatsız edersiniz. Çin dışındaki insanların genellikle insanların arkalarından konuşmadıklarını bilirsiniz. Birçok insan evrensel değerleri, basit ve dürüst düşünme şeklini ve davranışları benimsemiştir, iyi insanlar olmaya ve başkalarına iyi davranmaya çalışırlar. Normalde, bazı Çinlilerin yaptığı gibi, kendi menfaatleri için başkalarını baltalamaya çalışmazlar. Bu yüzden, Çin'de oluşturmuş olduğunuz şeyleri ve birçok alışkanlığı şu an yurtdışında olduğunuzdan dolayı değiştirmek zorundasınız. Bundan bahsediyorum çünkü gittikçe daha fazla sayıda uygulayıcı Çin'den geliyor ve diğer ülkelerde yaşayan Dafa uygulayıcılarına saygısızlık ediyorlar; şimdi bile çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu yüzden, bunlara dikkat etmeniz için daha fazla sebebiniz var.

Bunu fark etmemiş olabilirsiniz, ama ilk günlerde, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm fazlasıyla üzücüydü ve Çin'deki, halini de biliyorsunuz, şiddet görmemelerine rağmen dünyanın her yerinde ki Dafa uygulayıcıları için de çok zordu. Dünyanın dört bir yanındaki medyanın şeytani ÇKP'nin medyasının aldatıcı propagandalar yaymasından kaynaklanan baskı, önyargı ve yanlış anlamalar vardı. O zamanlar kimse gerçeği bilmiyordu. O sırada Çin dışında sınırlı sayıda Dafa uygulayıcısı vardı, fakat onlar etkili oldular. Kendi medyalarını oluşturdular, hükümete, medyaya vb. gerçekleri açıkladılar. Bu şekilde farkındalığı arttırmak için birçok site kurdular. Bu çabalarla, Çin dışındaki durumu tersine çevirmeyi başardılar ve insanların, o hain partinin medyasının Dafa uygulayıcıları hakkındaki yalanlarını ve yanlış algılarını düzelttiler. Bu olağanüstüydü. Bugün sahip olduğumuz şartları elde etmemiz kolay olmadı ve buna sahip olmaları gerçekten onlar için çok değerli. Bu yüzden Çin'den gelen, düşünceleri ve eylemleri komünist nitelikler tarafından lekelenmiş, buradaki duruma zarar veren uygulayıcıları görmek istemiyorum. Bunu söylüyorum, çünkü uygulayıcı olmayan birçok Çinli diğer ülkelerdeki insanlarda kötü bir izlenim bırakıyorlar. Davranışları gerçekten utanç verici ve Çin halkının kötü görünmesine neden oluyorlar. Böyle olmayın. Ruhsal olarak gelişmeyi amaçlayan biri olarak, eksikliklerinizin farkında olmalısınız. Bu sadece Çinli insanların imajıyla ilgili değildir. Bundan çok daha büyük, çünkü omuzladığımız sorumluluk dünyadaki herkesi kurtarmaktır. Bu yüzden düşüncelerinizi ve davranışlarınızı değiştirmelisiniz.

Çin dışındaki insanların saf olduğunu düşünmeyin. Düşünceleri nispeten basittir, aslında zihinleri ne kadar basit ise, neyin ne olduğunu o kadar daha iyi görebilirler. Bu insanlar olayları sizin yaptığınız gibi ifade etmiyor veya konuşmuyor olabilir, ancak neler olduğunu çok iyi biliyorlar. İnsanoğlu birbirleriyle aynı düşünce yapısına sahiptir ve her biri diğeri gibi zekaya sahiptir. Diğer insanlar daha az akıllı değildir. Çinli olmayan kişiler belli bir düşünce yapısına veya bir şeyleri yapma konusunda belirli sınırlara sahiptirler ve ahlaki standartları vardır, bu yüzden yaptıkları şeyleri bazı anakara Çinlilerinin yaptığı gibi yapmayacaklardır. Çin'deki insanların geliştirdiği aşırılık eğilimi, onların yazdıklarında veya bazı şeylere yaklaşımlarında oldukça belirgindir. Bu tür bir davranış ve düşünme, başkalarının kabul edebileceği bir şey değildir. Şeytani ÇKP'den önce, Çin halkı iyi değerlere sahipti ve gerçekten erdemli olmak için çabalardı. Şeytani ÇKP'nin birbiri ardına kampanya başlatmasının nedeni, Çin halkının çok medeni olmasıydı ve diğerleriyle aynı evrensel değerleri paylaşmasıydı. Dolayısıyla her başarılı kampanya, Çin kültürünü yıkmak, kültürel elitleri yıkmak ve insanları kötü komünist şeylere maruz bırakmak amacını taşıyordu. Sebepleri açıktı: Çin halkının düşüncelerini ve davranışlarını mahvetmekti. Çin'den gittikçe daha fazla Dafa uygulayıcısı yurtdışında yaşamaya başladığından, bu problemler daha belirgin hale geliyor ve bu yüzden bu konuyu ele almak zorunda kaldım. Buna gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor.

Başka bir şey ise, gerçeği duyurmada Dafa uygulayıcıları olarak oluşturduğunuz gerçeği açıklama takımları ve aktiviteleri ile insanları kurtarmada gerçekten büyük bir etkiye sahip olduğunuzdur. Bu harika! Önemli olan yaptıklarınızın büyüklüğü veya ölçüsü değildir. Sonuç önemli, işin içine kalbinizi ne kadar koyduğunuz önemli ve bunları yaparken bir uygulayıcı olarak davranıp davranmadığınız önemli. Çin konsoloslukların, elçiliklerin önünde ve alanlarda farkındalık yaratmak için uzun yıllar emek harcayanlar gerçekten harika! Bunların bir kısmı eski uygulayıcılardır ve diğerleri de bu eski uygulayıcıların bu faaliyetler için "uygun" olduklarını belirtiyorlar. Öyleyse bunu söyleyenlere soralım: genç olmanız harika, ama siz ne yapıyorsunuz? Tüm Dafa uygulayıcıları için mesele, kendinizin ne yaptığıdır.

Bir uygulayıcı bir keresinde bana, "Shifu, ÇKP'yi çökertmek için kaç kişinin partiyi terk etmesi gerekiyor?" diye sordu. (Shifu gülüyor) beş parmağımı tuttum. Bu yüzden "Ah, beş bin kişi ve sonra Parti yıkılacak" diye düşündü. (Gülüşmeler) Çabucak beş bin kişi istifa etti. Sonra da şöyle düşündü, "Huh, bu nasıl olabilir? Shifu beş parmağını kaldırdı. Ah, elli bin demek istedi." Ve çabucak elli bin kişi istifa etti. Sonra "Bu hiç mantıklı değil" diye düşündü. Öyleyse Shifu neden beş parmağını gösterdi? Ah, beş yüz bin demek istedi. "(Shifu gülüyor) Şimdi hem 5 milyon hem de 50 milyon sınırını geçti ve sayı 300 milyondan fazla. Çin'in 1,5 milyardan fazla nüfusu var, bu yüzden beş bin hiç bir şey değildir. (Shifu gülüyor) Aslında, sembolik olarak söylemiştim. Mesele şu ki, yaptığımız şey kritik ve kötü ÇKP'nin manevi gücüne ölümcül bir darbe vurmaktadır. Peki ÇKP şu anda ne alemde? Bütün üyeleri, iktidarda olan birkaç kişi dışında, "Ne zaman çökecek?" diye merak ediyorlar. Ve çöktüğü zaman bir çıkış yolu hazırlamaya çalışıyorlar. Hepsi bunun için hazırlık yapıyor. Paralarını yurt dışına taşımaya, çocuklarını yurtdışına göndermeye ve pasaportlar dahil diğer ülkelerde kendileri için yasal statü kazanmaya çalışıyorlar; parti düşer düşmez gizlice kaçmaya hazırlanıyorlar. Hepsi de sonun yakın olduğunun farkındalar.

Rejimi sürdürmek için birbirlerini kandırıyorlar. Gizli ajanlarının birçoğu şeytani kara kurbağasına hala sadık ve mevcut Parti başkanını kandırıyorlar. Mevcut Çin yönetimi iktidara gelmeden önce bile, yanlış raporlar veriyorlardı ve o zamandan beri de bunu yapmaya devam ediyorlar. Yönetim başka yerlerde neler olup bittiği hakkında çok az şey biliyor ve aldıkları yanıltıcı raporların, şeytani Jiang'dan geldiği konusu hakkında çok az şey biliyor. Politikaları Zhongnanhai genel merkezinin dışına bile çıkamıyor. Parti içinde devam eden kavga zamanla daha yoğunlaştı ve kural tanımıyor. Şu anda mevcut Parti başkanı ne yaparsa yapsın kimseyi memnun edemiyor ve hem demokrasiyi düşünen reformcuların hem de ÇKP taraflarının güvenini kaybetti. Kimse ona gerçekten sadık değil.

Tahmin edebileceğiniz gibi, hain Parti, uzun süre devam edemeyecek. Çünkü ÇKP'nin varlığı ve Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm eski güçlerin Dafa uygulayıcıları için sınamaları anlamına geliyor, değil mi? Çin, Lord Lao'nun maden eritme kazanına benziyor, Dafa uygulayıcılarını eritiyor ve alevler motoru harekete geçiriyor. Sizi insan düşüncesi ve takıntılarından kurtaracak şekilde tasarlanmış, zorlu bir sınav bu. İşkenceye katlanmak zor, elbette, ama ondan gelen şey gerçek altındır. Kötü ÇKP bu süreçte kömür görevi görür ve alev ne kadar sıcaksa bir o kadar canlı görünür. Fakat alev söndükten sonra bir kez daha bakın ve gerçek altının ortaya çıktığını göreceksiniz. Ve hain ÇKP ne olacak? Kül. Sadece bir nefesle bir üfürmeyle - yok olacak. (Alkış) Dafa uygulayıcılarına zulmedildiği zaman insana acı veriyor, ama asıl üzücü olan şey kötü ÇKP'yi destekleyenler - onlar gerçekten üzülecekler. Onlar, uğursuz partinin tarih boyunca işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulacaklar.

Şöyle düşünebilirsiniz, kötü ÇKP'nin liderleri her türlü korkunç suçu işledi ve yine de pek çok şeyin tadını çıkarıyorlar. Yaşamları boyunca her türlü kötülüğü yaptılar, aynı zamanda kendilerine sunulan zevklerin tadını çıkardılar. Ancak mevcut Parti başkanı şunu düşünmelidir: Bu şeytani Partiye hizmet vermeye devam ederseniz, yaptığı tüm suçlardan sorumlu olan aptal siz olacaksınız. Başka bir deyişle, sonunda ÇKP'nin tüm suçlarından sorumlu tutulan kişi o olacaktır. Bence şimdi işlerin nereye varacağını anladınız, değil mi? Çünkü o, kötü ÇKP'nin lideri konumunda. Bazen düşünüyorum, aslında parti başkanı ÇKP'yi kendi gücünü sürdürmek için kullanabileceğini düşünüyor. Daha önce durum böyle idi, ama şimdi? Eskiden Çin'de, biri banyoda yalnızken bile kötü ÇKP'yi eleştirmeye cesaret edemezdi. Gerçekten de öyleydi. Komünizmin kötü ruhu her yerdeydi. Şimdi o ruh yok oldu ve herkes o uğursuz partiyi kötülüyor. Partiyi eleştirmek, neredeyse, insanlar ile birlikte yemek yerken konuşmanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve eğer birisi kötü konuşmuyorsa, diğerleri onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmeye başlar. Şimdiki mevcut durum budur. (Alkış) Bu noktada ÇKP çöküşün eşiğine yaklaşıyor ve siz hala gücünüzü korumak için ona dayanıyorsunuz. Korkunç yanlış bir hesap içinde değil misiniz? ÇKP devam etmek için size dayanıyor, siz ona değil! Bugün iktidardaki kişi basitçe "ÇKP'yi artık istemiyoruz" derse, ÇKP bir gün bile süremez. Ertesi gün çöker. (Alkış) Çünkü herkes o günü bekliyor. (Alkış) İktidardaki kişinin gerçekten aptalca bir şey yaptığını söyleyebilirim.

Fakat durum ne olursa olsun, biz olayları net bir şekilde görüyoruz. Şu an sadece işlerin nasıl göründüğü hakkında konuşuyorum. Bu noktada, Dafa uygulayıcılarını test edebilecek çok az unsur kaldı ve çok az kömür kalıntısı var. Daha fazla gerçek altın elde edilemez. Öyleyse yangının sönmek üzere olduğunu söylemez misiniz? Olmak üzere olan budur. (Coşkulu alkış) Peki bunun hemen ardından ne olacak? Dafa uygulayıcılarının manevi yolculuklarının tamamlanması olacak, değil mi? (Alkış) Bazı Dafa uygulayıcıları, Fa'nın insan dünyasını düzeltmesi döneminde benimle birlikte devam edecek olsalar da, yine de bir sınır çizmemiz gerekiyor. Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları muazzamdır. Ondan sonra olacaklara girmeyeceğim.

Dün gece Dağ'daki bir kutlamada konuştuğumda, eski güçler hakkında sık sık konuştuğumu belirttim. Bu konsept konusunda çoğunlukla netsiniz, ancak eski güçlerin nasıl ortaya çıktığı konusunda tam olarak net değilsiniz. Aslında düşünürseniz, eski güçlerin ortaya çıkmasının tarihi nedenleri var. İnsanlar doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüme maruz kalırken, evren oluşum, durma, yozlaşma ve yıkım sürecinden geçer. Bildiğiniz gibi, bir kişi ergenlikte, on beş, on altı, on yedi veya on sekiz yaşındayken, büyüme sürecindedir; sonra on sekiz, on dokuz ya da yirmili yaşlarda ta ki otuzlu yaşların sonuna kadar, durma sürecindedir; daha sonra kırk civarından başlayarak, gerileme sürecine girer ve kişi bozulmaya başlar. Vücudu çok zavallı bir şekle girdiğinde ve gerçekten zayıfladığında, ölüm noktasına kadar yaşlanmaya devam ettiğinde, bu yıkım sürecidir.

İnsanlar için bu süreç oldukça kısadır, ama bunun evren için ne kadar uzun olduğunun farkında mısınız? Veya daha da büyük boyutlu bir kozmik vücut için ne anlama geliyor? Bunu tarif edecek kelimeleri bulmak için elimden geleni yapacağım. Oluşum aşaması sayısız, sayısız, tarif edilemez şekilde trilyonlarca yıl sürer. Ve kaç tane yaşamın gerçekleştiğini ve nihayetinde trilyonlarca yıl sonunda yok olduğunu bir düşünün. Asla yok olmadıkları için değil; yüksek varlıklar da döngüsel bir süreçten geçer. Ama ne zaman öleceklerini ve ne zaman doğacaklarını bilirler. Sadece önceki anılarını kendileriyle birlikte getirmezler. Aradaki fark, esas olarak yaşamlarının çok uzun olması ve hatta bir noktada yaşamı sıkıcı bulmaya bile başlarlar. Ve bu anlattığım süreçte, yaşamları döngüden geçtikçe varlıklar yenilenir. Ancak bu döngüsel süreçte varlıklar, sadece oluşum aşamasında sayısız trilyonlarca kez doğduklarını anlamazlar. İnsanların saymak için kullandıkları en büyük birim olduğundan, dolayı bu süreci "trilyonlar" olarak tarif ediyorum; yi (100 milyon) bir birim olarak kullanmak yeterli olmaz; çünkü sayısız trilyonlardan bahsediyoruz. Bu sayı, yüksek varlıklar için bile kavranılamaz kadar çok ve insanlar için çok daha fazladır. Evrendeki zaman süreci olağanüstü derecede uzundur.

Sonra en uzun süreç olan Durağanlık aşaması vardır. Tarif etmek için birçok trilyon kullanılsa bile, bu aşamanın inanılmaz uzunluğu ve süresini tarif etmenin bir yolu yoktur. Kozmosta, doğrudan kozmosun oluşumu, duruşu, yozlaşması ve yıkımı, hatta sadece oluşumundan durma sürecine kadar var olabilecek tek bir yaşam yoktur. Hatta kozmostaki en yüksek varlıklar bile; en en yüksekleri bile buna dahildir. İnsan vücudunun metabolik sürecinde kişinin orijinal hücrelerinin değişime uğraması gibidir. Bu bayrak yarışı benzeri bir şekilde devam eder ve bu tüm yaşamlar için böyledir. Bu aşamalar çok büyük ve uzun olduğundan, Durağanlık aşamasında olan bir varlığa Oluşum aşamasının nasıl bir şey olduğunu sorarsanız, onu hayal etmeye çalışsa bile, hiçbir fikri yoktur

Dejenerasyon dönemine gelindiğinde, bu da uzun bir süreç, olağanüstü bir zaman sürecidir - sayısız trilyonlarca yıl sürer. Sayı, buradaki boşluğa nüfuz eden parçacıkların sayısı kadardır - sadece havada kaç tane parçacık olduğunu bir düşünün! Dejenerasyon aşamasında çok yüksek seviyelerin varlıklarına, Durağanlık aşamasındaki varlıkların nasıl olduğunu sorsanız, kesinlikle hiç bir fikirleri yoktur. Ve neden yoktur? Çünkü, kozmosun yolu bile bu süreç boyunca çarpıklaşmıştır - doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm - ya da oluşum, durma, yozlaşma ve yıkım süreçleri sırasında her şey durmaksızın değişmektedir.

İmha aşamasına gelindiğinde, o da yine çok uzun bir süreçtir ve tam olarak yok olmaya doğru giden şeylerle son bulur. Bu süre de sayısız trilyonlarca yıl olarak betimlenir. Ve bu aşamada hala daha büyük, daha büyük ve daha büyük tanrıların yanı sıra her alemin egemenleri ve lordları ile sayısız tanrıların boyutları var. Onlara da kozmosun ilk ve orta dönemlerinde nasıl bir şey olduğunu sorduğunuzu farz edin, hiçbir fikirleri yoktur.

Öyleyse Fa-düzeltmemde eski güçleri ne ortaya çıkardı? Fa'yı oluşum ve durağanlık, bozulma, tahribat, imha döngüsünün başlangıç aşamasına kadar düzeltip eski haline getirmeseydim, kesinlikle Fa-düzeltmesi olarak kabul edilemezdi. (Alkış) Ancak, Yıkım evresindeki tanrıların hiçbiri bulundukları seviyenin üzerindeki seviyelerde ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değil, çünkü onlar Yıkım evresinin Yüksek varlıklarıdır. Farklı seviyelerin tanrıların alemlerinde farklılıklar olsa da, hiçbir seviye orjinalinde ki standartlarla eşleşemez. Tüm kozmos dejenere oldu ve bu yüzden yıkıma doğru gidiyor. Kesin olarak eski güçleri oluşturan varlıklar Yıkım döneminin varlıklarıydı ve bana şöyle dediler: "Fa'yı bu şekilde düzeltmen işe yaramaz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Başaramayacaksın. Başarılı olman için sana yardım edeceğiz. "Ve böylece yaptıklarını yaptılar. Ama onların standardı nedir? Onlar, Yıkım evresinin tanrıları, kozmosun Yıkım evresinin kralları, peki, benim işime karışıp Fa düzeltmesinde bana yardım etmek isteyen bu tanrılar ne başarabilirlerdi? Onların en yüksek standartları, kozmosun Yıkım evresinin en yüksek standartlarıdır. Öyleyse işler onların istediği şekilde yapılsa, Fa gerçekten düzeltilebilir miydi? Onları takip etseydim, gerçekten Fa düzeltilebilir miydi? Onların standartları kullanılsaydı, her şey oluşumun ilk aşamasındaki haline getirilebilir miydi? Sadece Yıkım aşamasının standartlarına geri döndürülecek ve ilerleme kaydedilmeyecekti. Bu kozmosun en temel standardından ne kadar uzakta olacaktı bir düşünün, yani Oluşum döneminden ne kadar uzakta olacaktı.

Öyleyse, bu yaptıklarını yapmaya nasıl cesaret ettiklerini merak etmiş olabilirsiniz. Aslında, haklı olduklarını düşünüyorlar. Eski güçlerin en üst düzey varlıklarının düşüncesi "Ben tanrıların en büyüğüyüm ve benim bildiğim şey de bu. Benimkinden daha yüksek bir bilgi yok. Gerçek bu." Fakat onlar, kendi standartlarının Yıkım aşamasının standartları olduğunu anlayamıyorlar. Gerçekte, bazı zamanlar Fa'yı öğrettiğimde, Dafa uygulayıcıları bunu anlarken eski güçler anlamıyorlar. Bazı zamanlar onların anlamamış numarası yaptıklarını bile düşündüm. Fakat neden böyle yapıyorlar? Gerçek şu ki insan vücuduna sahip olduğum ve hemen hemen bir insan gibi davrandığım için ve onlarda Yüksek varlıklar gibi davrandıklarından dolayı "Senden daha üstün olamamamız nasıl mümkün olabilir ?" diyorlar. Ve bu onları engelleyen şey oldu! Öğrettiğim Fa, basit ve anlaşılır kelimeler ve ilkelerle ifade edilir ve hiçbir tahmine gerek kalmaz; her şey açıkça ortaya konur. Ancak, Yıkım Çağındaki varlıklar, anlam bulmaya ve anlam çıkarmaya mecbur olmaya alışkındır ve bir şeyin gerçek özünü keşfetmek için çaba sarfedilmesi gerektiğini düşünürler. Ve onların alıştıkları şey bu. Bu yüzden öğrettiğim Fa insanlar için gizemli olmasa da, Fa'nın bu kadar basit olmayacağına inandıkları için aslında onun ne olduğunu göremiyorlar. Böylece çok basit ve açık bir şey onlar için "gizemli" hale dönüşür; gizem eksikliği olursa kafaları karışır. (Shifu gülüyor) Gerçekten böyledir. Artık eski güçlerin nasıl oluştuğunu biliyorsunuz.

Hiçbir canlı varlık gerçekten neyi başarmaya çalıştığımı bilmiyor, çünkü bu dönemin en yüksek tanrılarından hiçbiri kozmosun oluşum sürecinin nasıl bir şey olduğunu veya oluşumun ilk aşamasının nasıl olduğunu bilmiyor. Bundan çok uzaklar ve bu yüzden [ne yaptığımı] anlayamıyorlar. Hatta, "Yapmak istediklerinin nasıl yapılacağını biz bilmiyoruz. Biz yapacaklarımızı kendi bildiğimiz şekilde yapıyoruz" dediler. Ama eğer nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa, neden karışıyorlar? "Başka seçeneğim yok, çünkü üstlerimin bana verdiği talimatlar bu yönde" gibi şeyler söylüyorlar. En sonunda en kötü olanlardan en üstte olanı yakaladığımda, bu varlık, "Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Size yardım ediyorum" dedi. Fakat sayısız yaşam- tüm kozmosda sayısız yaşam mahvoldu.

Dafa uygulayıcıları olarak, öğrettiğim Fa'yı izleyerek uygulama yapmalısınız. Bir keresinde, "Cesaretiniz varsa istediğiniz spiritüel (tanrısal) yüksekliğe ulaşmayı başarabilirsiniz!" demiştim. Xiulian, bildiğiniz gibi kolay değildir. Karmanızdan kurtulmak zorundasınız, testler ve zorluklardan geçmek zorundasınız ve karakterinizi test eden, çoğu üstesinden gelinmesi çok zor olan - daha büyük testlerden geçmekten bahsetmeye gerek bile yok- zor durumlarla yüzleşmelisiniz. Bunu farkeden insanlar bunu korkutucu buluyorlar. Bu zor. Gerçekten çok zor! Bununla birlikte, karşılaştığınız kişiler arası anlaşmazlıklar ne kadar kötü olsa da, "Vay, bu benim gelişmeme yardımcı olabilir" gibi, düşünerek yine de olaylara pozitif bakmalısınız. Ve siz ile diğerleri arasında sorunlar ortaya çıktığında, kimin suçlu olduğu önemli değildir: işe içinize bakarak başlayın. Eğer bir uygulayıcı bu alışkanlığı oluşturmayı başaramazsa, insanların normalde yaptıklarının tersini yapamıyorsa, o zaman sürekli olarak, en azından bu konuda, insan seviyesinde sıkışıp kalacaktır.

Bazen başkalarıyla sürtüşme ortaya çıktığında sakin olamazsınız, ama sonra sakinleşip üzerinde düşünür ve "Ben spiritüel bir uygulama yapıyorum. Böyle olmam yanlış ve bu testi geçemedim". Bildiğiniz gibi bu kesinlikle bir testti. Bunun nedeni, sizlere öğrettiğim gibi, xiulian uygulamasının bir parçası olduğunuzda hayatta yaşadığınız her şeyin bir nedeni vardır ve bunların hepsi sizin gelişimiz içindir. Yine de kaç taneniz bunun yerine suçu başka birine atmaya çalışıyorsunuz. Hatta bazen, bu konuda bayağı kurnaz olursunuz. Bazen insanlara bir konuda yardım etmeye çalıştığımda, yüzüme bakarak yalan söylerler ya da sinsice bir şeyi suçlayarak değiştirmeye çalışırlar. Bunu yaparken onları çok eğlenceli buluyorum ama aynı zamanda insanların nasıl bu şekilde olduğunu da anlıyorum. İnsan düşüncesi, sizin tamamen gelişmemiş tarafınızı kontrol etmektedir.

Bu insan dünyasında yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri, uygulamanızdan ödün vermeden sürdürmenize izin veriyorum; normal bir hayat sürebilirsiniz. Ancak, insanlarla ilgili sorunlar yaşadığınızda, bunlar sizin için bir Dafa uygulayıcısı olarak - kendi gelişiminiz veya yapmanız gereken üç işi iyi yaparak diğerleriyle birlikte çalışmanız açısından kritik zamanlardır. Bu durum, spiritüel gelişiminiz için kritiktir. Kendi kendinize yarattığınız sorunlardan dolayı yanlış giden pek çok şey olur ve bu demek oluyor ki yapmanız gerekenleri iyi yapmadınız. Zulmün ilk günlerinde, bazı şeylere insani düşüncelerle baktınız, birbirinizle sürekli çatıştınız ve hatta çileden çıktığınız anlar oldu. Fakat hissettiğiniz öfke ve başkalarıyla çekişmelerin hepsi insani şeylerdi!

Asil ve yüce gönüllü olmalısınız ve başkalarıyla iyi işbirliği yapmalısınız. Bu kimin fikrinin en iyisi olduğu ile ilgili bir şey değil. Birinin fikri mükemmel değilse veya iyi düşünülmüş bir şey değilse, sessizce ve gizli bir şekilde ona yardımcı olacak bir yol bulmalı ve yapılması gereken her şeyin yapılmasına yardımcı olmalısınız! Bu size yüksek varlıkların hayranlığını kazandıracak ve hiçbir şey söylemeden bunu başarmış olacaksınız. Kimin fikri olduğu önemli değil, o süreç boyunca kimin kendini tamamen geliştirdiği önemlidir; Kendisi üzerinde çalışan her kim ise o gelişir. (Alkış) Son aşamaya ulaştığımızı bilmenizi sağlamak için bunu gündeme getiriyorum. Size açık bir şekilde söyleyeyim, zulmü bu yıl (hararetli alkış) yirminci yıldönümünde bitirmeyi planlamıştım. Eski güçlerin işleri biraz değiştirmiş olmasına rağmen, fırının kömürü tükeniyor ve alev artık yeterli değil. Yani bu durum yakında sonuçlanacak. İşte bu, her şeyi iyi yapmanız gerektiğinin sebebidir. Sadece geçen gün, "Bir Dafa uygulayıcısı olma ayrıcalığına sahip olmanın ne demek olduğunu bir düşünün" demiştim. Bu olağanüstü bir kaderdir.

Daha önce arabaya binerken, birileri bazı kişilerin "parçacıklar" ve "moleküller" gibi fizik terimlerini anlamadıklarını belirtti. Pekala, ben sadece insanların bildiği kelimeleri kullanıyorum. Başka ne yapabilirim? Bir şeyi gerçekten [kendi terminolojimle] tanımlasaydım bile, yine fazla farklı olmazdı. Görebildiğimiz gezegenlere, moleküller kadar küçük olabilecekleri bir noktadan bakılsa, tıpkı moleküller gibi olmazlar mıydı? Evrendeki yüksek varlıklar Dünya'ya ve uzaydaki diğer gezegenlere tepeden baktıklarında onları, moleküllerin bize göründüğü gibi görmezler mi? Ve daha büyük varlıkların gözünde, Dünya bize bir atomun göründüğü gibi görünmez mi? Yüksek Yüksek varlıklara bu şeyler, böyle görünür. Uzay boşluğu gezegenler ile doludur, yalnızca sizin görüş alanınızda değillerdir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insan hiçbir zaman evreni tam olarak göremeyecektir, çünkü evrende vizyonu engelleyen her türlü şey vardır. Bu yüzden [sadece daha yüksek bir kutsal varlığın] evreni tüm detaylarıyla görebildiğini söylüyorum. Çünkü insan oğlu hiçbir zaman kozmik bedeni olduğu gibi göremez.

Yani başka bir deyişle, seviye ne olursa olsun, kavram budur. Büyük varlıklar altlarındaki seviyeye baktıklarında, gördükleri küçük parçacıklardır; daha küçük varlıklar üstlerindeki seviyeye baktıklarında, gördükleri gezegenlerdir. Ve atomların üzerinde yaşayan varlıklar, atomları gezegen olarak görmezler mi? Ve moleküller seviyede yaşayan varlıklar Dünya'ya baktığında - vay, çok büyük görünüyor derler. Böylece, her düzlemdeki parçacıklar ve onlardan daha büyük ya da daha küçük parçacıklar arasındaki ilişki budur.Parçacıkların düzlemlerinin seviyelerinde seviyeler vardır ki aralarında Dünya -bu sadece bir parçacıktır- görebildiğimiz Güneş,Samanyolu ve diğer her şey parçacıktır. Bu hemen hemen tüm kozmosun yapısıdır.

Ve bu parçacıklarda insan gözünün parçacık veya gezegen olarak gördüğünden daha fazlası vardır. İnsanların göremediği başka parçacık türleri de vardır. Moleküller, bu boyutta mevcut olsalar da hepsi aynı görünmezler. Çeşitli formlardaki moleküller üzerinde sayısız varlıklar vardır ve hepsi de insanların olduğu bu boyuttadır. Ve moleküller ile birlikte başka biçimlerde var olan parçacıklar da vardır. Yani burası ağzına kadar doludur. İnsanlar ve bu düzlemdeki diğer varlıklar, toprağa gömülmüş gibilerdir; Çağdaş bilim, yalnızca algılayabileceği parçacıkların farkındadır. Sadece bizim için mevcut olan insan bilgisine dahil olan şeyleri açıklıyorum, aslında daha fazlası - çok daha fazlası vardır. Öyleyse burada çok fazla yaşam olduğu için - inanılmaz sayıda - yaşam burada olduğu için, nefes aldığınızda aldığınız havayı oluşturan çok sayıda molekülü içinize çekiyorsunuz ve bu moleküller aynı zamanda gezegenler ise, bir düşünün onların üzerinde kaç tane dünya ve kaç tane canlı varlık vardır. Onlar bir solukta içinize gider ve vücudunuzun içinde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinlere dönüştürülür. (Shifu gülümsüyor)

Bunların hepsi derin şeyleri içerdiğinden ve insanoğlunun bilgisi geçmişte sınırlı olduğundan, yüksek varlıklar hiçbir zaman bunların hiçbirini tartışmadı ya da tartışma yeteneğine sahip değillerdi. İsa, "herkes günah işledi" dedi, ancak "günahın" neyle ilgili olduğunu açıklamadı. Benzer şekilde, bir insanın yaşarken kaçınılmaz olarak karma yarattığını söylemiştim - yemek yiyerek, yaşayarak, bu dünyadaki diğer insanlarla etkileşime girerek, vb. Diyelim ki bu gerçek dünyada yaşarken diğerleriyle yapılan etkileşimlerden kaynaklanan karma yaratmaktan kaçınmak istiyorsunuz ve manastır hayatı sürdürüyorsunuz veya sadece bir duvarın önünde meditasyon yapmaya karar verdiniz diyelim. Ama orada hareket etmeden oturmak bile, hala karma yaratır(Shifu gülümsüyor) , çünkü birçok dünya sadece siz hayatta olduğunuz için değişime uğrar. Fakat durum ne olursa olsun, aynı zamanda, bu insanın makul bir yaşam ortamına sahip olması gerektiği ve varlığınızı sağlayan normal bir yaşam sürerek yaratılan karma için de suçlanmayacağınız bir prensibi açıkladım. Elbette bu tür bir karmadan siz sorumlu tutulamazsınız. Fakat bu durum başka bir sorun içerir ki bu da, bu karma yine de eylemlerden kaynaklanır, bu kesindir. Yeni Ahit'te "herkes günah işledi" ile kastedilen şey buydu. Bu yüzden bazı insanlar, çilelerin yaşamda kaçınılmaz olduğunu ve bir kişi bütün hayatını hastalıksız tamamlarsa, yaşamının sonunda direk cehenneme gider, der. Neden? Bu yaşamdan gelen muazzam derecedeki karmayı hiç bir şekilde ödememiş olur. Sonuçta karma, günahı temsil ediyor ve bu yüzden onu ödemek için cehenneme gitmesi gerekir. Fikir budur.

Bu nedenle, uygulayıcılar olarak, tatsız bir şey yaşadığımızda ya da günlük yaşamımızda ki zorlukların kötü bir şey olduğunu düşünmeyiz. Bazen karma çözülürken, "Ah hayır, hasta oldum" diye düşünebilirsiniz. Soğuk algınlığım var, "Kendimi iyi hissetmiyorum" veya "Acı veriyor" dersiniz. Fakat aslında karmanız azaltılıyor. Daha yeni uygulayıcılar bunu anlayamayabilir ve "Ah," hastalık "kelimesini iyi olmadığım zamanlarda kullanmamalıyım. "Karmam yok oluyor" demeliyim. "Ama fikir bu değil. Gerçekten karman çözülüyor. Xiulian yolculuğunuz iyi tasarlanmıştır ve vücudunuzun hastalanmasına izin verilmez. Gerçekten, hastalanmasına izin verilmez. Bunun sebebi, hiçbir hastalığın sizi istila etmesine izin verilmemesidir; herhangi bir patojen, sahip olduğunuz pozitif enerji tarafından öldürülecektir. Fakat insanlar karma yaratırlar ve bu karma vücudunuzda hastalık şeklinde tezahür eder. Eğer karma burnunuzda tezahür ederse, burnunuz tıkanır veya akar, bu da sizi "Ah, nezle oldum" diye düşünmeye sevk eder (Shifu gülüyor) ,ama o nezle değildir. Eğer karma midenizde tezahür ederse, mideniz ağrır ve "Aman tanrım, yediğim bir şeyden olmalı" diye düşündürür. (Shifu gülüyor) Ama ondan değildir. O ağrıya oraya gönderilen karma neden oldu. Öyleyse neden tüm yerlerin arasında oraya gönderildi? Aslında oraya özel olarak gönderilmez; başka bir yere de gönderilebilirdi. Nerede bir takıntınız varsa oraya gönderilirler ve amacı bu takıntı üzerinde çalışmanıza yardımcı olmaktır.

Örneğin, uygulamaya başlamadan önce, ciddi bir hastalığınızın olduğunu varsayalım bu hastalığınız uygulama yoluyla iyileşir ki bu sizi çok mutlu eder. Fakat zaman zaman "daha önce ciddi bir hastalığım vardı, ama muhtemelen tekrarlanmayacak" şeklinde bir düşünce ortaya çıkabilir. Bu düşüncede yer alan, muhtemelen tekrarlanmayacağı fikridir. Yani, yüzeysel olarak iyi olduğunu düşünüyorsanız bile aslında endişelisinizdir. Eski güçler bunu gördüklerinde bunu size karşı kullanırlar - "Bu nedir?" (Shifu gülümsüyor) Yapacakları bu değil midir? İsa ve Sakyamuni'nin öğrencilerine zulmettikleri zaman da, "uygulamalarında ilerlemelerini sağlamalarına yardımcı olduklarını" iddia ederek, benzer gerekçelere dayandırıyorlardı. Ve sizi hastalık konusunda endişeli görünce karmanızın belirli bir noktaya kadar birikmesini beklerler sonrada eskiden hastalığınızın bulunduğu yere gönderirler. Siz de "Ah hayır, hastalığım geri geldi!" diye düşünebilirsiniz. (Gülüşmeler)

Bir xiulian uygulayıcısı olarak zihniniz bu şekilde test edilecektir. Ve bu gerçekleştiğinde, sizin için gerçek bir sınav olacak ve bu durumu bir uygulayıcı olarak mı yoksa sıradan biri olarak mı ele alıp alamayacağınız ortaya çıkacak. Bunu insani olarak ele alırsanız, eski güçler hastaneye gitmenizin veya bir doktora görünmenizin daha iyi olacağını düşünecektir. Uygulamasında yeterince gayretli olmayan ya da daha yeni uygulayıcılar söz konusu ise, daha başka hususları da dikkate almak zorundayız. Bunun nedeni, bir kişinin düşüncesinin henüz bu seviyeye gelmemiş olmasıdır. Ona " bu hastalık değil" diyerek ısrar etseniz bile, gerçekten ikna olmayacaktır. Onun zihni henüz o seviyeye ulaşmamıştır ve bu yüzden gerçekten de "Bu bir hastalık!" diye inanmaktadır. Bu durumda gerçekten tedavi edilmelidir, çünkü eski güçlerin şakası olmaz. Onlar işlerine bakarlar. Düşünceleri, "Sizin kutsal varlıklar olmanız benim isteğim değil. Bir kez insani düşüncelerinizi görürsem, kesinlikle sizi aşağı düşüreceğim. Şimdi bunun bir hastalık olduğunu söylediğinize göre, gerçekten vücudunuzun bu kısmını X-ışınlarına ve laboratuvar sonuçlarında da öyle göstereceğim."

Uygulayıcılarımızın çoğu bu sebeplerden vefat etti. Ama ne kadar yazık değil mi? Yine de yeterince gayretli olmadıkları için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Bazıları gayretliydi, ancak sadece bir sorun vardı bu da kaygılarını tam olarak ortadan kaldıramadılar. Bu yüzden bu şeyler çok komplikedir. Diğer tüm konularda katılardı fakat bu konuda yetersiz kaldılar. Bildiğiniz gibi, Xiulian uygulamasında kişinin "hiç bir boşluk" bırakmaması gerekir. Bir boşluğunuz varsa, cennete gitmenize izin verirler mi? Olan budur. Her ne kadar eski güçler, Yıkım döneminden doğan varlıklar olsalar da ve standartları düşük olsa da, yine de çeşitli seviyelerin gereklilikleri hala yerindedir ve sizin takıntılarınızdan kurtulmanız gerekmektedir - ya da onların standartlarına göre takıntılarınızdan kurtulmanız lazım. "Standartlarımızı yerine getirmelisiniz" konusunda ısrar edeceklerdir.

Birçok uygulayıcı, Dafa uygulayıcılarının yürüttüğü projelerde sürekli olarak iyi iş çıkardılar ve iki kat çaba gösterdikleri zamanlar da oldu. Fakat aynı zamanda bazılarıda, artık bu kadar baskı olmadığı için, isteksiz olarak iş yapıyor. Fakat hayatları kurtardığınızı bilmelisiniz ve yaptığınız her şey bunun içindir. Yani pes etmemelisiniz. Birçok hayat kendilerini kurtarmanız için sizi bekliyor. Ben, diğer uygulayıcıların yaptığı gibi pek çok etkinliğe katılamayan Minghui.org gibi Dafa projeleri üzerinde çalışan bazı uygulayıcılara hayranım. Dafa uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen diğer etkinliklere veya aktivitelere katılamazlar. Katılsalar bile, neyin üzerinde çalıştıklarını açıklayamazlar, çünkü bu içinde bulunduğumuz zaman benzeri olmayan bir zamandır. Diğerleri de, The Epoch Times gazetesi muhabiri olarak çalışmaktan, NTD'de haber editörlüğü yapmaktan bahsedebilir ve Dafa uygulayıcılarının üstlendiği bu büyük sorumluluklarla birlikte gelen bir gurur duygusu vardır. Ancak bahsettiğim kişiler böyle şeyleri söyleyemezler ve elde ettikleri harika şeyleri bile kendilerine saklamak zorunda kalırlar. Belki sadece bir ya da iki gün, hatta bir ya da iki yıl olsa, bu kadar önemli bir şey olmazdı. Ama yirmi yıl oldu.(Alkışlar) Aslında, Dafa projelerinde veya başka şeylerde sessizce çalışan birçok uygulayıcı var ve hepsi gerçekten olağanüstüdür. Yüksek varlıklar size gerçekten saygı duyuyor. Ben de böyle insanlara çok fazla saygı duyuyorum. (Alkış)

Shen Yun hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi, Shen Yun insanları kurtarmada çok etkilidir bunun olması için, teknik, beceri seviyesi, sanat konularında ve bunun gibi her konuda her alanda lider olmak zorunda ve diğerlerini geçmesi gerekiyordu. Başkalarının sahip olmadığı veya yapamadığı şeyi başarmak zorundaydık. Ve sadece her açıdan diğerlerinden daha iyiyken, daha büyük bir etki yaratabilir ve kitlesel bir seyirci çekebilirdik. Sadece fikir üreterek hiç bir yere gelemezdik.

Shen Yun'un ilk başladığı zaman, bildiğiniz gibi ve daha önce de bahsettiğim gibi, uygulayıcılar o zamanlar birlikte iyi çalışmadılar. İzleyicilerin nasıl tepki verdiğini gözlemledim ve her türlü konuşmayı duydum. Piyeslerin kalitesi o kadar iyi değildi ve bazı izleyiciler "Bu, bu pek iyi değil" gibi şeyler söylediler. Bunu duyduğumda kendimi kötü hissettim. Dafa uygulayıcıları kalplerini bu işe koyuyorlardı. Fakat başka ne yapılabilirdi? Birlikte iyi çalışmasalar bile, yine de çok çalışıyorlardı. Çok çaba sarf ettiler. Böylece daha sonra ben de işe dahil olmaya ve gösterdikleri çabalarda onları yönetmeye, onlara rehberlik etmeye, ve gelişmeleri için onlara yardım etmeye ve ne şekilde ilerleyeceklerini izlemeye karar verdim. Ama şimdi liderlik bende olduğu için, yaptığım şeyi kimse yapamayacağı için bir başkasına teslim etmem mümkün değil.

Shen Yun her açıdan olağanüstüdür. Birçok bakımdan diğer sahne sanatları şirketleri bizim yaptıklarımıza sahip değiller. Onları teknik, kalite standardımız ve operasyonel yaklaşımımız açılarından aşıyoruz. Bununla birlikte, sanatçılarımız spritüel bir hayata öncülük ettiği için yaptıkları iş daha etkili oluyor. Ve neden tüm bunları sağlıyoruz? Çünkü insanları kurtarmak için gereken bu. Ve elbette, bunun gerçekten böyle olmasını da sağlamalıyız. Her bir performansta, katılımcı olan 1000 ya da 2000 kişinin yüzde doksanından fazlası, tamamen değişime uğradı ve birçok şeyi anlamaya başladı. (Alkışlar) Ne tür insanların Dafa uygulayıcıları olduğunu, onların inancının iyi bir inanç olduğunu ve ÇKP'nin neden Dafa uygulayıcılarına zulmettiğini öğreniyorlar. Rejimin tüm yalanları gördükleriyle,tek bir kelimeye gerek bile kalmadan, bir performansla ortaya çıkıyor. (Alkış) İnsanlar, oyunlar hakkında sunucuların verdiği kısa bir bilginin dışında, hiçbir şey söylenmeden her şeyi anlarlar. Her şeyi çok net bir şekilde açıklamak, bu kadar kapsamlı olmak ve bu kadar büyük bir farkındalığı sağlamayı başka yollarla becerebilmek, muazzam bir çaba sarf edilse bile, gerçekten zor olurdu.

Ve bunların hepsi bir seferde başarılıyor. Bazı insanlar gösteriyi gördükten sonra Falun Gong'u öğrenmek istiyor; bazıları ne yaptığımıza dair anlayışlarını ifade ediyor; hatta bazıları sahnedeki gerçek, kutsal ya da cennetsel varlıkları gördüklerini bile paylaşıyorlar. Bu yüzden etki muazzam olmuştur. Altı şirket ve yaklaşık bin beş yüz kişilik bir izleyici kitlesine gösterilen performanslarla, bu yılki turla bir milyon kişiye ulaştı. (Hararetli alkışlar) Bir milyon - bir milyon insan katılım gösterdi. İnsanları kurtarmanın nasıl bir güç olduğunu görebiliyorsunuz. Shen Yun'un etkisi büyümeye devam ediyor ya da sıradan bir ifadeyle, piyasası büyümeye devam ediyor ve talep karşılayabileceğimizi aşıyor. Bu nedenle, bu yıl başka bir şirket kuruyoruz. (Shifu gülümsüyor, coşkulu alkışlar) ÇKP'nin karışması boşuna çıktı. Acınası zulüm makineleri hala çalıştığı için bize sorun çıkarmak için can atıyorlar. Fakat bu noktada hiçbir şeyi başaramayacaklar, çünkü dünya şimdiki zamanda Shen Yun ile tanışmıştır.

Shen Yun, kendi iş modelinde medya tanıtımlarına güvenmedi. Popülerliğimiz çoğunlukla kişilerin tavsiyesinden gelmektedir. Fa'yı [Çin'deki] halka açık bir şekilde öğrettiğimde, bildiğiniz gibi: Uygulamamız tanıtım yoluyla değil, ağızdan ağıza yayılmıştı. Kelime, kişiden kişiye hızlı bir şekilde seyahat etti. Aynısı bugünlerde Shen Yun için de geçerlidir. Shen Yun'un yapım gücü, dünya çapında tanındı; Bu yüzden insanlar onun çok iyi olduğunu düşünüyor. İnsanlar aileleriyle birlikte evde otururken ya da dışarıdaki kişilerle Shen Yun hakkında konuşuyorlar ve bu bir tür kartopu (çığ) etkisine neden oluyor. Arkadaşlarınıza bir şeyin iyi olduğunu söylediğinizde, gerçekten öyle düşündüğünüzü anlarlar. Aynı şey ailenize anlattıklarınız için de geçerlidir. Yani insanlar söylenenlere güveniyor. Reklamlar bu tür bir etki elde edemez. Bu yüzden Shen Yun'u görmek isteyenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Gösterilerin iptal edilmesi gereken bazı durumlarda, bilet satın alanlar ve para iadesi alan kişilerden bazıları gözyaşlarına boğuldu. Peki neden? Bunun nedeni, birçok insanın performansın ne kadar iyi olduğunu bilmesi ve insanlarla bire bir görüşmelerde Shen Yun hakkında şahane övgüler duymasındandır. Ve bazılarının, Shen Yun'un yaptıklarını gerçekten anladıklarını söyledikleri şeylerden anlayabiliriz. Ve son birkaç yılda insanların Shen Yun'un ne yapmaya çalıştığını daha da iyi anladıklarını fark ettik. Yapmak istediğimiz şey de budur.

Tarihte gerçek bir inancı yayan birçok insan zulümden öldü. İnsanların kökleşmiş inançlarına itiraz edildiğinde ya da bir şeyin kendileri için tehdit oluşturduğunu hissettiğinde, insanlar insani yollarla cevap verecektir. Shen Yun, görünüşte sadece bir performans ve onu görmek isteyip istememek kişinin kendisine bağlıdır. Ayrıca ücretsiz de değildir, insanlar onu görmek için para harcamak zorundadır ve hatta bu az bir para da değildir. İnsanlar kendi iradeleriyle geliyorlar ve görmek istemeyenler de bilet almamak konusunda özgürler. Öyleyse sorun olmamalı. Biz sadece bir gösteri düzenliyoruz. Ancak bu, yaşamların dört gözle beklediği bir şeydir. Bu yaklaşımın canlıları kurtarmak için kullanılacağını hiç kimse hayal bile edemezdi. Ama bunun nedeni, dünyanın şu içinde bulunduğu hale gelmesi ve tarihten alınan talihsiz derslerin olmasıdır. Durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları olarak, nedenimiz, insanları kurtarmanın yollarını düşünmeye çalışmaktır.

Söylediğim gibi, ÇKP'nin bizim için sorun çıkarmak üzere kullanabileceği aldatmacalar tükeniyor. Hatta uygulayıcı olarak rol yapmaya ve mantıksız şeyler söylemeye bile başladılar. Bir tiyatro yöneticisi bir keresinde bize ÇKP'nin yazdığı bir mektubu bile gösterdi. Bunu eğlenceli bularak, her türlü sahtekarlığı yaptıklarını ve herkesin bunun farkında olduğunu söyledi. Ve ÇKP'nin insanlara rüşvet vermesi gittikçe zorlaşıyor, çünkü ceplerindeki para azalıyor. Basitçe söylemek gerekirse, parayla bile bizi engelleyemezler. Çünkü insanlar biliyor - Shen Yun'un iyi olduğunu biliyorlar- ve görmek istiyorlar. Bilet satışları iyi gitmiyorsa, neden Çin elçiliğini veya konsolosluğunu aramıyorsunuz diye şaka yapıyorum. (Gülüşmeler) Onlara Shen Yun'un geldiğini ve de harekete geçmeleri gerektiğini söyleyin. (Gülüşmeler) Fikir şu, ÇKP propaganda yapar yapmaz, bir şeyleri bozmaya çalışır çalışmaz ya da bununla ilgili bir makale yayınlar yayınlamaz, vay! Herkes Shen Yun'un geldiğini öğrenir ve aceleyle Shen Yun'u seyretmeye giderler. (Alkış)

Bugün biraz daha zamanımız kaldı, bu yüzden sorularınızı cevaplayacağım. (Alkışlar) Şimdi soru kağıtçıklarını gönderebilirsiniz.


Soru:Dafa yirmi yedi yıldır yayılıyor. Shen Yun'un bu yılki performansının açılış programında, Shifu şöyle dedi: "Bu Dünyaya inerken beni takip edin, Fa insan dünyasını düzeltiyor." Bu, insan dünyasını düzelten Fa'nın yeni bir aşamaya girdiği anlamına mı geliyor?

Shifu:Bir performans elbette sadece bir performanstır. Fakat şu anki duruma bakarak, neredeyse hepiniz Fa'nın insan dünyasını düzeltmek için burada olduğunu anlıyorsunuz. (Alkış) Bu Shen Yun'dan bahsetmek gerekirse, o sahnelendikçe insanlar ne yapacaklarını daha iyi bilecekler. New York'ta bir geçit töreni esnasında dışarıdan seyreden biri "Bu insanlar ne yapıyor?" diye soruyordu. Kalabalığın içinde töreni izleyenlerden birinin ne dediğini biliyor musunuz? Sıradan bir seyirci idi ve "Onlar bu dünyadaki bütün insanları kurtarıyorlar" dedi. (İzleyiciler alkışlıyor)

Soru:Çevre artık eskisinden daha rahat. Bazı öğrenciler için, daha önce olduğu gibi uygulamalarına ve gerçeğin açıklanmasına çok fazla dikkat etmiyorlar ve günlük insanların çalışmalarına veya günlük yaşamlarına çok fazla enerji harcıyorlar. Birbirimizi teşvik etmek ve herkesi gayretli bir durumda tutmak için ne yapmalıyız?

Shifu:Dafa uygulayıcılarının üç işi yapmaları konusu çok net bir şekilde ortaya kondu. Bunların hepsini yaptınız mı? Yapmadınızsa, gidin ve yapın. Gerçeği açıklayan sitelerin yaşlı kadınların patentli uzmanlık alanı olduğunu da düşünmeyin. Ayrıca, istediğiniz sürece, yapmanız gereken çok şey var. Ortamınızda, internette birkaç iyi makale yayınlasanız bile, rolünüzü oynayabilirsiniz. Dafa uygulayıcıları olarak yapmanız gerekenleri yapmalısınız.

Soru:Bu yıl Minghui web sitesi, yirminci yıldönümünü kutladı. Minghui için çalışan Dafa uygulayıcıları, yirmi yıl boyunca Fa düzeltmesi döneminde Shifu'yu takip ettiler ve kendimizi aşırı onurlu ve özel hissediyoruz. Bu süreçte Dafa tarafından huyumuz düzeltildi, saflaştırıldık, iyice bilendik, zorluklar ve dertler arasında bu işleri gerçekleştirdik. İşine kalbini koyan her öğrenci, fedakarlık ettiğimiz şeylere bakınca yaptıklarımızın inanılmaz derecede değerli olduğunu düşünüyor. Son birkaç yılda, Minghui web sitesinin yıllık olarak Dünya Falun Dafa Günü'nde aldığı tebrik kartı sayısı on binden yirmi binin üzerine çıktı. Yeni Yıl ve diğer tatillerde, diğer insanlar tarafından gönderilen tebrik kartlarını sıralamak ve yayınlamakla meşgulüz ve nadiren kendi iyi dileklerimizi ifade etme fırsatını elde ediyoruz. Yirminci yıldönümü vesilesiyle, Shifu'muza merhameti ve kurtuluşumuz için bize böyle kutsal bir misyon verdiği için ve bizi bağışladığı için şükranlarımızı sunmak isteriz (Shifu gülümser, izleyiciler alkışlar).

Yirmi yıl geçti ve bazı personellerimiz şu an seksenli yaşlarda.(Shifu:Gerçekten, yaşlandılar.)Ve başladıklarında genç olanlar şimdi orta yaşlı oldu. Shifu'ya, genç nesil Dafa uygulayıcılarının ne zaman geleceğini ve Minghui'nin görevlerini bizim zamanımızdaki gibi yerine getirme sorumluluğunu ne zaman alacaklarını sormak istiyoruz.

Shifu:Görünüşe göre, gençlerin hepsinin çok yüksek hedefleri var ve akıllarını işlere vermekte zorlanıyorlar. Siz Dafa uygulayıcılarısınız, bu nedenle yaptığınız her şeyi, bir uygulayıcıya yakışır şekilde ciddi ve sorumluluğunuzun farkında olarak yapmalısınız. Geçmişte insanlar dokuz yıl boyunca sıkıntıya maruz kalarak kutsal varlık olmayı başarabiliyorlardı, bu sırada tüm faaliyetlerden kaçınıyorlar, bir duvara dönük olarak meditasyonda oturuyorlar - ve bunun sayesinde kutsal varlık haline geliyorlardı.İnsanları kurtarmak için yaptığımız bazı işler yalnız hissettirse de, en azından birşey yapıyorsunuz. (İzleyiciler alkışlıyor)

Soru:Dafa'da birkaç yıl boyunca uygulama yapıp ve daha sonra Budizm'e geçen öğrenciler var. Gelecekte böyle insanlar için hala fırsatlar olacak mı?

Shifu:Olacak. Bir insan hain partinin tarafına geçmediği sürece, hala bir fırsatı olacak. (Seyirciler alkışlıyor) Söylediğim şey, eğer bir Dafa uygulayıcısıysanız, çok fazla fırsatınız olmayacak. Dafa uygulayıcılarının zamanı çok kısa, çünkü bu bir kez bittiğinde, daha fazla fırsat kalmayacak.

Soru:Öğrenci olduğunu iddia eden birkaç kişi, Dafa uygulayıcılarının Dafa Derneği'ni, Minghui ve bazı projelerimizi günlük insanların yasal yollarına başvurarak dava ve tehdit ettiler.

Shifu:Size söyleyeyim, böyle şeyleri yapanlar, mazeretleri ne olursa olsun, şeytanların yaptığı şeylerle aynı şeyi yapmış oluyorlar! Dafa uygulayıcıları acı çekiyor ve herkes zulme karşı savaşıyor ve insanları kurtarıyor, yine de Dafa uygulayıcıları arasında engellemeler yapıyor ve karışıklığa neden oluyorsunuz. Siz bu günahın ne kadar ciddi olduğunu bilmiyor musunuz? Sıradan insanların kanunları, sıradan insanlar için, onların insani şeylerle başa çıkmaları içindir. Sahip olduğunuz takıntıların üstesinden gelmek, uygulamanızda iyi olmak ve bu takıntılardan kurtulmak yerine kendinize bu kanunları kullanarak mazeretler buluyorsunuz - şeytanların yaptığı şeyleri yapıyorsunuz. Kim olursa olsun, Dafa uygulayıcılarının projelerine, Dafa Derneğine veya herhangi bir kişiyi ya da insanları kurtarmak veya uygulama yapmakla ilgisi olan herhangi bir şeyi dava etmek isteyen kim olursa olsun, hemen durun !! Şansınız azalıyor ve zaman da daralıyor. Ayrıca, neden olduğunuz kayıpları da telafi etmek zorundasınız!! (İzleyiciler alkışlıyor)

Hatta bazı insanlar "imparatora yakın olan kötü bakanları defetmek" gibi şeylerden bahsetti. Ben sıradan bir insan mıyım? Ben sizin Shifu'nuzum. Bilmediğim bir şey var mı? Nasıl idare edileceğini bilmediğim bir şey var mı? Birinden kurtulmak için size ihtiyacım var mı? Buna layık mısınız? Böyle şeyleri nasıl söylersiniz? Sizi ben kurtarıyorum, siz mi beni kurtarmaya çalışıyorsunuz? İnsan bir defa şeytani bir yola girdiğinde, her şeyi söylemeye cesaret eder.

Shifu size bir şans veriyor, acele edin ve derhal neden olduğunuz kötü etkileri düzeltin. Ama fazla zaman yok, o yüzden çabuk olun! Eski güçler çaresizce sizi, kullanıyor, yaptığınız işte mantıksız ve inatçı olmanıza neden oluyor.

Soru:İnsan toplumu muazzam bir veri sistemi geliştiriyor. Çin anakarasında daha fazla güvenlik kamerası kuruluyor. Bunun da ötesinde, yüz tanıma, duruş tanıma vb. var ve bilgi analizinin yaygın kullanımı var. El ilanları dağıtan ve gerçekleri anlatan Dafa uygulayıcıları daha büyük güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya değil mi? Ya da bu konuyu umursamamaları daha mı iyi olur?

Shifu:Dafa uygulayıcılarının Dafa uygulayıcılarına has yolları vardır. Doğru bir şekilde ilerlerseniz, daha az müdahaleye uğrarsınız. Yolunuz boyunca doğru yürüdüğünüz zaman sorun yaşamayacağınızı söylüyorum. İnsan takıntılarıyla bir şeyler yaparsanız, Dafa için bir şeyler yapıyor olsanız da, sorunlarla karşılaşmaktan kaçınmanız zor olacaktır. Ancak bu standartlara ulaşmak ve bunu başarmak gerçekten zor. Böyle bir temele sahip olmaksızın gerçekten zor, bu yüzden sorunla karşılaşacaksınız.

Ama bence, öte yandan, hepiniz dünyanın her yerindeki insanların anakara Çin'de üretilen ürünleri, en kalitesiz ve en kötüsü olarak düşündüğünü biliyorsunuz, değil mi? Bu gözetleme kameralarına gelince, her bin kurulumdan, beş yüzünün bozulduğunu (izleyiciler güler ve alkışlar) duydum, birini tamir ettikleri anda, diğeri bozuluyormuş. Onların yaptıkları şeylerin kaliteleri, ürünleri, insanların inatla bu ürünleri istemeleri gerçeğiyle birlikte - her halükarda, ÇKP ne yaparsa yapsın kötü yapıyor.Dünyada 5G yapmıyorlar mı? Bir süre sonra herkes işlerinin kalitesinin düşük olduğunu anlıyor, bu yüzden böyle yapmaya devam edebilirler mi? Yakında herkes onlardan vazgeçecek. (İzleyiciler alkışlıyor)

Soru:Şiddetli hastalık karmasından muzdarip olan uygulayıcılara, örneğin boyutsal alanlarını derinlemesine paylaşarak ve temizleyerek yardım ettiğimizde, daha sonra, fiziksel veya zihinsel ıstıraplara dayanmak zorunda kalma gibi bazı sıkıntıları deneyimlemekteyiz, ya da diğer boyutlardan komploların hedefi oluyoruz. Bu normal bir fedakarlık olarak mı kabul ediliyor, yoksa bizim yetenek yetersizliğimizden mi oluyor?

Shifu:Dafa uygulayıcılarının zorluklarını aşmalarına yardım etmek bizim sorumluluğumuzdur, yapılması gerekir ve yanlış değildir. Ancak, kişinin kendisi değişmezse, tamamen dış yardıma güveniyorsa, kesinlikle işe yaramayacaktır. Sizin yardımınızla, kişi gittikçe daha doğru hale gelirse ve yapmış olduğunuz dıştan gelen yardımın oynadığı rolle birlikte etkili olabilir. Bu şekilde ilişkilidir.

Soru:Yirmi yıl oldu, denizaşırı öğrenciler arasında bir grup kişi Minghui'nin sıradan insanlar için uygun olmadığı konusunda ısrar ediyor ve bu nedenle Minghui'yi sıradan insanlar arasında yaymayı reddediyor. Denizaşırı öğrenciler arasında, Minghui web sitesi başından beri oldukça büyük bir dirençle karşılaştı ve anakaradaki durumla karşılaştırıldığında çok daha az önemsendi. Başından beri, bu tür sorunların nasıl çözüleceğini düşündük.

Shifu:Minghui'deki içeriğin bir kısmının uygulayıcılar ve onların paylaşımları için olduğu doğrudur ve seviyesi henüz orada olmayanların onun içeriğini anlayamadıkları da gerçekten doğrudur. Ancak bazı makaleler sıradan insanların okuması için uygundur. Fakat aslında, her zaman kendileri için engeller oluşturan insanlar vardır. Minghui uygulayıcılar için bir platform olabilir ve uygulayıcıların xinxing'lerini geliştirmeleri hakkındaki şeylerden bahseder, ve bazı sıradan insanlar bunu anlayabilirler.

Bu toplumdaki insanlar da farklı seviyelerdeler. Sokakta yürüyen sıradan görünümlü insanlar görüyorsunuz, ama hepsi birbirinden farklı. Bazı insanların ahlakı daha yüksektir ve dolayısıyla anlayışları farklıdır. Bazılarının daha da yüksek ahlakları vardır ve onların anlayışları daha da farklıdır. Bazı insanlar çok yetenekli, bazıları ise daha da iyi yeteneklere sahip. Bu tür yeteneklere sahip insanlar, aynı tür yeteneklere sahip olanlar birbirleriyle temas halindedir; ve daha büyük yeteneklere sahip olanlar da belirli bir sınıftadır. Hepsi birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu insan toplumu düşündüğünüz kadar basit değildir. İnsan topluluğunu sabit fikirli kavramlarla ele almayın.

Soru:Uygulama durumum bir iyi bir kötü döngülerden geçiyor. Bazen hoşuma giden şeylere takıntılı oluyorum: bilgisayarlarda internette gezinmek, video oyunları oynamak, cep telefonlarında oynamak, uygulamamda aksamalara neden oluyor. Kendimi sınırlandırmak ve gayretli kalmak için ne yapmalıyım?

Shifu:İnsanlar bağımlılık yapma konusunda konuşurlar... size bağımlılığın ne olduğunu söyleyeyim. İnsanlar, tıbbi olarak, bağımlılık yapıcı bir sinirin uyarıldığı ve güçlendiği zaman, birinin bağımlılığının ortaya çıktığına inanıyor. Bu aslında doğru değil. Peki o zaman nedir? Vücudunuzda, zamanla sizinle aynı görünüme sahip bir "siz" birikir. Ancak oluşan şey, ondan meydana gelir ve sizi kontrol eder. Çok güçlü bir takıntı olduğundan sizin görüntünüzü oluşturur, kalbinizi kontrol edebilecek kadar güçlüdür. Bunun nedeni, çok güçlü bir takıntıdan oluşmasıdır.

Uyuşturucu bağımlıları da aynıdır. Uyuşturucu kullanan bazı insanlar bunun sorun olmadığını ve uyuşturucu kullanmalarının büyük bir sorun olmadığını söylerler. Tabii, oldukça iyi hissettiriyor. Tekrar dene? Sorun olmaz. Bir kere daha yapar mısın? Tamam, artık daha fazla kontrol edemezsin. Neden ? Madde solunduktan sonra, ince ve soluk bir "siz" tabakası oluşturur. Tek bir nefes yeterlidir aslında çünkü yüksek derecede bağımlılık yapma etkisi vardır. İkinci kez soluduğunuzda, bu ince ve soluk "siz" daha güçlü hale gelir. Başka bir soluma daha daha da güçlü bir hale getirecektir. Daha fazla nefes çekerek daha fazla ve daha önemli hale gelecek ve böylece daha da güçlenecektir. Zihniniz de dahil olmak üzere vücudunuzun tüm kompozisyonuna ve yapısına sahip olacak ve tamamen madde bağımlısı şeytani bir "siz" oluşacak. Elbette, başka hiçbir şey yapmanızı istemez, sadece ilacı solumanızı ister. Uyuşturucu olmazsa veya uyuşturucuyu kullanmamak diye bir şey söz konusu değildir. Neden? Çünkü o artık yaşıyor. Yaşar hale geldikten sonra uyuşturucuyu bırakırsanız, vücudunuzda metabolizma olduğu için ve giderek zayıflayarak ölecektir. Ama ölmek istemez, bu yüzden kendisini güçlendirmek için kesinlikle uyuşturucuyu solumaya devam etmenizi ister.

Aynısı bilgisayarlarda internette gezinmek ve video oyunları oynamak için de geçerlidir, aynı prensip geçerlidir. "Ondan vazgeçeceksin. Ölmem için vazgeçiyorsun, değil mi? "Size izin vermeyecek. "İnternette gezinmeni sağlamalıyım." İstemiyor musun interneti? Çalışmanıza izin vermez; ders çalışmanıza izin vermez; zihninizin sadece onunla oynamakla meşgul olmasını ister. Oyun oynamazsanız bile, bu sefer rüyalarınızda oyun oynamanızı sağlar.

İnsanlar... düşünüyordum da... diğer canlılar tarafından kolayca kontrol edilebiliyor. İnsan eti vücudu, sadece ebeveynler tarafından nesilden nesile geçen bir kaptır ve çeşitli tahıllar ve yiyecekler tarafından yapılmıştır. Çeşitli tahılları ve yiyecekleri yiyerek büyür. Ne kadarda narindir. Herhangi bir şey tarafından kontrol edilebilir. Başka boyutlarda oluşan şeylerin hepsinin zekası vardır. Düşük seviyeli varlıklar olmalarına rağmen, insan vücudu zayıf olduğu için onu kontrol edebilirler.

Soru:Anakaradan on binlerce Çinli turist bölgemizdeki gerçeği açıklama alanlarına her gün geliyor. Gerçeği anlatacak yeterli sayıda insan yok. Ayrıca bölgemizdeki uygulayıcıların anlayışı da yetersiz. Bazıları şimdi gerçeği anlatmamıza gerek olmadığını söylüyorlar. Bazıları gerçeği anlatma alanlarına gittikleri zaman bile gerçeği anlatmıyor ve bunun yerine Fa'yı çalışıyorlar veya cep telefonlarıyla oynuyorlar. Eski öğrenciler gerçeği anlatmak için nadiren geliyorlar.

Shifu:Pekala, Fa-düzeltmesi bitmedi, bu yüzden Dafa uygulayıcılarının yapacağı üç iş sona ermedi! "Bitti" veya "gerçeği açıklamaya gerek yok" ile ne demek istiyorsunuz? Pek çok varlık kurtarılmayı bekliyor, gerçeği anlatmamak nasıl kabul edilebilir?! Ben bile size yardım ediyorum! Sıradan insanları kurtarmak aslında sizin işinizdi. Sizi kurtaracaktım ve siz de sıradan insanları kurtaracaktınız. Şimdi ben size yardım ediyorum. Bunları yapmazsanız hala bir Dafa uygulayıcısı olabilecek misiniz? Tüm borçların ödeneceği son anda nasıl değerlendirileceksiniz? Gözyaşları için çok geç olacak.

Soru:Medyamız, siyasi tahminler veya yetkililerin yükselişi ve düşüşü gibi bazı bilgileri "şirketin içerdekilerin" sağladığı konusunu gündeme getirdi. Ve bu haberlerin ÇKP casusları tarafından verildiğine inananlar vardı ve bu da Gazetenin güvenilirliliğini etkiledi. Bu, sıradan insanların yanlış anlamalarına neden oldu ve bizim medyamızın ÇKP tarafından kullanıldığını düşündüler.

Shifu:Evet, Hong Kong kesinlikle karmaşık bir yer, bu yüzden biraz dikkatli olmalısınız. Bazı bireylere gelince, onların nasıl davrandıklarını gözlemlemeniz gerekir; böylece nasıl bir uygulayıcı olduklarını anlayabilirsiniz; nasıl davrandıklarına bakarak, onların nasıl insanlar olduklarını anlarsınız. Sadece bir şeyleri değerlendirmek için insani duygularınızı kullanmamalısınız. Bu kişiye çok yakınsınız ve onun oldukça iyi olduğunu düşünüyorsunuz - değerlendirmek için insan takıntılarını ve insan duygularını kullanıyorsunuz. O kişiyi Sadece Fa'ya göre değerlendirdiğinizde onun uygulamasının durumunu bilebilirsiniz ve derhal ne tür bir insan olduğunu da kestirebilirsiniz.

Soru: Hong Kong'da ne zaman büyük çaplı bir etkinlik yapılsa, diğer ülkelerden katılmaya gelen bazı Dafa uygulayıcılarının girişlerinin neden reddedilip geri gönderildiğini sormak istiyorum. Son zamanlarda Hong Kong Sınır Kontrolü daha da kötüye gidiyor.

Shifu:Evet, bunları biliyorum. Onları da izliyorum. Fakat Dafa uygulayıcıları, Dafa uygulayıcılarıdır, onlar muhteşemler.

Soru:Bazı öğrenciler kendi başlarına bir grup oluşturdular ve Shen Yun'u tanıtmak ve performans sırasında yardım sağlamak için farklı bölgelere gittiler. Bu gruplardaki insanların yapısı ve bazılarının geçmişi bilinmediğinden oldukça komplike bir durum ortaya çıktı. Çoğu Dafa Derneğine haber vermiyor. Bu öğrenciler, Shen Yun'un yerel sunucularının uygulama ortamlarında rahatsızlıklara neden oldu.

Shifu:O kadar ciddi bir olay olarak görünmüyor. Dafa projelerine yardım etmek için aktif olarak bir şeyler yapmak bence teşvik edilmelidir. Rol için uygun olmayan bazı bireyleri, organizatöre söylemelisiniz. Gidip onlarla konuşun ve bu gerçekten işe yaramazsa, Shen Yun şirket müdürüyle konuşun. Bunlar büyük sorunlar değildir.

Soru:Epoch Times artık ücretli bir gazete.

Shifu:Bayağı cesaret verici ve tebrik etmeye değer. (Seyirciler alkışlıyor) Epoch Times'ın Hong Kong baskısı gazete bayilerinde tamamen ücretli bir gazete haline geldi, bu da işlerini iyi idare ettiklerini gösteriyor ve bu harika bir şey.

Soru:. Ama durumun çok kötü olduğu söylendi. Ben Epoch Times'ı yayınlamanın amacının gerçeği açıklamak ve insanları kurtarmak olduğuna inanıyorum

Shifu:O kadar da kötü değil. Sadece 100 kopya satılsa bile bunun bir başarı olduğunu düşünüyorum. Epoch Times'ın toplumda ana medyalardan biri haline gelmesi iyi bir şey değil mi? Resmin tamamına bakmalısınız. Gerçeği açıklamaya gelince, Epoch Times olmazsa, başka medyaları da kullanabiliriz. Vision Times yok mu ? Onların ücretsiz kopyalarını dağıtabilirsiniz. Ücretli olmayan gazeteler de hala çok şey yapabilirler ve daha da iyi şeyler yapabilirler. Etkileyici makaleleri gerçeği açıklayan diğer medyalara aktarabilirsiniz. Ben fazla bir şey demeyeceğim. Ben bu konuyu onaylıyorum.

Soru:Shifu bir saatten fazladır konuşuyor.

Shifu:Sorun değil. (Seyirciler alkışlıyor) Öğle tatilinizi etkilemek istemiyorum. Başka soru göndermeyin, lütfen.

Soru:ÇKP, Batı'daki eğitim ve medya sektörlerine sızdı ve uygulayıcılarımız da dahil olmak üzere Batı'daki insanların kafasında önemli miktarda sapmalara neden oldu ve bu da varlıkları kurtarmada zorlukların artmasına neden oldu.

Shifu:Zorlukların olduğu kesin, ama o kadar da ciddi değil. Onlara ÇKP kültürünün ne anlama geldiğini söylemelisiniz. Bazı insanlar yapacak bir şeyler aramıyorlar mı? Bunu yapmaya çalışsınlar.

Soru:Sıradan insanlar olan bazı tüccarların "Falun Dafa" karakterleriyle sarı tişörtler bastıklarını ve onları Dafa faaliyetlerine katılmaları için mültecilere sattıklarını keşfettim. Bu tüccarlar hakkında ne yapmalıyız?

Shifu:Bazı göçmen ülkelerde, bu tür şeyler göçmenlik görevlilerini aldatabilir. Bu durum var, ancak bu durumu kontrol etmek çok zor. Gidip tüccarlara gerçeği açıklayabilirsiniz: Para kazanmanıza rağmen, çok korkunç bir şey yapıyorsunuz. Onlara işin ciddiyetini söyleyin. Aslında, başka bir perspektiften bakarsak, eğer dünyadaki herkes "Falun Dafa İyi" yazısını giyerse ÇKP korkacaktır. (Seyirciler alkışlıyor)

Soru:Şu anda birçok öğrenci ve Dafa Derneği arasında büyük ayrılıklar var ve bu oldukça aşırı. Bana göre, bir yandan Dafa Derneğ'inin öğrencilerin belirttiği bazı sorunları gerçekten var, diğer yandan Dafa Derneğinin Fa düzeltmesi sırasında oynadığı rolün yeri doldurulamaz. Sıradan bir öğrenci olarak, bu sorunlar karşısında nasıl davranmalıyız?

Shifu:Anakaradan yeni gelenler bu tür şeyleri karıştırmayı severler. Çin dışında, işler farklı şekilde yapılıyor. Yerel Dafa Derneği zaten Dafa uygulayıcılarını en zor dönemlerden geçerken yönlendirdi. Çin dışındaki toplumların, işleyiş şeklini ve ne tür manevraları olduğunu bilirler. Düşündüğünüz gibi bir şey değil! Kesinlikle insanları Dafa Derneğine karşı olmaları için grup olarak sürüklemeyin. Böyle şeyler yapmayın! Şeytanları mutlu edersiniz, bu tür durumların hepsinde bu böyledir. Dafa Derneği yalnızca bazı grup etkinliklerine katılmanızda sizi yönlendirir veya aktiviteleri organize eder veya Fa'yı birlikte çalışmanız için düzenleme yapar. Onlara Shifu'ymuş gibi davranmamalısınız; Onları, uygulamalarında tamamlanmayı başarmış Tanrılara dönüşmüş mükemmel varlıklar olarak görmemelisiniz. Sadece herkesin birlikte çalışmasını sağlama rolünü oynarlar. Bu şeyleri kendi başınıza başlatmalı ve yapmalıydınız, fakat siz her zaman olaylara dışarıdan bakıyorsunuz.

Dafa Derneği söz konusu olduğunda, başkalarının önünde onların kötü görünmelerine neden olduğunuzda, tabii ki onlar da uygulayıcılardır. Kalpleri rahatsız edildiğinde, kesinlikle kendilerini savunmaya geçerler ve aynı zamanda insanlara görevlerinde yol göstermek daha kolay hale gelir. Böylece onların takıntıları da ortaya çıkar. Onlar için işleri zorlaştıkça takıntıları daha da fazlalaşır. Bu, Dafa uygulayıcılarının ortamında huzursuzluk yaratmıyor mu?

Bu kişilerin Tanrı olmadığını, uygulamalarını tamamlamış olan insanlar da olmadıklarını biliyorsunuz. Onlar, Shifu'nun onlara görev vermesi ve bu görevi yapmalarını istenmesi dışında sizinle aynıdır. Her zaman her şeyi dışarıda arıyorsunuz ve her şeye dışarıdan bakıyorsunuz. Çin anakarasındaki alışkanlıkları buraya getirmeyin!

Soru:Minghui yayın kurulunun "Tüm Dafa uygulayıcılarının bilmesi gerekenleri" yayınlamasından bu yana uzun zaman geçti. ÇKP tarafından kontrol edilen bilgisayar programlarını kullanmaya devam etmek için Çin dışında yaşayan ve hala çeşitli bahanelerle bu programları kullanan öğrenciler var. Yayın kurulu her bildirim veya gereksinim gönderdiğinde, uygulayıcıların insan olmanın ötesine geçmeleri için bir test olduğuna inanıyoruz. Aynı hareketi yapmayanlarda bu insan boyutundan ayrılmak istemiyorlar.

Shifu:İnternete bağlanan, tüm cep telefonları, bilgisayarlar ve yanınızda taşıdığınız diğer elektronik cihazların tümü dinlenen cihazlardır. Dafa uygulayıcıları ile çok ilgilenen sadece o kötü ÇKP değildir. Size birçok ülkenin sizi izleyerek gözlediğini söyleyeyim. Sıradan bir öğrenci olduğunuzu ve güvende olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak market alışverişi yaptığınız ve yemek yediğiniz yerler de dahil olmak üzere günlük konuşmalarınızı bile kaydediyorlar ve tüm varlığınızı analiz ediyorlar. İşletmelerin iş zekasını nasıl analiz ettiğini biliyor musunuz? Buda aynı şekilde yapılıyor. Üzerinizde cep telefonunuz olduğu sürece sizi çok iyi bilirler.

Soru:Çin anakarasında, Dafa uygulayıcılarının yasal haklarını koruyacak kadar cesur olan avukatlar sürekli tutuklanıyor. Avukat bulmak yakalanan ve zulüm gören diğer uygulayıcılar için çok zor. Bu avukatlara çok fazla güvenmemizin bir sonucu mu? Bununla nasıl başa çıkmalıyız?

Shifu:Nasıl yapılmasını düşünüyorsanız o şekilde halledin. Size burada bununla nasıl başa çıkacağınızı söylersem, ÇKP sizden önce davranacaktır. Bunu yapmak için bilgeliğinizi kullanın.

Soru:Son zamanlarda bir öğrenci uygulamasında büyük sıkıntılar yaşadı ve projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Diğer uygulayıcıların zaten birçok rolü var ve kendi projeleriyle çok meşguller. Bazen, zorlukların üstesinden gelmesinde ona yardım etmek istemelerine rağmen, istedikleri kadar yardım edemiyorlar. İşlerimizi nasıl iyi dengeleyebilir ve diğer uygulayıcılara daha iyi yardım edebiliriz?

Shifu:Xiulian uygulamasında meydana gelen her şey, uygulamanız içindir. Bana sormak isterseniz, ne yapmanız gerektiğini söyler söylemez test ortadan kalkar. Çok zor olmasına rağmen ki ben ne kadar zor olduğunu görüyorum, üstesinden sizin gelmeniz gerekmiyor mu? Bütün çatışmalar olumsuz değildir; bazı çatışmalar olumludur. Ortaya çıkan problemlerle nasıl başa çıkılacağı - bu sizin uygulamanız değil midir?

Bazen, bölgelerinden veya proje liderlerinden sorumlu uygulayıcılarımız sürekli beni görmek istiyorlar. Yalnız ben onları görmek istemiyorum. Bölgelerinden sorumlu olan bazı kişiler de benimle buluşmak istiyor. Sorumlu kişiler oldukları için, Shifu onunla görüşmelidir. Bazen şöyle düşünüyorum, sorumlu bir kişi olduğu için eğer onunla görüşmezsem bu doğru görünmez - fakat gerçekten de onunla görüşmek istemiyorum! Neden onunla görüşmek istemiyorum? Sebebini biliyor musunuz? Çünkü sizinle görüşürsem, gündeme getirdiğiniz soruları ele alır almaz testlerin tümü ortadan kaldırılır. Sizinle buluştuğumda ağzımı açmazsam, bu da doğru olmaz - öyle değil mi? Nereden bakarsak sizler, uygulayıcılarsınız, bana her zaman Shifu'nuz olarak yüksek bir otorite gibi davranıp yön göstermemi isteyemezsiniz. Çünkü Shifu sadece uygulamanıza dikkat gösterir; Shifu bir patron değildir. Üzerinde çalıştığınız şeyler için, kendi yolunuzda yürümenin yollarını bulmalısınız. Kendi başınıza yolunuzda iyi neyse onu yapın, bu sizin uygulamanızdaki kendi yolunuzdur ve bu sizin yüce erdeminizdir.

Yaptıklarınız aslında kendi içlerinde uygulama değildir. Çalıştığınız şirket, Dafa projeniz veya ne yaparsanız yapın, başlı başına kendi içinde uygulama değildir. Ancak, çalışmalarınızda aldığınız tutum, bu konuların nasıl ele alınacağı ve bu problemlerin nasıl çözüleceği, bir Dafa uygulayıcısı olarak uygulayıcı standardı ile ele almanız ve her şeyin iyi ele alınması - işte bu uygulamadır! Yine de bunu zor buluyorsunuz ve her şeyi nasıl yapacağınızı Shifu'ya sormak istiyorsunuz. "Doğru şeyleri yapıp yapmadığımı bu teşebbüste doğru şeyi yapıp yapmadığımı Shifu'ya sormalıyım." Uygulama yönteminizi hep benim üstüme atıyorsunuz. Sizinle buluşmam ile ilgili bilmediğiniz bir şey var beni gördüğünüze çok mutlu oldunuz bu yüzdeb ben de mutlu gibi görünüyordum, ama esasında çok üzülmüştüm. (Shifu gülüyor)

Bunun nedeni, bildiğiniz gibi, insanların cehalet içinde ve doğru bir şekilde uygulama yapıp yapmadıklarını bilmeden gelişmelerinin gerekmesidir ve sonunda tamamlanmaya ulaşana kadar böyle devam etmeleri gerekir. Çünkü kişi, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi başına değerlendirmelidir, bu onun uygulama yapması olarak sayılır. Bana birşeyleri sorarsanız, sayılamayacaktır. Bunu boşuna yapmış olmayacak mısınız? Bazı insanlar hiçbir şey sormayacaklarını ve sadece Shifu'yu görmekten mutlu olacaklarını söylüyorlar. Beni görür görmez de içinizde kendinizi güvenceye alınmış duygusu hissettiğinizde, o da artık sayılmaz.

Dafa uygulayıcıları olduğunuz için, gereksinimlerinizin yüksek olması gerekir. Bir kişi duvarın önünde meditasyon yaparken, kime sorular sorabilir? Fakat duvara bakarken, aklı hiç boş değildir. Her türlü problem yüzeye çıkabilir. Bu problemleri ne şekilde ele alacak? Soracak kimsesi de yok. Sizin için gereksinimler, onunkinden daha yüksektir - o bireysel uygulamasını sürdürürken, siz ona göre canlıları kurtarmanın muazzam sorumluluğunu da üstleniyorsunuz. Siz Dafa uygulayıcılarısınız ve uygulamada ulaştığınız seviyeler ondan çok daha yüksek ve gereksinimleriniz de daha yüksek. Eski güçlerin beni Kuzey Kutbu'na gitmeye zorlamaya çalıştığını biliyor muydunuz? Sizleri görmemi ve beni bulmanızı istemediler.

Soru:Medyada koordinatörüm. Son zamanlarda birçok genç insan medyamıza katıldı ve bazıları eski uygulayıcılar. Çok çalışıyorlar ancak becerilerindeki gelişme sınırlı. Şunu.... yapmalı mıyız?

Shifu:Bana işle ilgili sorunları soruyorsun. (Shifu gülüyor) Bana gerçekten bir patronmuşum gibi davranıyorsunuz.

Soru:Öğrencileriniz olarak, yükünüzü maximum derecede azaltmak için ne yapmalıyız?

Shifu:(Shifu gülüyor) Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Hiç bir yolu yok; Size durumumu bile söyleyemem. "Yüksek yerler dayanılmaz ürpertici şeyler getiriyor" demiştim. Bildiğiniz gibi değil: Üst düzey bir memur olmak ve konuşacak hiç kimsesi olmaması gibi, o biraz daha yalnızdır. Canlı varlıkların sıkıntılarının yanı sıra, muazzam bir baskıya katlanmak zorundayım.(Bütün öğrenciler minnettarlıkla alkışlıyor)

Soru:Şu anki rejimin bazı fenomenlerini ve ABD-Çin ticaret savaşını politik yorumumuzda nasıl ele almalıyız?

Shifu:Kötü ÇKP, Falun Gong'a zulmediyor, öyle değil mi? Onu açığa çıkarın ve tüm kötü, kirli çamaşırlarını ortaya dökün. Kötü partinin haydut rejiminin benimsediği tüm yöntemler haksızdır. İnsan toplumundaki bütün çatışmalar onun yüzünden ortaya çıktı. Normal insanlar kesinlikle onunla aynı tarafta olmamalıdır.

Soru:Bir öğrenci fiziksel bir sıkıntı veya diğer sıkıntılarla karşılaşır karşılaşmaz, diğer uygulayıcılar her zaman "Bazı sorunları olmalı" diye düşünüyor ve onun içine bakması için çok çaba sarf ediyorlar.

Shifu:Bunu şu şekilde belirteyim: Eğer bir Dafa uygulayıcısı bazı sıkıntılarla ya da karmanın ortadan kaldırılmasıyla karşılaşırsa, bunun bir sebebi olmalı ve kişi kendi içine bakmalıdır. Evet, problemi bulduktan ve kendini düzelttikten sonra durum tersine dönecek, iyileşecek ve olumlu yönde değişecektir. Bazı insanlar, başkaları onun eksikliklerinden bahsettiklerinde dinlemeye istekli değildir. Özellikle bir zorluğun ortasında olan bir öğrenci, zaten acı çekiyordur ve siz ona "Senin problemlerin var" dediğinizde, daha da üzülür ve sizi dinlemek istemeyebilir. Eğer sizi dinlemek istemiyorsa, ona yaklaşma şeklimizde düşünceli olalım.

Soru:Zorla organ alımı konusunu bulunduğumuz topluma anlatmak için çabalar sarf eden ve koordine eden birkaç ekip var. Onlara arka çıkmak ve işbirliği yapıp yapmamız gerekip gerekmediğini sormak isterim?

Shifu:Yine, bunu kendi başınıza tartışıp çözmeniz daha iyi olur. Neyin daha etkili olduğunu düşünüyorsanız onu yapın. Eğer çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak etkiliyse, o zaman öyle yapın; ayrı ayrı yaparsanız ve farklı alanlarda rol alıyorsanız, bu da başka bir durumdur. Her durumda da, kendi kendinize karar verin ve her iki yaklaşım da uygundur.

Soru:Son zamanlarda uluslararası durum birçok değişikliğe uğradı ve Tayvan'ın durumu biraz zor gözüküyor. Shifu'nun Tayvanlı öğrencilere birkaç kelime söylemesini rica ediyorum.

Shifu:Siz öyle diyorsanız, o zaman bir kaç kelime söyleyeyim. (Seyirciler gülüyor, alkışlıyor)Kötü ÇKP sayesinde, Tayvan'ın Çin ile bir araya gelip gelmeyeceğine gelince - en çok bunu bilmek istiyorsunuz değil mi? Size bu kutsamanın ÇKP'ye verilmediğini söyleyeyim. (Seyirciler alkışlıyor) Kötü ÇKP gittikten sonra ne olacağı konusunda, tanrılar uzun süre düzenlemeler yaptı. Kötü ÇKP olmayınca kimse kimseye baskı yapmayacaktır. Eğer insanlar yeniden bir araya gelmek isterlerse; gelirler, eğer istemezlerse, gelmezler.

Bana gelince bu şeylerle ilgilenmiyorum. Aklımda sadece dünyadaki insanlar var. Hangi etnik gruptan olursanız olun, hangi bölgeden olursanız olun, herkese kurtuluş sunuyorum ve herkesi kurtarıyorum. Aynı şey Dafa uygulayıcıları için de geçerli, şuna, buna bakmıyorum. Hangi etnik köken olursa olsun, yüzeydeki insan derileri farklı olsa da, derinin içindekiler çoğunlukla kutsal varlıklardır. Bugünün insanları geçmişten farklılar.

Soru:İnternet çağında sahte haberler her yerde ve doğru olanı yanlıştan ayırmak zor. Tayvan ve Amerika'daki 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince, sahte haberler insanların kararlarını etkileyecek mi?

Shifu:Kaos kaotik bir çağda normaldir ve insanlar için iyi bir şeyler elde etmek bile çok zordur. Bu, kaotik bir çağın tezahürüdür. ABD seçimleri sırasında birçok insan Trump'ın seçilmesini beklemiyordu fakat o seçildi. Birçok insan, belli bir meselenin sadece belli bir yolla olması gerektiğini hissetti ancak o şekilde olmadı. Ben her zaman bir konu hakkında konuşurum; İnsanlığın Tanrılar tarafından kontrol edildiğini ve onlara Tanrıların dikte ettiğini söyledim. Çok fazla şey söyleyip detaylı bir şekilde konuşursam, bu canlıları kurtarmayı etkiler, bu yüzden ayrıntılı olarak konuşmayacağım. (İzleyiciler alkışlıyor)

Soru:Çin'deki akrabalarımı on yıldan fazla bir süredir görmedim. Çin'e geri dönme şansımız olup olmadığını sormak istiyorum.

Shifu:Dafa uygulayıcılarının, insanları kurtarması ve günlük insanlar arasında yaşayabilmesi için, bazı insani takıntılarının kalması gerekir. Bu düşüncelere sahip olmak, yani kişinin ailesini görmek istemesi bir takıntı olarak kabul edilemez. Onları görüp göremeyeceğinizi doğrulamamı istiyorsunuz. Eğer size her şeyi olduğu gibi söylersem, bu doğru olmaz değil mi? (Shifu gülüyor) Hala uygulama yapmak zorundasınız. Daha şimdi konuşmama siyasal durum hakkında konuşarak başladım. Durum çok hızlı gelişiyor ve kötü ÇKP'nin bitişi hızlı bir düşüşle olacak ve çok hızlı düşecek gibi görünüyor. (İzleyiciler alkışlıyor) Bir dalga, (Shifu yükselen bir dalgayı göstermek için ellerini kullanıyor) yükselirken ve şişerken - "kabarır" - yükselmesi biraz zaman alır; Ancak düşerken (Shifu düşen bir dalgayı göstermek için ellerini kullanıyor) - "cup" - diye çok hızlı bir şekilde düşer. (Shifu gülüyor, izleyiciler alkışlıyor) Kötü şeyler yapan kişiler kaçmak isteseler de, kaçmaya vakitleri olmayacak.

Soru:Fa Konferansına dünyanın dört bir yanından katılan on bin Dafa öğrencisi selamlarını Merhametli Shifu'ya gönderiyor!

Shifu:Hepinize teşekkür ederim! (Seyirci coşkuyla alkışlıyor)

Soru:Artık sorumlu olan birçok kişi bunu şöyle söylüyor: "Bu kişi şüpheli." Bu söylenir söylenmez, bu öğrencinin uygulama ortamı derhal değişebiliyor. Çünkü sorumlu kişi bu öğrenciyi projelere katılma hakkından ve fırsatından mahrum edebiliyor.

Shifu:Sorumlu kişiler, böyle şeyleri rastgele söylememelidir. Sorun bulsanız bile, sessizce gözlemlemelisiniz ve kritik bir ana gelinceye kadar hiçbir şey söylememelisiniz. Ancak bazı insanlar garip davranışlar sergiliyor ve işleri kendi kafalarına göre yapıyorlar. Aslında, eğer uygulamanızda ve günlük yaşamınızda, kendi davranışlarınızı titizlikle incelerseniz, kendi uygulama durumunuza daha yakından bakarsanız ve kendinizi başkalarıyla karşılaştırınca - biraz garip mi davranıyorsunuz? Aşırılığa mı kaçıyorsunuz? Kendi yöntemleriniz konusunda çok mu inatçısınız? Uluslararası bir toplumda olduğunuz için, bu davranışlarınız kolayca şu anki özel dönemde insanların sizi şüpheli olarak düşünmelerine neden olabilir. Bu yüzden, her iki taraf da bu konuya dikkat etmelidir.

Anakara Çin'i terk eden öğrencilerin bu konulara dikkat etmesi gerektiğini defalarca vurguladım. Bu tuhaf davranışlar ve metotlar ile olaylara aşırı yaklaşımları gerçekten uygun değil. Çin toplumundaki TV dizileri bile birbirlerine karşı çıkan insanlarla doludur ve bunu Çin dışında göremezsiniz. Edebi ve sanatsal eserlerin gösterdiği şey entrika ve bir birinin kuyusunu kazma ile doludur, insanlar insanlara, hayaletler hayaletlere karşı komplolar kurarlar. Edebi ve sanatsal çalışmalar, romanlar, TV dizileri ve filmler, sanki insanların yapacak başka bir şeyi yokmuş gibi, sadece birbirleriyle savaşıp, mücadele etmek zorunda gibidirler. Daha acımasız insanlar, filmlerde veya TV dizilerinde başkalarına komplo kurar ve onlara karşı savaşır, görünüşte iyilerdir. İnsanların kalpleri böyle oldu ve olayları çarpık bir şekilde görüyorlar. Kendinizi düzeltmek için gerçekten özel bir çaba göstermelisiniz.

Çin'deki Kültür Devrimi'nden önce insanların nasıl olduklarını deneyimledim. Çin halkının adım adım nasıl değiştiğini gördüm ve hala net olarak görüyorum. Ben her zaman için sıradan insanlardan farklıydım. Onların yaşama şekilleriyle yaşamam veya kötü Partinin sosyal eğilimlerine göre hareket etmem. Zihnim net ve o kötü partinin hiç değişmeyen eski şeyler olduğunu açıkça görürüm. Dünyadaki insanların tamamı trendlerin içinde kayboldular, bu yüzden kendilerini net olarak değerlendiremiyorlar. Sakin olun ve kendinize bir bakın. Aşırı noktalara gitmeyin ve başkalarının garip olduğunuzu hissetmesine izin vermeyin, böylece birçok konu uygulayıcılar arasında karmaşık durumlara neden olmaz.

Özellikle denizaşırı ülkelerde yaşayan ve Çin dışında uzun süredir kalan eski uygulayıcılar, anakaradan yeni gelenlerle nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Aslen anakaradan gelmelerine rağmen, o günlerde Çin'den ayrılan insanlar da böyle değildi. Bugün insanlar çok değişti, bu yüzden neler olduğunu anlamıyorlar.

Shifu daha fazla bir şey söylemeyecek. "Dafa öğrencisi" cennetin ve evrenin başlangıcından beri hiç olmayan özel bir ünvandır. Evrenin Fa-düzeltmesi de daha önce hiç gerçekleşmedi. Evren yozlaştığında, yok edilecek ve yeni bir tane yaratılacaktı. Hepinizin bildiği gibi, bir Tanrı'nın yeteneği ile tek bir düşüncesi onu tamamlayacaktı. Ancak yeni yaratılırsa, pişman olunacak bir unsur vardı, o da orijinal varlıkların, ve uzun zaman boyunca oluşan niteliklerin kaybolacak olmasıydı. Hiçbir şey kalmayacak ve her şey yeniden yaratılacaktı. Her şey tekrar aynı aşamaya ulaştığında, yine de aynı olması mümkün olmayacaktı. Bunu kaybetmek kişiyi oldukça pişman hissettirir. Dahası, bu varlıkların hepsi sonuçta kutsal bir varlık tarafından yaratıldı. Bu kutsal varlık onları tutmak isteyen bir merhamete sahiptir, bu yüzden bu işi üstlenmiştir.

Yani, bu benzeri görülmemiş bir şeydir. Cennetin ve dünyanın başlangıcından beri, evrenin Fa-düzeltmesi gibi büyük bir kozmik olay asla olmadı; ve cennetin ve dünyanın başlangıcından beri, asla Dafa uygulayıcıları olmadı. Shifu bu ihtişamı yarattı ve sizin bu tarihi ana girmenizi sağladı. Kendinizi iyi geliştirmelisiniz, canlıları kurtarırken kalbinizi ve nasıl kişiler olduğunuzu onlara göstermelisiniz ve hatta daha da iyisini yapmalısınız!

Hepinize teşekkür ederim! (Seyirci uzun ve coşkulu bir şekilde alkışlıyor)

Mavi takım tarafından tercüme edilmiştir, daha fazla iyileştirmeye tabidir. Bu versiyonun tarihi: 6 Haziran 2019.)