Erdemli Zenginlik


Eskiler şöyle derdi: Para bu fiziksel vücudun dışında birşeydir. Herkes bunu bilir fakat herkes onun peşinden koşar. Genç bir erkek tutkularını gidermek için onu arar; genç bir kadın göz kamaştırıcılık ve lüks için onu ister; yaşlı bir insan ileriki günlerde kendisine bakması için onu elde etmeye çalışır; bilgili bir kişi kendi itibarı için onu ister; bir yetkili görevini onun için yerine getirir ve bunun gibi. Böylece, herkes onun peşindedir. Bazı insanlar onun uğruna rekabet eder ve savaşır; agresif olanlar onun adına riskleri göze alır; çabuk kızan insanlar onun uğruna şiddete başvurur; Kıskanç insanlar onun uğruna öfkesinden ölebilir. Halka refah getirmek, kural koyucuların ve yetkililerin görevidir, fakat paraya tapmaya tevsik edip özendirmek, kişinin benimseyebileceği en kötü politikadır. Erdemli zenginlik bütün insanların umudu iken, erdem (De) olmaksızın olan zenginlik tüm canlılara zarar verecektir. Bu yüzden kişi ''erdem''i savunmadan zengin olamaz.

Erdem (De) geçmiş yaşamlarda biriktirilir. Bir kral olmak, bir yetkili olmak, varlıklı veya soylu olmak - hepsi erdemden gelir. Erdem yoksa kazanç yoktur; erdemi kaybetmek demek, her şeyi kaybetmek demektir. Bu yüzden güç ya da zenginlik arayışında olanlar öncelikle "de" erdem biriktirmelidir. Kişi toplum içinde zorluklar çekerek ve iyi işler yaparak erdem biriktirebilir. Kişi buna ulaşmak için neden-sonuç ilkesini anlamak zorundadır. Bunu bilmek, yöneticilerin ve halkın kendisine hakim olmasını sağlayabilir, ve o suretle de refah ve barış, cennetin altında hüküm sürer.

Li Hongzhi 27 Ocak 1995