Boşluk Nedir?


Boşluk nedir? Tutkulardan muaf olma durumu gerçek boşluk durumudur. O maddesel anlamda boş olmak demek değildir. Bununla birlikte, Zen Budizm'i Dharma'sının sonuna ulaşmıştır ve öğretecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu kaotik durumdaki ''Dharma'nın Son Döneminde'' onu çalışan bazı kişiler, hala inatla onun boşluk teorisinde diretiyor, sanki onun felsefesinin özüne aydınlamışlar gibi mantıksız ve absürd davranıyorlar. Dharma'sının sadece 6 nesil boyunca etkili olabileceğini ve sonradan aktarılacak bir şey kalmayacağını onun kurucusu Boddhidarma'nın kendisi kabul bile etmişti. Neden bunun farkına varılmıyor? Eğer bir kişi her şeyin boş olduğunu, Fa'nın olmadığını, Buda'nın olmadığını, imgenin olmadığını, benliğin olmadığını ve varoluşun olmadığını söylüyorsa, Boddhidarma nedir? Eğer Dharma yoksa, Zen Budizm'inin boşluk teorisi nedir? Eğer Buda yoksa, imge yoksa, Sakyamuni kimdir? Eğer isim yoksa, imge yoksa, benlik yoksa, varoluş yoksa ve her şey boşsa, niçin yeme içme zahmetine katlanıyorsunuz? Neden elbiseler giyiyorsunuz? Eğer gözleriniz oyulsaydı ne olurdu? Sıradan insanın bağımlı olduğu 7 duygunuz ve 6 arzunuz nedir? Aslında, bir Rulay'ın "boşluk" ile söylemek istediği, sıradan insanların tutkularından yoksun olmaktır. Her şeyin eksiksiz var olma durumu gerçek boşluğun asıl özüdür. Öncelikle, evren madde sebebiyle var olmaktadır ve maddeden oluşmuştur ve değişmeden madde olarak kalmayı sürdürmektedir. O nasıl boş olabilir? Bir Rulay tarafından aktarılmayan bir öğretinin kısa ömürlü olacağı kesindir ve öğreti yavaş yavaş ortadan yok olacaktır - bir Arhat'ın öğretisi ''Buda Fa'' değildir. Aydınlanın buna! Aydınlanın buna!

Li Hongzhi - 28 Eylül 1995